HVAD SKAL VI MED YTRINGSFRIHEDEN?

Ja, hvad skal vi med ytringsfriheden? Den er bare til besvær. Det mener regeringen som så mange regeringer før den. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 henstillede statsminister Stauning til pressen, at man undlod at kritisere og provokere Det Tredje Rige. Det lod pressen så være med. Vi vil helst være venner med de stærke, også selv om de er onde og grusomme. Danmark var ikke i krig med Tyskland under besættelsen. Vi opretholdt fulde diplomatiske forbindelser med Nazi-regimet, sendte en
Læs artiklen

FN OG LARS LØKKE FREDER ISLAMS TERROR MOD ANDRES RELIGION, KULTUR OG TRADITIONER

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har netop udsendt en pressemeddelelse hvor det hedder, ” at Danmark i flere dele af verden på tværs af kontinenter er begyndt at blive set som et land, der faciliterer forhånelse og nedgørelse af andre landes kulturer, religioner og traditioner”, og videre, at ” regeringen vil forsøge at skaffe sig et juridisk værktøj, der gør det muligt at gribe ind over for forhånelser af andre lande, kulturer og religioner”. Dette varsel om en udvanding af den
Læs artiklen

ISLAMISK YTRINGSCENSUR ER PÅ VEJ TIL DANMARK

Hvis ikke uforfærdede missionsmunke som Ansgar havde overtalt kongemagten til at forlade ASA-troen og gøre danerne kristne, havde vi nok stadigvæk tilbedt Odin og Freja. Hvis ikke modige reformatorer som Martin Luther og vores egen Hans Tavsen havde saboteret den katolske kirkes udbytning af de kristne befolkninger, ville vi stadig anråbe Jomfru Maria og hundredvis af helgener. Og hvis ikke et underkuet borgerskab havde stormet Bastillen i 1789 og knust kongemagtens uhellige alliance med kirken, havde vi fortsat levet under
Læs artiklen

HEKSEJAGTEN PÅ DEN KLASSISKE DEMOKRAT

Begrebet ’ Den Globale landsby’ er aldrig rigtigt slået igennem, men vi har i dag en vestlig landsby bestående af USA og EU, der deler fællesværdier på en lang række kulturelle og politiske områder. Det gælder først og fremmest klimaet, regnbuebevægelsen, fri indvandring, fri abort, vejledende ytringsfrihed og en centralstyret formynderstat. Denne politiske modebølge er slået fuldt igennem både i USA og EU-staterne med omfattende støtte fra medier og politiske partier, hvilket har medført en effektiv tabuisering og censur af
Læs artiklen

TYRKIET ER IKKE FÆRDIG MED GIDSELTAGNINGEN AF SVERIGE

I danske industrivirksomheder har vi lært på den hårde måde, at arabiske lande anser indgåede og underskrevne aftaler som vejledende dokumenter, der ikke behøver efterlevelse til punkt og prikke. I Mellemøsten vil man gerne have danske kvalitetsvarer, men vil nødigt betale for dem. Og slet ikke til tiden. Som de pæne mennesker vi er, leverer vi efter specifikationerne og rettidigt, men betalingen udebliver. Ikke fordi vores arabiske handelspartnere helt vil unddrage sig betalingen, men de har bare ikke lyst til
Læs artiklen

DEN FRANSKE SYGE

I gamle dage var ’ Den Franske Syge’ en formildende betegnelse for syfilis, en lidelse man kan pådrage sig, hvis man opholder sig meget ude om natten. Den moderne udgave af den franske syge rammer nationer, der rådner op indefra, fordi de har opgivet at forsvare deres frihed, identitet og nationale kultur. Disse samfund har ikke viljen og modet til at overleve, men ruller kraftesløse om på siden og opgiver ånden. Det er i særlig grad Frankrig og Sverige, som
Læs artiklen

FOR ENDEN AF REGNBUEN LIGGER DER EN BLODTUD

Den hæderkronede danske industrivirksomhed, Chr. Hansen der er en af verdens førende leverandører af enzymer og kulturer til fødevareproduktion, har nu rodet sig ud i en række selvforskyldte problemer, som man kunne have undgået ved ikke at prale med sin høje moral og progressive støtte til seksuelle minoritetsbevægelser.  Alle moderne danske virksomheder vil gerne opnå høj kurs på den etiske verdensbørs, hvor værdierne bestemmes af klimakampen, den grønne omstilling, støtte til regnbuebevægelsen og kampen mod islamofobi. Danske virksomheder er i
Læs artiklen

FANDEN HYTTER SINE: DEN URØRLIGE BIDEN-KLAN

I USA kan man blive idømt langvarige fængselsstraffe for handlinger, vi i Danmark ville betegne som lavkriminelle. Således blev den kendte sorte skuespiller Wesley Snipes i 2008 idømt tre års fængsel for at have snydt på selvangivelsen. Den afro-amerikanske rapper Ja Rule fik en lignende dom også for skattesnyderi. En anden sort rapper, Kodak Black fik næsten 4 års ubetinget fængsel for at have løjet om sit narkomisbrug, da han forsøgte at købe en pistol. Også en sort mand ved
Læs artiklen

DANSKE MEDIER ER RETTET SMUKT IND TIL VENSTRE

Det moderne retssamfund er som bekendt bygget på en tredeling af magten. Den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Hertil kommer dog medierne, som ubeskedent har udråbt sig selv til den fjerde statsmagt, der holder opsyn med retsstatens liv og levned. Da moderne danske medier nu er en del af en vestlig ensretningskampagne og censurbevægelse, er ’den fjerde statsmagt’ en vildledende betegnelse, som i stedet burde være ’ femte kolonne’, da medierne i høj grad er med til at
Læs artiklen

EU SÆTTER FART PÅ DEN ETNISKE BEFOLKNINGSUDSKIFTNING

Torsdag den 8. juni blev EU-landene enige om at etablere en fælles asylpolitik. Polen og Ungarn stemte dog imod, da begge lande havde gennemskuet, hvad der gemte sig bag den lækre indpakning. Ministermødet godkendte et forslag, der skal sikre en hurtigere asylbehandling og samtidig straffe EU-stater, der ikke udviser ’forpligtende solidaritet’ i den fremtidige fordeling af de mange migranter, der forventes at strømme ind i EU i de kommende årtier. Som altid består også dette forslag fra EU-kommissionen af en
Læs artiklen