FN SYNDROMET KVÆLER DEMOKRATIET

Kun 20 lande af FNs 193 medlemsstater er ifølge Faktalink ægte demokratier, hvor folk kan føle sig trygge. En betydelig del af disse totalitære stater er islamiske diktaturer, der ikke anerkender FNs vedtagne menneskerettighedsprincipper, fordi disse er i modstrid mod islamisk lov, der ikke accepterer folkestyret som en lovlig styreform, og som anser kvinder for andenrangs mennesker og jøder og kristne for undermennesker.  FN omfatter også kommunistiske diktaturer og en del klassiske diktaturer, hvor en militærjunta eller en politikerklike har
Læs artiklen

OMERTA ELLER DØ

’Omerta’ er mafiaens valgsprog. Det er en siciliansk vending og betyder tavshed, absolut tavshed eller døden for den, der taler over sig om broderskabets hemmeligheder. Omerta er også blevet nøglebegrebet i moderne tiders klimadebat. Har man kvalificerede indvendinger mod FN’s katastrofeevangelium eller Greta Thunbergs ’Untergangsbewältigung’ skal man tie helt stille. Ellers er man socialt landsforvist og udelukket fra at ytre sig i den offentlige debat. Det næst værste man kan være i dag, er racist eller islamofob. Det værste er
Læs artiklen

NASER KHADER PÅ MEDIERNES KÆTTERBÅL

Naser Khader har mange fjender, og der er kommet flere til gennem årene. Islamiske kredse hader ham, fordi han er demokrat og afviser Islams totalitære styre og palæstinensernes krav om udslettelse af den Israelske stat. Venstrefløjen hader ham, fordi han holder af USA og er tilknyttet en borgerlig tænketank. Det røde, progressive Danmark ser ham som en jødelakaj, som svigter de undertrykte ofre, der naturligvis som altid er vore importerede klienter fra de islamiske kultursamfund. Ifølge Wilke/Jyllandsposten ønsker 77 procent
Læs artiklen

DEN ÆGTE RACISME VANTRIVES I DANMARK

”Man er ikke antisemit, fordi man ikke bryder sig om jøder”, erklærede den ansete religionsforsker og rabbiner Dr. Jonathan Sacks i  sin tale til EU-Parlamentet den 28. september 2016. ” Vi har jo alle sammen nogen, vi ikke kan lide”, fortsatte han, ” men hvis man ønsker at fratage jøder rettigheder og friheder, som andre mennesker har, er man antisemit. Her mente dr. Sacks retten til livet, til arbejde og ejendom, rettigheden til at tro og udtrykke sig. Hermed frikender
Læs artiklen

MAN BINDER OS PÅ MUND OG HÅND

Kun en måned efter Danmarks besættelse i april 1940 var der premiere på revykomedien ’Dyveke’, hvor Liva Weel lancerede Poul Henningsens udødelige vise. ” Man binder os på mund og hånd”, som gennem hele krigen skulle blive danskernes stille protest mod den tyske Værnemagts tvang og censur. Historien gentog sig i 2020, hvor regeringen igen bandt os på munden med maskepåbud og på hånden ved at ophæve den grundlovssikrede forsamlingsfrihed og forbød restaurantbesøg, biografforestillinger, sportsarrangementer samt nedlukkede de fleste arbejdspladser.
Læs artiklen

INGER STØJBERG: MÅLRETTET LØSGÆNGER ELLER LØS KANON PÅ DÆKKET?

Af Asger Aamund, den 22.2.21 En skilsmisse er som oftest en sørgelig affære. Gråd og tænders gidsel. Ofte had og bitterhed. Men nårægteskabets dør smækker i bagved den fraskilte, åbner frihedens brede port sig, som kan revitalisere dennu enlige mand eller kvinde. Spændetrøjen løsner sig, man ser det klare lys uden for tunnelen, tanken fårflugt, og der kommer frisk luft under vingerne. En ny start for den, der kan og vil. Inger Støjberg er nu kyletud af sit mangeårige ægteskab
Læs artiklen

ER DER PLADS PÅ MIDTBANEN TIL ET LØKKEHOLD?

Af Asger Aamund, den 21.1.21 Dansk politik består ikke af en rød og en blå blok, men af vækstpartier og fordelingspartier. Vækstpartiernehar ikke i praksis, men i partiprogrammerne en passus om, at økonomisk vækst er en forudsætning forvelfærd og offentlig service til borgerne. Fordelingspartierne har som mærkesager kampen mod uligheden,styrkelse af statsmagten, der nu hedder ’fællesskabet’ og et samfund, hvor få har for meget og færre forlidt. Vækstpartierne er Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og halvdelen af Det RadikaleVenstre.
Læs artiklen

ER HÅNDEN PÅ ARRIÉREN DØDEN FOR KARRIEREN?

Af Asger Aamund, den 30. oktober 2020 ”Bekæmp sexisme og få flere kvindelige ledere” lød overskriften på Berlingskes leder den 18. oktober.Bladets officielle holdning støtter sig på professor Sara Louise Muhrs sikkert evidensbaserede forskning omkvinders karriereforløb på politiske arbejdspladser. ” Der en klar sammenhæng mellem sexistisk kultur ogmanglen på kvinder i ledelsesjob”, konstaterer CBS-professoren kækt. Mediernes utrætteligekrænkelsesarkæologer har da også afdækket, at netop Folketinget og de politiske partier udgør de mest’me too’-belastede arbejdspladser i Danmark. 322 kvindelige politikere har underskrevet
Læs artiklen

OBLIGATORISK SOLIDARITET BETYDER I VIRKELIGHEDEN OBLIGATORISK UNDERKASTELSE

Af Asger Aamund, den 5. oktober 2020 EU-kommissionen har barslet med et jammerligt forslag til en fælles asylbehandlingspolitik for allemedlemsstater. Som alle projekter, der kommer fra EU-ledelsen viftes der med indbydende gulerødder,mens det er sværere at se stokken, der gemmes bag ryggen. Lokkemaden er et løfte om en styrkelse af EU’sydre grænser, mere effektiv bekæmpelse af menneskesmuglere og en facilitering af hjemsendelsen afafviste migranter. Stokkemetoden er en tvungen omfordeling af asylanterne. Det nye EU-forslag skal sessom en forlængelse af FN’s
Læs artiklen

I USA er corona ikke en epidemi, men et politisk våben

Af Asger Aamund, den 3. september 20 Når det kommer til coronavirus, fravalgte Danmark tidligt en balancepolitik mellem hensynet tilsamfundsøkonomien på den ene side og til folkesundheden på den anden side. I stedet besluttederegeringen sig for en hård omsorgspolitisk linje, hvor intet økonomisk offer var for stort for at redde bare etenkelt menneskeliv mere. Den vej kunne og ville Trump ikke gå. Sociologen og epidemi-eksperten Andrew Lakoff skriver i en artikel for USC Dornsife, at hverken USA ellerden øvrige vestlige
Læs artiklen