HENDES VERDEN

Heldige børn, der har kærlige og omsorgsfulde forældre, træder ud i livet med en værktøjskasse, der rummer traditionelle, men værdifulde maskuline og feminine redskaber. En god far kan levere mod, beskyttertrang og konkurrencekraft. Den gode mor kommer med indfølingsevne, tolerance og samarbejdsvilje. I moderne familier er det dog ofte moderen, der leverer de maskuline værdier. Far har derimod silkeskæg og græder en hel del. Barnet bliver således godt bestykket til at møde tilværelsens glæder og sorger, triumfer og nederlag. Denne
Læs artiklen

SERVICEMEDDELELSE

Net-mediet TjekDet bringer i dag en forsideartikel med overskriften: ASGER AAMUND VILDLEDER OM SOL, SKYER OG TEMPERATURSTIGNINGER.  TjekDet er en tro væbner for FN’s Klimapanel (IPCC) og kaster sig fordømmende over alle kommentarer og analyser, som afviger fra IPCC’s  klimascenarier, der som bekendt ligger langt fra de observerede kendsgerninger om den klimatiske udvikling. TjekDet har mobiliseret et panel af ’eksperter’, der alle er tro mod forestillingen om Jordens snarlige undergang forårsaget af menneskeskabt CO2-udledning, og denne klimastandret er naturligvis utilfredse
Læs artiklen

VALGCIRKUS I BYRETTEN

Valgkampen op til det kommende præsidentvalg forløber denne gang meget anderledes, end den plejer. Amerikanerne er vant til, at kandidaterne skændes bravt på tv og fører sig frem i store kampagner i alle USA’s stater. Præsident Biden er imidlertid ikke i stand til at føre traditionel valgkamp. Måned for måned glider han længere og længere ind i demens og kognitivt forfald.  Han kan ikke mere tale frit med andre, men er totalt afhængig af en teleprompter eller talekort, hvor spørgsmål,
Læs artiklen

DEM VI IKKE MÅ LEGE MED

Torsdag den 8. juni 2023 blev EU-landene enige om at etablere en fælles asylpolitik. Polen og Ungarn stemte dog imod, da begge lande havde gennemskuet, hvad der gemte sig bag den lækre indpakning. Ministermødet godkendte et forslag, der skal sikre en hurtigere asylbehandling og samtidig straffe EU-stater, der ikke udviser ’forpligtende solidaritet’ i den fremtidige fordeling af de mange migranter, der forventes at strømme ind i EU i de kommende årtier.  EU har efter eget ønske i 25 år haft
Læs artiklen

GRUNDLOVSDAG 2024

Vi danske er gode til at feste og fejre. Vi kan lide at være sammen om flaget, en god sag og gerne med  fællessang, musik og noget godt at spise og drikke. Og hvad er de så i vejen med det? Vi har fortjent vores mærkedagsfester – også St. Bededag. Vi er et flittigt og arbejdsomt folk – altså det mindretal, der i dag er på arbejdsmarkedet. Dog hører vi hele tiden politiske røster, der påstår at vi arbejder for
Læs artiklen

EU-VALGET I DØDVANDE

Med kun godt en uge til den danske afstemning til EU-Parlamentet minder valgkampen mest om stemningen i en uåbnet egyptisk kongegrav.  Måske kan det ikke være anderledes. Partierne vil på den ene side gerne fremvise nogle mærkesager, der har relation til arbejdet i Kommissionen og Parlamentet. På den anden side ved alle politikere godt, at når først de nye parlamentsmedlemmer er valgt og på plads i Bruxelles, er de glemt af Gud og mennesker, og man hører kun om dem,
Læs artiklen

VOR TIDS PARIA

Den 23. maj kunne man på forsiden af Politiken læse en prominent opsat artikel med en overskrift, der duftede diskret af skadefryd og forhåbning: ISRAEL KAN ENDE SOM EN PARIA I DET INTERNATIONALE SAMFUND.  Sandheden er dog nok den, at det er palæstinenserne, der af de arabiske kultursamfund anses for pariaer. Og ikke uden grund. Først og fremmest fordi det er almen viden i Mellemøsten, at ’Det palæstinensiske Folk’ er en myte opfundet af Sovjetunionens KGB med det formål at
Læs artiklen

SÅ GIK DER HUL PÅ KLIMABYLDEN

En stor del af den danske befolkning er formodentlig skeptisk over for mediernes og politikernes   prædikener om den forestående klimakatastrofe forårsaget af menneskeskabt CO2 udledning.  Den grønne omstilling kræver eksorbitante investeringer i skæmmende vindmølleparker overalt i det smukke danske landskab, og hvor der ikke er grimme vindmøller, finder vi hæslige solfangermarker. Klimaprofeterne belærer os dagligt om, at CO2 er skurken, som vi må kontrollere og beherske, hvis vi vil undgå om føje år at stå i kogende vand til armhulerne.
Læs artiklen

UKRAINE PÅ VEJ MOD OPDELING

Unge politikere, der bliver valgt til folketinget, træder ind på Christiansborg opfyldt af idealer og reformer. Men når de så har fået en tur i ribberne i den parlamentariske gymnastiksal, indtræder Rip-Rap-Rup effekten, så de unge bliver ligesom de gamle. Nu er det ikke længere store mål og  skelsættende resultater, der tæller, men forliget, kompromiset. Moderne politikere både herhjemme og internationalt ser alle kompromiset som enhver lovgivers adelsmærke. Politik er det muliges kunst, evnen til at bøje forskellige holdninger mod
Læs artiklen

HOVMOD STÅR FOR FALD

Vi skal ikke så mange årtier tilbage i tiden, før bøsser og lesbiske måtte gå meget ondt igennem. Drenge med feminine attituder fik tæsk i skolegården og på arbejdspladsen måtte homoseksuelle spille hetero-rollen, så godt, de kunne for ikke at blive mødt med hån, spot og latterliggørelse og måske endda en fyreseddel. I dag er seksuelle minoriteter en accepteret og respekteret del af samfundet, så lbgt+ folket har ikke noget at klage over. Lederne af den danske regnbuebevægelse er  aggressive
Læs artiklen