DEM VI IKKE MÅ LEGE MED

Torsdag den 8. juni 2023 blev EU-landene enige om at etablere en fælles asylpolitik. Polen og Ungarn stemte dog imod, da begge lande havde gennemskuet, hvad der gemte sig bag den lækre indpakning. Ministermødet godkendte et forslag, der skal sikre en hurtigere asylbehandling og samtidig straffe EU-stater, der ikke udviser ’forpligtende solidaritet’ i den fremtidige fordeling af de mange migranter, der forventes at strømme ind i EU i de kommende årtier.  EU har efter eget ønske i 25 år haft ansvaret for at sikre Unionens ydre grænser uden, at Kommissionen har foretaget sig noget som helst for at løse denne opgave. Og uden at medlemsstaterne og deres dovne medier har gidet kontrollere, om Kommissionen nu også arbejdede med at forvalte sit ansvar for at sikre EU-grænserne.

Konsekvensen var den migrantlavine, der i 2015 væltede ind over EU’s ikke eksisterende ydre grænser. Ingen medlemsstater turde bebrejde EU-Kommissionen denne organisatoriske fiasko og pligtforsømmelse. Tværtimod forsøgte politikere og medier at forklare, at migrantstrømmen mest bestod af syriske atomfysikere og hjernekirurger med børnefamilier, der nu ville tilføje værdi og kompetencer til EU-fællesskabet. Det tyske arbejdsministerium har dog påvist, at 80 procent af migranterne bestod af enlige unge mænd fra Mellemøsten og Afrika. Unge mænd, der ikke var flygtninge, men daglejere og gadehandlere på jagt efter en bedre tilværelse.

EU kan heller ikke løbe fra Marakkesh-aftalens bærende princip om at sidestille migranter med vaskeægte flygtninge således, at alle vandrende mennesker skal have en flygtnings vidtgående rettigheder og privilegier efter konventionen af 1951.  Hertil kommer Kommissionens egen redegørelse fra april 2023, hvor man udtrykker ønsket om at facilitere den legale indvandring fra tredjelande, hvor migranter skal sikres direkte adgang til EU. Der bliver ikke nogen hurtig sagsbehandling af migranter med efterfølgende hjemsendelse. EU og medlemsstaterne– også Danmark – har bundet sig på hænder og fødder og kan ikke uden brud på eksisterende konventioner og traktater smidiggøre og effektivisere endsige begrænse tilvandringen fra Mellemøsten og Afrika.

Det hjælper os ikke, at Danmark ikke er forpligtet til den fælles asylpolitik på grund af vores retsforbehold. Det kan vi i teorien glæde os over, men ikke i praksis. Den nuværende udenrigsminister hedder Lars Løkke Rasmussen, manden der som statsminister trampede Marakkesh-aftalen igennem en omfattende folkelig modstand. Løkke har i al sin tid som minister sørget for at være lydhør over for EU-toppens ønsker og anvisninger.  Danmark har derfor selv med vores retsforbehold delvist tilsluttet os EU-asylaftalen efter, at den blev vedtaget af EU-parlamentet og EU-landene i april i år.

Selv om desperate kandidater til EU-parlamentet nu i valgkampens sidste timer råber op om sikring af EU’s ydre grænser og indhegning af de nationale grænser, får disse tomme krav og hule løfter ingen praktisk betydning, når først den triste EU-hverdag atter melder sig. Kommissionen har i 25 år intet foretaget sig for at leve op til sit ansvar om at sikre EU’s ydre grænser, og de danske EU-partier har vendt ryggen til den uhæmmede illegale indvandring uden at stille EU-Kommissionen til ansvar for dens grove pligtforsømmelse.  I stedet har vi maset på med den grønne omstilling og klimakampen mod CO2-udledning og snakket videre i Ministerråd, Kommission og Parlament om grænsesikring uden at komme et skridt videre hen mod en praktisk løsning.

Dette stiller mange vælgere i et vanskeligt dilemma. Hvor skal man lægge sin stemme, hvis man ønsker stop for indvandring fra islamiske kultursamfund, hvis migranter afviser den demokratiske retsstat og lever i parallelsamfund, hvor sharia hersker? Hvor går man hen, hvis man ønsker et samfund, der forsvarer og opretholder det judeo-kristne kulturgrundlag i et samfund, der hviler på tillid, respekt og ligestilling? Hvem skal man stemme på, hvis man vil bekæmpe totalitære ideologier, der ringeagter kvinder, hader kristne og jøder og som straffer seksuelle minoriteter?

Svaret findes i hvert fald ikke i Europas borgerlige eller socialistiske partier, der alle konsekvent har afvist, at islam er et problem uanset hvor mange attentater, terrorhandlinger og overgreb mod demokratiet, vi udsættes for. De partier, der netop bekender sig til familieværdier, vores fælles kristne kulturgrundlag, folkestyret og nationalstaten bliver af medier og politikere stemplet som højreekstremister, ultrareaktionære, populister og racister.  Det er partier som AFD i Tyskland, Fratelli d’Italia, Rassemblement National i Frankrig og Frihedspartiet i Holland. Hvis man læser de pågældende partiers politiske programmer, finder man ikke fascistoide holdninger eller antidemokratiske ideer. Alle de nævnte partier står fast på forfatning og folkestyre. Alle bekender sig til et europæisk samarbejde, en retfærdig retsstat og et solidarisk velfærdssamfund. Men de er også imod den tiltagende islamisering af Europa og ønsker et effektivt stop for indvandring fra islamiske kultursamfund gennem en sikring af de nationale grænser. Disse partier, som ikke repræsenterer ’det yderste højre’, men som tværtimod kan betegnes som grundborgerlige partier har heller ikke megen fidus til den grønne omstilling og CO2-hysteriet, men går alle ind for atomkraft, naturbeskyttelse og en forstærket miljøpolitisk indsats.

Det at stemme på disse grundborgerlige partier har gennem årene af de danske og europæiske medier været forbundet med tabuisering, hvor vælgergruppen ses som ældre, hvide racistiske mænd. ” Men vi er nødt til at gøre op med den forestilling”, mener den hollandske valgforsker Josse de Voogd. ” Dels er det ved at ændre sig, og dels har det billede aldrig været sandt”. Der er således grund til at stemme efter sin overbevisning og sin sunde fornuft den 9. juni. Og ikke af angst for den offentlige mening. Vi har heldigvis endnu hemmelig afstemning i Den Europæiske Union. Det kan betyde, at dem som vi ikke må lege med pludselig kan gå hen og blive stuerene. Det er jo set før.

7. juni 2024

69 Thoughts to “DEM VI IKKE MÅ LEGE MED”

 1. Peter Krogsten

  EU “grænsepoliti” FRONTEX har jo i flere år deltaget aktivt i færgetrafikken med illegale immigranter over Middelhavet. Da EU ændrede politik fra at landsætte dem, sagsbehandle dem og returnere de der ikke opfyldte kravene, til at sejle dem retur, kvitterede den italienske kystvagts skib Umbaldo Diciotti med at landsætte 900 personer på Sicilien dagen efter de nye regler trådte i kraft. Man kan hævde at de blev taget ombord da de gamle regler gjaldt, men man gentog det en uge efter. Augusta på Sicilien var nærmest basishavn for landsætning af migranter, havnen er også basishavn for den italienske kystvagt !
  Det er viljen der mangler, men viljen til at fylde Europas befolkninger med løgn mangler ikke – heller ikke evnen.

  1. Danskernes fremtid ligner et fascistisk mareridt

   “Unionen er stendød” sagde Poul Schlüter
   for over 30 år siden. Det var løgn ligesom så meget andet af
   hvad blå og røde partier har fortalt os. Og alt det med at vi roligt
   kunne nedlægge de nationale grænser, når nu EU passede på de
   ydre grænser, har vist sig at være løgn og bedrag. EU er slet ikke
   interesseret i at bevare nationalstaterne og deres demokratier,
   men ønsker tværtimod Europa som en multi-kulti pærevælling,
   centralistisk og totalitært styret fra Berlin og Bruxelles.

   De gamle partier og deres købte massemedier er end ikke
   interesseret i at hjælpe og beskytte deres egne befolkninger og lande.

   Man udleverer med glæde egne landsmænd og -kvinder til at
   blive underkastet rabiate islamisters, araberes og afrikaneres
   forgodtbefindende, når de har overtaget EU-landene i kraft af
   deres antal og fanatisme. Marxisterne har intet lært af hvad der
   skete i Iran efter revolutionen i 1979. Og de lukker øjnene for
   at masseindvandring af kulturfremmede ALTID ender i konflikter,
   stridigheder og strømme af blod.

   1. Prins Valiant fra Thule

    Supergodt skrevet artikel af Aamund. De 179
    når ham ikke til sokkeholderne. Men hvor de kloge ord fra Asger kun
    når ud til 500 eller 5000, når DRs og TV2s fordummende propaganda
    ud til et par millioner lyttere og seere.

    Og hvor Aamund står for demokrati, fornuft og civilisation, står DR
    og TV2 for fjernstyring udefra, for tåbelighed og barbari. Det er jo
    hvad de to stationers journalister går ind for, når de støtter EU
    kommissærernes befalinger/direktiver, masseinvasionen sydfra og
    den fremadskridende islamisering. Slutresultatet kan ikke undgå
    at blive fjerndiktatur, iranske og s-arabiske tilstande og barbarisk
    behandling af kvinder, bøsser, “vantro”, hvide mænd og familier og
    alle med en kristen kultur. (Man kan jo bare slå op på nettet hvad
    der foregår af barbari i Afrika og Arabien) Eller man kan se hvad
    der Adler skriver herunder og i den foregående debat.

    Udsigten til at Aamunds oplysninger kan opveje DRs og TV2s
    propaganda, er desværre ikke stor pt. Men nogen burde sørge
    for at de bedste af artiklerne bliver sendt ud til mange danskere,
    i form af pjecer, flyveblade eller bøger. Eller videre bringelse
    (i uddrag?) til Telegram, “X”, Facebook eller hvor det ellers
    er muligt. Eller man kan evt. blot henvise til Aamunds blog.
    Adlers artikler bør også bringes videre.

    1. Frihed er det bedste guld

     DF, DD, LA og NB er langt fra at
     være de partier de burde være, men er måske
     knap så vanvittige som de øvrige partier, der er gået
     helt fra forstanden, når det drejer sig om EU, co2
     og indvandring/islamisering, feminisme og LGBTQ+

     1. Privatdetektiven

      P. Krogsten: Har EU på noget tidspunkt
      ændret politikken fra at modtage migranterne
      til at sejle dem retur? Frontex har mig bekendt
      uafbrudt i 25-30 år været et bluff-nummer !
      Den nye migrant-pagt er også skandaløs og
      den undergraver europæernes økonomi og
      al tryghed og sikkerhed.

 2. Karsen Jensen

  Vi mangler et ansvarligt parti at stemme på

  Desværre er der ingen partier i Danmark at stemme på. DF og DD har en skrap indvandringspolitik, men til gengæld er de helt vilde med at sprøjte pesticider, giftstoffer og plastik ud i havet, fjorde og grundvand. Hvad nytter det at grænserne beskyttes, hvis man langsomt kvæles af kræft og sygdomme p.gr.a. en hovedløs miljøpolitik.

  Og Anders Vistisen passer ikke sit arbejde. Ud af 138 udvalgsmøder har han kun deltaget i 10. Plattenslageriet er uden grænser i EU.

  Så i desperation bliver jeg på sofaen, men jeg forbeholder mig retten til at brokke mig!

  1. Wiens redning skete 1683

   Det er opsigtsvækkende, hårrejsende og
   uhyrlige udtalelser af top-figurer i EU, som der Adler gengiver herunder.
   Udsagn som i flere lande betragtes som tegn på at EU er blevet et yderst
   ekstremistisk og nihilistisk foretagende. I Polen, Ungarn og mange andre
   lande er der voksende skepsis overfor EU-kommissærerne, og nogle af
   EU-kritikerne mener at EU optræder som en slags “das vierte Reich” og
   som et mere og mere udemokratisk og totalitært bureaukratisk monster.

   Det er udtalelser som MSM har fortiet og bagatelliseret, selvom de lægger
   op til totalt rædselsfulde tilstande i hele Europa.

   Selv her i denne tråd har de tilsyneladende ikke skabt eftertænksomhed.
   Det er besynderligt at så afslørende program-erklæringer, der burde
   kunne fremkalde stærke reaktioner, mødes med larmende tavshed.

 3. der Adler

  Perfekt fremstilling af vores problemer, der kun vokser sig større, fordi egne beslutningstagere og hyklerne i EU ikke vil egne borgere. Deres våde drøm er, at nationalstaterne skal falde. Men er de virkelig så evnesvage, at de ikke kan se bare når år frem, hvor Europa så bliver fyldt op med muslimer, for ikke at snakke om dem fra Afrika. Hvad kommer de med? De kommer med hånden fremme, “-mig ha du betale,”

  Frontex er en parodi, de har i mange år ageret Taxa-tjeneste fra Afrika til Europa.

  I sin egenskab af ”FN’s ansvarlige for immigration” udtalte Peter Sutherland på et stort anlagt møde den 21. juni, 2012, at: ”EU bør gøre sit bedste for at underminere medlemslandenes nationale homigenitet….EU-landenes fremtidige vækst afhænger af, at de bliver multikulturelle…. .”

  Det hedder endvidere, at:
  ”- immigration er en afgørende dynamik for økonomisk vækst, ligegyldigt hvor vanskeligt det kan være at forklare medlemslandenes borgere.”
  (sagt af Peter Sutherland, i 2006 af FN`s ansvarlige for immigration på danmarksfrihedsraad.com/2016/02/15/kend-din-fjende/. Se også BBC News: bbc.com/news/uk-
  politics-18519395

  Bortset fra at argumentet om masseindvandringens økonomiske nødvendighed er det rene nonsens, minder hr. Sutherlands udtalelser alt andet lige om en åben, etnisk krigserklæring mod samtlige indfødte europæiske folk. FN definerer folkemord som:
  ”enhver af nedennævnte handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan:
  1. a) at dræbe medlemmer af gruppen,
  2. b) at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade,
  3. c) med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse,
  4. d) at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen,
  5. e) med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe.”

  Ingen dansker eller europæer bør således være et øjeblik i tvivl om, at der blandt Vestens magtelite nu planlægges et regulært folkemord, som skal fuldbyrdes via masseindvandringen. Således har immigrationen allerede på nuværende tidspunkt bevirket, at utallige danskere er blevet myrdet, tilført skade på krop og sjæl, og påført os levevilkår, som bevirker, at vort folk delvist, og på længere sigt fuldstændigt, vil blive fysisk ødelagt.
  Mon ikke Schlüter, Nyrup Rasmussen, Fogh Rasmussen, Løkke Rasmussen, Thorning og Mette Frederiksen har lyttet til hr. Sutherland og hans kumpaner? Måske har vi her ligefrem en del af forklaringen på danske magthaveres ufattelige landsforræderi?

  ”EU vil aldrig blive et fort.Vi er imod at bygge hegn. Vi er for at bygge broer til vores nabolande. Migration er kommet for at blive i mange årtier fremover, og vi er nød til at forberede os på det. Vi er nød til at acceptere migration og multikultur som den nye norm. Intet land kan klare dette alene”
  (Dimitris Avramopoulos, EU’s græske formand for migration på Newspeek 20.05.2018).

  ”Grænser er den værste opfindelse, som politikere nogensinde har gjort.”
  (Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen august 2016,
  Douglas Murray ”Europas undergang,” kapitel 11, s.213).

  Den 13.11.2015 blev Paris ramt af et frygteligt terrorangreb, der kostede 129 mennesker livet, udført af muslimske terroister. Men 2 dage efter angrebene, kunne Jean-Claude Juncker udtale følgende i Antalya/Tyrkiet: ”Der er ingen grund til at revidere Europas politik i spørgsmålet om flygtninge. Angriberne var ”kriminelle” og havde intet med islam at gøre, og var ikke flygtninge eller asylansøgere. Jeg indbyder dem, som prøver at ændre den migrationsagenda, vi har vedtaget. Jeg vil gerne opfordre dem til at være seriøse omkring dette og ikke give efter for simple reaktioner, som jeg ikke bryder mig om,” (Douglas Murray ”Europas undergang,” kapitel 11, s.223).

  ”Irregulær migration vil kun stoppe, hvis migranter får en lovlig vej ind i Europa.”
  (Jean-Claude Juncker, EU kommisions formand sagt i forbindelse med Europas
  migrationsproblemer, NewSpeek, 13.09.2017).

  “ Islam er vor historie, islam er en del af vor nutid, og islam kommer at være en del af vor fremtid,”
  sagt af 1.viceordførende formand for EU-kommissionen Frans Timmerman, under et møde med 10 imamer fra Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Bulgarien.

  ” Migration er noget der får Europa til at trives. Vi har meget migration til EU. Vi har brug for det. Vi har brug for migranter. Vi har brug for disse mennesker. Vi er et aldrende samfund.”
  (Ylva Johansson, svensk EU-kommissær for indre anliggender, tale i Bruxelles 24.09.2020, se Uriasposten 28.09.2020).

  ” Vi skal ikke glemme at hele det store projekt ”Europæisk Enhed” er nødvendiggjort af Tyskland. Det handler om at inddæmme Tyskland, så det ikke bliver til fare for andre. Det må vi ikke glemme her i dette land. Hvis de tror at dette, 65 år efter krigsafslutningen, ikke længere spiller nogen rolle, så er De helt galt afmarcheret. Det drejer sig hver eneste dag om dette.”
  (Günther Verheugen, fhv. tysk EU-Kommissær, 09.12.2010 til Maybrit Illner.”

  ”det er slet ikke mere spørgsmålet om islam hører til i Tyskland. Denne religion er allerede her og vil på sine steder udgøre mere end 50% af befolkningen under 45 år. Det er en realitet man må indstille sig på.”
  (Christian Lindner, FDP generalsekretær, april 2011.”

  ”Vi har nået det punkt hvor de gamle nationalstaters monopol skal opløses. Vejen er besværlig, men det betaler sig at gå den.”
  (Wolfgang Schäuble, CDU og forbundsfinansminister (i Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
  08.10.2011).

 4. Jørgen Jørgensen

  Det som er meget oppe i tiden, er jo indvandringen. Det er en trussel mod os alle
  som har været støt voksende gennem de sidste 40-50 år. Og den er blevet bagatelliseret og bortforklaret lige så længe. Man har påstået at den var berigende, herlig, nødvendig og lykkebringende. Og hvis man ikke troede på det var man racist,
  fascist og et skimlet kældermenneske. Og nu er vi tæt på “svenske” tilstande med
  daglige overfald, knivstik og skyderier osv. Og det er slemt.

  Men der er jo meget andet som er slemt og som ødelægger menneskers tilværelse. Men
  som alligevel ikke får megen opmærksomhed. Herunder kan nævnes de mere og mere
  horrible og uhyggelige forhold i sundhedsvæsnet, når det drejer sig om fysisk sygdom.

  Der er også det terror-regime der er oprettet overfor børn og forældre. Der overvåges
  stadig mere nidkært og med nærgående metoder. Sagsbehandlere trues til at sladre
  om de mindste ting, og stadig flere børn tvangsfjernes, selvom massevis af erfaringer
  viser at staten er elendig til at passe børn. På skilsmisse-området er foregår der en
  systematisk sjofling og tyrannisering af familierne. Mændene behandles som en slags
  menneskeligt affald, white trash, og systemets kvindesagskvinder og woke feminister
  er iskolde overfor hvad børnene ønsker og har brug for. Andre dele af samfunds-
  systemet arbejder på at sætte skilsmisse-tallet i vejret. Vi har nu verdens-rekorden.
  Andre dele igen afliver børn inden de når at blive ubekvemme. Nye bestemmelser er
  netop vedtaget, som gør det endnu nemmere at dræbe ubekvemme børn. For at
  støtte familierne med gode ordninger, gider man ikke. Man vil hellere opløse, splitte,
  dræbe og folkeudskifte. Det er radikal og rød familiepolitik.

  På psykiatri området foregår der så vanvittige og sindssyge ting visse steder, at
  personalet næsten virker som om det er dem som er patienterne. Deres optræden
  overfor de indlagte kan være fuldstændig gak-gak. Så man virkelig kan tale om brådne
  kar. Nogle eksempler: 1: Man udskriver patienter som er så livsfarligt syge, at de kan
  blive bragt tilbage til hospitalet af borgere eller ambulance-folk, inden for en time efter
  deres udskrivning. 2: patienter som er ikke-rygere oplæres til at ryge, og forsynes med
  200 cigaretter ad gangen. 3: I strid med klare aftaler udskriver man syge uden at give
  besked til de pårørende, så de kan blive afhentet. Resultatet er “forsvundne” syge. De er hjælpeløse og i livsfare, men ingen aner hvor de er blevet af. Om de omkommer
  eller findes i tide, rager personalet en fjer. 4: Patienter som praktisk taget er helbredt
  og som har haft det superfint i ugevis eller månedsvis, får bag de pårørendes ryg og
  i strid med løfter, frataget deres hidtidige medicin og forsynes med en ny slags medicin
  med det resultat at de bliver grufuldt syge i op til halve eller hele år. Man “reparerer”
  altså på noget som ikke er i stykker. Det rene skære idioti. Og noget forbandet lusk
  og svineri overfor den syge. Man kunne fortælle om mange flere grimme overgreb og
  modbydeligheder overfor patienterne. (Der er dog enorme forskelle fra psykiatri til
  psykiatri. Nogle af dem fungerer anstændigt og ordentligt. Men visse steder er der en
  råddenskab/ondskab som forlængst burde være stoppet. Men klagesystemet er også
  sygt, efter Lars Fadbums “reformer”. Uduelige skræk-læger og assistenter kan blive
  ved og ved i mange år. At slippe af med dem er næsten umuligt.

  Man kunne blive ved længe med eksempler på ting som er kørt i sænk siden 1990 og
  2010. Alt hvad Chrborg rører ved, bliver til skrot, affald, ruiner eller parodier. Forsvaret,
  postvæsnet, sundhedsvæsnet, DSB, ejendomsskatterne, familiepolitikken, bolig udbudet, folkeoplysningen, velfærden osv. har man forringet til ukendelighed. Der
  har aldrig før været så mange stressede, ulykkelige, retsløse, ensomme, overfaldne,
  bedragne, voldsramte og nedbrudte danskere som i dag.

  Den samlede politik har i mindst to årtier været en lang, lang kæde af svigt og
  svinestreger, usandheder og tomme løfter. Og den kan ende med at sende
  afmagt, elendighed og død ind i millioner af europæiske og nordiske hjem.
  Hverken Borgen eller EU beskytter europæerne.

  At nogen stadig har tillid til partierne og “systemet” er næsten ubegribeligt.
  At danskerne roligt finder sig i at blive gjort til 5. rangs borgere og undermennesker
  i deres eget land, at de finder sig i at blive undertrykt, tyranniseret, terroriseret og
  frataget alt, er også svært at forstå.

  1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

   Der Adlers kommentar ovenfor om hvordan et
   folkedrab og massemord kan foregå, er rystende læsning. Hvis den ikke
   kan få folk til at vågne op, er der nok intet der kan. For meget af det som
   Adler nævner, foregår allerede. Dog mest i det skjulte, men man kan også
   blive skadet, lemlæstet eller dø af skjulte forbrydelser. Mere ondskab er
   på vej, og snart kan den komme til at foregå helt åbenlyst. Eller den bliver
   så camoufleret, at danskerne bliver ved med at lade sig fuppe.

   EN SKAMSTØTTE OVER PERNILLE VERMUND. Se Hodja.

   På Telegram er meget nyt at hente, som MSM ikke oplyser om.

 5. Jc Holland

  Endnu et fantastisk flot indspark fra Asger Aamund.
  Hvor er det sindssygt at vi stiltiende lader djævelskabet køre de tvangsfinansierede medier. Djævelskabet der ligger på nogenlunde samme ideologiske spor som Pol Pot og Ceausescu. Om ikke hjernedøde så psykopatisk og massemorder-tilhængere. Tyber der tilstræber borgerkrige for kommende generationer.
  Læg dertil usle landsforrædere alias levebrødspolitikere der lefler for Pravda for at blive valgt.

  Højrefløjen kæmper for at undgå det kulturelle selvmord. Altså dem socialist-svinene kalder højrerabiate og højreekstreme.
  Alle intelligente europæere stemmer på højrefløjen.
  SMUKKE MENNESKER ER ÅBENBART
  HØJRERABIATE.!!

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Siden 2015 og 2019 har Chrborgs partier intet
   foretaget sig for at rette op på manglen på de ca. 6000
   sygeplejersker og læger, som er flygtet fra dårlige vilkår, dårlige lønninger og
   nedsparede, nedslidte, kaotiske og dårligt fungerende hospitaler og skadestuer.
   Der er stadig en katastrofal mangel på personale, og IT-systemerne er stadig
   en plage for læger og patienter og andre. Op til 40 år gamle komponenter er
   i brug i “sundheds-IT af forskellig slags.

   Kan det siges tydeligere at flertallet af partier og politikere er LIGEGLADE med
   om danskerne lever eller dør? At de er ligeglade fremgår både af at sundheds-
   væsnet, forsvaret og den sociale velfærd m.m. er i forfald. Efter to års krig er
   intet sket for at forbedre civilforsvaret, intet. Økonomisk går det også den
   forkerte vej, fordi hundredvis af milliarder af kroner fjolles og ødsles væk på
   vanvittige og fjollede ideologiske formål.

   Hvis man samler sammen på hvad snesevis af læger og sygeplejersker har
   fortalt om det syge sundhedsvæsen, bliver det soleklart at flertallet af poli-
   tikerne er iskolde overfor om danskerne omkommer eller påføres frygtelige
   lidelser. At de også er ligeglade med om titusinder af danskere ruineres
   eller på anden måde havner i elendighed, fremgår af deres uansvarlige
   og alt andet end bæredygtige erhvervs-, familie-, bolig-, klima- og uden-
   rigspolitik m.m.m.

 6. Morten Dreyer

  Hvad har Lars Løkke mon lovet despoterne i FN for at få plads i FNs Sikkerheds Råd ?

 7. Henrik Wegmann

  Den 9. juni vil jeg få udleveret en stemmeseddel til brug for en afstemning om, hvem (fra Danmark) der skal sidde i EU Parlamentet. Ja, det vil sige, det såkaldte EU Parlament.

  Som ved tidligere lignende valg vil jeg sætte mit kryds ved Mickey Mouse. På netop min stemmeseddel vil han nemlig være opstillet, og som bonus vil der også være en tegning af ham. Han er faktisk ret nem at tegne, når man først har øvet sig lidt.

  1. Skjoldungen

   Mickey Mouse er faktisk en rigtig rar og fornuftig mus, så jeg forstår ikke at du vil insinuere, at han ville deltage i dette nazi-schmazi cirkus. Han må være dybt krænket.

   1. Henrik Wegmann

    (-:

 8. Hvor er vi på vej hen?

  Under artiklen “EUfanten i rummet” har der Adler
  to indlæg som nøgternt og sagligt påviser at indvandringen og
  islamiseringen er en tikkende bombe under det danske folks liv
  og fremtid. Vi er i fuld fart på vej mod tilstande og blodbade som
  kan sætte punktum for enhver form for dansk kultur. Der er ingen
  velfærd, fred eller sikkerhed nogen steder om kort tid, hvis den
  nuværende politik fortsætter. Men hvis 97-98% af danskerne ikke
  gider følge med i hvad der sker, ved at følge med på nettet, her,
  hos Hodja, 24nyt og den korte avis osv., så må vi jo snart sige farvel
  til det hele. Så er det danske folk færdigt som gårdsangere om
  forbavsende kort tid.

  Se der Adlers lange liste over forbrydelser og mord osv. Den viser
  os toppen af isbjerget.

 9. Flaben Fræk

  Hvad er der galt med Marrakech-Manden, aka Baron Olfert von Græsted? – Forsøger han at overtrumfe Erik Scavenius? – Næsten ligegyldigt hvad Græsted foretager sig, så rager danskernes ve og vel ham en høstblomst; ingen slinger i valsen her, banen holdes til stadighed, frisk op kridtet, alt med henblik på at vise Scavenius baghjul.

  Men ret skal være ret, Græsted står ikke alene. Hvis man skulle komme på den idé, at skimme listen over udenrigsministre, blot indenfor de seneste 15 år, så er der ikke megen lindring at hente – Således opmuntret brillerer: Villy Søvndal, Holger K Nielsen, Martin Lidegaard, Kristian Jensen, Anders Samuelsen, Jeppe Kofod – Trøsterigt ikke sandt!?

 10. Ministeriet for pjat, vås og valgflæsk

  På Chrborgs vegne kan vi meddele:

  En undersøgelse har nu vist at de syge danskere ikke
  er nær så syge som de selv tror. De fleste af dem er blot en smule
  forkølede, især om vinteren, og ofte fordi de har sjusket med at
  tage varmt tøj på. Og så er det jo deres egen skyld. Andre er blot
  nogle hypokondere som Holbergs “Den indbildt syge” påviser.
  Andre igen er bare arbejdssky som er så dovne, at de bruger en
  sygdom som undskyldning. Til sidst er der en lillebitte restgruppe
  som måske er ægte patienter, men det har vist sig at de sagtens
  kan nøjes med besøg af en hjemmehjælper der medbringer hoste-
  saft og varm suppe. Vi har derfor besluttet at nedlægge sundheds
  væsnet, med undtagelse af to felthospitaler i København og Århus.
  De er så forbeholdt den ene promille af danskerne som er virkelig,
  virkelig syge. De vil blive tilbudt dialogkaffe og aktiv dødshjælp.

  En anden undersøgelse har vist at det slet ikke er nødvendigt at
  have tag over hovedet. Det er meget sundere at leve i frisk luft
  ude i naturen. Som bevist af eskimoerne og deres snehytter, og
  af lapperne og indianerne med deres telte. Vi har derfor vedtaget
  at udvide Lars Rasmussens bolig-nedrivnings program til alle byer
  i hele landet. Det vil styrke folkesundheden, så det vil være nok
  med 10 læger og 25 sygeplejersker i alt. Til gavn for råderummet
  og statsfinanserne, så der bliver råd til at betale for bygning af ti
  millioner huse i Ukraine, Gaza og Afrika.

  Beregninger foretaget af den digitale regnecentral i finansministeriet
  viser at danskerne heller ikke har brug for kontanter. De vil derfor
  blive inddraget. Til gengæld får borgerne et plastickort som de kan
  bruge indtil det evt. annulleres. Det vil dog kun ske i tilfælde af civil
  ulydighed. Blandt fordelene er at borgerne og bankerne slipper for
  en masse besvær med at tælle pengene. Altså et velfærds-fremskridt.
  Endnu et eksempel på at vi politikere går ind for at I danskere skal
  have det nemt og godt.

  Med kærlig hilsen til jer vælgere fra regeringen og Chrborg.

  1. PS

   Under civil ulydighed henregnes naturligvis forkerte
   meninger og tanker, forkerte madvaner, forkert livsstil, kørsel
   med en benzin- eller dieselbil og alle slags tvivl om at politikerne
   véd bedst.

   Tvivl om at bæredygtig diversitet og masseindvandring
   er berigende, kan også gøre kortet ugyldigt. Udleder ens bolig
   for meget co2, eller kommer man bagud med at betale moms,
   ejendomsskatter eller restskatter, bliver kortet selvfølgelig
   automatisk sat ud af kraft. Ordnung muss sein, som de siger
   i Kina og Nordkorea. (af hensyn til læsere som ikke forstår
   kinesisk har vi oversat til tysk)

 11. Blot et par bemærkninger

  NYT om Mette Frederiksens tilstand
  ovenpå “hændelsen”/overfaldet i København.

  Nyt om WHO og Fauci. Skandalen vokser og vokser.

  “Moderaterne og Lars vil ikke Danmark noget godt”.

  Nyt om krigen i Gaza.

  Se Hodja.

 12. Tennis-spilleren

  Anders Vistisen lyder nogenlunde intelligent
  i radio-debatter. Og der er udsendt et blad med ham hvor han kritiserer
  EU for at ville opkræve ekstra EU-skatter af borgere og virksomheder. Og
  man er begyndt at forlange at folk skal “co2-optimere” deres boliger. Det
  vil drive mange fra hus og hjem, for der bliver tale om voldsomme udgifter.

  EU vil også afskaffe landenes veto-ret overfor udenrigs- , forsvars-, bolig-
  og skattepolitik m.m. EU vil optage nye lande, Tyrkiet, Ukraine, Bosnien
  mv. Det vil føre til enorme økonomiske byrder, mere kriminalitet, flere
  migranter og social dumping, som Vistisen skriver.

  Nogen som ikke kan få nok af EU, af indvandring og af co2-afgifter er
  Moderaterne (Stine Bosse), “Alternativet” og de Radikale samt SF og Venstre.

  DF, DD, NB og LA er knap så vanvittige.

 13. Blot et par bemærkninger

  En politi-betjent har fået halsen skåret over af en
  migrant som angreb bagfra. Adskellige fredeligt spadserende
  er blevet skudt eller stukket ned med knive, indenfor de sidste
  tre dage. (Tyskland, Sverige, Danmark og England)

  Omfattende svindel med klima-tal, skovbrande og co2-beregninger.

  Mange problemer og ærgelser med el-bilerne og
  vindmøllerne. Se Hodja.

  1. Wiens redning skete 1683

   Det er opsigtsvækkende, hårrejsende og
   uhyrlige udtalelser af top-figurer i EU, som der Adler gengiver herunder.
   Udsagn som i flere lande betragtes som bevis på at EU er blevet et yderst
   ekstremistisk og nihilistisk foretagende. I Polen, Ungarn og mange andre
   lande er der voksende skepsis overfor EU-kommissærerne, og nogle af
   EU-kritikerne mener at EU optræder som en slags “das vierte Reich” og
   som et mere og mere udemokratisk og totalitært bureaukratisk monster.

   Det er udtalelser som MSM har fortiet og bagatelliseret, selvom de lægger
   op til totalt rædselsfulde tilstande i hele Europa.

   Selv her i denne tråd har de tilsyneladende ikke skabt eftertænksomhed.
   Det er besynderligt at så afslørende program-erklæringer, der burde
   kunne fremkalde stærke reaktioner, mødes med larmende tavshed.

   1. Rettelse

    Rettelse: ..herunder skal være herover. (ca. midt i tråden)

 14. Karsten Jensen

  Landsforræderi

  Der Adler fremdrager rystende udtalelser fra europæiske politikere, som er blevet fortiet i pressen. Det står værre til end man i sin fantasi kunne forestille sig.

  Nu forstår man bedre danske politikere med en drøm om en EU stilling, at de i den grad skamløst følger strømmen i EU. F.eks. Lars Løkke der selv måtte underskrive Marrakech – aftalen, da ingen andre ville tage derned. Støjberg sa nej og Kristian Jensen som udenrigsminister sa også nej. Nu klæber sagen på Lars til evig tid.

  Og nu er det Mette Frederiksen, der forsøger at indynde sig ved at kaste milliarder af kroner efter tvivlsomme EU – projekter. Og klæde sig ud som en blanding af Angela Merkel og Margaret Thatcher.

  Selvom hun både er diktatorisk og tyvagtig, så er det naturligvis ikke i orden, at hun udsættes for vold. Det var ganske vist en beruset polak, som måske knap nok vidste, hvem hun var. Et godt eksempel på at de som ønsker at invitere alverdens kriminelle til vort land, selv vil blive ramt. Det kaldes hybris.

  Men måske kan det give Socialdemokratiet et tiltrængt medlidenhedsskub til valget i dag.

 15. Ursula Overgaard

  Det virkelige problem til bl.a. fattigdommen i de afrikanske lande er det bundløse kar, som Danmark og andre lande hælder bistandspenge i, og især landenes dybt korrupte ledere, som netop holdes ved magten af de mange milliarder ulandsbistand, som Danmark og andre lande i mere end 70 år har betalt.
  Og hvad bliver de utallige milliarder brugt til – foruden til dybt korrupte politikkers og embedsfolks ineffektive politik? – Til køb af våben, til krige, til terror m.m.m., som fortsat vil frembringe en enorm fattigdom og en vedvarende strøm af folkevandringer, som vil – uanset Vestens milliard-investeringer – uhindret fortsætte.
  SELV DEN AFRIKANSKE UNION VURDERER, ”AT KORRUPTION ER DEN STØRSTE HINDRING FOR DE AFRIKANSKE LANDES VEJ UD AF FATTIGDOM”.

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i ?

   U. Overgaard har ret. Politikernes Afrika-hjælp
   har i årtier været helt forfejlet. Den har skadet Afrika, og har påført
   europæerne enorme og dødsensfarlige problemer. Men det er sådan
   det er når marxister og kortsynede pladderhumanister dominerer de
   købte medier og de lige så købte politiske partier.

   I det hele taget er det langt hen ad vejen dæmoniske, korrupte og
   forrykte/åndssvage magthavere og bevægelser som styrer verden i
   disse år. Alle europæere har grund til nøje at granske hvem de vil
   støtte og stemme på, for fremtiden kan blive et komplet vanvittigt,
   grusomt og morderisk diktaturforklædt som demokrati, velfærd og
   humanisme. Eller vi kan få en 3. verdenskrig værre end alle tidligere
   krige tilsammen.

   Danmark forklares igen og igen som en rig velfærdsstat, men mange
   steder på nettet påviser kyndige folk at en betydelig tilbagegang og
   fattigdom vej til danskerne, at velfærden skrumper, at demokratiet
   er alvorligt svækket, at samfundet i stadig højere grad er præget af
   skandaler, løgnepropaganda, stress, mistrivsel og menneskelig elendighed.

   1. Rettelse

    ..at en betydelig tilbagegang og fattigdom er på vej til d……

 16. Blot et par bemærkninger

  EUs og NATOs kurs mod europæisk storkrig

  Tusinder af EKSTRA DØDSFALD i Danmark (Thomas Soltau)

  De meget uhyggelige oplysninger lægges frem af Hodjas blog.
  …..

  Gravitas, Tucker Carlson, Redacted og Jesse Watters fortæller
  om Ukraine krigens start i 2010, om WHOs og WEFs lyssky metoder
  og om situationen i USA.

 17. der Adler

  @ Ursula Overgaard

  Fuldstændig korrekt analyse, Lige siden jeg var knægt – og det er nogle år siden – så har den ene indsamling afløst den anden, og hvad har det hjulpet.
  Vi ser jo når den udskældte hvide mand forlader et projekt, så ender det meget ofte i ged.
  Hellere skulle man sende tonsvis af kondomer, men det kan de vel heller ikke finde ud af at bruge.

 18. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

  EUs politik vil afskaffe/udslette/dræbe nationalstaterne,
  demokratierne, landenes økonomier og traditioner, og til syvende og sidst
  også deres hvide befolkninger. Det er hvad centraliseringen, det afsindige
  fråseri med tusindvis af milliarder euroer til utopiske projekter, den totalitære planøkonomi og “one size fitz all” fjernstyringen af alt og alle i de 27 lande
  og den forbryderisk letsindige masse-import af kulturfremmede, uundgåeligt
  vil føre til, hvis kursen ikke ændres.

  Kaos, undertrykkelse, vanvid, fattigdom, opløsning, sygdomme, kriminalitet,
  terror og massedød er hvad politik uden moral og uden fornuft altid ender med.
  Over 150 landes befolkninger har oplevet det.

  Angela Merkel, Ylva Johansson, von Ursula, Claude Juncker, P. Sutherland og
  de mange-hovede bureaukratiske monstre i Berlin og Bruxelles går 100%
  ind for islamisering, afrikanisering og alle slags totalitær politik. Europæernes
  værdier, behov og rettigheder ønsker man at knuse og tromle ned, for at
  Europa kan blive en ny Sovjet-union.

  DRs debat i dag gav ordet til bl.a. Marlene Wind. Hun kaldte det frygteligt
  hvis der blev fred i Ukraine, som følge af at Trump evt. blev valgt fremfor
  Biden. Hun ønskede krigen derovre optrappet yderligere. Hun og mange
  andre politik-kvinder ser fuldstændig bort fra risikoen for 3. verdenskrig.

  Mange mandlige politikere er ligeså krigeriske. Og de påstår at Ukraine
  kæmper for hele Europas frihed. Men på nettet er der rigtig mange der
  betvivler at krigen er hvad den udgives for at være.

 19. Ole Madsen

  Der ganske mange vi ikke må lege med: Victor Orbán, Giorgia Meloni, Jean-Marie Le Pen, Geert Wilders, Nigel Farage, Jimmie Åkesson, Alice Weidel, for ikke at nævne Donald Trump.

 20. Her går det godt, fru kammerherreinde

  De officielle tal snyder

  DR plejer at opgøre inflationen med kun en måned ad gangen,
  for så lyder den ikke af så meget. Men når smør stiger fra 10 kr.
  til 15 -25 kr. pr. pakke, og indholdet er sat ned fra 250 gram til
  200 gram, så er prisstigningen fra knap 100% til pænt over 100%.
  Og masser af varer er steget 30, 40 og 50% eller mere. Alligevel
  vil Stine Bosse og lignende typer have endnu flere afgifter lagt
  på varerne.

 21. Ole Madsen

  Der er flere vi ikke må lege med: Victor Orbán, Giorgia Meloni, Jean-Marie Le Pen, Geert Wilders, Nigel Farage, Jimmie Åkesson, Alice Weidel, for ikke at nævne Donald Trump.

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Ja, alle dem som er på deres egne landsmænds,
   retsstatens og demokratiets side, er uglesete af de radikale hyklere,
   de falske borgerlige og de verdensreddende marxister og globalister.
   Læs selv om de djævelske planer der er lagt for europæernes og de
   nordiske folks fremtid. Læs om Klaus Schwab fra WEF og om Fauci
   fra WHO, læs om deres om deres lyssky manøvrer.

   Der er også chokerende nyt om FN, EU, Pfizer og utallige dødsfald.
   Man behøver blot følge med hos Hodja, 24nyt, “X”, Tucker Carlson,
   dr. Malone, dr. Campbell og den korte avis. (DR, TV2, JP osv. skjuler,
   fordrejer og fortier masser af skumle sager)

 22. Karsten Jensen

  Kanin op af hatten

  Nu er Lars Løkke Gud hjælpe mig også på banen med et ulykkestilfælde lige midt i valget. Han er kommet til skade med sin hånd, da han heroisk forsøgte at redde sin datter fra at slå hovedet.

  Alle medier er blevet informeret.

  Skamløsheden kender ingen grænser.

 23. Sandhed er bedre end løgn

  Ja, alle dem som er på deres egne landsmænds,
  retsstatens og demokratiets side, er uglesete af de radikale hyklere,
  de falske borgerlige og de verdensreddende marxister og globalister.
  Læs selv om de djævelske planer der er lagt for europæernes og de
  nordiske folks fremtid. Læs om Klaus Schwab fra WEF og om Fauci
  fra WHO, læs om deres om deres lyssky manøvrer.

  Der er også chokerende nyt om FN, EU, Pfizer og utallige dødsfald.
  Man behøver blot følge med hos Hodja, 24nyt, “X”, Tucker Carlson,
  dr. Malone, dr. Campbell og den korte avis. (DR, TV2, JP osv. skjuler,
  fordrejer og fortier masser af skumle sager)

 24. Karl Martell

  Europa har et problem, som helt enkelt kan koges ned til, at den bestemmende klasse, der ynder kalde sig eliten, ønsker mere indvandring og de europæiske befolkninger ønske, at standse indvandringen. Det er virkelig et demokratisk problem.
  Jeg kan ikke se anden løsning, hvis ikke vi skal have ubehagelige opgør, end at politikerne i sager, hvor de og befolkning er på kollisionskurs, skal træde et skridt tilbage og udskrive folkeafstemninger om netop de områder, hvor vi kan se at kollisionen er tydelig.

  1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

   Det politiske lag er så forelsket i
   sine feberfantasier om berigelse, at det er begyndt at tro på sine egne løgne.
   Derfor får vi aldrig en afstemning om vi skal have lov til at bevare vores egen
   kultur, om vi skal leve eller udryddes. I en stedfortræderkrig hvor Sverige er
   det store og blodige forbillede. Douglas Murray, Eric Semmour og mange
   andre forudser at Europa vil være et barbarisk område hærget af fattigdom,
   velfærds-kollaps, terror og store blodbade inden fem-syv år.

 25. Karsten Jensen

  Store bededag

  Socialdemokratiet fik sig en gevaldig huskekage ved valget til EU. SF er større og skuffelsen og chokket var tydelig at aflæse.

  Tyveri af folks hårdt fortjente ferier afstraffes kontant. Kommunalvalget kan blive en gyser for de stakkels sosser. Det er prisen for at være arrogant og fornæret.

  Håbet om at sende Mette Tyvesen til Bruxelles er blevet større i dag. Hun er færdig som partiformand. Problemet er blot, at EU ikke vil ha hende. De har fundet ud af, at hun er håbløs at samarbejde med. Hun skræmmer alle væk. Også vælgerne.

  I 100 år har Socialdemokratiet kæmpet for bedre vilkår for det arbejdende folk og så kommer der pludselig en karrierepolitiker og træder i spinaten, fordi hun aldrig har fattet, hvad partiets dna er.

  Måske skulle partiet prøve at finde nogle kandidater, som de facto repræsenterede deres kernevælgere. Men det ville jo kræve, at de selv begyndte at se og lytte og forstå, hvad folk har behov for. Og det er åbenbart for meget at forlange.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Ulykkens, katastrofens og dødens politikere

   Siden 2015 og 2019 har Chrborgs partier intet
   foretaget sig for at rette op på manglen på de ca. 6000
   sygeplejersker og læger, som er flygtet fra dårlige vilkår, dårlige lønninger og
   nedsparede, nedslidte, kaotiske og dårligt fungerende hospitaler og skadestuer.
   Der er stadig en katastrofal mangel på personale, og IT-systemerne er stadig
   en plage for læger og patienter og andre. Op til 40 år gamle komponenter er
   i brug i “sundheds-IT af forskellig slags.

   Kan det siges tydeligere at flertallet af partier og politikere er LIGEGLADE med
   om danskerne lever eller dør? At de er ligeglade fremgår både af at sundheds-
   væsnet, forsvaret og den sociale velfærd m.m. er i forfald. Efter to års krig er
   intet sket for at forbedre civilforsvaret, intet. Økonomisk går det også den
   forkerte vej, fordi hundredvis af milliarder af kroner fjolles og ødsles væk på
   vanvittige og fjollede ideologiske formål.

   Hvis man samler sammen på hvad snesevis af læger og sygeplejersker har
   fortalt om det syge sundhedsvæsen, bliver det soleklart at flertallet af poli-
   tikerne er iskolde overfor om danskerne omkommer eller påføres frygtelige
   lidelser. At de også er ligeglade med om titusinder af danskere ruineres
   eller på anden måde havner i elendighed, fremgår af deres uansvarlige
   og alt andet end bæredygtige erhvervs-, familie-, bolig-, klima- og uden-
   rigspolitik m.m.m.

 26. PS

  Derimod går de højt op i om folk i fjerne lande
  som Afghanistan, Syrien, Sydafrika, Somalia, Mali, Niger,
  Uganda og Pakistan osv. har det godt. De sender gerne
  danske soldater ud til død og lemlæstelse for at forsvare
  velfærden i sådanne lande. Og de bruger gerne milliarder
  på 75 forskellige landes velbefindende. Men når det drejer
  sig om danskere, kommer sparekniven frem, og man hugger
  til. Endeløst hykleri og tomme løfter er hvad man har til sine
  egne.

 27. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

  Nu er Venstre af DR udråbt til at være
  det største borgerlige parti. Men er der noget borgerligt tilbage
  i Venstre? Uffe Ellemann var næsten komplet radikal, og det er
  stort set det samme med Traktor-Troels. Han finder det godt
  og rigtigt at Danmark skal være det første land til at chikanere
  landbruget og forbrugerne med co2-afgifter, og han går ind for
  rabiate feministiske dagsordener. Men så kan man jo lige så
  godt stemme på R, EL, C eller SF.

  S fik en velfortjent vælgerlussing, og “Alternativet” havde fiasko.
  Men at Moderaterne kom ind i EU-parlamentet er ikke godt for
  DK. Og SF forsvarer heller ikke de normale danskeres interesser.
  Men flertallet af vælgere stemte rødt eller radikalt eller på et
  fup-borgerligt parti, så kursen mod Titanic-Danmarks undergang
  fortsætter.

 28. Vindheksen

  Det var godt, at andre lande kunne sørge for, at nogen kan larme dernede i Bruxelles. Der var lutter smølfer på stemmesedlen i dk, så jeg blev på sofaen.

  1. Niels O

   Fint, så kommer vi ikke til at høre dig brokke dig over EU de næste fem år. Ellers skulle du have stemt blank.

   1. Træt

    Nå, Niels Nul. Er du glad for at din holdningsfælle på området positivt syn på muslimsk/afrikansk masseindvandring, Stine Tosse, blev valgt ind?

 29. Karl Martell

  En højredrejning i Europa, men en venstredrejning i Danmark. Men nu er det faktisk således at resten af Europa fylder lidt mere end Danmark, så den danske venstrefløj får intet at skulle have sagt.

 30. Hvis der stadig findes ærlige valg....?

  Socialkammeraterne har efter sigende fået
  det dårligste valg i 126 år. I 2022 var det kun det dårligste i 120 år, iflg.
  en exit-poll. Men de klarede den jo alligevel efter en omtælling, og et
  par smarte aftaler med V og M. Og hvis de efter næste valg indgår lige
  så smarte aftaler med socialakrobaterne fra SF, og lukker EL, R, LA, DD,
  C, DF og evt. NB ind i varmen, kan Mette, Lars og Troels vel blive ved
  mange år endnu. Det vil nok også være det bedste, for uden Mette F
  kan vi få svært ved at holde russerne på afstand. Og hvis de røde ikke
  sidder på pengekassen, vil Afrika få svært ved at få råd til mere luksus
  til de lokale høvdinge, og de klima-religiøse må måske nøjes med en
  knap så storslået “grøn” omstilling. Mettes store løft af sundhedsvæsnet,
  lovet i 2019, blev aldrig til noget, men nu har Mette lovet at der kommer
  nogle pragtfulde forbedringer fra 2035, så lad os håbe at hun fortsætter
  som statsmedister mindst en snes år endnu.

  1. Den synkende optimist-jolle

   (bliver måske reddet op på land af Lars og co. ?)

   Ovenstående lyder som ironi. Det går jeg også
   ud fra at det er. At Mette virker skræmmende på Rusland
   er dog nok helt korrekt sagligt set, for hvem bliver ikke bange
   når hun med tordenrøst proklamerer nye reformer, udspil,
   beslutninger, nedlukninger, besparelser, restriktioner, forbud,
   forringelser og nye afgifter. Men det er måske uretfærdigt at
   skrive ironisk om pragtfulde forbedringer i 2035, for hvis de
   også slår fejl, vil Mette sikkert sætte alt ind på at få sundheds-
   systemerne til at virke senest i 2045. Så vi har noget at glæde
   os til i de kommende 10 eller 20 år.

   Hvis vi er meget heldige vil smadremanden Lars og radikale
   Troels sørge for nogle vidunderlige reformer allerede om få
   måneder. Lars fik jo afskaffet amterne, og har nu idéer om
   endnu mere centralisering. Og mon ikke Troels er med på
   alle Larses gode forslag til hvordan vi kan nedlægge en masse
   overflødige hospitaler, til fordel for noget billig improviseret
   hjemmehjælp, der kan frigøre store resourcer til forbedret
   velfærd og til en bedre styring af vind og vejr.

   Hvis det hele kikser for Mette, kan vi håbe på Lars og Troels.

 31. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred

  Efter 1½ års arbejde er sundhedskommissionen nået
  frem til at der mangler læger og sygeplejersker, og at det måske derfor
  vil være en god idé at uddanne flere læger og ansætte mere personale
  på hospitalerne. Og så har de fundet ud af at de praktiserende læger
  skal bestille noget mere. Og så skal mange af de syge fortsat de næste
  mange år nøjes med lange ventelister og at en slags samaritter rykker
  ud med hefteplaster og dialogkaffe i tilfælde af alvorlig sygdom. Og så
  skal danskerne holde op med at blive ældre, for det er de ældres skyld
  at sundhedsvæsnet er sygt og i frit fald, påstås det nu. Er det i det lys
  vi skal se tilbudet om aktiv dødshjælp?

  Sofie Löhde udtaler at for regeringen er det absolut afgørende at alle
  danskere har nem og hurtig adgang til lægehjælp ved sygdom, ulykke
  eller overfald. Det viser jo at vi har en hjertevarm regering der holder
  meget af alle danskerne, og at den under alle danskere at have det godt.

  Smukke ord. Men realiteterne viser at man har holdt danskerne groft
  for nar siden 2019, hvor Mette lovede at nu skulle s-v have et mægtigt
  løft. Det er gået lige modsat. Det er gået fra slemt til katastrofalt. Mange
  tusinder af patienter og pårørende har oplevet unødvendige og frygte-
  lige lidelser og dødsfald. Og i årene forud var der også skandaløse
  forhold mange steder i s-v pga. nedskæringer, forringelser og mangel på
  rettidig omhu. Lars Ulykkes og Mettes reformer har afskaffet mange
  hospitaler og skadestuer, og har smadret mange af de kvaliteter som
  tidligere prægede s-v. Og klage-systemet/”Patientsikkerhed fungerer
  helt ad helvede til. Det koster også liv.

  Meningen med sundhedskommissionen er at holde danskerne hen
  med snak. Politikerne har i årevis vidst at der var brug for at rette
  op på skæve forhold i s-v, men de intet konstruktivt foretaget sig.
  Med forsvinden af 6000 sygeplejersker og læger til følge.

  Ja, der er ikke råd til et bedre s-v, for der skal bruges hundredvis af
  milliarder på co2-vanviddet, på granater osv. til Ukraine og på penge-
  pakker til 52 forskellige lande i Afrika og 35 andre fjerne lande.

 32. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  Nu jamrer DR over at der er for mange dygtige mænd
  på forskellige områder. Man klager i P1 over at KØNSBALANCEN
  ikke er 50-50 alle steder. Ja, det er da virkelig forfærdeligt. Vi må
  straks have indført KVOTER overalt, og negativ særbehandling
  af mændene, så deres antal kan holdes nede i en lang, lang
  række fag. Hvad bilder mændene sig dog ind, at de fylder alt,
  alt for meget i musikbranchen, i jord- og beton faget, i mekaniker-
  og tømrer fagene og i visse bestyrelser. Undertrykkelsen af de
  danske kvinder er jo tæt på at være RACISTISK, BRUTAL, VOLDELIG
  OG NOGET MED GLASLOFTER! Tilkald FN, Nato, Stine Bosse og Klaus Schwab.

 33. Karsten Jensen

  Kvindernes indtog på P1

  Som trofast lytter af P1 kan jeg orientere om, at der kommer flere og flere udsendelser med kvinder som værter og gæster.

  Og lad os være ærlige. Det er ikke til at holde ud at høre på. Ayketi ayketi ayk ayk og skingre brøl og latterkaskader, så man skulle tro det var børneradio. Indholdsløst og fordummende. En regulær udstilling af at der er forskel og at forskellen betyder noget. Nu må vi ikke engang beholde P1 med voksenstof men skal absolut påtvinges at høre på kammerpigesnak og børneværelsepjat.

  Bevares der er masser af interessante, vidende og dygtige kvinder men for at fylde kvoten, så fyldes der op med revl og krat.

  Om nogle år vil vi se tilbage på disse tider, hvor ondsindede og bagtalende kvinder havde frit spil til at udsende deres edder med vantro. Hvordan kunne man lade det ske. Hvorfor var der ingen, der sagde nok og er nok. Det må være nok med den giftige galde, alt i mens alverdens attributter og krigsmaling krænges ud over det hele. Magen til falskhed er sjældent set.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Hej Aamund. En kommentar er nu skjult på 3. døgn.

   1. Min computer har været til reparation siden lørdag, men er nu operationel. Jeg har renset filteret, hvor der var en enkelt kommentar, der nu er sat på denne side.

 34. Niels O

  Hunter Biden blev fundet skyldig i alle tre anklagepunkter relateret til køb og ejerskab af en pistol, mens han var misbruger.

  Det må forventes, at republikanerne afviser dommen som politisk motiveret….

 35. Fra yndigt land til kaos-stat og galeanstalt

  Smadremanden, centraliserings-fanatikeren og
  EU-marionetdukken Lars Fadbums fra Moderaterne ønsker nu endnu
  flere “reformer” på sundheds-området. Han fik afskaffet amterne,
  de lokale skadestuer og sygehuse, tusinder af sengepladser og han
  har været med til at få tusinder af sygeplejersker og læger til at flygte
  til udlandet. Når han så nu kræver flere reformer, har danskerne
  grund til at frygte hvad han denne gang får forringet eller ødelagt.

  Hvor der før var få minutter til nærmeste hospital, kan der nu være en
  time eller mere. Ved f.eks. hjerteproblemer eller meningitis kan det
  nemt være forskellen på liv eller død. Også uddannelsen af læger har i
  over 25 år været forsømt og underprioriteret. Chrborgs sundheds-
  reformer har ikke været meget andet end skandaler og arrogante
  tåbeligheder. Som konstant er blevet fortiet eller bortforklaret af
  partiernes ord jonglører.

 36. Dansk politik er hykleri, humbug og skuespil

  De berygtede familie-bureaukratier (skilsmisse-systemet,
  børneværnet, statsamterne/ familieretshuset) er nu blameret
  for Gud véd hvilken gang. Familieretshuset er afsløret i at bruge
  2½ år på at give simple svar på enkle spørgsmål. Selv i sager
  med yderst alvorligt syge børn der venter på at få frigivet mindre
  beløb fra erstatninger. F.eks. beløb til kørestole eller hjælpemidler.
  Altså 2½ år til noget der burde kunne ordnes på under en time.
  De overgås nok kun af “Patientsikkerhed der sylter sager i 5 og
  10 år. Er disse bureaukratier udelukkende befolket med syge
  dovendyr, slimsnegle, kvajpander og træhoveder? Eller feminister?

  1. PS

   “Patient-sikkerhed”…. en næsten total parodi hvor sjofel
   behandling ad patienter og pårørende er det normale.

 37. Frihed er det bedste guld

  Europa-valget har afsløret at mange har mistet
  tilliden til Mette fra S og Lars fra M. Og det er jo nemt at forstå.
  Men at et stort antal vælgere nu har så stor tiltro til Pia Olsen Dyhr
  fra SF og Troels fra V, at de har stemt på dem, er da ret besynderligt.
  SF er et parti hvor de er vilde med at pøse penge ud til indvandring,
  co2 projekter, Ukraine, Afrika og EU samt FN og WHO. Og V er blevet
  til et radikalt parti der er negativt indstillet overfor både landbruget
  og byernes forbrugere og husholdninger. I partierne S, M, SF og V mv.
  er der ikke meget sympati til overs for de almindelige danskere. Hvad
  man ikke kan se af deres ord og løfter, men af deres handlinger, som
  i årevis har været præget af arrogance, hovmod, blindhed, ideologisk
  kynisme og lyst til at opkræve skatter og afgifter, til alle mulige skøre formål.

  Den kendte englænder Nigel Farage som sørgede for Brexit, har nu advaret
  mod den tiltagende digitalisering. Han siger at den kan føre til ufrihed og
  diktatur og jernhård-livsfarlig undertrykkelse af alle almindelige borgere.

  1. Karl Martell

   Enig i meget om SF. Det er tåbeligt at overdænge indvandere med hårdt plagede skatteyders penge. Co2 projekter uden videnskabeligt grundlag gør os fattigere. Ulandsbistand til Afrika holder bare liv i diktatorer. EU bestemmer i forvejen for meget og FN er overtaget af de muslimske lande og WHO er spild af penge.
   Det jeg ikke forstår er, at det vi kalder højrefløjen, ikke kan eller vil se truslen fra Rusland. Lyt og læs til hvad Putin siger og skriver. Det han siger gør han! Han vil genoprette Sovjetunionen, de betyder at alle landene i Kaukasus, Moldova, Balticum, Ukraine, Bellarus, og en masse Stanlande skal erobres tilbage. Der ud over skal ØstEuropa tilbage som stødpude eller lydstater. Polen Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Serbien, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Moldova, Kosovo, Albanien og NordMarkadonien og måske Finland. Det er det han vil, det er det han siger, og det er det han arbejder på. Det næste bliver nok at Bellarus indlemmes, og så tages Georgien og hvad så næst? Balticum?
   Kære højrefløj lyt dog til manden!

   1. Demografi og demokrati

    Hvem er højrefløjen? De højreekstreme og den yderste højrefløj og hvad statsradiofonien ellers benævner dem, de ikke kan lide? Måske er de bare ikke-stuerene? Dem der er bekymret for den illegale indvandring af muslimer? Dem som vover at tale om den som ‘konspirationsteori’ stemplede videnskabsteori demografi? Og dem der tør nævne det forbudte ord “befolkningsudskiftning”? Dem der hænger sig i detaljer om den illegale indvandring af muslimer fra Syrien? Den suverænt største illegale flygtningegruppe i Danmark?
    “Da Det Arabiske Forår med sine katastrofale følger som resultat tog sin begyndelse, boede der i alt 3.707 syrere i Danmark den 1. januar 2010.
    Den 1. januar i år var det antal mere end tidoblet og nået op på 45.121, og som det fremgår af flygtningestrømmen her i årets fire første måneder, fortsætter antallet af syrere med at stige. Familie sammenføringer har fordoblet antallet. Tilfældet med de syriske flygtninge er et skoleeksempel på de konsekvenserne, det får, når en flygtning får opholdstilladelse (..) Lægger man alle disse tal sammen, viser det sig, at de i alt 18.474 syriske asylansøgere, der i perioden 2010 – 2013 fik opholdstilladelse i Danmark, nu er blevet fordoblet til 39.061 syrere med flygtningestatus i Danmark” (klip fra artikel i Den Korte Avis 12. juni2024. Næsten to hundrede migranter søger hver måned asyl i Danmark – syrere, eritreere og afghanere udgør de største grupper”

   2. Privatdetektiven

    Enig med Martell i de to første linjer. Det er ekstremt
    og vanvittigt hvad partierne udsætter danskerne for af asocial og
    menneskefjendsk politik. De to linjer er en begavet udlægning af
    tingene, sandheden om Chrborg i en nøddeskal. Fint formuleret.
    Kan tilføje at WHO også er en stor trussel mod danskerne !!!!!!!

    Når det drejer sig om krigen i Ukraine, er det hele mere mudret og kom
    pliceret. At Rusland mere opfatter Nato som en angrebs-organisation
    end som en forsvars-ditto er der ingen tvivl om. Putin har dummet sig
    enormt, men Biden har som (vice)præsident også begået kæmpefejl. Man
    er nødt til at se på hvad der foregik bag kulisserne fra 2005 eller 2010,
    hvis man vil forstå hvad der førte til blodige uroligheder og siden en
    lavintensiv borgerkrig og derefter en rigtig krig, som endda kan ende i
    en endnu værre konflikt: 3. verdenskrig. At vedblive med at optrappe
    krigen er letsindigt, mildt sagt. Hvad der vil ske af yderligere angreb,
    véd vi ikke. Måske er Putin syg eller væk om kort tid, måske har hans
    ret mislykkede angrebskrig mod Ukraine afskrækket ham fra yderligere
    tåbeligheder, måske er Biden for syg til at fortsætte, osv. Fremtiden
    er altid usikker og fuld af uventede og farlige begivenheder. (Husk
    hvordan 1. verdenskrig startede pga. fejltagelser mv.)

    Gravitas, Tucker Carlson, Jesse Watters, Redacted, dr. Malone, dr.
    Campbell, Nigel Farage, D. Murray, Eric Semmour og mange flere
    advarer om at Vesten er ved at blive ødelagt indefra af marxisme,
    masseindvandring, totalitære tendenser, uduelighed, korruption,
    woke feminisme, giftig familiepolitik, løgnepropaganda, rabiat
    pladderhumanisme og perverse eksperimenter med folkesundheden.

    Langt hen ad vejen er demokratierne i Vesten brudt sammen. Der
    er dog nogle rester tilbage, og måske kan de genopbygges. Det må
    vi håbe, for ellers ser det mørkt ud.

  2. Demografi og demokrati

   Godt set Frihed er det bedste guld. Europa parlamentsvalget kom bag på mange selvom ‘højredrejningen’ var forudset og annonceret af statsradiofonien. De var nok alligevel overraskede, da den kom til stykket? Så starter bortforklaringerne. Alle har ret til en hvilken som helst forklaring ‘i egen favør’. To ting er min tolkning om det Europæiske Parlamentsvalg af 715(!) medlemmer af et såkaldt (Mickey Mouse 🙂 ) parlament, som selv ikke bestemmer noget:
   1) Det er EU kommissionen der bestemmer alt. Formanden for Europa-Kommissionen udpeges af medlemsstaterne (s statsministre) og udnævnes formelt af Europa-Parlamentet. De øvrige kommissærer foreslås af de enkelte landes regeringer og godkendes af Europa-Parlamentet. EU-kommisærerne svar lidt til senatet i USA, hvor hver stat – uanser befolkningstal udpeger to medlemmer. Et lovforslag kan først vedtages af Kongressen og sendes til underskrivelse hos præsidenten, når begge kamre har vedtaget en enslydende lovtekst.
   2) Det er EU kommissionen der bestemmer alt. Europaparlamentets 715(!) medlemmer har ingen selvstændig beslutningskompetence. Det er en snakkeklub med højt betalte europæiske evigheds turister. En slags charterferie, der gentager sig igen og igen? 🙂

 38. Nedrivning/lukning af boliger, posthuse, skoler og lokale sygehuse

  ..er vores speciale…

  Vi er politikere med strålende resultater
  bag os. Bl.a. lukning af 600 skoler og afskaffelse
  af 6000 læger og sygeplejersker samt tusindvis
  af sengepladser. Ventetider på behandling er
  nu så lange, at Danmark er et foregangsland.
  Stem på os, vi går i spidsen med ambitiøse
  løsninger og resultater.

 39. Den synkende optimistjolle

  Demografi…

  Ja, hvis danskerne ikke gik så tankeløse rundt, ville de være
  dybt bekymrede over hvordan det vrimler med udlændige og migranter
  i gaderne, skolerne, butikkerne, kontantautomaterne, kommunerne
  hospitalerne og andre steder. Det er en folkeudskiftning der finder sted,
  de svenske tilstande er gået i gang, selvom meget forties af medierne,
  og det hele kan nemt ende som en total, uoverskuelig og frygtelig katastrofe.
  Det ser ud som om danskerne er besluttet på at taburetklæbernes borg
  skal have lov til at skubbe dem udover kanten og ned i en bundløs afgrund
  af afmagt og rædsler.

  .

  .

  Der er vist et teknisk problem?

 40. Privatdetektiven

  Demografi…

  Ja, hvis danskerne ikke gik så tankeløse rundt, ville de være
  dybt bekymrede over hvordan det vrimler med udlændige og migranter
  i gaderne, skolerne, butikkerne, kontantautomaterne, kommunerne
  hospitalerne og andre steder. Det er en folkeudskiftning der finder sted,
  de svenske tilstande er gået i gang, selvom meget forties af medierne,
  og det hele kan nemt ende som en total, uoverskuelig og frygtelig katastrofe.
  Det ser ud som om danskerne er besluttet på at taburetklæbernes borg
  skal have lov til at skubbe dem udover kanten og ned i en bundløs afgrund
  af afmagt og rædsler.

  .

  .

  Der er vist et teknisk problem? Venligst slet de 2 overflødige, tak.

 41. Demografi og demokrati

  PS. Bliver vores stemme hørt? De skriftkloge siger, at det ikke får nogen betydning, fordi de politiske blokke fortsat regerer EU. Kun 58,25% gad gå hen og stemme, men nu har vi andre stemt. Får det nogen betydning? Det ved vi ikke 🙂 Danmark valgte 15 ud af 720 pladser i Europa-Parlamentet og “EU’s demokrati er baseret på en tredeling af magten. Den udøvende magt ligger i Europa-Kommissionen, som udgøres af en kommissær fra hvert land, der er udpeget af landets regering og godkendt af Europa-Parlamentet. Den lovgivende magt er delt mellem Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Ny lovgivning kan almindeligvis kun vedtages, hvis et flertal i begge institutioner stemmer for. Den dømmende magt ligger i Europa-domstolen. Udover lovgivning, der gælder på tværs af medlemslandene, er Europa-Parlamentets centrale magtbeføjelse, at de skal godkende eller afvise den samlede Europa-Kommission. Parlamentets flertal afgør også, om EU’s budget på knap 1.400 milliarder kroner om året kan vedtages. Europa-Parlamentet er organiseret i syv politiske grupper, der fungerer lidt ligesom partierne i det danske Folketing. ” (klip fra Hvad er Europa-Parlamentet? Faktalink)
  Jeg tror vi er mange, der fortsætter uden at vide, hvad der foregår ned i Bruxelles og Strassbourg.
  (Og hvor er parlamentet hvornår? Vigtig info, hvis man vil besøge det 🙂 )

 42. Danske mænd er til grin

  De rabiate og hysteriske
  har fået alt for stor magt

  Det kan næsten ikke blive mere latterligt eller skørt:
  Nu er feministerne og MSM over en bred kam gået til angreb på de
  danske mænd. De skildres som grænseoverskridende sexister, som
  afskyelige kvindeundertrykkere, som primitive idioter og det som er
  værre. Feminister, kvindesagskvinder og ligestillings-fanatikere fører
  sig frem under høje råb og skrig om at de vil have retfærdighed, om at
  de konstant rammes af diskrimination og mangel på respekt og aner-
  kendelse, om at mændene er nedladende og nedvurderende, og om
  at mænd generelt er overflødige, værdiløse, dumme og noget white
  trash/ noget katten har slæbt ind/ en slags usle undermennesker. Og
  der er alt for mange af dem i bestyrelser og firmaer hvor politiserende
  kvinder gerne vil møve sig ind.

  Hvis en feminist har noget dårligt at sige om mænd, noget nedladende
  snak, er MSM altid klar med DR- mikrofonholderi og spalteplads hos JP,
  JV, Politiken og Berlingske mv.

  Iflg. Black Pigeon bliver de navlepillende feminister og de woke
  pladderhumanister Europas undergang og mændenes død.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *