GRUNDLOVSDAG 2024

Vi danske er gode til at feste og fejre. Vi kan lide at være sammen om flaget, en god sag og gerne med  fællessang, musik og noget godt at spise og drikke. Og hvad er de så i vejen med det? Vi har fortjent vores mærkedagsfester – også St. Bededag. Vi er et flittigt og arbejdsomt folk – altså det mindretal, der i dag er på arbejdsmarkedet. Dog hører vi hele tiden politiske røster, der påstår at vi arbejder for lidt, men det er forkert. Danskerne er myreflittige. Vi er et folk af morakkere, der kan lide at tage fat. Ellers havde vi jo aldrig kunne skabe et af verdens rigeste og bedst fungerende samfund.

 Men dagen i dag er ikke bare en festdag, hvor vi hviler på laurbærrene. Det er også en kampdag. For hvis vi ikke plejer og passer og moderniserer folkestyret, vil det forfalde og svækkes og vil i den sidste ende udvikle sig til en formynderstat, hvor netop stat og myndigheder vejleder og bestemmer over os i alle livets forhold.  Frihed er det bedste guld, synger vi glade, men hvis vi som folk fortsætter med at ofre vores frihed for at få mere tryghed, ender vi med at ødelægge det folkestyre, som tidligere generationer har tilkæmpet sig. De bragte os ud af tusind års dominans af konger, adel, herremænd, ridefogeder og industrifyrster, og det er vores opgave i dag at love os selv, at vi og vores børn og børnebørn skal motiveres til at kæmpe for det ægte folkestyre og ikke lade Danmark forfalde til et samfund, hvor tryghed er det bedste guld og hvor staten er vores allesammens store sagsbehandler.

 Der er i dag lige så meget at kæmpe for som i 1849, da grundloven blev givet. For det var jo kun begyndelsen. Forfatningen fra 1849 var jo ikke en demokratisk forfatning set i nutidens perspektiv. Kun selvstændige opnåede stemmeret i vores første demokratiske forfatning. Lønmodtagerne ikke. Der var mere tale om et oldgræsk elitokrati end om demokrati. Bonden stemte for sin husstand – også for sin kone. Det samme gjorde håndværksmesteren i byen, som stemte for sine svende og sin familie. Men grundloven af 1849 var ikke desto mindre den vigtigste milepæl i det danske folkestyres udvikling, fordi der indtraf et glidende magtskifte. Josef Stalin sagde en gang:  ”Ved et parlamentsvalg er det ikke så vigtigt, hvem der stemmer. Det er mere vigtigt, hvem der tæller stemmerne op”. Det vigtigste ved grundloven af 1849 var ikke så meget hvem der fik magten. Det var mere vigtigt, hvem der gav afkald på magten. Og det var kongen.

Den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776 rummer nogle af de vigtigste sætninger, der nogensinde er skrevet på det engelske sprog. Her står der i indledningen, at ’ alle mennesker er skabt lige og har af deres Skaber fået visse umistelige rettigheder heriblandt retten til livet, frihed og stræben efter lykke.’ Det er jo folkestyret i en nøddeskal. Denne sætning er udtænkt af fremsynede mænd, der har stillet sig selv spørgsmålet: Hvis alle mennesker er lige for Gud, hvorfor skal de ikke også være lige for mennesker? Hvad der er godt nok for Gud, må også være godt nok for os andre.

Men der skulle gå lang tid fra fødslen af det amerikanske demokrati i 1776 til den danske Grundlov af 1849. Hele 63 år.  Demokratiet er ikke et brusende kildevæld, men en gletscher, der langsomt skrider frem. Vi er så forvænte og forkælede med et velfungerende folkestyre, at vi utålmodigt forlanger, at andre skal gøre som os. Men vi kommer til at vænne os til, at mange vil noget andet. I de kommende år vil vi være vidne til fremkomsten af nye statsformer, der ikke er diktaturer, men heller ikke demokratier, en mellemform, som vi kan kalde formynderstaten eller det vejledende folkestyre.

 Det danske folkestyre er ikke immuniseret mod en langsom, men markant drift hen imod en formynderstat, hvor folkestyret betyder et styre FOR folket ikke AF folket. Det er derfor, den 5. juni også er en kampdag, hvor vi ruster os til kamp for bevarelse og den fortsatte udvikling af et moderne demokrati.

Er det sundt for det danske folkestyre, at halvdelen af vælgerkorpset nu står uden for arbejdsmarkedet?  Er det sundt for folkestyret, at ¾ af Folketingets medlemmer er rekrutteret fra den offentlige sektor eller kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne ofte uden en eksamen? Folketinget er støvsuget for arbejdere, håndværkere, landmænd, fiskere og industrifolk. Er det sundt for folkestyret, at skatteyderne hvert år må punge ud med 90 milliarder kroner for at holde liv i arbejdssky migranter fra islamiske kultursamfund?  Er det stadigt folkets ting eller er vores parlament blevet en varmestue for offentligt ansatte og studenter?  Der er nok at tage fat på for en rask demokrat, hvis vi skal bevare det danske demokrati som en levende og vital organisme, som også kan forblive et forbillede for de spinkle og spæde demokratibevægelser, der er på vej rundt omkring på kloden.

 Men vi har dog meget at fejre i dag den 5. juni.  Vi fejrer i dag, at vi i Danmark har en fri debat om alt i modsætning til Sverige og Storbritannien, hvor angsten for at fornærme aggressive antidemokrater har beklumret det politiske klima og reelt accelereret udviklingen hen imod den politisk korrekte totalstat, hvor alle holdninger, der ikke er påbudt, er forbudt. Lad os glæde os over og lad os fejre i dag, at til trods for udfordringer og problemer er det danske folkestyre i live og i nogenlunde form.  Vi fejrer i dag de resultater, der blev skabt af henfarne slægter. Vi fejrer den fremgang, vi selv har skabt. Og vi fejrer i dag håbet og tilliden til, at vores børn og børnebørn tager opgaven på sig og fortsat udvikler det danske samfund væk fra den truende formynderstat, men frem mod et ægte borgernært folkestyre.

5.juni 2024

47 Thoughts to “GRUNDLOVSDAG 2024”

 1. Karsten Jensen

  Make America white again

  Igen en fremragende og skarpsynet artikel fra Aamund. Når man læser den og dens forsvar for demokratiet er det svært at fatte selvsamme forfatters beundring for Trump.

  Jeg er efterhånden begyndt at forstå, at grunden til at halvdelen af de amerikanske vælgere ønsker Trump er, at selvom han er aparte og utilregnelig, så er han det eneste bolværk mod den hvide races tab af magten og flertallet. Det gør dem bange. Og frygt kan være en meget stærk motivationsfaktor.

  Måske er forklaringen på hans popularitet så enkel.

  1. Jeg er ikke nogen beundrer eller fan af Trump, der som person ikke interesserer mig det mindste. Derimod anerkender jeg hans politiske resultater, som rettede op på den amerikanske økonomi, skabte den højeste beskæftigelse nogensinde for kvinder, latinoer og sorte amerikanere, som i hans præsidentperiode også fik en betydelig fremgang i reallønnen. Trump holdt USA ude af krige og fik med Abraham-aftalen skabt fred mellem Israel og de arabiske Golfstater. Han fik bremset den illegale indvandring, som i Bidens præsidentperiode nu har toppet med 10 millioner illegale migranter.

   1. Karl Martell

    Ja og Trump fik standset Obamacare, og tusinder og atter tusinder af amerikanere stod og står uden adgang til sundhedsvæsen.

   2. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

    Det er vel godt at være positiv, optimistisk og
    konstruktiv, men meget tyder på at det er demokratiets sidste
    krampetrækninger vi overværer i denne tid. Danmark synger på
    sidste vers, og vi er på vej ind i en kafkask “1984” fremtid fyldt
    med løgn, vold, mord, krig, statsterror og svenske tilstande. Er
    det mon ikke det mest realistiske syn på hvad vi har i vente?

   3. Wiens redning skete 1683

    Det er ikke så enkelt med Obama Husseins
    sundhedsplan som det lyder. Den ville have skabt et
    enormt bureaukrati med millioner af skrankepaver og
    kolde hænder og et virvar af snørklede regler. Og alle
    i USA kan i princippet få lægehjælp, bl.a. pga. private
    og kristne hjælpetjenester.

    I Danmark står det næsten værre til end i USA. Tænk
    på de tusindvis af danske kræft-patienter, hjertesyge
    og mange andre syge som ikke har fået hjælp fordi
    vores syge sundhedsvæsen er blevet nedbrudt af de
    gamle partiers kyniske spareøvelser og nedlukninger.

    1. Chrborg: hykleri, vanvid, besvær, modgang, tab, ulykke, sorg og tidlig død

     DØDENS og FATTIGDOMMENS POLITIK

     Det ser ud til at Chrborgs mærkelige
     indvånere vil os til livs. De synes ikke at have interesse
     for at holde os i god form eller i live.

     Deres islamisering og afrikanisering af Danmark vil med
     stor sandsynlighed ende i et gigantisk blodbad. Det er
     jo allerede så småt begyndt med daglige knivstik, skyde-
     rier, vanvidskørsler. stenkast, påsatte brande og hoppen
     på folks hoveder. Selv i de små skoleklasser er der store
     problemer med vold. Hundredvis af danskere har allerede
     mistet livet pga. den åndsformørkede pladderhumanisme.

     Politisk smadring og nedprioritering af sundhedsvæsnet
     koster liv hver dag. Og påfører patienter og pårørende
     mange og store lidelser.

     Deres corona- og “vaccine”-politik har iflg. nettet ført
     til overdødelighed = tusindvis af unødvendige og alt
     for tidlige dødsfald, og hundredvis af virksomheder er
     blevet ruineret, herunder mink-erhvervet.

     Deres røde familie-politik har sendt tusinder og
     atter tusinder af børn og voksne ud i afmagt, ensomhed,
     retsløshed, utryghed og fortvivlelse. Der er tale om en
     ondskab overfor børn og forældre som er pervers og
     utilgivelig. Antallet af knuste barneskæbner er stort.

     Der er begyndt at mangle livsvigtig medicin på apotekerne.

     Man vil med fornøjelse bruge astronomiske beløb på
     indvandring og co2-vanvid. Tusindvis af milliarder på
     formål som overhovedet ikke gavner de almindelige
     danskere, men tværtimod skader dem, fordi pengene
     tages fra sundhed og social velfærd.

     Boligpolitikken er så forrykt at man bruger hundredvis
     af millioner af kroner på at nedrive fine, gode og sunde
     boliger. Tusindvis af lejligheder, rækkehuse/boligblokke
     og byhuse. (Larses plan om at sprede migranter ud i
     hver en krog af landet)

     Man stresser og nedslider danskerne på utallige måder.
     Fra at gøre livet surt og besværligt og usikkert for dem,
     til direkte at angribe deres trivsel og livsvilkår. Man fra-
     tager dem fritid og fridage, man presser priser og hus-
     lejer op, man gør det besværligt at få pension, eller man
     udsætter den til 75-80 år, man truer deres økonomi,
     transport-muligheder, man splitter deres familier og
     skærer hjertebåndene mellem børn og forældre over,
     man digitaliserer selv barndommen, og man har øde-
     lagt mange traditioner og menneskelige relationer ved
     at forringe postvæsnet og den offentlige transport med
     tog og busser.

     Også bilisterne chikanerer og plyndrer man i stigende
     omfang. Og om lidt lader man EU angribe 800.000
     boligejeres økonomi med ublu krav.

     Man vil til at bestemme hvad vi må spise, hvordan vi
     skal gå klædt, hvor og hvordan vi må bo, og hvordan
     vi skal bruge vores fritid. Man vil også opdele landet
     i små områder med høje hegn omkring. De “grønne”
     ønsker et diktatur som i Kina.

     Ældre og gamle danskere, kronisk syge og voldsofre
     sjofles af velfærds- og retssystemet. Og dem som af
     en eller anden grund bliver hjemløse, behandler man
     også dårligt. (der er ca. 35 grunde til at man kan miste
     tag over hovedet)

     De psykisk syge får i mange tilfælde en behandling så
     infam og hjerteløs at ord knap kan beskrive det.

     Samtlige skatteydere er til grin, fordi deres penge
     bruges på så tåbelige og hensynsløse måder, at de
     betaler alt, alt for meget i skat. Halvdelen af de be-
     talte skatter fråses væk på idioti.

     Efter over to års krig er der ikke gjort nogetsomhelst
     for at beskytte borgerne mod raket- og bombenedslag.

     De farlige multi-resistente bakterier, opioid pillerne
     og våben smuglerne er grænsekontrollen ikke ret
     effektiv overfor.

     Nu vil de også tage kontanterne fra os. Nigel Farage
     siger at det er den direkte og lige vej til diktatur og
     statsterror.

     1. Blot nogle bemærkninger

      NYE SKRAPPE OG SKRÆMMENDE AFSLØRINGER
      er at finde hos Hodja. Det er nyt som er af stor
      betydning for danskerne !!!

      Hos Tucker Carlson og Redacted er der noget om
      den uhyggelige udvikling i USA, Ukraine og Canada.

      Taler S og Christel Skraldepose med to tunger?
      En Niels Fuglesang fra S mener at mindst 400.000
      danske husejere 2035 skal tvinges til at bruge op
      mod en halv million kr. pr. hus på at isolere dem.
      Det har Christel og S taget stærk afstand fra. Nu
      har det vist sig at hun selv i EU har stemt for at
      det skal ske allerede fra 2030. Hun lover at der
      ikke kommer en direkte regning til boligejerne,
      men kunne ikke sige hvor pengene så skulle
      komme fra.

      Og EU vil kræve at 800.000 danske boliger får
      en stor omgang. Det kan Christel og S jo ikke
      stoppe. En stor økonomisk trussel er altså
      under opbygning mod både ejere og lejere.
      Boliger som ikke isoleres, kan blive gjort ulovlige.

  2. Niels O

   Trump vurderet til at have været USAs værste præsident.

   theguardian.com/us-news/2024/feb/20/presidents-ranking-trump-biden-list

   presidentialgreatnessproject.com

   1. ino

    Kære Niels O
    Du er bare ekspert i at finde utroværdige hjemmesider med vurderinger af dit og dat.
    Du tror forhåbentlig ikke selv på dem?
    Hvis du har nogle solide argumenter, så læser jeg dem gerne, men en forholdsvis anonym “trustpilot” på politikområdet, leveret af woke akademikere. Den må du længere ud på landet med, nok til udlandet i virkeligheden!

    1. Niels O

     Her er en anden, hvor han ligger lidt bedre:

     cbsnews.com/pictures/presidents-ranked-worst-best/

     scri.siena.edu/2022/06/22/american-presidents-greatest-and-worst/

   2. Træt

    Niels Nul bruger venstreradikale The Grauniad som kilde

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    1. Tennis-spilleren

     ET RØDT OG TYRANNISK PARTI

     Der er grund til at advare mod det radikale parti.
     Det består udelukkende af marxister, feminister,
     pladderhumanister, globalister, trump-hadere,
     klima-tosser og talemaskiner.

     En frøken Friis fra de radikale var i P1 debat i dag, og hun ville
     ikke svare på hvor meget mere maden skulle koste, når radikale
     var færdige med at indføre radikale klima-afgifter. Hun vil heller
     ikke have grænsekontrol. Og Sigrid Friis kan slet ikke få nok af EU,
     af indvandring, af klima-hysteri og af nedlukning af landbruget.

   3. Blot nogle bemærkninger

    Niels O er vel så historieløs at
    han ikke véd hvad en skueproces er for noget. Og hvad
    der foregik i Sovjet, Kina og Nazi-Tyskland af grundløs
    og politisk forfølgelse af uskyldige der mente noget som
    var “forkert” efter Stalins, Maos eller Hitlers opfattelse,
    har den uvidende Niels O vel aldrig hørt om. De tre
    uslinge misbrugte deres magt til at lave den ene
    svindel-proces efter den anden. Gætter på at Niels O
    heller ikke véd ret meget om USA.

    .

    (Nå, tastefejl, men venligst drop første skriv. Tak)

  3. Niels O

   Ja, der er mange rednecks og hillbillies i USA, der har fået adgang til al verdens nyheder etc fra hele verden via internettet, som bliver meget skræmte. Det er dem, Trump henvender sig til, med sin psykopatiske proletar attitude og sine korte forståelige hovedsætninger.

   Her hjemme fylder tilsvarende segment kun ca. 15%.

   1. Blot nogle bemærkninger

    Niels O er vel så historieløs at
    han ikke véd hvad en skueproces er for noget. Og hvad
    der foregik i Sovjet, Kina og Nazi-Tyskland af grundløs
    og politisk forfølgelse af uskyldige der mente noget som
    var “forkert” efter Stalins, Maos eller Hitlers opfattelse,
    har den uvidende Niels O vel aldrig hørt om. De tre
    uslinge misbrugte deres magt til at lave den ene
    svindel-proces efter den anden. Gætter på at Niels O
    heller ikke véd ret meget om USA.

  4. Træt

   Det er flot skrevet “Niels Poulsen”, skønt du kalder dig “Karsten Jensen” for tiden.

   Hvad betaler den globalistiske tænkebøtte dig for hvert skrevet ord?

 2. Demografi og demokrati

  Stop unionen og udviklingen i retning af Europas Forenede Stater.
  (Man behøver bare at se, hvilken dyb krise, der er i de amerikanske forenede stater. Støt UK og brexit. Støt de allierede mod aksemagterne! 🙂 )
  Dansk Folkeparti, DF, er det eneste af de opstillede partier, der er modstandere af EU’s accelererende magtovertagelse. DF opstiller bl.a Finn Rudaizky, der som jøde nok vil vide at tale for Israel og imod EU-parlamentets milliardeuro store palæstina støtte.

 3. Der var engang et yndigt land

  Igen en fremragende artikel af Asger Aamund,
  med mange fine betragtninger og pointer. Og det er da rart og positivt
  at den opfordrer til kamp for demokratiet, for det er der sandelig brug
  for. Demokratiet er udvandet og udhulet og hænger i en tynd tråd, men
  uden optimisme og vilje til at kæmpe for Danmarks og danskernes sag
  og fremtid, er alting jo tabt på forhånd.

  Men forstår mere end 1-2% af danskerne hvilken alvorlig og farlig situation
  de befinder sig i ? Og hvordan har de tænkt sig at forhindre at alt bliver
  taget fra dem? Politikerne er jo i fuld gang med at forære deres land, byer,
  boliger, kvinder, skoler, penge, arbejdspladser, butikker, hospitaler, land-
  skaber, kultur, fred, frihed og sikkerhed væk til indvandrere og fremmede
  magter som EU, FN, WEF og WHO. Og man er i gang med en blodrød om-
  stilling og en effektiv folkeudskiftning. Og kriminaliteten bliver værre og
  værre, og man er også gået til angreb på familierne, børnene, boligejerne,
  lejerne, landmændene, de syge, lønmodtagerne, pensionisterne, bilisterne
  og alle som har et job i et privat firma. Alles økonomi, velfærd og privatliv
  er i sigte-kornet. Selv den enkelte private danskers liv og legeme, vind og
  vejr og kontanter vil man tvangsstyre og herske over.

  Titanic-Danmark er synkende. Alle mand til pumperne, burde være
  kampråbet. Overalt i landet burde befolkningen sige fra overfor de
  totalitære planer og den landsskadelige og altødelæggende politik.
  Men vil det ske? Eller vil man tænke, handle og stemme som man
  plejer? Vil trægheden og apatien kunne overvindes af frygten for at
  alt snart vil være tabt? Vil der komme handlekraft ud af vores 3000
  år lange historie snart risikerer at slutte i endeløse tab og rædsler?

  Lige nu ligner det at danskheden og danskerne vil blive fordrevet og
  nedkæmpet. Men hvad vil der ske? Vi véd det ikke. Vi lever i sære
  og spændende tider.

 4. Karl Martell

  Tankepolitiet sover aldrig, for flere og flere danskere, på højrefløjen må man forstå, undlader at give deres mening til kende, fordi de er bange for at tankepolitiet kommer efter dem og udskammer dem i det offentlige rum. Gabestokken er ikke afskaffet her i 2024.

  Vi har en hel generation af politikere som er mere eller mindre ligeglad med Grundloven. Hvis Grundloven ikke passer ind i det de ønsker, så bryder de den bare. Ejendomsretten er ikke længere ukrænkelig. Der er vedtaget flere og flere love, som gør det muligt for offentlige myndigheder, at tvinge sig adgang til folks ejendom uden dommerkendelse. Man kan også stille spørgsmål ved om det i virkeligheden ikke er grundlovsbrud, at beskatte ældre mennesker ud af deres ejendom, fordi den efter tidens mode og gunst pludselig er kommet til at ligge attraktivt. En ejendom som de vel at mærke har købt og betalt, i mange tilfælde for mange år siden.
  Grundlov og lov er tilsyneladende kun vejledende, for Inger Støjberg og Mette Frederiksen brød begge lov og grundlov med åben pande.

  Ytringsfriheden er voldsomt under pres! Koranloven er måske det mest ydmygende knæfald for “voldsmanden”. Det er skammeligt, og selvom Paludan måske er utiltalende, for det er jo ham det handler om, så er han fuldstændig fredelig! Han gør ikke en flue fortræd. Derimod så afslører han, at herboende muslimer er så voldsparate at de er en trussel mod, ikke kun Paludan, men mod hele samfundet, og på det lidt større plan, så er det et knæfald for middelalderlige mellemøstlige diktatorer.

  Det er et demokratisk problem når flertallet af vælgerne er afhængige af offentlige kasser, enten som offentligt ansatte eller bare som modtager af ualmindeligt gavmild offentlige velfærdsydelser. Nyderne kan hurtigt blive enige om at det er synd for lille mig, at den grimme kapitalist (yder) ikke betaler noget mere i skat, så jeg kan få en højere løn. Kort sagt et flertal af befokningen kan stemme sig til mindretallets penge! Det er ganske enkelt et usundt samfund!

  Generelt har vi noget nær verdens bedste samfund, men det er et samfund, som kun fungerer ved gensidig tillid. En indforstået kontrakt mellem ydere og nydere. Jeg yder og gerne til dig som har brug for det, omvendt. Jeg nyder kun hvis jeg har behovet. I virkeligheden Socialdemokraternes gamle ret og pligt.
  Jeg har som de fleste andre med gru fulgt med i Sorte Svane, der er ikke meget ret og pligt over det, og vi må og skal være opmærksom på, at et velfærdssamfund, som vores kun fungerer mellem folk, der ligner hinanden og har nogenlunde samme værdisæt. Det betyder ikke at vi ikke har plads til fremmede mellem os, det definerer os som et åbent og flexibelt samfund, men de må aldrig blive for mange, de må ikke få definerende magt, for så forsvinder sammenhørigheden og Danmark vil ikke længere være Danmark. Et velfærdssamfund fungerer faktisk kun i et lukket, eller næsten lukket samfund.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Generelt har vi verdens bedste skib, kunne
   de sige til hinanden, ombord på S/S København, og
   ombord på M/S Titanic. Men det hjalp ikke passagererne
   da fuldriggeren forliste i en brandstorm ved Kap Horn,
   (hvad skulle man dog dér?) og da Titanic styrede ind i et isbjerg.
   (efter syv telegrafiske advarsler om isbjerge i området)

   Påstanden om at DK generelt er verdens bedste land, er en
   ringe trøst for de mange danskere som i årevis er blevet pint og plaget
   af rådden politik, eller som har mistet deres kære pga. magtmisbrug,
   stupid forvaltning, grusomme forbrydelser og uhyrlige system-svinestreger.

   Iøvrigt er der ikke mange man kan have tillid til. Mediernes snak om at vi
   lever i et tillids-samfund er er journalist-ævl.

 5. Tilbage til EF

  EU,USA og Australien er ved at udvikle sig til et Panoptikrati der kan konkurrer med Kinas kontrolsystem, dem jeg har mest ondt af er de unge der vokser op og grundet det narrativ de præsenteres for i undervisningsinstitutionerne tror at det er demokrati.

 6. Ole Madsen

  Ordet demokrati betyder folkestyre, altså i princippet flertalsstyre eller flertalsdiktatur. Desværre er det ikke altid flertallet træffer de rigtige beslutninger, men det må mindretallet så bare leve med eller dø af.

 7. Henrik Wegmann

  Den danske Grundlov har forbløffende lidt relevans for stort set hele den brede del af den danske befolkning. Grundloven drejer mest om fordelingen af magten og uendelig lidt om befolkningens rettigheder. Eksempelvis er der ingen ytringsfrihed i Danmark, som de fleste tror, og ordet findes derfor naturligvis heller ikke i Grundloven.

  I øvrigt er der heller ikke noget, der forhindrer et simpelt flertal i Folketinget i at blæse Grundloven en hatfuld. Og det sker tit. Og Forfatningsdomstolen? Nå nej, sådan en har vi jo ikke.

  1. Blot en bemærkning

   Der står i grundloven at censur kan ingensinde
   genindføres. Er det ikke et forsvar af ytringsfriheden??

   1. ino

    Ikke desto mindre er censur indført i Danmark – af EU!
    Internetoperatørerne er forpligtede til at lukke for russiske medier.

   2. Henrik Wegmann

    Nej, Blot en Bemærkning.
    Grundlovens paragraf 77 giver med den ene hånd, og tager med den anden.
    Der står: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker,…”. Det var tilladelsen!, men efterfølgende trækkes tilladelsen de facto tilbage med ordene: “…, dog under ansvar for domstolene.”

    Med andre ord kan man ikke forhindre dine ytringer, men man kan efterfølgende straffe dig for dem.

 8. Tennis-spilleren

  De to idioter som vrøvler løs om Trump, gør det
  kun for at afspore debatten. De har skrevet om Trump i den
  ene debat-tråd efter den anden, og det er hver gang en efterplapren
  af DRs og Politikens smædekampagner.

  Noget tyder på at der er to forskellige Karsten Jensen med her. Den
  ene er plim, den anden fornuftig. Hvad med at den sidste markerer
  sig med et med et mellemnavn, en titel eller på anden måde.

 9. Den grønne omstilling er blodrød

  Nye Borgerlige har en hjemmeside med kritiske
  ord om EU. Men vi mangler at få at vide hvad de mener
  om co2, om masseindvandringen, om “pandemien” og
  “vaccinerne”, om WEF, FN og WHO m.m.m. Vattede og
  upræcise udtalelser eller tavshed om emnerne kan vi ikke
  bruge til noget. NB burde arbejde med deres hjemmeside.
  Og hvis de ikke tør mene noget markant om en masse emner,
  kommer de til at ligne de andre partier. Inden en uge bør
  de deltage i debatterne her. (på samme side man finder
  NB, er også TV2 og andre som ikke er værd at bruge tid
  på)

  Har NB indset at co2-hysteriet bygger på forfalsket videnskab?

  (Hos TV2, Snaphanen og Hodja mfl. bombarderes man med
  reklame cookies m. m.) (der dog kan blokeres
  med en firewall, VPN og andet)

 10. Når det er for sent, vågner danskerne

  Nu er SF ved at være lige så stort et parti som S.
  Også LA, DD, DF og EL har fremgang. Næsten alle de andre partier står
  svagere. S, V og M er nærmest upopulære. Men at vælgerne tror på
  at Pia Dyhr Olsens parti kan redde dem, er tragikomisk. Pia Olsen
  er tilhænger af at bruge en MEGET stor del af skatteborgernes penge
  på indvandring, klima-vås og pengepakker til Afrika og Arabien. Det
  betyder at der IKKE bliver råd til bedre velfærd og sundhed til danskerne.

  Det er det samme med EL, R og Alternativet. De snakker altid om alt
  det gode de vil gøre for de svage, for klimaet og for jordkloden, men
  det med klima og indvandring bliver bare så dyrt, at danskerne vil blive
  presset endnu mere hvad skat og afgifter angår, samtidig med at
  velfærden vil smuldre endnu mere.

  Den stramme asylant-politik S snakker om, er bluff og tom snak. Og se
  regeringens behandling af firmaer, parcelhus ejere, bilister, patienter
  og folkepensionister osv.

  At SF spås en stor fremgang, er forståeligt, men SF politikken går også
  ud på islamisering, skatteforhøjelser, pengefrås og folkeudskiftning.

  En stor del af SFs fremgang skyldes antagelig den mere og mere
  skingre, hysteriske, alarmistiske og fanatiske co2-propaganda. Det
  med co2 er blevet til religiøst vanvid for klima-aktivisterne.

  Der er nu 12 danske partier i spil. Langt de fleste af dem har en politik
  som er til alvorlig skade for flertallet af vi danskere.

 11. Flaben Fræk

  Grundlovsdag skændet af kolerisk, muligvis nervesyg, politisk tosse! – Tid efter anden har jeg deltaget i grundlovsmøderne på Himmelbjerget – Dog ikke denne grundlovsdag. Den omstændighed, at forvirrede arrangører, tillod sig at lade ham af farvehandlerens udspy sin galde fra denne traditionsrige talerstol, blev sgu et nummer for spooky…

  I ved, når dette aldrende pattebarn optræder, sidder man og venter på, at han forløber sig – Ofte, især de senere år, opdager han selv fadæsen og forsøger at redde stumperne med et undskyldende uklædeligt fnis – Mig narrer han ikke; hvis han havde kunnet slippe afsted med det, så havde han for længst, for længst mine damer og herrer, forvandlet Danmark til en Nordkoreansk lydstat…

  1. Træt

   Enten er Karl Martell skizofren, eller også er der to, der bruger samme nom de plume.

   Ham, der begræder tabet af O’Bummercare, lyder mere som en fra Niels Poulsens propagandakontor, der for tiden kalder sig “Karsten Jensen”

 12. Karl Martell

  Vi skal ikke være naive, lige nu tager politikerne vores bekymringer alvorligt, Mette og Schaldemose besøger tyveriplaget supermarked, Frederik Vad taler indvandring, Sorte Svane omtales, alle bebuder handling. På søndag er valget overstået, og alt er som før! Alle løfter er glemt, alle de chokerede politikere gør som de plejer. Toget kører med sikkerhed mod mere EU og flere indvandere, og vi kan være helt sikre på, at politikerne ikke vil gøre det eneste der virker – Udvisninger!
  De vil aldrig ophæve konventionerne, de vil ikke sørge for at vi igen bliver herre i eget hus! Tænk engang vi kan ikke smide banditter ud. Har de først krydset grænsen, så hænger vi på dem! Det er jo egentligt vanvittigt! Alligevel går zombierne hen og stemmer på de samme politikere igen og igen. Det er igen lykkedes journalisterne, at bilde folk ind, at de andre er ekstremister!
  I min verden er det ekstremistisk ikke at kunne smide kriminelle elementer ud!

  1. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

   Enig med Martell. Fjolsetinget består efterhånden
   af ca. 169 ekstremister ud af 179 politikere. Dette flertal er så ekstremt
   at det ønsker at gøre Danmark til en afrikansk og islamisk koloni. Det
   vil resultere i en folkeudskiftning. ( = folkemord iflg. FN 1963)

   De 169 er også så ekstreme at de ønsker at presse citronen til sidste
   dråbe, via verdens højeste skattetryk. DK er nu det dyreste land i Europa
   hvad angår priser, moms, afgifter, togrejser, busture, beskatning af bilister,
   beskatning af lys, vand, varme, mad, huse, villaer, boliger og løn. Niels
   Fuglsang fra S har foreslået at husejere skal pålægges at betale for isolering
   af deres huse. Udgiften kan løbe op i 200.000 til 500.000 kr. Forslaget er
   komplet meningsløst, i betragtning af påstandene om at klodens klima er
   under hastig opvarmning.

   Det vil man så regulere ved at bruge hundredvis af milliarder på at suge
   co2 ud af luften. (0,035%). Det rene pip, da klimaet IKKE styres af co2.

   Stockholm er nu Europas farligste by. Hver dag nye skuddræbte, knivstukne,
   voldtagne, hjemmerøvede, hver dag nye gadeoverfald, narkodødsfald,
   påsatte brande, bandeaktiviteter, bombesprængninger mv. Om et par år
   kan det være det samme i København, Odense og Århus osv.

   1. PS

    PS: Regeringen er endda endnu mere ekstrem.
    Siden 2015 har først V og DF, derpå S, SF, R og EL… og siden
    S, V og M ladet vores hospitaler og hele sundhedsvæsen gå så meget
    i forfald, at livet som patient er blevet langt mere usikkert. Der er nu
    ventelister på op til 10-12 år, fordi antallet af special-læger er minimalt,
    og fordi knap 6000 sygeplejersker og læger er flygtet til andre lande,
    hvor de får en bedre løn og bedre vilkår. Sundhedsvæsnet er nu så
    sygt at unødvendige lidelser og dødsfald er hverdagsrutine.

    Mette lovede i 2019 at området skulle have et mægtigt løft. Det er dog
    ikke blevet til noget. Tværtimod !!!

 13. Maren Splid

  Mon ikke fædrene til grundloven ville vende sig i deres grav, hvis de så dagens DK. Mangen en erhvervsmand ligeså, hvis efterladte skillinger nu ligger i fonde og administreres og forvaltes af woke lgbt tosser.
  Personligt ser jeg ikke andet end pøbelvælde.

 14. Peter Krogsten

  Jeg synes du er lidt naiv Asger, og det ligner ikke dig.
  Danmark fungerer ikke, og det danske demokrati fungerer slet ikke. Det sidste skyldes at danske vælgere i en uskøn blanding af naivitet og ugidelighed har overladt demokratiet til politikerne og de politiske partier. Under 5% af vælgerne er medlem af et politisk parti og de under 5% bestemmer, hvem de øvrige 95% har at vælge imellem. Folk jamrer sig her og på sociale medier over at politikerne ikke lytter til dem, eller kun lytter op til valgene. Bebrejdelsen skal rettes mod dem selv: De burde lytte til hvad politikerne siger, og ikke mindst observere hvad politikerne gør og stemmer, og det er ofte ikke det samme som det de siger de gør. Skolevæsenet sejler, sundhedsvæsenet er i frit fald, ældre negliseres og pensionerne kan ikke følge med inflationen. På ægte dansk gøres der ikke noget ved det grundlæggende, men man er rigtig gode til små lappeløsninger, der kræver flere regler og flere til at administrere dem. Den offentlige administration sejler, bureaukratiet er ekstremt og kommunerne taber 3 ud af 4 ankesager – der er administreret i strid med gældende lovgivning.
  Grundlover er kun til pynt, den holdes frem en gang om året 5/6 og vi er alle stolte over den: ‘Se hvad vi har.” Vi har intet. Den siddende statsminister har brudt den eklatant, hun har endda indrømmet det, og hvad sker? Intet. Den foregående statsminister (HTS) accepterede at ministre løj overfor folketinget og indførte begrebet ‘nødløgn’, den pågældende minister er nu minister igen. Bananrepublik
  Fremtrædende socialdemokrater, Trine Bramsen og Peter Rahbek Juel, foreslår i fuldt alvor censur. De vil forbyde det sociale medie Telegram, fordi det tillader opslag der kan krænke nogen.
  Et EU direktiv har forrang for dansk lovgivning, og hvis WHO siger ‘pandemi’. sættes dansk sundhedslovgivning ud af kraft. Det er ikke synd for vores børn, de har i stor tal stemt for det her, men det er synd fr vores børnebørn der skal leve i et Kafkask 1984.

  1. Lille bananstat med storhedsvanvid

   Folketingets medlemmer rekrutteres
   på måder så vi får en masse politikere som er teoretikere, spytslikkere
   og partiledernes følgagtige nikkedukker. Eller de er 18-22 årige som
   er helt blanke og har hovedet fyldt med fluer og tåbelige idéer. Og så
   er de oveni hjernevasket i partiernes ungdomsafdelinger. Mange af dem
   af dem har ingen særlige evner, men er blot fyld, eller de er kun med
   for at dyrke dem selv og deres rent egoistiske mål. Eller deres historie-
   løse foragt for “kapitalismen”, traditionerne, mændene eller eget land.

   Og de afprøves ikke ved møder med et
   kritisk publikum som i forsamlingshusene, men sælges til vælgerne
   af reklamebureauer og tekstforfattere. Om de selv har nogle fornuftige
   tanker om hvordan samfundet bør indrettes, er ligegyldigt. De fleste
   af dem er fantaster som vil have at lille DK skal redde klimaet plus 198
   andre landes moral, velfærd og økonomi. Partierne er degenereret til
   forretnings-foretagender og fidus-mageres sammenkomster.

   Det har allerede haft hundredtusindvis af ulykker og tragedier til følge. Og
   værre bliver det snart. Danskerne er et færdigt folkefærd. De er et folk
   uden fremtid, et folk som politikerne er i fuld gang med at fratage ALT !!!

   Deres land, byer, boliger, penge, kvinder, skoler, butikker, kultur, sprog,
   hospitaler, frihed, privatliv, demokrati, selvbestemmelse og nationale
   suverænitet vil blive konfiskeret og overtaget af udemokratiske og
   u-danske kræfter. Det hele er sat på skinner.

   Danskerne er totalt færdige om få år. De véd det bare ikke. De står jo
   i MSM løgne og fortielser til op over ørerne.

  2. Finn Jensen

   Peter Krogsten
   Enig

 15. Karsten Jensen

  Politisk passivitet

  Jeg må give Karl Martell ret i, at den virkelige ekstremisme er, at vi ikke kan udvise grove kriminelle indvandrere.

  Vi kan heller ikke fængsle dem i særlig lang tid for deres groteske forbrydelser, da strafferammerne er meget lave. Og beviskravene meget høje.

  Så de går frit rundt på sociale ydelser – ofte førtidspension som de har truet sig til – og praler med deres kriminalitet og truer og afpresser samfundet omkring dem.

  Vi har ikke modet og evnen til at komme det til livs. Når flere og flere myrder løs med knive og skydevåben, så må samfundet følge med og skærpe straffen. Udvisninger, dødsstraf og lange fængselsstraffe så samfundet sikres mod disse voldspsykopater. Som det er nu, bliver det kun værre og værre dag for dag.

  Gad vide hvad der skal til, førend vi siger nok er nok.

  1. Tennis-spilleren

   ET RØDT OG TYRANNISK PARTI

   Der er grund til at advare mod det radikale parti.
   Det består udelukkende af marxister, feminister,
   pladderhumanister, globalister, trump-hadere,
   klima-tosser og fanatiske talemaskiner.

   En frøken Friis fra de radikale var i P1 debat i dag, og hun ville
   ikke svare på hvor meget mere maden skulle koste, når radikale
   var færdige med at indføre radikale klima-afgifter. Hun vil heller
   ikke have grænsekontrol. Og Sigrid Friis kan slet ikke få nok af EU,
   af indvandring, af klima-hysteri og af nedlukning af landbruget.

   1. Blot nogle bemærkninger

    Der er også grund til at advare mod Moderaterne
    med Lars Fadøl. Partiet er helt håbløst. Og det har intet
    til overs for sin egen befolkning.

    Alternativet med Franciska Rosenkilde er uden jordforbindelse.
    Det er det samme med SF. Navlepilleri fra morgen til aften.

    NYE SKRAPPE OG SKRÆMMENDE AFSLØRINGER
    er at finde hos Hodja.

 16. Karl Martell

  Vi kan ikke tale om grundloven uden, at tale om muslimer.
  Tal fra Storbritanien viser at.
  Kun 32% muslimer ville informere politiet, hvis de blev bekendt med nogen som var involveret i terror.
  52% ville forbyde homoseksualitet.
  23% ville indfører Sharia.
  32% ville ikke fordømme vold mod nogen som hånede profeten.
  39% mener at kvinden skal adlyde sin mand.
  44% vil ikke fordømme stening ved utroskab
  Hvis man tror at danske muslimer har helt andre holdninger, så er der naturligvis fred og ingen fare. Men der er vel ikke mange, som tror, at danske muslimer er væsentligt forskellige fra britiske.
  Nu ved vi, at der bliver flere og flere muslimer, befolkningsudskiftning må det ikke hedde, selvom det er det det er, så disse holdninger vil blive mere og mere udbredte.
  Man har ikke spurgt hvad britiske muslimer mener og jøder, det tør man simpelthen ikke.
  Til dem som siger nutidens jøder er muslimerne, må jeg korrigerer – nej nutidens jøder er jøderne!

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Der er andre undersøgelser som viser eller påstår
   at det nærmere er 65-85% som går ind for sharia, for straf til bøsser,
   for vold mod “vantro”, for islamisk verdensherre-dømme, for at et
   indvandringsland er “krigens hus”, for at kvinders utroskab skal give
   maksimal straf, for at der skal være dødsstraf for at håne profeten
   og for at skifte til kristendom. Procent-satsen afhænger helt af i
   hvilke kredse man spørger, og hvordan man spørger. At kun 23%
   skulle gå ind for sharia er helt hen i vejret. Og hvor mange ville
   oplyse de “vantros” politi om andre muslimers/islamisters terror-planer?

   Næppe mere end 1 til 5%. De ville jo risikere at blive likvideret
   hvis det kom frem. Tallene er nok manipuleret eller man har
   spurgt “udvalgte” personer.

   (næstsidste linje: “og” skal vel være “om”)
   (sidste linje: nutidens jøder er jøderne OG danskerne OG svenskerne osv.)

 17. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

  Bøger: “Historien om
  Vestens intellektuelle (og moralske) forfald. (Allan Bloom)

  “Hordernes hærgen” og “Europas Undergang” (D. Murray)

  “Dansk vejr i 100 år”

  “Knus Tyrannerne” (Mogens Camre)

  “Kanonerne i August 1914”

  “I den første kreds” (A. Solsjenitsyn)

  “1914 – Da verden blev en anden

  “Det tredie riges storhed og fald” (W. Shirer)

  “Nordisk Kriminal-reportage”

  “Begår Frankrig selvmord” (Eric Semmour)

  Diverse: Shia og Sunni muslimers indbyrdes krig, Irans islamiske regime,
  “Under hagekors og halvmåne”, Terror og blodbade i Afrika og ISIS-ISIL
  områderne, Sverige – en fejlslagen stat, co2 og fotosyntesen.

 18. der Adler

  Kan kun tilslutte mig Karl Martells synspunkter. men for nu at supplere.

  Som muslim kan man ikke tage afstand til dele af islam, for så tager man samtidig afstand til Koranen og tilhørende sharia. Og tager man afstand til Koranen, så tager man afstand til islam, og har dermed gjort sig selv fredløs.

  ”De ting, som er givet i Koranen eller af profeten Muhammed i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik vi vil sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og hans budbringer.”
  (Abdul Wahid Pedersen, Kristeligt Dagblad 18.09.2002).

  Tyrkiets tidligere premierminister Recep Tayyip Erdogan understregede en gang for alle: ”Der er ikke to slags islam, islam er en, og den er Koranens.” (Kilde: Jyllands-Posten 02.06.2008 s.12).
  Samme tyrkiske regeringschef kunne lettere irriteret udtale, da vestlige medier betegnede hans parti (AKP) som ”moderat islam” : ”Der findes ikke moderat eller ikke moderat islam. Islam er islam, basta!” Samme herre udtalte også: ”-at amoralsk opførsel kommer fra vesten.” (Kilde: Weekendavisen/Bøger s.6, nr.29, 2008).
  KAN DET SIGES TYDLIGERE!

  I oktober 2015 gennemførte Wilkes/Jyllands-Posten en meningsmåling, der belyste danske muslimers holdninger.
  Et af spørgsmålene lød: ”Mener du, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud?” – 77,2 procent svarer ja.
  Et andet spørgsmål går på, om muslimer har brug for en mere moderne islam, der tilpasser sig de vestlige samfund. Kun 35,7 procent svarer ja, mens 52,4 procent svarer nej.
  Det er holdninger, som formentlig er for opgående, og ikke det modsatte, som mange har advokeret for.

  Islam er, hvad Muhammeds “lystige” svende gør det til. Længere er den ikke. Tidligere præsident Bush talte også efter 9.11. at dette ikke var islam! Selfølgelig var det det.
  Af 22 deltagere så vidt jeg husker, var de 18 fra Saudi Arabien. Og de blev senere betegnet som velintegrerede!!! Hvad med dem som ikke er så velintegrerede?
  Koranen er en manual i ufred, overgreb, voldtægt og mord på anderledes tænkende. Det er den syge mands bog. Kig jer omkring, der hvor islam råder, der råder kaos. Vores forræderiske politikere inviterer dem i stor stil til Danmark, og det ender i udnyttelse af systemet (hvidvask), svindel, tyverier, hærværk, brandstiftelse, overfald, chikane, utrygge boligområder og mord. Det er takken. De fleste muslimer er født med et gen, der gør dem utilfredse og voldelige uanset hvor de slår sig ned. Hvornår fatter vore beslutningstagere dette! Der er rigeligt materiale at tage af, der begrunder disse mine synspunkter.
  Der er lysår mellem skandinavisk/nordeuropæisk tankegang og normsæt, og muslimernes, der betragter Koranen som eneste rettesnor i alle livets forhold, givet dem af gud selv. Koranen er lige så meget ”guds eget ord”, som der gror dadler i en muslim bagdel. Koranen er en bog der er fyldt med had og som opfordrer til vold, her nogle eksempler:
  ”Ikke at slutte venskab med jøder og kristne (Sura 5,51)”, Dræb de vantro, hvor som helst I finder dem (Sura 2,191)”, ” I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse!” (Sura 9,123). ”Dræb afgudsdyrkerne, hvor end I finder dem (Sura 9,5)”.
  En ting er der rigeligt af i den muslimske verden, og det er had, had og atter had mod, især vesterlændinge. De hiver tilsyneladende deres mishagsytringer op fra hadets kar der syntes at være uden bund.
  Vi skal belæres om, hvor forkastelig vor levevis er, men forunderligt nok forkaster de ikke samfundets sociale goder, som de er sande mestre i at udnytte. Vores levevis er da selfølgelig ikke perfekt, men vores samfundsmodel, og hvad det indebærer, er eftertragtet af millioner af mennesker, der ikke har adgang til vores system. Derfor skal vi ikke lade os kaste rundt i manegen, når de forstokkede muslimer igen og igen kræver forandring. De skal ikke komme og belære os. Vi skal under ingen omstændigheder leve under frygtens åg. Er de så utilfredse med vores levevis, så kan de jo bare rejse hjem igen, såre enkelt. Ingen har bedt dem om at komme. Kan det være så svært!
  HUSK, DET ER DRÅBEN DER UDHULER STENEN.

  Læs også Peter Nannestad: ”Frø af ugræs? Antijødiske holdninger i fem ikke-vestlige indvandrergrupper i Danmark. I: Danmark og de fremmede (2009).

  Nok var emnet “Grundloven”, men jeg har det lidt svært med samme, når landets statsminister kan komme af sted med mink-skandalen, den følgende slette sag og så den famøse FET-sagen, tre sager syntes jeg, der er meget lidt flatterende for Danmark, for nu ikke at bruge en grovere betegnelse. De sager er magtmisbrug så det basker.

  1. Hvis der stadig findes ærlige valg

   Lige nu er der ikke meget lys for enden af tunellen.
   Man kan fravælge de værste partier, men om der er nogen tilbage som dur
   til noget er tvivlsomt. Og af hvem og hvordan vil stemmerne blive optalt?

   De eneste partier som måske kan give os en smule håb om at vi ikke går
   helt rabundus om kort tid, er nok LA, DD, DF og NB. Men hvorfor blander
   de sig ikke i debatterne hos Aamund, Hodja, 24nyt, Snaphanen og den
   korte avis? Det kunne vel være med til at skaffe dem stemmer. (DF har
   tidligere svigtet sine vælgere, men uslingen eller idioten Tulle er nu væk,
   og der er nu en ny mand ved roret)

   Politiske ledere i Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige, Norge, England,
   Belgien og Danmark etc., har været ufatteligt kyniske og kortsynede
   gennem meget lang tid. Det er på tide at få nytænkende politikere på
   banen. Alle dem som sidder fast i politisk korrekthed, vanetænkning,
   marxisme, feminisme, lgbtq+ og skøre co2 idéer osv. bør udskiftes,
   for ellers ender vi ligesom Venezuela, Colombia, Libanon og Somalia.

   1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder.

    Europas fred, velfærd
    og civilisation ser ud til at være dødsdømt.

    Man bliver ved med at optrappe krigen i Ukraine.
    Større og større beløb flyttes fra europæernes velfærd til
    migranters og fjerne landes velfærd. Islamiseringen og
    afrikaniseringen af Europa skrider rask fremad.

    Frontex har spillet fallit. Der har aldrig været tale om andet
    end bluff. Den nye EU-pagt vedr. indvandring er også bluff
    og humbug.

    De europæiske landes demokratier udhules med tusindvis
    af direktiver fra Bruxelles og Berlin, og de undergraves af
    massemediernes løgnekampagner om co2, berigelse, mangel
    på arbejdskraft, faldende kriminalitet, og 100 andre emner.
    Selv radio-aviserne bruger mere tid på propaganda end på
    nyheder.

    I P1 var der en kvindelig psykolog med som gerne vil vælges
    til at være med i EU. Men sjusket præsentation af navnet og
    hvilket parti hun tilhørte, gjorde hende anonym for ret mange
    lyttere. Hun ville gerne have mange flere indvandrere til DK.
    Og hun anede intet om foto-syntesen. Hendes snak om land-
    brug var vrøvl og udstillede hendes uvidenhed. Hun var vel fra
    R, EL, SF eller Alternativet?

    Efterhånden er Borgens politik ikke meget andet end vås,
    falske tal, følelsesporno, spin, løgn og latin og dyb foragt for
    det danske folks grundlove, værdier, rettigheder og nationale
    interesser.

    Der Adler har ret i at Mink-sagen, FET- sagen og slette-sagen
    er eksempler på urent trav. Krogsten har ret i at sundheds-
    væsnet er ramt af kaos og deroute i uhørt omfang. Der er
    tale om groteske og frygtelige tilstande mange steder. Men
    tilsyneladende ignorerer regeringen skandalerne.

    Vi er som folk skubbet hen til kanten af en bundløs afgrund.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *