FESTUNG USA?

Medierne har i de seneste år måttet lægge bånd på sig selv i dækningen af USA. De gode gamle dage var forbi, hvor man uhæmmet og ustraffet kunne beskylde præsident Trump for alverdens forbrydelser så som landsforræderi, bestikkelse, afpresning og forfatningsbrud. Alle disse ’skandaler’ viste sig at være frit opfundet og uden forbindelse med virkeligheden. New York Times og Washington Post fik tilmed Pulitzerprisen for deres dækning af Trumps sammensværgelse med præsident Putin, som skaffede ham valgsejren i 2016. Historien
Læs artiklen

HÅNDTRYKKET DER BLEV VÆK. LIGESOM DEMOKRATIET OG RETSSTATEN.

Københavns Professionshøjskole er en progressiv institution, der glad fløjter med på døgnets politisk korrekte melodier.  I tråd med tidens tanker om identitet, mangfoldighed og diversitet havde højskolen fået den geniale idé at lade en muslimsk forfatter skrive en ny lærebog om kristendomskundskab og demokrati til brug i læreruddannelsen. Professionshøjskolen har sikkert antaget, at da både den kristne etik og demokratiet ligger milevidt fra det islamiske samfundsideal, ville den lange afstand sikkert forlene den muslimske forfatter med det kølige klarsyn og
Læs artiklen

VELKOMMEN I STATENS BYGGECIRKUS

Læger og sygeplejersker på vores sygehuse kæmper dagligt for at præstere kvalitetsarbejde i terapi og pleje til trods for elendig ledelse af både hospitaler og Regioner. Vi mangler læger og sygeplejersker, der er lange ventelister til en lang række behandlinger, og der er hyppige skandaler med mangelfuld udredning og diagnose af livstruende sygdomme. Internationale elitehospitaler ledes i reglen af læger. Det gælder for eksempel Heidelberg Universitetshospital, Cleveland Clinic, Mount Sinai Hospital og Mayo Clinic i USA. Det danske sygehusvæsen er
Læs artiklen

DAGEN DERPÅ

Et overvældende flertal af medier og politiske kommentatorer i USA og Europa elsker præsident Biden, men hader og bekæmper ekspræsident Trump og alt hans væsen. Chok og lammelse ramte derfor Bidens tilhængerskare få minutter inde i præsidentdebatten på CNN den 27. juni, hvor Biden forvirret og hjælpeløs fjumrede rundt i tanke og tale igennem 90 pinefulde minutter. Sorgfyldt og tårvædet måtte verdenspressen konkludere, at Bidens sammenbrud for åben skærm var som at overvære et flystyrt i langsom gengivelse. En amerikansk
Læs artiklen

KNALD ELLER FALD FOR TRUMP OG BIDEN

Hvis der stadig er seere og vælgere, der håber på en oplysende og balanceret tv- debat den 27. juni, vil de blive sørgeligt skuffet. Det Hvide Hus er udelukkende gået med til debatten, fordi præsident Biden bløder vælgere i de nøgle-delstater, der næsten altid bestemmer resultatet af USA’s præsidentvalg. Især er det bekymrende for Demokraterne, at Biden har vigende tilslutning blandt sorte og latino vælgere, som hidtil har udgjort en solid base for Demokraterne. Debatten bliver ikke en duel på
Læs artiklen

HENDES VERDEN

Heldige børn, der har kærlige og omsorgsfulde forældre, træder ud i livet med en værktøjskasse, der rummer traditionelle, men værdifulde maskuline og feminine redskaber. En god far kan levere mod, beskyttertrang og konkurrencekraft. Den gode mor kommer med indfølingsevne, tolerance og samarbejdsvilje. I moderne familier er det dog ofte moderen, der leverer de maskuline værdier. Far har derimod silkeskæg og græder en hel del. Barnet bliver således godt bestykket til at møde tilværelsens glæder og sorger, triumfer og nederlag. Denne
Læs artiklen

SERVICEMEDDELELSE

Net-mediet TjekDet bringer i dag en forsideartikel med overskriften: ASGER AAMUND VILDLEDER OM SOL, SKYER OG TEMPERATURSTIGNINGER.  TjekDet er en tro væbner for FN’s Klimapanel (IPCC) og kaster sig fordømmende over alle kommentarer og analyser, som afviger fra IPCC’s  klimascenarier, der som bekendt ligger langt fra de observerede kendsgerninger om den klimatiske udvikling. TjekDet har mobiliseret et panel af ’eksperter’, der alle er tro mod forestillingen om Jordens snarlige undergang forårsaget af menneskeskabt CO2-udledning, og denne klimastandret er naturligvis utilfredse
Læs artiklen

VALGCIRKUS I BYRETTEN

Valgkampen op til det kommende præsidentvalg forløber denne gang meget anderledes, end den plejer. Amerikanerne er vant til, at kandidaterne skændes bravt på tv og fører sig frem i store kampagner i alle USA’s stater. Præsident Biden er imidlertid ikke i stand til at føre traditionel valgkamp. Måned for måned glider han længere og længere ind i demens og kognitivt forfald.  Han kan ikke mere tale frit med andre, men er totalt afhængig af en teleprompter eller talekort, hvor spørgsmål,
Læs artiklen

DEM VI IKKE MÅ LEGE MED

Torsdag den 8. juni 2023 blev EU-landene enige om at etablere en fælles asylpolitik. Polen og Ungarn stemte dog imod, da begge lande havde gennemskuet, hvad der gemte sig bag den lækre indpakning. Ministermødet godkendte et forslag, der skal sikre en hurtigere asylbehandling og samtidig straffe EU-stater, der ikke udviser ’forpligtende solidaritet’ i den fremtidige fordeling af de mange migranter, der forventes at strømme ind i EU i de kommende årtier.  EU har efter eget ønske i 25 år haft
Læs artiklen

GRUNDLOVSDAG 2024

Vi danske er gode til at feste og fejre. Vi kan lide at være sammen om flaget, en god sag og gerne med  fællessang, musik og noget godt at spise og drikke. Og hvad er de så i vejen med det? Vi har fortjent vores mærkedagsfester – også St. Bededag. Vi er et flittigt og arbejdsomt folk – altså det mindretal, der i dag er på arbejdsmarkedet. Dog hører vi hele tiden politiske røster, der påstår at vi arbejder for
Læs artiklen