IRANS ATOMBEVÆBNING UDLØSER STORKRIG I MELLEMØSTEN

I november publicerede International Atomic Energy Agency en rapport, der advarede, at Iran nu besidder tilstrækkelige mængder af højt beriget uran til at kunne fremstille atomvåben og ydermere, at præstestyret er i stand til at producere seks atomsprænghoveder inden for den kommende måned og hele 12  sprænghoveder i løbet af de næste fem måneder. Det er en nyhed, som hverken danske eller internationale medier har lyst til at skrive om, da vestlige politikere og presse støtter tidligere præsident Obamas JCPOA-aftale
Læs artiklen

USA SÆTTER DET DANSKE FORSVAR FRA BESTILLINGEN

Den danske regering er ferm til at bevillige rammeaftaler, som har til formål at narre medier og vælgere til at tro, at der nu er afsat penge til et bestemt formål. Det fine ved en rammeaftale er jo, at den ikke koster en krone, før de enkelte udgifter og investeringer er godkendt af ministerier, styrelser og udvalg. Og det tager jo sin tid, ved vi. En rammeaftale er derfor et politisk instrument, en slags forekommende hensigtserklæring uden forpligtelser overhovedet.  I
Læs artiklen

KLIMAKONFERENCEN – ET JULEEVENTYR

Så fik julen englelyd for klimaminister Dan Jørgensen. I morges kl 8:14 kunne COP 28-formanden, direktøren for ADNOC-olieselskabet Sultan Al-Jaber erklære, at nu havde man et fælles slutdokument, der opfordrede til udfasning af fossil energi. ” Sorg er til glæde vendt. Klagen endt!”, sang Dan Jørgensen, som erklærede, at vi nu havde en historisk aftale, som ville hensætte danske grønne virksomheder i forventningsfuld julefryd ved tanken om alle de grønne kontrakter, der venter forude. Aftalen blev hilst med jubel i
Læs artiklen

ISRAEL HAR TABT SLAGET OM DEN OFFENTLIGE MENING, MEN VINDER KRIGEN MOD HAMAS

Den 6. december afholdt USA’s Kongres en edsvoren høring om antisemitisme, der som bekendt breder sig som en steppebrand blandt politikere, i medier og i undervisningssektoren. Tre universitetsrektorer blev af parlamentarikerne stillet spørgsmålet, om en opfordring til folkedrab på jøder ville være et brud på universiteternes etiske regler. De tre rektorer svarede enslydende som Rip, Rap og Rup, at dette ville afhænge af den nærmere sammenhæng. Sådan at forstå, at man godt kunne tænke sig en sammenhæng, hvor opfordring til
Læs artiklen

TIL OLIE- OG GASFESTIVAL I ØRKENEN

Sultan Ahmed Al-Jaber er en glad og stolt mand. Det er lykkedes ham at mobilisere denne klodes 70 000 førende klimariddere om det grønne bord. Denne udsøgte skare er i hundredvis af private og offentlige fly hastet til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater til den årlige COP- konference i FN-regi for at drøfte veje til det fælles mål: den globale afkøling, der skal opnås gennem en dramatisk omlægning af verdens energiforbrug. Fra olie, kul og gas til vindmøller og
Læs artiklen

HOLLAND PÅ OPVÅGNINGSSTUEN

Efter nogle årtier i politisk koma ser det ud til, at de hollandske vælgere har fået nok af den statsautoriserede konsensus, der i mange år har præget det parlamentariske samarbejde under statsminister Mark Rutte. Geert Wilders Frihedsparti (PVV) stak af fra de andre partier og kunne ved onsdagens parlamentsvalg mere end fordoble sine pladser fra 17 til 37 mandater. Ligesom i Danmark var der i Holland blandt de større politiske partier med tiden opstået en fælles opfattelse af Holland som
Læs artiklen

ISRAEL KÆMPER FOR SIT LIV. OG FOR VARIG FRED I MELLEMØSTEN

Israel er ikke i krig med Hamas. Israel er i krig med Iran, som dog ikke er til stede på slagmarken. Det har man folk til. I hvert fald i første omgang. Ser man på et militært kort over Mellemøsten, viser det sig, at Israel er omringet af iransk trænede og finansierede terrorgrupper og militser i Libanon, Syrien, Irak, Gaza og Yemen, der alle venter på grønt lys fra Teheran. Hamas fik mobiliseringsordre den 7. oktober. De øvrige indsatsgrupper er
Læs artiklen

ETIK TIL SALG

Den danske transportgigant DSV er nu kommet i modvind hos medier og investorer, fordi selskabet indgår i et konsortium, der skal anlægge et helt nyt, moderne bysamfund i Saudi-Arabien. DSV’s ledelse har vist ikke set sig rigtig for, lyder kritikken: Saudi-Arabien er jo et brutalt korandiktatur, med et middelalderligt retssystem, der tillader tortur, korsfæstelser og offentlige halshugninger. En stat, der er kendt for umenneskelig behandling af sine millioner af gæstearbejdere. Det er jo alt sammen rigtigt nok, men hvorfor skal
Læs artiklen

KULTURSTATENS STORHED OG FALD

Historien rummer flere eksempler på store multietniske imperier, der blomstrede og trivedes så længe,  samfundet var bundet sammen af et kulturelt og politisk fællesskab. Romerriget strakte sig i sin storhedstid rundt om hele Middelhavet, hen over størstedelen af Europa og Balkan og kontrollerede det meste af Mellemøsten og Lilleasien.  Imperiet rummede mange forskellige folkeslag og kulturer, men blev svejset sammen af latin som det fælles sprog, romerretten, stoltheden ved det romerske statsborgerskab og den romerske religion. Magthaverne tillod i øvrigt
Læs artiklen

WHEN IN A HOLE…….

STOP DIGGING!, sagde USA’s tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld ofte. Han havde fra topposter i erhvervslivet og i politik ofte bevidnet, hvordan man i disse to erhverv er dygtig til at grave både grøfter og dybe huller. Den dynamiske duo Lars Løkke og Peter Hummelgaard har nu med den seneste revision af koranloven gravet sig fra et dybt hul til et endnu dybere hul, hvorfra der ikke synes vej tilbage til den sunde fornuft. Det oprindelige lovforslag forbød utilbørlig omgang med
Læs artiklen