EU ER IKKE EN SUVERÆN STAT OG SKAL DERFOR IKKE HAVE EGET FORSVAR

I denne verden er det kun enhedsstater og forbundsstater, der råder over et militært forsvar, der skal forsvare og sikre den nationale suverænitet. Nationerne Frankrig og Polen f. eks har et nationalt forsvar ligesom forbundsstaterne USA og Tyskland. I USA ligger den nationale identitet hos præsidenten og den føderale regering og ikke andre steder. Florida er således en delstat med udstrakt autoritet over sine indre anliggender, men er underkastet forbundsstaten nationalt, udenrigspolitisk og militært. Hvis EU ser sig selv som
Læs artiklen

PÅ VEJ IND I EU’S FORSVARSFÆLDE

Går vi tilbage til EU’s Dødehavsruller, nemlig Rom Traktaten fra 1958, kan man tydeligt læse, at aftalen er et politisk dokument, der forpligter medlemslandene til et stadigt mere integreret samarbejde, indtil det endelige mål er nået, som er en europæisk demokratisk forbundsstat efter amerikansk forbillede. De oprindelige underskrivere, som var Tyskland, Frankrig, Italien og Benelux-landene, var på baggrund af anden verdenskrigs rædsler klar til at påtage sig kontraktens både mål og midler for at sikre fred og velstand til kommende
Læs artiklen

LIVET OG DØDEN I MORS MAVE

I 1973 afsagde USA’s Højesteret en opsigtsvækkende dom, der forhindrede delstaterne og deres vælgere i at lovgive om kvinders ret til at afbryde et uønsket svangerskab. Ifølge dommen var det forfatningsstridigt at forhindre kvinder i at få fostret fjernet i de første tre måneder af et svangerskab. Dommerne har nok været påvirket af tidsånden. 1973 var få år efter den vilde Woodstock festival. Det var midt i ungdomsoprøret, flower power, hippie-bevægelsen, sjov tobak, trompetbukser, bakkenbarter og klidmostre. Højesterets opgave er
Læs artiklen

STØT NATO – IKKE MILITARISERINGEN AF EU

EU besidder ikke de kompetencer, der er forudsætningen for at opbygge et effektivt militært forsvar, der kan beskytte sine 450 millioner borgere. Hverken demokratisk, organisatorisk eller ledelsesmæssigt.  EU-parlamentet er ganske vist folkevalgt, men er formodentligt det eneste parlament uden for Nordkorea, der ikke har ret til at fremsætte lovforslag. Den ret har kun EU-kommissionen. Parlamentets opgaver og ansvar tildeles således af Kommissionen og Ministerrådet. I Danmark kan vi med god ret sige: ”Intet over, intet ved siden af Folketinget”. I
Læs artiklen

FORMYNDERSTATEN OPSLUGER DANSKE GYMNASIER

I Danmark er der på ti år sket en tredobling af stx-gymnasier, hvor mere end 30 procent af eleverne har ikke-vestlig herkomst – fra fem gymnasier i 2010 til 15 i 2020. Og hvad er der så i vejen med det?  Er alle eleverne ikke bare ude på at suge lærdom til sig og så komme ud i samfundet og få sig et job og et godt liv? Nej, så enkelt er det ikke. Gymnasiet er en uddannelse, der skal
Læs artiklen

DEN GIFTIGSTE KLIMAGAS ER POLITIKERNES HYKLERI

Statsminister Mette Frederiksen udtalte for nyligt, at tidligere var hun mere rød end grøn, men nu er hun mere grøn end rød. Det er en hel forventelig udvikling. Politikere er flokdyr, der søger hen til ligesindede, hvor man finder tryghed ved at gnubbe sig op af hinanden. Mette Frederiksen er nu med i klubben af europæiske statschefer, der søger konsensus og glæde ved samværet med kolleger, der alle mener det samme og handler på samme måde. Adgangskortet til logen af
Læs artiklen

RASMUS PALUDAN – DEN SPEJLVENDTE PROVOKATØR

Vi bliver alle oprørte og vrede, hvis man forhåner eller ødelægger værdier og symboler, der betyder noget for os. Det kan være offentlig afbrænding af Dannebrog, grundloven, bibelen eller fotos af vores familie. Vi protesterer, vi klager, vi argumenterer og vi udstiller gerningsmændene på de sociale medier. Men vi myrder ikke provokatørerne, stener politi og brandvæsen eller stikker ild på biler og butikker. Vi holder os inden for rammerne af demokratiet og retsstaten. I islam gælder der andre regler. Uanset
Læs artiklen

VI VARMER OP TIL DEN 1.JUNI

Her kan man finde en henvisning til en video-samtale, hvor jeg med Morten Messerschmidt drøfter, hvorfor det er vigtigt, at vi den 1. juni stemmer nej til at ophæve forsvarsforbeholdet. Ikke bare er EU et centraliseret bureaukrati med et stort demokratisk underskud, men EU-kommissærerne er nogle organisatoriske virrehoveder, der i deres afmagt ikke kunne beskytte EU’s ydre grænser i 2015 eller senere, hvad de ellers har ansvaret for. Nu ønsker EU at skabe ’strategisk uafhængighed’, hvad der på jævnt dansk
Læs artiklen

FN – DE FORENEDE DIKTATURER

I FN’s yngre dage gjorde organisationen en solid indsats i det fredsbevarende arbejde. De danske FN-soldater, de blå baretter, opnåede gode resultater i Gaza og på Cypern, hvor de med en blanding af militær magt og diplomati lykkedes at holde de stridende parter fra nye krigshandlinger og terroranslag. I dag er FN politisk og organisatorisk en ruin, hvis mål ikke er at skabe resultater, men konsensus. Kompromiset for kompromisets skyld. Det kan jo heller ikke være andet, når flertallet af
Læs artiklen

VIKTOR ORBAN -MØGUNGEN, VI IKKE MÅ LEGE MED

Til europæiske hovedmediers afmægtige forbitrelse og sorg vandt Viktor Orbans Fidesz- parti  parlamentsvalget i Ungarn og vil når denne 4-årige valgperiode er slut have siddet på magten i hele 16 år. EU’s antiborgerlige mediekompleks havde de største vanskeligheder med at forklare, hvordan Viktor Orban kunne ikke bare vinde valget, men tilmed i en jordskredssejr, der sikrer Fidesz-partiet absolut flertal i parlamentet. Dansk TV2 mente, at det må have været Orbans kontrol med Ungarns stats-tv, der havde gjort udslaget. Folk ved
Læs artiklen