DEN 9.APRIL? JA TAK

Så fik vi atter slæbt os gennem en 9.april med flag på halv og de sædvanlige kommentarer i medierne, som er de samme år efter år: Ja, det var selvfølgelig en fejl og lidt pinligt, at det afrustede danske forsvar klappede sammen efter få timers kamp ved grænsen. Men på den anden side kunne vi så modtage det tyske tilbud om en såkaldt fredsbesættelse, som i den militære jura giver besætteren adgang til at kontrollere strategisk infrastruktur som havne, flyvepladser og militære installationer, men lader regering og befolkning fortsætte deres liv og virke. Alle kommentarer konkluderer rutinemæssigt, at det var godt, som det gik, så vi undgik en blodig krigsbesættelse som i Polen og Holland, men kom nogenlunde helskindet gennem krigen.

Kunne vi have undgået den tyske besættelse? Nej, ikke hvis vi går ud fra de givne forudsætninger på selve dagen den 9. april. Hvis vi derimod går 25 år tilbage i historien, viser begivenhederne, at det kunne vi godt. Da første verdenskrig brød ud i august 1914, blev Danmark regeret af ministeriet Zahle, hvor det stærkt pacifistiske, radikale trekløver, statsminister Carl Th. Zahle, udenrigsminister Erik Scavenius og forsvarsminister P. Munch var indædte modstandere af oprustning og mobilisering. Regeringen sendte i al hast en diplomat til Berlin for at få en tysk erklæring om respekt for den danske neutralitet. Den fik de ikke. I stedet bekræftede den tyske stabschef, general Helmuth von Moltke, at et Danmark, der ikke militært kunne forsvare sin suverænitet som stat og dermed sin erklærede neutralitet, var at betragte som en kandidat til et protektorat. Von Moltke gav den danske diplomat den klare besked, at Tyskland ikke havde råd til at gå i krig med en ubeskyttet flanke i nord. ” Enten må i kunne forsvare jer selv, ellers kommer vi og gør det”, var budskabet fra den tyske general.

Efter den besked havde statsminister Zahle ikke noget andet valg end at mobilisere det danske forsvar. Modstræbende måtte regeringen indkalde den såkaldte sikringsstyrke på 60 000 mand, hvilket svarede til en halv total mobilisering, idet man vurderede, at en styrke på 120 000 mand var nødvendig til landets forsvar i tilfælde af krig. Samtidig iværksatte men en række befæstninger på strategiske punkter rundt om i landet, hvilket sammen med en effektiv diplomatisk indsats fra Erik Scavenius formåede at holde Danmark ude af verdenskrigen.

Den tyske holdning til Danmarks neutralitet havde ikke ændret sig, da anden verdenskrig brød ud i september 1939. Den tyske generalstab havde ved indgangen til 1940 udarbejdet planer for en besættelse af Danmark og Norge, men Hitler modsatte sig, at de blev gennemført. Den tyske Fører ønskede, at de nordiske lande forblev neutrale, da han havde brug for alt værnemagtens materiel og mandskab til den forestående invasion af Belgien, Holland og Frankrig. Der foreligger et skriftligt referat af Hitlers møde i december 1939 med den norske nazi-leder Vidkun Quisling, hvor Hitler bekræfter, at han ikke vil acceptere en tysk besættelse af Norge eller noget andet skandinavisk land, så længe disse forholdt sig strengt neutrale.

Hvis den danske statsminister Stauning havde ulejliget sig med ligesom sin forgænger Zahle at bede den tyske regering om at bekræfte sin respekt for Danmarks neutralitet, ville han have modtaget samme svar som Quisling, nemlig at det at være ’ strengt neutral’ betyder, at man er militært stærkt nok til at kunne forsvare sine grænser. Det svar ønskede Stauning ikke at få, så han vendte ryggen til problemet og håbede på, at det ville gå væk af sig selv. Danmark var ved at kæmpe sig ud af en lammende økonomisk depression med stor arbejdsløshed og udbredt fattigdom. I stedet for at opruste forsvaret blev pengene brugt til store socialreformer herunder bedre sociale ydelser og højere arbejdsløshedsunderstøttelse.

I begyndelsen af 1940 indtraf en række begivenheder, der tvang Hitler til at ændre holdning. Importen af svensk jernmalm var livsvigtig for den tyske rustningsindustri. I vinterhalvåret blev malmen udskibet fra den norske havneby Narvik, men da ubådene fra Royal Navy lå på lur for at angribe de tyske fragtskibe, søgte disse ind i norsk territorialfarvand uden at den norske regering greb ind, hvilket beviste, at Norge ikke ville eller kunne forsvare sin neutralitet.

 Da den britiske destroyer HMS Cossack strøg dybt ind i en norsk fjord den 16. februar og befriede 300 engelske krigsfanger på den tyske damper Altmark, måtte Hitler give sig og beordre en besættelse af Norge for at sikre malmtransporterne til Tyskland. Den endelige ordre til besættelsen af Norge og Danmark kom dog først modstræbende fra Hitler den 2. april, da tyskerne blev klar over, at briterne havde planer om en besættelse af Narvik, Stavanger og Bergen til udførelse den 8. april. Invasionen måtte udsættes, og briterne blev slået på målstregen af general von Falkenhorst, der var øverstkommanderende for den tyske invasionsstyrke. Danmark blev dog kun besat for at sikre de tyske forsyningslinjer til Norge. Og da vi ikke selv kunne forsvare vores havne, sunde, bælter og flypladser, overtog værnemagten modvilligt denne opgave. Så sent som i 1960 udtalte von Falkenhorst til en norsk journalist ,at besættelsen af Norge og Danmark havde været unødvendig og spild af kræfter, der kunne være brugt bedre andetsteds.

Historien viser således, at hvis værneviljen havde været til stede i tide, kunne vi antagelig have undgået den tyske besættelse. ” Aldrig mere en 9. april” lyder den forslidte kliché siden 1945. Gennem de seneste 40 år er krav om effektivisering af det danske forsvar blevet mødt med spørgsmålet fra en fasttømret kødrand af medier og røde politikere: ” Og hvilke svage grupper skal så betale for det?”. Forsvaret må tage til takke med tomme løfter og luftige rammebevillinger. Intet sker. I Danmark er det den 9.april hele året.

156 Thoughts to “DEN 9.APRIL? JA TAK”

 1. Skjoldungen

  Det hører vel med til historien, at landet under Estrups såkaldte ‘provisoriestyre’ i de sidste år af 1800-tallet havde anlagt den – efter tidens målestok – avancerede og stærke “Københavns Befæsning”. Den omfattede dels hele det nu næsten sløjfede voldandlæg med 20-30 forter, oversvømmelsesanlæg, bunkers, jernbane dels søforterne Middelgrund og Flakfort. Dengang var det jo militær raison, at et lands beståen var ensbetydende med en fungerende hovedstad. Trods Tysklands styrke ville del velsagtens have krævet henved en halv million mand at angribe København.

  1. Skjoldungen

   “Befæstning” – naturligvis.

   1. Der var engang et yndigt land

    9. April hele året. Ja, det tør siges. Allerede
    omkring år 1800 skabtes en tradition for at have et uforberedt,
    underbemandet og underfinansieret forsvar og en nedsparet
    efterretningstjeneste. Det har hævnet sig mange gange siden.
    Man kunne have undgået både krigen 1848-50, krigen 1864 og
    besættelsen 1940-45.

    Men det er værre endnu. For fra ikke at ville forsvare landet og
    det danske folk, er man nu, pga. de radikale og lignende, gået
    over til direkte at ville udlevere landet til hvem som helst som
    måtte have lyst til at overtage vores landskaber, byer, kvinder,
    penge, skoler, virksomheder, hospitaler, kyststrækninger og
    skove osv.

    1. Der var engang et yndigt land

     Men det stopper ikke med at man har nedlagt
     grænserne og det meste af grænsebevogtningen,
     og oveni har udhulet demokratiet så det i dag ikke er
     meget mere end et gummistempel for bureaukratiet
     i Bruxelles. Nej, Chrborgs samlede politik har de sidste
     40 år ikke været andet end en snigende og konstant
     forringelse af danskernes livskvalitet og fremtidsudsigter.

     1. Der var engang et yndigt land

      Borgens politik er en fuldstændig
      katastrofe, og den risikerer at blive fuldendt indenfor
      de næste tå år. Man er jo i gang med en folkeudskiftning.
      Det er hvad ubegrænset masseindvandring fører til. Det viser blodige erfaringer fra over 80 lande.

     2. PS

      Til 14.13 kan tilføjes at
      bombardementet af København og flådens ran i 1801
      var et udslag af sløvsind og manglende forberedelse.
      (raketbomberne var iøvrigt ren terror rettet mod
      civilbefolkningen. Kirker og huse blev sat i brand,
      og uskyldige drenge og piger blev ramt af.

      Hvad Kbhvns befæstning angår, var den meget
      sårbar. En landgangsstyrke der angreb den i ryggen,
      ville antagelig ret let kunne have indtaget den. Selv
      med ret små styrker.

     3. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

      Kommunisterne har i årevis gjort alt for at infiltrere
      børnehaverne, folkeskolen og folkekirken, så børnene kunne
      blive hjernevasket med den syge røde ideologi. Også medierne
      og universiteterne har de infiltreret. Og de er nu ved at være
      klar til at oprettet et totalitært diktatur, hvor privatlivet og den
      personlige frihed er afskaffet, et gennemdigitaliseret samfund
      hvor alle almindelige mennesker er spændt fast i statens skruestik.
      Et samfund hvor alle borger- og menneskerettigheder er afskaffet,
      et så umenneskeligt og grusomt et samfund at ingen ord vil kunne
      gengive den fulde rædsel. Danmark vil kunne ende som landet
      hvor alle borgere bliver truet, mishandlet og terroriseret døgnet
      rundt, ligesom borgerne i Sovjet, Nazi-Tyskland, Rumænien, DDR og
      Albanien blev det, og som de nu bliver det i Sverige, Kina og Nordkorea.

      Tænk på at regeringen S, V og M vil afskaffe kontanterne, at de vil
      til at have et tæt samarbejde med WHO og WEF, til at de vil have
      endnu mere indvandring, til at de vil øge skattetrykket, til at de vil
      nedlægge landbruget og mange virksomheder ved brug af co2
      afgifter (det rene gak-gak), til at de rammer tusinder af familier,
      børn og forældre med kafkaske metoder, til at de angriber os
      med udhuling og nedbrydning af demokratiet, folkesundheden,
      infrastrukturen, boligmarkedet og den private økonomi. Også
      alt med normer, traditioner, familieværdier og retten til at sige
      fra overfor mange former for magtmisbrug og statslige/kommunale
      overgreb – – angriber de. Oveni skal vi også lide under statsbetalte
      massemedier som er holdt op med at være på borgernes side.

      Chrborgs politik er allerede en rædsel for tusinder og atter tusinder
      af danskere. Det yndige land er ved at være fortid.

  2. Skjoldungen

   Lægger man nostalgien til side, må man vel erkende, at der helt op til og med 1950’erne fandtes en vis “værnevilje” i befolkningen. Fæstningsanlæg gør det ikke alene, der skal soldater til. Navnlig efter 2.Verdenskrig kunne Forsvaret konstatere en udbredt goodwill med hensyn til værnepligten – og samtidig tilgang af ikke så få frivillige. Men de sidste ca. 40 års overgang fra et høj-tillidssamfund til et mis-tillidssamfund vil nok sætte spørgsmålstegn ved samme vilje. Hvad er der at forsvare, når nationen er i fuld opløsning, tilliden til myndighederne forduftet, overvågning og kontrol af borgerne gået helt grassat og vi ser ind i en fremtid, hvor de levende vil misunde de døde?

   1. Danskernes fremtid ligner et fascistisk mareridt

    Det kan der i høj grad være noget om. Efterhånden er vores
    folkestyre et styre uden folket og hen over hovedet på folket.
    Der er næsten kun pampere, pulverhekse, zombier, klima-galninge
    og åndelige dafnier tilbage i “folketinget”. Borgen angriber alt hvad
    vi danskere har brug for, holder af og ikke kan undvære. De under-
    gravende, forrykte og menneskefjendske aktiviteter er blevet så om
    fattende, at en opremsning kunne fylde denne tråd med meterlange
    lister. Man smadrer løs på alt fra folks helbred, familieliv og private
    økonomi til deres erhverv, transportmuligheder, boliger, fridage,
    betalingsmuligheder, personlige frihed og meget mere. Alt
    reduceres, skæres ned, forbydes, besværliggøres eller under-
    trykkes med betonbureaukrati eller skøre krav og regler.

    1. PS

     Det med at afskaffe kontanterne, lyder
     måske ret uskyldigt, når vi så får digitale “kontanter”
     i stedet for. Men det er alt andet end uskyldigt, for det
     er et stort skridt fremad mod et totalitært diktatur, som
     Nigel Farage og andre har forklaret på nettet.

     Når S, M og V ved Mette, Lars og Troels nu har besluttet
     at tusind-kroner sedlerne skal afskaffes, viser det at de
     går ind for diktatur. For det er blot første skridt til at afskaffe
     kronen, sedlerne og mønterne, og til at indføre kinesiske og
     nordkoreanske tilstande. Digitale penge betyder at samtlige
     borgere vil blive underlagt Mettes Larses og traktor-Troels
     og andre politikeres tilfældige luner.

     Det ser ud til at deres samarbejde med WEF og WHO vil kan
     omdanne Danmark til et “1984” samfund om kort tid. Vi har
     al mulig grund til at frygte dette trekløver.

 2. Henrik Wegmann

  Det danske Folketing har i 100 år været domineret af en ret lille klike af socialister og radikale – fra alle partier. Resten af Folketinget – det helt store flertal – har altid forholdt sig passivt og gjort, som de fik besked på. I håb om endnu en vellønnet runde på Christiansborg. Derfor er det ikke overraskende, at løgnen og bedraget har altid stortrivedes i dansk politik. Men dog aldrig så meget som op til, og især efter Anden Verdenskrig. Løgnen og bedraget er for længst blevet en fast del af DNA’et i enhver dansk regering. Således påstår man uden at rødme stadig, at Danmark har et forsvar.

  At det i mange år er gået rimelig godt i Danmark og for dansk erhvervsliv er ikke på grund af, men på trods af skiftende uduelige regeringer.

  Uden udsigt til forandring.

 3. Der var engang et yndigt land

  RETTET UDGAVE

  Borgens politik er en fuldstændig
  katastrofe, og den risikerer at blive fuldendt indenfor
  de næste ti år. Man er jo i gang med en folkeudskiftning.
  Det er hvad ubegrænset masseindvandring fører til. Det
  viser blodige erfaringer fra over 80 lande.

  Fra visse sider hævdes det at der ikke er ret mange
  kulturfremmede i vores land. Men enhver dansker kan
  ved selvsyn se hvordan det vrimler med udlændinge
  i vores byer, butikker, skoler, kommuner, i gaderne,
  på veje og torve og hospitaler. I nogle skoler er 80-98%
  af eleverne fra arabiske og afrikanske lande.

 4. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

  THE WANT TO KILL YOU ……… DE ØNSKER AT DRÆBE DIG

  Videoer med mange lægers og biologers advarsler mod WEF og WHO

  EN MEDDELELSE FRA JAPAN TIL HELE VERDEN

  Om overdødelighed og nye arter af kræftsygdomme

  Kan ses hos Snaphanen

 5. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Er det svært at se hvad vej det går?

  De har nedlagt 600 skoler og 30 hospitaler og skadestuer.
  Forsvaret, postvæsnet og psykiatrien er sparet sønder og
  sammen. Man bekæmper erhvervslivet og landbruget med
  alle mulige afgifter og usaglige bestemmelser. Store dele
  af infrastrukturen og den sociale velfærd er lagt øde. Og
  mændene, børnene og familieværdierne rammes også med
  utallige overgreb og svinestreger, så vi nu har verdensrekord
  i skilsmisser, faderløse børn og retsløse mænd. Der gives store
  statstilskud til løgnefabrikker og perverse bevægelser som
  LGBTQ. Man har inviteret hundredtusinder af “berigere” ind til
  gratis forsørgelse, gratis lejligheder, gratis møbler, cykler og
  taxature, gratis skolegang, gratis penge, gratis villaer, gratis tøj, lys,
  vand og varme, gratis alting.

  1. Her går det godt, fru kammerherreinde

   Efter to års krig hvor alle politikerne taler
   om at Danmark risikerer at Rusland vil angribe os, er der ikke
   bygget et eneste beskyttelsesrum, og der er ikke brugt een krone
   på luftværn eller renovering af kaserner. Det eneste indtil nu er
   ti og femten års planer. Der er intet forsvar af landet tilbage,
   forsvarskommandoen er af politik-kvinder som Trine Bramsen
   opdelt i 8 styrelser og snakkeklubber, med vild forvirring til følge.
   Efterretningsvæsnet blev sat ud af spillet med tynde usaglige
   anklager og mistænkeliggørelse. Civile danskere vil dø i tusindvis
   hvis landet bombes, for civilforsvaret er i en ynkelig forfatning.
   Men når man tænker på hvad de 179 ellers har af planer, er det
   logisk at man ikke gider beskytte danskerne mod luftangreb.
   Forsvaret vil tidligst være klar når Ukraine-krigen er overstået
   efter at være trukket ud i over ti år.

   Der er ikke råd til at beskytte danskerne og behandle dem
   ordentligt. Hvis de bliver syge må de gerne lægge sig til at dø.
   Der er kun råd til at sende milliarder af kroner til Ukraine, ned
   til EU, ned til Afrika, ned til Gaza, over til Sydamerika osv. Ja,
   også skal der jo også bruges massevis af milliarder til den “grønne”
   omstilling, til krigen mod co2, til bygning af energi-øer, til opstilling
   af 450 meter høje vindmøller, til servicering af indvandrerne, til
   bygning af flere fængsler, til digitalisering af alt og alle, til nedrivning
   af udmærkede boliger, til politiske luftkasteller af alle mulige slags,
   til tvangsvaccinering og mere kontrol og overvågning.

   Før var der 14-16 danskere i erhverv for hver kontorist. Nu er der 2.

 6. Demografi og demokrati

  Jeg kender kun besættelsen fra mine nu afdøde forældres og min nu afdøde øvrige families beretning, herunder en BOPA sabotør, som efter krigen havde fysiske og psykiske mén. Der var ikke mange, der kæmpede.
  Jeg har læst en del historiebøger om besættelsen og 2. verdenskrig, men jeg vil ikke stille mig til dommer over nogen udover stikkere og andre der aktivt begik landsforræderi. Sket er sket og kan ikke gøres om.
  I dag ser vi, at den islamiske terror rammer også i DK, men vi har indtil videre undgået store terrorhandlinger med mange døde. Vi har ikke noget forsvar imod den og den kan gå hen og tage til uden at vi kan gøre noget.
  Det er den til enhver tid politiske konsensus i befolkningen og vælgerne, der demokratisk bestemmer, hvordan landet ligger og dets forsvar skal være. Dengang som nu. Bagklogskab. Tiden vil vise det.

  1. Jonas Hansen

   Det hele er bestemt! Hvem vil du stemme på? Alt bliver jo overrulet af eu, Who, wef . Stemmer aldrig mere med mindre RP får taletid

 7. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

  They want to KILL us

  Ja, det er lige hvad de vil. Dog vil du evt. blive skånet
  en tid hvis du vil arbejde hårdt for dem som ulønnet
  slave. Kan en robot udføre dit arbejde, står du til aflivning.

  Snaphanen, Hodja, X og youtube har videoer og artikler om
  “1984”, “Fagre nye verden” og planerne om et nyt totalitært
  verdensherredømme styret af globalister og ansigtsløse
  ukendte bureaukrater.

  Der også noget om hvordan millioner under kommunisterne og
  nazisterne blev holdt som slaver. Deres løn var tæsk, spark og sult.

 8. Landet er lille, men ondskaben er stor

  Hvad er der mon tilbage af Danmark om 15 eller25 år?

 9. Prins Valiant fra Thule

  PÅSAT BRAND?

  Børsens tårn med de fire sammensnoede dragehaler
  er gået op i flammer. Det 400 år gamle tårn er væltet og totalt ødelagt.
  Også selve børsbygningen og taget er voldsomt skadet. En mægtig
  røgsøjle har kunnet ses på mange kilometers afstand. Børsen var
  under restaurering og der var et stort stillads omkring bygningen.

  Det minder noget om branden i Notre Dame kirken i Paris. Den
  verdensberømte katedral, påbegyndt år 1163. Inden branden var
  der et stillads hele vejen rundt omkring kirken, og en mand er set
  på taget mens han hældte noget ned gennem et hul i taget.

  1. Blot et par bemærkninger

   Dagens bedste og mest dramatiske farvefoto af
   Børsens brand er nok Snaphanens.

   Var der ingen sprinklere eller brandalarmer i bygningen?
   Det var vistnok først da fodgængere ringede til brandvæsnet
   at der var flammer at se, at man kunne starte forsøget på at
   slukke branden. Hvor længe har ilden ulmet?

  2. Jonas Hansen

   Drengestreger ✌️😇

 10. der Adler

  Måske også nogle håndværkere, det skete jo også med Roskilde Domkirke, Proviantgården samt Odd Fellow Palæet, og Christiansborg Slotskirke var det fyrværkeri.

  1. Blot et par bemærkninger

   Ja, nogen bliver aldrig klogere. Hvorfor i alverden
   er der ikke brandvagter på døgnet rundt ved så store
   projekter og så værdifulde bygninger?? Man sparer
   få tusinde kroner, og lader milliarder af kroner gå op
   i røg. Tykpandet dumhed eller hvad?

   1. Træt

    Forsikringsselskabernes risikoingeniører anbefaler brandvagter, men bygherrerne sparer dem væk: “Der sker nok ikke noget”

 11. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Den politiske verden er blevet så
  infiltreret af globalister, galninge, kommunister, ekstremister og ganske
  almindelige tåber, at det er et spørgsmål om vores civilisation kan overleve
  ret meget længere. Og vi kan skrive alt det vi vil her, men nytter det noget?
  Er der bare 50 der følger med i debatterne her?

  Bortset fra det, er der nu klare beviser for at WHO har svindlet med pandemien,
  og klare beviser for at covid-vaccinerne er livsfarlige, dog visse variationer mere
  end andre. Men at tusinder og atter tusinder er blevet dræbt eller invalideret
  af præparaterne, belyses mange steder på nettet. Sidste nyt er en video med
  dr. Malhotra hos Snaphanen, der fortæller om en stigning på 25% i antallet af
  hjertestop mv., og en stigning på 50-100% i antallet af kræftlidelser.

  Der er også meget som tyder på at Chrborg IKKE ønsker at sundhedsvæsnet
  skal fungere ordentligt. Man har intet gjort for at få de 5500 flygtede læger og
  sygeplejersker tilbage. Og nu er det kommet frem at over 6000 kræftpatienter
  er blevet svigtet af systemet. Dertil kommer over 20.000 ramt af andre sygdomme.
  Mette F. lovede i 2018 at hospitalerne osv. skulle have et stort løft, men det mod-
  satte er sket.

  Hele vejen igennem svigtes og mishandles danskerne af politikerne. De snakker
  og snakker, men Danmark synker dybere og dybere ned i en sump af løgn, hykleri,
  tom snak, korruption, uduelighed, arrogance, nihilisme, dekadense og forræderi.

  Nu er der så en stor brand i København, en kulturhistorisk katastrofe. Men hele
  vores kultur er ved at gå til. Børsens undergang er blot en detalje i afskaffelsen
  af Danmark og vores folkehjem og kultur.

 12. Flaben Fræk

  Børsen: Som byggesagkyndig må jeg, indtil andet bevis fremkommer, afvise alle spekulationer om håndværkersjusk eller anden slendrian fra bygherren- og de involverede entreprenøreres side – Således grov uagtsomhed som skulle have forårsaget denne katastrofe! – Enhver spejderdreng ved sgu da, at det er krop umuligt at futte et stykke 200×200 mm egetømmer af, for slet ikke at tale om at holde liv i ilden.

  I min bog er branden (indtil andet er bevist) påsat med anvendelse af eksplosive brændbare væsker; nøje planlagt til at finde sted, strategisk genialt i tårnet, alt for at fremkalde den mest spektakulære effekt – Period!

  1. Wiens redning skete 1683

   Interessant at høre fra en byggesagkyndig. Et stort stillads
   rundt omkring storslåede bygninger er vel en invitation til
   pyromaner og indbrudstyve.

   Men det er jo ikke tykke bjælker altsammen. Kan der have været
   noget som er brudt i brand pga. en kortslutning? Var der ingen
   brandalarmer, sprinklere, brandvagter, slukningsmidler inde i
   bygningen? Kan håndværkere eller svejsere have efterladt gnister
   i støv eller andet?

   I Frankrig og Sverige brændes et par kirker eller skoler ned hver
   uge, og 100-200 biler hver dag.

   1. Flaben Fræk

    Wiens redning skete 1683 – Langt hen ad vejen enig i din analyse. Der er selvfølgelig flere teorier/spor som vil blive undersøgt i forbindelse med opklaringsarbejdet – Som du er inde på, så er en byggeplads et taknemmeligt mål. Dusinvis af håndværkere, teknikere, leverandører, osv., færdes her. En gerningsmand, med lidt skæg og blå briller, har således – når man tilsyneladende IKKE har iværksat nødvendige forholdsregler – frit spil – Så, indtil andet er bevist, fastholder jeg, at der er tale om en politisk motiveret påsat brand.

    En anden ting, er, den dybt infantile journalistiske dækning af katastrofen – Man stiller nonsens spørgsmål til tilfældige forbipasserende. En morlil bliver spurgt om hvad hun føler, osv. osv. – Gosh!

    Hvorfor satan angriber journalisterne ikke straks byggeledelsen. Får de ansvarlige for byggeriet klasket op på væggen og får afdækket hvad man, IKKE, har foretaget sig, siden denne ulykke kunne udvikle sig. Det er her man finder svarene; ikke hos et kontingent forbipasserende grædekoner.

    1. Træt

     Det vil koste en millard at genopføre Børsen.
     En vægter får mindstelønnen, omkring 25.000 kr om måneden.

     Der skal nok fem stk. til at dække 24/7, omkring 200.000 kr om måneden med det hele.

 13. Ole Jensen

  Artikel/ Specialapport om hvordan
  det lykkedes velorganiserede fanatikere at anbringe en stor bombe
  under World Trade Centers ene tårn. En bil med bomben blev kørt
  ned i parkeringskælderen. En bombe på 500 kg bragtes til sprængning,
  seks mennesker blev dræbt og mange blev kvæstet, da tårnet på 110
  etager rystedes som var der tale om et voldsomt jordskælv. Det skete
  den 26. februar 1993. FBI opsporede mange islamiske terrorister, bl.a.
  en blind sheik Omar Abdel Rahman , og en række agenter fra Abu Nidal
  organisationen, fra Hizbollah og andre. Find selv nærmere oplysninger
  på nettet, det er pærelet.

  1. Ole Jensen

   Artiklen fastslog også at asyl-systemet
   var en parodi, og at indrejse-kontrollen var hullet som en si.
   Noget der blev bekræftet få år senere, da de to tårne blev lagt
   i grus i 2001 af to passagerfly.

 14. Peter Krogsten

  I sin bog Submarine Commander, skriver Benjamin (Ben) Bryant at han var i det sydlige Kattegat med sin U-båd, da den tyske invasionsstyrke sejlede mod Norge.

 15. Hvor er vi på vej hen?

  Der har nu været to knivstikkerier i Sidney
  på 4 dage. Først blev 15 kunder stukket ned i et
  indkøbscenter, og dernæst fire mennesker i en
  kirke. I den samme uge har der været mange tilfælde
  i Frankrig, Tyskland, England, Sverige, Danmark og Norge
  osv. hvor migranter har overfaldet komplet sagesløse
  mennesker med knivstik, skud, kølleslag og spark . Og
  skub ud foran busser/ lastbiler eller ned på skinner
  foran tog. EUs nedlæggelse af grænserne har haft
  massevis af blodige konsekvenser. Også i form af
  indsmugling af ecstasy, heroin, opioider og andre
  hårde stoffer. (Ecstasy og Opioider mv. er så farlige,
  at unge som vil prøve hvordan stofferne virker, er
  faldet døde om efter indtagelse af én enkelt tablet.
  Andre som overlevede blev kronisk syge)

  1. Der var engang et yndigt land

   Den korte har flere gode artikler.
   En af dem er: 2000 migranter dømt for mord og mordforsøg og brutal,
   sadistisk og invaliderende livsfarlig vold, bliver ikke udvist. Artiklen viser
   at politikerne er bedøvende ligeglade med danskernes liv, helbred og
   menneskerettigheder. Det eneste de går op i er Marianne Jelveds og Stine
   Bosses “konventioner”. Lars Fadøl, Traktor-Troels, Mette og Rosa Lund
   osv. er også ligeglade med danskernes sundhed og tryghed. Retsstaten
   er i frit fald. Voldsforbrydere og knivstikkere af den mest brutale slags
   får igen og igen lov til at fortsætte deres “karriere”.

 16. Niels Poulsen

  Kontrafaktisk historieskrivning er en svær kunst. Jeg tror ikke, at man kan fæste meget lid til troværdigheden i, hvad Hitler har sagt. Jeg ser altid Chamberlain stå og vifte med et papir med Hitlers underskrift for mit indre blik.

  Hvordan hænger Aamunds kritik af danskernes manglende forsvarsvilje i øvrigt sammen med Aamunds tidligere indlæg om, at Ukraine bør afgive sine østlige provinser til Rusland?

  24. februar 2022 var ukrainernes 9. april. Deres forsvarsvilje er et forbillede for alle frie nationer. Da amerikanerne tilbød at evakuere Zelenskyj, svarede han: “Jeg har ikke brug for et lift. Jeg har brug for ammunition.”

  Det har Republikanerne, gidseltaget af Trump, så forsøgt at forhindre det sidste halve år.

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Som marxist eller radikal går NP
   selvfølgelig ind for at forlænge blodbadet i Ukraine. Der er allerede omkommet
   hundredtusindvis af ukrainske mænd iflg. youtube, men hellere fortsætte med
   styrtblødningen end afgive et par russisktalende provinser som siden 2010 har
   kæmpet for selvstændighed. Men NP og hans ligesindede ser helt bort fra krigens
   forhistorie, og er helt ligeglade med om døden høster videre blandt civile og ret
   sagesløse unge soldater, som er tvunget ind i krigen.

   NP har en primitiv, naiv og infantil tro på at alt hvad der kommer fra masse-
   medierne, myndighederne, ministreneog autoriteterne. En tro der antagelig
   udspringer af stor uvidenhed om hvad de er foregået i mange totalitære
   lande som f.eks. Tyskland, Rusland, Rumænien, Sverige osv.

   1. PS

    NP har en naiv tro på at alt hvad der
    kommer fra medierne osv., er den rene skære sandhed. Han er
    åbenbart uden kendskab til at der har været mange lande hvor
    befolkningerne året rundt blev fyldt med løgn om hvad staten
    ville, og om hvad der skete i landet.

   2. Niels Poulsen

    Det er ikke værd at spilde ord på en putinpapegøje.

    1. Piotr

     TROLL ALERT!!!
     Det er ikke værd at spilde ord på en idiot af en Oikofobisk TROLL, der er krybet frem fra under sin sten.

     Undlad at fæste nogen lid til TROLLens troværdighed, hen er et kryb(creature) fyldt med desinformation, manipulation, had & ondskab mod den frie verden, udsendt som “nyttig IDIOT” af sine venstre-liberale, socialistisk, feministiske herrer, der i øvrigt vil terminere TROLLen når tid er.

     “Dont feed the TROLL!”

     Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! Direkte demokrati NU! P.

     1. Niels Poulsen

      Der er nok en årsag til, at du har valgt “Piotr” som dit avatar, den russiske udgave for “Peter” som det er.

      Tænk at forbinde Putin med frihed. Som om de fem forbandede år under den nazisternes besættelse ikke var nok.

  2. Jeg har ikkeproblemer med , at læserne forholder sig kritisk til det, jeg skriver. Jeg har det noget vanskeligere ved at læserne forholder sig kritisk til noget, jeg ikke har skrevet. Jeg har således aldrig fremsat ønske om, at Ukraine bør afgive Krim og Donbas til Rusland. Tværtimod ville det være det den bedste løsning, hvis Rusland kunne tvinges til at trække sig helt ud af de besatte områder. Jeg har i tidligere artikler konkluderet, at dette nok ikke kommer til at ske, fordi Ukraine ikke har de militære muskler, der skal drive russerne helt ud af landet. Den ukrainske regering på nok indstille sig på det kompromis, som Kansler Scholz og præsident Macron har arbejdet på fra krigens første dag, nemlig at Krim og Donbas bliver russiske protektorater uden at blive indlemmet totalt i den russiske føderation mod, at Rusland endnu engang anerkender Ukraines eksistens ligesom Rusland kommer til at acceptere Ukraines optagelse i EU. Det er absolut ikke en ønskværdig løsning for det tappert kæmpende Ukraine. Det er ikke retfærdigt, men det er det, der hedder realpolitik

   1. Niels Poulsen

    Det er ikke realpolitik. Det er eftergivenhedspolitik.

    Putins langsigtede plan er genvinde det territorium, russerne mistede efter Sovjetunionens sammenbrud. En fredsaftale, hvor Ukraine tvinges til at afstå territorium til Rusland, vil blive fejret i Kreml med dårlig russisk champagne. Næste skridt er Baltikum og Polen.

    Ifølge den russiske ambassadør i Danmark har Rusland også ret til Bornholm. Lad os afgive dansk territorium til Rusland og lade den russiske sol skinne over Gudhjem. Det er realpolitik og er i overensstemmelse med de danske samarbejdspolitikere under besættelsen. Læg os fladt ned for diktaturet.

    Hver dag fører Rusland hybridkrig mod Danmark. De filmer de danske olie- og gasfelter med droner. De forsøger med cyberangreb at ramme dansk infrastruktur som energiforsyning og hospitaler.

    Det er en gåde for mig, at vor tids Hitler, Putin, har fans i Vesten. Det er masochisme. Selvmord. Tilintetgørelse af demokrati, retsstat og det enkelte menneskes frihed til at søge lykken.

    1. Niels Poulsen

     Jeg må i øvrigt komme med en indrømmelse. Jeg var langt fra enig med Uffe Ellemann. Mest af alt på grund af hans arrogante facon.

     Men den gamle koldkriger fik jo ret i det hele: Advarslen mod Putin (og Trump), kritikken af den danske afrustning efter Sovjetunionens fald. Den ubetingede støtte til Nato, FN, USA, EU og den internationale retsorden, som beskytter lilleputnationer som Danmark mod den stærkes ret (realpolitik). Det burdes uddybes med mange citater.

     Der kan man tale om, at budbringeren skygger for budskabet. Havde han dog blot været en større pædagog.

     Han er død og borte. Men jeg vil alligevel gerne sige undskyld

    2. Niels O

     Der vil – desværre til hver en tid – være mange mange små mennesker, der ser op til en fører-type. En fører, der kan lede dig gennem livet, så du ikke selv skal tage stilling og forholde dig til problemer i verden.

     Et demokratisk parti er for svært og besværligt at forholde sig til. Så hellere een “stærk” person.

     Disse mennesker ser vi også mange af herinde.

 17. Niels Poulsen

  Den instruks om danskernes mentalitet, som de tyske soldater på flødeskumsfronten fik, har i øvrigt altid fascineret mig. Det er jo en fornærmelse, men noget sandhed er der nok også i det. “Det fremmede blik” kan være svært at acceptere:

  Ethvert Medlem af Værnemagten maa være klar over, at han ikke betræder Fjendeland, men at Tropperne er rykket ind i Danmark til Beskyttelse af Landet og til Sikring af dets Beboere. Følgende er derfor at iagttage:

  1) Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. – Altsaa: Undgaa alt, hvad der kan saare den nationale Ære.

  2) Danskeren er frihedselskende og selvbevidst. Han afviser enhver Tvang og enhver Underordnen. Han mangler Sans for militær Tugt og Autoritet. – ­Altsaa: Spar paa Kommanderen, skrig ikke op, sligt fylder ham med Modvilje og er virkningsløst. Oplys og overbevis paa saglig Maade. En humoristisk Tone naar længst. Unødig Skarphed og Hovmestereren saarer Selvfølelsen og skal undgaas.

  3) Danskeren ejer megen Bondesnuhed, Forslagenhed, der grænser til Upaalide­lighed.

  4) Danskeren er vindskibelig anlagt. Hans Interesser drejer sig væsentligt om materielle Anliggender. Han føler særlig haardt enhver Begrænsning i sine Behov. – Altsaa: Undgaa saa vidt muligt Indgreb i den personlige Ejendom. Selvtægt, Udskrivning og den Slags er forbudt.

  5) Danskeren elsker et hyggeligt Hjemmeliv. Man vinder ham ved Venlighed, ved smaa Opmærksomheder, ved Anerkendelse af hans Person.

  6) Et Handelsfolk som det danske nærer engelske Sympatier. Det afskyr Krigen. Der findes hos de Danske, med faa Undtagelser, ingen Forstaaelse for den nationalsocialistiske Tyskers Maal. – Altsaa: Undgaa politiske Drøftelser.

  7) Mange Danskere forstaar Tysk.

  1. Ole Jensen

   Ovenstående bekræfter sådan set kun
   at den nuværende invasion og besættelse er endnu værre og farligere
   end den tyske i 1940-45. Man kan vel dårligt forestille sig at islamisterne
   vil udstede en lignende instruks til de hellige krigere. Tværtimod går
   deres paroler ud på at verdensherredømmet skal opnås ved ubarmhjertig
   og skånselsløs nedkæmpning og udryddelse af alle ikke-islamister.

   1. Niels Poulsen

    Du bliver mere og mere radikaliseret. Tænk at sammenligne nutidens muslimske indvandrere med den nazistiske besættelsesmagt, som blandt andet deporterede det danske politi til de tyske koncentrationslejre.

    1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

     Ja, nazisterne var kun “flinke” i starten. Men
     den tyske besættelse varede kun fem år, og det var en stor trøst.
     Men hvor længe endnu skal vi danskere lide under EUs fjernstyring,
     under partier som vil lade WEF+WHO bestemme over danskernes
     helbred og sundhedsvæsen, og som vil islamisere og afrikanisere
     vores land. Har det aldrig undret dig at Christiansborg skærer ned
     på vores velfærd igen og igen, mens der er råd til at bruge enorme
     milliardbeløb på indvandring, alle mulige luftkasteller og fjerne landes velfærd.

     Og har du aldrig lagt mærke til at der nu sker massevis af overfald
     på danskere, voldshandlinger begået af migranter. Nærmest
     hver dag er der noget med knivstik, skyderier, røverier eller
     andre grimme ting.

 18. Prins Valiant fra Thule

  Det er tankevækkende at de hundredvis
  af påsatte brande i Frankrig, Norge og Sverige, hvor ikoniske og fremtrædende
  bygninger, kirker og boligblokke blev forvandlet til sortsværtede ruindynger,
  ikke har gjort indtryk på de 179 politikere. Efter at Notre Dame katedralen i
  Paris brændte, var der arkitekter og andre som advarede om at det samme
  kunne ske i Danmark. Det er fem år siden, men de 179 har endnu ikke taget
  skridt til at passe bedre på vores kulturarv.

  1. Piotr

   @ Prins Valiant fra Thule. 17/04/2024 at 13:10

   I Danmnark er yderst vigtigt for socialdemkraterne, at bevise/vise vi kan selv. Også, selv om det gentegne gange er gået ad helvedet til!

   Jeg undre mig over hvordan en brand kan starte kl. 7:30 på morgenen, som en explosion, der på kort omfattede det halve af bygningen.
   Hvorfor startede den ikke nogle timer før?
   Havde nogen regnet med at der lige røg en håndfuld håndværkere med?

   Branden i Noter Dame var i øvrigt påsat, det er masser af bevis på. Makronen påstår så klart noget, idet han frygter herrefolket!

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! Direkte Demokrati NU! P.

 19. Tennisspilleren

  Over 200 kirker i Frankrig er blevet ødelagt af påsatte brande,
  eller ved omfattende hærværk. Også mange skoler og butikker er
  blevet brændt ned. Notre Dames brand er blot en af mange påsatte
  brande. Tusindvis af biler er også brændt af. Det er tydeligt i både
  Frankrig og Sverige at jihadisterne betragter påsatte brande som
  et udmærket redskab til at belære de vantro om at herrefolket er
  rykket ind og at tiden nærmer sig hvor alle skal adlyde dem og gøre
  sig selv til deres trælle, til slaver der er uden rettigheder og ikke
  kan gøre krav på hverken løn eller respekt.

 20. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  DR er efterhånden et meget mærkværdigt,
  rabiat radikalt og woke feministisk foretagende. Det afspejles dagligt i P1 udsendelser.

  De har f.eks. været tre udsendelser der belyser hvor ekstremistisk DR er. Den ene om bogen “1984”, en af nutidens vigtigste bøger. Den anden om kristen kultur: “Bibelen
  let fortalt”. Den tredje er serien “Guld og grønne skove”.

  Bogen “1984” som allerede i 1948 forudsagde “Nordkoreanske tilstande” i Europa.
  George Orwell fortæller om et fremtids-samfund som er et mareridt af kontrol og
  overvågning og statsaflivning af borgerne. Udfra sit kendskab til livet i Sovjet-
  unionen under Stalin skrev Orwell også bogen “Kammerat Napoleon”.

  Bogen “1984” er nu blevet analyseret sønder og sammen af DR, som har fundet ud
  af at den er kvindefjendsk.

  1. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

   DR har bl.a. brugt en gammel feminist til
   at nedgøre “1984”. En feminist som i en bog har fantaseret om en verden
   uden mænd. Orwells bog er en flammende advarsel om hvor umenneskeligt
   og rædselsfuldt samfundet kan blive at leve i, hvis der etableres et totalitært
   og kommunistisk diktatur i et land, men det gik DR let henover. Orwell var
   ikke fuldt ud klar over at kvinder altid er klogere og dygtigere end mænd, og
   han kunne nok ikke have skrevet sine bøger uden hjælp fra sin kone. Så hans
   bøger er sikkert ikke værd at læse. Det var vist DRs skjulte budskab.

 21. Helena

  Kun et spørgsmål om tid, før vi bliver indtaget og overtaget igen. Vores folkevalgte politikere gennem tiden har sikret, at vi ikke kan forsvarer vores eget land.
  De taler og vælter sig i eget ordflom, der er ingen handling, ingen planer – de sover på deres vagt, mens fjenden holder øje.

 22. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  I serien “Bibelen let fortalt” analyseres
  det nye og det gamle testamente. Udadtil er der tale om en saglig
  udsendelse, men formålet er tilsyneladende at latterliggøre bibelen.
  Det må man jo gerne nu om dage. Men når DR kritiserer vores kristne
  kultur og dens grundlag, er det jo fordi DR damerne vil have at vi skal
  opsluges af en ny kultur, den kulturradikale og marxistiske kultur.
  Men den er da ikke bedre, tværtimod, den er vejen frem mod det
  mareridt-samfund som “1984” og “Kammerat Napoleon” advarer imod.
  Et samfund som Nordkorea har realiseret, og som nu søges efterlignet
  af Canada og visse andre lande.

 23. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  Så er der den hjernevaskende serie “Guld og
  grønne skove” hvor man med dramatisk og skinger stemmeføring
  søger at proppe klima-hystadernes “sandheder” ned i halsen på naive
  lyttere. Metoden er som når gæs udsættes for tvangsfodring med en
  tragt og en slange presset fra næbbet og ned gennem halsen til maven.
  Enhver kan ved at læse bøger om co2, solen, planterne, fotosyntesen
  samt skyerne og havene, hurtigt konstatere at kravene om store
  co2-afgifter på landbrug, firmaer og husholdningers forbrug af mælk
  og madvarer, bygger på politisk ideologi, bluff og misforståelser. Man
  kan starte med at læse om co2 og klimaet i leksika og hos PragerU og
  Hodja. Derudover vil det være spild af milliarder af kroner at suge
  co2 ud af luften over Danmark. Se hvad Svensmark og den meget
  kendte Lomborg oplyser om klimadannelsen.

 24. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

  Er debatten om indvandring nu
  friere i Sverige end i Danmark??

  Læs artiklen hos Hodja. Den påviser at partiernes
  og mediernes politik går ud på at holde os hen med snak,
  indtil alting er for sent for evigt. Sverige er en fed og færdig
  nation, og det samme er Danmark sandsynligvis. For næsten
  alle 179 politikere går ind for folkeudskiftning.

 25. Demografi og demokrati

  ->Napoleonskrigene 1803-1815 (+Napoleons 100 dage) ændrede på magtens fordeling i Europa og flyttede også lidt rundt på de europæiske befolkninger.

  ->Mellem 1815 og 1930 emigrerede 60 millioner europæere. 71 % til Nordamerika, 21 % til Latinamerika og 7 % til Australien. Den altovervejende del af den oversøiske udvandring fra Danmark i årene 1869-1934 gik til USA.

  ->I 1941 blev mere end halvdelen af ​​Europas befolkning styret af Tyskland eller deres allierede og marionetstater. Danmark blev også besat af Tyskland, men de rejste hjem igen efter 5 år.

  ->Efter 2. verdenskrig stod Sovjetunionen bag indsættelsen af kommunistiske regeringer i en lang række østeuropæiske lande. Disse regimer anvendte Sovjetunionen som forbillede og tog udgangspunkt i Lenins skrifter.

  ->I dag går befolkningstallene i europa tilbage og indvandringen fra Afrika forventes at vokse eksponentielt. I 2050 forventes den afrikanske befolkning at stige til mindst 2,4 milliarder og den vil fortsætte med at vokse til 4,2 milliarder, fire gange dens nuværende størrelse, i de næste 100 år.

  1. Her går det godt, fru kammerherreinde

   Spådomme 100 år frem i tiden ramte nærmest altid
   langt ved siden af. Men det lyder da ret sandsynligt at
   antallet af afrikanere vil vokse betydeligt, og at Europa
   vil blive besat, overtaget og opslugt af islamisterne.
   Nutidens kommunister og feminister ønsker jo at udskifte
   og afskaffe europæerne, hvorfor de støtter EUs politik.
   Som går ud på at 80-100 millioner afrikanere skal flyttes
   nordpå inden for de næste fem år. Og ni af ti vælgere
   fatter ikke konsekvensene.

   1. Karl Martell

    Det EU’s dominerende partier aldrig har forstået, er at Europæerne ikke ønsker at blive udskiftet. Det har altid hos konservativt tænkende mennesker været et mantra, at vi skal afleverer vores land/lande til vores børn og børnebørn i samme stand, som vi har modtaget det, helst bedre.
    Men hvorfor kæmpe for det, når vi bare skal afleverer det til nogen andre? Det er forskellen mellem os og venstrefløjen.
    Det undre mig, helt som Michel Houellebecq, at man bliver ved med, at tale om den store udskiftning som en teori, endda en konspirationsteori! Når det nu er en videnskabelig kendsgerning. Det er i virkeligheden simpelt rentes rente beregning, og når man så oven i købet vedbliver at importerer flere og flere, måske ikke som asylansøgere, men så som familiesammenførte eller bare illegale, så accelerer det bare udskiftningen.
    I øvrigt bør man undlade at stemme på Stine Bosse!

    1. Danske mænd er til grin

     De EU tilbedende 179 har en
     korrupt holdning til danskerne og Danmark.
     De VIL ikke forstå, for de er ligeglade med deres
     pligt til at forsvare og bevare Danmark. Derfor
     vil deres politik ende med at udslette vores land.
     Og vi vil allesammen blive slået ihjel efterhånden
     som vores folkehjem destrueres og overtages af
     “berigerne” eller besætterne, det nye herrefolk.

     Politikerne ser ingen grund til at respektere hvad
     danskerne mener. De fleste mener jo ingenting,
     eller blot hvad MSM har puttet ind i hovedet på
     dem. Danskerne er måske den mest ensrettede
     og indoktrinerede befolkning i verden, bortset fra
     svenskerne og nordkoreanerne. Den typiske vælger
     mener kun en lille smule hvert fjerde år, og kræfterne
     rækker kun til at flytte krydset få cm op eller ned på
     stemmesedlen, hvor samtlige partier er som boller
     bagt af den samme bolledej.

     I 40-50 år har danskerne været til grin for de røde,
     de blå, de radikale og gak-gak humanisterne, og især
     mændene har man pisset på, men den eneste reaktion
     har været en lille smule mumlen hist og pist ved sjældne
     lejligheder. Selv når tusinder af børn og familier er blevet
     mishandlet år efter år, har den dominerende kommentar
     til det været en dyb snorken.

     Danskerne er nu så hjernevaskede, at det er utænkeligt
     at de nogensinde får taget sig sammen til at forlade
     sofaen eller lænestolen. Danskerne vil smelte hen som
     sneen når forårssolen skinner, og de vil forsvinde lydløst
     og stille som var de enige i at deres tid er forbi. Det er
     den snart.

 26. Fra yndigt land til kaos-stat og galeanstalt

  Mink-skandalen bliver bare ved med at
  vokse. Man har nu haft bureaukrater og pernittengryn til at lave så
  indviklede regler for erstatning til mink-farmerne, at det kan tage
  flere år endnu før de ruinerede får deres penge. Oprindelig blev det
  sagt at de vil få deres erstatninger udbetalt i 2021, men det bliver
  ved med at trække ud, og omkostningerne ved sagsbehandlingen
  er gået fra anslået 100 millioner kr. til 2300 millioner kr.

  Der er heller ikke styr på klimaet, og det kommer der heller aldrig,
  for det med co2 er fup og fidus. Og forsvaret/civilforsvaret ligger
  i ruiner 10-15 år endnu eller mere. Det er det samme med sundheds-
  væsnet. Hvad Børsen angår, vil der gå en del år inden den er sat i
  stand. Og sådan er det egentlig med det hele. Danmark er som et
  drivende skib uden ror og sejl eller redningsbåde. Stormen raser
  og skibet er sprunget læk, men ingen pumper vand ud.

 27. der Adler

  Se en af dagens artikler fra Den Korte Avis: Hastigt voksende trussel i Frankrig: Ny meningsmåling blandt muslimer viser støtte til Hamas og til sharia.

  1. Der var engang et yndigt land

   Den korte har flere gode artikler.
   En af dem er: 2000 migranter dømt for mord og mordforsøg og brutal,
   sadistisk og invaliderende livsfarlig vold, bliver ikke udvist. Artiklen viser
   at politikerne er bedøvende ligeglade med danskernes liv, helbred og
   menneskerettigheder. Det eneste de går op i er Marianne Jelveds og Stine
   Bosses “konventioner”. Lars Fadøl, Traktor-Troels, Mette og Rosa Lund
   osv. er også ligeglade med danskernes sundhed og tryghed. Retsstaten
   er i frit fald. Voldsforbrydere og knivstikkere af den mest brutale slags
   får igen og igen lov til at fortsætte deres “karriere”.

 28. Niels Poulsen

  Heldigvis kommer den 4. maj efter den 9. april. Der sætter de gode danskere lys i vinduerne for at fejre humanismens sejr over den yderste højrefløj. “Es geht alles vorbei.”

  De tyske soldater havde desværre held til at voldtage danske kvinder og føre den nazistiske ideologi videre. Det ser man på Aamunds blog med kommentarerne om ønsket om Danmark som en etnisk ren nationalstat og hadet mod indvandrere, de brune og de sorte.

  Jeg tager det roligt. De nazistiske soldaters efterkommere vil med tiden uddø, og humanismen sejre. Men indtil da skal sociopaterne bekæmpes med ordets dyst og dåd.

  1. Karsten Jensen

   Bindegal

   1. Niels Poulsen

    Skrevet af en person, som vil aflive indvandrerne.

    1. Karsten Jensen

     Ikke indvandrere men kriminelle voldspsykopater.
     Men indrømmet det kan nemt forveksles.

     Særligt når henses til statistikken. Fængslerne er fyldt til bristepunktet med indvandrere.

    2. NÅR DET ER FOR SENT VÅGNER DANSKERNE

     Det opvejes vel af at mange migranter og politikere
     vil aflive danskerne. Hvad de får lov til af “humanisterne”.
     Se den korte avis om 2000 meget alvorlige forbrydelser
     som politikerne og retssystemet betragter som ligegyldige.
     Selv mord, mordforsøg og 100% invaliditet efter grov vold
     mod sagesløs, tager man ikke alvorligt.

     Danskernes menneskerettigheder foragtes, migranternes
     ditto betragtes som hellige. Retfærdighed og tryghed
     bliver der mindre og mindre af. Selv små skolebørn kan
     blive udsat for grov vold.

     1. NÅR DET ER FOR SENT VÅGNER DANSKERNE

      20:27 var svar til NP

 29. Karl Martell

  Den 9 April fylder
  mindre og mindre efterhånden som krigen kommer længere og længere væk. Sådan må det være, for vi kan ikke bebrejde nutidens tyskere hvad deres forældre og bedsteforældre gjorde for 80-85 år siden. Helt som jeg venligst vil have mig frabedt mig at skulle skamme mig over at vi engang, i en efterhånden fjern fortid, havde slaver.
  Det vi derimod ikke kan se bort fra er, at nutidens politikere og vælgere intet har lært af at vi stod ganske uforberedt den 9 April.
  Naturligvis ville Rusland have revanche efter nederlaget i den kolde krig. Det ville Tyskland også efter ydmygelsen efter 1. Verdenskrig.
  Det har været tåbeligt ikke at være forberedt på det, så enkelt er det vel?

  1. Niels Poulsen

   Skrevet af en person, som i ramme alvor holder nutidens muslimer ansvarlige for slaget ved Poitiers i år 732. Det er ikke studenterhuen, der trykker.

   Men nej, det lys, vi tænder i vores vinduer den fjerde maj, er eksorcisme mod den yderste højrefløj, mod fremmedhadet, mod hadet mod brun og sort hud, mod hadet mod andre kulturer og religioner, mod diktaturet, mod Putin, mod Trump, mod alle angreb på demokratiet og retsstaten. Med lys skal mørkets værnemagere bekæmpes.

   1. Tennisspilleren

    Til NP.

    Vi kan konstatere at du konstant fordrejer tingene.
    Det handler ikke om fremmedhad, men om bekymringer
    for hvad det skal ende med. Erfaringer fra mange lande viser
    at masseindvandring oftest ender blodigt og katastrofalt for
    den oprindelige befolkning. Skal vi bare se bort fra disse
    dystre erfaringer?

    1. Niels Poulsen

     Du stikker blår i dine egne øjne.

     Højere op i tråden problematiseres det, at befolkningstallet i Afrika (trods faldende fertilitet) i mange år fremover vil vokse.

     Forestil dig, at afrikanerne havde næseben, lys hud, blå øjne og lysblond hår.

     Du og andre nationalister på den yderste højrefløj ville stå med dannebrogsflag og tage imod dem i lufthavnen.

     I øvrigt er masseindvandringen fra MENAPT til Danmark for længst standset. Danmark har en af de mest restriktive udlændingelove i Europa, Det skal socialdemokraterne nok sørge for fortsætter for at holde dem ved magten. De seneste år er det stort set kun ukrainske mødre og børn, som er kommet til Danmark, i eksil fra Putins ulovlige krig i Ukraine som de er.

     1. Tennisspilleren

      NP svarer ikke på spørgsmålet 00.21,
      men svarer udenom og skifter emne.
      NP er en hyklerisk demagog, og i hans
      øjne er enhver som siger nejtak til
      afrikanisering og islamisering, en styg
      racist og nazist.

   2. Træt

    At hade muslimsk og indvandring svarer til at hade at se Cheminova dumpe kemisk affald fra pesticidproduktionen ved høfte 42, Grindstedværkets ditto i Kjærsgård Klitplantage eller svineriet ved Nordic Waste i nutiden.

    Forskellen er dog at det kemiske affald stammer fra nyttig produktion.

 30. der Adler

  @ Niels Poulsen/18.04./19:37

  ” – som en etnisk ren nationalstat og hadet mod indvandrere, de brune og de sorte.”

  Fordi man ikke ønsker sit land overrendt af mennesker, der mest ønsker at nyde uden at yde, gør ingen til nazist/højre ekstremist. En stor del kommer efterfølgende med kritik mod værtslandet, uden at de har bidraget til samfundet, det finder jeg helt forkasteligt.

  ” De nazistiske soldaters efterkommere vil med tiden uddø, og humanismen sejre. Men indtil da skal sociopaterne bekæmpes med ordets dyst og dåd.”

  Ret mig hvis jeg har uret, men syntes du man er humanist, hvis man ønsker sit eget folk bliver trynet, udsat for vold + kriminalitet, nedgjort og udnyttet af som du siger “indvandrere, de brune og de sorte.”

  Jeg har aldrig troet, at Hussain kunne blive min bror, at jorden er min landsby og hele menneskeheden min familie. Den eneste forpligtelse jeg har er overfor min familie, mit land, mit blod (etniske danskere) og vores historie.
  Men her skal man nok ikke forvente så meget. I Danmark er det sådan, at man fra dag et får penge ind på kontoen, og et halvt år efter, retskrav på en lejlighed, og slår det ikke til, kan man supplere med diverse kriminelle aktiviteter. I den retning, der har mange muslimer fabelagtige kompetancer, selvom det står noget i kontrast til det man fik at vide for ganske få år siden (Okt.2015), nemlig at de mennesker der kom var ingeniører, IT-eksperter, atomfysikere, læger. Som alt andet der kommer fra magthaverne, så var det misinformation på højeste plan. Danskerne er i årtier blevet ført bag lyset, og stadig stemmer de på de samme partier, de partier der ikke vil den etniske dansker det godt. Der går en lige linie fra besættelsestidens politikere, til i dag. De skulle indstilles til Corfitz Ulfeldt prisen.

  Når danskerne er kommet i mindretal i forhold til muslimerne, skal de huske én vigtig ting.
  Al dansk og vestlig kultur vil forsvinde. Islam kender intet til klassisk musik, teater, opera, malerkunst, ballet, billedhuggere, biblioteker, filosofi, kristendom, velgørenhed, faglig aktivitet, teknisk og humanistisk forskning, socialt sammenhold og demokrati.
  Tilværelsen vil blive en ørkesløs vandring mod døden, kun afbrudt af morbide religiøse seancer uden mening og indhold. Du tillades kun eksistens i kraft af dine evner som underkastet troende bønnebærer.
  Islam tillader kun religiøse zombier=levende døde.

  Hvorfor søger så mange (fortrinsvis muslimer) til vestlige lande, grundet “forfølgelse”, og så snart de har etableret sig, så er der ikke det der er i vejen med det værtsland som har givet dem asyl/borgerskab.

  Så stop med alt dit pladder NP.

  1. Niels Poulsen

   “Den eneste forpligtelse jeg har er overfor min familie, mit land, mit blod (etniske danskere) og vores historie.”

   Altså Blut und Boden, en grundtanke i den nazistiske ideologi.

   1. Niels Poulsen

    Og så er der måske nogen, som vil spørge, at hvis det ikke må være samme etnicitet som binder os sammen som nation, hvad det så skal være?

    Svaret er demokratiet, retsstaten, institutionerne mv.

    Det lyder lidt tørt, indtil den dag oprinder, hvor fjenden, i skikkelse af et diktatur, står ved grænsen som i Ukraine, eller midt i nationens hjerte som i tilfældet med Trump.

    1. Tennisspilleren

     Ja, det lyder tørt, naivt og fantasifuldt.
     For hvor meget er der egentlig tilbage af demokratiet,
     af retsstaten, af institutionerne og traditionerne, af
     velfærden, sundhedsvæsnet og infrastrukturen? At
     det hele er ved at smuldre væk, er ret klart undtagen
     for de overnaive, de historieløse og de hjernevaskede.

    2. Demografi og demokrati

     Du spørger: Hvis det ikke må være samme etnicitet som binder os sammen som nation, hvad skal det så være? Der er mange andre muligheder: religion, politisk ideologi, diktatur osv. Men alt andet lige, hvis et folk er etnisk fælles styrker det sammenhængs kraften. Hvis et folk er etnisk forskellige mindsker det sammenhængs kraften. Forudsætningen for det danske velfærds samfund et oplevelsen af etnisk fælleskab (i 1000 år?). Det er også forudsætningen for det høje skattetryk, det høje offentlige servicenivaeu og de høje sociale ydelser. Etniske danskere ønsker selvfølgelig ikke at være socialkontor for de andre 8 mia i verden. Det er ikke svært at regne ud 🙂

    3. Demografi og demokrati

     Viktor Orbán 17 April 2024: Migration er et civilisations spørgsmål. Europa har kristne rødder, mens nutidens migranter overvejende er muslimer. Det rejser spørgsmålet om, hvordan Ungarns fremtidige demografiske sammensætning skal se ud – om landet skal bevæge sig i retning af en muslimsk, eller anden kulturel orientering.

    4. Niels Poulsen

     Det er en myte, at etnisk homogenitet skaber sammenhængskraft. For hvis det var tilfældet, var der ikke brug for domstole, politi og love i Danmark, for vi hvide danskere er jo brødre og søstre, en stor kærlig familie, som aldrig gør hinanden fortræd.

     Men sådan er det ikke: Nabostridigheder, vejvrede, hooliganisme, tyveri, økonomisk kriminalitet, mord er hverdag i Danmark.

     Det er hvide danskere mod hvide danskere.

     Den engelske filosof Thomas Hobbes har sagt, at mennesket er som en ulv blandt ulve i evig kamp med sine omgivelser. For at overvinde alles kamp mod alle er der behov for en stærk statsmagt. For ham var det kongemagten. For os moderne mennesker er det demokratiet, retsstaten, myndighederne og institutionerne.

     Det er altså ikke biologi dvs. etnisk homogenitet, som har skabt det relativt fredelige danske samfund: Det er lovene, som vi i fællesskab (et demokrati som vi er) har formuleret og underforstået forpligtet os til at overholde, og statsmagten som griber ind, hvis vi ikke gør.

     Det hedder jo også: “Med lov skal land bygges”, og ikke “Med etnisk homogenitet skal land bygges.”

     Hetzen mod de muslimske indvandrere, mod sorte og brune, er for mig at se en tilbagevenden til det biologiske stadie, mennesket som ulv.

     Valget er dit. Hvad vil du være: en ulv blandt ulve eller en civiliseret borger i en retsstat og et demokrati?

     1. Niels O

      Problemet er bare, at fællesskabet er blevet alt for stort, dyrt og langsomt. Med flere og flere svage og krævende indbyggere, der ikke kender til andet, da de gamle generationer dør ud. Folk, der kunne fortælle om en anden virkelighed. Hvor flertallet tryner mindretallet, fordi der skal lovgives om alt.

      Det har jeg selv reageret på ved ikke at arbejde synderligt meget. Bare til dagen og vejen. Da jeg ikke selv vil være med til at stopfodre den forslugne stat. Så nyder jeg et stressfrit liv så meget desto mere.

     2. Demografi og demokrati

      Det vrøvl igen->
      Det er en myte..
      Nabosstridigheder..
      Det er hvide danskere..
      Thomas Hobbes har sagt..
      Det er altså ikke biologi ..
      Hetzen mod de muslimske indvandrere..
      Valget er dit..
      Er det et partivalg? Hvad skal man m/k vælge? Er det Frederiksen eller Løkke?

 31. Karl Martell

  Nu skal vi så tudes ørene fulde af at indvandrene får færre børn end etnisk danskere. MSM lyver ikke, men de manipulerer sandheden i uhyggelig grad. Den må og skal passe til deres ideologi!
  Etnisk danske kvinder får 1,6 barn pr. kvinde og indvandrene går 1,4.
  Det er sandheden, men det er filippinske, ukrainere og thaikvinder som får langt færre børn en os. Kvinder fra MENAPT får 2,4. Det betyder at deres andel af befolkningen vokser og vores skrumper.
  Det skriver MSM ikke, i alle tilfælde ikke på forsiden, måske en lille notits nederst på side 7, og du vil slet ikke hører det på DR og TV2.
  Jeg tror egentligt ikke danskerne har de store problemer med filippinere, ukrainere og thaier. Derimod er jeg helt sikker på, at hovedparten af danskerne har problemer med folk fra MENAPT landene.

  1. Tennisspilleren

   Det er ikke sandheden at indvandrerne
   får færre børn end danskerne. Læner Martell sig mon ikke lidt for meget
   op ad DKs Statistik? Officielle “sandheder” er tit manipulerede. De kan
   også være komplet løgnagtige. Læs på nettet om co2, covid, krig, Biden,
   Trump, velfærd, WHO og WEF osv. Begynd hos PragerU og Hodja. Og
   læs videre hos Youtube om terroren i Sverige, Libanon, Iran og ISIS-
   områderne.

   Og MSM lyver altså mange gange hver eneste dag.

   1. Niels Poulsen

    Hvor er det herligt, at I er uenige. To højreekstremister i samme lokale: Tilkald en ambulance.

    “Karl” kan lide thai-kvinder. Personen med de plus tusind profiler på Aamunds blog kan ikke lide nogen som helst slags mennesker.

    1. Tennisspilleren

     Ja, venstre-ekstremisten NP er jo “humanist”,
     så han hader kun danskere, vantro og så alle dem som
     ikke er fuldstændige enige med NP om alting. Dem ønsker
     han udskiftet eller lagt i lænker så de kan arbejde for ham
     og hans “brødre” 17 timer i døgnet, uden anden løn end
     pisk med mellemrum plus 1 liter vand og et par hundekiks.

     1. Niels Poulsen

      Min gastronomiske anbefaling til den yderste højrefløj vil være tudekiks.

    2. Karl Martell

     En gang imellem kan en ripost være så fladpandet, at man står sig bedst ved ikke at kommenterer yderligere!

     1. Niels Poulsen

      Alligevel svarer den frankiske krigsherre med 375.000 muslimer på samvittigheden. Det var ellers en artig oplysning, at fremmedhaderen har en svaghed for filippinske og thailandske kvinder.

     2. Træt

      Der er brug for 100 Karl Marteller for at løse det muslimske problem i Europa

     3. Piotr

      “TROLL ALERT”
      Præcis Karl! “Dont Feed the TROLL!”

      Ignorer dette kryb. Frys hen ude! TROLLen mener alt & ingenting, modsiger gerne & ofte sig selv, blot for at så spild mellem frie mennesker.

      Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! Direkte Demokrati NU! P.

 32. Blot en bemærkning

  Som slaveholder vil NP sikkert kun give hundekiks til
  sine slaver, og så måske lidt krummer fra de pakker
  tudekiks han selv spiser, når nogen modsiger ham.

 33. Privatdetektiven

  Angiver portalen Berliner Register

  Et system der kan få en til at tænke på DDR og “1984”.
  Eller på Mettes system til indsamling af data om forældre.

  Sverigstan er nu en slags Jugoslavien og Hamass land.

  Orban og Nigel Farage om EU og globalisterne

  Tre artikler hos Hodja

  1. Demografi og demokrati

   Enig. Også med Viktor Orbán 17 April 2024: “Migration er et civilisations spørgsmål. Europa har kristne rødder, mens nutidens migranter overvejende er muslimer. Det rejser spørgsmålet om, hvordan Ungarns fremtidige demografiske sammensætning skal se ud – om landet skal bevæge sig i retning af en muslimsk, eller anden kulturel orientering”

 34. Karl Martell

  Det ubesvarede spørgsmål er om nordmændene ville have kæmpet lige så indædt mod den allierede styrke, hvis de var kommet først. Styrken var hovedsageligt britisk, men også franskmænd og polske soldater deltog i generobringsforsøget af Narvik. I øvrigt var koalitionens mål i lige så høj grad at komme Findland til undsætning mod Sovjetunionen.
  Sovjetunionen og NaziTyskland var som bekendt allierede i 1940. Uden russisk olie ville Hitler ikke have været i stand til at foretage sit felttog i vest.
  Ville alliancen have kæmpet sammen med finnerne, ville 2. verdenskrigs forløb, måske have været et helt andet.

  Det er i øvrigt interessant at læse om den daværende Kommunist og senere formand for SF’s kommentarer til alliancen mellem Stalin og Hitler. Ligeledes bør man læse Land og Folks forløber Arbejderen. Her blev Hitler beskrevet som en misforstået mand. Han var i virkeligheden ikke så slem som han blev fremstillet. De to totalitære styrer var og er hinandens spejlbillede.
  Besynderligt nok er det i dag mere accepteret at kalde sig kommunist end det er at kalde sig nazist. Det er dog begge helt igennem modbydelige systemer, og hvis antallet af ofre er at mål for tyrraniets størrelse, så er kommunismen værst.

  1. Niels Poulsen

   Det er da meget let at forklare, hvorfor nazismen anses for at være en værre idelogi end kommunismen. Det er raceteorien. At hvide mennesker, den såkaldte ariske race, blev anset for at være mere værd end andre etniske gruppe. At jøder og sigøjnere blev anbragt i udryddelseslejre.

   Jøder blev også forfulgt og dræbt i Sovjetunionen, det blev de også under pogromerne i Zartiden. Men der er ikke nogen raceteori indskrevet i kommunismen.

   Desuden indeholder kommunismen et ønske om lighed mellem mennesker, hvilket i mange menneskers øjne er sympatisk. Det skal bare gennemføres ved demokrati og ikke diktatur.

   Jeg abonnerer ikke selv på ideologien. Privat ejendomsret og et frit marked med private aktører er nødvendigt, både som incitament for den enkelte og den fælles velstand. Det forhindrer dog ikke, at man som borgerlig kan tilslutte sig Grundtvigs rosende beskrivelse af Danmark, hvor få har for meget og færre har for lidt.

  2. Ifølge historikeren William Manchester var den norske regering indforstået med en britisk/fransk fredsbesættelse af strategiske støttepunkter i Norge herunder havnene i Narvik, Bergen og Stavanger. Aktionen skulle gennemføres den 8. april, men den franske regering forlangte udsættelse for at overveje planerne endnu engang. Uanset Hitler regimets grusomheder kunne nazismens folkemord ikke overgå sovjetstyret massedrab. Den kommunistiske terror kostede 20 millioner sovjetborgere livet myrdet af deres egen regering, som det påvises i det franske historiske værk: ‘Kommunismens Sorte Bog’. Alene i Ukraine blev 5 millioner bønder og husmænd og deres familier ombragt, ikke for hvad de havde gjort, men for hvad de var, nemlig ejere af et stykke jord.

   1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

    Selvom kommunisterne ikke har været så
    racistiske som nazisterne, har de alligevel været ondskabsfulde,
    grådige, korrupte, tyranniske og ekstremt morderiske/blodtørstige.
    I teorien er kommunismen god, retfærdig og humanistisk, men i
    praksis er den et folkemorderisk diktatur og gangstervælde. Hver
    eneste gang de røde kom til magten i et land, begyndte de at
    udplyndre og terrorisere befolkningen. Kommunismen er en
    slangerede af snedige løgne. Men de røde er dygtige til at forklæde
    sig som blå, radikale eller liberale, som folkets venner og de svages hjælpere.

 35. Karsten Jensen

  Pearl Harbor

  Aamund og andre på tråden har mange gode argumenter for et stærkt militær på dansk grund.

  Alligevel er jeg ikke ganske sikker på, om det er til nogen nytte. Måske vil det endda gøre en farlig situation endnu mere farlig.

  Forestil sig at Bornholm var spækket med krudt, kugler og militært isenkram. Det ville kun tage to eller tre megabomber og så var det kaput
  Samt hele befolkningen.

  Forestil sig Sjælland spækket med krudt, kugler og militært isenkram. Det villle kun tage 20 eller 30 megabomber og så var det kaput. Samt hele befolkningen.

  Se på hvad der skete på Pearl Harbor. Det tog kun to eller tre timer så var det ryddet.

  Jo mere militært isenkram og jo flere danske officerer, der render rundt med hovedet under armen jo flere bomber vil regne ned over os, hvis fanden for alvor er løs i Laksegade.

  Det er vores lidenhed og strategisk vigtige beliggenhed, der i princippet gør os forsvarsløse. Både vest og øst har planer liggende klar i skuffen til at tæppebombe Danmark, så vi ikke kan bruges til noget af fjenden.

  Scavenius blev efter krigen udråbt til forræder. Den stakkels mand gjorde jo kun, hvad der skulle til for at redde Danmark fra udslettelse. Tysken tog Polen, Frankrig og Rusland i løbet af få dage. Hvad skulle vi vel kunne stille op overfor så vældig en militærmagt?

  En gylden regel i enhver kamp er kæmp elller frys….eller forsøg at tale dig ud af det. Man skal vælge sine kampe med omhu.

  Det gælder jo også i Ukraine i dag. Enhver kan jo se, at det fører ingen steder at fortsætte en desperat kamp. Enten melder vi os fuldtonet ind i det eller også må vi tale os ud af det. På trods af Putins åbenbare psykopattræk, så burde russerne være vore allierede og ikke vore fjender.
  Det er gået helt galt. En forhandlet fred som vi lavede med tyskerne i Sønderjylland burde være løsningen.

  Også konflikten i Israel – Palæstina har fået lov til at komme helt ud af kurs. Israels folkeretsstridige bosættelser/besættelser skulle have været stoppet for længe siden.

  Mange kræfter i Israel ønsker et Stor-Israel som sætter brand i hele Mellemøsten. Klare grænsedragninger burde iværksættes og opretholdes af FN. Det der foregår i Gaza lige nu er helt sindssygt. Og det kan koste Israel den goodwill, de har hos befolkningen i Vesten. Det kan blive skæbnesvangert. Det er farligt at blive for grådig. Mange i Israel ønsker en anden politik.

  1. Karl Martell

   Scavenius havde ikke behøvet at sige at verden er slået med beundring og forbavselse over de tyske sejre.
   Han havde heller ikke behøvet at sige at de tyske sejre ville medfører en nyordning i Europa under tysk førerskab, og at det bil være Danmarks opgave at finde sin plads i et nødvendigt gensidigt samarbejde med Stortyskland.
   Jeg tror ikke manden var nazist, men han var tyskvenlig! Og så var han noget meget slemt – Han var radikal!
   Gad vide om den nyordning under tysk føreskab Scavenius talte om i virkeligheden er EU?

   1. Karsten Jensen

    Flid, fedt og snyd

    De radikale var måske ikke så slemme i gamle dage? Nu har de jo begået kollektivt selvmord.

    Og Scavenius’ tyskvenlige holdning og udtalelser kan tilskrives to ting, at det var en anden tid – mange var tyskvenlige, indtil sandheden gik op for dem og krigslykken vendte(!} – og dansk diplomatis kendemærke: Flid, fedt og snyd……

  2. Prins Valiant fra Thule

   Isenkram er de rødradikales nedladende udtryk om det
   danske forsvars materiel og udstyr. Selvom deres krigsbegejstring
   ikke er lille når det gælder om at sende danske soldater ud til lande
   som Afghanistan, Serbien og Libyen, hvor hundredvis af dem er
   blevet slået ihjel eller forkrøblet, uden at opnå ret meget. Politikerne
   har udnyttet, misbrugt og svigtet dem.

   Det er nok kun i tilfælde af atomkrig man vil bruge atombomber mod
   Danmark, men hvis det kommer så vidt, vil stort set alle lande blive
   lagt øde. Men forsvar og civilforsvar har mening i krige uden atom-
   våben anvendelse, men i DK er der stort set nul forsvar og NUL civil-
   forsvar. Chrborg vil hverken forsvare danskerne mod krig, sygdom,
   kriminalitet, islamisering, fattigdom, hjemløshed eller social elendighed.
   Og man er allerede i gang med at forberede næste covid-epidemi med
   restriktioner, nedlukninger og tvangs-vaccinationer. (WHO og WEF)

   Der er en del lommefilosofi og løs snak i det med hvad vi kunne stille
   op mod Tyskland. Var vores forsvar ikke blevet sparet sønder og sammen
   af de Radikale, ville Tyskland slet ikke have angrebet os, iflg. flere historikere,
   og det samme gælder Norge. Og Norge ville ikke have kæmpet indædt mod
   de allierede. Og havde det norske forsvar været i orden ville tyskernes
   angreb være brudt sammen, og Hitler var blevet a

   Det om Israel er også noget halv viden. Og det med at FN skulle kunne
   hjælpe verden med god, klog og retfærdig politik, er det rene sludder.
   FN er slet, slet ikke hvad det var en gang. Hvad man bl.a. kan se af at Iran
   og S-arabien styrer Rådet for Menneskerettigheder. Der er jo absurd og
   fuldstændig grotesk.

   1. Prins Valiant fra Thule

    Ovenstående 16.47 var svar til Karten Jensen 14.42

 36. Sundhedspolitik eller folkemorderisk politik?

  Covid-vaccinerne svækker immun-forsvaret

  og stimulerer KRÆFTCELLERS VÆKST !!!!!

  Artikel hos Hodja

 37. der Adler

  @ Niels Poulsen/15:11

  Hvad vælger du? Kolera versus Pest? Jeg syntes egentlig ikke, at nazismen er værre end kommunismen. Har du hørt om Holodomar (bevidst udsultning) af en folkegruppe, det stod Stalin for i årene ca.1929-1933, hvor han bevidst konfiskerede bøndernes afgrøder i flere områder (bl.a. Ukraine), hvor navnet betyder “Sult eller hunger folkemordet.” Man mener at aktionen kostede mindst 2,5-7,3 millioner døde, grundet sult.
  Så er der alle dem der døde i Gulag, der blev ca.1,5-2 millioner bevidst arbejdet og sultet ihjel. Plus hvad “Landsfaderen” ellers havde på samvittigheden.
  Men iøvrigt, WW-2 startede med Tysklands angreb på Polen, men hvad mange “glemmer” er, at det skete sammen med Sovjetunionen, hvor de inden deres ikke-angrebspagt havde en hemmelig klausul, hvor de aftalte at dele Polen imellem sig.

  Frankrig/England erklærede Tyskland krig, men ikke Sovjetunionen??? Der var 2 agressorer?

  @ Karl Martell/16:24

  Angående Scavenius og Dr. Werner Best, det må også siges at være noget usædvanligt, at et lands tidligere statsminister, 5 år efter krigen, sender et signeret portræt af ham selv til besættelsesmyndighedens højeste myndighed (Werner Best), medens denne sad fængslet i Horsens tugthus med følgende hjertevarme ordlyd: ”Dr. Werner Best in Freundschaft ”, et billed han efterfølgende efter løsladelsen havde stående til sin død i 1989.
  (Jyllands Posten, 14.06.2013, s.29, kronik af Siegfried Matlok ”Werner Best på den danske skueplads.”

  1. Karsten Jensen

   Der skete vist mange for vore dages øjne usædvanlige ting under besættelsen. Bl.a. opfordrede danske generaler de værnepligtige til at melde sig til den tyske hær. Efter krigen fik soldaterne, der havde meldt sig, 5 års fængsel i Horsens tugthus. Hvis de havde overlevet østfronten. Generalerne gik straffri.

   Mads Skjern solgte stoffer til tyskerne og Axel Strøbye lejede garageanlægget ud til tyskerne. Som titusindvis af andre danskere. Russerne kalder os reservetyskere – ikke uden grund.

   Werner Best var med i at advare de danske jøder om den forestående deportation. Samarbejdet mellem Scavenius og Best har måske været medvirkende til det. Det er nemt for os at dømme, hvad der var rigtigt og forkert at gøre for 84 år siden. Gad vide hvor man selv havde stået: Frihedskæmper…næppe det var kun nogle få unge brushoveder, der vovede det, tilskuer eller hipomand? Man har lov at håbe, man havde gjort det rette, hvad det så har været.

   1. Blot et par bemærkninger

    Karsten Jensen har ret i at retsopgøret
    efter 1945 var noget af en parodi på retfærdighed.
    En tilskuer, en jurist sagde at DK var et juridisk galehus.
    I hvert fald blev de små fisk behandlet hårdt, mens de
    store fede fisk gik fri.

  2. Demografi og demokrati

   Angående Scavenius og Dr. Werner Best. Der skete vist mange for vore dages øjne usædvanlige ting under besættelsen, som Karsten Jensen skriver herunder.
   Den danske statsminister Erik Scavenius (R) og den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark, Werner Best, mødtes og talte fortroligt sammen under daglige rideture i Dyrehaven, som de begge boede i nærheden af. Det kunne være interessant at se, hvad de talte om, men der var ingen andre med, så der blev ikke taget referat.

 38. Niels Poulsen

  Der var ikke nogen gaskamre i Sovjetunionen. Det er rystende at læse “En dag i Ivan Denisovitjs liv” af Aleksandr Solsjenitsyn. Men “Hvis dette er et menneske” af Primo Levi er i en helt en anden liga. Mødet med en afstumpet ondskab, man slet ikke kan forstille sig. Man bryder simpelthen sammen undervejs og bliver et andet menneske efter endt læsning.

  Der findes ingen gode nazister. Derimod findes der mange gode (men måske naive) kommunister. Store danske forfattere som Hans Kirk, Martin Andersen Nexø og Hans Scherfig var kommunister.

  Så der er ingen tvivl hos mig om, at nazismen er en ondere ideologi end kommunismen.

  1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   NP forsvarer igen og igen kommunismen og
   islamiseringen af Danmark. Når NP mener at nazismen var
   ondere end Sovjet-unionens kommunisme, er det nok fordi
   han ikke har læst “Kommunismens sorte bog” og Solsjenitsyns
   “Gulag Ø-havet”. Begge ideologier var ædende onde, og hvis
   Hitler havde vundet krigen, havde han ladet mange millioner
   civile jøder, russere, polakker og andre myrde. Måske nazierne
   så havde overgået de røde i antallet af mord. Men til nu har
   marxisterne den absolutte rekord i drab på sagesløse børn og voksne.

   Nu om dage
   er det islamisterne der er den største trussel, dog kun fordi
   kommunisterne og de radikale importerer millioner af dem
   til at slå sig ned i Europa. Det kan ende med det største blodbad
   nogensinde. Fordi europæerne gennem de sidste 50 år er blevet
   udsat for et sådant bombardement af usandheder gennem radio,
   fjernsyn, iphones og undervisning, at de er gået fra at være den
   åndelige elite i verden til at være blandt klodens mest fordummede,
   ensrettede og indoktrinerede mennesker. Der nu spræller som
   hjælpeløse biller og sommerfugle i globalisternes spindelvæv.

   1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

    Kommunisterne har i årevis gjort alt for at infiltrere
    børnehaverne, folkeskolen og folkekirken, så børnene kunne
    blive hjernevasket med den syge røde ideologi. Også medierne
    og universiteterne har de infiltreret. Og de er nu ved at være
    klar til at oprettet et totalitært diktatur, hvor privatlivet og den
    personlige frihed er afskaffet, et gennemdigitaliseret samfund
    hvor alle almindelige mennesker er spændt fast i statens skruestik.
    Et samfund hvor alle borger- og menneskerettigheder er afskaffet,
    et så umenneskeligt og grusomt et samfund at ingen ord vil kunne
    gengive den fulde rædsel. Danmark vil kunne ende som landet
    hvor alle borgere bliver truet, mishandlet og terroriseret døgnet
    rundt, ligesom borgerne i Sovjet, Nazi-Tyskland, Rumænien, DDR
    Albanien blev det, og som de nu bliver det i Sverige, Kina og Nordkorea.

    Tænk på at regeringen S, V og M vil afskaffe kontanterne, at de vil
    til at have et tæt samarbejde med WHO og WEF, til at de vil have
    endnu mere indvandring, til at de vil øge skattetrykket, til at de vil
    nedlægge landbruget og mange virksomheder ved brug af co2
    afgifter (det rene gak-gak), til at de rammer tusinder af familier,
    børn og forældre med kafkaske metoder, til at de angriber os
    med udhuling og nedbrydning af demokratiet, folkesundheden,
    infrastrukturen, boligmarkedet og den private økonomi. Også
    alt med normer, traditioner, familieværdier og retten til at sige
    fra overfor mange former for magtmisbrug og statslige/kommunale
    overgreb – – angriber de. Oveni skal vi også lide under statsbetalte
    massemedier som er holdt op med at være på borgernes side.

    Chrborgs politik er allerede en rædsel for tusinder og atter tusinder
    af danskere. Det yndige land er ved at være fortid.

    1. PS

     Det med at afskaffe kontanterne, lyder
     måske ret uskyldigt, når vi så får digitale “kontanter”
     i stedet for. Men det er alt andet end uskyldigt, for det
     er et stort skridt fremad mod et totalitært diktatur, som
     Nigel Farage og andre har forklaret på nettet.

     Når S, M og V ved Mette, Lars og Troels nu har besluttet
     at tusind-kroner sedlerne skal afskaffes, viser det at de
     går ind for diktatur. For det er blot første skridt til at afskaffe
     kronen, sedlerne og mønterne, og til at indføre kinesiske og
     nordkoreanske tilstande. Digitale penge betyder at samtlige
     borgere vil blive underlagt Mettes Larses og traktor-Troels
     og andre politikeres tilfældige luner.

     Det ser ud til at deres samarbejde med WEF og WHO vil kan
     omdanne Danmark til et “1984” samfund om kort tid. Vi har
     al mulig grund til at frygte dette trekløver.

   2. Demografi og demokrati

    Der er ikke så stor forskel på nationalsocialisme og kommunisme, som mange især venstreorienterede har hævdet. Antisemitismen var allerede udbredt blandt mange arbejdere og fattige i Europa – både i Rusland og Tyskland. Det var især jødiske pengeudlånere, de måtte låne penge af til mad og husleje, når det kneb. De måtte afdrage på disse lån, ligesom de i dag må afdrage på deres lån i bankerne. Derfor hadede de dengang de jødiske pengeudlånere (som f.eks dem i jødeghettoen Judengasse i Frankfurt med det let genkendelige røde skilt, Rotschild).

    Ikke Adolf Hitler, han var indvalgt i ledelsen af Sovjetrepublikken, der kom til magten i München i 1919. AH ses på filmen af hans partileder, den myrdede jøde Kurt Eisners begravelse den 26. februar 1919.
    Det var først senere AH blev antisemit. Nogle historikere hævder, at det var fordi, han efterhånden kom til at mene, at det var de jødiske topkommunister i Rusland og i Europa, der havde svigtet arbejderne. Derfor opstod nationalsocialisterne i Tyskland som et anti-jødisk nationalt socialistparti. Resten er historie, som man siger 🙂

 39. Demografi og demokrati

  Etniske danskere ønsker selvfølgelig ikke at være socialkontor for de andre 8 mia i verden. Det er ikke svært at regne ud 🙂

  1. Træt

   Folk som Niels 0 (Nul), der ikke identificerer sig som etnisk dansk, ønsker ikke at være socialkontor for nogen, og håber at masseindvandringen kan knække velfærdssamfundet.

   Så må man tage forhold som i Sydafrika eller de tusindvis af ghettoer i Sverige med i købet.

  2. Niels Poulsen

   “Udenlandsk arbejdskraft er en gigant-gevinst for Danmark.”

   “Ifølge nye beregninger fra Dansk Erhverv, så bidrog internationale kollegaer sidste år med ikke mindre end 255 milliarder kroner til Danmarks BNP. Nettobidraget til de offentlige finanser var 17,7 milliarder kroner. Det er vilde tal, der viser, hvor afhængige vi egentlig er af den udenlandske arbejdskraft. Den gør os rigere og er dermed med til at højne velfærden.”

   https://erhvervplus.dk/erhverv/udenlandsk-arbejdskraft-er-en-gigant-gevinst-for-danmark

   1. Sandhed er bedre end løgn

    Man kan ikke stole på de tal der sættes i omløb
    om at indvandringen er berigende. Alt i alt er indvandringen
    fra afrikanske og arabiske lande en katastrofe og der er tale
    om et milliardunderskud. Lobbyister og propagandister
    fra særinteresser og godhedsindustrien disker op med
    positive tal , fup og fifleri hver anden dag, mens de fortier
    alle negative tal.

   2. Niels O

    Det er så samtlige indvandrere fra hele verden. Ikke?

    Det er jo kun et vist segment, vores nationalister herinde snakker om.

    Men de roder til gengæld også altid rundt i tallene. De tror f.eks. at der er omkring 1 million muslimer i Danmark….eller mere.

   3. Sikke nogle flotte tal fra Danske Erhverv. Lad os endelig invitere flere gedehyrder og daglejere hertil fra Afrika og Mellemøsten, så de kan redde økonomien for de dovne og hjælpeløse etniske danskere. Så er der jo bare den lille detalje i Finansministeriets økonomiske redegørelse fra 2021, der oplyser, at migranter og deres efterkommere fra MENAP-landene hvert år koster samfundet over 90 milliarder kroner i overførselsindkomster. Men det er jo nok bare regnedrengene i ministeriet, der har fusket med statistikken .

    1. Niels O

     Her er til almindelig orientering den tilsvarende redegørelse (revideret) fra 2023, der vedrører året 2019:

     fm.dk/udgivelser/2023/september/oekonomisk-analyse-indvandreres-nettobidrag-til-de-offentlige-finanser-i-2019-revideret-version-september-2023/

  3. Niels Poulsen

   Hvad med det her slogan i stedet for:

   Udlændinge vil gerne afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft i Danmark, men de ønsker ikke at finansiere de etniske danskere på overførselsindkomst.

   1. Privatdetektiven

    Ja, nogle få procent af asylanterne
    har nogle kvalifikationer vi har brug for, men før i tiden,
    inden 1980-90, klarede DK sig fint uden at være social-
    kontor for en halv eller hel million asylanter, landets
    økonomi blev ikke presset i bund af de over 100 eller
    200 milliarder det koster at forsyne asylanterne med
    gratis boliger, gratis møbler, gratis forsørgelse osv.
    Dengang var det ikke nødvendigt at spare, skære ned
    og lukke ned 500 gange om året, kriminaliteten var
    meget mindre, og sundhedsvæsnet fungerede fint.
    De sidste 40 år er al velfærd kun blevet ringere og
    ringere. NP er lobbyist for gak-gak humanisterne
    og de EU-begejstrede.

  4. Niels Poulsen

   Det er den muslimske kioskejer, grønthandler, restauratør, advokat, læge og ingeniør, som betaler for livets ophold for den enlige mor, den arbejdsløse akademiker og de sure pensionister på Aamunds blog, og ikke omvendt.

   Men D og D’s fremmedhadende kommentar virker som altid inspirerende på mig. Fremover vil jeg også fremhæve de etniske danskere frem for indvandrerne.

   Dagens store nyhed:

   Etniske danskere står bag millionstort underskud i Coop Danmark.

   En indvandrer, som i de sidste har haft stort overskud på sin købmandsbutik, udtaler:

   “Jeg tror ikke, at det skyldes dansk kultur og religion. Jeg har mange danske venner, som har stor succes i erhvervslivet.”

   1. Træt

    Ja, momsindbetalingerne fra de muslimske frisører, pizzerier og kiosker redder velfærden

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

   2. Wiens redning skete 1683

    Denne gang lyder det som om NP har ret.
    For selvfølgelig er det atomforskerne, hjernekirurgerne, lægerne,
    ingeniørerne, tandlægerne, advokaterne, grønthandlerne, kemikerne,
    matematikerne, arkitekterne og all-round eksperterne fra Afrikas
    savanner og jungler og fra Arabiens sandørkener som har reddet
    danskernes økonomi. Og deres kultur og åndsliv. Uden dem havde
    der naturligvis ikke været nogetsomhelst til danskere ramt af sygdom,
    kriminalitet, alder, skilsmisse, ulykke eller betonbureaukrati. Hvor er
    det dog godt at manden med det store overblik, Niels Poulsen, gratis
    og næstekærligt oplyser os om hvordan tingene hænger sammen.
    Uden ham ville vi jo drukne i uvidenhed og misforståelser.

  5. Niels Poulsen

   To dage gammel nyhed:

   Etniske danskere lukker stort slagteri i Ringsted og fyrer over 1.000 medarbejdere.

   En af de fyrede slagtere, efterkommer af en af de tyrkiske indvandrere, som den danske regering og danske erhvervsledere inviterede til Danmark i 1970’erne, udtaler:

   “Jeg tror ikke, at det skyldes dansk kultur og religion. Jeg har mange danske venner, som ønsker, at arbejdspladserne forbliver i Danmark og ikke flyttes til Østeuropa. Jeg vil nu forsøge at efteruddanne mig og få job som håndværker. Hvis det ikke lykkes, må jeg blive taxachauffør. I min familie har vi altid arbejdet. Men det skal ikke opfattes som en kritik af etniske danskere på overførselsindkomst. Jeg betaler med glæde min skat”

   1. Blot en bemærkning

    Svar til Niels O:

    Pernille Weiss og en del EU-politikere har sagt at
    Danmark har plads til 10 millioner migranter/ asylanter.
    Det ville du have vidst hvis du havde fulgt med i hvad der
    sker i EU parlamentet og på Christiansborg.

    1. Niels Poulsen

     Det kan jeg godt svare på: Det er fem år siden, Pernille Weiss kom med den famøse udtalelse. Den mødte stor kritik blandt hendes konservative kollegaer. Hun trak den tilbage umiddelbart efter.

     Pernille Weiss: “Jeg vil gerne understrege, at hverken jeg eller De Konservative går ind for, at EU skal tage imod 10 millioner migranter. Det har jeg udtalt mig om i dagens Berlingske, og det er en fejl. Det vil jeg gerne undskylde for.”

     https://politiken.dk/internationalt/EP19/art7161825/Konservativ-spidskandidat-til-EU-valg-undskylder-migrant-udtalelse

     Det ville du have vidst hvis du havde fulgt med i hvad der sker i EU parlamentet og på Christiansborg.

     1. Blot et par bemærkninger

      Igen manipulerer både P. Weiss og N. Poulsen.
      Pernille snakkede om 10 millioner migranter til
      Danmark, men nu tales der om 10 millioner til
      EU og så lyder tallet jo knap så skørt/åndssvagt.

     2. De grønne og de woke er blodrøde

      EU toppen synes at mene at
      EU-landene godt kan modtage 80-100 millioner
      afrikanere og arabere, og WEF og WHO ser ud
      til at mene at Vestens hvide befolkninger samtidig
      bør reduceres med 67% eller mere, iflg. artikler
      på nettet.

  6. Niels O

   Noget af en påstand, at nogen skulle mene, at Danmark burde være socialkontor for 8 mia. mennesker ude i verden.

   Dokumentation? (nå nej, det er jo naivt – det kommer jo aldrig)

   1. Gud bevare Danmark

    ..når nu danskerne ikke vil…

    Højere oppe i tråden påstår NP at danskerne
    bekæmper hinanden, og det er selvfølgelig rigtigt at
    en del danskere er voldelige, tyvagtige, luskede, løgnagtige,
    hykleriske og nogle upålidelige røvhuller. Man kan bare se
    på de 179 politikere, de er ikke Guds bedste børn allesammen.

    Men selvom NP ikke vil indrømme det, har der aldrig før været
    så megen kriminalitet som efter at DK er blevet fyldt med ind
    vandrere, asylanter og migranter. De står velsagtens for 80-
    90% af overfaldene, knivstikkene, skyderierne, narkosalget,
    voldtægterne, vanvidskørslerne, hjemmerøverierne, påsatte
    brande, social svindel samt tæsk og spark i skolerne.

 40. der Adler

  ”Vi er allerstærkest, når vi tillader, at vi er forskellige. Derfor er jeg heller ikke bange for migration og 10 millioner ekstra borgere fra et andet sted i verden, f. eks. Afrika. Migranter skal ikke ses som en trussel. For det er sket før, og alt andet lige har det kun beriget os. Afrikanere og andre som vil arbejde i EU, skal modtages på en langt mere positiv måde end i dag. Det har givet os udfordringer, men vi er blevet et rigere folk, vi er blevet dygtigere og mere omstillingsparate af at håndtere de udfordringer.”
  (Pernille Weiss, spidskandidat for liste C til EP-valget 26.05.2019 i Berlingske Tidende 26.04.2019 og Uriasposten 2.04.2019).
  I november 2019 stemte hun i EU-parlamentet for, at hvert land skulle hjemtage børn af IS-krigere!

  ” Det, vi skal have fokus på lige nu, udtalte hun, er, at vi skal støtte den polske opposition, sådan at den kommer til at vinde valget. Vi skal have en ny regering i Polen’. Det gælder om at få skubbet den regering væk fra magten, så det er de rigtige, der kan komme til magten i Polen”.
  (Pernille Weiss, (C) MEP i EU-parlamentet, sagt i Deadline 22.10.2021 og Uriasposten 29.10.2021).

  Uanset om det er 5 år siden at fruen udtalte det, så det hjertet er fuldt af løber munden over med. Hvorfor det blev trukket tilbage???
  Ja, hvorfor tror du NP, fordi de fleste der stiller op til politiske tillidsposter, er helt ude af trit med hvad den “almindelige” dansker mener. Sværere er det altså ikke.

  Og hvad med Polen, så de “rigtige” kan komme til magten. Polen før nuværende Donald Tusk var krititiske overfor fremmede (læs muslimer), ligesom Orban, hvor Donald Tusk kom fra det nationalfjentlige EU, som vil udskifte de etniske europæiske befolkninger.

  Manglende indsigt i en problemstilling, har tilsyneladende ikke afholdt en NP fra at udtale sig!

 41. Karsten Jensen

  Femte kolonne virksomhed

  Det burde være klart for enhver, at Europa er under angreb udefra og indefra af femte kolonne landsforrædere.

  Det absurde er, at de muslimske invasioner og deres nyttige idioter ikke lægger skjul på, hvad der er hensigten: Erobringen og undertvingelsen af hele Europa.

  De siger lige ud, at når vi er mange nok, så overtager vi magten med snabeltyrkersko og macheter. Alt det kræver er en smule tålmodighed for antallet stiger hurtigt og sikkert som en snebold, der bliver større og større på vej ned ad bakken.

  D. 16. april på 5 års jubilæumsdagen for nedbrændingen af Notre Dame og på dronningens fødselsdag røg Børsen. Borgerkrigen er allerede startet og ingen tør tale om det. Mange vil spørge var det nu terror?

  Se omkring hvordan brandstiftelse, halsoverskæringer, bombesprængninger, lastbilattentater og en stribe andre grusomme terrorhandlinger er blevet hverdag i Europa. Aviserne gider knap skrive om det og hvis de gør, så er de for bange for at sige, hvem der står bag. Et enestående svigt af pressen, som i historien vil fremstå som fuldstændig uforståelig.

  Pludselig vil vi stå midt i ragnarok og mange vil spørge: Hvordan kunne det komme så vidt?

  Svaret er enkelt: Ignorance og inkompetance……..og en utilgivelig naivitet.

  1. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

   Vikingerne er blevet til tøsedrenge,
   tøffelhelte, vatnisser og kvindagtige slapsvanse
   der lydigt underkaster sig skørteregimet og som blindt og
   naivt tror på alt hvad feministerne, ligestillings-svindlerne, metoo.
   kvindesagskvinderne og BIG MOTHER/ BIG BROTHER fortæller dem.

   Pernille Weiss, en radikal pladderhumanist
   forklædt som konservativ. Antagelig blev hun hjernevasket fra lille af sin mor
   Birthe Weiss. Hvor hjernen skulle være, er der nu kun vaskepulver og sæbe-
   bobler tilbage. Hun må derfor betragtes som uhelbredelig idiot. Men da der
   er mange andre som også er blevet hjernevasket fra små, fik hun fuld opbak-
   ning fra C, fik pæne stemmetal og endte i EUs Mickey Mouse parlamentet.

   Politik-kvindernes store antal bliver mændenes død og Europas undergang.
   At mange mænd også har ladet sig feminisere, fremskynder kun processen.
   Europas lande, Danmark og Sverrigstan mv. er færdige og bliver snart smidt
   ud på historiens losseplads, medmindre der indtræffer mirakler.

   Man kan også dø af uvidenhed og dumhed, eller af korruption og uduelighed.
   Eller af organiseret ondskab. Læs videre hos Hodja, PragerU og Youtube.
   Se Black Pigeon: Why women destroy families, nations and civilisations.

 42. Her går det godt, fru kammerherreinde

  NP frikender Pernille Weiss fordi hun’
  har givet en undskyldning for sit forrykte forslag om at DK sagtens
  kan få plads til og råd til at modtage 10 millioner afrikanere. Men
  det var efter pres hun undskyldte, så hun mener nok stadig at 10
  millioner migranter mere vil være en berigelse.

  Der er blevet nedlagt over 10.000 jobs i svineslagterierne men det
  er pga. EU-regler. Derudover har politikere nedlagt en lang række
  andre erhverv: togfabrikker, skibsværfter, coasterflåden, store
  dele af fiskeriet, hele mink-branchen…. og massevis af købmænd,
  bagerbutikker, underleverandører osv. er blevet lukket og ramt af
  konkurs pga. dårligt gennemtænkt lovgivning. Nu er man også
  ude efter ejere af boliger, benzin- og dieselbiler.

  1. Niels Poulsen

   Pernille Weiss undskyldte i det mindste. Det gør du aldrig.

 43. Demografi og demokrati

  Grænsekontrol er igen oppe i tiden
  Grænskontrollen den 9. april 1940. Der var væbnet dansk modstand ved den dansk-tyske grænse. 11 danske soldater og tre grænsevagter døde. I alt døde 16 danskere under den tyske invasionen af Danmark.
  Pas og told kontrol ved grænsen til Tyskland foretages i dag med stikprøver.
  Dagbladet Information 16. august 2023: “Efter syv år med ’midlertidig’ grænsekontrol: Nu undersøges Danmark for mulige ulovligheder. Grænsekontrollen blev genindført i 2016 og er lige siden blevet forlænget systematisk af skiftende danske regeringer. Nu undersøger EU-Kommissionen sagen. EU-Kommissionen har indledt en officiel undersøgelse af, om den ’midlertidige’ grænsekontrol, som Danmark har haft siden 2016, er ulovlig. Det oplyser Kommissionen i et svar til Information: »Kommissionens position er klar. Genindførelse af grænsekontrol skal være exceptionel, strengt begrænset i tid og en sidste udvej,« skriver Anitta Hipper, der er Kommissionens talsperson for indre anliggender(..) Udviklingen tyder på, at Kommissionen er ved at tabe tålmodigheden med de gentagne danske forlængelser af grænsekontrollen, vurderer Jens Vedsted-Hansen, der er professor i migrationsret og EU-ret ved Aarhus Universitet.”

  Men “hvis EU’s indre grænser fortsat skal kunne holdes åbne, er det en forudsætning, at der kommer styr på de ydre grænser.” (Børsen, tirsdag 03.04.2024)

  Grænsekontrol i USA
  “Repræsentanternes hus fik ikke flertal i går for et lovforslag om øget grænsekontrol, som ledelsen i det republikanske parti havde ønsket som garanti for, at de ville at støtte en hjælpepakke til Ukraine, Israel og Taiwan.” (Kilde The Daily Montana 20. april, 2024)

  “Mens Ukraine i månedsvis har skreget efter mere militær støtte, har en kolossal amerikansk hjælpepakke til en værdi af 420 milliarder kroner været strandet i Kongressen i Washington. Der har den siddet fast i et halvt år, fordi det republikanske flertal i Repræsentanternes Hus har blokeret for aftalen. Her har argumenterne blandt andet lydt, at USA skal prioritere at få styrket landets grænse til Mexico i stedet for at bruge milliarder på at forsvare Ukraine.” (DR 20. april 2024)

  1. Niels Poulsen

   “Grænskontrollen den 9. april 1940. Der var væbnet dansk modstand ved den dansk-tyske grænse. 11 danske soldater og tre grænsevagter døde. I alt døde 16 danskere under den tyske invasionen af Danmark. Pas og told kontrol ved grænsen til Tyskland foretages i dag med stikprøver.”

   Rolig nu. Olaf Scholz har ingen planer om at invadere Danmark. Både Danmark og Tyskland er medlem af EU og NATO. Hver dag afpatruljerer danske jagerpiloter luftrummet over Danmark. Et angreb fra Rusland vil øjeblikkeligt blive besvaret fra NATO.

   Angående hjælpepakken til Ukraine, som blev vedtaget med mange republikanske stemmer i Repræsentanternes Hus i går, skal Trump ifølge rygter have godkendt den ind og ud fra retssagen mod ham om tys-tys-penge angående hans ægteskabelige sidespring med en glædespige.

 44. Demografi og demokrati

  Islamisering. Spørgsmålet er stadig, hvor går grænsen?
  “Stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt P.C. Matthiessens ønsker om »drastiske forholdsregler« imod indvandringen implicerer et Fort Europa med »pigtråd og krigsskibene ude for at stoppe flygtninge i gummibåde«, svarer professoren i et interview: »Jeg synes, man skal gå i gang med at tænke i disse nye, meget ubehagelige, baner fremfor at bruge så ufattelig megen tid og så mange penge på at diskutere et asylsystem, der på et eller andet tidspunkt alligevel ikke kan holde.« (Ekstra Bladet, 25. marts 1995).

 45. der Adler

  Schengen-aftalen er en stor misforståelse. Betingelsen for at grænsekontrollen blev fjertnet i EU`s område var, at områdets ydre grænser blev kontrolleret af Frontex. Hvad er der sket, de er piv åbne, og Frontex har udviklet sig til en taxa-tjeneste, der opsamler negre i læssevis (Italien/Grækenland/De Kanariske Øer), og bringer dem til et EU land, og er de først kommet ind, får man de færreste ind.
  Og hvad er det for mennesker der skal forsørges af de stakkels skatteydere, det er ikke folk som industrien kan bruge, da de fleste er uden kompetancer. Mange er daglejere, dadeltrampere, kameldrivere. Deres primære opgave er at blive forsørget, og en stor del vil nok indgå i den voldsomme kriminal statistik, hvor de fremmede ligger i top.

  I dag kan man myrde, voldtage, handle med hårde stoffer og slå folk fordærvet, og de kan ikke udvises, hvis de ikke selv indvilger!!!
  Så langt ud på skråplanet er Danmark kommet, i diversitetens og mangfoldighedens ulyksalige navn.

  1. Karl Martell

   Det kan siges meget kort, de indre grænser kan ikke åbnes, så længe de ydre grænser ikke bliver beskyttet og lukket!
   Det værste er at EU godt kan, men ikke har viljen. Vi har masser af militær, det kræver ikke specielt dyrt og avanceret udstyr at lukke grænserne. Det kræver en del mandskab, men i stedet vælger man, at bestikke diverse mellemøstlige diktatorer.
   Med typer som Ylva Johanson og muligvis Stine Bosse er det dømt ikke at virke.

 46. Prins Valiant fra Thule

  EU har ikke vilje til at passe på de ydre grænser,
  tværtimod ønsker EU-topfigurerne at importere så mange afrikanere som
  muligt. Meningen er at destabilisere og opløse nationerne, så Tyskland kan
  komme til at dominere hele Europa. Det er derfor der fra mange sider advares
  om at Europa er på vej mod at blive ødelagt indefra. Af EU og landenes egne
  regeringer. Bemærk også hvad der er WEFs og WHOs politik. Black Pigeon
  siger at vi snart kan blive suget ind i et sort hul af politisk vanvid, hvorefter
  det vil være slut med enhver form for frihed, privatliv, demokrati, sikkerhed
  og tryghed. Kriminalitet, sygdomme og “nordkoreanske” tilstande bliver
  vores fremtid. Fattigdom, krig og “vacciner” kan også blive manges skæbne.

 47. Blot et par bemærkninger

  Der er ingen mangel på BOMBE- SPRÆNGNINGER i Sverige.
  Ofte suppleres de med skyderier, knivstik og påsatte brande.
  Eksplosionerne kan være så kraftige at huse udslettes, folk
  slås ihjel. Boligblokke kan falde sammen eller mister facaderne.
  Se Hodja i dag søndag.

 48. der Adler

  HER ER NOGLE AF TÅBERNES UDTALELSER:

  ” … hvis man tror, at ensretning og ensartethed giver udvikling og nytænkning, så tager man jo helt fejl. Vi kunne jo være et land, hvor man beviste, at multikulturelle samfund giver de bedste nye løsninger.”
  (Stine Bosse), erhvervskvinde, Ajour 2012).

  ”Jeg ved, jeg taler på manges vegne, når jeg skriver, at vi sidder med en led smag i munden.”
  (Stine Bosse, erhvervskvinde i Ræson, og Den Korte Avis 3. august 2015, i anledning af at den blå regering har strammet overfor de såkaldte flygtninge”).

  ”Det er det, der er det betændte politiske problem. Det bliver umuligt at lykkedes med integrationen, hvis samtlige politikere ikke tydeligt signalerer, at selfølgelig kan du være dansk og samtidig muslim,…. Men for mig handler det om sociale forhold. Det handler om, at der har været åbent hus for uuddannede imamer, som staten har vendt ryggen til.”
  (Stine Bosse, tidligere erhvervs kvinde i Berlingske/Politiki 05.10.2016 og Uriasposten 05.10.2016).

  ”Der står en politiker (Martin Henriksen) fra Danmarks næststørste parti og rent faktisk siger til en veltalende og efter min mening pæredansk ung mand, at han slet ikke er dansker. Og kriteriet, hvis man borer i det, er jo, at det bliver han aldrig. Han har den forkerte farve, og han har den forkerte baggrund, så bare glem det”.
  (Stine Bosse, tidligere erhvervskvinde i Berlingske Tidende 05.10.2016).
  ”Fortæl os derfor gerne, hvordan noget EU-land skulle se sig i stand til at modtage, hvis Danmark ikke er. Vi er blandt de mest velhavende. Vi har brug for arbejdskraft. Vores inklusion begynder at
  fungere. Altså er vi relativt bedre i stand til at modtage end andre lande.”
  (Stine Bosse, tidligere erhvervskvinde i Altinget 15.10.2018 og Document 05.11.2018).

  ” Mange flygtninge er vor tids grimme ællinger, som H.C. Andersen beskrev det så malerisk og dansk”.
  (Stine Bosse, tidligere erhvervskvinde, i Altinget 24.10.2018 og Uriasposten 25.10.2018).

  2014 udtalte nuværende arbejdsmarkedsminister Ylva Johansson: at ”-der ikke var nogen øvre grænse for hvor mange asylansøgere Sverige kunne tage.” (Snaphanen, 21.10.2015).

  ” Migration er noget af det der får Europa til at trives. Vi har meget migration til EU. Vi har brug for det. Vi har brug for migranter. Vi har brug for disse mennesker. Vi er et aldrende samfund.
  (Ylva Johansson, svensk EU-kommissær for indre anliggender, 24.09.2020 og Uriasposten 28.09.2020).

  EU’s udenrigskommissær, kommunisten, italieneren Federica Mogherini: ”Europæerne bør forstå, at vi af hensyn til vor økonomi og velfærd har behov for indvandring (fra Afrika)”, og hun tilføjede: ” Lad mig her fra starten af gøre det helt klart: Europa lukker ikke og vil ikke lukke sine grænser.”

  ”EU vil aldrig blive et fort.Vi er imod at bygge hegn. Vi er for at bygge broer til vores nabolande. Migration er kommet for at blive i mange årtier fremover, og vi er nød til at forberede os på det. Vi er nød til at acceptere migration og multikultur som den nye norm. Intet land kan klare dette alene”
  (Dimitris Avramopoulos, EU’s græske formand for migration på Newspeek 20.05.2018).

  ”Grænser er den værste opfindelse, som politikere nogensinde har gjort.”
  (Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen august 2016,
  Douglas Murray ”Europas undergang,” kapitel 11, s.213).

  ”Grænser er den værste opfindelse, som politikere nogensinde har gjort.”
  (Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen august 2016,
  Douglas Murray ”Europas undergang,” kapitel 11, s.213).

  Den 13.11.2015 blev Paris ramt af et frygteligt terrorangreb, der kostede 129 mennesker livet, udført af muslimske terroister. Men 2 dage efter angrebene, kunne Jean-Claude Juncker udtale følgende i Antalya/Tyrkiet: ”Der er ingen grund til at revidere Europas politik i spørgsmålet om flygtninge. Angriberne var ”kriminelle” og havde intet med islam at gøre, og var ikke flygtninge eller asylansøgere. Jeg indbyder dem, som prøver at ændre den migrationsagenda, vi har vedtaget. Jeg vil gerne opfordre dem til at være seriøse omkring dette og ikke give efter for simple reaktioner, som jeg ikke bryder mig om,” (Douglas Murray ”Europas undergang,” kapitel 11, s.223).

  ”Irregulær migration vil kun stoppe, hvis migranter får en lovlig vej ind i Europa.”
  (Jean-Claude Juncker, EU kommisions formand sagt i forbindelse med Europas
  migrationsproblemer, NewSpeek, 13.09.2017).

  ”Migration er en kendsgerning i Frankfurt. Hvis dette ikke passer dem, må de flytte et andet sted hen.”
  (Nargess Eskandari-Grünberg, Bündnis90/Die grünen, svar til klage fra 50 beboere over integrationsproblemer).

  ”Tyskland må inddæmmes udefra og fortyndes indefra ved immigration.”
  (Joschka Fischer, udenrigsminister i boegn ”Risiko Deutschland.”

  ” Vi skal ikke glemme at hele det store projekt ”Europæisk Enhed” er nødvendiggjort af Tyskland. Det handler om at inddæmme Tyskland, så det ikke bliver til fare for andre. Det må vi ikke glemme her i dette land. Hvis de tror at dette, 65 år efter krigsafslutningen, ikke længere spiller nogen rolle, så er De helt galt afmarcheret. Det drejer sig hver eneste dag om dette.”
  (Günther Verheugen, fhv. tysk EU-Kommissær, 09.12.2010 til Maybrit Illner.”

  ”det er slet ikke mere spørgsmålet om islam hører til i Tyskland. Denne religion er allerede her og vil på sine steder udgøre mere end 50% af befolkningen under 45 år. Det er en realitet man må indstille sig på.”
  (Christian Lindner, FDP generalsekretær, april 2011.”

  I 2015 udtalte den 61-årige regeringspræsident, CDU politiker Walter Lübcke følgende: ”Det står enhver tysker frit for at forlade landet, hvis de ikke delte hans ”værdier” på migrantområdet.” Den 02. juni 2019 blev han dræbt med et pistol skud i sit hjem i delstaten Hessen.

  Den tyske kanslerkandidat Martin Schultz sagde i 2017: ”Hvad flygtningene giver os, er mere værd end guld.”

  ”Islam er ligesom kristendommen en fredselskende religion. Muslimer tager lige så meget afstand fra terroismen og dens mål som andre dele af vores befolkning. Det viser uafhængige meningsmålinger. Islam bliver blot misbrugt af ekstremister og terroister, som findes inden for alle trosretninger, til at få andre mennesker til at støtte deres mål og vinde dem for terrorhandlinger. På verdensplan er de fleste ofre for den terror, som angiveligt begås i islams navn, muslimer.”
  (Tysklands Indenrigsministerium, se https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/sicherheit/islamismus/islamismus-liste.html
  Se også Ruud Koopmans: ”Islams forfaldne hus-De religiøse årsager til ufrihed, stagnation og vold,” s.122-123).

  STAKKELS DANMARK!

  1. Karsten Jensen

   Du gode Gud….Allah…Allah mener jeg…det var en fortalelse

   Man tror ikke det er muligt. Det står værre til end jeg ku forestille mig…..

   Se i nåde med os. Det kan kun ende galt.

   1. Når det er for sent vågner danskerne

    Hvis politikere er meget tykpandede eller sindssyge,
    kan de jo nemt have meninger som ikke har forbindelse til
    virkeligheden. Deres meninger udspringer af fantasier.

    Hvis folk er korrupte eller meget ambitiøse, kan de også
    sige og mene alt muligt som ikke har noget med sandheden
    eller realiteterne at gøre.

    Det er måske i det lys vi skal se Adlers eksempler?

 49. Demografi og demokrati

  Grænsekontrol fortsat. Leder Information 13. april 2024 (Martin Gøttske): “EU’s nye asylpagt beskytter Europa – ikke folk på flugt. Det er »historisk«, lød det fra Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola. Og det er noget, der vil gøre »en virkelig forskel for alle europæere«, tilføjede EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen. Der var begejstring til overflod i Bruxelles, da Europa-Parlamentet i denne uge med et snævert flertal stemte ja til en ny asyl- og migrationspagt. Den har også været længe undervejs. Det seneste årti har EU-landene været i en giftig intern kamp om, hvordan ansvaret for flygtninge og migranter skal fordeles.”

  Antal illegale indvandrere til EU-landene hidtil over Middelhavet.
  Der kom->
  228.741 i 2014
  1.046.336 i 2015
  373.643 i 2016
  184.344 i 2017
  137.080 i 2018
  121.303 i 2019
  97.170 i 2020
  est 200.000 2021**
  180.686 i 2022
  274.404 i 2023
  26.056 i 1. kvartal 2024
  **According to preliminary figures collected by Frontex, the total number of illegal border-crossings in 2021 was just short of 200 000 .

  Sådan styrer EU i dag immigrationen: EU har vedtaget forskellige regler for at styre lovlige migrationsstrømme, behandle asylansøgninger og returnere illegale migranter.
  https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/yearly-irregular-arrivals-and-fatalities/

  1. Blot en bemærkning

   Hvis D og D selv tror på disse tal, er han meget naiv.

 50. Demografi og demokrati

  Grænsekontrol fortsat:
  “Election 2024: Donald Trump Declines to Fight Aid to Ukraine
  Blog Post by James M. Lindsay April 19, 2024. Foreign Affairs
  (min oversættelse)”..Langt mere bemærkelsesværdigt end denne omsiggribende menings udveksling er dog, hvad der ikke er sket: Donald Trump har ikke blandet sig i debatten. På trods af at han gentagne gange udtrykte skepsis over for amerikansk støtte til Ukraine og kritiserede den måde, Biden har udformet den ukrainske hjælpepakke på, forsøgte han ikke at stoppe Johnsons beslutning om at holde en afstemning. Tværtimod var han vært for samme Johnson på Mar-a-Lago i sidste uge og sagde: “Jeg står sammen med ham dvs Mike Johnson, formanden for Repræsentanternes Hus. Trump undlod dog ikke at klage i går på Truth Social: “hvorfor giver Europa ikke flere penge til Ukraine?” Han ikke så meget som nævnte den vedtagne økonomiske hjælpepakke til Ukraine eller opfordrede republikanerne til at blokere den”

  1. Hvor er vi på vej hen?

   DR, TV2 og andre MSM fortæller at det er
   vedtaget at sende tonsvis af milliarder af dollars til Ukraine. Men er
   det nu rigtigt? Senatet skal da også stemme ja, så hvordan kan man
   sige at sagen er afgjort nu? Er senatets afstemning blot en formsag?
   Trump satser måske på senatet, hvor “demokraterne” ikke har flertal?

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *