JOE BIDEN VINDER ÅRETS PRÆSIDENTVALG VED AT FJERNE OPPOSITIONEN

Omkring halvdelen af USA’s vælgere støtter Donald Trump og drømmer sig tilbage til de gode gamle dage med Trump ved roret, hvor der var orden i økonomien, lov og orden i samfundet og nogenlunde fred i verden. Den anden halvdel er begejstret for præsident Bidens igangværende omstilling af det amerikanske samfund fra en demokratisk retsstat til en centralstyret formynderstat også kaldet det styrede demokrati. En statsform udviklet i østaten Singapore, hvor man nok har et parlament, men hvor forfatningen udstyrer PAP (Peoples Action Party) med en parlamentarisk særstilling, der permanent sikrer partiet regeringsmagten. Singapores styrede demokrati (Guided Democracy) blev forbilledet for det moderne Kina, Rusland under Putin og Tyrkiet under Erdogan. Og nu også USA under Biden.

Omstillingen af USA fra folkestyre til formynderstat har været smertelig for de amerikanske lønmodtagere og pensionister, der lider under høj inflation, uhæmmet kriminalitet og indskrænkning af ytringsfriheden. Joe Biden og Demokraterne kan derfor ikke være sikre på, at selv deres formidable propagandamaskine kombineret med deres politiske jerngreb om medier og samfund vil sikre sejren ved præsidentvalget i november. Demokraterne har derfor udviklet et sæt planer, der under alle omstændigheder garanterer den senile og hjælpeløse Biden fire år mere i Det Hvide Hus eller rettere i en liggestol på en solvarm strand, hvor han hellere vil være iført solbriller og isvaffel.

Demokraterne har først diskret under Trump og åbenlyst under Biden gennemført en fusion og sammensvejsning af retsvæsenet, politiet, medierne, uddannelsessektoren og militæret, der nu fremstår som en magtindustrielt kompleks kontrolleret af det Demokratiske parti. Det konsoliderede statsapparat er nu så stærkt, at Demokraterne har kunnet lancere et sæt planer, der ikke bare sikrer valgsejren til november, men tilmed at Donald Trump helt fjernes som kandidat. Det amerikanske justitsministerium har derfor orkestreret hele 91 kriminalsager mod Trump, der enten skal bringe ham i fængsel eller skandalisere ham i en grad, så selv borgerlige vælgere vender ham ryggen. Ingen i USA er i tvivl om, at hvis Trump ikke var stillet op til valget, havde der ikke været en eneste sag mod ham. Aktionen havde ikke været mulig i den tidligere retsstat, men kan efter systemskiftet til formynderstaten gennemføres uden protester og kritik fra medierne, der nu er en del af magtapparatet.

Der er vel egentlig ikke noget at sige til, at Demokraterne benytter sig af totalitære metoder. For det første, fordi de nu har magten, mulighederne og motivet. For det andet, fordi Bidens regeringsførelse har været en ubrudt række af tragedier og katastrofer for det amerikanske folk. På kun fire år er USA’s verdensklasse-universiteter omdannet til ’woke’ propagandacentraler, der diskriminerer hvide studerende (fordi de er hvide) og asiater (fordi de er for dygtige). I stedet optages studerende efter hudfarve og seksuel identitet. Optagelseskriterier frafaldes, studieindholdet udvandes, alle består og sluses ud i samfundet som nytteløse idioter.

Kriminaliteten breder sig uhæmmet i de amerikanske bysamfund. Forbrydelse eksisterer ikke mere som begreb, men ses af domstolene som en social konstruktion, hvor tyveri, vold og drab er samfundets skyld. Kriminelle sendes ikke i fængsel, men tilbage på gaden til nye ugerninger. I Bidens præsidentperiode er mere end 10 millioner migranter trængt ind over den nedlagte grænse mod Mexico. Ingen kontrol af identiteter og papirer. Cuba og de latinamerikanske stater tømmer deres fængsler og sender forbryderne videre ind i USA. Toksiske narkostoffer strømmer ind i landet og dræber hvert år 100 000 amerikanere. Det er tabu at tale om ulovlig migration. Så er man racist. En gymnasieelev er netop blevet bortvist fra sin skole i North Carolina for at have brugt vendingen ’ulovlig migrant’. (Illegal alien) Den korrekte betegnelse er ’udokumenteret migrant’, meddeler gymnasiet.

I USA’s forsvar er kompetencer og militære færdigheder tilsidesat til fordel for kønsidentitet, race og de rigtige meninger, som er bestemmende for karriere og forfremmelser. Officerer og mandskab flygter fra forsvaret som akut mangler 40 000 mand.  Biden beordrede USA’s væbnede styrker til at forlade Afghanistan i kaos og med halen mellem benene. De efterlod avanceret militært udstyr, fly, kampvogne og helikoptere til en værdi på 85 milliarder USD. Fine sager, som Taliban nu sælger til højestbydende slyngelstater og terrorister.

Præsident Biden bekæmper nådesløst produktion og udvinding af fossile brændstoffer. USA, der tidligere var selvforsynende med olie og gas, er nu afhængig af import fra diktaturer som Venezuela og Saudi-Arabien. Den grønne omstilling har iværksat en forrygende inflation, der har fordoblet priserne på mange fødevarer, på byggematerialer og særligt benzin. En økonomisk katastrofe for den amerikanske arbejder, der ofte har langt til arbejdspladsen. Til gengæld fosser subsidier og overførselsindkomster ud af statskassen.  Seddelpressen kører i døgndrift, og hver tredje måned stiger udlandsgælden med et tusind milliarder USD.

Det kan man ikke vinde et valg på med mindre, man har fikset det i forvejen. Og det har man så.   Donald Trump må således vinke farvel til endnu en periode i Det Hvide Hus. Men nu er han jo kendt for at elske kampen lige så meget som sejren. Så vi må håbe på, at han har det sjovt så længe, det varer.

21.april 2024

87 Thoughts to “JOE BIDEN VINDER ÅRETS PRÆSIDENTVALG VED AT FJERNE OPPOSITIONEN”

 1. Henrik Wegmann

  Og det er jo ikke “bare” i USA. I hele den vestlige verden – USA, Europa, Canada, Aus og NZ – er der sket en sammensmeltning af røde politikere, medier, politik & domstole og undervisningssektoren. Og overalt er ytringsfrihed, hvad der måtte være tilbage af den, under hårdt pres.

  Spørgsmålet er, om de unge har fået øje på, hvad det er, der sker. Og har viljen og evnerne til at ændre situationen.

  1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Nu er det vistnok sådan at i Singapore fungerer
   tingene ret fornuftigt, og der tages hensyn til hvad befolkningen ønsker og
   har brug for. Det er nok tvivlsomt om “demokraterne” i USA har Singapore
   som forbillede. Det ser mere ud til at de bare vil have magten for enhver
   pris, og at det de er i gang med, er at etablere en vanvittig og rødfascistisk
   diktaturstat hvor enhver hensyntagen til borgernes behov, velfærd og ret
   tigheder er en by i Nordkorea. Det er meget sandsynligt at Trump bliver
   skubbet ud i kulden med løgnekampagner, skueprocesser og juridisk hum
   bug, men affinder amerikanerne sig så med det, eller hvad sker der? Hvis
   demokratiet og ytringsfriheden i USA forsvinder, går både USA og Europa
   mørke tider i møde. En total katastrofe for Vestens hvide befolkninger
   kan blive det næste.

   1. De grønne og de woke er blodrøde

    SYREBOMBER OG ATOMBOMBER

    I en dansk skole blev i dag fundet et antal syrebomber,
    indsmuglet af elever. Hvilken slags elever vides ikke,
    men de er nok ikke pæredanske (?). To skolebørn er kommet
    til skade.

    DR meddeler at Iran kun er uger fra at have en atombombe. Men
    DR mener at de ikke vil kunne ramme Israel, fordi de endnu ikke
    har raketter der rækker langt nok. Men DR tager måske fejl. Og
    det er heller ikke utænkeligt at Iran sender et par atombomber
    til Libanon eller Syrien som er tæt på Israel.

 2. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

  Udviklingen i USA og Canada er ildevarslende.
  Men det som foregår i Europa er også meget uhyggeligt.
  Det er som om teknologien er ved at skabe samfund som
  er aldeles umenneskelige.

  Med digitalisering, overvågning, robotter,
  kunstig intelligens, computerspil, tv-propaganda og tv-underholdning
  m.m. kan man kontrollere borgerne overalt døgnet rundt. Og man kan
  styre flertallets tænkning og meninger. Borgerne kan hjernevaskes til at
  mene at alt er godt, selvom alt bevæger sig i retning af grufulde ulykker
  og daglig terror, samt fattigdom og tyranni, barbari og kollektivt selvmord.

  Se hvad PragerU fortæller om ideologisk galskab mv.

  1. Blot et par bemærkninger

   Under Trump blev økonomien og
   trygheden bedre og bedre, under Biden blev økonomien dårlig, og
   millioner afamerikanere føler sig nu utrygge fordi kriminaliteten er
   eksploderet i byerne med democratiske borgmestre. Politiet er sat
   fra bestillingen, og tusinder af butikker er gået fallit og er lukket
   pga. tyvebander og røvere. Antallet af mord er tredoblet.

  2. Steen Raaschou

   For ikke at tale om Canadas medicinske dødshjælp. En ung pige var deprimeret. Hun skal dø i maj.

 3. Karsten Jensen

  There Will be a Bloodbath

  Trump gjorde ikke noget godt for sit valg, da han ved fortalelse kom til at sige, at hvis han ikke blev valgt, ville der kommet et blodbad som aldrig før. Det kan være farligt at tale udenfor manuskript og i sine følelsers vold.

  Aamunds beskrivelse af det amerikanske samfund er interessant læsning. Det virker som et samfund i opløsning og uden sammenhængskraft. Bl.a. gælden og seddelpressens stadige stigning vækker bekymring. Det er set før i historien og ender som regel ikke godt.

  Faktisk virker det som om begge kandidater ikke har det, som skal til for at rette op på situationen. Den ene er for svag og den anden er for skør.

  Når man ser på verdens gang rundt omkring er det i det hele et bedrøveligt syn. Der er grundliggende ubalancer, som det ser ud til, at menneskeheden ikke er i stand til at håndtere.

  Måske er der kun bøn tilbage?

  1. Wiens redning skete 1683

   Det som Trump sagde, var at hvis han ikke blev valgt,
   ville arbejdspladserne i bilindustrien blive udsat for et “blodbad”, dvs.
   at de ville blive udsat for massefyringer og titusinder af arbejdspladser
   ville gå tabt. Det er så af MSM blevet forvrænget til at der skulle være
   tale om et blodbad på mennesker. Den sædvanlige manipulation.
   Trump er ikke skør, men MSM bagtaler ham uafbrudt, så han fremstår
   som skør. Der er tale om et stort anlagt karaktérmord. Det er en gammel
   teknik, meget brugt lige siden 1917, og også før den tid. Har man ingen
   argumenter, bruger man skældsord og beskyldninger.

   1. Karsten Jensen

    Det er ganske rigtig, at han startede med at sige det om bilindustrien, men så kom han til at forsnakke sig og fik indskudt en sætning om, at hvis han ikke blev valgt, så ville blodbadet blive endnu større ….det er ikke til at komme udenom, når man hører og ser videoklippet med ham. Han var ude dagen efter og forsøge sig med at sige, han var blevet misforstået. Der var ikke noget at misforstå.

    Hvorvidt han er skør, er der næppe heller den store tvivl om.
    Bindegal og pinlig uvidende. Det hele sejler rundt for ham. Selv den mest trofaste af trofaste Mike Pence fik nok af hans
    kolbøttefabrik.

    1. Tennisspilleren

     Det er ved at blive mystisk. Det gik meget bedre under
     Trump end under Biden. Som Aamund, Tucker Carlson og
     mange andre har fortalt om, så har der været en lang række
     fejltagelser og skandaler under Biden. Og der var fred, mindre
     kriminalitet og bedre styr på økonomien. Dine skriverier og
     påstande minder meget om visse andre skriverier på denne
     debatblog. Har du skiftet navn? Er du en ny udgave af Niels Poulsen? Mener du at alt hvad Aamund beretter om i sin
     artikel øverst, er forkert?

     1. PS

      Det som Trump kan have ment, hvis
      vi godtager Karsten Jensens/Niels Poulsens
      udlægning, kan jo også have været at under
      Biden og democrats kan der komme et blodbad.
      Det er jo på en måde allerede i gang, eftersom
      antallet af overfald og mord er steget dramatisk,
      fordi democrats freder de kriminelle. I mange
      byer bliver de nu løsladt med det samme, efter
      at politiet har arresteret dem for alvorlige for
      brydelser. Som skildret i Aamunds artikel. Men
      KJ/NP vil have det til at Trump truer med at ville
      arrangere et blodbad på befolkningen. Det er en
      forvrængning.

     2. Blot et par bemærkninger

      Det er sådan set spild af tid at diskutere
      Trump kontra Biden her, eftersom vi ikke har
      ringeste indflydelse på hvem af dem som bliver
      valgt. Der er mere mening i at analysere på
      hvad den danske regerings politik kan få af
      grimme konsekvenser for os selv. For at de
      tre partier S, V og M har planer der vil kunne
      blive til stor skade og ulykke for mange, mange
      danskere, er der vist ingen tvivl om. Og partier
      som de konservative, EL, R og SF mv. ser også
      ud til at svigte og snyde deres vælgere . Ingen
      af dem forsvarer manden på gulvet. De vil alle
      hellere tjene EU end den danske befolkning.
      Og de vil alle fortsætte med co2 halløjet og
      folkeudskiftningen. Mange advarsler om at
      Christiansborgs politik er særdeles kortsynet,
      er at se på nettet.

    2. Tennisspilleren

     Karsten Jensen.

     Det er ved at blive mystisk. Det gik meget bedre under
     Trump end under Biden. Som Aamund, Tucker Carlson og
     mange andre har fortalt om, så har der været en lang række
     fejltagelser og skandaler under Biden. Og der var fred, mindre
     kriminalitet og bedre styr på økonomien. Alligevel mener du
     Trump er skør og en kolbøttefabrik. Og at 165 millioner USA
     borgere er begejstrede for Trump uden grund.

     Dine skriverier og
     påstande minder meget om visse andre skriverier på denne
     debatblog. Har du skiftet navn? Er du en ny udgave af Niels
     Poulsen? Mener du at alt hvad Aamund beretter om i sin
     artikel øverst, er forkert?

     1. Blot en bemærkning

      De seneste opinions-undersøgelser siger
      at over 200 millioner amerikanere vil stemme
      på Trump, hvis der var valg i morgen. Det
      viser at et betydeligt flertal mener at Trump
      vil være en bedre præsident end Biden.

  2. Trumps bemærkning om ‘blodbadet’ var specielt en henvisning til det ‘blodbad’ Biden ville udrette på den amerikanske bilindustri, hvis han fortsætter som præsident, idet Biden har planer om helt at udfase benzin- og dieselbiler. Folk vil ikke have de rene e-biler, som er hamrende dyre at vedligeholde og reparere, lang tid om at lade op og aflader hurtigt, når det er koldt. Amerikanerne vil have traditionelle biler og billig benzin. Det har Trump lovet dem.

   1. Ole Jensen

    Er co2 hysteriet vor tids heksejagt?
    Før i tiden jagtede man kvinder for at have bedrevet trolddom.
    De blev beskyldt for at have været årsag til en fejlslagen høst,
    sygdom hos en nabo, et tordenvejr og lynnedslag der satte
    ild til en gård der nedbrændte, eller det kunne være en hest
    der løb løbsk. Alle disse beskyldninger var forkerte og havde
    intet med virkeligheden at gøre. Kvinderne blev dømt, men
    de var alle uskyldige. Alle anklagerne var vås og løgn.

    Nu om dage anklager og jagter man så co2-molekylerne. De er
    alle uskyldige og harmløse, og endda nyttige og livsnødvendige.
    Uden dem ingen planter, træer, buske eller kornmarker. Og
    klimaforandringer er sket igen og igen i millioner af år. De har
    bare intet med co2 at gøre. Al den hysteriske snak om at co2
    truer menneskeheden er vås og løgn.

    Er vi nu lige så uvidende eller dumme som i 1600- tallet??

 4. Sandhed er bedre end løgn

  Dér hvor det kommer til blodbade på mennesker, er
  dér hvor et demokrati kører af sporet, så det bliver til et terror-regime eller
  sygt diktatur. Evt. er det camoufleret som demokrati og folkestyre, selvom
  der er tale om et mafia- og gangstervælde. Læs bøger om Sovjet-unionen
  under Lenin og Stalin. Man havde et “folketing” og en grundlov spækket
  med menneskerettigheder og garantier, men det var kun til pynt. Længe
  troede de fleste på propagandaen om at kommunisterne ønskede at alle
  skulle have det godt, men bagved løgnene og hykleriet foregik der grusomme
  og frygtelige ting, såsom massemord på uskyldige børn og voksne. Millioner
  af bønder og byfolk blev myrdet eller anbragt i slavelejre, under alle mulige
  påskud blev de arresteret. Eller Stalin & co. ville bare skaffe sig arbejdskraft
  der var gratis, altså ulønnet. De fik dårligt nok noget at spise, og mange frøs
  ihjel eller døde pga. hårdt arbejde og underernæring.

 5. Chrborg: hykleri, vanvid, besvær, modgang, tab, ulykke, sorg og tidlig død

  EUROPA ER VED AT BLIVE ET FARLIGT STED

  SVERIGE ER I FRIT FALD OG DANMARK ER PÅ VEJ NED AD ET SKRÅPLAN

  RESTEN AF EUROPA ER OGSÅ I DYB KRISE

  Hvorfor ser det sort ud for europæerne? Det gør det fordi marxister
  og woke feminister fører en pladderhumanistisk politik som går ud på
  at lade 100 millioner afrikanere og arabere komme til Europa, op til evig
  forsørgelse, gratis boliger og gratis alting. Det vil betyder voldsomme
  økonomiske byrder, mangedoblet kriminalitet og islamisering og afrika-
  nisering af alle Europas lande. Nedskæringer, spareøvelser, lukninger
  og forringelser præger allerede sundhedsvæsnet og infra-strukturen i
  Danmark og EU-landene.

  Hertil kommer at kommunisterne og de rabiate feminister også har
  meget negative holdninger til familien og hjemmet og til mænd og børn.
  Og mens man gå meget op i alt som er internationalt, har man en meget
  nedladende holdning til det nationale.

  I kølvandet på marxistisk og radikal politik finder man utallige eksempler
  på magtmisbrug, vanvid, uretfærdighed, tragedier og dødsfald.

  Hvis vælgerne bliver ved med at være naive, godtroende, glemsomme
  og historieløse mv., vil de sandsynligvis stemme sig til deres egen ruin
  og ødelæggelse. Titusinder af danskere er allerede delvis ruineret
  økonomisk set, pga. erhvervsfjendsk politik eller hård beskatning.
  Og snart kommer der EU-krav til 800.000 boligejere som vil gøre dem
  fattigere eller ligefrem boligløse.

  Indvandringen og folkeudskiftningen vil fortsætte, selvom regeringen
  lader som om den vil føre en stram indvandringspolitik. Men både
  Mette, Lars, Troels og Stine Bosse vil gerne have mange flere migranter
  til Danmark. I den retning er de ivrige, men siden 2015 har de intet
  gjort for at rette op på hospitalernes deroute. De synes at have en
  blind plet når det gælder folkesundheden. De er endda kommet så
  langt ud i det ekstreme, at de er begyndt at samarbejde med WEF og WHO.

  Så kan det næsten ikke blive værre. Se Hodja, Snaphanen og Youtube.

 6. Karl Martell

  Amerikanerne stilles ikke over for et fair valg. To gamle mænd med tvivlsomme kognitive evner. Den ene en storskrydende floskelkanon. Den anden en tydeligvis ældet, velmenende mand med dårlig hukommelse.
  Det er tydeligt for ethvert tænkende menneske, at Trump lyver om rigtig mange ting, hans tvivlsomme medvirken i forbindelse med stormen på Kongressen. Hans vægren ved at støtte Ukraine og så den lidt klamme affære med en pornostjerne.
  Biden derimod vil vil ikke lukke vandfaldet at migranter fra et dysfunktionelt og narkoinfiltreret LatinAmerika.
  Verdens politibetjent skal åbenbart på plejehjem. Det burde USA kunne gøre bedre.

  1. Træt

   sTormEn pÅ koNgrEsSen Spænd nu hjelmen og kom ind i kampen.

   Æder du også løgnen om at Trump blev valgt pga. russisk indblanding i valget?

   Skulle Trump endelig have bollet pornostjernen, så er det en del mindre klamt end Biden’s pædofile tendenser

   1. Karl Martell

    Det er dog utroligt som man bliver pålagt holdninger og meninger, man ikke har og aldrig har ytret.
    Prøv at læse hvad jeg skriver og lad være med at pådutte mig meninger jeg ikke har.

  2. Privatdetektiven

   Hvorfra har Martell sine meninger om Trump? Fra Politiken,
   DR eller TV2? Martell lyder som om han blot citerer fra disse medier.
   Hvad med at K.M. i stedet fik set på hvad Tucker Carlson, Redacted,
   Gravitas, Snaphanen, Hodja, Youtube, Aamund, André Rossmann og
   mange andre oplyser om den systematiske tilsvining af Trump. Det
   er naivt at stole på hvad MSM fortæller. Er Biden velmenende? Det
   tyder hans karriere ikke på.

   1. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

    HVIS DIN BIL IKKE KUNNE BRUGES
    DE NÆSTE 5 ELLER 10 ÅR, OG DU HELLER IKKE KUNNE
    KØBE EN ANDEN BIL, VILLE DU SÅ KØBE EN HEST OG EN JUMBE
    OG VÆRE TILFREDS MED DET?

    Hvis motoren, styretøjet eller bremserne på din bil
    var gået i stykker, og du så hos fem mekaniker-værksteder
    i træk fik at vide at de ikke havde tid til at reparere den før
    om flere år, ville du så ikke mene at det var en utålelig situation?

    Men det er sådan det nu er for mange patienter. Sundhedsvæsnet
    er brudt sammen på flere områder. Du kan komme til at vente i
    måneder eller op til ti år på at få behandling hvis du får en sygdom.
    Politikerne har vidst at det stod slemt til i over ti år, men de har
    INTET foretaget sig for at løse problemerne. Tværtimod udsulter
    de hospitalerne og skadestuerne mere og mere.

 7. Karsten Jensen

  Fight like hell

  Det er muligt, at nogle ikke forstår, hvad Trump siger, når han bruger sine kampmetaforer. Men de raske drenge med militærtøj, automatvåben, pickups og faner de forstår sproget. Paramilitære grupper som er frygtet af hele befolkningen.

  Stand back – stand by
  There will be a bloodbath
  If you don’t fight like hell, you will have no country anymore

  Hvad angår tilstanden i amerikansk økonomi og tilbagetrækningen i Afghanistan, så tror jeg ikke det har haft den store betydning, hvem af de to der er præsident. Det er andre kræfter, der er på spil og det er de samme embedsmænd og officerer, der udfører ordrerne.

  Men der er næppe tvivl om, at Trump ville være bedre til at sikre grænsen mod syd. Og det er naturligvis hans store trumpfkort!

  Det er jo også værd at bemærke, at ingen kan holde ud at arbejde for Trump i længere tid. Der er en kolossal udskiftning og alle vender ham ryggen. Lidt lige som med Mette Frederiksen.

  Da hun var justitsminister blev de nødsaget til at indføre en ordning, så hun ikke kunne holde møde med menige medarbejdere – kun med kontorchefer og opefter. Hun var så ubehagelig og nedladende.

  Nu har det været nødvendigt for hende at udkommandere 15 topsocialdemokrater til at ringe til pressen og fortælle, hvor meget de elsker hende. Det var en stående ordre. Mange oplyste til journalisterne, at de skammede sig over at være nødt til at gøre det.

  Det har de opdaget nede i Europa og vil ikke ha hende. De har vrøvl nok i forvejen. De vil heller ikke ha Løkke – de har korruption nok i forvejen. Og når de opdager, at Troels lod sig bestikke med et Rolex-ur af en oliesheik vil de nok heller ikke ha ham. Så nu hænger vi på dem!

  1. Blot et par bemærkninger

   Under Trump blev økonomien og
   trygheden bedre og bede, under Biden blev økonomien dårlig, og
   millioner afamerikanere føler sig nu utrygge fordi kriminaliteten er
   eksploderet i byerne med democrat borgmestre. Politiet er sat fra
   bestillingen, og tusinder af butikker er gået fallit pga. tyvebander og
   røvere.

   1. Blot et par bemærkninger

    Hvorfra har Karsten Jensen at ingen kan holde
    ud at arbejde for Trump og at alle vender ham ryggen?
    Karsten har vel ikke været i USA og været med i kredsen
    omkring Trump. Altså viderebringer K. J. blot noget ævl
    fra MSM, som har bagtalt Trump uafbrudt siden 2016.

 8. Karsten Jensen

  Pisk og gulerod

  Det er desværre sådan, at når antallet af mennesker stiger her på kloden, så stiger antallet af kriminelle også. Hvis det så kombineres med dårlige sociale kår og slaphed i bekæmpelsen, så kommer det helt ud af kontrol.

  I visse latinamerikanske lande er det så voldsomt, at banderne nærmest er urørlige og har bedre våben end politi og militær. Enkelte steder er man lykkedes med at anholde alle bandemedlemmer og holde dem indespærret, uanset om man kunne bevise den enkeltes lovovertrædelse.
  Alene medlemsskab af en kriminel bande er tilstrækkeligt.

  Det hjalp og befolkningen er lettet, for de er de virkelige ofre for afpresning, mord og vold.

  Man burde gøre det samme hos os i Vesten. Alle medlemmer af voldelige bander under lås og slå, og for min skyld gerne efterfølgende aflivning. Dette gælder også for fodboldhooligans. Det er jo helt vildt, at vi lørdag efter lørdag skal se dem drivende hærgende gennem gader og stræder. Et par enkelte eksekveringer og så er det problem også løst.

  Døden er blevet et tabu. Herre Gud….vi skal alle dø før eller siden. Og det er vel bedre at beskytte de uskyldige end at tage sødsuppe hensyn til voldspsykopater? Vi er mennesker nok på planeten.

  Lediggang er roden til alt ondt, så der bør være arbejdstilbud til alle unge efter evne og behov. Pisk og gulerod. Hvis du vil, kan du få en hjælpende hånd og hvis du vælger vold, mord og afpresning, så er det goodbyeruth.

  1. Der var engang et yndigt land

   K.J. har ret i at det ikke dur med dialogkaffe og
   flødekager til hårdkogte bøller, lystmordere og seriemordere. Og overfor
   den slags pak er det en hån mod ofrene når de slipper med så må og korte
   straffe at forbryderne griner og slet ikke lader sig afskrække.

   Men omvendt er dødsstraf heller ikke sagen. For den vil 100% sikkert blive
   misbrugt af staten mod politiske modstandere og andre som man ikke gider
   bruge tid eller penge på. Hele samfundet vil blive forrået. Selv i bananstater
   nøjes man som regel med at fængsle. Og indespærring af farlige psykopater
   i 35-40 år til de er blevet vænnet af med at være vaneforbrydere, er jo også
   en effektiv beskyttelse mod deres ondskab.

   Og hvad er en bande? Kan staten ikke bare påstå at enhver forening,
   ethvert fællesskab, enhver protestdemonstration og ethvert parti er
   en bande? Det sidste vil selvfølgelig kun blive brugt mod partier der
   er i opposition til regeringen.

   I Iran er hundredvis af borgere blevet henrettet for narko-smugling.
   Mange var sikkert bare nogle der var modstandere af præstestyret.
   I Sovjet blev millioner myrdet, bare fordi de boede på landet og
   ejede en smule jord. I Cambodia blev byfolk slået ihjel for at bruge
   briller eller for at eje en bog eller en skrivemaskine. I ISIS-lande
   blev kunne man blive hængt eller skudt for ikke at kunne huske et
   besstemt koran-vers.

 9. Karl Martell

  Verden er et usikkert sted når USA har en svag præsident, og det er længe siden, at vi har haft en stærk præsident. Den sidste stærke præsident var Ronald Reagan. Efterfølgerne har simpelthen ikke gjort det godt.
  Bush den ældre blev bange for sin egen skygge og trak sig ud af Irak inden Sadam Hussein var blevet fanget.
  Clinton lod USA ydmyge i Somalia og undlod at standse folkemordene i Rawanda og Dafur, og så hjalp han islamisterne på Balkan.
  Bush den yngre forsøgte at gøre sin fars arbejde færdig i Irak, uden at have en exitstategi.
  Obama gjorde ikke meget, han lod Rusland tage Krim. Han lod bashar Al-Assad bruge kemiske våben mod sin egen befolkning, selvom Obama havde sagt, at det var hans røde linje. Han fangede Bin Laden, men blev i Afghanistan. Han fik Nobels fredspris og var umådelig populær i Danmark. Nok mest fordi han var ikke hvid. Det er stadig en gåde hvad han fik nobelprisen for!
  Trump ydmygede Kim Jong un og misse derved muligheden for en fornuftig ordning med Nord Korea.
  Hans reaktion på et kemisk angreb i Syrien, var alt for svagt. Han gjorde og gør alt for at virke stærk, men er svag.
  Biden’s katastrofale tilbagetrækning fra Afghanistan er måske den største ydmygelse af USA siden Vietnam.
  Nu slås to plejehjemskandidater så om magten. Det er en ydmygelse i sig selv.
  Siden 2. Verdenskrig har vesten tabt samtlige krige vi har deltaget i, kun Korea krigen, som nærmest var uafgjort, og Falklandskrigen som briterne vandt, ellers lutter nederlag og fejlslagne lande som resultat.

  1. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

   Verden e også et usikkert sted når svenske
   socialdemokrater importerer millioner af aggressive, utaknemmelige,
   krævende og krigeriske kulturfremmede. Sverige er nu vesteuropas
   farligste land at opholde sig i. Antallet af overfald, mord og anden
   kriminalitet er tårnhøjt.

   Og når EU vil have 60 millioner “berigere” fra Afrika og Arabien til Europa,
   (med familiesammenføring når vi nok hurtigt op på 250-300 millioner), så
   bliver det også farligt at være europæer eller dansker. Direkte fordi kri-
   minaliteten vil stige voldsomt, indirekte fordi hospitalsvæsnet og den
   sociale velfærd vil blive udsat for myriader af besparelser.

   Sådan som politikerne i EU, Sverige og Danmark opfører sig, kan borgerne
   i alle EUs lande se frem til mindre frihed, mere tvang, mindre velfærd, mere
   stress, mere modgang, flere unødvendige tragedier og dødsfald.

   Prøv at studere hvad Hodja, Snaphanen og Youtube osv. fortæller om
   kunstigt fremkaldt overdødelighed, turbo-cancer, vold og mord, klima-
   hysteri, “grøn” omstilling, krig osv.

 10. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

  Martell skriver om at næsten alle Vestens
  krige blev tabt. De var altså fiaskoer hvor milliarder af dollars,
  euroer og kroner blev spildt. Alligevel mener Martell at Vesten
  også burde være gået i krig for at redde Somalia, Ruwanda,
  Syrien og Krim. Og måske også Nordkorea? (Blev Kim Jong Un
  ydmyget af Trumps besøg?) Martell har ret i at Clintons krig
  mod Serbien var en hjælp til islamisterne. Krigen mod Libyen
  hjalp hverken libyerne eller europæerne. Og krigen i Ukraine
  har ikke hjulpet befolkningen. Iflg. nettet er 900.000 mænd
  blevet dræbt eller invalideret indtil nu. Et kompromis havde
  været bedre end krig. Både Biden og Boris Johnson har et
  stort medansvar for at freden ikke blev bevaret.

  Hver eneste gang USA har startet en krig, er den endt i fiasko.
  Undtagen de tre gange hvor USA i krigene 1914-18 og 1939-45
  reddede Europa fra tyskerne og Asien fra japanerne.

  1. Karl Martell

   Jeg vil gerne citeres for det jeg skriver og mener.
   Jeg mener ikke at Obama og Trump skulle være gået i krig i Syrien, men de burde have kommet med et seriøst angreb. For Obamas vedkommende, så er det svagt at sige hertil og ikke længere, men så intet at gøre når linjen så overskrides. På samme måde burde Clinton have reageret helt anderledes kraftigt efter Black Hawk down i Somalia, men han burde ikke være gået i krig.
   Obama burde heller ikke være gået i krig mod Rusland i 2014, men burde have reageret meget kraftigere end nogle uvirksomme sanktioner.
   MHT. Rawanda og Dafur havde det været enkelt, at standse folkemordene. To svage lande lande, det havde været relativt overskueligt, men korrekt, det burde have været en opgave for FN, som dengang mistede sin uskyld, og beviste for verden, at det er en ligegyldig organisation.

   1. Blot en bemærkning

    “Et seriøst angreb”. Her mener du vel et bombeangreb?
    Men han man lade fly kaste bomber uden det er krig?

    1. Karl Martell

     Begrænset aktion og ødelæggelse af militær kapacitet.
     Krig er tropper på landjorden, men enig det er svært at sætte grænsen.

 11. Tennis-spilleren

  VIDEO REDDER MAND FRA KVINDES LØGNE

  Man saved after video shows woman lied about being thrown down stairs

  Ses på youtube

 12. Danske mænd er til grin

  Ja, når kvinder klager over mænd, er der nærmest omvendt bevisbyrde.

  Et resultat af de rabiate feministers og politik-kvinders dominans. Vi lever i
  et matriarkat, et kvinde-regime, hvor frådende lesbiske kvindesags-kvinder
  og BIG MOTHER altid har ret. Det er en slags omvendt islamisering. Vi er
  i vatnissernes og tøffelheltenes grøft, og islamisterne i den modsatte grøft.
  Hos ørkenens sønner og junglens mænd er kvinder 3. rangs, i Danmark er
  mændene 3. rangs. I skilsmisse-sager 5. rangs.

 13. Demografi og demokrati

  Der bliver hetzet mod AfD i Tyskland, som er tæt på at forbyde partiet, som den alid skarpe og modige, David Gress rammende forleden karakteriserede som “Tysklands eneste opposition” 🙂
  I USA er der startet “91 kriminalsager mod Trump, der enten skal bringe ham i fængsel eller skandalisere ham i en grad, så selv borgerlige vælgere vender ham ryggen”, som der står i blogteksten.
  Hvad siger den kritiske danske presse? De statejede DR og Tv2 og de statsstøttede aviser er enten tavse om det demokratisk problematiske i det eller de applauderer ligefrem. De gamle medier afskyr populismen under indtryk af deres egne konstant faldende seer- og læsertal.
  Der er et folkeligt oprør, som magthavernes medier måske kan bremse med tendentiøs redigering af videoklip ala ‘blodbadet’ Trump angiveligt lovede, som var klippet ud af hans forudsigelse for fremtiden for bilindustrien i den konkurrence med Kina uden løgne og fake news. ‘Blodbath’ er en ofte anvendt metafor, når man skal udtrykke kriser i lignende sammenhænge overthere. Alt kan vrides og vendes af medierne, hvis de ønsker at skræmme vælgerne. Det er set før?
  Men før eller siden vil pøblen/folket nok erobre magten? Muligvis er det en revolution – den største siden Guthenberg? Det er en udløber af den ‘disruption’, som internettet har forårsaget i branche efter branche. Nu rammer den også den politiske branche?
  Mange folk tror nu, at de kan selv uden at blive styret af statsmediernes ‘Big Brother’.
  Om de kan det, vil måske snart vise sig ? 🙂

  1. Demografi og demokrati

   Statsmediernes ‘Big Mother’? 🙂

 14. Der var engang et yndigt land

  AvisenDanmark om 850 tons giftig chokolade
  leveret til dansk choko-gigant.

  Fredericia Dagblad: 7-årig pige var glad, rask og frisk, men
  døde så pludselig af hjertestop. Efter vaccinering ??? En så
  grusom tragedie at man mangler ord.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   En Mona Juul er nu blevet formand/forkvinde
   for det konservative folkeparti. Men vil hun trække partiet i en endnu mere
   radikal retning, så det ender som et ufolkeligt halvrødt parti? At hun er en
   fanatisk klima-aktivist er soleklart og hendes familiepolitik bliver næppe til
   mændenes og børnenes fordel. Børnene skal jo helst være faderløse og
   skal jo helst statsopdrages, hvis det står til de radikale salonkommunister.

   Hun startede dog i FT med et godt ? til Mette Fupsen. Hvorfor har regeringen
   holdt en rapport om de yderst giftige opioider tilbage i 9-10 måneder? Da den
   endelig blev offentliggjort, kaldte S, V og M den for alarmerende. Har de så
   snorksovet i et lille års tid?

   Inger Støjberg havde også et godt ? til Mette. Hun spurgte om S, V og M vil
   være med til at afskaffe arbejdspladser via co2 afgifter. Det fik Mette til at
   sige at hun blev utrolig ked af det da hun hørte at 1200 arbejdspladser (og
   flere end det) var forsvundet da Sjællands sidste slagteri blev lukket i sidste
   uge.

   Men Mette var da vist ikke ked af det, da hun lukkede 5-8000 arbejdspladser
   med sin mink-politik og sine helt unødvendige covid-restriktioner. Og hun
   har heller ikke beklaget de frygtelige bivirkninger som Pfizer-“vaccinerne”
   har haft.

   1. De grønne og de woke er blodrøde

    Man kan sige at de konservative har fået deres
    egen Greta Tunfisk. Mona Juul er ligeså fanatisk mht. co2.
    Og hvis nogle landmænd bliver ruineret af co2-afgifter, er
    det synd for dem, men krigen mod co2 er vigtigere end alt
    andet, påstår Mona. På klima-området er Mona lige så radikal
    som de radikale. Og Mona udelukker ikke et samarbejde med
    Lars Ulykke og Martin Lidegård fra M og R.

 15. Demografi og demokrati

  Statsmediernes ‘Big Mother’? 🙂

 16. De grønne og de woke er blodrøde

  SYREBOMBER OG ATOMBOMBER

  I en dansk skole blev i dag fundet et antal syrebomber,
  indsmuglet af elever. Hvilken slags elever vides ikke,
  men de er nok ikke pæredanske (?). To skolebørn er kommet
  til skade.

  DR meddeler at Iran kun er uger fra at have en atombombe. Men
  DR mener at de ikke vil kunne ramme Israel, fordi de endnu ikke
  har raketter der rækker langt nok. Men DR tager måske fejl. Og
  det er heller ikke utænkeligt at Iran sender et par atombomber
  til Libanon eller Syrien som er tæt på Israel.

  1. Karl Martell

   Du kan være temmelig sikker på at det er børn af anden etnisk herkomst, for havde det været dansk danskere, så havde det stået der.
   Syrerbomber er bestemt heller ikke noget vi forbinder med dansk kultur, men derimod er det ikke ualmindeligt i Pakistan og blandt muslimer fra Indien.
   Skulle de være dansk danskere så er det noget de har lært af muslimsk “kultur”

 17. Karsten Jensen

  Trump
  Vaneforbryder eller offer

  I øjeblikket kører en serie sager mod Trump, som potentielt kan sende ham bag tremmer i mange år.

  Nogle hævder det er politisk forfølgning, andre at han endelig langt om længe stilles til ansvar for de stribevis af ulovligheder, han har begået gennem årene.

  Sandheden skal oftest findes midt imellem. Noget er politisk motiveret og andet er enkelt bedrageri.

  Sagen om tystys penge til luderen er enkel. Det er ikke ulovligt at betale tystys penge til prostituerede, men det er ulovligt at fakturere det som advokatudgifter og trække det fra i skat . Simpel skattesvindel der straffes rimeligt hårdt.

  Det er derfor denne sag er så farlig for Trump, fordi den er så enkel og fuldt belyst og bevidnet af de, som var med til at sætte det i værk.

  Man kan også se på ham, at han ikke er glad ved situationen. Det er svært at sno sig udenom, når man bliver taget med fingrene dybt nede i kagedåsen.

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Må desværre konstatere at Karsten Jensens
   skriverri kl. 21.53 er vås og vrøvl hele vejen igennem. Det hele er slet ikke
   så enkelt som K. J. prøver at bilde os ind. Han lyder som en bugtalerdukke
   styret af DR, Politiken og Information. Det er vel hos dem han henter al
   sin “viden” om Trump. Med kl. 21.53 viser K.J. at han ignorerer alle de
   oplysninger der er i Aamunds artikel og i tråden.

 18. Karsten Jensen

  Sex og fradrag

  Der er ingen, der bestrider at der blev betalt tystys-penge til luderen. Omkring en million danske kroner. Det er alligevel en sjat. Hvorvidt der var noget med urinsex, ved vi ikke. Men enhver sin smag.

  Der er heller ingen, der bestrider at penge til prostituerede ikke er fradragsberettiget.

  Det er afgørende i sagen er derfor, om beløbet bevidst blev faktureret som advokatudgifter, således at det kunne fratrækkes i skat og om Trump var vidende om dette. Herom foreligger vidneudsagn fra den involverede advokat.

  Ingen er heller i tvivl om, at de amerikanske skatteydere ikke har lyst til at bidrage til betaling af seksuelle ydelser for præsidentkandidater.

  Herhjemme har vi trods alt kun haft en sag om skatteydernes betaling af tøj, sokker og underbukser til statsministerkandidater. Det faldt ikke i god jord og klistrer til den pågældende for tid og evighed.

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Karsten Jensen vrøvler videre. Han er syg efter at
   nedgøre Trump. Hvis Trump aldrig har mødt kvinden, kan
   man da ikke forlange at han skal skrive “betaling for sex”.
   K. J. fører sig frem med sladder og tvivlsomme påstande.
   Er han i familie med Niels Poulsen?

 19. Demografi og demokrati

  Hvis hetzen, de 91 kriminalsager mod Trump kombinet med valgsvindel vha betalte vælgeres stemmesedler->Der er eksempler fra midtvejsvalget i 2022 (*se nedenfor link til den dom, der er kommet om valgsvindel ved 2022 valget i videoen nedenunder; advarsel lang hurtig amerikansk højrefløjs revolver journalist)
  Der er også eksempler på valgsvindel ved 2020 præsidentvalget, på at sofavælgere modtog 10-15 dollars for at aflevere deres stemmeseddel til stemmeindsamlere (såkaldte muldyr/mules). Disse indsamlede stemmesedler udfyldtes med kryds ved Joe Biden og blev sendt som mail ballot ved at blive puttet i postkassen eller i de opstillede drop-boxes.
  Lykkes samme ved præsidentvalget i år, har vi de facto en et-partistat i USA med en senildement præsident, Joe Biden. (Undskyld, men det minder mig om en anden et-parti stat, USSR, hvor den øverste leder dvs generalsekretæren i Sovjetunionens kommunistiske parti, i årtier altid var tydeligt senil og ikke vidste, hvad han talte om og ofte ikke vidste, hvor han befandt sig og derfor altid blev guided, hvor han gik. Det lo vi meget af dengang. Det fortsatte i årtier, indtil USSR til sidst kollapsede. Såden bliver fremtiden måske nu i USA? 🙂

  Set på Hodjanernes blog: DR kretzerne og steinmetz var jo helt BLINDE for valgsvindel. Her er nyeste eksempel på en dom for valgsvindel ved valget i USA i 2022
  https://www.youtube.com/watch?v=XK1v5vNuYCs
  OK kommentar på videoen fra @billstapleton1084 for 1 dag siden: Let’s have honest elections. No mail in ballots, except military overseas. No ballot harvesting. Voter ID required.
  (Det vil det Demokratiske Parti aldrig gå med til 🙁 )

 20. Flaben Fræk

  Man kan naturligvis kun være enig i samtlige de efterretninger som her rulles ud i Asgers præcise beskrivelse af det amerikanske samfund anno 2024 – Det lykkedes desværre ikke for Trump at få drænet sumpen; var det sket, så havde fremtiden, for den amerikanske befolkning, set betydelig lysere ud!

  Nå, trods Asgers dystre beskrivelse, så er alt håb er vel ikke ude? – Vi husker briternes EU afstemning. Trods massiv propaganda lykkedes det trods alt for den britiske befolkning, at gøre sig fri af EU levebrødspolitikerne- og EU bureaukraternes kvælertag – Pøj, pøj USA!

  1. Træt

   Brexit er skræmmende. Alle handelsmæssige ulemper, mens der er sat turbo på migrantimporten, skønt de bare kunne sende lortet findelt retur til Frankrig i tankvogne, nu de ikke er underlagt den europæiske u-menneskeretsdomstols aktivistiske u-retspraksis længere.

 21. P. Skov

  Sikke dog noget gevaldigt sludder – for ikke at sige løgn på løgn! Bidens justitsministerium har ikke noget at gøre med de sager, som bliver ført i staterne. Kriminaliteten er faldet under Biden. Olieproduktionen i USA er højere, end den nogensinde – OVERHOVEDET – har været (de eksporterer olie nu). Arbejdsløsheden stadig lav, og der bliver repareret på infrastrukturen. Medicinpriser er forhandlet ned, USA har sat gang i egen produktion af chips. Hvad er det for katastrofer, du taler om? Tag nu og interesser dig for, hvad der rent faktisk sker i USA, Aamund!

  1. Privatdetektiven

   Hvor er det ærgerligt for verden og menneskeheden at
   det ikke er Niels Poulsen, Karsten Jensen og P. Skov som styrer
   USA, Europa og Danmark osv. For de er jo klogere end alle andre.
   De har nemlig læst Maos lille røde bog. Derfor VÉD de at Biden
   er dygtig, ærlig, velmenende og slet ikke korrupt, i modsætning
   til Trump som er uduelig, lumsk og ond. Og P. Skov véd også at
   Aamund ingenting forstår når det gælder USA.

 22. Karsten Jensen

  Psykopat

  Findes i mange grader og variationer.
  Nogle af kendetegnene er

  Storskryder
  Arrogant
  Selviscenesættelse
  Uforskammet grov
  Bryder normer og regler
  Patologisk løgner
  Kriminel
  Uden empati
  Parasitær
  Kold
  Overfladisk
  Svært ved langsigtede mål
  Promiskuøs
  Svært ved at fastholde relationer
  Manipulerende
  Charmerende og karismatisk
  Vil beundres ellers videre til næste offer
  Manglende selvindsigt
  Tror det er de andre, der er svage
  Inderst inde ensom og usikker

  Det kan være svært at gennemskue en psykopat og nemt at falde for charmen, men har man først gennemskuet det, ser man ikke andet.

  1. Niels O

   …and grabembythepussy!

 23. P. Skov

  Uanset om Trump bliver fundet skyldig ved den verserende retssag i NY eller ej, så er det godt, at der nu kommer ting og sager frem via vidneudsagnene (under ed).

  Trumps mangeårige gode ven David Pecker har i de sidste dage fortalt i vidneskranken om den aftale, som Trump og han indgik om sammen at påvirke valget i 2016 til fordel for Trump ved hjælp af mediet National Enquirer. Dennes forside indeholdt uge efter uge smædende løgnehistorier om Trumps modstandere … og lige så misvisende og rosende historier om Trump. Dårlige historier om Trump blev opkøbt og kvalt.

  Tænk engang, det var bare løgn, at Ted Cruz’ far havde noget med JFK mordet at gøre. Hillary var heller ikke døende, og alt det andet var også bare løgn. Ted Cruz havde regnet ud, hvad der foregik, og satte ord på det i 2016 … men mange amerikanere lod sig forføre af forsiderne som stod fremme i alle butikker. Uanset om det er kriminelt eller ej, kan man håbe på, at indrømmelsen får nogle amerikanere til at vågne lidt op. De må da føle sig noget ført bag lyset …

  1. Let’s go Brandon!

   Kilde: MSNBC.

   1. P. Skov

    Ja, du forventer vel ikke, at NewsMax, Fox og lignende kanaler fortæller deres lyttere dette, vel? Men heldigvis er transcripts offentliggjort, så man kan jo selv forvisse sig om, hvad der blev sagt i retssalen.

  2. Piotr

   TROLL ALERT!!

   “og alt det andet var også bare løgn.” Jaja og alt det andet uden hold i virkeligheden fra MSNBC. Godaw DO!

   “amerikanere må da føle sig noget ført bag lyset”
   JA mon ikke & i den grad! Af Zombie Joe og Obommar!

   P.

 24. Let’s go Brandon!

  Kan godt lide, at du tilsyneladende ikke har noget problem med at indrømme, at du tror på hvad MSNBC fortæller dig.
  Der er bare helt fantastisk!

  1. P. Skov

   Jeg følger med på rigtig mange kanaler af forskellig observans og har gjort det gennem mange år. Efterhånden har jeg erfaring for, hvem der bedriver sober journalistik, og hvem der direkte fører deres seere bag lyset. Man kan jo gå til kilderne og tjekke efter, og det gør jeg jævnligt. Jeg er ikke blind for bias, men MSNBC bringer meget sjældent forkerte fakta – og berigtiger gerne, hvis de har lavet en fejl.

   Hitler kaldte medierne for “Die lügenpresse”, Trump kalder MSM for “fake news” , for enhver despot i svøb starter med at delegitimere den frie presse. Nu har vi så Peckers vidneudsagn på, at Trump og Pecker sammen producerede “fake news” for at påvirke valget i 2016.

   Hvis Aamund og de fleste kommentatorer herinde så lige så meget MSNBC, som jeg ser NewsMax og Fox, så kunne vi måske have en fornuftig og nuanceret dialog om tingene.

   1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

    Véd ikke om P. Skov lyver bevidst
    eller ubevidst, men det meste af hvad han disker op med
    er propagandaløgne hentet fra røde propaganda-medier.
    Han forsøger at kapre og shanghaje debatten med endeløse
    radikale postulater og teorier om hvordan verden er indrettet.
    At læse ham er spild af tid.

 25. Blot en bemærkning

  Det som P. Skov skriver kl. 15.28 den 24. april, viser at
  PS er en naiv stakkel som MSM kan få til at tro på hvadsomhelst.
  Han tror vist fuldt og fast på både Biden, “berigelsen”, co2, EU, WHO og FN

 26. Let’s go Brandon!

  Alle bør se MSNBC!
  Jeg opfordrer skam altid, folk til at se så meget MSNBC som muligt.
  Mange på de højreorienteret medier i US, opfordrer også deres seer/lyttere til at se og følge med i hvad der forgår på MSNBC, ligesom de selv hver eneste dag viser lange klip fra MSNBC.
  Jeg er selv vild med MSNBC og ser det næsten hver dag.
  De er helt fantastiske, lige som dig!

  1. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

   Når P. Skov anbefaler MSNBC kan man vel roligt gå
   ud fra at MSNBC er en tv-kanal på den yderste ekstreme venstrefløj.
   En amerikansk udgave af Zetland. At P. Skov og Niels Poulsen begge
   er overnaive venstrefløjsere og radikale prædikanter er tydeligt.

   1. Let’s go Brandon!

    Ja, MSNBC tilhører den yderste venstrefløj i USA, og det er kun de allermest hardcore der bruger dem som en seriøs nyhedsformidler.
    Andre bruger dem (inklusiv mig selv) kun, for at se og forstå hvad der foregår, og hvad de tænker ovre i den anden lejr.
    Andre igen bruger dem som ren underholdning!

 27. Demografi og demokrati

  Undskyld, men jeg har oversat nedenstående klip fra i går fra Breitbart. Det minder mig om en anden et-parti stat, USSR, hvor den øverste leder dvs generalsekretæren i Sovjetunionens kommunistiske parti, i årtier altid var tydeligt senil og ikke vidste, hvad han talte om og ofte ikke vidste, hvor han befandt sig og derfor altid blev guided, hvor han gik. Det lo vi meget af dengang. Nu ler vi ikke længere? Nu er det vores nærmeste NATO-allierede og så er det blevet pinlig alvor for os 🙁
  Præsident Joe Biden, 81, havde onsdag vanskeligt ved at tale tydeligt under et kampagnemøde. Biden, som ældrespecialisten Robert Hur karakteriserede som “en ældre mand med en dårlig hukommelse”, kæmper ofte med talefejl.
  Omkring en tredjedel af demokraterne tvivler på Bidens mentale egnethed ifølge en undersøgelse fra Harvard/Harris for nylig. En anden meningsmåling afslørede, at 82 procent af amerikanerne er bekymret for hans fysiske og mentale helbred.
  Kun omkring en fjerdedel af vælgerne siger, at Biden er fysisk og mentalt egnet til den anden periode som præsident (ifølge en opinionsundersøgelse af Quinnipiac). Onsdagens tale var ikke anderledes. Han læste ordet “pause” fra teleprompteren i stedet for at stoppe sine bemærkninger for at give plads til bifald, viser videoen. “Forestil dig, hvad vi kunne gøre næste gang,” sagde Biden. “Fire år mere. Pause.” 🙂

  1. P. Skov

   Hvornår er Robert Hur blevet “ældrespecialist”? Han var (republikansk) special counsel, og i sin rapport skrev han ganske rigtigt som citeret. Fx påstod han, at Biden ikke kunne huske, hvornår hans søn døde. Problemet med det udsagn er imidlertid, at når man læser i transcripts af Bidens udsagn, står der det absolut modsatte! Gå altid til kilden.

   Hvorfor i øvrigt fokusere så meget på Bidens talefejl, når Trump selv begår mindst lige så mange talefejl og meningsmæssige brølere? Fx forveksler personer og lande? Det må da være substansen og resultaterne, der tæller.

   At tage til indtægt for et synspunkt, at så og så mange bakker det op, er et bagvendt argument. Der er ført massive smædekampagner de sidste 5 år om, at Biden skulle være senil og dement. Det har givetvis har påvirket folks holdninger. Heldigvis opdagede mange ved seneste “state of the union”, at Biden ikke er gået helt bag af dansen.

   1. Let’s go Brandon!

    Ja, et glimrende eksempel på P.Skovs videreformidling af disinformation direkte fra MSNBC.
    https://www.youtube.com/watch?v=FxEfbPoIKCk

    1. P. Skov

     @Let’s go Brandon: Jeg er komplet uenig i din kildes postulater og fortolkning af transcriptet. For mig er det en helt normal samtale, og det sker jo for os alle, at vi lige skal regne for at finde frem til et årstal for begivenheder, der ligger lidt tilbage. Et andet sted i interviewet roser Hur Biden for hans “fotografiske hukommelse”. Prøv et læse et transcript af en afhøring med Trump ellers hans allierede – det er helt utroligt, hvad de ikke kan huske (“I don’t recall” er standardsvaret på alt … hvis de da overhovedet stiller op, når de bliver stævnet).

     1. Let’s go Brandon!

      Det er helt okay P.Skov!
      Det er ikke sjovt at blive taget med bukserne nede.
      God weekend: )

   2. Piotr

    25/04/2024 at 07:52 TROLL ALERT!!

    PS ved intet! Han er her kun for at så tvivl! En debat spoiler!
    Når han ser noget der står “Transcript” på, ved han hvad det indeholder på forhånd.

    PS, en sølle taber, med 5/fem forskellige navne, der bliver knust af sine egne venstre-liberale, når han bliver en belastning, og der er han snart tydeligvis, han er panisk helt alene!

    Stort tak til “Lets go Brandon” for god research, der sætter fakta på plads.

    STøt Danske Patrioter! Støt Paludan! Direkte Demokrati NU! P.

    Apropos Paludan. Paludan har netop fået svenske Højeste Rets ord for at han handlede korrekt med sine demoer i Påsken 2022. Svenske Polisen havde ingen ret til at nægte ham tilladelse til afbrænding af det “hellige skrift”!

  2. Niels O

   “Overall, we rate Breitbart Questionable based on extreme right-wing bias, the publication of conspiracy theories and propaganda, as well as numerous false claims.”

   mediabiasfactcheck.com/breitbart/

   1. Træt

    Samlet set vurderer jeg Niels Nul’s forudindtagede “faktacheckere” til være lige til at lukke op og skide i.

 28. Ole Jensen

  Er co2 hysteriet vor tids heksejagt?
  Før i tiden jagtede man kvinder for at have bedrevet trolddom.
  De blev beskyldt for at have været årsag til en fejlslagen høst,
  sygdom hos en nabo, et tordenvejr og lynnedslag der satte
  ild til en gård der nedbrændte, eller det kunne være en hest
  der løb løbsk. Alle disse beskyldninger var forkerte og havde
  intet med virkeligheden at gøre. Kvinderne blev dømt, men
  de var alle uskyldige. Alle anklagerne var vås og løgn.

  Nu om dage anklager og jagter man så co2-molekylerne. De er
  alle uskyldige og harmløse, og endda nyttige og livsnødvendige.
  Uden dem ingen planter, træer, buske eller kornmarker. Og
  klimaforandringer er sket igen og igen i millioner af år. De har
  bare intet med co2 at gøre. Al den hysteriske snak om at co2
  truer menneskeheden er vås og løgn.

  Er vi nu lige så uvidende eller dumme som i 1600- tallet??

 29. P. Skov

  Jeps – så kom sigtelserne i Arizona af 11 valgmænd (electors), som falsk attesterede, at Trump havde vundet valget i Arizona. Adskillige af Trumps nærmeste medarbejdere er også sigtet (fx Meadows og Guiliani), mens Trump selv står som “unindicted co-conspirator” (hvilket betyder, at han kan blive sigtet senere).

  Af bevismaterialet fremgår, at formålet med at disse “fake electors” ikke blot var, at de skulle stå klar, hvis Trump skulle vinde en retssag (hvilket han som bekendt ikke gjorde). Næ, formålet var såmænd at sprede så meget forvirring i senatet, at Pence den 6. januar kunne erklære de retmæssige stemmer fra Arizona (og de andre svingstater) ugyldige og sende hele sagen til Huset. Her ville man kunne kåre Trump som præsident, idet hver stat i givet fald ville have en stemme hver. Planen var formentlig lykkedes, hvis ikke Pence modigt havde handlet i overensstemmelse med forfatningen. Endda på trods af den pøbel, som Trump havde hidset op til at ville hænge Pence, hvis ikke han makkede ret.

  Husk nu, at sigtelser i USA kun kan bringes, hvis en jury, bestående af 12 lægmænd, har set bevismaterialet og fundet, at det er tilstrækkeligt overbevisende til, at man kan føre en retssag på det.

 30. Ole Madsen

  “Det amerikanske justitsministerium har derfor orkestreret hele 91 kriminalsager mod Trump”. Det kunne Beria ikke have gjort bedre.

  1. Klima handler ikke om klima, men om diktatur

   Der er masser af modstridende oplysninger på nettet,
   så hvad skal man tro? Benzin- og dieselpriserne i USA er stadig noget
   højere end under Trump, og det er jo lidt mærkeligt hvis produktionen
   er i rekordhøjde.

 31. Erik Magnethi

  Siden her aamund.dk bør opdateres, til https, de fleste der forsøger at besøge siden vil få en sikkerheds afvisning af deres browser at siden ikke er sikker og de fleste kan ikke finde ud af at bypasse denne blokering.

  Your connection to this site is not secure.
  You should not enter any sensitive information on this site (for example, passwords or credit cards) because it could be stolen by attackers. Learn more You have chosen to turn off security warnings for this site.

 32. Overfor politikeres budskaber er mistro tit det klogeste

  I Stalins, Lenins og Berias diktatur var retssagerne
  skueprocesser, hvor dommene var afsagt på forhånd af Stalin selv.
  Vidneudsagn og tilståelser blev styret med tortur og trusler, og når
  anklageren snakkede langt og længe, kun forsvareren kendes på at
  han ikke turde sige noget af betydning. Retssagerne var ren svindel,
  men pressen kritiserede ikke skueprocesserne med et eneste ord,
  men bakkede op om de justitsmord og karaktérmord der foregik i
  striber af retssager, som egentlig kun handlede om at Stalin alene
  ville have spytslikkere omkring sig. Alle rivaler til magten skulle ud-
  renses. Stalin foranstaltede også et blodbad på hærens officerer,
  ca. 9 af 10 officerer i de højere stabe blev skudt. Anklagerne var
  falske, men Stalins greb om magten var så stort at overfor befolk-
  ningen fremstod vanviddet og ondskaben som en retfærdig udrens-
  ning af folkets fjender.

  I Sovjet havde typer som Niels Poulsen og P. Skov sikkert haft en vis
  succés. Deres kommunisme kunne dog også have givet bagslag,
  for Stalin lod også tusindvis af sine mest trofaste beundrere og
  støtter myrde. I Sovjet 1917 til 1953 var INGEN sikker imod at blive
  mål for Stalins blodtørst.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Enig med Martell i at EUs planer om at importere
   60 millioner kulturfremmede fra afrikanske og arabiske lande
   er en større trussel mod europæerne end Rusland. De 60
   millioner kan med familiesammenføringer m.m. hurtigt blive
   til 200 eller 300 millioner. Og det er kynisk at man slet ikke
   prøver at indlede fredsforhandlinger. Et kompromis vil være
   bedre for Ukraine og Europa end fortsat krig og mere optrapning.
   Det kan ende med en krig der løber løbsk. Se hvad Scott Ritter
   oplyser hos Youtube.

   1. Karl Martell

    Chamberlain forsøgte sig med et kompromis med Hitler, og det var ikke nogen ubetinget succes. Helt på samme måde med Putins Rusland. Et kompromis vil blive set som en svaghed og næste trin vil være Kasakstan, Georgien, Balticum, Moldova, Gotland og Bornholm.
    Vi bliver nødt til at sikre os både mod øst og mod Middelhavet.

 33. Karl Martell

  Macron har holdt en “stor” tale på Sorbonne Universitetet. Vi kan ikke tillade Rusland at vinde krigen i Ukraine, og EU må styrke det forsvarspolitiske samarbejde med Storbritanien efter Brexit. Naturligvis EU har indtil nu bare været tøsefornærmet og det pjat har vi ikke råd og tid til. Man kan ikke forsvare Europa ved at udelukke kontinentets stærkeste militære magt.
  Europa som vi kender det kan dø, vores Europa, som han siger. Så længe han og vi kun erkender den russiske trussel mod Europa, men ignorerer den anden, måske endnu farligere – Islam, så kan han få frygteligt ret.
  Det er som om diskussionen om Indvandring, assimilation eller i det mindste integration, foregår på helt andre præmisser end andre diskussioner. Følelser og fornærmethed vinder over fakta og statistik.
  Prøv bare at se på Frederik Vad’s tur gennem vridemaskinen.
  Islam bliver vores død, dem der ikke kan se det har hjerner som kollibrier, for at blive i De Gaulles blomstrende sprogbrug.

  1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

   Véd ikke om P. Skov lyver bevidst
   eller ubevidst, men det meste af hvad han disker op med
   er propagandaløgne hentet fra røde propaganda-medier.
   Han forsøger at kapre og shanghaje debatten med endeløse
   radikale postulater og teorier om hvordan verden er indrettet.
   At læse ham er spild af tid.

   1. Piotr

    @ DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat
    25/04/2024 at 11:25

    Enig! “don´t feed the TROLL”

    Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! Direkte Demokrati NU! P.

 34. Demografi og demokrati

  Enig i at Joe Biden vinder præsident valget i år udemokratisk hjulpet af medie hetzen, de politiske kriminalsager mod Trump kombinet med valgsvindel vha betalte vælgeres stemmesedler
  ->Der er faldet en dom for demokraternes valgsvindel ved midtvejsvalget i 2022
  Set på Hodjanernes blog: DR kretzerne og steinmetz var jo helt BLINDE for valgsvindel. Her er nyeste eksempel på en dom for valgsvindel ved valget i USA i 2022
  https://www.youtube.com/watch?v=XK1v5vNuYCs

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *