SÅ GIK DER HUL PÅ KLIMABYLDEN

En stor del af den danske befolkning er formodentlig skeptisk over for mediernes og politikernes   prædikener om den forestående klimakatastrofe forårsaget af menneskeskabt CO2 udledning.  Den grønne omstilling kræver eksorbitante investeringer i skæmmende vindmølleparker overalt i det smukke danske landskab, og hvor der ikke er grimme vindmøller, finder vi hæslige solfangermarker. Klimaprofeterne belærer os dagligt om, at CO2 er skurken, som vi må kontrollere og beherske, hvis vi vil undgå om føje år at stå i kogende vand til armhulerne. Hvis vi reducerer CO2-udslippet, bliver det køligere. Hvis vi øger det, bliver det livstruende hedt.

Nu har Dansk Folkeparti indset, at en stor del af vælgerkorpset nok ikke hopper på disse rædselsfortællinger. Det er bare ikke noget man taler om, hvis man vil beholde konen, jobbet og vennerne. Man er vel ikke klimabenægter. Måske nok i sit stille sind, men det er noget man holder for sig selv, hvis man vil undgå social landsforvisning. Nu har DF uden at se sig tilbage meldt ud, at den vedtagne klimapolitik er ren ideologi, som ligger hinsides al fornuft. Man vil ikke støtte en CO2-afgift, der fordyrer oksekød, flytter landbrugsproduktionen til udlandet og medfører nedlukning af virksomheder. DF ser klimapolitikken som en chikane mod vælgerne og en gift for familierne, der unødigt pålægges megen stress og store økonomiske byrder.

Mediernes vrede og fordømmelse lod ikke vente længe på sig. DF blev omgående beskyldt for populisme og forræderi mod fællesskabets vigtigste mærkesag. Stemningen i vælgerhavet er dog ved at ændre sig. Ved folketingsvalget i 2022 erklærede et flertal af unge vælgere, at klimakampen for dem var valgets vigtigste emne, men ved det nylige skole- ’folketingsvalg’ gad de unge teenagere ikke høre mere vrøvl om klimaet, men var mere interesserede i deres fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. Det er ved at gå op for fornuftige og tænksomme borgere, at når klimaet gennem milliarder af år har været styret af solens interaktion med Jorden, den kosmiske stråling, skydannelsen og strømningsændringer i luft og hav, så er det svært at acceptere, at CO2 lige pludselig er afgørende  for liv og død på kloden.

  Hvis CO2 var skurken, burde den globale opvarmning jo have taget fart i slutningen af 1800-tallet, hvor industrialiseringen begyndte. Stigningen i de globale temperaturer starter dog først for alvor  omkring 1975, hvor vi får færre skyer og mere solskin. På dette tidspunkt var vi ved at vinde kampen mod forurening med svovldioxyd (SO2), som opstår ved afbrænding af fyringsolie, kul og dieselolie. SO2-aerosoler påvirker skydannelsen. Skyer reflekterer sollyset direkte tilbage i verdensrummet og reducerer dermed opvarmningen af Jorden. Mere SO2 giver flere skyer. Mindre SO2 giver færre skyer og dermed højere varme.  I tidsrummet fra 1970 til 2014 blev den danske udledning af SO2 nedbragt til næsten nul. På det tidspunkt standser også temperaturstigningen i Danmark, som herefter har ligget på samme niveau som i 2014. Disse kendsgerninger preller dog af på danske medier og politikere, der ikke vil høre om hverken den dokumenterede SO2-effekt eller om solen og den kosmiske strålings helt afgørende indvirkning på den klimatiske udvikling. Uanset, at disse forhold er robust videnskabeligt dokumenteret af anerkendte klimaforskere herunder ikke mindst af vores egen Henrik Svensmark.

Der er sikkert også et stort antal fornuftige danske vælgere, der ikke har tillid til klimaprofetenes nyeste påfund, der er indhøstning og lagring af CO2. Teknologien er slet ikke udviklet til industrielt brug, den bliver rasende dyr for skatteyderne, men klimafolket tror på, at CO2-lagringen skal gøre os ’CO2-neutrale’ i 2050. Storbritannien agter således at investere 300 milliarder kroner på CO2-opsugningsanlæg, der skal indhøste 48 millioner tons CO2 om året, hvilket svarer til en sølle promille af den globale udledning. Altså nul effekt i det globale regnskab. Anlægget skal naturligvis drives af vindmøller, der skal yde 14 gigawatt, som kræver et gigantisk areal fyldt med vindmøller, der jo producerer el som vinden blæser.  De årlige driftsomkostninger til dette virkningsløse projekt anslås til  over 150 milliarder kroner, som skal suges ud af den hårdt plagede britiske økonomi. Vi kan forvente snart at høre om lignende planer fra danske politikere og førende medier, der som bekendt ikke kender grænser for realiseringen af ’den grønne omstilling’.

Fornuftige danske borgere med begge ben på jorden er ved at vende ryggen til den hysteriske fordømmelse af CO2, der ikke er en giftgas, men tværtimod forudsætningen for al plantevækst, alt liv på Jorden. Det har Dansk Folkeparti indset, og flere partier vil følge efter. De vil så af rasende medier og ministre blive hængt ud som klimabenægtere og populister.  Tilbage står så spørgsmålet, om man er populist, fordi man er glad for sin dieselbil, sin hakkebøf og sin sunde fornuft. Eller er populisten i virkeligheden politikeren og journalisten, der er hoppet på en falsk skrækkampagne om Jordens snarlige undergang og som kynisk har trukket rædselsfortællingen ned over ørerne på en sagesløs befolkning?

Noget tyder på, at danskerne er ved at finde ud af, at vi skal bruge alle vores kræfter på at skabe et rent miljø til lands, til vands og i luften og så lade klimaet passe sig selv, som det altid har gjort. Så er Danmark atter på rette vej.

87 Thoughts to “SÅ GIK DER HUL PÅ KLIMABYLDEN”

 1. Peter Schreyer

  Helt enig i ovenstående
  Endelig er det ved at trænge sund fornuft i flere og flere.
  Det der er sket har været en verdensomspændende hjernevask af mennesker på basis af uvederhæftig brug af videnskabelige artikler.
  Det er utroligt at videnskaben er så snæversynet ,og ikke tager ovennævnte astronomiske naturlige forandringer i betragtning, men også lader sig forføre af de populistiske klimapolitikere.

  1. Privatdetektiven

   Der er to slags videnskab. Den der er
   ægte og den der er pseudo, korrupt, købt og betalt. Den
   ægte har aldrig anerkendt eller godkendt at co2 bør bekæmpes.

   Det er politikere
   som Al Gore, Pia Olsen Dyhr, Lars Ulykke, Stine Bosse, Pernille Skipper
   og Mona fra de “konservative” samt medløbere som Greta Thunberg
   og frk. Montgomery osv. der støtter krigen mod co2.

   1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

    .. eller 179 dagdrømmere, søvngængere
    og fantaster?

    Kolbøtteborgens klimapolitik er hjernedød og
    fuldstændig håbløs. Uanset hvor mange milliarder kroner man
    tager væk fra sundhedsvæsnet og velfærden og overgiver til det
    skrupskøre projek,t med at lille Danmark skal redde det globale
    klima ved at opfylde diverse klima- og verdensmål. Så snart man
    får suget en smule co2 ud af luften over Danmark, blæser nye
    vinde ind, og så er man lige vidt. Lufthavet over lille DK er kun
    1/2000 del af det samlede lufthavn, og alligevel man kan slet ikke
    nå at rense luften for mere end højst en promille af den co2 som
    er der, inden nye luftmasser strømmer ind. Og så er der jo det
    at co2 IKKE påvirker klimaet samtidig med at planterne ikke kan
    undvære luftarten. Uden planter vil mennesker og dyr dø af sult.
    Det med at nedsætte indholdet af co2 i luften med 70% eller 100%
    er ren utopi, en umulighed, og det er skadeligt og meningsløst. Vi
    er ovre i vanvid og idioti. Co2 projektet beviser at flertallet af de
    co2 hysteriske ikke aner hvad de taler om. Eller de er købt til at
    udtale sig til fordel for “klima-kampen”.

    1. E. Frederiksen

     Loppecirkus
     “Eller de er købt til at
     udtale sig til fordel for “klima-kampen”.
     Det frygter jeg, de er.
     Ingen tvivl om, at det er et klimavanvid.

     1. Sandhed er bedre end løgn

      Danskerne er Europas fattigrøve,
      de officielle fortællinger om at økonomien
      et topfin og bomstærk, er falsk snak.

      Se Rossmanns afslørende artikel hos Hodja.

   2. Kurt Torben Lund

    Klimalektioner
    Hvor ligger mætningspunktet?
    Enhver husejer ved, at det er godt at isolere sit hus, da det holder på varmen. Men også at der er et punkt hvor mere isolation ikke længere gør en forskel. Man har nået et punkt hvor der ikke bremses eller fanges mere varme, man har nået et mætningspunkt.
    Det samme gør sig gældende for CO2 i atmosfæren. Ved meget lave koncentrationer bidrager CO2 til at fange varme, men der er et mætningspunkt hvor CO2 ikke længere gør en forskel. Ny forskning af polske forskere under ledelse af Jan Kubicki bekræfter igen, at dette punkt er overskredet. At over 400 ppm (parts per million) har CO2 ingen yderligere isolerende effekt. Deres forskning er offentliggjort på den fagfællebedømte (peer review) platform Science Direct tilhørende Elsevier. Sidste år demonstrerede såvel professor i atmosfærisk videnskab Yi Huang fra McGill universitet, som Chen et al det samme, at mætningspunktet i forhold til CO2 i atmosfæren er nået.
    Den tyske professor i fysik Dieter Schildknecht sætter mætningspunktet så lavt som 300 ppm. Nobelprisvinder John Clauser og professor emeritus i fysik fra Princeton William Happer, er andre kendte tilhængere af teorien om et allerede overskredet mætningspunkt. Om punktet ligger ved 300 eller 400 ppm er egentlig ligegyldigt. Det væsentlige er, at mere CO2 i atmosfæren ingen forskel gør. Kun en positiv, da det vil stimulere plantevækst.
    Afrikanske dyr i Nordnorge
    I en ny undersøgelse af skandinaviske forskere dokumenteres det, hvordan Norge nord for Polarcirklen for 9000 år siden, i perioden kendt som holocene thermal maximum, var omkring 5 grader varmere end i dag.
    Der levede dyr som den afrikanske vildkat, frøer og hunde, som i dag kun findes i Afrika. Forskerne viste dette ved at analysere dna i knogler fundet i hulen Storsteinhola. Dette dyreliv og disse temperaturer foregik med et indhold af CO2 i atmosfæren på omkring 260 ppm.
    Altså betragteligt under niveauet i dag, og et alvorligt angreb på teorien om, at det skulle være CO2, der medfører højere temperaturer.
    Da det ene forskningsresultat efter det andet viser det fejlagtige ved at opfatte menneskelige udledninger af CO2 som årsag til klimaforandringerne, må tiden være kommet til at kaste denne teori på historiens losseplads.
    Vis os dokumentationen
    Den amerikanske biokemiker Kary Mullis fik i 1993 Nobelprisen i kemi for opfindelsen af gen-opformeringsteknikken PCR (Polymerase Chain Reaction). Han fortalte om hvordan han engang havde skrevet i en rapport, at HIV forårsager AIDS. Som den seriøse og ordentlige forsker han var, ønskede han at referere til den undersøgelse hvor denne sammenhæng var dokumenteret. Han kunne ikke finde nogen undersøgelse, som han kunne referere til. Ingen kunne hjælpe ham. Ingen kendte til en sådan undersøgelse. Men han fik at vide at det ikke er noget problem. For sådan er det, det ved vi jo alle sammen. Mullis nåede, som sandt er, frem til, at grunden til at det ikke er dokumenteret er, at det ikke er sandt. HIV er ikke årsag til AIDS.
    Tilsvarende vil jeg gerne opfordre enhver der tror at kulbrinter stammer fra fossiler, fra engang levende dyr eller planter, til at fremlægge den forskning som beviser denne sammenhæng. Min påstand vil være, at det samme gør sig gældende for fossiler og kulbrinter som for HIV og AIDS. Selv om det er noget vi alle ved, er der ingen sammenhæng mellem kulbrinter og fossiler. Det er aldrig dokumenteret, for det kan ikke dokumenteres. Det er ikke sandt.
    Debat: Øl, CO2 og temperatur
    Hvis man lader sin øl stå for længe, får den en flad smag. Det der sker er, at efterhånden som den varmes op, frigives CO2. Flad smag. Samme mekanisme gør sig gældende i havet.
    Opvarmning betyder frigivelse af CO2. For havet er den primære kilde til opvarmning, at jorden kommer tættere på solen. Hvilket den gør i 86400 år. Hvorefter følger 86400 år, hvor jorden kommer længere væk fra solen. For øvrigt et spændende tal, da 86400 også er antallet af sekunder i et døgn. Det er altså ændringen i temperatur, der medfører en ændring i niveauet af CO2.
    Det er ikke CO2, der påvirker temperaturen, det er temperaturen der påvirker CO2. Hvis man eksempelvis bruger iskerner hentet op dybt nede i jorden, ser man da også tydeligt, at først stiger temperaturen, senere følger CO2 efter.
    Klimaforandringerne er altså primært styret af jordens bane om solen, dens afstand til og hældning i forhold til solen. Hvad vi mennesker gør, betyder ikke det store.
    Klimakrisen?
    CO2 udgør 0,04% af den samlede atmosfære. Af den samlede mængde CO2 kan 3% henføres til menneskelig aktivitet, som afbrænding af olie, kul og gas. I forhold til den samlede atmosfære udgør den andel mennesker har ansvar for altså hvad der svarer til 1,2 ud af 100.000. Det er svært at tro på, at en så forsvindende lille del skulle kunne forårsage klimaforandringer.
    Det er da heller ikke tilfældet. Klimaet forandrer sig i forhold til jordens afstand til og hældning i forhold til solen, samt hvor “aktiv” solen er, solpletter mm. Set over tusinder af år er temperaturen altid steget først, senere er CO2 fulgt efter. Det kan altså ikke være CO2, der forårsager stigningen i temperatur. I nyere tid, men før mennesker begyndte at afbrænde kulbrinter, har vi haft den middelalderlige varmeperiode omkring 900-1000 hvor vikingerne kunne dyrke korn på Grønland. Senere fra 1300-tallet til ca. 1850 havde vi en lille istid.
    Siden er temperaturerne naturligvis steget, som kan forventes på vej ud af en istid. Mere CO2 i atmosfæren er udelukkende en fordel. Planterne kan klare sig med mindre vand, når der er mere CO2. Vi oplever da også aktuelt, at planeten bliver grønnere. Ørkenerne bliver mindre, takket være mere CO2. Gartnerne pumper CO2 ind i drivhusene fordi det stimulerer plantevæksten. På cykel inde i byen kan afbrænding af benzin og diesel være generende. Når man hænger sit vasketøj op på snoren i haven, kan røgen fra naboens brændeovn være voldsomt belastende.
    Men når man ser bort fra helt lokale problemer, er CO2 i luften noget vi kun skal ønske mere af. Og ønske er primært det vi kan gøre, da den menneskelige andel er forsvindende lille og reelt uvæsentlig. Så lad landmændene være i fred. Lad os fremme det økologiske landbrug, så vi fortsat kan drikke vores grundvand urenset. I forhold til biodiversitet og dyrevelfærd er det økologiske landbrug også det kemisk industrielle overlegent. Men der er ingen meningsfulde klima argumenter mod nogen form for landbrug. Eller nogen form for menneskelig aktivitet.
    PS!:
    Del den med dine venner og på de sociale Medie :
    MVH.
    Kurt Torben Lund

  2. Anna Katrine Winther Nielsen

   Så velskrevet og hovedet på sømmet som altid. I dette klima virvar er Kina lige så stille ved at få overtaget via Temu og Shein, billige elbiler. Ressourcer der kun findes i Kina. Usa og Rusland der har kæmpe gæld til Kina. Kina kommer til at sidde som stiltiende vindere og total verdens herre dømme via den mest effektive strategi og helt uden krigsførelse.

   1. Sæbekassebiler kører uden co2

    Snart vil regeringen kræve at vi alle
    køre i sæbekassebiler..

    Noget tyder på at el-bilerne snart kan være forældede.
    Toyota og Ford mfl. er ved at udvikle motorer som er
    100% forureningsfri, som kører meget længere end el-
    biler på en optankning, som ikke mister kraft i koldt
    vejr, som ikke skal slæbe rundt på tunge batterier, og
    som er billigere at vedligeholde. Overkloge politikere
    som har satset alt på el-biler, risikerer at blive totalt
    til grin i ret nær fremtid.

    De er allerede til grin med deres co2-idioti. Endnu har
    mange vælgere ikke gennemskuet det, men det kommer nok.

    1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

     Bluff, bluff og atter bluff

     Er det ikke tankevækkende og meget uhyggeligt,
     at vi nu lever i et samfund hvor den politiske klasse
     fylder os med løgn (via DR osv.) om alle mulige emner,
     fra klimaet og indvandringen til økonomien og sund-
     hedsvæsnet osv., osv.

     Består partiernes politik af andet end hykleri, bluff,
     storhedsvanvid, svigt, ondskab og tomhjernet snak?

    2. Erik

     Det må være en trøst midt i alt det trøstesløse at batterier til lagring af strøm er faldet med 90 % på 10 år, og forventes at falde yderligere.

     Et andet godt eksempel på menneskenes evner for optimering er datalagring.
     Linket nederst er et billede fra 1956. Det er en gaffeltruck der løfter et datalager på 5 MB.
     De små hukommelseskort vi bruger til mobiltelefoner, tablets eller digitalkameraer har 500.000 gange større kapacitet:)

     https://www.cbldatarecovery.com/blog/data-recovery/a-large-piece-of-storage-technology-history

  3. Knud Rasmussen

   Hvor er det dejligt med et indspark fra en meget troværdig erhvervsmand.
   Klima debatten har efterhånden nået samme omfang som skærsildsdebatten i middelalderen.
   Det er jo helt klart, at årsagen til, at de frelste udråber klimakrisen til menneskeskabt, er at så kan man lægge afgift på menneskers ugerninger

   1. Kurt Torben Lund

    Klimalektioner
    Hvor ligger mætningspunktet?
    Enhver husejer ved, at det er godt at isolere sit hus, da det holder på varmen. Men også at der er et punkt hvor mere isolation ikke længere gør en forskel. Man har nået et punkt hvor der ikke bremses eller fanges mere varme, man har nået et mætningspunkt.
    Det samme gør sig gældende for CO2 i atmosfæren. Ved meget lave koncentrationer bidrager CO2 til at fange varme, men der er et mætningspunkt hvor CO2 ikke længere gør en forskel. Ny forskning af polske forskere under ledelse af Jan Kubicki bekræfter igen, at dette punkt er overskredet. At over 400 ppm (parts per million) har CO2 ingen yderligere isolerende effekt. Deres forskning er offentliggjort på den fagfællebedømte (peer review) platform Science Direct tilhørende Elsevier. Sidste år demonstrerede såvel professor i atmosfærisk videnskab Yi Huang fra McGill universitet, som Chen et al det samme, at mætningspunktet i forhold til CO2 i atmosfæren er nået.
    Den tyske professor i fysik Dieter Schildknecht sætter mætningspunktet så lavt som 300 ppm. Nobelprisvinder John Clauser og professor emeritus i fysik fra Princeton William Happer, er andre kendte tilhængere af teorien om et allerede overskredet mætningspunkt. Om punktet ligger ved 300 eller 400 ppm er egentlig ligegyldigt. Det væsentlige er, at mere CO2 i atmosfæren ingen forskel gør. Kun en positiv, da det vil stimulere plantevækst.
    Afrikanske dyr i Nordnorge
    I en ny undersøgelse af skandinaviske forskere dokumenteres det, hvordan Norge nord for Polarcirklen for 9000 år siden, i perioden kendt som holocene thermal maximum, var omkring 5 grader varmere end i dag.
    Der levede dyr som den afrikanske vildkat, frøer og hunde, som i dag kun findes i Afrika. Forskerne viste dette ved at analysere dna i knogler fundet i hulen Storsteinhola. Dette dyreliv og disse temperaturer foregik med et indhold af CO2 i atmosfæren på omkring 260 ppm.
    Altså betragteligt under niveauet i dag, og et alvorligt angreb på teorien om, at det skulle være CO2, der medfører højere temperaturer.
    Da det ene forskningsresultat efter det andet viser det fejlagtige ved at opfatte menneskelige udledninger af CO2 som årsag til klimaforandringerne, må tiden være kommet til at kaste denne teori på historiens losseplads.
    Vis os dokumentationen
    Den amerikanske biokemiker Kary Mullis fik i 1993 Nobelprisen i kemi for opfindelsen af gen-opformeringsteknikken PCR (Polymerase Chain Reaction). Han fortalte om hvordan han engang havde skrevet i en rapport, at HIV forårsager AIDS. Som den seriøse og ordentlige forsker han var, ønskede han at referere til den undersøgelse hvor denne sammenhæng var dokumenteret. Han kunne ikke finde nogen undersøgelse, som han kunne referere til. Ingen kunne hjælpe ham. Ingen kendte til en sådan undersøgelse. Men han fik at vide at det ikke er noget problem. For sådan er det, det ved vi jo alle sammen. Mullis nåede, som sandt er, frem til, at grunden til at det ikke er dokumenteret er, at det ikke er sandt. HIV er ikke årsag til AIDS.
    Tilsvarende vil jeg gerne opfordre enhver der tror at kulbrinter stammer fra fossiler, fra engang levende dyr eller planter, til at fremlægge den forskning som beviser denne sammenhæng. Min påstand vil være, at det samme gør sig gældende for fossiler og kulbrinter som for HIV og AIDS. Selv om det er noget vi alle ved, er der ingen sammenhæng mellem kulbrinter og fossiler. Det er aldrig dokumenteret, for det kan ikke dokumenteres. Det er ikke sandt.
    Debat: Øl, CO2 og temperatur
    Hvis man lader sin øl stå for længe, får den en flad smag. Det der sker er, at efterhånden som den varmes op, frigives CO2. Flad smag. Samme mekanisme gør sig gældende i havet.
    Opvarmning betyder frigivelse af CO2. For havet er den primære kilde til opvarmning, at jorden kommer tættere på solen. Hvilket den gør i 86400 år. Hvorefter følger 86400 år, hvor jorden kommer længere væk fra solen. For øvrigt et spændende tal, da 86400 også er antallet af sekunder i et døgn. Det er altså ændringen i temperatur, der medfører en ændring i niveauet af CO2.
    Det er ikke CO2, der påvirker temperaturen, det er temperaturen der påvirker CO2. Hvis man eksempelvis bruger iskerner hentet op dybt nede i jorden, ser man da også tydeligt, at først stiger temperaturen, senere følger CO2 efter.
    Klimaforandringerne er altså primært styret af jordens bane om solen, dens afstand til og hældning i forhold til solen. Hvad vi mennesker gør, betyder ikke det store.
    Klimakrisen?
    CO2 udgør 0,04% af den samlede atmosfære. Af den samlede mængde CO2 kan 3% henføres til menneskelig aktivitet, som afbrænding af olie, kul og gas. I forhold til den samlede atmosfære udgør den andel mennesker har ansvar for altså hvad der svarer til 1,2 ud af 100.000. Det er svært at tro på, at en så forsvindende lille del skulle kunne forårsage klimaforandringer.
    Det er da heller ikke tilfældet. Klimaet forandrer sig i forhold til jordens afstand til og hældning i forhold til solen, samt hvor “aktiv” solen er, solpletter mm. Set over tusinder af år er temperaturen altid steget først, senere er CO2 fulgt efter. Det kan altså ikke være CO2, der forårsager stigningen i temperatur. I nyere tid, men før mennesker begyndte at afbrænde kulbrinter, har vi haft den middelalderlige varmeperiode omkring 900-1000 hvor vikingerne kunne dyrke korn på Grønland. Senere fra 1300-tallet til ca. 1850 havde vi en lille istid.
    Siden er temperaturerne naturligvis steget, som kan forventes på vej ud af en istid. Mere CO2 i atmosfæren er udelukkende en fordel. Planterne kan klare sig med mindre vand, når der er mere CO2. Vi oplever da også aktuelt, at planeten bliver grønnere. Ørkenerne bliver mindre, takket være mere CO2. Gartnerne pumper CO2 ind i drivhusene fordi det stimulerer plantevæksten. På cykel inde i byen kan afbrænding af benzin og diesel være generende. Når man hænger sit vasketøj op på snoren i haven, kan røgen fra naboens brændeovn være voldsomt belastende.
    Men når man ser bort fra helt lokale problemer, er CO2 i luften noget vi kun skal ønske mere af. Og ønske er primært det vi kan gøre, da den menneskelige andel er forsvindende lille og reelt uvæsentlig. Så lad landmændene være i fred. Lad os fremme det økologiske landbrug, så vi fortsat kan drikke vores grundvand urenset. I forhold til biodiversitet og dyrevelfærd er det økologiske landbrug også det kemisk industrielle overlegent. Men der er ingen meningsfulde klima argumenter mod nogen form for landbrug. Eller nogen form for menneskelig aktivitet.
    PS!:
    Del den med dine venner og på de sociale Medie :
    MVH.
    Kurt Torben Lund

 2. Morten Dreyer

  Galimatias ved Amager Resurse Center.

  Nedfrossen CO2 køres i tankbiler fra Amager til Stevns

  Gennem de sidste par år er der brugt millioner på at forberede ARCs indsamling af CO2 fra deres skorsten. Hertil er der modtaget alverdens donationer.
  I det sidste halve år er det blevet mere systematisk. CO2 optages fra skorstenen og medkøles til flydende form. Når der er samlet 30 tons i tankbilen, sendes bilen gennem København og ned til Stevns.
  Her står en lokal drivhusgartner klar som aftager.
  Ved at blande CO2 sammen med frisk luft og sende det ind i sine drivhuse, opnår gartneren, at hans frugter bliver større og bedre end hans konkurrenter. Gartnerens arme kan ikke komme ned, når han ser på de postive resultater i hans avl. Hos ARC undgår de at udlede CO2. Den bliver i stedet brugt til gavn for fotosyntesen i planterne hos gartneriet på Stevns.
  Det glæder gartneren Peter Krage fra Østervang Sjælland, som modtager CO2 fra ARC
  – Vi kommer til at nyde godt af det, fordi det bliver nogle fantastiske, store, flotte frugter. Han oplever 15% større udbytte.

  Jordens grønne planter lever af CO2

  Som vi lærte i Store Magleby skole i 5. klasse, så er fotosyntese grundlaget for alle planter, og hertil kræves CO2 som katalysator. Ingen CO2 og processen går bare i stå.

  Fotosyntese er en af de vigtigste biologiske processer på Jorden, da den producerer det meste af atmosfærens ilt, som næsten alt liv afhænger af. Fotosyntesen foregår især i grønne planter.
  Formlen for fotosyntese er enkel:
  I fotosyntesen omdannes via grønkorn i planternes blade CO2 og vand ved hjælp af sollysets energi til sukkerstof med et restprodukt af ilt.

  CO2 udgør ca 0,04% af atmosfæren, men det er et gennemsnit. På New Zealand er der ved deres vulkaner et langt større andel CO2, hvilke gør at området er ekstemt frugtbart. I ørkenområder til gengæld er andelen meget lav.

  På en måde er det måske postivt, at en million indsats fra borgerne i Dragør og omegn, fysisk kan opsamle CO2 fra Amager og derpå frigive det på Stevns ?
  Personlig tænker jeg mest på Molbo historien, da en stork gik i molboernes kornmark og så på Shakespeares skuespil Stor Ståhej For Ingenting.

  Morten Dreyer DF
  Dragør

  1. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

   Vi er til grin for vores egne penge. Men
   det er meget værre end det. Politikerne bruger vores penge til at ødelægge
   os og til at forberede vores fordrivelse og undergang. De bruger vores penge,
   indkradset med verdens hårdeste skattetryk, til at påføre os et hav af unødige
   lidelser og dødsfald. Evnesvage, ideologiske, fanatiske, sinkeagtige, korrupte
   og tvetungede politikere kører fuldstændig deres eget løb, et egoistisk og ky-
   nisk ræs hvor det danske folks interesser og rettigheder systematisk ignoreres
   og destrueres.

   Men det lader til at danskerne har svært ved at erkende situationens alvor,
   selvom skandaler, magtmisbrug, fornærmelser, uretfærdigheder, tosserier,
   svinestreger, besparelser, forringelser, ondskabsfulde beslutninger og van-
   vittige, svindelagtige og katastrofale projekter hagler ned over dem.

   Demokratiet må genoprettes og massemedierne må fjerne sig fra at være
   propagandafabrikker og røde hjernevaskere. Men det vil aldrig ske, og
   derfor er der intet lys at se for enden af tunellen. Danskerne er et fortabt
   folkefærd, men har selv valgt at være det. Ved at blive ved med at stemme
   på partier og politikere som allerede har snydt dem i årevis. Vælgernes
   naivitet og dårlige hukommelse bliver deres undergang.

  2. E. Frederiksen

   Morten Dreyer
   Pragtfuldt indlæg

  3. Kurt Torben Lund

   Klimalektioner
   Hvor ligger mætningspunktet?
   Enhver husejer ved, at det er godt at isolere sit hus, da det holder på varmen. Men også at der er et punkt hvor mere isolation ikke længere gør en forskel. Man har nået et punkt hvor der ikke bremses eller fanges mere varme, man har nået et mætningspunkt.
   Det samme gør sig gældende for CO2 i atmosfæren. Ved meget lave koncentrationer bidrager CO2 til at fange varme, men der er et mætningspunkt hvor CO2 ikke længere gør en forskel. Ny forskning af polske forskere under ledelse af Jan Kubicki bekræfter igen, at dette punkt er overskredet. At over 400 ppm (parts per million) har CO2 ingen yderligere isolerende effekt. Deres forskning er offentliggjort på den fagfællebedømte (peer review) platform Science Direct tilhørende Elsevier. Sidste år demonstrerede såvel professor i atmosfærisk videnskab Yi Huang fra McGill universitet, som Chen et al det samme, at mætningspunktet i forhold til CO2 i atmosfæren er nået.
   Den tyske professor i fysik Dieter Schildknecht sætter mætningspunktet så lavt som 300 ppm. Nobelprisvinder John Clauser og professor emeritus i fysik fra Princeton William Happer, er andre kendte tilhængere af teorien om et allerede overskredet mætningspunkt. Om punktet ligger ved 300 eller 400 ppm er egentlig ligegyldigt. Det væsentlige er, at mere CO2 i atmosfæren ingen forskel gør. Kun en positiv, da det vil stimulere plantevækst.
   Afrikanske dyr i Nordnorge
   I en ny undersøgelse af skandinaviske forskere dokumenteres det, hvordan Norge nord for Polarcirklen for 9000 år siden, i perioden kendt som holocene thermal maximum, var omkring 5 grader varmere end i dag.
   Der levede dyr som den afrikanske vildkat, frøer og hunde, som i dag kun findes i Afrika. Forskerne viste dette ved at analysere dna i knogler fundet i hulen Storsteinhola. Dette dyreliv og disse temperaturer foregik med et indhold af CO2 i atmosfæren på omkring 260 ppm.
   Altså betragteligt under niveauet i dag, og et alvorligt angreb på teorien om, at det skulle være CO2, der medfører højere temperaturer.
   Da det ene forskningsresultat efter det andet viser det fejlagtige ved at opfatte menneskelige udledninger af CO2 som årsag til klimaforandringerne, må tiden være kommet til at kaste denne teori på historiens losseplads.
   Vis os dokumentationen
   Den amerikanske biokemiker Kary Mullis fik i 1993 Nobelprisen i kemi for opfindelsen af gen-opformeringsteknikken PCR (Polymerase Chain Reaction). Han fortalte om hvordan han engang havde skrevet i en rapport, at HIV forårsager AIDS. Som den seriøse og ordentlige forsker han var, ønskede han at referere til den undersøgelse hvor denne sammenhæng var dokumenteret. Han kunne ikke finde nogen undersøgelse, som han kunne referere til. Ingen kunne hjælpe ham. Ingen kendte til en sådan undersøgelse. Men han fik at vide at det ikke er noget problem. For sådan er det, det ved vi jo alle sammen. Mullis nåede, som sandt er, frem til, at grunden til at det ikke er dokumenteret er, at det ikke er sandt. HIV er ikke årsag til AIDS.
   Tilsvarende vil jeg gerne opfordre enhver der tror at kulbrinter stammer fra fossiler, fra engang levende dyr eller planter, til at fremlægge den forskning som beviser denne sammenhæng. Min påstand vil være, at det samme gør sig gældende for fossiler og kulbrinter som for HIV og AIDS. Selv om det er noget vi alle ved, er der ingen sammenhæng mellem kulbrinter og fossiler. Det er aldrig dokumenteret, for det kan ikke dokumenteres. Det er ikke sandt.
   Debat: Øl, CO2 og temperatur
   Hvis man lader sin øl stå for længe, får den en flad smag. Det der sker er, at efterhånden som den varmes op, frigives CO2. Flad smag. Samme mekanisme gør sig gældende i havet.
   Opvarmning betyder frigivelse af CO2. For havet er den primære kilde til opvarmning, at jorden kommer tættere på solen. Hvilket den gør i 86400 år. Hvorefter følger 86400 år, hvor jorden kommer længere væk fra solen. For øvrigt et spændende tal, da 86400 også er antallet af sekunder i et døgn. Det er altså ændringen i temperatur, der medfører en ændring i niveauet af CO2.
   Det er ikke CO2, der påvirker temperaturen, det er temperaturen der påvirker CO2. Hvis man eksempelvis bruger iskerner hentet op dybt nede i jorden, ser man da også tydeligt, at først stiger temperaturen, senere følger CO2 efter.
   Klimaforandringerne er altså primært styret af jordens bane om solen, dens afstand til og hældning i forhold til solen. Hvad vi mennesker gør, betyder ikke det store.
   Klimakrisen?
   CO2 udgør 0,04% af den samlede atmosfære. Af den samlede mængde CO2 kan 3% henføres til menneskelig aktivitet, som afbrænding af olie, kul og gas. I forhold til den samlede atmosfære udgør den andel mennesker har ansvar for altså hvad der svarer til 1,2 ud af 100.000. Det er svært at tro på, at en så forsvindende lille del skulle kunne forårsage klimaforandringer.
   Det er da heller ikke tilfældet. Klimaet forandrer sig i forhold til jordens afstand til og hældning i forhold til solen, samt hvor “aktiv” solen er, solpletter mm. Set over tusinder af år er temperaturen altid steget først, senere er CO2 fulgt efter. Det kan altså ikke være CO2, der forårsager stigningen i temperatur. I nyere tid, men før mennesker begyndte at afbrænde kulbrinter, har vi haft den middelalderlige varmeperiode omkring 900-1000 hvor vikingerne kunne dyrke korn på Grønland. Senere fra 1300-tallet til ca. 1850 havde vi en lille istid.
   Siden er temperaturerne naturligvis steget, som kan forventes på vej ud af en istid. Mere CO2 i atmosfæren er udelukkende en fordel. Planterne kan klare sig med mindre vand, når der er mere CO2. Vi oplever da også aktuelt, at planeten bliver grønnere. Ørkenerne bliver mindre, takket være mere CO2. Gartnerne pumper CO2 ind i drivhusene fordi det stimulerer plantevæksten. På cykel inde i byen kan afbrænding af benzin og diesel være generende. Når man hænger sit vasketøj op på snoren i haven, kan røgen fra naboens brændeovn være voldsomt belastende.
   Men når man ser bort fra helt lokale problemer, er CO2 i luften noget vi kun skal ønske mere af. Og ønske er primært det vi kan gøre, da den menneskelige andel er forsvindende lille og reelt uvæsentlig. Så lad landmændene være i fred. Lad os fremme det økologiske landbrug, så vi fortsat kan drikke vores grundvand urenset. I forhold til biodiversitet og dyrevelfærd er det økologiske landbrug også det kemisk industrielle overlegent. Men der er ingen meningsfulde klima argumenter mod nogen form for landbrug. Eller nogen form for menneskelig aktivitet.
   PS!:
   Del den med dine venner og på de sociale Medie :
   MVH.
   Kurt Torben Lund

 3. Klima handler ikke om klima men om diktatur

  Uden co2 vil alt visne. Uden co2 ingen skove,
  ingen kornmarker, ingen blomster eller buske,
  ingen mad og ingen mælk osv.

  Hvad co2 og klimaet angår, har danskerne længe stået i skræk-
  og løgnepropaganda til halsen og op over ørerne. DR, TV2 og
  aviserne har ført sig frem med en propaganda så massiv og hysterisk,
  så påståelig og pivfalsk, at der har været tale om hjernevask og
  forsøg på at ensrette befolkningen. At der har været så mange aktører
  på banen der har råbt og skreget og skabt sig, er der to grunde til. Den
  første er at røde og radikale har villet bruge co2 løgnen til at skaffe sig
  vælgere, magt og indflydelse. Man vil bruge den “grønne” omstilling
  til at afskaffe ejendomsretten, landbruget, mange virksomheder, den
  personlige frihed og folkestyret. Derefter vil man etablere et nyt sam-
  fundssystem hvor en lille “elite” bestemmer alt, og hvor folket er kørt
  ud på et sidespor hvor det er frarøvet al indflydelse og alle rettigheder.
  Altså en slags statskup eller marxistisk revolution camoufleret som
  omsorg for klimaet og miljøet.

  Den anden grund er særinteresserne. Vindmøllerne, el-bilerne,
  atomkraftværkerne, solcelleparkerne og el-kablerne skal jo helst
  sælges, og hvis politikerne vil bruge hundredvis af milliarder på
  at købe løs hos diverse industrier, så vil man naturligvis gerne
  medvirke til at lobbyister og reklamekampagner etc. støtter de
  politiske udspil.

  Hodja, PragerU, Youtube, Lomborg, Svensmark, “Dansk vejr i
  100 år” …og bøger om solen, klimadannelsen, fotosyntesen, co2,
  plantevæksten og el-bilerne mv., oplyser om hvordan tingene
  virkelig hænger sammen. Hos disse kilder og Aamund finder
  vi de sandheder og den fornuft som vi dårligt kan undvære,
  hvis vi vil undgå at Danmark ender som en fejlslagen nation.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Forandringens vind blæser hen over Danmark,
   og den ligner en begyndende orkan.

   Er der overhovedet nogen som læser
   kommentarerne, udover de ca. 15-17 der er med som en slags faste læsere
   og bloggere/debattører? Næsten ingen svarer på spørgsmål eller udmeldinger
   under Aamunds artikler. Besvarer nogen f.eks. disse linjer?? Er vi kun en lille-
   bitte håndfuld som bekymrer os om kursen mod det store sammenbrud, mod
   barbari og folkeudskiftning, mod det endeløse mareridt hvor alt med velfærd,
   demokrati, sundhed og sikkerhed er forsvundet..? Er det ganske enkelt håbløst
   og uden virkning at kommentere? Næsten ingen skriver ind om deres oplevelser
   af de syge dele af samfundet, f.eks. sygehusvæsnet, retsvæsnet, skatte-systemet,
   skilsmisse-bureaukratiet, jobcentrene osv. Heller ingen skriver om deres egne
   oplevelser af kriminaliteten, boligpolitikken eller de mange nye regler, forbud,
   stramninger, nedskæringer og forringelser.

   Hvis 99% af danskerne er næsten totalt passive, undtagen hvert fjerde år hvor
   de lige akkurat orker at flytte lidt rundt på deres krydser, er demokratiet jo
   kun en narresut. Og politikerne har vel så ret i at befolkningen behøver de
   ikke tage hensyn til?

 4. Skjoldungen

  En del af forklaringen på CO2-galskaben er nok, at hverken politikere eller sjovernalister har modtaget undervisning i naturvidenskab. Den slags faktuelle kundskaber blev vel stort set afskaffet af salig Ritt Bjerregaard…

  1. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

   Ritt Bjerregaard var ateist, kommunist, feminist og nihilist,
   og hun og hendes medsammensvorne var først og fremmest
   interesseret i magt, marxisme, partiets succés og deres egen
   karrieremæssige fremgang. Allerede fra 1968, og længere tilbage
   var partier mest forretningsforetagender i konkurrence med andre
   partier som også på de indre linjer gik mest op i partiets egen trivsel.
   Politik er blevet til kold forretning og kamp om taburetter og fede
   ben, og det er måske forklaringen på at politikerne har vendt ryggen
   til folket og ser vælgerne som stemmekvæg og malkekvæg. Som
   bare skal slagtes, når man mener at de er udtjente og man ikke kan
   udbytte dem yderligere. Af loyalitet mod danskerne og landet er
   der kun nogle små og usle rester tilbage.

   1. PS

    De røde partier startede som noget af det første
    med at forringe folkeskolen, realskolen og gymnasierne.
    Man fjernede morgensangen og en lang række fag blev
    afskaffet eller udvandet. Undervisningen i naturfag, dansk,
    historie, kristendom og regning/matematik m.m. blev kraftigt
    forringet, med det resultat at man nu har fået vælgere som
    ikke så let kan gennemskue partiernes løgnepropaganda.
    Og det var vel netop hensigten med deres skole”reformer”.

    1. Tennis-spilleren

     Forstår ikke helt hvorfor der nu også skal
     diskuteres So2. Den danske udledning eller ikke-udledning
     af So2 har ikke påvirket det globale klima og dermed heller
     ikke det lokale klima, som ikke kan løsrives fra det globale
     klima. Er folk ikke forvirrede nok i forvejen?

 5. Niels O

  Ja, det var lidt længe siden, sidst vi havde taget endnu en runde i klima-religionskrigen. Hvad TROR man på? Er man på det ene eller andet hold?

  Denne gang iblandet det lille parti DF’s populisme, som partiet jo altid har levet af.

  1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

   .. eller 179 dagdrømmere, søvngængere
   og fantaster?

   Kolbøtteborgens klimapolitik er hjernedød og
   fuldstændig håbløs. Uanset hvor mange milliarder kroner man
   tager væk fra sundhedsvæsnet og velfærden og overgiver til det
   skrupskøre projekt, med at lille Danmark skal redde det globale
   klima ved at opfylde diverse klima- og verdensmål. Så snart man
   får suget en smule co2 ud af luften over Danmark, blæser nye
   vinde ind, og så er man lige vidt. Lufthavet over lille DK er kun
   1/2000 del af det samlede lufthav, og alligevel man kan slet ikke
   nå at rense luften for mere end højst en promille af den co2 som
   er der, inden nye luftmasser strømmer ind. Og så er der jo det
   at co2 IKKE påvirker klimaet samtidig med at planterne ikke kan
   undvære luftarten. Uden planter vil mennesker og dyr dø af sult.
   Det med at nedsætte indholdet af co2 i luften med 70% eller 100%
   er ren utopi, en umulighed, og det er skadeligt og meningsløst. Vi
   er ovre i vanvid og idioti. Co2 projektet beviser at flertallet af de
   co2 hysteriske ikke aner hvad de taler om. Eller de er købt til at
   udtale sig til fordel for “klima-kampen”.

   1. Danmarks tungeste byrde er politiker byrden

    Fire videoer og artikler hos Hodja og Snap.

    “Vi lever i kvindernes tid” . Både i DK, Tyskland,
    England, Norge og Sverige. Vi lever også i katastrofernes tid.
    Er der mon en sammenhæng?

    Om klima-hystader og deres åndsformørkede hysteri

    Elon Musk: arrestér Fauci fra WHO

    Om “Excess death” efter covid-vaccinerne

    Generalprøven på 1914. (krigen i Ukraine mv.)

 6. Ole Stein

  Da Dinosaurerne levede var der 2000 ppm CO2 og kigger man på kurverne har det aldrig været så lavt som de sidste 10 millioner år med under 500. Temperaturen var også 4-6 grader højere. Ja dengang levede mennesker ikke, men jorden gik ikke under.

  Men der står noget modsigelse i teksten – læs afsnittet om SO2.

  Mindre SO2 giver færre skyer og højere varme hvilket giver mening.

  Men så skrives at DK nedbragte SO2 til nul fra 1970 til 2014 og i 2014 standser temperaturstigningen i DK.

  Det skulle jo være modsat, for det var mere SO2 der gav lavere temperatur…

  1. Ole Jensen

   Der er nu tre partier som tager afstand fra den
   politiske krig mod landbruget og de almindelige husholdninger.
   DF, DD og Nye Borgerlige er nu modstandere af co2 afgifterne.
   Nye Borgerlige yder nok den skarpeste modstand. Da det er
   åndssvagt at bekæmpe co2, og da vi dårligt kan undvære land-
   bruget, og da husholdningerne i forvejen plages af inflationen,
   burde selv Troels fra V kunne forstå at det er en syg idé at over-
   falde landmændene med meningsløse og usaglige klima-afgifter.

   S, M, SF, R, EL og K er sikkert foreløbig udenfor pædagogisk
   rækkevidde, ligesom klimarådet, naturfredningsforeningens
   forkvinde og diverse klima-tosser. Men LA og nogle journalister
   kan måske også komme til fornuft på et tidspunkt?

 7. Karsten Lund

  Vores største bidrag for et bedre klima fandt sted fra og med den 26. april i år, fordi vi indgik en el-aftale med 100 % atomkraft med Kärnfull Energi.

  Interesserede kan se mere ved at benytte dette link: https://dk.karnfull.com/

  1. Træt

   Min miljøinteresserede søn presser også på for at vi skifter til Kärnfull, men det er jo lidt dyrere end vor nuværende aftale

   1. Karsten Lund

    @
    Træt
    21/05/2024 at 06:28

    Det er muligt, men bare det, at jeg kan se Dan Jørgensens og hans ligesindedes ansigter med mundvigne nedad, fordi at strøm fra atomkraft er tættere på at være 100% forureningsfri og altid tilgængelig i forhold til deres alternativer er al evt. prisdifference værd for mig!

    1. Prins Valiant fra Thule

     Politikere som Mette fra S, Traktor-Troels fra
     V, Lars Ulykke fra “Moderaterne”, Pelle fra EL, Pia Olsen
     fra SF og Martin Lidegaard fra R er ivrige efter at bruge
     co2 som et påskud til at påføre danskerne et tungt læs af
     nye skatter og afgifter samt forbud.

     Man bruger altså fabler, fantasier, falsk videnskab, eventyr
     og rendyrket sludder og vrøvl som grundlag for regeringens
     og disse partiers økonomiske politik.

     Det er måske ikke mærkeligt at regeringen ligner en
     klovnebus, og Chrborg en flok beduggede bodega-typer
     på udflugt i Disney-land.

 8. Karl Martell

  Dommedagsprofeter har eksisteret til alle tider, men naturligvis en dag får de ret, for jorden er dømt til undergang engang i en fjern fjern fremtid.
  John Clauser fik nobelprisen i fysik i 2022 og han skriver at pseudovidenskab om klimaet har vildledt medier og politikere og skabt en situation, der truer verdensøkonomien og milliarder af mennesker.
  Siden er han blevet fjernet som taler ved diverse klimakonferencer, for vi skal ikke få det indtryk at det hele er et luftkastel.
  Personligt syntes jeg det er mere nyttigt, at lytte til John Clauser end til en svensk teenager.
  Man kunne få den kætteriske tanke, at hele hysteriet er opfundet for igen igen at give den onde hvide mand skylden.
  Det hele virker konstrueret, for pludselig har lille Danmark nået målet, for i virkeligheden havde man regnet galt mht. skovenes optagelse af Co2.
  Hov! Vil det i virkeligheden sige, at man har været parat til at ødelægge helt almindelige danskeres økonomi ved at pålægge dem vilde udgifter til diverse klimatiltag, udskamme dem fordi de kører i deres gamle dieselbil, eller går og pudser på en gammel Volvo eller Jaguar, bare fordi man har regnet forkert? Det hele virker forhastet og panikagtigt. Helt ærligt så virker det umodent.

  1. Der var engang et yndigt land

   Jordkloden må antages at holde
   mindst et par milliarder år endnu. Derimod er det tvivlsomt
   om menneskeheden holder bare 100 år endnu. For den har
   været i stand til at udrydde sig selv flere gange siden 1980 eller
   1990. Og flere gange har man været tæt på et atom-ragnarok.

   Om den enkelte dansker eller hele det danske folk vil overleve
   ret meget længere ved godt helbred, er endnu mere tvivlsomt,
   for regeringens politik er en stedfortræder krig mod sit eget folk.
   Folkeudskiftningen er jo i fuld gang, kriminaliteten er en lurende
   trussel mod alle, de svenske tilstande er begyndt at snige sig ind,
   sundhedsvæsnet er kollapset på flere områder, og om lidt vil de
   tre partier S, V og M angribe os med WHO og WEF politik samt
   aktiv dødshjælp m.m. Vi er uønskede i vores eget land, for vi
   fylder alt for meget, når der skal skaffes plads til millioner af
   berigere.

  2. E- Frederiksen

   Karl, det er en tåbelig regering, og der forgik jo også
   fusk med skovberegningen.
   Den regering ødelægger vores liv med den
   uvidende og vanvittige måde, det hele foregår på.

 9. Henrik Pedersen

  “Mindre SO2 giver færre skyer og dermed højere varme.”

  Det er lige omvendt: færre skyer giver mindre varme. For at forstå det, skal man se på spektralfordelingen af indgående stråling og udgående stråling.

  Mere lavpraktisk ved vi alle, at det bliver mere koldt på stjerneklare nætter end på overskyede nætter. Skyerne “holder” på varmen.

  Ole Stein skriver: “Da Dinosaurerne levede var der 2000 ppm CO2 …”.

  Ja tak, dengang (ca. i Kridttiden) var temperaturen højere, begge poler var afsmeltede og havniveauet var minimum 70 meter højere end i dag.

  1. Variationerne i solens indstråling er så små, at de ikke på egen hånd kan være årsag til temperaturændringer af betydning på Jorden. Men en øget solpletaktivitet -altså en mere aktiv sol – medfører langt mere ultraviolet udstråling fra solen. Den nuværende opvarmning kan således være en følge af, at solen mellem 1933 og 1996 var på sit mest aktive niveau i flere århundreder. En del af varmen blev akkumuleret i havet og er med til at sikre, at opvarmningen af atmosfæren er fortsat trods faldende solaktivitet i de seneste 30 år. SO2 udledningen i både Danmark og Europa gik i nul omkring år 2000, hvilket på grund af den reducerede skydannelse også har bidraget til temperaturstigningen, der dog klinger af efter 2014.

   1. Gud bevare Danmark

    Hvis det bliver varmere, fordamper
    der mere fra havene, og det giver flere skyer. Som så
    medvirker til at mere solskin reflekteres. Igen en af
    de tusinder af mekanismer som sørger for at der er
    balance i tingene. Og så har Vorherre sørget for at
    putte de 0,035% co2 ind i atmosfæren som muliggør
    at planeten ikke bare er en afsvedet ørken, men at
    planter, dyr og mennesker kan trives. Bemærk at
    co2 er mindre end én promille af luften.

    Stoffer udvider sig eller trækker sig sammen hvis de
    bliver varmere end koldere. Men med vand er der en
    undtagelse. Ved 0 grader udvider det sig pludselig. Det
    er derfor klodens oceaner og søer ikke er forvandlet til
    bundfrosne isklumper. Isen synker ikke til bunds, men
    flyder ovenpå. Igen et af naturens mirakler som har
    muliggjort liv.

  2. Karl Martell

   Forkert – Det er rigtigt, at skyer holder på varmen om natten, men skyer køler om dagen. Vi kender alle det at vi sidder i solen og der går en sky for solen, så bliver det koldere. Netto giver skyer afkøling.

  3. John

   Færre skyer mindsker albedoen og dermed øges indstråling og det bliver varmere.

 10. ino

  I de temperaturkurver jeg har set, er der nu allerede sket en stigning fra 1800-tallets temperaturer til 1920’ernes og 1930’ernes pænt høje temperaturer, som vist egentlig ligger på niveau med dagens temperaturer.
  Det er forskelligt hvilket år man sætter den lille istids ophør til, men et sted mellem 1850 og 1875 plejer at være det “almindeligste”.

 11. John Haggmark

  Ja, Asger Aamund, lad os omfavne optimismen omkring nye vinde klimadebatten – hvor de gode følelser i alt for lang tid har lukket al fakta ude.
  Helt i tråd med denne artikel og fakta og fornuft – så læs gerne dette debatindlæg bragt i Jyllands-Posten i dag den 21.maj – forfattet af Martin Henriksen, Formand Nye Borgerlige og Søren Lind Jensen, Medlem af Horsens Byråd for Nye Borgerlige.
  https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE17114992/den-groenne-omstilling-er-blevet-et-religioest-hysteri/

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Ja, alle bør læse denne artikel i JP, hvor Nye Borgerlige
   gør op med den korrupte og sindssyge co2 politik. Læs den
   og se hvor tåbelige og ekstreme co2-aktivisterne er.

 12. Ole Madsen

  Kendsgerninger om CO2 ingen kan benægte:

  CO2 er en nødvendig vækstfaktor for grønne planter, som ved fotosyntese forvandler CO2 til kulhydrater, f. ex. cellulose, hvorfor nogle gartnere kunstigt øger CO2-koncentrationen i drivhusene. Samtidig producerer planterne oxygen, som er livgivende for alt animalsk liv.

  CO2 er nødvendigt for koraller og skaldyr, som forvandler CO2 til calciumcarbonat.

  Alt fossilt kulstof (tørv, brunkul, stenkul, naturgas, olie) stammer fra plantevækst, og alle kalkaflejringer, stammer fra koraller og skaldyr. Afbrænding af fossilt kulstof bidrager til atmosfærens indhold af CO2, og betyder dermed en tilbagebetaling af CO2 til den globale plantevækst. Cementfremstilling (kalkbrænding) bidrager ikke med CO2 til atmosfæren, fordi CO2 bindes igen, når cementen hærder.

  CO2 absorberer infrarød stråling, hvilket nogle kalder en “drivhuseffekt”.

  Jordens overfladetemperaturen har fluktueret meget i jordklodens historie og er ved en række målestationer verden over steget med 0,74 °C i løbet af de sidste 100 år.

  Stoffraktionen af CO2 i atmosfæren har ligeledes fluktueret meget i jordklodens historie, og periodevis været betydeligt højere end de nuværende 0,04 %.

  Måledata viser, at en stigning i overfladetemperaturen efterfølges af en stigning i stoffraktionen af CO2 i atmosfæren, hvilket skyldes den nedsatte opløselighed af CO2 i vand ved højere vandtemperatur.

 13. Demografi og demokrati

  Inden for de sidste 500.000 år har der været tre istider med mellemistider i Danmark. Vi befinder os, så vidt jeg ved, pt i en mellemistid. I mellemistiderne varierer temperaturen altid med relativt korte intervaller. Det interessante spørgsmål er derfor: Hvad adskiller i givet fald de nuværende klimaændringer fra de mange tidligere?

  I vikingetiden var der f.eks en varmeperiode – den middelalderlige varmeperiode (MWP) fra 10. århundrede til 14. århundrede – hvor Erik den Røde og hans mænd og deres familier opdagede og bosatte sig og byggede gårde i det sydlige Grønland. Erik den Røde var født ca. 950 på Jæren i Vestlandet i Norge og han døde ca. 1003 i Grønland.
  De sejlede til Grønland og bosatte sig dér under Den middelalderlige varmeperiode (MWP) fra 10. århundrede til 14. århundrede. Kolonien i Grønland nåede op på 4-5.000 indbyggere.
  Da varmeperioden ophørte stoppede kolonien med at eksistere. Ruinerne af gårdene ligger der endnu – og det navn nybyggerne gav landet, de kom til, blev også hængende.

  1. Ole Jensen

   Fornuften pibler frem så småt:

   Der er nu tre partier som tager afstand fra den
   politiske krig mod landbruget og de almindelige husholdninger.
   DF, DD og Nye Borgerlige er nu modstandere af co2 afgifterne.
   Nye Borgerlige yder nok den skarpeste modstand. Da det er
   åndssvagt at bekæmpe co2, og da vi dårligt kan undvære land-
   bruget, og da husholdningerne i forvejen plages af inflationen,
   burde selv Troels fra V kunne forstå at det er en syg idé at over-
   falde landmændene med meningsløse og usaglige klima-afgifter.

   S, M, SF, R, EL og K er sikkert foreløbig udenfor pædagogisk
   rækkevidde, ligesom klimarådet, naturfredningsforeningens
   forkvinde og diverse klima-tosser. Men LA og nogle journalister
   kan måske også komme til fornuft på et tidspunkt?

  2. Demografi og demokrati

   PS. Erik kom omkring 982 for et nævningeting og blev dømt fredløs, formodentlig i tre år. Han var derved også nødt til at forlade Island og søge lykken andetsteds. Sagnene fortalte, at der var et fjeldland vest på, som Gunnbjørn (søn af Ulf Krake) havde set små hundrede år tidligere mod nordøst.
   Erik drog mod vest mod Gunnbjørns fjeld. Østgrønland var pga. storisen umulig at lande på med træskib, og Erik rejste mod syd og gik i land i Sydgrønlands isfrie fjorde. Landet langs fjordene var grønt og frodigt med gode græsningsmuligheder i modsætning til det nordøstlige Island, hvor han kom fra. Derfor gav han landet navnet Grønland.
   I resten af sin fredløse tid udforskede han det nye land, inden han vendte tilbage til Island, hvor han samlede en flok, de første af Nordboerne, som udvandrede til det nye Grønland. I 986 sejlede han med 25 skibe, 700 personer og husgeråd tilbage til Grønland. Kun 14 skibe nåede frem.
   Erik bosatte sig på Eriks Fjord (Tunulliarfik fjorden) og byggede Brattahlið i Østerbygden (det nuværende Qassiarsuk lige over for landingsbanen Narsarsuaq i Sydgrønland). Andre sejlede nordpå og grundlagde Vesterbygden (ved det nuværende Nuuk) i Godthåbsfjorden.
   Eriks søn Leif den Lykkelige var blevet kristnet, og han bragte nogle munke hjem til forældrene i Grønland. Thjodhilde lod sig kristne og byggede den første kristne kirke i Grønland opført af tørv og træ på Brattahlíð omkring år 1000. (klip fra wikipedia)

 14. Karl Martell

  Nu går Morten Messerschmidt så ud og agerer den lille dreng, som siger de har jo ikke noget tøj på. Der er spændende om det får Anders Vistisen valgt ind i EU parlamentet, og om meningsmålingerne flytter sig.
  Befolkningen er klogere end som så, de kan godt gennemskue når noget er noget andet end det udgiver sig for. Det er efterhånden tvivlsomt om klimadebatten i virkeligheden handler om klimaet, eller det er en del af det Thunbergeske venstreradikale oprør. Der er i alle tilfælde mange rigtig mange nyttige idioter. Jeg tror klimajuntaen kollapser, men den kommer ikke til, at give sig uden kamp, men på et eller andet tidspunkt vil pseudovidenskaben blive afsløret. Du kan have held med udskamningsvåbnet en vis tid, og skaden kan blive stor, men sandheden kan ikke skjules i længden.

  1. Wiens redning skete 1683

   Sandheden kan i mange tilfælde skjules
   længe nok til at ulykkerne og storkatastrofen bliver til virkelighed.
   F.eks. er det lykkedes i gennem årtier lykkedes at holde danskerne
   hen med snak og løgn om masseindvandringens konsekvenser.
   Man har påstået at den var berigende, nødvendig og en stor gevinst
   for alle almindelige danskere. Og man skjuler stadig størstedelen
   af de ulykker og omkostninger der er fulgt med. Derfor er der stadig
   et par millioner danskere som ikke har forstået at folkeudskiftningen
   er en frygtelig og dødelig trussel mod dem selv og hele landet.

   Covid skandalen, WHO og WEF uhyrlighederne, EUs planer og de store
   forandringer i FN er andre eksempler på at sandheder skjules, fordrejes
   eller forties. På sundhedsområdet og med kriminaliteten m.m. står det
   endnu værre og langt værre til end medierne hidtil har afsløret.

   1. E. Frederiksen

    Wiens redning skete 1683
    100% ENIG

 15. Vimmerby

  Det formodes sjældent, at yngre generationer kommer forbi Tv2, DR og snask generelt.

  1. Vimmerby

   “…Attentatforsøget på den slovakiske premierminister Robert Fico mindede os endnu engang om, at volden ikke er forsvundet fra politik. Det er altid til stede som en mulighed, og nogle gange erklærer det sig selv som et skræmmende faktum. Det er vigtigt ikke at glemme dette nu, hvor splittelsen af ​​det vestlige samfund fortsætter på baggrund af voksende kaos i internationale relationer. Det skaber en følelse af usikkerhed hos folk, som forværres af både politikere og journalister, samt af stigende mangel på uddannelse. Politikere går til yderligheder i deres kampagner, fordi de ikke er i stand til at fatte dagens problemer og overlader alt til mediebureauerne. Journalister, som “human resource managers” udvælger til at arbejde i medierne efter meget strenge ideologiske kriterier, jagter sensationer. Epidemien med manglende uddannelse har ramt ikke kun politikere og journalister, men også offentligheden….”
   Google oversat afsnit fra : https://casopisargument.cz/57418

   1. Vimmerby

    NB: Via https://inosmi.ru/, der kun bringer udvalgte nyheder fra verden over og næsten altid med link til originalartiklen.

  2. Der var engang et yndigt land

   Ja, det er blevet sjældnere at de unge bruger tid
   på TV2 og DR, men til gengæld tilbringer de ofte timer på de sociale medier,
   hver dag året rundt. De følger med på Tik-tok og lignende, og sender utallige
   millioner sms’er og mobil-billeder til hinanden. Mange isolerer sig og sidder
   klæbet til skærmen en stor del af deres ungdomstid, i stedet for at få motion,
   læse bøger, besøge kammerater eller være sammen med familien. Med den
   nye ungdoms-kultur følger fordummelse, ensretning og fysisk svækkelse i
   betydeligt omfang.

   (En fordummelse som startede med den forringede skoleundervisning)

 16. Flaben Fræk

  I en tid hvor Kina åbner kulkraftværker hurtigere end typerne på venstrefløjen (og omegn) skifter underbukser, mener disse sinister typer tilsyneladende, at bette Danmark, og Europa iøvrigt, skal lukke og slukke – De må slå sig på lårene af grin derovre i Kina – Gosh!

  1. Blot en bemærkning

   Aamunds blog: 0 tracking attemps i 14 dage. Altså NUL.

   Snaphanen: Hundredvis af attemps. 14 eller flere pr. minut!

   Hodjas: Hundredvis. 8-11 pr. minut!

   Hvad skal vi mene om disse ret mystiske forskelle??

 17. Martin Holm Andersen

  Jeg syntes dette blog indlæg er så godt og meget sigende for det der sker i verden i almindelighed og Danmark i særdeleshed. Jeg er redaktør på et lille fagblad, og vil høre om jeg må bruge det i mit blad?

  1. Til Martin Holm Andersen:
   Artiklerne her på siden kan -dog med kildeangivelse – frit gengives helt eller i uddrag på andre medier og bliver det allerede i vid udstrækning.

 18. Blot et par bemærkninger

  Test…

 19. Henrik Pedersen

  Ole Madsen skrev:
  “CO2 er nødvendigt for koraller og skaldyr, som forvandler CO2 til calciumcarbonat.”

  Svar: Alkymi? En del af luftens CO2 optages i verdenshavene (balance), hvor det delvist dissocierer. Derved forsures havene mere og mere i takt med atmosfærens stigende CO2 indhold.

  Forsuringen nedbryder koraller og muslingeskaller m.m. F.eks. viser målinger, at muslingeskaller var tykkere for 40 år siden end de er i dag.

  Ole Madsen skrev videre: “Cementfremstilling (kalkbrænding) bidrager ikke med CO2 til atmosfæren, fordi CO2 bindes igen, når cementen hærder.”

  Svar: Cementproduktion er ikke din spidskompetence. Det kræver enorme mængder af fossil energi at opvarme produktet til 1500 grader C i de store roterende rørovne. Desuden bruges store mængder strøm til at rotere rørovnene og til de mange transportbånd m.m.

  I 2019 brugte Aalborg Portland således:

  77.072 tons kul
  236.984 tons petroleumskoks (petcoke)*
  199.168 tons alternative brændsler
  320.849 MWh strøm

  Ovenstående genererer en ikke ubetydelig del CO2 udover den del, der frigives ved selve processen.

  *petcoke udvindes f.eks. af canadisk tjæresand og er herhjemme forbudt til privat boligopvarmning for at undgå skader på miljø og mennesker.

  1. Gud bevare Danmark

   Hvis det bliver varmere, fordamper
   der mere fra havene, og det giver flere skyer. Som så
   medvirker til at mere solskin reflekteres. Igen en af
   de tusinder af mekanismer som sørger for at der er
   balance i tingene. Og så har Vorherre sørget for at
   putte de 0,035% co2 ind i atmosfæren som muliggør
   at planeten ikke bare er en afsvedet ørken, men at
   planter, dyr og mennesker kan trives. Bemærk at
   co2 er mindre end én promille af luften.

   Stoffer udvider sig eller trækker sig sammen hvis de
   bliver varmere end koldere. Men med vand er der en
   undtagelse. Ved 0 grader udvider det sig pludselig. Det
   er derfor klodens oceaner og søer ikke er forvandlet til
   bundfrosne isklumper. Isen synker ikke til bunds, men
   flyder ovenpå. Igen et af naturens mirakler som har
   muliggjort liv.

 20. Demografi og demokrati

  Breaking news!? Er det der, hvor der er en kunstig skibakke på toppen? Klimakampen skaber mirakler i den boomende oplevelsesindustri? Og CO2 opsamling bliver en helt ny industri? 🙂
  “Galimatias ved Amager Resurse Center.
  Nedfrossen CO2 køres i tankbiler fra Amager til Stevns
  Gennem de sidste par år er der brugt millioner på at forberede ARCs indsamling af CO2 fra deres skorsten. Hertil er der modtaget alverdens donationer.
  I det sidste halve år er det blevet mere systematisk. CO2 optages fra skorstenen og medkøles til flydende form. Når der er samlet 30 tons i tankbilen, sendes bilen gennem København og ned til Stevns. Her står en lokal drivhusgartner klar som aftager. Ved at blande CO2 sammen med frisk luft og sende det ind i sine drivhuse, opnår gartneren, at hans frugter bliver større og bedre end hans konkurrenter.”
  Se Morten Dreyer. 20/05/2024 at 17:47. Galimatias ved Amager Resurse Center

 21. Demografi og demokrati

  Danmarks befolkningstal er knap 6 mio. Et lille land med storhedsvanvid. Hvis DK havde valgt/vælger at ignorere klimatosserne og fortsætter med fossile energikilder, (herunder lader danskerne bruge den billige energi fra Nordsøen, som vi allerede selv har betalt for) som vi altid har gjort, kan det slet ikke måles i det globale klima. Vores bidrag til det globale klima er nærmest nul, zero, nada! :-).
  Kina med en befolkning på 1½ mia har mere end 1000 kulkraftværker og præsident Xi siger at Kina først vil stoppe udbygningen med kulkraftværker engang i fremtiden.
  DONG! lyder klokken. Vi er til grin for vores egne penge! 🙂

  1. Karl Martell

   Kina og også Indien har omtrent 600 kulfyrede kraftværker under opførsel, de åbner i snit et om ugen!
   Danmark bidrager stort set ikke til udledningen af Co2, men vil som altid være “forgangsland”, så vi vælger at piske os med cykelkæder.
   Et land af flagellanter.

  2. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

   Ja, vi er til grin for vores egne penge. Men
   det er meget værre end det. Politikerne bruger vores penge til at ødelægge
   os og til at forberede vores fordrivelse og undergang. De bruger vores penge,
   indkradset med verdens hårdeste skattetryk, til at påføre os et hav af unødige
   lidelser og dødsfald. Evnesvage, ideologiske, fanatiske, sinkeagtige, korrupte
   og tvetungede politikere kører fuldstændig deres eget løb, et egoistisk og ky-
   nisk ræs hvor det danske folks interesser og rettigheder systematisk ignoreres
   og destrueres.

   Men det lader til at danskerne har svært ved at erkende situationens alvor,
   selvom skandaler, magtmisbrug, fornærmelser, uretfærdigheder, tosserier,
   svinestreger, besparelser, forringelser, ondskabsfulde beslutninger og van-
   vittige, svindelagtige og katastrofale projekter hagler ned over dem.

   Demokratiet må genoprettes og massemedierne må fjerne sig fra at være
   propagandafabrikker og røde hjernevaskere. Men det vil aldrig ske, og
   derfor er der intet lys at se for enden af tunellen. Danskerne er et fortabt
   folkefærd, men har selv valgt at være det. Ved at blive ved med at stemme
   på partier og politikere som allerede har snydt dem i årevis. Vælgernes
   naivitet og dårlige hukommelse bliver deres undergang.

 22. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  DRs P1 “debatten” i dag 23-5 var een lang hetz
  mod landbruget, som klimarådet mener bør forbydes adgang til
  670.000 hektar marker, hvor man hidtil har dyrket landbrug. Andre
  ude på venstrefløjen mener at man skal indskrænke landbruget
  med 800.000 hektar. Alle de radikale og røde partier vil have ram
  på landmændene, og især skal de tvinges til at betale flere afgifter.
  For det vil redde klimaet, Østersøen, Kattegat, Skagerak, Nordsøen,
  verdenshavene, diversiteten, miljøet og alle de fine, bæredygtige
  og globale projekter som politikerne har gang i.

  Ikke een almindelig lytter kom igennem på det opreklamerede tlf-
  nummer. Tilsyneladende kommer kun nøje udvalgte meninger med
  i “debatten”. De skal helst være fra de “rigtige” partier og have de
  “rigtige” co2 meninger.

  “Moderaterne” vil nu have TVANG i brug mod landmændene. Det
  går ikke længere med frivillighed, udtaler Lars Ulykke, som vist altid
  har været mere radikal end borgerlig. (Ulykke vil også have mere
  indvandring, mere EU, flere besparelser på sygehusområdet, flere
  nedrivninger af boligblokke og rækkehuse osv.)

  1. Blot et par bemærkninger

   Hvad er der galt med Lars Q fra Moderaterne?,
   spørger Hodjanernes blog.

   Der er også noget om hysteriske feminister og om krigen i Ukraine.

   Snaphanen:

   Vestens korrupte politiske “eliter”.

   Privatlivet er væk hvis du har en smartphone.

   Youtube og “X” har meget om FN, WHO, WEF, Biden, Trump,
   Israel, Gaza, Golf-krigen, 2. verdenskrig, Hitler, Stalin, Lenin,
   grusomhederne i ISIS-områderne, forfølgelserne af kristne
   i dele af Afrika osv. Der er også nyt om el-biler, nye motor-typer osv.

 23. Sandhed er bedre end løgn

  De verdensfrelsende godhedsmennesker fra R, SF, EL
  osv. beskylder nu de danske landmænd for at have slået havene
  omkring Danmark ihjel. Alle disse have er nu døde, siger de frelste
  rødkålhoveder. Det mærkelige er at Tunfiskene og makrellerne er
  vendt tilbage, og at man mange steder fint kan bade eller fange hav-
  ørreder fra kysten.

  Lande som England, Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland, Rusland,
  Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige og Norge udleder
  også kvælstof og andet til samme havområder, ialt 14 lande er med
  omkring Nordsøen og Østersøen. Alligevel giver de røde det danske
  landbrug hele skylden.

  Der er så at sige tale om et karaktér mord på den danske landmand.

 24. Privatdetektiven

  Her er nogle rigtige og blodige mord:

  En dreng blev stukket ihjel med kniv af en anden dreng.

  En ung blev dræbt af en anden ung.

  En mand blev stukket ihjel af en anden mand.

  To mænd er i dag ramt af skud i København.

  Der sker det ene knivmord efter det andet, men MSM omtaler
  det uden at oplyse hvem det er der dræbes, og hvem det er som
  fører knivene. Selv hvis nogen skuddræbes, skjuler man ofte
  at det er en dansker som slås ihjel af en indvandrer.

  MSM viser os kun isbjergets top, og nogle gange forties det helt
  hvad der foregår.

  Hverdags terroren er kommet til Danmark, men det skal helst
  forties mener man i politiker-kredse.

  En SF kvinde blev som 21-årig sendt til EU-parlamentet på afbud fra
  fra Carsten Hønge, Nu hvor hun er 26 synes hun at Sverige bør være
  et forbillede for Danmark, hun synes at vi skal modtage flere indvan-
  drere/ kvote flygtninge og hun mener at EU bør bestemme mere.
  Hun ser med sympati på LGBTQ+, hun tror på co2 fablerne og på
  den “grønne” omstilling. DRs “orientering” gav hende en halv
  times sendetid.

  Franciska Rosenkilde fra det røde “Alternativ” mener at børn skal
  have stemmeret, til styrkelse af “demokratiet”.

  Rigshospitalet er så forfaldent, at der er livsfarlige skimmelsvampe
  i snesevis af lokalerne. En dreng på 11 år døde af en infektion af
  skimmelsvamp. Andre patienter er blevet meget syge. I årevis har
  man ignoreret problemerne. I strid med sandheden har man fra
  hospitals ledelsens side påstået at der ikke var grund til bekymring
  for de svampe sporer som patienter kunne indånde.

  Der er nu i dag en aftale om 300 fængselspladser i Kosovo. DR har
  allerede indledt en kampagne for at blokere aftalen. Bl.a. henviser
  man til at udviste kriminelle har menneskerettigheder og ret til
  familieliv.

 25. Karl Martell

  Nu er klimadebatten ikke den eneste byld, der er gået hul på.
  Venstrefløjens udskamningskultur, hvor debatten om vigtige emner forsøges stoppet, vakler; vel at mærke emner som er ubekvemme for venstrefløjen. Flere og flere ryster på hovedet over woke, ja mange griner ligefrem ad dem.
  BLM er forsvundet helt fra debatten, ingen gider i dag hører på Bwalya Sørensens kaskader af fornærmelser, og man må håbe at den pinlige tid, hvor sportsstjerner må knæle for bevægelsen er ovre.
  Pride bevægelsen har pludseligt mistet sit økonomiske fundament, efter at de begyndte at forlange, at deres godgører skulle bevise, at de ikke samarbejde med Israel. Helt ærligt hvis jeg vil donerer til en eller anden organisation, ville jeg så finde mig i, at skulle gennem en moralsk revision først? Svaret er vist indlysende. Det undre mig, og har altid undret mig, at LGBT+ bevægelsen omfavner palæstinenserne, det er dog et folk som ville klynge dem op i den første og bedste kran, eller smide dem ud fra høje bygninger.
  Grethe Thunberg har mistet sin glans, hun er blevet for gammel og tilbage står alle de ynkelige EU parlamentarikere, som fik taget selfie sammen med hende, og ser forpjuskede ud, ja selv Paven må skamme sig. Thunberg er sprunget ud som venstreradikal sammen med alle de andre frådende venstreradikale og er blevet ligegyldig.
  Henrik Siverts Ørvad havde skrevet under på en “fatwa” mod Sofie Danneskiold-Samsøe efter, at hun havde bakket op om Frederik Vads tale om integration og infiltration, han var fuldstændigt ude af stand til at forvare hvorfor han havde skrevet under, og måtte fore taget et ydmygende tilbagetog.
  Nu står EU så overfor et valg, som giver højrefløjen medvind, for befolkningerne vil ikke længere finde sig i venstrefløjens kitsch. De ligger som de selv har redt.

  1. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

   Sympatisk og rigtigt indlæg fra Martell,
   men desværre slipper vi nok ikke så billigt som til at vi nu bliver reddet
   fra de uhyrligheder som kommunisterne og pladderhumanisterne har
   planer om at udsætte os og europæerne for. De venstreorienterede
   dominerer magtapparatet: partierne, medierne, retsvæsnet, skolerne
   og et utal af organisationer, råd og styrelser. (Selv de “borgerlige” er
   som oftest radiGALE)

   Og nu har de allieret sig med de millioner af islamister som EU har sørget
   for at flytte til Europa. Om lidt starter de med en overvågning som vil gøre
   samtlige EU borgere lige så ufrie og retsløse som kineserne og nordkorea-
   nerne. Og med WHO og WEF politik og aktiv dødshjælp m.m. vil man
   angribe folks økonomi, helbred, familieliv og boligforhold osv.

   Vi er på vej ind i en ny epoke med kolossale og frygtelige forandringer, men
   næsten ingen forstår det, da slet ikke det store flertal som lader MSM styre
   deres tænkning og meninger.

 26. Sandhed er bedre end løgn

  Danskerne er Europas fattigrøve,
  de officielle fortællinger om at økonomien
  et topfin og bomstærk, er falsk snak.

  Se Rossmanns afslørende artikel hos Hodja.

  1. Rettelse

   Rettelse til hvor er vi på vej hen:
   …, ringens de ca. 15-17 der er med, skal være: udover de ca. 15-17 der …
   (ustabil pc)

 27. Hvor er vi på vej hen?

  Forandringens vind blæser hen over Danmark,
  og den ligner en begyndende orkan.

  Er der overhovedet nogen som læser
  kommentarerne, ringens de ca. 15-17 der er med som en slags faste læsere
  og bloggere/debattører? Næsten ingen svarer på spørgsmål eller udmeldinger
  under Aamunds artikler. Besvarer nogen f.eks. disse linjer?? Er vi kun en lille-
  bitte håndfuld som bekymrer os om kursen mod det store sammenbrud, mod
  barbari og folkeudskiftning, mod det endeløse mareridt hvor alt med velfærd,
  demokrati, sundhed og sikkerhed er forsvundet..? Er det ganske enkelt håbløst
  og uden virkning at kommentere? Næsten ingen skriver ind om deres oplevelser
  af de syge dele af samfundet, f.eks. sygehusvæsnet, retsvæsnet, skatte-systemet,
  skilsmisse-bureaukratiet, jobcentrene osv. Heller ingen skriver om deres egne
  oplevelser af kriminaliteten, boligpolitikken eller de mange nye regler, forbud,
  stramninger, nedskæringer og forringelser.

  Hvis 99% af danskerne er næsten totalt passive, undtagen hvert fjerde år hvor
  de lige akkurat orker at flytte lidt rundt på deres krydser, er demokratiet jo
  kun en narresut. Og politikerne har vel så ret i at befolkningen behøver de
  ikke tage hensyn til?

  1. Demografi og demokrati

   Sådan er det repræsentative demokrati.
   I Danmark har vi repræsentativt demokrati. Det vil sige, at det ikke er borgerne selv, men derimod repræsentanter valgt af borgerne, der træffer de politiske beslutninger. Folketinget er sammensat af 179 folketingsmedlemmer, der stemmer love igennem på vælgernes vegne.
   Det anslås, at 2,3 milliarder mennesker, eller omkring 29 % af hele verdens befolkning, – lever i et demokrati.
   Vi har ytringsfrihed og må bruge den. Det gør vi på mange måder og det er helt fint.
   Jeg synes det er mest synd for de 71%, der ikke har demokrati.

   1. Niels O

    “Vi har ytringsfrihed”

    Mindre efter Koranloven.

   2. Chrborg: hykleri, vanvid, besvær, modgang, tab, ulykke, sorg og tidlig død

    Enten har man et ægte og DIREKTE demokrati,
    eller man har kun et skin- og papnæse demokrati, hvor politikere
    kan love hvadsomhelst, hvorefter de kan snyde, svindle, skalte og
    valte efter forgodtbefindende. De behøver ikke at holde deres
    valgløfter, men kan slippe fint fra at gøre det modsatte. Vælger-
    bedragere har tit spyttet deres vælgere i ansigtet og sparket dem
    i ryggen, og er sluppet godt fra det, pga. vælgernes dårlige hukom-
    melse og manglende indsigt i hvad der egentlig foregår.

    I Schweitz er der DIREKTE demokrati, og det har hjulpet befolk-
    ningen til at undgå både EU, WHO, WEF og masseindvandringen
    fra Afrika og Arabien. Og skattetrykket, bureaukratiet, økonomien,
    kriminaliteten, sundhedsvæsnet og den offentlige transport har
    de også langt bedre styr på end herhjemme. Og woke feminisme,
    klima-hysteri, LGBTQ+ udskejelser og “grøn” omstilling er der også
    mindre af.

    Vi kunne lære meget af Schweitz, men vores politikere foretrækker
    at bruge det perverse og blodige Sverige som forbillede.

    Læs f.eks. Rossmanns artikel om at danskerne er blevet fattigere
    gennem de sidste 10-15 år. (Hodja)

    1. Niels O

     Jeg ville ikke gide direkte demokrati. Så skal man stemme på alt muligt, der rager een en høstblomst – hver og hver anden dag.

     Jeg tør vædde på, at flertallet har det som mig. Og så ender det med, at mange ting bliver besluttet på baggrund af ganske få stemmer.

     Er der få emner, f.eks. en Storebæltsbro, der ville kunne få mange op af sofaen, ville det ende med et nej alene baseret på følelser i det uvidende folkehav.

     Danmark vil gå helt i stå og blive fattigere.

   3. Niels O

    “Vi har ytringsfrihed”

    Mindre efter koranloven.

 28. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred

  Har demografi 10.49 stadig tillid til det “demokrati” som
  fortsat har travlt med at afrikanisere og islamisere vores land,
  som fortsætter med at presse citronen med skatter og afgifter,
  som har kørt sundhedsvæsnet ned til at være et felthospital,
  (hvor patienter lider og dør i større omfang end for 20 år siden)
  hvor frihed udskiftes med ufrihed, tryghed med kriminalitet,
  velstand med inflation, sandhed med propaganda, fællesskab
  og familieliv med splid og splittelse, kristen kultur med marxisme
  og kommunisme, og en civiliseret fremtid med statsterror og
  hverdags-terror..?

  Eller har “demografi” ikke opdaget at det er den vej det går?

  Aldrig før har man set så mange danskere lide under stress, ensomhed,
  diskrimination, trusler, uretfærdigheder, social modgang, psykiske og
  økonomiske problemer samt kilometer lange ventelister i tilfælde af
  overfald, retssager, retsløshed, boligtab, nedslidning, trafikulykke og
  kræft- og hjertesygdom osv.

  1. Demografi og demokrati

   Indse at demokrati ikke sikrer de bedste løsninger. Diktatur kan give bedre løsninger hurtigere på kort sigt. Det gode ved demokrati er, at vi kan slippe af med de politikere, vi selv har valgt.
   Det er ikke et spørgsmål om tillid. Jeg har altid stemt på partier, der vil begrænse eller stoppe muslimsk indvandring.
   Jeg mener vi kan se bort fra de forældede 75 år gamle ‘konventioner’. Det er fup, at vi behøver at overholde dem, som mange politikere hvævder. DK har – som andre nationer – national selvbestemmelsesret. Den er kan vi aldrig miste.

   1. Tennis-spilleren

    Vi kan aldrig miste den nationale selvbestemmelse…

    Det er da netop det vi kan. Vi har allerede mistet en
    stor del af den til EU.

    Partierne agter ikke at slippe konventionerne.

    Islamiseringen fortsætter. Så hvad har du haft ud
    af at stemme på DF mv.?

    Forstår du ikke forskellen på direkte og
    repræsentativt demokrati?

    Ser du hvad Hodja osv. viser af videoer?

    1. Demografi og demokrati

     Du har ret. Men det er fordi, vi har overgivet national selvbestemmelses ret. Vi kan til enhver tid tage den tilbage igen.
     Et flertal i folketinget kan vælge at ignorere konventionerne (eller opsige dem, hvis de finder, det er nødvendigt). Folketinget kan stoppe islamiseringen.
     Man får ikke meget ud af at stemme på DF, fordi der ikke er mange nok, der gør det.
     Jeg er ikke (længere) tilhænger af direkte demokrati. Det er for påvirkeligt af af modebølger og medie hetz kampagner.
     Jeg er stor fan af Hodja osv. og ser, hvad der er af videoer.
     I et demokrati må man resignere, hvis man ikke har flertal på et givet tidspunkt. Det er selve ideen. Det modsatte er anarki, borgerkrig og/eller diktatur. Det ønsker jeg ikke.

 29. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

  Iflg regeringen Troels, Lars og Mette, har man nu
  brugt over 75 milliarder kr. på Ukraine. Man vil jo gerne
  støtte den ædle sag med penge, kanoner, granater, fly,
  tanks, raketter, maskingeværer, genopbygning og meget
  mere end det.

  På at sætte antallet af kolde hænder i det offentlige kraftigt
  i vejret, har man brugt 20-30 milliarder. Mette lovede ellers
  i 2019 at antallet skulle ned.

  Derimod er der ikke råd til at bruge penge på det syge
  sundhedsvæsen, selvom der mangler op mod 6000 læger
  og sygeplejersker m.m.m. Det har ført til at mange af de
  syge ikke overlever, for kræft, meningis og mange andre
  sygdomme bliver kun værre hvis der er lange ventelister.
  Er det meningitis, blodpropper, ulykker, hjertesygdom og
  sår på et ben, kan det være et spørgsmål om liv eller død,
  om der er hurtig hjælp eller ej. Ventetid kan være fatal.

  Siden 2019 er det kun gået den forkerte vej, trods Mettes
  løfter for fem år siden, om at S ville sætte hårdt ind for at
  rette op på lægemanglen og de skrantende sygehuse.

 30. Karsten Jensen

  Advarsel

  Havet omkring Danmark er nu så forurenet, at man risikerer alvorlige sygdomme, hvis man bader eller spiser fisk.

  Drikkevandet fra undergrunden er nu de fleste steder så fyldt med Roundup og andre pesticider, at der er alvorlig sundhedsfare ved at drikke det. Det hjælper ikke at koge vandet.

  Det sikreste er derfor at afholde sig fra at bade og drikke vand og lægge sig i hængekøjen og indskrænke indtaget til bajersk øl.

  1. Blot et par bemærkninger

   Hvor har du dine oplysninger fra? Er det fra
   en “grøn” klike eller sekt? Det kommer vel stadig
   an på hvor man bader. Og de fleste steder er det
   bedre at drikke fra vandhanen end at drikke øl.
   Tror du på co2 fablerne, klima-rådet og Consito?
   Slå op på PragerU.

 31. Christina Edsen Pihl

  Ganske enig. Hvis du gerne vil forstå klima agendaen, så se denne korte video (de første par minutter kan springes over. Og nej, CO2 er ikke en pollutant).
  Lavet af uafhængig amerikansk præsident kandidat og MIT PhD Dr. Shiva Ayyadurai – https://x.com/va_shiva
  Han viser i videoen at CO2 kreditter og handel hermed vil gøre folkene bag FN klima-panel’et IPCC meget, meget rige. Så forstår man klima agendaen meget bedre.
  Det er i sandhed UN-climate det hele handler om.
  PS: un betyder non.
  https://youtu.be/-0Rtystv7dc?feature=shared

 32. Søren BÆKGAARD

  Jeg havde tidligere stor respekt for Asger Aamund som en dygtig erhvervsleder. Den respekt er ærlig talt på tilbagetog; og det samme gælder mange af kommentarerne til hans artikler.
  Lad os bare være ærlige. Asger Aamund har ingen – som i slet ingen – faglig baggrund til at kunne udtale sig om klimaet. At han alligevel gør det, og især at han har et stort følge, som bakker ham op i tykt og tyndt, vidner om, at vi har et seriøst problem med falske nyheder her i landet.
  Asger Aamund er ikke den eneste, der er et problem i den henseende. Det er et problem utallige steder i samfundet, og det gælder formentlig alle politiske grupperinger. Om man hedder Asger Aamund, er medlem af Enhedslisten, er offentlig eller privat ansat, er i den henseende ligegyldig, for falske nyheder er et problem overalt.
  Asger Aamund er helt klart et problem, da han har et yderst lemfældigt forhold til sandheden, men han er trods alt kun en dråbe i havet. Han er et eksempel på, at saglig viden ikke længere spiller nogen rolle, og alle hans tilhængere er en del af samme problem.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *