OBAMA STYRER FRA KULISSEN

Få dage inden han blev valgt til USA’s næste præsident i 2008 erklærede Barack Obama, at det var hans mål, ” fundamentalt at ændre Amerikas Forenede Stater”. Med det mente han, at bevæge nationen væk fra individuel frihed, lille offentlig sektor og fri markeds kapitalisme og hen imod en socialistisk, kollektiv samfundsmodel, centralt styret af et permanent Demokrat- flertal. Projektet led skibbrud på halvvejen, men ikke mere end at det blev overtaget intakt af den kognitivt udfordrede Joe Biden, der
Læs artiklen

FLOP 26

Søndag den 1. november begynder COP 26 i Glasgow med deltagelse af næsten samtlige klodens lande. En del af deltagerne er dog rekrutteret fra reservebænkene, da nogle af de store stjerner midt i den globale opvarmning alligevel har fået kolde fødder og er blevet hjemme i den lune stue. For det første har hverken Putin eller Xi Jinping lyst til at stille til prygl for deres udledning af klimagasser, og for det andet har de nok fået pålidelige oplysninger om,
Læs artiklen

PÅ VEJ MOD DET SELEKTIVE FOLKESTYRE

For 25 år siden var jeg til middag i Shanghai, hvor min sidemand var departementschef i det kinesiske sundhedsministerium. Han fortalte mig, at det kinesiske udviklingsmål ikke var demokratiet efter vestligt forbillede, men derimod systemet i Singapore, hvor det kaldes ’styret demokrati’.  Singapore har en fri markedsøkonomi, som dog styres med fast og myndig hånd af Peoples Action Party, der permanent er sikret flertal i Ø-statens parlament. ” Singapore er vores laboratoriemodel, som vi nu vil realisere i fuld skala”,
Læs artiklen

JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA

”End er Polen ej fortabt” lyder første linje i den polske nationalhymne. Fortabelsen har ellers luret lige om hjørnet op gennem historien. Intet andet land er blevet delt, parteret og undertrykt mere end Polen, der ligger som det bløde fyld i en knaldhård sandwich presset af Tyskland på den ene side og Rusland på den anden. I 1939 blev Polen igen besat, denne gang af Nazi-Tyskland og Sovjetunionen, der delte landet mellem sig. Fra 1941 til 45 var hele Polen
Læs artiklen

IMPERIET SLÅR IGEN

Regeringen vil nu fremsætte et lovforslag, der gennem en statslig indgriben skal sikre de to offentligt ejede tv -kanaler, DR og TV2 retten til store sportsbegivenheder, som det store flertal af seerne gerne vil se. Det drejer sig om OL, VM og EM i fodbold og håndbold samt flere store internationale fodboldturneringer. Når politikerne og de følgagtige medier dydigt omtaler DR og TV2 som landsdækkende tv- stationer, er der tale om en løgnehistorie, som ingen tror på. Men det lyder
Læs artiklen

FRISKE NYE EJERE AF DANSK ERHVERVSLIV

Som purung udvandrede Samura Nawa med sin familie fra Afghanistan for at rette op på undertrykkelsen af kvinder i Danmark. Hun blev cand.polit., og efter en femårig turnus i et par ministerier og i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var hun naturligvis klar til Folketinget, hvor hun nu som ligestillingsordfører for de Radikale forlanger kvoter, der skal befolke direktioner og bestyrelser med kvinder. ” Det går for langsomt med ligestillingen”, siger Nawa til Berlingske, ”kvinder bliver sorteret fra, og derfor bliver vi nødt
Læs artiklen

ISLAMISK TERRORISME ER IKKE EN FORBRYDLSE MEN EN DIAGNOSE

Frankrig har man i flere år omtalt islamiske terrorister som psykisk syge. Ifølge den fremherskende opfattelse i retssystemet og i medierne kan mord på sagesløse og uskyldige mennesker ikke udføres af mentalt sunde mennesker, da der ikke er noget motiv for drabet. Hævn, jalousi og berigelse kan være årsag til, at såkaldt normale mennesker begår mord, men drab uden årsag må være udført af psykisk syge personer. Franske islamiske terrorister søger som oftest selv døden efter deres udåd i en
Læs artiklen

FODBOLDEN PÅ DEN POLITISKE ROULETTE

Dansk idræt har altid kæmpet for at kunne konkurrere med alle, overalt til alle tider. Politik for sig og sport for sig. Det har idrætten været bedre til end erhvervslivet, der ofte tages som gidsler af den politiske modebølge, der dikterer sanktioner mod udvalgte diktaturer og lader andre totalitære stater være i fred. Danmark har således en stolt tradition for sportssamkvem med fascistiske stater, der undertrykker, torterer og myrder deres egne borgere. Vi deltog i den nazistiske olympiade i Berlin
Læs artiklen

JEPPE KOFOD: RIDDER AF DEMOKRATIETS BEDRØVELIGE SKIKKELSE

Da Jeppe Kofod tiltrådte som udenrigsminister erklærede han til lyden af trommehvirvler og trompetfanfarer, at nu skulle Danmark til at føre socialdemokratisk værdipolitik på den internationale politiske front. Kofod stod klar med demokratiets dragne lanse rede til kamp for frihed og folkestyre mod klodens mange tyranner. Vi var nok mange, der smilede diskret gennem knaphullet vel vidende, at det ikke kom til at ske, og at alt ville blive ved det gamle, sådan som det altid har været. I de
Læs artiklen

MINKERHVERVET BLEV LIKVIDERET. DET BLIVER ANSVARET OGSÅ.

Et folketingsflertal smed Inger Støjberg under bussen for en procedurefejl, der kunne være klaret med en påtale, en såkaldt ’næse’. Men hendes eget parti og en hel del andre ville gerne have Inger en tur bag tremmer, og det har man jo Rigsretten til. Her er halvdelen af dommerne politisk udpeget, og de stemmer nok, som de har fået besked på. Det ville jo også være yderst pinligt for Venstre og de øvrige Støjberg-fjendtlige partier, hvis hun bliver frikendt eller
Læs artiklen