JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA

”End er Polen ej fortabt” lyder første linje i den polske nationalhymne. Fortabelsen har ellers luret lige om hjørnet op gennem historien. Intet andet land er blevet delt, parteret og undertrykt mere end Polen, der ligger som det bløde fyld i en knaldhård sandwich presset af Tyskland på den ene side og Rusland på den anden. I 1939 blev Polen igen besat, denne gang af Nazi-Tyskland og Sovjetunionen, der delte landet mellem sig. Fra 1941 til 45 var hele Polen et nazistisk ’protektorat’. I forhold til indbyggerantallet var det Polen, der bragte de største menneskelige ofre under krigen. Sovjethæren myrdede hele det polske officerskorps. Næsten samtlige polske jøder omkom i nazisternes dødslejre, og tusinder og atter tusinder af polakker blev fængslet, torteret og myrdet af de tyske og sovjetiske besættere. I 1945 blev Polen ikke befriet, da Tyskland kapitulerede, men blev tværtimod igen besat, undertrykt og udplyndret af Sovjetunionen indtil 1990.

Er der noget at sige til at polakkerne efter 50 års fascistisk besættelse er blevet allergiske mod at modtage ordrer udefra? Polakkerne er opfyldt af en dybfølt fædrelandskærlighed og af et krav om frihed i eget nationale hjem. I Polen ser man med afsky på EU-landenes lefleri for islam, hvis krav om et totalitært styre efter Allahs love minder polakkerne om deres kollektive frihedsberøvelse fra 1939 til 1990. Uanset flygtningekonventioner og EU-traktater vil polakkerne aldrig mere tillade en udvikling, der udgør en fare for deres kristne kultur og deres frihed. Det er der ingen forståelse for i EU-kommissionen, der har opkastet sig som garant for at demokrati og menneskerettigheder bliver respekteret af den polske regering.

Ligesom Japan har Polen fravalgt immigration fra islamiske samfund, fordi kultursammenstødet er for voldsomt. Islams samfundsopfattelse og tro kan ikke forenes med et moderne folkestyre, og i modsætning til EU har polakkerne indset dette klart og konsekvent. Den polske forfatningsdomstol har i en kendelse fastslået, at EU-lov ikke har forrang over den polske forfatning, selv om netop dette er foreskrevet i EU’s traktater. Det står der også i den danske Grundlov, men den gælder vist ikke rigtigt mere. EU-kommissionen er nu opsat på hævn og disciplinering af de umulige polakker, der ikke vil marchere til EU’s taktstok. Truslerne flyver i luften fra både EU-kommissionen og Parlamentet om stop for EU-bistand og udsmidning af Unionen. Nu da Polen alligevel får så mange prygl, har Mette Frederiksen også meldt sig på tæskeholdet. Hun udtaler til Politiken, at ” der skal være en sammenhæng mellem udbetaling af EU-midler og det at leve op til EU’s værdier”. Hvad disse ’værdier’ går ud på er vist ikke helt klart for hverken Mette Frederiksen eller de høje Kommissærer, men ’værdierne’ bliver ofte brugt, når medlemsstaterne skal en tur i skammekrogen.

Det er vist ikke rigtigt gået op for EU-kommissionen, at de lande, der oplevede et skæbnefællesskab med Polen i perioden 1939 til 45, har den samme indstilling som polakkerne. Kombinationen af 50 års nazistisk og kommunistisk besættelse gør underværker for trangen til frihed og selvstændighed. Det gælder de baltiske lande, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, som sammen med Polen nu udgør en stadig stærkere ideologisk akse ned gennem EU. I stedet for hævntogtet mod polakkerne skulle EU nok hellere trække de centralistiske følehorn til sig og koncentrere sig om at formidle det kommercielle og videnskabelige samarbejde i Unionen. Tiden er løbet endegyldigt fra EU-magthavernes drøm om Europas Forenede Stater. Det skulle Mette Frederiksen hellere fortælle vennerne i EU-toppen. Frihed er det bedste guld.

30 Thoughts to “JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA”

 1. Bent A

  Er bare fuldstændig enig. Det er kvalmende at høre europaterne snakke om demokrati og EUs store værdier, for EU er ikke et demokratisk foretagende, og af folkelige og moralske værdier er der kun ganske få eller slet ingen. EUs Ursula og Ylva mfl. forlanger nu at EUs direktiver skal overtrumfe den polske grundlov/forfatning, og det er jo det samme som at sige at det lokale/nationale demokrati skal afskaffes og erstattes af fjernstyring fra Berlin og Bruxelles. Men der er ingen steder i Rom-traktaten hvor det direkte står skrevet at nationerne skal underkaste sig EU bureaukratiet på enhver måde og i alle henseender. Kun indirekte siges det, nemlig ved erklæringen om at unionen og “fællesskabet” skal gøres snævrere og snævrere og snævrere. Her er der ingen stopklodser. Men formuleringen er samtidig så ulden, at den ikke kan bruges til at forlange at Polen skal adlyde Merkel, Ursula og Ylva på samme måde som en lille hund der kun kan få en hundekiks ved at være lydig og gøre kunster.

  Mette F. synes ikke at forstå eller anerkende at nationalstaternes tid endnu ikke er helt forbi, og demokrati siger hende vist heller ikke ret meget.

  I MSM forvrænges krisen mellem Polen og EU på det groveste. Både DR, TV2, Berlingske og Politiken har leveret “analyser” som komplet skævvrider hvad uenighederne handler om. Det er journalistik under lavmålet.

  1. E. Frederiksen

   “Mette F. synes ikke at forstå eller anerkende at nationalstaternes tid endnu ikke er helt forbi, og demokrati siger hende vist heller ikke ret meget.”
   ENIG.
   Kan godt forstå, de protesterer, det bør vi også gøre.
   Messerschmidt har et flot indlæg herom i FC.
   Tak for dit indlæg Asger, det rammer altid plet.

 2. John Wedell Hørbo

  Læser med glæde dine kommentarer.

  1. Susanne Marie Elgaard Tagmos

   Så enig

 3. Den Nervøse

  Ja Polen placering mellem Tyskland og Rusland har betydet uendelige lidelser, landet har været forsvundet flere gange, for så som fugl Fønix at dukke op igen, aldrig helt på samme sted, men altid med fornyet styrke.
  England og Frankrig gik i krig for Polen og alligevel tabte de landet, ikke til Nazisterne men til Kommunisterne, men i 1945 var alle undtagen Stalin krigstrætte. Churchill og Roosevelt var væk og med Attlee havde den Britiske løve havde mistet et par tænder.
  EF var en genial opfindelse, men det skulle være blevet derved, for EU har udviklet sig til et bureaukratisk monster, med den pinlige pendlen frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg. EU’s magt hviler på EU domstolen og det ironiske er, at det man kritiserer både Polen og Ungarn for nemlig, at den udøvende magt bestemmer over den dømmende, det gør man selv bare omvendt med EU domstolen. Domstolen er aktivistisk og EU er De Facto domstolsstyret, og mig bekendt har ingen stemt på dommerne!
  Polen kritiseres for at sætte egen forfatning over EU’s forfatning – Jamen hvis det kom til en prøve, så måtte EU også vige overfor den Danske Grundlov, og mig bekendt gælder Grundloven stadig i Danmark! Det er kun realpolitik, som hindre en forfatningsmæssig konfrontation, og det er simpelthen fordi Danske politikere sørger for, at der ikke kommer sådan en konfrontation.

  1. E. Frederiksen

   Enig
   Godt indlæg.

 4. Ole Jensen

  Hvis man tænker nærmere over de mange beretninger som Asger Aamunds, Hodjanernes, Snaphanens og Den kortes netsider lægger frem om politiske udskejelser, kan man vel næsten kun komme til det resultat at det er nødvendigt at alle demokratiske kræfter finder sammen, hvis vi vil undgå at Europa kollapser på samme måde som Romerriget brød sammen i sin tid. Det var dengang den største katastrofe vores verdensdel endnu havde oplevet. Men hvis EU ender med at bestemme det hele, kan det blive en mange gange værre katastrofe. For så vil vi i første omgang opleve et diktatur næsten ligeså frygteligt som det i Sovjetunionen 1917-1989. EU vil talibanisere Europa, hvorfor vi fra nu og10-15 år frem vil opleve daglig terror og voksende statslig undertrykkelse. Derefter vil Europa gå op i flammer pga. den fortsatte indvandring og islamistiske gruppers voldelige krav om at dominere statsmagten og landenes kultur.

  Ved siden af at EU flytter millioner af migranter fra muslimske lande op til Europa, arbejder EU også med på den helt store verdensomvæltning som kaldes “the great reset”, “den grønne revolution” , FNs “verdensmål” eller andet som lyder godt, men som i realiteten er et forsøg fra “elitens” side på at afskaffe nationerne og middelklassen samt alle former for folkelig medbestemmelse. Denne udryddelse af mennesker og kultur fortæller 24nyt.dk og Document mere om.

  I Afghanistan har Taliban efter magtovertagelsen sendt dødspatruljer ud i alle retninger. Bl.a. er en ung kvinde blevet halshugget for at have dyrket sport. Mere skulle der ikke til. Andre gange er kvinder blevet henrettet med stokkeslag, øksehug, ved stening eller hængning , for at have demonstreret for ligestilling og kvinderettigheder.

  Her i Danmark har vi endnu ikke egentlige dødspatruljer der går efter almindelige danskere. Men alligevel går det hver dag brutalt og blodigt for sig mange steder i landet. Antallet af røveriske overfald, indbrud, dominansvold og voldtægter m.m. er eksploderet. Hvor længe endnu vil politikerne misbruge vores tålmodighed?

 5. Ole Jensen

  PS: Ovenstående kommentar er et forsøg på at opridse at EU har bevæget sig i en kommunistisk og totalitær retning der tager mindre og mindre hensyn til nationale og folkelige interesser og værdier. EU er blevet en damptromle der kører henover alle traditioner og borgerrettigheder og maser dem flade. Eksempler på det er den indvandring og folkeudskiftning som EU og Berlin længe har været fortaler for og har medvirket til, og som i årenes løb er blevet en stadig større byrde og trussel.

  Også den meningsløse bekæmpelse af co2 er blevet en byrde. Eftersom der kun er skatteyderne til at finansiere de astronomiske omkostninger. De utallige nye regler, forordninger, krav, bøder, direktiver og cirkulærer er også en stor belastning for mange virksomheder og erhvervsdrivende. EUs håndtering af corona-situationen har ikke været imponerende. Og det er også som om den er blevet udnyttet med uvedkommende transaktioner. Og EUs domstolsaktivisme og støtte til woke og ekstreme grupper lover heller ikke godt for fremtiden.

 6. Thomas Poulsen

  Efter 40 år med ordrer fra politbureauet i Moskva vil polakkerne naturligvis ikke finde sig i nye ordrer nu fra det nye politbureau i Bruxelles.

  EU ønsker konstant at udvide sin magt, begyndte med frihandel, men er blevet til en social og politisk union konstant leflende for muslimer og woke prædikanter.

  Polen har tillige sin egen “Bandidos” organisation, den katolske kirke og den tolerere ikke konkurrere, så var der alligevel noget godt ved det.

  1. John Petersen

   Lige i skabet, Thomas Poulsen 💪👍🇩🇰

 7. Søren Andersen

  Det er vældig godt og informativt skrevet og beskrevet. Det er dejligt, at Asger Aamund kan sætte ord på mine frustrationer. Tak!

 8. Kaj Haulrich

  Vil lige tilføje, at polakkerne også under 2.Verdenskrig i stort antal indgik i de allieredes styrker. Således både i RAF og i Montgomerys 8. Armé, der kæmpede i Nordafrika, Italien og Norderopa. At høre mandarinerne i EU – der på mange måder er modelleret efter Hitlers “Neuropa” – udskamme Polen, er kvalmefremkaldende.

  1. Thomas Poulsen

   Rigtig fin nuance du får med. Tyskland og Frankrig dominerer EU og vil sætte Polen på plads. Mere patetisk bliver det næppe.

  2. Finn A. Skov

   Skvadderhovederne har også lige i farten glemt at det var Polens Vingede Husarer, der jog Osmannerne væk fra Wiens porte.
   Ellers havde vi nok talt tyrkisk i dag.
   Under anden verdens krig, hvor polakkerne kæmpede heltemodigt, både i den Britiske hær, og i særdeleshed i RAF, nægtede de allierede polakkerne at deltage i sejrsparaden i London.
   For ikke at fornærme Stalin, der havde ansvaret for mordet på adskillige tusinder polske officerer og intellektuelle i Katyn skovene.
   Polakkerne vandt slaget om England, og erobrede Monte Cassino.
   Polakkerne blev snigløbet af sine såkaldte “venner” en skamplet der ikke lader sig afvaske.
   Heldigvis er polakkerne et stolt folkefærd, som ikke lader sig kue.
   Her kunne vi lære lidt.

 9. Usually I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 10. Knud Madsen

  Jeg har en stærk fornemmelse af, at rødgardister af alle modbydelige slags, muhammedanere, rabiate og destruktive kvindegrupper og EU-monsteret har slået sig sammen i en pludselig fælles kraftanstrengelse for nu på en gang endeligt at få knægtet demokratiet og den hidtidige orden. Til min skræk må jeg lægge øren til snak om tvang og straf i mange sammenhænge, samtidig med at toner om en fælles hær, en EU-hær jævnligt popper op. Jeg har en meget stærk fornemmelse af, at det er i absolut sidste minut, at den hvide mand tager sig sammen og sætter sig til KRAFTIG til modværge.

  1. E. frederiksen

   Knud Madsen
   Kan ikke lade være at svare dig .
   JEG ER 100% ENIG.

 11. Ursula Overgaard

  Polens forfatningsdomstol har dømt, at den polske grundlov står OVER EU’s forordninger og direktiver.

  Når Polen og hele Østeuropa og dele af Centraleuropa historisk har haft det meget svært at leve op til fx Europas standarder, så kan det skyldes en meget voldelig fortid.

  Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Kroatien og de baltiske lande har erfaret det kommunistiske terrorvælde på første hånd. Det er her måske ikke svært at forstå, at kommunismen er fuldt på højde med nazismen, hvad angår grusomhed.

  Østeuropæerne, som har, lige som os andre, adgang til nettet, har smartphones m.m., og de kan ikke lide, hvad de ser. De ønsker ikke svenske, franske og vesteuropæiske ghettotilstande. De ønsker at bevare demokrati, deres kultur og deres frihed.

  Men spørgsmålet er, om EU-eliten få dem til et rette ind efter EU-elitens ønskede multietniske samfund?

 12. Aleksander Milchtach Slaw

  Med al sympati for Asger Aamund må jeg her desværre konstatere at både han og alle kommentatorer har fundet sig en dårlig sag at kæmpe for. Det skyldes uvidenhed om forholdene i Polen og hvad denne konflikt mellem EU og Polen drejer sig om.
  Kort fortalt – Polen styres af en regering, som bryder den polske grundlov efter forgodtbefindende og gjorde det også i forbindelse med en såkaldt reform af retssystemet. Denne såkaldte reform afskaffede retssystemets uafhængighed af politiske interesser. Regeringen kan og effektuerer forfølgelse af dommere, som ikke vil anerkende reformen som forfatningsstridig, samt dommere, som afgiver kendelser, regeringen ikke kan lide. Ved samme reform har regeringen på grundlovsstridig vis politiseret højesteretten og forfatningsdomstolen, som afgiver kendelser efter bestilling fra regeringen. Afskaffelsen af retssystemets uafhængighed er et frontalt angreb mod demokratiet og magtens tredeling og er selvfølgelig i modstrid med EU-traktaten. EU-domstolen har efterfølgende pålagt Polen at rulle tilbage (kun) en del af de ændringer i retssystemet, som regeringen har indført.
  Hvad gør den polske regering så? De beder forfatningsdomstolen at afgive en kendelse, at den polske grundlov har forrang for EU-traktaten, hvilket (ifølge dem selv) giver dem hjemmel til at blæse på EU-domstolens afgørelser, når de går dem imod. På den måde kan regeringen fortsætte med at bryde alle de love, inklusive grundloven, som det passer dem.
  I denne konflikt er det EU, som kæmper for polakkernes frihed!!! Og ikke omvendt som I alle skriver!
  Hvis, som I alle gør det her, stiller jer på Polens side imod EU, så støtter I ikke den polske befolkning! Tværtimod! Det, som I i virkeligheden støtter er en total gennemkorrumperet og fascistisk polsk regering, der har afskaffet demokratiet.

  1. Jeg skal ikke blande mig i Polens interne forhold, men det er ikke kun Polen og Visegrad-landene, der har konflikter med EU’s centraliseringsbestræbelser. Den tyske forfatningsdomstol kendte i maj 2020 EU ved Den Europæiske Centralbank skyldig i at have overskredet sine beføjelser ved lanceringen af de gigantiske hjælpepakker under Corona-krisen med henblik på at støtte især Sydeuropa. ” Det tyske parlament må ikke opgive sin suverænitet over det tyske statsbudget”, hed det i dommen. I den såkaldte Maastricht-sag fra !990erne udtalte den danske Højesteret: ” Det kan ikke i medfør af grundlovens paragraf 20 overlades til en international organisation ( som EU) at udstede retsakter eller træffe afgørelser, som strider mod grundloven, herunder dennes frihedsrettigheder. Rigets myndigheder har nemlig ikke selv en sådan beføjelse”

 13. Bent A

  Man må frygt at vælgerne bliver ved med at stemme på deres egen og Danmarks undergang. Se hvor mange lalleglade tåber der stemmer på kommunisterne i Enhedslisten og det radikale parti, SF og VK mfl. Alle går de ind for EU og Marokko-traktaten og skatteplyndring. Det er sørgeligt så naive, uvidende og glemsomme de fleste vælgere er.

  Alene den mangedoblede kriminalitet med røverier, overfald, vanvidskørsel, indbrud, afbrændte biler og butikker, stenkast, voldtægter, hverdagsterror og mord m.m., burde jo afskrække vælgerne fra at støtte EL, R, SF, V og K etc.

  1. Ursula Overgaard

   UVIDENHED! Den brede danske befolkning er godtroende og ikke interesseret i politik. De aner intet om de tragedier – både de menneskelige og de økonomiske – der venter dem. – Der er ikke ét land i verden, hvor en socialistisk/kommunistisk ledet regering har været til gavn for landets borgere.

 14. Ole Jensen

  Aleksander M.S. påstår ovenfor en hel masse som næppe holder for en nærmere prøvelse. Han formoder naivt at EU ønsker at beskytte den polske nation og dens borgere. Men det med EUs pression mod Polen svarer ganske godt til pressionen mod Ungarn. Som ganske klart var urimelig. Og hvad de polske dommere angår, var de sandsynligvis et nummer for røde og venstreorienterede. Noget som også er iagttaget i Sverige, Danmark og Norge.

  EU forsvarer hverken nationerne, demokratierne eller borgerne. A.M.S. lyder som om han opfatter EU som en forsvarer af landenes interesser, men sandheden er at EU er en totalitær, udemokratisk og betonbureaukratisk konstruktion. A.M.S. er politisk naiv. Alene masseimporten af muslimer og islamister viser at EU ikke vil Europa noget godt.

 15. Ole Jensen

  Man kan tilføje at når EU er hoppet med på marxisternes penge- og skattepolitik, luftige klima-teorier, woke feminisme og ikke mindsk folkeudskiftningspolitik og andre enormt kostbare, vidtløftige og risikable projekter, er det svært at betragte EU som en organisation der er til fordel for flertallet af almindelige europæiske borgere.

  EU blander sig efterhånden i alt og ned i bittesmå detaljer. Det er i modstrid med det nærhedsprincip der skulle forestille at garantere landenes frihed og selvbestemmelse langt hen ad vejen. Man har altså ikke overholdt EUs og partiernes valgløfter om at sikre de lokale demokratiers opretholdelse. Nu er EU tværtimod i gang med at undergrave de enkelte landes suverænitet og folkenes indfødsret og borgerrettigheder.

  Det er klogt af Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet mfl. at de ikke bare kaster sig i støvet for Berlins og Bruxelles diktater og direktiver, men siger fra. Og flere lande burde bakke dem op.

  1. Ursula Overgaard

   POLEN, TJEKKIET, SLOVAKIET OG UNGARN – Polen og Ungarn er lande, som har fået ødelagt mindst to generationer af deres befolkning med et diktatur fra sovjettiden. Nu forsøger EU-eliten at irettesætte Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, som ikke ønsker at huse indvandrere/muslimer i deres lande, efter at de har set, hvor galt det er gået i andre EU lande. EU-eliten truer med at straffe Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Grækenland økonomisk for at forsvare egne territorier. I mange tilfælde arbejder EU-eliten direkte imod nationalstaternes interesser fx som med migranter, der tiltvinger sig adgang, under falske premisser!

   Europa risikerer borgerkrig pga. den fortsatte enorme indvandring og islamistiske gruppers voldelige krav om at dominere statsmagten og landenes kultur. EU-NATIONALSTATERNE BURDE TAGE SELVBESTEMMELSEN TILBAGE!!!

  1. Ursula Overgaard

   UNDSKYLD, JEG HAR KLOKKET I DET OG KAN IKKE SLETTE MINE MANGE UVÆSENTLIGE LINKS! – UNDSKYLD!!!

 16. Aleksander Milchtach Slaw

  Jeg forstår godt jeres kamp mod EU og udviklingen mod en føderal stat. Fint nok med mig.
  Men at støtte Polens Kaczynski og Ungarns Orban i denne kamp er som at støtte Ruslands Putin, Nordkoreas Kim Jong-un, Venezuelas Maduro, Irans Khamenei og diverse islamiske diktatorer.
  Jeg foreslår I finder jer bedre berettigede konflikter og bedre venner at beskytte mod EU.

  1. Der er dog den lille forskel, at Polens regering er folkevalgt, hvad der vist ikke helt er tilfældet med Khameini og Kim Jong-Un

 17. Ursula Overgaard

  Det egentlige problem er, at EU-kommissionen har bevæget sig i en socialistisk/kommunistisk og totalitær retning, der tager mindre og mindre hensyn til nationale værdier som demokrati, frihed, suverænitet, selvbestemmelsesret, selvstyre, uafhængighed m.m.

  Mette Frederiksen udtaler til Politiken, at ”der skal være en sammenhæng mellem udbetaling af EU-midler og det at leve op til EU’s værdier”. – Men – hvilke værdier? –

  Efter 50års nazistisk og kommunistisk besættelse kæmper polakkerne bl.a. især for århundreders nedarvede kulturelle fælles værdier, skabt ved kristne traditioner. Men – hvis et folk holder op med at tro og kæmpe for landets fælles værdier, så vil værdierne gradvis blive undermineret og udarte til borgerkrig og andre krigslignende tilstande.

  Og – en sådan underminering af værdierne som demokrati og retsstat, foregår lige for snuden af alle os EU-borgere.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *