EU TAGER KOMMANDOEN OVER DANSKE ERHVERVSBESTYRELSER

Trine Bramsen, der i lang tid har brugt al sin energi på at skyde de sidste rester af det danske forsvar i sænk, har nu rettet sine dødbringende kanoner mod det danske erhvervsliv. Aktionærerne, der jo formelt ejer virksomhederne, skal nu sættes fra bestillingen, og det reelle ejerskab overdrages i en glidende proces til statsmagten eller fællesskabet, som det nu hedder. Og bagved det danske fællesskab ligger superfællesskabet EU, der nu tromler frem med kvotediktatet, som i medlemslandene skal sikre,
Læs artiklen

BIDEN HAR BRUG FOR EN KOLD KRIG MOD RUSLAND

Præsident Bidens regeringsførelse har været en uafbrudt meget lang serie af katastrofer og nederlag siden han tiltrådte for godt et år siden. Der er ingen udsigt til forbedring, og det vigtige midtvejsvalg til Kongressen i november tegner til at blive en nedsmeltning af det Demokratiske parti. ” Hvad indad tabes, må udad vindes”, tænker Biden. En farlig international krise, der gør amerikanerne bange, kan fjerne deres opmærksomhed fra forrygende inflation, grænseløs illegal indvandring og tomme hylder i supermarkedet. Hertil kommer,
Læs artiklen

FORFRA PÅ DEN GRØNNE MARK

Mange historikere har konkluderet, at første verdenskrig blev udløst af et diplomatisk spil, der gled stormagterne af hænde. Det samme ser ud til at blive tilfældet med den verserende konflikt om Ukraine. Anført af en svækket og hjælpeløs præsident søger USA’s regering desperat efter at præsentere en livsfarlig international trussel, der skal få Amerikas befolkning til at samle sig om andet end vreden mod præsident Biden og hans jammerlige forvaltning af regeringsmagten. USA’s regering har derfor i samarbejde med lydige
Læs artiklen

MED HÅNDEN PÅ KOGEPLADEN

Statsminister Mette Frederiksen lagde i mandags på Marienborg en spritny dansk udenrigspolitik på affyringsrampen. ” Vi skal turde lægge hånden på kogepladen”, erklærede den kække statschef. ” Så længe der ikke er tændt for den”, burde hun nok have tilføjet i overensstemmelse med virkeligheden. Det har aldrig været dansk stil at brænde fingrene på udenrigspolitikken, som traditionelt går ud på at fedte og bukke for de store og farlige skurke og bekrige de små og ufarlige. Danmark er et af
Læs artiklen

STOLELEG VED BØRNEBORDET

Danmark er et socialdemokratisk samfund, og det kan jo ikke være anderledes, når to tredjedele af befolkningen enten arbejder for stat eller kommune eller er på overførselsindkomst.  Samfundets værdier har ændret sig. Modstandsbevægelsens idealer om kampen for frihed, ret og folkestyre var vores gyldne forbillede i årtierne efter besættelsen. Men efterhånden som Danmark bevægede sig fra et arbejdssamfund over en socialstat og en klientstat til en formynderstat, eksisterer de klassiske værdier kun som næppe hørlige efterklange i støvede partiprogrammer. Den
Læs artiklen

KAN INGER STØJBERG NEDBRYDE HADEMUREN?

Når Inger Støjberg om nogle måneder træder frem fra fangekælderens mørke, kan hun vælge mellem flere muligheder for en fortsat politisk karriere. Hun har i flere aktuelle udtalelser mere end antydet, at hun vil tilbage til politik, og hun skal derfor snart træffe et vigtigt valg. Skal hun tilslutte sig enten Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti eller grundlægge et nyt parti? Det sidste er der mode i. ” Folkegunst er idel Dunst”, står der på frisen i folketinget, og det er
Læs artiklen

ISLAMS TIGGERE REJSER PÅ FØRSTE KLASSE

Islams religiøse del hviler på fem søjler eller påbud, der ifølge islams hellige skrifter er indstiftet af selveste profeten Muhammed. Det er trosbekendelsen, bønnen, fasten, pilgrimsfærden til Mekka og almisser til de trængende. Da Muhammed af muslimer anses for det mest perfekte menneske, der nogensinde har levet, er det enhver muslims pligt at overholde de fem påbud videst muligt. I islam er det således en prisværdig handling at uddele zakat (almisser), men da det er profetens bud, er det også
Læs artiklen

NATO HAR INTET AT GØRE I UKRAINE

I oktober 1962 førte USA’s præsident John F. Kennedy verden ud til den yderste grænse af en atomar verdenskrig, fordi USA under ingen omstændigheder ville acceptere at Cuba blev en del af Sovjetunionens militære alliance med offensive raketter, der kunne nå det amerikanske fastland på få minutter. Den sovjetiske leder, Nikita Khrushchev bøjede sig og raketbatterierne blev afmonteret.  Ruslands præsident Putin kan i dag under ingen omstændigheder acceptere at Ukraine bliver en del af NATO, hvis offensive raketter opstillet i
Læs artiklen

ET ÅR MED SMADREMANDEN

Da præsident Trump måtte overlade embedet til Joe Biden den 20. januar 2021, efterlod han et politisk smykkeskrin fuld af kostbare juveler. I sin præsidentperiode havde Trump skabt rekordvækst i økonomien, den højeste beskæftigelse nogensinde for kvinder, latino- og afroamerikanere og en markant stigning i reallønnen for næsten alle lønmodtagere. Han fik revitaliseret NATO, bremset den illegale indvandring og satte en stopper for kinesiske og nordkoreanske provokationer. Under Trump blev USA selvforsynende med energi og blev en af verdens største
Læs artiklen

METTE FREDERIKSEN SPINNER OS IND I 2022

Vi er alle klar over, at Danmark befinder sig i en tiltagende tilstand af lammelse. Tynget af en evigt svulmende offentlig sektor og et voksende papirvælde, hvis direktiver, cirkulærer, påbud og forbud kvæler et borgervenligt servicesamfund. Politikere og medier taler meget om regelforenkling, varme hænder og mere effektive forretningsgange, men til ingen nytte. Bureaukratiet bare vokser og vokser. Administrationen af danskernes liv og færden bliver stadig mere omfattende. Omsorgen for borgerne bliver stadig mindre. Vi ringer forgæves efter politi og
Læs artiklen