ISLAMS TIGGERE REJSER PÅ FØRSTE KLASSE

Islams religiøse del hviler på fem søjler eller påbud, der ifølge islams hellige skrifter er indstiftet af selveste profeten Muhammed. Det er trosbekendelsen, bønnen, fasten, pilgrimsfærden til Mekka og almisser til de trængende. Da Muhammed af muslimer anses for det mest perfekte menneske, der nogensinde har levet, er det enhver muslims pligt at overholde de fem påbud videst muligt. I islam er det således en prisværdig handling at uddele zakat (almisser), men da det er profetens bud, er det også prisværdigt at modtage almisser. I fin overensstemmelse hermed har vi nu i 70 år set palæstinenserne række deres fulde tiggerskål frem mens de skriger på mere. Hvad de så også får.

Denne hellige zakat må kun gives til muslimer ikke til kafirer, som jo er os andre vantro. Vi er uværdige andenrangs væsener uden for broderskabet. Det har hurtigt vist sig, at det sejrrige Taliban ikke er så skrappe til det med økonomien, så det afghanske samfund ligger nu i finansielle ruiner. Jobs og købekraft er væk. Kvinder tigger på gaden for at skaffe mad til deres børn. Civilsamfundet er gået i stå. Man skulle så antage, at Talibans ledere ville sadle kamelerne og ride en tur ned til de rige sunni-muslimske brødre i Saudi- Arabien, der jo svømmer i penge. Her er der imidlertid ingen zakat at hente. Saudi-Arabien har oparbejdet en stor statsgæld og funderer nu desperat på, hvad landet skal leve af, når olien og gassen slipper op eller bliver erstattet af andre energiformer.

Ak, hvad gør man så, når de islamiske brødre ikke vil hjælpe? Så må man henvende sig til de vestlige samfund og påtage sig den traditionelle muslimske offerrolle, der altid plejer at give pote i form af penge og indflydelse. Den første tosse, der blev lokket i fælden er den norske regering, der er ’ekstremt bekymret over den humanitære situation i Afghanistan’, siger udenrigsminister Huitfeldt. Hun har nu transporteret de talibanske terroristledere til Norge I en privat luksusjet og installeret dem på et femstjernet hotel. Højtstående repræsentanter fra USA, Storbritannien og EU er inviteret til forhandlinger med røverbaronerne fra Taliban, der omfatter en berygtet terrorist ved navn Anas Haqqani, som blandt mange ugerninger også er skyld i drabet på en norsk journalist.

Taliban er nu klar med sin offerlegende, der beskriver Afghanistan som en knækket nation på grund af de vestlige allieredes bekrigelse af det afghanske folk og af islam. Derfor vil det være de vestlige demokratiers ansvar at stille bistand og investeringer til disposition for Taliban, så landet kan blive genrejst. Man vil derimod ikke nævne, at den vestlige alliance gennem de seneste 20 år har investeret et gigantisk milliardbeløb i undervisning og udbygning af samfærdsels- og kommunikationssystemer, blandt andet et landsdækkende mobiltelefonnet. Den kække delegation fra Kabul vil nok heller ikke komme ind på, at de kontrollerer en global eksport af opium og heroin samt nu råder over efterladt amerikansk moderne militærudstyr til knap 90 milliarder USD. Fine sager, der kan sælges til ivrige aftagere i Kina, Rusland og Iran.

 Den snu delegation har allerede meldt ud, at til gengæld for økonomisk bistand er man klar til at se på borgerrettigheder og en forbedring af kvinders position i samfundet. Dette løfte hedder i islam taqiyya og betyder ’helligt bedrag’, som profeten var en mester i. Det betyder, at muslimer ikke må bedrage andre muslimer, men meget gerne de vantro, hvis dette kan tjene islams sag.  De tossegode vestlige forhandlere vil som sædvanlig sluge bedraget råt og kvittere med massiv hjælp ikke til Afghanistan, men til Talibans skatkister. Uden at kvinder får en uddannelse og kommer i arbejde.

Tragedien er ikke så meget den vestlige dumhed, men manglen på moral og anstændighed. 340 millioner kristne er ifølge Global Watch List udsat for undertrykkelse og forfølgelse især i islamiske samfund uden at præster, medier og politikere rører en finger for at hjælpe dem. Men vi er villige til at sende milliarder af dollars til et kynisk terrorregime, der ikke har andet at byde på end tortur, vold og mord. Naturligvis skal Taliban ikke have en krone med hjem fra Oslo. Derimod skal de have at vide, at når man har magten, må man tage ansvaret. Taliban har skabt endnu en totalitær islamisk terrorstat. Så må de selv finde ud af at få den til at fungere.

124 Thoughts to “ISLAMS TIGGERE REJSER PÅ FØRSTE KLASSE”

 1. Nicolai E

  Når gøgeungerne hvæser på mere og mere går samtlige offentlige dialogkvinder og andre skrællinger i forlorent godheds-mode og deler ud bevilliger og tilgodeser de formastelige for andres penge… Hver gang!!! For man er jo ikke racist, vel?

  1. Clausen Poul

   Det er ufatteligt, som alle fra hademuren. Figter for samle verdilose muslimer ind.
   Og smadre os der taler dem imod. Stojberg og sa mange.

 2. Peter Winther

  Ikke så meget som en bøjet femøre til de forbrydere!

  1. Oddny Hesla

   ¨De skulle vært fengslet og stillt for riksrett. På en nylig galluppmåling i nettavisen var 84 % av det norske folk i mot Taliban besøket, 12% for og 4 % vet ikke Skammelig for en regjering vi har fått!

 3. Mikael Emmertsen

  Du burde holde Muhammed ude af de anklager, du kommer med. Der er ingen historiske vidnesbyrd angående hans deltagelse i den islamistiske erobringsideologi, der reelt ikke er nogen religion, men et politisk system, der misbruger hans navn og den trosform, han har skabt, i propagandaøjemed for deres egen politik.

  1. Nicolai E

   Whatever… status quo er status quo… relativisering ændrer ikke på virkeligheden som er ens for os allesammen…

  2. asger aamund

   Som islameksperten (og muslimen) dr. Shadih Hamid, der er forsker i Brookings Institute, fastslår: ” I Islam er religion politik og politik er religion, og de kan ikke adskilles”. Og præsident Erdogan: ” Der er ikke noget, der hedder islamisme i islam. der er kun islam”.
   Moderne islamforskere ( som f.eks professor Gerd Puin) er enige om, at Muhammed ikke var religionsstifter , men feltherre og general. Islams tre hellige skrifter koranen, hadith og sira er først skrevet færdige omkring 200 år efter Muhammeds død i 632. Islam er vokset ud af jødedommen med udgangspunkt i slavekvinden Hagar, der med Abraham avlede Ishmail, der anses som muslimernes urfader efter Abraham. Profeten Muhammed pralede ofte af, at han nedstammede fra Abraham

   1. Mikael Emmertsen

    Hej Asger. Du er meget negativ i din karakteristik af Muhammed. Til trods for, at der ikke foreligger vidnesbyrd om andet, end han forsvarede sin nye tro mod magthaverne i Mekka. Disse var både kristne og jøder. Islamismen, der er en politisk udgave af islam, giver et for os i Vesten negativt billede af profeten. Sufismen, der er en ikke-politisk retning af islam, giver et helt andet billede. Den omtaler ham som seer og mystiker, der talte i lignelser. Disse kan tolkes forskelligt. Koranen indeholder både islamistiske og sufistiske tekster. At påstå, at man ikke kan adskille islam fra politik er en underkendelse af den esoteriske sufisme. Men Koranen indeholder som sagt mange sufitekster, så det kan ikke være rigtigt. Hvad der er rigtigt er, at islamismen forsøger at nedgøre sufismen. At gøre den mindreværdig i forhold til islamismen. Sufismen er imod sharialov og kalifat. Det samme gør sig gældende i dens modstand mod enhver form for islamisk statsdannelse. Men de islamiske magthavere kan ikke bandlyse sufismen, da den indgår i Koranen. De kan forlange den underlagt islamismen, hvilket sker gennem systematisk forfølgelse af den rene sufisme, De fleste muslimer dyrker forskellige grader af en mellemting mellem islamisme og sufisme. Men det er i lande med muslimsk lov ikke tilladt at gøre sufismen vigtigere end islamismen. Det omvendte er til gengæld helt legitimt. Kun lande med religionsfrihed anerkender sufismen i sin rene form. Den er populær i den vestlige verdens new age filosofiske kredse på grund af dens meditative natur og dens tydelige påvirkning af græsk gnosticisme. Den sidestiller alle trosretninger og henviser til en fælles åndelig substans bag de kun ydre forskelle. Sufierne omtaler Muhammed som den første sufi. De anerkender de krigeriske islamistiske passager i Koranen, men påpeger, at de kun er allegoriske og skal tolkes som sådan. Det er imod islamismens natur, da den bruger billedet af Muhammed som en hærfører som propaganda for deres egen politiske erobringsideologi. Derfor deres påstand om, at alle hellige skrifter om Muhammed som aggressiv hærfører skal tages bogstaveligt. Sufierne hævder, at han kun ville forsvare sin nye tro mod den på hans tid arabiske overmagt. Altså førte han efter deres mening kun frihedskamp. Hvilket billede, der er rigtigt, vides ikke. Jeg er imod, at man overtager islamisternes billede, da det polariserer trosretningerne. Vi har ikke brug for flere religionskrige. Jeg vil hellere antage sufiernes billede af en fredelig pacifist, der skabte en ny trosform gennem sine geniale visioner. Altså anbefaler jeg en klar adskillelse af islam og islamisme. Den spirituelle trosform islam er kun repræsenteret i sufismen. Ikke i islamismen, der er en kulturpolitisk bevægelse i form af lovreligion. Den består kun af regler uden åndeligt indhold. Sufismen er ægte spirituel
    religion, da den udelukkende forholder sig til filosofisk metafysik. Den filosofiske metafysik er substansen i al religion

    1. Jeg ved ikke hvilken planet, du bor på. Den er i hvert fald langt væk fra den virkelige verden. Ligesom kommunismen ikke kan bedømmes på Das Kapital, men på kommunismen i praksis, således skal det islamiske samfundssystem bedømmes på sin hverdag i Pakistan, Saudi-Arabien, Yemen og Iran. Her er sufismen en by i Rusland, og islam undertrykker kristne, jøder og demokrater samt seksuelle minoriteter. Vantro bliver myrdet eller fordrevet. Islam er politisk terror. Din Muhammed-figur er en produktudviklet profet opfundet 200 år efter hans død. Det Nye Testamente er dog skrevet af folk der enten kendte Jesus personligt eller som kendte nogen, der havde kendt ham personligt. Muhammed er fiktion. Det, du kender, er myten om Muhammed.

     1. Mikael Emmertsen

      Jamen jeg er overvejende enig. Hvilket fremgår af mine kommentarer. Du overser, at både din Talibanversion og vel især IS versionen af Muhammed er lige så produktudviklet som min sufiversion. Jeg siger udtrykkeligt, at vi ikke kan vide, hvilket billede er det rigtige. Fakta er, at der også findes sufier blandt muslimer. Altså dyrker sufierne islam. Vil du fortælle dem, at islam er terror? Det er en meget grov generalisering af en hel trosform. Vi får intet ud af det. Vi opnår kun at skubbe de moderate muslimer, der ikke går ind for den mest ekstreme lovreligion, over i armene på de ekstreme. Det kan verdensfreden ikke være tjent med.

     2. Mikael Emmertsen

      Der er ingen dokumentation for, at Jesus har levet. Det Nye Testamente påstås at være skrevet af hans disciple. Måske det hele er fiktion? Og hvad så? Det er genial filosofi. Ovenstående link er skrevet af Jørgen Bæk Simonsen, der er ekspert i islamisk historie. Jeg ved ikke, hvor han har sin dokumentation fra, at Muhammed var en virkelig person. Det må kunne undersøges. Egentlig er jeg ligeglad. Vi har at gøre med personligheder, der muligvis er personifikationer af andres filosofiske overvejelser. Men at anvende dem til kulturelle erobringstog er misbrug. Uanset om det er kristne eller muslimske kulturfelttog.

    2. JR

     Det er også fuldstændig ligemeget om hvordan vi ser den hitoriske Muhammed. Vi skal se på det der sker nu.
     Hvis Norge havde ædle intensioner med deres invitation havde de taget Talibanerne med ned i gågaderne i Olso og vist sådan lever vi her i Norge. Hvorfor kan i ikke også gøre lidt det samme?.

     Vi ved godt hvorfor. Deres tankesæt kan ikke skabe..kun ødelægge.

   2. Det er muligvis rigtigt, at begrebet islamisme er en vestlig opfindelse. Men det dækker over islam som lovreligion. Denne er naturligvis politisk. Og farlig, da den i Gud’s navn mener sig berettiget til at underlægge sig andre. Men at afvise sufismen som islam er selvmodsigende, da den indgår i Koranen. Den er det modsatte af lovreligion. Ingen muslimsk stat. Ingen sharialov. Sharia er den troendes egen vej til Gud. Hver mand sin vej. Jihad er ikke krig mod andre trosretninger. Det er krig mod ens egne indre negative kræfter, der forhindrer den troende i at forene sig med Allah. Der anes en tydelig påvirkning af den græske gnosticisme.

    Den iranske digter og mystiker Mansur Al-Hallaj blev omkring år 900 henrettet af kaliffen i Bagdad for blasfemi. Han hævdede at være sandheden – Gud. Den form for erkendelsesreligion var farlig for de islamiske magthavere, der anså deres muslimske stat som alene at være vejen til Allah. Derfor ophøjede de sharia til almen lov. De mente altså kun selv at repræsentere vejen til Allah. Erkendelsen af den indre guddom var en fare for den religiøse stat og ikke mindst kaliffens magt. Og de, der nød godt af denne. Men Al-Hallaj var ikke nogen egocentrisk gudsbespotter. Det ses i denne smukke linje fra et af hans berømte digte

    “Jeg og min elskede er en. Ser du mig, ser du os. Ser du os, ser du Gud”.

    1. Finn A. Skov

     Det er undersøgt, og der findes ikke beviser i Mellemøstlig historie på at Muhammed har levet.
     Historien er ganske godt belyst fra den tid.
     Vi kender alle historien om Salladin, hans gøren og laden er velkendt.
     Inden Islam kom til, tilbad man måneguden, og Islam er et stort rodsammen af Det Gamle Testamente, tidligere overtro og Jødedommen.
     Hvis Muhammed nogensinde har eksisteret, var han epileptiker, pædofil og torturbøddel og morder.
     Det mest perfekte menneske der nogensinde har levet?
     De som mener det, burde få deres hoved undersøgt.

     1. Mikael Emmertsen

      Finn A kommer med udokumenterede påstande. Mit link til Den Store Danske Encyklopædi er skrevet af en ekspert i islamisk historie. Han kommer med de eneste fakta angående Muhammed, der kan verificeres fra neutrale kilder.

      Og påstandene fortsætter. Om overtro. Hvem kan sige noget om overtro, da metafysik ikke er er videnskabeligt falsificerbar?

      Afslutningsvis påstår du, at han må have været et dårligt menneske, hvis han har levet. Alt sammen personkarakteristik med baggrund i islamistisk propaganda, som du åbenbart tager for pålydende.

     2. Mikael Emmertsen

      Men naturligvis kan det ikke udelukkes, at Muhammed er en fiktiv person. Og hvad så? Han må i den forbindelse være en personifikation af den eller dem, der har opfundet ham. Som sådan har han under alle omstændigheder levet.

     3. Mikael Emmertsen

      Denne personifikation af Muhammed viser, at hans lære kan tolkes forskelligt. Vi kender alle den fanatiske og bedrevidende islamistiske tolkning. Den burde sammenlignes med den sufistiske tolkning, hvor han omtales som den første sufi. Sufismen er – modsat den lovreligiøse islamisme – en indadvendt meditativ form for islam. Uden religiøs statsdannelse. Uden sharialov og uden jihad vendt mod anderledes troende. Hver mand sin egen sharia. Hver mand sin egen jihad vendt mod onde kræfter i ham selv. Ikke udenfor.
      https://denstoredanske.lex.dk/sufisme

     4. Mikael Emmertsen

      x

     5. Mikael Emmertsen

      xx

    2. Jette

     Flueknepperi – er det noget du er bekendt med?

     1. Mikael Emmertsen

      Er saglig debat noget, du er bekendt med?

     2. Finn A. Skov

      Emmertsens kæde er tilsyneladende hoppet helt af, og “Flueknepperi” indgår åbenbart ikke i hans ordforråd.
      Han væver rundt i Suffismen, metafysik, også videre, uden at have de åbenbare kendsgerninger for øjnene.
      De forskellige grene af Islam bekriger hinanden, de største, Sunni, shia og alle de andre afarter af Islam, hader hinanden som pesten.
      Koranen og Haditterne er levereglerne for muslimer, men bliver fortolket forskelligt, afhængig af tros retningen.
      Det korte og det lange er at ifølge musselmændene, skal alle leve efter Koranen, og underkaste sig under Sharia loven.
      Derfor ligger alle muslimer under “fredagsbønnen med røven i vejret.
      Islam betyder underkastelse! og de som ikke vil underkaste sig, får valget mellem konvertering eller halshugning.
      Et djævelsk valg, når man står over for “Fredens og tolerancens” religion.

     3. Mikael Emmertsen

      Jeg ved åbenbart mere om islam end de andre debattører i denne debat. Islam er en religion. Punktum. Islamismen, som vi alle forhåbentlig er imod, er en politisk afart af religionen. Religion handler om Gud. Religion handler om at hæve sig over sin lavere dyriske natur og opnå åndelig renhed. Den handler ikke om politisk magt. Det er misbrug af religion, der praktiseres ved at lade lovreligion – regler for livsførelse – gøres til almen lov. Disse fastsættes af magthavere, der påstår sig at repræsentere Gud. Men de repræsenterer ikke andet end deres eget dyriske magtbegær.

     4. Mikael Emmertsen

      Og nej. Alle skal ikke underkaste sig Koranen og leve efter de regler, disse magthavere har sat. Islam som underkastelse betyder noget personligt. Noget indre. Man lader den lavere dyriske natur underkaste sig Allah – Gud. Sådan er islam. Men Gud har ikke noget navn. Det er en åndelig tilstand. Denne abstrakte væren har mange symbolske navne. Men de er kun symboler. Ligesom en matematisk ligning for en cirkel kun er et symbol for noget, der er for abstrakt til at beskrives konkret. Den ene cirkel er ikke forskellig fra den anden. Men de kan have forskellig størrelse. Det ses ikke i formlen.

     5. Mikael Emmertsen

      Det er årsagen til, at jeg nævner sufismen. Det er en ikke-autoritær form for islam. Den har ingen sharialov. Men den dyrker sharia. Altså er det forkert at påstå, at alle muslimer skal følge sharialoven. Deres egen sharia. Men ikke nogen almengyldig lov, som magthaverne dikterer. Og sufismen er i høj grad islam. Der findes mange sufitekster i Koranen. Det viser klart, at islam er meget mere end politiske magtkampe. Den er først og fremmest en indre søgen. Resten giver jeg intet for. Men den ægte åndelige islam skal respekteres som en hvilken som helst anden trosform.

    3. Mikael Emmertsen

     x

    4. Mikael Emmertsen

     Undskyld, hvis din kommentar ikke var tiltænkt mig. Men den står som et svar på min kommentar.

    5. Mikael Emmertsen

     xx

  3. Magga

   Mikael Emmertsen

   Efter at jeg har læst nogle af dine overordentlig talrige kommentarer, føler jeg mig bombet 15-20 år tilbage i islamdebatten.

   Desuden bringer du fra din første kommentar debatten på vildspor, og jeg har svært ved at se, at dine overordentlig talrige henvisninger til sufisme har relevans til det emne, som Asger Aamund har lagt ud til diskussion.

   Det er fint for dig, at du finder glæde ved at bevæge dig rundt i teoriernes verden, og jeg kan også se, at du hovmodigt praler af, at du mener, at du ved mere om islam end de øvrige deltagere i diskussionen.

   Det gør du ikke, du ved meget lidt om islam, fx når du kan få dig selv til at skrive:

   “De skal bare lade forstå, at de ikke får nogen indflydelse uden selv at anerkende dem, der ikke er som dem selv.”

   Herre Jemini, se dog hvad der sker og prøv – hvis du tør – at vove dig ud i virkelighedens verden. Den muslimske indflydelse i Europa er allerede enorm.

   Ved du, hvor mange biler der brænder hver nat i Frankrig, har du læst de franske intellektuelle, der har mistet håbet? Har du været i Birmingham og opdaget, hvor langt der er imellem, du ser et “hvidt” ansigt i denne filial af Pakistan? Eller hvad med Oslo, burkaernes og narkomanernes hovedstad?

   Hvad med de tyske moskéer, der bugner med våben, har du ikke hørt om dem? Sandsynligvis vil man også kunne finde våben i danske moskéer, for moskéer og våben hører sammen fra Arilds tid.

   De færreste unge muslimer i Danmark har læst Koranen, og der er meget, meget langt imellem, at imamer blander sig i den offentlige debat. Det behøver de nemlig ikke. Alt går på skinner for dem, og det ved vi fra lækkede hemmelige samtaler. De ved præcist, hvordan de skal vikle sådanne som dig om deres lillefinger, de finder dig dum og naiv og griner ad dig, og på de sociale medier skal du ikke lede længe for at finde henvisninger til, at de regner med at ”tage over” om føje tid.
   Og hvad angår det teoretiske plan, våbenhviler og aftaler, så må muslimer lyve så meget, de har lyst til, hvis de mener, at det gavner islam. Eller løbe fra så mange aftaler, som det passer dem. Troskyldige europæere har allerede muslimer placeret i strategisk vigtige stillinger.

   I stedet for at udbrede dig så forelsket om islam og din egen påståede spiritualitet foreslår jeg, at du overvejer Kierkegaards ord om at møde folk, der hvor de befinder sig, og Platons om at myten ofte føles mere sand end virkeligheden.

   1. Mikael Emmertsen

    Ganske kort. Jeg ved mere om den åndelige side af religionen islam end de, der har kommenteret.

    Hvad indflydelse angår taler jeg om politisk indflydelse. Sådan er vores repræsentative demokrati. Man kan ikke vælges til det lovgivende parlament uden først at anerkende menneskerettighederne. Hvis man får flertal og derefter afskaffer dem, afskaffer man samtidig det grundlag, på hvilket man er valgt. Man vil derefter blive fjernet som lovbryder med den nødvendige magt.

    1. Magga

     Mikael Emmertsen.

     “Jeg ved mere om den åndelige side af religionen islam end de, der har kommenteret.”

     Det er din påstand. De øvrige deltagere holder sig til emnet, mens de hvirvler rundt i selvoptagethed og tæppebomber debatten med dine egne interesser.

     “Man vil derefter blive fjernet som lovbryder med den nødvendige magt.”

     Det er jo rørende, at du tror, at magten altid vil være intakt og til stede til at forsvare dine interesser. Til din orientering har nogle af Danmarks kendte islamister modtaget uddannelse i hæren, og såvel i Norge som i Danmark har både muslmske kvinder og mænd i påfaldende grad og i mange år udvist interesse for skydeklubber. Desuden opholder de sig jo ofte i lange perioder i muslimske lande. hvor de kan modtage træning, og våben er der masser af, de er billige at anskaffe, og politiet finder ofte store lagre.

     1. Magga

      Rettelse:
      mens du hvirvler rundt i selvoptagethed og tæppebomber debatten med dine egne interesser.

     2. Mikael Emmertsen

      Personangreb vil ikke blive kommenteret. Du opfører dig som en troll, der forsøger at irritere sin modpart. Vis respekt for dem, du ikke er enig med. Ellers har vi ikke noget at tale om.

      Det er blevet opdaget, at islamisterne har forsøgt at infiltrere Danmark. Det viser, at systemet og efterretningstjenesten virker.

    2. Michael Andersen

     “Man kan ikke vælges til det lovgivende parlament uden først at anerkende menneskerettighederne”

     Jo. Konventionen er dansk ret.

     Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
     Loven trådte i kraft 1. juli 1992 og er indtil videre den eneste menneskeretlige konvention, som er inkorporeret i dansk lovgivning. Inkorporeringen betyder, at EMRK er en del af dansk ret.

     Hvis det du siger er sandt? Så ville det her næppe være vedtaget:

     Fremsat:
     25-05-2021
     Forslag til vedtagelse:

     …. Samtidig skal der være fokus på at udfordre internationale konventioner, f.eks. fortolkninger af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der går for vidt, og på at værne om det politiske råderum, herunder på udvisningsområdet….

     Afstemning:
     Forslaget blev vedtaget.

     menneskeret dot dk
     ft dot dk V 129

     1. Mikael Emmertsen

      FN’s menneskerettigheder med de 30 punkter er så vidt jeg er oplyst indført for at forhindre et demokratisk kup, der bagefter skal afskaffe demokratiet. Ligesom Hitler gjorde i 30’erne. Det vedtagne forslag vil nok ikke bane vej for et sådant kup. Ellers kan jeg ikke forestille mig, at et demokratisk flertal med vægt på personlig frihed, som vi har i Danmark, ville vedtage det. Du nævner udfordring af de internationale konventioner, der efter folketingets mening kan menes at kunne gå for vidt. Eksempelvis angående udvisning. Jeg kan ikke se, at det skulle kunne bane vej for et nazistisk eller islamistisk kup, hvis disse grupper skulle blive mange nok.

     2. Mikael Emmertsen

      Der er så vidt jeg kan se kun tale om et vedtaget forslag til en mindre ændring af konventionerne. Danmark kan ikke alene ændre konventionerne efter eget ønske. Men vi kan udfordre dem og foreslå ændringer. Det er kun godt, at de enkelte lande kommer med egne forslag. Men de fundamentale punkter i rettighederne kan jeg ikke se noget flertal for at foreslå ændringer til. Eksempelvis krav til, at opstillingsberettigede politikere følger de allerede eksisterende demokratiske spilleregler. Disse indebærer respekt for andre politiske holdninger end ens egne, hvilket i modsat fald ville kunne gøre det muligt at indføre diktatur.

   2. Mikael Emmertsen

    Mine kommentarer om sufisme viser, at islam er mere end politisk propaganda. Det er min eneste hensigt at gøre opmærksom på dette. Men jeg taler for det meste for døve øren. Alt for ofte hører man kun islam omtalt som en politisk ideologi. Læs venligst mit sidste svar til Asger længere nede.

    Platons stat er ganske rigtigt mere ide end virkelighed. Men den bør efter hans mening efterleves så vidt muligt. Det gør den også. Vores repræsentative demokrati er inspireret af den. Det samme er fascismen og kommunismen med for staten destruktive resultater. Det har ført til demokratiet, som vi kender det i dag.

    1. Magga

     Mikael Emmertsen.

     Du har ikke forstået, hvad jeg skrev om Platon eller i det hele taget.

     1. Mikael Emmertsen

      Jeg har forstået, at du kun taler om islam som politisk system. Det er jeg lige så stor modstander af som dig. Men islam er en religion. En religion handler om ånd. Det er en personlig sag. Politik handler ikke om ånd og er ikke en personlig sag. Islam er først og fremmest en religion, der er blevet udnyttet politisk. Sufismen er et eksempel på ikke-politisk islam.

      Hvad Platon angår taler du ikke om hans filosofi om staten, men om hans syn på menneskets tilbøjelighed til at se bort fra realiteterne. Det er for mig at se en anden diskussion.

   3. Mikael Emmertsen

    Jeg har intet ønske om at dominere debatten. Jeg vil derfor holde inde med kommentarer. Kritikere bør nærlæse det, jeg allerede har skrevet. Ellers bliver det bare gentagelser. Jeg vil ikke svare igen på personangreb. Kun lødige spørgsmål til mig personligt angående eventuel manglende forståelse vil blive besvaret. Fortsat god dag til alle 😊

    1. Magga

     Mikael Emmersen.

     Nej, det er ikke en anden diskussion, jeg bragte ind med Platon, men det kan du åbenbart ikke forstå.

     Ligesom du synes blind for, hvor hensynsløst uopdragent du tæppebomber debatten og forsøger at genoplive en diskussion, som de fleste – selv profiler i SF – for mange år siden lagde bag sig., Alt i mens du blæser på Aamunds oplæg.

     Du har desuden skrevet så meget usandt, at det viser, at din viden ikke stikker dybere end nogle opslag på Wikipedia og læsning af lex.dk´s ofte med rette kritiserede artikler.

     Der er meget få sufister ift. antallet af andre muslimer, og sufisterne er så atypiske, at det aldrig var dem, der var problemet.

     Asger Aamund skriver jo heller ikke om sufisme men om, at politik og religion er vævet sammen i det Islam, der ulykkeligvis igen er blevet vort problem. Pga. drømmere og naivister.

     Som også den europæiske ulvebestand, hvis størrelse er ved at blive et problem. Uden at jeg dermed vil sammenligne ulve og muslimer, blot vil jeg påpege hvor dumt det er at negligere fortidens dårlige erfaringer. Faktisk mener jeg, at den muslimske indvandring er til langt større fare for vore fredelig samfund, fordi det var en håbløs drøm, at alle ville vinde ved at mikse kulturer.

     Islam bygger på klantænkning, og din påstand om, at islam udspringer af jødedommen er ikke sand. Man har ganske vist stjålet med arme og ben fra både kristendommen og jødedommen, men udgangspunktet er da i høj grad arabiske stammereligioner og kulturrer. At komme ind på det emne kostede Salman Rushdie en livslang fatwa med dødstrusler.

     1. Mikael Emmertsen

      Hvis du ønsker, jeg skal forstå di kommentar om Platon, må du uddybe den. Det er ikke nok at stille sig bedrevidende frem og sige, at den anden ikke forstår uden derefter at forklare, hvad han ikke menes at forstå.

      Jeg tæppebomber ikke noget som helst. Jeg er holdt op med at kommentere debatten, da jeg har fremsat mine holdninger. Men jeg svarer igen, når andre tæppebomber mig med negative udsagn om min person og kommer med fordrejede udsagn angående mine indlæg. . Det er ikke saglig kritik.

      Så påstår du, at jeg taler usandt uden nogen som helst dokumentation. Det er heller ikke saglig debat. Min viden kommer fra flere års studier af metafysisk filosofi. Jeg bruger kun Den Store Danske for at bekræfte mine udsagn. Artiklerne er verificerede af eksperter. Men du ved måske bedre. Tror du.

      Der er få ægte sufier i den muslimske verden. Men i Vesten har de et fristed. Alle muslimer dyrker en mellemting mellem sufisme og islamisme. Islamisterne i muslimksk regerede lande truer de troende til at lade sufismen ligge under for islamismen. Men sufistisk filosofi er en del af Koranen. Altså er det islam.

      Jeg har kritiseret Asger for at kalde islam for politisk terror. Han burde have skrevet islamisme er politisk terror. Sufier, der også dyrker islam, udøver ingen politisk terror. Samtidig har han angrebet Muhammed. Men ingen ved noget om Muhammed. Han kan være en myte, som Asger også siger i sit svar til mig. Altså er der ingen grund til at være personlig. Alt i alt giver han et negativt billede af islam. Han omtaler kun den politiske ideologi islamismen. Det er ikke religion. Religion er ånd og ikke politik. Islamisterne misbruger religionen på samme måde som Hitler misbrugte troen på de nordiske guder. Alt sammen for at fremme egen agenda. Det er åndløs egoisme og har intet med spiritualitet at gøre. Og spiritualitet er substansen i al ægte religion.

      Hvad indvandring angår er jeg skeptisk overfor masseindvandring. Men gode muslimer, som er godkendt af efterretningstjenesten, er efter min mening velkomne. Denne form for kulturblanding kan være til alles fordel. Rummelighed giver et stærkt samfund. Det er denne rummelighed, der gør os stærkere end de intolerante diktaturer, vi ser rundt omkring.

      Muhammed var inspireret af både jødedom og kristendom. Det er en negativ forudindtagelse at sige, at han har stjålet. Alle religioner har gennem tiderne lånt af hinanden. Det er de kun blevet stærkere af. De muslimske lande synes socialt tilbagestående. Det kan meget vel skyldes den islamistiske intolerance med dens had til Vesten, der i århundreder har udnyttet dem. Men tiden er inde til forsoning, Den, der først rækker hånden frem, har retten til at lede denne.

 4. Jensen Danmark

  Det betyder ikke noget, de norske vælgerne stemmer rødt også næste gang.

  Majoriteten af vælgerne i vesten er mere stupide end man kan forestille sig.

  1. Nicolai E

   “ er mere stupide end man kan forestille sig. “

   Ja, det har jeg i lang tid også gået og forestillet mig, for det ser unægteligt sådan ud…
   Men ved nærmere eftertanke tænker jeg at det ikke helt forholder sig sådan. Folk er ikke egentlig dumme, snare nemme at narre, næsetrukne som folk er flest.

   Dette forhold gør samtidig at HELE ansvaret ligger på skuldrene af det samlede meningskleresi der med vilje ikke oplyser om tingenes rette sammenhæng, for man ved udmærket godt deroppe at det forholder sig sådan for menneskedyret.

   Tak til Asger for at være en af de få der tør bryde isen.

   …you can fool all of the peaople some of the time…

   1. Nicolai E

    People

  2. Finn A. Skov

   Ja, dumheden er uden grænser.

 5. Nicolai E

  Apropos Afganistan… her er Helena Edlunds syn på sagen…

  https://www.document.dk/2022/01/24/aabent-brev-til-den-norske-regering-angaaende-taliban/

  Absurde tider…!!

 6. Bent A

  Ja, dumhed, ondskab og uvidenhed er menneskehedens evige plager.

  Men lidt mærkeligt er det alligevel at vi for tiden ser den norske, svenske,
  og danske regering konkurrere om hvem der kan være dummest. Kan
  det hænge sammen med at det er wok kvinder der dominerer de fleste
  politiske forsamlinger? Samt ikke mindst medier som DR og TV2 osv.

  Og så har Jensen jo ret i at flertallet af vælgerne er stupide nok til igen
  og igen at stemme på de partier som ønsker at ødelægge og udskifte
  dem. Både de typiske kvindelige og mandlige vælgere er så utrolig
  naive og glemsomme, at de gladeligt stemmer på partier som kun
  vil gøre dem ondt.

  Som f.eks. kommunistpartierne Enhedslisten og de Radikale, som er
  så tåbelige, landsskadelige og folkefjendske at de ligefrem er endnu
  værre end de øvrige forældede, overgemte og skimlede partier.

 7. tavsen

  Sjovt at se, hvordan socialister lefler for det totalitære islam. Hakker til makker. Den norske regering kan uden problemer lave det stunt. Der er lang tid til næste valg, og vælgernes hukommelse rækker ikke så langt. Det totalitære stunt foretages under dække af humanisme.

  Men hvorfor går muslimer tiggergang til Norge? Islamiske muslimer hævder jo at være perfekte, og har løsningen på alle problemer i Vesten.

 8. Skjoldungen

  Så venter vi bare på, at Taleban kan rejse hjem med Nobel’s Fredspris i lommen. Den uddeles jo i Norge…

  1. Michael Andersen

   Kan man sige den første blev givet 9 oktober 2009?

   I am one of them
   “We will convey our deep appreciation for the Islamic faith, which has done so much over the centuries to shape the world — including in my own country. The United States has been enriched by Muslim Americans. Many other Americans have Muslims in their families or have lived in a Muslim-majority country — I know, because I am one of them” (Applause.)

   https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-obama-turkish-parliament

   https://en.wikipedia.org/wiki/2009_Nobel_Peace_Prize

   1. Mikael Emmertsen

    Det er nok ikke Taliban, Obama her tænker på. USA er et land med mange religiøse retninger. Den form for islam, jeg nævner i min kommentar til Asger, er stærkt repræsenteret i USA.

    1. Jan Tambo

     Khomeini er formentlig gennem tiderne den største hærfører som Islam har fostret også selvom hans sejre skal fejes efter hans død.
     Den konservative fortolkning som han missionerede flugter nærmest perfekt med Koranen, hvis man måler dens succes ift. udbredelse. Den fortolkning er i dag den hurtigst voksende religion på kloden og den tager ingen gidsler.

     Jeg er ikke selv den store teoretiker som dig men baserer mine holdninger på historien og menneskets uvæsen.
     Historisk er nationalstaternes grænser trukket i blod. Med grænserne fulgte etniske og kulturelle udrensninger. Efter disse voksede fred og med freden kom velstanden.
     Selv i Europa ser vi idag disharmoni i de lande og regioner som ikke ens kultur. At det ikke er endt i et stort brag skyldes velstand og at ingen har fået et tilstrækkeligt demografisk overskud. Det er derfor en ligegyldig teoretisk diskussion hvilken islam, som er den rigtige. Dynamikkerne som vi er historiske vidner til er en væsentlig del af det menneskelige væsen. Udrensningen kommer en dag for ellers vil Frankrig, Sverige, Norge og Danmark om 200 år være muslimske.

     1. Mikael Emmertsen

      Europa kan kun blive muslimsk, hvis de muslimske magthavere følger menneskerettighederne. Ellers har de ingen indflydelse i et moderne demokrati. Uanset hvor mange de er.

      Naturligvis er det uvæsentligt, hvilken form for islam, der er den rigtige. Jeg opponerer kun mod den påstand, at islam ikke kan adskilles fra politik. Sufismen er som omtalt en ikke-politisk retning indenfor islam. At påstå, at sufierne ikke er “rigtige” muslimer modsiges af det faktum, at Koranen er fyldt med sufistiske tekster. Blandt mange andre. Hvordan vil man forklare dette paradoks?

      Jeg interesserer mig som spirituel person for religionens åndelige side. Indenfor islam finder man kun denne i sufismen. Lovreligion er i sig selv ikke åndelig. Den er kun kulturpolitisk.

     2. Mikael Emmertsen

      Det betyder ikke, at apatisk skal anerkende islamismen. Den anerkender ikke os. Men vi bør som frie mennesker anerkende friheden til selv at bestemme over holdninger og meninger. Også hvis de er inhumane og udemokratiske. De skal bare lade forstå, at de ikke får nogen indflydelse uden selv at anerkende dem, der ikke er som dem selv. Den folkevalgte politiker, der aktivt går imod denne menneskeret, bryder loven og diskvalificerer sig selv som værende en af dem, der har den parlamentariske ret ret til at bestemme over andre.

  2. Magga

   Ja, det er en nærliggende tanke. Efter Muhammedkrisen skænkede Norge også en pæn håndfuld millioner til en madrassa i det nordøstlige Pakistan, hvor islamiske terrorister blev uddannet. Der fulgte ingen begrænsninger med, pengene kunne bruges, som man ønskede.

   For som Gro Harlem Brundtland engang udtalte, er det typisk norsk at være god. Det blev et mantram for hendes efterfølgere.

 9. Steen Wrensted Jensen

  Jeg husker ikke navnet, men en tysk nødhjælpsarbejder sagde ligeud: hvis man vil af med det nuværende styre; så skal man stoppe al nødhjælp, – kun fra “folket selv” kan ændringer komme, og et utilfreds folk vil på et eller andet tidspunkt have “fået nok”!

  1. Finn A. Skov

   Rigtigt!

 10. Morten Pedersen

  At vende den anden kind til er i virkeligheden en version af det gamle mundheld om at man skal vælge sine kampe med stor omhu. I stedet for at udgyde dyrebart blod i bytte for meget billigt blod er der en bedre vej: ekskommunikation. Altså totalt stop for enhver form for kommunikation, handel, venskab, eller bistand. Hvis et folk eller en gruppering intet positivt har at bidrage med og tilmed ikke er modtagelige overfor almindelig sund fornuft og velment kritik i en civiliseret omgangsform, så skylder vi dem intet ud over et velrettet spark i røven hver gang de angriber os eller huser vores dødsfjender.
  Det kræver intet andet end viljen til at ranke ryggen og nedstirre barbarerne. Sæt igang.

 11. Michael Andersen

  En analyse af Islam i Frankrig fra dec 2021- 110s.
  Kort: Islam udnytter wokeismen, der opstår et momentum der kulminerer i flere terrorangreb. Islam har bidt sig fast og er nu svært kontrollerbar i Frankrig.

  (Arven fra Obama) Wokeism mm. Side 51
  ….This differentialist logic has benefited from ideological movements such as “Cancel Culture”, “Woke Culture” and “Intersectional Studies”.104

  En nation. Side 51
  There is also a rise of the idea of a “Muslim nation” (ummah), in the sense of a universal
  community of Muslims, without distinction of nationality or ethnic origin.

  Islamister føler sig diskrimineret. Side 52
  Islamists present the officially promoted secularism as a deliberate policy of discrimination against the Muslim community alone.106

  Integration af Islam i sproget. Side 53
  Today, almost all sentences in everyday language of young people begin with “W ’A l l a h” in the French suburbs. (I swear by God)

  Extremisme i sproget. Side 53
  The Salafization of language involves the integration of Islamic concepts referring to standards which are often contrary to the values of the French Republic.
  ….the use of the word “hshûma” to describe the “shame” of violating a religious prescription.
  …..use of the word “harâm” to designate the religious prohibition or, literally, “sin” and “sinful actions.”

  Extrem adfærds påvirkning. Side 53
  …implementing these rules is the “morality police” which involves people who make remarks on clothing and may harass others for their free behavior. These are codes of behavior for community life and social interactions with which ordinary citizens must comply under social pressure or threat of retaliation (intimidation, marginalization, aggression, etc.)

  Tilsløring. Side 54
  The veil has become a political marker and an identity claim. For activists of political Islam, it is a rallying sign and a tool for political communication.
  …in the name of anti-racism and the fight against postcolonial domination.
  …feminists even defend the veil in the name of “free choice”
  In the name of “religious freedom”, they accept attacks on gender equality and the persistent of a sexist patriarchy. All of them have renounced French universalism in favor of cultural particularism.116

  Hadprædikanter. Side 57
  ….hate speech against democracy from around 60 preachers.
  …difficult to stop because they often use a “double language”: in French, their speech is smooth, metaphorical and civilized while in Arabic, it is polysemic and subversive, drawing on fundamentalist doctrines of Islam. They present themselves as “victims” of the West.

  Offerroller. Side 57
  Many community associations receive subsidies from the government, and still they spread victimhood and guilt, using a discourse that promotes clash between “them” (Westerners) and “us” (Muslims). From this perspective, the political Islam rhetoric is the same regardless of the area of the country

  Offerrolle strategi. Side 57
  ….Islamists prosper by presenting themselves as victims under the guise of combating racism. This communication strategy echoes the official reactions of many Islamic governments like Pakistan, and Turkey, who have chosen to describe France, on several occasions, as “Islamophobic”

  Konklusion. Forkortet. Side 60
  The terrorist attacks in 2015 have heightened awareness of the Islamist threat. The most noticeable trends are those of an identity and religious awakening. As a criterion for defining individual identity and belonging to a group. To be “Muslims” before being “French” and believe the values of Islam are superior to those of the Republic.

  European Institute for Counter Terrorism and Conflict Prevention (EICTP)
  https://www.eictp.eu/wp-content/uploads/2021/12/EICTP_Frankreich-Paper_Ansicht.pdf

  1. Mikael Emmertsen

   Du taler naturligvis kun negativt om islamismen. Jeg er helt enig. Men du bør som alle andre skelne mellem islam og islamisme. Islamismen er en del af islam. Men ikke al islam er islamistisk. Altså er islam mere end islamisme.

  2. Mikael Emmertsen

   Ligesom enhver religion er mere end dens kulturpolitiske side. Det er først og fremmest en trosform baseret på metafysisk filosofi. Politik har intet med metafysik at gøre.

 12. Ole B Jensen

  NOK ER NOK, ELLER?

  “Et utilfreds folk vil før eller siden have fået nok”.

  Helt rigtigt. Problemet er at det tit er “siden” at man har fået nok, og så
  kan det hele være for sent, alt for sent.

  Som de lærte i Preussen da landet
  forsvandt under fødderne på dem. Eller som de nu er ved at lære i Sverige.
  Eller som mange danske mænd har lært (men ikke forstået) da de røde i
  1968-70 gik i gang med og fremturede med kommunistisk og mandsfjendsk
  og børne- fjendsk familie- og skilsmissepolitik. Som mange danskere har
  lært på den hårde måde, efter at masseindvandringen tog fart 1971
  og 1983.

  Der er mange andre eksempler på at folkeslag har ladet sig undertrykke og udrydde,
  ved at være alt for længe om at vågne op. Når et folk svigtes af sine ledere,
  hænger dets fremtid i en tynd tråd. Det er der mange som først forstår alt,
  alt for sent.

  Meget tyder på at befolkninger, især de manipulerede og autoritetstro,
  er tilbøjelige til at være endeløst tålmodige, næsten uanset hvad de
  udsættes for. Resultatet kan blive befolkningens delvise eller næsten
  komplette udryddelse. Og længe inden kan den blive terroriseret på
  alle mulige måder. Og terroren kan have mange både lemlæstede og
  døde i sit kølvand.

  Er propagandaen kraftig nok, og ledsages den af censur og fortielser,
  vil en stor del af en befolkning ikke opdage hvad der foregår i landet.
  Sådan var det i Sverige, og sådan er det stadig i Norge og Danmark
  langt hen ad vejen.

  Vi der prøver at oplyse om hvad der foregår, møder masser af modstand.
  Snaphanen og andre er blevet arresteret kl. 5 om morgenen, på grund-
  lovsstridig vis. Andre er blevet censureret i massivt omfang. Selv hos
  Kim Møllers UP som skal forestille at være en dansksindet national-
  konservativ net-avis, kan man blive udsat for højst mærkværdige former
  for censur. Censur som er til skade for utallige danskeres velfærd, frihed
  og sikkerhed.

  Tusinder og atter tusinder af danskere har allerede fået deres tilværelse
  forpestet eller smadret af de ryggesløse og folkefjendske partier på
  Christiansborg. Snart kan det blive millioner af danskere der kommer
  til at lide under vanvittig politik og totalitær undertrykkelse. Vi er meget
  tættere på TitanicDanmarks kæntring end de fleste er klar over.

  Konkrete eksempler på partiernes vanvid følger snarest muligt.

  1. E. Frederiksen

   Hej Ole, flot indlæg
   Enig med dig og selvfølgelig Bent A. og fantastiske Asger.
   Dette er jeg meget enig med dig i, nemlig partierne vanvid,
   “Tusinder og atter tusinder af danskere har allerede fået deres tilværelse
   forpestet eller smadret af de ryggesløse og folkefjendske partier på
   Christiansborg. Snart kan det blive millioner af danskere der kommer
   til at lide under vanvittig politik og totalitær undertrykkelse. Vi er meget
   tættere på TitanicDanmarks kæntring end de fleste er klar over.

   Konkrete eksempler på partiernes vanvid følger snarest muligt.”

   F.eks. er staten (her styret af Wermelin med følge) i gang med også
   at ødelægge dyrenes liv med REWILDING på et forkert, forkert grundlag til stor lidelse for dyrene og rædsel for dyreelskere, så her er bare et af partiernes vanvidseksempler.

 13. Privatdetektiven

  Det lader til at Brostrøm er kommet under anklage
  for urent trav, embedsmisbrug eller alvorlige krænkelser
  af danske børn og voksne. Måske er der blot tale om
  moralske og etiske udskejelser, men muligvis er
  kriminalitet også inde i billedet. Han får i alle tilfælde,
  hos Snaphanen, et skud for boven af en advokat.

 14. Steen Wrensted Jensen

  Fra “Altinget”: Danmark skal gå i dialog med den afghanske Taliban-regering
  Dialog, handel, investeringer og tilstedeværelse kan skabe et lille håb hos de mange afghanere, som stadig ønsker fremskridt mod demokrati og menneskerettigheder, skriver Christian Friis Bach, stifter af warfair.org.

  Tja, vi havde selvfølgelig også undgået 2. Verdenskrig, havde vi bare haft en bedre dialog med Adolf – – – – – Ér der da INGEN grænse for Christian Friis Bachs og ligesindedes naivitet?!

  1. E. Frederiksen

   Steen, tilsyneladende ikke, det ser vi jo desværre hver dag.

  2. Mikael Emmertsen

   Hitler var et menneske på godt og ondt. Ligesom alle andre. Når vi går i dialog, betyder det ikke, at vi betingelsesløst underlægger os modparten. Reelt bør alt anerkendes. Men kun mod anerkendelser den anden vej. Det er derigennem muligt at holde hinanden i balance og opnå gensidig forståelse. Enhver holdning eller moral er legitim. Så længe den anerkender sin egen modsætning.

   “Alle sandheder er komplementære”
   – Nietzsche

 15. De syv små dværge

  Tilstandene i Frankrig og England
  er nu snart ligeså slemme som i Sverige. Frankrigs Eric Semmour
  siger at det kommende valg kan være Frankrigs sidste chance for
  at undgå at muslimske fundamentalister tager magten i landet.
  Der er nu 750 no-go zones, over 1000 kirker er blevet angrebet,
  terror med skyderier, knivstik, vold og mord er hverdags rutine,
  nedbrænding af skoler, biler, huse, butikker og firmaer sker med
  korte mellemrum. I England er overfald på engelske piger, drenge,
  kvinder og mænd blevet noget systematisk.

  Er det så ikke “sjovt” at vores egen regering har sendt danske
  soldater til Mali for at bekæmpe voldelige islamiske jihadister
  samtidig med at den gladeligt lader samme slags fundamentalister
  slå sig ned i Danmark til evig forsørgelse. Hvorlænge tror den at
  det bliver ved med at gå godt? Kriminalstatistikkerne viser at det
  allerede går dårligt, faktisk meget dårligt. (MSM fortier det meste)

 16. Mikael Emmertsen

  Islamistiske fundamentalister vil aldrig kunne tage magten i et moderne vestligt demokrati. Hitlers kup mod demokratiet vil ikke kunne gentage sig, da menneskerettighederne i dag er grundlovssikrede. Et brud på disse vil i så fald være juridisk ugyldigt. Disse politikere vil i realiteten afsætte sig selv. Man kan ikke opstille som politiker uden at anerkende de grundlovssikrede menneskerettigheder. Derfor vil en politiker, der ikke lever op til disse krav, aldrig få parlamentarisk indflydelse. Uanset hvor stort et flertal han repræsenterer. Hvis man efter valget vil afskaffe disse rettigheder, vil valget kunne erklæres ugyldigt, da det er sket på ulovlige præmisser.

  Hitlers kup mod demokratiet viste, at den græske filosof Platon havde ret, da han i sit geniale hovedværk “Staten” fra 300 f.kr. Kritiserede demokratiet som flertalstyranni. Det er denne kritik, der har inspireret vores moderne parlamentariske demokrati i efterkrigsårene, hvor ingen politiker kan opstille uden at anerkende menneskerettighederne. Systemet har naturligvis mangler, da politikerne alt for ofte kun lytter til vælgerne forud for valg. Endvidere kan manglende hensyn til minoriteterne, der var et af Platons væsentlige kritikpunkter, praktiseres gennem politiske pakkeløsninger.

  1. Allan Frederiksen

   Menneskerettighederne er ikke grundlovssikrede i nogen lande. Dertil kræver det typisk et flertal i landes parlamenter for at der kan rejses tiltale for brud, mod nogen statsleder. Derved kan et flertal sagtens bryde love og være straffri.

   Du ser i dag brud på menneskerettighederne i mange af de moderne vestlige demokratier, men da det typisk går ud over stygge “racistiske” nationalkonservative og andre nationalt orienterede, så får de ingen støtte af de kulturradikale institutioner som ellers råber højt når de opfatter noget som en uretfærdighed over for “de undertrykte minoriteter”. Selv i Danmark sker der politisk motiveret forfølgelse, se blot sagerne mod Steen Raachou, Kim Møller, Jaleh Tavakoli, m.fl. som ikke har gjort noget som ikke jævnligt gøres af de store medier. Fænomenet kaldes “lawfare” på engelsk og vinder mere og mere udbreddelse, i Tyskland er det endda også gået ud over en kritiker af IPCC, som samarbejder med Christopher Monckton. Der er ingen repressalier mod de embedsfolk i systemet som starter disse sager, selvom de som oftest tabes klart og tydeligt, så derfor fortsætter de ufortrødent med dette magtmisbrug, som kun har det formål at lukke munden på politiske modstandere.

   For virkelig at se hvor slemt det kan udarte sig, så kik på hvilke tiltag der er og planlægges mod uvaccinerede i en række vestlige demokratier. I Australien interneres folk, blot de har været i nærheden af folk som efterfølgende konstateres smittet, også selvom de gentagne gange testes negative. I Østrig er der udgangforbud for uvaccinerede, de må kun forlade hjemmet for at handle fornødenheder i supermarkeder og apoteker, dertil er der love på vej som vil ruinere mange uvaccinerede og gøre dem hjemløse.
   I USA agerer Demokraterne i Huset sig stort set som de vil, deres komiteer bryder rask væk deres lovmæssige beføjelser (de må kun lave undersøgelser som har lovmæssigt sigte) og det gøres ustraffet. Dertil lader det til at ledelserne i FBI, CIA, NSA og DoJ er smeltet sammen med DNC, samtidig med at de beskyttes af de ca. 90% af medierne som er ejet af stordonorer til Demokraterne (Nancy Pelosi har endda skældt medierne ud over at de ikke sælger hendes politik godt nok og det er grunden til de dårlige meningsmålinger, hun betragter dem altså som en “partipresse” og ikke en modpart).

   Demokratiets største svaghed er, at det tillader dets fjender komme til magten.

   1. Mikael Emmertsen

    Demokratiets styrke er, at det lader dets fjender at udtale sig frit. Det tillader det ikke at komme til magten. Ellers ville det kunne afskaffe demokratiet, hvis dets fjender er mange nok.

    Den af dig omtalte forfølgelse finder sted hos begge fløje. Fri mig for ensidige angreb. Alene her på denne side angribes og forhånes venstreorienterede og almindelige liberale humanister i stor stil.

    1. Allan Frederiksen

     Igen udstiller du din uvidenhed.

     Hvis ikke demokratiet tillader dets fjender at afskaffe det, hvordan kan de så tillade at kommunister stiller op til valg? Hvis de opnår flertal ændrer de blot lovene så andre ikke vil kunne vælte dem igen og derved har de jo afskaffet demokratiet. I de fleste demokratier er valglovene ikke beskyttet på samme vis som deres forfatning, så et simpelt flertal i den lovgivende forsamling kan blot ændre dem.

     Hvis du ikke kan forstå forskellen på verbale angreb og når statsapparatet udøver og misbruger sin magt, så er der ikke grund til at debattere med dig.
     Jeg vil som de fleste andre nu fremover blot ignorere dit spam.

     1. Mikael Emmertsen

      Du forstår ikke sagen. Kommunisterne og et hvilket som helst parti kan kun stille op, hvis de anerkender de grundlovssikrede menneskerettigheder og demokratiets spilleregler. Hvis de får flertal og derefter afskaffer det, har de brudt den lov, der gjorde dem opstillingsberettigede. Deres sejr vil dermed være ugyldig. Sådan er reglerne i Danmark og formodentlig også i andre lande. Ellers har de intet lært af nazisternes kup i 30’erne, hvor de på demokratisk vis vandt valget for derefter at afskaffe det demokrati, der gav dem sejren.

      Denne måde at kuppe magten er afskaffet, hvis der forud for valget opstilles regler for, hvad det demokratiske flertal kan tillade sig. Et valg er kun gyldigt, hvis man overholder de regler efter hvilke valget holdes.

     2. Mikael Emmertsen

      Jeg mener bestemt, at alle lande i Vesten har denne beskyttelse af demokratiet indbygget i deres grundlov. Ellers er deres demokrati intet værd. Det var ikke tilfældet før krigen, men tiderne har ændret sig siden. Et flertal har i dag kun ret, hvis det overholder de menneskerettigheder, der blev indført efter krigen. Det skete for at beskytte de minoriteter, der kunne komme i fare ved at flertallet bestemmer. Ligesom nazisterne kunne terrorisere den del af befolkningen, der enten blev anset for at være “forkerte” eller som var imod deres politik. Et demokratisk flertal i et humanistisk samfund skal derfor altid respektere en opposition. Hvis et parti eller en koalition opnår flertal og derefter går imod den regel, der gjorde dem opstillingsberettigede, kan valgresultatet annulleres og regeringen afskaffes med militærets hjælp.

 17. Jensen Danmark

  I stedet for at diskutere hvad islam er og filosofere over dette i lænestolen, så tag ud og lav nogle feltundersøgelser selv.

  Jeg har selv rejst i muslimske lande og jeg har endnu til gode at finde et, som bare kørte nogenlunde ok.

  Men hvis der er en af de tilstedeværende, som vil bringe bare et muslimsk land i forlag, sådan et land hvor menneskerettigheder overholdes, hvor korruption ikke er noget af større problem, hvor afholdte valg er efter bogen, hvor politisk eller religiøs vold ikke finder sted.

  Kom frisk med et par forslag.

  1. tavsen

   Nej, det får du aldrig teorister til. At undersøge virkeligheden, eller lære af historien.

   Thomas Sowell på twitter. How can anyone read history and still trust politicians?

   Teorister tiljubler MSM som Pravda
   (russisk: Пра́вда, tr. Právda; dansk: ~ Sandheden) er en avis fra Sovjetunionen, der fortsat udgives i Moskva, Rusland.

   Avisen blev udgivet som lovlig avis fra 5. maj 1912 i Sankt Petersborg.”

   HELENA EDLUND
   “Media har sluttet å granske makthaverne på vegne af innbyggerne.

   I stedet har de begynt å granske innbyggwerne på vegne af makthaverne”

 18. Mikael Emmertsen

  Der synes at være en vis forvirring angående begrebet islam. For mig er det en åndelig trosform. For andre er det et politisk system. Det er nok begge dele. Men det er først og fremmest en trosform. En ide, som praktiseres forskelligt. Man kan vel med rimelighed sige, at det starter med en selv. Derefter kommer udbredelsen til andre. Det sidste er mindre væsentligt hvad tro angår. Derfor min holdning om, at islamisme ikke er rigtig islam, da islamisterne ikke anerkender andres personlige tro som den primære tro.

  1. Finn A. Skov

   Som Erdogan udtalte:
   Der er ingen islamisme, kun Islam.
   Islamisme er et “kunst begreb” for at sløre Islams sande natur.

   1. Mikael Emmertsen

    Jeg er enig i, at islamisme er et sekundært begreb. Det ligger i ordet. Islam er en trosform. Dens politiske udbredelse må komme i anden række. Den fordrer tro på, at den alene vide. Men ingen ved noget om tro. Ellers var det en videnskab.

   2. Mikael Emmertsen

    Erdogan forsøger at gøre politisk islam til den eneste rigtige islam, da den bekræfter hans ret til at terrorisere sin egen befolkning.

 19. H Andersen

  Teori og praksis
  kan være meget forskellige.

  Under “Den store terror” i Sovjet-unionen var der en grundlov/forfatning
  spækket med MR, og der var en folkeforsamling der skulle forestille at
  at Sovjet var et demokratisk land. Men alle de fine ord var uden praktisk
  betydning. Kommunisterne terroriserede og massemyrdede uden at tage
  ringeste notits af forfatningen. Terroren var juridisk ugyldig, skueproces-
  serne var juridisk svindel, men blodet flød alligevel i stride strømme.
  Også Hitler blæste på borgerrettigheder, MR, grundlove, løfter og
  al moral. Han var en blodtørstig galning, og det virker utrolig naivt
  at Emmertsen tror at nogle ord på papir skulle holde sådan en psykopat
  tilbage. F.eks. var der ikke-angrebspagter som Hitler selv var garant
  for. Han angreb alligevel. Han løj og bedrog som det passede ham.

  En masse teorier, især politiske -, har intet med virkeligheden at gøre,
  selvom dagdrømmere og utopiske fantaster opfatter dem som selve
  virkeligheden.

  1. Mikael Emmertsen

   Du tilskriver mig noget, jeg ikke har givet udtryk for. Jeg siger, at man ved at lytte til sin modstander også kan kræve, at han lytter til en selv. Ellers kan han ikke forlange, at man forsøger at forstå hans hensigter. Man kan dermed holde en person fast på på ordet ved at kræve, at han ikke gør noget, han ikke ønsker gjort ved sig selv.

 20. Nikolas

  Det norske arbeiderparti har en lang tradisjon i støtte til ekstrimisme. Støtten til islamsk salafisme tok til ved inngangen to 1990-erne. Da ble dørene åpnet for at PLO/FATHA-terrorister kunne bosette seg i Norge. Andrawes som var en av de overlevende terroristene fra Entebbe kom til Norge og ble senere stilt for retten i Tyskland. Hun fikk norsk juridisk bistand og fikk sone i Norge. Straks etter dommen var hun ute av fengselet og lever nå på norske skattebetalere. Også en FATHA-terrorist fra Paris fikk opphold i Norge. Man passe da på sine venner?

  For øvrigt er nestformanden i Arbeiderpartiet pakistans muslim. Pakistan hjalp som kjent Taliban til makten. NRK`s korrespondent for Mellomøsten har tilhørighet i det afghanske klansystem.

  At muslimene overtar Europa er en konspirasjonsteori.

  1. Elizabeth

   Helt enig. Norge har i årevis støttet en hvilken som helst terrororganisation, inviteret ind ad hoveddøren og givet husly. Netop på 1. klasse og med stjerner hele vejen igennem. Norge har blod på hænderne og fortsætter uanfægtet.

 21. H Andersen

  Emmertsen

  I et totalitært diktatur kan du ikke kræve eller opnå nogetsomhelst ved at
  henvise til filosofiske teorier eller juridiske paragraffer. Du ville kun gøre dig
  selv til grin, eller du ville blive fængslet eller myrdet. Det er fint at du har læst
  Platon, men læs også Kommunismen sorte bog, Gulag Ø-havet og bøger
  om nazisternes og de islamiske fundamentalisters ugerninger, hvis du vil have
  et mere realistisk syn på tingene.

  Endnu er Danmark ikke et totalitært diktatur, men vil vi undgå en totalitær
  fremtid, er det på tide at læse net-aviserne og få et realistisk syn på hvad
  der sker i samfundet.

  1. Mikael Emmertsen

   Jeg går ud fra, at du taler om en islamistisk magtovertagelse. Under alle omstændigheder betyder de grundlovssikrede menneskerettigheder, at intet totalitært system kan kuppe landet. I så fald vil deres politiske virke blive bortvist fra folketinget, da ingen politiker kan opstille uden at godkende rettighederne. Hvis de alligevel gør det ved at være mange nok og derefter på ulovlig vis fjerner de betingelser under hvilke de er valgt, vil militæret blive sat ind. Dette er under opsyn af efterretningstjenesten, der også undersøger sig selv. Det skyldes at en efterretningstjeneste er mest effektiv i et frit land. Vestens frie lande har en efterretningstjeneste, der er mere effektiv end den, der findes i et diktatur, der kun vil undersøge dem, der er imod den herskende despot.

  2. Mikael Emmertsen

   Platon forsvarer faktisk totalitærstaten. Men det skyldes hans modstand mod direkte demokrati. Vores repræsentative demokrati er inspireret af hans filosofi. Især efter nazismens hærgen, hvor vi – som Platon advarer imod – så et tyrannisk system i demokratiets navn overtage landet for derefter at fjerne det demokrati, der fik dem valgt. Selv om nazisterne stadig ikke skulle have flertal, ville de alligevel bruge statsmagten til at herske. Det ville efter Platons ideer være et misbrug af totalitærstaten, hvis primære formål er at beskytte minoriteterne fra pøbelvældet. Uden at disse af den grund skulle tage magten fra flertallet.

  3. Mikael Emmertsen

   Det viser, at den platoniske totalitærstat kun kan syres af humanistiske tænkere, der både tilgodeser minoriteterne og flertallet. Ingen har på hver deres måde ret til at undertrykke modparten. Minoriteten kan ved hjælp af fascistisk terror. Majoriteten kan alene ved at sige, at flertallet har ret, fordi de er flest. At majoriteten skulle have ret er på ingen måde sikkert.

 22. H Andersen

  På Platons tid
  var næsten alle meget uvidende om næsten alting. Fordi bøger og aviser
  endnu ikke fandtes. Så dengang var et bredt folkeligt demokrati en vanskelig og ret
  uregerlig og vilkårlig ting. På den tid havde Platon nok ret i at det bedste var en
  regering bestående af folk som havde udmærket sig på forskellig vis

  Men nu om dage viser Schweitz os at et ægte, oplyst og direkte demokrati godt kan
  lade sig gøre. Men selv det bedste demokrati kan undergraves og udhules. Så det
  er ingen selvfølge at det består.

  Hvad det danske militær angår, har Asger allerede beskrevet at det af politikerne
  er gjort så svagt, at det knap nok kan forsvare sig selv. Det mangler alt, både hvad
  angår materiel, mandskab, træning, ammunition, organisation og opbakning.

  Det skyldes at de gamle mosgroede partier ikke gider forsvare vores land. De vil
  hellere lefle for EU og forgylde de kulturfremmede. Det er disse partier der har gjort
  mange danskere til 3. eller 4. klasses borgere i deres eget land.

  Og de samme partier vil helt af med os. Til os har de kun tom snak, foragt og
  forræderi.

  1. Mikael Emmertsen

   Det danske militær er nok ikke meget bevendt hvad angår angreb udefra. I al fald fra store nationer. Det er en anden diskussion. Men det er stærkt nok til at bekæmpe en dansk opstand bestående af politiske kupmagere, der bryder den lov, de er valgt efter, for at fjerne menneskerettighederne og indføre en eller anden form for fascistisk diktatur. Man kunne frygte, at disse kupmagere havde allieret sig med højtstående dele af militæret. Men efterretningstjenesten har lige så meget styr på disse forhold som den har styr på tvivlsomme elementer i egne rækker.

  2. Mikael Emmertsen

   Jeg mener, at Platons idealstat står over vores repræsentative demokrati. Det skyldes den manglende moral, vi ser hos mange folkevalgte politikere, og som jeg har omtalt tidligere. Men det er også et praktisk problem at skabe den ideale totalitærstat, hvor den lille elite af herskere har den fornødne indsigt og retfærdighedssans, der tilgodeser både minoritet og majoritet. Så længe de ikke findes, erkender han selv at idealstaten er en utopi, der kun tilnærmelsesvis kan efterleves. Både den højreorienterede fascisme og den venstreorienterede kommunisme har forsøgt. De ligner på mange måder hinanden. Men de har ikke formået at skabe ledere med den nødvendige moral. Derfor er vores repræsentative demokrati indtil videre den mindst dårlige løsning. Meget ville kunne opnås, hvis politikerne lyttede mere til vælgerne. Også efter valget. Ligesom de kunne vise mere hensyn til minoriteterne til alle sider af samfundet, som de svigter gennem forskellige pakkeløsninger. Et parti støtter en bestemt minoritet og forfølger samtidig en anden. Ingen får den individuel frihed, der er kendetegnende for idealstaten, men må vælge den pakkeløsning, han finder bedst. Hvilket reelt betyder mindst dårlig.

 23. Ole B Jensen

  Ang.

  Hørte Rosa Lund fra Enhedslisten i radioen. Hun og listen mener at racisme
  er et stort problem her i landet. Derfor vil Rosa og listen gerne bruge flere millioner kr. på endnu flere kampagner mod racisme m.m. De vil samarbejde med BLM og
  LGBTQXYZP+ om den nærmere udformning af propagandaen.

  De vil også have strammet lovgivningen
  så man kan få ram på flere af de indvandringskritiske danskere. Og de vil have al
  politisk ukorrekt tale gjort til had-tale. Først og sidst vil Rosa og Enhedslisten have
  mange flere asylanter fløjet til Danmark fra Afghanistan, Pakistan, Mellemøsten og Afrika. Iflg. Rosa (Og Pernille Weiss fra K) er Danmark et så rigt land, at vi sagtens
  kan forsørge mange, mange flere evighedsturister. 10 millioner cirka.

  Og så er både de røde og blå partier enige om at Danmark mangler arbejdskraft,
  som vi så helst skal importere fra lande udenfor EU. (Aamund skrev at det må være
  en vits) Der skulle være 14-15 millioner ledige i EU, alligevel vil Rosa og hendes
  veninder meget længere væk . ( det er nok indvandring camoufleret som hjælp til
  vores økonomi det handler om )

  Efter min mening er Enhedslisten og deres medsammensvorne parti de Radikale,
  eksempler på partier der er fuldstændig vanvittige og åndsformørkede. Der er
  ikke mindste hensyntagen til danskernes interesser eller velfærd i deres politik.
  Selvom de konstant vrøvler om at de vil hjælpe og være gode ved danskerne,
  især de udsatte, svage, syge og nødstedte.

  Det er rendyrket hykleri. For deres
  politik vil langsomt men sikkert undergrave og udslette al velfærd og tryghed.
  På et tidspunkt vil økonomien vil økonomien bryde sammen ligesom i mange
  kommuner i Sverige, og rets- og velfærdsstaten vil kollapse. Og derefter vil
  kalifatet, den islamiske fundamentalisme og den terror der følger med, tage
  herredømmet over landet og byerne.

  DR-kvinderne er vilde med at være mikrofonholdere for Rosa Lund og hendes lige så blinde og døve medløbere. Hvad vil DR opnå med det?

  Det er næppe for meget sagt at EL og R er de førende partier når det gælder
  nedbrydningen og ødelæggelsen af det Danmark vi kender eller kendte.

 24. JR

  Islam har erklæret vesten for krig. Vesten siger der ikke er en krig. Hvem vil vinde??.

 25. Charles

  Det går ikke bedre for lirekassemanden i Tyrkiet.

 26. Michael Andersen

  Til rette vedkommende,

  I DK må man regne med at skulle stå til regnskab når nogen tæller efter og pengene ikke passer.
  Jeg er på det sidste blevet skuffet og forvirret oftere end jeg er blevet oplyst. Heldigvis tror vi i DK det bedste om hinanden.

  Jeg forestiller mig at det for enkelte må være stressende at skulle følge med i alt og svare på meget. Der er et begreb der hedder FOMO, fear of missing out. Det næste har derfor sin relevans.

  Jeg anbefaler selvhjælp mod stress, harmonisk ro til eftertænksomhed og god tid til indlæg.

  Jeg foreslår en forsinket offentliggørelse af ethvert indlæg på 3 dage.

  Det gælder alle men ikke de fleste og langt fra det meste.
  Naturligvis censurerer vi ikke i DK, vi diskriminerer ikke og vi er heller ikke racister.

  Vi er bare nogen der reflekterer

  1. Mikael Emmertsen

   Godt indlæg. Jeg vil anse mig selv som en af dem, der kommenterer for meget. Det kan undgås ved ikke at sende mig personlige kommentarer. I så fald føler jeg mig forpligtiget til at svare. Ellers ville jeg bare gemme mig. Alle holdninger er legitime. Det går først galt, når vi kommer med påstande. Disse kan virke provokerende og give anledning til et måske for hurtigt svar. Som igen – og så videre.

   1. Michael Andersen

    Tak for prikken:-) Lad os lege at der var gået 3 dage….
    Så var det nok blevet opdaget at der i indlægget står: “at det for enkelte må være”, det er flertal og ikke ental. Ellers havde der stået “at det for en enkelt må være”.

    Der står i indlægget “svare på meget”, man kan godt svare meget uden at svare på meget. Det er en henvisning til de der svarer faktuelt med kilder – det modsatte af en påstand. Det arbejde tager tid.

    Min omtanke går til dem der er vant til sociale medier, derfor FOMO. En refleksion over FOMO kunne have medført en erkendelse af at det er ok at gå glip af noget og det er ok at tage sig god tid.

    Der står ingen steder man skal svare. Det er et indlæg der ikke kræver svar og det behøver ikke et svar.

    Jeg har tidligere sagt at jeg gerne vil se hvor dygtig du er. Noget af det har du vist. Men du mangler at overbevise mig mht. kilder og henvisninger.

    Venligst

    1. Mikael Emmertsen

     Tak, Michael. Ja. Kildearbejde er møjsommeligt og tager tid. Hvor skal man lede. Hvilke er troværdige og så videre. Ved hurtige svar glemmer jeg tit at gøre opmærksom på,, at jeg kun kommer med holdninger. De er ikke nødvendigvis rigtige. De kan være et oplæg til yderligere debat. Mange af os glemmer at sige “vi synes” eller “efter min mening” i stedet for at komme med viden, der kun er synspunkter eller kommer fra forudindtagede kilder, der understøtter debattørens synspunkt. Mange af mine indlæg er påstande, der modsiger en anden påstand. Der er mange påstande i dette forum. Men det gør ikke af den grund mine egne legitime. Jeg vil efterfølgende forsøge at tydeliggøre, at mine kommentarer, der ikke følges af kildehenvisninger, kun er min egen holdning eller tolkning af en eventuelt omtalt filosofi. God dag til alle 😊

 27. De syv små dværge

  Kvalitets-sikring er ikke censur.

  En debat behøver ikke at blive direkte saboteret. Man kan også ødelægge den og jage
  læserne væk, ved at drukne den i selvoptaget snik-snak og ligegyldigheder. Det kan
  være en svær balance at redigere så der er fri debat, samtidig med at mængden af
  vrøvl og pjat ikke bliver for voldsom. Hvis den overstiger 25% skader det sandsynlig-
  vis bloggens ry. Hvad med max. 7 eller 8 kommentarer pr. deltager pr. debat?

  1. Mikael Emmertsen

   Det vil ikke være godt for en mere dybtgående gennemarbejdning af problemstillingen, hvor der skal være plads til forskellige holdninger. Man skal også kunne forsvare sig, hvis man mener sig misforstået, når man bliver nævnt i forskellige kommentarer. Desuden kan man ikke selv afgøre, hvem der kommer med ligegyldigheder og hvem der siger noget væsentligt. Man vil vel altid mene det første angående dem, man ikke er enig med. Med mindre maner en neutral debattør, der forsøger at se sagen fra flere sider.

 28. Jette

  85 kommentarer og de 39 er leveret af Mikael Emmertsen……….

  1. Mikael Emmertsen

   Ja. Jeg går meget op i at adskille politik og religion. Det er min hensigt med at deltage i debatten. Men det er vel belyst. Hvis nogen ikke er enig, kan de gå tilbage og læse mine tidligere kommentarer og tage kommentarerne op punkt for punkt. Det sikrer en saglig gennemgang baseret på objektiv kritik. Ellers vil jeg nu lade emnet ligge.

 29. Privatdetektiven

  Hvis Emmertsen ikke snart skruer ned for blusset, og nøjes med 7-8 kommentarer
  i hver debatstribe, kan det ende med at massevis af læsere flygter skrigende bort.
  For mig er der ingen tvivl om at Emmertsens mål er at afspore og ødelægge Asgers
  blog. Han spiller naiv, men naiv eller ej, hans pludren kan ikke bruges til ret meget.

  1. Privatdetektiven har ret. Hvis Emmertsen ikke holder sig til sagen og bliver ved med at fabulere over alle mulige uvedkommende emner, bliver jeg nødt til at censurere ham. Hvor nødigt, jeg end vil. Der skal være plads til alle synspunkter, men ikke til en aldrig ophørende flom af spam.

   1. Mikael Emmertsen

    Kære Asger. Du kunne ikke svare igen på min kritik af din påstand om, at islam er terror. Det ville betyde, at sufier også er terrorister. Koranen er fyldt med sufitekster Det er ikke et uvedkommende emne at forsvare denne pacifistiske gren af islam fra udokumenterede påstande. Du ville ikke erkende en fejlformulering fra din side. Du burde have sagt, at islamisme er terror. Det er jeg helt enig i. Men sufismen er islamismens diametrale modsætning, som også bekræftes af mit link til Den Store Danske Encyklopædi. Jeg har derfor forsvaret den mod urigtige påstande. OK? Men jeg er holdt inde. Det er der åbenbart andre, der ikke er. Med venlig hilsen og ønsket om alt godt til alle 😊

    1. Sufismen og dens dansende dervisher ligger galakser fra Taliban, som er emnet for denne blog. Islam i daglig praksis finder du i Saudi-Arabien, Iran, Yemen og Pakistan. Både sunni-muslimer og shia-muslimer betragter sufister som bizarre kættere, blandt andet fordi sekten ikke anerkender den islamiske totalitære statsform.

     1. Mikael Emmertsen

      Enig. Men da sufismen er en del af Koranen, kan den ikke afvises eller bandlyses. De islamistiske magthavere kræver den “kun” underlagt islamismen. De kan ikke helt fjerne den. Men deres billede af Muhammed er værd at tage med i betragtningen af denne muligvis mytiske figur. Hvor islamisterne ser ham som en verdenserobrer, ser sufierne ham som en pacifist og mystiker, der kun førte krig i selvforsvar for sin nye tro, der blev forsøgt bekæmpet af magthaverne, som var i flertal. Hvad han derefter udviklede sig til, er der ingen sikre vidnesbyrd om. Sådan læser jeg Jørgen Bæk Simonsens artikel om Muhammed i Den Store Danske Encyklopædi. Han nævner ham kun som en leder med store politiske evner. Disse er ikke nødvendigvis de samme, som vi ser i den senere islamisme. Billedet af ham som pacifist og mystiker stammer fra sufistiske kilder. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst det. Men det må formodes bekræftet af artiklen om “Sufisme”. Denne findes også i Den Store Danske.

      Det er rigtigt, at det er lidt ved siden af det egentlige emne. Men det er værd at tage med i den samlede bedømmelse af islam som religion og Muhammed som religionsstifter. Hvad angår Taliban og islamismen generelt er jeg helt enig med dig og alle andre debattører. Jeg ser denne bevægelse som politisk fascisme, der i stil med Hitlers inddragelse af nordiske guder i sin nationalsocialisme misbruger en trosform til fremme af egne interesser.

 30. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  OT om corona

  Nu slipper vi af med alle restriktioner fra på tirsdag.

  Men tilbage står at Mettes, regeringens og Brostrøms håndtering af influenzaen har
  været en kæmpeskandale. Det startede med at Brostrøm tog fejl igen og igen. Han
  gættede sig frem. Dernæst gættede Mette Fræksen sig frem. Hun var undskyldt lige
  i starten, de første to-tre måneder, men derefter handler det kun om panik, lov-
  sjusk, dilettanteri, uvidenhed og navlepilleri. Mette & co. undersøger ikke hvad
  det med virusser egentlig er for noget, hun konsulterer ikke ægte eksperter, men
  nøjes med Brostrøm og tilfældige embedsmænd i et “corona-råd”. Og hun går
  sammen med Enhedslisten og de Radikale og erklærer udryddelseskrig mod mink
  og mink-branchen. Noget der har kostet samfundet milliarder og har kostet tusin-
  der af arbejdspladser. Plus skilsmisser og selvmord m.m.

  Den allerstørste skandale indeni skandalen, er at alt er blevet satset på vacciner,
  massetesting, mundbind, restriktioner, nedlukning, forbud og bøder. Det kunne ikke være mere erhvervsfjendsk. Derimod er alt med medicinsk behandling blevet
  ignoreret og holdt skjult. Hvorfor?? I Indien, Japan, Sydkorea, USA og Taiwan og andre lande har Ivermectin kunnet helbrede folk på 3 dage, og har kunnet begrænse
  smitte-udbredelsen meget effektivt. Hvor mange danskere har mistet livet pga. den
  sælsomme venden ryggen til den billige, men effektive Ivermectin-behandling?
  Måske hundredvis. Og hvor mange milliarder kr. har de falske vacciner, de millio-
  ner af test og de mange nedlukninger kostet? Under eller over 100 milliarder? Bare
  likvideringen af minkbranchen har kostet snesevis af milliarder set i et ti-års per-
  spektiv. Og de fleste minkfarme har stadig ikke fået erstattet deres tab.

  Hertil kommer at DR til det sidste har propaganderet hæmningsløst for vaccinering
  af børn 5-11 år. Man har helt ignoreret de mange advarsler fra førende virologer,
  læger, sygeplejersker, videnskabsmænd, laboratorie-chefer, forskere, pårørende og syge stik-ofre. DR er en skandale oveni skandalen.

  Brostrøm har aldrig været virus-ekspert, alligevel er han blevet brugt som “ekspert”.
  Det er jo helt tosset. Mette og Barbara slutter så af med sletning af SMS’er.

  Ovenstående er ikke gætteri. Se alle de de vidneudsagn og beviser der er lagt frem
  af snaphanen og hodja. Og de har påvist hvordan Big Pharm har misbrugt influen-
  zaen til at skaffe sig milliard-indtægter med tvivlsomme eller falske “vacciner”. Se
  også “Folket misinformeres” hos Nordjyske S.Tidende.

 31. Bent A

  Brostrøm havde for
  få dage siden den frækhed at påstå at Pfizer “vaccinen” var helt
  sikker til små børn. Igen noget gætteri. Og noget svineri. Hvordan kan han stå og garantere for et præparat som IKKE er en vaccine, og som tyske læger har påvist
  indeholder yderst besynderlige og risikable ingredienser. Brostrøm udtaler sig
  frejdigt om ting han ikke véd noget om. Efter instruks fra Mette? Eller bare for at
  være hende til behag?

 32. Træt

  Er der ikke mulighed for skyggeblokering i WordPress?

  Osten virker som en af de adskillige betalte trolde på Nationen!, der var på 24/7 for at forsvare konformiteten, med menneskerettigheder kun for migranter og andre kriminelle og evigt apologi og whataboutery om islam.

  1. Jette

   Var der betalte trolde på Nationen?
   Er der betalte trolde på Opinionen?

 33. Michael Andersen

  I relation til Talibans besøg i Norge beskrives Taliban af svenske Helena Edlund.

  Edlund har været præst gennem 16 år og var i den kapacitet i Kosovo og Afghanistan. Hendes opgave i Afghanistan var bla. at afdække og beskrive kulturen. I dag er hun skribent og forfatter.

  I et åbent brev om Taliban til den norske regering skriver Edlund (uddrag):

  “Det er hvad I bør huske: Taliban hader jer. De hader jer af hele deres hjerte, de ler af jeres visioner og de foragter jeres værdier – lige så meget som I (forhåbentligt) foragter Talibans værdier”

  I en reaktion til besøget og det åbne brev er kommentaren med flest stemmer (285) interessant, fordi den viser en enorm forståelseskløft mellem den oplyste del af befolkningen og de norske politikere i regeringen:

  (Edlund er) “Et sandhedsvidne!”
  (Johannes) “Jeg læste brevet højt for min kone og hun så på mig, tydeligt præget mens hun sagde – ved du hvad Johannes? Jeg respekterer faktisk morderne fra Taliban mere end den norske regering! De (Taliban) er tydelige i alt deres djævelskab, mens vores regering udsætter mig og alle norske kvinder for fare, mens de lader som om de er gode mennesker. Jeg orker ikke mere…
  Jeg forstår min kone”

  Essensen er at mange politikkere misforstår godhed.
  De tror det handler om at overgå hinanden.
  Stop op – Søg fakta.
  Vi vil ikke tilbage i tiden – vi vil frem i tiden.

  Document dot no

  Helena Edlund udgivelser:
  Konsten att överleva Svenska kyrkan
  ”Hon är prästen som blev bannlyst av kyrkan, efter att ha uppmanat till solidaritet med förföljda kristna”
  og
  Meget mere om Afghanistan

  helenaedlund dot se

 34. Der var et yndigt land

  Falsk godhed er ondskab

  Det var ved døgnet rundt at snakke om godhed,
  velfærd, kvindeundertrykkelse, ligestilling…..og
  Sverige som en humanistisk stormagt….. at
  kommunisterne narrede svenskerne til at gå
  planken ud. Man fik de naive og godtroende
  borgere og vælgere til at støtte deres egen
  ødelæggelse og udryddelse.

  Det er det samme i Danmark og Norge. Med
  kværnende agitprop og manipulation gør man
  vælgerne så forvirrede, at de gladeligt stemmer
  på partier som vil afskaffe landet/folkehjemmet,
  familie-værdierne og alle normer og traditioner.

  Pyt med at de vil slå os ihjel, og at de vil
  ødelægge alt, vi stemmer på dem alligevel,
  for de lover os guld og grønne skove, og de
  lover bod og bedring. Og rigtig onde er de
  nok ikke.

  Det synes at være sådan mange vælgere “tænker”.
  De fatter ikke at bag den falske godhed lurer en
  dyb og grænseløs ondskab.

  Verden er i de ondes vold, så længe flertallet
  accepterer løgn, falskhed, uretfærdighed og vanvid.
  Så længe flertallet har det fint med at være glemsomme,
  uvidende, naive og godtroende. Så længe flertallet ikke
  forstår at deres liv, sikkerhed, kultur og fremtid absolut
  ikke er en selvfølge.

  Slet ikke hvor marxistiske og islamistiske tankesæt
  får lov til at brede sig uden modstand.
  ……………..

  For lige at være lidt mere konkret: Prøv at se på hvad nettet
  fortæller om EU, NATO, om globalisterne, Reset-planen, democrats
  i USA, kinesisk politik. Se hvad M. Yeadon og dr. Malone fortæller.
  (There is Something much bigger going on)

 35. Der var et yndigt land

  Det er groteske tider

  Ville sende nogle beløb til et par private der havde nogle ting til salg.
  Men banken lukker hver dag kl. 1. Hvis man arbejder til 16, 17 eller
  18, kan man jo dårligt nå derhen. Prøvede så deres automater. Ingen
  af dem virkede. En fra familien blev så udstyret med fuldmagt og bank-
  kort, og var i banken inden 1, men personalet kunne ikke hjælpe da
  det var blevet til en kasseløs og pengeløs bank. For et par måneder
  siden var det en ret normal bank. Nu virker den som en nedlagt
  rest af en forfalden og spøgelsesagtig potemkin-kulisse.

  Det er lidt det samme med postvæsnet. Fik en pakke sendt med post
  nord til postcentret i en stor sjællandsk by. Derfra var der 25 km til min adresse.
  Post nord brugte en måned på at transportere pakken det sidste stykke. Under
  1 km pr. døgn. Det kan man da kalde sneglepost. Postvæsnet i 1600-tallet var
  langt hurtigere.

  Så talte jeg med en mand der havde haft et betroet embede i
  landbrugsministeriet. Der plejede de at holde et større internt møde
  hvert halve år. Siden blev det til 4-5 møder pr. måned. Dvs. 23-27 gange
  så mange møder pr. år. Manden sagde at han oplevede dem som
  bureaukratisk og djøf-agtig tidsspilde.
  Ministeriet er nu omdøbt til fødevarestyrelsen. Som blev sat til at styre
  masseudryddelsen af mink. Er mink fødevarer? Det er da nyt for mig.

  En bekendt fortalte mig om dengang han havde oliefyr. Så fik han hvert
  år breve om at det ville være meget bedre, renere og grønnere hvis han
  skiftede til naturgas. Nu er prisen så steget til det 7 eller 10 dobbelte.

  Grøn (læs rød) omstilling kommer til at koste danskerne det hvide ud af
  øjnene. Bare vent og se. Bare co2 kvoterne bliver en tung belastning.

  Nu er man så i gang med at afskaffe mundbind i butikker og busser osv.
  På netop det tidspunkt hvor smitten er oppe i de største højder i 2 år. Og
  hvor en virolog i radioen i dag fortalte at omicron slet ikke var så mild
  endda. I udlandet undrer de sig over det højst ulogiske tidspunkt. Er
  der ingen logik eller situationsfornemmelse inde i regeringens kloge
  hoveder?

  Man er nu på vej til at sende 500 millioner kr. ned til Afghanistan, 164
  millioner til Ukraine, en del millioner til Mali, mange millioner til 15-25
  andre lande. De danske skatteyder-citroner skal presses endnu mere
  end de er i forvejen.

  Samtidig med at pengene strømmer ud af landet, er hospitalerne, forsvaret,
  politiet, fængselsvæsnet, den sociale velfærd, infrastrukturen m.m.m. inde
  i en kraftig deroute pga. nedskæringer og besparelser.

 36. Michael Andersen

  En pige jeg kender der læste Islams tiggere rejser på første har sendt mig den her.
  Hun siger man skriver det manglende bogstav til venstre og alle bogstaverne danner en overraskende betydning. Hun siger det er nemt

  __ 3 bogstav i religion I….
  __ 4 bogstav i søjle
  __ 3 bogstav i et andet ord for formidler
  __ 2 bogstav i hele ___bekendelsen
  __ 1 bogstav i et andet ord for betler

  __ bogstavet der mangler i faste_
  __ 2 bogstav i noget der minder om mokka

  __ 2 bogstav i et andet ord for formidler
  __ Tigg_re

  __ 4 bogstav i søjle
  __ Næstsidste bogstav i det man giver trængende
  __ Sidste bogstav i noget der minder om mokka
  __ 3 bogstav i et andet ord for almisser (Z….)
  __ 2 bogstav i et andet ord for betler
  __ 5 bogstav i religion I….

 37. H Andersen

  Havde det ikke været nemmere og sparet tid, bare at skrive ordet? Vi har meget andet at bruge tid på.

 38. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Ud fra Sundhedsstyrelsens, DRs, Brostrøms, et par professorers og regeringens egne oplysninger, er det
  da TOTALT HUL I HOVEDET at droppe mundbind i bu-tikker, tog, busser, skoler, diskoteker og restauranter.
  DR fortæller om et smittetal på over 50.000 om dagen.
  Mange virksomheder og firmaer osv. er bekymrede og
  vil ikke droppe mundbind, ekstra håndvask osv. før
  senere.

  En dansk virolog har lige forklaret i DR at omicron også kan invalidere elle slå ihjel. Hvorfor venter man
  så ikke lidt med mundbind? Det påstås at der nærmest ingen almindelig influenza har været i to år
  pga. mundbind og afstand.

  1. Den 29. november blev der indført mundbindspåbud. Vi havde da et dagligt smitteniveau på omkring 3000. Siden mundbindet blev genindført, er smittetallet steget med raketfart og er nu på 50 000. Jeg har i to tidligere indlæg dokumenteret, at der ikke kan konstateres nogen statistisk signifikant begrænsende smitteeffekt af mundbind i noget samfund. En meta-videnskabelig artikel fra Schweiz har samlet ti videnskabelige studier fra førende universiteter, der påviser dette. Mundbind er virkningsløse, spild af penge og kun til gene. Men hvor er den journalist, der tør spørge: ” Hvad skal vi med mundbind, når de ikke har kunne skabe det mindste lille knæk på smittekurven?”

 39. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Nick Hækkerup har nu afsløret sit totalitære sindelag.
  Han ønsker samtlige danskere overvåget døgnet rundt
  og året rundt, så langt det overhovedet er muligt, via
  mobiltelefoner, computere, overvågningskameraer, trafik-kontrol og diverse andet.
  Han siger at EU er på forbrydernes side. Han vil
  bruge overvågningen til at kunne slå ned på selv de
  mindste ting. Han vil have privatlivet afskaffet så langt
  det kan lade sig gøre.

  Mange vælgere stemmer på navne, blot
  fordi de er kendte navne, såsom Hækkerup, Krag,
  Auken, Krarup, Ellemann, Helveg og Weiss. Det er hovedløst, for
  politikerbørn er oftest helt anderledes politikere
  end deres forældre. Et familienavn er ikke garanti
  for noget som helst. Det kan ende med at Danmark
  bliver som en sydamerikansk bananstat ejet af nogle
  få familie-monopoler. Det vil undergrave demokratiet.

 40. Privatdetektiven

  Der er nu en over 100 km lang lastbil protest-demonstration
  i Canada, mod den magtmisbrugende, tyranniske og fascistiske
  statsminister Trudeau. Der har sat politiet ind mod forældre som
  ikke vil være med til kønsforvirring og perverse eksperimenter
  med deres sønner og døtre.

  I 15-20 lande i EU plus Australien og New Zealand har der været
  kæmpe-demonstrationer mod corona-tyranni.

  Hvad har de danske medier/journalister fortalt om det? Stort set
  ingenting.

  Men de bruger gerne masser af spalteplads og sendetid på Rosa
  Lund, Sofie Carsten og Uffe Elbæk osv.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *