FN SYNDROMET KVÆLER DEMOKRATIET

Kun 20 lande af FNs 193 medlemsstater er ifølge Faktalink ægte demokratier, hvor folk kan føle sig trygge. En betydelig del af disse totalitære stater er islamiske diktaturer, der ikke anerkender FNs vedtagne menneskerettighedsprincipper, fordi disse er i modstrid mod islamisk lov, der ikke accepterer folkestyret som en lovlig styreform, og som anser kvinder for andenrangs mennesker og jøder og kristne for undermennesker.  FN omfatter også kommunistiske diktaturer og en del klassiske diktaturer, hvor en militærjunta eller en politikerklike har
Læs artiklen

OMERTA ELLER DØ

’Omerta’ er mafiaens valgsprog. Det er en siciliansk vending og betyder tavshed, absolut tavshed eller døden for den, der taler over sig om broderskabets hemmeligheder. Omerta er også blevet nøglebegrebet i moderne tiders klimadebat. Har man kvalificerede indvendinger mod FN’s katastrofeevangelium eller Greta Thunbergs ’Untergangsbewältigung’ skal man tie helt stille. Ellers er man socialt landsforvist og udelukket fra at ytre sig i den offentlige debat. Det næst værste man kan være i dag, er racist eller islamofob. Det værste er
Læs artiklen

NASER KHADER PÅ MEDIERNES KÆTTERBÅL

Naser Khader har mange fjender, og der er kommet flere til gennem årene. Islamiske kredse hader ham, fordi han er demokrat og afviser Islams totalitære styre og palæstinensernes krav om udslettelse af den Israelske stat. Venstrefløjen hader ham, fordi han holder af USA og er tilknyttet en borgerlig tænketank. Det røde, progressive Danmark ser ham som en jødelakaj, som svigter de undertrykte ofre, der naturligvis som altid er vore importerede klienter fra de islamiske kultursamfund. Ifølge Wilke/Jyllandsposten ønsker 77 procent
Læs artiklen

DEN ÆGTE RACISME VANTRIVES I DANMARK

”Man er ikke antisemit, fordi man ikke bryder sig om jøder”, erklærede den ansete religionsforsker og rabbiner Dr. Jonathan Sacks i  sin tale til EU-Parlamentet den 28. september 2016. ” Vi har jo alle sammen nogen, vi ikke kan lide”, fortsatte han, ” men hvis man ønsker at fratage jøder rettigheder og friheder, som andre mennesker har, er man antisemit. Her mente dr. Sacks retten til livet, til arbejde og ejendom, rettigheden til at tro og udtrykke sig. Hermed frikender
Læs artiklen

MAN BINDER OS PÅ MUND OG HÅND

Kun en måned efter Danmarks besættelse i april 1940 var der premiere på revykomedien ’Dyveke’, hvor Liva Weel lancerede Poul Henningsens udødelige vise. ” Man binder os på mund og hånd”, som gennem hele krigen skulle blive danskernes stille protest mod den tyske Værnemagts tvang og censur. Historien gentog sig i 2020, hvor regeringen igen bandt os på munden med maskepåbud og på hånden ved at ophæve den grundlovssikrede forsamlingsfrihed og forbød restaurantbesøg, biografforestillinger, sportsarrangementer samt nedlukkede de fleste arbejdspladser.
Læs artiklen