OMERTA ELLER DØ

’Omerta’ er mafiaens valgsprog. Det er en siciliansk vending og betyder tavshed, absolut tavshed eller døden for den, der taler over sig om broderskabets hemmeligheder. Omerta er også blevet nøglebegrebet i moderne tiders klimadebat. Har man kvalificerede indvendinger mod FN’s katastrofeevangelium eller Greta Thunbergs ’Untergangsbewältigung’ skal man tie helt stille. Ellers er man socialt landsforvist og udelukket fra at ytre sig i den offentlige debat. Det næst værste man kan være i dag, er racist eller islamofob. Det værste er at blive stemplet som klimaskeptiker eller klimafob. Heldigvis findes der kompetente forskere, der tør tage et opgør med myter, løgne og vrangforestillinger i klimadebatten, og som kan argumentere solidt og overbevisende for deres sag. En sådan fremtrædende videnskabsmand på klimaområdet er professor. Dr. scient. Johannes Krüger, som netop har udgivet bogen : 32 Myter Om Klimaet, Du Ikke Skal Hoppe På. Her er nogle få perler fra Krügers opgør med myterne:

Påstanden om, at den globale temperatur er steget alarmerende siden 1975 og uden fortilfælde er forkert. IPCC ( FNs Klimapanel) hævder, at den globale temperatur nu er den højeste i 1000 år, er misvisende og med grove metodefejl. Påstanden er ifølge National Academy of Sciences det rene ’junk’.

IPCC producerer ikke klimaudsigter, men klimascenarier, som aldrig har formået at forudsige klimaforandringer. IPCC har ikke hidtil kunnet dokumentere, at CO2 styrer den globale temperatur. Tværtimod viser alle målinger fra dybdeboringer i arktisk og antarktisk is, at det er temperaturen, der styrer CO2 og ikke omvendt. De regeringer, der står bag oprettelsen af IPCC, støtter klimapanelet økonomisk og udvælger de forskere, der skal sidde i panelet og revidere rapporterne. Det resulterer i forskere med bestemte politiske holdninger, som har afgørende indflydelse på klimadebatten og klimapolitikken. IPCC sammenblander politik, videnskab og særinteresser til en farlig cocktail, som sluges råt af medier og politikere verden over. Til dato foreligger der ikke studier, der har påvist at hele eller dele af klimaændringen er menneskeskabt. IPCC spreder det falske budskab, at der er enighed blandt klimaforskere, at mennesket gennem udledning af drivhusgasser bærer skylden for nutidens klimaforandringer. Myten om 97 procent enighed blandt forskere er et falsum og et statistisk bedrag.

I sin hovedrapport fra 2013 måtte IPCC modstræbende erkende, at den globale opvarmning er fladet ud. Data fra satellitter og vejrballoner dokumenterer, at i perioden 1979 til 2016 er temperaturen steget 0,1 grad pr årti, hvilket ikke tyder på menneskeskabt indflydelse, men er naturlige udsving. Op gennem 1900-tallet er den globale temperatur steget mellem 0,4 og 0,7 grader, hvad der ikke er alarmerende.

Bortset fra et enkelt år (2010) er temperaturen ikke steget på Grønland de seneste par årtier. Vinterisen i Arktis har samme udstrækning som i i 1979 og ændrer sig inden for de normale historiske udsving. Isbjørnen er ikke et truet dyr. Bestanden er i vækst og tæller 30 000 dyr. Den største trussel mod bestanden er ukontrolleret jagt og for tyk havis, der holder sælerne væk.

Der er ikke tegn på øget havstigning i det 20. århundrede. Den nuværende havstigning andrager max 1,5 mm pr. år. Koraløerne i Stillehavet klarer sig fint og forsvinder kun gennem bevægelser i jordskorpen.

Medierne bringer kun stof, der understøtter klimahysteriet fra IPCC. DR, BBC og NRK har sat fuldt stop for ytringsfrihed i klimadebatten fulgt af Berlingske, Politiken og næsten hele Christiansborg.

CO2 er en ufarlig og livsvigtig luftart, som er nødvendig for alt liv på Jorden. De seneste 30 år er Jordens grønne bladareal øget med to gange USA’s areal, hvilket skyldes det stigende indhold af CO2 i atmosfæren. En reduktion af menneskeskabt CO2 i atmosfæren vil ikke have indflydelse på klimaet.

Om et par årtier vil Jorden sandsynligvis bliv ramt af en ny ’ lille istid’ på grund af den faldende solaktivitet.

Til slut et godt råd: Læs professor Krügers bog, inden du bliver hjernevasket.

Asger Aamund

33 Thoughts to “OMERTA ELLER DØ”

 1. Børge Krog

  Klima, og Johannes Krüger!
  Har interesseret mig for klima i en længere årrække, men mindedes ikke umiddelbart at have hørt om professor emeritus Johannes Krüger. Muligvis fordi han er geolog og ikke klimatolog.
  Men jeg har dog stødt på ham før, for jeg kan da godt huske at jeg i sin tid læste denne artikel :
  ‘https://videnskab.dk/naturvidenskab/medier-lader-pensionerede-geologer-sprede-unoedig-tvivl-om-klimakrisen
  Og han har da også på et tidspunkt været fremme i radio24/7 :
  https://www.facebook.com/watch/?v=478450019638946
  hvor han da “vistnok” kom lidt på glatis, da en knivskarp interviewer fact-checkede ham midt under en live-udsendelse.
  Så nej, jeg har ingen planer om at bruge 249,95 på at erhverve omtalte bog.
  Jeg tror ikke den kan fortælle mig noget jeg ikke allerede er stødt på masser af gange før.
  Men muligvis vil jeg snuse til den senere, hvis jeg falder over den på biblioteket!
  Men lad mig da lige for god ordens skyld lige knytte et par kommentarer til indlægget.
  I tiden op til starten af industrialiseringen, ca. midten af 1800-tallet, eksisterede der ganske rigtigt en balance/ligevægt i det naturlige CO2-kredsløb, hvilket så kan aflæses i dybdeboringer i is fra Arktis og Antarktis.
  I mellemtiden er der så sket det, at mennesker er begyndt at hente fossile brændstoffer (f.eks. kul og olie) op fra undergrunden, og brænde det af så atmosfærens indhold af CO2 i den mellemliggende tid er forøget med 50% fra 280 ppm ( parts per million ) til 420 ppm.
  Denne forøgelse af CO2 er ikke “naturlig” men menneskeskabt!
  Og konsekvenserne er så det vi ser mere og mere, f.eks. ekstreme vejr-begivenheder.
  At påstandene så, ifølge National Academy of Sciences, skulle være det rene ’junk’, stiller jeg mig jo da så ganske uforstående overfor!
  Det stemmer da slet ikke overens med denne publikation fra National Academy of Sciences :
  https://www.dropbox.com/s/xy9v53kyw4tayys/18730.pdf?dl=0
  At IPCCs hovedrapport fra 2013 skulle have erkendt at den globale opvarmning skulle være fladet ud, er da også en påstand der er ganske ny for mig. Hvor har du den fra, Krüger eller hvad?
  På side 3 i dette uddrag fra IPCCs AR5 fra 2013 kan man i afsnittet “Executive Summary” læse IPCCs egen opsummering af situationen anno 2013, og jeg synes da der står noget helt andet end det du refererer.
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/09/WG1AR5_Chapter01_FINAL.pdf
  At opvarmningen på det tidspunkt skulle være fladet ud, er en påstand jeg har set masser af gange, men tiden herefter (bl.a. 2018) har klart vist at tendensen fortsætter med stigende temperaturer.
  At den globale temperatur op gennem 1900 tallet “kun” skulle være steget mellem 0,4 og 0,7 grader, kunne jeg da også godt tænke mig at få en reference til. I følge de data jeg har trukket ud fra nedenstående link ( ysbl Berkeley) er stigningen gennem 1900-tallet nærmere 0,95. Og det er interessant at bemærke at stigningen i anden halvdel af århundredet er væsentlig højere end i første halvdel!
  https://www.dropbox.com/s/bgv6daja5qppe4i/Berkeley1900.png?dl=0
  På dette site kan man inter-aktivt se hvad forskellige data-sets viser om udviklingen :
  http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html
  Påstanden om at opvarmningen skulle være fladet ud, tager udgangspunkt i et ganske bestemt dataset, nemlig satellit-datasættet RSSv3.3 TLT, som man meget nemt kan få til at vise “udfladning” hvis man f.eks. vælger perioden 1997-2015.
  RSS-datasættet er tilgængelig fra ovennævnte link! Prøv at eksperimentere med det for at se hvordan dataene fra 1997-2015 kan tages ud af sammenhæng, og tilsyneladende “bevise” ingen opvarmning!
  Og grunden til at temperaturen tilsyneladende er “fladet ud” skyldes at vi i 1998 havde en ekstra-ordinær kraftig el Ninó i Stillehavet som påvirkede klimaet over hele kloden.
  Satellit-målingerne må så have været mere følsomme over for denne begivenhed end land-målingerne.
  Første gang jeg stødte på påstanden mente jeg faktisk at satellit-målingerne fra 1998 måtte være fejlbehæftede, og brugte meget tid på at finde ud af hvilke satellitter der var aktive på dette tidspunkt. Og jeg fandt faktisk ud af, at en af satellitterne (NOAA-11) faktisk var vendt tilbage fra “pension”, da en ny satellit ( guess what, NOAA-13 ) var forlist under opsendelsen!
  Senere fandt jeg dog ud af at Ninó-hændelsen i 1998 faktisk VAR ganske ekstra-ordinær kraftig, og jeg accepterede at dette var forklaringen på de højere satellit-målinger for 1998!
  Og de land-baserede målinger viser ikke nær et tilsvarende maximum for 1998!
  Men klima-skeptikerne ( som f.eks. Lord Monckton ) fandt jo da hurtigt ud af at få graferne til at vise “udfladning” ved bevidst at vælge startpunktet lige umiddelbart før denne el Ninó-begivenhed!
  I 2016 havde vi dog endnu en kraftig Ninó og efterfølgende nye globale temp.-rekorder, så påstanden om “udfladning” er altså bare faldet godt og grundigt til jorden!
  I mit “arkivskab” bliver den slags påstande arkiveret under “Bevidst vildledning og manipulation”!
  At isen i Arktis skulle være uændret siden 1979, er da også en påstand jeg mener er i strid med facts!
  På dette site :
  https://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html
  kan man lidt nede på siden se grafen “Arctic Sea Ice Extent … ” hvor isens udbredelse i Arktis vises helt tilbage til 1953. Jeg synes ikke der er noget at tage fejl af, men hvis man mener det er helt forkert må man da meget gerne forklare mig hvorfor!
  Længere nede kan man se tilsvarende for Antarktis, og det ser jo unægtelig lidt anderledes ud. Der arbejdes da vist nok også på højtryk for at finde forklaringer på fænomenerne, for der er da helt klart noget vi endnu ikke forstår fuldt ud! Forklaringen kan muligvis være, at størstedelen af isen på Antarktis er landbaseret, og derfor vil selve udbredelsen af isen “tøve” inden den kan registreres.
  Men forklaringen om, at det hele er fup og svindel, holder nu altså bare ikke en meter!
  Om jorden om et par årtier sandsynligvis vil blive ramt af en ny “lille istid”, pga. mindre sol-aktivitet, er da også en påstand der hersker bred uenighed om.
  Klima-skeptikere har selvfølgelig da grebet teorierne med kyshånd, og på youtube kan man finde utallige fortalere der i ramme alvor har isoleret sig på afsidesliggende ejendomme for at lære at klare sig under istids-forhold.
  Men en særdeles kompetent person, der har beskæftiget sig med emnet næsten hele sit liv, er ham her :
  https://www.youtube.com/user/drkstrong/videos
  Han up-loader jævnligt de nyeste observationer om solen, og virker yderst troværdig og kompetent.
  Alt tyder pt. på, at Solar Cycle 25 er begyndt. Og alle forudsigelser om at denne vil udeblive og forårsage en ny istid indenfor en kort årrække, er gjort godt og grundigt til skamme.
  Især den her :
  https://www.youtube.com/watch?v=TR4DQDw29BI
  er ganske lærerig!
  Og vi må så som følge af dette forvente nye varme-rekorder de næste 4-5 år. Og da vi samtidig pt. har en tiltagende el Ninó der forventes at kulminere om 2-3 år, lyder min spådom at året 2024 vil blive et år der viser endnu højere temperaturer end noget vi har set hidtil.
  Men lad os nu se.
  I øvrigt lavede jeg forresten da selv på et tidspunkt en optegnelse over solens varme-udstråling de seneste 7-8 solar cycles, og fandt ud af at de seneste 3-4 cycles faktisk har vist en nedadgående tendens.
  Solens maximum-udstråling for de enkelte cycles er faktisk gradvist blevet mindre siden en gang tilbage i midten af 1900-tallet.
  Samtidig med at klodens temperatur i den mellemliggende tid er steget!
  Hmmm … !
  Hvad kan forklaringen mon være på det?
  Jeg har stadig optegnelserne til at ligge “et eller andet sted”!
  Kan Herr Krüger mon forklare det?
  Eller skal undertegnede ( igen-igen ) underlægges Omerta-censur for “perfid og nedsættende” sprogbrug?

  1. Michael Østergaard - Odense

   Hej Børge,

   Jeg har læst dine forklaringer og tilbagevisninger ovenfor. De virker virker meget kompetente og overbevisende. Men nu er jeg ikke uddannet indenfor hverken klima eller geologi og kan svært følge med i alle de data og observationer du henviser til. Men kan du forklare hvorfor ALLE de dommedagsprofetier for temperatur, stigning i vandstand, afisning, udløb af oliereserver osv. vi har hørt om gennem de seneste mange årtier aldrig er blevet til virkelighed?

   1. Børge Krog

    Michael Østergård – Odense
    Er faktisk lidt overrasket over ikke at være blevet “Omerta-bortcensureret” ( igen-igen ), men nuvel. Så tager vi den så bare herfra.
    Undertegnede er såmænd jo da også kun en ren novice indenfor det her. Jeg er såmænd da bare en ganske almindelig “medborger” der bare “sådan lige som” interesserer mig “en lille smule” for det her. Og så har jeg såmænd da bare “gjort mig den lille ulejlighed” at sætte mig “en lille smule” ind i tingene.
    Og jeg synes da udmærket godt jeg forstår hvorfor du spørger som du gør!
    Og jeg er da stærkt tilbøjelig til at være enig med dig i, at dommedagsprofetier har det med aldrig at gå i opfyldelse!
    Og ja, jeg har da også i tidens løb set en og anden dommedagsprofeti om det her, som har vist sig at være det rene vrøvl.
    Mens jeg skrev skriveriet ovenfor, faldt jeg f.eks. over en artikel ( kan ikke lige finde den igen ) hvor forfatteren advarede mod hav-niveaustigninger på op til 7 meter.
    Jamen man skal jo være i besiddelse af en sund skepsis overfor alt hvad man møder. Og ja, satellit-målinger kan faktisk registrere havniveau-stigninger på 2-3 mm årligt, og så kan man jo så regne ud hvor lang tid der vil gå, før vandstanden i havene er steget 7 meter.
    Svar :
    Ca. 2500 år!
    Efter min mening er dommedagsprofetier noget der hører til på overtroens overdrev.
    Og jeg mener egentlig heller aldrig jeg nogensinde har stødt på seriøse ( !!! ) forskere/videnskabsmænd der beskæftiger sig med at “male en vis herre på væggen”.
    Troværdige kilder gør sig tværtimod stor umage for at holde sig så tæt til kendsgerninger/sandhed som muligt. Videnskab drejer sig om at være nysgerrig/videbegærlig og have et ønske om at finde svar på de spørgsmål man stiller. Og hvis man så ikke bryder sig om de svar man måtte finde frem til, så er det bare “Sorry Sonny-Boy”!
    Men der findes altså bare noget der hedder kendsgerninger, og undertegnede har f.eks. på et tidspunkt været inde at se på Danmarks Statistiks optegnelser helt tilbage til 1873, ( kan findes på deres hjemmeside ) , hvor jeg har indsamlet alle temperatur-målinger fra Statistisk Årbog helt frem til i dag, for at se om disse bekræfter forskernes advarsler.
    Og jeg er nødt til at svare :
    Ja, det gør de!
    Faktisk syntes jeg endda tallene gav et værre billede af situationen end det, man kan finde fra fagfolk. Men som sagt, jeg er jo kun en novice!
    Og dem der mener det er snyd og svindel og bedrag, er bare helt forkert på den, når jeg skal sige min mening!
    Og det skal jeg!
    Hvis det er lykkedes for “bedragerne” at forfalske optegnelser helt tilbage til midten af 1800-tallet, så er det saftsuseme’ sgu’ da godt gået. Så fortjener de da næsten at slippe godt fra det!
    Nok om det!
    Ha’ en fortsat god dag! 🙂

  2. Peter Berg

   Vil du venligst forholde dig til det faktum, at gennemsnitstemperaturen i vikingetiden var omkring to grader højere?

   Dette ses i iskerneboringer, og giver et overvældende indtryk af, at vi kun kan glæde os, om så temperaturforandringen er menneskeskabt eller ej!

   1. Børge Krog

    “Gennemsnitstemperaturen i vikingetiden”!
    Indrømmet, den er “lidt langt væk”, så jeg kan ikke lige svare “fra hoften”.
    Så vidt jeg lige kan erindre var der ganske rigtigt en varm periode på den nordlige halvkugle i årene ca. 1000- ca 1200. Det var bl.a. på det tidspunkt nordboere bosatte sig på Grønland og prøvede at ernære sig ved landbrug. Hvilket de opgav i 1300-tallet.
    Dette kan man ganske rigtigt se ved iskerneboringer fra Grønland, men det samme har så vidt jeg erindrer ikke været tilfældet ved iskerneboringer fra f.eks. Antarktis, og der findea andre måder at beregne historiske temperaturer ( f.eks. træers årringe ), som man har udfært andre steder på kloden. Og disse har heller ikke kunnet påvise, at der var tale om en global temperaturstigning.
    Men jeg skal da nok checke op på det igen, bare ikke lige nu!
    🙂

   2. Børge Krog

    Kapitel 2. :
    OK here we go again, har lidt bedre tid nu!
    At “gennemsnitstemperaturen i vikingetiden var omkring to grader højere”, virker på mig som lidt af en påstand der trænger til at blive taget under behørig granskning, for den stemmer ikke overens med noget jeg har stiftet bekendtskab med tidligere.
    Hvis du kan vise mig, hvor du har den information fra, må du da meget gerne gøre dette.
    Det er da muligt at der lokalt kan have været udsving af denne størrelse, men i så fald vil jeg da gerne vide hvilken lokalitet det så skulle dreje sig om.
    Klima-beregninger er et vanvittigt kompliceret regnestykke, tror jeg da nok. Og bare fordi målinger fra en enkelt lokalitet viser noget, skal der meget mere til før man har det fulde billede.
    Iskerneboringer fra Grønlands indlandsis siger jo ikke andet, end hvad klimaet har været på lige nøjagtig dette sted, på det pågældende tidspunkt. Men de siger intet om klimaet i f.eks Japan på samme tidspunkt.
    Hvis man vil have en ide om det globale klima tilbage i tiden, må man benytte sig af langt mere end bare iskerneboringer fra en enkelt lokation midt i Grønland.
    Og man må også benytte sig af andre metoder, som feks træers årrimge, pollen-analyser osv., og hvis nogen siger det ikke er simpelt tror jeg fuldt ud på det.
    Men nogen har altså faktisk gjort det store arbejde, og andre har så sammenfattet resultaterne af beregningerne til denne wikipedia-artikel :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Warm_Period
    Hvis man har problemer med at læse engelsk, kan man f.eks. prøve at copy-paste teksten til “Google translate” for at oversætte til dansk. Det hjælper lidt på det.
    Men teksten siger jo egentlig bare lidt mere udførligt, hvad jeg har prøvet at forklare, nemlig at den varme periode man har konstateret i det nordlige Atlanterhavs-område, ikke var global.
    Den beregnede globale temperatur for de seneste 2000 år ses af denne graf :
    https://www.dropbox.com/s/idmsz15t9p51m2h/MedievalWarm.svg?dl=0
    og som det ses ….. jamen grafen taler vel for sig selv!
    Om vi har noget at glæde os til?
    Det kan da godt være, jeg for min del er vel så småt allerede ved at glæde mig til jul!
    Men det er vel en hel anden boldgade!
    🙂

 2. Det helt afgørende forhold er ganske overset, nemlig at vindhastigheden gennem de sidste fire årtier er aftaget typisk med 20 til 27 % i takt med implementeringen af den grønne omstilling. En stadig større del af vindens energi omformes til elektrisk energi. I forhold til klimanormalen 1961-1990 er gennemsnitsvinden i 2021 for Danmark jf. DMI’s opgørelse aftaget med 27,5 % svarende til at vinden har mistet 62 % af sin styrke.
  Den reducerede hastighed betyder, at luften i gennemsnit opholder sig 25 til 38 % længere tid over land, hvor den modtager tilsvarende mere solopvarmning, samtidig betyder faldet i hastigheden af fordampningen fra havet, fra jorden og fra planterne falder med ca. 12 % og derfor er der mindre fugtighed i atmosfæren til skydannelsen. På det grundlag er antallet af solskinstimer forøget med 15 til 25 %, hvilket betyder yderligere forhøjelse af temperaturen.
  Den svækkede vind betyder samtidig, at vinden kan have svært ved at sikre omrøring i vandsøjlen i havet og i de indre farvande. Derfor får vi forhøjet temperatur i vandoverfladen, hvilket igen bidrager til at luftens temperatur er forhøjet allerede inden den passerer kystlinjen. Det varme overfladelag i havet betyder en stabilisering af lagdelingen i vandsøjlen, derfor optræder overfladelaget som en barriere, mættet med CO2, der sinker optaget af CO2 i de dyberliggende vandlag. Alt andet lige må dette forventes at bidrage til den stigende koncentration af CO2 i atmosfæren.
  Der er derfor en væsentlig menneskeskabt klimapåvirkning, men den opstår ikke alene pga. den stigende CO-2 koncentration. Nye undersøgelser har som bekendt vist, at klimavirkningen af CO2 i atmosfæren faktisk er mættet, således at selv stor stigning af CO2 fra det nuværende niveau blot vil have en meget begrænset klimaeffekt.
  En anden vejrmæssig konsekvens af faldet i vindens styrke har vi kunnet erfare i de sidste uger, hvor vi har haft sejlivede varmebølger bade herhjemme og i USA og Canada, samt kraftig nedbør i Centraleuropa, UK, Indien og Kina. Den svækkede vind betyder at vejrsystemerne når at afgive mere nedbør, da vinden ikke har styrke til at skubbe dem væk. Det samme gælder for det stigende antal varmebølger, at vinden mangler styrke til at skubbe den varme luft væk og ved den mindste opfriskning i vinden startes den grønne teknologi og trækker energien ud, der skulle have sikret bevægelse i vejret.
  Den største effekt kommer derfor netop fra den grønne omstilling og fortsat udbygning med grøn teknologi vil få drastiske konsekvenser for miljø, vejr og klima.

 3. Hans Markussen

  Jeg er ven af Bavarien Nordik Nivå Hvad med dig?

  1. Jeg er bestemt også ven af Bavarian Nordic. Jeg grundlagde selskabet og ejede det 100 procent i de første 6 måneder.

 4. Peter Winther

  Altid RART at få “alternative fakta/sandheder” på banen. Tak Asger

 5. Ole C G Olesen

  Glimrende skrevet !

 6. Henrik Fougt

  Vi har brug for et symposium!

  Kære venner
  Grundlæggende har vi brug for et videnskabeligt symposium i regi af KU GEUS og DTU, hvor forskere fra begge sider åbent og på live TV kan fremlægge forskningsresultater.
  Hvert indlæg er på baggrund af et abstrakt og kan diskuteres videnskabeligt umiddelbart efter.
  Vi skal væk fra cherry pickede data og citater og op på et andet niveau.

  Og vi skal væk fra at beklikke folk som Kruger. Johannes er geolog, glaciolog og klimaforskere. Det var fysikere og geologer, der startede klimaforskningen og stadig dem, der leverer data. Lad ikke politikere, spindoktorer og djøffere ødelægge en vigtig naturvidenskabelig debat.

  Lad os få et symposium!

  1. Det er en glimrende idé med et symposium, men når forskere som Johannes Krüger (KU) og Henrik Svensmark (DTU) deltager, ønsker IPCC-logen ikke at deltage.
   Asger Aamund

  2. Børge Krog

   Jamen bevares da, glimrende ide!
   Og nu vi alligevel er i gang, kunne det så ikke også være en ide at oprette et langsomtarbejdende parlamentarisk tværpolitisk udvalg, der skal tage stilling til, om det nu også virkelig kan passe at jorden slet ikke er flad!
   🙂
   Spøg tilside!
   Undertegnede har i en årrække interesseret mig for emnet, og ved som lægmand hvor indviklet og kompliceret det i virkeligheden er.
   Og det bliver bestemt ikke bedre af, at der ovenikøbet også er gået politik i det!
   Så hvis nogen kunne finde ud af at tage initiativ til at få emnet præsenteret på en sådan måde, at hr. og fru Jensen har en fair chance for at kunne finde ud af, hvad der er op og ned på det her, har det da min fulde opbakning.
   Men i øvrigt mener jeg jo da, at det er videnskabsmænds fornemmeste opgave, at indse og indrømme når kendsgerninger viser at deres hypoteser ikke holder, og de har taget fejl.
   Et lysende eksempel på en af slagsen er amerikanske Richard Muller, :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_A._Muller
   ( bemærk afsnittet “Berkeley Earth” ).
   Hatten af for ham!
   Omvendt synes jeg det er trist at se folk som Richard Lindzen :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lindzen
   der vedbliver med hårdnakket at påstå at vi er på vej mod “Global Cooling”, selvom alle kendsgerninger siger det modsatte!
   I 1990’erne og 00’erne forudså han adskillige gange at de globale temperaturer vil falde, men virkeligheden har modbevist ham igen og igen.
   Alligevel bliver han ved, og det bliver ikke bedre af at han sammen med William Happer har forfattet denne artikel :
   https://www.nationalreview.com/2021/04/climate-emergency-not-so-fast/
   som umiddelbart jo da godt kan virke overbevisende.
   Men undertegnede har “læst på lektien”, og selvom jeg langt fra er i stand til at tilbagevise alt hvad disse to “professor emeritusser” skriver, er der alligevel et par ting ved artiklen jeg vil vælge ud og betegne som fejlagtige!
   I afsnittet “Water vapor”, ca. 3/4 gennem artiklen :
   “Doubling CO2 concentrations alone should increase the earth’s surface temperature by about 1 C. Climate crusaders use computer models that include clouds, convective heat transfer in the atmosphere and oceans, and other factors to claim that “positive feedbacks” increase the predicted warming to 4.5 C or more.”
   Forkert!
   Jeg har læst tidligere artikler af Lindzen, hvor han anerkender en stigning på 2C ved fordobling af CO2.
   Helt tilbage til 1896 vurderede den svenske videnskabsmand Svante Arrhenius faktisk, at en fordobling af atmosfærens CO2-indhold ville betyde en temperaturstigning på op til 5 C.
   Dette er dog sidenhen af andre blevet nedjusteret, og IPCCs seneste estimat siger 2,5 C- 4,5 C, når man medregner positive feedbacks. At IPCC nogensinde skulle have sagt “4.5 C or more” må stå for d’herrers egen regning! Muligvis har en eller anden haft det som “worst case scenario”, men mig bekendt har IPCC som helhed aldrig givet udtryk for dette!
   Se dette i forhold til at CO2 indholdet siden 1850 er forøget med 50%, og temperaturen indtil nu er steget 1,1 C. ( iflg. Berkeley m.fl.) !
   Jeg synes de to herrer er lidt lemfældige med deres facts!
   Senere skriver de to herrer :
   “A thousand years ago Greenland really was warmer than today and supported Norse farmers who grew crops such as barley, which cannot be grown there now because of the cold.”
   Vrøvl!
   Der er kun få indicier for, at nordboerne kunne dyrke byg på Grønland. De prøvede godt nok i begyndelsen men opgav, og dyrkede i stedet hø som de brugte til at fodre deres får og geder, da køer ikke kunne klare klimaet, heller ikke dengang!
   Det eneste “indicium” på dyrkning af byg på Grønland, er fundet af to millimeter-små kornaks på bunden af en mødding tilbage i 2011, som er C14-dateret til at være fra begyndelsen af perioden, 900-tallet.
   Men faktisk har et forsøg fra 2009 vist, at enkelte særligt hårdføre norske byg-sorter med nød og næppe godt kan dyrkes i syd-grønland i dag, hvor klimaet faktisk er blevet varmere end i 900-tallet!
   Osv.
   Videnskabsmænd kan være noget af det mest stædige og påståelige man kan forestille sig, kan jeg da snakke med om!
   Men hvis det kan lade sig gøre at finde et symposium bestående af hæderlige, ærlige og anstændige videnskabsfolk, fri for diverse lyssky dunkle skjulte dagsordener, og som bare inderligt ønsker at finde frem til sandheden, og videreformidle deres viden til os almindelige dødelige, så synes jeg da det kunne være en aldeles glimrende ide!
   🙂
   PS.: Får næsten lyst til at anskaffe Krüger-bogen og debunke den fra A-Z, “bare for sportens skyld”!

 7. Morten Dreyer

  Med så mange vidende mennesker, så kan man måske få oplyst om hvornår frygten for at indlandsisen skulle dække dele af USA ophørte. I slut 70erne brugte USA milliarder på at få forskere til at planlægge fremtiden for USA i isens tegn. Lige pludselig blev denne frygt forladt. Hvordan og hvornår blev man klogere ?

  1. Det er korrekt. Omkring 1979 var der flere internationale videnskabelige konferencer, der drøftede, hvordan vi kunne komme igennem den forventede lille istid, man mente, var på vej. Da så IPCC kom til fadet, blev frygten for kulden tryllet om til frygten for varmen, som dog stadig lader vente på sig.

 8. Hvor vidunderligt befriende med en blog og en mand, der tør sige det åbenlyse. Også om klimaet. Jeg har også læst Johannes Krügers særdeles gennemarbejdede og veldokumenterede bøger, hvor han roligt og sagligt piller katastrofescenarierne fra hinanden og præsenterer en plausibel forklaring på de udsving, vi kan registrere. Derfor er det usigeligt deprimerende, at den slags indspil i debatten ikke får en chance. Tænk, hvor meget vi kan nå at ødelægge for os selv, fordi vi render rundt i uoplyst panik og foretager symbolske bodshandlinger, der slet ingen effekt har på helt naturlige klimaudsving. Men ve den, der nævner det.

  Desværre er klimaet ikke det eneste område, hvor man skal passe på med, hvad man siger. Som f.eks. da min datter i en fremlæggelse i 9. klasse nævnte, at forskningen viser, den gennemsnitlige IQ er lavere i afrikanske lande end i de europæiske. I stedet for at gribe chancen for at tage en snak om, hvad intelligens er, gik hendes lærer til skolen rektor og anklagede min datter for at være racist (!!!!).

  Lige nu har vi et samfund, hvor det er vigtigere at være god til følelser end til fakta. Jeg håber, pendulet snart svinger den anden vej; mod logik og kritisk tænkning.

  1. Johannes Krüger skriver i sin seneste bog om ‘de 32 myter’, at på et tidpunkt brister boblen i klimadebatten, når afstanden bliver for stor mellem IPCC’s skrækscenarier og den observerede virkelighed. DR’s klima kommentator brugte hele mandagen på nærmest at skrige sine skingre undergangsvisioner ud i æteren, så det bliver nok ikke med det samme, at maskerne falder. Men det kommer. Det er synd for din datter, at hun så tidligt skulle møde den redigerede virkelighed i det danske samfund. Professor Helmuth Nyborg, der har studeret mulige etniske forskelle i IQ mønstre, blev jo anklaget for uredelig forskning, men anklagerne måtte frafaldes, da der ikke var noget at komme efter. Alligevel er han blevet socialt og intellektuelt landsforvist.

 9. …..Og så skal vi ikke glemme, at for næsten et halvt århundrede siden hævdede FN’s daværende miljøchef, at vi kun havde ti år til at redde kloden. I 2007 fastholdt chefen for IPCC, at vi nu kun havde fem år til at standse den globale opvarmning. Sveriges førende klimaforsker, Greta Thunberg mener vist, at vi nu er nede på omkring to år. Det ser ikke godt ud.

 10. Ole B Jensen

  Hvis man læser hvad Krüger, Svensmark og Lomborg oplyser i deres bøger, og sammenholder det med hvad man selv oplever vejrmæssigt, og selv kan finde ud af ved at sætte sig ind i solen og dens komplicerede processer mv., kan man vist kun komme til det resultat, at den massive co2-propaganda er eet stort bedrageri, et kæmpe-fupnummer. Læs også “Den maniske sol” og bøger om vejret gennem de sidste 100-200 år. Og se PragerUs videoer om klimaet, el-biler, vindmøller og solceller.

  Visse kliker har interesse i at skabe co2 hystreri. Det kan være atomkraft-industrien, sælgere af gigant-vindmøller og el-biler, visse ekstremistiske grupperinger og diverse politiserende sekt-medlemmer.

  At medierne bruger en uvidende skolepige som Greta Thunberg som ekspert, viser jo også hvor useriøs co2-kampagnen er.

 11. Ole B Jensen

  Rettelse : ved at sætte sig ind i solens komplicerede processer, der afstedkommer dens varierende udstråling

 12. Peter de Thurah

  Børge Krog

  Nu er det lykkedes dig i løbet af dine mange indlæg, at postulere:

  – Er faktisk lidt overrasket over ikke at være blevet “Omerta-bortcensureret”.
  – Får næsten lyst til at anskaffe Krüger-bogen og debunke den fra A-Z.
  – at dine opponenter bør brug “Google translate” for at oversætte til dansk.
  – at Du (Undertegnede) er såmænd jo da også kun en ren novice indenfor det her.
  – oprette et … udvalg, der skal tage stilling til, om … jorden slet ikke er flad!

  Mener du selv, at det er hæderlig debat?

  tsk tsk

  1. Børge Krog

   Tjah, jeg synes da ihvertfald jeg har gjort mig umage for ikke at fremture med påstande jeg ikke har belæg for.
   Og indimellem kan jeg da også godt finde på at at være humoristisk/selv-ironisk, bla. ved at kalde mig selv for en novice, forslå nedsættelse af et “Er-Jorden-Flad Udvalg” osv.
   Og hvis man så er totalt blottet for selv-ironi, og ude af stand til at forstå humor, kan jeg da godt se at man kan komme til at få hele meningen med mine indlæg galt i halsen.
   Det må jeg jo da så bare beklage!
   Men er der da i øvrigt noget ved de punkter jeg påpeger i mine indlæg, som du mener jeg ikke har ret i?
   Lad mig høre!

 13. Mogens Kjær

  Beklager at måtte fortælle jer det, men ved at læse Johannes Krüger to bøger og efter hans manglende vilje til at rette sine helt ubegribelige store fejl er jeg kommet til den konklusion, at Johanens Krüger er en simpel, videnskabelig bondefanger.

  I sin seneste og om de “32 myter2 kommer han ved et godt skjult trick frem til, at der årligt kommer som følge af menneskets aktiviteter kommer 22 gange mindre CO2 i atmosfæren, end der rent faktisk gør. Selv en klimaforskningsamatør som jeg, kunne på et splitsekund se, at det var helt galt. At Johanens Krüger ikke selv kunne se det, man bare offentliggjorde det uden så meget som et sekund at tvivle på det siger noget om manden-

  Jeg tror efterhånden, det er 3 måneder siden, at Johanens Krüger første gang blev gjort opmærksom på fejlen, og han har siden fået en reminder. Det har ikke fået ham til at udsende et rettelsesblad til hans kapitel 14, som skal skrives en del om,. Det ville enhver hæderlig forsker gøre så hurtigt som muligt, men Johannes Krüger er ingen almindelig hæderlig forsker.

  Jeg har været lidt i tvivl om, hvad han egentlig er, men er efterhånden kommet frem til, at han er en simpel, videnskabelig bondefanger. Han har publiceret en bog der på et af de mest centrale områder – nemlig omfanget af den menneskeskabte CO2 – har begået en fejl, der sætter alle tiders rekord for det største fupnummer inden for klimaforskningen. Og alligevel skriver han ikke et rettelsesblad, og har i øvrigt fortalt mig, at han ikke betragter fejlen som væsentlig.

  Historien her er vel så usandsynlig, at nogen af jer kunne fristes til at tro, at jeg er en eller anden båtnakke. Det er jeg ikke. Jeg har i 30 år været beskæftiget som aktiv forsker og harsom pensionist i 17 år på amatørbasis beskæftiget mig med klimaforskning på et højt amatørniveau. Min beretning og mine anklager mod Johannes Krüger “holder 100 pct. vand”

 14. Henrik

  Jeg begriber ikke, at man kan læse en bog som Johannes Krügers, der kommer med så opsigtsvækkende påstande, uden at man får lyst til at faktatjekke dem.

  Spoiler: Når man faktatjekker bogens påstande, bliver man klar over, at den er et miks af cherry-picking, misforståelser og manglende viden på feltet. Der er en grund til, at ingen klimaforskere tager bogen seriøst.

 15. Randi christiansen

  Hvilket inkriminerer ipcc – når de ikke formår at deltage i et sådant objektivt forum, har de stemplet sig selv som en utroværdig part. Hvorfor er de så dumme? Det kan kun være fordi, de ikke har rent mel i posen …

  1. Mogens Kjær

   @ Randi Christiansen

   Kunne du ikke skrive din kommentar lidt mere forståeligt. Fx savner jeg oplysning om følgende emner i din kommentar.

   Hvad er det, der inkriminerer IPCC? er det Henriks ovenståendekommkentar eller noget andet?

   Hvad er det for et objektivt forum, som de ifølge dig ikke formår at deltage? Du mener forhåbentlig ikke, at det skulle være nærværende blog?

   Hvad mener de med, at ” de er så dumme?

   I øvrigt er jeg lidt skuffet over, at det er mig og ikke moderatoren for denne8 blog, der skal bede dig om at tydeliggøre hvad du mener.

   1. Michael Andersen

    Kære Hr. Kjær,

    Kan der rejses tvivl om validiteten af NOAAs temperaturdata?

    Ja eller nej?

 16. Mogens Kjær

  Kære Michael Andersen

  Der kan altid rejses tvivl om validiteten af videnskabelige målinger. Hvad angår temperaturmålinger. så er et hyppigt angrebspunkt, at der jævnligt foretages korrektioner af allerede indsamlede data for at få dem til at blive sammenlignelige med aktuelt indsamlede data.

  Der er mange andre usikkerhedspunkter, men temperaturmålinger har jeg ikke beskæftiget mig særligt meget med. Min interesse er snarere omkring selve drivhuseffekten som et fysisk fænomen. I øvrigt er jeg lidt forbavset over dit spørgsmål, fordi det ikke rigtigt har nogen relation til det jeg har skrevet om Johannes Krügers manglende videnskabelige driftssikkerhed

 17. Michael Andersen

  Kære Hr. Kjær,

  Tak for et venligt svar. Politiske og økonomiske interesser er afhængige af klodens temperaturer.

  Der er et troværdighedsproblem så længe politiske og økonomiske interesser ikke er uafhængige af de der opsamler, måler og beregner.

  Derfor er det logisk at der er en tillidskrise først og kun måske en klimakrise siden.

  Heraf følger at uafhængige og pensionerede interessenter ofte er bedre repræsentanter for reel information end politisk afhængige forskere og organisationer.

  Er Hr. Johannes Krüger afhængig eller uafhængig i relation til troværdighed?

  Venligst

  1. Mogens Kjær

   Kære Michael Andersen

   Tak for svaret og dit nye spørgsmål om samspillet mellem videnskabens troværdighed og økonomisk/politiske interesser. Mit korte svar er, at selvfølgelig er Johannes Krüger som pensionist i store træk uafhængig af økonomiske interesser – forudsat at han ikke har andre væsentlige indkomster. Det har jeg dog ingen grund til at tro, at han har.

   Dit spørgsmål får mig til at konkludere, at du har brug for en lidt bredere introduktion til spørgsmålet om troværdighed og videnskab end den, du lægger frem. Det vil jeg skam gerne prøve på at give dig, men først har jeg brug for at vide, hvad din konklusions er vedrørende Johanns Krügers troværdighed m.h.t. beskrivelse af sammenhængen mellem de menneskabte CO2 betydning for jordens klima. Vil du venligst give mig et svar på dette.

   1. Michael Andersen

    Kære Hr. Kjær,

    Tak for et venligt svar. Jeg mener først og fremmest man skal være varsom med at argumentere med data, såfremt data ikke er absolut sammenlignelige.

    Såfremt data skal repræsentere en viden i sammenhæng med en anden periode end den hvori data er fremkommet må det accepteres at en eventuel modpart anfægter data, for ikke at tale om tilpassede og justerede data.

    I forskning bør det være data der er frembragt under samme omstændigheder, der er sammenlignelige. Ellers må man forholde sig til at der er forskellige sandheder i forskellige perioder.

    Normalt er det fornuftigt at fastholde gammel målemetode og køre nye metoder parallelt.

    Hr. Krügers troværdighed ser jeg i sammenhæng med Hr. Aamunds troværdighed og dermed ikke sagt at man ikke kan modsige autoriteter, men for nogles vedkommende kræver det et særdeles omfangsrigt erkendelsesgrundlag og det mener jeg kun ganske få besidder.

    Når jeg ydermere kigger på FNs klimarapport fra 2013 og de forslag der kom fra USA, Tyskland og Belgien til kreative bortforklaringer om hvorfor temperaturen ikke er steget, så er det logisk at man ikke satser sparepengene og fremtiden på et utilstrækkeligt videns grundlag.

    Hr. Kjær, De er formentlig så dygtig at De kan finde håret i suppen og det bør respekteres. Men hvis det var Deres fremtid, Deres børn og børnebørns fremtid, ville De så satse alt på FN, IPCC og CO2-forskrækkelsen?

    Venligst

 18. Mogens Kjær

  Det var dog en forskrækkelig omgang sludder, du skriver i dit seneste svar. Men før jeg tager hul på det, så har jeg et par kommentarer til din skrivestil.

  Det ville være bedst for bloggen her, hvis du med det samme melder dit synspunkt ud, i steder for på bombastisk vis at afkræve en anden kommentator et svar på et yders trivielt spørgsmål, som der kun er et svar på. I dette tilfælde om man kan diskutere videnskabelige data som temperaturmål.

  Herefter rejser du bare et nyt trivielt spørgsmål, der går på om man er økonomisk uafhængig som pensionist.

  Kort og godt, så er der ikke mange mennesker der bryder sig om denne type ubehjælpsomt, manipulerende debatform, så det vil være bedst for dig at skifte stil. Det er ganske enkelt for let at gennemskue manipulationerne, og det er spild af modtagerens tid. Kom i stedet for bare med dit synspunkt og, og læg evt. op til et åbent spørgsmål i stedet for dine malplacerede ja/nej-spørgsmål.

  Hvad angår temperaturdata, så gør forskerne det bedste de kan, men fejl vil selvfølgelig forekomme. Heller ikke forskere er fejlfri. Du skriver, at” man må acceptere, at en evt. modpart anfægter data, for ikke at tale om tilpassede og justerede data”.

  Igen de rene trivialiteter. Der er ingen forskere og heller ikke mig, der anfægter nogens ret til at anfægte temperaturdata, Det er tværtimod almindelig videnskabelig praksis at diskutere hinandens data.

  Du kan ikke for alvor mene, at Johannes Krügers troværdighed m.h.t hans bog om de 32 myter skal ses i sammenhæng med Asger Aamunds troværdighed. Asger Aamund har ingen som helst forstand på klimaforskning, og derfor er han – ligesom alle andre almindelige læsere – blevet snydt så vandet driver af ham.

  Forhold dig venligst til min oplysning om, at Johannes Krüger undervurderer menneskets belastning af atmosfære med 2.200 pct. Og som en ny oplysning så vil jeg bede dig om at forholde dig til han forrige bog om klimamyten, hvor han skriver, at vanddamp udgør 98 pct. af alle drivhusgasser.

  Herefter skriver han ikke mere, men overlader blot læserne til at drage deres egen konklusion. Den bliver såmænd, at CO2 er uden betydning.

  De 98 pct. er såmænd rigtigt nok, men det er et gammelt trick fra klimabenægternes side, hvor de får læserne til at tro, at CO2 er fuldstændig uden betydning for klodens temperatur. Det er rent gak-gak – bl. a. fordi vanddamp er den eneste drivhusgas, der kondenserer ved de temperaturer, der normal hersker på vores klode. Derfor gælder der helt andre regler for dens effekt end for de andre drivhusgasser.

  Kort og godt, så er Johannes Krüger pensionistliv gået med at frakende CO2 enhver betydning for jordens klima ved hjælp af hans billige trick. Alternativt er han så uvidende om drivhuseffekten, at han skulle holde sig langt væk fra overhovedet at tænke på at skrive boger om CO2. Derfor kan det se ud som om valget er mellem at betragte Johannes Krüger som en bondefanger eller som en ignorant, hvad angår CO2.

  I virkeligheden mener jeg, at der er en tredje forklaring, som er helt almindelig inden for kundskabssociologien. Denne underafdeling af sociologi handler om, hvordan det at være et ganske almindeligt menneske ved siden af at være forsker influerer på forskernes arbejde.

  Almindelige mennesker har svært ved at indrømme, at de har taget fejl, hvis der står noget væsentlig på spil for dem. Det samme gælder forskere, og her skal man se på Johannes Krügers og IPCC’s historie.

  Den begyndte ved en FN-konference i Rio de Janeiro i 1992. Her besluttede FN sig for at følge klimaforskernes opfordring til at igangsætte et arbejde for at se på drivhusgassernes – og især CO2’s – betydning for klodens temperatur.

  Særligt nogle forskere – nemlig geologer som Johannes Krüger – var dog svært skeptiske overfor dette.. Lige siden 1992 har der derfor været krig mellem geologerne på den ene side og de andre videnskabelige fag på den anden side.
  Johannes Krüger var med i den danske delegation i Rio, og delegationen blev ”hældt ned af brættet”,
  fordi de foreslog, at man også skulle involvere en helt ny og umoden forskningsretning – nemlig den kosmiske strålings betydning for jorden temperatur.

  Det var et ufatteligt naivt forslag, men Johannes Krüger har åbenbart ikke glemt ydmygelsen, og i sammenhæng med geologernes øvrige modstand mod at se på den fossile industris udledning af CO2, har dette bestemt hans og andre geologer vedvarende kamp imod at gøre noget ved menneskets CO2-udledning.

  Kort og godt er han så forblændet af sit indædte had til IPCC og han begår de mest elementære fejl, og det har forhindret ham i at gøre det, som forskerne normalt gør – nemlig lige at se en ekstra gang på sine beregninger.

  Ingen almindelige læsere vil kunne se de elementære fejl, som Johannes Krüger begår m.h.t. CO2. Men der er forkert når du skriver, at det kræver et særdeles omfangsrigt erkendelsesgrundlag. Enhver bare nogenlunde seriøs amatør på klimaområdet kan i løbet af et splitsekund se, at Johannes Krügers skriverier om CO2 er helt hen i vejret.

  Hvad angår Asger Aamund har jeg ikke et øjeblik anfægtet hans almindelige troværdighed. Jeg skriver bare at han er blevet bondefanget, og det kan man såmænd ikke bebrejde ham, for det bliver alle andre almindelige læsere som nævnt også. Jeg testede det på tre af minde venner, som er ingeniører, hvoraf de 2 faktisk interesserer sig en del for drivhuseffekten.

  Ingen af dem kunne gennemskue Johannes Krügers vrøvl. Men det er der altså temmelig mange andre, der kan. Blot de ved en del om, hvordan drivhuseffekten og specielt CO2 fungerer i denne sammenhæng.

  Nå det var lidt om Johannes Krügers troværdighed, som du overhovedet ikke tager stilling til, selv om det var temaet for mit oprindelige indlæg.

  Senere skriver du, at jeg sikkert kan finde et ”hår i suppen”. Lad venligst være med at sammenligne mine oplysninger om Johannes Krügers fejltagelser med et ”hår i suppen”. Den vanvittige påstand på s. 136 om menneskets årlige belastning af atmosfæren er klimaforskningens største bommert/fupnummer nogensinde.

  Til sidst afslutter du med følgende kommentar: ”Men hvis det var Deres fremtid, Deres børn og børnebørns fremtid, ville De så satse alt på FN, IPCC og CO2-forskrækkelsen?” Dit spørgsmål er noget vrøvl. Man satser ikke ”alt” på at arbejde for at menneskene prøver at stoppe den fossile CO2-udledning. Derimod satser vi temmelig meget, hvis vi bare lader stå til. Og Johannes Krügers synspunkter på dette er – som det forhåbentlig fremgår af ovenstående – temmelig ukvalificerede.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *