HAR ISLAMS EKSPANSION TOPPET?

Af Asger Aamund, den 26. januar 2018 Enhver muslim er overbevist om, at koranens påbud om tro og levevis er en direkte, personlig befaling fraAllah. Og netop koranen og de øvrige hellige skrifter pålægger islam at underlægge sig alle andre samfundog konvertere dem til islam, hvilket er forudsætningen for, at hellig fred kan sænke sig over folkeslagene,der nu alle er muslimer. Dette påbud fra Allah opfatter vi i de vestlige lande som en del af den farverigeislamiske retorik uden nogen
Læs artiklen

TALE I MINDELUNDEN DEN 24. DECEMBER 2017

Af Asger Aamund, den 2. januar 2018 Da den tyske værnemagt besatte Danmark den 9. april 1940, indledte den danske regering et omfattendeøkonomisk og militært samarbejde med besættelsesmagten. Vi sendte en hel division danske SS-soldater tilØstfronten. Med fagbevægelsens velsignelse rejste 100 000 danskere som gæste-arbejdere til Tyskland forat give et nap med i rustningsindustrien, og Danmark var Tysklands næststørste handelspartner efter Italiengennem alle krigsårene, ligesom vores statsminister og udenrigsminister var regeringens officiellerepræsentanter ved SS-obersten von Schalburgs begravelse. De mænd og
Læs artiklen

ISLAMOFOBI EKSISTERER IKKE I VIRKELIGHEDEN

Af Asger Aamund, 1. december 2017 For 40 år siden var det ødelæggende for en politisk eller journalistisk karriere at blive stemplet somantisemit. Samme virkning har i dag islamofobien, hvor man til gengæld er stueren som erklæret fjende afstaten Israels eksistens. Angsten for islamofobiens spøgelse har stort set nedbrudt det svenske samfund, ogi England er vi godt på vej med ’grooming’ skandalen, hvor flere tusinde purunge piger gennem en årrækkeblev seksuelt misbrugt af en skare pakistanske muslimer. De sociale myndigheder,
Læs artiklen

TØBRUD I EUROPA

Af Asger Aamund, 3. november 2017 I maj 2006 spillede den catalanske storklub FC Barcelona finale mod engelske Arsenal og vandt 2-1. Jeg var iBarcelona den dag og så de sidste 10 minutter af kampen på mit hotelværelse. Da dommeren fløjtedekampen af, lød der gennem mine åbne altandøre et kollektivt brøl fra tusinder af struber. Folk strømmedeud på gaderne råbende og skrigende som vanvittige. Himlen oplystes af utallige raketter. Bilerne trykkedehornet i bund. Folk slæbte musikanlæg ud i det fri
Læs artiklen

Vil I ikke nok være søde og fjerne terroren i Islam?

Af Asger Aamund, den 6. oktober 2017 Under den særdeles blodige kinesiske kulturrevolution måtte jeg i embeds medfør rejse en del rundt i Kina.Mens jeg opholdt mig i Beijing blev en stakkels mand pryglet ihjel af en ophidset folkemængde, fordi hanhavde lagt sin avis på en regnvåd bænk, inden han satte sig på den. Desværre kom han så til at sidde påformand Mao, der som sædvanligt prydede forsiden af Folkets Dagblad. Moderne islam i praksis er i lighedmed Mao-tilbedelsen ikke
Læs artiklen

KÆRLIGHEDENS OG FREDENS TERROR

Af Asger Aamund, Den korte avis. Den 23. august 2017 Når medier og politikere finder sammen om at skabe en myte, bliver denne myte sædvanligvis til dentilvalgte sandhed, fordi den hjemmestrikkede virkelighed er lettere at leve med end den reelle virkelighed.Således tog det ikke mange måneder efter den tyske besættelse af Danmark, før vores regering og pressehavde skabt fortællingen om den store folkelige modstand mod Hitlers Værnemagt, til trods for at Danmarki virkeligheden havde et tæt økonomisk og militært samarbejde
Læs artiklen

ISLAM ER BLODETS RELIGION

Af Asger Aamund, den 11. august 2017 Umiddelbart efter sin magtovertagelse i 1979 holdt ayatollah Khomeini en tale på Irans FeyziyehTeologiske Fakultet, hvor han beskrev islam som blodets religion: ” Islam voksede frem i blod. Profetenhavde koranen i den ene hånd og sværdet i den anden. For de vantro er islam en blodig religion. De, somintet kender til islam, foregiver, at islam er imod krig, men islam siger: dræb alle vantro. Man får ikke folk tilat adlyde uden ved sværdet.
Læs artiklen

For enden af regnbuen ligger der…….. en pose nødder

Af Asger Aamund, den 8. august 2017 I Henrik Ibsens skuespil ’Vildanden’ docerer Gregers Werle, at man skal leve sit liv i overensstemmelse med’Den Ideale Fordring’. Det vil sige kravet om et liv i anstændighed, åbenhed og oprigtighed. Den idealefordring er svær at indfri både i privatlivet og i politik. Den findes ganske vist i partiernes programmer og iskåltalerne, men ikke i praktisk politik, der i Danmark består af uendelige serier af studehandler og halveløsninger på hele problemer. Der er
Læs artiklen

HVAD ER DER EGENTLIG I VEJEN MED TRUMPS POLITIK?

Af Asger Aamund, den 14. juli 2017 Præsident Donald Trump holdt for nylig i Warszawa et brag af en tale, som var en bekendelse og hyldest tilytringsfriheden, retsstaten og vores demokratiske kultur. De amerikanske hovedmedier stemplede denhistoriske tale som racistisk, islamofobisk og fremmedfjendsk. Også danske tv-kommentatorer var mereoptaget af at latterliggøre Trumps fremtoning end af selve talen, så alt var helt som det plejer.Også i USA er der ingen ændring i den udvikling, der blev sat i gang umiddelbart efter
Læs artiklen

EN FLYGTNING KRYDSER DIT SPOR

Af Asger Aamund, den 16. juni 17 Både EU og de fleste af medlemsstaterne er ledet af ængstelige og handlingslammede politikere, dertilsammen bærer ansvaret for den migrant-katastrofe, der nu opsluger Europa. Det kunne have set megetanderledes ud, hvis vi i stedet havde været ledet af ansvarsbevidste og handlekraftige chefer i EUkommissionen og i medlemsstaterne. Krigen i Syrien er ikke en borgerkrig, hvor den onde præsident Assad bekriger sin egen befolkning. Vioplever derimod en stedfortræderkrig mellem Iran og Saudi-Arabien om magt
Læs artiklen