INTET BEHOV FOR EN FN-MIGRANTAFTALE

Af Asger Aamund, Den Korte Avis, december 18

Inden Danmark om få dage underskriver FN-migrantpagten kan man i medierne nu læse et stigende antal
kompetente protester mod traktaten, der jo overhovedet ikke beskæftiger sig med årsagen til
migrantstrømmen, nemlig at de vandrende folkemasser kommer fra kleptokratier og diktaturstater, der
udbytter og udplyndrer befolkningen, som til gengæld producerer et stort antal børn, der vokser op uden
chance for uddannelse og beskæftigelse.

Græsrødder, diplomater og embedsværket i maskinrummene hos FN og EU har i fællesskab skabt en myte,
en legende og nu en vedtaget sandhed, at EU har stærkt behov for migranter fra Afrika og Mellemøsten,
fordi Europas befolkning ikke kan reproducere sig selv. Uden migranterne vil EU ikke kunne opretholde sin
levestandard og velfærd, docerer EU-kommissionen ved enhver given lejlighed. Dette er dog en
vrangforestilling, der ikke stemmer med kendsgerningerne, og det er vigtigt, at vi forstår og erkender, at
der netop ikke er behov for masseimport af ufaglært arbejdskraft for at fastholde vækst og velstand.
De teknologiforstenede politikere og embedsmænd forstår ikke, at vi lever i en lang historisk udvikling,
hvor stadigt færre er i stand til at producere stadigt mere. Ifølge aktuelle historiske vurderinger tog det en
arbejdsstyrke på 20 000 mand 20 år at opføre Keops pyramiden i Egypten. Hvis Keops pyramiden skulle
genopføres i dag med moderne entreprenørmateriel og computerkraft kunne 200 mand klare opgaven på 2
år. Under anden verdenskrig mistede Tyskland næsten 20 procent af sin mandlige befolkning. 7 millioner
tyske mænd i den arbejdsdygtige alder var faldet på krigens slagmarker. Tyske bysamfund var skudt i grus,
og landbrug og industri lå i ruiner. I den bedste EU og FN ånd skulle man så have importeret 7 millioner
arabere og afrikanere for at dække behovet for arbejdskraft. Det gjorde man heldigvis ikke. Problemet blev
løst med ny teknologi fra USA ( Marshallhjælpen) og arbejdsomhed fra dem, der kom tilbage fra krigen.
Landbruget blev mekaniseret, industrien fik nye maskiner og topmoderne udstyr, og i løbet af få år rullede
strømme af folkevogne ud på vejene. Tyskland var på fode igen.

Vi står nu i en parallel situation, hvad uvidende politikere og medier ikke har registreret: Vi er på vej ind i en
bioteknologisk og informationsteknologisk revolution, hvor netop synergien mellem biotek og IT vil
revolutionere landbrug, industri, handel og service og specielt forskning og produktudvikling. Dette
teknologiske tigerspring vil blive forstærket af digitalisering, robotisering og automatisering, der ifølge en
rapport fra tænketanken Cevea om fremtidens danske arbejdsmarked vil fjerne op til 900 000 traditionelle
arbejdspladser inden for de næste 20 år.

Hele forudsætningen for FN-migrationspagten er således et fatamorgana uden hold i virkeligheden, og
aftalens reelle formål bliver således i stedet en solidarisk forpligtelse for EU – og hermed også Danmark- til
at påtage sig det økonomiske og sociale ansvar for befolkningseksplosionen i fallerede samfund i Afrika og
Mellemøsten. Aftalen vil derfor facilitere en aldrig ophørende folkevandring af klienter, hvis liv skal
finansieres af europæiske og danske lønmodtagere, der herhjemme allerede stønner under en
migrantfinansieringsbyrde på over 30 milliarder kroner årligt. Danmarks velstand og velfærd kan fint
bevares og udvikles uden import af migranter fra tilbagestående samfund. Tværtimod vil en fortsat import
af klienter føre til forringet vækst og velstand i det danske samfund.

Leave a Comment