DEMOKRATIET ER GÅET AF MODE

Overalt på kloden finder vi flere og flere politikere, der mener, at folkestyret er for vigtigt til at overlade det til folket. Tendensen bevæger sig stærkt i retning af politisk kontraktion, mere centralisering, mere bureaukrati, mindre frihed for den enkelte borger. Konceptet om det styrede demokrati er udviklet i Singapore og har siden gået sin sejrsgang over store dele af Verden. I 1989 var jeg til officiel festbanket i Shanghai i anledning af indvielsen af en vitaminfabrik, som min daværende virksomhed, Danochemo havde leveret og opstillet. Den kinesiske departementschef, som var min sidemand under middagen, fortalte frimodigt, at det nye Kina, der var ved at rejse sig efter kulturrevolutionens rædsler, absolut ikke ønskede at udvikle samfundet til et demokrati efter vestligt forbillede. ” Vores mål er et styret demokrati som i Singapore”, erklærede han: ” Singapore er vores laboratoriemodel, som Kina nu realiserer i fuld skala!”

Singapore blev en selvstændig republik i 1965 ledet af den myndige Lee Kuan Yew, hvis Peoples Action Party (PAP) har domineret al politik i Singapore lige siden. I mange år tilsikrede Singapores forfatning PAP et permanent flertal i parlamentet. En opposition var tilladt, men kun som minoritet. Præsident Lee døbte denne styreform ’Guided Democracy’ eller styret demokrati på dansk. Denne regeringsform garanterede en langsigtet stabil udvikling for Singapore uden vrøvl med oppositionen. Singapore med sit styrede demokrati og dynamiske markedsøkonomi er i dag et af verdens rigeste samfund. HSBC- bankens internationale opinionsundersøgelser kårer igen-igen Singapore sammen med Schweiz til de samfund, hvor mennesker helst vil bo og arbejde. Det politiske system i Singapore er i tidens løb blevet opblødt i mere demokratisk retning, men ikke mere end, at PAP nu som før sidder med styrepinden og bestemmer fart og retning.

Kina har formået at omdanne sit vældige rige til en slags styret demokrati, men kun delvist. Singapore er en retsstat og tillader oppositionelle partier. Kina er absolut ikke en retsstat og har forbudt enhver afvigelse fra den kommunistiske partilinje, men kernen er der: en styret markedsøkonomi under et håndfast politisk system. Det nye Kina har kunnet rejse sig af asken ved hjælp af Singapore-modellen. Omkring 1975, hvor Kina og Egypten begge var ludfattige u-lande begyndte Kina at udvikle sin økonomi i samarbejde med vestlige virksomheder, men under stram styring fra den kommunistiske regering. I dag har Kina en af verdens største økonomier, hvor Egypten stort set befinder sig i det islamiske mørke, hvor landet var i 1975. Singapore-modellens succes er ikke gået ubemærket hen andre steder.  Ruslands kortvarige flirt med demokratiet efter sammenbruddet af Sovjetunionen blev standset brat af den nye præsident Putin, som besluttede sig for ’ Guided Democracy’.  Rusland er i dag en ét-parti stat med en vaudeville-opposition, hvis medlemmer ved, at kritik af Putin kvitteres med adresseændring til en arbejdslejr i Sibirien.

Den næste fan af det styrede demokrati blev Tyrkiets præsident Erdogan. Da han var borgmester i Istanbul, førte han sig frem som ambassadør for det vestlige demokrati støbt ind i en moderne retsstat helt i Kemal Mustafa Attatürks ånd, grundlæggeren af det moderne, sekulære Tyrkiet. Men da Erdogan blev premierminister og siden præsident, viste han sine rette farver som forbenet tilhænger af Det Muslimske Broderskabs shariabevægelse, der stræber efter at indføre den islamiske totalitære stat overalt på kloden. Præsident Erdogan lægger ikke skjul på sin kærlighed til kalifat-diktaturet: ” Demokrati? Det er ligesom at køre i sporvogn”, siger præsidenten: ” Når man har nået til endestationen, står man af!”. Erdogans styrede demokrati har i dag fuld kontrol med statsapparatet, og det er jo godt at have, når der skal tælles stemmer efter præsidentvalget i maj måned.

Vi kan forvente, at en lang række stater i Mellemøsten og Afrika vil anvende ’Guided Democracy’ som politisk gearkasse mellem diktatur og et ægte folkestyre, men uden reelt at bringe sig videre fra det styrede demokrati. Desværre er Singapore-modellen ved at komme på mode i Europas og USA’s gamle, etablerede demokratier. EU er udstyret med et parlament, der er rådgivende, men ikke lovgivende. EU’s regering (Kommissionen) er udpeget, men ikke folkevalgt. EU er således ikke et demokrati, men et bureaukrati, som uanset den manglende demokratiske forankring arbejder ihærdigt på at centralisere al vigtig lovgivning hos Kommissionen. EU har allerede raget meget tung lovgivning til sig, men nu gælder det forsvar, migration, finanspolitik og udenrigspolitik. Centraliseringen omfatter ikke udelukkende storpolitiske afgørelser. EU-kommissionens appetit på de mindste detaljer kender ingen begrænsning. Tænk bare på EU’s bestræbelser på at lovgive om formen på lakridspiber og indholdet af kanelsnegle. Kan der ikke mobiliseres modstand mod EU’s centralisering af al politisk magt, ender Unionen som det perfekte styrede demokrati.

 I USA arbejder det Demokratiske parti på den samme proces. Målet er at styrke Demokraterne, så partiet opnår permanent dominans af den politiske scene og reducerer borgerlige politikere til statister. Magtovertagelsen skal ske ved at danne to nye delstater, Washington DC og Puerto Rico, hvilket giver 4 Demokratiske senatorer og dermed permanent de facto flertal i Senatet. Den Demokratiske Biden-regering har lukket flere millioner ulovlige migranter ind i USA som fremtidigt stemmekvæg for Demokraterne, der vil give migranterne stemmeret uden statsborgerskab. Endelig arbejder Demokraterne på at udvide Højesteret med et antal ’ progressive’ dommere, der kan sikre en anti-borgerlig linje i rettens afgørelser. Disse bestræbelser støttes helhjertet af medier, universiteter, dommerstanden og embedsværket. Det styrede demokrati venter lige om hjørnet.

Det gør det også i Danmark. Den borgerlige opposition er stendød og dermed et opgør med drabet på minkerhvervet, den hysteriske nedlukning af landet under Covid og det politiske hævntogt mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Regering og embedsværket afviser at bremse den illegale indvandring og den uhæmmede vækst af den offentlige sektor. Driften henimod det styrede demokrati sker dog blidt og harmonisk i overensstemmelse med folkets ønsker. Mere end to tredjedele af vælgerne enten arbejder i den offentlige sektor eller lever af overførselsindkomst. Den moderne dansker vil ikke have frihed, men have tryghed i fællesskabet. Vi skal jo være her alle sammen. Åbenbart også formynderstaten. Det nye Danmark som et smilende DDR rejser sig af folkestyrets ruiner.

26. februar 2023

62 Thoughts to “DEMOKRATIET ER GÅET AF MODE”

 1. tavsen

  “Vi skal jo være her alle sammen. ”

  Plus alle taberne fra den tredie verden. 126.862 opholdstilladelser på eet år, der må være noget de statsstøttede medier har glemt at fortælle os!!!

  GOOD LUCK NYDANMARK

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Mange ting gør det sandsynligt at borgens røde politik vil udvikle
   sig til folkemord/folkedrab. Folkeudskiftningen er i fuld gang, og alle erfaringer
   fra mange lande viser at den slags er en dødelig trussel mod den oprindelige
   befolkning. Det ender altid ender i terror og blodig konflikt. Bare se hvordan
   Malmø er blevet en krigs-zone med daglige skyderier og bombeeksplosioner.

   1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

    Den nye regering er i hvert fald ikke demokratisk sindet. Den slår
    syv kors for sig ved tanken om en folkeafstemning om den fridag
    SVM ønsker at afskaffe. For tænk hvis der så var andet der kunne
    komme til afstemning. Så kunne Danmark jo komme til at ligne
    Schweitz hvor de har ægte og direkte folkestyre, og derfor har
    afstemninger med jævnlige mellemrum. Noget som har skånet
    befolkningen for mange tab, ulykker og forbrydelser.

    Og den nye regerings politik er lige så katastrofal for den fore-
    gående Mette regerings og som Lars Fadøls & Thulesens. At
    den skal forestille at være hen over midten, hjælper ingenting.
    At den har tilsluttet sig Klima-hysteriet og WEF/ WHO politikken
    kan man roligt betragte som en alvorlig og personlig trussel
    rettet mod en selv.

    1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

     Rettelse: ..lige så katastrofal som den foregående
     Mette-regerings politik og som…

  2. Nielsen

   geoengineering.org
   badeagle.com
   muslimsgotohell

 2. ino

  Et meget tankevækkende bidrag til debatten. Det kræver et par dage eller mere at fordøje det.
  Singapore-modellen er måske ikke kun at foragte, eftersom præsidenten ibidem for længst har indset og udtalt at alle mennesker, bortset fra muslimer, kan integreres i det styrede demokrati.

 3. Jette

  Ja, der er efterhånden ikke meget at grine af…
  De røde, som jo bekendt – har den rigtige mening, og derfor ser det naturligt – at de kan bestemme alt , lever fint med formynderiet..
  Ingen kød, ingen smøger, ingen biler, ingen Bededag, ingen humor – til gengæld må små børn skifte køn!??
  Hovedformålet, synes at være – at Danmark og danskerne skal være foregangsmænd på al verdens ting – så skide være med friheden, man vil hellere pudse glorien.
  Det er det glade vanvid!!

  1. Fra velfærdsstat til terrorstat

   Meget enig med Jette. Det er vanvid, idioti og galskab vi er vidne
   til og snart kan blive ofre for. Hos Youtube er der en del videoer
   hvor folk udtaler at de tror at der er tale om kollektiv sindssyge
   i de politiske og toneangivende miljøer. En gedigen og klinisk
   åndsformørkelse som er en langt større trussel mod verden og
   menneskeheden end co2, pandemi-influenzaen, landbruget,
   kernefamilierne og Trump m.v.

   I USA har millioner af borgere allerede fået deres
   liv ødelagt af stupide og sindssyge politikere. Det samme
   er sket i England, Sverige og Frankrig hvor woke-ness også har
   vind i sejlene. Se videoer om slum i Californien og om mangedoblede
   mængder af vold, mord og narko-død i USAs byer. Sket på kun 2½ år.

  2. Niels Poulsen

   Jette skriver:

   De røde (…) lever fint med formynderiet … Ingen kød, ingen smøger, ingen biler, ingen Bededag (…)

   Det er ikke korrekt. De mest aktive i kampen mod afskaffelsen af store bededag er fagbevægelsen. De har holdt store demonstrationer med røde faner foran Christiansborg og afholdt “folkeafstemning” på nettet, hvor omkring 500.000 af deres medlemmer har stemt nej.

   De rød/blå stereotyper holder ikke mere. SF og Enhedslisten er imod afskaffelsen af store bededag. Men det er CEPOS og Konservative også.

   Jeg selv fatter det ikke. Jeg ofrer gerne en fridag for Ukraines frihed og selvstændighed og et øget dansk NATO-bidrag. Der er heller ikke noget kristent argument. Kristus arbejdede (plukkede aks) på helligdagen og spiste aldrig varme hveder eller gik tur på volden. I hvert fald ikke mig bekendt. Store bededag bliver i fremtiden ligesom sankthansaften, hvor vi heller ikke har fri. Og hvis man synes det er slemt, så bare vent til de reformer den socialdemokratiske og borgerlig liberale samlingsregering vil præsentere danskerne for …

   1. Jette

    “Jeg ofrer gerne en fridag for Ukraines frihed og selvstændighed og et øget dansk NATO-bidrag”
    Typisk, rød følelsesporno – BVADR!!

    De røde lever fint med formynderiet – bare de kan få lov at pudse glorien!!

    1. Der var engang et yndigt land

     Niels Poulsen er kun med her for at modsige andre
     bloggere, og for at sprede forvirring ved brug af alle
     mulige radikale postulater. NP er selv en forvirret
     klovn fra R eller EL. Han har en halv eller kvart viden
     om verden, ligesom mange 14-17 årige, og med den
     vil han belære os andre om hvordan tingene virkelig
     hænger sammen. Een tosse kan som bekendt sige
     mere vrøvl end ti viise orker at tilbagevise.

 4. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Igen en fin artikel af Aamund.
  Men er “styret demokrati” ikke bare Orwellsk
  nysprog for diktatur, forklædt som demokrati? Og rigdom kan
  jo måles på mange måder. Det er muligt at mange mennesker
  har det godt i Singapore, men mon ikke der også er adskellige
  som har det ret dårligt?

  Tyskland var også et rigt og velstående land i 1930-39, målt efter
  den tids økonomiske forhold i landene. Og målt på antallet af
  kanoner, bombefly, tanks, krigsskibe og soldater var Tyskland et
  stenrigt land. Ikke desto mindre gik det ad helvede til for millioner
  af tyskere inden fem år fra 1939.

  Også nutidens DK er et rigt land målt på mange parametre, men
  alligevel går det ad Hekkenfeldt til på en lang række samfundsområder.
  Store dele af sundhedsvæsnet og infrastrukturen m.m. er sparet væk.
  Og mange børn, unge, ældre, familier og mænd vantrives og har det
  elendigt. Faktisk er vores land inde i en ildevarslende udvikling, vel
  nærmest en dødsspiral nedefter mod bunden, bedømt ud fra
  civiliserede standarder.

  Sandheden er vel at uden et ægte og direkte folkestyre med oplyste
  borgere, er ethvert samfund dømt til at ende som et diktatur eller
  gangstervælde. Og da DKs borgere ikke længere er oplyste, men
  vildledte, hjernevaskede, feminiserede og ensrettede i en grad så
  de er som får, kyllinger og kvæg der intetanende er på vej til slagteriet,
  er det måske allerede for sent at forhindre Danmarks udslettelse
  og danskernes udryddelse?

  Et demokrati der ikke er ægte, tager kun hensyn til befolkningen på
  skrømt. Der hykles løs fra morgen til aften, store løgnekampagner
  ruller afsted, men hele tiden strammes grebet om befolkningen.
  Og til sidst, når enhver opposition er lammet, passiv eller korrum-
  peret, kan man gå over til den jernhårde undertrykkelse, den statslige
  terror og den folkeudskiftning der længe har været målet. Til sidst
  behøver man end ikke at hykle om sundhed og velfærd. Man afskaffer
  bare begge dele. Og man nedlægger nationen, fædrelandet og alle
  værdier, normer og traditioner. Til sidst har man så den perfekte
  jungle og galeanstalt, fattiggård og terror-zone.

  Lige nu lægges der planer for et kontantløst og gennemdigitaliseret
  samfund, hvor al frihed og alt privatliv er afskaffet. Og man har skrevet
  under på at samarbejde med WEF og WHO. Sin kolde ligegyldighed overfor
  folkesundheden, tusinder af patienter og pårørende har man klart demon-
  streret de sidste ti år i træk. Og man planlægger en blodrød omstilling af
  samfundet der vil blive et mareridt for millioner af danskere. Og man agter
  at bruge co2 som påskud for tunge ekstra skatter og afgifter på alt muligt.
  Hundredvis af milliarder af kroner vil man tage fra borgerne til krig mod
  co2, selvom det er en nyttig, nødvendig og komplet uskadelig luftart.
  Og maden skal “beriges” med insekter. Og mRNA spikeproteiner, aktiv
  dødshjælp, tankepoliti og hård censur er også med i listen over de “værk-
  tøjer” man påtænker at tage i anvendelse. Et barbarisk samfundshelvede
  á lá Nordkorea eller Pol Pots idealstat kan blive det næste.

  Indvandringen fortsætter naturligvis, og den accelereres. Og krigen i
  Ukraine optrappes igen og igen. Se Hodjas blog og Snaphanen om
  den forrykte, uhyggelige og grusomme fremtid der venter os lige
  om hjørnet, medmindre der kommer mirakler på banen.

  1. Som Peter Drucker sagde: “Et halvt brød er stadig et brød, men en halv baby er ikke mere en baby.” Det samme gælder demokratiet.Et halvt demokrati er ikke et demokrati og ‘guided democracy’ er netop et halvt demokrati. Det harmonerer dog fint med den kinesiske begrebsverden, som ubesværet skaber harmoni mellem uforenelige størrelser. For os i vesten er ild og vand uforenelige størrelser, men ikke for den kinesiske hjerne: hvis man vil brygge en kop the, skal man jo bruge ilden til at koge vandet, hvilket er forudsætningen for the’en. Ild og vand træder derfor i harmoni. På samme måde har kinesere ikke problemer med at acceptere det styrede demokrati, selv om det er nonsens i vestlig opfattelse.

 5. Træt

  Der er meget godt at sige om Singapore
  Deres realistiske syn på muslimer, drakoniske bøder for at svine på gaden, samt den helt konkrete sag, hvor en schweizisk edb-ekspert, der arbejdede i Singapore, og havde været en særdeles aktiv grafittivandal i Europa, satte sig for at være den første til at vandalisere S-banetog i Singapore.
  Han blev pågrebet og idømt fem måneders fængsle og tre stokkeslag. I appelsagen blev straffen forlænget til 7 måneders fængsel.
  Desværre fik han aldrig stokkeslagene, der burde have været over fingrene, så han aldrig mere kunne betjene en spraydåse.
  De Singaporianske stokkeslag får det danske spanskrør til at minde om kærtegn.

 6. Henrik Wegmann

  I Danmark er vi enten udsat for en massiv valgsvindel – og det tror jeg faktisk ikke på – eller også lever vi i et de-facto et-parti system. For der synes desværre kun at være omkring 5% af vælgerne, der kunne drømme om at stemme på et ikke-socialistisk parti. Anders Fogh Rasmussen så det klart og transformerede Venstre til en klon af Socialdemokratiet. Dansk Folkeparti så også lyset, og blev i 2001 ikke blot støtteparti til Venstre, men også i samarbejdet med Anders Fogh til sin egen antitese – og skjuler derfor stadig deres oprindelige partiprogram fra 1996 så godt, at det i dag kun findes i Rigsarkivet – og måske et enkelt eksemplar hjemme hos Pia Kærsgård. Og et hos mig.

  Hele denne udvikling er utvivlsomt resultatet af Frankfurterskolens mange årtiers effektive arbejde. Deres marxistiske påvirkningsagenter har systematisk infiltreret først undervisningssektoren og siden medier, statsadministrationen samt politi og retsvæsen. De store erhvervsvirksomheder er siden fulgt efter – lokket af de mange nemme milliarder fra statskassen, der er regnet ned over alle firmaer med en politisk korrekt rød/ grøn facade. Ganske som i USA.

  Denne udvikling ender nok først, når kassen overalt i den degenererede vestlige verden er tom. Som i den hedengangne Sovjetunion. Men til den tid har Kina for længst overtaget rollen som Verdens økonomiske, politiske og militære supermagt.

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Måske er din analyse rigtig, men det kan også være at den er forkert.
   For vælgerne er igen og igen blevet snydt af politikerne. I særdeleshed
   af DF, V og K. Hvis politikerne ikke havde været så pivfalske, lumske
   og løgnagtige, havde Danmark ikke i dag stået ved afgrundens rand.
   Toppen af DF, Tullesen, Pia K, Espersen og Skårup mv., men især
   Tullesen, var vælgerbedragere ud over alle grænser. Og V og K
   rendte også fra alle løfter. DF kunne være gået fra 37 mandater til
   40-50 mandater hvis Tullesen havde kæmpet for at stoppe masse-
   indvandringen, for at forbedre sundhedsvæsnet og den sociale
   velfærd og for at holde Lars Buksetrold fra at rejse til Marokko.
   Men Tullesen og Pia mfl. holdt ferie i fire år og tabte alt på gulvet.
   At blive stuerene var deres eneste mål. Man kan også sige at de
   snorksov på vagten hver dag i fire år. Magen til uduelighed og
   forræderi er sjældent set. DF var større end Venstre og kunne
   let have sat Lars Ulykke på plads.

   Når V, K og DF i dag kun har en lille tilslutning er det da nok først
   og fremmest fordi de har snydt vælgerne så groft og tit, at kun
   de overnaive stadig tror på dem. De borgerlige kunne have stået
   meget stærkt, men når de i årevis kun har ført radikal og udansk
   politik, bliver de jo til sidst betragtet som håbløse af de mange
   som er bekymrede for islamiseringen og afrikaniseringen, for
   hospitalsvæsnet nedtur, familiernes økonomi og hjemmets fred,
   for den personlige frihed og sikkerhed osv., osv.

   Det er mange flere end 5% af vælgerne der ønsker en mere
   dansksindet politik, så Danmark ikke ender som Sverige,
   Libanon eller Somalia, men er der et eneste ærligt parti
   tilbage at stemme på? Det ser ikke sådan ud, og derfor
   er vores land sikkert dømt til at blive overtaget af fremmede,
   mens vi danskere vil få samme skæbne som jøderne i Polen
   og armenerne i Tyrkiet. Udryddelsen er allerede begyndt.
   Det oplyser Snaphanen og Hodjas blog mere om.

 7. Peter Winther

  Bulls Eye Hr. Aamund 🙁

 8. Niels Poulsen

  Det minder mig om min historielærer i gymnasiet, som fortalte os, at han kun én gang havde givet dumpekarakter til en elev til mundtligt eksamen, da hun konkluderede, at Tyskland vandt Anden Verdenskrig. Hendes argumentation var vist nok, at Vesttyskland oplevede en kolossal økonomisk fremgang i efterkrigstiden, mens Storbritannien havde langt sværere ved at komme ud af krigens skygge med et samfund præget af fattigdom, store klasseforskelle, dårlige boliger, ringe velfærd etc. At et sønderbombet Tyskland efter Hitlers selvmord havde overgivet sig betingelsesløst til De Allierede, at Tyskland blev opdelt i zoner og kontrolleret af De Allierede, og at USA dikterede Vesttysklands nye demokratiske forfatning, var ikke kendsgerninger, som lod til at forstyrre elevens skråsikre konklusion. Aamunds blogindlæg er på samme niveau. Tænk at sammenligne Danmarks liberale demokrati med det kinesiske, russiske og det tidligere østtyske autoritære regimer og diktaturer! Alle de forfærdelige statslige forbrydelser, der er begået mod enkeltindivider i disse stater, devalueres af Aamund, og det fordi han er modstander af den universelle velfærdsmodel med høje sociale ydelser, vi alle bidrager til gennem skatter og afgifter i Danmark.

  Her er lidt fakta. Ifølge Democracy Index udarbejdet af Economist Intelligence Unit er Danmark et “full democracy” (et liberalt demokrati).

  https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index

  Som man ser af den rangordnede tabel lidt nede på siden ligger Danmark pr. 2022 nummer 6 med en score på 9,28 kun overgået af Norge, New Zealand, Island, Sverige og Finland.

  USA er et “flawed democracy” (et mangelfuldt demokrati) og ligger nummer 30 med en score på 7,85.

  Singapore er et “flawed democracy” og ligger nummer 70 med en score på 6,22.

  Rusland er et “authoritarian regime” (et autoritært regime) og ligger nummer 146 med en score på 2,28.

  Kina er et “authoritarian regime” og ligger nummer 156 med en score på 1,94.

  Et interessant spørgsmål kunne være: Hvis Danmark formindskede den offentlige sektor, som Aamund ønsker det, ville det bringe Danmark højere op i demokrati-indekset? Svaret er: Næppe.

  Danmark er som sagt et universelt velfærdssamfund med en stor offentlig sektor, som finansieres gennem skatter og afgifter.

  Schweiz er et selektivt velfærdssamfund, hvor velfærd finansieres af den enkelte ved forsikringsordninger og uddannelse og børnepasning koster penge. Den offentlige sektor er derimod meget lille.

  Men i demokrati-indekset ligger Schweiz et trin lavere end Danmark med en score på 9,14. Til trods for dybt forskellige samfundsindretninger har de to lande altså den samme høje score mht. demokrati.

  1. Wiens redning skete 1683

   Så er Niels Poulsen atter i gang med sine røverhistorier.
   Som mangler en del logik og konsekvens.

   NP henviser til forfærdelige forbrydelser
   begået af socialisterne i DDR, Sovjet-unionen og
   Kina, og kalder dem for autoritære diktaturer, samtidig
   med at NP selv er socialist. Og så påstår han at Aamund
   devaluerer disse forbrydelser. Det rene nonsens. Alle
   NPs indlæg kan pilles fra hinanden som tågesnak, vrøvl,
   misforståelser og halve sandheder.

 9. Knud Madsen

  Det er i sandhed triste fremtidsudsigter, hvis man er et frihedselskende menneske. Desværre er det ikke muligt at finde svagheder i Aamunds vel nærmest dystopi.
  Men så er det da godt, at man kun har meget begrænset antal leveår tilbage.

  1. Niels O

   “Men så er det da godt, at man kun har meget begrænset antal leveår tilbage.”

   Det har du skrevet konstant de sidste op mod 10-12 år, kan jeg huske. Og måske længere.

   Det er så gået godt nok for dig sidenhen alligevel, kan man se :o)

   Dejligt.

   1. Træt

    Din bortgang ville ingen derimod begræde, Niels Nul.

    Dine kælemuslimer er slet ikke bekendt med at du findes

 10. Den Nervøse

  Naturligvis! Flertallet kan hurtigt blive enige om at det lille mindretal, de grimme rige, skal betale mere til dem, for i Danmark betyder demokrati, at du kan stemme dig til andres penge, men det er naturligvis også lettere end at tjene dem selv!
  Nu er det således at det ikke kræver den store indsigt at se, at importerer man 1 mio. udemokratiske mennesker fra Stormellemøsten, så kommer samfundet lige så langsomt, i virkeligheden overraskende hurtigt, til at fungerer som Mellemøsten. Magt er ikke noget man stemmer sig til, nej vold og trusler er meget mere effektivt!
  Farvel Danmark, det var hyggeligt at møde dig så længe du bestod! Og er man modstander af udviklingen, og giver udtryk for det, så må man finde sig i udskamning, hvor en selvudråbt forsamling, der er blevet enige om, at de er eliten, udgyder deres galde over dig! I virkeligheden venter vi bare på den lille dreng, som råber: De har jo ikke noget tøj på.

 11. H. D. Vind

  I den forbindelse er det relevant at minde om Platons fem regimer.
  De er, nævnt efter stigende attråværdighed: Tyranni, demokrati, oligarki, timokrati og aristokrati
   
  “Styrende demokrati” kunne være de demokratisk valgte repræsentanters fortolkning af oligarki, for så vidt de demokratisk valgte da er demokratisk valgte. Det er de jo ikke i Kina og ej heller ret mange i EU.
  Den moderne folkevalgte tror typisk på, at denne blev valgt, fordi denne besidder denne overnaturlige gave at vide stort set alt bedre end alle andre. Det er naturligvis en stor misforståelse. Den valgte blev nemlig valg mhp. at repræsentere dem, der valgte.

  Et endnu bedre eksempel på sådan en folkevalgt end Mette “Mink” Frederiksen er Tysklands Annalina Baerbock. Hun citeres for følgende:

  “Wir stehen so lange an eurer Seite, wie Ihr uns braucht’, dann möchte ich auch liefern, egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich möchte für die ukrainische Bevölkerung liefern.”

  Asger Aamund kunne også have nævnt Sverige og Tyskland som lande med udpræget styret demokrati. Førstnævnte i form af en dybt indgroet socialdemokratisk inspireret modvilje mod risikoen for at træde det mindste ved siden af og at være anderledes og ikke vise toppen af “samfundssind”; sidstnævnte ikke mindst i form af det dybt venstreorienterede og totalitære Bundesamt für Verfassungsschutz som, typisk tysk, er institutionaliseret ensretning. Kæft, trit og retning, om man så må formulere det.

  Schweiz er i øvrigt et rart sted at bo og være, bl.a. fordi staten er relativt ubetydelig, og fordi landet rent faktisk har demokrati. Her sætter man en ære i at være sig selv.
  Selv her findes der dog også masser af mennesker, der gerne vil vide at vide meget meget bedre end mange andre uden at vide særligt meget om meget overhovedet.
  Så demokrati skal man bestemt ikke tage for givet.

  For at være helt sikker i sin sag, skal man som bekendt helst vide alt, eller intet som helst.

 12. Ivan Dybdal

  Jeg husker den legendariske future rock gruppe Devo (kort for devolution?) i 1980 sang: “freedom of choice/is what you got/freedom from choice/is what you want”

  Tak AA for en meget præcis og indsigtsfuld analyse. Kan nogen, der kan tænke selv, være uenige ?! 🙂 Pudlens kerne: “Den moderne dansker vil ikke have frihed, men have tryghed i fællesskabet”.

  Vi har set reduktion i/afskaffelse af demokrati før for 100 år siden f.eks med den russiske revolution i 1917 og den tyske revolution i 1933. Koncentrations lejre er stadig udbredt rundt omkring i verden. Der er f.eks omkring 2 millioner i de kinesiske koncentrationslejre. Plus ½ mio mindreårige, der er under marxistisk genopdragelse i særlige opdragelsesanstalter.

  “Den kinesiske regering kan have håbet, at indførelse af egentlige domstole i Xinjiang ville fjerne fokus på massefængslingerne i de politiske genopdragelseslejre,” siger Maya Wang, senior Kina-forsker ved Human Rights Watch. “Men disse domme fører blot til flere forbrydelser mod menneskeheden, nemlig flere uigurer og andre af muslimsk oprindelse i koncentrationslejrene.”
  (min oversættelse af klip fra Human Right Watch september 14, 2022)

  “Tortur, indespærring, overvågning, religiøs forfølgelse og hjernevask. I provinsen Xinjiang begår Kina overgreb, der udgør forbrydelser mod menneskeheden i stor skala, konkluderer Amnesty International i sin hidtil største rapport om undertrykkelsen af muslimske etniske minoriteter. Maya Wang, senior Kina-forsker ved Human Rights Watch: “Men mange af disse domme tilføjer blot flere Kinesiske forbrydelser mod menneskeheden, nemlig som mere fængsling af uigurer og andre af muslimsk oprindelse.”
  (Min oversættelse af klip fra Amnesty International 10. Juni 2021)

  PS. Kinas befolkningstal på ca 1½ mia, vil blive halveret til 775 mio frem til år 2100, siger demografien. Hvordan vil kommunistpartiet i Kina tackle den udvikling? Det burde vi nok forske mere i ? Jeg tror, det vil præge vores, vestens og verdens fremtid i de næste 75 år ! 🙁

  1. Niels Poulsen

   Hvor ligger koncentrationslejrene i Danmark?

   1. Michael Andersen

    Tilfældig brug af udtrykket fastholder den foruroligende tendens til at minimere Holocaust ved effektivt at gøre det til et eksempel blandt mange af menneskerettighedskrænkelser snarere end det ultimative eksempel på folkemorderisk grusomhed udført af en nationalstat.

    Måske skal nogle udtryk simpelthen trækkes tilbage ved fælles konsensus, fordi de er blevet irreversibelt forbundet med en bestemt tid, handling eller figur. I så fald kvalificerer “koncentrationslejr” sig bestemt som et udtryk, der skal efterlades på hylden.

    I Danmark har vi cancel og udskamningskultur forårsaget af det woke-socialistiske kompleks.

    1. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

     Nogen mener at danskerne foretrækker
     “tryghed i fællesskabet” fremfor frihed og selvbestemmelse.
     Men hvor der ikke er frihed, er der heller ingen tryghed. For
     uden frihed er et ægte folkestyre ikke muligt. I stedet vil man
     få pamper-vælde og skin-demokrati. Og det fører oftest til
     at borgerne fratages al tryghed og frihed. Eller det ender
     ligefrem med fascistisk diktatur og statslig mishandling af
     borgerne. Uden personlig frihed og ytringsfrihed er det
     snart slut med demokratiet og den folkelige medbestemmelse,
     hvorefter der ingen grænser er for tyranni og terror og smadring
     af kulturen, traditionerne og borgernes rettigheder.

     For tre år siden var der ingen KZ-lejre i Australien. Det er der nu.
     Og i USA, Canada, England og Sverige kan man nu blive udsat
     for meget brutale overgreb, uden at være skyldig i nogetsomhelst
     der har skadet andre. Man har blot været en smule ukorrekt i
     forhold til visse skøre, rabiate og woke grupper. Ved f.eks. at
     nægte at lade sig “vaccinere” eller ved at protestere mod at skole-
     lærere havde overtalt en 14-15 årig dreng eller pige til at lade sig
     kønsoperere. Forældre er i Canada sat i fængsel for at sætte sig
     imod den slags woke idioti. Og selv her i Danmark kan man blive
     arresteret og retsforfulgt for at sige sandheden.

     Hvor meget tryghed er der iøvrigt tilbage i et land hvor hospitalerne/ sundhedsvæsnet, retsvæsnet, forsvaret
     og civilforsvaret, familie-værdierne, sikkerheden i gaderne
     og meget mere ligger mere eller mindre i ruiner?

     1. Piotr

      @ “Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik”

      Skriver en yderst bemærkelses sætning/”statement” :
      “(Men) hvor der ikke er frihed, er der heller ingen tryghed.”
      Præcist & korrekt!
      Dette er nøjagtigt hvad socialisterne pønser på at opnå.
      De vil begrænse vores frihed, ved at gøre os ufrie med kontrol/overvågning af alt vi foretager os, samtidig med at de skiller os ud fra hinanden, så vi frygter Regimet og dets lakajer.

      OG, nej, ingen ingen partier på hoPPeBorgen ønsker demokrati!
      Visse partier ønskede folkeafstemning om ST.Bededag. Hvem stemmer imod dette? C, LA og SF +SVM!
      Dette er klart bevis på at kolbøtterne ikke ønsker at høre folket, fordi nu sidder de.

      Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

      pS: “dont feed the troll!”

 13. Michael Andersen

  Præfikserne i starten, som demo (mennesker), auto (en) eller aristos (fremragende) forklarer, hvem der regerer. Demokrati, autokrati og aristokrati er velkendte, kakisto-krati er mindre kendt.

  Kakistokrati betyder “værste regel” og er et styre af de værste eller mindst kvalificerede. Dog har intet styre nogensinde hævdet at være et kakistokrati, men et styre kan være det alligevel. Normalt citerer jeg ikke Ekstrabladet men de ramte en nerve med lederen den 25. der har overskriften ”Lorten på Venstres hoved”.

  Lever vi under et kakistokrati må årsagen være at vi har glemt kvalifikationer og set bort fra principper. Kvalifikationer og principper er grundlaget for civilsamfundet og retsstaten.

  Man kan undre sig over at menneskerettighederne ikke stod som et bærende princip imod corona-restriktioner og man kan undre sig over at menneskerettigheder ikke står som øverste forhandlingsgrundlag med henblik på at forhindre krig og dens skadevirkninger.

  De dristige vil spørge om man ikke har ret til at forsvare sig? Nej, det har man ikke. For så havde mordere, voldtægtsforbrydere og andre kriminelle for længst været udvist af Danmark.

  Når kvalifikationer og principper bliver vilkårlige politiske strømninger, får vi kakistokratiet.

 14. Henrik Pedersen

  Aamund, tak for dine forfriskede indspark i debatten. De er efterspurgte. Du omtaler din deltagelse i en festbanket i Shanghai i 1989 i anledning af indvielsen af Danchemo’s leverede vitaminfabrik.

  Det undrer mig, at du slet ikke støttede op om demokratibevægelsen og fordømte det kinesiske regimes skændige nedslagtning af studenterbevægelses demokratikrav (mere end 100.000 deltagere) på “Den himmelske Freds Plads” i Peking tidligere på året i 1989?

  Der havde været mere opportunt end en pseudosamtale med en kinesisk partisoldat om demokrati i Singapore! Kroner i kassen driver vel værket ? (Sorry!)

  Mht. demokrati i Danmark bliver vi stadig mere og mere fremmedgjorte. Før 1970 var der ca. 1400 kommuner og 25 amter i Danmark. Efter “reformen” i 1970 var der 277 kommuner og 14 amter.

  Efter “strukturreformen” i 2005 blev det reduceret til 98 kommuner og 5 amter (=regioner).

  Jeg ser frem til, at vi igen får ca. 1400 kommuner – gerne samarbejdende – så vi igen får nærdemokrati.

  Jeg er tilhænger af valg i enkeltmandskredse, så hver enkelt valgte i Folketinget repræsenterer et bestemt område og ikke som nu, hvor politiske partier kan vælge at opstille en kandidat fra et usikker kreds til en sikker kreds.

  I øvrigt er politiske partier en overbygning, som i al almindelighed ikke befordrer demokratiet.

  Niels Poulsen, tak for dit indlæg 26/02/2023 at 23:36. Dit indlæg er væsentligt. Jeg kender ikke til metoden for opgørelsen af demokratiindekset. Indekset skelner ikke mellem demokrati og indirekte (repræsentativt) demokrati. I min optik er det værd at hæfte sig ved, at stemmeprocenten i Schweiz som regel er under 50 %.

  1. Henrik Wegmann

   Kommunalreformen i 1970 var slem nok, og den blev også udsat for voldsom kritik.

   Den såkaldte “strukturreform” i 2005 var endnu mere katastrofal, men den fik stort set ingen omtale, før den pludselig var implementeret. Det var nærmest som om, at medierne havde fået mundkurv på. Og ja, Henrik P., den fik virkelig fremmedgjort danskerne fra alt, hvad der smagte af myndighed og magt. Og kommunerne blev så store, at befolkningen i den ene ende af en ny storkommune absolut intet tilfælles havde med dem i den anden ende.

   “Strukturreformen” var i al sin gribende enkelthed blot endnu et led i den stadig større centraliseringsproces, som vi ser overalt og som slår det naturligt, lokale menneskelige sammenhold ihjel. Og fremmedgør befolkningen fra politikere og embedsmænd i deres egen bopælskommune.

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    Man bør nok huske at Lars Ulykke har været meget aktiv for at få
    alt muligt centraliseret eller afskaffet. Han igangsatte også nedriv-
    ningen af hospitaler, skadestuer, skoler og tusindvis af boliger, da
    han var indenrigsminister, og senere da han var statsminister
    2015-19. Og det var som bekendt ham der var i Marakech i
    Marokko for at underskrive en frau Merkel traktat.

    1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

     Nogle danskere mener at det er nærmest utænkeligt
     at valgsvindel kan forekomme i Danmark. Men det er
     nu lidt pudsigt at først kom der en melding om at S
     havde haft det dårligste valg i 100 år iflg. en exit-poll,
     men næste morgen efter en optælling i et ministerium,
     havde S pludselig haft det bedste valg i 20 år.

  2. Jeg har altid haft den opfattelse, at industrifolk skal holde sig til at drive deres virksomheder bedst muligt og ikke blande forretning og politik sammen. Jeg var i Shanghai for at levere en vitaminfabrik og ikke som politisk revolutionær. Som privatperson kan jeg derimod udtale mig ,som jeg vil, og det gør jeg jo også. Hvis danske virksomheder kun skulle handle med lande, der er demokratiske retsstater, kunne vores eksport vinke farvel til Kina, alle islamiske samfund, Afrika og Ukraine. Politikerne skal passe deres politik og industriens ledere deres virksomheder.

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Enig med Aamund. Det er næsten altid bedst at holde
    forretning, sport, musik og kunst adskilt fra politik. Og da
    kun meget få lande lever op til at være ægte demokratiske
    retsstater, ville 85-95% af vores eksport og import gå i stå,
    hvis vi kun skulle handle med lande som var perfekte mht.
    demokrati og MR.

    Og et lille land som vores kan ikke styre Kina, Afrika, USA,
    Mellemøsten, Indien og Sydamerika. Vi bør koncentrere
    os om at feje for egen dør, inden vi fejer for andres. Der
    er meget her der fungerer elendigt.

    Danmark, Sverige og England etc. er heller ikke perfekte.
    I alle tre lande krænkes befolkningens borger- og menneske-
    rettigheder i stort omfang. Danskernes ret til familieliv,
    sundhed, tag over hovedet, retssikkerhed, demokrati og
    personlig frihed/ ytringsfrihed og privatliv m.m. krænkes i
    betydeligt omfang. Og meget mere ondt vil snart melde
    sin ankomst. Se Snaphanen og Hodjas blog.

 15. Michael Andersen

  Den moderne dansker slipper af med friheden men hvad med tryghed i fællesskabet?

  Hvordan ved vi at ’Guided Democracy’ i EU, ikke udvikler sig til en fremmedkulturel velfærds utopi med inflation som i Tyrkiet, fattigdom som i Egypten og undertrykkelse som i Indonesien?

 16. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Så blev en over 150 gammel tradition afskaffet, ved at
  Store Bededag blev afskaffet. En fridag blev smidt på
  møddingen, for der skal presses så meget arbejde ud
  af danskerne som muligt. Pensionsalderen stiger også.
  Og jobcentrene jager kræftpatienter og kronisk syge
  helt ind på hospitalerne, for at presse dem hårdt og
  effektivt. De syge der har mistet deres arbejde på grund
  af kræft, nyresten og hjerteanfald skal jo ikke tro at
  det skal give dem ret til at være i fred for jobcentrenes
  bureaukrater.

  Af de 179 politikere hader et stort flertal tanken om
  folkeafstemninger, for stemmekvæget består jo kun
  af latterlige, fordrukne og underbegavede tosser der
  ikke har for fem øre forstand på politik. Pia Dyhr-SF,
  Pape-K, Mette-S, Lars-M, ÆlleBælle mandens parti
  og de Radikale storbytumper var enige om at det ville
  være ækelt at give folket lov til at blive hørt.

  DRs “Orientering” var mikrofonholder for en Mads
  Elgaard Madsen der kunne fortælle at Tucker Carlson
  var fuld af løgn når han betvivlede valgresultatet som
  gjorde Biden til præsident. Og når han kritiserede
  Pfizer og andre for at være skyldige i at millioner
  af amerikanere har fået skadet deres helbred.

 17. Ole Madsen

  Demokrati betyder folkestyre, dvs. flertalsstyre. Desværre er flertallet styret af følelser, ikke af fornuften. Tænk blot på den store tilslutning til Islam. Tænk på den store tilslutning til den nye klimareligion. Tænk på nej til atomkraft. Oplyst enevælde fungerer godt. Risikoen er, at det udvikler sig til uoplyst enevælde, og så er demokrati nok alligevel at foretrække.

  1. Kommunisme/ nazisme/ islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

   Et ægte og direkte folkestyre er altid at foretrække i længden.
   Men det skin-demokrati vi har nu, er mest et junta-styre eller
   klike-styre hvor nogle få personer i kraft af systemet kan sjofle,
   udplyndre og tyrannisere befolkningen med en syndflod af
   politiske tåbeligheder og udskejelser. Ja, de kan endda fuld-
   stændig smadre og ødelægge samfundet indefra, hen over
   hovedet på folket. De kan oveni udrydde store dele af befolk-
   ningen, som vi har set det ske i Sovjet-unionen, Nazi-Tyskland,
   Tyrkiet, Cambodia, Afghanistan, Kina og Nordkorea og diverse
   afrikanske og arabiske lande. Der er næsten ikke noget dummere
   end at lade et demokrati gå i opløsning, for statsterror og masse-
   død bliver nemt det næste kapitel. Se Hodja, Snaphanen og
   Tucker Carlson.

 18. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

  Et ægte og direkte folkestyre er altid at foretrække i længden.
  Men det skin-demokrati vi har nu, er mest et junta-styre eller
  klike-styre hvor nogle få personer i kraft af systemet kan sjofle,
  udplyndre og tyrannisere befolkningen med en syndflod af
  politiske tåbeligheder og udskejelser. Ja, de kan endda fuld-
  stændig smadre og ødelægge samfundet indefra, hen over
  hovedet på folket. De kan oveni udrydde store dele af befolk-
  ningen, som vi har set det ske i Sovjet-unionen, Nazi-Tyskland,
  Tyrkiet, Cambodia, Afghanistan, Kina og Nordkorea og diverse
  afrikanske og arabiske lande. Der er næsten ikke noget dummere
  end at lade et demokrati gå i opløsning, for statsterror og masse-
  død bliver nemt det næste kapitel. Se Hodja, Snaphanen og
  Tucker Carlson.

  1. Sæbekassebiler kører uden co2

   Biden provoking nuclear War.
   Biden-regimet har bragt verden til randen af 3. verdenskrig.
   Hindustan Times hos Youtube fortæller mere, og ellers er
   der Gravitas, Tucker Carlson og Redacted med Clayton Morris.

 19. Michael Andersen

  SVM er socialdemokrati-danskernes endelige fallit efter 150 år.

  Lars B. M. bliver nødt til at redde nye som gamle. Der er brug for logik, rationalitet og fornuft i afgrænsede mængder, fordi logik, rationalitet og fornuft er blevet et fremmedsprog. Tilgengæld er der rigeligt behov for følelser.
  Stop med at tale om interessegrupper og start med at se den enkelte vælger. Trumps besøg på MacD i Ohio er genialt.

  Vejen ud af krisen er motivation og subsidier, samt plads til forskellighed.

 20. Sæbekassebiler kører uden co2

  Biden provoking nuclear War.
  Biden-regimet har bragt verden til randen af 3. verdenskrig.
  Hindustan Times hos Youtube fortæller mere, og ellers er
  der Gravitas, Tucker Carlson og Redacted med Clayton Morris.

 21. Vimmerby

  Så blev bededagen afskaffet. Dagen, hvor man netop dyrker danske traditioner og mødes med familien. Det skal nok blive meget være det hele, før det i heldigste fald lysner lidt.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Mette taler nu om at ved at afskaffe fridagen har hun og SVM regeringen
   fremtids-sikret Danmark. Samtidig fortsætter SVM-banden den masse-
   indvandring der kan tage livet af danskheden og danskerne. Og hun har
   også slået sig sammen med WEF og WHO der vil fylde insekter og endnu
   flere “vacciner” i os fra 2024. Fremover med tvang eller pres. SVM pønser
   også på at afskaffe alle kontanter, og på at pålægge danskerne så tunge
   co2-afgifter at en bølge af konkurser kan blive resultatet. De landbrug og
   virksomheder som bliver ruineret, vil næppe få erstatning. Mink-branchen
   har til nu kun fået en lang næse. Også tusinder af privates økonomi er
   også under angreb. Nye afgifter, gebyrer og bøder kommer hele tiden til,
   plus inflation og højere renter.

   Vi har intet forsvar. Der mangler nærmest alt, fra beskyttelsesrum til droner,
   lazer-systemer, fly, kampvogne og U-både osv., og alligevel optræder Mette
   aggressivt overfor Rusland. Og færre og færre har lyst til at være soldater
   pga. dårlige forhold og fordi det kun er fjerne, fremmede lande der skal
   forsvares. Og først om ti år vil vi atter kunne have et forsvar af Danmark
   der ikke er helt til grin.

   Sundhedsvæsnet er ramt af stribevis af skandaler og uhyggelige tilstande.
   Familiepolitikken er endt i systematisk bureaukratisk ondskab. Tusinder
   af børn, mænd og familier bliver pint og plaget og tyranniseret. Ja, børn
   og forældre kan blive fanget ind i et terror-regime der varer 15-20 år i
   træk. Systemet ævler løs om barnets tarv, men generer sig ikke for at
   udsætte børnene for åndelig grusomhed gennem hele deres barndom.
   De sidste fem-syv år er nærmest intet gjort for at rette op på tingenes skæve
   gang.

   Hospitaler og plejehjem mangler nu 7000-8000 sygeplejersker, læger og
   sosu-assistenter. Og ingen har tid til at tale med syge eller pårørende.
   Klagesystemerne er sandet til. Og der mangler sengepladser. Følgen er
   daglige unødvendige lidelser og dødsfald.

   Mere og mere tyder på at partierne har mistet evnen til at tænke klart. De
   agerer ikke rationelt, men hysterisk, ideologisk og religiøst. Det med co2
   er forrykt klima-religion. Det med masseindvandring er hul i hovedet.
   Det med wokeness, BLM, rabiat feminisme og LGBTQ+ har 99% af
   danskerne ingen gavn af. Det med WEF og WHO politik og afskaffelse
   af kontanter er direkte folkefjendsk. Og folkeudskiftning er folkemord.

   De gamle partier skader mere end de gavner. Ja, de har udviklet sig
   til en plage og til en trussel mod enhver danskers liv og tryghed. Fra
   nu vil det hele nok kun blive værre og værre.

 22. Piotr

  @ Vimmerby. 28/02/2023 at 21:00
  Hvis ikke fagbevægelse gå i generalstrejke, når deres frihed bliver indskrænket.
  Så er de kr…….. for DUMME! Luk landet frem til Skt.Hans.

  @ MA 19:59. Motivation er netop kodeordet i denne tid. Hvordan får vi folk motiveret?
  Jeg mener folket skal sættes fri.
  Det gøres(bl.a.) ved at lade dem gøre en indsats der betaler sig, samt at de selv må bestemme over, hvad de nu får ud af det.

  MEN, det går socialisterne aldrig med til. De kontrollere den pacificerede del af befolkningen med lidt tilskud nu & da, fremfor at lade det kunne betale sig at arbejde!
  Hvis folket ikke er afhængige(frygtsomme) af Regimet, har socialisterne mistet magten.
  Jeg kommer aldrig til at støtte et Regime med deltagelse af socialister, fordi det bliver på bekostning af min frihed!

  Lars B.M. er et godt bud, et hårdt tiltrængt frisk pust i disse socialistiske-feministiske-Woke tider(kors i r….) vi trænger til logik & rationalitet.
  Han sagde det meget simpelt på TV-tossen for nylig:
  “I DK har vi verdenens højeste skatter&afgifter, derfor giver vi stats-tilskud til dem der ikke har råd til at betale disse skatter&afgifter”.

  OG, til alle jer der stadig tror vi har et demokratisk styre, samt at valget den 1.Nov. var en demokratisk handling. Tro om!
  Valget blev afgjort af bl.a. af en teknikalitet, om at overskudsstemmer tilfalder det største parti + at MetteFUSK bestak de 2 eskimoer og 2 huleboer fra klippeskæret i N.Atlanten. Sådan gav hun Danmark et demokratisk valg.

  I øvrigt læs “Virologer advarer mod Pfizer og Moderna. 27/02/2023 at 23:48″
  En virkelig fin observation (pudsigt??)
  Mark Twain skrev engang: det ikke afgørende for et valg hvad folket stemmer. Det afgørende er, hvem der tæller stemmerne efter valget!”.

  Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

 23. Niels Poulsen

  I 1968 gjorde de studerende oprør imod det såkaldte professorvælde. Efterfølgende blev der på de videregående uddannelser oprettet råd, hvor de studerende – og vist nok også kantinemedarbejdere og rengøringspersonale – sammen med rektor, professorer og lektorer fik indflydelse på den daglige ledelse. Det skabte naturligvis en del konflikter, når de studerende og co. eksempelvis fik indflydelse på dedikerede forskeres videnskabelige projekter.

  Der findes en anekdote fra den tid. En studerende forlader rasende forsamlingen efter en tabt afstemning.

  “Det her er ikke demokrati,” råber han.

  “Hvorfor ikke?”

  “Jeg fik ikke ret. Flertallet fik ret.”

  Det udtrykker meget godt denne debat i en nøddeskal. Den decimerede yderste højrefløj er sat uden for politisk indflydelse. Derfor angriber de demokratiet for ikke at være demokratisk, ligesom den studerende fra 1968.

  1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   Næh, NP, den såkaldte højrefløj,
   dvs. V, K og DF mv. er ikke sat uden for indflydelse, de har
   i stedet ladet sig korrumpere. Eller de er blevet infiltreret af
   hyklere og vælgerbedragere. DF mistede indflydelse, fordi toppen
   i partiet var radikale agenter og pampere der havde forklædt sig
   som borgerlige. Thulesen og Pia K snød vælgerne, og derfor gik DF
   fra 37 mandater til 5-6 stykker. Havde Thulesen været en dygtig og
   ærlig politiker, kunne DF nok have fået fremgang i 2019 til 40-45 mandater.

   De ægte nationalkonservative har det svært, for efter at skolerne,
   kirkerne og medierne blev infiltreret af radikale og røde, har der
   været en året rundt hetz og mistænkeliggørelse rettet mod alt der
   ikke var marxistisk og globalistisk. De røde forklæder sig dygtigt
   som humanister og verdensfrelsere, selvom de i virkeligheden
   er menneskefjender, nihilister, satanister og verdensødelæggere.
   De har terroriseret, pint og myrdet millioner og atter millioner
   af mennesker. Det er fantaster, tosser, galninge og skruppelløse
   forbrydere der leder partierne. Med store løfter om en pragtfuld
   og herlig fremtid lokker de naive og historieløse personer til sig.
   Eller de skaber nye religioner med propaganda. Den nye klima-
   religion er et eksempel.

   Læs om Lenin, Stalin, Beria, Hitler, Mao, Pol Pot, Ceaucesko osv.

   1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

    PS: Også V og K har smadret sig selv, ved at lederne
    har været uduelige. V’s Jacob Ellemann afslørede sig
    selv da han skubbede Støjberg ind i politisk forfølgelse
    og en kostbar rigsretssag. Ks Pape er hunderæd for
    folkeafstemninger. Alex van Opslagh fra LA var ligesom
    mange andre med på at det kunne være godt med noget
    retslig forfølgelse af ubekvemme sandheder. De tre
    politikere er mere radikale opportunister end de er
    borgerlige eller nationalkonservative.

    Og DR omtaler altid de nationale med nedladende ord.
    Det nationale er for DR noget dårligt og tarveligt. Derimod
    er det inter-nationale umådelig fint og fornemt.

  2. Niels Poulsen

   Med “den decimerede yderste højrefløj” mener jeg de debattører på sociale medier og i den offentlige debat, som er så højreorienterede og ekstreme, at de ikke er en del af det repræsentative demokrati. Det er anarkister, som ikke kan se sig repræsenteret af nogen af partierne på Christiansborg og derfor stemmer blankt. Det er antimyndigheds-ekstremister. Det er modstandere af vores medier, domstole, uddannelsessystem etc. Det er vaccinemodstandere, klimabenægtere, valgbenægtere, Putin-sympatisører og altså også demokrati-kritikere.

   1. Privatdetektiven

    De ægte nationalkonservative benægter ikke klimaet,
    for det findes selvfølgelig. Det de siger er at co2 er en
    uskadelig, nyttig og nødvendig del af luften. Og hvad
    Pfizers og Modernas “vacciner” angår, har Snaphanen
    og Hodjas blog fremlagt beviser for at der er noget
    helt galt. Hundredvis af læger, virologer og andre
    har påvist alvorlige bivirkninger. Netop i dag er der
    nye opslag på nettet om emnet. Hvad valg angår, er
    der i mange videoer oplysninger om manipulerede
    valg i USA og flere andre lande. PragerU fortæller
    mere om co2, vindmøller og el-biler.

 24. Flaben Fræk

  Eminent beskrivelse Asger her lancerer gældende demokratiets deroute worldwide – Men vi følger fint med her til lands hvad gælder rundbarbering af demokratiet og i særdeleshed af nærdemokratiet – Det begyndte vel (deromkring) med Kommunalreformen i 1970, fulgt op af Kommunalreformen i 2007 og nedlægningen af de14 amter – Som om det ikke er slemt nok, her henset til borgernes indflydelse, så kvitterer de politikere (de få magtfulde, som stadig er tilbage i den politiske manege) med, i modstrid med valgets resultat, at etablere en tværpolitisk crypto-fascistisk junta som uden blusel har tilranet sig magten i landet.

  Fascisme er et hårdt ord, men i min bog er love- og forordninger som indføres mod folket vilje, Fanden broderer mig, rendyrket fascisme; Jf. de opfølgende meningsmålinger som har fundet sted i kølvandet på regeringens udskejelser,

  Og så skal man, Gudhjælpemig, lægge øre til, fra en hoverende figur som Baron von Græsted, at man jo bare kan afsætte regeringen ved næstkommende valg – Jawohl Herr Kommissar! – Men Vær på vagt kære læser! – Bliv ikke overrasket hvis regeringen, når den tid oprinder, har indført love- og restriktioner som, i lighed med de politiske tricks Asger blotlægger i ovenstående, har kørt demokratiet direkte i lokumsspanden; vi fornemmer allerede lugten!

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Lige nu er SVM ved at gøre Søren Pind til censur-bureaukrat. Han skal sørge
   for at ytringsfriheden minimeres/ afskaffes. Et job han med glæde påtager sig.
   Pind er nemlig slet ikke borgerlig, men rødradikal hele vejen igennem. Og han
   har længe ment at ytringsfrihed og demokrati er noget snavs. Nu bliver han
   så Mettes, Ulykkes og Bællemandens håndlanger. EU er også på vej med
   censur. Farvel til demokratiet og goddag til fascismen.

   Og så vil SVM vistnok også give WHO ret til at bestemme over folkesundheden.
   Derfor kan TVANGS-medicinering med “vacciner” fra Pfizer blive obligatorisk
   fra senere på året eller til næste år. Derefter vil Danmark have tilstande der
   ligner dem i Australien, Canada, Sverige og Kina.

   Covid-tyranniet var bare opvarmning, iflg. Hodja og Snaphanen.

 25. Michael Andersen

  Piotr: Hvordan får vi folk motiveret?

  Nærhed er et oplagt valg og et virkeligt alternativ frem for digital afstand. Naturligvis er der ikke plads til alt som bedre trives i det fjerne. Der skal være plads til forskellighed men forskelligheder der trives i det fjerne, trives ikke i det nære.

  Der er et naturligt behov for nærhed. Nærhed motiverer og nærhed får mennesker til at arbejde sammen. Nærhed forpligter i skolen, i virksomhederne og i fritiden.

  Alt for længe har vi haft et diktatur på 90 mandater efter mottoet; split og hersk. Meningsmonopolet er fjernt fra danskerne og alt for længe er vi blevet splittet ud mod hinandens forskelligheder.

  Det handler om at det fjerne må passe sig selv og at flere vinder i det nære. Søger danskerne i hjertet er der flertal for at dele det nære med de nærmeste.

  Det nære er tættere på end det fjerne. Vejen frem er mindre kommuner, mindre skoler, mindre byer, nærbutikker og nærdemokrati.

 26. tavsen

  “Hvordan får vi folk motiveret?”

  Ved at frigøre dem fra alskens sociale tilskud, så mennesker ikke føler afhængighed og pligtskyldighed til at stemme for flere vanedannende ydelser

  1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   Lettere sagt end gjort. Nærmest ren teori. Det
   vil kræve at et flertal af politikere pludselig skulle skifte holdninger
   og meninger, og blive til nogle helt andre typer som havde stor sympati
   for Danmark og danskerne, og som ville forsvare og bevare de folkelige
   værdier og interesser. Men hvor skulle denne omvendelse komme fra?
   De nuværende partier og medier ønsker danskerne hen hvor peberet
   gror, vi skal jo udskiftes med evighedsturister. Man er i fuld gang med
   at fratage danskerne deres land, byer, boliger, kultur, penge, velfærd
   og sundhed. Man har planer om insekter, WEF og WHO politik og andre
   uhyggelige og folkefjendske tiltag. Kriminaliteten er kraftigt forværret og
   tilstandene i sundhedsvæsnet og ældreforsorgen er mange steder horrible.

   De mennesker der fylder mest på Borgen er radikale og røde betonhoveder
   som går ind for EU- fjernstyring, diktatur, afrikanisering, islamisering og ned-
   brydning af familieværdierne, traditionerne og danskernes indfødsret, borger-
   og menneskerettigheder. De foragter deres eget land og deres egne landsmænd.

   Vælgerne har snorksovet eller har ladet sig bedrage siden 1968 og 1983,
   og nu er løbet ved at være kørt. Vi får samme sørgelige skæbne som
   svenskerne og dem i Venezuela, Libanon og Nordkorea. Hør om de dystre
   totalitære planer hos Redacted, Tucker Carlson, Snaphanen og Hodja.

 27. Ivan Dybdal

  Trenden skifter stadig. Er klimaet det nye sort? Selvom jeg sjældent ser de statsejede massemedier, DRTV og Tv2 , synes jeg altid de propaganderer for klimaet? Det må jeg acceptere som statens public service.
  Vi skal dog huske, synes jeg, at klimabenægtere ikke er noget nyt: Da vikingerne tog derop i 900-tallet var klimaet varmere end på Grønland i dag. De kaldte lidt optimistisk for Grønland (som det jo stadig hedder! 🙂 ) og oprettede landbrug, fordi de kunne dyrke jorden og holde køer og andre dyr.
  Desværre blev klimaet i de følgende århundreder koldere og den lille istid satte ind i starten af 1400-tallet.
  De boede der i næsten 500 år, men det koldere vejr gjorde det sværere at drive landbrug, men gårdene står der såvidt jeg den dag i dag som ødegårde.
  (Nok et besøg værd for klima benægtere? 🙂

 28. Der var engang et yndigt land

  Det fremgår nu af Hodjas blog at
  statistik-tal vedr. overdødelighed er blevet manipuleret.
  Læs under opslaget om 44% overdødelighed blandt
  yngre mennesker. Et tal opgjort af aktuarer. Der er
  ting som “systemet” ønsker at skjule. Endnu engang
  afsløres det at vi ikke kan stole på ret meget af det
  som myndigheder, partier, medier og politikere
  fortæller offentligheden/ befolkningen.

 29. tavsen

  Ikke overraskende tavshed om det, 126.862 opholdstilladelser på eet år.

  Kan det være noget Biden har påført Nato-landene for at nedbringe hans katastrofale open borders politik?

  2-3 millioner illegale indtrængende er da et sikkerhedsrisiko.

  følg med her https://www.foxnews.com/category/us/immigration/border-security

 30. Christina Pihl

  Den model vi blev solgt er…at de mange bestemmer gennem de få.
  Men i virkeligheden afgiver man sin stemme, når man stemmer. Slå det selv op. Således er det formuleret på Folketingets side. Afgiver. Altså ikke flere muligheder for at blive hørt de næste 4 år.
  Så i virkeligheden er det de få, der bestemmer over de mange. 90 mennesker er nok.
  Demokratiet er ikke beskrevet på Folketingets side, men der refereres til forfatningen som er Grundloven. I Grundloven er ordet ‘demokrati’ ikke nævnt en eneste gang. Til gengæld står der ‘kongen bestemmer’ og at vi har indskrænket monarki.
  Måske Martin Tidsvilde har ret… at alt bestemmes i Statsrådet…og at Folketinget bare er en snakkeklub…? Og at Dronningen i virkeligheden bestemmer?

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *