HVALEN PÅ STRANDEN

Der ligger en strandet hval og skvulper i brændingen. Inde på land står 26 tilskuere, som skændes om, hvad man skal gøre. Er vi mange nok til at skubbe dyret tilbage i havet? Skal vi lade den vrikke sig selv tilbage på dybt vand? Skal vi ringe efter Falck eller politiet og lade dem tage affære? Hvalen er naturligvis den politisk forliste Europæiske Union, som ligger hjælpeløs i strandkanten. Vi medlemsstater står som rådvilde tilskuere og har nu som før ingen planer for Unionens fremtid. Når vi ser tilbage på 50 års medlemskab af EF/EU må vi konstatere, at intet dansk regeringsbærende parti, ingen minister har nogensinde udviklet en plan for det europæiske politiske, økonomiske og kulturelle samarbejde og taget en folkelig debat om sagen. Samtlige medier og politikere betragter EU som et voldsomt naturfænomen, man ikke kan gøre noget ved. Det er der bare.

Vi vidste aldrig i Danmark, hvad vi ville med EU. Vi vidste kun, hvad vi ikke ville. Det demonstrerede vi så i 1992, hvor folket stemte nej til Maastricht-traktaten og dermed nej til unionsborgerskab, deltagelse i Euroen, nej til forsvarssamarbejde og til overstatsligt samarbejde om Danmarks indre anliggender. Hverken medier, politikere eller kommentatorer har nogensinde fremlagt en plan, der foreslår et konkret mål for Unionens organisatoriske og politiske udvikling med anvisninger til, hvordan vi når derhen. Folket ønskede ikke at beskæftige sig med EU. Vi delte os for og imod Unionen. Der var de Radikale, store dele af Venstre og Europabevægelsen, der ikke kunne få nok af EU og ville have mere. Og så var der Dansk Folkeparti og Konservative (Unionen er stendød!), der ville slå de politiske bremser i for yderligere suverænitetsafgivelse  med et stilfærdigt ja til samarbejde, men ikke Halleluja til videre politisk integration.

Danmark stod ikke alene med sin velvilje til samarbejde, men modstand mod en krybende EU-statsdannelse. Samme tendens så vi i de andre medlemslande, hvor begejstringen for en fremtidig EU-forbundsstat var tilstede hos de oprindelige seks underskrivere af Rom-traktaten (Frankrig, Tyskland ,Italien, Holland, Belgien og Luxembourg), men efterhånden som årene gik fik også de stiftende fædre kolde fødder, og i dag er der reelt ikke klare fortalere for den europæiske forbundsstat, der jo ellers var hele hensigten med det oprindelige samarbejde. Dog med en enkelt karismatisk undtagelse.

 I år 2000 holdt Tysklands nye udenrigsminister Joschka Fischer en historisk tale på Humboldt Universitetet i Berlin. Her gik han med brask og bram ind for det han kaldte ’et fuldt parlamentariseret EU’, altså en europæisk forbundsstat efter amerikansk forbillede.  Fischer forestillede sig et parlament i to kamre som i USA, hvor overhuset eller senatet skulle bestå af to senatorer fra hvert medlemsland uanset indbyggerantallet. Dette ville give en effektiv beskyttelse af mindretallets interesser, idet lille Danmark med 5 millioner indbyggere ville få samme repræsentation som Tyskland med 80 millioner indbyggere. EU-regeringen skulle afspejle det parlamentariske flertal og ikke som i dag udpeges af de enkelte medlemslande. Som i USA skulle de europæiske delstater have fuld autoritet og suverænitet over egne anliggender således, at EU-regeringen kun tog sig af opgaver, der kræver en fælles løsning. Det drejer sig om forsvar, udenrigspolitik, penge-og finanspolitik. Her var der for første gang et konkret og gennemarbejdet forslag til et fremtidigt, fuldt demokratiseret EU til afløsning af den nuværende hybrid-stat, der er havnet mellem demokrati og formynderstaten uden at kunne bevæge sig væk fra sin fastlåste politiske lammelse.

Fischers flamboyante forslag blev naturligvis drøftet en del i medierne, men blev politisk diskret fejet ind under gulvtæppet uden mange kommentarer. Forklaringen på forslagets stille død fik vi i en lukket kreds først nogle år senere. Uffe Ellemann og jeg var som de danske repræsentanter valgt ind i Europas mest prominente tænketank, European Council on Foreign Relations. Deltagerne var alle enige om, at EU politisk lå i ruiner, men ellers strittede vores politiske holdninger i alle retninger, idet vi kun havde det tilfælles, at vi alle gik ind for et tæt europæisk samarbejde. I min tid i tænketanken kom der således aldrig konkrete projekter eller planer ud af møderne, men til gengæld en række særdeles interessante drøftelser med førende europæiske politikere, embedsmænd og kommentatorer. Ordet var frit, da der ikke måtte refereres offentligt fra møderne. Det viste sig nu, at der var betydelig principiel interesse fra både tysk og fransk side i at gå videre med Joschka Fischers plan, men også kun principiel. Frankrigs økonomi var simpelthen i så dårlig forfatning, at tyskerne ikke ville i forbundsstat, før franskmændene havde slanket deres offentlige sektor og havde banket den økonomiske vækst i vejret. Tyskland stønnede endnu under byrden med at fusionere det ruinerede DDR ind i Forbundsrepublikken. For tyske politikere eksisterede der ikke noget større mareridt end at komme i seng med Frankrig, der ville få adgang til de tyske indtægter og samtidig kunne eksportere sine udgifter til sin rige nabo.

Og der står vi så i dag. EU’s medlemsstater kan ikke beslutte sig for, om vi skal gå videre med demokratiseringsprocessen af parlament og kommission eller om vi skal koncentrere EU om handel, trafik og forskning. EU-kommissionen arbejder målrettet på at etablere den centraliserede formynderstat. Medlemmerne vil beholde deres suverænitet og udelukkende have kommercielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde med nul politisk magt til Kommissionen. Der står vi så. Fanget mellem det nationale og det overnationale. Hvalen ligger der endnu. Ingen løsninger i sigte. Ingen bjærgning på vej.  Og det er måske ikke det værste, der kan ske.

Den 2, marts 2023

20 Thoughts to “HVALEN PÅ STRANDEN”

 1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Er EU ikke ved at udvikle sig til et europæisk
  diktatur som kræver at fjernstyre landene ned i de mindste detaljer.
  Er EU ikke ved at blive til en ny Sovjet-union version 2? Man har
  lige vedtaget at mad skal tilsættes insekter. EU-parlamentet er mest
  eller kun til pynt, ligesom parlamentet i USSR under Stalin. Hvor der
  også var en forfatning spækket med borger- og menneskerettigheder.
  De betød bare intet i praksis. Borgerne var retsløse og kunne blive
  henrettet eller sendt til Sibiriens KZ-lejre for ingenting. Der var masser
  af skueprocesser med pivfalske anklager. Mette & co. har fornylig
  foræret EU 25 milliarder kroner. ekstra oveni kontingentet, og har
  vist også skrevet under på at være med til at hefte eller kautionere
  solidarisk for et EU-lån på over 5000 milliarder kr. EU har også
  medvirket til at lukke tog-fabrikker og andre virksomheder i DK. Og
  nu vil EU have 35 millioner kulturfremmede flyttet fra Afrika til
  Europa. Og EU kommissionen har vist ikke modsat sig at WEF og
  WHO politik overtager styringen af Pfizers “vaccine”-programmer.
  EU har heller ikke gjort ret meget for at forhandle fred og afslutte
  krigen i Ukraine.

  EU= Europas Undergang, mener mange europæere. Man kan
  håbe at de ikke har ret. Det vil nok være bedre med EUs undergang.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Ja, resultatet af EUs totale svigt med
   Frontex-grænsen mod Middelhavet, hvor den lovede kontrol af
   den ydre grænse er udeblevet gennem over 25 år, kan nemt blive
   Danmarks ruin og undergang. For mere end 200 millioner afrikanere
   må forventes at rejse mod Europa for at få ophold og forsørgelse.
   De første mange millioner er allerede ankommet. Og et par millioner
   eller flere vil sikkert sætte kursen mod Danmark. Iflg. nettet er EU
   endda begyndt at bruge store færger til at sejle migranter fra Afrika
   og Mellemøsten til Europa. De danske politikere vil heller ikke have
   begrænsninger på antallet. De konservative mener at DK har plads
   til 10-15 millioner asylanter. (Pernille Weiss og Pape mfl.) Når disse
   indvandrere er kommet på plads, vil danskerne være fordrevet eller
   “decimeret”/ udrenset.

   1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

    Fremtiden ser meget sort ud. Vi har et “folkestyre” som
    fungerer hen over hovedet på folket, et styre som endda
    bekæmper folket. Som endda vil udskifte folket. Man vil
    endda sætte fart i denne udskiftning ved at bruge insekter
    og ved at køre folkesundheden i sænk.

    Sådan ser det i det
    mindste ud. I snart 7-10 år i træk har man ladet sundheds-
    væsnet forfalde. Man har tilladt masseindvandring trods
    løfter om det modsatte. På familie-områderne er har man
    oprettet systemer som udsætter børn og forældre for en
    slags terror-regimer.

    Og man bruger løgnepropaganda om
    co2 og klimaet, med henblik på at vende bunden i vejret
    på samfundet. Og nu vil man også have landbruget og de
    små og mellemstore virksomheder ind under åget. Og
    borgerne vil man tvangsstyre med voldsomme mængder
    af digitalisering, intens 24/7 overvågning, aggressive nye
    regler, obligatoriske sundheds-programmer af den mest
    nærgående og totalitære slags, plus aktiv dødshjælp og
    andre nye former for “velfærdsservice”.

    Herunder bl.a.
    afskaffelse af kontanter samt et hav af andre diabolske
    tiltag, som vil forvandle Danmark til et meget ubehageligt
    og menneskefjendsk samfund. Partiernes politik risikerer
    at fattiggøre og ødelægge millioner af danskeres tilværelse.
    De sidste nyheder om den uhyggelige udvikling kan man
    finde hos Hodja og Snaphanen.

    1. Der var engang et yndigt land

     Borgens samlede politik er forrykt, fascistisk og
     i længden sygdomsskabende og dødbringende.
     Ingen tvivl om det. Mette F har været toparrogant
     og herskesyg fra starten, og efter at SVM regeringen
     er dannet, er endnu mere arrogance og dumstædighed
     kommet til syne. Begrundelsen for at afskaffe en fridag
     og helligdag er pillet fra hinanden. Men SVM tromler
     bare videre med nye endnu mere upopulære og trælse
     udspil. Og de reformer der skulle skaffe danskerne et
     bedre sundhedsvæsen er udskudt til en fjern fremtid.
     Mens reformer der vil udplyndre danskerne og tvangs-
     styre os endnu grundigere, bliver rykket frem.

     Politikerne er ved at forvandle vores land og samfund
     til et vanvidsland og et Kammerat Napoleon samfund.

     1. De syv små dværge

      Det er lidt “sjovt” med de
      senere regeringer. Eller rettere sagt, det har været en grim
      og sørgelig omgang. Fra 2015 kunne det være gået fremad. 2019 kunne være blevet et stort vendepunkt. Men 2015-19 var et stort flop, og tiden efter 2019 har også været præget af løftebrud, magtmisbrug, uduelighed og kynisme. Og tiden siden 1990 har været præget af
      skrappe besparelser, centralisering og lukninger.

      Først lovede Mette 2018 at hospitalerne skulle have et mægtigt løft.
      Men det eneste der skete var at sundhedsvæsnet
      blev meget ringere. Bl.a. fordi tusindvis af sygeplejersker og læger flygtede. Og fordi man holdt op med at lytte
      til patienter og pårørende. I stedet skulle personalet
      bruge deres tid på elendigt fungerende digitale
      “løsninger” og dødssyge IT-systemer. (Sundhedsplatformen)

      Så ville Mette være børnenes minister. Ved at tvangs-
      fjerne så mange som muligt, ved at gøre dem helt
      forældreløse, ved at fortsætte terror-regimet mod
      børn og fædre på skilsmisse-området.

      Også den sociale velfærd blev mere elle mindre
      afløst af bureaukrati og tyranni. Som jobcentrene er
      et eksempel på. Før i tiden havde man sygekasser
      og fagforeninger til at ordne problemerne, og det
      fungerede langt bedre.

      Men siden 2019 mere bureaukrati præget af kolde hænder og mangel på varme hænder. 21-22.000 flere kolde hænder på tre år.

      Og nu vil man skabe en fremtid hvor både børn og
      voksne kommer til at leve og dø i et totalitært, sygt og
      afsporet samfund præget af kafkaske og svenske tilstande. Og et fattigt samfund fordi hundredvis af
      milliarder af kroner vil gå til indvandring, “integration”
      og kamp mod det frygteligt farlige co2-spøgelse.

      Mette ville også håndtere corona-influenzaen så ikke et
      eneste liv gik tabt. I stedet blev der skabt et sådant kaos,
      at ventelisterne blev kilometerlange. Og tusinder af
      danskere er skadet eller omkommet unødvendigt, pga. dette kaos,
      og iflg. nettet er der en stor overdødelighed pga. Pfizers
      tvivlsomme produkter. Og nedlukningerne skabte
      frustrerede skolebørn og forældre, triste ældre på
      plejehjem og en bølge af konkurser. Milliarder af kroner er gået tabt. Og alt det pga. af en falsk pandemi, noget
      som burde have været gennemskuet fra starten af,
      eftersom WHO og Fauci ret åbenlyst havde fusket
      med definitioner og regler.

      Og nu vil Mette, Lars og Jacob så også have WEF, WHO
      og EU til at bestemme at vi skal have græshopper i maden og tvangsmedicinering med korte mellemrum.
      Og kontanter skal udfases, så enhver lynhurtigt kan
      gøres ludfattig og sulten, ved at lukke betalingskortet,
      hvis vedkommende ikke er 100% politisk korrekt. Samme
      system som i Kina eller Nordkorea.

      Pensionsalderen er sat i vejret, og man har afskaffet
      en fridag. Der skal presses mere arbejde ud af
      danskerne, mener socialkammeraterne. Vi har nu
      vistnok den højeste eller næsthøjeste pensionsalder
      i Europa. (?)

      Christiansborg skader mere end den gavner. Den er
      blevet en trussel mod danskernes sikkerhed og frihed,
      familieværdier, liv og helbred, økonomi og MR. Og
      det ser ud til at der ingen fremtid er til danskernes
      børn og børnebørn. En folkeudskiftning er jo i
      fuld gang. Det er statsterror. I starten sker den
      stille og roligt, men Sverige og Libanon etc. viser
      hvad det ender med lidt senere.

 2. Henrik Wegmann

  Danmarks medlemskab af EU har hele tiden været grundlovsstridigt. Hverken det danske Folketing eller resultatet af en folkeafstemning kan lovligt medføre, at Danmark overdrager beføjelser til andre end mellemfolkelige internationale myndigheder. som eksempelvis FN. Og i så tilfælde endda kun i et nærmere bestemt omfang. Eneste alternativ er en grundlovsændring. Det fremgår tydeligt ag Grundlovens paragraf 20.

  EU er en overstatslig organisation og altså det modsatte af, hvad fremgår af Grundloven. De beføjelser, som Danmark nu i årevis har afgivet til EU, er bestemt heller ikke i et nærmere bestemt omfang. Faktisk tvært imod. Beføjelser – altså magt – er afgivet i et så grænseløst omfang, at Danmark ikke længere er et land med national selvbestemmelse. Vi er ganske underlagt EU’s nutidige og fremtidige bestemmelser.

  I mangel på en forfatningsdomstol burde Højesteret for mange år siden have stoppet dette vanvid.

 3. Jc Holland

  At handle uden at bekrige hinanden er en fantastisk succes. Danskerne stemte ja til EF.

  At bestemme hvad de enkelte sprog-områder, kulturer og nationaliteter skal have af abortregler, woke, grænsekontrol og leflen for alt fremmed … er overgreb og diktatur af værste skuffe. Danskerne stemte heldigvis nej til Unionen.

  Men levebrødspolitikerne ville det anderledes. Ikke bare i Danmark men i alle medlemslande er folket ført bag lyset. Vi er pludselig med i Unionen om vi vil det eller ej…

  …og ja.. Unionen ligner idag en strandet hval der puster og stønner om solidaritet, kammeratskab, inklusion og rummelighed…. hvis altså alle medlemslande slikker den et vist sted…
  Alle statsfinancierede europæiske medier agerer håndholdte mikrofoner, skamroser den prustende hval…der nyder når læberne opmuntrer det store pattedyr…

  Alle seere og lyttere har selvfølgelig hørt om hvordan Pravda prøvede at gøre den Sovjetiske Hval …den med de Røde Stjerner til den flotteste og største hval nogensinde …og tænker:

  MÅ DEN EUROPÆISKE FØLGE DEN SOVJETISKE…
  ned på..
  HISTORIENS LOSSEPLADS

 4. Michael Andersen

  ”EU-kommissionen arbejder målrettet på at etablere den centraliserede formynderstat”.

  Situationen er at Europæerne er viklet ind i et kludetæppe af forskelligheder og heraf følger et kludetæppe af forskellige ideer.

  Problem 1 er at en central formynderstat ofte er begrænset af to ideer, ensretning og overvågning.

  Problem 2 er at formynderiet ofte lever af konspirationer som følge af ensretning og overvågning.

  Løsningen er at lade ideer opstå som konsekvens af et frit sprog og frie tanker. Løsningen er at alle ideer frit præsenteres på markedspladsen for ideer og at de handlende frit kan enes om prisen. Et frit sprog og frie tanker skaber som oftest vindere og geniale opfindelser.

  Der er bedre ideer end at leve af at skabe dårlige. I længden vinder den bedste ide, ellers havde mennesket stadig boet i huler.

 5. Jc Holland

  Den strandede hval består af 27 lande, 27 sprog, 27 kulturer, 27 tolke. Enhver der har boet i kollektiv ved hvor lang tid det tager at tage en runde hvor alle byder ind og kommer med løsningsforslag. Et sandt mareridt bare at komme runden rundt. Og at alle skal være enige kan kun ske ved at sætte pistolen for panden for de genstridige.
  Rødfascismen banker på.
  Hvalen udånder.

 6. De syv små dværge

  PS: Nu vil SVM regeringen også forringe
  uddannelserne, ved at skære studietiden ned til det halve.
  Det vil naturligvis forringe det faglige niveau fremover.
  I forvejen er man ved at gøre Danmark til en 3. eller
  4. rangs nation. Læs vores kommentar højere oppe.

  1. Skjoldungen

   ==> Bent A.: I skrivende stund har du i 6 ud af 10 indlæg belært os uvidende læsere af denne blog om hele den danske verdenssituation, men glemt at fortælle os, at Store Bededag er afskaffet! – Hvorfor en sådan forsømmelighed?

 7. De syv små dværge

  Det korte af det lange er at regeringen
  tumler og fumler rundt som en søsyg fulderik på TitanicDanmarks
  skrånende dæk, der er så skråt at en kæntring ikke behøver være
  særlig langt væk. En del passagerer er allerede kommet til skade,
  mens andre er røget udenbords ud til hajerne.

  Eller for at sige det på en anden måde. Christiansborgs forenede
  partier har helt opgivet at rette skuden op. De har løsnet bundventilerne
  så vandet strømmer ind, lasten har forskubbet sig, det gør man heller
  ikke noget ved, de kæmpestore motorer er ved at overhede på grund
  af dårlig pasning, og på broen snakker man om at nu skal skibet
  fremtidssikres, og passagerernes komfort og velbefindende skal i
  centrum, men at en del passagerer er blevet syge kan man ikke gøre
  meget ved, da skibslægen er afmønstret. Der er kun plastre og
  nødforbindinger tilbage.

  Søkortet er blevet væk, navigation har man ingen forstand på
  for der er kun snakkehoveder og hundehoveder tilbage på broen.
  Dem der har viden om hvordan et skib skal sejles, har man sendt
  under dæk, fordi deres viden besværliggjorde de fine forhandlinger
  om hvilken sejlads og kurs man skulle gå ind for, nu hvor man er
  kommet ind i et farvand med skær og rev, sørøvere, tyfoner og
  drivminer. Det er dog ikke noget som bekymrer amatørerne i
  styrehuset, de hygger sig med smørrebrød, kaviar, fadøl og cognac,
  dansetrin og klog snak, og og de går ud fra at det går nok altsammen
  deres tid ud.

 8. Michael Andersen

  ”Frankrigs økonomi var simpelthen i så dårlig forfatning, at tyskerne ikke ville i forbundsstat, før franskmændene havde slanket deres offentlige sektor og havde banket den økonomiske vækst i vejret”.

  Inden Corona var Frankrig og Tyskland godt i gang med at trække EU i en gunstig økonomisk retning.

  Frankrigs bnp-vækstrate for 2021 var 6.82 %, en stigning på 14.6 % fra 2020. (Makrotrends) og hen over et længere perspektiv oversteg den tyske økonomiske vækst i 2017 den gennemsnitlige vækstrate i de sidste ti år (+1,3 %) med næsten et procentpoint. (destatis.de jan. 2018).

  Selvom det er vanskeligt at sætte tal på pengestrømmene fra EU til USA, synes der at være en tendens der starter med Corona-krisen, forøges med krav om grøn omstilling og for alvor tager fart med Ukraine krisen. Tendensen er at enorme summer forsvinder ud af EU og at den fælles gældsbyrde stiger betragteligt for at dække nedgangen i produktivitet.

  Tendensen er også at valget af Præsident Biden og SVM regeringen har forstærket brugen af narrativer. Om fred, økonomi, vacciner, klima, racer, køn og seksualitet.
  Og imens der fortælles eventyr bliver vi fattigere.

  Først og fremmest virker det til at narrativerne dækker over at der ophobes betydelige summer i pengetanke som er venligt stillede overfor Biden regeringen.

 9. Peter Winther

  Kære Asger. Det er ganske URIMELIGT at sammenligne EU med en hval!
  Hvaler, uanset hvilken “model”, ER meget intelligente og fornuftige dyr.
  EU er ingen af delene!

  1. Det er korrekt, men her taler vi om en halvdød, strandet og ret hjælpeløs hval. Er det ikke lidt mere acceptabelt?

 10. Den Nervøse

  Så længe EU ikke kan og navnligt ikke vil beskytte vores ydre grænser, så skal de ikke gøre sig forhåbninger om noget som helst overnationalt!
  EF var en genial opfindelse EU er – ja os bare kalde den en strandet hval.

  Så længe Tyskland og Frankrig er og har været så tøvende med hjælp til Ukraine, sammenlignet med Storbritanien og Polen, så skal de to lande ikke gøre sig nogen forhåbninger om at stå i spidsen for Europa.

  De Østeuropæiske lande ser med undren og foragt på den tyske Woke dagsorden, de griner ad tyskerne og respekterer kun deres penge.

  Verden ser med undren på specielt Tysklands og Italiens naive energipolitik, de troede virkelig, at bare vi handler sammen, så går det nok alt sammen. Angela Merkel har virkelig fået et noget flosset eftermægle.

  1. Privatdetektiven

   Enig med den nervøse i at Frau Merkel var
   en ret tåbelig og pladderhumanistisk politiker.
   EF var bare et udvidet handelssamarbejde,
   men overbygningen EU risikerer at bane vej
   for en ny Sovjet-union. Man vil sikkert prøve
   at tromle sig frem til at blive et overnationalt
   diktatur. Man er jo allerede kommet langt i
   den retning.

   Står man i spidsen for noget positivt ved at
   gøre krigen så voldsom som muligt? Er der
   ikke snarere tale om at man øger risikoen
   for 3. verdenskrig? Det kan anbefales at
   man først danner sig en mening, efter at
   have læst det væld af oplysninger om
   krigens baggrund og start, som leveres
   af Gravitas, Hindustan Times, Youtube osv.
   De danske MSM kan man slet ikke stole på.

 11. Flaben Fræk

  Gad vide om ikke den hval Asger beskriver skulle være en Narhval? – Jeg troede først at navnet kom af, at dyret lumskt narrede sit bytte; i så fald ville navnet passe fint på EU – Men det bliver bedre endnu kære læser; navnet på hvalen er afledt af oldnordisk náhvalr – Nár, kan oversættes til eller betyder lig (afledt af hvalens grå-hvide hudfarve) – Det bliver sgu uhyggeligt nu, ikke sandt – Nå, men hvis hval-metaforen holder vand, så er der vel håb forude?

 12. Michael Andersen

  ”EU’s medlemsstater kan ikke beslutte sig for, om vi skal gå videre med demokratiseringsprocessen af parlament og kommission eller om vi skal koncentrere EU om handel, trafik og forskning”.

  Hvad hvis der findes en app, der som et værktøj hjælper ”demokratiseringsprocessen” på vej?

  Vi kan kalde appen for Karma.

  Karma lover bekvemmelighed i betalinger, husker passet på rejser, sikrer identifikation i mødet med myndigheder og sørger for at din stemme selektivt bliver hørt.

  Karma har dine digitale penge, dit kørekort, din vaccinestatus, dit pas, dine skøder, dine aktier, din seksualitet, din etnicitet, dine eksamensresultater, dine politiske valg, dine arbejdsgiveres anbefalinger og din internet historik.

  Karma har dit kamera således du kan anmelde det som man ikke bryder sig om.

  Karma udregner din sociale kredit score, der er en kombination af hvor godt du sikrer staten. Høj score sikrer dig bedre jobs og højere status. Lav score sikrer at du kan søge natligt latrinarbejde. Karma kan bestemme at du kun kan købe vand og brød, slå alarm hvis du forlader hjemmet og trække bøder på kontoen.

  Karma er effektivitet.

  Den bedste ide er at stå for det besværlige demokrati, der ikke kan digitaliseres. En klog mand har sagt at man skal kende demokratiet på dets værktøjer. Vil man have bekvemmelighed så får man det.

  1. De syv små dværge

   Bekvemmelighed, lethed og enkelhed er lokkemaden.
   Du skal bare trykke på nogle knapper, så ordnes resten
   af digitalisering, af automatiske processer, af kunstig
   intelligens, af kolde robotter og matematiske formler/
   logaritmer.

   Men pas på, hver eneste tryk registreres og gemmes,
   og kan en dag bruges mod dig. Eller dit betalingskort
   spærres af politiske grunde. Og alt på din smartphone
   og din computer og meget mere kan også spærres og
   blokeres, ved en elektronik-fejl eller efter en politisk
   instruks. Hvis de udfaser kontanter, breve på papir,
   aviser på papir og mange andre “gammeldags” ting,
   bliver du totalt afhængig af statens velvilje og politikernes
   mening om dig. Og husk at politikere tit har vist sig at
   være ondskabsfulde og fuldstændig gak-gak. Digitalisering
   har en grim bagside, den kan udspionere dig døgnet rundt
   og gøre dig og din familie til ofre for skør og hæslig politik
   som INTET har at gøre med retfærdighed, velfærd, fornuft,
   humanisme eller demokrati.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *