HVEM SKAL NU BETALE?

Tiggeri plejede at være et spontant erhverv, hvor tiggeren udså sig et befærdet strøg i håbet om, at venlige mennesker ville kaste et par skillinger i skålen. Sådan er det ikke mere, tiggeriet er sat i system og foregår nu i stor skala, hvor det er nationer eller hele folkeslag, der ikke beder om, men kræver almisser fra udnævnte krænkere og syndere. Således har udviklingslandene i årtier krævet og modtaget gigantiske milliard -beløb  fra de tidligere kolonimagter og andre vestlige demokratier. Ved enhver lejlighed har u-landene præsenteret den evindelige fortælling om århundreders udbytning og fornedrelse begået af de hvide koloniherrer, der længe har erkendt deres synd og brøde, som så sones med en endeløs strøm af penge til de krænkede. Deakin Universitetet i Australien har i samarbejde med den danske professor Martin Paldam klarlagt, at der ikke kan konstateres nogen positiv effekt på modtagerlandenes økonomiske udvikling, som tværtimod er hindret af en omfattende korruption og svindel med bistandsmidlerne.

Nu er det så blevet klimatiggernes tur. Ved de seneste internationale klimakonferencer har u-landene med stigende aggression rejst krav om store milliarderstatninger for de industrialiserede nationers klimasynder, der angiveligt nu resulterer i omfattende tørke, skovbrande, orkaner og oversvømmelser. Der bliver ikke fremlagt dokumentation for disse påstande.  Der henvises bare til klimascenarier fra FN’s klimapanel (IPCC) og utallige reportager i medierne , der alle pålægger de vestlige demokratier skylden på grund af den stigende udledning af CO2. Det er for længst påvist, at voldsomme vejrfænomener ikke er tiltaget og skyldes som altid regionale vejrforhold og ikke CO2. Alle øsamfundene i Stillehavet og det Indiske ocean kræver skadeserstatninger for virkningerne af de forventede oversvømmelser, der vil bortskylle liv og ejendom på øerne.  Vandstanden i verdenshavet er dog de seneste 150 år kun steget med 30 cm pr århundrede, hvilket er en naturlig og ikke en alarmerende udvikling. Ved det seneste COP 27 møde i Egypten blev det klart, at de vestlige demokratier havde lugtet lunten og nok gentog deres tidligere svulstige løfter om kompensation, men dog uden at betale en krone.

Den professionelle tigger giver ikke op så let, men finder bare på en ny tigger-legende, der skaber adgang til kasse ét. Nu er det slaveriet, der skal udløse kompensation til efterkommerne af de millioner af slaver der fra omkring 1620 til 1865 blev fragtet fra Vestafrika til den nye verden i Amerika og Caribien. Sorte borgerrettighedsgrupper og andre NGO’er har lagt et voldsomt pres på Kongressen støttet af næsten samtlige medier, universiteter og sociale medier. Der er anlagt flere sager mod amerikanske virksomheder så som forsikringsselskabet Aetna, finanshuset Fleet Boston og jernbaneselskabet CSX. Påstanden er en omfattende skadevirkning på sorte amerikaneres liv og levned som direkte og indirekte følger af slavetidens undertrykkelse, frihedsberøvelse og grusomheder. Kravene løber op i tusinder milliarder USD. Hvis vi skal finde de oprindelige syndere, skal vi dog en tur til Afrika. Det var ikke europæere og amerikanere, der som slavejægere drog hærgende gennem jungler og savanner for at indfange slaver. De blev i store mængder leveret af griske afrikanske stammer til arabiske slavekøbere, der sørgede for sammenlænkning af fangerne og transporten til den afrikanske vestkyst, hvor kaptajnerne på slaveskibene så overtog ’ lasten’.

De islamiske slavehandlere havde dog deporteret omkring 10 millioner afrikanere til den arabiske verden, inden europæerne kom på banen, idet den muslimske handel med sorte slaver havde varet siden 600-tallet. Ifølge det historiske værk ’ Le Génocide Voilé’ var der mere end 17 millioner afrikanske ofre for den arabisk-islamiske slavehandel. Omkring 11 millioner afrikanere blev transporteret til Den Nye Verden (Race and Culture).  Hvis USA’s sorte befolkning vil have erstatning for forfædrenes vanskæbne, kunne de passende begynde hos de afrikanske stammesamfund og hos de islamiske nationer, der i øvrigt kastrerede samtlige mandlige slaver. Sådan fjerner man effektivt et fremtidigt erstatningskrav. Inden for erstatningsretten skal man kunne påvise en direkte skade, hvis man skal opnå kompensation. Det kunne jøderne efter Holocaust og de japansk-amerikanere, der blev ulovligt interneret efter Pearl Harbor. Begge  grupper fik milliardstore erstatninger. Det bliver ikke nemt for de amerikanske sorte efterkommere at dokumentere et tab af forsørgerevne, fordi en fjern tip-tip-oldefar måtte tilbringe sit liv i lænker. Det amerikanske samfund har udfoldet store anstrengelser for at gøre sin sorte befolkning til en aktiv og nyttig del af fællesskabet. US Census Bureau oplyser, at hvor 87 procent af sorte amerikanere i 1950 blev betegnet som fattige, er det kun 22 procent i dag. Afro-amerikanerne udgør 13 procent af USA’s befolkning, men hele 19 procent af de offentligt ansatte. Altså positiv særbehandling på arbejdsmarkedet.

Man får ikke et godt liv ved at leve på almisser. USA’s sorte befolkning burde gemme tiggerskålen væk, stoppe klynkeriet og tage ansvaret for deres eget liv. De kunne passende starte med familielivet.  70 procent af alle nyfødte sorte børn må vokse op i en familie, der består af mor og børn. Far er væk. Selv om sorte kun udgør 13 procent af befolkningen, optager de 33 procent af pladserne i fængslerne. Ikke fordi de er sorte, men fordi de er kriminelle. Afro-amerikanerne skal således feje grundigt for egen dør, inden de vrøvler videre om det onde hvide overherredømme. Fremskridt begynder med at tage ansvar for sit liv og sin familie.

52 Thoughts to “HVEM SKAL NU BETALE?”

 1. Jc Holland

  Det er meget simpelt. Hvis de hvide var onde og racistiske ville ikke en eneste farvet risikere døden i småbåde for at blive en del af de hvides hjemlande.
  Det vælter ind med farvede tiggere både i Europa og Nordamerika.

  VERDEN VIL BEDRAGES.!!

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Ja, og det bliver den. Og MSM har let spil.
   Længe har danskerne været alt for selvtilfredse, tankeløse og godtroende.
   I årtier har de slugt MSMs løgnekampagner råt. F.eks. dem om racisme,
   kælder-mennesker, kulturberigelse, uledsagede børn, faldende kriminalitet
   og økonomisk overskud via indvandring.

   Og nu guffer man også co2-løgnen i sig som var det højt smørrebrød og
   bedstemors æbletærter. Og ligestillings-propagandaen og stribevis
   af kommunistiske “sandheder” m.m. lader man sig også dupere af.

   Danskerne kan ikke finde ud af noget når det gælder overlevelse
   og egne menneskerettigheder. Og mændene slet ikke. De er
   blevet så dresserede, feminiserede og afrettede, at de er som små
   og artige børn. Og der er intet sammenhold mellem dem. De er dygtige
   på mange områder, men når det drejer sig om at forsvare familiens,
   børnenes, landets, folkets og egne interesser, er de som vandmænd,
   gopler, bløddyr og bævrende buddinger. I 40 år har de tamt og slattent
   fundet sig i det terror-regime som rødstrømper og rabiate feminister
   har oprettet på skilsmisse-området og på familie- og børneområdet i
   det hele taget. Ligestillingsforkæmperne og kvindesagskvinderne i
   de bureaukratier der forvalter og udmønter familie-politikken, har
   klassificeret mændene som untermenchen, som white trash, som
   mandlige personer hvis værdi er UNDER EN TIENDEDEL af kvindelige
   personers værdi. Hvis det ikke er frækhed, diskrimination og hadefuld
   kønsracisme, hvad er det så? Er det blot storhedsvanvid på egne vegne,
   eller er det pervers og fascistisk politik? Det ses ihvertfald klart at
   ligestillings-kampen er svindel og hykleri. De fanatiske kvindesags-
   kvinder der altid jamrer, tuder og hyler op om mangel på ligestilling,
   er åbenbart ikke andet end en samling hårdkogte bedragere.

   At mændene har fundet sig i det i så mange år, tyder på idioti. Og
   på en svampet moral. For det er ikke bare dem selv det går ud over.
   Skilsmisse-systemet elsker at gøre børn faderløse. Man kan roligt
   sige at det terroriserer både mændene og børnene. I det hele taget
   er sagsbehandlingen langt hen ad vejen en hæslig blanding af
   kommunisme, woke had, svindel og humbug. Det røde system
   foretrækker smadrede og splittede familier, enlige mødre og
   retsløse børn og fædre. Systemet er så pilråddent at det vil
   kræve en tyk bog at beskrive bare tre procent af ondskaben.

   Der er meget mere at sige om bananstatens behandling af
   egne borgere. Det kommer vi tilbage til.

   Men mændene har svigtet sig selv og ikke mindst dem de burde
   forsvare til sidste blodsdråbe. Og det er på tide at de indser at
   uden SAMMENHOLD vil de synke ned til en foragtet og afmægtig
   underklasse.

   Det med det manglende sammenhold har kunnet iagttages mange
   steder. F.eks. hos Uriasposten der på mange måder var en fin og
   oplysende net-avis, men som havde en mørk bagside i form af en
   meget omfattende skjult censur, så det endte med at U-P mest
   handlede om KMs personlige kæpheste. U-P kunne være blevet
   en guldgrube af delt viden, men endte med at være et sted hvor
   kun dyrkere af to-tre bestemte emner havde ytringsfrihed. Det
   medvirkede nok til færre støtter og til den senere lukning. Som
   dog sikkert var undgået hvis KMs ikke var blevet udsat for politisk
   forfølgelse ligesom Snaphanen, Jeppe Juhl og flere andre. Over-
   greb som viser at vores retsstat ikke altid har rent mel i posen.
   Alt i alt er det trist og ildevarslende at den slags kan forekomme
   i Danmark. Sidst var det Støjberg der fik ørerne i maskinen for
   at have en ærlig og absolut respektabel holdning til tvangsgifte
   børn. Jacob Sprællemand burde skamme sig året rundt.

   Mændene er blevet en samling slapsvanse når det drejer sig
   om børnenes og landets fremtid. Men der er også visse grupper
   af woke, radikale, rabiate, stupide og kortsynede kvinder som
   er med til at snigløbe og udhule danskernes frihed, sikkerhed,
   økonomi og fremtidsmuligheder. De kan kendes på at de har
   store og varme følelser for marxisme, indvandring, klimaredning,
   verdensredning og bekæmpelse af mænd, børn og civiliseret
   kultur. De foretrækker ligefrem barbari. Det viser de hver
   gang de får magt til at lovgive og administrere. Så skalter og
   valter de med andre mennesker, så det ender med kaos, tyranni
   og store tab.

   Den eneste måde til at undgå Danmarks ødelæggelse er vel
   efterhånden at Danmarks bedste mænd og kvinder tager sig
   sammen til at sige fra overfor de kliker og partier som arbejder
   på at destruere landet. Men om det kommer til at ske er
   antagelig meget tvivlsomt. Men det BURDE ske, for truslerne
   er nu så store og farlige, at danskerne så at sige står på en faldlem.

   Læs om de utrolige ting der sker i England, Holland og
   Sverige osv. (hos Snaphanen, Hodja, Youtube og Gravitas mv.)

 2. tavsen

  Det hele godt beskrevet i 1001 nats eventyr, oversat af Mogens Boisen. Den bedste oversætter nogensinde

 3. Michael Andersen

  En klog mand sagde for nylig at ærlige konservative har brug for et teknologisk Manhattan projekt for at imødegå venstrefløjen og neoliberales udnyttelse af sociale medier.

  I mens lever mellemmændene et fyrsteligt liv på skat, afgifter og afpresning mens de udbreder alverdens fantasifulde fortællinger om dem det er synd for.

  Forbrydere har gjort internettet til en trussel mod menneskehedens mentale sundhed.

 4. Ivan Dybdal

  Det er den enorme reduktion i dødeligheden af en lang række smitsomme sygdomme, der har medført den enorme befolkningstilvækst i verden.
  Globaliseringen af verdensøkonomien at gjort, at de mange mia. mennesker har kunnet leve. Fattigdommen i verden er i dag mindre end nogensinde.
  Der er nu mere end 8 mia. mennesker i verden og vestens andel er konstant faldende. I 1950 var vestens andel af verdens befolkning 22%. I dag er den mindre end 10%. I 2100 vil den være mindre end 6%. Det er kendt demografi.
  Befolkningstilvæksten i verden – alene i de seneste 93 år fra 2 mia. i 1930 til 8 mia. i dag – skyldes udbredelsen af vestens medicinske videnskab, der har reduceret dødeligheden – især børnedødeligheden – ikke mindst i ulandene. I århundrederne før 1800 steg verdens befolkningstal næsten ikke, fordi så mange døde tidligt i livet.
  Der er måske mange udenfor vesten, der misunder vestens levestandard, som de nu kan se på tv og internet. Teknologier som også er opfundet i vesten. Utak er verdens løn ? 🙁

 5. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Vesten er endnu ikke helt færdig og
  rabundus. Men det ser virkelig sort ud. Den samlede politik er
  ikke bare lettere ubegavet, ubehjælpsom og småtosset. Nej, den er
  skingrende sindssyg, fuldstændig åndsformørket og totalt katastrofal.
  Det er en ragnarok-politik som allerede har millioner af ofre, og som
  kan resultere i udryddelsen af størstedelen af de hvide europæere,
  skandinaver og amerikanere. Også selv om atomkrigen undgås.

  Hvad er forklaringen på at det er kommet så vidt? Der findes jo
  mange kloge, fornuftige, ærlige, ordentlige, flittige og gode mennesker. Javel
  ja, de er mange steder, og de har skabt noget der ligner vidundere på mange områder. Men desværre, de er i mindretal. Og på det politiske område er
  de ved at blive sat skakmat af uvidende, indoktrinerede, historieløse, naive
  og glemsomme vælgere, og af uduelige, tåbelige, skøre og samvittighedsløse
  politikere. Nogle af dem er rene galninge eller forbrydere. Men uanset hvor
  håbløse, nedrige eller korrupte de end er, kan de regne med massemediernes
  støtte. Som hidtil er lykkedes med at bortforklare og bagatellisere alt,
  fra masseindvandringen og folkeudskiftningen til undergravningen af
  familieværdierne og privates økonomi, frihed, tryghed og borgerrettigheder.

  Som sagt, de tænkende, fremsynede og ansvarlige er ved at blive fejet af
  banen. Og de brede befolkninger forstår ikke hvad der foregår. De står i
  løgn og billig fordummende underholdning til op over hovedet. Men er
  blevet manipuleret så snedigt og effektivt, at de tror at de er oplyste og
  lever i et velfungerende demokrati.

  Det sidste er ikke tilfældet, hvad man lettest og tydeligst kan se af de
  vanvittige og morderiske tilstande i England, Sverige, Canada, Frankrig,
  Australien og USA. Det er blot at gå på nettet hos Youtube mv.

  Men selvom det endnu er lidt mindre tydeligt at se i Danmark, Holland,
  Belgien, Tyskland etc., har hele Europa kurs mod undergang. Og hidtil
  har de borgerlige, konservative og nationale kræfter jo været passive,
  mens de røde og radikale kræfter har været særdeles aktivistiske. Det
  siger sig selv at sløv passivitet ikke giver mange sejre.

  Aamunds artikler er fremragende, ærlige og oplysende, men bør
  suppleres med Snaphanen, Hodja, PragerU og T. Carlson hvis man
  er det mindste i tvivl om hvad der er ved at ske med Danmark og en selv.
  Læs f.eks. under dannebrogsflaget mv. hos Hodja hvor der redegøres for
  hvor skadelig, fattiggørende, ekstremistisk og dødbringende visse
  partiers politik er.

  Vi lever nu i en tid hvor der er bud efter enhver dansker. Enhver kan
  blive næste offer for Borgens forrykte og forræderiske politik. Om en
  uge er der nok mindst 1000 nye ofre for dumhederne og udskejelserne.

  Danmark er i næsten frit fald ligesom England osv.

 6. HVIS DER STADIG FINDES ÆRLIGE VALG....?

  Hvis der stadig findes ærlige valg, hvor stemmesedlerne optælles
  på regulær og ærlig vis, kan folkeoplysning komme til at afgøre
  om danskernes fremtid udvikler sig til terror, blodbade og endeløse
  ulykker og rædsler, eller om vi får en nogenlunde fredelig og
  civiliseret fremtid. Derfor bør en omfattende folkeoplysning
  iværksættes, for det er sidste chance for at undgå at folkeskibet
  kæntrer og synker. Danmark er nu næsten bogstavelig talt som
  Titanic da det med høj hastighed havde kurs mod isbjerget.

  Virkelighedens Titanic var imponerende at skue, men skroget
  var af dårlig kvalitet og temmelig skrøbeligt. Og ombord var der
  gået ild i lasten af kul. Skibet betragtedes som bekendt som
  synkefrit, men det var langt fra sandheden.

  Folkeoplysning er nu et spørgsmål om liv eller død for det danske folk.

 7. Michael Andersen

  Folket er begyndt at sende bud efter flere almindelige mennesker til at lede og styre, frem for professionelle politikere med familienavne og forbindelser, der regerer i en menneskealder.

  AOC og Marjorie Taylor Greene er hadet af de etablerede, elsket af vælgerne og berømte for deres sandheder til hver deres side af midten.

  Ingen almindelige dødelige vil nogensinde kunne fremstille så fantasifulde scenarier som de der fremstilles i særlige tænketanke, der har til formål at centralisere magten hos stadigt færre og større internationale organisationer.

  Frihed udspringer ikke af tænketanke, fordi frihed er et princip, der kræver ansvarlighed.

  Der bliver flere AOCere, MTGere og Paludannere og folket tager glædeligt imod.

  1. Henrik Wegmann

   Michael Andersen:
   Hvilken AOC? Vel næppe AOC som i Alexandria Ocasio-Cortez, men hvem så?

   1. Michael Andersen

    HW Tak for kommentaren

    Det er i høj grad Bidens omfavnelse af AOC og Bernie Sanders dagsorden der driver demokraternes elendighed.

    Det er de venstreorienterede der fostrede ideen om moderne pengepolitik, hvor USA kunne bruge uendeligt uden at anspore inflationen, som insisterede på, at Biden gik i krig mod den amerikanske fossilindustri og som krævede en vanvittig tilbagerulning af grænsesikkerheden.

    Zoomere kan godt være utilfredse med, at Biden ikke gjorde mere, men langt de fleste af de vælgere, der gav demokraterne fuld kontrol over Washington, ønskede bare en ende på Trump-æraen.

    Biden har gjort sit bedste for at give AOC alt, hvad hun ønskede, og har derved kørt landet i sænk.

    AOC er populær. MTG er kompetent og populær

    Venligst

    1. Henrik Wegmann

     Michael A. – Tak for dit svar.

     Jeg skulle selvfølgelig have brugt et halvt minut mere på at læse dit indlæg, som var fuldt forståeligt. Beklager at have været til ulejlighed.

     1. Michael Andersen

      Det er mig der takker. Kritiske spørgsmål er guld:-)

 8. Thomas Poulsen

  Som Lise Nørgaard sagde i et radioprogram for et par år siden”Send togvogne med p-piller afsted mod Afrika”.

  Og jeg vi så tilføje, send dem også etik Arabien.

  1. Thomas Poulsen

   …til

 9. Arne Lago von Kappelgaard

  I dag ønsker de fleste politikere at være klodens Moder Teresia for andre folks penge. Og undskyldninger for fortidens såkaldte fejltagelser, bliver uddelt med rund hånd og ofte en økonomisk kompensation.
  En skam man har afskaffet Dårekisten.
  Der er absolut dåre kandidater nok i egne hjemlige tåber.
  Man kan ikke fordømme fortidens gerninger – de var børn af deres tid – baseret ud fra nutidens lune senge og behagelighed.
  Men tom retorik og hurtige løgne, slår i dag hurtigt rødder. Tidens hærgende horder af studentiokose drengerøve og hysteriske pigebørn, fortjener at blive talt midt imod.
  Godt nok er vi hvide gamle mænd ved at være en minoritet, men vi står fandeme for de fleste af de opfindelser der har gjort dagligdagen mere behagelig for alle. Fysik, kemi, matematik og lægevidenskab er stort set udviklet af den forhadte og udskammede hvide mand.
  Det samfund man (jeg) kendte for år tilbage, er ved at gå i forrådnelse og opløsning. Det ses på opløsning i normløshed, uansvarlighed, dårlige og selvdestruktive vaner, kortsynethed, moralsk deroute, grimhed, uvidenhed, overfladiskhed, TVs navlebeskuende udsendelser og dumhed. Tidsånden er det hurtige, det nemme, det ligegyldige, det platte. Det startede ikke på samfundets bund. Forrådnelsen begyndte i toppen – hos ”eliten” – hvorfra den har inficeret resten af samfundspyramiden som en kræftcelle, villigt sekunderet af en stor del af medieterroisterne.
  Man kan nu engang ikke ændre historien, men bør vi ikke snarere lære af den, og blive klogere!
  Mindst 13% af den danske befolkning bekender sig i dag til en kultur, som er helt uforeneligt med det danske livs-og værdisyn, for ikke at tale om den ligestillingskultur, som indfødte danske kvinder har erhvervet sig de sidste 100 år.
  Mod de stadige beskyldninger om racisme, kan man ty til trøst hos den store norske digter Arnulf Øverland, der har skrevet om nødvendigheden af, at der findes rå og simple mennesker, som rent ud siger det, de mener skal siges i sandhedens interesse. Jeg håber jeg er et sådant råt og simpelt menneske. Focus efter 40 års indvandring, er fortsat: -Vi blev aldrig spurt. Befolkningen er af sine politikere og dens eftersnakkere, blevet fyldt med løgn og halve sandheder, fortielse, manipulation, svindel og propaganda.

  1. Karsten Lund

   En oversat gammel kinesisk talemåde lyder sådan her:
   “Den ene generation planter træerne, og den næste vokser op i deres skygge”.

  2. Finn Jensen

   Arno Lago von Kappelgaard
   Kan ikke skrives bedre.

 10. Niels Poulsen

  Det er en over tyve år gammel “nyhed”, Aamund omtaler i sit blogindlæg. Det var den 26. marts 2002, at menneskerettighedsaktivisten og juristen, Deadria Farmer-Paellmann, anlagde et gruppesøgsmål i New York rettet mod 100 virksomheder, som ifølge hende har profiteret på slaveriet, heriblandt Fleet Boston Financial Corp., Aetna Inc. og CSX Corp. Retssagerne blev afvist.

  Det er ikke retfærdigt at kalde det for tiggeri. Slaverne udførte et arbejde, som de ikke fik løn for. Allerede kvækerne mente, at frigivne slaver burde få økonomisk kompensation fra deres tidligere ejere. Noget for noget. Det skal retfærdigvis siges, at nogle slaver fik tildelt jordlodder efter slaveriets ophævelse.

  Som sagt blev søgsmålene afvist. Nulevende personer kan næppe gøres økonomisk ansvarlige for deres forfædres handlinger.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Reparations_for_slavery_in_the_United_States

 11. Michael Andersen

  Slaverne udførte et arbejde de ikke fik løn for?

  Hr. NPs logik leder til reparation til slavedanskerne, som ikke får løn for den påtvungne indvandrerbyrde, der belaster kulturelt, økonomisk og sikkerhedsmæssigt.

  Reparationer er woke logik

  1. Niels Poulsen

   Den korrekte oversættelse af reparation er erstatning/kompensation. Danmarks rigdom er blandt andet skabt på baggrund af den såkaldte trekantshandel, hvor danskerne organiserede slavehandel på Guldkysten og udnyttede de sortes gratis arbejdskraft til sukkerørsfremstilling på Sankt Croix. Det var det danske erhvervsliv, som i halvfjerdserne inviterede de første tyrkiske gæstearbejdere til Danmark for at øge produktionen og dermed Danmarks velstand. Det danske erhvervsliv efterspørger stadigvæk udenlandsk arbejdskraft. Nye Borgerlige er det parti på Christiansborg, som har kæmpet mest ihærdigt for at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

   Slut på faktaboksen.

    1. Piotr

     Der skulle have stået fantasiboksen. Man så TRÆT. GAB!

     Direkte Demokrati NU! Stem BLANKT! SIAD! P.

 12. Vimmerby

  I erhvervslivet gennemtvinger kriser nytænkning op oprydning. Fælleskassen oplever ikke rigtigt kriser. Skatter og afgifter hæves bare årti efter årti, når fælleskassen fattes penge. Århundrede efter århundrede nærmest også. De virksomheder der leverer til fælleskasse sektoren tenderer til, at klare sig overordentligt godt. I længden ramler det hele naturligvis. Er enhederne for store (EU) er det decideret farligt, når det sker.

  1. Fra velfærdsstat til terrorstat

   Alene i Mettes regeringstid er der indført næsten 50
   nye afgifter, og den nye regering er på vej med endnu flere.
   Og mange af dens idéer er helt vilde og groteske. Den vil
   afskaffe helligdage og fridage. Store Bededag er kun begyndelsen.
   Og den vil have mange flere afrikanere og arabere flyttet til DK.
   Den går ind for WEF og WHO politik, trods de uhyggelige
   perspektiver. Og den vil fortsætte med Ulykkes planer om
   nedrivning af tusindvis af gode og udmærkede boliger.
   Hertil kommer krigerisk optræden selvom forsvaret og
   civilforsvaret er afskaffet eller flyttet til udlandet.
   Mink-branchen og masser af andre virksomheder har stadig
   ikke fået deres erstatninger, og antallet af konkurser sætter
   rekorder. Danmark er blevet fattigere siden 2020.
   Sundhedsvæsnet, postvæsnet, fængselsvæsnet og store
   dele af infrastrukturen er raslet nedad i kvalitet, busruter
   lukkes ned og kommunerne tvinges til at spare på den
   sociale velfærd. Milliarder af kroner flyttes over til mere
   indvandring. Vi er på vej mod kaos og farlige tider.
   Samfundet er ved at blive til en jungle.

   (M.A. skriver reparation, men mener vel kompensation?)

 13. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Alene i Mettes regeringstid er der indført næsten 50
  nye afgifter, og den nye regering er på vej med endnu flere.
  Og mange af dens idéer er helt vilde og groteske. Den vil
  afskaffe helligdage og fridage. Store Bededag er kun begyndelsen.
  Og den vil have mange flere afrikanere og arabere flyttet til DK.
  Den går ind for WEF og WHO politik, trods de uhyggelige
  perspektiver. Og den vil fortsætte med Ulykkes planer om
  nedrivning af tusindvis af gode og udmærkede boliger.
  Hertil kommer krigerisk optræden selvom forsvaret og
  civilforsvaret er afskaffet eller flyttet til udlandet.
  Mink-branchen og masser af andre virksomheder har stadig
  ikke fået deres erstatninger, og antallet af konkurser sætter
  rekorder. Danmark er blevet fattigere siden 2020.
  Sundhedsvæsnet, postvæsnet, fængselsvæsnet og store
  dele af infrastrukturen er raslet nedad i kvalitet, busruter
  lukkes ned og kommunerne tvinges til at spare på den
  sociale velfærd. Milliarder af kroner flyttes over til mere
  indvandring. Vi er på vej mod kaos og farlige tider.
  Samfundet er ved at blive til en jungle.

  (M.A. skriver reparation, men mener vel kompensation?)

 14. Ivan Dybdal

  Slaveri er skammeligt. Ingen tvivl om det. Det er ikke stoppet. Jeg giver selv penge til dem*, der bekæmper slaveri som eksisterer den dag i dag f.eks i Mauritanien, hvor det stadig er udbredt selvom Mauritanien – hårdt presset – formelt forbød slaveri i 1981**.

  Der er meget tårepersenede hykleri om efterkommerne af slaver. Engang var halvdelen af os danskere slaver dvs trælle. Det var ret udbredt dengang. Sorte slaver blev købt af arabere i hundredtusindvis og bragt til arabien. Som AA nævner blev drengene straks kastreret og derfor er der ikke ret mange sorte efterkommere dér (som i USA). Eunukkerne dvs de kastrerede mest sorte slaver blev ovenikøbet indimellem ligefrem var en magtfuld gruppe.
  *Anti-Slavery International. Fighting for freedom from slavery for everyone, everywhere, always
  http://www.antislavery.org/

  **”In 1981, Mauritania made slavery illegal, the last country in the world to do so. Nonetheless, tens of thousands of people – mostly from the minority Haratine or Afro-Mauritanian groups – still live as bonded labourers, domestic servants or child brides. Local rights groups estimate that up to 20% of the population is enslaved, with one in two Haratines forced to work on farms or in homes with no possibility of freedom, education or pay.” (The Guardian Fri 8 Jun 2018)
  http://www.theguardian.com/global-development/2018/jun/08/the-unspeakable-truth-about-slavery-in-mauritania

 15. Jens Ellekær

  Asger Aamund nævner i artiklen bogen “Le génocide voilé”, der beretter om den arabiske slavehandel. Bogen, der er skrevet af den fransk-senegalesiske antropolog og økonom Tidiane N’Diaye, er udgivet i dansk oversættelse med titlen “Det tilslørede folkemord” (Ellekær, 2015).

 16. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  INSEKTMAD – INSEKTMAD – INSEKTMAD – 🙁 🙁 🙁

  EU er på vej med insektmad, WEF politik, mere WHO politik,
  mere indvandring og flere falske kriser. Og Mette, Jacob og
  Lars Fadbums siger jatak og hurra, hurra til det hele. Der er
  også mere tvangsdigitalisering og flere afgifter på vej. Og
  EL, R, V, M og S går sammen i angreb på privatlivet og
  familielivet. Og DR hetzer som sædvanlig mod mændene
  og alle normer og traditioner. Se Snaphanen, Hodja og
  Ekstrabladets bidende og saglige kritik af Mette, Jacob
  og Lars Fadøl. (de sidste 5-7 dage)

 17. Michael Andersen

  Slave og klima tiggeri er woke ideer der har til formål at ruinere den hvide kristne kultur.

  Det er ideen om kristendommen, ideen om den private ejendomsret og ideen om en hvid kultur, der bekæmpes.

  Stalin sagde engang, at ideer er mere magtfulde end våben og fordi vi ikke tillader vores fjender at have våben, så bør vi heller ikke tillade dem at have ideer.

  Marxismen konkurrerer i alle institutioner med en kristen tilstedeværelse. Når vi tænker på marxismen, tænker vi med rette på økonomi.

  Staten skal eje alt, den generelle marxistiske tilgang er at udskamme og i sidste ende stoppe ideer ud over, hvad der er politisk korrekt.

  Tak til Hr. Kappelgaard for at sætte fingeren på pulsen ved at nævne kultur. Det er din, min og vores kultur der bekæmpes.

  1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   Kommunisterne, rødstrømperne og de woke feminister m/k
   vil udskifte den kristne religion og kultur med den marxistiske
   religion og “kultur”. Men marxisme fører kun til statsterror,
   undertrykkelse og massedød. Sådan gik det hver gang de
   røde styrede et land, et samfund. Se selv efter i verdenshistorien.
   Snart kan Danmark, Sverige og England mv. blive endnu nogle
   skrækeksempler på at rød ideologi ødelægger alt. Hvor marxismen
   går ind, går forstanden ud. Og al moral fordamper.

   Se Snaphanen ang. “Krigen mod maden”. Og Hodja ang. den
   nye regering m.m.

   Evt. se også hvad EB har skrevet om Lars Ulykkes “reformer” der
   alle har været drønende fiaskoer.

 18. Michael Andersen

  Det er officielt: Ingen global opvarmning i 8 år og 5 måneder, ifølge NASA satellitdata.

  Der er ingen opvarmning på trods af ~ 475 milliarder tons CO2-emissioner.

  De sidste 8 år… global afkøling… med en hastighed på -0,11 °C/årti…. på trods af 450+ milliarder tons udledning svarende til 14% af den samlede menneskeskabte CO2 i atmosfæren.

  Reuters prøvede med et “faktatjek” og kan selvfølgelig ikke bortforklare dataene.

  Vi har ikke lov til at stille spørgsmålstegn ved forskere, der ekstrapolerer relativt små temperaturændringer for at forudsige enden på menneskeheden og civilisationen, og vi har ikke lov til at “ekstrapolere” års data for at nå frem til en indlysende konklusion.

  Reuters er fuld af varm luft. CO2-opvarmning er det største videnskabelige svindelnummer nogensinde.

  Skruer de grønne tiggere op for skræmmebillederne, frygten og vandtemperaturen?

  The New Pause lengthens again: 101 months and counting …
  Wattsupwiththat/Twitter/JunkScience

  1. Privatdetektiven

   Naturligvis vejer lufthavet en hel del. Hvis man pressede alle
   luftatomer sammen i en terning der var 100 meter på hver led,
   ville den være utrolig. Den ville vejer millioner af tons og mere til.
   Men bortset fra dette tankeeksperiment har det ingen mening
   at tale om hvad luft og co2 vejer, det er et propaganda-trick. Co2
   er kun en lillebitte del (men vigtig, nyttig og uskadelig del) af luften.
   Co2 passer sig selv, svæver rundt uden at tynge nogen ned, den
   kan ikke undværes af planterne, og hele hurlumhejet, hysteriet
   og panikken omkring co2 bygger på forfalsket videnskab. Kun
   fordi visse særinteresser sammen med medierne har pisket en
   stemning op, bliver vi belemret med co2-vrøvlet dag efter dag.
   PragerU har mere om co2, el-biler, vindmøller og atomkraft.

 19. Niels Poulsen

  Det er godt, at der er efterkommere af slaveejere, som undskylder for deres forfædres grusomme handlinger mod sorte og betaler kompensation, om end det langt fra svarer til den løn, som slaverne i sin tid var berettiget til for deres arbejde. Dagfrisk eksempel.

  https://www.bt.dk/udland/britisk-familie-undskylder-slavefortid-og-betaler-100000-pund

  1. Michael Andersen

   Forudsætningen for at mennesker kunne blive styrende, måtte være, mente Grundtvig, at de blev, og opfattede sig selv, som oplyste og ansvarlige individer.

   Netop oplysning og ansvarlighed er et vigtigt kendetegn for et folk.

   Den danske beholdning af ansvarlige og oplyste personer, som selvvalgt kan indgå i et fællesskab, bliver stadigt mindre.

   1. Niels Poulsen

    Den tidligere amerikanske præsident, Barack Obama, er stor beundrer af Grundtvig. Obama ser Grundtvig som en af forudsætningerne for den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, hvis lange kamp bragte forskelsbehandlingen mellem hvide og sorte i USA til ophør, om end kampen endnu ikke er slut.

    Der ligger talrige artikler om det på nettet, f.eks.

    https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/obama-har-oeje-grundtvig

    Grundtvig arbejdede aktivt for slaveriets ophør på de dansk vestindiske øer.

    Tak, fordi du nævnte ham.

    1. Michael Andersen

     NP # Tak for at nævne Obama.

     Obama reagerede på Snowdens forbløffende afsløringer af National Security Agencys støvsugning af millioner af amerikaneres personlige data ved at gå på Jay Leno Show og proklamere: “Der er ingen spionage mod amerikanere.”

     Obama begræd “kvarterer, hvor det er lettere at købe en pistol, end det er at købe en frisk grøntsag.” Obama tilbød aldrig et eneste eksempel på en lokalitet, hvor gulerødder er sjældnere end pistoler. Men hans falske påstand var med til at skræmme uvidende forstæder til at støtte Obamas anti-våben-dagsorden.

     Obamas løfter, der blev brugt til at retfærdiggøre hans troppeforøgelse i Afghanistan, hvilket resulterede i mere end tusind døde amerikanere til ingen verdens nytte og bombningen af Libyen som nu har slavemarkeder.

     Obamas genopretnings- og geninvesteringslov der brugte 787 milliarder dollars og tabte hundreder af millioner på grøn energi.

     Obamas løgne er med til at forklare, hvorfor kun 20 procent af amerikanerne stolede på den føderale regering i slutningen af Obamas regeringstid.

     Konklusion: Det er ikke det man siger. Det er mere løgnen i sig selv. Det er alt det der bliver fortiet.

     1. Niels Poulsen

      Du er for vild. Obama er skyld i slavehandel i Libyen. Der fik du mig. Den kan jeg ikke give igen på.

 20. Hvis der stadig findes ærlige valg....?

  Hvad med at kommunisten Niels Poulsen tog fat
  på at skrive om de grusomheder som kommunisterne
  i tidens løb har udsat millioner af uskyldige mennesker
  for. Det ville være godt hvis de røde, brune og sorte
  fascister begyndte at betale kompensation til deres
  ofre, omend det aldrig vil kunne komme i nærheden
  af at opveje eller svare til de ufattelige lidelser og tab
  som de mishandlede, torturerede og myrdede børn
  og voksne gennemgik.

  1. Niels Poulsen

   Det må blive en anden gang. Jeg holder mig til det emne, Aamund vælger for sit blogindlæg.

 21. Ivan Dybdal

  Som det sidste land i verden blev det forbudt ved lov at holde slaver i Mauritanien i 1981. Loven bliver imidlertid i praksis ikke rigtig håndhævet, se mit indlæg her 02/02/2023 at 16:16.

  Slaveriet blev – som bekendt – genindført af Islamisk Stat, som oprettede slavemarkeder, hvor de rettroende og retfærdige, kunne købe tilfangetagne vantro til brug for sex og husholdning. Måske er det ikke helt slut, selvom de tabte krigen? De overlevende islamisk stat indbyggere er nu i interneringslejre dernede og også i nogen grad spredt ud til resten af verden, hvor ideerne bag islamisk stat fortsætter? Lad det ikke ske ! 🙁

  Og glem så alt det gamle ævl om, hvor synd det er for efterkommerne af slaver for flere hundrede år siden. Engang var halvdelen af os danskere slaver dvs trælle. Det var ret udbredt dengang. Sorte slaver blev købt af arabere i hundredtusindvis og bragt til arabien og også fra Afrika til USA. Det er fortids historie.

  Slaveriet i Sovjets Gulag* , der eksisterede fra 1928 til 1953 bør vi dog huske. *Hvad er Gulag?
  “Gulag var et vidt forgrenet system af arbejdslejre, og millioner af mennesker nåede at stifte bekendtskab med den brutale verden i Stalins fangelejre. Straffelejrsystemet udviklede sig under Stalin til et gigantisk foretagende, og man regner med, at omkring 20 millioner mennesker passerede igennem lejrsystemet.” (Klip fra folkedrab.dk. Hvad er Gulag)

 22. Niels Poulsen

  Det groteske er, at England og USA betalte kompensation til slaveejerne for deres tab efter slaveriets afskaffelse. Mens slaverne ikke fik nogen erstatning for deres livslange arbejdsindsats og lidelse.

  Den britiske stat betalte f.eks. slaveejerne Trevalyan 34.000 pund i 1834, som der står i den artikel fra dagens BT, som jeg linkede til tidligere i tråden. Det svarer i dag til et beløb på omtrent 20 millioner kroner. I dag ønsker efterkommerne af slaveejerne på eget initiativ at undskylde og betale et mindre beløb til en fond, som støtter de sorte.

  Slaveriet blev afskaffet i USA i 1865. Men de sorte blev udsat for diskrimination langt ind i det tyvende århundrede. USA var en racistisk stat, indtil The Civil Rights Act blev vedtaget i 1964.

  Som jeg skrev i min første kommentar, så kan nulevende personer næppe gøres økonomisk ansvarlige for deres forfædres handlinger.

  Men staten kan vælge at udbetale kompensation. Det skete, da præsident Truman underskrev Indian Claims Commission Act i 1946. Indianerne, som blev berøvet deres land og udsat for noget, der kan sammenlignes med folkemord, fik en erstatning på 45 millioner dollars og tildelt jordarealer. Disse reservater er ikke underlagt den amerikanske lovgivning, og det betyder, at indianerne kan drive spillekasinoer med stor profit.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Claims_Commission

  Det er i øvrigt et billigt retorisk trick at forsøge at flytte diskussionen fra slaveriet til kommunisternes forbrydelser i Sovjetunionen. Men lad os da bare tage den. Hvis der skal betales kompensation til efterkommerne af fangerne i Gulaglejrene, så må det være Putin og det nuværende russiske regime, som skal punge ud. Men den tidligere KGB-agent er pt travlt optaget af at myrde mødre og børn i Ukraine med støtte fra Kommunistkina, Nordkorea og Iran.

  Og denne massemorder, som støttes af kommunistiske og islamiske regimer, nyder stor respekt blandt de højreradikale kommentatorer på Aamunds blog!

  1. Privatdetektiven

   I betragtning af at du er kommunist, virker det
   hyklerisk at du har så travlt med at skrive om
   slaver for 300 år siden, mens du ignorerer at
   kommunisterne for i vor egen tid har begået
   frygtelige forbrydelser, og at de lige nu er
   ved at ødelægge USA og Canada. Iøvrigt
   var det negerstammerne selv der bragte
   fanger ud til kysten, hvor de solgte dem til
   især arabere, fra 900 tallet og frem til
   ca. 1950. Hvorfor kræver du ikke at også
   araberne/ islamisterne betaler?
   Skal du kun have hvide til at betale
   erstatninger? 3-500 år bagud. Burde du
   ikke starte med lidt selvransagelse
   sammen med dine røde kammerater?

   1. Niels Poulsen

    Du lider af begrebsforvirring. Det er dig, som sympatiserer med kommunisterne. Du støtter KGB-agenten Putin, som ønsker at genskabe Sovjetunionen. Putin har lige indviet en ny statue af Stalin. På den røde plads ligger Lenins mumie stadigvæk. I den korte frihedsperiode russerne fik efter at Sovjetunionen brød sammen, forsøgte Jeltsin at forgæves at fjerne mumien. Russerne valgte imidlertid at genindføre diktaturet og udnævne Putin som Stalins efterfølger.

    Men måske er jeg for hård ved dig? Jeg vil gerne give dig lejlighed til på denne plads at fordømme Putin, så læserne ved, hvem de har med at gøre.

  2. Michael Andersen

   Bruxelles har i nogen tid presset på for at få lempet gældsreglerne fra Maastricht-traktaterne.

   I fremtiden ønsker EU-Kommissionen at indgå individuelle aftaler med hver enkelt stat om gældsreduktion. Europas finansministre skal forhandle om dette i midten af februar.

   Kommissionen er også meget aktiv på en anden front: Den ønsker at konsolidere låntagningen på EU-plan, hvilket vil betyde en betydelig magtforøgelse.

   Kommissær for økonomiske anliggender, Paolo Gentiloni, udtrykker anmodningen med bemærkelsesværdig ærlighed: “Vi har brug for nye penge.”

   Eksempelvis har Siemens rekordunderskud fordi vindmølleteknologien endnu ikke er moden og fordi vind er en dårlig forretning.

   Penge til en ti-sporet motorvej er vanvittigt siger de grønne, men 100.000 vindmøller er fremtiden og snart bygger tyskerne nye kulkraftværker til deres rustningsindustri.

   Konservative med forstand på økonomi ryster ganske enkelt på hovedet, fordi woke-ister, socialister og kommunister bruger offentlige midler og stifter statsgæld i et vanvittigt tempo og i et irrationelt mønster.

   Pengene mangler, skattetrykket kan ikke blive højere men det kan inflationen. Europas røde svigter deres kernevælgere fordi de har ladet sig kuppe af 13-14 % grønne ekstremister.

   Genialt?

   1. Ivan Dybdal

    Enig. Som de siger nu i USA: Go woke, go broke ! 🙂

 23. Privatdetektiven

  Niels Poulsen, vores utrættelige net-trold, har stadig ikke
  svaret på kl. 11.56 den 5. februar. Men nu vil han have at
  andre skal besvare sine postulater om alt muligt. Og i
  NPs logik er man altså kommunist, hvis man minder om
  at kommunismen er skyld i statsterror og massemord i
  mange lande. Og påpeger man at sandheden om krigen
  i Afghanistan nok er mere nuanceret end MSM fremstiller
  det, er man iflg. NP straks Putin-fan. NP er nok ikke
  begrebsforvirret, men er bare en smalsporet nyttig idiot
  for Enhedslisten eller de Radikale. NPs skyklapper og
  lukkede øjne sikrer ham imod at blive forvirret af indtryk
  udefra. Da han både er blind og døv efter sine indlæg
  at dømme, lever han glad og tilfreds i sine egne fantasi-
  verden, en rød osteklokke.

  1. Niels Poulsen

   Til læsere af Aamunds blog: Bemærk venligst, at personen bag de 1001 falske navne, for nuværende, “Privatdetektiven”, trods min venlige opfordring IKKE vælger at fordømme Putin.

   1. Privatdetektiven

    Personen bag det falske navn Niels Paulsen påstår
    nu at Privatdetektiven har 1000 andre navne. Tidligere
    kaldte NP sig bl.a. for Emmertsen. Hans kattevenlige
    opfordring til at lade ham være ordstyrer, er udtryk
    for at kun folk der går ind på hans præmisser, kan
    godkendes af NP til at være værdige til at deltage i
    debatterne. Hos Hodja er der nu noget om den
    forhenværende avis Berlingeren, som er blevet til
    et smudsblad. NP ser vist verden gennem samme
    slags røde briller som smudsbladets redaktører.
    Intet sted har jeg skrevet noget rosende om Putin,
    hvis invasion af Ukraine ikke kan forsvares. Har
    blot henvist til at Gravitas mv. fortæller at der
    er en forhistorie fra 2013 som MSM fortier. NP
    lyder som et rødkålshoved og et ekko af diverse
    smudsblade. Og han vil gerne styre debatterne,
    ikke med argumenter, men med løgnagtige
    radikale postulater.

    Og han undgår med stor omhu at svare på hvad
    han mener om kommunisternes blodbade på
    utallige uskyldige børn og voksne.

 24. Den Nervøse

  Hvem skal nu betale? Lyder overskriften. Jeg har en grum mistanke!

 25. Ivan Dybdal

  Det sidste ord? 🙂 Slavernes arbejde var bevogtet af bevæbnede fangevogtere i lejre i Sovjet 1928 til 1953.
  Mange døde i det, der blev givet det sovjetiske akronym GULAG. Alene 1930-1953 var der i alt ca. 4-5 mio. dødsofre ud af de 20 millioner, der gik igennem lejrene. Det er en af verdenshistoriens største forbrydelser mod menneskeheden.

  Slaveriet blev – som bekendt – genindført af Islamisk Stat eller Daesh, som oprettede slavemarkeder, hvor de rettroende og retfærdige kunne købe tilfangetagne vantro til brug for sex og husholdning. Det er en forbrydelse mod menneskeheden, der er foregået i årtier indtil nu (og muligvis stadig foregår).

  Kommunismens sorte bog (fr. Le Livre noir du communisme : Crimes, terreur, répression) er skrevet af en række førende europæiske akademikere og forskere ved Centre National de la Recherche Scientifique, og redigeret af Stéphane Courtois (..) der skriver at “kommunistregimer gjorde masseforbrydelser til et fuldstændigt styresæt”. Bogen når frem til at 94.360.000 mennesker døde som følge af kommunismen, deraf 20 millioner i Sovjetunionen, 65 millioner i Folkerepublikken Kina, 1 million i Vietnam, 2 millioner i Nordkorea, 2 millioner i Cambodja, 1 million i kommuniststaterne i Østeuropa, 150.000 i Latinamerika, 1,7 millioner i Afrika, 1,5 millioner i Afghanistan og 10.000 dødsfald som følge af internationale kommunistiske bevægelser og ikke-regerende kommunistpartiers aktiviteter.

  Tallene i bogen er lavt sat. Andre er nået frem til et højere antal ofre. I bogen “Mao : The Unknown Story” opgøres f.eks , at mellem 70 og 75 millioner kinesere døde som følge af Maos kommunistiske styre.

  1. Niels Poulsen

   Lad Putin og Xi Jinping betale erstatning til kommunisternes ofre. Så kan vi i det frie Vesten betale erstatning til efterkommerne af de afrikanske slaver, hvis arbejdsindsats aldrig blev honoreret. Det er Ikke op enkeltpersoner eller firmaer, men regeringerne.

   Jeg har i øvrigt altid undret mig over antallet af ofrene for kommunismen. Regnes de soldater, som Stalin sendte i døden mod nazisterne, mon med i regnestykket? Havde det ikke været for deres indsats, havde De Allierede (GB, USA og Sovjetunionen) næppe vundet krigen. I hvert fald ikke så hurtigt. Operation Barbarossas fiasko betød vendepunktet for 2. Verdenskrig.

   Man kan opstille absurde regnestykker. Var de amerikanske soldater, inklusive de sorte, som mistede livet under invasionen af Nordmandiet, ofre for kapitalismen?

   Og hvad med de unge mænd, som Putin sender i døden i sin ulovlige angrebskrig i Ukraine? Rusland får militær støtte fra Iran og Nord Korea. Kina er Ruslands allierede. Kommunistiske og islamiske regimer. Jeg ser de unge mænd som kommunismes ofre. Den yderste højrefløj på denne blog holder imidlertid med Rusland og er imod det frie Vestens myndigheder og institutioner.

   For mig er den yderste højrefløj de nye kommunister.

   1. Ivan Dybdal

    Du skal ikke undret dig over opgørelsen af antallet af ofre for kommunismen. Mange ikke-kommunister mener, det er 100 mio eller mere. Nuværende og tidligere troende kommunister sætter det givetvis megetvlavere eller retfærdiggør, at det fandt sted. Det er ikke nyt.
    Ingen, der er rigtig kloge, taler om, at nogen skal betale erstatning for andres udøvelse af slaveri i fortiden eller i dag. Det er det rene nonsens efter min mening 🙂

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *