FOLKEMØDET FOR DE FRELSTE

Folkemødet på Bornholm er blevet netop det populære politiske cirkus, der var hensigten. I tre dage har tusindvis af tilrejsende gæster mulighed for at komme tæt på alle girafferne kendt fra TV. Alt, hvad der kan krybe og gå af kendte profiler fra medier, politik, industri og organisationslivet er til stede. Debatter, holdninger og synspunkter falbydes fra hundredvis af telte og tribuner i lille Allinge, der i tre dage står på gloende pæle under demokratiets folkefestival. Det er som det skal være: festligt folkeligt og fornøjeligt. Det eneste, der udebliver er konspirationsanklagerne. Normalt, når hele eliten er samlet, dukker der specielt på de sociale medier påstande op om, at nu er der atter dannet en hemmelig loge af gustne beslutningstagere, der pønser på at tilrane sig magten og helst verdensherredømmet. Det gælder således Bilderberg-gruppen, der mest er et debat-seminar for internationale kendisser i politik, industri og medier. Konspirationsteorierne om Bilderberg-gruppens globale indflydelse vil ingen ende tage til trods for, at ingen mennesker har nogen sinde kunnet afsløre en eneste politisk magtdemonstration, der kan spores tilbage til Bilderberg.

 Kongen i konspirationsuniverset på de sociale medier er dog World Economic Forum (WEF), der i mere end 40 år har afholdt en årlig konference i alpebyen Davos i Schweiz. Både professionelle og sociale medier præsterer vilde overdrivelser om den betydning WEF har for den globale politiske udvikling. Ganske vist er det lykkedes gennem årene at samle politiske rockstjerner til møderne så som Merkel, Obama, Kohl og Trump, men ingen kan påvise en eneste reform eller et politisk gennembrud som resultat af de mange kongresser. Ikke mindst initiativtageren til WEF, Klaus Schwab ses som en mørkets fyrste, der pønser på dannelsen af en global formynderstat gennem sit mafia-netværk af internationale statschefer, som skal realisere den diabolske plan om ’The Great Reset’

Schwab er dog mest et gammelt sludrehoved, der ikke spiller nogen rolle på møderne ud over, at han byder velkommen og slutter med at takke for taler og debatter. Efter hvert indslag plejer han at sige: ” og hermed har vi sendt et stærkt budskab til Verden!”. Hvad det går ud på, blæser som oftest i vinden. Derimod er Klaus Schwab eminent dygtig til at opfange tidens politiske strømpile og gøre dem til sine egne. WEF er derfor en elitær catwalk for tidens førende modeshow af korrekte meninger og holdninger. Den ideologiske paraply over WEF er således klima, etnicitet, kønsidentiteter, mere stat og mindre privat alt sammen bundet sammen i en vammel guirlande om verdensfred og samarbejde. Det er derfor, at to gamle ringvrag i klimadebatten som John Kerry og Al Gore kunne opnå taletid ved dette års møder.

Møderækken er delt i to kategorier. Der er de store plenarmøder i kongressalen, hvor der er plads til flere tusinde tilhørere, og så er der en række minisymposier i mindre lokaler, der kan rumme op til 40-50 deltagere. Plenarmøderne er der, hvor verdenslederne fører sig frem. Det er rent spild af tid. Talerne er babelstårne bygget på klichéer oven på hule fraser og tomme løfter, men mange af tilhørerne er lykkelige over, at de kan rejse hjem og fortælle konen, at de fik lov til at stille et spørgsmål til Xi Jinping eller fik et venligt nik fra Obama. Derimod er de små symposier en guldgrube af ny viden og erkendelse. Her kan man høre foredrag af førende forskere, økonomer, ledere og politiske tænkere. Det var folk som astrofysikeren Carl Sagan, direktør John Thornton fra Goldmann Sachs, forfatterne Waterman og Peters, der skrev den moderne leders bibel: In Search of Excellence og en perlerække af andre fremtrædende personligheder, der provokerer med banebrydende tænkning og nye erkendelser fra lægevidenskab til arbejdspsykologi.

Hvis man holder sig fra plenarmøderne, for mange cocktails og skiløb på alpepisterne, men i stedet deltager i minisymposiernes skatkiste af viden og nytænkning, er WEF alle pengene værd. Som politisk drivhus og laboratorium er konferencen et hul i jorden. 40 års møderække uden et eneste konkret resultat er ikke nogen god grobund for verdensherredømmet eller ’the Great Reset’. World Economic Forum er en uvurderlig kilde til ny viden, men også et supermarked, hvor hule fraser, tamme skåltaler og slidte klichéer er konstante tilbudsvarer. Man kan selv vælge. Mørkets fyrste, Klaus Schwab har valgt det sidste.

21.januar 2023

43 Thoughts to “FOLKEMØDET FOR DE FRELSTE”

 1. ino

  Der er åbenbart ikke rigtigt noget at komme efter, men hvad har Danmark så ud af at indgå en aftale med WEF?
  Lars Løkke var underskriveren for Danmark.

 2. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Det kan godt være at WEF ikke
  har nogen formel magt, men det kan da sagtens være
  at de mange tilrejsende pinger, pampere og politikere
  påvirker hinanden meget, at de aftaler alt muligt, og
  at de bringer nogle af Schwabs kommunistiske idéer
  med sig hjem og omsætter dem til menneskefjendsk
  poltik. At Mette, Ida Auken, Heunicke og Lars Ulykke
  mfl. har tilsluttet sig WEF, er da skandaløst, kan man
  formode.

  Mange steder på nettet advares der mod WEF.
  (Redacted, Tucker Carlson, Hodja osv.)

 3. Søren Ferling

  Dette kan der nok være god realisme i, men jeg tror alligevel at man ikke skal undervurdere betydningen af at denne type møder og fællesskaber kan forstærke radikal utopisk gruppetænkning i de elitære krdese.

 4. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Hvorfra kommer den stigende ondskab
  og galskab i nutidens vestlige verden? En verden der skal forestille
  at være oplyst, demokratisk og civiliseret. Det er meget muligt at
  WEF kun er en lille eller mindre brik i ondskabens tusind-brikkers
  puslespil, men hvem er det så der organiserer undertrykkelse,
  uretfærdighed, statsterror og diktatorisk ensretning af mange
  befolkninger? Er det FN, WHO, NATO, EU, Big Tech og MSM
  vi først skal mistænke, eller er det landenes regeringer vi skal
  rettet lyset imod, med vores små lommelygter?

  Sverige er et eksempel på at når det samme parti og samme
  ligesindede politikere har magten uafbrudt i 30-40 år, ender
  det i betontænkning, korruption og magtarrogance. I 1960
  var Sverige et mønstersamfund, i dag er landet en blanding
  af jungle, konkursbo, galeanstalt og slagmark. Det er poli-
  tikerne, partierne og MSM der har ødelagt samfundet.
  Bl.a. ved at skrue en valglov sammen, som tillod at der
  ikke var frie og hemmelige valg, men overvågede valg.
  Og valgsvindel har der nok også været noget af.

  Men hvad inspirerede politikerne til at føre en landsskadelig
  og forræderisk politik? Var det marxister og skurke m/k der
  infiltrerede partierne?

  De store organisationer som EU, NATO, FN, WHO osv. har
  vi kun indflydelse på via politikerne. Men dem har vi ikke
  styr på i et skin-demokrat. Kun i et ægte og direkte demo-
  krati er folket medbestemmende. Som det er nu kan vi
  blive bedraget, plyndret og tyranniseret fire år ad gangen.
  Og folkeudskiftningen/ folkemordet eller diktaturet og
  politistaten kan let blive grundlagt på fire år.

  En valgperiode burde kun vare to år. Og der burde som i
  Schweitz være folkeafstemning hver gang blot en tiendedel
  eller femtedel af parlamentet kræver det. Repræsentativt
  “demokrati” er ikke meget bevendt. Det er let at besnakke
  og snigløbe vælgerne, hvis de skal huske 4 år tilbage. Så
  er mange svigt og brudte løfter allerede glemt.

  Se EBs netavis der afslører hvordan man siden 2018
  har holdt danskerne for nar på sygdomsområdet.
  Hvordan vi snydes på mange andre områder påviser
  Hodjas blog og Snaphanen.

 5. Michael Andersen

  WEF, hadefuld tale og dydssignalering

  Vera Jourova er den nuværende vicepræsident for et organ, der ironisk nok kaldes “Europa-Kommissionen for Værdier og Gennemsigtighed.”

  For nylig, under en tale ved et panel på World Economic Forum (WEF), udtalte Jourova, at USA snart vil have “ulovlige love om hadefuld tale.”

  Love om hadefuld tale i sig selv burde være ulovlige og er det faktisk i USA på grund af den beskyttelse, som amerikanerne har fået i henhold til forfatningen og Bill of Rights.

  Desværre har dette ikke afskrækket demokrater, wokestere og andre potentielle autoritære fra at forsøge at forbyde ytringer, som de finder usmagelige og/eller imod deres interesser.

  Gode ideer og dårlige ideer, skal kunne debatteres, på sproget i dets fulde udstrækning. Det kaldes for opbakning til idediversitet og sprogdiversitet.

  Pudsigt at EU-Kommisionen pludselig er imod diversitet…

  EU Official at WEF Tells Brian Stelter That Free Speech Is on Its Way Out in the U.S.
  Pjmedia 18/1

 6. Der var engang et yndigt land

  Folkemøderne på Bornholm er nok mest
  en cirkus-forestilling, der skal få det til at se ud som om
  demokratiet fungerer godt, festligt og fornøjeligt. Og
  ikke mindst folkeligt. For her kan alle, høj som lav, få
  lejlighed til at hilse på populære og kendte politikere
  som selvfølgelig optræder høfligt og venligt overfor
  publikum. Og som tilbyder gratis kaffe, småkager og
  små gaver.

  Men det ændrer ikke ved at store dele af partiernes
  politik er forrykt og ødelæggende.

  At man vil udskifte danskerne med fremmede fra Afrika
  er sindssygt og vil udvikle sig til en katastrofe for danskerne.

  At man ignorerer den voksende kriminalitet og omtaler
  den som faldende, er skørt og kortsynet.

  At man vil bruge hundredvis af milliarder på co2-molekylerne
  er også sindssygt.

  At nedrive tusinder af gode boliger der intet fejler, er vanvittigt.

  At ville smadre/ruinere hundredvis af landbrug og dertil knyttede
  erhverv med “grøn” omstilling er rød galskab.

  At lave ti-års planer for forbedring af sundhedsvæsnet, efter at
  man intet har foretaget sig siden 2018, ligner fup, vælgerbedrag
  og fugle på taget.

  At give folk Pfizer kemikalier ind i blodet, som hverken er testet,
  normalt udviklet eller normalt vurderet, er det rene vanvid.

  At tillade EU at opstille sådanne krav til 800.000 danske boligejere
  at mange af dem vil blive tvunget til at opgive boligen, er forrykt
  i forhold til at det er politikernes opgave at varetage og forsvare
  danskernes interesser.

  At føre en familiepolitik der er så familiefjendsk at den medvirker
  til at opløse, skade og splitte tusinder af familier, er også en følge
  af sindssyg rød ideologi.

  At lade store færger sejle 5000 migranter ad gangen fra Afrika
  til Europa , at lade alle grænser være afskaffede eller så tyndt
  bevogtede, at der er fri bane for bander, narko-smuglere,
  tyveknægte, “flygtninge” og smitsomt syge til at strømme ind
  i landene, er om ikke sindssygt, så hjernedød pladderhumanisme.
  Eller er det korruption i den helt store skala?

  At asylanter fra dag 1 tildeles langt større rettigheder end landets
  egne borgere har, er da hul i hovedet.

  At lade mord og mordforsøg på sagesløse blive belønnet med
  så små straffe, at forbryderne griner og er på gaden igen
  efter kort tid, er også skørt eller sindssygt.

  Det gik sindssygt til mange steder i Europa 1917 til 1945. Det
  lader til at vanvittige politikere igen er er kommet til magten.

  1. Jc Holland

   “Det gik sindssygt til mange steder i Europa 1917 til 1945. Det
   lader til at vanvittige politikere igen er er kommet til magten.”
   🎯🎯🎯🎯🎯🎯

   Tilføjelse. Ligesom Pravda ikke var til nogen glæde og oplysning i Sovjetunionen, er vor tids vestlige statsmedier af samme validitet og forræderi mod intellektet…

  2. Michael Andersen

   Inflation, gæld, kriminalitet og statslig ineffektivitet, har gjort jævne danskere til en moderne udgave af fortidens stavn og fæstebønder.

   Der er meget sandhed i det amerikanske udtryk, der ses på adskillige bumper stickers:

   ”If you’re not pissed, you’re not paying attention”

 7. Piotr

  Altså, når Klaus Schwab udtaler sloganet: ” you will own nothing and be happy”. WTF!
  Se på hvor mange verdens ledere der er inhyldet i WEF og hylder dette princip.
  Det kan man ikke tillade sig, blot at ignorerer!

  Schwab´en har oprettet “New World Leaders”. Hvorfor skal denne skønne Mary, (kronprincessen) deltage i dette sammenrend, der også tæller tarktorTroels, Ida Auken, Pelosi, Soros, Macron og Trudeau?

  WEF er i gang med at skabe “Corporrated Communisme” der kontrolleres af et Regime, hvis medlemmer Schwab selv har udpeget, resten af os bliver skaffedyr, der skal betale deres fest, blive brandbeskattet og så helst dø hurtigt (lidt som I DK), fordi, der er en neger klar til at tage vores plads.

  WEF er fortaler for et totalitært regime, som en del lande allerede efterstræber, netop som MA skriver, med indskrænkninger af vores ytringsfrihed, men det stopper ikke der, der kommer masser af indskrænkninger i vores rettigheder, bl.a. på vores rejsemønster, vores sundhed(WHO, waxxes) hvordan vi bruger vores penge samt hvad vi spiser og hvor meget Co2 vi udånder.

  WEF kan ikke blot ignoreres, det er mere end en interesseorganisation, WEF er dybt forgrenet ind i industrien/erhvervslivet og mange regeringer verdenen over, vi må forlange at få at vide hvilke aftaler FUSKen & LarsLORT har underskrevet med Klaus Schwab, hvad det indebærer for vort fædreland.

  Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Ja, hvad skal man tro?

   Når man læser Piotrs indlæg,
   når man véd at Elon Musk har kaldt WEF for et satanisk
   foretagende, når man tænker på at Mette og Lars har
   meldt sig ind i Schwabs bevægelse, kan man da godt
   komme i tvivl om at Davos møderne er harmløse?
   Hvis man kan tro at Schwab går ind for at afskaffe
   al ejendomsret, er han en fanatisk kommunist der
   tilsyneladende bakkes op af lignende totalitært
   tænkende betonhoveder.

 8. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Hvad har Europa og USA ud af at satse milliarder
  af euroer og dollars, plus Europas velstand og velfærd
  plus verdens sikkerhed, på at holde Zelenskys regime
  ved magten? Andet end at gavne USAs våbenindustri?
  Man ofrer også titusinder af Ukrainere. Gravitas hos
  Youtube har noget om at Kiev har ført krig mod de
  russisk sprogede områder siden 2014.

 9. Magtmisbrug, dumhed, løgnekampagner, ondskab og korruption = Vestens undergang?

  Det er påfaldende så travlt den demente,
  hjulpet af Obummer Hussein og Pelosi har
  haft med at redde USA og Europa. Foreløbig er vi
  oppe på mindst 35 katastrofer og store ulykker.
  Regnes mord, mindre ulykker og familietragedier
  med, handler det om politik med millioner af
  skrækkelige konsekvenser.

 10. Flaben Fræk

  Lidt, web site small talk: WEF was established in 1971 as a not-for-profit foundation and is headquartered in Geneva, Switzerland. It is independent, impartial and not tied to any special interests.

  Ikke-for-profit, uafhængig, upartisk, ikke bundet til særlige interesser – Tableau! – Så vidt jeg kan se, råder foretagendet over en kolos af en organisation, som får APMM til at ligne en bolsjebutik – Ikke-for-profit, uafhængig, upartisk, osv. – Gosh!

 11. Prins Valiant fra Thule

  Det klima-vanvid som i Davos støttes
  af adskellige klima-tosser, feks. Al Gore, Greta
  Thunberg, Mette Fupsen og Lars Løgnhals…. det kan
  bruges til alt muligt. Til plyndring af store & små
  firmaer, og alle slags borgere. Feks. har staten nu
  forlangt at Norwegian Air skal betale 280 millioner
  kr. for at have udledt for meget co2, dengang vi
  alle var plaget af overflødige corona-restriktioner.
  Beløbet på de 280 millioner vil i sidste ende blive
  opkrævet hos flyrejsende, som i forvejen betaler
  co2-afgifter. Co2 kan også bruges som påskud
  til at plyndre, tyrannisere og nedlukke landbruget.
  Som hollandske politikere nu forsøger sig med.
  Det hele er vist i fin harmoni med Schwabs
  totalitære fantasier.

  (I Åbenrå forsøgte byrådet at plyndre arbejdsløse
  og/eller syge for 35.000 kr. i bøde, hvis de havde
  handlet ind hos Fleggaard 350 m syd for grænsen.
  Den gik dog ikke. De skulle nok hellere have
  beskyldt de syge for at være co2 syndere)

  I Brønshøjs Birkeparken har der indenfor en
  radius på 200 m været to mord, en bombe-
  eksplosion og nok også et par overfald. Det
  ligner halvvejs svenske tilstande. Tingene er
  sket siden 2020. Der har også været bilbrande.

  I Kbhvn var der på en uge 12 kniv-stik overfald.

  Berigelsen skrider planmæssigt fremad. Det
  gør den også i Frankrig, hvor et par asylanter
  først kørte en kvindes hund over med vilje.
  Derpå drejede de bilen og kørte også kvinden
  over, og slæbte hende derefter 800 meter
  hen ad en ru asfalt- eller beton vej, så hun
  forblødte og døde pga. voldsomme
  hudafskrabninger. Derefter stak de af.
  Hodja har nærmere oplysninger om sagen.

 12. Niels Poulsen

  Det er modigt, at Aamund tør modsige kaninhullet af konspirationsteoretikere på sin blog, angående WEF og Klaus Schwab . Det svarer til, når Donald Trump foran sine fans stolt proklamerer, at han elsker covid19-vaccinerne, at han har reddet millioner af liv ved at fremskynde udviklingen af vaccinerne, og at han selv er vaccineret inklusive boosterstikket. Det efterlader den yderste højrefløj med en lang næse.

  Man kan læse den aftale, som WEF og Danmark har indgået, her:

  https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/09/WEF-hensigtserklaering-med-Danmark-engelsk.pdf

  Det er et såkaldt memorandum of understanding, hvilket er en ikke juridisk bindende aftale eller en gentlemen aftale på papir. Den blev på finansministeriets vegne underskrevet af den daværende finansminister Kristian Jensen. Det er fem år siden.

  Det bedste bud på, hvorfor Danmark indgik aftalen, er, at den danske regering ønskede gratis positiv omtale som et foregangsland med hensyn til den grønne omstilling, som et stort flertal af den danske befolkning varmt støtter.

  Jeg har selv forsøgt at læse aftalen, men faldt desværre i søvn af kedsomhed. Jeg nåede dog at more mig, at Danmark kaldes for GOD (Government of Denmark). Som Grundtvig vist nok udtrykker det i en salme, er paradiset en projektion af Danmark.

  Vi stiller nu over til Tordenskjolds soldater blandt kaninhullets utrættelige konspirationsteoretikere 🙂

  1. Michael Andersen

   Hr. NP er efterhånden på et betragteligt antal u-ord.

   Uopmærksom, uoplyst, uinformeret, uvidende, utroværdig, og absolut ikke uvildig.

   M.a.o. en efterhånden bemærkelsesværdig woke rekord i udskamning.

 13. Skjoldungen

  Når den forenede, danske fordummelsesindustri ikke tør ymte den mindste kritik af WEF og Klaus Schwab, men tværtimod hengiver sig til næsegrus lobhudling af ham og hans “junge global lieders”, så er det da godt vi kan læse et par borgerlige ord hos Russia Today

  1. Niels Poulsen

   Når det er så forfærdeligt for dig og dine ligesindede at være i Danmark, hvorfor immigrerer I ikke til Rusland. Der er ingen, der vil savne jer.

   1. Michael Andersen

    NP

    Vi er i den situation at regeringen ikke har råd til borgerne, fordi støtterne i ind og udland skal betales.

    Det er et faktum at løgne der ikke modsiges, ender med at blive til politisk virkelighed.

   2. Skjoldungen

    –> Niels Poulsen:
    Du er vel selv immigreret til Danmark, siden du har det svært med sproget? – Måske skulle du overveje at emigrere tilbage?

 14. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  Niels Poulsen ignorerer naturligvis
  Prins Valiants indlæg 18.19, og alle andre indlæg
  der handler om vold og mord, om Vestens kulturelle
  og moralske deroute, om sindssyg politik, om den
  røde undergravning af al frihed, sundhed og sikkerhed
  og om hvordan vi syltes ind i løgn og misinformation,
  om hvordan “systemet” snyder, sjofler, mishandler,
  diskriminerer, pisser på, tyranniserer, torturerer og
  ødelægger danskere, nærmest på samlebånd. Fordi
  mængden af vold og mord, uretfærdigheder, sociale
  og økonomiske ulykker, familietragedier, magtmisbrug,
  velfærdstab og store skandaler er mangedoblet siden
  1968, 1983 og 1998-2000. Alt er gået den forkerte vej
  i årtier, pga. kommunisme, uduelige politikere, løgn-
  agtige medier og rabiat pladderhumanisme.

  Men NP ignorerer alle vidner og kendsgerninger.
  For NP véd bedre. Han er meget klogere og
  meget bedre vidende end alle disse tåbelige
  konspirations-teoretikere, som blot skriver ud fra
  mange erfaringer, oplevelser og hvad bøger kan
  fortælle om landes erfaringer. Og det er da ynkelig
  og unyttig viden i forhold til hvad DR, TV2 og den
  store sandhedsfakkel Pølletiken leverer. For disse
  medier er jo helt på sandhedens og danskernes
  side. De fortier, skjuler og forvrænger intet, men
  kæmper dag ud og dag ind for at få sandheden
  frem om hvor utroligt kloge og dygtige vores kære
  politikere er, og om hvor utroligt lykkelige danskerne
  er i verdens eneste perfekte demokrati og stat, hvor
  der er styr på alt, og hvor politikerne er ved at slide
  sig ihjel for at skaffe danskerne paradisiske tilstande,
  bedre vejr, endnu mere berigelse og endnu flere
  sygeplejersker osv.

  NP kan ikke få øje på noget med overgreb eller fejl,
  dødsfald, smadrede familier eller triste hjemløse.
  For ham er Chrborg et hovedkvartér for ædle helte
  og heltinder, for politiske genier, for rigets bedste
  mænd og kvinder, for klogt og ædelt tænkende
  socialister. Der styrer os så elegant gennem usikre
  tider, at 200 andre lande måbende og fulde af
  beundring ser til.

  Hvis NP emigrerer til Nordkorea, vil han kun blive
  savnet af sine åndsfæller i Elendighedslisten, det
  radiGALE parti eller den særlige sammenslutning
  af særlig fladpandede tomatrøde særlinge.

 15. Ivan Dybdal

  Folkemødet på Bornholm er til for at fodre spinatfuglene og de politiske pinger i agurketiden. (Det samme gælder sikkert også for World Economic Forum (WEF) i Davos i Svejts, som jeg helst helt undgår at beskæftige mig med) .
  Hypen om pseudobegivenheder som f.eks Folkemødet på Bornholm, er svært at undgå (især hvis man indimellem (nødtvungent) besøger statens hjernevaskerier, DR og Tv2 🙂 )

  At beholde den kristne Store Bededag kan måske være en god anledning til at spare på statens indoktrinering af borgerne?
  Sælg Tv2 og og afskaf al mediestøtte. Spar skat for mindst 4½ mia kroner. Medielicensen er pr. 2022 helt udfaset i Danmark, og medierne bliver som bekendt nu i stedet finansieret over skatten.
  Og Liberal Alliance har et godt alternativ til afskaffelsen af store Bededag: – Luk RUC og find nogle penge dér. (Overskrift i Avisen Danmark Fredag 13. jan. 2023).

  Socialismen – både den nationale og den internatonale – døde som bekendt ved i forrige århundrede. Det erkendes nu også af mange unge, der er født efter at Jerntæppet, Muren og Sovjetunionen faldt. Der ikke længere så meget Gulag og glemsel tilbage ! 🙂

  1. Fra velfærdsstat til terrorstat

   Godt indlæg af Dybdal. Men hvad
   socialismen angår, er den under dække af “humanisme”
   og verdensredning blevet til en slags ny-kommunisme
   som trives i bedste velgående. Med mange folkefjendske
   og menneskefjendske politikker, bestemmelser, love og
   regler til følge. Herunder udskiftning af europæerne med
   kulturfremmede fra Afrika. Hvad det resulterer i er synligt
   i England, Sverrigstan og Frankrig etc. hvor hverdags-terror
   nu hærger de oprindelige befolkninger. Og med ret korte
   mellemrum er der så større terror-aktioner med snesevis
   eller hundredvis af dræbte og sårede koncert-gæster,
   spadserende grupper og fredelige kunder på juleinddkøb.
   Oveni er der nedbrændinger af biler, huse, butikker, kirker
   skoler og andet.

   De røde og kulturradikale undergraver og angriber også
   familierne, børnene, mændene, normer og traditioner
   samt den nationale økonomi, suverænitet og sikkerhed.
   Demokratiet og den personlige frihed og retssikkerhed
   arbejder de på at afskaffe. Målet er diktatur som i DDR,
   Kina eller Nordkorea.

  2. Henrik Wegmann

   Ivan D., jeg tror, at det er en umulig opgave at sælge DR og/eller TV2. Hvem i himlens navn ville købe en TV station som DR, der koster 4 milliarder kroner om året at drive. I øvrigt har hverken den 25’ende genudsendelse af Barneby eller Vild med Dans noget som helst med Public Service at gøre. Men man kunne måske starte med at finde et dansk udtryk herfor og så under denne nye betegnelse videreføre dele af DR2 – med maksimalt 50 medarbejdere.

   I stedet for at overveje et salg, så bør både DR og TV2 “butikkerne” lukkes aldeles omgående og alle sendes hjem. Der skal nok hurtigt dukke private alternativer op.

   1. Ivan Dybdal

    Selvfølgelig kan det lade sig gøre at sælge DR og/eller TV2 til den højestbydende private investor. Rupert Murdochs News Corporation viste interesse, men privatiseringen af Tv2 blev stoppet politisk.
    Alt har en pris og hvis der ikke er politiske betingelser er det selvfølgelig muligt. Sidste gang det blev forsøgt->
    “TV2-salg stoppet af EU-sager. Regeringen udskød fredag salget af TV2.
    Det skyldes tre retssager om statsstøtte ved EF-Domstolen. Det er dels retssagen om EU-Kommissionens beslutning om (der blev givet ulovlig… min tilføjelse) statsstøtte til TV2 fra 1995 til 2002 (..) Regeringen prioriterer stadig et salg af TV2 højt, men det vil ikke være økonomisk forsvarligt at sælge nu, oplyser kulturminister Brian Mikkelsen (K). Kammeradvokaten vurderer, at staten ikke kan give købere tilstrækkelig sikkerhed mod risici ved retssagerne. Derfor er der ikke udsigt til, at TV2 kan sælges på vilkår og til en pris, som tilfredsstiller staten, påpeger kulturministeren.
    – Vi er derfor efter anbefaling fra Kammeradvokaten kommet til den konklusion, at salget af TV2 må udskydes, indtil disse sager er afgjort, siger Brian Mikkelsen.
    (Klip fra ritzau/berlingske fredag d. 08. april 2005)

    1. Når salgsprocessen blev trukket tilbage i 2005, var det ikke på grund af retssagerne, men fordi statsminister Anders Fogh var bange for at Hr. og Fru Sølvbryllup, der elskede TV2, ville straffe ham ved det kommende folketingsvalg, hvis han havde solgt TV2 til en udenlandsk koncern. På det tidspunkt sad jeg i MTG’s bestyrelse og var udpeget som bestyrelsens repræsentant i de kommende forhandlinger med Danske Bank, der repræsenterede ejeren, den danske stat. MTG, der ejede og drev en række tv- selskaber i Norden, de baltiske lande, Tjekkkiet og Rusland, havde udfærdiget et særdeles attraktivt tilbud på TV2 både hvad angår pris og også garanti for overholdelse af alle public service forpligtelser, der var krævet i udbudsmaterialet. Retssagen var anlagt af os og ville naturligvis blive sløjfet med MTG som ny ejer og kom derfor ikke til at spille en rolle i afgørelsen. Murdochs selskab var ikke seriøst til sted i udbudsprocessen, som givet ville have ført til, at MTG blev ny ejer. Inden vi blev indkaldt til reelle forhandlinger med Danske Bank, afbrød regeringen udbudsprocessen, og vi fik at vide, at Fogh ønskede ikke en politisk dårlig sag på halsen inden valget. Brian Mikkelsens forklaring er helt hegnet, da vi i MTG netop ikke ville belaste TV2 med retssager, som vi havde anlagt og senere fik medhold i. Sandheden er, at politikerne kan lide at have kontrol med de elektroniske medier. Det har de altid haft, og sådan skal det blive ved med at være.

     1. Michael Andersen

      Tak for relevant info.

      Venligst

     2. Ivan Dybdal

      Tak for info. Jeg husker en masse polemik dengang og modstand (i medierne) mod privatisering af Tv2.
      Der var en dansk advokat – som jeg husker det – der repræsenterede Murdochs News Corporation som hurtigt blev jaget ud af banen?
      Det var interessant at se hvor mange, der sprang op til kamp alene ved tanken om et tv-medie med en anden politisk dagsorden end den sædvanlige.

  3. Michael Andersen

   CNN var engang en troværdig nyhedsformidler men blev grebet af det samme tankespind af misinformation der også greb de store sociale medier.

   Når borgerne i Danmark betaler med verdens højeste skattetryk, har de krav på en sober og kritisk holdning til magten, uanset hvem der sidder i TV2s bestyrelse og uanset hvem der danner regering.

   DDR’s statsfjernsyn var verdens bedste dårlige eksempel. Det besynderlige er hvor lidt der er lært.

   Kodeordet er troværdighed og det skal man gøre sig umage med.

 16. H. D. Vind

  Det er fascinerende at erfare, at stakeholder-kommunist, Xi Jinping (Kina), blot har interesse i politisk catwalk i Schweiz; f.eks. som præsenteret af Al Gore. 😉

  At være en bedrevidende, tysk blæremås, der så gerne ville have været en demokratisk schweizer, er sandt at sige ikke noget særligt sammenlignet med at have en fanatisk tro på, at man og WEF, især de såkaldte Young Global Leaders, heriblandt en Justin Trudeau (Canada) og indtil for nylig Jacinda Ardern (New Zealand) og en Macron (Frankrig), m.fl., skulle “penetrere parlamenter”.

  Reelt er WEF dog nok overvurderet i kraft af panel-deltagere som netop Al Gore og det faktum, at mange Young Global Leaders end ikke aner at de er det; eller blot ikke længere kan huske at de blev det. Og så har eksempelvis en milliardær, rumfartspioner, elbil-producent, ytringsfrihedsabsolutist, mmm. som Elon Musk vist ikke nogen høj stjerne hos Klaus “WEF”; eller også er det omvendt.

  Ja, Klaus er sågar gået så vidt som til at forlade Twitter, nu da man der kan siger, hvad man vil, til fordel for én eller anden kinesisk “social” platform, hvor WEF kan sprede sit budskab i fred.

 17. Michael Andersen

  ”Takket være WEF oplever hele verden og især Europa, ikke en klimakrise, men en energikrise. WEF’s skub for at regulere landbrugs- og husdyrbrug gør også fødevarer dyrere og knappe. Da Sri Lanka omfavnede Davos-vejen og indførte forbud mod importeret kemisk gødning, resulterede det i massive afgrødefejl og skyhøje brændstofpriser”. (The Federalist)

  ”I Bruxelles forsøger 25.000 lobbyister med et samlet årligt budget, der konservativt anslås til mere end 3 milliarder euro, at påvirke EU’s politik”. (The Economist)

  Netværket af interesseorganisationer får større indflydelse og befolkningerne får mindre indflydelse. Europas politik bliver mere sumpet.

  Drain the swamp!

 18. Hvor er vi på vej hen?

  Nu er der kæmpedemonstrationer
  i Frankrig, mod den arrogante. Makron. Måske de største
  nogensinde. Alene i Paris var der vist en million deltagere.
  Youtube viser et bølgende menneskehav og politi der går
  aggressivt til værks. Der er også videoer om Ukraine-
  krigen og kommunisters og nazisters massemord mv. 1933-45.
  Hos Hodja er der nyt om en kugleskør woke minister og en
  dansk avis der fylder læserne med grove løgne. Og der er
  noget om USA, oprøret i Holland og svindel med co2 og
  diverse anden politisk svindel m.m.

 19. Wiens redning skete 1683

  Postvæsnet skal nu gøres endnu ringere.
  Postnord har meddelt at det lukker for
  levering af pakkepost til over 200 steder
  i landet. Ifølge politikerne er vist alt udenfor
  København Udkants-Danmark , og det er
  jo ikke et område man kan tage alvorligt.
  Så nu skæres der ned på både postservice
  og busruter i den rådne banan, altså
  landområderne uden for hovedstaden
  som jo er hovedsagen. Dog vil man
  opretholde en vis service i Byer som
  Århus og Odense mv.

  Også sygevæsnet har fået problemer
  pga. mere sygdom og stor overdødelighed.
  Men glæd jer. S, V og M lovede jo inden
  valget noget med 4 milliarder ekstra til en
  akutplan som skulle rette op på de mest
  skandaløse tilstande.

  Men glæd jer ikke for tidligt. For iflg. Sofie
  Løhde har S, V og M nu fundet ud af, at
  det akutte og grundlæggende problem
  ikke nødvendigvis er mangel på penge,
  men mere at man begynder at analysere
  på om det ikke vil være bedre for de syge
  at man effektiviserer, centraliserer, af-
  bureakratiserer og kigger nærmere på
  hvilke tiltag der egentlig er brug for.
  Hvorfor de fire mia. nu er svundet ind
  til to mia. eller 1.5 mia. Og man har
  også opdaget at akutplanen ikke er
  særlig akut når det kommer til stykket,
  men godt kan vente ind til videre.
  Lars Ulykke sagde ellers før valget
  at sundhedsvæsnet blødte, og at det
  hastede med at stoppe blødningen,
  men Sofie oplyser nu på regeringens
  vegne at så meget haster det heller
  ikke. I P1 modsagde Sofie sig selv
  flere gange, eller snakkede udenom,
  men hun var nødt til det, fordi hun
  talte på regeringens vegne, hvorfor
  hun er undskyldt.

  Vil man vide mere, har Hodja og
  PragerU diverse oplysninger.

 20. Piotr

  JA, den søde Sofie er dygtig til at tale udenom, men hvem er ikke det inde på hoPPEborgen!
  Har bemærket hendes evner udi tom tale eller bare “tomgangs-snak”, altså hvor der tales, men uden at sige noget.
  (MSM´s journalister må ikke udfordre kolbøtterne i deres udtalelser, fordi Kolbøtter har købt MSM!).

  At Sofie udtaler sig regeringens vegne kan hun dog ikke undskyldes for!
  Hun har accepteret en ministerpost i den regering, med en fed løncheck + fryns.
  (follow the money!).

  I juni satte hun tykke streger under at hun og V aldrig ville lade sig købe af en ministerbil. Tom tale der aldrig blev udfordret.

  MEN, det er nu alligevel skønt, at blive hentet hjemme i privaten i NordSjælland af ministerchaufføren hver morgen, bragt lige til døren, så man slipper for den latterlige offentlige transport, sammen tusindevis af andre pendlere med dårlig ånde.
  Man må vel lige strække sig lidt og så æde sine egne ord, når man hopper i kanen med fjenden, som FUSKen & Hummelgård.

  Jeg brækker mig over levebrødspolitikere og ser frem til at Danmark & danskerne får politikere, der vil fædrelandet med befolkning!

  Danskerne betaler verdenens højeste skatter og afgifter(konfiskation), alligevel er der krise.krise-krise i hele den offentlige sektor, OG, skal der spares & skæres i alt.
  Hvor fanden bliver pengene af?

  Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

  1. Michael Andersen

   Indvandringsbyrden slår igennem på udgifterne til hospitalsvæsenet, uddannelsessystemet, boligmassen, justitsvæsenet, transportnettet og den almindelige understøttelse.

   Importeret energi og ineffektive investeringer i vindmøller og solceller, slår igennem på energi og driftsregnskabet.

   Det koster at importere mennesker der ikke er ingeniører og raketvidensskabsmænd og det koster at Danmark ikke længere er selvforsynende.

   Det koster også med en snakkende klasse der ikke producerer noget af betydning og det særligt i krisetider.

   Man kan forledes til det indtryk at partierne i regeringen er afhængige af flygtningeindustrien og den grønne industri.

   I Tyskland og Frankrig er der stigende opbakning til partier på fløjene…

 21. Ole Jensen

  Der er en morsom og poetisk sang
  med Klaus Schwab hos Hodja, under dagens videoer.

 22. Michael Andersen

  Fra den 24. januar må der være fem gram insektpulver pr. 100 gram kød.

  Midlet må ikke kun anvendes i kød og køderstatninger. Midlet kan også være indeholdt i brød, øl, saucer, kiks, pizza og frosne grøntsager. I henhold til EU-forordningen skal produkter, der indeholder fårekylling, tydeligt angive dette.

  Kritikere peger på risikoen for eksponering af insekticider og pesticider. Der kan være op til fem milligram cyanid i et kilo fårekyllingpulver.

  Fårekyllingepulver = Fattig på kylling og bismag af WEF.

  DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/5 DER KOMMISSION
  vom 3. Januar 2023

  Zur Genehmigung des Inverkehrbringens von teilweise entfettetem Pulver aus Acheta domesticus (Hausgrille) als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470

  eur-lex.europa.eu – CELEX:32023R0005

  1. Privatdetektiven

   Det er vel kun hvad man kan forvente
   af et EU som klart og tydeligt går ind
   for masseindvandring fra Afrika, så
   Europæerne kan blive udskiftet med
   negre og arabere. Men 5 gram pr.
   100 gram lyder alligevel rablende
   sindssygt. Führerverordnungen fra
   EU burde få danske politikere på
   barrikaderne, og danskerne burde
   demonstrere. Men mon der kommer
   andet end et par bittesmå forkølede
   protester med 3-5 deltagere ud af
   det. Danskerne vil vist gerne lade
   sig forgifte, bare EU, Mette Mink
   og Brostrøm har godkendt giften.

   1. Privatdetektiven

    PS: Der er i forvejen stor OVERDØDELIGHED
    i Danmark og Europa, iflg, Youtube, Snaphanen
    og Hodjas blog. Men åbenbart er den ikke stor
    nok efter EUs smag. Men det kan spisning af
    pulveriserede kakerlakker, biller, edderkopper,
    møl, tusindben, myg, hvepse, fluer, lopper og
    lus sikkert rette op på. Velbekomme.

    1. ino

     Den autoritative kilde til tal vedr. overdødelighed finder du her:
     https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/d/overvaagning-af-doedelighed
     Siden opdateres ca. hver uge.

 23. Michael Andersen

  Folkemøderne burde handle om hvordan skatteyderne får reel indflydelse.

  Skatteyderne får reel indflydelse ved at den enkelte vælger en gang hvert fjerde år, udover at afstemme også bestemmer hvilken af de opstillede der skal administrere hans eller hendes skattebidrag.

  Fordelen er at alle vælgeres sans for retfærdighed opfyldes.

  Samt at folketingsvalg kommer til at handle mere om tillid og betroet ansvar.

  Det burde tiltale venstre og højrefløjen lige meget.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *