SÅDAN BEHOLDER VI STORE HVEDEDAG

Mette Frederiksens foragt for vælgernes fornuft og dømmekraft kender ingen grænser. Og med god ret. Først lod vi os lammefromt tyrannisere under Covid epidemien. Så slap statsministeren gratis igennem den ulovlige likvidering af minkerhvervet. Tilmed er størstedelen af befolkningen hoppet bevidstløst med på politikernes vanvidsfortælling om CO2’s kommende drab på Jordens folkeslag, hvis ikke vi bekender os til den grønne omstilling og holder op med at spise kød og flyve på ferie. På den baggrund har Mette Frederiksen uden skam i livet bekendtgjort, at St. Bededag nu må lade livet som Danmarks bidrag til forsvaret af Ukraine. Fjernelsen af Bededagen skulle give 3 milliarder kroner til forsvaret, og de penge kan man tilsyneladende ikke finde andre steder. ” Hvis der er nogen, der kan komme med 3 milliarder kroner, vi andre ikke kunne finde, så er de velkomne”, håner Lars Løkke retorisk. ” De partier, der ikke støtter nedlæggelsen af St. Bededag, kommer ikke med i det kommende forsvarsforlig”, truer Jakob Ellemann. Det vil nok også være et uerstatteligt tab for genrejsningen af forsvaret, hvis SF og de radikale skulle stå uden for. Særligt de Radikale som mere end noget andet parti i generationer har arbejdet myreflittigt på at fjerne samtlige ressourcer til forsvaret.

Kernen i denne sag er som altid, at politikerne vælter konsekvenserne af deres fejltagelser over på skatteyderne. I begyndelsen af 1950erne fik forsvaret tilført moderne våben og udstyr fra de store allierede overskudslagre efter verdenskrigen, men fra omkring 1960 begyndte de politiske forsvarsforlig at udsulte vores militære beredskab. Det er en vedvarende proces, der nu har varet i 70 år, og som nu har resulteret i et forsvar, hvor der er mangel på alt fra mandskab, støvler og ammunition til kampvogne, fly, artilleri og krigsskibe. Som straf for disse misgerninger og forsømmelser har regeringen nu udmålt en straf til lønmodtagerne i form af en tabt helligdag. ” For Ukraines skyld!”, hedder det.

Regeringens idéfattige finansieringsbestræbelser til forsvaret trænger til en hjælpende hånd, som hermed stilles til disposition: Elefanten i rummet, som alle ved er der, men som ingen politiker eller journalist vil se, er de 90 milliarder kroner ( Finansministeriet), det arbejdende Danmark hvert år skal betale i overførselsindkomster til migranter og efterkommere fra islamiske kultursamfund. Skiftende regeringer har simpelt hen opgivet at gøre noget ved dette problem og lader i stedet, som om det ikke eksisterer. Løsninger ligger imidlertid lige for: Ifølge Grundlovens § 75 er samfundet forpligtet til at hjælpe borgere, der ikke kan forsørge sig selv, men pålægger samtidig modtagerne af hjælpen til at underkaste sig de forpligtelser, som Folketinget fastlægger. Og det kunne passende være bortfald af kontanthjælp ved første arbejdsvægring.  Det sker ikke i dag, hvor jobcentrene bliver ved med at betale til migranter, der ikke vil arbejde, fordi det administrativt er det enkleste. Og så er det jo bare andre menneskers penge. De 90 milliarder kroner om året kunne i løbet af få år nedbringes til det halve, hvis der var den politiske vilje. En glimrende finansieringskilde til forsvarets genrejsning.

Den danske u-landshjælp andrager i 2022 godt 17 milliarder kroner, som ikke hjælper andre end magthaverne i modtagerlandene. African Union, som er de afrikanske landes samarbejdsorganisation, lægger i sine rapporter ikke skjul på, at korruption er det altoverskyggende problem i Afrika og er årsag til den tilbagestående vækst og ringe økonomiske udvikling. Der er ingen grund til, at det arbejdende Danmark skal bidrage til et liv i luksus for afrikanske politiske ledere og kleptokrater. Vi burde omdirigere de 17 milliarder fra korruptionsstøtte til det danske forsvar, hvor pengene kunne gøre reel nytte.

Dansk Energi og CEPOS har beregnet, at den grønne omstilling i 2030 vil koste samfundet 30 milliarder kroner årligt fra 2030 og indtil Danmark er blevet ’klimaneutralt’, som vist betyder, at vi slipper for fremtidige temperaturstigninger og palmelunde på Costa Kalundborg. I stedet burde politikerne tage sig sammen og lukke af for de skingre dommedagsbasuner fra FN, medierne og de hellige klimabevægelser. Den kristne tro og etik er på vej ud i mørket og er erstattet af klimakampen, der som andre religioner bygger på tro og ikke på kendsgerninger. Lad hellere forsvaret få del i de årlige 30 milliarder til den grønne omstillingsillusion og  i stedet bruge nogle milliarder på forskning i atomkraft og thorium- og fusionsenergi. Det er her, den reelle ikke-fossile energi- fremtid ligger.

Hvis politikerne ellers turde tænke sig om, er der mange penge at hente til forsvaret uden at fjerne St. Bededag. Cheføkonom i CEPOS Mads Lundby Hansen har netop på tv forklaret, at der er et råderum i dansk økonomi på 12 milliarder kroner, der bare står og venter på at blive brugt til noget fornuftigt. Tallet er bekræftet af finansministeriet, og forsvaret ville have rigtig godt af at modtage denne erkendtlighed. Hvis vi skal leve op til, hvad vi lovede NATO i 2014, skal forsvaret tilføres 18-20 milliarder om året. Der er således lang vej hjem, før vi er i mål, men hvis politikerne ville vise omtanke og handlekraft, er der finansieringskilder nok at tage af uden, at man behøver bilde vælgerne ind, at et engangsbeløb på godt 3 milliarder kroner kan revitalisere vores nødlidende danske forsvar. Danskerne går meget ondt igennem i disse tider. Vi har fortjent at beholde vores varme hveder og vores fridag.

16. januar 2023

61 Thoughts to “SÅDAN BEHOLDER VI STORE HVEDEDAG”

 1. tavsen

  Da Trump for nogle år siden bad Danmark overholde forpligtigelserne til Nato, lød der et ramaskrig. Aldrig i livet, forlød det.

  Men så kom krigen i Ukraine, og alt og alle vendte på en tallerken. Og nu skal efterslæbet så dækkes ind af konfiskering af en helligdag.

  Hvornår kommer danske politikere på omdrejningshøjde med virkeligheden?

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Virkeligheden er at politikernes flertal
   er trætte af os, at de er ligeglade med os, at de foragter os.

   De tænker kun på at udnytte os. De vil udskifte os og de vil
   overbefolke og overfylde vores land med arabere og afrikanere.

   Samtidig vil de overdænge os med tunge byrder, og udsætte
   os for alle mulige ting som WHO, WEF, EU og FN har fundet
   på. Vi befinder os i en krise som snart kan udvikle sig til
   den største katastrofe nogensinde i Danmarks og Europas
   historie. Christiansborg har ikke styr på noget, og er blevet
   en trussel mod økonomien, sundheden og fremtiden.
   Det anbefales at se nyhederne hos Hodja og Snap mv.

   1. Bl johansen

    De får da aldrig arabere og afrikaner til at arbejde, når de har overbefolket eu,

   2. E. Frederiksen

    Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

    Er så enig, men det får ikke lov at komme frem
    i de statsstøttede nyhedsformidlinger

    1. Kirsten SLETBJERG

     De største farer, som vi står over for i dag, inkluderer centraliserede regeringer, der detailstyrer samfundet, den voksende udsigt til global krig, den voksende udsigt til påtvungen overgivelse samt udskiftningen af fornuftig debat og ytringsfrihed med statssanktionerede “fortællinger” og censur:

     Et totalitært styre ser ud til at være rykket nærmere.
     Dette er en ny slags krig rettet mod civile for at kontrollere deres tanker.

     Den nuværende skinregering arbejder ikke for Danmark og danskerne men for EU, FN og WEF’s fejlslagne globaliseringspolitik med indvandringsindustri fra muslimske lande og fup-CO2-klimaplan.

     Danmark eksisterer i dag kun på papiret.
     86% lovgivning kommer fra EU, der har stjålet vores lands suverænitet og ved indført censur på sociale medier/netværk bliver vores mund lukket en for en.

     Danmarks fremtid er som vedhæng til Tyskland.
     EU er Tyskland.

     EU arbejder på, at Europas lande i år 2025 bliver:
     De FORENEDE EUROPÆISKE STATER EURABIA.

     Den 16. januar 2023
     Kirsten Sletbjerg

     1. Der var engang et yndigt land

      Hej Kirsten.

      Du fik jo en folkeoplysnings-kampagne
      ødelagt af papiravisers censur. Dit initiativ
      var ellers godt og helt OK. Men aviserne
      kan ikke lide ytringsfrihed.

      Man bør vi så ikke gå i gang med uddeling
      af pjecer og løbesedler/flyveblade?

      Danskerne vil blive tromlet ned på alle
      mulige måder, hvis de bare ser passivt
      til mens politikerne kører Danmark ud
      på verdenshistoriens losseplads for
      fejlslagne stater.

      Er det ikke bare med at komme i gang?

     2. Oluf Johnsson, MEd CPE, Dipl. AE., BSc.med., Mediator / Fascilitator m.m.

      Kirsten Sletbjerg. Intet gælder, før det er vedtaget af ministerrådet, det er også os. Desforuden skal det ratificeres i dansk lovgivning me d de forbeholdsmjuligheder, der ligger i Grundloven! Pas nu på med at kravle for højt op i træet og ud på de tynde grene. Du ved jo, hvad der så vil kune ske – og sker – er saket! 🙂

  2. Kirsten SLETBJERG

   Godt, vi har Asger Aamund til at sætte den førte politik i perspektiv.

   Politikerne bør lytte til kloge meninger, når deres egne meninger er nonsens.

   Den 16. januar 2023
   Kirsten Sletbjerg

  3. Jane von Rathsach

   Udskiftning af magtpolitikerne er første fase. Mette Frederiksen + Lars Løkke er to magtmennesker, som kender spillet indefra ned LØGN og MANIPULATION som våben. De har været i politik i en menneskealder og VIL TIL TOPS med alle midler.

   DE TYPER ARBEJDER FOR DERES EGEN FORRETNINGSMODEL UDEN MORAL

   Der burde omkalfatres i forhold til løgn og løfter og ikje mindst unddragelse af ansvar, som betyder ustraffet adfærd i ly af deres politiske håndtering, som 2023 med SVM regering.

 2. Piotr

  @ Tavsen:
  “Hvornår kommer danske politikere på omdrejningshøjde med virkeligheden?
  Aldrig! det er ikke højeste prioritet.

  Mere relevant er det at spørge: Hvornår kommer danske vælgere på omdrejningshøjde med virkeligheden?
  At danske vælgere igen & igen, vælger de samme kolbøtter, til at optage pladserne på hoPPeBorgen, er da så langt fra virkeligheden man kan komme.
  Det er som at gå over broen efter vand, 170 gange om dagen.
  Hvad er det “die dumme dänen” frygter eller er så himmel-henrykte for, siden de konstant stemmer på de samme kolbøtter, der bevisligt fylder dem med løgn.’

  “Die dumme dänen” ligger som de har redt, de accepterer deres undergang, som lemminger der kaster sig i afgrunden, ud i det frådende hav, velvidende at de ikke l kan svømme!

  Direkte Demokrati NU1 SIAD! P.

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Aamunds har igen skrevet en virkelig god
   artikel om Christiansborgs åndelige dafnier og bænkebidere.
   Og artiklen viser jo klart at vi regeres af en flok som agerer efter
   tilfældige indskydelser, og på et grundlag der består af kynisk
   og arrogant uvidenhed. Lars Fadøls udtalelse afspejler tydeligt
   hvor uduelig, lad og hoven han er. På under en halv time og
   med en minimal arbejdsindsats kunne han selv have fundet
   3, 10 eller 20 milliarder frem. F.eks. er der opdaget en post
   på det 1200 milliarder kroner store statsbudget, som er på 51
   mia. kr. som er klar til brug. Og der er de poster Aamund
   opregner. Lars Ulykke kun bare have spurgt sig frem. I for-
   vejen betaler mange danskere 85% af alt hvad de tjener, i
   skat, moms og afgifter. Især når ejendomsskaterne af ind-
   tægter man ikke har haft, regnes med. Og så var der ham
   som investerede i bit-coins og krypto-valuta, og tabte en
   million eller kr. Nu afkræves han 2.8 millioner i skat af en
   fuldstændig fiktiv indtægt. Altså skat af et TAB!

   Hvis politikerne brugte verdens højeste skattetryk til
   at skabe et fornuftigt og borgervenligt samfund, kunne
   det endda gå an. Men sandheden er at de i stedet er ved
   at smadre deres egen befolkning og deres eget land. Med
   salami-metoder og under dække af fortielser og massiv
   løgne-propaganda er man på vej til at “decimere”,
   udskifte, udrense og aflive danskerne, og på vej til at
   ødelægge og afskaffe lov og ret, alle familieværdier,
   alle normer og traditioner, ejendomsretten, grundloven,
   indfødsretten, folkehjemmet, fædrelandet, demokratiet
   og alt med folkesundhed, privatliv, ytringsfrihed og
   personlig frihed.

   Hvis man stadig betragter Danmark som et trygt,
   sikkert og retfærdigt land, har man nok lyttet for meget
   til MSMs eventyr. Se hellere de rystende afsløringer
   man kan finde hos de frie netaviser.

   Som villaejer, som bankkunde, som gårdejer,
   som trafikoffer, som familiefader, som dansker,
   som pårørende til en patient, som arbejdsløs,
   som hårdt arbejdende håndværker, jord og beton,
   lastbilchauffør , lærer eller revisor, som butiks-ejer
   eller iværksætter, endog som mangemillionær, eller
   som offer for knivstik, grov vold, ildebrand, skilsmisse
   eller restriktioner osv. kan man i nutidens DK opleve
   at blive svigtet, sjoflet, snydt, pisset på, tyranniseret
   og terroriseret af “systemet”, på så ekstreme, groteske
   og vanvittige måder, at man oplever en del af det
   opreklamerede velfærdssamfund som en fjende,
   som et uhyre, som en galeanstalt eller som et
   rædselskabinet. Læs bogen “Røvrendt” om den
   dygtige mangemillionær Boje Nielsen som blev
   kvast af det juridiske system. Eller læs om de stakler
   som mistede et ben eller en arm fordi et lille sår ikke
   blev behandlet i tide. (ventelisterne Eller hvad med
   de stakkels kræftpatienter der blev mishandlet af
   jobcentrene.

   Og prøv at finde ud af hvor ufatteligt sjofelt psykisk
   syge, fysisk syge, gamle og svage, børn og unge
   kan blive behandlet. Eller se hvordan danske mænd
   og deres børn udsættes for brutal og umenneskelig
   behandling af kvindesagskvinder og ligestillings-
   bureaukrater i skilsmissesager.

   Og nu er der planer om en politi-stat og et stikker-
   samfund, om masser af nye former for tvang og
   overvågning helt ind i hjemmene, om at lade EU-,
   WEF- og WHO politik bestemme dansk lovgivning
   og praksis. Visse politikere ønsker at vende op
   og ned på alt, så samfundet hurtigst muligt kan
   blive en kopi af Afrika, Libanon, Sverige, Kina,
   DDR og Nordkorea.

   There is something rotten in the state of Denmark.
   Og det er kun blevet værre og værre de senere
   årtier, siden 1968-70. Vi står nu ved kanten
   af afgrunden.
   i
   .

   1. Jane von Rathsach

    ENIG 100 % ❤️🎓🇩🇰 Danmark saboteres bevidst af de forkerte politikere og skabskommunister som har sat systemet med kanaler og nyttige idioter langt ind i alle samfundsfunktioner.

    Endog i Dommerstanden tilsidesættes ret og pligt.

    EU + WEF + FN har nu fundet en forretningsmodel som appellerer til flertallet, til trods for absurditet og igen løgn :
    Klima + Indvandring.

    Dansk blåøjethed bliver til sort tag selv bord med privilegier til dumhed.

 3. Michael Andersen

  Danmark er en nation i forfald.

  Danskerne troede de fik velfærd. Det fik de ikke. Danskerne fik lobbyist-socialisme.

  Lobbyist-socialisme er de politisk korrekte virksomheders trækken i trådene og de politisk korrekte politikeres tjenester overfor venner og støtter. For den almindelige borger er det velfærd på klods der betales senere.

  Danmark er en nation i forfald, der betaler med lånte penge og udlandsgæld. Resultatet af gælden på 40 % af BNP, er at danskerne har høj inflation og heftige prisstigninger.

  Danmark er en nation i forfald, fordi de skarpeste jurister er flyttet fra justitsministeriet, til Indvandringsministeriet (Udlændinge- og integrationsministeriet) og der arbejdes med stor juridisk kompetence for ligestilling, antidiskrimination og menneskerettigheder. Resultatet er at mellemøstlige bander konkurrerer på lige fod med danske bander.

  Danmark er en nation i forfald der forsvarer Biden-regimets lyssky forretninger i Ukraine og forsvarer at Blackrock skal lede genopbygningen efter krigen. Resultatet er at Ukraines borgere fortsætter med at være ufri fæstebønder og hårdt beskattede lejere.

  Europa slås med arven efter Obama og fortsætter som romerriget, der kollapsede i korruption, dekadence, nepotisme og inkompetence. For vores efterkommere bliver fremtiden en træls mistet arv, i et mørkt kriminelt landskab, med ruiner efter vindmøller og et hav af nedbrudte energi-anlæg.

  Heldigvis breder håbet sig ud med protester fra Italien, Ungarn, Østtyskland, Texas, Florida, det mørke Jylland og fra Snekkersten.

  Også du kan gøre en forskel og protestere mod lobbyist-socialismen.

  Har du råd til at lade være?

  1. Hvor er vi på vej hen?

   M.A.: Danmark er en nation i forfald.
   Ja, det går nærmest ad H.. til.

   NU DEN VÆRSTE OVERDØDELIGHED I 50 ÅR !!

   Se artiklen “Hvorfor dør de” hos Snaphanen den 10. februar.
   Læs også kommentarerne. F.eks. den om folkemord forklædt
   som sundhed.

   1. Hvor er vi på vej hen?

    Rettelse: Det er 10. januar.

 4. Flaben Fræk

  Afskaffelse af store bededag er med garanti et ondsindet- og plat stunt! – Formentlig udruget inde i hovedet på den altid hoverende Baron von Græsted; stuntet har kun et formål, således at lægge røgslør over de gemene beslutninger, som i dølgsmål formentlig, er under opsejling rettet mod den danske befolkning.

  Asger har med få ord, flerdobbelt, bevist hvor pengene langt lettere kan hentes; det kan regeringen ikke være uvidende om! – Vi står således overfor- og kan forvente, at de involverende ministeriers embedsmænd, i øjeblikke- og indtil tågen letter, for fuld kraft, arbejder på at virkeliggøre regeringens vådeste drømme, således lanceringen af en rigid (Læs. småfacistisk) lovgivning som giver flertals-regeringen uindskrænket magt over en forsvarsløs befolkning.

  Tableau! Det var selvfølgelig det Baron von Græsted mente da han udtalte: Vi peger på noget ikke på nogen – Gosh!

 5. Maleren89

  Virkeligt godt skrevet! Ros og respekt herfra!

 6. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Djævelske, rødnazistiske og nihilistiske
  planer for Danmarks fremtid er ved at blive sat på skinner.
  Det har “Redacted” hos You Tube noget om: Clayton Morris
  om “WEF globalists gather, New stunning plans to control
  us”.

  Snaphanen og Hodja fortæller om masser af “ekstra”
  dødsfald i Danmark og England.

 7. Skjoldungen

  Umiddelbar og let gennemførlig besparelse: sløjf mediestøtten på ca. 4,6 milliarder kroner. De tusindvis af ansatte i Fordummelsesindustrien® – specielt Danmarks Radio og TV/2 – er alle i den arbejdsduelige alder og kan evt. oplæres i nyttigt arbejde. De dele af DR, der har en vis værdi, f.eks. koncerthuset og noget teknisk udstyr kan vel sælges til private.

  1. Jc Holland

   På News & Co. sad Poul Madsen, kejseren fra Ekstra Bladet, og pralede af at han havde privat sundhedsforsikring så han ikke behøvede at vente 13 år på operation men kunne komme foran alle de skatteydere som havde tvangsfinancieret hans kejserløn på EB.

   Så enig, lad journalister tjene deres egen løn uden tvangsfinanciering.!
   LAD FALDE HVAD IKKE SELV KAN STÅ.!!

 8. tavsen

  Skjoldungen
  17/01/2023 at 04:32
  Umiddelbar og let gennemførlig besparelse: sløjf mediestøtten på ca. 4,6 milliarder kroner. ”

  HØRT.

  Sluk for den respirator. Den hensygnende branche burde gå samme vej som typograferne. Der i 70’erne skabte mange hvide pletter i aviserne, hvis artiklerne indeholdt noget, som de sarte kommunister ikke kunne lide.

  DR reklamerer sig som Hele Danmarks Radio, men alsidighed er ildeset. EL-kommunister er foretrukne gæster ved mikrofonen. Med 12 partier på tinge er det nok svært at leve op til alsidighedskravet.

  Piotr 16/01/2023 at 15:36

  Danskerne er et lydigt folkefærd, der altid lystrer ordrer fra aktivistiske journalister

  Derfor FJERN MEDIESTØTTEN.

  1. tavsen

   Aktivistiske journalister har fået importeret masser af kriminelle, som de så kan tjene penge på.

   https://ekstrabladet.dk/krimi/podcast-faa-adgang-til-bandeland-4-her/9551041

   “Så er der nye Bandeland-afsnit. Kom helt tæt på, hvordan den serbiske mafia opererer i Danmark. Det er en unik historie med vold, drab og indsmugling af kokain i lange baner. Læs artiklen eller gå direkte til podcast-linket. God fornøjelse”

   “I oktober 2022 var der for første gang mere end 300.000 udenlandske lønmodtagere i Danmark opgjort i fuldtidspersoner.”

   “1. januar 2022 er der i alt 847.041 indvandrere og efterkommere i Danmark, som svarer til 14,4 pct. af den samlede befolkning. 534.731 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande, heraf har 288.406 personer oprindelse i MENAP-landene og Tyrkiet.”

   OG VI MANGLER STADIG ARBEJDSKRAFT ????

   1. Wiens og Europas redning skete i 1683, men nu regerer pladderhumanisterne

    Man kan ikke stole på de officielle tal og statistikker.
    Der er flere kulturfremmede i Danmark end det oplyses,
    de koster mere end det oplyses, og mængden af
    ekstra kriminalitet er større end det oplyses.

  2. Ivan Dybdal

   God idé. Men hvis mediestøtten fjernes falder systemet Danmark sammen. Mediestøtten bruges til at medier, som ingen frivilligt ville købe for deres egne penge kan styre meningsdannelsen i DK. Det står faktisk i medieloven, hvis man læser dem og opfatter den ordret->

   “Lovgivning og politiske aftaler. Medierne har en stor samfundsmæssig betydning. De er en uundværlig del af vores demokrati og en integreret del af vores samfund, dagligdag og institutioner og er bindeleddet mellem borgerne, politikerne og vores samfundsinstitutioner. Derfor er der også et behov for regulering af udøvelsen af medievirksomhed.” Klip fra Kulturministeriet. Slots-og Kulturstyrelsen. Opdateret 25. oktober 2022.

 9. Wiens redning skete 1683

  Man kan ikke stole på de officielle tal og statistikker.
  Der er flere kulturfremmede i Danmark end det oplyses,
  de koster mere end det oplyses, og mængden af
  ekstra kriminalitet er større end det oplyses.

 10. Privatdetektiven

  Mange fine kommentarer i denne omgang, og rart at høre
  fra damerne E. Frederiksen, Kirsten Sletbjerg og Jane von Rathsach,
  tre kloge og fornuftige damer som er betydeligt bedre begavede og
  finere i kanten end Jacob, Ulykke og Mette. Havde de tre været i
  spidsen for regeringen, havde Danmark haft udsigt til at klare sig.

 11. Michael Andersen

  Hvad med ophør af støtte til WEF, der i disse dage holder topmøde i Davos?

  Verdens og nationale ledere, herunder senator Joe Manchin (D-W.Va.), samt ledere i industrien, er til stede. Vicepremierminister i Folkerepublikken Kina Liu He pryder talerlisten, ligesom Volodymyr Zelensky og selvfølgelig John Kerry.

  Men hvad gør alle disse mennesker, når de ikke kæmper med de vigtigste spørgsmål i vores tid?

  Ifølge en artikel i Daily Mail går efterspørgslen efter sexarbejdere gennem taget, når eliten samles i Davos.

  Mange af de prostituerede er indkvarteret på samme hotel som de fremmødte og bærer forretningstøj for ikke at gøre opmærksom på sig selv.

  Efterspørgslen efter prostituerede er stor ved hvert økonomisk topmøde – det er også, hvad lederen af en escorttjeneste fra Aargau, 170 kilometer væk, siger. Hun har modtaget elleve reservationer og 25 henvendelser indtil videre, fortalte hun den schweiziske avis “20 Minuten”.

  Det faktum, at folk, der deltager i arrangementet, bruger og nedværdiger andre mennesker, synes ikke at være grund til alarm. Og deltagerne er bestemt ligeglade. Når alt kommer til alt, laver man lovene. Man behøver ikke selv at følge dem. Intet viser nogens engagement i at skabe en bedre verden end at flyve prostituerede ind udefra.

  Skær fremtidige bidrag til WEF fra og formindsk WEFs indflydelse. Således bliver der råd til mange fridage. Man slipper også for klimahykleri, insekt-mad og for at jorden konstant går under.

  Prostitutes-gather-Davos-annual-meeting-global-elite-demand-skyrockets
  Dailymail, Bild og 20 Minuten.

  1. Vimmerby

   Der blev også nævnt, at den stakkels prostituerede beregner sig 3000 kr. i timen. Hun har truffet sig et et livsvalg – Fred være med det. Behøver vi blive puritanske ??
   Jeg har da også besøgt prostituerede, men til proletartakst. Man bliver en smule forbløffet, når indkomsten så brændes af på en Gucci taske. når en glimrende kopi kan fås for 200 kr. Mennesker, kan have for andre set særdeles besynderlige prioriteringer i livet.

   1. Michael Andersen

    Blackrock har mistet milliarder fordi konservative stater i USA har trukket deres penge ud af investeringsfonden. Eliten i Davos lægger op til en strategi for, hvordan man bekæmper konservative og højreorienterede.

    Demokraterne i USA og socialisterne i EU er ikke til at skelne fra hinanden.
    Vimmerby, kritikken bunder ikke i puritanisme, men i arrogancen hos de ledere der på alle måder gør os fattigere.

 12. Piotr

  Morsomt, at se FUSKen idag, nedgøre hvorfor vi absolut ikke, skal ind på noget med folkeafstemninger.
  “hvad så med næste gang vi er uenige”, “skal så vi stemme hver 14. dag ?”.
  Vor Herre bevare os, hvad ved folket, jeg har jo forklaret, at folket må arbejde mere og betale mere skat. (Fordi, vi er i krig og der skal være 100 Milliarder til indvandring.)
  Det ser lidt ud som om at politikerne frygter folkets stemme, men hellere det, end at folket frygter politikernes.

  Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

 13. Hvor er vi på vej hen?

  Regeringen har fået en dårlig start. Forslaget om at
  fjerne en fridag er helt til grin. Og begrundelsen er
  tåbelig og løgnagtig. Man kan spare ca. 5 mia. på
  DR, 13-14 mia. på jobcentrene, flere mia. på den
  overdrevne forkælelse af asylanter, og mellem 75
  og 150 mia. på co2 hysteriet. Og så ligger der et
  par snese mia. i statskassen som er i overskud.
  Det er er latterligt at påstå at man er nødt til at
  pålægge det arbejdende folk at arbejde endnu
  mere, når det kun er 3 mia. man “mangler”.

  Endnu engang har Fadbamsen og Jacob
  blameret sig ret så grundigt. Det var nok
  deres idé. Og Mette fulgte vel bare villigt
  med? S er jo holdt op med at være et
  arbejder-parti. Fremover vil det satse på
  bureaukrater, kolde hænder, “intellektuelle”,
  pladderhumanister og de co2-forskrækkede.

  Se kommentaren “Diktatur, tvang og folkemord
  forklædt som folkesundhed” under Snaphanens
  artikel om OVERDØDELIGHED den 10. januar.

  1. Marianne

   Selvfølgelig følger Slette Mette trop, for på denne måde blev focus fjernet fra hendes ulovligheder og advokatundersøgelser, så hun råber gerne højt om afskaffelse af St. Bededag, for så længe har hun fred 😡😡

 14. Vimmerby

  Først skulle vi lære selv, at spare op til pensionen, da riget fattes penge. Sidenhen øges beskatningen af opsparingen løbende – riget fattes penge forstås. Nu er vi nået dertil, hvor det heller ikke er nok, så beskatningen får lige en tand mere i form af en mere eller mindre løbsk inflation. Pensionsalderen hæves naturligvis også løbende. Danskerne flest lapper enfoldigt tågehorns eksperternes “dybsindige” forklaringer på, hvorfor det skal være sådan grådigt i sig.
  Riget fattes penge forstås – bananrepublikker fattes altid penge.

 15. Niels Poulsen

  Aamunds budskab er: Lad de andre betale for vores forsvar. Den brune underklasse i Danmark. De sorte i Afrika. Vores børnebørn med de menneskabte klimaændringer.

  Latteren må runge i Kreml.

  Churchill sagde i sin indtrædelsestale som leder af krigskabinettet: “Jeg kan ikke tilbyde andet end blod, slid, tårer og sved.”

  I Ukraine betaler soldater og civilbefolkning den højeste pris i kampen for demokrati og vores vestlige værdier.

  Mandagstrænerne fra flødeskumsfronten taler om ferie og varme hveder.

  1. Michael Andersen

   Verdens højeste skattetryk findes i socialistiske kleptokratier. Latteren runger hos de røde, mens de stemmer for højere løn, federe diæter og lavere straffe.

   Mennesker skal bedømmes på deres karakter og deres handlinger. Dumheden der udgår fra sociale medier er med sikkerhed menneskeskabt.

 16. Wiens og Europas redning skete i 1683, men nu regerer pladderhumanisterne

  Nu er tåbelige politikere i gang med at ofre
  tusinder af menneskeliv og massevis af mlliarder
  på at holde Zelenskys regime ved magten. Sådan
  udlægges tingene mange steder på nettet. Og at
  Europa risikerer at krigen breder sig og kommer ud
  af kontrol, det blæser man på.

  Men de steder har Niels Poulsen nok aldrig set.
  Han foretrækker at hente sin “viden” fra Politiken og TV2.

  Iøvrigt er der masser af nyheder og oplysende videoer
  at finde hos Youtube, Hodja, Snaphanen og Tucker Carlson.

 17. Martin Hansen

  Når man læse de mange kommentarer, så er der gået politik i den, og de mange kommentarer fortæller også hver især, hvad man burde gøre. Se, nu har vi en gang de politikkere vi har, da vi som vælgere, selv har valgt dem ind. Så kan vi bekrige hinanden, hvem der er skyld at vi har de politikkere, men det ændre ikke hvem der sidder der inde. Det kaldes demokrati.
  Nej, det er sket i vort samfund, er, at vi som vælgere, ikke længere tør at STREJKE, og sige, at nu er nok nok. I 70erne og 80erne havde vi strejker, og som regel fandtes der en løsning. I dag er vi OPDRAGET til at være lemminger der følger den siddende Regering uden vrøvl. Vi er som borgere bange for at miste arbejdet, vores 4 udenlandsrejser, vores to biler i garagen og ikke mindst det store hus, til lav rente. For at det skal betales, og så tier vi ellers stille. Det eneste vi gør er at råbe op i forskellige medier, til ingen verdens nytte. De forskellige Regeringer griner af borgerne. Regeringen får det som de vil. Ikke en gang fagforeningerne gør noget mere. De er også haleklippet. Siden finanskrisen, har de stået vagt om de forskellige Regeringer siden 2011 og har holdt det arbejdende folk nede. Nu er vi der hvor Regeringen vil have os, fordi vi er bange. Fagforeningerne gør nu et stort teater ud af dette her, men tro mig, de støtter endnu en gang den siddende Regering og de efterfølgende.
  Skal man ændre noget i et samfund, er man nødt til at være sammen, og ikke som nu, egoister, for det vi, og det bliver udnyttet. Nej, vi skal have en fredelig strejke, der lukker samfundet ned, også selv om det koster, for ellers mister vi mere og mere. Hvem siger ikke at vi snart skal arbejde 3-4 timere pr uge? Bliver det næste gang og er vi klar til at ofre, eller vi bare nogle lemminger.

 18. Der var engang et yndigt land

  Vi kan ikke mere betragte folketinget,
  medierne og “systemet” som værende på vores side. De er
  tværtimod anti-danske og betragter danskerne med så stor
  foragt og væmmelse, at de vil udnytte/ undertrykke dem og
  udskifte dem med meget bedre mennesker fra fremmede
  og fjerne lande.

  Vores politikere er også udemokratiske. De kan næsten
  ikke forestille sig noget værre end det ægte og direkte
  demokrati. Folkeafstemninger skal de sandelig ikke nyde
  noget af. Og de synes at det er fint og godt at købe og
  betale massemedierne, så de forvandles til korrupte
  propaganda-stationer. Der ivrigt fører sig frem med
  massive løgnekampagner om alt muligt. Som fortier
  og skjuler alt muligt. Og som hetzer og karaktermyrder
  alle og enhver som det findes fordelagtigt at tilsvine.
  Fx. får DR fem milliarder for at manipulere året rundt.

  Hvis vi danskerne vil undgå at vores land og fremtid
  forsvinder ned i en stor totalitær Bermuda-trekant,
  bliver vi nødt til at genopbygge demokratiet. Det
  skal gøres til et ægte og direkte demokrati. Ellers
  går Danmark rabundus, og fremtiden vil kun byde
  på elendighed, undergang, ulykker og blodige katastrofer.

  Vi må i gang med folkeoplysning i form af pjecer
  og løbesedler. Tænk på at langt de fleste danskere
  ingen anelse har om hvor alvorlig situationen er.
  Og de kender intet til de frie og ærlige netaviser.

  Har nogen bedre forslag end det med at uddele
  pjecer til de danske hjem?

  (Vi kan ikke indrykke annoncer, papiraviserne vil ikke
  optage dem)

  1. Michael Andersen

   USA leder den vestlige verden, hvad enten det er ud i socialistisk undertrykkelse eller ind i økonomisk og individuel frihed.

   Borgerlige og konservative i Tyskland, der nærmest følger et gammelt socialdemokratisk partiprogram fra 80erne, er yderst utilfredse over at USA bruger besættelseslovgivningen i væsentlige spørgsmål om sikkerhed og samarbejde.

   På et højere plan samarbejder EU med USA.

   Utilfredsheden er derude, over overvågning, misinformation, indblanding i valghandlinger, karaktermord og ensretning.

   Sandheden er ved at gå op for flere og takket være frie alternative medier, stiger antallet af oplyste dag for dag.

   Rumble kan anbefales at gå på opdagelse i.

  2. Piotr

   Der var engang et yndigt land. 18/01/2023 at 17:06

   Super fine pointer her! Tak!
   nå, men hva f….. fatter fjolset NP? Nul og en skid….

   Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

  3. Michael Andersen

   # Der var engang et yndigt land

   Rigtigt godt tænkt, tak.

 19. Fra velfærdsstat til terrorstat

  SKILSMISSE-BUREAUKRATIET ER PILRÅDDENT

  Det kan man i dag læse mere om på Hodjas blog.

 20. Morten Nielsen

  Tror i stigende grad på at skifte til direkte demokrati er den eneste vej til at sikre kommende generationers mulighed for at opleve vore rige og fredelige vestlige samfund

 21. Michael Andersen

  Helligdag eller pensionsalder?

  I Frankrig ventes der i dag massive protester mod den planlagte forhøjelse af pensionsalderen fra 62 til 64 år.

  Demonstrationer er planlagt i snesevis af byer, indkaldt af flere fagforeninger. Der vil sandsynligvis være tog- og flyaflysninger. Mange skoler skal forblive lukkede. For at forhindre optøjer er tusindvis af politibetjente og andre sikkerhedsstyrker mobiliseret.

  Frankrig vælger som Danmark, at tage goderne fra sin egen befolkning.

 22. Massemedierne skjuler og fortier alt muligt

  Lige i dag har en DR radio-værtinde haft en vaccine-forsker i
  krydsforhør, en forsker som har tilladt sig den kolossale
  frækhed at antyde at der er ting omkring covid-vaccinerne
  som trænger til nogle videnskabelige in-put. Det blev af
  DR mistænkeliggjort på sædvanlig vis, med gentagne
  påstande om at forskeren var ude i et politisk ærinde.
  Aggressiv revolverjournalistik for på forhånd at svække
  eventuelle ubekvemme videnskabelige data om Pfizers
  og Modernas “vacciner”. DR ønsker mørklægning af
  enhver videnskab som ikke er “politisk korrekt”.

 23. De tre musketerer

  Nu er det kommet frem at en
  afskaffelse af Store bededag måske er
  ulovlig og i strid med grundloven. Og under alle
  omstændigheder er det ikke rigtigt at pengene
  ikke kan findes andre steder. Man kan uden videre
  hente dem i statskassen hvor der ligger over 50
  milliarder kr. i frie midler der er klar til brug.
  Men dumstædigt fastholdes det at danskerne
  skal arbejde mere. (Og hvor Frankrig har en
  pensionsalder på 62 år, vil Mette og andre
  rødradikale have at danskerne skal arbejde
  til de bliver helt nedslidte, helst til de bliver
  75-85, så asylanterne kan forsørges, og co2
  molekylerne blive nedkæmpet)

  Det er også kommet frem at Mette og Biden er i
  gang med at udvide og forværre krigen i Ukraine.
  Mette, Jacob og Ølbumsen vil bruge endnu
  flere milliarder på kanoner m.m. til Ukraine. At
  der ikke er skygge af civilforsvar tilbage, ser man
  bort fra.

  Man vil ikke have forhandlinger, man vil forstærke
  krigsindsatsen, og gå efter Krim. Rusland advarer
  om at det vil eskalere krigen.

  Man kan høre mere om tåbelighederne hos
  Gravitas og “Redacted” på Youtube.

  1. Ole Jensen

   VI ALENE VIDE HVAD DER ER GODT FOR FOLKET

   Med sin optræden overfor danskerne
   og folkekirken har den nye regering og Mette Tyran sammen
   med Buksetrolden og Bællemann udvist en arrogance der
   ikke er set siden enevælden. Sagen er en stor skandale, og
   de tre har afsløret sig selv som ukultiverede og uvidende
   personer mht. historiske traditioner. Og det er aldeles
   unormalt at tromle frem som det her er sket, uden at
   forhøre sig hos kirken, fagforeningerne og andre parter
   som berøres af lovforslaget. Desuden er det løgn at
   der ikke er andre finansieringsmuligheder end sløjfning
   af en helligdag.

   Regeringen har bevist at den ser ned på folket og kirken,
   og at den mener at diktater, tvang, kæft, trit og retning
   er den rigtigste form for demokrati.

 24. Laila Dam

  Det har aldrig handlet om, hvordan vi kunne beholde store bededag. Mette Frederiksen har besluttet, at hun skulle gøre, hvad andre ikke har lykkedes med. Fjerne denne helligdag og sammenkoblingen med forsvaret pga krigen i Ukraine er simpelthen usmageligt. Men det er typisk for hende – kriser som grundlag, som gør de der ikke bakker op om hendes tilgang, kommer til at virke usympatiske. Også dette er simpelthen usmageligt.

  1. Jette

   Jeps, hun er ikke dum – den almoderlige…
   Nu, kan hun endda fremstå – endnu mere hellig,
   fordi Ellemann har fået ministerbil
   i bytte for jobbet som prügelknabe.

  2. Piotr

   @ Laila Dam.
   Super godt skrevet! 100% Korrekt.
   FUSKen spreder frygt i befolkningen og anvender denne til at udøve sin magt og få majoriteten til at makke ret. Usmageligt! Uanstændigt!
   Siden FUSKen tog i 2019 har det kun været krise på krise på krise. OG, sjovt drejer det sig kun om at få flere skatter & afgifter i kassen!

   Men som FUSKen sagde, da hun skulle forsvare, sit brud på Grundloven(minksagen):
   “Jeg jeres statsminister, I må stole på mig” og “Lev Mette!”

   Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

  3. Michael Andersen

   Det er en skandale at vestlige politikere har produceret millioner af flygtninge fra Kurdistan, Somalia, Afghanistan, Irak, Libyien, Syrien, Vietnam, Yemen og Congo.

   Danske politikere producerer også flygtninge, fra Ukraine, og danske politikere prioriterer også indvandring.

   Det er ulogisk at indvandring er blevet til en menneskeret.

   Hvorfor er det ikke en menneskeret at konflikter løses uden produktion af flygtninge?

 25. jan christiansen

  så længe de ikke vil rydde op i egen rækker med bilags rod, betale svimlene beløb for en kaffeklub nordisk råd. store lønstigninger inden for egen rækker forfejlet indvandrepolitik svindel med eu skatteborgers penge nede i EU osv. næ pengene som de mangler skal nok også bruges på erstatninger til mink avlerne som der kun er skatteyderne til at betale. det er jo sådan at de politikkere på asocialenborg først bliver rigtig bange den dag de har blanket skatteborgerne helt af. lad os nu få den afstemning om st. bededag og se mettepus stå og forklare hvorfor min. 70 % af danskerne har stemt imod hendes forslag.

 26. Ole Jensen

  Hvor megen dømmekraft er Sprællemanden,
  Buksetrolden og Mette Fupsen i grunden i besiddelse af?
  Deres klovnerier og hele politik tyder på at de ikke er ret
  kloge. Og deres hårdnakkede afvisning af at finde pengene
  andre steder, virker efterhånden mistænkelig. Hvorfor i
  alverden tager de ikke bare pengene ud af de 50 milliarder
  der ligger som overskud i statskassen? Og hvis de afskaffer
  jobcentrene… pengepakkerne til DDR, aviserne, Afghanistan,
  Ukraine, Kina og Afrika… den skrupskøre klimakamp samt
  forgyldningen af migranter, vupti, så er der i alt langt over
  150 mia. kr. til rådighed.

  Alene det at de er begejstrede for EU, WHO, WEF og FN, mens
  de er så arrogante overfor vi danskere, at de vil presse os
  til at slide og slæbe endnu mere, til vi bliver 75-80 år, samt
  at de vil udskifte os med fremmede sydfra, viser at der er
  noget galt med deres intellektuelle evner og moralske kompas.

 27. Peter Krogsten

  Man kan jo forestille sig alt.
  Kan man forestille sig at det ligegyldige slagsmål om en fridag, skal trække opmærksomheden væk fra WEF’s møde i Davos, hvor demokratiet i den grad er under angreb? Altså en bevidst afledningsmanøvre. Regeringen smider om sig med vores penge, så de lusede 4 mia kan nemt findes andre steder.

  1. Michael Andersen

   Helt enig. Der er rigeligt at aflede fra.

   Det forlyder at WEF-lederne stiller krav om at flyve med ikke-vaccinerede piloter.

   Det passer med at FAA i oktober ændrede på hjerte og EKG krav til piloter, fordi mange piloter ville blive grounded på grund af uregelmæssig hjerterytme, og større sandsynlighed for hjerteproblemer.

   Der er således grundlag for at vaccinering giver større sandsynlighed for hjerteproblemer.

 28. Michael Andersen

  Hodjasblog.

  Der er flere der oplever problemer med at tilgå Hodjasblog og får følgende:

  406 Security Incident Detected
  Your request was blocked.

  Problemer?

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Det sker kun når robotfiltret ikke kan
   lide dit registrerings- eller VPN-nummer.
   Filtret fungerer helt vilkårligt og komplet
   meningsløst. Men du må skifte nr. eller
   pc.

 29. Alle de gamle partier er utroværdige

  Til politikernes umådelige overraskelse
  er 18.000 udlændinge rejst deres vej tilbage
  til de fjerne lande de kom fra, uden at betale
  af på deres studielån, så staten har udsigt til at
  tabe 1.3 milliarder kr. Men hvorfor mener
  politikerne at det er Danmarks opgave at
  betale for alle mulige udlændinges studier?
  På længere sigt kan det skade danskernes
  økonomi både direkte og indirekte. Fordi
  viden flyttes ud til lande som gerne vil
  udkonkurrere os.

  Man kan også spørge politikerne hvorfor
  de synes at krigen i Ukraine skal optrappes
  mest muligt med alt hvad Danmark kan
  sende afsted af kanoner, raketter, granater
  og maskingeværer. Der snakkes om at man
  skal tvinge Rusland til forhandlingsbordet?
  Hvad nu hvis de i stedet svarer tilbage med
  fuld mobilisering? Eller hvad nu hvis der
  ved en teknisk fejl eller misforståelse bliver
  affyret et atommissil. Noget som langt
  lettere kan ske, når atomslagstyrkerne i
  både Rusland; Vesteuropa og USA er gjort
  klar til øjeblikkelig indsats. De er nu i
  højeste alarmberedskab, og det gør i sig
  selv situationen farligere, end dengang
  for 1 år siden da de var i fredsberedskab.

  Vi lever i sandhed i skøre og absurde tider.
  En skulkende skolepige er gjort til klimaguru,
  og WEF der vil fratage Vestens befolkninger
  alt, og derpå “decimere” dem, har fået følge-
  skab af Mette, Ida Auken og Lars Ulykke.
  Og England nu af en Inder. Og borgmesteren
  i London er muslim/islamist. Det samme med
  politimestre, dommere og journalister.
  Kan stor loyalitet overfor England forventes?
  Og EU og WEF går ligesom Chrborg DR ind for
  at udskifte europæerne med afrikanere og arabere.

  Røde gudløse, fædrelandsløse, hjerteløse og
  tankeløse fanatikere er ved at udmanøvrere
  de slappe, kortsynede eller korrupte borgerlige
  og nationalkonservative som har snorksovet i
  årevis. Enten vågner de i en fart, eller de
  bliver sat helt ud af spillet om få år, sammen
  med alle de “almindelige” danskere der naivt
  og tåbeligt stemmer på partier der har holdt
  dem for nar gennem årtier. Og som i dag
  rider med på den store klima-løgn.

  Men læs Jalving hos JP, Klaus Ewald og
  Tucker Carlson og fat mod.

  1. Alle de gamle partier er utroværdige

   Rettelser: England regeres nu af en inder.
   …ligesom Chr.borg og DR ind…

 30. Piotr

  Bedre sent end aldrig! Bjarne Bech fra Birkerød har skrevet et super indlæg i Tanten under Opinion. Det er i sjælden grad læseværdigt, også som CopyCat.

  “Hvem er den store bede?
  Afskaffelsen af store bededag er Djøf-regnedrengenes sejr over de lalleglade.
  Tænk, at nogen kan synes, at forårsfridagene er et højdepunkt i årets cyklus. Og tænk, at nogen kan finde på at ville fejre livsglæden ved at holde en forlænget weekend om foråret, når man i stedet kan tage på arbejde og yde sit til at maksimere BNP.
  Skam jer dog. Bøj nakken i usle fæstebønder og glæd jer over konkurrence statens succes!
  Måske et lille tip til fagforeningerne: Forlang en ekstra fridag i overenskomst-forhandlingerne som kompensation for den mistede store bededag.
  Den kan passende lægges samme dag som den hedengangne store bededag og benævnes »store fagforeningsdag«.
  Det vil blive en mægtig sejr, og I kommer til at få enorm goodwill i mange år fremover.

  En bede er som bekendt en kastreret vædder. Om det så er Lars, Jakob eller Mette, der fremover vil bliver kaldt store bede, bliver spændende at se”.
  Med bedende hilsen, Bjarne Bech, Birkerød.

  Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

 31. Piotr

  Bedre sent end aldrig! Bjarne Bech fra Birkerød har skrevet et super indlæg i Tanten under Opinion. Det er i sjælden grad læseværdigt, også som CopyCat.

  Hvem er den store bede?
  Afskaffelsen af store bededag er Djøf-regnedrengenes sejr over de lalleglade.
  Tænk, at nogen kan synes, at forårsfridagene er et højdepunkt i årets cyklus. Og tænk, at nogen kan finde på at ville fejre livsglæden ved at holde en forlænget weekend om foråret, når man i stedet kan tage på arbejde og yde sit til at maksimere BNP.
  Skam jer dog. Bøj nakken i usle fæstebønder og glæd jer over konkurrence statens succes!
  Måske et lille tip til fagforeningerne: Forlang en ekstra fridag i overenskomst-forhandlingerne som kompensation for den mistede store bededag.
  Den kan passende lægges samme dag som den hedengangne store bededag og benævnes »store fagforeningsdag«.
  Det vil blive en mægtig sejr, og I kommer til at få enorm goodwill i mange år fremover.

  En bede er som bekendt en kastreret vædder. Om det så er Lars, Jakob eller Mette, der fremover vil bliver kaldt store bede, bliver spændende at se.
  Med bedende hilsen, Bjarne Bech, Birkerød.
  P.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *