FARVEL TIL DE BORGERLIGE

Pernille Vermunds farvel til politik er ikke bare et voldsomt tab for Nye Borgerlige (NB), men er også et ulivssår for resterne af det borgerlige, liberale Danmark. Pernille Vermund har siden partiets start måttet kæmpe mod en offentlig mening, som anbragte NB i en politisk skuffe, der var mærket ’nationalkonservativ’ og ’ultrakonservativ’.  Vores skinhellige hovedmedier beskrev NB som et intolerant, fremmedfjendsk parti for islamofober og småtossede hjemmefødninge, der hader udlændinge. NB er imidlertid ikke et nationalkonservativt, men et nationalliberalt parti, som er noget ganske andet.  NB bekender sig til en liberal økonomisk vækstpolitik og til en national kulturpolitik, der lægger vægt på at bevare og udvikle det danske samfund forankret i en demokratisk og tillidsfuld retsstat.

I Jyllandsposten skriver Rune Selsing, at problemet med NB er, at partiet aldrig producerede en sammenhængende, løsningsorienteret politisk plan, men nøjedes med nogle overordnede politiske principper. Der har Selsing en pointe, men man må huske på, at de nye borgerlige aldrig blev mange nok til at kunne flyve i flok. Anvender man den samme argumentation på Venstre og Konservative, bliver man bestemt ikke imponeret af deres borgerlige vækstprogrammer, da begge partier nu som socialdemokratiske satellitter er mere optaget af at fordele samfundets velfærdsmidler og af kampen mod klimaet. I næsten hele sin korte levetid er NB blevet drevet af en lille trojka bestående af Pernille Vermund, pressechefen Lars Kaaber, Mette Thiesen og med Lars Tvede på sidelinjen som ideologisk inspirator. Nu er alle tre ude af billedet af forskellige årsager, men de har alligevel præsteret et solidt stykke politisk arbejde nedfældet i ’PLANEN – For et mere borgerligt Danmark’, der indeholder mere liberal politik, end Venstre har præsteret de sidste 25 år.

Det er en konstruktiv og progressiv plan, der rummer et stort vækstpotentiale for det danske samfund:  Ingen skat af de først tjente 90 000 kr., flad indkomstskat på 37 procent, ingen arveafgift, lavere selskabsskat og lavere aktie- og rentebeskatning. Regelsanering ved at to regler fjernes for ny, der indføres. Væk med kontanthjælpen ved arbejdsvægring, kriminelle udlændinge udvises og stop for skatteyderfinansierede integrationsprojekter. Afvikling af erhvervsstøtten og en omgående revitalisering af forsvaret. Der er ingen tvivl om, at NB er inspireret af Schweiz, der med lav skat og en minimal offentlig sektor har skabt et borgerligt vækstsamfund med bedre velfærd end det danske. Den lave skattebyrde gør det muligt for schweizerne selv at forsikre sig mod arbejdsløshed, sygdom og en fattig alderdom. Der er i Schweiz ingen mangel på læger og sygeplejersker og ingen livstruende kødannelser foran operationsstuerne. NB er det eneste danske parti, der har ladet sig inspirere af dette særdeles effektive og borgervenlige samfundssystem. Alle andre partier afviser den schweiziske model som reaktionær og gammelborgerlig, noget der kun kan lade sig gøre netop i Schweiz.

Pernille Vermund bliver nu skældt ud af borgerlige kommentatorer, der bebrejder hende, at hun har sluppet håndtaget i utide og er stukket af fra kampen for et bedre samfund.  Sandheden er snarere, at Pernille Vermund har erkendt, at slaget er tabt og missionen mislykkedes. Planen var jo, at NB skulle være den klare, lysende komet på det borgerlige firmament, det nationalliberale spejl, hvor borgerne kunne se, hvordan et progressivt og frit Danmark burde organiseres og ledes. Denne strategi forudsætter stigende tilslutning og vækst, som brat standsede ved folketingsvalget i november. Uro i partiet og Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne ødelagde valget og projektet. Pernille Vermund kan ikke se sig selv som 65-årig sidde i Folketinget som kaptajn på en plimsoller med 5 mandater uden fremtid, uden indflydelse.

I stedet for at bebrejde Pernille Vermund hendes afgang, bør vi erkende, at det var vælgerne, der ikke ville være med på den nationalliberale rejse ind i fremtiden. Danmark er ikke mere et borgerligt, liberalt  samfund og har ikke været det, siden Anders Fogh Rasmussen  i 2001 stjal socialdemokratiets  velfærdsprogram. Nu da både Venstre og det nye Moderaterne har meldt sig under de rosa faner, er der kun få overlevende tilbage på de borgerlige barrikader. De moderne, lyserøde borgerlige vælgere i Danmark vil nu samle sig om Liberal Alliance, som ses som velfærdsvenligt. Danmarksdemokraterne, som uden borgerlig politik har erklæret sig klar til at samarbejde med alle om det meste, finder nok også deres plads i skyggen med ryggen op mod muren Også Dansk Folkeparti kan høste vildfarne borgerlige stemmer, hvis  Morten Messerschmidt tør lancere et økonomisk vækstprogram og vriste partiet ud af mange års socialdemokratisk fordelingspolitik.

Pernille Vermund var en frisk forårsbrise på Christiansborg i skarp kontrast til de konventionelle partiers stillestående fedtspilleri ’ hen over midten’. Hun vil blive savnet, men vælgerne har talt, og hun har taget konsekvensen. Det er jo demokratiets vilkår. Vi får de politikere, vi har fortjent.

12.januar 2023

87 Thoughts to “FARVEL TIL DE BORGERLIGE”

 1. Jette

  ØV,ØV og atter ØV!

 2. Bente Elmer Rasmussen

  Tak for dine kommentarer og dine analyser.

 3. Patrick

  Hun sagde jo også hun ikke ville sidde fast på christiansborg. To gange nu er der dukket et parti op som har ædt NB’s momentum

  1. Jens Larsen

   Njaa, men hun skiftede efterfølgende mening på netop det punkt… Det er et faktum.

   NB endte beklageligvis som en fiasko – og når jeg skriver beklageligvis, så mener jeg det faktisk.

   En stor del af ansvaret – og dermed også skylden – for NBs fiasko er Pernille Vermunds. Hun havde for meget fokus på at være og blive stueren og alt for lidt fokus og mod til at udvikle partiets politik på det mest afgørende område: Udlændingepolitiken. Det var samme remse fra partiets stiftelse til hun meldte sin afgang: Kriminelle udlændinge skal konsekvent udvises ved første dom (faktisk blev der slækket på kravet, da det pludselig kun var strafferetlige forseelser ‘af en vis grovhed’, der skulle føre til udvisning.

   Når man ikke tør stramme yderligere, så bliver man overhalet eller overflødig og ligegyldige. Pernille Vermund og NB blev overflødige og ligegyldige.

   En ting er de korte slogans, som vælgerne husker – den slags kan man blive valgt på. En anden ting er troværdighed, substans, viljen til at arbejde hårdt og levere resultater (til egne vælgere) – det er det, som man får vælgersucces på og bliver genvalgt på. Pernille Vermund havde store mangler.

   Sænkelsen af beløbsgrænsen, hvor Pernille Vermund medvirkede til åbne grænsebommene for en stor del af den tredje verdens pjalteproletariat er nok det ultimative svigt af NBs vælgere og et svigt der ramte sømmet på hovedet for mange af hendes (potentielle) vælgere.

   Nu kan Pernille Vermunds far få lavet ny el i sine udlejningslejligheder i Aarhus og omegn billigt af Ali fra Libanon, som arbejder for bandelederen Mohammed, der har købt en elektrikervirksomhed, for intet sted kan man vaske flere penge fra kriminalitet hvide, end i byggebranchen. Det har Mohammed luret.

 4. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  Danskerne er gået fra at være stærke,
  snarrådige, dynamiske og modige til at være svage, sløve, opgivende,
  forvirrede, frygtsomme og konfliktsky. De lever op til en gammel
  erfaring om at hvis et folk har levet i overflod og fred gennem lang
  tid, bliver det slapt, dekadent og handlingslammet. Til sidst kan det
  knapt nok kan forsvare sig selv. I Sverige har de haft fred i over 100
  år, og se hvordan svenskerne er blevet en fåreflok der villigt lader
  deres politikere forære fædrelandet væk til fremmede fra Afrika og
  Arabien. Fortsætter Sverrigstan på samme kurs er der intet liv og
  ingen fremtid til den oprindelige befolkning efter få årtier fra nu af.
  Allerede nu er freden forbi, og krigen er begyndt. Propagandaen om
  at landet skulle være en rig og humanistisk stormagt har vist sig at
  være en stor rød løgn. I stedet har man fået økonomiske ulykker,
  konkursramte kommuner, velfærdskollaps, mere sygdom,
  gangstervælde, hverdagsterror, guerillakrig og en lavine af social
  elendighed. Man er gået fra civilisation og fred til kaos, barbari,
  krig og noget der ligner folkemord/massemord. På kun ca. 25 år.
  De røde og pladderhumanistiske politikere derovre har svigtet
  deres eget folk så groft, at det burde komme til et stort retsopgør.
  Det bliver nok aldrig til noget, for Sverige er et samfund i opløsning.

  Der er også meget at sige om Danmark. Det kommer vi tilbage til.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Ja, fra frie stolte vikinger og danske frihedskæmpere
   til skrællinger og slavesjæle, fra kongerige og et frit demokratisk land til en ufri fjernstyret bananstat og multi-etnisk pærevælling. Det har været udviklingen.

   Især i årene efter 1968 og 1983 er det gået stærkt. Folkeskolen, folkekirken,
   universiteterne, partierne, bureaukratierne og medierne er blevet infiltreret
   af marxister, rabiate feminister og woke kliker, og kursen er sat mod den
   totalitære og totale ødelæggelse af Danmark og danskerne. Fra 1960 blev
   fjernsynet et instrument til at styre danskernes tænkning, og siden har
   digitalisering også hjulpet fordummelsen på vej. Ungdommen sidder nu
   med næsen ned i lommecomputeren og læsningen af bøger er faldet drastisk.
   Og mange af de ældre bruger på et år 750 til 1500 timer på at se manipulerende
   tv-udsendelser. Det er klart at det giver magthavere og propagandister store muligheder for at præge og ensrette meningsdannelsen.

   Det har forvandlet danskernes flertal til får og tamkvæg. Og de fleste er så
   bedøvede og påvirkede af propagandaen, at de slet ikke fornemmer at de er
   blevet til en slags tankestyrede robotter. De hopper på hvad som helst, fra
   de tykke løgne om co2, klima-“krisen” og “pandemien” til eventyret om den berigende indvandring og den evigt faldende kriminalitet, fra fortællingen
   om verdens rigeste og lykkeligste folk til påstandene om at “systemet” og
   Borgen er familiernes og borgernes bedste venner og at sundhedsvæsnet
   er verdens bedste og snart vil blive endnu bedre.

   Desværre er den rå virkelighed at SV er katastrofalt ringe i forhold til
   for få år siden, og psykiatrien ligner nogle steder et rædselskabinet.
   I årene 2019 til 2023 fandt det lovede løft af SV aldrig sted. Tværtimod.
   Det har kostet mange liv og lidelser.

   Og sandheden er at vi er på vej mod økonomisk nedtur, folkeudskiftning,
   demokratiets afskaffelse og sandsynligvis rets- og velfærds-statens kollaps.
   Det kan udvikle sig til etnisk udrensning og udryddelse af danskerne. Vi
   udnyttes, undertrykkes, tyranniseres og mishandles allerede på utallige
   måder. Vi er allerede 3. klasses borgere i vores eget land.

   Tusinder og atter tusinder af familier er blevet opløst, splittet
   og terroriseret med diskrete, skjulte og ondsindede metoder.
   Børn, forældre, familier er blevet påført utallige tragedier.
   Betonbureaukraterne og kvindesagskvinderne i familie- og
   skilsmisse-systemet er skyldige i systematiske krænkelser
   af mændenes, børnenes og familiernes menneskerettigheder.
   Familiepolitikken er marxistisk og pilrådden.

   Og de statsejede medier lyver, fortier og hetzer året rundt på
   lumske, snu og snedige måder. De har skabt en løgneverden
   omkring danskerne.

   Regeringen Mette, Jacob og Lars har indledt et samarbejde med WEF, Klaus
   Schwab og WHO. Det er dødsensalvorligt. Den næste falske “pandemi” og
   andre uhyggelige ting er under forberedelse.

   Danmark er blevet fattigere siden 2019, fra nu bliver det
   endnu værre og meget værre. Der er nu rekorder i konkurser, og EU er på vej
   med så barske krav til 800.000 danske boligejere, at de kan blive drevet ud i
   kæmpetab, tvangsauktion og hjemløshed. Om få år kan alt med økonomi,
   kultur, frihed, folkestyre, sundhed, liv og fremtid ligge i ruiner.

   Det må stærkt tilrådes at studere Aamunds forskellige artikler og
   videoerne hos Hodja, Snaphanen, PragerU og Black Pigeon. Og se
   hvad Document mv. har om Sverrigstan og Holland.

   1. E. Frederiksen

    Danmark er et misrøgtet og misregeret land
    Enig, se tillige newspeek.info.
    frygteligt, at det er så sandt, det du skriver,
    og alligevel roser Mette sig selv til skyerne vedr. en stor del. Hun fordrejer sandheden i uhyggelig grad, for det kan ikke passe, hun er totalt uvidende.
    Men magt og penge betyder ALT for hende.

  2. ino

   Sverige har haft fred i over 200 år. Helt præcist siden 1814.

 5. Michael Andersen

  Med tanke på censuren af frihedselskende politikere, fra sociale, mainstream og statsstøttede medier, NGOer, flygtningeindustri og klimabevægelser, har Nye Borgerlige klaret skærerne fantastisk.

  En kæmpe tak til Pernille Vermund der med overskud, viden og humor giver mening til fornuften. Roser herfra for modspillet til følelsespolitikkerne der styres af vind, vejr og mavefornemmelser.

  Med et dansk dysfunktionelt regeringssamarbejde og EU’s beslutninger om stigende inflation, stigende flygtningepres og satsning på en uløselig energikrise, bliver der mere end nogensinde snart kaldt på europæiske borgerlige.

  De borgerliges tid kommer når der igen skal ryddes op efter socialisterne.

  1. Birgit Lund

   👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😊

  2. Finn Jensen

   Michael Andersen.
   Helt enig

 6. Niels O

  Good riddance til NB, hvis de ikke kan overleve en formands afgang.

  Men nu er begrebet “nationalliberal” jo også en besynderlig modsat rettet betegnelse, der mig bekendt heller ikke overlevede i 1800-tallet.

 7. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Aamund har ret i at det er meget uheldigt og ildevarslende
  at NB kun fik en svag opbakning fra vælgerne. Det kan få
  meget store og ubehagelige konsekvenser. Havde NB nu
  haft 8-10 mandater i stedet for fem, kunne vi nok have haft
  en mindre marxistisk/radikal regering nu.

  Men så ensrettede og hjernevaskede som danskernes flertal
  efterhånden er, kan man ikke forvente sig ret megen frem-
  synet fornuft. De stemmer gladeligt for deres egen og landets
  undergang, som Hedegaard har skrevet en artikel om. Ja, de
  stemmer gladeligt på partier der allerede har snydt dem i
  årevis. Og de støtter gladeligt kommunistiske partier, selv om
  snesevis af lande har grufulde og blodige erfaringer med
  netop marxisme/kommunisme.

  Nu står Europa og Danmark overfor enorme trusler. Og selvom
  mange vælgere er blevet bildt ind at røde partier vil give dem
  mere velfærd, er virkeligheden den at velfærden udhules og
  formindskes, fordi røde partier er begejstrede for masse-
  indvandring, “grøn” omstilling, co2-idioti, klima-tosserier og
  en masse skøre, utopiske og globale projekter.

  Der koster
  hundredvis af milliarder kroner, som tages fra velfærd
  og sundhed til danskerne.

  Derudover fører marxisme og radikal politik til formynderi,
  diktatur, betonbureaukrati og systematisk undertrykkelse.

  Vil man vide mere, kan Prager U og Snaphanen anbefales.
  Eller se Hodja under dannebrogsflaget mv.

  1. E. Frederiksen

   Danmark er et misrøgtet og misregeret land
   Stadig helt enig.

 8. Henrik Wegmann

  Jeg er med på, at omkring 80% af befolkningen lader sig trække rund ved næsen af de statsfinancierede, landsdækkende medier, som fortæller, at midten i dansk politik er socialisme – og at alt til højre herfor er ren facisme og ondskab.

  Men at hele 97% af den danske befolkning skulle stortrives med verdens højeste skatter, uhæmmet muslimsk indvandring og en hysterisk høj pris for at tilbede CO2/klima religionen, det har jeg trods alt svært ved at tro på.

  At der var massiv svindel i forbindelse med præsidentvalget i 2020, er der vist ikke mange, der er i tvivl om. I Berlin i 2022 var der så store “uregelmæssigheder” ved såvel lokalvalg som valget til Forbundsdagen, at en tysk domstol påpegede, at begge burde underkendes. Omvalg til Forbundsdagen blev anset for at være for uhensigtsmæssigt, men der var lokalt omvalg.

  Tør man overhovedet stole på, at nogen valghandlinger foregår på ærlig vis nu om stunder? Selv her i Danmark?

  1. Michael Andersen

   🎯🎯🎯🎯🎯

   1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

    Henrik Wegmann

    Ja, at hele 97% af danskerne skulle stemme på
    partier som vil plyndre og ruinere dem, udskifte
    dem og bruge pengene på co2-religion i stedet
    for på sundhed og velfærd, lyder ret usandsynligt.
    Der var også en exit-pol som om aftenen viste
    at S havde fået det dårligste valg i 100 år. Men
    om morgenen 8 timer senere fortaltes det at
    S havde fået det bedste valg i 20 år. At NB kun
    fik 1 mandat mere, mens M og Lars U fik 16
    mandater virker også ret besynderligt. Dog var
    NBs valgkamps indsats vist meget svag. Og DFs
    enorme svigt pga. Thulesen Dahl gav måske en
    slags smitte-virkning til NB?

  2. Piotr

   Henrik W. har et par super pointer her.
   Verdens højeste skatter! JA, 85% total beskatning på at holde sig i live.
   Alligevel skal der spare, skæres ned over alt. Hvor bliver alle pengene af?

   Ærlige valghandlinger? NEJ, det findes ikke mere. I dag har vi politikere der siger et, og når de så har udsigt til en taburet siger de det modsatte!

   Mark Twain sagde: “Hvis det betød noget at stemme til parlamentet, ville vi ikke få lov!”
   I øvrigt er det ikke uden betydning, hvilken politisk overbevisning, de valgtilforordnede bekender sig til. Så vidt vides er det de samme der kontrol-tæller.

   Direkte Demokrati NU1 SIAD! P.

 9. Niels Christian Clausen

  Jeg er opvokset og delvist uddannet i Schweiz. Aamund er den første danske stemme, der har forstået Schweiz’ styrke; men der er ved at være tryk på sundhedsvæsenet dernede. For mange, navnlig ældre, presser sygeforsikringerne til stadig højere præmier. Når præmierne lægges sammen og omregnes, er forskellen til Danmark kun mindre stat, mere lokalt selvstyre og jævnlige folkeafstemninger, stabil offentlig transport, høj arbejdsmoral og ordentlig opførsel.

 10. Flaben Fræk

  Enig i Asgers iagttagelser gældende den schweiziske model; jeg kan hertil tilføje, at sidst jeg var på de kanter (Lausanne, Montreux, m.v.) fortalte taxichaufføren, indfødt schweizer 50 +) at man ikke havde problemer med drug, kriminalitet, indvandrerbander, ghettodannelser, osv.

  Så vidt jeg ved, henligger den schweiziske model til, helt gratis og fri afbenyttelse? – Om jeg begriber hvorfor dette system ikke straks kopieres og indføres i bette Danmark, Selv de mest miljøskadede Bugaboos M/K fra enhedslisten, ville kunne profitere på systemet.

  1. Der var engang et yndigt land

   Ægte og direkte demokrati lige som i Schweitz vil
   betyde at magten vender tilbage til folket. Det er
   ingen af de gammelkendte politikere interesseret
   i. De vil hellere plyndre, undertrykke, udskifte og
   “decimere” danskerne, efter WHOs og WEFs fine
   opskrifter og snedige planer. Se Snaphanen.

   At få demokratiet tilbage vil næppe lykkes, for
   danskernes store flertal er blevet et tæmmet
   og indoktrineret flertal som gladeligt siger tak
   til sin egen udstødelse, udrensning og undergang.
   Artikel af Lars Hedegaard på Hodjanernes blog.

   Planen om at afskaffe helligdage, Store bededag
   til en begyndelse, viser i en nøddeskal at vores
   regering optræder diktatorisk. I det hele taget
   er Christiansborg ikke på danskernes side. Vi
   betragtes med dyb foragt. Vi er reduceret til
   skaffedyr, stemmekvæg og malkekvæg. De
   radikale og de røde mener ikke at vi har ret til
   nogetsomhelst, end ikke liv og helbred eller MR.
   Det er derfor de har ladet sundhedsvæsnet og
   meget mere gå i forfald og opløsning.

   1. Flaben Fræk

    Stort set enig – Med hensyn til afskaffelsen af Store bededag, så spekulerer jeg på hvilke kæltringstreger, skjulte dagsordener, der skjuler sig bag denne groteske udmelding fra regeringen?

    Stort set alle, som i alle: Biskopper, hele pressekorpset, søndagsskolerne, menighedsrådsformænd, fagforeningspampere, formentlig også buffoons som David Trads, værtshus intelligentsiaen, m. mf., tænder af i rablende raseri – Spændt på hvilke uhyrlige lovændringer der dukker frem af tågerne når raseriet har lagt sig. Kønt bliver det garanteret ikke – Gosh!

  2. Karsten Lund

   Det er næppe tilfældigt, at pressen (de statskøbte håndlangere) ikke brød sig om Fremskridtspartiet, og det er heller ikke tilfældigt, at den heller ikke bryder sig om Nye Borgerlige her i år 2023.

   Fremskridtspartiet var for øvrigt også inspireret af Schweiz: https://fremskridtdk.wordpress.com/2010/10/10/hvorfor-netop-svejts/

 11. Flaben Fræk

  Jeg fik skrevet i ovenstående, at jeg ikke begriber hvorfor den schweiziske model ikke straks indføres i Danmark – Forkert! – jeg forstår det selvfølgelig fuldtud; det ville prompte betyde, at typer som Baron von Græsted, omgående (som i omgående) ville miste alle privilegier: privat-jet, udsig til fede retræteposter i EU, og omegn, eftervederlag, diæter, ben, osv. – Så, Go’ nu nat schweiziske model, der er tilsyneladende ingen der er ved deres fulde fem.

 12. Peter Krogsten

  Her tror jeg du for en gangs skyld tager fejl Asger. Pernille sagde fra starten, at hun kun ville sidde i Folketinget højst 2 perioder, og ikke havde lyst til at gro fast. Det var i 2015, og 2015 plus 8 er 2023, så også her holder hun hvad hun lover.
  Tidspunktet er godt valgt. Der er først landsmøde om 9 måneder, så der er god til til at finde en ny formand, og med mindre den pinligt elendige regering finder noget at snuble over (må det ske snart), er der 2 år til den nye formands første Folketingsvalg. Ingen smækken med døren, ingen panik. Diverse journalister har som sædvanlig ikke fattet noget, og skriver med automatpiloten slået til.
  Naturligvis overlever NB et formandsskifte, i modsætning til 2 andre nye partier, Støjbjergs og Løkkes, er der jo ikke tale om en-mands foretagender, der lever og falder med formanden.
  De største hæmsko for et borgerligt Danmark er Lars Løkke Rasmussen Søren Pape og Jakob Ellemann.

  1. Michael Andersen

   # Hr. Krogsten

   Tak for de relevante pointer.

   Man bør erindre at demokratiet har udviklet sig til en studehandel hvor vinderen giver til systemet, støtterne og vennerne. Skatteborgerne får hvad der bliver tilovers.

   Resultatet er at Danmark ikke længere har penge til et forsvar, ikke har råd til et velfungerende hospitalsvæsen og ikke længere er selvforsynende med energi.

   De borgerliges opgave er at gøre op med grådigheden og tilvejebringe balancen mellem fornuft, ret og rimelighed.

 13. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Ovre i Sverige var regeringen i mange år en røverbande,
  en samling slyngler og pulverhekse. Det samme er nok
  også tilfældet i den lille skøre ministat hvor politikerne
  lider af klepto-mani og storhedsvanvid.

  Gætter på at det er Lars Ulykke der er kommet med det
  åndsfattige forslag om at inddrage en fridag/helligdag.
  Forslaget har mange flere dårlige konsekvenser end
  Mette, Lars og Jacob har tænkt på. Det kan man læse
  mere om hos Hodja og Snaphanen. Bl.a. er det som
  at køre en buldozer gennem den danske model og ca.
  177 år gamle traditioner. Og i længden vil det slet ikke
  give de økonomiske gevinster trekløveret påstår, siger
  to økonomi-eksperter. Og det vil gå ud over hundred-
  tusinder af lønmodtagere. Det er træls at miste et
  pusterum, og en slettet fridag vil bane vej for mere
  af den slags. I forvejen har man lige hævet pensions-
  alderen.

  Hvorfor henter man ikke pengene fra den vanvittige
  krig mod co2, fra “integrationen”, fra de ekstra 50
  milliarder kr. man lige har fundet i et glemt hjørne
  af statskassen, ved at skære ned på antallet af
  kolde hænder eller ved at stoppe nogle af de dybt
  åndssvage luksus-projekter man har gang i. (fx. har
  man spildt over 200 millioner kr. på regnbuefarvede
  bænke, kommunale cykler og lignende tosserier)
  Og flere milliarder bruges på pengepakker til en
  række afrikanske og asiatiske lande, bl.a. Kina og
  Afghanistan.

  Regeringens første udspil er dilettantisk. Og en fornærmelse.
  Og samarbejdet med WEF og WHO er en dødsensalvorlig trussel
  og en skandale værre end sletningen af alle søndage fremover.
  Lad os håbe på et nyt valg snarest muligt.

 14. Fra velfærdsstat til terrorstat

  På kun 14 dage er op mod 20 personer
  i København og Århus blevet stukket ned.
  Adskellige andre er blevet røvet eller
  overfaldet med slag og spark. Og så er
  der de påsatte brande, voldtægterne,
  svindelsagerne og vanvidskørslerne.
  Hertil kommer de astronomiske milliard-
  udgifter der er på at forsyne de over
  en million fremmede med gratis boliger,
  gratis skoler, gratis forsørgelse osv.
  Noget som har ført til voldsomme
  besparelser på sundhed, velfærd,
  forsvar og meget mere.

  Skare Meat Packers direktør mener at
  oksekød som er 10-20 år gammelt (og
  af ukendt oprindelse) er godt nok
  til danskerne. Det samme mener EU
  og politikerne tilsyneladende.

  De radikale og røde finder den kristne
  kulturarv latterlig, og nedgør den ved
  enhver lejlighed som værende helt
  forældet og ubrugelig.

  Men deres egen religion der
  bygger på marxisme, co2 nonsens
  og pladderhumanisme, går de ind
  for med religiøs fanatisme. Og
  DR arbejder året rundt på at
  afkristne Danmark og gøre det
  til et islamiseret land.

 15. Niels Poulsen

  Pernille Vermund er tidligere byrådsmedlem i Helsingør Kommune og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Sammen med Peter Seier Christensen, også tidligere medlem af Konservative, dannede de to renegater i efteråret 2015 et nyt parti, efter Vermunds eget udsagn, fordi Konservative ikke var konservativt nok. Arbejdstitlen var “Vi konservative”. Ikke et ord om liberal økonomisk politik. Det kom først efter en elskovsferie med aktiespekulanten og skatteflygtningen Lars Tvede i skattelyet Schweiz.

  82,6 procent af Nye Borgerliges vælgere er mænd.

  40,8 procent af Nye Borgerliges vælgere står uden for arbejdsmarkedet.

  30,7 procent af Nye Borgerliges vælgere er 70+ år.

  Nye Borgerlige er det parti, som ekskluderer flest medlemmer. Op mod 100 medlemmer er blevet ekskluderet, fra partiet så dagens lys i 2015 til 2. juli 2021. I andre partier ligger det tal mellem nul og seks i samme periode. Bagrunden for eksklusionerne er som regel racistiske kommentarer. Senest er et tidligere medlem blevet dømt 6 måneders ubetinget fængsel for racistiske mails.

  Nye Borgerlige er Danmarks førende folkeskolelærerparti. Før det seneste folketingsvalg var 50 procent af folketingsgruppen folkeskolelærere. Det var det også efter valget, indtil Mette Thiesen forlod partiet, efter hendes voldelige kæreste overfaldt en ansat i partiet ved et arrangement på Christiansborg. Nu er der kun 2/5 folkeskolelærere i folketingsgruppen.

  Nye Borgerlige er meget positive over for udenlandsk arbejdskraft. De ønsker af sænke beløbsgrænsen, så mange tusinde borgere fra Asien kan komme til Danmark for at arbejde. Efter det seneste valg forsøgte Vermund at lokke De Radikale over i blå blok ved at fremhæve de to partiers fælles ønske om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

  Nye Borgerlige vil afskaffe 100.000 stillinger i det offentlige, sænke overførselsindkomsterne og spare knap 140 milliarder kroner på det offentlige forbrug.

  Schweiz er ikke et velfærdssamfund, men et forsikringssamfund hvor den enkelte borger finansierer sin velfærd gennem forsikringer. Alle borgere skal oprette en sundhedsforsikring, Krankenkasse. I gennemsnit betaler en familie 21% af familiens husholdningsbudget til forsikringer. Det er blandt andet grunden til den lave skat.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Niels Poulsen er anti-borgerlig og anti-dansk.
   derfor skal alt han skriver modtages med skepsis.
   Han er kun med for at skade dem der synes at
   Danmark nødig skal ende som en 1984-bananstat,
   i stil med DDR, Venezuela, Sverige eller Libanon.
   Eller som en afrikaniseret islamiseret stat.

   1. Vimmerby

    Nah, 68´er “bums”. Udstop ham og smid ham på museum – heldigvis støder man sjældent på dem efterhånden.

  2. Ivan Dybdal

   Niels Poulsen, hvorfor skriver du så meget her? Det virker som om du hverken kan lide Nye Borgerlige og Pernille Vermund (eller Asger Aamund for den sags skyld).
   Tror du du kan frelse de fortabte sjæle, der læser aamund.dk? Er der nogen, der er blevet omvendt af Niels Poulsen, bedes de række hånden op?! 🙂

 16. […] parti, for jeg har ingen indsigt i hendes beslutningsproces. Men Asger Aamund ved muligvis mere og kan på sin blog fortælle, at Vermunds afgang skyldes skuffelse over Nye Borgerliges mildt sagt beskedne […]

 17. Ivan Dybdal

  Samarbejdsregeringen ‘hen over midten’, som den netop dannede mellem Socialdemoraterne, Moderaterne og Venstre, er typisk dansk. Den kommer især , når landet stander i våde.
  Under den sidste besættelse hed det jo samarbejdspolitikken (og ikke ‘samarbejdsPolitiken’ 🙂 Alle partierne var enige om den (undtagen Dansk Samling). Folketingsvalget under besættelsen den 23. marts 1943 havde rekord i valgdeltagelse og var en stor opbakning til samarbejdspolitikken (også selvom DKP var forbudt af tyskerne).
  Den dag i dag anses personer og partier, der er uenige i samarbejdspolitiken for ikke at være stuerene og de behandles derefter af statsradiofonien DR&Tv2, som er totalt styrende for meningsdannelsen i DK.

  1. Michael Andersen

   Ivan, tak.

   Højest 1000 mennesker tog kampen op mod tyskerne og samarbejdspolitikken.

   Ledende socialdemokrater, radikale og venstre fordømte modstanden og opfordrede til angiveri. 1000 mennesker reddede med livet som indsats, Danmark og danskerne fra at blive karakteriseret som nazistiske medløbere.

   Vi skylder til de få der holdt balancen og viste vejen mens de mange lod sig rive med.

   Vi skylder vores efterkommere at ære og respektere princippet om ikke at give efter for nogen totalitarisme, den være sig rød, gul, brun eller grøn.

 18. Vimmerby

  0,66 øre koster en svensk krone. Det eneste, der opnås er en forsinkelse af forfaldsprocessen inden DK bliver en fuldbyrdet bananrepublik. Idioten, der forsøger at få 3 æg til at balancere oven på hinanden er dumpet i intelligenstesten – dumpet ! Men hun forsøgte, og klog af skade.., lol.

 19. Niels Poulsen

  Det bedste bud på, hvorfor Pernille Vermund pludselig trækker sig tilbage, er, at hun har fået konstateret den alvorlige sygdom Huntingtons chorea, som medfører personligheds- og adfærdsforstyrrelser og demens. Det er en arvelig sygdom, som hendes mor er død af. Vermund havde annonceret en turne rundt i landet her i foråret. Den må nu være aflyst, må man formode.

  Læs om Vermunds sygdom her:

  https://www.weekendavisen.dk/2021-8/kultur/pernille-vermund-doedsdommen

  Det er en hård skæbne.

  1. Michael Andersen

   Se og Hør skriver (citat): “Det var en lettelse af finde ud af, at jeg ikke har Huntingtons chorea i mig”. Weekendavisen ref. til en test der er negativ. Altså to ref. til at PV er rask og lykkeligvis ikke lider af HC.

   Venligst

 20. Den Nervøse

  National liberal vs. National konservativ. Vi skal huske at konservatisme var en reaktion på den franske revolution. En langsommere samfundsudvikling var at foretrække frem for at hugge hovederne af de tidligere magthavere og i slutfasen såmænd også af revolutionens egne.
  Så måske konservatisme er at foretrække frem for liberalisme!

  Hvis ideen ikke kan bærer at den ledende person trækker sig tilbage, så er ideen nok ikke stærk nok. Problemet er pressen, for NB er blevet ignoreret og alle de episoder hvor indvandere fra Stormellemøsten slår ihjel, voldtager, stjæler og danner bander, som kæmper mod hinanden om narkomarkedet dæmpes ned. Etniciteten nævnes ikke, det er kun unge mennesker. Ganske vist er de fleste vel efterhånden blevet i stand til at læse mellem linjerne og ved udemærket når det er indvandrebander der står bag. Vi er blevet bildt ind at det ikke kan være anderledes, og efterhånden som yngre generationer vokser op, kan de jo med egne øjne se, at sådan er det! Det er kun os lidt ældre som ved, at det godt kan være anderledes, vi har selv oplevet det og tro mig det var et bedre samfund!
  Befolkningen er blevet bildt ind at Danmark fører en stram udlændingepolitik, de gør vi ikke. Vi er i dag nøjagtig lige så sårbare for migrantstrømme, som vi var i 2015! Men hvis massemedierne siger nok gange at vi har en stram udlændingepolitik, så tror folk til sidst på det! Eller som Joseph Goebbels sagde, hvis en løgn siges ofte nok, så bliver den til sidst til sandhed!

 21. Niels Poulsen

  Pernille Vermund insisterer på at kalde sine omgivelser for negere og perkere.

  https://politiken.dk/indland/politik/art7574225/En-neger-er-en-neger-en-perker-er-en-perker

  Til at begynde med tolkede jeg det som, at Vermund led af Aspergers eller Tourette, som medfører en trang til at sige ord, som støder samfundets vedtagne normer. Det ser man også hos Elon Musk og Donald Trump, men kun Musk er indtil videre diagnosticeret med Aspergers. Trump benægter, men det er der jo ikke noget nyt i.

  Efter at jeg erfarede, at Vermunds familie er bærere af Huntingtons chorea-genet, tolker jeg hendes udtalelser som tegn på tidlig demens. I familier med arvelig demens er man altid i tvivl om, hvornår sygdommen brød ud og ændrede familiemedlemmets personlighed. Det kommer snigende.

  Vermund har på det seneste vist manglende dømmekraft. Masseslagsmålet blandt Nye Borgerlige på Christiansborg er et eksempel. Eksklusionen af Mette Thisen, som reducerer antallet af folkeskolelærere i partiet fra 3 ud af 6 til 2 ud af 5, er et andet.

  Vermunds mor er vist i øvrigt endnu ikke død af Huntingtons chorea, som jeg fik skrevet. Det er synd for familier med arvelig demenssygdomme. Jeg føler med familien Vermund.

  1. Prins Valiant fra Thule

   At Niels Poulsen henter sin “viden” og
   åndelige føde hos Pølletiken og lignende
   smudsblade, er ingen overraskelse. Og
   at NP leverer løgne og halve sandheder,
   som Michael Andersen påviser i sit svar
   til NP kl. 10.59, er heller ikke noget nyt.
   For stribevis af NPs indlæg er ikke andet
   end perfide og uærlige påstande som
   har til formål at mistænkeliggøre eller
   tilsmudse dem som er modstandere
   af Danmarks ødelæggelse. Se NPs
   skriveri ovenfor 12.12.

  2. Den Nervøse

   *Niels Poulsen’s kommentar 14.01 12:12
   Din kommentar er præget af udpræget dårlig smag! Du har ret til at sige og skrive, som du gør! Men du udstiller bare din dårlige smag!

   1. Niels Poulsen

    Jeg betragter det som dårlig smag at kalde sine medmennesker for perkere og og negere. Jeg synes, at man som borgerlig skal holde takt og tone.

    Det er fair nok at være imod masseindvandringen, men man skal omtale sine medmennesker med respekt. Det ville du vide, hvis du var borgerlig.

  3. Michael Andersen

   Magten over sproget er blevet en tradition blandt undertrykkere, hvilket særligt opleves på de store sociale medier.

   Frihedselskende har en naturlig modstand overfor censur af udtryk og ytringer. Debatten om eskimo-is, negerboller og piratos er latterlig.

   Victor Klemperer beskriver i værket: LTI – Lingua Tertii Imperii, hvorledes nazisterne tog magten over sproget.

   I stedet for at omskrive historien, bør man lære af den. Censur fører til totalitarisme.

 22. Niels Poulsen

  De politiske kommentatorer mener, at den forhenværende folkeskolelærer Lars Boje Mathiesen er favorit til at blive ny formand for Nye Borgerlige. Lars Boje Mathiesen har erkendt, at han har været stofmisbruger:

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/politiker-jeg-har-taget-stoffer/9535715

  Stofmisbrug medfører hjerneskade som igen medfører vrangforestillinger såsom konspirationsteorier. Under corona-pandemien sympatiserede Lars Boje Mathiesen med Men in Black-bevægelsen og deres konspirationsteorier om covid-19. Han har også udtalt fra folketingets talerstol, “Jeg skider i bukserne”, med efterfølgende irettesættelse fra folketingets formand.

  Igen må jeg gøre opmærksomheden på, at borgerlige holder takt og tone.

  Nye Borgerlige var nye, men aldrig borgerlige.

  1. Michael Andersen

   Praktiske erfaringer fra rigtige menneskers virkelighed er en mangelvare på borgen. LBM er og vil altid være folkeskolelærer.

   Mennesker skal have lov til at gøre, hvad de vil med deres liv, så længe det ikke skader andre.

   COVID-19 var ikke en pandemi. Det var en syndemi. Det skrev Lancet allerede i sept 2020.

   Må man høfligt foreslå NP, at skære ned på forbruget af psilocybinsvampe, med det oprigtige håb, at NPs indlæg snart bliver præcise, sammenhængende og logiske.

   1. ino

    Lars Boje M er og vil ikke altid være skolelærer. Han har et meget broget CV, se
    https://www.ft.dk/medlemmer/mf/l/lars-boje-mathiesen

    1. Michael Andersen

     Ino, naturligvis og tak for pointerne. Godt med et CV der afspejler mange danskeres virkelighed.

     NP skriver “den forhenværende folkeskolelærer”.

     Bachelor (BA) of Education, bør rimeligvis oversættes til folkeskolelærer. Derved bliver folkeskolelærer en titel man efter gennemført uddannelse har ret til.

     Beskyttede titler forfalder ikke ved ansættelsesophør men er til permanent ejerskab og anseelse.

     Man vedbliver altså at være hvad man uddanner sig til, hvis uddannelsen er beskyttet af en titel. Man kan være forhenværende i en funktion der ikke er beskyttet af en uddannelsestitel.

     LBMs titel er folkeskolelærer og forhenværende… lærer.

     Flueknepperi?

     Det vil være ironisk hvis NP på ureflekteret mainstreamdansk lykkes med både at forvirre og fordumme.

  2. Nicolai E

   Nuller Pølsen gir’ den gas og flager med at være et usædvanlig perfidt dumt svin

 23. jens Poulsen

  I et land hvor 95% af befolkningen syntes staten(og mere stat) skal fylde mere i deres liv er der næppe grobund for det liberale/borgelige som det kristne budskab. Det frie menneske som Gud engang skabte er nu institutioneret i en proletarisk djøf regime.
  Min mening om den nye regering bør kun skrives på et plankeværk i bagerste baggård.

 24. Jette

  Okay….
  Hvis man har taget stoffer, sympatiserer med Men in Black –
  eller taler grimt – er man ikke borgerlig.
  Hvad er man så??
  Socialdemokrat??

  1. Niels Poulsen

   Det er faktisk en sjov kommentar. Den tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger mente – så vidt jeg husker – at alle skandinaver er socialdemokrater – også dem som ikke er hjerneskadet.

   1. Jette

    Der er vel ingen socialdemokrater, som ikke er hjerneskadede??

    1. Michael Andersen

     Socialdemokrater, radikale og venstre får altid tunnelsyn af centralisering, planøkonomi og ensretning.

     Jette har en pointe, som også kan kaldes tunnelsyn…

     1. Privatdetektiven

      Jettes kommentar 16.28 tyder da
      på et solidt klarsyn.

      Har NP overvejet om det måske
      er ham selv der lider af vrang-
      forestillinger? Fx. pga. svampe,
      alkohol, en faldende tagsten,
      spark i hovedet, vitaminmangel,
      en mislykket hjerneoperation,
      eller rød opdragelse i et drenge-
      hjem for adfærdsvanskelige
      og utilpassede unge.

 25. Piotr

  @ NP. 13:07
  Blandt alle de ligergyldige udgydelser skriver du:

  “Jeg betragter det som dårlig smag at kalde sine medmennesker for perkere og og negere”.
  Det er indvandrer med mellemøstlig afstamning, som ofte kalder sig selv for perkere, men som opfatter betegnelsen som et skældsord, hvis den bliver brugt af folk med rent dansk herkomst.
  Den radigale Manu Sareen er et eksempel på en indvandrer, der har brugt betegnelsen “perker” om sig selv.
  OG, Negerne, de kalder sig selv for “niggers”. De kalder os hvide for “white-trash”.
  Jeg kalder dem for “Neger” med henvisning til det kontinent de kommer fra.

  Begge disse befolkningsgrupper er langt større racister end hvide!

  Endvidere: “Jeg synes, at man som borgerlig skal holde takt og tone”.
  jaTak NP! Er det god takt & tone, at komme med løgn som du gør?

  Du må leve et kedeligt ensomt liv som debatsabotør, siden du ikke har bedre at gøre, end at udspy dit mundlort her på bloggen. Ingen orker at læse dig!

  Direkte Demokrati NU! P.

 26. Niels O

  Kunne de ikke bruge Linse Kessler?

  1. Træt

   Hun har brugt hundredetusinder på at blive så dum og grim som du er fra fødslen, Niels Nul

 27. Niels Poulsen

  Det er utroligt at læse om Lars Tvede. Han har en app på sin telefon, som tæller, hvor længe han opholder på en lokation, så han kan undgå at betale skat. Han er på evig flugt for at undgå at bidrage til fællesskabet. Det er så ham, der har skrevet Nye Borgerliges partiprogram!

  Han ønsker, at Danmark skal være et nyt Schweiz. Det vil nok komme bag på Nye Borgerliges vælgere, at partiets chefideolog er globalist og roser multikulturen i Schweiz fremfor monokulturen i Danmark. I et langt indlæg om Schweiz’ fortræffeligheder skriver han begejstret:

  “Schweiz er erhvervsmæssigt særdeles globaliseret og har verdens fjerdemest internationale befolkning, hvor næsten halvdelen af indbyggerne er 1. eller 2. generations indvandrere (I Danmark regner man med 20 pct. 1. og 2. generations indvandrere i 2050). Schweiz har næsten dobbelt så stor andel udlændinge i topledelser som Danmark samt hele fire officielle sprog.”

  Jeg selv er glad for, at Danmark halter stærkt bagefter Schweiz på det punkt 🙂

  https://www.berlingske.dk/kommentatorer/hvad-kan-danmark-laere-af-schweiz

  Det er også pudsigt, at han kan skrive så mange godt om Schweiz og så mange ondt om Danmark uden at nævne den grundlæggende forskel. Danmark er et velfærdssamfund. Schweiz er et forsikringssamfund. I Danmark finansieres velfærden over skatterne. Der sker en omfordeling mellem de velstillede og de mindre velstillede. De rige betaler mere i skat og betaler således noget af de fattiges hospitalsregning. I Schweiz betaler den enkelte selv for sit eget hospitalsophold. Gennem hele livet betaler man forsikringer for at få den offentlige service, der i Danmark er “gratis”. Udgifterne udgør som tidligere oplyst cirka 20 procent af ens husholdningsudgifter.

  1. Michael Andersen

   I betragtning af hvor ringe Danmark er drevet med:

   1. Ufinansierede hjælpepakker der fører til inflation,
   2. Bortgivningen af gasfelterne så danskerne må betale ekstra,
   3. Alternativ strøm der kommer som vinden blæser,
   4. 90 mia til importerede kulturfremmede,
   5. Ekstraskat med nedlæggelse af helligdage,
   6. Et forsvar der ikke kan stille med 1000 veludrustede soldater,
   7. Et hospitalsvæsen der er kørt i sænk,
   8. Energirenoveringer der kommer til at gøre ondt,
   9. En tåbelig energikrise der kunne være undgået,
   10. Jobcentre der ikke får ledige i arbejde
   11. Institutioner der uddanner til arbejdsløshed,
   12. En presse der misinformerer,
   13. Et demokrati hvor lobbyister bestemmer,
   14. Støtte til ulande, NGOer, Kina, Ukraine og EU.
   15. Verdensrekorden i skattetryk!

   Således er der ikke noget at sige til der arbejdes sort, dyrkes kreativ bogføring og sælges narko.

   Danmark er ikke længere et land for lønmodtagere og iværksættere, men en gavebod og et tag-selv bord for den snakkende klasse.

  2. Piotr

   Så var der lige en LØGN mere Niels P.

   “få den offentlige service, der i Danmark er “gratis”.”
   Jamen er det ikke fantastisk!
   I Danmark har vi nemlig pengetræer! Bare spørg NP.

   Direkte Demokrati NU ! SIAD! P.

 28. Ivan Dybdal

  Niels Poulsen, hvorfor skriver du så meget her? Det virker som om du hverken kan lide Nye Borgerlige og Pernille Vermund (eller Asger Aamund for den sags skyld).
  Tror du du kan frelse de fortabte sjæle, der læser aamund.dk? Er der nogen, der er blevet omvendt af Niels Poulsen, bedes de række hånden op?! 🙂

  1. Niels Poulsen

   Jeg fylder ikke særlig meget i debatten. Tænk, hvis jeg svarede på de mange useriøse personangreb om, at jeg skal udstoppes, få en tagsten i hovedet, eller bare holde kæft som du tilsyneladende mener. Ja, så kom jeg til at fylde. Hvor er det dog latterligt med personfnidder i et anonymiseret blogunivers. Forhold dig dog til substansen i mine indlæg. Det er jo kolde kendsgerninger, jeg deler. Det er citater fra Pernille Vermund og Lars Boje Mathiesen, jeg deler. Bryder du dig ikke om dem, så er det da dig, som ikke kan lide Nye Borgerlige og Pernille Vermund.

   1. Gud bevare Danmark

    Niels Poulsen skriver kun her for at forvirre
    begreberne. Feks. skriver han at “Schweitz er
    multi-kulturelt, hvor Danmark er monokulturelt”.
    Og han skriver at først i år 2050 regner “man”
    med 20% kulturfremmede i Danmark. Det er
    ikke andet end videregivelse af Pølletikens,
    DRs og MSMs løgnepropaganda. NP er ikke
    andet end en nyttig idiot. Lenin og Stalin
    ville have set ham som en sådan.
    Sandheden er at i Schweitz er der næsten
    ingen muslimer/islamister på forsørgelse,
    mens der i DK er omkring en million.
    NP må gå rundt med briller med tykke røde
    glas plus skyklapper, eller i tætte hash-tåger,
    når han kan fyre så meget vrøvl af som til-
    fældet er. Men det kan da godt være at det
    lykkes ham at ødelægge debatterne og få
    læserne til at flygte. Det er vel det som er
    hans mål.

   2. Niels Poulsen

    Personen med med de mange falske profiler skriver:

    “Og han (Niels Poulsen, red.) skriver at først i år 2050 regner “man” med 20% kulturfremmede i Danmark. Det er ikke andet end videregivelse af Pølletikens, DRs og MSMs løgnepropaganda.”

    Du kan ikke læse indenad. Det er ikke mig, der skriver det, men Nye Borgerliges hofideolog, Lars Tvede, som skriver det i et indlæg i Berlingske. Så det er ham, der må være nyttig idiot for Stalin og Lenin. Jeg kan desværre ikke gøre det tydeligere. Jeg gør mig endda meget umage med at skrive tydeligt, da jeg har erfaret, at folk i kommentarsporet er kognitivt udfordret.

    Schweiz er i øvrigt pr. definition en multikulturel stat. Det er ikke en nationalstat med en homogen befolkning. Det er føderation af tysk-, fransk- og italiensktalende områder, de såkaldte kantoner, som har stor selvstændighed over for en svag central administration. Det kan ikke engang sammenlignes med føderationerne USA og Tyskland.

    I Danmark har vi kun et sprog: Dansk. Vores tro er evangelisk-luthersk kristendom. Vores kultur er således monokulturel.

    1. Michael Andersen

     En katastrofal indvandring og migrationspolitik har ført til at dansk ikke kan stå alene og at skatteborgerne betaler for tolkeservice.

     Børnevaccinationsprogrammet er tryk på Engelsk, Arabisk, Farsi, Polsk og Somali.

     Modersmålsskolen i København tilbyder modersmålsundervisning til alle børn i 0.-9. klasse, med et andet modersmål end dansk.

     Kommunerne i Danmark skal tilbyde modersmålsundervisning til børn, hvis mindst en af forældrene er statsborger i et andet EU -land eller stammer fra Færøerne eller Grønland.

     Det er topmålet af uvidenhed at påstå at Danmark kun har et sprog. Antallet af sprog, gøres op i det antal der fungerer for borgerne i møderne med administration, servicetilbud og undervisning.

     I otte af landets største kommuner steg udgifterne til tolkebistand på skoleområdet sidste år til 4,05 millioner kroner. Det er en stigning på næsten 50 procent siden 2014. Det er sket, i takt med at der er kommet flere flygtningebørn.

     Står det til Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, skal regningen i fremtiden sendes til forældrene.

    2. Privatdetektiven

     Niels Poulsen viderebringer hele tiden
     alt muligt vrøvl, hvorfor gør han det?
     Og hvorfor har han så travlt med at
     kritisere Schweiz som har et ægte og
     direkte demokrati, hvor der er folke-
     afstemninger med korte mellemrum.
     Med det resultat at indbyggerne i
     bjerglandet er fri for at blive fjern-
     styret af EU, WEF, WHO og FN, som
     jo fører en mere og mere totalitær
     og menneskefjendsk politik.

     Det direkte demokrati har sparet
     indbyggerne for masseindvandring
     og massevis af kriminalitet og et
     utal af økonomiske og sociale ulykker.

     Men det fatter NP vel intet af? Hvis NP
     kan blive ved med at brede sig i stil med
     Emmertsen, der nåede op på henved 50
     kommentarer pr. debat, kan man nok
     lige så godt afskrive de fleste læsere.
     Ikke mange gider deltage i debatter
     som oversvømmes af rødradikale
     vrøvlehoveder.

     11.44 har M.A. et sagligt indlæg. Vil man
     vide mere om HVOR slemt det står til i
     Danmark, kan man besøge Snaphanen,
     Hodjanernes blog og PragerU.

    3. Niels Poulsen

     Danmark har for nuværende kun et officielt sprog: dansk. Tilbage i 1700-tallet, da Danmark var multikulturelt, blev der talt flere sprog i Danmark. Embedsmændene talte f.eks. tysk, så vidt jeg har lært i historietimerne.

     Schweiz har fire officielle sprog: tysk, fransk, italiensk og rætoromansk.

     EU har 24 officielle sprog, hvoraf dansk er et af dem.

     Personen med de mange falske navne skriver, at jeg viderebringer vrøvl. Men jeg citerer jo bare prominente skikkelser i Nye Borgerlige. Ergo må personen opfatte Nye Borgerlige som et vrøvlet parti. Så langt vil jeg ikke selv gå.

     Det er komisk, at personen skriver, at bjerglandet er fri for WEF og WHO. Klaus Schwabs årlige møde for den globale elite afholdes i Davos. Schweiz er medgrundlægger af WHO, og hovedkvarteret ligger i Geneve. Schweiz er, som Lars Tvede skriver, et af verdens mest globaliserede og internationaliserede lande i verden. Og det er schweizerne både glade og stolte over, for det skaber arbejdspladser og giver penge i statskassen.

     Der er massevis af muslimer og moskeer i Schweiz.

     https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Switzerland

     1. Privatdetektiven

      Ja, WEF har lejet eller købt
      nogle lokaler i Davos, men i modsætning
      danske politikere kan Schweitz politikerne
      ikke uden videre presse WEFs uhyggelige
      og totalitære idéer ned over hovedet på
      befolkningen. Men her i vores eget land
      vil vi sandsynligvis snart blive belemret
      med endnu mere folkefjendsk og forrykt
      politik, end vi i forvejen plages med.
      For danskerne et stort set sat uden for
      medindflydelse, og er prisgivet alt hvad
      skrupskøre eller samvittighedsløse poli-
      tikere finder på de næste 3-4 år.

      Vores elendigt fungerende “demokrati”
      bevirker at vi danskere er næsten helt
      forsvarsløse overfor selv politik der
      styrer vores samfund i retning af rene
      galehustilstande og velfærdsstatens
      komplette kollaps. Vi er nu i en enorm
      krise med overdødelighed, folk der
      drives fra hus og hjem, folk der over-
      faldes og knivstikkes overalt i landet,
      familier der opløses og splittes, et
      retsvæsen, et forsvar, et postvæsen,
      en infrastruktur, et fængselsvæsen,
      et sundhedssystem, et skoleområde,
      en ældreomsorg, en trafik-styring osv.
      der er ved at blive til parodier på
      hvordan tingene BURDE fungere.

      Hos Hodja kan man den 5. og 10.
      januar finde artikler der belyser hvor
      utroligt mange overgreb og ulykker
      politikerne udsætter danskerne for.

   3. Piotr

    “Forhold dig dog til substansen i mine indlæg.”

    Ja-tak NP, prøv du lige at holde dig til substansen!

    Men, du misinformerer, du digter for at skabe splid, du er rent ud sagt fuld af løgn!

    Direkte Demokrati NU ! SIAD! P.

   4. Piotr

    “Forhold dig dog til substansen i mine indlæg.”

    Ja-tak NP, prøv du lige at holde dig til substansen!

    Men, du misinformerer, du digter for at skabe splid, du er rent ud sagt fuld af løgn!

    Direkte Demokrati NU ! SIAD! P.

   5. Nicolai E

    Hvad er der i vejen med spark i hovedet ?

 29. Niels O

  Bruger NB overhovedet selv ordene “liberal” eller “nationalliberal” i deres principprogram og andre generelle politiske punkter?

  Jeg er ikke selv stødt på det.

  1. ino

   Kan det ikke være lige meget hvilken etikette de giver sig selv?
   Sæt selv etikette på fx dette udsagn:
   “Det danske værdifællesskab, fædrelandet og danskernes ret til at bestemme i deres eget land er det, vi kæmper for.”
   Konservativt, ja. Liberalt, ja. Nationalt, ja.
   Men du mener sikkert noget andet; det plejer du.

   1. Niels O

    Det er admin, der har givet etiketten, som jeg reagerer på. Men du har måske ikke læst artiklen.

    Men tak for din fortsatte interesse for mine kommentarer.

 30. Niels Poulsen

  Jeg forstår ikke uddannelsessnobberiet i tråden. Der bør blandt borgerlige være respekt for folkeskolelærere, og de kloge og velorienterede vælgere, som stemte på Nye Borgerlige ved sidste folketingsvalg, kan umulig have den udbredte stereotype opfattelse, at folkeskolelærere er røde og indoktrinerende.

  Med det sandsynlige valg af folkeskolelæreren Lars Boje Mathiesen som ny formand vil Nye Borgerlige cementere positionen som Christiansborgs førende folkeskolelærerparti. Folkeskolelærere – især dansklærere – taler og skriver bedre dansk end gennemsnittet af den danske befolkning. Hvem har som barn ikke fået en stil tilbage fuldkommen overmalet med røde streger? Lars Boje Mathiesen er ingen undtagelse. Han har et stort ordforråd. Da han fra Christiansborgs fornemme talerstol udtalte: “Jeg skider i bukserne” og blev irettesat af formanden, var han lynhurtig til at omformulere udsagnet til: “Jeg har afføring”.

  Men lad nu det ligge. I dag er en glædens dag. Den absolutte top blandt verdens erhvervsledere samles mandag til det årlige event World Economic Forum på skisportsstedet Davos for at drikke champagne og årgangsvin i en uge. Måske deltager Nye Borgerliges hofideolog og millionær Lars Tvede? Jeg ved det ikke. Hvis han gør, er det nok kun for en kort bemærkning. Han opholder sig aldrig længere tid på nogen lokation for at undgå at betale skat og bidrage til fællesskabet.

  1. Henning Jensen

   Niels Poulsen ’11:19’ – du skriver bl.a.:
   “De kloge og velorienterede vælgere, som stemte på Nye Borgerlige ved sidste folketingsvalg, kan umulig have den udbredte stereotype opfattelse, at folkeskolelærere er røde og indoktrinerende.”

   Jeg har stor respekt for folkeskolelærere, og jeg har sågar levet sammen med een. Så en del af vores vennekreds var folkeskolelærere.
   Men jeg vil hævde, at det altovervejende flertal del af dette segment var var røde, endog ultrarøde.
   Jeg har aldrig i aldrig, i nogensomhelst skolelærersammenkomster, truffet en eneste borgerlig skolelærer.

   1. Niels Poulsen

    Det tror jeg gerne på. Det er også derfor, at jeg tvivler på Nye Borgerliges “borgerlige” ståsted med den store procentdel af folkeskolelærere i folketingsgruppen. Jeg er i tråden kommet med mange eksempler på Nye Borgerliges uetiske og amoralske adfærd: Stofmisbrug, latrinær tale, nedsættende omtale af vores medborgere af anden etnisk oprindelse og skatteunddragelse. Det er en skatteflygtning, som ifølge Aamund står bag Nye Borgerliges partiprogram, og han ønsker at nedbryde vores velfærdssamfund og omkalfatre det til et forsikringssamfund, hvor de rige ikke bidrager til de fattiges hospitalsregning. Jeg blev helt underlig til mode, da jeg erfarede, at Pernille Vermund køber cannabis til sin mor. Partiet ønsker, så vidt jeg forstår, at legalisere hash og hårde stoffer. Det er ikke i overensstemmelse med borgerlig etik og moral. Nye Borgerlige var nye, men aldrig borgerlige. Det er godt, at det er slut.

    1. Piotr

     Digteren & Løgneren NP har skrevet ovenstående!

     Direkte Demokrati NU! SIAD! P.

    2. Nicolai E

     Sjovt at Nuller Pølsen leger hypermoralist når Nuller Pølsen selv er et hyperperfidt dumt svin. Skægt.

 31. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Der er nye og alarmerende
  oplysninger at finde hos Snaphanen og under
  dannebrogs-flaget hos Hodja.

  Oplysninger som selv den trænede debat-sabotør
  Niels Poulsen fra den røde fløj vil have svært ved
  at bortforklare eller lyve sig fra.

  1. Niels Poulsen

   Det er ikke noget, jeg finder på. Det stammer fra hovedpersonernes egen mund. Jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig, at man kan opføre sige sådan. Pernille Vermund køber f,eks. hash til sin mor.

   1. Nicolai E

    Nuller Pølsen MÅ da have fået spark i hovedet så perfidt et dumt svin Nuller Pølsen er

    1. Træt

     Beskriver det ikke også samtlige de andre journalystløgnere, især på Ekstra Pladder, hvor han tydeligvis har hjemme?

 32. tavsen

  Hvad mon der sker??

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/naestformand-skrider-fra-nye-borgerlige/9594958

  Nye Borgerliges næstformand, Peter Seier Christensen, forlader ligesom formand Pernille Vermund sin post ved en ekstraordinært årsmøde den 7. februar.”

 33. Morten Nielsen

  Det har aldrig været tydeligere at vejen til magten går gennem “pleje af” den suverænt største gruppe vælgere – dem der, på den ene eller anden måde, lønnes vha skattekroner.
  Den deraf følgende overbudspolitik er økonomisk uholdbar for fremtidens samfund og nu mister vi 1 af de få politikere som turde foreslå én alternativ vej.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *