TAK FOR GODE SOM FOR ONDE ÅR

”Sølvstænk i de gyldne lokker” var en landeplage, som sangeren Victor Cornelius introducerede i 1952. Stensikker gæst hver eneste søndag i Giro 413 i mange årtier herefter. Her ved markeringen af Danmarks 50 års medlemskab af EU mindes man sætningen om de gode og de onde år, som passer meget godt på vores hverdag i det europæiske fællesskab. Da vi modstræbende sagde ja til at træde ind i Fællesmarkedet, som var den falske varebetegnelse for den snævre politiske sammenslutning, der var det oprindelige formål med EF, var det fordi socialdemokratiet og den borgerlige side af Folketinget skamløst markedsførte Fællesmarkedet som udelukkende et kommercielt samarbejde til glæde for især den danske landbrugseksport. Et flertal af vælgerne hoppede på limpinden og stemte ja, men den folkelige modstand var udbredt især på venstrefløjen og i kultureliten, som havde lugtet lunten. Der står højt og tydeligt i præamblen i Rom Traktaten, som vi tilsluttede os, at samarbejdet forpligter til en stadig snævrere sammenslutning af de europæiske folk, altså en evindelig politisk fusionsproces indtil harmoniseringen er en realitet i form af et Europas Forenede Stater efter amerikansk forbillede.

Hertil kom, at både det socialistiske og kulturradikale Danmark var besat af tanken om, at det tyske Bundeswehr i virkeligheden var den genopståede Wehrmacht befolket med gamle nazi-officerer, der pønsede på en revanche for nederlaget i 1945. Det var således med blandede følelser, at den danske befolkning lod sig slæbe ind i Fællesmarkedet, hvor vi anså Englands deltagelse for garantien mod et tysk Neuropa, som var den nazistiske vision af et Europa under Hitlers ledelse. EU kom derfor så skævt fra start, at det ikke senere har været muligt at forene den folkelige vilje med EU-ledelsens ambitioner. Vælgerbefolkningerne i Danmark, Belgien, Sverige, Finland, Visegrad -landene i Østeuropa, Norditalien og Bayern ønsker et konstruktivt og tæt samarbejde om handel, forskning, trafik og industri, men ikke en politisk udvikling hen imod en europæiske forbundsstat, som netop er EU-kommissionens mål og planer. Tyskland og Frankrig har i årtier arbejdet med modeller for dannelsen af en europæisk forbundsstat, planer der dog alle er løbet ud i sandet.

Der er således i dagens EU to modsatrettede bevægelser, der får Unionen til at minde om det hus i ’Den Grimme Ælling’, H. C. Andersen beskriver som så ”elendigt, at det ikke selv vidste, hvad side det skulle falde til, og så blev det stående”. EU-kommissionen arbejder målrettet på at realisere en centralt styret formynderstat i en føderal ramme. Det er derfor, at Kommissionen ønsker autoritet over et fælles EU-forsvar, finanspolitikken – altså retten til at opkræve skat og afholde offentlige udgifter-, migrantpolitikken og også udenrigspolitikken, der ønskes fjernet fra medlemslandene. Den modsatte bevægelse kæmper for decentralisering og større national og regional frihed. Den er stærkt repræsenteret i Belgien, Catalonien, Baskerlandet, Korsika, Norditalien og Visegrad-staterne. Men også stigende grupper af borgerlige vælgere i de øvrige EU-lande ønsker stop for den fremadskridende centralisering af EU-samarbejdet.

Gør vi her ved 50- års jubilæet status over vores gode og onde år med EU, er der en hel del at glæde sig over. Den interne frihandel mellem EU-medlemmerne har været en stor fordel for dansk erhvervsliv og den nationale velstand. Også at vi har fået fælles tekniske normer og standarder i EU, har forenklet og rationaliseret den tidligere struktur, hvor man skulle søge om godkendelser og importtilladelser i samtlige europæiske lande. Ofte var denne proces svær at føre til ende, fordi den blev forhalet i det uendelige for at beskytte den hjemlige industri mod konkurrerende produkter udefra. Også den fælles skiltning og trafikregulering har været en fordel både for den flyvende og kørende færdsel, ligesom de åbne Schengen-grænser har sparet os for meget bøvl og kontrol, i hvert fald indtil Mutti Merkel lukkede op for migrantsluserne i 2015. Samarbejdet har også givet os valutastabilitet og deltagelse i en række nyttige forsknings- og udviklingsprogrammer.

De onde år er først og fremmest repræsenteret ved det demokratiske underskud i Unionen. EU-parlamentet er nærmest et rådgivende, men afmægtigt repræsentantskab uden ret til at fremsætte lovforslag. EU-kommissionen er ikke folkevalgt, men udpeget af medlemsstaterne, altså et departementstyre uden parlamentarisk forankring. Alligevel arbejder dette bureaukratvælde på at skabe en føderativ stat som i USA, men uden de demokratiske processer og forfatningsmæssige forudsætninger, der er grundstenen under Amerikas Forenede Stater.

Efter 50 år i EU må vi konstatere, at Unionen i dag politisk har sat sig mellem to stole uden mulighed for at rejse sig op og komme videre. EU-kommissionen får ikke mulighed for at realisere sin plan om EU-Forbundsstaten i et demokratisk tomrum, og de mere frihedssøgende medlemsstater er ikke stærke nok til at nedbryde det eksisterende centralstyre i Kommissionen og gennemtvinge en afpolitisering og decentralisering af EU-samarbejdet. Så nu da det 50-årige EU har fået sølvstænk i de gyldne lokker, må vi andre forberede os på at gennemleve endnu 50 gode som onde år med Unionen. Sådan som vi plejer.

43 Thoughts to “TAK FOR GODE SOM FOR ONDE ÅR”

 1. Michael Andersen

  Det er ufatteligt så meget EU under Merkel og Scholz er kommet til at ligne USA under Obama og Biden. Det kan med sikkerhed konstateres at folkets styre i EU og USA, er erstattet af et lobbyistvælde hvor de største og rigeste virksomheder bestemmer.

  I USA er der et oprør i gang, hvor der gøres op med de ikke-folkevalgte og deres enorme magt over budgetter, tilskud, projekter og skatter. Dr. Anthony Fauci er et eksempel der om nogen repræsenterer det groteske.

  For nyligt er den socialistiske EU top afsløret i en omfattende korruptionsskandale. Det styrker mistanken om at EU’s topledere beskæftiger sig med politik på grund af de rigeste interessenter.

  Findes der overhovedet korruption i et lobbyistvælde? Og er de utallige skandaler i virkeligheden bare en konsekvens af styreformen?

  1. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

   Der er vist gode grunde til at frygte
   at EU kan udvikle sig til en ny sovjet-union.
   Under Stalins styre blev der gjort et stort
   nummer ud af at opstille en demokratisk
   facade. Man havde et “parlament” der
   dog var helt uden magt, og man havde
   en grundlov der var spækket med borger-
   og menneske-rettigheder. Det var bluff
   det hele. Stalin var diktator, og hans
   politik var blodtørstig, ubarmhjertig
   og rablende vanvittig. Millioner af komplet
   fredelige, uskyldige og harmløse borgere
   blev beskyldt for at være spioner, sabotører,
   statsfjender og reaktionære agenter. Bønder
   blev henrettet for at have spist nogle af
   deres egne kartofler, andre blev myrdet
   for at have en traktor eller en mark med
   korn. En veldrevet bondegård kunne føre
   til en dom på 25 års strafarbejde. Når de
   25 år var gået, lagde man 10 år ekstra
   til. De fleste kom aldrig hjem igen fra den
   udørk i Sibirien de var blevet placeret i.
   Det russiske folks lidelser under Lenin
   og Stalins paranoide og psykopatiske
   regimer var ufattelige. Læs Solsjenitsyns
   bøger og “Kommunismens sorte bog”.
   Og se Hodjas blog, Snaphanen, 24nyt.dk
   og JPs klummer.

   Hvilke rædsler mennesker kan blive
   udsat for under et totalitært styre,
   er Otto Gambier et godt eksempel på.
   Han var en ung turist og studerende
   der gerne ville have en plakat med
   hjem som souvenir. Han tog den med
   fra sit hotelværelse. Det blev opdaget
   og han dømtes til 15 års fængsel.
   Oveni blev han tortureret eller mishandlet
   så groft at han blev blind og hjerneskadet.
   Den 22-årige døde kun 7 dage efter at
   være kommet tilbage til USA, som løs-
   købte ham efter 7-8 måneders fængsel.

   EU har også et parlament uden magt til
   andet end snak. Man må ikke foreslå
   eller afskaffe love. Kommissærerne er
   ikke folkevalgte. Løfterne om at man
   ikke ville blande sig i medlemsstaterne
   lokale sager og interne forhold, har
   man ikke overholdt.

   Med de MSM og hjernevaskede vælgere
   man har nu om dage, er det måske uden
   betydning hvad vi skriver her. Den typiske
   vælger stemmer jo med glæde på partier
   som er udemokratiske, totalitære eller
   som i årtier er rendt fra alle løfter. Eller
   er det stemmeoptællingen der er upræcis?

   Se artiklen om at danskerne gladeligt
   stemmer ja til deres egen undergang.
   (Hedegaard hos Document)

   1. E. Frederiksen

    Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA
    Indlægget taler for sig selv, men statskontrollerede nyhedsformidlinger vil aldrig orientere befolkningen om de rædsler,
    de selv stemmer for med den regering, der
    sammensættes.
    Vi er hjælpeløse, stakkels næste generationer.

  2. Vimmerby

   Afskaffelse af Store Bededag. Nationens største problem er uintegrerbare muslimer. Store bededag eksisterer ikke i deres kalender – lol. Den står således på 4 år med pøbelkrati. År på år bliver DK til lidt mere bananstat 24,25,26…..100 %. Forekommer faktisk som en ustoppelig proces. Pøbelen vælger pøbelhøvding !

   1. E. Frederiksen

    Enig Vimmerby

 2. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Der er plusser og minusser ved næsten alt.
  Men minusserne kan være så mange og store,
  at plusserne ikke betyder ret meget. EU er
  alt i alt en katastrofe der bliver større og
  større. For det Tyskland styrede EU har kynisk
  eller “humanistisk” iværksat masseindvandringen
  fra Afrika og Arabien. Noget som kan nedbryde
  landenes økonomier, demokratier og lov og
  orden. Og de åbne grænser trækker i samme
  retning.

  Det er rigtigt at danskerne blev narret til at
  stemme ja til EF. Især de radikale var langt fremme
  i skoene med at påstå at Romtraktaten var helt
  harmløs, så man bare skulle stemme ja for
  den daglige husholdnings skyld.

  I England, Frankrig, Belgien, Spanien, Sverige
  og Tyskland har indvandring haft mange voldelige,
  blodige og grusomme konsekvenser. Og dertil
  kommer store mængder af sociale ulykker og
  tragedier på sundheds- og velfærdsområderne.
  Overbefolkning i nogle byer betyder boligmangel,
  trafikpropper og trafikulykker m.m.

  Den flerdoblede kriminalitet betyder mindre frihed
  og tryghed. De åbne grænser tillader indsmugling
  af narkotika, våben, handlede kvinder og giftige
  dyr og planter.

  I længden kan de millioner af kulturfremmede føre
  til at EU-landenes oprindelige befolkninger mister alt.
  Deres lande, byer, boliger, kvinder, skoler, butikker,
  hospitaler, penge, velfærdsordninger, kultur og meget
  mere. Og ret hurtigt kan de blive 3. klasses borgere i
  deres eget land.

  Som tiden går kan mængden af trusler, overfald,
  røverier, mord og nedbrændte biler, huse, skoler
  og kirker m.m. blive meget stor. For på et tidspunkt
  vil antallet af fremmede være så stort at de kræver
  regeringsmagten overflyttet til sig selv. Og for at
  understrege et sådant krav kan attentater og mange
  arter af terror anvendes.

  Der har været væsentlige økonomiske fordele ved
  et stort marked, men når EF er gået fra handel
  til at drive politisk fjernstyring, er det farligt. Og
  masseindvandringen kan blive dødsstødet til
  Europas velstand, fred, sikkerhed, demokratier
  og hele civilisation.

  I forvejen kører det hele ikke for godt, og EUs
  ideologiske, feministiske, overambitiøse og
  kortsynede politik kan ende i fattigdom og
  elendighed for næsten alle europæere.

  Læs også om Danmark, EU, WEF, WHO, FN og
  USA hos Hodja og Snaphanen.

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Dødsstødet til Europa, ja det kan
   EU og pladderhumanisterne levere. Det er der mere om på Hodjas blog,
   hvor man kan læse “Går Europa mod sammenbrud?”, under 5. januar.
   Der er et farvebillede med en mand i en gummibåd der råber “Save
   Ukraine”.

   Under samme opslag er der en oversigt over hvad der er galt i Danmark.
   Se kommentarerne.

   6. januar findes noget om overdødelighed/mystiske dødsfald plus
   “Svar til flere om Ukraine”.

  2. E. Frederiksen

   Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?
   Fuldkommen enig, desværre.
   Du har så inderlig ret.

   1. E. Frederiksen

    Af Karsten Pultz.

    En undersøgelse fra Cleveland i staten Ohio med 50.000 deltagere viser, at jo flere COVID-19-vaccinationer man har fået, desto større risiko er der for, at man får COVID-19.

    Lad mig lige gentage for at skære det ud i pap: Jo flere covid-vacciner, man har fået, jo større risiko er der for at få den sygdom, man er vaccineret imod.

    Fra newspeek.info

 3. Henrik Wegmann

  Danmarks medlemskab af EU er grundlovsstridigt af mindst to grunde.

  1) Grundlovens paragraf 77 tillader kun Folketinget at overlade beføjelser til “mellemfolkelige myndigheder”. EU er i al væsentlighed en “overstatslig myndighed”, hvorfor medlemskabet er i strid med Grundloven.

  2) Samme paragraf gør det også krystalklart, at sådanne beføjelser kun kan afgives i et “nærmere bestemt omfang” – altså at man på forhånd ved nøjagtig hvilke begrænsninger, der hermed pålægges fremtidig dansk lovgivning og fortolkning heraf i al fremtid. Sandheden er som bekendt bekendt den stik modsatte. Alt, hvad EU beslutter, kommer helt bag på det danske Folketing. Således er vort medlemskab også af denne grund i indiskutabel strid med Grundloven.

  I øvrigt – alle fordele, som erhvervslivet måtte have fået, har det fået af EF. EU er en ren politisk dimension, som ikke har til ført erhvervslivet yderligere fordele.

 4. Niels O

  TIng tager tid. Især når der findes truende store mindretal som kortsynede halvblinde populismeelskende jordhulenationalister i de forskellige lande.

  Så bliver det ofte eet skridt frem og eet tilbage. Hvor man kunne leve med to skridt frem og eet tilbage.

  Har lige læst om, hvor få brexiters der er i øjeblikket i England.

  1. Michael Andersen

   Har lige læst om hvor dårligt de statsstøttede medier informerer og hvor langt ned det generelle uddannelses og oplysningsniveau er faldet.

   Det passer med at en styrende elite har fået mere magt og derfor interesserer sig mindre for befolkningens udannelse og oplysning.

   Det er logisk fordi færre beslutninger behøver befolkningernes indsigt og stillingtagen.
   Til gengæld er langt mere uddannelse erstattet af propaganda, indoktrinering og ideologi.

   Konsekvenserne er at påstande der er både er langt ude, forvirrende, unaturlige og usande bliver taget for pålydende.

 5. Henrik Wegmann

  Sorry – IKKE paragraf 77, men paragraf 20.

 6. Skjoldungen

  Mange – især vores ‘elite’ – lider af den fejlagtige opfattelse, at EU’s fremtid blev udstukket af Jean Monnet og principperne i Rom-traktaten. Faktisk blev planerne for EU nøjagtigt beskrevet for 99 år siden, nemlig i 2. del af Hitlers “Mein Kampf”. Her forestiller han sig et Neuropa under tysk ledelse og med Tyskland som den førende magt, omgivet af et antal lydtater. i hele området er der fælles penge- og finanspolitik, fælles retsregler, fælles forsvar og socialpolitik. Jøder og unerwünschhte Elementen er aflivet eller fordrevet.

  I dag er EU så godt som Judenrein og de øvrige mål er også snart nået. Det tyske lederskab holder dog fortsat lav profil, men er reelt nok. Unionen styres af en ikke-valgt kamarilla efter forbillede fra National Sozialistische Deutsche Arbeider Partei – ganske som beskrevet i hin bog.

  Om de danske politikere og herskende (læs: snyltende) klasser i 1972 havde læst bogen, ved jeg ikke – den er utroligt detailleret, kringlet og sprogligt dårlig – men skal jeg lade tvivlen komme dem til gode, tror jeg det ikke.

  I hvert fald stemte danskerne sig Heim ins Reich og vort Anschluss den 1. januar 1973 beseglede vor skæbne. Von hier nur Finsternis…

 7. Vimmerby

  Europa blev stærkt på at nationerne lærte af hinandens dumheder og en konstant konkurreren. Nu forfalder Europa langsomt til, at være en stor lad so.

 8. Flaben Fræk

  50 år eller ej – Vi må håbe at skarpe analytikere som Asger fortsat orker at holder den borgerlige dialog kørende langt fremme i overhalingsbanen. Om ikke 50 år, så forhåbentlig længe endnu; idet der jo ikke er megen hjælp at hente hos den såkaldte fjerde statsmagt.

  Nu indenfor de seneste par år, er den fjerde statsmagt/folkets Rottweilere, blevet bestukket med nyopført partiskole i Århus (aka Danmarks Medie og Journalisthøjskole) – Som et sindbillede på journalistuddannelsens tilstand, har arkitekterne, formentlig som et udslag af raffineret sarkasme, ladet bygningens facader beklæde med tomme bogreoler.

  Nu fik jeg benævnt foretagendet som partiskole, men der er vel, ret beset, tale om et sanatorium; her helbredes/bortsaneres, gennem rød hjerne-vask og strygning, farlige borgerlige dyder såsom: Mod, tapperhed, ordholdenhed, retfærdighed, ansvar, osv. osv. – Hvis man ikke havde sin gode borgerlige optimisme, så så fremtiden sgu dyster ud.

  1. ino

   Bygningen ligner ærligt talt en stabling af overdimensionerede mælkekasser

 9. Michael Andersen

  Danskerne er ligesom gallerne i ”Asterix indta’r Rom”, fanget i et EU med bureaukrater og gatekeepere.

  Erindrer man styrkeprøven i tegneserien, bliver Asterix og Obelix sendt fra skranke til skranke og etage til etage, efter forskellige formularer og attester. Obelix bliver næsten drevet til vanvid i processen, men Asterix overlister til sidst bureaukraterne ved at bede om attest nr. 118, der ikke eksisterer.

  Bureaukraterne er dog ikke beviste om at attest nr. 118 er opdigtet, og ender derfor med desperat at søge efter den, hvilket ender med at skabe totalt kaos i bureaukratiet. Bureaukraternes overhoved giver derfor Asterix attest nr. 117 bare for at slippe af med ham.

  Læren er at danskerne bliver nødt til at være besværlige, nødt til at stille krav og nødt til at være opfindsomme.

  Indtil danskerne finder den indre galler og får Asterix og Obelix typer frem i forreste række, er danskerne dømt til at være Cæsars og EU’s bitch.

 10. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Der er nu grund til ALARM:
  WHO presser nu på for at få overstatslig magt til at
  diktere alle lande hvad fremtidige “pandemier” skal
  medføre af krav og TVANG overfor borgerne. Det
  fortæller Document.no

  WHOs politik er totalitær og hensynsløs, og enhver
  som forstår hvad det kan udvikle sig til, vil blive
  grebet, om ikke af dyb frygt, så af dyb bekymring.

  Mette F bør tilbagekalde sin støtte til WHO.

  1. E. Frederiksen

   Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden
   Nægter tvangsvaccinering med den modbydelige gift.
   Læst rigeligt om de virkninger og hensigter, der er
   med vaccinen. Så må vi gøre oprør.

 11. Thomas Poulsen

  Når intelligensen falder, og det gør den i Europa, er det nemmere og nemmere, for politikere, regeringer, bureaukrater og lobbyister, at få tingene til at gå deres vej. Samtidig er vi totalt svigtet af medier og journalister, som er en del af problemet.

  Man bliver nød til at orientere sig via alternative kilder.

  Vedrørende vaccineskandalen fx. via lægen John Campbell på YouTube og nok snart Rumble.

  På samme måde skal man søge alternativ information om økonomi, indvandring, politik osv.

  99% af hvad der går gennem msm er vrøvl, løgn og fordrejninger.

  At det er så voldsomt stod først klart for mig vedrørende behandlingen af Trump, før troede jeg det var 25/75.

 12. Den Nervøse

  EF var i sin oprindelige udformning, intet mindre end genialt. Frihandel og fælles standarter er alt andet lige en rigtig god ide og til alles bedste; Men politikere vil altid mere, og EF blev til EU (Unionen var ikke stendød) og med med den totale mangel på vilje til at standse indvandringen fra Afrika og Stormellemøsten er EU blevet stadig mere dysfunktionelt! Hvis de ville, så kunne de, men viljen er ikke tilstede, og i dag er lande som Frankrig og Sverige sammenbruddet nær, og det bliver kun værre.
  EU vil gerne fremstå som et alternativ til USA, men med et afrustet EU, nu da briterne har meldt sig ud, fremstå EU svagt, splittet og både vilje og evneløst. Både Tyskland og Frankrig har med deres nølende holdning til krigen i Ukraine, diskvalificeret sig til at være leder af EU.
  Danmark har sine forbehold, men politikerne forsøger hele tiden at omgå og udvande dem. Jeg er sikker på at danskerne føler sig snydt når retsforbeholdet ikke beskytter os mod den stadig mere aktivistiske domstol ved Rhinen, som tilsyneladende ikke kan få dysfunktionelle indvandere nok! En domstol der er så aktivistisk at den overtager den danske udøvende magts (regeringes) beføjelser og dens fortolkninger af lovene er faktisk ny lovgivning så også den lovgivende magt (folketinget) er på flere områder sat ud af funktion.
  Vi er nok for små til at stå uden for, men vi bør befinde os i periferien!

 13. H. D. Vind

  Asger Aamund roder undtagelsesvis lidt rundt i fakta.
  Danmark har ikke været medlem af EU i 50 år. EU så dagens lys 1. november 1993.

  Det var i øvrigt præcis på 100-årsdagen for min bedstefars fødsel. Han fik dog lige netop ikke mulighed for at kunne kalde sig EU-borger. Han døde nemlig på min egen fødselsdag få måneder tidligere 99 år gammel og mere end rigeligt mæt af gode som dårlige erfaringer.

  Hvis man her små 30 år senere i Schweiz skulle skrive en bog i to bind om de første 29 gode og onde år uden EU, ville det blive til et meget kort første bind og et meget langt, kedeligt, usammenhængende og ikke-konstruktivt andet bind uden nogen form for EU-positiv pointe.

  Schweiz var siden sin fødselsdag, konstitutionens indgåelse, og stadig, en dybt demokratisk forankret og neutral konføderation med minimal nødvendig centralisme mellem relativt ligesindede uden ambition om at opgive den nationale (kantonale) selvstændighed i modsætning til en fra starten af lidet demokratisk funderet, føderation med målet om maksimal mulig centralisme, mellem meget ulige sindede med ambition om at neutralisere enhver national selvstændighed.

  Dette år den 1. august fejrer Schweiz derfor denne fornuftige model for 732. gang.
  EU kommer næppe til at fejre sin 50.

  1. Jette

   Næ, der rodes ikke rundt i fakta:
   1. januar 1973 trådte Danmark ind i EF, og med Maastrichtaftalen i 1993 skiftede EF navn til EU.

  2. jeg skriver jo højt og tydeligt flere gange, at vi i 1973 trådte ind i EF, altså Fællesmarkedet, men det letter tekstforståelsen, når vi ser tilbage, at vi nu markerer 50 år i EU og ikke hele tiden at skulle skrive, at vi markerer 20 år i EF og 30 år i EU.

   1. Prins Valiant fra Thule

    Ja, der er IKKE noget forkert i at skrive 50 år i
    EU, for om man sætter “pølse for eller pølse
    bag, pølsen beholder dog sin smag”. EF/EU
    har været som en kvælerslange eller krokodille
    der i starten var lille, svag og sjov, men som,
    når den er vokset op til en længde af 5-10 meter,
    er dødsensfarlig. Man kan så godt i starten
    kalde den lillebror, men når den er blevet
    til BIG BROTHER som holder dig fast, er det ikke
    sjovt længere. Men slangen eller krokodillen
    er stadig den samme.

   2. H. D. Vind

    Jette skriver:
    “Næ, der rodes ikke rundt i fakta:
    1. januar 1973 trådte Danmark ind i EF, og med Maastricht-aftalen i 1993 skiftede EF navn til EU.”

    Hvis Jette havde haft ret, ville “EU” være en ny betegnelse for “EF”.
    I så fald kunne man have sparet sig den tykke Maastricht-aftalen.
    Og Jette har da heller ikke ret!

    Admin (Asger Aamund) skriver:
    “jeg skriver jo højt og tydeligt flere gange, at vi i 1973 trådte ind i EF, altså Fællesmarkedet, men det letter tekstforståelsen, når vi ser tilbage, at vi nu markerer 50 år i EU og ikke hele tiden at skulle skrive, at vi markerer 20 år i EF og 30 år i EU.”

    Det forstyrrer forhåbentlig ikke tekstforståelsen, at Danmark blev medlem af EF 1. januar 1973 og at EU dannedes 1. november 1993 ved Maastricht-traktaten S ikrafttræden, hvorefter de to størrelser sameksisterede en tid.

    Danske vælgere stemte i øvrigt nej med 50,7 % til Maastricht-traktaten, hvorefter Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. måtte redde EU-trådene ud mht.
    – Retlige og indre anliggender
    – Forsvar
    – Unionsborgskab
    – Euro

    Således kunne Danmark også blive medlem af det nyfødte EU 1. november 1993.

    EF skal i øvrigt have ophørt med at at eksistere 1. december 2009, da Lissabon-traktaten trådte i kraft.

    Ja, EF er stendød, men det er unionen bestemt ikke!
    Til gengæld skal man skam holde tungen lige i munden som EU-borger, hvis man vil gøre sig håb om at følge med, som tiden går.

    1. Jette

     Der rodes ikke rundt i fakta,
     https://www.eu.dk/da/faq/alle-faqs/hvornaar-kom-ef-til-at-hedde-eu

     I øvrigt, er det fuldstændig ligegyldigt, hvad vi kalder det – oplevelsen er den samme!

 14. Hvor er vi på vej hen?

  Enig med den nervøse i det meste,
  men idéerne om frihandel og standardisering er indlysende
  og enkle idéer som enhver normalt begavet kan forstå, så det
  er der vel ikke noget genialt i. Og i praksis blev EF brugt som
  lokkemad, for fra starten var det meningen at EF kun skulle
  være første skridt mod en totalitær union. Afskaffelsen af
  grænsekontrollerne var alt for firkantet, radikal og lumpen,
  for den var en gave til diverse bander og mafiaer. Og har
  medvirket til undergravningen af nationernes selvstændighed
  og interne sikkerhed. Indsmugling af narko har medvirket
  til at en del unge mennesker er endt som syge vrag.

  Nølende holdning til krigen? Jamen er man ikke allerede gået
  alt for langt med aggressiv politik? Er det ikke meget dumt at
  risikere at den udvikler sig til 3. verdenskrig? Sandheden om
  krigen er slet ikke så sort-hvid som MSM påstår. Og den
  startede i 2013-14.

 15. Prins Valiant fra Thule

  Ja, der er IKKE noget forkert i at skrive 50 år i
  EU, for om man sætter “pølse for eller pølse
  bag, pølsen beholder dog sin smag”. EF/EU
  har været som en kvælerslange eller krokodille
  der i starten var lille, svag og sjov, men som,
  når den er vokset op til en længde af 5-10 meter,
  er dødsensfarlig. Man kan så godt i starten
  kalde den lillebror, men når den er blevet
  til BIG BROTHER som holder dig fast, er det ikke
  sjovt længere. Men slangen eller krokodillen
  er stadig den samme.

 16. Michael Andersen

  EU samarbejdet har givet os en vis valutastabilitet, men forøget gældssætning, et forøget pengeudbud og deraf følgende inflation. Inflation virker som en ekstraskat der særligt rammer middelklassen og underklassen.

  Middelklassen og underklassen burde være oprørte over hjemlige og EU politikkeres tyveri af købekraften og deres udhuling af opsparingerne.

  EU og USA bruger milliarder på forsvaret af Ukraines grænse men peanuts på EU og USA’s egne grænser.

  EU strategien burde være forhandlet til at give middelklassen og underklassen, bedre uddannelser, sikkerhed i form af et fælles teknologisk forspring og fremtidige jobs på grundlag af forskningsmæssige styrker.

  I stedet må stadigt flere arbejde i to jobs for at overleve og flere må finde sig henvist til socialstaternes almisser.

  Hvorfor udsletter EU’s socialister deres egen under og middelklasse? Og hvorfor stemmer under og middelklassen stadig på socialister?

  1. Jette

   Ja, det er, mildest talt- ubegribeligt!

   1. Der var engang et yndigt land

    Danmark er blevet en ubegribelig
    og uforståelig politisk galeanstalt.

    Et eksempel er skattereglerne for
    handel med krypto-valuta og bit-coin.
    En dansker der har købt bit-coins
    for store beløb, men kun har tabt
    på det, afkræves nu 2.8 millioner
    kr. i skat af en indtægt han aldrig
    har haft. Man vil have skat af tab
    og underskud. Kan det blive mere
    sindssygt?

    Nogle danskere i Åbenrå som havde
    købt lidt dagligvarer 350 meter over
    grænsen, fordi den tyske moms er
    langt mindre end den danske moms,
    fik bøder af kommunen på 35.000
    kr. som blev trukket fra deres
    bistands-hjælp. Derefter havde de
    ikke penge til mad, varme og husleje.
    De var ude af Danmark en halv
    times tid, og det syntes borgmesteren
    eller nogle bureaukrater burde
    straffes hårdt. For i den halve time
    havde de jo ikke stået til rådighed
    for arbejdsmarkedet. Siden viste det
    sig at kommunen vistnok var ude i
    ulovligheder. Småligt var det ihvertfald.

    Og så er der jobcentre som bruger 10-15
    år på at “afklare” om en kronisk syg dansker
    kan få flexjob eller pension. Og de har for-
    fulgt kræftsyge helt ind på hospitalerne.
    Og de har også begået ulovligheder i
    iveren efter at spare på de syge. Reglerne
    for job-anvisningen fylder 30.000 sider.

    Mink-branchen har stadig ikke fået
    erstatning for de ulovligheder som
    Mette regeringen udsatte dem for,
    for snart tre år tilbage.

    Blot fire eksempler på overgreb og
    magtmisbrug mod danskere ramt af
    sygdom, ulykke eller invaliditet/nedslidning.
    Ud af tusindvis af eksempler.

    1. Michael Andersen

     Ærlighed betaler sig og med ærlighed kommer man længst?

     Ærlighed var mantraet under det gamle og nu forældede kristne moralkodeks. Det nye moralkodeks tillader løgne lige så længe det gavner en sag, et fællesskab eller politiske ledere.

     Problemet er at mange når langt med lobbyisme, opportunisme, kreativ bogføring og lyriske omskrivninger.

     1. Mellemøstlig indvandring er berigende, selvom den giver underskud og forøget kriminalitet

     2. Vind og solenergi er fremtiden, selvom atomkraft er billigere og mere driftsikkert

     3. Velfærdssamfund betyder at flest muligt skal være afhængige af det offentlige

     4. Censur er accepteret, når det kaldes indgriben mod misinformation

     5. Love kan overtrædes, hvis man har 90 mandater

     Hvad kræver det at opdage at man bliver gaslightet?

     Ps. Og mænd kan føde børn…

  2. Kornelius Blisand

   Svaret er måske: forsætlig uvidenhed om det økonomiske system. Der findes ingen øvre grænse for gældssætning, dvs. pengeskabelse, så længe inflationen holdes under smertegrænsen. Danmark har i dag en gæld/BNP på 300% og en inflation på 9%, det er åbenbart ikke smertefuldt nok.

   https://www.godepenge.dk har prøvet at oplyse om dette i nogle år, men der ingen der lytter, måske er det præsentationen det er galt med, men de prøver da i det mindste.

   Kilder:
   https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=39966
   https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD
   https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/04/11/blog041122-dangerous-global-debt-burden-requires-decisive-cooperation#post/0

 17. Morten Prins

  EU er ikke summen af nationalstaterne, så nationalstaternes krise er ikke EU’s krise. EU lever tværtimod af nationalstaternes ulykke, for den skaber netop den nødvendighed, der “berettiger” et “stadigt snævrere samarbejde.”
  Vi vil fortsat blive bondefanget længere og længere ind i Det Europæiske Projekt via afstemninger med modhager, hvor Nej er midlertidigt opsættende, og Ja er definitivt.
  Vi vil derudover “sidde med ved bordet” i stadigt flere beslutningsprocesser, hvis endelige afgørelse præsenteres befolkningen som fait accompli’er.
  Hele meningen med Lars Løkke Rasmussens idé om en “midterregering” handler om at udgrænse de fløjpartier, der blokerer for, at vi kan “komme videre i Det Europæiske Projekt.”
  Og at vi skal videre i Det Europæiske Projekt – det er de gamle partiers eneste vision for Danmark.

 18. “Rom blev ikke bygget på én dag”:=
  Danmark blev medlem af De europæiske Fælleskaber i 1973 efter en folkeafstemning 2. oktober 1972 hvor 63,4 procent af vælgerne stemte ja;
  Ugen før havde Norge stemt nej med 53,5% imod; så langt er vi vel alle enige!
  Men hvorfor dette resultat? Min subjektive opfattelse er at danske vælgere i 1972 var rationalistiske nok til at forstå at det engelske marked for mejeri- og slagteriprodukter var af fundamental betydning for landets økonomi og velfærd; i Norge var situationen helt anderledes, men der stemte befolkningen nej for at beskytte norsk suverænitet især med hensyn til beskytte landbrugssektoren selvom mindre en 10% af befolkningen var beskæftiget i landbruget i 1972;
  I dag er situationen anderledes, men Asger Aamunds beskrivelse af dagens EU er dog for fyldt af fejl og misforståelser til at kunne stå uimodsagt:=
  “EU-kommissionen arbejder målrettet på at realisere en centralt styret formynderstat i en føderal ramme. Det er derfor, at Kommissionen ønsker autoritet over et fælles EU-forsvar, finanspolitikken – altså retten til at opkræve skat og afholde offentlige udgifter-, migrantpolitikken og også udenrigspolitikken, der ønskes fjernet fra medlemslandene”.
  Faktum er at EU-Kommissionen er helt afhængig af medlemslandenes (Ministerrådets) godkendelse af de enkelte lovforslag, som den har eneret til at fremsætte, mens Europa-Parlamentet debatterer og kan ændre lovgivning der foreslås af Kommissionen som derefter endeligt debatteres og vedtages af Ministerrådet.
  Vil den nuværende krig i Østeuropa mellem Rusland og Ukraine så kunne medføre ændringer for EU-samarbejdet? Det har forhåbentlig for de fleste danskere medført en bedre forståelse og accept af nødvendigheden af både EU og NATO; for 20 år siden (i forbindelse med Sovjetunionens opløsning og Ukraines suverænitet) ville Ukraine søge om EU medlemsskab; dengang blev landet rådet til at udvikle sig både politisk og økonomisk for at kunne blive med i EU; det har landet virkelig gjort i mellemtiden;
  At en vis hr Putin, en tidligere KGB-general, nu ønsker at skabe et nyt russisk “kejserrige” (som Otto Von Bismarck i 1864 da han ledede den preussisk-østrigske hærs angreb på Danmark) vil forhåbentlig ikke lykkes, men snarere medføre at EU-samarbejdet styrkes, så vi i Europa sammen med USA og med støtte fra andre demokratiske lande i verden, vil kunne bygge en fredelig og bedre verden for os alle.

 19. Niels Poulsen

  Europas Forenede Stater er en ide, som går helt tilbage til middelalderen/renæssancen. Store personligheder som William Penn, George Washington, Victor Hugo og mange flere har gennem tiderne advokeret for ideen, som det fremgår af den læseværdige artikel på Wikipedia:

  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_Europe

  Winston Churchill advokerede både før og efter Anden Verdenskrig for ideen. Vel at mærke uden Storbritannien som en del af unionen.

  Under Anden Verdenskrig foreslog den tyske udenrigsminister Ribbentrop en europæisk føderation. Ideen blev afvist af Hitler. Hitler betragtede alle nabolande som fjender og ønskede tysk overherredømme i Europa. Hermed kan “Skjoldungen”s historieforfalskende kommentar afvises.

  Jeg er enig med Churchill. Det er godt med en europæisk union, især mellem de tidligere slagsbrødre Tyskland og Frankrig. I Ukraine kan vi se, hvor destruktivt krig er for menneskeskæbner, velfærd og økonomi. Lad os undgå det i hjertet af Europa.

  Det er en anden sag, om Danmark skal være med i Unionen. Jeg er nået frem til, at Danmark ikke er et europæisk, men nordatlantisk land. Vi deler værdier og skæbnefællesskab med USA, Storbritannien, Norge, Grønland, Færøerne og Island. Det katolske Sydeuropa virker meget langt væk åndeligt talt. Der er en frihedstrang og selvstændighed ved det nordatlantiske menneske, som er uforeneligt med en europæisk centraladministration.

  Misforstå mig ikke. EF/EU har bragt både velstand og fred. De europæiske diktaturer er forsvundet (Spanien, Portugal, Grækenland og hele østblokken). Ved økonomisk omfordeling er tidligere fattige områder som Portugal, Irland og Skotland oplevet et velstandsløft. Det gælder også Danmark. Uden EU’s landbrugsstøtte havde vi ikke landbrug i Danmark.

  Så kræmmeren i mig siger: Så længe der er penge i skidtet, så lad os endelig fortsætte med at være medlemmer af EU. Men vi bliver aldrig kernemedlemmer, vikingesjæle som vi er.

  1. Henrik Wegmann

   Utroligt at den gamle skrøne om at EU har skabt fred i Europa stadig florerer. Bortset fra de mange højtlønnede og helt eller delvis skattefri jobs i Bruxelles har EU intet skabt. Det er blot en monetær omfordelingscentral, som vi alle havde været bedre tjent med uden.

 20. Ursula Marta Ilse Overgaard

  EU-kommissionens ambitioner er usvækket. Eliten arbejder vedholdende og målrettet på at centralisere alle væsentlige politiske og økonomiske beslutninger i Bruxelles. Fx EU-landenes finanspolitik, dvs. retten til at opkræve skat og afholde offentlige udgifter, desuden udenrigspolitik og migrantpolitik, forsvarspolitik og nu også EU-Omsorgspolitik for alle EU-ældre.

  Overlader Danmarks politikere det danske folk til EU-magten, for at kunne sidde med til højbords i EU-magtens centrum – på bekostning, af Danmarks ve og vel?

 21. Michael Andersen

  Arbejdskraftens frie bevægelighed

  Fri bevægelighed for arbejdskraft og kapital er en grundlæggende grundsætning i EU, der har til formål at skabe europæisk harmoni og en blanding af europæiske nationer. Men siden ekspansionen i Østeuropa har forskellene i gennemsnitsindkomsterne skabt et pres for storstilet migration.

  Denne migration har negative omkostninger for både de østeuropæiske lande, der mister deres mest kvalificerede arbejdskraft, og også de vestlige økonomier, som har oplevet en stor tilstrømning af arbejdskraft.

  Et problem med stor tilstrømning af arbejdskraft er presset på boliger og offentlige tjenester, selv om migranter ofte er nettobidragydere til skatteindtægter.

  Migration koncentreres ofte i bestemte områder, og der kan let være en opfattelse af, at migranter er skyld i køer i sundhedsvæsenet og til boliger. Det var en faktor bag Storbritanniens afstemning om at forlade EU i juni 2016.

  Hjerneflugten

  Det er problemet med lande, der mister deres mest kvalificerede og mobile arbejdskraft. Ifølge The Economist er tabet af faglært arbejdskraft et væsentligt problem i mange østeuropæiske økonomier. (Economist Jan 2017)

  Meningsmålinger blandt bulgarske medicinstuderende viser, at 80-90 % planlægger at emigrere efter endt uddannelse. Den erhvervsaktive befolkning i Letland er faldet med 25 % siden 2000.

  Udstrømningen af migranter har ført til lavere økonomisk vækst.

  Ifølge en rapport fra IMF: “Empirisk analyse tyder på, at den kumulative vækst i realt BNP i 2012 i gennemsnit ville have været 7 procentpoint højere i CESEE uden udvandring i 1995-2012, hvor kvalificeret udvandring spiller en vigtig medvirkende faktor.” IMF 20. juli 2016.

  I betragtning af den store geografiske ulighed bør EU gøre mere for at bruge EU-midler til at håndtere migrationsspørgsmål og tilskynde til investeringer i EU’s lavtlønslande.

  “CESEE” henviser til følgende lande:

  Albanien, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Kosovo, Letland, Litauen, Makedonien, Moldova, Montenegro, Polen, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Tyrkiet og Ukraine.

 22. 30 år med EUs indre marked

  Det indre marked er vores Europæiske Unions “bankende hjerte”; det “fylder 30 år” i år.

  Det gør det muligt for EU-borgere at arbejde, bo og studere i ethvert EU-land og nyde produkter fra hele Europa. Ved at fjerne juridiske og bureaukratiske barrierer giver det indre marked også os europæere mulighed for frit at drive handel og anden virksomhed inden for alle 27 medlemslande.

  Det er juvelen i kronen på vores integration, og dette hjemmemarked med over 446 millioner mennesker er grundlaget for Europas styrke, både i og uden for Europa.
  Jvf:= https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7020653379907465216/

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *