I KLØERNE PÅ KLIMAPOLITIET

En journalist ( Søren Engelbrecht) fra nyhedsmediet TjekDet rejste i en mail tvivl om mit indlæg om Klimadebattens Sataniske Vers og bad mig uddybe min påstand om, at varmestigningen efter den lille istid nu er fladet ud og påstanden om, at den globale temperatur ikke er steget siden 1998. Mit svar ses nedenfor i NOTAT TIL TJEKDET. I TjekDet’s artikel, som nu kan læses på nettet, har Engelbrecht imidlertid foretrukket at lægge sig lydigt i slipstrømmen på IPCC & CO og har valgt ikke at bringe mit veldokumenterede svar, som han ellers selv havde bedt om at få. Jeg har efterfølgende foreslået TjekDet at tage navneforandring til FlexDet, hvad der passer bedre med med mediets journalistiske linje.

NOTAT TIL TJEKDET

Der har ikke været nogen temperaturstigning i USA de seneste 90 år. Kilde: The National Climatic Data Center, USA( NCDC), T. Heller,2015. Den originale måleserie er justeret af NOAA, så den passer med IPCC’s påstand om, at den alarmerende menneskeskabte globale opvarmning især gør sig gældende efter 1970.  De to kurveforløb er skildret i Johannes Krügers bog: 32 Myter, p. 34 og 35.

Vanddamp er den dominerende drivhusgas. Men modsat CO2 bidrager vanddamp til at skabe skyer, der virker som et kølende tæppe, fordi skyer hindrer en betydelig del af solstrålingen i at nå Jordens overflade. Hidtil har IPCC ikke kunnet dokumentere, at den atmosfæriske CO2 styrer den globale temperatur. Mange forskere mener, at Jordens temperatur først og fremmest er bestemt af naturgivne processer, såsom Milankovitch-svingninger, kosmisk stråling og solens aktivitet, atmosfærens indhold af vanddamp og skydannelsen samt tyngdepåvirkningen fra solsystemets øvrige planeter og Månen. Der er ikke videnskabelig dækning for påstanden om ’tipping point’.

Op igennem 1900-tallet er den globale temperatur steget mellem 0,4 grader og 0,7 grader, hvor det første tal bygger på originale temperaturserier og det sidste på justerede data. Ingen af disse værdier er på nogen måde alarmerende. Ændringer i atmosfærisk CO2 – både tidligere og nu -er overvejende et resultat af ændringer i temperaturen, specielt havtemperaturen, og ikke omvendt- og årsag kommer som bekendt altid før virkning. Målinger i iskernerne i Arktis og Antarktis viser, at temperaturen stiger først og derefter luftens indhold af CO2. At der optræder et tilsyneladende sammenfald mellem temperatur og CO2 i den korte periode 1980-2000 er langt fra et tilstrækkeligt argument for IPCC’s påstand. Det bekræfter udfladningen af den globale temperatur de sidste par årtier, selv om luftens indhold af CO2 fortsat er stigende.

Kilderne til denne kommentar er hovedsageligt professor emer. Dr. scient. Johannes Krügers bog: 32 Myter, men også publikationen fra World Climate Intelligence Group: “There is no Climate Emergency” samt rapporten fra Australian Institute of Marine Science, som påviser, at koralvæksten I Great Barrier Reef er den største i 36 år. Også rapport fra The Japanese National Institute of Polar Research, der beskriver, at der ikke foregår atypisk afsmeltning af den arktiske sommer- is. DMI melder, at sommertemperaturerne i Arktis ligger på niveau med gennem snittet i perioden 1958-2002, der ikke viser opvarmning af betydning af det arktiske sommerklima.

82 Thoughts to “I KLØERNE PÅ KLIMAPOLITIET”

 1. Ole Madsen

  Der er allerede tegn på, at stigningen i atmosfærens kuldioxidindhold bevirker øget plantevækst. Der tales om en stigning på ca. 10%, så vi snart skal til at tale om “den grønne planet”. Den øgede plantevækst kan måske afværge nogle af de sultkatastrofer, der ellers truer klodens ekspanderende befolkning.

 2. Michael Andersen

  Ganske enkelt genialt. Tak, Hr Aamund.

  1. E. Frederiksen

   BRAVO Asger Aamund
   Holder 100% med dig.
   Ganske enkelt for dårligt og afslørende
   af “Tjekdet”.
   Tak for advarslen, ønsker bestemt ikke
   at læse mere fra det foretagende.
   Godt vi har især dig, Document og 24nyt, ellers ville vi aldrig få realiteter.
   Tak Asger.

   1. Finn Jensen

    E.Frederiksen
    Enig

  2. Mit indlæg om klimapolitiet er lagt på facebook, hvor det er blevet flittigt delt. TjekDet forfølger nu læserne, der har delt indlægget ved at true dem med, at de har delt ‘fake news’. Man må sige, at det statsfinansierede medie, TjekDet, har bekendt kulør: De bortcensurerer mine robuste videnskabelige data og jager sagesløse fb-brugere rundt i manegen. Åbenbart har vi fået ikke bare et klimapoliti, men også et sandhedsministerium.
   Det havde de også i Tyskland i de gode gamle dage: ” Denke nicht! Der Führer denkt für dich!”

   1. E. Frederiksen

    SKRÆKKELIG UDVIKLING
    her i det, der ligner en bananstat.
    I guder en opførsel af TjekDet

   2. Frank Theodorsen

    Lidt ligesom når vores kommentarer om græsælens skadelige parasitter som ødelægger torskens reproduktionsevne bliver “spamet ud” af grønne NGO.

   3. Niels K. Nielsen

    Jeg er ikke blevet hverken advaret eller slettet

 3. Henrik Wegmann

  Jeg tvivler på, at man overhovedet kan måle en “global temperatur” og ovenikøbet sammenligne den med lignende tal for både 50 og 100 år siden. Og så med en præcision på under en grad C.! Mon ikke man snarere har beregnet en global temperatur. Og det åbner jo virkelig en ladeport for, at man kan lægge lige de forudsætninger ind, som man har lyst til og nå frem til lige præcis de tal, som man ønsker.

  Og hvilken mening giver det overhovedet at operere med en global temperatur? Klimaet er jo ikke globalt. Det er er ikke engang sommer og vinter på samme tidspunkt på de to halvkugler, og jorden er samtidig fra pol til pol opdelt i syv klimazoner.

  Det er sikkert sjovt for nørder at prøve at beregne en gennemsnitstemperatur for hele jordkloden, men meningsfyldt? Jeg tvivler.

  1. Lotte westergaard

   Hvor er jeg glad for at nogen tør sige sandheden tak Asger og alle jer andre

  2. Allan Frederiksen

   Helt korrekt, det giver ikke mening at tale om en global temperatur. Alle historiske temperatur målinger er lokale målepunkter, som bliver antaget af være den korrekte for et større område. Der er stor forskel på hvor stort en område en enkelt målestation dækker, da de ikke er jævnt fordelte over hele kloden. Dertil er der ingen målestationer på havet, så det er målestationer nær kysterne som dækker disse områder.

   Det giver kun videnskabelig mening at tale om den totale energimængde for kloden og man kan såmænd godt separere noget af den ud, så man taler om energimængden for den øvre kappe, samt hav og luft.

   Der sker konstant en udveksling af energi mellem hav og luft, den øvre kappe og luft, samt den øvre kappe og hav. Denne udveksling er aldrig i ligevægt og man har ikke noget overblik over hvor meget energi der overføres fra kappen til havet via undersøiske vulkaner og “black smokers”.

 4. Ussel behandling.

  Jeg kendte ikke til “tjekdet” før det blev nævnt her. Tjekdet er et selvbestaltet foretagende. De skriver, de er uafhængige til trods for, at de er aflønnet at statsmagten.

  Tjekdet er ikke uvildig, for deres journalister udvælger selv de såkaldte eksperter, de vil have til at undersøge en påstand. Og der er som bekendt så mange eksperter med divergerende opfattelser, at man kan få præcis de svar, man på forhånd ønsker.

  Derfor kan man ikke advare nok imod selvbestaltede foretagender, der tror, de har patent på “sandheden”.

  Og aktuelt er tejkdet så ussel, at det ikke vil bringe en replik!

 5. Steen Wrensted Jensen

  Kære Asger Aamund!

  Hvordan får vi denne vor verden på ret køl igen? Med en ensidig venstreorienteret presse og rygradsløse politikere, der alle som en søger tilflugt under “mainstream-paraplyens” beskyttelse og alle har deres egen karriere i højsædet . . . HVORDAN får VI ændret tingenes tilstand? – Du gør et fremragende arbejde med denne din blog – hvad kan vi andre “almindelige” mennesker, der frygter udskamning, siger vi vores ærlige mening, gøre? – – – Jeg mener, det var Douglas Murray, der har sagt, at vi faktisk bør begynde med os selv: turde offentlig stå ved vores mening, og ofre de personer/”venner”, som det eventuelt ville koste. – LETTERE sagt end gjort . . . Hvad med vores job, arbejdsklima og social status? – – – – Sagde jeg min ærlige mening; jeg ville blive ført ud på kirkepladsen og stenet!

  Hilsen
  Steen

 6. Michael Andersen

  Tjekdet og forskerne har et kæmpeproblem. Tjekdet undlader behændigt at tage stilling til kausalitet.

  Tjekdet: Bo Møllesøe Vinther om Asger Aamunds påstand.

  “Planter har rigtignok et problem uden CO2, men de har brug for mere end bare CO2. De kræver vand, typisk i form af nedbør, og hvis vi får mere tørke som følge af stigende temperaturer, så hjælper det ikke noget, at der er masser af CO2,” siger han.

  Mit spørgsmål, vedr. kausalitet:

  Hr. Bo Møllesøe Vinther: ”hvis vi får mere tørke som følge af stigende temperatur”, er det så CO2 der forårsager temperaturstigningen eller er det temperaturstigningen der forårsager CO2?

  Hr. Aamund beskriver kausaliteten, således:

  Ændringer i atmosfærisk CO2 – både tidligere og nu -er overvejende et resultat af ændringer i temperaturen, specielt havtemperaturen, og ikke omvendt- og årsag kommer som bekendt altid før virkning. Målinger i iskernerne i Arktis og Antarktis viser, at temperaturen stiger først og derefter luftens indhold af CO2.

  Ydermere har Hr. Aamund en væsentlig pointe mht. vanddamp og skydannelser, af den årsag at klodens kunstvanding og befolkninger fra 1900 til 2010, på 110 år har forøget det årlige vandforbrug fra 500 kubikkilometer til 4250 kubikkilometer og i dag formentlig er over 4500 kubikkilometer. Dermed er fordampningen væsentligt øget. (Aquastat)

  Vedr. lødigheden på Tjekdet.

  Det er forkert at bruge begrebskonstruktioner der ikke er entydigt defineret og endeligt bevist, som del af argumentationen på det område man søger at skabe klarhed over.

  Tjekdet og forskerne bruger udtryk som klimaskeptikere, klimaforandringer og global opvarmning, det mudrer debatten. Når Tjekdet ikke forholder sig til kausalitet og forskerne heller ikke gør det, har man låst sig fast i en position.

  Det er en ommer og særligt når man tidligere har kritiseret fake news.

 7. Michael Andersen

  Absorptionen af stråling med vanddamp bestemmer mange karakteristika ved vores atmosfære og vands klimatiske rolle modtager formentlig ikke den opmærksomhed det fortjener.

  Vands molekylære vibrations- og rotationstilstande er meget forskellig fra kuldioxid. Vand har tre vibrationstilstande, der alle kan absorbere eller udsende lys. Kuldioxid har fire vibrationstilstande, da det kan bøje i to retninger. Tilstanden “symmetrisk strækning” bevarer symmetrien af kuldioxid og gør derfor at det ikke absorberer lys. Kuldioxid kan rotere om dens massecentrum i en af to retninger der er vinkelret på molekylaksen. Begge rotationer har de samme inertimomenter. Vand roterer derimod asymmetrisk om de tre akser med et andet inertimoment i hver retning. Denne asymmetri er ansvarlig for den meget større kompleksitet af vanddampspektre.

  (Ovenstående behøver ikke at give mening, pointen er kompleksiteten)

  Først når man er sikker på vand og kuldioxids molekylære opførsel i atmosfæren, kan man vælge rigtigt.

  I tiden op til klimabeslutningerne var det vanskeligt at foretage beregninger på kvantekomputere og vanskeligt at lave præcise modeller af vand og kuldioxids molekylære opførsel i atmosfæren.

  Indtil forskere kan andet end at kigge i politisk rigtige tabeller, har man ret til at forkaste myterne om CO2.

  Man mangler simpelthen viden på det molekylære plan og CO2 blev valgt som syndebuk fordi man ikke vidste bedre.

  I dag ved man stadig ikke bedre.

  The climatic effects of water vapour
  Article in Physics World
  May 2003

 8. De syv små dværge

  Allerede under Stalin begyndte
  kommunisterne at bruge forfalskede videnskabelige
  resultater i deres politiske propaganda. Det er omkring
  100 år siden. Og de har ikke forbedret sig.
  Det hele er sådan set meget enkelt. Solens varierende
  udstråling varierer klimaet. Co2 som kun udgør 0,035%
  af luften betyder nærmest ingenting for temperaturen,
  men for planter og træer er den vigtig, selvom den kun
  udgør en ganske lille del af luften.

  De røde kan godt lide at snakke om millioner af tons co2.
  Men vægten betyder jo intet, da co2 svæver rundt og på
  ingen måde tynger os. Hele den store kampagne er fup,
  men en snedig eller snu metode til at skaffe sig magt. For
  med skræk-propaganda kan man få de naive og uvidende
  masser til at flytte deres stemmer fra blå til rød blog.
  Også diverse erhvervs-interesser kan have fordel af den
  røde agitation. (el-biler, vindmøller, solceller, atomkraft mv.)
  Men først og fremmest lukrerer mange politikere på at
  vælgerne gøres så forvirrede som muligt.

  Co2 er et lillebitte og opdigtet problem. Co2 slår ingen ihjel.
  Det største reelle drama omkring co2 er når den får en gul-
  orange appelsin sodavand til at bruse op når man tager
  kapslen af. Vi danskere står overfor andre langt
  alvorligere problemer.

  1. De syv små dværge

   DE ANDRE LANGT ALVORLIGE PROBLEMER
   vi vi foreslå at man studerer hos Snaphanen, Hodjas blog,
   Document, 24.nyt, Den korte avis og PragerU.

   Det er så alvorlige ting, at de udgør KÆMPETRUSLER mod
   vores liv, helbred, sikkerhed, økonomi, familieliv, kultur
   og fremtid. Sjovt nok er det de samme partier som angiveligt
   vil frelse os fra co2, som har opbygget disse trusler som kan
   ruinere og ødelægge vores land og hele Europa.

   Læs om WEFs uhyggelige og fuldstændig vilde planer,
   og læs om de mange andre andre komplet vanvittige
   og blodtørstige projekter som visse partier og kliker gerne
   vil presse ned over os. Bemærk at der i Holland, Belgien,
   Tjekkiet og adskellige andre lande er en voksende folkelig
   forståelse for at marxistisk og woke politik er blevet en
   dødelig trussel mod alt og alle. Tydeligst er det at se i USA,
   Sverige og Venezuela hvad ekstremistisk rød politik
   kan føre til, nemlig total katastrofe. Det er nok de tre mest
   klare og friske eksempler.

   Een ting er sikker: Enhver danskers liv, sundhed, økonomi,
   privatliv og hele situation kan nårsomhelst blive voldsomt
   forandret af et politisk eller andet overgreb eller angreb.
   Danmark er gået fra tryghed og ægte velfærd til at være et
   utrygt, ufrit land med en tvivlsom fremtid.

  2. De syv små dværge
 9. De syv små dværge

  PS: Flere gange i dag har DR bragt kraftige opfordringer
  fra Søren Brostrøm og en Astrid Iversen til at lade små
  børn, større børn og unge, modtage indsprøjtninger
  med Pfizers og Modernas “vacciner”. Det er ifølge
  en lang række af børnelæger, virologer, forskere,
  pårørende, patienter, sygeplejersker og andre
  med forstand på tingene, ganske UANSVARLIGT!!!
  Der er nu millioner af ofre med alvorlige eller
  livstruende bivirkninger. Se Snaphanen og Hodja.
  Se dr.Malone og M. Yeadon.

  Og så lige en ekstra bemærkning: Det siges at der
  er masser af varmt vand i undergrunden. Vand der
  er 40-70 grader varmt. Hvorfor så ikke bore ned og
  hente det op? Hvorfor er det ikke sket forlængst?

  1. Niels K. Nielsen

   Ingen under 18 får vaccination i DK med mindre der foreligger en lægelig anbefaling. Det står på Sundhedsministeriets hjemmeside.

 10. Bent A

  Vores hjemlige massemedier
  skjuler en stor mængde af vigtige og væsentlige oplysninger
  for læserne, lytterne og seerne. F.eks. hvilken aftale Biden
  og democrats har indgået med Iran, der får foræret et astro-
  misk beløb, milliarder af dollars, uden nogen sikkerhed for at pengene ikke vil blive brugt til videreudvikling af atomvåben.
  Israel frygter nu at Iran kan finde på at angribe i ret nær fremtid.

  Der er også hos Youtube og Gravitas mange oplysninger som
  aldrig når frem til vores egne MSM, og da slet ikke DR og TV2.
  F.eks. er der talrige steder på nettet hvor der advares mod co-
  rona “vaccinerne”. Se dr. Campbell og “Redacted” med Natali
  og Clayton Morris.

  Der er også noget om “the great reset”, WEF og WHO. Og der
  er meget om Mette Frederiksen og hendes støttepartier, og om
  de skandaler der er ombølget af. F.eks. at minkfarmerne nok
  kommer til at vente endnu 5-6 år på deres erstatninger.

  Tucker Carlson fortæller om den dystre udvikling i USA hvor
  fattigdommen breder sig lynhurtigt, samtidig med at antallet
  af mord er tre-fire doblet. (Youtube)

 11. Bent A

  At Christiansborg er kolbøtternes
  højborg er netop blevet bekræftet endnu en gang. Et flertal
  har netop besluttet at el-afgiften skal sænkes med 4 øre
  pr. kilowat-time. Fra 72.8 øre til 68.8 øre. Det er jo latterligt.
  Er det nogle djøffer som har fundet på det med 8 tiende-
  dele af en øre?

  Det minder om da politikerne vedtog at forbyde 10 styks
  pakninger med cigaretter. Så rygerne altid fik mindst 20
  cigaretter med sig. Det skete angiveligt for at mindske
  rygningens skadelige virkninger.

  Og med mellemrum er der så de skøre sager, hvor der
  gøres et kæmpenummer ud af at en borger skylder 1
  øre til skattevæsnet, eller skal have 1 øre tilbage.
  Sagsbehandlingen af en sådan sag kan koste 500 kr.
  (50.000 ører) eller mere, og desuden påføre borgeren en del besvær.

 12. Niels Poulsen

  Det er oplysende at læse svarene til Asger Aamunds påstande fra Bo Møllesøe Vinther, lektor med speciale i is-, klima- og geofysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, og Marit-Solveig Seidenkrantz, professor på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

  https://www.tjekdet.dk/faktatjek/asger-aamunds-blogindlaeg-om-klimaforandringer-klarer-ikke-faktatjek

  Jeg synes, at det er modigt af Aamund at stille sig op og modsige den etablerede videnskab med risiko for at gøre sig selv til grin. Jeg har selv en rem af huden: Forestillingen om at man er det lille barn i H.C. Andersens eventyr, som afslører eliten og bedragerne. Hvis jeg får valget mellem det almindelige menneske og eksperten, så vælger jeg det almindelige menneske. Verden er det almindelige menneskes verden.

  Men jeg undrer mig altså også: Hvad er det, der driver værket, når man skriver noget, som er åbenlyst forkert? Har man økonomiske interesser i en hensygnende kul, olie og gasindustri?

  1. I mine to artikler om klimadebatten og i mit svar til TjekDet er mine videnskabelige kilder oplyst. De er alle respekterede, seriøse og anerkendte.

  2. Michael Andersen

   Hvad er det, der driver værket, når man skriver noget, som er åbenlyst forkert?

   Hvad er det der driver debatsabotører?

   1. Niels Poulsen

    Det er ufrivilligt komisk, at du i dine mange indlæg igen og igen stiller mig spørgsmål, når du betragter mig som debatsabotør. Jeg vil opfordrer dig til at få en anden tone på over for mig, hvis du vil have svar.

    1. Piotr

     @ NP.
     Du svarer jo aldrig! Det er afprøvet. Du prøver kun, at så tvivl om de fakta du ikke bryder dig, fordi de ikke kommer fra dine “velinformerede kilder”.
     NP du svarer jo aldrig, hvem var dine videnskabsfolk?
     Hvis jeg må gentage MA: “Hvad er det der driver debatsabotører?”

     Stem NB! SIAD! Direkte Demokrati NU & Plant et Træ! P.

    2. Michael Andersen

     Hvad er forskellen på det specifikke og det generelle?

     Det specifikke ville have været: Hvad driver debatsabotøren Hr. Niels Poulsen, men det står der ikke, fordi vi holder den pæne tone og afholder os fra personangreb. Generelt: Hvad er det der driver debatsabotører?

     Er det derfor kausalitet er så svært?

     Er det CO2 der forårsager temperaturstigning eller er det temperaturstigning der forårsager CO2?

     Der er udledt mindre CO2 under COVID nedlukningerne men temperaturen faldt ikke.

     Hvordan hænger CO2 og temperatur sammen, Hr. Niels Poulsen?

     1. Palle Andreas Munch

      Det er temperaturstigningen der giver mere CO2, man har haft en tilbøjelighed til, at spænde vognen foran hesten, og ikke omvendt

     2. Bonnik Ellevang Pedersen

      At CO2 og H2O er de vigtigste drivhusgasser, er der ingen tvivl om.
      Forskellen mellem de 2 gasser er, at mængden af H2O i luften er temperaturafhængig og CO2 ikke er.
      At H2O er temperaturafhængig kan bevises ud fra kondensering (varm luft møder kold luft) og at når man måler koncentrationen af H2O op gennem atmosfæren, falder den til næsten intet mellem troposfæren og stratosfæren, hvor der er -30°C.

      CO2 var både foran og bagefter temperaturen da jorden gik fra istid til mellemistid.
      Den var bagud i den sydlige halvkugle og foran i den nordlige halvkugle.
      Det er derfor at Tony Heller og andre “pseudoeksperter” kun viser data for Antarktis, da data for den nordlige halvkugle vil modbevise deres påstand.
      Bevis for at CO2 var både foran og bagud kan læses i de peer-reviewede artikler i de anerkendte videnskabelige journaler.

      https://www.nature.com/articles/nature10915
      https://www.researchgate.net/publication/10855143_Timing_of_Atmospheric_CO2_and_Antarctic_Temperature_Changes_Across_Termination_III

      Når man måler mængden af CO2 op gennem atmosfæren, får man ikke de samme resultater som med H2O. Derimod kan man se at koncentrationen af CO2 stiger gennem hele atmosfæren, op til 101 km over havets overflade.
      https://www.nature.com/articles/ngeo1626
      Det ville ikke ske, hvis CO2 var temperaturafhængig som H2O

 13. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Visse politikere praler af at
  økonomien er bomstærk. Men det kan ikke længere
  skjules at det er den IKKE. For alle landets kommuner
  er i gang med store spareøvelser, og det er regeringen
  som står bag. Hundredvis af sociale ordninger lukkes
  ned, masser af velfærds-service til danskerne forringes.
  I forvejen er store dele af infrastruktuen og velfærden
  sparet væk. 600 skoler er lukket, 35 hospitaler og skade-
  stuer er lukket, forsvaret og civilforsvaret er afskaffet,
  de sidste rester er sendt til udlandet. Fængselsvæsnet
  er så langt ude, at der mangler 500 fængselsbetjente,
  så man er begyndt at lukke selv grove voldsforbrydere
  ud af bagdøren, længe før den idømte straf er afsonet.
  Sundhedsvæsnet ligger delvis i ruiner, og det er det
  samme med retsvæsnet. Minkfarmerne skal vente i
  endnu flere år på erstatning for deres tab, og mange af
  dem er i en fortvivlet situation. Det samme gælder
  hundredtusindvis af danskere som ikke kan betale
  deres regninger pga. enorme prisstigninger. Og
  antallet af konkurser stiger og stiger.

  For dem som tænker selv og ikke styres af MSM
  kan det ikke mere skjules at det med co2 er en
  omgang fup og humbug. Og det er det samme med
  pandemien, restriktionerne, “vaccinerne”, smitte-hysteriet,
  mundbindene og bøderne for at være i fri luft udendørs.
  Hysteriet har kostet mange milliarder, og landets økonomi
  er skadet meget alvorligt. I hovedstaden og stadig flere
  provinsbyer er forfaldet og forringelserne nemme at op-
  dage, hvis man undersøger hvad der sker bag facaderne.

  Det er også blevet indlysende at regeringens “stramninger”
  er bluff. Det vrimler med kulturfremmede i et antal så der
  nok er et par millioner af dem, selvom de officielle tal på-
  står noget andet. Det er også åbenbart at mængden af kri-
  minalitet er mangedoblet.

  I alle provinsbyer forsvinder butikker, cafeer, væresteder,
  lægehuse, turistkontorer, motorkontorer, skoler og meget
  mere, eller det er allerede afskaffet af sparehensyn. Men
  regeringen har fornylig givet 2000 kr. mere pr. måned til
  hver indvandrerfamilie, og nu har de foreslået at der
  bruges yderligere tre-fire milliarder kroner til indvandring.
  Og man vil bruge HUNDREDVIS AF MILLIARDER på kamp
  mod co2. Det er den rene galimatias.

  Her til morgen er DR mikrofonstativ for Sofie Carsten
  Nielsen fra R. Hun taler som et vandfald og har et
  uudtømmeligt lager af floskler, selvfølgeligheder,
  tåbeligheder, skøre radikale idéer og vildledende
  påstande. Og Sofie er fanatisk omkring co2 og klima.
  Og vil selvfølgelig have mere indvandring. Hun er
  dygtig til at snakke, men er faktaresistent, uden
  økonomisk sans og komplet ligeglad med det danske
  folks vé og vel, sikkerhed og fremtid. Men hun husker
  altid at hykle om at forringelserne på sundheds-
  området ikke må få fatale følger for danskerne. Men
  forringelserne koster liv og lidelser hver dag. Og
  med Sofies røde politik vil der uundgåeligt komme
  flere forringelser.

  DR, TV2 og papiraviserne gør alt hvad de kan for at
  skjule hvor slemt det står til, og hvilken hæslig fremtid
  der sandsynligvis venter danskerne. Men dem som
  orienterer sig bredt er ikke i tvivl om at Christian-
  borgs samlede politik skubber Danmark frem mod
  samme tilstande som i Venezuela, Sverige og USA.

  Husk at besøge Snaphanen og Hodjas blog. Der
  har barske oplysninger om overdødelighed blandt
  “vaccinerede” børn og unge, om WEFs uhyrlige
  planer, om rød omstilling osv.

  1. Piotr

   @ Politik er tit organiseret ondskab plus idioti!
   JA, det er uhyggeligt/skræmmende, som der lægges til besparelser over alt, lige med undtagelse af indvandringen: 3Mdr.
   Jeg tror faktisk at MetteFUSK & de klonede får, puger penge sammen og på den måde tvinger kommuner til at spare på de ældre, de svage og ikke mindst børnene.

   Jeg tænker på hvor mange extra kroner der er kommet i skattekassen, bare på de vanvittige afgifter danskerne betaler for energi. Det er ikke småpenge!
   Staten ligger inde med langt flere milliarder end vi får at vide.

   MetteFUSK har en plan med alle disse gode kroner. FUSKen skal bruge dem til at købe sig en fed stilling, i form af en donation, til enten FN eller EU, når hen om føje tid er sparket ud af hoPPeBorgen.
   Hvad der bliver tilbage skal bruges til at købe stemmer i DK, således at socialisterne kan blive ved magten til evig tid.

   At tænke sig at socialisterne sænker El-afgiften med 4 øre! det siger noget om hvor skatter & afgifter er på vej de næste år. Danskerne forbliver trælle i deres eget hamster-hjul de næste mange år. Betal 85% i skat eller dø!

   Til alle jer der bliver ramt stenhårdt af de øgede priser på gas & el. Forvent ingen hjælp fra MetteFUSK & de klonede får. Fordi staten tjener fedt på de øgede afgifter!

   Stem NB! SIAD! Direkte Demokrati NU & Plant et Træ! P.

   1. Michael Andersen

    Tyskland

    Welt: På baggrund af energikrisen mister De Grønne helt klart støtte. For første gang er Alice Weidel fra AFD også blandt en af de ti vigtigste politikere.

    Læser kommentar:

    “På et tidspunkt kommer virkeligheden frem i lyset, og øjeblikket er nu.”

    Habeck und Grüne stürzen in Wählergunst ab
    Welt dot de
    Stand: 10:56 Uhr

 14. Massemedierne skjuler og fortier alt muligt

  Niels Poulsen har mistet
  overblikket og lader sine meninger styre af
  politisk korrekte “eksperter” som der ikke er
  mangel på, fordi man ikke risikerer noget
  ved at være politisk korrekt. Dog risikerer
  man noget alligevel, for “korrektheden” er
  radikal og rød og har nået et sådant omfang,
  at det nemt kan ende med Danmarks og
  Europas bankerot og undergang. Det forstår
  de korrekte og NP nok ikke. Men læste de
  Hodja, Snaphanen og Youtube, ville de
  måske komme til det.

 15. Massemedierne skjuler og fortier alt muligt.
 16. Niels O

  Med hensyn til Australien kan jeg her i den tredje klimareligionsblog i træk igen henvise til:

  Niels O
  05/09/2022 at 14:49
  “Great Barrier Reef coral report cuts both ways
  Reef report card shows signs of recovery along with deepening concerns ”

  https://cosmosmagazine.com/earth/oceans/gbr-coral-report-2022/

  I øvrigt fint at blive gjort opmærksom på sitet Tjekdet, som jeg ikke kendte.

 17. Michael Andersen

  Hr. Niels Poulsen spørger, hvad der driver værket, når man skriver noget, som er åbenlyst forkert?

  Climategate-afsløringerne viste, at videnskabelige ledere af FN’s IPCC planlagde at forfalske klimadata og udelukke dem, der rejser tvivl om deres teorier fra videnskabelige publikationer, mens de koordinerede deres budskab med angiveligt objektive mainstream-journalister.

  Hackede e-mails stiller klimaforskere i et dårligt lys, men ændrer ikke videnskabelig konsensus om global opvarmning.

  Sandheden er at FN ser teorien om menneskeskabt global opvarmning som en enorm mulighed for at få en verdensregerings regulerings- og beskatningsbeføjelser.

  Fakegate: The Obnoxious Fabrication of Global Warming
  forbes dot com
  Mar 1, 2012

  1. Bent A

   Der er IKKE videnskabelig enighed
   om global opvarmning.

   1. Michael Andersen

    Enig. Tak.

 18. Lars Nielsen Lind

  Dejligt med fokus på den totalt ensidige tilgang med politisk korrekthed eller udskamning som sølvpapirshat.

  Danmark har aldrig som i aldrig haft et klimavalg hvor alle har haft mulighed for at deltage i forudgående debatter og dermed er blevet hørt.

  Klimahysteriet har anvendt udskamningsteknikken helt på højde med diktatores strategi med at opfinde en fælles fjende.

  Klimahysteri er ren filantropi som Danmark og danskerne ikke har råd til!

 19. Bent A

  Det er nu afsløret at de 4 øre
  er blevet til 0.9 øre. Altså, hjælpen er på mindre end en 1-øre.
  Hvis det ikke er at gøre grin med danskerne, hvad er det så? Se
  mere om den latterlige “hjælp” hos Hodja og under dannebrog.

 20. Michael Andersen

  Tjekdets påstand er tvivlsom: Temperaturen i USA har længe været stigende

  Tony Heller skriver at der har været et stort fald i antallet af målestationer i USA, der rapporterer data i løbet af de sidste 30 år. Men i det endelige justerede datasæt bruger NOAA temperaturerne for alle 1.218 stationer, uanset om der faktisk er termometerdata eller ej.

  Derfor er mere end 40 % af dataene i det endelige datasæt fabrikeret. NOAAs amerikanske temperaturgrafer er helt falske, og de justeres opad af hensyn til CO2. De fabrikerede data har tre graders opvarmning, og det tegner sig for hele opvarmningstendensen.

  Hvordan ved vi at Tjekdets påståede temperaturstigning ikke skyldes justerede data?

  Et ord: Pinligt! Tjekdet.

  Global Warming ‘Fabricated’ by NASA and NOAA
  Breitbart
  23 Jun 2014

  Extreme Fraud At NOAA
  August 1, 2021
  realclimatescience dot com

  NOAA quietly revises website after getting caught in global warming lie, admitting 1936 was hotter than 2012
  naturalnews dot com
  July 01, 2014

  1. Niels O

   Kan du gætte, hvordan dine kilder bliver rated hos
   https://mediabiasfactcheck.com/
   ?

   1. Michael Andersen

    Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark.

    Går Facebook ind for ytringsfrihed, ja eller nej, Hr. Niels O?

 21. EFTERHÅNDEN ER DER MANGE SOM MENER AT WEF OG KLAUS SCHWAB ER EN MYSTISK OG FARLIGT ORGANISATION OG EN TRUSSEL MOD EUROPÆERNES LIV OG SUNDHED..

  Hos Youtube kan nu ses en video:

  WEF is the most evil business in the world…

  Oversat: WEF ER DET ONDESTE ELLER MEST DJÆVELSKE FORRETNINGSFORETAGENDE I HELE VERDEN…

  WEF er dog måske kun nr. 2 på ranglisten? For hvad
  med Pfizer?

 22. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Tjeckdet’s påstand om at temp.
  i USA længe har været stigende, er tvivlsom. Er det ikke det
  der menes? Ihvertfald er næsten alle klima-alarmisternes
  påstande tvivlsomme eller direkte falske. Og meget andet
  er propaganda-løgne. Her er det godt at vi har Aamund til
  at sætte ting på plads. Der er også nogle vældig gode
  klummer hos 24nyt.dk. Om Mette, om WEF, om vold og
  mord i gaderne, om fremtids-udsigterne.

  1. Michael Andersen

   Jo, meget taler for at Tjekdets påstand om stigende temperaturer i USA er tvivlsom.

   Vælgerne må se at komme ud af vanen med blindt at stole på autoriteter, der kalder sig forskere og med titler som professorer og lign. Vælgerne har krav på at se kilder, rapporter og beslutningsgrundlag.

   Det er logisk der er tillidskrise i forholdet til CO2 og sjældent har der været mere forvirring på venstrefløjen.

   Stop forvirringen, fremvis beslutningsgrundlagene og vis os kilderne. Man skulle jo nødigt tro at CO2 og forskningsmidler hænger sammen.

 23. tavsen

  Når man ser det her navn, burde alle advarselssignaler blinke

  LISBETH KNUDSEN, BESTYRELSESFORMAND

 24. Bonnik Ellevang Pedersen

  At CO2 og H2O er de vigtigste drivhusgasser, er der ingen tvivl om.
  Forskellen mellem de 2 gasser er, at mængden af H2O i luften er temperaturafhængig og CO2 ikke er.
  At H2O er temperaturafhængig kan bevises ud fra kondensering (varm luft møder kold luft) og at når man måler koncentrationen af H2O op gennem atmosfæren, falder den til næsten intet mellem troposfæren og stratosfæren, hvor der er -30°C.

  CO2 var både foran og bagefter temperaturen da jorden gik fra istid til mellemistid.
  Den var bagud i den sydlige halvkugle og foran i den nordlige halvkugle.
  Det er derfor at Tony Heller kun viser data for Antarktis, da data for den nordlige halvkugle vil modbevise hans påstand.
  Bevis for at CO2 var både foran og bagud kan læses i de peer-reviewede artikler i de anerkendte videnskabelige journaler.

  https://www.nature.com/articles/nature10915
  https://www.researchgate.net/publication/10855143_Timing_of_Atmospheric_CO2_and_Antarctic_Temperature_Changes_Across_Termination_III

  Når man måler mængden af CO2 op gennem atmosfæren, får man ikke de samme resultater som med H2O. Derimod kan man se at koncentrationen af CO2 stiger gennem hele atmosfæren, op til 101 km over havets overflade.
  https://www.nature.com/articles/ngeo1626
  Det ville ikke ske, hvis CO2 var temperaturafhængig som H2O

 25. Michael Andersen

  Daily Mail: “Verdens førende klimaforskere fik besked på ( i 2013 ) at ‘dække over’, at Jordens temperatur ikke er steget de sidste 15 år.”

  “Lækket FN-rapport fra 2013 afslører, at verdens temperatur ikke er steget de sidste 15 år.”

  (Min pointe) Den amerikanske delegations udlægning er vigtig:

  Daily Mail: ”Den amerikanske delegation vejede endda ind og opfordrede rapportens forfattere til at bortforklare den manglende opvarmning ved hjælp af den ”førende hypotese” blandt forskere om, at den lavere opvarmning skyldes, at mere varme absorberes af havet – som er blevet varmere”

  Hr. Bo Møllesøe Vinther, fra Tjekdet:

  “Det forekommer relativt ofte, at vi ser et udsving i temperaturen, og det skyldes typisk El Niño. Herefter tager oceanet energien tilbage igen i løbet af det følgende års tid, og så er man tilbage på det oprindelige niveau. Problemet er bare, at den generelle temperatur stiger,” siger han.”

  Bruger Hr. Bo Møllesøe Vinther fra Tjekdet, den amerikanske delegations bortforklaring?

  Hvem har et problem når temperaturen ikke stiger?

  World’s top climate scientists told to ‘cover up’ the fact,
  that the Earth’s temperature hasn’t risen for the last 15 years

  Dailymail dot co dot uk

  Published: 20:40 BST, 19 September 2013
  Updated: 07:47 BST, 20 September 2013

 26. tavsen

  https://journalista.dk/universitetsforsker-bruger-sin-titel-overfor-studerende-til-at-markedsfoerer-ekstrem-miljoeorganisation/
  Det hører til sjældenhederne, at en universitetsansat bruger sin titel overfor studerende, for at engagere dem i en politisk sag – men det har været tilfældet på RUC.

  Som Journalista.dks søsterside Bjørknæs.dk i dag kan berette, findes de kontroversielle miljøorganisationer også på dansk jord. Vel og mærke med opbakning fra en række universitetsansatte, hvoraf en har brugt sin titel i forbindelse med hvervningen af studerende på RUC.”

 27. Niels Poulsen

  En debattør skriver: “Hr. Bo Møllesøe Vinther, fra Tjekdet”

  Det er enten en misforståelse eller en bevidst vildledning.

  Bo Møllesøe Vinther er ikke “fra” TjekDet. Han er lektor med speciale i is-, klima- og geofysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet.

  En servicemeddelelse: To journalister, Søren Engelbrecht og Bastian Vedsted Eggert fra TjekDet stiller nogle spørgsmål til to eksperter angående Asger Aamunds blogindlæg “klimadebattens sataniske vers”.

  De to eksperter er:

  Bo Møllesøe Vinther, lektor med speciale i is-, klima- og geofysik på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet.

  Marit-Solveig Seidenkrantz, professor på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

  Alle Aamunds påstande bliver tilbagevist af de to eksperter, og dermed burde debatten være afsluttet.

  En person, som der flere gange refereres til som et sandheds i debatten, er Tony Heller.

  En servicemeddelelse: Tony Heller er en ivrig debattør på SoMe. Oprindelig skrev han under det falske navn Steven Goddard. Han har selv erkendt det og gået til bekendelse.
  Han har bestået en bachelor i geology. Den kan man erhverve efter cirka 120 kursustimer, som jeg læser det. Han præsenteres som “a climate science denier”.

  Men ikke alene har han været aktiv på SoMe med konspirationsteorier om de menneskeskabte globale temperaturstigninger. Han støtter også Donald Trumps løgn om valgsvindel, og løgnen om, at venstrefløjen stod bag stormen på Kongressen. Han har også promoveret konspirationsteorier om Sandy Hook-massakren.

  En nøgtern gennemgang af hans virke i misformationens tegn ender således:

  “Steve Goddard does not have a background in climate science. He has primarily published his articles in blogs and newspapers using a pseudonym. A search of Google Scholar for “Tony Heller” returned no results.

  Searches for “Steve Goddard” returned results by a Computer Science Professor at the University of Nebraska-Lincoln unlikely to be Tony Heller.”

  https://www.desmog.com/steven-goddard/

  Hvordan kan man fæste mere lid til en suspekt karakter som ham end til en lektor fra Niels Bohr Instituttet og en professor fra Aarhus Universitet? Jeg forstår det ikke.

  1. Michael Andersen

   Hvem har et problem når temperaturen ikke stiger?

    1. Michael Andersen

     ”I september 2013 kunne et udkast til en FN-rapport ikke forklare, hvorfor overfladetemperaturerne ikke er blevet varmere.” (1)

     ”Forskere, der finjusterede en skelsættende FN-rapport fra 2013 om klimaændringer, kæmper for at forklare, hvorfor den globale opvarmning ser ud til at være bremset i de 15 år rapporten omhandler, selvom drivhusgasemissionerne fortsætter med at stige.” (2)

     ”Benny Peiser, direktør for Global Warming Policy Foundation, sagde, at afmatningen var et langt større problem, end rapporten viser. Medmindre den globale temperatur vil begynde at stige igen i de næste par år, vil IPCC højst sandsynligt lide et eksistentielt slag mod sin troværdighed,” sagde han.” (2)

     ”Judith Curry, professor og formand for School of Earth and Atmospheric Sciences ved Georgia Institute of Technology, var endnu skarpere. “IPCC har en udfordring – hvis pausen fortsætter ud over 15 år (det har den allerede), er de færdige.” (2+3)

     Tyskland opfordrede til sletning af afmatningstendensen i den endekige rapport:
     ”Globale overfladetemperaturer steg hurtigt i løbet af 70’erne, men har været relativt flade i løbet af det sidste halvandet årti optil 2013, og steg kun 0,05 grader Celsius (0,09 grader Fahrenheit) pr. årti ifølge data fra Storbritanniens vejrovervågning Met Office.” (2)

     IPCC og radikal-grønne har brug for en temperaturstigning men hvordan sikres validiteten af temperaturdata, når det er acceptabelt at finjustere (slette) fakta?

     Climategate II: leaked emails show struggle to deal with warming lull (1)
     UN climate change report dismisses slowdown in global warming (2)
     Foxnews, December 5, 2015 & October 20, 2015.

     UN Climate Change Report Ignores 15-Year ‘Pause’ in Warming (3)
     Breitbart, 28 Sep 2013.

     1. Bonnik Ellevang Pedersen

      Sjovt at både Aamund og dig tager udgangspunkt i kun 1998.
      Kan det være at i 1998 var der et meget kraftigt El Ninõ, hvor en del at varmen fra oceanet blev overført til atmosfæren og at i glemmer at tage det med i jeres påstande?
      https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

      En undersøgelse fra 2013 af Kevin Trenberth ved National Center for Atmospheric Research fandt opvarmning i de dybere oceaner efter 1998.
      https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2013EF000165

     2. Michael Andersen

      # Bonnik Ellevang Pedersen

      “Verdens førende klimaforskere fik besked på ( i 2013 ) at ‘dække over’, at Jordens temperatur ikke er steget de sidste 15 år.”

      Den amerikanske bortforklaring:

      “Den amerikanske delegation vejede endda ind og opfordrede rapportens forfattere til at bortforklare den manglende opvarmning ved hjælp af den ”førende hypotese” blandt forskere om, at den lavere opvarmning skyldes, at mere varme absorberes af havet – som er blevet varmere”

      Hvorfor bruges den amerikanske bortforklaring af mange som dække?

      “Det forekommer relativt ofte, at vi ser et udsving i temperaturen, og det skyldes typisk El Niño. Herefter tager oceanet energien tilbage igen i løbet af det følgende års tid, og så er man tilbage på det oprindelige niveau. Problemet er bare, at den generelle temperatur stiger,”

      ”Kan det være at i 1998 var der et meget kraftigt El Ninõ, hvor en del at varmen fra oceanet blev overført til atmosfæren og at i glemmer at tage det med i jeres påstande?”

      Bortforklaring?

      World’s top climate scientists told to ‘cover up’ the fact,
      that the Earth’s temperature hasn’t risen for the last 15 years
      Dailymail dot co dot uk
      Published: 20:40 BST, 19 September 2013
      Updated: 07:47 BST, 20 September 2013

  2. Piotr

   Selvfølgelig Niels Poulsen!
   Tony Heller ER en svindler når han støtter Trump! Selvfølgelig!

   Altså, Trump er jo skyld i ALT!

   Stem NB! SIAD! Direkte Demokrati NU & Plant et Træ! P.

 28. Der var et yndigt land

  “POLITIKERNES VOLDTÆGT AF MOR DANMARK”
  er en klumme på 24nyt.dk. hvor man også finder
  andre gode artikler. F.eks. en af Karsten Søberg om
  gammelkommunisten Mette Frederiksen.

 29. Christoffer Bugge Harder

  Asger Aamund:

  Helt uden at gå ind i, hvem “Tjekdet” er, og hvad de står for, vil du så ikke prøve at forholde dig til tre helt banale kendsgerninger:

  1)Du påstår, at “Op igennem 1900-tallet er den globale temperatur steget mellem 0,4 grader og 0,7 grader, hvor det første tal bygger på originale temperaturserier og det sidste på justerede data.”

  Det er faktuelt forkert. Temperaturen i de ujusterede data er HØJERE end i de justerede. Stigningen siden 1900 er omkring 1.3C i de justerede, men kun godt 1C i de justerede data. Prøv selv at plotte dem:

  (http://variable-variability.blogspot.com/2015/02/homogenization-adjustments-reduce-global-warming.html)

  2) Så siger du “Ændringer i atmosfærisk CO2 – både tidligere og nu -er overvejende et resultat af ændringer i temperaturen, specielt havtemperaturen, og ikke omvendt”.

  Hvis det var sandt, at atmosfærisk CO2 skyldtes afgasning af CO2 fra havene, skulle vi jo se et modsat fald i havenes CO2-indhold svarende til atmosfærens stigning. Og i stedet ser vi en stigning af havenes CO2-indhold samtidig med atmosfærens ditto – og tilmed en stigning, hvor målingen af %C13-isotoper i havet svarer til sammensætningen i CO2 fra atmosfæren/fossile brændstoffer. (https://www.carbonbrief.org/guest-post-the-oceans-are-absorbing-more-carbon-than-previously-thought/)

  Det viser jo meget klart, at CO2 i atmosfæren ikke stammer fra havene – tværtimod OPTAGER havene ca. 50% af vores udslip til atmosfæren. Trafikken går den stik modsatte vej af, hvad Aamund har fået bildt sig selv ind.

  3) “Den globale temperatur ikke er steget siden 1998” Her kan du jo bare prøve at plotte temperaturerne siden 1998 ind i en hvilken som helst graf:

  https://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1998/to:2022/plot/gistemp/from:1998/to:2022/trend

  – som du kan se, er temperaturen steget 0,5C på de små 25 år. IPCCs AR3-rapport fra 2001 forudsagde en stigning på 0,2C/årti – og på den baggrund er det jo liidt svært at påstå, at de ramte eklatant ved siden af med 0,5C/2,5 årti, ikke sandt? 😉

 30. Mine indlæg om klimadebatten er ikke noget ‘jeg har bildt mig selv ind’, som du skriver. Mine indlæg bygger på videnskabelige data og beregninger fra respekterede forskere og fagfolk, først og fremmest professor, dr. scient Johannes Krügers seneste bog: 32 Myter, men også andre rapporter og studier fra bl. a professor Henrik Svensmark, DTU og den seneste rapport fra World Climate Intelligence Group, der er underskrevet af 1107 forskere og fagfolk fra en lang række lande. Diskussionen har ikke så meget med klimaet at gøre, men mere med anvendelsen af matematiske og statistiske metoder, hvad man også kan se af debatten her på siden. Det er jo idiotisk at bruge betegnelsen klimaskeptikere om debattører, der ikke accepterer IPCC’s klimascenarier. Ingen betvivler, at der er klimaforandringer, og de fleste accepterer også, at menneskeskabte aktiviteter kan have en finger med i spillet, men der er i brede faglige kredse uenighed om effekten, hvilket er debattens kerne. Det er derfor, at jeg henviser til Krügers bog p. 34 og 35, hvor han præsentere en kurve beregnet af The National Climate Data Center baseret på de originale temperaturdata, som viser, at der ikke har været nogen temperaturstigning i USA i 90 år. Imidlertid foretog The National Oceanic and Atmospheric Administration en justering af samme temperaturmålerserie, der nu viser, at årene efter 1970 er gjort varmere, mens 1920’rene og 1930’erne er gjort koldere. Dette eksempel er typisk for debatten og er således ikke noget, ‘jeg bilder mig ind’.

  1. Christoffer Bugge Harder

   Asger Aamund: Beklager, men du forstår tilsyneladende slet ikke kritikken. Du henviser til, at der ikke ville være nogen temperaturstigning i USA i 90 år, hvis ikke man havde foretaget justeringer af temperaturen, så 20erne og 30erne gjordes koldere, jvfr. Krügers bog. Hermed antyder du jo, at der foregår noget suspekt.

   Men som jeg forsøgte at gøre dig begribeligt, er det en kendt sag, at overfladetemperaturerne før 1950 må justeres nedad – fordi man dengang typisk målte temperaturer midt på dagen, i åbne anlæg eller/og på stationer tæt på byer. Når man sidenhen er gået over til at måle om morgenen, lukke termometrene inde i skyggen (bag en Stevenson-skærm) og flytte stationer længere væk ud på landet, skaber man en kunstig afkøling (det er koldere om morgenen, i skyggen eller væk fra byernes “urban heat island”-effekt. Hvis man bare tog de rå data, ville man se alt for meget varme i data fra før 1950, som i virkeligheden handlede om målemetoder og -omstændigheder.

   Omvendt justerer man havtemperaturerne fra før 1950 opad, fordi man dengang målte dem i en spand vand, man hejste ind, hvilket modsat gav en kunstig afkøling, fordi vandet i spanden under fordampning blev koldere ifht. vandet i havet.

   Samlet set betyder det, at land-havtemperaturernes opvarmning bliver MINDRE, ikke større, på grund af justeringerne. Det er derfor en helt banal misforståelse fra din side af, når du forsøger at skabe indtryk af, at der manipuleres med data for at få opvarmningen til at se større ud.

   Man kan tilgive dig for ikke at vide dette, og det er jo rettelig Johannes Krüger, og ikke dig selv, der har bildt dig det ind. Men dette ved Krüger udmærket godt (eller burde han vide) – så når han alligevel forsøger at bilde troskyldige læsere som dig uden forudsætninger for at forstå den slags detaljer sådan noget ind, så er der altså desværre tale om enten bevidst misinformation (eller også en forbløffende uvidenhed på grund af alderssvækkelse fra Krügers side, hvilket jeg tvivler på). Og det er af samme grund, at Johannes Krüger heller ikke nyder nogen respekt blandt aktive forskere – de fleste af hans øvrige påstande i hans debatbøger er skåret over samme læst (nej, der er ikke tegn på negativ feedback fra vanddamp; nej, der er ikke forskel på modeller og observationer mht. klimafølsomheden; og nej, kosmisk stråling har været næsten konstant i +50 år og har ingen sammenhæng med temperaturerne siden 1980erne), og ingen af dem bygger på noget forskning, han selv har lavet. Det er ikke, som du tror, videnskabelige data og beregninger, men blot hans egne uforgribelige meninger. Du har desværre simpelthen ladet dig narre af en åbenlyst useriøs/utroværdig pensionist.

 31. Niels Poulsen

  Aamund angiver World Climate Intelligence Group som en pålidelig kilde.

  Måske burde TjekDet se på, hvad World Climate Intelligence Group egentlig er for et foretagende.

  Det korte navn er CLINTEL. Det er en fond grundlagt af Guus Berkhout. Om ham og fonden skriver Wikipedia:

  “Augustinus Johannes “Guus” Berkhout (born 1940) is a Dutch engineer who has worked for the oil and gas industry, and as a professor.”

  “Berkhout founded the Netherlands-based organization Climate Intelligence Foundation (CLINTEL).”

  “In late September 2019 the group produced an open letter which presented a European Climate Declaration, stating that there was no climate emergency and repeating a number of claims that were inconsistent with the scientific evidence on climate.[10] A fact check performed by climate scientists for Climate Feedback gave the letter an overall scientific credibility of “very low”, and tagged it as “Biased, Cherry-picking, Inaccurate, Misleading”. The analysis also added that, out of the roughly 500 signatories, only 10 self-identified as climate scientists.[11] The document was later rebranded as the World Climate Declaration.[12]”

  Grundlæggeren har altså arbejdet for olie- og gasindustrien. Og ud af de 500 underskrivere af den såkaldte rapport (på det pågældende tidspunkt) var 10 klimatologer.

  Når man googler fondens ambassadører, får man også en overraskelse. Bare nogle få eksempler:

  BARRY BRILL er advokat og tidligere politiker.

  PROFESSOR BENOÎT RITTAUD er matematiker.

  DR. THIAGO MAIA er professor i medicin.

  PROFESSOR FRITZ VAHRENHOLT, om hvem Wikipedias første sætning lyder:

  “Fritz Vahrenholt (born May 8, 1949, in Gelsenkirchen-Buer) is a German politician (SPD), industrialist and a climate change denier.[1]”

  Medgrundlæggeren af CLINTEL, Marcel Crok, omtales blot som journalist.

  Der er en pdf med de 1200 underskrivere: Når jeg scroller ned, kan jeg se, at nogle er advokater, økonomer, journalister …

  Tjek selv den sjove hjemmeside her:

  https://clintel.org/world-climate-declaration/

  1. Som økonom og erhvervsleder har jeg i mange år måttet finde mig i, at politikere, journalister og kommentatorer uden faglig baggrund i hverken økonomi eller ledelse alligevel udtaler sig og debatterer begge emner. Sådan er vilkårene nu engang i et nogenlunde frit samfund. Klimadebatten handler meget lidt om det aktuelle klima, men mest om præsentationen af data, kurver og statistikker, der giver vidt forskellige billeder både af historiske klimaforløb og prognoser for fremtidig klimaudvikling. Der er således mange af de 1107 signatarer på rapporten fra World Climate Intelligence Group, der ikke er klimaforskere, men en meget stor del af dem besidder statistiske og matematiske kompetencer på et avanceret akademisk niveau, hvilket er selve kernen i klimadebatten. Et godt eksempel finder man i min ovenstående kommentar til Harder, hvor man kan se diskrepansen mellem klimakurven fra NDCD og NOAA. Dette viser klimadebatten i en nøddeskal. Sebastian Mernilds nedladende bemærkning om, at pensionerede professorer bare skal klappe i, udstiller debatniveauet i visse kredse.

   1. Bjørn

    Økonom?

    Jeg troede, at du var uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen, og der er jo pokker til forskel, når det gælder den videnskabelige tilgang. Dette være skrevet med al mulig respekt for HA’ere og cand.merc’er, som jeg kender godt fra min dagligdag. Det er praktiske folk.

   2. Bjørn

    Økonom?

    Jeg troede, at du var uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen, og der er jo pokker til forskel, når det gælder den videnskabelige tilgang. Dette være skrevet med al mulig respekt for HA’ere og cand.merc’er, som jeg kender godt fra min dagligdag. Det er praktiske folk.

 32. Niels

  Der er også en dansker med som underskriver, Jens Morten Hansen. Videnskab.dk har en artikel om ham:

  https://videnskab.dk/naturvidenskab/medier-lader-pensionerede-geologer-sprede-unoedig-tvivl-om-klimakrisen

  Citat:

  “Geologer, som ikke har fingeren på pulsen, bør ikke optræde i medierne som videnskabelige eksperter på klimaområdet, siger de.

  »Hvis det var forskere, der sad med fingrene i maskinrummet, ville jeg og mine kollegaer lytte. Men det er pensionerede professorer i deres karrieres efterår, som går ind og optræder som eksperter på et fagområde, de ikke er eksperter i,« siger en af Danmarks førende klimaforskere Sebastian Mernild til Videnskab.dk.”

  1. Henrik Wegmann

   Der er ingen mangel på professionelle dommedagsprofeter, og mange har drevet det vidt. Det er jo en branche, hvor pengestrømmene er enorme. Hvis man kan få sig selv til at sige “det rigtige” og i øvrigt kan holde masken, så kan man blive særdeles velhavende – og få stribevis af kors og bånd og stjerner på.

   Viden er ganske uden betydning. Se blot på den små Greta Thunberg.

 33. Bent A

  For kommunisterne, de radikale
  og de asociale gælder det om at gøre det kommende
  valg til et co2- og klima-valg, så vælgerne glemmer alle de
  tåbeligheder, overgreb, chikanerier, udgifter og ulykker som
  S, SF, R, EL, V og K ellers har plaget dem med. Hvis man kan
  bilde vælgerne ind at dommedag kommer til os om få uger,
  hvis vi ikke får styr på co2, vil de naturligvis være tilbøjelige
  til at stemme på de partier som tilbyder at frelse dem fra
  at blive stegt og kogt af brændende luftmasser.

  For at opretholde illusionen om at co2 er frygtelig farlig, er
  de røde betonhoveder nødt til at modsige Aamund og andre
  som har gennemskuet propagandaen og Greta Thunberg og
  Sofie Carsten Nielsen osv. Mon ikke det er forklaringen på
  at Bugge Harder, Niels Poulsen og Bonnik Ellevang skriver
  så meget her der kan forvirre begreberne.

 34. Michael Andersen

  Efter tre debatter er essensen at vi ikke kan stole på radikal-grønne temperaturdata og heller ikke på de officielle justerede radikal-grønne rapporter.

  Den radikal-grønne fløj kunne have talt om validitet, men valgte i stedet at sende os i centrifugen og ud i alle retninger.

  Når man ikke kan stole på den radikal-grønne udlægning, skal man heller ikke købe ind på politikken.

  Man tager jo heller ikke imod en 500kr seddel uden vandmærke og uden metaltråd.

 35. Bent A

  Se på hvordan vejret har været her i Danmark i år og sidste år. Læs
  bøger om Danmarks vejr de sidste 110 år. Se på hvordan man har
  bragt den ene løgn efter den anden om vejret og naturen de sidste
  50 år. Se hvordan de rødgrønne i Europa og USA har taget fejl igen
  og igen. Indse hvor latterligt og åndssvagt det er at MSM bruger
  Greta T og uvidende skolepiger som sandhedsvidner. Slå co2 op
  i et leksikon. Læs bøger om solen og magnetfelter osv.

  Der er ingen som helst grund til at tro på co2- og klimatosserne. De
  aner ikke hvad de snakker om, eller de er kommunisternes nyttige
  idioter.

 36. Der var et yndigt land

  Det er vel nok en fin og dygtig regering vi har. I tre år har den intet
  effektivt foretaget sig for at forbedre sundhedsvæsnet. Nu lige før
  valget kommer den så med noget forblommet snak om en ti-års
  plan der skal rette op på de skandaløse tilstande. Men de har ikke
  afsat een krone på finansloven til at afhjælpe de værste forhold.
  I BT er der i dag to sørgelige historier om hvor slemt det står til.
  Og ellers har der været et hav af rystende eksempler i de senere
  måneder, også i EB og JP. Og derudover har Snaphanen og Hodja chokerende nyt om WEF, Holland og overdødelighed blandt
  børn og unge mv. Og noget om fabrikerede kriser.

 37. Niels Poulsen

  Jeg forstår godt klimatologernes frustration. Klimatologi er en etableret videnskab, som måske går helt tilbage til Hippokrates:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Climatology

  Der er næsten 100 procents enighed blandt klimatologer om, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

  Alligevel skal de finde sig i angreb fra høj som lav, og især fra pensionerede ingeniører og geologer, som repræsenterer andre felter inden for videnskaben.

  Når så klimatologerne tilbageviser de pensionerede ingeniører og geologers urigtige påstande, så holder de sig for ørerne og bliver ved med at gentage de afviste påstande, som om de var en gammeldags grammofon, hvor stiften kører rundt i den samme rille. Det viser den artikel på videnskab.dk, jeg linkede til tidligere.

  Hvad kan man sammenligne det med? I det forrige århundrede blev evolutionsteorien angrebet af teorien om intelligent design. Teorien havde mange tilhængere, ikke kun blandt teologer, men også blandt naturvidenskabsmænd. Amerikanske børn blev undervist i teorien i biologitimerne. Først en højesteretsdom, som erklærede teorien for en religion/pseudovidenskab, satte en stopper for bevægelsens udbredelse.

  Og det er måske det, der skal til over for klima-skeptikerne/benægterne? En dom, som en gang for alle erklærer bevægelsen for en pseudovidenskab.

  Det virker ikke, som om debattørerne på bloggen forstår alvoren, men hvis det blev opdaget af offentligheden, at en folkeskolelærer underviste efter Johannes Krügers bog i de naturvidenskabelige fag, ville han/hun øjeblikkeligt blive fyret.

  1. Michael Andersen

   Verdens førende klimaforskere fik besked på ( i 2013 ) at ‘dække over’, at Jordens temperatur i FNs klimarapport ikke er steget de sidste 15 år.

   Hvorfor skal sandheden bortforklares med whataboutery, Hr. Niels Poulsen?

  2. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Det virker ikke som om Niels Poulsen
   er i stand til at tænke selv. Han lyder som et ekko
   af massemedierne, eller som en radikaler. Han
   svarer heller ikke på de argumenter der fremføres
   mod co2- og klima-aktivisterne. Og det med 100%
   enighed er jo bare en påstand. Aamund og andre
   her argumenterer sagligt. NP når dem ikke til
   sokkeholderne, men spilder blot vores tid.

   1. Niels Poulsen

    Eller også er jeg et dybt konservativt menneske, som er træt til til døden over, at sølvpapirshatte angriber vores samfunds institutioner, herunder vores universiteter.

    1. Bjørn

     Det er du ikke ene om!!!!

     Men universiteterne medvirker selv til det, og nettet har givet Mads og Maren i Kæret stemmer og en selvsikkerhed, som de ikke tidligere havde. Læg mærke til, hvor ofte de skriver om “sandheden”, som de altid mener at kende og være fortalere for. De er ikke hæmmet af tvivlens nådegave og respekt for andre end egne meninger.

     Personligt mener jeg ikke at kunne tage endeligt stilling til de store klimaspørgsmål, da det forekommer mig, at der er for mange dark horses (og svaner). Blot kan jeg ikke forestille mig andet, end at overbefolkning, rovdrift på ressourcer og svinagtighed med affald vil få katastrofale følger. Om forandringer i vejret skal vurderes i det ene eller andet “koordinatsystem”, kan ingen vel vide med sikkerhed. Derimod kan vi konstatere, at selv den mest fjernliggende stillehavsø i dag er fyldt med opskyllet affald, og at det også findes i enorme mængder på havet og i floder. Men det er næppe årsagen til, at så mange dyrearter i disse år er begyndt at vandre til nye revirer. Hvis jeg boede i et af ulvedistrikterne ville jeg skyde dem i smug, hvis jeg kunne komme til det.

     Vejret synes jeg, at man som dansker har lært at tage, som det kommer, men jeg savner sneen.

     1. Det er en god idé at opprioritere kampen mod røg, støj og møg. Den britiske avis Daily Mail offentliggjorde for nogle år siden en undersøgelse, der påviste, at 90 procent af havforureningen kommer fra floder i Vestafrika og Sydøstasien. Hverken FN eller andre har reageret på dette. Synderne er nemlig sorte og brune mennesker, som jo er udnævnt til ofre og ikke skurke. Medier og politikere lader derfor sagen ligge, fordi ingen har jo lyst til at blive kaldt imperialister, racister eller islamofober.

     2. Michael Andersen

      Hvorfor er vælgere der kræver sandheden sølvpapirshatte, Hr. Niels Poulsen?

 38. Bjørn

  admin,

  Ja, det er rigtigt. De gode med den rigtige hudfarve smyger sig også i den sammenhæng uden om ansvaret. Vi kunne jo øremærke vores ulandsbistand til at bekæmpe svineriet i stedet for at lade den ende i de sædvanlige diktatorers lommer.

 39. […] IPCC – FN´s Klimapanel hvis mål er udbredelse af den ”enøjede” klimagas (CO2 og Methan) løgn, om menneskeskabte og dyreskabte klimaforandringer, selv om også Solen i den sammenhæng er Kongen – bl.a. via solvinden der påvirker skydannelsen på jorden (på kort sigt) og dels Milankovitch-Svingningerne, der betyder at jorden er på vej mod en ny istid i en naturlig cyklus (på meget langt sigt). Se også her, her og her. […]

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *