MINKKOMMISSIONEN FRIHOLDER METTE FREDERIKSEN MEN SENDER EMBEDSMÆND TIL DESTRUKTION

Claus Kähler, min gamle chef i Rockwool, sagde altid, at hvis mere end én har ansvaret, er der ingen, der har det. Kloge ord, der klart demonstrerer forskellen mellem offentlig og industriel ledelse. I stat og kommune fordeler man ansvaret. I industrien placerer man ansvaret, fordi magt og ansvar skal altid være dækkende. Har man magten, må man tage ansvaret. Som topchef kan man delegere sin autoritet og sine beføjelser, men aldrig ansvaret. Hvis en virksomhed kommer i vanskeligheder, fordi salg og indtjening svigter, vil den administrerende direktør måske kræve marketingdirektøren fyret, da det ” jo er ham, der har ansvaret”. I stedet bliver topchefen fyret, fordi han havde magten og bemyndigelsen til at kontrollere og vejlede marketingdirektøren, så nedturen kunne være undgået. Og dermed også ansvaret. En lignende situation er utænkelig i den offentlige forvaltning, hvor store skandaler på skatteområdet og i sundhedsvæsenet altid ender med, at ingen drages til ansvar, fordi ansvaret var fordelt på en række embedsmænd, sagsbehandlere, konsulenter og ministre, som så må bære den kollektive skyld, men uden konsekvenser.

Ministeransvarsloven er mere kontant. Hvis efterretningstjenesten afslører en russisk spionring i forsvarskommandoen, bliver forsvarsministeren omgående fyret. Ikke fordi han er medskyldig i spionagen, som han er uvidende om, men fordi han har et ministeransvar for alt, hvad der sker i hans resort. Han havde magten til at iværksætte kontroller og anti-spionage foranstaltninger, der kunne have forhindret skandalen. Det gjorde han ikke, men da han havde magten, må han nu tage ansvaret. De tre jurister i spidsen for Minkkommissionen har udformet deres konklusioner på en sådan måde, at regeringen og i særdeleshed Mette Frederiksen som statsminister nu står til offentlig kritik, tæsk og forbandelser, men så heller ikke mere. Rapporten peger absolut ikke i retning af en rigsretssag. Tværtimod fremhæves det, at nok har Mette Frederiksen vildledt Folketinget, men i en slags god tro, da hun ikke vidste, at hendes impulsive likvidering af verdens førende minkfarme var ulovlig. Denne formulering kunne Mette Frederiksen ikke have skrevet bedre selv. En perfekt koreografi for politisk overlevelse: man erkender store fejl og mangler. Man lægger sig fladt ned og undskylder. Man soner sin brøde og lover bod og bedring. Men man understreger ydmygt, at kommissionsrapporten ikke indeholder konklusioner, der peger på en advokatundersøgelse eller en rigsretssag, fordi ingen havde jo fortalt Mette Frederiksen, at minkaktionen var ulovlig. Herefter kan statsministeren viske tavlen ren og forberede det kommende folketingsvalg.

I ledelse er uvidenhed også ansvarspådragende. En leder skal sætte sig ind i alle relevante aspekter i en sag, også, om planlagte handlinger er i strid med gældende lov. Mette Frederiksen sidder med den ultimative magt og må påtage sig det ultimative ansvar, som også er at sætte sig ind i lovligheden af sine handlinger. Kommissionsrapporten frikender Mette Frederiksen for et ansvar, der kunne føre til en rigsretssag med den usædvanlige begrundelse, at statsministeren var i god tro, da hun iværksatte sin katastrofale beslutning. Mette Frederiksen var absolut ikke i god tro, men forsømte groft sit ministeransvar ved ikke at gide sætte sig ind i sagerne, inden hun traf den katastrofale beslutning. Men nu har Minkkommissionen lagt sporet for sagens videre forløb: medier og opposition skriger og råber, at regeringen må gå af. Mette Frederiksen får hug og slag fra alle sider, men det var hun forberedt på og tager mod skidtspanden uden at kny. Fordi for enden af den mørke tunnel ligger der nu hverken en advokatundersøgelse eller en rigsretssag, men derimod politisk overlevelse og en lys fremtid. Både SF og Enhedslisten er bidt på krogen og modsætter sig både advokatundersøgelse og rigsretssag. Regeringen ser ud til at overleve ved at kaste en håndfuld embedsmænd for ulvene. Livet kan fortsætte som før. Læsset kan dog stadig væltes af de radikale, hvis de stemmer sammen med de borgerlige. Nok ser de radikale sig som de moralske, de oplyste og de retfærdige, men de ønsker absolut ikke at være årsag til at vi får borgerlig regering, der vil være afhængig af støtte fra Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det var Sven Auken, der af bitter erfaring sagde de vise ord: ”at lave en aftale med de Radikale svarer til at sømme en budding op på en væg!” Den bliver nok heller ikke hængende denne gang.

39 Thoughts to “MINKKOMMISSIONEN FRIHOLDER METTE FREDERIKSEN MEN SENDER EMBEDSMÆND TIL DESTRUKTION”

 1. tavsen

  “Har man magten, må man tage ansvaret. ”

  Rødgardister tør ikke være deres ansvar bevidst, i det konsekvensløse samfund.

  SØRGELIGT NIVEAU vi har ramt GOOD LUCK NYDANMARK

 2. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Mette Tyran har skabt en kultur hvor ingen tør sige
  hende imod, for så falder man omgående i unåde.
  For Mette mener sig klogere end alle andre, og så
  har hun jo ikke brug for vejledning og gode råd.
  Derfor ville hun heller ikke lytte til minkbranchen,
  eller eksperter og virologer, der kunne risikere at
  komme med oplysninger som ikke passede med Mettes
  fikse og vilkårlige meninger. Desuden havde Mette
  travlt med at bage en rævekage sammen med R, EL
  og SF, som længe har ønsket at få ram på minkbranchen,
  landbruget, industrien og andre dele af erhvervslivet.
  Og hvis man er uoplyst og tankeløs og har glemt alt
  om grundloven, ejendomsretten og det med lovhjemmel,
  kan man jo ikke anklages for at have handlet med
  forsæt til at begå noget ulovligt.

  Så Mette var helgarderet. Hun anede ikke hvad hun
  havde med at gøre, men man kan jo normalt ikke
  straffes for at være evnesvag, glemsom eller inkompetent.
  Jo, for almindelige danskere findes der ingen undskyldninger,
  men for en minister er der altid mulighed for at skyde
  skylden på andre. Eller man kan få støttepartier som R, EL
  og SF til at frikende en.

  Mink-skandalen er en kæmpeskandale. Men fra Christians-
  borg udgår der mange andre skandaler.

  Feks. den med Lars Findsen.
  Og den med hemmelige aftaler med WEF,
  WHO, FN, EU og LGBTQ+ mv.

  Den med systematiske ideologiske og bureaukratiske angreb
  på børn og forældre, mænd og familier. Angreb der ofte har
  karakter af organiseret udnyttelse, svindel og ondskab.

  Og så er der de skandaler der har lagt store dele af infrastrukturen,
  forsvaret, skolerne, politiet, postvæsnet og sundhedsvæsnet
  osv. i ruiner. Helt eller delvis.

  Og der er skandalen omkring den mangedoblede kriminalitet.

  Tusinder af danskere er omkommet eller blevet invalideret pga.
  sundhedsvæsnets nedtur og kriminalitetens optur, men det er
  de gamle partier og medier enige om er ligegyldigt.

  DEN ALLERSTØRSTE SKANDALE, den fremadskridende afrikanisering,
  islamisering og folkeudskiftning… er partierne og medierne enige om
  at fortie og bagatellisere. Selvom den kan udvikle sig til den største
  katastrofe nogensinde i landets 3000 år lange historie.

  (En folkeudskiftning er ALTID noget med terror, blodbade og utallige
  tragedier. Den kan begynde fredeligt, men ender i vold og rædsler)

  Danskernes afskaffelse vil nok ikke give anledning til advokat-
  undersøgelser eller rigsretssager. De skyldige har på forhånd
  frikendt sig selv.

  1. Alle de gamle partier er utroværdige

   Listen over SKANDALER kan tilføjes nogle stykker:

   S, SF, EL og R har på to år sat skattetrykket endnu mere i vejret
   med 45 nye afgifter.

   Mette F har uden videre givet EU 25 milliarder mere pr. år i kontingent.

   Mette Fupsen har fået pensionsalderen sat op til Europas højeste.

   Hendes nyeste sundhedsudspil fremlægges som gaver og forbedringer
   til hospitaler og patienter. Læger har påvist at der ikke følger penge
   med, og at der i realiteten er tale om besparelser og forringelser.

   Mette F taler meget om stram indvandringspolitik, men har fornylig
   sammen med R og EL givet 2000 kr. mere pr, måned til migranter.
   Det vil gøre Danmark til en migrant-magnet.

   Mette F har sammen med næsten alle andre partier sat en incasso-
   bølge i gang, så plyndringen af skatteborgerne kan blive endnu “bedre”.

   Mette Fupsen har vist endnu ikke udbetalt de lovede erstatninger til
   mink-farmerne. (?)

   Hun har sendt de sidste rester af forsvaret til udlandet. Danmark
   henligger nu som et land uden eget forsvar. Civilforsvaret er helt
   væk. Ingen beskyttelsesrum.

   Mette F og Heunicke har indgået hemmelige aftaler med WEF og WHO.

   Mettes “vaccine”-politik og restriktioner har påført danskerne tab på
   mange milliarder, oveni de 20-30 milliarder tabt på smadringen af
   minkbranchen. Her er støttepartierne dog lige så skyldige.

   Det bureaukratiske terror-regime overfor børn og forældre, mænd
   og SKILSMISSE- familier er ikke blevet mindre tyrannisk under Mette.

   Regeringen mener at der skal bruges hundredvis af MILLIARDER
   af kroner på co2 og rød omstilling osv., selvom det ikke vil
   gavne danskerne. Se PragerU, Bjørn Lomborg, Svensmark og
   bøger om solen.

 3. Michael Andersen

  Stærke lederes kritisable handlinger i Tyskland, Sovjet, Kina og Cambodja formede og definerede nutidens moralstandarder.

  Få steder i verden udviklede moralske standarder sig højere end i Danmark. Det er hvad enten det gælder såkaldte ”sårbare”, fortidens hænder på andres lår eller udledning af imaginære klimagasser.

  Danmark valgte at blive moralens duks og valgte at gå forrest i hypermoralske konventioner.

  Det officielle Danmark kan ikke undslå sig moral og moralske standarder. Uanset at man forsøger sig med juridiske spidsfindigheder. Dertil er der løbet for meget vand i åen.

  Det moralske ansvar har hånden der fører pennen der underskriver dekreterne. Den største skam er når moral bliver til dobbeltmoral.

  Valget står for eftertiden mellem skam eller udskamning.

 4. ino

  Det var så minkene der fyldte sendefladerne i dag. I skarp konkurrence dog med Tour de Lille Lars Løkke fra Græsted (vi andre betaler som altid for hans udskejelser). Mette Frederiksen sagde undskyld for at have ødelagt et pænt stort erhverv og for dermed at have gjort Danmark fattigere.
  Jeg savner stadig at høre nogle undskyldninger fra sundhedsministeren og sundhedsdirektøren der i vinters havde morderlig travlt med at få vaccineret vores børn med en temmelig ubrugelig, men nødgodkendt “vaccine” – helt i strid med Børnekonventionen der kræver at man tager udgangspunkt i det enkelte barns tarv, ikke i fx hensynet til bedsteforældrenes sundhed.
  Til tider glemmer den gode Mette Frederiksen totalt at hun gerne vil huskes som Børnenes Statsminister. Det bliver hun så ikke, kan jeg godt betro hende. Hun ødelagde den titel ved ikke at forbyde rituel omskærelse, og hendes opbakning til børnevaccinering har ikke gjort det bedre.
  Senest mangler jeg at få en forklaring på hvorfor regeringen ikke vil overholde grundlovens paragraf 77 om censur: “…Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.” I marts trådte en EU-forordning i kraft. Den lukkede et par russiske nyhedssider, bl.a. Russia Today. Klokkeklar censur på dansk grund.
  Så Mette Frederiksen; gå nu bare af. Det kører ikke rigtigt for dig for tiden.

 5. Henrik Wegmann

  Misæren har sin egentlige årsag mange år tilbage, da man forlod det gamle system, hvor de vigtigste embedsmænd var tjenestemænd. Disse risikerede ikke deres job, hvis de rådgav ministeren imod dennes forventning – eller ordre. Nu er de overenskomstansatte – til en eksorbitant høj løn – og i deres karriereforløb helt afhængige af ministerens velvilje.

  Det er simpelthen noget rod. Enten må man gå tilbage til det gamle system, eller også må man tage skridtet fuldt ud og indføre det amerikanske system, hvor hele det øverste lag af embedsmænd forlader de hellige haller, når regeringsmagten skifter.

  Enten tjener embedsmændene ministeren, som i USA, eller og så tjener de almenvellet. Det nuværende danske system er helt uholdbart. Skandale vil følge skandale.

 6. Ole Madsen

  “Det var nødvendigt at aflive alle Mink for at undgå smittespredning,” siger Regeringen. Men de glemmer at nævne, at det også var yderst belejligt, fordi afvikling af minkerhvervet stod på både Enhedslistens og SF’s partiprogram.

  1. Bo Rastad

   Det har da været synligt for enhver fra starten.
   Undtagen journalisterne.

 7. Niels O

  “Nok ser de radikale sig som de moralske, de oplyste og de retfærdige, men de ønsker absolut ikke at være årsag til at vi får borgerlig regering, der vil være afhængig af støtte fra Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. ”

  Som konservativ ønsker jeg heller ikke at være afhængig af disse tre populistiske 1-punkts partier.

  Een var mere end nok 2001 – 2011 og temmelig forfærdeligt.

  Så det er valg mellem pest og kolera, om det skal være S-regering igen eller ovennævnte.

  1. Jette

   Det kan vel aldrig være valget mellem rød og blå – hvis man er blå??
   De røde lever med Enhedslisten, det yderste venstre, som støtteparti – mon ikke de blå kan leve med det yderste højre??
   Uanset hvad – så er en blå regering at foretrække.

   1. Niels O

    Hvis du synes. Jeg synes, at det er et valg mellem pest og kolera.

    At gå med til infam socialisme eller gå med til infam nationalisme.

    1. Jette

     Infam socialisme??
     Er det det – du ser nu, nu hvor vi har en regering der er støttet af det yderste venstre??

     1. Niels O

      Jeg kan kun beklage, at jeg åbenbart udtrykker mig så dårligt.

    2. Jette

     Det er ikke måden du udtrykker dig på – det er holdningen….

     1. Niels O

      Jamen, så må det være mig, der bare ikke fatter, hvad du snakker om.

     2. Jette

      På den anden side….
      Hvis det, at Statsministeren kun får en næse, for sit grundlovsbrud – kan kaldes infam socialisme, så har du ret!!

  2. Michael Andersen

   Kære Niels,

   Tak for den uddybende kommentar som fortjener et svar.

   Ser man på følgerne af de seneste 50 års politiske forlig, må beslutningskriterierne i mange henseender have været utilstrækkelige.

   Det bør være sådan at hvis følgerne af en beslutning ikke er dokumenteret, ikke er gennemforsket og ikke beviseligt gavner bredt, skal den ikke tages. Det er ikke nok at en beslutning føles rigtig.

   Nok har der formentlig været kriterier for økonomi, klima, diversitet, ligestilling og centralisering.

   Men formentlig ikke kriterier for dansk kultur, Danmarks sammenhængskraft, Danmarks naturvidenskab, danskernes nærdemokrati og fremtiden for danske virksomheder.

   Var kommunalreformen godt nok gennemforsket og bevist?
   Var IT problematikkerne i Skat og Politi?
   Er klimaproblematikkerne godt nok gennemforsket og bevist?
   Er befolkningsudskiftningen og følgerne?
   Er covidvaccinerne?
   Er Danmarks levegrundlag for fremtiden?

   Fremtiden bliver ikke rød blok mod blå blok. Det bliver følelser mod forskning og beviser.

   Derfor skal der satses meget mere på et løft af naturvidenskabelig forståelse på alle niveauer. Ellers forsvinder forskning og beviser. Og dermed også fornuften.

   Følelserne har bestemt. Er det ikke på høje tid at komme til sund fornuft?

   Venligst

   1. ino

    Niels O står urokkeligt ved sine holdninger. Argumenter har ingen betydning. Han argumenterer da heller ikke, men postulerer bare at både dagens socialisme og dagens nationalisme er infam.
    Hvorfor ved ingen, undtagen Niels O.

 8. Der var et yndigt land

  Danskernes flertal tror vist
  at de stadig lever i et normalt samfund hvor situationen
  er nogenlunde “normal”. Men det er den slet ikke. Vi
  står på tærskelen til enorme omvæltninger der vil
  forvandle Danmark til et galehus, til krigens hus, til
  et slagtehus, til et kafkask “1984” samfund. Kolbøtte-
  borgen er ved at blive til en borg hvor man uafbrudt
  planlægger og arbejder på hvordan man kan fratage
  danskerne deres land, byer, boliger, familieliv, penge,
  rettigheder, arbejdspladser, kultur, sundhed
  og frihed osv.

  Alle de gamle partier, K, V, S, SF, R og EL, medvirker til
  Danmarks undergang. Men folk snakker som om man
  bare skal vælge det “bedste” parti i blandt dem. De
  forstår ikke at alle disse partier er med til at slå søm i
  Danmarks ligkiste.

  De forstår ikke at politikerne i specielt R
  og EL er barbarer og dødens håndlangere. De tror
  at den fine snak om humanisme der strømmer
  ud af deres forgrundsfigurer, betyder noget. Men det
  er hykleri eller landsskadelig tåbelighed alt sammen.
  De to partier er dødens partier, for deres politik er
  begyndelsen til et folkemord. Og de medløbende
  partiers politik er også dødbringende.

  En massakre på danskerne er allerede begyndt. Se
  hos netaviserne hvordan danskere i tusindvis mister
  livet pga. tilstande skabt af de vanvittige indeni
  kolbøtternes borg.

  Alligevel er den typiske dansker komplet passiv og
  apatisk. Selvom han eller hun nemt kan blive den
  næste som får sit liv ødelagt.

  1. E. Frederiksen

   “Der var et yndigt land”
   Der er desværre stor sandhed i alt, hvad du skriver.
   Alt for mange danskere læser ikke de alternative
   nyhedsformidleres oplysninger, som vi ikke får af
   den presse, der styres af regeringen Mette.
   Det ender desværre nok snart med et chok for de uvidende.

 9. Hystaden

  Emotionelle relativt forudsætningsløse personager, der skal tage en beslutning. Hvad kan gå galt. Borgerlige havde været lige så inkompente ned variationer forståes. En deciliter vand, en klump gær og en deciliter sukker kommes i en ballon, som snøres. Et marginalt flertal af ft medlemmmerne ved vel hvor meget en dl er og kan gå til spørgsmål 2. Hvad sker der ? Celledeling, verificering af at celledelingen (kopieringen) er en præcis kopi stod næsten skarpt fra day one at denne lille egenskab manglede ved covid. Mutationer i uendelige mængder forståes. Eller burde have været forstået med deraf følgende konsekvenser. Vi klapper hinanden på hovedet og overbeviser os selv om hvor «dygtige» vi er. Samme type skarpsindigheder tager således hånd om næste krise.
  Ballonen« pustes »op.
  Asger vil kunne forklare langt skarpere.

 10. Den Nervøse

  Hvis man skal skærer sagen helt ind til benet, så undlod Mette Frederiksen og alle omkring hende, at tage sig tid til at læse de papirer som advarede hende, hendes ministerium, diverse embedsmænd og andre involverede ministrer, om at de de havde gang i var ulovligt! I stedet løb de panikslagen rundt som hovedløse høns.
  De udstedte ordre via et pressemøde. Nu ved enhver embedsmand, at det ikke er ansvarspådragende, at udstede ordre via pressemeddelelser eller på et pressemøde. Det kræver et officielt papir. Ganske vist var det ansvarspådragende da Inger Støjberg udstedte sin ordre på et pressemøde, det var naturligvis heller ikke Mette men Inger.

 11. Annette

  Jeg har lige et spørgsmål: du skriver at Mette nedlagde verdens førende minkfarme. Er det noget du har tal på? Her i Nordjylland stod samtlige minkfarme til at lukke eller så ind i en konkurs.
  Yderligere vil jeg gerne høre – også i debatten generelt – hvad man mener om de tocifrede millionbeløb der er givet i erstatning.
  Vil for en god ordens skyld sige at jeg er enig i at Mette har handlet forkert. Helt enig.
  Men vi er alligevel en stor del, der synes det er ok at minkfarmene er lukket. Især for dyrenes skyld. Og hvis man ikke ved ellers hvorfor, så skulle man prøve at bo nabo til en minkfarm 😉

  1. Når jeg skriver ‘førende’, mener jeg ikke i i rentabel forstand, men i kvalitetsmæssig henseende, da danske minkskind anses for at være i den øverste ende i af vurderingsskalaen. Men indtjeningen har været under pres, da minkpelse er ved at gå af mode de fleste steder i verden. Rige kinesiske damer er dog stadig meget glade for minkpelse, som de glade ifører sig, omkring den 1. september, når den værste sommerhede er væk ( har jeg set mange gange i Hong Kong).

  2. Hej Anette, jeg synes modsat dig, at det er ok, at der holdes mink. Men du har ret mht. økonomien.

   I 2019 havde hver minkfarm i snit et underskud på 0,7 millioner kroner.

   Danmarks Statisk har en glimrende gennemgang af minkbranchen for perioden 2008 til 2019.

   Siden 2013 er det gået ned ad bakke med indtjeningen.

   Link: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2020/2020-10-28-fakta-om-minkbranchen-i-Danmark

 12. De tre musketerer

  Det ligger fast at Mette Tyrans optræden som
  virusekspert har kostet danskerne milliarder af kroner,

  De røde vil have udryddet alle mulige dyr, fra cirkus-
  elefanter til søløver og giraffer i zoo, til køer og grise
  i landbruget. I stedet skal vi spise insekter og veganer
  mad. De røde og brune har også traditioner for at myrde
  og udrydde mennesker, både børn og voksne. Altid og
  hver gang er det for dyrenes og menneskenes egen
  skyld. De røde, brune og sorte fascister er så kærlige
  at de myrder løs under ethvert påskud..

 13. De tre musketerer

  Annette: Det passer ikke at man så ind i konkurser. Tværtimod
  så man frem til gode og høje priser. Efter et par sløje år.

 14. Magga

  “De havde ikke sovet i månedsvis, de arbejdede faktisk i døgndrift for at hjælpe Danmark ud af den her krise. Og ja, så traf de nogle lidt for hurtige beslutninger på et tidspunkt, hvor alting var helt utrolig presset”

  Sådan lyder det fra embedsmændenes faglige organisation Djøf.

  Det der med søvnen må vi gå ud fra er vildt overdrevet, selv om ingen betvivler, at der har været stor travlhed. Djøf skal blot ikke regne med, at deres medlemmer kan bruge samme undskyldning indenfor det private erhvervsliv, hvor man er vant til at have travlt. Det lader heller ikke til at være nok i de par tusinde tilfælde, hvor folk unødvendigt har fået amputeret et ben.

  Det er min erfaring, at offentligt ansatte meget nemt får ondt af sig selv, jeg synes aldrig at jeg hører andet end klager, uanset hvor mange penge, der beviseligt hældes i diverse områder. Der er alt for meget uopfindsom og dårlig ledelse samt overdrivelse af egen kompetance.

 15. Der var et yndigt land

  Ifølge et væld af oplysninger
  og afsløringer bragt frem af Hodjas blog og Snaphanen, var
  mink-massakren, restriktionerne og “vaccinationerne” unød-
  vendige og overflødige aktioner. Og Pfizers produkter er mest
  noget unyttigt eller giftigt stads. Og kineser-virussen er ikke
  andet end en ret normal influenza-virus. Og der har da
  heller ikke været en værre influenza-situation end den
  sædvanlige. Dvs. at Mettes drastiske og forhastede indgreb
  har haft et hav af unødige ulykker til følge. Fra ruinerede
  minkfarmere til tab af hundredvis af arbejdspladser, til tab
  af mange patienters liv og helbred, fordi alt med kræft,
  hjertesygdomme og meget mere, blev skubbet ud og sat
  på venteliste og ned i syltekrukker. Mette har ikke reddet
  eet menneskeliv, men er sammen med Brostrøm mfl.
  skyld i talrige dødsfald fordi hun skabte kaos i hospi-
  talsvæsnet med overflødig indblanding og indgriben.
  Og hendes frås med milliarder til alt muligt fjolleri,
  betyder at der fremover vil ske endnu flere forringelser
  på sygdoms-/sundhedsområdet.
  Håndteringen af corona-influenzaen er en kæmpeskandale,
  med mange, mange tragedier til følge. Se Thomas Soltau,
  dr. Malone, M. Yeadon, Luc Montagnier, Kim Warming osv.
  (Som tilsammen tegner et billede af at “pandemien” mest
  er en pandemi af løgne)

  Mettes dømmekraft er vist ikke noget at råbe hurra for.

 16. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

  To meget barske videoer:

  EU plan om at afrikanisere Europa op i højere gear.

  Livsforsikringsselskaber i USA slår alarm om Pfizer
  giftvirkninger på 18- 64 årige.

  Begge kan ses hos Hodja.

 17. Michael Andersen

  “Herefter kan statsministeren viske tavlen ren og forberede det kommende folketingsvalg”

  Løsningen bliver et valg, hvor vælgerne kan udtrykke deres mening om statsministeren?

  Hvorfor gjaldt det samme ikke Støjberg?

  Lader de radikale som om de tvinger statsministeren til at udskrive det valg, der under alle omstændigheder bliver udskrevet?

 18. Bent A

  Debatten er allerede
  gået næsten i stå. I en situation hvor de
  gamle partier alle lægger op til at Danmark,
  danskernes folkehjem, fædreland, hjem-
  stavn og livsgrundlag, skal foræres væk
  til afrikanere, arabere, islamister. At det
  vil blive en katastrofe for danskere, blæser
  de gammelkendte politikere på.

  Er det virkelig kun en kvart promille af
  befolkningen som gider være med i
  debatterne hos net-aviserne?

  Har danskerne mistet selvopholdelses-
  driften og evnen til at gennemskue
  Mafiaborgens skuespil?

 19. Frihed er det bedste guld

  Sidste nye er et skud-drama i Fields hvor tre er blevet
  dræbt, tre hårdt lemlæstet og flere andre alvorligt skadet.
  Uhyggeligt. Baggrunden for skyderiet er antagelig noget
  med sindssyge eller en narko-rus.

  Men mordene og mordforsøgene på sagesløse kunder
  understreger at Danmark som et trygt samfund er fortid.
  Tre mord og mordforsøg er vel hvad vi snart oplever
  hver uge? Hvis man kan tro den korte avis og EB.

 20. Michael Andersen

  Vi nyder ferien i det nordjyske.

  I går morges kom ejeren af campingpladsen forbi vores kæmpetelt.
  Efter et par høflige hvordan-går-det udvekslinger, sagde ejeren: ”det er noget skidt med børnene”.
  Hvordan det?
  Jo, sagde han: ”nu har vi i mange år lært børn, at ærlighed betaler sig og så kommer vores statsminister og viser det modsatte”.

  Hmmm. Er det hvad statsministeren har vist? Nuvel, hvis det er opfattelsen.

  I går aftes blev der talt om, overfor hvem ærlighed betaler sig og om hvorvidt man kan bruge undskyldningen om ikke at vide noget, om det man burde vide.

  Særligt undskyldningen: ”jeg vidste ikke vi havde lektier for”, blev skudt i sænk som uærlig. Der er ting der er logik for børn, lige så vel som for voksne.

  Konklusionen blev, at man er mest ærlig overfor dem man holder af og respekterer. Det enes familien om og det passer ind i familiens perspektiv.

  Næste gang stemmer vi for en partileder der holder af og respekterer danskerne.

 21. Ursula Marta Ilse Overgaard

  Ansvar er ikke kun et moralsk krav, men en af livets kendsgerninger og der er intet, som kan tage ansvaret fra et menneske. Vi er ansvarlige for vore handlinger og valg. Øget viden, realitetssans og skelneevne betyder øget ansvar. Er det derfor at nogle mennesker foretrækker at forblive uvidende?

  1. Magga

   Det er min erfaring, at forholdet til begreber som ansvar, ære og almindelig hæderlighed alene i min levetid har ændret sig meget i negativ retning. Der går næppe en dag, uden at jeg tænker det.

   Jeg er helt enig med ejeren af campingpladsen, statsministeren er et dårligt eksempel for alle og ikke mindst børnene, for som U.M.I. Overgaard skriver, er det et livsvilkår, at vi er ansvarlige for vore handlinger og valg. Var vi ikke det, var vi jo blot slaver eller i hvert fald afhængige af et eller andet, der dikterede vore handlinger. Derfor nævner vi liberale ofte frihed og ansvar i samme sætning.

   Mette Frederiksen er ferm til at købe sig vælgere ved at uddele statens penge. Ifølge Wikipedia har hun en kandidatgrad i afrikanske studier, og det virker da også tit, som om hun betragter danskerne som tilbagetående stammefolk, der behøver hendes hjælp for at komme på fode og overleve.

   Som Niels Lillelund så rigtigt skrev forleden i JP, lider vores statsminister af flammende storhedsvanvid, samtidig med at hun lefler nedad med sine udspekulerede makrelmadder og vinduespudsning.

   Statsministerens opførsel er forargelig, og hun kunne lære noget af sin justitsminister, der tidligere var murersvend. I dag er det fx sivet ud fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at i hans ministertid måtte embedsmændene finde sig i, at der tit opstod lange pauser i sagerne, fordi minister Tesfaye ønskede at tænke sig grundigt om. Dette skaber respekt om manden. Der er også andre socialdemokrater, som føler sig tynget af statsministerens mangel på ansvarlighed og almindelig moral,,og hos de radikale er der meget uro.

   1. Magga

    Makrelmadderne og vinduespudsningen var min tilføjelse til Lillelunds ord om storhedsvanvid.

   2. Michael Andersen

    Der skal karakter og evne til at samle Danmark

    Der er flere udfordrere med erfaring og klogskab som står i kulissen.
    Vi er mange der håber på en statsminister der kan hæve sig over larmen og forene os bag sandheden.

    Der er en ny virkelighed der skal konfronteres

 22. Michael Andersen

  Vi nyder ferien i det nordjyske.

  Tak til Ursula og Magga. Vi er ansvarlige for de valg vi træffer. Måske endda på flere måder.

  Det var i eftermiddags umuligt at komme udenom ansvaret for beslutningen om is til familien. Campingpladsen har nedsatte priser på is og frostvarer og når selv de små kan gennemskue ordet is og nedsat, så rygtes det hurtigt.

  Butikken er i forlængelse af receptionen og i eftermiddags var det ejeren der betjente kunderne.

  Hvordan kan være at der er nedsatte priser på is og frostvarer?

  Ejeren tænkte sig lidt om og svarede: ”elektriciteten er blevet for dyr og varerne i frostboksene sælger ikke hurtigt nok”. Ejeren tilføjede: ”kunderne køber ikke så meget mere og tidligere kom der også flere langvejs fra”.

  Javel, ja.

  Hvad er årsagen til de ændrede omstændigheder? Ejeren svarede uden at tøve: ”krigsinflation”.

  Tja. Hvis vi vil have priserne ned, må vi stoppe krigen.

  Kan man sige at vi bliver indhentet af ansvaret for de valg vi ikke magtede at træffe?

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *