GRØNLAND: EN KOMMUNE I ARKTIS

Dronning Margrethe taler stadig henrevet om de tætte forbindelser mellem Grønland og Danmark, men hun er også den eneste, der gør det. TV-dramaet ’Borgen’ der er netop slut, er ganske vist fiktion, men udstiller krystalklart det forliste ægteskab mellem Danmark og Grønland. Sådan behøvede det ikke at være.  Danmark ændrede Grønlands status fra koloni til dansk amt med grundlovsændringen af 1953. Det var et fornuftigt politisk træk. Som dansk amt havde Grønland nu de samme pligter som andre amter i kongeriget, men også de samme rettigheder, og den tætte politiske og administrative tilknytning til det øvrige danske samfund medførte i de efterfølgende årtier en gradvis udbygning af den grønlandske infrastruktur, erhvervsliv og omsorgssektor.

Det har dog været en udvikling med forhindringer, som slet ikke er overstået endnu og måske aldrig bliver det. Den grønlandske mand er fanger og jæger. Det har han altid været, og han er ikke skabt til at flytte kasser på et lager eller koge rejer på hermetikfabrikken. Han længes bestandigt mod naturen, fordi det er her, han hører til. Nu er amterne nedlagt, men hvis Grønland stadig havde været en dansk kommune, ville det danske velfærdssamfund bedre kunne beskytte den grønlandske egenart uden at gennemtvinge danske tilstande som i resten af riget. Vi har jo importeret titusindvis af klienter fra islamiske kultursamfund, der ikke vil eller kan forsørge sig selv, hvad der koster danske skatteydere 90 milliarder kroner om året. Hvert evige eneste år, mange årtier frem i tiden ifølge finansministeriets økonomiske redegørelser. Der bor ikke flere mennesker på Grønland end i Haderslev kommune, og hvis Grønland stadig havde været integreret som dansk kommune, ville vi hensynsfuldt kunne holde hånden under de måske flere tusinde grønlandske familier, der har svært ved at navigere på arbejdsmarkedet.

Hawaii blev i 1959 optaget som USA’s 50. stat. Vi gjorde det modsatte med Grønland og vedtog i 1979 en lov om grønlandsk hjemmestyre. En ordning, der hverken er fugl eller fisk, da Danmark stadig med de årlige bloktilskud investerer tungt i det grønlandske samfund samtidig med, at et stort antal grønlændere ser Danmark som den onde koloniherre, som nu har pligt til at give Grønland friheden til at blive en suveræn nation helt frigjort fra rigsfællesskabet. Der er i brede grønlandske kredse opstået en forestilling om fremtidens Grønland som et arktisk Qatar, hvor borgerne kan leve en arbejdsfri tilværelse finansieret af kolossale indtægter fra salg af mineraler, sjældne jordarter og sikkert også olie og gas. Det grønlandske hjemmestyre knejser med nakken ligesom konen med æggene og ser sig selv forhandle lukrative kontrakter hjem med Kina og USA.

Disse fremtidsdrømme er produktet af loven om Selvstyret, der blev vedtaget i folketinget i 2009, hvor Grønland fik retten til sin undergrund. Tilmed blev de kun godt 50 000 grønlændere folkeretligt anerkendt som et folk. Samtidig med at vi bruger et gigantisk beløb på at finansiere livet for importerede islamiske klienter, har vi skubbet vore egne borgere på Grønland fra os til en uvis skæbne, som Grønland ikke er kompetent til at styre. I Afrika har Kina i flere stater finansieret al infrastrukturel drift og investering mod til gengæld at bestemme alt. Hvis Grønland ender som et kinesisk protektorat, har vi kun os selv at takke for det.

42 Thoughts to “GRØNLAND: EN KOMMUNE I ARKTIS”

 1. Bent A

  Inde i den store,
  skumle og gudsforladte borg midt
  i Københavnstrup huserer de pseudo-intellektuelle
  teoretikere som aldrig fik deres uddannelse gjort færdig,
  som aldrig har prøvet at arbejde ude i erhvervslivet, som
  aldrig har været andre steder end i partiernes ungdoms-
  afdelinger, og som aldrig har mødt vælgerne, undtagen
  gennem annoncer, plakater og uddeling af brochurer.
  Hele deres liv er gået med snak og atter snak plus ideologisk
  træning, og derfor er de endt som teoretikere, pernittengryn
  og hjernevaskede overkloge typer uden jordforbindelse.

  Det som betyder noget for dem er deres egen og partiets
  trivsel, Danmark, danskerne og alménvellet betyder meget
  lidt for dem, eller slet ingenting.

  Det man også kan kende dem på, er at de ødelægger alt
  hvad de rører ved. Fra Grønland til Danmark, fra kultur
  og civilisation til økonomi og infrastruktur, fra frihed og
  sikkerhed til familielivet, hjemmets fred og nationens
  liv og fremtid.

  Nu lever de en beskyttet tilværelse uden økonomiske
  problemer, fordi vælgere uden viden og uden hukommelse
  aldrig har evnet at pille de ukvalificerede, inkompetente
  og utroværdige fra. Og i takt med at politikerne har
  distanceret sig fra folket, er de blevet så arrogante, at
  de ikke regner folket for andet end stemmekvæg og malkekvæg.

  Deres nyeste skaktræk er bl.a. at indvandrere altid kommer først,
  og danskerne altid sidst. Og at danskerne skal udskiftes med
  udlændinge fra 75 forskellige lande.

  Vores demokrati er en illusion. Det nuværende valgsystem
  tegner til at blive danskernes fordrivelse eller udryddelse.
  Vi har ikke tænkt os at tage ved lære af det ægte og direkte
  demokrati i Schweitz, og vi vil ikke lære af verdenshistorien.
  Den er afskaffet i skolerne.

  Danmark og Grønland er i samme situation. Begge lande
  regeres af inkompetente, og begge lande vil med 99 procents
  sikkerhed ende i afmagt, retsløshed og elendighed.

  1. Ole B Jensen

   Ja, kommunisme ender altid i tyranni og fattigdom,
   statsterror, mishandling og folkemord. Hvorfor
   nægter så mange mennesker at forstå det, når mængden
   af beviser er så overvældende? Det er jo bare at læse
   Alexander Solsjenitsyn, Antony Beevor og bøger om
   Kina og Cambodia. Og hvordan bærer flertallet sig ad
   med at holde sig selv i uvidenhed om hvad der er foregået
   og stadig foregår af tortur og myrderier i lande med
   ISIS-ISIL og Boko Haram.

   Danskernes værste fjende er måske deres egen uvidenhed
   og ligegladhed. Bare man selv og ens familie ikke er blevet
   slået til krøblinge i dag, ikke er blevet myrdet i dag, ikke har
   fået huset brændt ned i dag, ikke er blevet syg eller ruineret
   i dag, så blæse være med i morgen.

   Man tænker end ikke til spidsen af næsetippen. Man lever
   gladeligt som tankeløse tåber og “elitens” klippede får.
   Flertallet VIL deres egen pinefulde fornedrelse og udryddelse.

  2. E. Frederiksen

   Hej Bent A, så fuldstændig enig med dig.
   Og se nu det seneste respektfulde fra den vanvittig overlegne regering i form af en stemmeseddel, der er respektløs over for vælgerne.
   Regeringen har som sædvanlig vist, de ikke regner borgerne for noget.

  3. Ole Hilby

   Det har du altsammen fuldstændig ret i! Med sammenbruddet af Cabal, det 6000 år gamle Khazairiske Kongedømmes i Ukraine, vil US $ bryde sammen fra Juli-August 2022 og tage Europa med i faldet.
   Rotchild mener at faldet af Ukraine vil afslutte deres styring af verdens gennem Black Rock og Vanguard, hvis Rusland tager kontrol af Ukraine vil Babylon falde.
   De har længe kontrolleret mainstream og de mest betydelige sociale medier gennem tiderne ført en efterhånden helt desparat cencur, med USAs puppet regime og i medierne en vild isolerings og krigs kampagne mod Rusland for at kunne bevare deres base i Ukraine, som nu står for det endelige fald, hvor alverdens korruption i CIA, USA, NATO, EU, Medicinalinsutrien, WHO og etc etc med USA og Europa som trofaste blinde følgere.

 2. Bent Louis Jensen

  jeg giver dig helt ret i dine antagelser, følger meget dine opslag, selvom jeg er Socialdemokrat. 🙂

 3. Bent A

  At de almindelige danskere,
  at det danske folk, er kørt ud på et sidespor,
  kan også ses af de trange vilkår ytringsfriheden
  efterhånden har. Hos Document, den korte avis,
  24nyt og Snaphanen er der praktisk taget ingen
  ytringsfrihed tilbage. Hos UP er dansksindede
  nationalkonservative blevet mobbet i årevis.
  I aviser som JP, Berlingske, Politiken og JV
  censurerer og forkorter som det passer dem,
  og DR og TV2 sender kun hvad der passer med
  den feministiske og kommunistiske agenda.

  Kun Aamunds og Hodjas blog har fri debat.
  Men når Aamunds artikler kan læses mange
  steder uden at debatten følger med, er det
  nok ikke mange der læser kommentarerne.
  Så de er jo nok skrevet forgæves, stort set.
  Hos Hodja er der mange fine videoer, men
  så mange at kommentarer forsvinder i
  mængden. Kort sagt, den almindelige dansker
  er stort set uden indflydelse på samfundets
  udvikling. Men et demokrati uden folkelig
  deltagelse og indflydelse er ikke et demokrati.

  Det kan næppe undgå at udvikle sig til en
  dødbringende kæmpekatastrofe.

  Læs Paul Johnsons bog “De intellektuelle”. Og se hvad
  der foregår i USA, EU, FN, WEF, WHO, Sverige, Frankrig,
  England og Libanon.

 4. Gud bevare Danmark

  Hej, Dänemark Erwache er gledet ud af oversigten
  over artikler. Det er vel ikke meningen?

  Noget helt andet: Er det ikke sproglig svindel, når
  regeringen hverken nævner forsvarsforbeholdet
  eller EU eller hvad det drejer sig om, på stemmesedlen
  ang. om forbeholdet skal ophæves. Man spørger
  blot efter om man er imod samarbejde.

  Det ville være mere ærligt at spørge: vil du sige ja
  til at nogle tilfældige EU bureaukrater kan skalte og valte med
  danske soldaters liv og opholdssted efter forgodtbefindende?

  Det er frækt og noget svineri at sætte en falsk og
  vildledende tekst på en valgseddel. Det nærmer sig valgsvindel.

  1. Michael Andersen

   Godt set:-)

   Er du imod samarbejde?

   Det er et spørgsmål der er biased. Hvordan og hvor meget? Først hvordan?
   På Engelsk er der lister over negative ord og positive ord. Psykologisk skaber negative ord og positive ord, forskellige stemninger. Negative ord skaber negative stemninger og positive ord skaber positive stemninger.

   Det danske ord: imod, minder om: opponent, oppose og opposition. De ord står på negativlisten.
   Det danske ord: samarbejde, minder om: teamwork og cooperation. De ord står på positivlisten.

   Altså bygges der psykologisk på om man er negativ overfor noget positivt. Hvem kan være det? Derfor er det impulsivt rigtigt at svare nej.

   Hvor biased er det? Det vil formentlig få nogle af dem, der ikke har sat sig ordentligt ind i sagerne, til at svare nej. Vi ved at tidligere afstemninger er afgjort tæt. Derfor kan denne formulering få afgørende virkning.

   Venligst

   1. Michael Andersen

    Præcisering
    Det forlyder at det er lovens titel, der efter planen står på stemmesedlen ved folkeafstemningen d. 1 juni.

    “Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar.”

    Folketinget skal behandle og vedtage “Lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar”.

    Loven muliggør afskaffelse af forsvarsforbeholdet, såfremt der er flest der stemmer: ja.

  2. E. Frederiksen

   “Det er frækt og noget svineri at sætte en falsk og
   vildledende tekst på en valgseddel. Det nærmer sig valgsvindel”
   Enig, det er forsøg på vildledning og respektløst.
   Fy for en regering.

  3. Allan Frederiksen

   “Hej, Dänemark Erwache er gledet ud af oversigten
   over artikler. Det er vel ikke meningen?”

   Der er vist noget galt med din browser, for artiklen har ikke været væk på noget tidspunkt for mig. prøv med et “hard reset”: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bypass_your_cache#Bypass_browser_cache.2C_instructions_for_various_browsers

   Husk der er forskel på browsere og samme browser kan opføre sig anderledes på forskellige systemer, så du er nød til at oplyse dit system og browser (helst med versions nummer), hvis nogen skal kunne bruge dine observationer til noget og evt. kunne replikere dem.

 5. Henrik Wegmann

  Grønland har aldrig haft et naturligt tilhørsforhold til Danmark. Og Danmark er ganske ude af stand til at leve op til det ansvar, som vi med et rigsfællesskab har for dette gigantiske polarområde. Verdens stormagter kæmper allerede nu for “ejerskab” til det. Denne proces kan Danmark ikke lave om på, og det er på tide at være realistisk og udvise ansvarlighed. Danmark kommer ikke til at beholde kontrollen med Grønland.

  Grønlænderne bør gøre op med sig selv, om de vil tilhøre USA, Kina eller Rusland. Venter de for længe, er det ikke sikkert, at de får valget.

  Jeg ved godt, hvad jeg ville vælge.

 6. Michael Andersen

  Atassut siger at Grønlands samfund er overadministreret og at borgerne umyndiggøres. Sådan er det blevet, også i Danmark. De fleste vil have gavn af noget bedre. De fleste fortjener det bedre.

  Nikolaj Rosing siger at Atassut vil gøre op med centralisering og mere ansvar skal ud til folket. Der stræbes efter frihed, tryghed for familier og et bedre liv i selvstændighed. Det giver mening med et samfund der bygger på det foretagsomme og hvor man får mere ud egen arbejdsindsats.

  Atassut siger de vil flytte ressourcer over på bl.a. uddannelsesområdet. Atassut skal tage uddannelse meget alvorligt. Der skal uddannes bedre og flere skal kunne gennemskue fordele og farer ved handelsaftaler, unioner og globalisering. Atassut skal have en gulerod, så de bedst uddannede kommer retur og skaber det Grønland som Atassut har visioner for.

  Atassut har gennemskuet socialisternes racisme. Atassut protesterer over at herboende udstødes, fordi de har forældre der er danske og grønlandske, eller udstødes fordi de ikke taler sproget godt nok. Atassut mener det er forkert at undertrykke nogle, for at løfte andre.

  Atassut skal lade sig inspirere. Der er steder hvor folket vinder, fordi vindere udpeges af en kongemager. Der er steder hvor folket vinder, fordi folket tæller stemmerne. Der er steder hvor folket vinder, fordi folket stemmer. Gid folket må vinde, også på Grønland.

 7. Stig Nielsen

  Jeg har også mange dage, hvor jeg helst vil gå i et med naturen og min fiskestang, men der er heldigvis ingen, der synes, at det er synd for mig.

  Det gælder for såvel Grønland som Færøerne, at man altid har brugt Danmark som syndebuk, og at alt for mange danskere har været med på legen. I Danmark er det de færreste, der er klar over, hvor voldsom nationalismen er i Grønland og på Færøerne, og hvor forhadt Danmark er i vide kredse. Til gengæld er de glade for kinesere, som allerede vrimler til, og så bliver det ikke dummere.

  Per Stig Møller gav i Berlingske en udmærket kritik af de sidste afsnit af Borgen, der er et helt fortegnet og usandt billede af magtforholdene. Det ville slet ikke være muligt for Danmark at handle som i serien. Det var skrønen om de ædle og ilde behandlede vilde, der fik endnu en aften på skærmen. Med Mads Lidegaard som Adam Prices medhjælp, og hvad andet kunne man vente.

  Grønland og Færøerne kan når som helst gøre sig fri af Danmark, det er blot at sige, at de ønsker det. De vil også gerne af med os men ikke med dronningen.

 8. Vimmerby

  Flertallet af vælgerne i Grønland er ikke belastet med alt for voldsomme forudsætninger for at træffe valg på et oplyst grundlag. Samtidig er det en nationalsport at dagdrømme og give alle andre end sig selv skylden for alt det der ikke fungerer. Resultatet er at forudsætningen for at blive valgt er derfor generøs dosering svulstige selvstændighedsdrømme – de politikkere har dog så megen realitetssans, at de udmærket godt at enhver drøm er fuldstændig urealistisk.
  Verdensrekord i selvmord og mordrate der næsten ligger på niveau med Johannesburg. Oftest er det dog familiemedlemmer der går amok på hinanden, selvom der det seneste år har været brutale “tilfældige” ofre.
  Kun i Grønland møder man mennesker, der måned efter måned har brændt lønnen af før næste løn og lige vil låne. Beskæftigede voksne mennesker vel at mærke. Der leves i nuet og tænkes ofte meget lidt på i morgen.
  På gymnasiet sikrer flotte karakterer i de bløde fag som musik og idræt at studenterhuen kommer i hus. Fra universitetet udklækkes stort kun kandidater i humanistiske vrøvlefag.
  Grønland er interessant, da jeg ser det som uundgåeligt tilstandene I Grønland og Danmark vil konvergere uden at Grønland flytter sig nævneværdigt. Altså langsomt og sikkert forfald i Danmark.
  Turismeindustrien må formodes, at vokse ganske voldsomt i Grønland.
  Skifte sengetøj, vaske det og varme et par selvbagsrundstykker og gøre lidt rent – 1000 kr – tak. Et par værelser og arbejdet er overkommeligt.

 9. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Vesten er udsat for
  et flerdobbelt angreb indefra og ovenfra.
  Der er den kommunisme som har forklædt
  sig som humanisme og hjælp til de svage og
  vanskeligt stillede, og som redning af klimaet
  og hele verden. Der er også den woke feminisme.
  Den tredje trussel mod danskerne og europæerne
  er globalismen, repræsenteret af WEF, WHO, FN,
  EU og Klaus Schwab m.fl. Den fjerde trussel er den
  korruption og fanatisme der præger godhedsindustrien
  og mange NGO-bevægelser som Amnesty International,
  Human Rigths Watch, LGBTQ bevægelsen osv. og ikke
  mindst de hysteriske og selvretfærdige kvinde-, metoo-,
  ligestillings-, kønsforskende- og klimarablende co2
  bevægelser.

  Kliker og sekter som har løsrevet sig selv fra alle
  realiteter og saglige hensyn. Hvorfor de fører krig mod
  mænd, familier, børn og al økonomi og kultur.

  Disse truende kræfter har slået sig sammen med
  islamister, jihadister, talibanere og lignende. EU
  og Tyskland har længe været tilhængere af at de
  skulle have ubegrænset adgang til Europa, og flere
  millioner af dem er allerede ankommet.

  Kommunismens ideologi er i sig selv altødelæggende.
  Og når den optræder i fællesskab med feminisme og
  islamisme, når den samarbejder med dem om at
  omstille, afrikanisere og islamisere Europa, bør enhver
  der endnu har noget sund fornuft i behold, kunne forstå
  at Europa og Danmark kan være på vej mod undergang
  og udslettelse.

  Det forekommer mig at Aamund har antydet, at det nok
  var bedst hvis Nato, USA og Tyskland mv. undlod at blande
  sig i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Opnår man
  andet end at gøre krigen 100 eller 1000 gange så blodig
  og tragisk, ved at pumpe krigsmateriel og missiler ind i
  Ukraine? Og bliver slutresultatet mon ikke det samme?

  Og kan man se bort fra at krigen kan brede sig, eller blive
  til atomkrig hvis krigen trækkes i langdrag. Og man kan
  spørge om den mange år lange konflikt ikke er blevet
  behandlet temmelig klodset af Nato og Biden. Man har
  haft over ti år til at forhandle, men har man virkelig
  anstrengt sig for at undgå krigen? Det er der rundt om
  på nettet mange som mener ikke har været tilfældet.

  Der er enorme mængder af løgn og hykleri i Vestens
  massemedier og i de politiske partier. Det er en mangel
  på etik og moral som kan føre til Europas totale sammenbrud.

  Libanon, Venezuela, Sverige og en del arabiske
  og afrikanske stater er brudt sammen i de senere
  år, og resultatet har været kaos, vanvid og borgerkrig.
  Tænk på f.eks. Burundi, Rwanda, Somalia, Libyen,
  Afghanistan og Etiopien. Samme blodige og
  rædselsfulde tilstande kan også komme op til os.

  1. E. Frederiksen

   “Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden”

   Du har ret, uansvarlige, uvidende og grådige politikere, er
   vores største fjender.
   Se hvordan de “regerer” bevidstløst i Danmark og EU.

   1. Finn Jensen

    E.Frederiksen
    Helt enig.

 10. Michael Andersen

  Nogle af klummeskriverne serverer en tynd kop te med en slatten kiks.

  Heldigvis kan teen gøres stærk og der kan serveres brød, man skal bare tilsætte lidt flere ambitioner. En ambition kunne være at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem socialistiske velfærdsstater og raten af selvmord.

  Man kunne søge efter tegn på hvad der sker når en stærk monokultur falder sammen og når ansvaret for fremtiden påhviler staten. Måske er selvmord tegn på forfaldet? Hvis selvmord er et symptom, er løsningen så mere af det samme, eller mindre?

  Så er der racismen. Kan det være rigtigt at grønlænderne hader Danmark? Eller er det ren pølsesnak? Kan det tænkes at socialisterne i Danmark har lært socialisterne på Grønland hvordan man hader?

  De der ikke undersøger tingene kan bekvemt kalde det for nationalisme. Indtil det er undersøgt, er det vist bedre at kalde det for public service.

  Må man bede om at få serveret stærk te med brød

  Venligst

 11. Ole B Jensen

  Grønlænderne har klaret sig i tusindvis af år, uden
  danskernes hjælp. Kan man ikke bare lade dem være i fred?
  De lader ikke til at være blevet lykkeligere af at danske
  politikere har haft pissetravlt med at vende op og ned
  på det grønlandske samfund. Nævenyttig bedreviden
  har tværtimod skabt masser af tragedier, som da man
  fjernede grønlandske børn fra deres familier og førte
  dem til Danmark. Og da de kom tilbage til Grønland
  måtte de stadig ikke besøge deres forældre og forældrene
  måtte ikke besøge dem, selvom de boede lige ved
  siden af. En stupid afstumpethed fra danske
  politikeres side som man kun finder tilsvarende
  blandt huleboere, nazister og bavianer.

  1. E. Frederiksen

   Bare ENIG.

  2. Allan Frederiksen

   De nuværende eskimoer som på racistisk vis selv kalder sig inuitter[1], er tilvandret efter de sidste nordiske beboere forsvandt og de har sandsynligvis lavet en etnisk udrensning af de beboere som vikingerne kaldte “skrællinger”. Det er derfor ikke muligt for dem at hævde andet end nogle få hundrede års beboelse på øen.

   Danmark ønskede blot at lade dem leve traditionelt så de kunne bevare deres egenartede kultur. Det var eskimoerne selv som bad om at blive moderniseret med fiskerifabrikker og det var også dem der foreslog at opdrage og uddanne grønlandske børn i Danmark. Det var grønlænderne selv som udvalgte børnene og projektet stødte på megen modstand i Danmark blandt de folkevalgte.

   Det er altså revisionistisk historieforfalskning når Danmark pålægges hele skylden. Faktisk har Danmark hele vejen i gennem historien været meget føjelige overfor de grønlandske ønsker. At de gode intentioner gang på gang har ødelagt livet for nogen, er altså et fælles ansvar. De danske folkevalgte burde have været voksne nok til at forlange at intet blev gjort ved tvang og det er primært det de bør klandres for, ikke at tingene blev sat i værk, da det kun i få tilfælde var på deres foranledning.

   Jf. https://videnskab.dk/kultur-samfund/gronland-ville-selv-afskaffe-fanger-kulturen

   [1] Inuit betyder menneske og det må betyde at de ikke anser andre for at være rigtige mennesker.

   1. Stig Nielsen

    Tak fordi du orkede.

 12. Privatdetektiven

  Allan Frederiksen er vist mest med her for at modsige
  andre bloggere. Han har nogle historier om grønlænderne
  som ikke er andet end hans egne gætterier. Det er en
  fri fortolkning som vist ikke har meget med realiteterne
  at gøre. Det var bestemt ikke med de grønlandske familiers
  gode vilje at deres børn blev tvangsfjernet og familierne
  splittet. Og racisme-beskyldningerne mod grønlænderne
  er opdigtet vrøvl. De var jo så isolerede at de i lange tider
  ikke kendte til andres eksistens. Så er det vel naturligt at
  inuitter kom til at betyde mennesker.

  1. Allan Frederiksen

   @Privatdetektiven

   Det er tydeligt at du ikke har gidet læse den artikel jeg linker til, hvilket jo indikere en vis intellektuel dovenskab.

   Du forstår åbenbart heller ikke hvad jeg skriver, for jeg nævner ikke noget sted at de familier det gik ud over, var indforstået med det. Det var de grønlandske landsting som stod for det.

   I følge grønlandshistorikeren Thorkild Kjærgaard indvandrede de første inuitter først ca. 1125 og han baserer sit udsagn bla. på baggrund af dna analyser foretaget af Eske Willerslev, i sammenhæng med kulstof 14 analyser fra bopladser.

   Inuit kom ikke til at betyde menneske, det er ordet for menneske. Da de ikke vil benytte dette ord om andre end dem selv, kan det vel kun betragtes som racistisk. Du bliver nød til at komme med gode og rationelle argumenter, hvis du vil overbevise mig om andet.

   Jeg har kendt flere grønlændere og halvgrønlændere og jeg kan love dig for at der hersker racisme blandt dem. Nauja Lynge har også beskrevet denne racisme flere gange på sin blog i JP. Enoksen forsøgte i 2018 at få vedtaget et forbud mod at andre end “ægte” grønlændere kan have poster i bestyrelser. Pele Broberg fra Partii Naleraq, mistede sidste år sin ministerpost fordi han mener at kun inuitter skal kunne stemme, når der engang skal være afstemning om løsrivelse.

   1. Stig Nielsen

    Thorkild Kjærgaard har været et befriende frisk pust i den danske debat.

    Hvis man sammenligner med andre landes behandling af moriteter indenfor riget, behøver vi ikke at bevæge os langt for at finde forhold, som får Danmark til at fremstå som en duks.

    Jeg tænker bl.a.på Englands behanding af de skotske øer og Norges behandling af landets anerkendte minoritetsfolk samere og kvenere, der i de grad kan få gnisterne til at fyge den dag i dag. Ikke mindst når samere hævder, at de er Norges oprindelige befolkning, og at nordmænd er indvandrere. Jeg har set en blog i en norsk avis, hvor sidstnævnte diskussion havde fået omkring 11.000 kommentarer, da jeg blev opfordret tl at komme forbi, og den fortsatte længe efter. Det handlede meget om genetisk forskning og var omend sine steder interessant stærkt ubehagelig læsning, Umådelig racistisk, fordi det jo handlede om folk, der bor side om side på den skandinaviske halvø omend skævt fordelt.

    Jeg har aldrig set tilløb til noget lignende i Danmark, hvor samarbejdet mellem Eske Willerslev og Thorkild Kjærgaard er blevet behandlet anderledes sobert men ikke desto mindre med stærke pointer.

    Det er i øvrigt mange år siden, at jeg læste en videnskabelig artikel om de store fordele, som afrikanske kolonier har haft af tilknytningen til europæiske lande. Her er det oplagt at nævne, at Afrika før europæernes ankomst var præget af slaveamfund, og at slaver var en helt almindelig afrikansk handelsvare.

    Hvornår begynder “de sorte”, som de desværre ønsker at blive kaldt, at anerkende dette faktum? Se det ville også være forfriskende i den hysteriske del af debatten.

 13. Michael Andersen

  @ Allan Frederiksen @ Stig Nielsen

  Socialisme forekommer i mange farver. Socialisternes undskyldninger kommer i få variationer. Socialister er altid ofre for ulighed, udnyttelse, kolonialisme og racisme. Socialister behandles nedladende og kan altid pege på korruption og nepotisme hos modstanderne.

  Socialisterne taler aldrig om hvordan socialisterne bekæmper klassefjenden. Med ulighed, udnyttelse, racisme, arrogance og korruption. Når socialisterne bekæmper klassefjenden er magtværktøjerne i orden.

  Socialisterne skriver at ”Et selvstændigt Grønland på kapitalistisk basis vil dog ikke løse nogen problemer for det grønlandske folk”.
  Det er logisk, for så skal der arbejdes. Socialister formår kun at stræbe efter gratis penge, støtte og bloktilskud. Sådan gør de. Socialister bygger ikke op, de nedbryder. Det har de altid gjort.

  Hvordan i alverden skulle socialisterne på Grønland være anderledes?

  Det er samme opskrift hvad enten sproget er grønlandsk, dansk, tysk, engelsk eller fransk.

  Venligst

 14. De syv små dværge

  Ja, der er noget helt galt fat med den socialistiske ideologi.
  Den går frem under slagord og vajende faner, men ender
  altid med skuffelser, uretfærdigheder, undertrykkelse,
  fattigdom og udryddelse.

  Store folkegrupper i mange forskellige lande har på
  tidspunkter kunnet konstatere “de er ude på at slå os
  allesammen ihjel”. Det har jøder, bønder, byboere,
  og ejere af huse, heste, bøger, briller, skrivemaskiner,
  cowboybukser, cykler, eksamensbeviser og æsker med brød og kartofler kunnet sige sig selv hvis de boede i bestemte områder.
  Fordi det var indlysende at statslige dødspatruljer arbejdede
  rundt om i nærheden, i distriktet eller området. Områderne
  kunne være på størrelse med Danmark eller meget større, og
  antallet af mord løbe op i seks- og syvcifrede tal.

  Hvad enten det drejede sig om den røde eller brune socialisme
  var blodtørsten enorm, og ofrene blev udvalgt på så skøre,
  abnorme, perverse og grusomme måder, at det lignede
  ondskab fra helvede. Ofte blev ofrene dog samlet sammen i
  KZ-lejre og fængsler, inden de blev myrdet med sult, kulde,
  gas, hængning, skydning eller slag og spark. Læs selv om
  lejrvagter i røde og brune lejre. F.eks. var der kvindelige
  overvagtmestre som lod børn på 10-14 år henrette for
  bittesmå ting, eller ingenting. Nogle vagter var sadister og
  lystmordere. Alle var de støttet af statsapparatet.

  I Sovjetunionen blev mange millioner borgere myrdet af
  deres egen stat, som ellers havde lovet dem fremgang og
  retfærdighed. Overlevende blev oftest plyndret og udsat
  for tyranni og terror i årtier. Man kunne havne i Sibiriske
  KZ-lejre for absolut ingenting. Som når partiet “skønnede”
  at det vrimlede med spioner og sabotører, og fastsatte
  kvoter for hvor mange der skulle arresteres i hver by. Man
  satte hellere 1000 for mange i fængsel end 1 for lidt.
  For udyr i systemet var det fede tider.

  Der er masser af videoer om tyske KZ-lejre på nettet. Men
  vil man vide noget om nutidens terror og massemord, kan
  man jo studere hvad der foregår i Frankrig, England,
  Sverige, Canada, Boko Haram og ISIS/ISIL områderne mv.

 15. De syv små dværge

  Hvis man tror organiseret statslig ondskab kun
  foregår i udlandet, tager man fuldstændig fejl.

  Det offentlige system i Danmark har en lang og
  “stolt” tradition for at sjofle og mishandle børn
  og forældre. Det nuværende børneværns- og
  skilsmisse-system begår overgreb hver dag.
  Især mændene og børnene er retsløse. Ligestilling
  er der intet af, tværtimod diskrimineres fædre på
  det groveste og barnets tarv er humbug. Selv
  menneskerettighederne overtrædes systematisk.
  Dog uden det mindste kvæk fra MR-institutet.

  Feministernes sagsbehandling er tæt på svindel,
  og der er nærmest tale om et bureaukratisk
  terror-regime overfor familierne og børnene.

  Hårde ord, men vi véd hvad vi taler om.

 16. Jørgen Jørgensen

  I oversigten over artikler, den med de blå felter
  med afrundede hjørner hvor der står “læs artiklen”,
  MANGLER “Dänemark Erwache”.

  1. Jette

   Nej – den mangler ikke her…

 17. Jørgen Jørgensen

  Efter min mening er Aamunds artikel “Dänemark Erwache”
  en vigtig artikel med gode pointer, og derfor vil det være
  ærgerligt hvis nogen går glip af den fordi de ikke opdager
  den. Den var på min pc gemt af vejen de første par dage,
  og nu står den så ude til højre, i 2. linje. Men den er ikke
  med i oversigten med blå felter. Der er tilsyneladende ikke
  fejl på min pc, og har ikke været udsat for problemer med
  den. Det kan vel ikke passe at den sorterer een enkelt
  artikel fra, men viser alle andre?

 18. Michael Andersen

  Grønland har betydning for skibstrafikken fra Asien til Nordamerika. En flådebase, kunne holde nordvest passagen isfri. Hvis der sammenlignes med ruter igennem Panama kanalen eller rundt om Sydamerika, kan der pr. skib spares $200k eller 7000 km. Potentialet for indtægter til ejeren af flådebasen er enormt.

  Grønland har betydning for fremtidens energiforsyning fordi der kan udvindes betydelige mængder olie og gas. Grønland har i undergrunden mineraler, metaller og andet. Grønlands militære betydning er anerkendt med Thule basen.

  Det kan antages at Grønlands selvstyre og befolkning vælger at løsrive Grønland. Det kan også antages at der er skabt præcedens for at vestens demokratier ikke accepterer selv at anvende militære modtræk.

  Hvad skal vesten gøre hvis Grønland løsriver sig til fordel for Kina eller Rusland?

 19. Stig Nielsen

  Som suveræn stat kan Grønland gøre, hvad grønlænderne vil, og i det øjeblik de kvitter os, bør vi også kvitte dem, dvs. kaste alt ansvar fra os.

  Man skal ikke undervurdere betydningen af, at Grønland (og Færøerne) har fri adgang til det danske velfærdsbord, og at de ikke skal regne med nogensinde at kunne opnå noget lignende med nye venner.

  Man skal heller ikke undervurdere, at det danske sprog er nøglen til så at sige al uddanelse for grønlændere.

  Der er ikke mange grønlændere, og der er vældig få med de uddannelser, som en selvstændig stat har behov for i sin befolkning. I alle tilfælde har de, som Aamund tangerer, kurs mod at ødelægge sig selv, hvis de tror, at de kan sælge deres undergrund og leve lykkeligt derefter med euforiserende midler, sprut, voldtægter og misbrug af børn. Der synes jo ikke at være noget særligt drive i modsat retning, vel?

  Naturen er vidunderlig, og grønlændere kan måske få underordnede job i hotelbranchen, hvis amerikanere, russere eller kinesere rykker ind,. Eller måske alle gør det og derefter underlægger sig grønlandsk kultur, der allerede har bragt sig selv på destruktionskurs. Det vil i så fald ikke være første gang, at en kultur bukker under, det er sket utallige gange i verdenshistorien.

  Nogle kulturer er skrøbelige, og det viser vor egen kultur jo også frapperende tegn på. Det er en katastrofe, at vi har lukke islam ind og ladet flagalanterne kue den sunde fornuft.

  Deadlines nye vært forsøger hele tiden at give os dårlig samvittig, og jeg må sige, at jeg fryder mig, hver gang muslimer og deres danske slyngvenner jamrer over, at vi er optaget af at hjælpe Ukraine. Hvis ikke I allerede har set Deadline fra i aftes, skulle I gør det. Jeg sendte umiddelabart efter et stort beløb til Ukraine, og det var vist fjerde gang. Fordi jeg selv er en frihedselskende fighternatur og har svært ved at respektere dem, der blot flyder med strømmen.

 20. Stig Nielsen

  Ikke “samvittig” men samvittighed, hvis nogen ellers er i tvivl.

 21. Michael Andersen

  Grønland er med i det organiserede fællesskab. Det organiserede fællesskab styrker og gavner konkurrencen. Der konkurreres om ressourcer og aktiver.

  Grønland har potentiale, de er ressourcer og de er strategiske aktiver. Opgiver folket at konkurrere, opgiver de friheden og flyder med strømmen.

  Hvad er logikken i at opgive Grønlands frihed og flyde med strømmen?

  1. Stig Nielsen

   Det må du spørge grønlænderne om. Det er ikke os, der bestemmer.

   Hvorfor de mange selvmord og det omfattende misbrug og pædofilien? Den grønlandske kultur er tydeligt en kultur under destruktion. En stor del af befolkningen magter hverken at holde på fortiden eller at indrette sig efter fremtiden.

   Og så er det bekvemt, at det altid er danskernes skyld.

   I den danske befolkning er der også en himmelråbende stor brøkdel, der hverken gider det ene eller det andet, og dem holder vi andre også oven vande. Dette har Amund skrevet en masse om.

   Det samme gælder i mange afrikanske lande, hvor nødhjælp tages som en selvfølgelighed. Jeg kan ikke sige, at jeg føler skyld over, at den nu overføres til Ukraine, hvor folk i det mindste kæmper for deres land og liv.

 22. Michael Andersen

  @ Stig Nielsen

  Udfaldet for Grønlands befolkning har paralleller til skæbnerne for aborigines i Australien og indianere i USA. Skæbner bliver formet når kulturer mødes med forskellige formål.
  Fortiden på Grønland er præget af kristendommen og vejen igennem det socialistiske velfærdssamfund. Man kan sige at fortidens handlinger, former fremtidens beslutninger.

  Først tog danskerne autoriteten fra shamanerne. Senere tog danskerne jagten og lod grønlænderne fiske.

  Så tog danskerne bygderne og flyttede grønlænderne til byen.

  Herefter kom socialisterne, de tog kristendommen og regeringsmagten.

  Med Grønlands isolation og den ringe indvandring fra andet end danskere, så kan det tænkes at samfundet mest af alt, er et forsøgslaboratorium. I laboratoriet studeres der virkninger af socialisternes opgør med kristendommen og virkningerne af det socialistiske velfærdssamfund.
  Virkningerne har ramt traditioner, familiemønstre, historie og sprog. Symptomerne kender de fleste.

  Det er nok mere fair at give danskerne skylden og socialisterne ansvaret. Leder man efter årsager og virkning, så hænger det sammen.
  Historieløse danskerne burde faktisk sympatisere med grønlænderne, de har meget tilfælles. Reelt er vi i samme båd som grønlænderne.
  At sige at folk ikke gider, er vel lige så dybt, som at fylde folk med stesolid og kalde dem sløve.

  Bestemmer grønlænderne over deres egen skæbne? Gør danskerne?

 23. Sæbekassebiler kører uden co2

  Den enfoldige fortælling er at grønlænderne, indianerne og alle
  andre undertrykte folkeslag er dovne og selv skyld i deres ulykke.
  Den er også at Grønland er en suveræn stat. Men hvordan kan en
  befolkning på kun 40-50.000 beherske et land på over to millioner
  kvadratkilometer, når de hverken har en hær, en flåde eller et
  luftvåben? Ifølge historikere kom eskimoerne til grønland for
  over 4000 år siden, og trods de barske vilkår formåede de at
  klare sig. Det er ret imponerende.

  Hvis grønlændernes kultur i dag er i forfald, kan det jo være
  fordi de er blevet frataget det liv med jagt og kajak-fiskeri som
  de var glade for og tilfredse med. I dag er mange af dem
  deprimerede, rastløse og modløse. Eller tænk på hvordan
  indianerne havde det med at miste deres land og blive
  anbragt i reservater.

  Også danskerne er i store vanskeligheder, de er også ved at
  miste deres land og kultur. Skyldes det dovenskab og dumhed?
  De har jo tidligere klaret sig strålende. Er hovedårsagen mon
  ikke at de er blevet snigløbet, røvrendt og svigtet af politikerne,
  og misinformeret af medierne.

  Det er måske også enfoldigt at sige at ukrainerne kæmper for
  deres land og liv. Det de kæmper imod opildnet af Nato og USA, er det ikke nærmere et regimeskifte. Er det ikke hvad Rusland mest
  går efter? Når USA og Nato gik efter regimeskifter i Serbien, Irak
  og Libyen, var der ingen kritik. Det er en stor fejl at Putin ikke
  straks trak tropperne tilbage, da det viste sig at de mødte modstand. Men se hvor krigeriske også Clinton og andre vestlige præsidenter har været. Og har Biden & co. ikke medvirket til at gøre krigen
  langt mere blodig og farlig for verdensfreden, ved at nægte at tage
  Rusland alvorligt? Diplomatiet fik ikke mange chancer.
  Og iflg. nettet har man intrigeret og blandet sig kraftigt
  i Ukraines indre forhold i årevis.

 24. Stig Nielsen

  At være imod socialisme og kommunisme er ikke ensbetydende med at være borgerlig, og det er sjældent, at der dukker borgerlige kommentarer op på denne og andre islamkritiske blogge.

  Michael Andersen kan fx ikke se det destruktive i, at kun en lille del af den danske befolkning skaber de værdier, som de fleste skal leve af. Han finder det helt naturligt at vi gør det, selv om de ydelser, staten leverer til gengæld, stadig forringes af offentligt ansatte, der altid mener at være alt for dårligt lønnede, skønt indsatsen er beskeden sammenlignet med, hvad man kan opleve i andre lande.

  Vejen til helvede er brolagt med selvmedlidenhed, og jeg finder det hverken værdigt eller sundt at behandle indvandrere og grønlændere som babyer og småbørn, som man ikke kan forvente ret meget af . Det er voldsomt nedladende og kulturdestruktivt.

  1. Michael Andersen

   Kære Stig,

   Du har helt ret i at man godt kan være imod socialisme og kommunisme uden at være borgerlig, det kan formentlig kaldes sund fornuft.
   Jeg har helt sikkert udtrykt mig uklart, således der er opstået en misforståelse. Tak for at henlede opmærksomheden på den.

   Jeg finder det destruktivt (for at bruge dit ord) at vi er så få der bidrager aktivt. Flere i arbejde ville gavne egen og landets økonomi. Flere i arbejde ville også gavne selvbilledet og selvrespekten. Alle uden undtagelse fortjener en mening med tilværelsen der bygger på ansvar og forpligtelser.
   Tænk hvor spændende livet kunne være hvis vi var opdraget til og havde lært i skolen, hvordan vi startede en virksomhed, der lavede det man havde interesse i. Så ville der nok ikke være mange i det offentlige.

   Vi er helt enige om at lave forventninger skader. Det gør det i skolen, i forholdet og på arbejdet. Mennesker skal vokse med udfordringer, de skal stå på tær og opdage hvor meget længere de når i mål. Godt at der er nogen der råber op. Tak til dig for det: -)

   De venligste hilsner

 25. Felix Krull

  Disse fremtidsdrømme er produktet af loven om Selvstyret, der blev vedtaget i folketinget i 2009, hvor Grønland fik retten til sin undergrund.

  Det viser bare at grønlænderne ikke har læst loven. I den står der nemlig at Grønland har ret til indtægterne fra råstofsudvinding…

  …indtil den dag hvor disse indtægter overstiger bloktilskuddet, og en ny fordelingsnøgle skal forhandles.

  Det skal dertil bemærkes, at hvis ens “selvstændighed” er givet af en fremmed magts parlament, er der blot tale om teaterautonomi, for en lov der er vedtaget af Folketinget kan annuleres af samme. Selvstændighed får man ved at man udfærdiger en selvstændighedserklæring, udråber en grønlandsk republik og giver alle danskere 48 timer til at forlade øen.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *