NÅR EU STRAMMER GARNET……..

EU-Parlamentet og Kommissionen har gennem hele forrige år arbejdet på at foranstalte et politisk festfyrværkeri her i 2024. Festlighederne er dog forbeholdt de kredse, der ønsker øget centralisering af magten i Unionen og reduktion af medlemsstaternes suverænitet.” Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde”, som politikerne ynder at sige. Unionens ledende kræfter har ganske rigtigt set, at Europas borgere befinder sig i en krise præget af angst, usikkerhed og frygt for fremtiden. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra marts 2023 er ingen hårdere kriseramt end danskerne, der frygter at lide CO2-døden og en krig med Rusland. Den nationale angstbølge har hensat landets ungdom i en klimarædsel, der af de unge anses for den helt overskyggende trussel mod deres fremtidige liv.  81 procent af de adspurgte mener, at Rusland udgør en alvorlig trussel mod landets sikkerhed. Vi ser os derfor ængsteligt omkring for at finde nogen, der kan beskytte os og give os tryghed og sikkerhed, selv om det så koster vores nationale frihed og suverænitet. Tryghed er det bedste guld.

Eurobarometer påviser ligeledes, at danskerne fra at være positive, men dog skeptiske over for Unionen, nu er blandt de lande, der ser mest positivt på EU og EU-medlemsskabet kun overgået af Luxembourg og Irland. EU-Parlamentet og Kommissionen har ikke været sene til at fiske i rørt vande. I november 2023 vedtog Parlamentet en resolution, der dramatisk vil omskrive EU’s regelsamling. Forslaget vil afskaffe medlemsstaternes vetoret på en lang række områder således, at fremtidige beslutninger tages med flertal. Det gælder først og fremmest udenrigs- og sikkerhedspolitikken samt EU’s budget, men også energi-og miljøpolitikken. Ganske vist kræver det en traktatændring, hvis vetoretten hel skal skrottes, og så alligevel ikke. Der findes i de eksisterende EU-aftaler en passus om ’konstruktiv afståelse’ af vetoretten, som betyder, at medlemmer kan bestemme sig til frivilligt at undlade at stemme, hvorefter flertalsafgørelsen kan gennemføres. Der er vist ingen, der kan forestille sig, at lille, skræmte Danmark vil sætte sig på bagbenene og sige nej mast op i et hjørne af 26 lande, der forlanger et ja.

Et flertal i Parlamentet opfordrer Kommissionen og Ministerrådet til at organisere en ’Lex Orban’, der kan fratage en medlemsstat stemmeretten, hvis den forbryder sig mod ’EU’s værdier’, hvad det så end er for nogle. I første omgang skal aktionen forhindre Viktor Orban i at overtage formandsstolen i Det Europæiske Råd, hvad der ellers godt kunne ske, når Ungarn den 1.juli overtager EU-formandsskabet. EU-parlamentet kræver også, at Unionen udvider sine kompetencer på sundhedsområdet, industripolitik, energi, uddannelse og kontrol med de ydre grænser. Denne opstramning skal ske med en fyring af de nuværende kommissærer. I stedet skal kommissionsformanden selv sætte et hold på 15 politikere, der skal afspejle de geografiske, demografiske og politiske balancer i Unionen. Det betyder at Danmark, der hidtil dog har haft en plads ved bordet, altså børnebordet, nu kommer helt ud af Kommissionen medmindre vi kan indgå et valgforbund med andre små stater som Sverige og Finland og måske alligevel i fællesskab tilkæmpe os en nordisk plads i Kommissionen. Begrebet ’Kommissionen’ nedlægges og erstattes af ’Den Europæiske Udøvende Myndighed’. Formanden overtager også posten som formand for Det Europæiske Råd, hvis rolle som repræsentant for de 27 stats- og regeringschefer bortfalder.

Det bliver nok svært at få hele pakken gennemført, men det danske folketing er med på en del af planen. Der er således parlamentarisk støtte til flertalsafgørelser på udenrigs- og sikkerhedsområdet og EU’s budget. Kombineret med Danmarks afskaffelse af forsvarsforbeholdet, betyder likvideringen af vetoretten, at Danmark herefter vil stå uden for indflydelse på disse vigtige områder.  Da et stort flertal af befolkningen er lammet af angst for klimadøden og de russiske missiler, kan vi forvente, at også ’den grønne omstilling’ bliver et Unionsanliggende og ikke et dansk. Dette er helt i tråd med flertalsbeslutningen i EU-Parlamentet, der netop kræver at vetoretten også skal bortfalde for energi-og miljøpolitikken i Unionen.

Det danske folketing er således parat til en ordentlig blok suverænitetsafgivelse uden at få noget til gengæld. Der er ellers nok at tage fat på. Hvis der skal koncentreres yderlige magt i EU, burde prisen være en accelereret demokratiseringsproces i Unionsledelsen. EU-Parlamentet har ikke ret til at stille lovforslag, hvad der udelukkende er Kommissionens og Ministerrådets ansvar. Hvis man vil videre med et moderne EU, burde man dele Parlamentet op i to kamre som i USA: et parlament, hvis medlemmer vælges af nationalstaterne efter stemmetal, og et senat, hvor hver medlemsstat har to senatorer uanset statens størrelse. Al lovgivning skal passere begge kamre. Senatet giver god beskyttelse af mindretallet, da Tyskland og Frankrig med 120 millioner indbyggere ikke ville have flere senatorer end Danmark og Finland med tilsammen 12 millioner indbyggere. Endvidere kunne vi forlange, at kommissionens medlemmer ikke som i dag udpeges af nationalstaterne, men vælges gennem en parlamentarisk proces.

Dette kommer imidlertid ikke til at ske. Vi har vænnet os til at afgive kompetencer og suverænitet uden at få noget, der kan afbalancere tabet. Når politikerne og medierne om nogle år må erkende, at Rusland ikke udgør nogen reel trussel, og at der ikke er nogen klimakrise, er det for sent at erkende, at angsten fik os til at sælge ud af vores frihed. ” Angst æder sjæle op”, siger filminstruktøren Rainer Werner Fassbinder.  Og ikke nok med det. Angst æder også frie nationer.

41 Thoughts to “NÅR EU STRAMMER GARNET……..”

 1. ino

  Jeg har længe ment at vi skulle ud af det monster som EU har udviklet sig til. Det mener jeg fortsat, skønt jeg i sin tid var med til at stemme os ind i EF.
  Dagligt ser jeg udemokratiske takter og taler fra de snakkende klasser “dernede”. Jeg fryser og gyser.

  1. Danskernes fremtid ligner et fascistisk mareridt

   Ja, der er al mulig grund til at gyse. Vesten domineres
   af sindssyge, ondskabsfulde, uvidende og hjernevaskede
   mennesker. Som er i gang med at ødelægge verden og sig selv.

   Der er lagt en sådan blydyne af løgnekampagner og
   fordummelse ned over især europæerne, at de er nu er
   helt forsvarsløse og afmægtige. De er frygtelig bange for
   co2. (Som er en harmløs og livsvigtig del af luften, som
   slet ikke kan undværes. Alle planter vil visne uden co2.
   Og co2 styrer ikke luft-temperatuen, den bestemmes
   af solen, havene og skyerne m.m.)

   Men man er ikke spor bange for kommunismen og islamismen
   som har terroriseret og myrdet over 100 millioner sagesløse
   civile, uskyldige børn og voksne. Så svækkede er europæernes
   og danskernes åndsevner, at de ikke længere kan skelne
   mellem sandhed/virkelighed og propaganda. De frygter
   heller ikke optrapninger af krigen i Ukraine, de frygter ikke
   planerne om diktatur á lá Kina eller Nordkorea, de frygter
   ikke digital valuta, kunstig intelligens, tvangsmedicinering,
   aktiv dødshjælp eller total kontrol og overvågning….. og en
   fremtid med kafkaske “1984” tilstande, insektmad og ingen
   borgerrettigheder. Nej, i dag kryber danskerne sammen i
   rædsel for det absolut uskadelige, mens de er føler sig frie
   og trygge overfor den enorme ondskab og galskab som
   er ved at forberede deres undergang.

   Man kaster sig over slaveri i 1600 og 1700 tallet, man er
   optaget af uønsket opmærksomhed overfor krænkelses
   parate kvinder, man går vildt meget op i el-biler, TV-serier
   og sportskampe osv., men at landet, folkestyret, kulturen,
   familieværdierne, folkesundheden, økonomien og friheden
   er ved at blive kørt ud på historiens losseplads, det tager
   man sig vist ikke af. De ca. 80% af danskerne lader i hvert
   fald til at være ligeglade eller ubekymrede. Hvor man i
   1961 var skrækslagne ved risikoen for en atomkrig, er man
   i dag nærmest frygtløs, selvom bomberne i dag får Nagasaki
   og Hiroshima atombomberne til at ligne små knaldperler.

   Medierne, med DR og TV2 i spidsen, har skabt en verden
   af mørke, løgn, fortielse og manipulation omkring danskerne,
   men flertallet ænser det ikke, og opfører sig som kyllinger
   og får på vej til slagteriet.

   Læs “1984” og “Kammerat Napoleon”. Animal Farm. Eller
   læs bøger om de grusomheder og blodbade der er foregået
   i Sovjet-unionen, Nazi-Tyskland og islamiserede lande. Se
   Hodja i dag om Stalins og Lenins terror mod landmænd
   og byfolk.

   1. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

    Hvordan man end vender eller drejer det,
    ser det ud som om EU og globalisterne er ved
    at forvandle Europa til et nyt middelalder- eller
    oldtids-samfund hvad kultur- og civilisation
    angår….. og samtidig til et højteknologisk og
    udemokratisk samfund hvor samtlige borgere
    overvåges og styres med digitalisering, robotter
    og kunstig intelligens. Oveni millioner af regler,
    forskrifter, cirkulærer, påbud og forbud.

    Og det er ubestrideligt at politiske partier og
    kliker har travlt med at forære danskernes
    land, byer, boliger, penge, kvinder, skoler,
    hospitaler, skadestuer og meget andet væk
    til indstrømmende kulturfremmede. Man er
    ved at udskifte både kulturen og befolkningen.

    Der er grund til at frygte fremtiden. Men de
    fleste danskere er af medierne forvandlet
    til uvidende søvngængere som ikke forstår
    at samfundsudviklingen er fuldstændig
    katastrofal.

   2. Ida Magnussen

    👍

 2. Børge Brygmester

  Historiens møllehjul maler langsomt. EU forvandles med gungrende tunge skridt til kommunistisk helvede. LGBT og andre bøsserier mv og EU fatter ikke at resten af verden nærmere ser EU som skræmmebillede end forbillede.

  1. Vimmerby

   Frilandsmuseet EU,

   1. Det hjernedøde Vesten kan have påbegyndt sin sidste svanesang

    Vimmerby

    Du kan da selv være et frilandsmuseum. EU
    er ikke noget fortidigt, men et sprællevende
    mangehovedet uhyre. Med så stort et gab at
    det kan sluge hele den daglige og lokale verden
    vi kender. Efter at have slugt, fordøjer monstret,
    og spytter så det hele ud igen som små hæslige
    rester af europæernes og skandinavernes frihed,
    værdier, traditioner og indfødsret etc.

    1. Vimmerby

     Selvdød forædt maddike, der har forædt sig i en drægtig so. Definer frilandsmuseum som du vil.

     1. Wiens redning skete 1683

      Danmark er et sygt samfund uden
      udsigt til helbredelse. Antallet af tosser,
      galninge, nyttige idioter, korrupte typer
      og uvidende, glemsomme og overnaive
      vælgere er så stort, at der ikke er udsigt
      til at noget vil ændre sig til det bedre.

      Danskerne er færdige som gård
      sangere indenfor max. 5 år eller evt.
      10 år. Til den tid vil demokratiet
      være fuldstændig væk og EU globa
      listerne og islamisterne vil have
      overtaget magten.

      Og man vil ikke kunne se forskel
      på Danmark, Sverige, Libanon og
      Somalia. Det hele vil være en pære
      vælling af konflikt, kaos, vold og mord.

 3. Jeg tror slet ikke der er nogen interesse for en reel, folkelig medbestemmelse. Det skal blot være Potemkinkulisser, og folk er jo tilfredse. Man siger, at det Julius Cæsar blev myrdet for (den enevældige magt), blev kejser Augustus hyldet og elsket for. Årsag: Han lod alle de romerske institutioner stå, men tømt for indhold.

  Sådan vil det også gå i Europas nationer og i Danmark. Dannebrog og kongehuset vil bestå, Folketinget også, men bemærk at jo mere de hyldes og jo mere der bliver fokuseret på dem, desto mindre vil de betyde i den virkelige verden. Om ikke længe aner vi ikke, hvem der regerer os. Ligesom i USA og dukkeførerne bag Biden.

  1. Klima handler ikke om klima, men om diktatur

   Titanic-Danmark er en synkende skude.

   En befolkning som lader sig vejlede, vildlede og
   hypnotisere af massemedierne, en befolkning som
   ikke gider tænke selv, som ikke gider undersøge hvad
   den fremherskende propaganda og “folkeoplysning”
   dækker over, en befolkning som end ikke kan finde
   ud af at co2 er en uskadelig og livsnødvendig luftart,
   (det kræver blot opslag i leksika og bøger om vind og
   vejr og foto-syntesen, eller kort tid i selskab med
   PragerU og Hodja), det er en befolkning som døm
   mer sig selv til diktatur, pampervælde, statsterror,
   barbari og massedød.

   Borgere som ikke følger med i politik, men bliver ved
   med at stemme på partier, politikere, kommunister
   og feminister som har snydt og narret dem i årevis,
   er borgere som vil miste alt, virkelig ALT.

   Apatiske, passive, godtroende og evigt tålmodige
   befolkninger betragtes med foragt og som malke
   kvæg og stemmekvæg af politikere, magthavere og
   propagandister. Hvad enhver selv kan konstatere
   ved at studere de vilde og blodige udskejelser i
   verden siden 1917.

   Danskerne må genopbygge folkestyret eller
   forsvinde. Vind eller forsvind.

 4. Klima handler ikke om klima, men om magt og penge

  Udviklingen i retning af at det er
  massemedier, pervers ideologi og lobbyisme
  som bestemmer hvad der er sandhed og virkelighed,
  er en meget farlig udvikling. Erfaringer fra over 150
  lande viser at de officielle sandheder kan blive meget
  virkelighedsfjerne, hvis man lader ideologier og fantasier
  styre alt. Et eksempel er co2 kampagnen, som ikke har
  noget med virkeligheden at gøre. Her et par uddrag
  fra bogen “Dansk vejr i 100 år”, fra 1891 til 1991.

  August 1891: Vejrrekord, 167 mm regn.
  Januar 1893: Minus 23 grader, ni mennesker frøs ihjel.
  I November hård storm, 110 fiskerbåde blev overrasket
  på havet, 49 fiskere druknede.
  I 1902 vejr-rekorder i Maj, August og November.
  Usædvanlig koldt og regnrigt.
  Bogen fortsætter med storm og orkan efter storm og
  orkan, hedebølge efter hedebølge, isvinter efter isvinter, oversvømmelsen efter oversvømmelse. I alt 104 vejr
  rekorder. Mange længe før biler, flyvemaskiner, tog
  eller landbrug kunne beskyldes for at påvirke
  klimaet med co2.

  Netop i år, 2023/2024 har det været historisk koldt
  i store dele af verden, med snestorme i mange lande.
  Mange steder på nettet fortælles der om det.

  1. PS

   PS: I 1893, 1894, 1913 og 1941 havde
   man hedebølger. I 1942 isnende kulde-rekorder.
   Man kunne gå på isen over lillebælt og storebælt.
   I 1921 store oversvømmelser i byerne pga.
   voldsomme regnskyl. Skiftende og voldsomt
   vejr har vi haft de sidste 500 år og længere tilbage.

 5. Mik Mejland

  Det er så beklageligt at denne forståelse af EU uhyret ikke kommer bredere ud i befolkningen. Men desværre er mediemafian en del af plagieringen om fort EU’s fortræffelighed og den fatale såkaldte “klimkrise”. En ” krise” der kunne afværges øjeblikkeligt hvis evidenser fik spalteplads frem for de postulerede skrækscenarier – men nej.
  Alt imens mediamafiaen brygger sine giftige tåger og lægger alt fornuft i graven erstattet med frygten for fremtiden, undergraves
  Frihed og rettigheder, vi ender som fæstebønder under det det ensidige vælde som historieeløse trælle.
  Må universet se i nåde til de enfoldige og åbne deres øjne.

 6. Prins Valiant fra Thule

  Alle Aamunds artikler er mesterværker der
  vidner om indsigt, viden, klogskab og intelligens.
  Derfor kan det godt føles som lidt af en lang ørken
  vandring når der er en uge mellem artiklerne.

  Derfor dette forslag: Hvad med en eller to
  mini-artikler ind i mellem, på 5-7 linjer hvor man
  blot får skitseret et emne. Eller det kunne blot
  være en ramme eller overskrift: Fri debat om
  rigets tilstand elle danskernes situation.

  Håber at det vil blive overvejet. På forhånd tak.

 7. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  DRs P1 lyder mere og mere som en
  gammel sladderkælling. Eller som en ondskabsfuld
  heks. Konstant angriber, hetzer og mistænkeliggør
  man den mandlige befolkning . Dag efter dag er man
  mikrofonholder for Enhedslisten, de Radikale og SF.
  Af satire og humor er der intet tilbage, kun er der
  masser af pjat, grinen og fnisen i studiet når radio
  værterne har gang i indforstået snak med hinanden.
  Døgnet rundt fyldes lytterne med løgne om klima
  “krisen”, samfundets tilstand, invasionen og mange
  andre emner. DR er uden hæmninger.

  1. Vagn Vandvogn

   En lind strøm af kvabsede kællinger, der kloger sig på alt mellem himmel og jord tilsat 0% intelligens.

 8. Jc Holland

  Europa-Unionen minder mere og mere om Sovjet-Unionen, også hvad angår Pravda-mediernes løgn og latin.
  Som Moskva trynede medlemslandene USSR, vil Bruxelles tryne EUssr, Danmark incl. også selvom danskerne i folkeafstemning stemte NEJ TIL EU og efterfølgende fik de såkaldte undtagelser som levebrødspolitikere siden har ignoreret. Europa-Unionens pinger er nu ligeså korrupte og udemokratiske som politbureauet i Sovjet-Unionen. Folket og folkestyret er noget man tramper på.

  På et punkt er Europa-Unionen
  FAKTISK MEGET VÆRRE
  end Sovjet-Unionen.:
  Fremmede kulturer vægtes i EU højere, har forrang fremfor de kristne europæiske lande.:

  Europa-Unionen elsker når gøgen skubber sangfuglens æg ud af reden, og sangfuglen efterfølgende knokler helt vildt for at udruge gøgens efterkommere.

  SNART HAR SANGFUGLENE FÅET NOK.!!
  STORMEN MOD BASTILLEN NÆRMER SIG.!!

  1. Børge Brygmester

   Der var ikke meget følesespjat over Sovjet. EU dagsordener er præget af tilfældige populistiske fnidder fnadder sniksnak.

   1. Sandhed er bedre end løgn

    Med tommetykt hykleri og officielle
    løgne og fortielser kan ideologier og
    regimer få selv
    den største ondskab til at fremstå som
    næstekærlig velfærd.

    Kommunist-regimet i Sovjet-unionen havde
    en grundlov spækket med menneskerrettigheder,
    og der var også et folketing, et parlament. Og man
    havde også en presse og en statsradio som fortalte
    om “alt” hvad der foregik i landet. Udadtil og officielt
    var alt i den skønneste orden. Det hed sig at borgerne
    levede i en velfærdsstat, i et velfungerende samfund,
    i en retsstat.

    Men det var bluff, løgn, svindel og overflade alt
    sammen, beregnet på at narre de 80-90% af
    enhver befolkning som er naiv og autoritetstro.
    For russerne levede under et blodtørstigt terror
    regime som førte krig mod sine egne borgere.
    20-25 millioner blev myrdet af deres eget statslige
    “system”, og over 150 millioner fik deres liv
    forpestet og ødelagt.

    Kommunisterne tilrev sig magt over landbruget,
    og resultatet blev sultkatastrofer hvor millioner
    af sagesløse russere sultede ihjel. Bøger og Hodja
    fortæller om de rødes kyniske mishandling af
    deres egen befolkning i tiden 1917 til 1939.

    For de uvidende og historieløse er kommunisme
    noget ansvarsbevidst og socialt. Men i land efter
    land endte rød og brun socialisme i ufattelige
    forbrydelser og grusomheder.

 9. Der var engang et yndigt land

  Chrborg leverer året rundt en strøm
  af magtmisbrug, grove svigt, dumheder og skandaler.
  Her nogle få eksempler.

  Regeringen vil sende en forsvarsløs fregat med 175
  søfolk om bord ned til Houthi kysten, hvor den kan
  blive mål for sømålsmissiler. Kanonen, radaren og
  luftværns-systemet virker ikke, og der er ingen pansring.
  En sejlende potemkin-kulisse.

  DF har stemt jatak til denne selvmordsmission. Er
  Messerschmidt og Kofoed gået helt fra snøvsen?

  Regeringen gav grønt lys til at det skal være dobbelt
  så dyrt at sende små og lette breve.

  Den går også ind for at det skal være dyrere at være
  bilist. Gerne meget dyrere. Og folks huslejer skal
  også sættes i vejret.

  S, V og M vil også afskaffe 1000 kr. sedlerne, selvom de
  kun er 50 kr. værd pga. inflationen, i forhold til 1964.

  Priserne på at køre med bus og tog forhøjes også.

  Og nye afgifter er på vej.

  1. Der var engang et yndigt land

   Hertil kommer at Borgens platugler, zombier,
   vampyrer og pulverhekse er ved at forberede
   mange grimme overraskelser til de dorske danskere.
   Men kan det betale sig at opliste de rædsler der
   venter i nær fremtid?

   1. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

    Hvordan man end vender eller drejer det,
    ser det ud som om EU og globalisterne er ved
    at forvandle Europa til et nyt middelalder- eller
    oldtids-samfund hvad kultur- og civilisation
    angår….. og samtidig til et højteknologisk og
    udemokratisk samfund hvor samtlige borgere
    overvåges og styres med digitalisering, robotter
    og kunstig intelligens. Oveni millioner af regler,
    forskrifter, cirkulærer, påbud og forbud.

    Og det er ubestrideligt at politiske partier og
    kliker har travlt med at forære danskernes
    land, byer, boliger, penge, kvinder, skoler,
    hospitaler, skadestuer og meget andet væk
    til indstrømmende kulturfremmede. Man er
    ved at udskifte både kulturen og befolkningen.

    Der er grund til at frygte fremtiden. Men de
    fleste danskere er af medierne forvandlet
    til uvidende søvngængere som ikke forstår
    at samfundsudviklingen er fuldstændig
    katastrofal.

 10. Ole Mejlstrøm

  Regimet har formået at sætte vild frygt og rædsel i de naive danskere, som sætter deres X bevidstløst ved disse landsskadelige partier!
  Startende med covid-krisen ser vi nu vild skræk for CO2 og de russere, som ikke er røde mere!!!
  Vi ser samme panikstemning som under “generalstrejken” for 30 år siden!
  Folk ville nærmest slå ihjel for et rugbrød eller en pakke gær, dette på trods af, at der overhovedet ikke manglede fødevarer, blot noget man brugte hver dag!
  Jeg klarede mig udmærket de 14 dage….havde stadig 3/4 fuld tank på bilen, olietanken ligeledes, spiste fra fryseren, dåser, pasta….ikke engang hunden manglede noget!

  Tror personligt, at alt denne “ballade” orkestreres af Davos og Wall Street-folket for at få Vesten til at glemme de langt større problemer invasionerne fra Afrika og Mellemøsten betyder for hele civilisationen!

  Når det er sagt, så frygter jeg sgu Biden og hele hans administration, EU og vores hjemlige politikere langt mere end jeg frygter Putin og russerne!!!

  1. Henrik Wegmann

   Ja, europæerne er blevet hjernevaskede til at frygte Putin. Dag efter dag og år efter år fremstilles han som en angrebslysten satan, der blot venter på militært at besejre og indlemme hele Vesteuropa i et Storrusland.

   Det er i sandhed skræmmende at iagttage, hvor voldsomt effektiv propaganda er, når de statskontrollerede massemedier virkelig ruller sig ud.

 11. Flaben Fræk

  Man kan kun være enig med Asger i ovenstående forslag: “Hvis man vil videre med et moderne EU, burde man dele Parlamentet op i to kamre som i USA” – Men det går jo ikke; det vil jo indebære, at EU går hen og bliver demokratisk styret?! – Og det har jo aldrig været meningen.

 12. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

  Massemord camoufleret som renhed og sundhed.
  Det var hvad fanger fra mange lande mødte når
  de ankom til nazistiske KZ-lejre. De fik tilbud om
  et gratis bad, og i nogle tilfælde uddeltes sæbe og
  håndklæder for at gøre tilbudet mere troværdigt.
  Men det var ikke vand der kom ud af bruserne i
  loftet, det var giftgas.

  Nu er der måske igen noget med massedød forklædt
  som sundhed. Mange videoer på nettet fortæller om
  falske pandemier og farlige covid-vacciner. Youtube,
  dr. Campbell, dr. Malone, M. Yeadon, Tucker Carlson,
  Snaphanen, Hodja, livsforsikringsselskaber, virologer
  og mange sørgende pårørende lægger oplysninger
  frem om pludselig og uventet død blandt unge og
  yngre mennesker.

  Også i Danmark har der været mange “mystiske”
  dødsfald. Snaphanen og Hodja har fortalt meget
  om det gennem flere måneder.

 13. Karl Martell

  Hvis ikke EU kan stoppe indvandringen fra MENAPT landene, så har EU overlevet sig selv. Der er ingen tvivl om, at de kan, men jeg er stærkt i tvivl om de vil, og vil de ikke så har de slet ingen berettigelse.
  EF var en genial opfindelse, det er jeg bare ikke sikker på at EU er.
  Europa står over for to uhyggelige ricisi. Det ene er hvad gør Rusland og det andet, nok den farligste, er den importerede 5. Kolonne fra mellemøsten.
  EU har ingen militære muskler. Det eneste europæiske land med militær troværdighed og globale rækkevidde, er Storbritanien og de har meldt sig ud. Tyskland kan intet. Frankrig og Polen kan lidt, og resten kan stort set intet. Med andre ord Europa er 100% afhængige af USA. På den baggrund er det patetisk, at regeringen skræmte danskerne til at tilslutte sig EU’s fælles forsvarspolitik. En masse generaler uden soldater er hvad de og vi kan præsterer.
  De fleste Vesteuropæiske lande står med et voldsomt islamisk problem, i virkeligheden går vi bare og venter på hvornår konfrontationen kommer – Og den kommer – Så mon ikke de skal forberede sig på både en borgerkrig og en konfrontation med Rusland.

  1. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

   Måske det mest er nedslagtning og massedød
   europæerne, og især skandinaverne, skal indstille
   sig på bliver fremtiden. Efter at politiserende
   kvinder har sat sig på magten, pengene og
   loven, fordi mændene med feminisering er gjort
   til vatnisser, handler det mest om pladder-
   humanisme, verdensredning, “berigelse”,
   metoo, pengefrås og pjat.

   Der er nu NUL forsvar mod ydre eller indre
   fjender. Danmark har aldrig før været så
   svagt som nu. Danske politik-kvinder er lige
   så dagdrømmende, urealistiske, svage og
   forvirrede som de svenske ditto.

   Betragt hvad Merkel, Ylva, Ursula,
   Mette, Solbjerg, Mona Sahlin, Gretha Tunfisk
   og Pernillerne, Sofierne, Rasminerne og
   Tusneldaerne har udrettet for deres lande.
   Stort set ikke andet end ulykker.

   Hvad specielt Danmark angår hærges
   landet nu hver eneste dag af knivstik,
   skyderier, røverier, storsvindel, påsatte
   brande, afpresning, indbrud, overfald,
   vanvidskørsel og mord.

   Oveni skatteplyndring, bureaukrati,
   idioti, løgnekampagner og en syndflod
   af skandaler, uretfærdigheder, ned-
   skæringer, lukninger, forringelser
   og nye afgifter.

  2. Finn Jensen

   Karl Martell
   Enig.

 14. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

  Danmark er truet på sin eksistens
  og risikerer at blive den næste fejlslagne stat,
  et nyt Sodoma og Gomorra dømt til udslettelse.

  Noget som godt kan virke irriterende på
  folk der er skeptiske overfor politisk religiøse
  bevægelser, det er når marxister og nihilister
  påstår at videnskaben har bevist at universet
  blot er et resultatet af tilfældigheder. For det
  har videnskaben ikke bevist. Tværtimod har
  den moderne viden skab og astronomi vist at
  intet er tilfældigt, hverken i atomernes verden
  eller ude i det uendelige himmelrum mellem
  stjerner og galakser. Alt er reguleret ned i
  mindste detalje med uhyre strenge og præcise
  naturlove. Som virker hvad enten der er tale
  om en ti milliontedel af en millimeter eller om
  ti millioner lysårs afstand, om en milliontedel
  af et sekund eller en milliard år.

  Hvorfor er alle disse naturlove afpasset efter
  hinanden, så himmelrummet er fyldt med
  undere, dramaer og ufattelig storhed og skønhed?
  Ifølge avanceret sandsynlighedsberegning er det
  umuligt at der kan være tale om tilfældigheder.
  Der må være en styrende kraft og intelligens
  bagved det hele. En kraft man kun kan betragte
  som guddommelig.

  Ifølge videnskaben ville tilfældigheder have ført
  til et tomrum uden lys, et rum hvor atomer ikke
  kunne eksistere, et rum hvor alt var et kaos af
  de mindste elementarpartikler. Eller et rum
  som bare var fuldstændig tomt og mørkt.

  Marxister har igen og igen påberåbt sig at
  videnskaben er på deres side. Men det er
  den ikke. Og det er for længst bevist og
  demonstret at kommunismen er een stor
  misforståelse, en kolossal fejltagelse, en
  falsk religion, en hæslig løgn, en mægtig
  ansamling af vrangforestillinger.

  Overalt er kommunistiske regimer endt
  i tyranni, undertrykkelse, uretfærdighed,
  fattigdom, barbari og blodtørstig ondskab.

  Man skal være uvidende og historieløs,
  for at tro på at røde, overfladiske og gudløse
  tankesæt fører til noget godt.

  Og man skal være meget naiv og kortsynet
  for at føle sig tryg ved vores nuværende regime
  og dets propaganda-fabrikker. For kursen er
  sat mod et samfundshelvede uden lige. Det
  eet-parti system vi har nu minder meget om
  en sekt, en ideologisk dårekiste, et vanvids
  foretagende, en fjendtlig mafia, en dødskult.

  De gamle partiers nuværende politik er den
  direkte vej til den ultimative katastrofe med
  sammenbrud, statsterror, barbari, massedød
  og undergang.

  Danmark kan kun bestå, og danskerne kan
  kun overleve, hvis de løsriver sig fra tv- og radio
  apparaterne, fra papiraviserne, damebladene
  og romanerne, og begynder at se realiteterne
  i øjnene. De må til at forstå at politikerne har
  sat deres land på ophørsudsalg, og at der intet
  liv og ingen fremtid er til dem og deres børn,
  hvis den anti-demokratiske, destruktive og
  altødelæggende politik fortsætter.

 15. Her går det godt, fru kammerherreinde

  Nå, nu e en omfattende plyndring af
  danske kirker gået i gang. Der stjæles stole,
  kobberting, nedløbsrør, tagplader, sølvting,
  sjældne genstande, antikviteter osv. Og
  fra gravsteder stjæles figurer der skæres
  af med metalsave og vinkelslibere.

  Det er kun begyndelsen. I Frankrig og
  Tyskland brændes kirker ned på stribe.

  1. Karl Martell

   Danske journalister er enten dovne, uoplyste eller tendentiøse.
   De vil ikke beskæftige sig med islamisk hverdagsterror! Det drejer sig om skænding af kirker, gravpladser, skoler og ja i det lete taget offentlige bygninger.
   Der er ikke mange som ved at der i Frankrig er 200 angreb på kirker.
   De vil gerne beskæftige sig med Gaza, men ikke med udryddelsen af kristne i hele mellemøsten. De vil ikke beskæftige sig med fordrivelse af kristne Armenere fra Nagorno Karabakh, et land de har beboet i århundreder. De beskæftiger sig derimod gerne med en mulig fordrivelse af palæstinensere.
   Yazidiernes og de koptiske kristnes skæbne er ligegyldigt, de må vige for araberne. De arabere som via deres støtte til Hamas, selv har nedkaldt deres skæbne over sig.

   1. Karl Martell

    200 kirkeangreb angreb årligt i Frankrig.

  2. Træt

   Er det ikke snarer sigøjnere eller andet pak fra Rumænien og Bulgarien, der stjæler fra kirkerne?
   Det var dem, der stod bag de omfattende tyverier af S-banens jordingskabler, bistået af krimininelle danske skrothandlere – det er de vidst allesammen.

   1. Karl Martell

    Vi ved ikke hvem der stjæler fra kirkerne, men vi ved fra Frankrig at det er muslimer der sætter ild til dem.

 16. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

  Uden grænser intet land. I USA er
  700.000 lastbiler og traktorer nu på vej ned
  til Texas for at være med til at beskytte grænsen
  til Mexico. Planen er at blokere for Bidens krav
  om at guvernøren skal annullere sin beslutning
  om at stoppe narkokartellers, kriminelle banders
  og illegale migranters invasion af Texas. Biden
  vil muligvis sætte militær eller politi ind for at
  få Texas til at makke ret. Der er lagt op til en
  konfrontation, iflg. Snaphanen

 17. Tennis-spilleren

  Regeringen S, M og V finder det passende
  at sende en sejlende potemkin-kulisse ned
  til Rødehavet. En nedsparet fregat der end
  ikke kan forsvare sig selv mod de ballistiske
  og målsøgende missiler som Houthierne
  sender afsted.

  175 danskere skal sætte
  liv og helbred på spil i et skib uden panser
  og uden værn mod tunge raketter. Men
  heldigvis risikerer Mette og Lars ingenting.
  Det er kun de 175 søfolk der er på en
  symbolsk (selvmords)mission.

 18. Alle de gamle partier er utroværdige

  En slags generalstrejke blokerer nu
  motorveje overalt i Frankrig. Paris er
  blevet isoleret ved at adgangsvejene
  er blokeret af vrede franskmænd. I
  Holland blev statsminister Rutte afsat.
  I Tyskland er der kæmpestore demon
  strationer. Men DR, TV2 og aviserne
  fortier de store begivenheder, eller
  nævner dem kun i forbifarten med
  et par ord. Hvad der foregår i WHO
  og WEF og diverse ministerier skjules
  også. Men hos Hodja, Snaphanen, “X”,
  Youtube, 24nyt og PragerU sættes der
  lys på mange ellers mørklagte sager.

 19. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Den dårlige håndtering af “pandemien” og
  den ret normale og ret ufarlige corona-influenza
  har kostet danskerne store tab. Nedlukningen,
  restriktionerne og smadringen af mange firmaers
  og virksomheders økonomi, herunder lukningen
  af mink-branchen, har betydet at over 50 milliarder
  kr. er smidt ud af vinduet.

  Hertil kommer så de mange ventetider, lidelser og
  ulykker som tusinder og atter tusinder af patienter
  og pårørende er blevet påført, via det kaos der blev
  skabt i sundhedsvæsnet. Og som det stadig er
  præget af.

  Hvis co2-tåbelighederne og angrebene på landbruget
  fortsætter, kan yderligere tab på over 200 milliarder
  kr. blive det næste. Hertil kommer andre besynderlige
  og uigennemtænkte former for politik som også fører
  til store tab. Hodja, 24nyt og Den korte avis har mere
  om det.

 20. PS

  PS: Hvis vi medregner de tab som mange
  underleverandører har lidt, som følge af at
  mink-erhvervet blev smadret af Mette, S, R
  og SF mv., er vi over de 100 milliarder kr.

  Medtages kommende tab hvert
  år i de næste 10 år, har covid- hysteriet
  og fanatiske mink-aktivister smidt langt over
  200 milliarder kr. i kloakken. Mette og Sofie
  Carsten Nielsen har været et par dyre damer.
  Så dyre at det har ført til udsultning af store
  dele af hospitalsvæsnet, forsvaret og den
  sociale velfærd m.m.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *