KLIMAKONFERENCEN – ET JULEEVENTYR

Så fik julen englelyd for klimaminister Dan Jørgensen. I morges kl 8:14 kunne COP 28-formanden, direktøren for ADNOC-olieselskabet Sultan Al-Jaber erklære, at nu havde man et fælles slutdokument, der opfordrede til udfasning af fossil energi. ” Sorg er til glæde vendt. Klagen endt!”, sang Dan Jørgensen, som erklærede, at vi nu havde en historisk aftale, som ville hensætte danske grønne virksomheder i forventningsfuld julefryd ved tanken om alle de grønne kontrakter, der venter forude. Aftalen blev hilst med jubel i plenarforsamlingen i Dubai og rost i verdenspressen. Et vigtigt skridt var taget på vej til en endelig udfasning af olie, kul og gas kunne man forstå.

Ikke alle lod sig dog rive med at den gode stemning. De tilrejsende aktivister fra den globale, kampberedte Klima-Jugend afviste aftalen som et blålys uden praktisk betydning. En blød hensigtserklæring uden forpligtelser eller tidsrammer for afviklingen. Dette formørkede dog ikke klimaministerens glade nissesind: ”FN kan jo ikke tvinge nogen til noget. FN opsætter retningslinjer, der guider landene, og de lande, der ikke lever op til det, vil blive udskammet af resten af verden. Det er historisk, det her”, formaner Jørgensen. I Kina er der flere hundrede kulkraftværker under opførelse, og den kinesiske regering har mange flere under konstruktion i flere lande i Afrika og Asien. Denne energipolitik er næppe udtryk for en udfasning eller ’transition away’ fra de sorte brændstoffer, så vi kan vel nu forvente, at Dan Jørgensen omgående går i gang med en offentlig og kontant udskamning af Xi Jin Ping som klimaskurk.

Det tiljublede slutdokument for COP 28 er ikke en aftale, men snarere en diplomatisk trylleforestilling med mange knaldeffekter, men uden substans. Hvis man kan få sig til at kalde aftalen for ’historisk’, må man have drukket af natpotten. Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater er totalt afhængige af deres udvinding af fossile brændstoffer. En udfasning af produktionen ville medføre statsbankerot for disse lande og vil heller ikke blive gennemført af andre producenter af olie og naturgas som Nigeria, Libyen, Angola, Egypten Israel og Venezuela. Der opdages hele tiden nye forekomster af fossile brændstoffer – ikke mindst i flere østafrikanske lande -som alle glæder sig til at tjene penge på udvindingen i de kommende årtier. Klimafyrsterne i FN har forgæves forsøgt at mase afrikanske regeringer til at satse på den grønne omstilling, men afrikanerne vil ikke være afhængige af flygtige energikilder som sol og vind. De vil have kul, gas og olie, som sikrer stabil og billig energi. Ikke noget med ’transition away’ fra de sorte brændstoffer.

Den danske grønne duks skal nok heller ikke prale for meget af sin klima-dyd. Vi råber højt om reduktion, fangst og lagring af CO2, men vil fortsat pumpe fossil energi op af vores felter i Nordsøen ligesom vi sammen med resten af EU fortsætter med at finansiere Putins krig i Ukraine ved at indkøbe enorme mængder af olie, gas og kul fra Rusland. Den internationale energibranche vurderer, at behovet for energi globalt vil stige med 50 procent i løbet af dette århundrede. Vi kan forvente en stærk indkomststigning hos flertallet af befolkningerne i Afrika og Sydøstasien, og den kommer med garanti ikke til at hvile på sol- og vindkraft, men på kul, gas og olie. COP 28-slutdokumentet indeholder også en opfordring til, at alle lande skal satse hårdere på den grønne omstilling, altså en hastigere udbygning af solfanger- og vindmølleparker, men det kommer ikke til at ske i de nye globale vækstområder, før de grønne energier kan konkurrere med de fossile brændstoffer både på pris og forsyningssikkerhed.

Blandt nøgterne fagfolk er der forståelse for, at den stigende udledning af CO2 kan være medvirkende til en stigende global temperatur. Dog kun i beskedent omfang, da andre -især kosmiske -faktorer er bestemmende for ændringer i Jordens klima. CO2 er ikke en giftgas, men livets gas, som er forudsætningen for al plantevækst på kloden. Foreløbigt har atmosfærens stigende indhold af CO2 medført, at Jordens grønne arealer er øget med 30 procent og hvedehøsten i USA med hele 40 procent. Disse kendsgerninger er man naturligvis bekendt med hos de toneangivende deltagere i COP 28. Kunsten går derfor ud på, formelt og solidarisk at tilslutte sig principperne for en grøn omstilling, men samtidig at holde sig fra at gennemføre energi-projekter, der strider mod lønsomme økonomiske principper og almen sund fornuft.

Det er derfor, at store lande som Kina, USA og Indien uden problemer kan tilslutte sig opfordringen om ’transition away’ fra olie, kul og gas, netop fordi der ikke er tale om forpligtelser eller obligatoriske tidsrammer. Både de gamle og de mange nye olie-og gasproducenter kan derfor fortsætte med at udvinde fossil energi fra eksisterende og nye forekomster, så længe der er efterspørgsel. Og det vil der være gennem hele dette århundrede.

Det historiske ved COP 28 slutdokumentet er således ikke, at denne verdens store energiproducenter nu har forpligtet sig til en udfasning af fossile brændstoffer, men tværtimod, at de inderst inde ikke tror på myten om CO2-udledningen som klimaskurk, og disponerer herefter. Det er ikke noget, de taler højt om. Men det er det, de gør.

Den 13. december 2023

87 Thoughts to “KLIMAKONFERENCEN – ET JULEEVENTYR”

 1. Skjoldungen

  Næppe alle politikere er så uvidende, at de tror på klimaysteriet. Derimod er de til fulde klare over, at hysteriet “den grønne omstilling” er et glimrende middel til at skræmme den uoplyste almue og dermed til at betale yderligere eksorbitante skatter. Ligeledes findes der vel oplyste journalister, men da de skal have smør på brødet, følger de blot trop og prædiker trosbekendelsen fra morgen til aften.

 2. Henrik Wegmann

  Ja, Skjoldungen, det er en frygtindgydende tanke, at voksne mennesker med stor indflydelse i fuld alvor sidder og debattere, om de nu lige skal skrue op eller ned for den globale temperatur – og om det skal være en, to eller måske tre grader. Det er jo det glade vanvid, og hvis de rent faktisk troede på deres eget vrøvl, så var de alle lige til den lukkede afdeling.

  1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

   Ja, kommunister og radikale bruger
   skræk-propagandaen til på snedig vis at fremme deres
   planer om at vende samfundet på hovedet, så det kan
   gøres modent til et rødt statskup der afskaffer demokratiet,
   nationen, folkehjemmet, familieværdierne, danskheden og borgerrettighederne. Til gengæld får vi multi-kulti, syntetisk
   flæskesteg, pulveriserede insekter og massevis af afgifter
   og tvangs-ordninger.

  2. E. Frederiksen

   Henrik, enig.

   Aamunds SLUTAFSNIG
   “Det historiske ved COP 28 slutdokumentet er således ikke, at denne verdens store energiproducenter nu har forpligtet sig til en udfasning af fossile brændstoffer, men tværtimod, at de inderst inde ikke tror på myten om CO2-udledningen som klimaskurk, og disponerer herefter. Det er ikke noget, de taler højt om. Men det er det, de gør.”
   SIGER DET HELE.

 3. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

  KLIMA HANDLER IKKE OM KLIMA, MEN
  OM PENGE, MAGT OG SÆRINTERESSER

  Det er en gammel videnskabelig
  sandhed at solens udstråling varierer. Den varierende
  udstråling varierer klimaet. Klima-hystaderne og co2-
  tosserne og de købte og betalte propagandister lader
  som om solen er uden betydning. De focuserer hård-
  nakket på co2, og undgår med stor omhu at tale om
  solens afgørende indflydelse på klimaet. DR bruger
  infantile og uvidende skolepiger som Gretha Tunfisk
  og Selma Montgomery som sandhedsvidner om co2,
  selvom deres viden om co2, fotosyntesen, solen og
  klima-dannelsen er minimal. Og man lader Steffen
  Kretz udtale at det har været en beskidt vane at
  bruge olie, kul og naturgas til opvarmning og energi-
  produktion. Han mener åbenbart at folk allerede
  for over tusind år siden burde have kasseret kul som
  varmekilde. Men hvordan kan man kalde det en “be-
  skidt vane” at ville undgå at fryse ihjel?

  Uden solen ville der slet ikke være noget klima overhovedet.
  Og mange undersøgelser viser at co2 er uden betydning for
  om atmosfæren er varm eller kold. Og mange facts viser at
  klima-aktivisterne er fulde af løgn, tricks og humbug. Det
  kan man læse om på nettet, især hos PragerU, Hodja og
  Youtube, Redacted, “X”, Snaphanen osv. Og der er bøger
  om solen og klimaet som kraftigt modsiger co2-hystaderne.

  Mediernes propaganda er ensrettet, smalsporet
  og skinger. Og den satser åbenlyst på massernes
  uvidenhed om de komplicerede processer der be-
  stemmer klimaet. En hoven, grådig og arrogant
  politiker-klasse og snakkende-klasse dominerer
  klima-propagandaen. Og de mange andre former
  for løgn, ensretning og hjernevask der er i gang i disse år.

  Den “grønne” omstilling er RØD og den kan meget
  let udvikle sig til et jernhårdt og blodigt diktatur.
  Det vil være klogt at følge med på nettet.

 4. ino

  Jeg har endnu ikke helt forstået hvem der startede alt dette her klimahalløj, ej heller hvorfor eller hvad målet er. At skabe uro og angst blandt jordens befolkninger for bedre at kunne kontrollere masserne, er det mål jeg oftest ser eller hører. Men er det nok?
  WHO har jo gjort det samme – skabt uro og angst på et løgnagtigt grundlag. Og nu vil de overtage beslutningsretten.
  Er det virkelig WEF’s våde drøm? Det ligner i hvert fald, og det er jo stort set det samme som FN’s Agenda 2030.
  Jeg kan bare ikke se hvem det skulle gavne.
  Er der en derude, der har den rette fortælling?

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Svaret er måske at det ikke
   er sund fornuft og næstekærlighed der regerer
   verden. Det er snarere herskesyge, grådighed, dumhed
   og ondskab. Ministre og politikere er sjældent fulde af
   medfølelse og fremsynet godhed. Man kan ikke forvente
   at de optræder logisk og hensynsfuldt. Stalin havde ingen
   grund til at myrde løs på sin egen befolkning, Hitler havde
   ikke behøvet at angribe samtlige nabolande, Thatcher
   kunne have ladet være med at føre krig om ingenting, Pol
   Pot var en rablende galning osv.

   Klima-halløjet er til fordel for røde partier der kan skræmme
   vælgerne til at stemme på dem som lover at redde dem fra
   co2. Og det er til gavn for dem som sælger vindmøller, el-biler,
   solceller og atomkraftværker. Og det skaffer indtægter til
   klima-råd, “tænketanke”, propaganda-centraler og aktivist-grupper.

  2. Henrik Wegmann

   Follow the money, Ino.
   Den grønne omstilling har skabt nogle enorme pengestrømme. Udover at fylde Statens dybe lommer, så er der vokset hele industrier op, der gerne agerer som de sidste dages hellige for at få lov til at danse med om pengetræet.

   1. ino

    Det plejer at være en god begyndelse at lede efter pengene. I Sverige er de private vindmølleselskaber ved at gå konkurs, og hvis nogen i Danmark skulle tjene penge de PFAS-svinende møllehjul, så må pengene stamme fra offentlige tilskud. Der er vist ikke så mange penge i den sektor, og er det ikke Kina der fremstiller solfangerne?
    Kina kunne selvfølgelig godt være et bud på skurken, men jeg er ikke overbevist.

    1. Henrik Wegmann

     Ja, hele den grønne omstilling er drevet af offentlige midler (brandbeskatning). Uden offentlige tilskud var der aldrig blevet solgt en eneste vindmølle, solcelle eller batteri-bil.

 5. Karl Martell

  Er der klimaforandringer? Ja – og det har der altid været, og naturligvis bør vi indrette vores kyster så de kan modstå det hårdere vejr. Men det er besynderligt, at lige præcist det land, der måske har mest gavn af en temperaturstigning, nemlig Danmark, er et af de lande, hvor vi finder flest klimaaktivister.
  Sidste års nobelpristager i Fysik John Clauser gør sig til talsmand for, at vi ingen klimakrise har, men at vi har problemer med, at producerer mad nok til klodens stærkt voksende befolkning. Måske bør man lytte lidt mere til ham og lidt mindre til en svensk teenager, som godt nok har den kæmpe fordel frem for os andre, at hun kan se Co2!
  Dommedagsprofeterne maler fanden på vægen, men vores nuværende mellemistid har endnu ikke nået samme temperaturer som sidste mellemistid – Em tiden. Den varede i øvrigt ca. 11.000 år. Til sammenligning har vores nuværende mellemistid varet ca. 11700 år.

 6. Christianborgs politik er ved at være en en almindelig dødsårsag

  Igen en herlig artikel fra Aamund.

  Det værste er dog ikke de ambitiøse planer
  om co2 afgifter, om fugledræbende 450 meter høje
  vindmøller, om solcelle-metalkasser henover marker
  og landskaber, om store afgifter på mad, mælk, tøj,
  transport osv.

  Det værste er heller ikke Franciska Rosenkildes,
  Ida Aukens, Rosa Lunds, Lars Kochs og andre
  verdensfrelseres drøm om at lille Danmark skal
  betale til 52 lande i Afrika og 135 lande i Asien
  og Sydamerika, for at de kan få råd til mere vel-
  færd, flere skoler, flere højhuse, motorveje og
  bedre hospitaler osv.

  Nej, det værste er de planer som Chrborg og
  propaganda-maskinen har om at islamisere
  og afrikanisere Danmark. Man er begyndt på
  at udskifte danskerne med kulturfremmede.
  Man er ved at overimplementere EUs planer
  for danskernes og europæernes fremtid. Man
  er i gang med at føre WEF og WHO politik ind
  i Danmark. Og man er med snigløb og salami-
  metoder ved at frarøve danskernes alt, deres
  land, deres byer, deres boliger, frihed, sikkerhed
  og fremtid og meget mere til. Danmark befinder
  sig lige nu i den største nedtur i de sidste 100
  år, og hvis man studerer de oplysninger om
  samfundet som Hodjas blog, Snaphanen,
  24nyt.dk, Den korte avis osv. har fremskaffet,
  er det indlysende at vi er på vej ind i noget som
  kan udvikle sig til de værste prøvelser og ulykker
  danskerne nogensinde har været udsat for. En
  humanitær katastrofe med endeløse rædsler er
  hvad der venter os.

  Aldrig før har Chrborgs politik været så folkefjendsk,
  hensynsløs, åndsformørket, uhyggelig og altødelæggende som nu.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   DANMARK OG SVERIGE:

   SAMFUND DER ER VED AT FALDE
   FRA HINANDEN. ALLE VÆRDIER OG
   TRADITIONER SØGES OPLØST.

   Betydelige dele af sygdomsbehandlingen i Danmark
   er kollapset. 5-6000 sygeplejersker og læger er flygtet
   fra utålelige arbejdsvilkår. Hver dag svigtes og skades
   snesevis eller hundredvis af patienter så alvorligt at
   de dør eller forkrøbles.

   Det danske militær og civilforsvar ligger i ruiner.

   Postvæsnet, retsvæsnet, fængselsvæsnet er i en
   ynkelig forfatning. Politiet er overbelastet på
   grund af flerdoblet kriminalitet og terror-trusler.

   Familiepolitikken er kommunistisk og familiefjendsk.
   Skilsmisse-systemet er woke og rabiat feministisk og
   det udøver et snigløbende, perverst og tyrannisk
   regime mod mænd, børn og hele familier.

   Man har udsat danskerne for en masseindvandring,
   et “vaccine”-program og en sådan forringelse af den
   sociale velfærd, at det har været til skade og ulykke for
   meget store dele af befolkningen. Det bortforklares
   med hykleri, fortielser og løgne.

   Man fremturer nu med WEF og WHO og EU politikker
   som angriber folkesundheden og retten til at have tag
   over hovedet. Man angriber 800.000 boligejernes
   økonomi. Og man planlægger angreb på landbruget,
   på lønmodtagerne og bilisterne samt butikker og
   mindre virksomheder.

   Danskerne diskrimineres, og deres menneske- og
   borger-rettigheder ignoreres i mange tilfælde.
   Også grundloven og demokratiet undermineres.
   Store dele af skolevæsnet og infra-strukturen
   er sparet væk. Hospitaler og regioner fyrer
   sundhedspersonale og nedlægger sengepladser
   pga. pengemangel og nedskæringer.

   Siden 2019 er det offentlige bureaukrati vokset,
   trods løfter om at det skulle begrænses.

   Svigtede valgløfter er blevet det normale. Man
   lover skamløst hvad som helst, men det er kun
   lokkemad og valgflæsk. Skattetrykket stiger, men
   trivsel og velfærd falder.

   Fridage afskaffes, pensionsalderen stiger,
   psykiatrien og ældreplejen er en skændsel.

   Men det er da altsammen ligegyldigt, mener de
   på Borgen. For det er da meget vigtigere at sørge
   for at statskassens indhold bruges på 187 fjerne
   lande og røde projekter. Hundredvis af milliarder
   bruges på alle mulige mærkelige og tvivlsomme
   formål, og så må danskerne nøjes med det der
   bliver til overs. Udlandet først, co2 først, WHO
   og EU først og danskerne sidst.

   Vi er gjort til 3. og 4. rangs borgere i vores eget land.
   Vi er dem som skal om bag i køen, til vi kan blive
   udskiftet og etnisk udrenset.

   (Se “Vacciner”, forgiftning og censur. Videoer
   hos Snaphanen og Hodja)

 7. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Danskerne er et redningsløst fortabt folkefærd.

  Ca. 80% af den danske del af befolkningen interesserer
  sig ikke ret meget for politik, men vil hellere underholdes
  af tv-serier, romaner og dameblade. De har stort set ingen
  anelse om hvad der foregår i samfundet. Så er der de vel
  18-19% som følger lidt med, og som er en smule bekymrede
  for hvad det skal ende med. Endelig er der cirka 1-2% som
  følger grundigt med ved at hente deres informationer fra
  mange forskellige kilder som bøger og nettets artikler.
  De er meget bekymrede og forstår at vi har kurs mod en
  total og fuldstændig katastrofe, der kan føre til at elendighed
  og død vil blive sendt ind i næsten alle danske hjem. Men
  de er passive og foretager sig intet der kan ændre kursen.
  De sørger end ikke for at udbrede deres viden til andre om
  at Danmark er ved at blive ødelagt for altid. Kun 1 promille
  forsøger at råbe det sløve flertal op, men uden held.

  Kort sagt: danskerne sover videre, mens politikerne og
  medierne systematisk og hver dag undergraver dem og
  slår stadig flere søm i Danmarks ligkiste. Tusinder af
  danskere er allerede omkommet som følge af politisk
  uduelighed og forræderi, og hundredtusinder af borgere
  har fået deres liv forringet og forpestet. Fremtiden bliver
  endnu mere forfærdelig, blodig og dødbringende. For
  Christiansborg og massemedierne har ingen vilje til
  at ændre kursen mod afgrunden. Man er i fuld gang
  med at smadre velfærden, retsstaten, infrastrukturen,
  demokratiet, familierne, børnene og hver enkelt
  danskers personlige økonomi, frihed, sikkerhed,
  privatliv , helbred og fremtidsmuligheder. Alt tyder
  på at fremtiden bliver som i Centralafrika, Libanon,
  Sverige, Afghanistan og Nordkorea.

 8. Flaben Fræk

  I Stein Baggers fodspor, indtil videre, uden at ryge i spjældet?
  Således er Honest Jorgen vendt hjem, ikke just i sæk og aske, fra storbyferie hos Sultan Al Jaber – Sultanen har lovet Honest Jorgen, at udfase alle fossile energikilder – Dog vistnok med den klausul, at løftet først træder i kraft når alle oliebrøndene er tørret ud?!

  Vi må håbe at Honest Jorgen har nydt ferien; han virker træt – Men det er vel også slidsomt at skulle stå model til limousinetransport, snacks, eksotiske drinks, festmiddage, osv. – Lad os se på hvad den stakkels minister, formentlig, har måttet stå ud med:
  Dry martini (double)
  Soupe aux girolles.
  Homard á l’américaine.
  Longe d’agneau grillée.
  Mousse au chocolat.
  Café arabe.
  Efter middagen:
  Cigar, Singapore Gin Sling (den originale fra Raffles Hotel)

  Ja så er den, vel sådan set, ikke meget længere…

  1. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

   Det er sjovt som regeringen og
   kommunerne altid synes at der er råd til
   luksus til dem selv og til indvandrede familier.

   Aarhus kommune har nu brugt op mod en milliard
   kroner på 12-15 storkriminelle kulturfremmede
   familier. Det er små 100 millioner kr. pr. familie.
   Det kan man da kalde et luksusforbrug. Men
   de må jo have råd til det i Århus.

   I København, Ålborg og Odense strømmer
   milliarderne også lystigt afsted, så snart det drejer
   sig om arabiske og afrikanske familier. Hvorimod
   danske familier skæres ned med sparekniven.

   Den korte avis, 24nyt og Hodja fortæller mere
   om det politiske vanvid i den lille bananstat DK.

 9. Ole Madsen

  Asger skriver: “Foreløbigt har atmosfærens stigende indhold af CO2 medført, at Jordens grønne arealer er øget med 30 procent og hvedehøsten i USA med hele 40 procent.” Så forstår jeg bedre, hvorfor man taler så meget om den “grønne omstilling”.

 10. S. Pand Jokumsen

  Dan J. er en moderniseret udgave af en typisk socialdemokratisk bodegabums, der kæfter op som havde han forstand. Det er ret sødt, når han begejstres over sprøde hensigtserklæringer.

 11. Niels Poulsen

  Klimabenægterne er ulogiske. På den ene side fremhæves, at den udledte CO2 er med til øge plantevæksten på Jorden. Den udledte CO2 har altså en effekt. På den anden side benægtes det, at den udledte CO2 medfører højere temperaturer i atmosfæren, som medfører, at Jordens iskapper smelter, vandstanden øges, vejret bliver vildere, atmosfæren kan indeholde mere vand, med skybrud og oversvømmelser til følge. Det er selvmodsigende. Begge dele er videnskabelige sandheder. Børn kan lave simple eksperimenter i skolen, som viser, at det er sandt.

  Det er kendt, at CO2 tilføres i drivhuse for at øge planternes vækst. Betyder det så, at vi bør juble over de fossile brændstoffer, som medfører, at “drivhuset” Jorden grønnes?

  Nej. For hvad nytter det, hvis høsten går tabt under skybrud og oversvømmelser?

  Det danske samfund står over for kæmpe udgifter i forhold til kystsikring, skybrudsanlæg, anlæg af søer uden for storbyerne, landmænd hvis marker oversvømmes, husejere hvis boliger og værdier ødelægges.

  Men klimabenægtelsen var slet ikke et emne på COP28. Alle deltagere anerkender de menneskeskabte klimaændringer.

  Det er opsigtsvækkende, at det er under formandsskabet af en arabisk oliestat for første gang er indskrevet i aftalen, at verdens olie-, gas- og kulproduktion skal afvikles. Efter sigende var det Kina, som overtalte Saudi-Arabien til at gå med til aftalen. Tænk, hvis verdens lande kunne samarbejde på samme måde inden for andre områder! Så var der ikke krig og fattigdom.

  At denne verdens Ebenezer Scrooge’er ikke kan se, at det er et juleeventyr, men gør nar af og håner de gode viljer – det er underordnet.

  Tak for ordet.

  1. Niels O

   “Men klimabenægtelsen var slet ikke et emne på COP28. Alle deltagere anerkender de menneskeskabte klimaændringer.”

   Jeg går ud fra, at man til møder hos Flat Earth Society anerkender, at Jorden er flad.
   Men hvad ved jeg om det. Jeg gætter bare på det logiske i det.

  2. ino

   Du fremturer, Niels Poulsen, børn kan stadig ikke lave de eksperimenter der viser at noget som helst videnskabeligt om klimaet er sandt.
   Det er ikke sådan videnskab fungerer.
   Du har ikke fattet en bønne af naturvidenskaben.
   Du roder også rundt i plantevækst, klima og CO2.
   CO2 er godt for plantevæksten, men CO2 har stort set ingen indvirkning på klodens temperatur.
   Hav en god aften alligevel.

   1. Niels Poulsen

    “CO2 er godt for plantevæksten, men CO2 har stort set ingen indvirkning på klodens temperatur.”

    Det er en “interessant” teori, at eksperimenterne med CO2 i biologitimerne er sande, mens eksperimenterne i fysik/kemitimerne er falske. Er det mon marxismen eller islam, som får temperaturen til at stige, når man tilsætter CO2 til eksperimentet? Er det mon den allestedsnærværende Greta Thunberg, der holder en bunsenbrænder under skålen, når skolebørnene ser væk?

    Prøv i øvrigt at lægge dig på Freuds bløde sofa for at opnå lidt selvindsigt. Hvorfor er du klimabenægter? Har du en benzindreven (auto)mobil? Har du et oliefyr som en af de sidste danskere? Har du aktier i olie-, gas- og kulindustrien? Har du haft en autoritær og reaktionær far, som du aldrig har gjort oprør imod?

    Fordi man tilhører den yderste højrefløj, behøver man ikke at købe hele pakken: nationalisme, islamofobi, racisme, EU- og Nato-modstand, Trump- og Putin-støtte, beskyldninger om valgsvindel, vaccinemodstand og klimabenægtelse.

    Det er faktisk en gammel konservativ dyd fra oldtiden at tage vare om naturen – hulemalerierne, de gamle egyptere, indianerne viser det – gennem bønner og ved ikke at drive rovdrift og underminere deres eget livsgrundlag. Men med industrialiseringen glemte en del af menneskeheden denne arv. Nu er denne bevidsthed heldigvis tilbage blandt verdens magtfulde beslutningstagere. Man har med en oliesheik i spidsen besluttet at udfase de fossile brændstoffer, olie, gas og kul til fordel for vedvarende energi, sol og vind.

    Tak for ordet.

    1. Tennis-spilleren

     Begynder at tro at Niels Poulsen
     måske alligevel ikke kommer fra EL
     eller R, men fra “Alternativet”. Hvis
     forkvinde Francisca Rosenkilde er en
     utopisk fantast, en tomatrød drømmer,
     en woke og co2-religiøs feminist. Som
     ønsker landbruget nedgjort ved hjælp
     af tvang, straf og drastiske indgreb. Hun
     vil også bestemme hvad folk må spise
     og forbruge, og hun tror på EU, FN, DR
     og WHO. Fruen synger med på alt hvad
     EL, R og co2 lobbyisterne synger om.
     Og lægger så sine religiøse fantasier
     oveni. NP gør det samme.

    2. Nicolai E

     Fuuuck hvor er Nuller Pølsen dog enormt dum at høre på… det er lige før det er skægt…

  3. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

   Det er løgn at der står i aftalen at
   O, G og K produktion SKAL afvikles. Der står
   kun at man opfordrer til det. DR og andre medier
   forvrænger teksten. Ino har ret i at co2 via foto-
   syntesen fremmer plantevæksten, men uden at
   luftens temperatur påvirkes. Og Aamund har ret.
   Derimod er 75-85% af hvad NP skriver noget vås.
   Se hvordan han vrøvler løs i foregående debatstriber.

   Solen styrer vejrforandringerne. Som har fundet sted
   med korte mellemrum i over 100 millioner år. Se
   “Dansk Vejr i 100 år” fra Lademanns forlag. (1891-1991)

   De særinteresse som dominerer klima-propagandaen
   er ude på at udnytte danskerne, og de naive og
   uvidende falder for deres “videnskabelige” påstande.
   Ligesom de faldt for løgnene om “pandemien” og
   “vaccinerne”, ligesom de faldt for de woke feministers
   løgne om ligestilling, glaslofter og multi-kulti, ligesom
   de faldt for løgnen om at det er Danmarks ansvar at
   redde hele verden, ligesom de er faldet for mange
   andre medie-løgne.

   Enhver kan hurtigt få meget mere at vide om solen
   osv. ved at se videoer og artikler hos PragerU og Hodja.
   At NP og NO nægter at mindske deres uvidenhed ved
   at tage oplysninger ind fra nettet, viser blot at de er
   ignoranter.

 12. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

  .. eller 179 platugler

  MERE PSYKIATRI ER NOK DEN ENESTE REDNING,
  HVIS BORGENS POLITIK SKAL FORHINDRES I AT
  GØRE KÅL PÅ DANSKERNE OG DERES FREMTID.

  Regeringen S, V, Ms popularitet er styrtdykket,
  og det er da også en uduelig og forfærdelig regering.
  Men oppositionen er da også forfærdelig. Alt i alt
  er Christiansborg en byld på samfundslegemet.
  Den samlede politik er så ideologisk og verdensfjern,
  så kold og kynisk overfor danskerne, så hensynsløs,
  kortsynet, asocial og katastrofal, at der bliver
  kortere og kortere mellem danskere som mister
  deres job, som oplever skilsmisse, som rammes
  af knivstik eller indbrud, eller af nye regler og
  stramninger og nye afgifter.

  Og der er brancher som presses ud i fallit og
  konkurs, pga. lovsjusk og tåbelige beslutninger.
  Og der er patienter som må vente alt for længe på
  at få deres alvorlige sygdom behandlet. Og så er
  der den konstante mishandling af gamle, børn og
  unge, voldsofre, trafikofre og pårørende.

  Hvad har Mette, Lars Q, Jacob/Troels og de øvrige
  partier gjort for at rette op på samfundets dårligdomme?

  Ja, gennem årtier har de praktisk taget INTET foretaget
  sig i den retning, tværtimod er næsten alle tilstande
  i samfundet kun blevet ringere og ringere, værre og
  værre. EL, SF, R, V og K er helt håbløse. Og de nye
  partier “Alternativet”, NB, LA og M er også ude på
  overdrevet.

  Franciska R. hader landbruget, van Opslagh går
  ind for kokain, SF elsker masseindvandring, EL
  er ekstrem og R-partiet er en dødskult. S, V og
  K er tre udbrændte partier der kun er med
  for magtens og privillegiernes skyld.

  Men folks hukommelse er kort, og ungdommen har ikke
  oplevet Danmark som det var inden 1968-70 hvor marx-
  isterne kom til fadet. Og lige siden har den stået på
  indoktrinering i skolerne, og ensretning via radio og tv.

  Halvdelen af Chrborg burde omdannes til et psykiatrisk
  hospital hvor politikerne kunne tilbydes indlæggelse
  eller ambulant behandling. For nye medlemmer af FT
  burde en 14 dages behandling med anti-psykotisk
  medicin nok være obligatorisk. Efter mere end 2 år i
  FT burde behandlingen gentages.

  Der er nok ikke andre måder hvorpå det kan
  forhindres at Danmark og danskerne ender i den
  bundløse afgrund som Frankrig, Sverige, Belgien,
  Grækenland og Italien er på vej ned i.

 13. Flaben Fræk

  Mere COP28. Sorry! – Ved en næsten umulig tilfældighed lykkedes det mig ufrivilligt, at tune ind på en af Der Helveg-Sängerknabens-Facebook profiler – Ikke, The Ålborg Cement Killer, men den anden; I ved ham som på en god dag ligner en karikatur af Goodfellas skuespilleren Ray Liotta – Den brave Helveg forkyndte på profilen, at han (efter have lukreret på en badebillet til COP28) var hastet hjemme for at passe sit arbejde i EU Parlamentet… (?)

  Gad vide hvor mange plejehjemspladser, sygeplejerskestillinger, osv., den badebillet har kostet landets sagesløse pensionister? – Lårtykke stråler!

 14. Henrik Pedersen

  Jeg er skuffet over Aamund.

  Jeg er støtter op om den etablerede videnskab og understøtter selvfølgelig videnskabens overbevisning om, at det er den menneskeskabte udledning af kultveilte, der er årsag til den herskende globale opvarmning.

  I enhver videnskab er der opponenter, som hævder, at de sidste landvindinger er påviselige. Således var der også i 1920’verne adskillige forskere, der med nonsens i pamfletten “100 Autoren gegen Einstein” på pseudovidenskabeligt grundlag forsøgte at imødegå Einstein.

  På samme måde klamrer Aamund sig til de få båtnakker, som savner enhver form for konsensus på nær hovedparterne i denne blog, der ikke aner en dyt om seriøs videnskab.

  Jeg giver Aamund ret i, at COP28 er lutter luftige løfter uden forpligtelser. Men jeg hæfter mig trods alt ved, at COP28 anbefaler opførelsen af en tredobling af atomkraftværker.

  Som civilingeniør og elev på DtH (senere Danmarks Tekniske Universitet) fulgte jeg forelæsningerne af prof. Poul Ølgaard og lektor Uffe Korsbæk i reaktorfysik og ser frem til, at en væsentlig del af danmarks energiforsyning kommer fra kernekraft frem for det mere ustabile sol og vind. Gerne i min baghave herude på heden.

  Summa Summarum. Det er en kendsgerning, at global opvarmning er en kendsgerning, og at opvarmningen hovedsageligt skyldes den menneskelige udledning af kultveilte i atmosfæren.

  Jeg medgiver gerne, at der skal være plads til andre opfattelser, men de udgør en ubetydelig minoritet. Minoriteter kan også have ret, men mht. klima tror jeg, de er galt afmarcheret.

  1. Niels Poulsen

   Man kan også nævne professor i teoretisk fysik, Bent Elbek, som var med til at stifte REO – Reel Energioplysning, som stadigvæk findes:

   https://reo.dk/

  2. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Den ægte og etablerede videnskab
   har forlængst fastslået at co2 er en absolut nødvendighed
   hvis der skal være plantevækst. Uden co2 ingen træer, buske,
   blomster, græsplæner eller kartofler. Og landbrug, køer, får,
   heste og høns ville også forsvinde. Alt med brød, mælk, frugt
   og vindruer ville også være fortid. Uden co2 vil alle mennesker
   dø af sult.

   Den “videnskab” MSM henviser til, eksisterer ikke, men er
   et politisk og journalistisk bluff-nummer. Både HP, NP, NO
   og PS har villigt ladet sig narre. De har alle fire det tilfælles
   at de ikke gider høre på ægte eksperter, videnskabsmænd,
   læger, forskere og nobélprismodtagere i fysik, medicin og
   kemi osv. Ja, de er stolte over på forhånd at have lukket
   øjne og ører for nyere informationer fra nettet. De er som
   var de iført skyklapper, ørepropper og bind for øjnene.

   Har HP nogensinde været ingeniør, eller er der tale om
   lånte fjer?

  3. Nicolai E

   “Summa Summarum. Det er en kendsgerning, at global opvarmning er en kendsgerning, og at opvarmningen hovedsageligt skyldes den menneskelige udledning af kultveilte i atmosfæren.”

   Nej nej og atter nej, det er det ikke…!!!

   Følg dog med din halvstuderede hjernevaskede båtnakke

  4. Karl Martell

   Jamen Aamund har ret, og du har uret.
   Jeg ved ikke hvorfor, men dissidenter får mundkurv på. Henrik Svensmark får ikke længere forskningsmidler. Sidste års Nobelpristager i fysik John Clauser er pludselig slettet fra talerlisten hos IMF. Han havde formastet sig til at kritiserer de computerbaserede klimamodeller, som forudseer fremtidens klima. Modellerne skulle overdrive visse elementer 200 gange.
   Som Svensmark mener han at skyerne abedoeffekt er styrende for klimaet. Han siger ligefrem at vi ikke har en klimakrise, men at vi har en udfordring med at skaffe fødevarer nok til verdens voldsomt stigende befolkning.
   Ser vi på klodens historie, har vi nu et rekord lavt Co2 indhold i atmosfæren. Godt nok var det lavere i 1850, men det var også ved den lille istids sidste krampetrækninger, det er forhåbentligt ikke den temperatur man definerer som normalen.

  5. Rasmus Modsat

   Der er påvist statistisk korrelation og intet mere. Du er et vrøvlehovede.
   Korrelationen er sanddsynligvis større ifht samlet skattetryk, globalt gdp, mængden af muslimer i vesten, og faldende skovmængde, antallet af offentligt ansatte. Find selv på flere. Det vil naturligvis være karrieremæssigt selvmord for en forsker at komme med data for sådanne korrelationer. Galskaben længe leve. Religiøse tosser.

  6. John

   Måske kan du oplyse båtnakkerne om hvordan 1/2% af atmosfæren kan løfte planetens temperatur med mere end 60 K. ?

 15. Jc Holland

  1000 tak til Asger Aamund for at fortælle om de lalleglade skuespillere i COP28 der tror de kan trumfe solens stråler.

  Idag var skuespillerne også i aktion i Bruxelles. Det kræver absolut enighed at starte optagelses-forhandlinger med Ukraine. Derfor fik Orban nogle penge under bordet for at forlade lokalet så resten af EU enstemmigt kunne få deres vilje. Så GENNEM-KORRUPT man tror det er løgn.

  Europa-Unionen = Sovjet-Unionen

  1. Niels Poulsen

   Der er ikke noget nyt i, at den yderste højrefløj kan købes for penge. EU har tilsyneladende flere af dem end Putin.

   Det forlyder, at Mulle fra Ungarn endda spiste en skovsnegl, inden han blev lukket ind på de bonede gulve igen.

   Men lur mig, om vi ikke om et stykke tid igen ser Orban stå og smile ved siden af ondskabens fyrste, trojansk hest som han er for det russiske regime.

   1. Henrik Pedersen

    Læs denne glimrende artikel i JP med overskriften “Derfor valgte Ungarn Orbán” om Orbans motiver og handlinger for at blive ved magten i et Ungarn, der siden 1956 har afskyet Rusland/Sovjetunionen:

    https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE16675897/derfor-valgte-ungarn-orban/

 16. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

  ARTIKEL HOS HODJA, 14. dec. :

  “Den skide fadbamse & co. vil afskaffe Danmarks veto-ret”

  Snaphanen: “Vacciner”, helbredsskader og censur”

  1. De tre musketerer

   Danmark, hyklernes paradis.

   Falskhed, hykleri og løgn fylder
   så meget i statsradioens programmer om samfund
   og politik, at man kan blive helt deprimeret. “Man
   merkt die Absicht und wird verstimmt”. Man
   fornemmer hensigten og bliver trist.

   Tag f.eks. P1-debatterne. De tilrettelægges altid
   sådan at det mere handler om propaganda end om
   debat. De forenede dødsboer EL, de Radikale, de
   woke feminister samt ekstremisterne i Alternativet
   og SF mv. favoriseres konstant. Og klima-aktivisterne
   får deres helt egne radio-serier.

   Der er ikke langt mellem tosserne, hyklerne og de
   korrupte i udsendelserne. De suppleres ofte af
   asociale eller top-arrogante typer.

   I dag var der en Monica Rubin fra M, Lars Fadøls
   helt eget private parti. Hun mente at det var en
   fin og afbalanceret skatte reform der giver nogle
   få og små håndører til almindelige lønmodtagere,
   og slet ingenting til arbejdsløse, pensionister og
   kronisk syge. Men skattelettelser på 9000-11.000 kr.
   pr. md. til folk med million-indtægter, som f.eks.
   ministre, MF’ere og hende selv. Og Pape fra K
   kaldte det at pengene ligger bedst i borgernes
   lommer. Det var nok sine egne lommer han tænkte på.

   Pelle fra EL mente selvfølgelig at der ikke skulle
   gives skattelettelser. (Det vil heller ikke ske for
   ret mange, for jævne danskere vil blive pålagt
   nye afgifter oveni de 51 nye siden 2017 el. 19)
   Pelle går nemlig meget op i at hjælpe fattige og
   vanskeligt stillede danskere. Men han glemmer
   altid at fortælle at uden de rødes skøre indvan-
   drings- og klima-projekter mv. ville der være
   mindst 500 milliarder kr. mere pr. år til de
   stressede , udplyndrede, fattige, syge og vanskeligt stillede.

   Men den slags danskere betragtes af politikerne og
   medie-tumperne som white trash, hvidt affald,
   stemme-kvæg og untermenchen. (Egentlig er kun
   politikere og korrupte medløbere rigtige mennesker,
   bare spørg Lars, Mette og Troels osv.)

 17. Niels Poulsen

  COP29 vil næste år blive afholdt i Aserbajdsjan. FN fortsætter altså succesen med at lade olie- og gasproducerende (og muslimske) stater være værter. Det rykker. Det skaber resultater for den grønne omstilling og udfasningen af de fossile brændstoffer, hvor paradoksalt det end må lyde. Det gamle ordsprog passer tilsyneladende ikke. Hvis man betror ræven at vogte gæs, vil den arbejde i den gode sags tjeneste.

  Tæskeholdet fra Aamunds blog bliver forhåbentligt ikke inviteret til klimatopmødet. Man ser det for sig, hvordan de vil gå løs på statslederne, videnskabsmændene og ngo’erne med baseballkøller og bandeord for at belære dem om den yderste højrefløjs alternative naturvidenskabelige sandheder 🙂

  1. ino

   Altså, Niels Poulsen, politik har du heller ikke fået rigtigt fat på. Det er stort set altid socialisterne der slår til Søren, når deres argumenter ikke slår til.

   1. Niels Poulsen

    En søgning på Google f.eks. “climate scientists threatened” viser artikler om, at klimaforskere bl.a. modtager dødstrusler. Det er nok ikke det røde Greta Thunberg-segment, som står bag.

    Danske videnskabsmænd fortæller, at de af frygt for repressalier ikke tør dele deres forskning med offentligheden . Under Corona-pandemien var danske epidemiologer udsat for trusler og chikane. Flere trak sig fra debatten.

    Der var også den uhyggelige demonstration med sortklædte mennesker, som brændte en dukke af af statsministeren af og opfordrede til at smadre den danske hovedstad, som bragte mindelser om Trumps statskup 6. januar 2021.

    Det er fair nok at være modstander af masseindvandringen og velfærdssamfundet og andre traditionelt højreorienterede standpunkter, men når det ender, som det er endt, med antividenskab som klimabenægtelse og vaccinemodstand, med angreb på den etablerede naturvidenskab, så står jeg af.

    Tak for ordet.

    1. ino

     Jeg bliver nok nødt til at svare dig, Niels Poulsen:
     1. Google har længe ikke været til at stole på
     2. Danske epidemiologer har ikke fortalt den fulde sandhed under “Coronapandemien”
     3. Jeg var ikke til stede ved demonstrationen af “sortklædte” mennesker, men jeg ved at opfordringen til at smadre byen var at det skulle ske på en ikke-voldelig måde
     4. Der var intet statskup den 6. januar 2021, ej heller et forsøg derpå
     5. Der er stort set ingen der benægter at klimaet har mildnet sig
     6. Og hvad “vaccinerne” angår, så udgør de den største forbrydelse inden for lægevidenskaben nogensinde. Folk blev og bliver mere syge af at få sprøjten. Det er bevisligt, modsat dine barnlige eksperimenter på folkeskoleniveau2

     1. ino

      Der skulle ikke have været et 2-tal til sidst; beklager.
      Sov godt.

     2. Blot en bemærkning

      Som INO har påvist to gange,
      er det tidsspilde at læse NPs kommentarer.

      I foregående tråde er det blevet
      påvist mange gange af diverse
      bloggere. NP, HP, PS og NO er
      til grin, men det er de ligeglade
      med, for de er kun med for at
      at forstyrre og forvirre. De er
      ægte net-trolde.

 18. Tennisspilleren

  Sikke noget barnagtig fabuleren NP leverer 13.17.
  Niveauet er som hvis en 8-10 årig pludrede løs.
  Det med FN er vås, det med ræven er vås, det
  med køller og bandeord er vås. Det hele er vrøvl.

  Er NP en 100-årig der
  går i barndom, eller er han en teen-ager der
  gik i stå og aldrig blev voksen? Ryger han hash
  eller drikker han dagen land? Det får vi nok
  aldrig svar på.

 19. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

  LØGNENS LAND, ONDSKABENS RIGE,
  TÅRERNES DAL, KRIGENS HUS OG GLOBALISTERNES TEMPEL.

  Om Danmark efter 1950 eller 1960
  kunne man skrive et drama der ville svare til de
  islandske sagaer. Et drama af bibelske dimensioner.
  En fortælling så fyldt med svig, tragedie, kamp, løgn,
  heltemod og blod, slid og slæb, vanvid og ondskab,
  storhed og vælde, smålighed og usselhed, dumhed og
  geni, at det er en skam at vi ikke har en Shakesspeare
  eller H. C. Andersen til at sætte ord på.

  Det kunne blive fortællingen om hvordan et demokrati,
  en retsstat, en velfærdsstat, endte i galskab, dødskrampe
  og kollektiv selvødelæggelse. Et epos om skæbner som
  blev knust under globalismens, korruptionens og forbry-
  delsens tunge damptromle.

  Men det kan ikke betale sig at skrive en bog om den
  danske nations undergang og selvmord. For den bliver
  til nytte for ingen. For om 50 år vil Danmark være ophørt
  med at eksistere. Danskheden vil knap nok være et fjernt
  minde. Om 50 år vil forfatteren være død, og alle læserne
  vil være døde, eller gjort til slavearbejdere og zombier. Ja,
  måske vil der allerede om mindre end 1 år være et totalt
  forbud mod bøger og skrifter der beskriver virkeligheden.
  Sandheden er på vej til at blive kriminaliseret. Enhver
  form for kritik af udviklingen hen imod udslettelsen, vil
  blive strengt forbudt.

  Derfor kan det ikke betale sig at skrive beretningen om
  hvordan danskerne på få årtier ødelagde alt for sig selv.
  Med naivitet, uvidenhed, glemsomhed, nihilisme,
  kommunisme, pladderhumanisme, islamisme og et
  væld af teknologiske “fremskridt” og forrykte projekter.

  3000 års Danmarkshistorie er ved at slutte. Lidt endnu
  har vi dog vores jul og lidt fremtid i behold. Lad os håbe
  vi får en god jul og en festlig finale på det sidste stykke
  vej inden nationen og folkehjemmet forsvinder ned i
  det politiske kviksand.

 20. PS

  Burde måske hellere have sluttet:
  Inden nationen forsvinder ned i sumpen, ned
  i det politiske kviksand, ned i afgrundens mørke,
  ned i det samfundsskabte totalitære helvede.

 21. Træt

  Hvis man betragter Niels Poulsen som en karikatur, hvis opgave er at trække parnassets “sandheder” ind i dette forum, så vi selv slipper for at konsumere den samlede løgnepresse, så er han langt lettere at holde ud.

 22. Flaben Fræk

  Off Topic – Gad vide om ståhejet omkring den påståede terrortrussel er et stunt, søsat for at aflede befolkningens opmærksomhed fra regeringens galoperende/accelererende møgsager – Kvitteret med (naturligvis gedulgte) bevillinger til gutterne med skæg og blå briller?

  Er tegnene ikke tydelige; en løsladt af mangel på beviser og fire anholdt in absentia – Dette stunt er vel det tætteste vi kommer på fortællingen om the bogeyman?

  1. Niels Poulsen

   Spot on. Det lyder meget mere sandsynligt end klimabenægternes og vaccinemodstandernes falske teorier 🙂

   Her er i øvrigt DMI’s vurdering af COP28:

   “DMI deltog som del af den danske delegation. DMI er nemlig både den danske regerings klimarådgiver gennem Nationalt Center for Klimaforskning, NCKF, og kontaktpunkt for FN’s klimapanel, IPCC.

   En af DMI’s udsendte til mødet var chefen for NCKF, Adrian Lema. Han fulgte forhandlingerne og vurderer, at den nye internationale klimaaftale er historisk på flere områder.

   “Omstillingen væk fra fossile brændsler indgår i teksten, og der efterspørges handlinger i dette årti. Aftalen indeholder også et mål for tredobling af vedvarende energi og fordobling af energieffektivitetsforbedringer inden 2030. Det er unikt,” siger han.”

   https://www.dmi.dk/nyheder/cop28-historisk-klimaaftale-med-skoenhedsfejl

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    Niels Poulsen der er det modsatte
    af et universal-geni taler om klima-benægtere.
    Men det som benægtes er ikke klimaet, men
    påstanden om at co2 er afgørende for atmos-
    færens temperaturer. Og det er det en bedra-
    gerisk påstand, uanset hvor mange gange den
    gentages. Og det vil ikke være i befolkningernes
    interesse at bruge hundredvis af milliarder kr.
    eller euro på at suge co2 ud af luften. Hos
    PragerU er der videoer om co2, el-biler og
    vindmøller osv.

    Hvad Covid-“vacciner” angår, er der nu tusindvis
    af læger, forskere, sygeplejersker, patienter og
    pårørende mfl. som advarer imod skrækkelige
    bivirkninger. Man er da vist korrupt eller dum
    som en stud, ged eller høne, hvis man ikke
    gider sætte sig ind i hvad der er fremlagt af
    beviser og indicier for giftige følgevirkninger.
    Som har skabt overdødelighed i flere lande
    Der tales om millioner af pludselige og helt
    uventede dødsfald, selv blandt børn og unge
    med et tilsyneladende strålende helbred.
    Kritikken af Pfizer, Moderna og Biontech er
    hård og afslørende. Som Ino skriver er der
    tale om den største medicinske skandale
    i verdenshistorien.

    1. Niels Poulsen

     Ifølge Den Danske Ordbog defineres klimabenægter som en “person der på trods af videnskabelige beviser nægter at acceptere at klimaet ændrer sig, eller at ændringerne er menneskeskabte”.

     https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=klimaben%C3%A6gter

     Klimabenægter giver også mindelser om holocaustbenægter, hvilket i høj grad giver mening, da antallet af ofre for de menneskeskabte klimaforandringer er sammenligneligt med antallet af ofrene i de nazistiske udryddelseslejre og på sigt vil overgå dem. Eksperternes forsigtige skøn er, at der fremover vil dø 250.000 mennesker om året på grund de menneskeskabte klimaforandringer.

     Det synes jeg godt, at du som ekstrem klimabenægter kan overveje. Vil du gerne være olie-, gas- og kulindustriens David Irving, som blev idømt 3 års fængsel for holocaustbenægtelse i Østrig?

     1. Nicolai E

      Dum dummere Nuller Pølsen…

      Nuller Pølsen = logikbenægter = realitetsbenægter = virkelighedsfjern = myndighedsekstremist = rødradikalperfiddumtsvin. GFYS

      Ordet er ikke dit.

     2. Niels O

      Tusind tak for at advare folk mod at benytte ordnet .dk til at slå ord og begreber op på internettet, da der åbenbart her benyttes farvede ord og holdningsladede definitioner og ikke neutrale fagudtryk.

      Egentlig ganske rystende at konstatere, at dette er tilfældet.

     3. Niels Poulsen

      Cambridge Dictionary definerer climate denier som:

      a person who does not accept that climate change is happening, or does not accept that it is caused by human activity such as burning fossil fuels

      https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/climate-denier

     4. Niels O

      Tak, det var bedre.

     5. John

      Ingen benægter at jordens temp er steget lidt sidste 140 år.
      At det er menneskeskabt er en teori. Det kan være naturlig variation. Det kan være begge dele. Der findes ingen bevis for nogen af delene.
      Du er misinformeret som de fleste andre.

 23. Ulla Hansen

  Kan siden aamund.dk ikke få et ssl certifikat på, min browser brokker sig hver gang

 24. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

  Snaphanen:

  Covid stik – næh tak!

  Sygeplejersker og læger: En forbrydelse mod menneskeheden.

  13. dec: “Vacciner” mod corona/covid: Legemsskader, mord
  og censur af sandheden.

  7. dec.: Dr. Yeadon taler til parlamentet i England.

  EBs netavis: Regeringen er historisk upopulær

  Mange vælgere er dybt skuffede over S, V og M.

  Nettet fortæller at Mette & co. har ødslet mange
  milliarder kr. væk via dilettantisk håndtering af
  “pandemien”, herunder restriktioner, ruinering
  af firmaer og indkøb af unyttige, ubrugelige,
  skadelige og giftige “vacciner”.

 25. Niels Poulsen

  Dansk Industri er overvejende positiv over for COP28-aftalen:

  “Det er en kæmpe sejr for Danmark og danske virksomheder, at vedvarende energi skal tredobles og energieffektivisering fordobles. Vi havde håbet på en mere ambitiøs og bindende aftaletekst om udfasning af fossile brændsler, men slutteksten er et kompromis, der har krævet politisk knofedt. Vi glæder os over det flotte grønne fingeraftryk, og så skal vi arbejde videre med den internationale indsats for at få fossile brændsler udfaset,” siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

  “Mange lande har sat ambitiøse klimamål, og flere har allerede blikket rettet mod Danmark og danske virksomheders grønne kompetencer og løsninger. Men nu er der altså 200 lande, der skal udfase fossile brændsler og indfase grønne løsninger, og vi regner bestemt med, at der bliver endnu større rift om grønne danske produkter, fordi verdenssamfundet godt ved, at Danmark er foran på det punkt,” siger Lars Sandahl Sørensen.

  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13762446/di-om-cop28-aftale-vi-skal-indfase-gronne-teknologier-og-udfase-fossile-braendsler-hurtigt?publisherId=5524343&lang=da

  1. Tennis-spilleren

   Niels Poulsen er et godt eksempel på
   en uvidende, naiv og historieløs gennemsnits-vælger.
   En hvis meninger er fuldstændig styret af den frem-
   herskende propaganda. Der er 0 selvstændig tænkning.

   I Nazi-tyskland ville han have stemt på Hitler, i Kina på
   Mao, i Sovjet-unionen på Stalin og i Cambodia på Pol Pot.

 26. Overfor politikeres budskaber er mistro tit det klogeste

  Der er meget pjat og tarvelig journalistik
  på EBs netavis, men ind i mellem også
  gode artikler. I dag er der noget om den
  skamløse og dødssyge “skattereform” der
  skal hive flere penge ud af boligejerne.
  Ejendomsvurderingerne er endt i noget
  som ligner kaos, idioti og en af de sædvanlige
  IT-skandaler hvor milliarder af kroner går til
  spilde.

  Ganske unødvendigt afskaffede man de fornuftigt
  virkende LOKALE vurderinger. Lars Ulykke ville have
  dem centraliseret. Derfor har vi nu et kaos og roderi
  uden lige. Og almindelige boligejere risikerer at
  måtte gå fra hus og hjem.

  Systemet er nu så kompliceret at nærmest ingen kan
  hitte rede i det. Da slet ikke politikerne.

 27. Niels Poulsen

  Her er en videnskabelig artikel, som kobler konspirationsteorier om de menneskeskabte klimaforandringer, herunder klimabenægtelse, til psykisk sygdom, herunder personlighedsforstyrrelser.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8499632/

  I takt med de menneskeskabte klimaændringers kommende ødelæggelser af offentlige og private værdier kan man alvorligt befrygte de personlighedsforstyrrede klimabenægteres reaktion. De fossile brændstoffers æras apokalyptiskes afslutning kan sammenlignes med Sovjetunionens sammenbrud, hvor rettroende kommunister i Vesten begik selvmord. Når et menneskes livsløgn dør, kan vreden både rettes indad og udad. Selvskadende adfærd er én ting. Man kan imidlertid også alvorligt befrygte, at klimabenægterne retter vreden udad og begår terror mod den grønne omstilling, vindmøller, solcelleanlæg og elbiler, som man så det tilsvarende med vaccinemodstandernes terror mod vaccinesstationerne under coronapandemien.

  Derfor stiller jeg et beskedent forslag om, at der oprettes et nationalt superhospital og -plejehjem til behandling af klimabenægtere med relevant medicin fra Pfizer og Moderna og ekspertbistand fra WHO og WEF. Det nationale behandlingscenter for klimabenægtere må for min skyld gerne placeres i Grønland, og skal naturligvis indvies af de humanistiske foregangsskikkelser Klaus Schwab og Greta Thunberg.

  Som et af verdens bedste velfærdssamfund har Danmark naturligvis et ansvar for at tage os af vores sårbare borgere. Det manglede bare.

  1. Henrik Pedersen

   Spændende artikel du henviser til.

   Grundlæggende synes jeg det er ufint at imødegå opponenter med psykiske diagnoser fremfor med saglig argumentation.

   Alligevel kan jeg ikke dy mig for at henvise til følgende artikel fra de samme forfattere med overskriften:

   “The Contagiousness of Memes – Containing the Spread of COVID 19 Conspiracy Theories in a Forensic Psychiatric Hospital”

   https://typeset.io/papers/the-contagiousness-of-memes-containing-the-spread-of-covid-4mq19husmv

   Her tænker jeg på det maniske menneske, der i indlæg efter indlæg fremturer med det samme Covid-19 nonsens, helt uafhængigt af og irrelevant mht. Aamunds oplæg.

  2. Henrik Pedersen

   Tilføjelse: Napoleon XIV: ‘They’re coming to take me away’

   https://www.youtube.com/watch?v=hnzHtm1jhL4

   1. Nicolai E

    Så kører dum og dummere igen… Nuller Pølsen og Hedetossen gir’ den gas og afslører for øvrigheden deres virkelige hadspruttende indre hvor de mentale tandhjul har mistet ethvert bid efter årevis af hjernevask på kogeprogram…

    Egentlig lidt trist at observere så mentalt ustabile ynkelige personager på slap line… men der er vel snart ledig plads på hospice hvor I kan rådne færdigt.

  3. ino

   Meget morsomt, Niels Poulsen. Jeg bemærkede at artiklen netop ikke fastslår som en kendsgerning at temperaturforandringer er menneskeskabte.

   1. Niels Poulsen

    Det er to psykiatere, som i nationens interesse er bekymrede for klimabenægternes ve og vel, men som eksperter holder de sig inden for deres eget fags gyldighedsområde.

    Det er ikke som almuen på Aamunds blog, som angriber klimaforskningen og undervisningen på vores uddannelsesinstitutioner, fra folkeskolen til universitetet.

    Nu er der her tæt op til jul forvarsel om stormende kuling og forhøjet vand lighed med oktober. Igen må I klimabenægtere finde sandsækkene frem og forberede jer på storm- og vandskader på jeres boliger, mens I forbander den etablerede naturvidenskab.

    Jeg giver de to engelske psykiatere ret. Hvornår detonerer klimabenægterne, sprængfarlige bombere som de er?

 28. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Regeringen forlanger nu at hospitaler, skadestuer
  og regioner skal spare tusindvis af millioner af kroner.
  Det betyder afskedigelser af læger, sygeplejersker og
  andet sundhedspersonale. Og sengepladser og hele
  hospitaler skæres væk. ( også skoler m.m. nedlægges)

  Hvordan rimer det med at Mette, Lars og andre
  politikere påstår at Danmarks økonomi er bomstærk,
  at der er et “råderum” på 68 milliarder, at Danmark
  er et af verdens rigeste lande, at der er råd til at
  bruge over 100 milliarder kr. på Ukraine, over 200
  milliarder kr. på “grøn” omstilling, vindmøller og
  afskaffelse af landbrug??? Samt milliarder på endnu
  mere indvandring. (Det sidste snakker man dog ikke om)

  Nu forringes også studerendes vilkår. Og folkepensionen
  som er forringet med 15-20% pga. inflationen, rettes ikke
  op. Og boligejerne og bilisterne presses endnu mere.

  Leverer Chrborg andet end forringelser?

 29. Karsten Lund

  @
  Danmark er et misrøgtet og misregeret land
  18/12/2023 at 21:56

  Jamen Danmark er skam stadig ét af verdens rigeste lande.
  Desværre er det ikke længere rent økonomisk, men på dårlige erfaringer!

  Og disse dårlige erfaringer er et udslag af, at et stort vælger flertal – valg efter valg – har stemt på “ansvarlige” politikere, som igen og igen har brugt penge på dem og det, som ikke er nødvendigt.

  Derfor må flere og flere i dag give afkald på det som er nødvendigt!

  Længere er den ikke.

  1. Finn Jensen

   Karsten Lund
   Enig

 30. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik n

  En ægte super-ekspert, dr. Malone,
  anklager nu Pfizer, WHO, WEF og den
  amerikanske regering for at være medskyldige
  i massedød. Også en anden super-ekspert, den
  tidligere Pfizer vice-direktør M. Yeadon, advarer
  mod gift-virkninger.

  Hos EBs netavis skrives der om at Mette Fupsen
  forsøger at redde resterne af sit ansigt.

  Der stationeres nu USA-soldater rundt om i
  det yndige land. Herunder sandsynligvis atom-
  bomber. Samtidig har vi fået endnu et indblik
  i at det danske forsvar stort set er sparet væk,
  eller sendt til fjerne lande. Af civilforsvaret er
  intet tilbage.

  1. Niels Poulsen

   Det passer meget godt med min tese om, at den yderste højrefløj er de nye kommunister.

   Før i tiden var det venstrefløjen, som råbte “Yankee Go Home” og angreb “storkapitalen”. I dag er det den yderste højrefløj, Putin-støtter, EU- og Nato-modstandere, vaccinemodstandere og klimabenægtere som den udgøres af.

   1. Træt

    Vi kan jo håbe på at Buster IV vil virke som planlagt på dig, “Niels Poulsen”

    1. Niels Poulsen

     Er det et våben?

     1. Træt

      Tja. Til at bremse con-vid 19 virker booster “vaccinen” jo ikke, den er bedre til at fremme cancer og fremskynde blodpropper

     2. Niels Poulsen

      Jeg skal ikke kunne udtale mig om “con-vid 19”, men Pfizers og Modernas vacciner medførte flokimmunitet og satte en stopper for covid19-epidemien.

      Over 90 procent af den danske befolkning tog tre skud for fællesskabet.

      Vaccinemodstanderne kørte på fribillet.

      God fornøjelse til det antividenskabelige segment med den kommende CO2-storm, Pia.

     3. ino

      Dette svar skulle have stået længere nede, men der var ikke plads.
      Til din orientering fik jeg to stik og en booster, hvorefter jeg fik en omgang covid-19! Det var den “immunitet”!
      Heldigvis tager jeg godt med D-vitaminer, så det var overstået på 2-3 dage.

     4. Niels Poulsen

      Vaccination af befolkningen er ikke nogen garanti mod, at den enkelte ikke bliver syg. Mange forhold kan spille ind. Virus muterer f.eks. hele tiden.

      Der er ingen tvivl om, at “solskinsvitaminet” D3 styrker immunforsvaret, især i Danmark hvor vi får al for lidt sol i vinterhalvåret og måske ikke spiser nok fede fisk (på trods af vi er omgivet af hav). Ifølge min viden var egne med meget sol (dvs. tæt på ækvator), og hvor folk opholder sig udendørs, mindre ramt af corona-pandemien.

      Men hvis jeg skal være konsistent i min “naturvidenskabelige position”, så vil jeg anbefale, at man konsulterer sin læge, inden man begynder at fylde sig med vitaminer og kosttilskud.

     5. Niels O

      Jeg blev også stukket tre gange. 7 måneder efter det sidste skud, fik jeg også covid! Det må man jo ikke klage over, når det skete mere end 6 måneder senere. Suk.

      Da det heller ikke føltes som andet end en anden slags influenza, kan det også være ligegyldigt nu med alt det Pfizers. For tænk, hvis antivaxxerne alligevel har ret mht. risikoen for cancer.

      I øvrigt konstaterede jeg en grad af tinnitus i perioden med vaccineskud. Ikke ulideligt, men heller ikke langt fra. Nogen, der har hørt om en sammenhæng?

 31. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Sensationel artikel hos Snaphanen:

  1600 forskere mener at klima-krisen er et bedrag.
  De påpeger også at co2 er til gavn for landbrug og miljø.
  De siger at klima-hysteriet må høre op.

  Gatestone institute: Vindmølleparker langs kysterne
  forårsager massedød blandt fuglene. Og havvind-møllers
  fundamenter og vibrationer forstyrrer hvaler og delfiner mv.

  PragerU oplyser om co2, fotosyntesen, el-biler og vind-
  møller. Monster-vindmøller på 4-500 meters højde er
  spild af mange milliarder kroner. Solcelle-parker skader
  naturen, og el-biler er (indirekte) årsag til at store
  naturområder lægges øde.

  Andre forskere har påvist at solen er altafgørende
  for atmosfærens temperaturer. Uden solen intet
  klima overhovedet. Dens varierende udstråling
  varierer klimaet. Co2 projekterne koster milliarder
  og atter milliarder, men til ingen nytte. Det er et
  pengespild uden lige. Politikerne aner ikke hvad
  de taler om, når de snakker om co2.

  Klimaet har klaret sig selv i millioner af år. Og det
  er solen der har styret det. Når politikerne tror at
  de kan gøre det bedre end solen, er det uvidenhed,
  stupiditet og storhedsvanvid.

  I NPs tilfælde er det nok først og fremmest
  indoktrinering og almindelig primitiv dumhed.

  1. Niels Poulsen

   Det er en gamle nyhed. Jeg har tidligere på denne blog pillet “underskriftsindsamlingen” fra hinanden ved at sandsynliggøre stifternes og flere af underskrivernes relation til olie-, gas- og kulindustrien.

   Der er tidligere skolede marxister aktive på den yderste højrefløj, hvor underligt det end kan lyde. Det undrer mig, at de ikke anvender den simpleste kildekritik, men blindt videreformidler misinformation.

   USA er verdens største olieproducent. Oliefirmaerne er truet på deres levebrød af den grønne omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Det er dokumenteret, at de donerer økonomiske midler til at imødegå den etablerede naturvidenskabs viden om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Det svarer 1:1 til tobaksindustrien, som i sin tid betalte læger for at sige, at rygning er uskadeligt. Den myte har vi i det mindste fået i lagt i graven.

   Men interesserede kan læse eller genlæse den famøse underskriftsindsamling her:

   https://clintel.org/wp-content/uploads/2023/08/WCD-version-081423.pdf

   Det er i øvrigt sjovt at læse om underskrivernes “uddannelse”. Ud over en overrepræsentation af geologer (med eventuel tidligere ansættelse i olie- og mineindustrien), så er der psykologer, læger, historikere, advokater, politikere … you name it. Så vidt jeg kan skimme, er der ingen bagerjomfruer blandt medunderskriverne, hvilket er lidt af en skandale, for de har da om nogen indsigt i Jordens klima.

   Og så vil jeg ikke bruge mere krudt på denne debat. Saglige argumenter rykker ikke konspirationsteoretikerne. Måske stormskader og oversvømmelse af deres bolig gør – who knows?

   1. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

    Hvad er NP, den evige Rasmus modsat,
    for en størrelse?

    Der er vel kun fire muligheder:
    1: NP er lystløgner, 2: NP er en professionel
    løgner, 3: NP er det som Lenin kaldte “en
    nyttig idiot”. 4: NP er så co2 religiøs, at han
    mener at det er hans hellige pligt at lyve
    mest muligt for at få ram på dem som er
    co2 skeptiske. Er der andre muligheder?

   2. Nicolai E

    Saglige argumenter…?? Hvor hvem hvad hvorhenne ?? Der kommer sq da ikke andet end hadspruttende perfidt hjernevasksnisksnak fra Nuller Pølsen…

    Videnskab = Tese/Antitese –> Syntese

    Simpelt nok egentlig, men Nuller Pølsen er så enfoldig at hen hopper direkte til syntese uden at have styr på forudsætningerne…

    Læg dig over i din kurv og skam dig.

 32. PS

  PS: Hvor kloge er vores politikere?

  De mener ikke at der er råd til at behandle
  danskerne fair og ordentligt. Men på en enkelt
  indvandret familie har de brugt 64 millioner kr.
  På andre lignende familier har de brugt 20, 30
  eller 40-50 millioner kr. pr. familie.

  EBs netavis fortæller mere om det utrolige fråseri
  med skatteborgernes penge.

 33. Demografi og demokrati

  Panik i mellemistiden? 🙂 “Vi ved, at Jorden har været igennem mindst fem store istider”* Vi lever imellem to istider. Der har altid været varmere og koldere perioder i mellemistiderne. Både under den nuvæende og under de forrige mellemistider.

  *”… Den første, som fandt sted for cirka 2 milliarder år siden, varede omkring 300 millioner år. Den seneste begyndte for omkring 2,6 millioner år siden, og den lever vi faktisk teknisk set stadig i”
  (Klip fra Videnskab.dk 20. september 2022. “Hvor mange istider har der været, og vil menneskeheden kunne overleve én? Vi lever faktisk i den seneste istids varme mellemistid, som begyndte for omkring 11.000 år siden”)

  Det bør noteres at forskerne er uenige om hvad det betyder->
  “På Gatestone refererer den amerikanske forsker Robert Williams en erklæring fra mere end 1.600 forskere og fagfolk, deriblandt to nobelpristagere, der mener, at massehysteriet om klimaet må høre op. ”Der er ingen klimakrise”, skriver de, og tilføjer: “Forskere burde åbent komme ind på usikkerheder og overdrivelser i deres forudsigelser af global opvarmning (..) jordens klima har forandret sig så længe som planeten har eksisteret, med naturlige kolde og varme faser. Den Lille Istid endte først i 1850. Det er derfor ikke overraskende, at vi nu oplever en periode med opvarmning.”

  (Klip fra Gatestone 17. december 2023. Robert Williams: ‘Klimakrisen’ er et bedrag)

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *