KULTURSTATENS STORHED OG FALD

Historien rummer flere eksempler på store multietniske imperier, der blomstrede og trivedes så længe,  samfundet var bundet sammen af et kulturelt og politisk fællesskab. Romerriget strakte sig i sin storhedstid rundt om hele Middelhavet, hen over størstedelen af Europa og Balkan og kontrollerede det meste af Mellemøsten og Lilleasien.  Imperiet rummede mange forskellige folkeslag og kulturer, men blev svejset sammen af latin som det fælles sprog, romerretten, stoltheden ved det romerske statsborgerskab og den romerske religion. Magthaverne tillod i øvrigt alle religioner, men kun hvis borgerne også anerkendte og accepterede de romerske gudeskikkelser som Jupiter, Venus, Mars, Merkur og Minerva. Romerriget gik i forfald og endte i opløsning, da nye indvandrere ikke mere kom ind i imperiet for at være en del af det romerske kultursamfund, men for at udbytte og undergrave det. En stigende invasion af barbarer fra germanske områder, goter, vandaler og hunner kunne i republikkens storhedstid integreres i samfundet, fordi de var villige til det, men den stigende tilstrømning af primitive migranter blev til sidst for meget for de pressede romerske kulturværdier. Opløsningen var en kendsgerning.

Samme udvikling ser vi nu i den moderne verdens store imperium, USA som i en lang periode har været et  velfungerende multietnisk demokrati, men med stærke kulturelle fællesmarkører, der bandt de mange brogede migrantsamfund sammen. Det var det engelske sprog, retsstaten, stoltheden ved at være amerikaner og ikke mindst det kristne livssyn, demokratiet og friheden for det enkelte menneske, som det er udtrykt i den amerikanske uafhængighedserklæring: Alle mennesker er skabt lige og er af Skaberen udstyret med visse umistelige rettigheder så som livet, friheden og retten til at stræbe efter lykken.  Verdens største multietniske demokrati og retsstat er nu som Romerriget i opløsning.

 Den overordnede fælles nationale og kulturelle identitet er udskiftet med stammeidentitet og had mod anderledes tænkende. Friheden, fliden og kreativiteten er blevet afløst af race- og kønsidentitet, mangfoldighed omfattende dem, man er enig med og udstødelse af alle andre. Først og fremmest hvide mennesker, borgerlige og kristne samt asiater, der nu formenes adgang til universiteterne, fordi de er for dygtige. USA’s historie skrives om, så den bærende fortælling handler om slaveriets historie og konsekvenserne for de sorte amerikanere. De amerikanske demokratiske institutioner, så som retsvæsenet, skoler, universiteter og efterretningstjenesterne er ikke mere uvildige organisationer, men er fusioneret ind i det Demokratiske partiapparat, som undertrykker og forfølger borgerligt sindede amerikanerne. Amerika er opløst i uregerlige stammer, der hver især hensynsløst forfølger egne mål, hvad præsident Biden netop har fået at mærke. Muslimske borgergrupper har meddelt præsidenten, at hvis han ikke øjeblikkeligt sørger for en våbenhvile i Gaza, er der nul muslimske stemmer at hente for ham ved det kommende præsidentvalg næste år. De Forenede Staters våbenskjold bærer indskriften: E Pluribus Unum (Ud Af Mange, Én), men den nationale enhed er nu forvandlet til et mørnet kludetæppe af stridende stammer, hvor alle hader alle.

Nu er det så blevet vores tur her i det lune danske smørhul.  Som folk var vi oprindeligt bundet sammen af hjemstavnen og sproget, senere af kristendommen, kongen og så Dannebrog og fædrelandskærligheden. Og til sidst af de store folkelige bevægelser, arbejderbevægelsen, højskolerne, andelsbevægelsen og folkestyret.  Alle disse fælles kulturværdier er nu sat under pres af mange hundrede tusinde muslimske indvandrere, der hader den demokratiske retsstat, friheden og den danske levevis. Danske politikere og de toneangivende kulturradikale venstrefløjsere har i de sidste mange årtier prædiket for os, at de mange stakler fra de islamiske kultursamfund, der blev lukket ind i landet, jo kom fra fattige og farlige diktaturstater. Migranterne ville derfor blive lykkelige over friheden og ile med at melde sig ind i det arbejdende danske demokrati og tilegne sig et moderne retssamfunds værdier og menneskesyn.

Wilkes opinionsundersøgelse for Jyllands-posten for nogle år tilbage viste med al ønskelig tydelighed, at hele 77 procent af migranter og efterkommere fra islamiske kultursamfund ønsker grundloven skiftet ud med islamisk lov. Dette ubestridelige varsel om demokratiets undergang blev omgående af medier og politikere fejet ind under gulvtæppet: Islam hviler jo på de fem søjler, trosbekendelsen, bønnen, fasten, almisser til de fattige og pilgrimsrejsen til Mekka. Og hvad er der så i vejen med det? De kloge hoveder på Christiansborg gad ikke sætte sig ind i den kendsgerning, at hele islams ideologi også sharia- retssystemet anses af alle muslimer for indstiftet af Allah og er derfor helligt, ukrænkeligt og evindeligt.

Det har vi nu lært på den hårde måde i de seneste uger hvor det traditionelle danske retsind og anstændighed har været i vild opløsning. Horder af islamiske mørkemænd sekunderet af venstrefløjen har givet frit afløb for hadet til jøder og alt jødisk. Ingen fordømmelse af de bestialske drab og mishandling af 1400 civile israelere; kun en evindelig jammer med velvillig støtte fra DR og TV2 over ’folkemordet’ på palæstinenserne i Gaza. I 2015 var der 1,8 millioner indbyggere i Gaza. Nu er der 2,2 millioner altså en tilvækst på 22 procent, som ventes at stige til 4,4 millioner i 2035. Hvis Israel begår folkemord, er de således ikke særligt gode til det. Men i islam er sandheden ligegyldig. Det er fortællingen om sandheden, der tæller.  Den gamle statsmand Henry Kissinger har netop i et interview udtalt, at” Europas store indvandring af muslimer var en fejl, fordi islam hviler på stammetænkning. Islam vil ikke integreres, men forlanger, at vi integrerer os i islam.”

Den danske demokratiske retsstat knager i fugerne, som er ved at give efter for undergangens strømme. Vi sidder i dag med over 300 000 islamiske migranter og efterkommere, der hader folkestyret, hader jøder, hader friheden, kvinder, seksuelle minoriteter og kristne. De hader alle os, der ikke er muslimer.  Mette Frederiksens svar på det er at stille islams totalitære ideologi under dansk retsbeskyttelse. Fremtidens Danmark kommer til at minde om overskriften ved indgangen til Dantes Helvede: I SOM HER INDTRÆDE, LADER ALT HÅB FARE.

3. November 2023

.

127 Thoughts to “KULTURSTATENS STORHED OG FALD”

 1. Jette

  Som sædvanligt – rammer du plet, Asger Aamund.
  Hvad skal vi dog gribe og gøre i??

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Romerriget gik først fremmest i opløsning
   indefra. Cirka hver anden kejser var en sindssyg psykopat,
   og overklassen blev mere og mere dekadent, udsvævende,
   pervers, egoistisk, grådig, hensynsløs og kortsynet som
   tiden gik. Og efterhånden troede alle, høj som lav, at det
   var en selvfølge med romerrigets rigdom, magt og storhed.
   Man var blind overfor tegn på at det gik den forkerte vej
   på mange punkter. Man glemte at en statsmagt der ikke
   respekterer folket, heller ikke respekteres af folket. Man
   begyndte at udnytte og mishandle borgerne…. stridigheder,
   oprør, jalousi, smålighed og misundelse i egne rækker
   svækkede sammenholdet, og man forsømte finanserne
   og rigets forsvar.

   Nu efter 2000 års forløb ser vi de samme laster og
   tåbeligheder gentage sig. Og nu er der digitalisering,
   computere, propagandasystemer, kunstig intelligens,
   robotter, konstant overvågning, millioner af regler og
   paragraffer og alle mulige vanvittige projekter til
   rådighed for politikere som er ligeglade med deres
   egne borgere, befolkninger, landsmænd og -kvinder.
   I både EU og USA er de gode gamle demokratier
   blevet udhulet, og snart kan de blive udskiftet med
   diktatur af værste slags.

   Hertil kommer den tekniske udvikling. I romerrigets
   tid kunne man ikke udrydde menneskeheden. Det
   kan man i dag hvor biologisk og kemisk krigsførelse,
   “vacciner”, raketter og atombomber er til rådighed
   for ministre, præsidenter, magthavere og krigsgale kliker.

   Alligevel bliver befolkningerne ved med at vælge
   politikere som er uduelige, løgnagtige og vanvittige.
   Eller man stemmer på uvidende snakkehoveder
   som kommer lige fra partiernes ungdomsafdelinger.
   umodne 18-25 årige historieløse fusentaster og
   brushoveder der er hjernevasket med totalitær
   ideologi og parti-disciplin fra de var 12-14 ¨år.
   Eller man vælger rabiate og woke feminister ind,
   med masseindvandring, magtmisbrug, pengefrås,
   børnefjendsk-familiefjendsk-mandsfjendsk politik
   og stupid og idiotisk lovgivning til følge.

   Vi er på vej ind i farlige, uhyggelige, skelsættende
   og dødbringende omvæltninger. Men man kan
   sikkert roligt gå ud fra at danskerne og svenskerne
   vil sove videre.

   1. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

    SÅDAN SLÅR VANVIDS-POLITIK OS IHJEL

    1: Via rabiat feministisk og pladderhumanistisk
    masseindvandrings-politik og den deraf følgende
    kriminalitet og hverdags-terror.

    (med daglige gadeoverfald, hjemmerøverier, indbrud,
    skyderier, knivstik, trafikdrab, påsatte brande osv.,
    ligesom i Sverige, Frankrig og England)

    2: Via kommunistisk familie- og børnepolitik af den
    mest krasse, nævenyttige og blodtørstige slags. En mere
    familiefjendsk og børnefjendsk politik findes ikke i noget
    andet land. At familie-politikken også betegner en rød
    verdens-rekord i sjofling og nedværdigelse af mænd/
    fædre, betragter de woke feminister og kvindesags-
    kvinder som en sidegevinst. At deres politik også
    skader tusinder af børn, ignorerer de.

    3: Via WHO og WEF politikken som S, M, V regeringen
    er i fuld gang med at gøre brug af her i vores fanta-
    stiske velfærdsstat, selvom der er hundredvis af ad-
    varsler mod WHO og WEF på nettet. Advarsler fremsat
    af eksperter, nobélprismodtagere, overlæger, virologer,
    patienter, pårørende, forskere og specialister. Der
    fortæller om “vaccine”-forgiftninger, turbokræft, hjerte-
    stop og hundredtusinder af pludselige og uventede
    dødsfald selv blandt børn og unge sportsfolk med et
    hidtil meget fint helbred. WHO, WEF og Pfizer anklages
    for kriminel virksomhed og for at være ansvarlige for
    den største medicinske skandale nogensinde. 100
    læger har henstillet til domstolen i Haag om at starte
    en sag mod WEF og WHO. (Det er den domstol der
    dømte nazistiske krigsforbrydere i 1948)

    4: Via en nedbrydning af sundhedsvæsnet. Det er
    ingen tilfældighed at hospitalerne hærges af skandaler,
    besparelser, nedskæringer og dødssyge “reformer”.
    Det er heller ingen tilfældighed at der er skrevet bøger
    og rapporter om det danske sundhedsvæsens storhed
    og fald. Og det er ingen tilfældighed at behandlingen
    nogle steder er blevet så ringe, at kræftpatienter og
    mange andre må lægge sig til at dø, eller må lade deres
    arme og ben amputere, hvor de for 5 og 10 år siden
    kunne have modtaget en god og effektiv behandling.
    De 5000 manglende sygeplejersker og læger skyldes
    også politiske dumheder og forsømmelser. At læge-
    vagten, telefon-systemet og psykiatrien også fungerer
    elendigt, er igen et resultat af politisk ligegyldighed,
    uduelighed og kynisme. Besparelser, forringelser, IT-
    skandaler, tvangsdigitalisering og afskaffelse af udstyr
    og sengepladser m.m. er haglet ned over hospitaler,
    skadestuer, ambulancer, klinikker og praktiserende
    læger. Tusinder af patienter og pårørende har oplevet
    rædselsfulde svigt og alt, alt for lange ventetider.
    (F.eks. er over 25 drenge døde af meningitis eller
    blodforgiftning, hvor det ser ud som om lægevagten
    reagerede fejlagtigt og alt for langsommeligt, eller
    telefon-forbindelsen ikke fungerede.

    Nu er der også opstået mangel på livsvigtig medicin
    på apotekerne. Og intet er gjort for at uddanne det
    antal læger der er brug for. I stedet importerer man
    barfods-læger fra lande med primitive uddannelser.
    Og man lader skræk-læger fremture.

    Siden 2010 har man ikke rørt en finger for at hæve
    sundhedsvæsnets generelle standard, selvom Mette
    og andre ministre i 2019 lovede at S-V skulle have et
    mægtigt løft. Det stik modsatte er sket.

    Tusinder af patienter har i de sidste 10-15 år fået
    en så dårlig og forringet behandling, at de er døde
    eller er blevet påført frygtelige unødvendige lidelser.

    De fire ovenstående kritikpunkter viser at mange
    politikere hellere vil hjælpe fremmede folkeslag i
    fjerne lande, end de vil hjælpe deres eget folk. De
    vil hellere bruge tid, opmærksomhed og penge
    på fremmede som de ikke har ansvar for, end de
    vil leve op til det ansvar de ubestrideligt har for
    deres eget folk og land.

    Borgens politik er allerede katastrofal, og den kan
    blive endnu mere katastrofal og dødbringende i
    nær fremtid.

    Hvis man tror at ovenstående indlæg rammer ved
    siden af skiven, bør man studere hvad Hodjas blog
    og Snaphanen samt Youtube, TwitterX, Redacted,
    Jesse Watters, Mike Yeadon, dr. Malone, TwitterX,
    dr. Campbell, Carlson og mange andre har fremlagt
    af afslørende oplysninger.

    ´

    (det lader til at der er noget galt med elektronikken.
    Godkendt overskrift blokeres hver eneste gang af filtret)

    1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

     SIDSTE NYE SUNDHEDS-SKANDALER

     For et par uger siden blev psykiatrien i Esbjerg
     sparet væk. Nu er det en stor og vigtig del af
     hospitalet i Silkeborg der skal spares væk. Der
     er også nedskæringer, lukninger og sparekrav
     mange andre steder i sundheds-væsnet.

     S-V-M regeringen er i fuld gang med at nedlægge
     og afskaffe vores tryghed og sundhed. Også
     dens WHO politik er helt ad helvede til. Se hvad
     Tucker Carlson, dr. Campbell, dr. Malone og
     Mike Yeadon fortæller hos Youtube og Hodja.

    2. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

     SIDSTE NYE SUNDHEDS-SKANDALER

     For et par uger siden blev psykiatrien i Esbjerg
     sparet væk. Nu er det en stor og vigtig del af
     hospitalet i Silkeborg der skal spares væk. Der
     er også nedskæringer, lukninger og sparekrav
     mange andre steder i sundheds-væsnet.

     S-V-M regeringen er i fuld gang med at nedlægge
     og afskaffe vores tryghed og sundhed. Også
     dens WHO politik er helt ad helvede til. Se hvad
     Tucker Carlson, dr. Campbell, dr. Malone og
     Mike Yeadon fortæller hos Youtube, Hodja og
     Snaphanen.

     1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

      MEGET SKRÆMMENDE, MEGET FARLIGT
      OG 100 PROCENT TOTALITÆRT

      PRIVATLIVET, KONTANTERNE OG DEN PERSONLIGE FRIHED
      KAN NU BLIVE AFSKAFFET I EET HUG

      SE REDACTED HOS YOUTUBE

    3. Hnielse

     Vi vil ikke have sygeplejersker fra udlandet eller andre indvandere ! Flertallet af europæere ønsker IKKE INDVANDRING. Vesten ødelægges af politikerne ! Er de betalte?

  2. E. Frederiksen

   Kære Jette
   Enig
   Fortvivlende.

   1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

    JEG SKREG AF SMERTE

    er overskriften på historien om FIRE KVINDER SOM
    BLEV OVERFALDET AF EN BIDSK KØTER

    Men hunden skal da på ingen måde straffes eller spærres
    inde, den må da gerne bide videre, mener “retsstaten”.

    Tænk hvis en mand eller kvinde havde overfaldet fire
    sagesløse spadserende kvinder på en uge og havde tildelt
    dem de samme kvæstelser. Vedkommende ville da som
    serie- og voldsforbryder have fået fængsel eller forvaring
    i op til flere år.

    Men når det er en hund, en køter, så er det ikke alvorligt.
    Selvom hundebid kan give livsfarlig blodforgiftning. Nej,
    pyt da med om fire kvinder forulempes på det groveste.

    Hundeejeren mener selvfølgelig at hunden er ufarlig,
    selvom den bider løs uden grund. Og politiet og juristerne
    betragter den altså også som ufarlig. Hundeejeren er nu
    flyttet, så hunden kan bide nye ofre et nyt sted. Så længe
    hundeejeren betaler bøder, kan han blive ved med at
    slippe hunden løs på enhver tilfældig fodgænger.

    Politikere og jurister har omdannet Danmark til en galeanstalt.
    Se selv EBs netavis, en lille rubrik langt nede i striben af historier.
    Der er et farvefoto af modbydeligt sår.

   1. Træt

    Den samlede løgnepresse kommer til enten at slå hårdt ned på Henrik Dahl, eller at ignorere hans indlæg fuldstændigt

 2. Jc Holland

  🎯🎯🎯🎯🎯🎯

  Vi skulle have lyttet til Joseph McCarthy.
  Socialisternes lange march op gennem systemerne i Vesten er nu fuldbyrdet… med alt det lort det fører med sig. !!

  1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

   Ja, platuglernes, tossernes og hyklernes
   højborg leverer ikke meget andet end lort, skandaler,
   ulykker, dumheder, forbrydelser, skatteforhøjelser,
   nedskæringer, lukninger, spareøvelser og forringelser.
   Siden 1968 og 1983 er det kun gået den vej hønsene skraber.

   Nu vil de også slå os ihjel. Dig der læser dette, din familie,
   dine venner og alle os andre er uønskede i vores eget land.
   Vi skal udskiftes og udrenses, hvis det står til partierne og medierne.

   På mindst fem forskellige måder vil de ødelægge os og
   skaffe sig af med os. De ER gået i gang. Læs om det hos
   Hodja og Snaphanen.

  2. Finn Jensen

   Jc Holland
   Enig

  3. Henrik Wegmann

   Ja, Jc Holland,
   Von Coudenhove-Kalergi, som er ophavsmand til socialisternes lange march op gennem systemerne, måtte under WW II flygte til USA. Her fortsatte han sit virke med at lade socialismen sprede sig som kræftceller i alle væsentlige institutioner.

   Ja, McCarthy havde fuldstændig ret. Men blev dæmoniseret og latterliggjort i de mange medier, som allerede var inficeret.

   1. Prins Valiant fra Thule

    Er Danmark stadig en retfærdig retsstat?
    Ja, på nogle punkter. På andre punkter lader det til at
    al fornuft og retfærdighed er fordampet op i den blå luft.

    Læs artiklen om en grotesk og utrolig sag:
    “Fanget i et gældshelvede”. (EBs netavis i dag)

    Om 12 års forfølgelse af en pige der var psykisk
    kørt ned en kort periode for 12 år siden, pga.
    skilsmisse, overfald, misrøgt og sin mors død)

  4. Karsten Lund

   @
   Jc Holland
   03/11/2023 at 16:19

   Ja, dét burde vi!

   Og efter min mening burde alle vælgerne også have taget Mogens Glistrup alvorligt, da han lavede (endnu en) fantastisk artikel, som blev udgivet i januar 1987.
   Den hedder sporerne er skræmmende: https://fremskridtdk.wordpress.com/2008/12/29/sporene-er-skraemmende/

 3. Skjoldungen

  Når Mette Frederiksen og den lille quisling fra Græsted nu snart får vedtaget koranloven (d.v.s. sharia-loven), vil ytringer om at Hamas blot følger koranens forskrifter kunne straffes med fængsel i indtil to år. Hvilket højst sandsynligt betyder dødsstraf, da fængslerne nu rummer mere end 50% muslimer.

  1. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

   De gamle partier har i årevis ført
   en politik der påfører danskerne elendighed og død.
   Ondskaben forklædes som velfærd, humanisme og
   global næstekærlighed. Men det ændrer ikke ved at
   mere end 1400 eller 1500 danskere har mistet livet
   pga. politiske udskejelser og åndssvage “reformer”.
   Mens tusinder har fået deres tilværelse forringet og
   forpestet. Og nu har ALLE danskere udsigt til at
   fremtiden bliver skør, utryg, ufri, voldelig og blodig.

   Borgens politik er altødelæggende.

 4. ino

  Det burde være på tide at Vesten tager et opgør med islam. Nogen fredelig sameksistens kan jeg ikke få øje på. De seneste dages begivenheder må da også have åbnet øjnene hos mange ellers godtroende og naive vesteuropæere.
  Vestlig civilisation og islam er som olie og vand. De forenes aldrig.
  Mens vi endnu er de fleste i vores eget fædreland, bør vi foretage det fornødne: Ingen muslimer skal få lov til at bosætte sig i Danmark. Herværende muslimer får alle lov til at rejse ud af landet – gerne med en sum penge til at dække omkostningerne.
  Det vil være billigst på længere sigt.
  Og træd så ud af de der menneskerettigheder, jo før, jo bedre.
  Det betyder sikkert også ud af EU. Igen: Jo før, jo bedre.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Siden 1983 er udgifterne til indvandring
   steget hvert eneste år. Og siden1983 er
   alt med sundhedsvæsnet og velfærden
   blevet ringere år for år. Kurven for udgifterne
   er gået stejlt opad, mens kurven for antallet
   af læger, sygeplejersker og velfungerende
   sygehuse og skadestuer m.m. er gået nedad og nedad.

   Kan der evt. være en sammenhæng?

 5. Træt

  Der er sgu da ikke kun 300.000 muslimer i Danmark. For 15 år siden var det 275.000, iflg, Danmarks Statistikforvanskning, hvor 3. de-generations tyrkere og pakistanere trylles om til at være “af dansk herkomst”

  1. Det er muligt, at der er mange flere muslimer i Danmark end de 300 000, men det er de seneste tal fra Danmarks Statistik fra i år over indvandrere og efterkommere fra MENAPT-lande.

   1. Træt

    Du er forhåbentlig klar over hvordan 3. generationsefterkommere med et trylleslag bliver danske i statistikken, når blot en af forældrene er født i Danmark, og på et eller andet tidspunkt finder et dansk statsborgerskab i en pakke kikærter?

    1. Karl Martell

     Forkert! En af forældrene behøver ikke være født i Danmark, det er nok at den ene forældre har dansk statsborgerskab. Så hvis Fatima har erhvervet dansk statsborgerskab og gifter sig med fætter Ali fra Bekardalen og de så får børn, så er de børn lige så danske som du og jeg, der kan fører vores familie tilbage til Gorm Den Gamles tid. I den sammenhæng er det ligegyldigt om børnene taler dansk eller arabisk og de er tilhængere af Hamas eller islamisk stat!

     1. Niels O

      Kan du føre din familie tilbage til 900-årene?

      Jeg kan ikke, for min part. Mig bekendt, kan Dronning Margrethe heller ikke.

      Eller er det cognac’en, der taler?

     2. Sandhed er bedre end løgn

      Aamund har skrevet 300.000. Det
      skal nok betragtes som en underfundighed.
      Det udstiller Dansk Statistikforvansknings
      tryllekunster, hvor store tal trylles små, og
      små tal store.

     3. Træt

      Nej, Martell. Det er præcis som jeg skriver, men det bliver afkommet jo ikke danske af.

      Først 3. de-generation af herboende tyrkere bliver tryllet om til dansk, og det kræver at blot én af forældrene er født her, og at vedkommende søger om og for tildelt dansk indfødsret i gaveboden.

      Niels Nul er udenfor pædagogisk rækkevidde, men han får et separat og udtømmende svar.

     4. Træt

      Huguenot, skrev du Niels Nul. http://aamund.dk/?p=1162

      Migbekendt er det over 5 generationer at Beauvaiserne, LeFevre, LaCour, DuFour og hvad de ellers hed, holdt op med udelukkende at gifte sig med hinanden, og det samme gælder roepolakkerne og kartoffeltyskerne, så derfor er deres efterkommere danskere, for de har OGSÅ forfædre, der indvandrede da isen trak sig tilbage.

      Den fede danskers købekone fra Thailand er selvfølgelig ikke dansker, men hun kan blive ret dansk, især hvis hun får børn med danskeren, og barnet er dansker, hvis den danske far da ellers sætter et tydeligt dansk præg på hjemmet og barnets opvækst.

      Hele det muslimske og negroide pak, der bare bor her, og ikke indgår i familiemæssige relationer med danskere, bliver aldrig danskere, uanset i de vel er oppe på femte de-generation her i landet.

      Den benhårde definition på en dansker, er en person som er vokset op i et hjem med mindst én dansk forælder, i et hjem hvor dansk sprog og kultur, i bredeste forstand, var dominerende eller jævnbyrdig.
      En bastard med dansk konverteret eller eftergivende forælder og en muslimsk forælder, i et hjem hvor muslimsk kultur har førerrollen, er derfor ikke dansker.

      For letheds skyld kan vi definere en dansker som en person, der enten selv blev opført som dansk statsborger ved indførslen af CPR, eller er direkte efterkommer af mindst én person der gjorde.
      Hvis man aktivt sørger for ikke at blande sig med danskerne i flere generationer, har man bevist at man ikke ønsker at blive dansk.

 6. Morten Dreyer

  Da det vestlige Rom brød sammen i år 476 efter fortsatte de fleste byer som bystater
  De trivedes og blev rige på handel med hinanden.
  F.ex Alexandria eksporterede en masse papyrus, som er forudsætningen for byernes handel og administration.
  Men i 800 årstallene blev byerne løbet over ende af islamiske beduin krigere. Hvis værdier kun var rov, som kunne medbringes på en kamel. Vandingsanlæg blev smadret, ligesom vi så i Gaza, da Israel efterlod grønne haver.
  Oldtidens store bibliotek i Alexandria blev brændt af for at opvarme badene. Som kaliffen mente, så stod alt hvad en sand troende skulle vide i koranen. Og resten kunne så bare brændes. Og det blev de.

 7. Demografi og demokrati

  Virkelig god analyse af nationens tilstand. Hvordan kunne det gå så galt?
  Vi vidste jo, hvad der ville ske pga masseindvandringen. At især muslimske indvandrere vil ødelagde vores kultur, var til at forudse. Mange, der videnskabeligt havde sat sig ind i demografi og migration, advarede. De blev nedgjort og overdøvet af statens medie propaganda.
  Det skortede ikke på advarsler, men de fik ikke meget plads i medierne, især ikke i statsradiofonien DR og Tv2.
  Her et eksempel på en nærmest overhørt advarsel fra marts 1995 af Danmarks førende videnskabsmand med speciale i demografi*:

  »Stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt P.C. Matthiessens ønsker om »drastiske forholdsregler« imod indvandringen implicerer et Fort Europa med »pigtråd og krigsskibene ude for at stoppe flygtninge i gummibåde«, svarer professoren i et interview: »Jeg synes, man skal gå i gang med at tænke i disse nye, meget ubehagelige, baner fremfor at bruge så ufattelig megen tid og så mange penge på at diskutere et asylsystem, der på et eller andet tidspunkt alligevel ikke kan holde.« (Ekstra Bladet, 25. marts 1995).

  *Poul Christian Matthiessen, f. 1.2.1933, dansk demograf; cand.polit. i 1957, dr.polit. i 1970, professor i demografi ved Københavns Universitet 1971-95. Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab fra 1982. Matthiessen har skrevet en række bøger om demografiske forhold, bl.a. disputatsen Some Aspects of the Demographic Transition in Denmark (1970). I 1989 blev han medlem af direktionen for Carlsbergfondet og i 1993 formand for Carlsbergfondet og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S.
  (Milhøj, Anders: Poul Christian Matthiessen i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 4. november 2023)

 8. Kim Lindberg

  Det her er det mest deprimerende jeg har læst længe.

  1. Ole Jensen

   Glad nyhed til de deprimerede:

   Der er også opmuntrende nyt: regeringen
   er begyndt på at udskifte de gamle kommunistiske
   fem-års planer med 22-årsplaner. Sikkert en fornuftig
   modernisering. Og vel næsten et bevis på at S, V, M
   regeringen ikke er kortsynet men langsynet. Nogle
   brokkehoveder vil nok begynde at tale om valgflæsk
   og fugle på taget, men det viser dog at man har planer
   om at fra 2045 vil man begynde at sørge for at nogle
   danskere kan få det lidt bedre. Planerne går i hvert
   fald ud på at om 22 år skal 4000 udenlandske danske
   børn i København så småt hjælpes ud af “fattigdom”.
   Ifølge minister Anne Halsbo Jørgensen er der tale om
   en seriøs og gennemarbejdet plan som allerede fra
   nu af bør få vælgerne til at støtte og slutte op om en
   S, V,M regering der kun ønsker at befolkningen skal
   have det så godt som overhovedet muligt. Og det
   allerede fra 2045!

   Lad os sende nogle kærlige og taknemmelige
   tanker til Mette, V og M for deres sociale og meget
   næstekærlige initiativer.

   1. ino

    Den der relative fattigdomsgrænse er ikke fem potter pis værd, for nu at sige det bramfrit. Andetsteds hørte jeg at man anser matematik for at være racistisk, fordi venstrefløjen ikke forstår sig derpå!
    Faktum er ikke desto mindre at den fattigdomsgrænse Enhedslisten konstant henviser til, altid rykker sig opad i takt med at samfundet, dvs. alle vi danskere, bliver rigere. Fik vi alle en million kr. ekstra i årsindkomst, ville vi stadig have fattige efter venstrefløjens mening.

   2. E. Frederiksen

    Ole Jensen

    “Planerne går i hvert
    fald ud på at om 22 år skal 4000 udenlandske danske
    børn i København så småt hjælpes ud af “fattigdom”.
    Ifølge minister Anne Halsbo Jørgensen er der tale om
    en seriøs og gennemarbejdet plan som allerede fra
    nu af bør få vælgerne til at støtte og slutte op om en
    S, V,M regering der kun ønsker at befolkningen skal
    have det så godt som overhovedet muligt. Og det
    allerede fra 2045!”
    HVORDAN I ALVERDEN KAN DE FÅ SIG TIL AT SKRIVE DET????????
    Undskyld, men virker total hjernedødt.

   3. Jonas Hansen

    Tak for dagens grin 😄

 9. Ole Madsen

  OT. Anklagemyndigheden meddeler nu, at straffesagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen ikke gennemføres. Tilbage står så spørgsmålet om, hvem der rejste anklagerne. Var det statsministeren eller departmentchefen i justitsministeriet eller en helt tredie? Jeg tror hele miseren skyldes, at USA har sendt en henstilling (ordre) til regeringen om at retforfølge de personer, der er ansvarlige for læk af fortrolige oplysninger om kabelaflytninger. Det vil regeringen selvfølgelig benægte og betegne som en konspirationsteori.

  1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

   En teori, et gæt, men det er langt
   mere sandsynligt at der er tale om inkompetance
   og mangel på dømmekraft, startende med et rødt
   tilsyns og Trine Bramsens fejltagelser. Efterfulgt af
   yderligere en række politiske fejlgreb. Der er i alle
   tilfælde tale om en skandale af dimensioner.

   1. Piotr

    @ Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper. 04/11/2023 at 14:25

    “En teori, et gæt, men det er langt mere sandsynligt at der er tale om inkompetence og mangel på dømmekraft, startende med et rødt tilsyns og Trine Bramsens fejltagelser.”

    Det “røde tilsyn” bestod bl.a. af kommunisten Eva Flyvbjerg, (slyngveninde med havgassen Trine B) der under et tilsyn hos FET fik set, at FET havde udvist interesse for hende selv samt hendes far, p.gr a. deres politiske tilhørs forhold, (Moskva) denne interesse blev delt med NSA.

    Dette ville slyngveninderne ikke have siddende på sig, og så begyndte havgassen Trine at hjemsende FET folk, i håb om at hun havde ramt noget ulovligt. Desværre var domstolene ikke enige og er det stadig ikke.
    Når man er så magtliderlig, som de er i S, går det som bekendt ud over sund dømmekraft.
    Hos socialisterne giver det Prestige&point hvis man kan få ram på en politisk modstander, Barne Bruds-Sagen taler sit tydelige sprog.

    FUSKen må være umådelig stolt over sin gamle studiekammerat, hvis ageren nu kan koste taburetten, med mindre de korrupte DJØFere sørger for at hemmeligstemple & slette alt hvad er hidrøre denne skandale.

    Tiden skriger på, at vi får en Forfatnings Domstol, der kan beskytte borgerne mod(fra) Regimet.

    Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & Timmy R! SIAD! P.

    PS: hvor dum kan man være? man kan være uendelig som kommunisterne i Enhedslisten!
    At tænke at disse tumper poster millioner Dkr i en palæstinensisk fraktions-gruppe, midler der skulle gå til undervisning i kommunistisk demokrati(bl.a.).
    Hvis kommunisterne havde kunne bekvemme sig til at scrolle lidt ned på denne gruppes web-side, havde de kunne se at deres støtte gik raket-fremstilling for HamaSS! I sverige siger de: jamen, är du dum på riktigt?

    venligst P.

    1. Jonas Hansen

     ✌️

 10. Henrik Pedersen

  Et par bemærkninger til Aamunds glimrende oplæg:
  “E Pluribus Unum (Ud Af Mange, Én)” går ikke på mangfoldigheden af etniciteter men derimod på statsdannelsen og skal forstås som: Ud af mange stater, én nation.

  Problemstillingen i USA er langt fra ny. Den tages bla. op i Tom Lehrers sarkastiske vise fra 1967 med titlen: “National Brotherhood Week”: https://www.youtube.com/watch?v=aIlJ8ZCs4jY

  Mht. Dantes Helvede er det værd at bemærke, at “profeten” Muhammad opholder sig i Ottende Ring, som huser bedragere og skyldige i overlagt ondskab. Nærmere bestem i Niende Grøft for dem, der har sået splid, og hvor Muhammads krop igen og igen skæres op af en sværdsvingende djævel.

  Han ses ofte afbildet med indvoldene hængende ud af maven!

  1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Herunder skriver Arne Kappelgaard om
   Enoch Powel som i 1968 forudså hvad masseindvandring
   fra kulturfremmede lande kunne ende i, nemlig terror og
   blodbade. At den velmente advarsel til englænderne førte
   til at E.P. blev frosset ude af det gode selskab, viser at der
   allerede dengang var et flertal af kortsynede tåber og
   korrupte “godheds”-tosser i parlamentet. E.P. advarede
   ligesom Glistrup mod islamisterne….. og volden og
   terroren i de mange lande som siden er blevet
   “beriget” har bevist at de begge havde ret. Og den
   franske krigshelt og frihedskæmper De Gaulle havde også ret.

   Vesten er på vej ind i selvødelæggelse. Det skyldes især
   at der er et stort flertal af idioter og aktivistiske nyttige
   idioter. De ret passive fornuftige har næppe store
   chancer for at redde deres lande fra barbari og udslettelse.

  2. Jonas Hansen

   ✌️

 11. Arne Lago von Kappelgaard

  Et virkelig godt indlæg, men dit tal Asger Aamund på 300.000 er ikke korrekt. Den særkørsel som DF fik lavet for ganske få år siden, viste et tal på ca.930.000, og de er ikke blevet færre.

  Du glemte også noget andet, ved du da ikke A AA, at en muslim pr defination er en udsat, stigmatiset og forfulgt person, som har brug for alt den hjælp der kan fremskaffes fra danske skatteydere, og som må kæmpe for overlevelse, racisme, og opretholder livet ved nådens brød.

  Den engelske politiker ENOCH POWEL (1912-1998) holdt en meget omtalt tale “Floder af blod” den 20.04.1968, som han kun fik kritik for.

  Han indledte med at notere, hvad der foregik: “-en total forvandling, som ikke har set sin lige i tusind års engelsk historie. Om femten eller tyve år vil der, hvis den nuværende tendens fastholdes, i dette land være 3 ½ million Commonwealth-immigranter [fra det britiske statssamfund] og disses efterkommere. … Den, som guderne ønsker at udslette, gør de først vanvittig. Vi må være vanvittige, bogstaveligt talt vanvittige, som nation, siden vi tillader en årlig tilstrømning på omkring 50.000 personer på forsørgelse, som for størstepartens vedkommende kommer til at udgøre vækstmaterialet i den immigrantnedstammende befolkning. Det er som at betragte en nation travlt optaget af at rejse sit eget ligbål.”
  Og så til afslutningen:
  “Når jeg ser fremad, fyldes jeg af bange anelser. Ligesom romerne ser jeg for mig “floden Tiberen skummende af meget blod.”
  Denne tale satte en effektiv stopper for Powells engang så lovende politiske karriere.

  En anden personlighed var CHARLES DE GAULLE (1890-1970), han var årets mand på det ansete Times, hvor følgende blev citeret fra en tale 5.marts 1959:

  “Det er vældig fint, at der findes gule franskmænd, sorte franskmænd, brune franskmænd. De viser, at Frankrig er åbent for alle racer og har et universelt kald. Men [det er fint] på betingelse af, at de forbliver en lille minoritet. Ellers ville Frankrig ikke længere være Frankrig. Vi er stadig først og fremmest et europæisk folk af den hvide race, græsk og latinsk kultur og den kristne religion.
  Kom ikke og fortæl mig historier! Muselmændene [= muhamedanerne = muslimerne], har I været henne og kigge på dem? Har I set dem med deres turbaner og djellabaer?
  Man kan godt se, at de ikke er franske! De, der taler for integration, har en hjerne som en kolibri. Prøv at blande olie og eddike. Ryst flasken. Efter et øjeblik vil de atter deles.”

  Arabere er arabere, franskmænd er franskmænd. Forestiller I jer, at det franske samfund kan opsuge ti millioner muselmænd, som i morgen vil udgøre tyve millioner og efter i morgen fyrre? Hvis vi foretager en integration, hvis alle arabere og berbere i Algeriet bliver betragtet som franskmænd, ville I så forhindre dem i at slå sig ned i Frankrig, hvor levestandarden er så meget højere? Min landsby ville ikke længere kalde sig for Colombey-De-To-Kirker, men Colombey-De-To-Moskeer.

  1. Niels O

   tjekdet.dk/faktatjek/der-er-altsaa-ikke-12-millioner-muslimer-i-danmark

   I nationalismens fantasifulde verden, er det da blevet slået af Kirsten Sletbjerg, som mener at vide, at der er tale om, at der 1,2 mio muslimer i Danmark (2015) LOL

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Hvorfor vrøvler Niels O om 12 millioner muslimer
    i Danmark. Ingen har påstået at der er tolv millioner.
    Det rigtige antal er ca. 1.1 eller 1.2 millioner. Stati-
    stikker og officielle tal er tit løgnagtige propaganda-tal.

    Det tætteste vi er på 12 millioner, er konservative
    Pernille Weiss påstanden om at vi roligt kan invitere
    10 millioner arabere og afrikanere til at slå sig ned
    i det lille yndige og rige land, for der er plads nok
    og penge nok til at “integrere” og forsørge dem alle.
    .
    ´

    Det ser sort ud for danskerne. Men når vælgerne er så
    uvidende og historieløse at de ikke forstår at kommu-
    nisme (ligesom islamisme, nazisme og fascisme) er vejen
    til vanvid, fattigdom, terror, elendighed og massemord,
    er det logisk at de rødradikale har let ved at infiltrere
    og overtage skolerne, medierne, folkekirken, partierne
    og en række byråd, styrelser, nævn og NGO-bevægelser.

    I alle de lande hvor de røde kom til magten, endte det
    i rædsel og massedød. Kun uvidende eller grundigt
    hjernevaskede personer kan tro at marxisme og rød
    socialisme kan skabe et civiliseret samfund. Den røde
    bevægelse er lige så forrykt og blodtørstig som de
    andre totalitære bevægelser. Alene under Lenin,
    Stalin, Hitler, Mao og de japanske fascister blev
    over 100 millioner uskyldige børn og voksne myrdet.

    Vi må holde fast i sandheden, demokratiet,
    ytringsfriheden, familieværdierne, hjemmets fred,
    den personlige frihed og landets frihed og selv-
    bestemmelse, eller vi vil lidt efter lidt blive gjort
    til ikke-mennesker, til slaver og trælle, hvorefter
    vi vil blive terroriseret, myrdet og udryddet.

    Fortrinsvis med snedige, diskrete, fortiede og
    camouflerede metoder. Tusinder af danskere
    er allerede aflivet.

    Læs om den kunstige OVERDØDELIGHED i flere
    lande hos Hodja, Snaphanen, Youtube og TwitterX

    Der kan være tale om flere millioner dødsfald
    som følge af lyssky transaktioner, iflg. mange
    læger, virologer, forskere og pårørende mfl.

    1. Niels O

     Lille ven med de 1000 profiler og 24/7/365 på bloggen, læs nu, hvad jeg skriver.

     1. Træt

      Når danskerne går sig en tur i byen, så er mindst hver femte de møder muslim eller negroid.
      Grunden til at der ikke er 1,2 millioner af dem er at de ældre af dem “mangler”.

      I takt med at de danske gamle dør, vil andelen af de uønskede blive større og større, fordi invasorerne gennemsnitligt er lang yngre.

     2. There is something rotten in the state of Denmark

      Træt skriver at der ikke er 1.2 millioner
      af dem, men det er netop hvad der cirka
      er af indvandrere. Nogle steder er de i
      flertal, andre steder er det hver tredje
      eller fjerde man møder i butikker, på
      gaden, i hospitaler, i skoler, i kommunen.
      At der er hundredtusindvis af arabere og
      afrikanere i vores byer, er helt sikkert. Og alle bor de gratis, forsørges gratis, får
      gratis velfærd, gratis taxa osv., osv.
      Hvorimod danskerne plages med et hav
      af afgifter, bøder, skatteforhøjelser,
      gebyrer, nedskæringer og forringelser
      samt EU-direktiver og asocial boligpolitik.

     3. Niels O

      @1000 profiler

      Jeg har for længst sørget for ikke at se personangreb fra Træt/Piotr.

      Jeg har svaret dig og sendt dokumenterende link. Forhold dig til det.

     4. Træt

      Nu lyver du igen, Niels Nul.

      Lexicon og Tjekdet er politisk propaganda, og ikke dokumentation.

   2. Jonas Hansen

    Du er da svært skarp 😄

 12. Karl Martell

  Vores indvandringspolitik har de sidste 40 år været præget af lige dele virkelighedsfornægtelse, faktaresistens og naivitet i en grad som tyder på en vis enfoldighed. Man har på det groveste udskammet dem, der advarede eller bare var bekymret – eller – endnu værre havde følt på egen krop hvad indvandring og multikultur betyder. Der er blevet råbt racist, fascist og Nazist efter dem, som forstod hvad, der var ved at ske!
  I dag i en leder i Berlingske står at noget er gået op for danskerne, når nu adskillige af anden etnisk oprindelse støtter Hamas, sharia og et kalifat! Tænk det er noget, som gik op for os andre for 40 år siden. Men bedre sent en aldrig. Det eneste der er forstemmende er, at man det til trods, ikke agter at gøre noget som helst ved det! Det lyder EU konventionerne og domstolen, jamen herre gud, det er jo noget vi kan melde os ud af, hvis vi vil!

 13. Kim Lindberg

  Hej Asger,
  Du må være i et forfærdeligt humør oven på den artikel.
  Så for at få dig på ret spor igen, vil jeg anbefale at læse denne artikel. Den er netop udarbejdet af en anden skarp tænker, som jeg også følger.
  Se den her:
  https://www.profstonge.com/p/sovereign-debt-is-eating-the-world
  God weekend

 14. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

  SÅDAN SLÅR VANVIDS-POLITIK OS IHJEL

  1: Via rabiat feministisk og pladderhumanistisk
  masseindvandrings-politik og den deraf følgende
  kriminalitet og hverdags-terror.

  (med daglige gadeoverfald, hjemmerøverier, indbrud,
  skyderier, knivstik, trafikdrab, påsatte brande osv.,
  ligesom i Sverige, Frankrig og England)

  2: Via kommunistisk familie- og børnepolitik af den
  mest krasse, nævenyttige og blodtørstige slags. En mere
  familiefjendsk og børnefjendsk politik findes ikke i noget
  andet land. At familie-politikken også betegner en rød
  verdens-rekord i sjofling og nedværdigelse af mænd/
  fædre, betragter de woke feminister og kvindesags-
  kvinder som en sidegevinst.

  3: Via WHO og WEF politikken som S, M, V regeringen
  er i fuld gang med at gøre brug af her i vores fanta-
  stiske velfærdsstat, selvom der er hundredvis af ad-
  varsler mod WHO og WEF på nettet. Advarsler fremsat
  af eksperter, nobélprismodtagere, overlæger, virologer,
  patienter, pårørende, forskere og specialister. Der
  fortæller om “vaccine”-forgiftninger, turbokræft, hjerte-
  stop og hundredtusinder af pludselige og uventede
  dødsfald selv blandt børn og unge sportsfolk med et
  hidtil meget fint helbred. WHO, WEF og Pfizer anklages
  for kriminel virksomhed og for at være ansvarlige for
  den største medicinske skandale nogensinde. 100
  læger har henstillet til domstolen i Haag om at starte
  en sag mod WEF og WHO. (Det er den domstol der
  dømte nazistiske krigsforbrydere i 1948)

  4: Via en nedbrydning af sundhedsvæsnet. Det er
  ingen tilfældighed at hospitalerne hærges af skandaler,
  besparelser, nedskæringer og dødssyge “reformer”.
  Det er heller ingen tilfældighed at der er skrevet bøger
  og rapporter om det danske sundhedsvæsens storhed
  og fald. Og det er ingen tilfældighed at behandlingen
  nogle steder er blevet så ringe, at kræftpatienter og
  mange andre må lægge sig til at dø, eller må lade deres
  arme og ben amputere, hvor de for 5 og 10 år siden
  kunne have modtaget en god og effektiv behandling.
  De 5000 manglende sygeplejersker og læger skyldes
  også politiske dumheder og forsømmelser. At læge-
  vagten, telefon-systemet og psykiatrien også fungerer
  elendigt, er igen et resultat af politisk ligegyldighed,
  uduelighed og kynisme. Besparelser, forringelser, IT-
  skandaler, tvangsdigitalisering og afskaffelse af udstyr
  og sengepladser m.m. er haglet ned over hospitaler,
  skadestuer, ambulancer, klinikker og praktiserende
  læger. Tusinder af patienter og pårørende har oplevet
  rædselsfulde svigt og alt, alt for lange ventetider.
  (F.eks. er over 25 drenge døde af meningitis eller
  blodforgiftning, hvor det ser ud som om lægevagten
  reagerede fejlagtigt og alt for langsommeligt, eller
  telefon-forbindelsen ikke fungerede.

  Nu er der også opstået mangel på livsvigtig medicin
  på apotekerne. Og intet er gjort for at uddanne det
  antal læger der er brug for. I stedet importerer man
  barfods-læger fra lande med primitive uddannelser.
  Og man lader skræk-læger fremture.

  Siden 2010 har man ikke rørt en finger for at hæve
  sundhedsvæsnets generelle standard, selvom Mette
  og andre ministre i 2019 lovede at S-V skulle have et
  mægtigt løft. Det stik modsatte er sket.

  Tusinder af patienter har i de sidste 10-15 år fået
  en så dårlig og forringet behandling, at de er døde
  eller er blevet påført frygtelige unødvendige lidelser.

  De fire ovenstående kritikpunkter viser at mange
  politikere hellere vil hjælpe fremmede folkeslag i
  fjerne lande, end de vil hjælpe deres eget folk. De
  vil hellere bruge tid, opmærksomhed og penge
  på fremmede som de ikke har ansvar for, end de
  vil leve op til det ansvar de ubestrideligt har for
  deres eget folk og land.

  Borgens politik er allerede katastrofal, og den kan
  blive endnu mere katastrofal og dødbringende i
  nær fremtid.

  Hvis man tror at ovenstående indlæg rammer ved
  siden af skiven, bør man studere hvad Hodjas blog
  og Snaphanen samt Youtube, TwitterX, Redacted,
  Jesse Watters, Mike Yeadon, dr. Malone, TwitterX,
  dr. Campbell, Carlson og mange andre har fremlagt
  af afslørende oplysninger.

  1. E. Frederiksen

   DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET “SYNKEFRI” TITANIC..
   05/11/2023 at 00:17
   SÅDAN SLÅR VANVIDS-POLITIK OS IHJEL

   Tror 100% på dig, da det harmonerer med, hvad jeg
   selv læser og ser.
   M.h.t sygdom også oplever omkring mig.
   Ville ikke selv vaccineres.
   Tak for flot indlæg.

   1. Flaben Fræk

    E. Frederiksen – Hvis du vil helgardere, bør du tilføje yderligere et fartøj “Nautilus” (Peter Madsens ubåd)

 15. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

  SÅDAN SLÅR VANVIDS-POLITIK OS IHJEL

  1: Via rabiat feministisk og pladderhumanistisk
  masseindvandrings-politik og den deraf følgende
  kriminalitet og hverdags-terror.

  (med daglige gadeoverfald, hjemmerøverier, indbrud,
  skyderier, knivstik, trafikdrab, påsatte brande osv.,
  ligesom i Sverige, Frankrig og England)

  2: Via kommunistisk familie- og børnepolitik af den
  mest krasse, nævenyttige og blodtørstige slags. En mere
  familiefjendsk og børnefjendsk politik findes ikke i noget
  andet land. At familie-politikken også betegner en rød
  verdens-rekord i sjofling og nedværdigelse af mænd/
  fædre, betragter de woke feminister og kvindesags-
  kvinder som en sidegevinst.

  3: Via WHO og WEF politikken som S, M, V regeringen
  er i fuld gang med at gøre brug af her i vores fanta-
  stiske velfærdsstat, selvom der er hundredvis af ad-
  varsler mod WHO og WEF på nettet. Advarsler fremsat
  af eksperter, nobélprismodtagere, overlæger, virologer,
  patienter, pårørende, forskere og specialister. Der
  fortæller om “vaccine”-forgiftninger, turbokræft, hjerte-
  stop og hundredtusinder af pludselige og uventede
  dødsfald selv blandt børn og unge sportsfolk med et
  hidtil meget fint helbred. WHO, WEF og Pfizer anklages
  for kriminel virksomhed og for at være ansvarlige for
  den største medicinske skandale nogensinde. 100
  læger har henstillet til domstolen i Haag om at starte
  en sag mod WEF og WHO. (Det er den domstol der
  dømte nazistiske krigsforbrydere i 1948)

  4: Via en nedbrydning af sundhedsvæsnet. Det er
  ingen tilfældighed at hospitalerne hærges af skandaler,
  besparelser, nedskæringer og dødssyge “reformer”.
  Det er heller ingen tilfældighed at der er skrevet bøger
  og rapporter om det danske sundhedsvæsens storhed
  og fald. Og det er ingen tilfældighed at behandlingen
  nogle steder er blevet så ringe, at kræftpatienter og
  mange andre må lægge sig til at dø, eller må lade deres
  arme og ben amputere, hvor de for 5 og 10 år siden
  kunne have modtaget en god og effektiv behandling.
  De 5000 manglende sygeplejersker og læger skyldes
  også politiske dumheder og forsømmelser. At læge-
  vagten, telefon-systemet og psykiatrien også fungerer
  elendigt, er igen et resultat af politisk ligegyldighed,
  uduelighed og kynisme. Besparelser, forringelser, IT-
  skandaler, tvangsdigitalisering og afskaffelse af udstyr
  og sengepladser m.m. er haglet ned over hospitaler,
  skadestuer, ambulancer, klinikker og praktiserende
  læger. Tusinder af patienter og pårørende har oplevet
  rædselsfulde svigt og alt, alt for lange ventetider.
  (F.eks. er over 25 drenge døde af meningitis eller
  blodforgiftning, hvor det ser ud som om lægevagten
  reagerede fejlagtigt og alt for langsommeligt, eller
  telefon-forbindelsen ikke fungerede.

  Nu er der også opstået mangel på livsvigtig medicin
  på apotekerne. Og intet er gjort for at uddanne det
  antal læger der er brug for. I stedet importerer man
  barfods-læger fra lande med primitive uddannelser.
  Og man lader skræk-læger fremture.

  Siden 2010 har man ikke rørt en finger for at hæve
  sundhedsvæsnets generelle standard, selvom Mette
  og andre ministre i 2019 lovede at S-V skulle have et
  mægtigt løft. Det stik modsatte er sket.

  Tusinder af patienter har i de sidste 10-15 år fået
  en så dårlig og forringet behandling, at de er døde
  eller er blevet påført frygtelige unødvendige lidelser.

  De fire ovenstående kritikpunkter viser at mange
  politikere hellere vil hjælpe fremmede folkeslag i
  fjerne lande, end de vil hjælpe deres eget folk. De
  vil hellere bruge tid, opmærksomhed og penge
  på fremmede som de ikke har ansvar for, end de
  vil leve op til det ansvar de ubestrideligt har for
  deres eget folk og land.

  Borgens politik er allerede katastrofal, og den kan
  blive endnu mere katastrofal og dødbringende i
  nær fremtid.

  Hvis man tror at ovenstående indlæg rammer ved
  siden af skiven, bør man studere hvad Hodjas blog
  og Snaphanen samt Youtube, TwitterX, Redacted,
  Jesse Watters, Mike Yeadon, dr. Malone, TwitterX,
  dr. Campbell, Carlson og mange andre har fremlagt
  af afslørende oplysninger.

  ´

  (det lader til at der er noget galt med elektronikken.
  Godkendt overskrift blokeres hver eneste gang af filtret)

 16. Prins Valiant fra Thule

  Er Danmark stadig en retfærdig retsstat?
  Ja, på nogle punkter. På andre punkter lader det til at
  al fornuft og retfærdighed er fordampet op i den blå luft.

  Læs artiklen om en grotesk og utrolig sag:
  “Fanget i et gældshelvede”. (EBs netavis i dag)

  1. Piotr

   @ Prins Valiant fra Thule. 05/11/2023 at 00:50

   “Er Danmark stadig en retfærdig retsstat?” NEJ! sguda!

   RetsStat & GrundLov er sat ud af kraft 100%. Seneste klare bevis på dette er MinkSagen.
   Tusindevis af borgere bliver daglig nægtet deres retmæssige krav i diverse socialsager med kommuner & regioner.
   Behandlingsgaranti? Glem det. Pasningsgaranti for Pensionister? Glem det!

   Regimet gør som det passer dem. Hvis Lovgivningen ikke passer, ændre man da bare loven!
   Til dette har man sine loyale, korrupte, højtbetalte, lakajer, DJØFerne!
   Tænk om vi havde en ForfatningsDomstol.

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & TR! SIAD! P.

 17. Der var engang et yndigt land

  EKSPLOSION I ANTALLET AF MYSTISKE DØDSFALD
  Læs Snaphanen og Hodjas blog.
  _____

  BØDEREGN OVER BILISTER PGA. NY LOV SOM KUN FÅ KENDER

  Lejemorder-bander, kidnapping og dødspatruljer er
  kommet til Skandinavien

  Togstop på hovedstrækninger DRs troværdighed undermineret

  Se EBs netavis

 18. Karl Martell

  Vi passer på Danmark og danskerne! Lyder det igen og igen; Men hvordan syntes I lige det går? Hver dag sit knivstikkeri og hver uge sit skyderi.
  Er der lighed for loven? Guds nåde trøste den der bevæger sig gennem byen med 58 km/t, men hvis du i samlet flok hylder terror så sker der intet. I skal bare være mange nok så bliver lovens strenge arm slatten!
  Den lille frisør som laver en sort klipning knaldes, mens en arabisk (kaldet britisk) bandit lever i sus og dus i Dubai for de 9 milliarder kroner af vores penge han har stjålet. Lighed for loven?
  Før levede vi et trygt land, men med import at en mindre hær af folk fra MENAPT landene er trygheden forsvundet, og folk som tillader sig at påpege, at vi bliver udskiftet bliver kaldt konspiratorikere! Man benytter sig af at forfalske statistikker for at dække over tingenes tilstand, eller man undlader at lave statistik på følsomme områder. Det gør man så i andre lande og F.eks i England, da er den muslimske befolkning vokset med hele 44% på bare et årti! Hvis ikke det er udskiftning, hvad er det så?
  Vi behøver bare at se på Sverige og Frankrig for at se hvor galt det kan gå, det er sådan det kommer til at se ud her om bare nogle få år.
  Hvis du syntes det er slemt nu, så bare vent 10 eller endnu værre 20 år!
  Det er ikke længere et spørgsmål om hvis, men hvornår Sverige og Frankrig bryder sammen, sammenbruddet er allerede så småt igang og hvis konflikten i Mellemøsten bliver langvarig, så vil de blive åbenlyst for selv venstrefløjen og De Radikale, man kan benægte fakta et stykke tid, men en dag bliver de selv ramt og så vil de måske fatte sagens sammenhæng – men kun måske!

 19. Demografi og demokrati

  Hvad vej blæser vinden?
  Indvandrere og efterkommere ifølge Danmarks Statistik->
  i 1983 var der 3,1 %
  i 1990 var der 4,2 %
  i 1995 var der 5,3 %
  i 2000 var der 7,1 %
  i 2005 var der 8,3 %
  i 2010 var der 9,8 %
  i 2015 var der 11,7 %
  I 2020 var der 13,9 %
  I 2023 er der 15,4%
  “Hvor mange indvandrere og efterkommere bor i Danmark?
  Pr. 1. januar 2023 er der i alt 910.898 indvandrere og efterkommere i Danmark, som svarer til 15,4 pct. af den samlede befolkning. 579.457 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande, heraf har 293.000 personer oprindelse i MENAPT-lande.
  Personer fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 2023.” (kilde Det NATIONAL Integrationsbarometer) Kilder og noter. Anm.: Grupperingen ‘MENAPT-lande’ omfatter Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan, Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, Forenede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran, Yemen, Mauretanien, Oman, Afghanistan, Palæstina, Gaza, Vestbredden, Østjerusalem, Pakistan og Tyrkiet.
  senest opdateret 10-02-2023.”
  Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets Udlændingedatabase, IMBEF02A.
  Det er som bekendt ikke tilladt at registrere personers religion i DK, derfor er der tale om skøn, når antallet af muslimer angives. Disse skøn kan give anledning til diskussion.
  Hvis befolkningsudviklingen fortsætter som hidtil, vil de oprindelige danskere komme i mindretal henimod århundredets udgang. Det giver naturligvis også anledning til diskussion om fremtiden. Både demografisk og politisk. Hvem vinder? 🙂

  1. Gud bevare Danmark

   Som dronningen siger…

   Vores situation er værre end det officielt ser ud til.
   Statistik-tallene er pyntede, og politikerne og
   medierne manipulerer. Længe før danskerne
   kommer i mindretal, vil der starte en guerilla-krig
   mod danskerne. Både i Sverige og Frankrig er en
   hverdags-terror begyndt, selvom der endnu er
   et pænt flertal af svenske og franske borgere.
   A tale om “henimod dette århundredes slutning”
   er urealistisk, er at fordreje at terroren allerede
   ER begyndt. Og WHO og WEF politikken starter
   i denne uge!!!!!!!!!!! Der er ingen tid at spilde, vi
   må hurtigst muligt i gang med at genopbygge
   demokratiet. Folkeoplysningen skal op i et
   helt andet gear. Ellers er Danmark fortabt, og
   det danske folk uden håb om overlevelse.

   Gider danskerne ikke bevare deres land og
   forsvare børnenes fremtid, dømmer de sig
   selv til en katastrofal og blodig afslutning på
   3000 års Danmarks-historie.

  2. Træt

   De ovennævnte tal er ikke varedeklaret med hensyn til hvem der regnes som efterkommere.

   DST skriver selv at 3.generationsindvandrere, der blot har én forælder, der er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, registreres som “af dansk herkomst”, skønt de ikke har én dråbe dansk blod i årerne.

   Vi kan roligt lægge 10 procentpoint på de ovenstående skønmalede tal.

   1. Demografi og demokrati

    Enig. Tallene er de officielle tal.
    Resultatet af beregningen af hvor mange indvandrere og efterkommere bor i Danmark, afhænger af hvem der defineres som indvandrere og efterkommere. Med forskellige begrundelser anses 2. og 3. generations indvandrere som etniske danskere. En slags statistik integration? De officielle tal opfatter jeg som minimum.

    Det kunne være interessant at se, hvor mange af den registrerede befolkning på 5.932.654 den 1. januar 2023, der har har danske bedsteforældre.

    Men befolkningstallet går frem. Som Wikipedia skriver: “Bortset fra en kort periode i 1980’erne har befolkningen været næsten konstant stigende de sidste par hundrede år. I de sidste 30 år er befolkningen vokset med 14 %.”

    Men antallet af etniske danskere er – såvidt jeg ved -faldet sinde 1994. Den vej blæser vinden 🙁

    1. Niels O

     Hvordan mon det er med antallet af jøder gennem generationer? Og diverse asiater med forskellige religioner?

     1. Træt

      Bortset fra utilpassede Asiatisk/negroide adoptivbørn som dig, Niels Nul, så udgør disse forsvindende minoriteter ikke et problem, i klar modsætning til negre og muslimer.

 20. E. Frederiksen

  ASGER AAMUND
  Det er en fantastisk blog, du har.
  Nyder at følge den meget hyppigt, da den giver et
  godt indblik i de rædsler, der foregår og den overvejende forfærdelige samling af uvidende
  politikere, der er grusomt uvidende.
  De supergode, der heldigvis er, er få og kæmper en svær kamp for at få sund fornuft og bedre levevilkår igennem for befolkningen
  1000 TAK ASGER

 21. De grønne og de woke er blodrøde

  MAN TROR DET ER LØGN

  En dansker ser en araber på gaden der råber og skriger
  og fægter rundt med en lang kniv. Danskeren ringer til
  den nærmeste politistation i samme by. Afstand et par
  kilometer. Først efter nogle minutter lykkes det at få
  en politimand til at svare. Denne henviser så til at ringe
  til et andet nummer til en politicentral i en anden by
  ca. 80-100 km væk. Efter igen nogle minutter lykkes det
  at komme igennem. Anmelderen får så at vide at
  politicentralen vil ringe tilbage til politi-stationen i
  byen hvor kniv-manden er set. Efter i alt ca. 25-27
  minutter dukker der en politi-bil op. Men da er det
  for sent, og araberen er forsvundet. (Forløbet har
  vistnok noget at gøre med en “reform” som Lars
  Løkke fik gennemført i 2017 eller 18)

  Havde knivsvingeren været ude på at stikke nogen
  ned, havde han haft god tid til det. Han har nok
  været sindsforvirret, men hvornår får han næste anfald?

  Nu vil Kommunernes landsforening have tusinder af
  afrikanere til at dække behovet for arbejdskraft. Der
  er en skrigende mangel på arbejdskraft alle steder,
  påstår V, K, M, DR og TV2. Men Aamund har tidligere
  påvist at det ikke er ufaglærte arbejdere der er mangel
  på. Og hvis bureaukratierne ikke var fyldt med hundred-
  tusindvis af bureaukrater, ville der ikke være mangel på
  dansk arbejdskraft. Det samme ville være tilfældet hvis
  kommunisterne og de rabiate ikke havde fået slået
  over en million danske børn ihjel fordi de var ubekvemme.

  Det som V, K og M vil have ind, er løntrykkere.

  I disse dage har DR-kvinderne, Enhedslisten og de Radikale
  taget Hamass-terroristernes parti. De røde gut-menchen
  ønsker at forsvare alt med godhed, fred og menneske-
  rettigheder i hele verden. Kun deres eget folk gider de
  ikke forsvare. Danskere i tusindvis får deres borger- og
  menneskerettigheder trådt ned året rundt, men det vil
  EL og R da blæse en lang march. Selvom de altid hykler
  om at de er de svage danskeres forkæmpere.

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   SIDSTE NYE SUNDHEDS-SKANDALER

   For et par uger siden blev psykiatrien i Esbjerg
   sparet væk. Nu er det en stor og vigtig del af
   hospitalet i Silkeborg der skal spares væk. Der
   er også nedskæringer, lukninger og sparekrav
   mange andre steder i sundheds-væsnet.

   S-V-M regeringen er i fuld gang med at nedlægge
   og afskaffe vores tryghed og sundhed. Også
   dens WHO politik er helt ad helvede til. Se hvad
   Tucker Carlson, dr. Campbell, dr. Malone, dr.
   McCullough og Mike Yeadon fortæller hos
   Youtube, Hodja og Snaphanen.

 22. Alle de gamle partier er utroværdige

  JURIDISKE KRAFTIDIOTER, ELLER SKØRE LOVGIVERE?

  En hund har uden videre angrebet og bidt
  flere kvinder, de er blevet efterladt med sår og ar.

  Men hunden skal sandelig ikke aflives, mener politiet
  og juristerne. Se EBs netavis i dag.

  1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

   JEG SKREG AF SMERTE

   er overskriften på historien om FIRE KVINDER SOM
   BLEV OVERFALDET AF EN BIDSK KØTER

   Men hunden skal da på ingen måde straffes eller spærres
   inde, den må da gerne bide videre, mener “retsstaten”.

   Tænk hvis en mand eller kvinde havde overfaldet fire
   sagesløse spadserende kvinder på en uge og havde tildelt
   dem de samme kvæstelser. Vedkommende ville da som
   serie- og voldsforbryder have fået fængsel eller forvaring
   i op til flere år.

   Men når det er en hund, en køter, så er det ikke alvorligt.
   Selvom hundebid kan give livsfarlig blodforgiftning. Nej,
   pyt da med om fire kvinder forulempes på det groveste.

   Hundeejeren mener selvfølgelig at hunden er ufarlig,
   selvom den bider løs uden grund. Og politiet og juristerne
   betragter den altså også som ufarlig. Hundeejeren er nu
   flyttet, så hunden kan bide nye ofre et nyt sted. Så længe
   hundeejeren betaler bøder, kan han blive ved med at
   slippe hunden løs på enhver tilfældig fodgænger.

   Politikere og jurister har omdannet Danmark til en galeanstalt.
   Se selv EBs netavis, en lille rubrik langt nede i striben af historier.
   Der er et farvefoto af modbydeligt sår.

   1. Folkeudskiftning = folkemord (FNs definition 1963)

    FN er ikke hvad det har været. FN er nu
    domineret af islamister og globalister som
    går ind for at at alle vestlige mennesker
    udskiftes med afrikanere, arabere og
    brasilianere osv.

 23. Ole Mejlstrøm

  Forgå kan kun et folk og et land, hvis de vil det selv!!!

  Det vil så 80-90% af vælgerne både i det forne Danmark og i resten af de civiliserede vestlige lande!

  Fremtidsudsigterne for vores samfund og ikke mindst vores stakkels efterkommere ser derfor alt andet end lys ud!
  Evindelige stamme- og borgerkrige vil hærge kontinentet og vi etniske europæere kan ikke engang påregne støtte fra vores samfundsinstitutioner, medier, politi eller militær!

  Bortset fra enkeltpersoner, som nok skal forblive tavse for at beholde job og position, er alle inficeret af fjenden og/eller direkte 5. kolonne!
  Landsforrædernes styatsbetalte lakajer er de!!!

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Hurra, hurra.

   Ja, altid kan et folk forgå hvis selv det vil.

   Her i Danmark er det særlig nemt at brænde folkehjemmet
   ned og begå kollektivt selvmord. Vi skal bare blive ved med
   stole på medierne og de gamle partier. Så ordner de
   resten med en “endlösung”.

   Hurra for de mange journalister og politikere som har
   gjort det nemt og let at være dansker.

 24. Wiens redning skete 1683

  Nu vil S, M og V så købe vælgernes stemmer
  med skattelettelser for ti milliarder. Det lyder
  fint, men dem vil de hente hjem igen gennem
  nye afgifter og en bøderegn over bilisterne.
  Og med en så grundig plyndring af boligejerne
  som muligt. Og oveni diverse takstforhøjelser
  og nye gebyrer.

  De tre partier er håbløse. Dem som har forstået
  det, vil søge over til andre partier. Men det vil nok
  ikke hjælpe. Samtlige partier er kiksede og svigefulde.
  Aamund har ret: Her lades alt håb ude.

  (Medmindre Vor Herre skænker os nogle mirakler.
  Men hvis et folk ikke selv gider gøre en indsats,
  tildeles det næppe held og hjælp fra universets
  evige, usynlige og almægtige kræfter)

 25. Karl Martell

  Der er visse partier, som lever i en verden helt adskildt fra den vi andre lever i, de tror tilsyneladende at løven og lammet vil gå rundt i det danske land og græsse side om side. En naivitet så stor og så svigfuld at man mister vejret. SF’eren kalder det en ære og en stor dag for Danmark da en lille hær af migranter fra MENAPT landene fik udleveret dansk indfødsret. En fra Liberal Alliance fik en særlig følelse i kroppen, Muhammed Rona fra Moderaterne og Zenia Stampe fra RV var lykkelige og beæret. Kun NB. Og DF Stemte imod Danmarksdemokraterne og K undlod at stemme.
  Vi er flere som ligeledes har fået en særlig følelse i kroppen, men når vi tager de sidste ugers demonstrationer og tilkendegivelser i mente, så er den følelse rædsel.
  Jo flere fra MENAPT landene jo flere der ikke deler vores værdier og jo mere kommer vi til at ligne Sverige og Frankrig!
  Fukuyama står forslået tilbage og Hontington får mere og mere ret, desværre.

 26. Arne Lago von Kappelgaard

  EN AFGRUND TIL FORSKEL:

  I et studie offentliggjort i december 2013 viste sig afgrundsdybe forskelle mellem etniske europæere og tilvandrede muslimer. Undersøgelsen blev foretaget i 2008, og det kan undre, at resultaterne først er blevet offentliggjort nu. Men godt for det. Vi får syn for sagn i en grad, som burde ryste den almindelige europæer, hvis ellers de store medier orkede at delagtiggøre Europas folk heri.

  Ca. 9.000 muslimer fra seks europæiske lande er blevet udspurgt om en række forhold. Det drejer sig om Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Østrig og Sverige. Som kontrolgruppe er etniske europæere blevet stillet de samme spørgsmål. Skal vi se på resultaterne og ikke mindst forskellene mellem de to grupper, etniske europæere og i Europa bosatte muslimer?

  På spørgsmålet om a) man bør vende tilbage til de religiøse rødder, om b) der kun er én udlægning af den hellige skrift, og om c) religiøse regler er vigtigere end sekulære love, svarer henholdsvis 58, 75 og 66 procent af de adspurgte muslimer ja. 43 procent af muslimerne svarer ja til, at alle tre udsagn bør gælde.
  Hvad siger de oprindelige europæere til de tre spørgsmål? 21, 17 og 13 procent henholdsvis, mens 4 procent svarer ja til alle tre ting på én gang.

  Næste runde. Her er blevet spurgt om følgende: a) vil ingen homoseksuelle venner have, b) jøder kan man ikke stole på og c) Vesten/den muslimske verden er ude på at ødelægge “den anden”. Her kommer, igen i procent, svarene fra muslimerne, der svarer bekræftende på de tre spørgsmål: 57, 45 og 54 procent, mens 27 procent af muslimerne svarer ja til alle tre.
  Etniske europæere svarer som følger på de tre spørgsmål: 12, 8 og 23 procent, mens 2 procent bekræfter i alle tre tilfælde.
  Se også Pew Research Centers (Washington) undersøgelse af 38.000 muslimske borgers indstilling i 39 lande (2013).

  ET FJELD KAN SPRÆNGES OG TVINGES KAN EN ELV, MEN ALDRIG KAN ET FOLK FORGÅ, DER IKKE VIL DET SELV.

  At tale om moderate muslimer, er helt hen i vejret. Enten er man muslim, og så tager man hele pakken med, der er ikke nogen nem mellemvej. Gør man ikke det, og vælger f.eks. enten sharia, kvindeundertrykkelse, homofobi, stempling af ikke-muslimer fra, ja så er man frafalden (tafkir), altså frit mål for at blive myrdet.
  Det er kendsgerningerne! At ville bortforklare disse åbenlyse kendsgerninger, så stempler man sig selv som utroværdig.

  Som muslim kan man ikke tage afstand til dele af islam, for så tager man samtidig afstand til Koranen og tilhørende sharia. Og tager man afstand til Koranen, så tager man afstand til islam, og har dermed gjort sig selv fredløs.

  ”De ting, som er givet i Koranen eller af profeten Muhammed i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik vi vil sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og hans budbringer.”
  (Abdul Wahid Pedersen, Kristeligt Dagblad 18.09.2002).

  Tyrkiets tidligere premierminister Recep Tayyip Erdogan understregede en gang for alle: ”Der er ikke to slags islam, islam er en, og den er Koranens.” (Kilde: Jyllands-Posten 02.06.2008 s.12).
  Samme tyrkiske regeringschef kunne lettere irriteret udtale, da vestlige medier betegnede hans parti (AKP) som ”moderat islam” : ”Der findes ikke moderat eller ikke moderat islam. Islam er islam, basta!” Samme herre udtalte også: ”-at amoralsk opførsel kommer fra vesten.” (Kilde: Weekendavisen/Bøger s.6, nr.29, 2008).

  KAN DET SIGES TYDLIGERE!

  1. Jonas Hansen

   Tak avk eller d.a.. du er bare den bedste til fakta. Er vild med dine indlæg 😍. Du må have en kæmpe database. Jeg nyder hvert et oplæg 🤩

   1. Finn Jensen

    Jonas Hansen
    Enig.

 27. Privatdetektiven

  Nu har det iflg. EB og et par andre aviser
  vist sig at skattelettelserne først får virkning
  om 1-3 år. Og så har regeringen AFSAT ekstra
  32 MILLIARDER til velfærd og sundhed. Det lyder
  jo godt, men det er fra 2030, altså om syv år.
  Bliver pengene nogen sinde udbetalt? Vil de
  nå frem som hjælp til nødlidende eller syge
  danskere, eller bliver de opsuget af bureaukratierne?

  S, V og M har mange fine 2030 planer der skal
  gøre det bedre at være dansker. Men er det
  andet end fugle på taget?? Og at penge er ekstra
  og “afsat”, kan blot være en ompostering, eller et
  regnskabs-trick.

 28. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Regeringens skatte-reform er
  fuldstændig til grin. Og deres planer for
  sundhed og social velfærd fra nu og til 2030 og 2045
  er en hån mod danskerne.

  Statsradioens P1 debat i dag var mest sludder og
  vrøvl. Og man gik helt udenom at danskerne kunne
  få meget større skattelettelser hvis Chrborg ikke havde
  så pissetravlt med at fråse og fjolle hundredvis af mia.
  væk på den blodrøde “grønne” omstilling samt indvan-
  dringen, islamiseringen, co2-løgnen, bureaukratier og
  djøfferier, pengepakker til 50 afrikanske og arabiske
  lande samt WHO, EU, Ukraine og FN mv.

  Der kunne spares så mange penge, (ca. 500 milliarder,
  at der oveni kunne gives kæmpeløft til sundhedsvæsnet
  og velfærden.

  I stedet har vi skattelettelser på under 1% af skatte-trykket,
  og sundhedsvæsnets nedtur bare fortsætter og fortsætter,
  sammen med udhulingen af velfærden, folkesundheden
  og demokratiet.

  De gamle partiers politik er ved at gøre kål på Danmark,
  og danskernes fremtid ligner et frygteligt mareridt.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Siden 1983 er udgifterne til indvandring
   steget hvert eneste år. Og siden1983 er
   alt med sundhedsvæsnet og velfærden
   blevet ringere år for år. Kurven for udgifterne
   er gået stejlt opad, mens kurven for antallet
   af læger, sygeplejersker og velfungerende
   sygehuse og skadestuer m.m. er gået nedad og nedad.

   Kan der evt. være en sammenhæng?

 29. Karl Martell

  Vi tillader Hamas-tilhængere og Hizb ut-Tahrir tilhængere at marcherer i vores gader, de råber Takbir, allah hu Akber og Jihad. Men i følge politiet er det ikke opfordring til eller forherligelse af terror, de har googlet sig frem til at det bare betyder en kamp for at leve et helligt og fromt liv! Hmm! Det kræver vist ualmindelig store krumspring, at argumenterer for, at tusinder af råbende og hujende arabere, bare råber om et helligt og fromt liv!
  Mon ikke sandheden i stedet er at vores regering og dermed politiet ikke ønsker, at arresterer en, efterhånden ikke helt lille hær, af palæstinensere og deres støtter. Vi har simpelthen ikke fængselspladser nok og der vil, efter alt tænkelig sandsynlighed, udbryde voldsomme optøjer, så bare man er truende og voldelig nok, så gælder landets love ikke. Vi viger og bøjer os igen på bedste Lars Løkke vis.
  Prøv som Douglas Murray skrev, at forestille dig store mængder af råbende og skrigende horder, mødte op foran New Zealand’s ambassade og støttede terroristen, som myrdede løs i moskeen i Christchurch. Jeg er ikke helt sikker på, at de ville møde samme slappe holdning som Hamas og Hizb yt-Tahrir tilhængerne. Men naturligvis denne gang er det Israel, som er ofret, og så er det en ganske anden sag!
  Hele problemet ikke kun i Danmark, men i hele Europa, er at der efterhånden er så mange muslimer, at de kan sætte dagsordenen, og det gør de så!
  Vi har vores frihedsrettigheder, og vi har importeret så mange, at de nu pludselig gør krav på at få del i de frihedsrettigheder og på den måde bekæmpe os, de går efter at indfører sharia via lige dele trusler og stemmeseddel. En mand en stemme en gang. Ikke lige nu, men når århundredet går på hæld! Det var ikke det land jeg kæmpede for til mine efterkommere.

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   Når århundredet går på hæld? Så længe
   behøver vi ikke vente på ulykker, sammenbrud og katastrofer.
   Hvis partierne fortsætter som hidtil, vil de indtræffe lige om
   lidt. Ja, faktisk er den store nedtur og velfærdsstatens kollaps
   allerede i gang. Se hvad Hodjas blog fortæller om WHO, WEF
   og afrikaniseringen og islamiseringen af vores land.

   EBs netavis og Den korte avis har nyt om Mette F og Lars Q,
   og nyt om vold, mord og hospitalslukninger.

 30. Arne Lago von Kappelgaard

  @ Karl Martel 13:31

  Helt korrekt. Du ser det alle steder i Vesteuropa, at når muslimen når et vist antal, så træder herre mentaliten og dominans-effekten ind, og de bliver en plage for de etniske befolkninger.

  Som tidligere FN-soldat må jeg sige, at tilværelsen ved fronten kræver handling. Hvis udviklingen fortsætter som den har gjort de sidste 40 år, så er der kun den nødtvungne vej tilbage: Det private initiativ, for tilværelsen ved en frontlinie kræver aktiv handling, hvis man ikke selv vil gå under.
  Danske ofre for muslimsk vold og chikane, henter ikke megen sympati fra myndigheders side, og politiets ageren eller mangel på samme, er rystende, især når man ved, at de har monopol på magtanvendelse. Hvis politiet ikke magter eller er villige til at håndhæve sit magtmonopol, kan de heller ikke regne med, at folk vil forblive passive. Her kan man så forestille sig, at det private initiativ tager over.
  Så kan politiet som de er så gode til, gå rundt og agere dialogbetjente, være legeonkel , kramme borgerne og møde 5-6 mand op kl.0500 og morgenen, for at chikanere en sagesløs dansker der er utilfreds med det der sker i Danmark.

  Alle Folketingets partier, burde som noget selfølgeligt – efter 40-50 års fejlslagen politik -, lægge alle taktiske partihensyn til side, sætte sig sammen, og så for Danmarks skyld (overlevelse) finde en politik, der ikke på sigt vil undergrave det Danmark de fleste holder af. Der bør ikke tænkes på hvad udlandet, EU eller godhedsindustrien mener, eller hvad vi for en 70 år siden underskrev af konventioner, men hvad der er godt for Danmark, det er det vigtigste. Kan politikerne ikke finde konsensus, så må man give magten fri til borgerne, så de kan værge for sig, efter at politiet har kastet håndklædet i ringen. Men kønt, det bliver det ikke. Det er aldrig kønt, at skulle rydde op efter
  blå eller rød regering, så er der tilsyneladende ingen af dem, der kan eller vil fjerne den muslimske chikane fra vort samfund. Borgernes pligt er herefter at fjerne både politikere (ud på historiens losseplads) og muslimer fra vort samfund. Begge parter har vist sig uduelige!
  Det er latterligt og meget naivt at tro, at EU kan sætte en dagsorden, når det ikke engang kan forsvare vore værdier og de ydre grænser, men bare lader stå til. Bare se på Frontex, det er næsten lige til at grine af, hvis ikke det var fordi, det er så tragisk for de etniske europærere.
  Det eneste islam har respekt for, det er magtanvendelse og konsekvens.

  1. Niels O

   Wow, selvtægt.

   1. Træt

    Det er jo legitimt, når statsmagten agerer i en fremmed magts ærinde og besættelsestropperne er overalt i landet i hundredetusindvis.

 31. Sandhed er bedre end løgn

  Aamund, Martel og Arne Kappelgaard mfl. har
  ret i deres betragtninger over masseindvandringen og den
  fremadskridende besættelse og islamisering af Dannevang.

  Der er tale om en ødelæggende og dødsensfarlig udvikling
  som understøttes af både partier og medier, selvom den
  angriber og undergraver både økonomien, sundhedsvæsnet,
  velfærden og retsordenen etc.

  Oveni kommer den WHO og WEF politik som
  regeringen nu har sat i gang. Dermed er også alle danskeres
  liv og sundhed udsat for endnu et alvorligt angreb.

  Men hvad hjælper kloge tanker og ord, hvis der ikke følges op
  på dem med handlinger? Hvad hjælper handlinger, hvis 98%
  af befolkningen sover videre, fordi den ikke forstår at de er på
  vej mod undergang og total katastrofe.

  1. PS

   PS: Hvis der ikke sørges for at mange, mange flere
   danskere får at vide at de er nødt til at følge med
   hos Aamund, Hodja, Snaphanen og Den korte avis,
   hvis de vil vide hvad der egentlig foregår i deres land,
   kan vi godt glemme alt om at redde Danmark fra
   udslettelse.

 32. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

  S, M og V er gået over til 7 års
  og 22 års planer, men taler om 2030 og 2045 mål.
  Det lyder nemlig ikke helt så langtrukkent. Derimod
  får vi ikke meget at vide om hvad de har tænkt sig at
  gøre ved problemerne i 2023 og 2024. De vil hellere
  dele 2030 og 2045 valgflæsk ud nu, så vælgerne ikke
  opdager hvor udueligt de styrer samfundet i denne
  tid. Når vi om 7 og 22 år når frem til et politisk ansvar
  for nutidens skandaler, er Mette, Lars og lignende
  jo for længst forduftet.

  Det eneste Mette, Lars og Troels har at tilbyde, er
  bluff, humbug, tomme løfter og snak om at engang,
  engang med tiden vil alting blive meget bedre. De
  evner ikke at levere sund og fornuftig politik, så
  de må nøjes med at give vælgerne noget valgflæsk
  og nogle illusioner om at deres politik i dag vil skabe
  fine og gode resultater en gang om 7 eller 22 år.

  Sandheden er sandsynligvis at hvert eneste år fra
  nu af bliver en gliden nedad det skråplan som ender
  i fascistiske, grufulde, vanvittige, blodige, totalitære
  og fuldstændig umenneskelige tilstande.

  Siden 1970 har Borgen ikke leveret andet end
  tåbeligheder og forringelser. INTET tyder på at S,
  M og V evner eller ønsker at levere noget der er bedre.

  1. Finn Jensen

   Fra velfærdsstat til samfundshelvede.
   Enig, vort land er befængt med uduelige ledere

 33. Flaben Fræk

  Arne Lago von Kappelgaard: “Som tidligere FN-soldat må jeg sige, at tilværelsen ved fronten kræver handling. Hvis udviklingen fortsætter som den har gjort de sidste 40 år, så er der kun den nødtvungne vej tilbage: Det private initiativ, for tilværelsen ved en frontlinie kræver aktiv handling, hvis man ikke selv vil gå under.”

  Principielt enig(?) – Hvis jeg forstår dig ret, så er det farligt stof du begiver dig ud i her – Håber du, up front, er klar over konsekvensen af dit statement ?!

  1. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

   Jeg tror at Arne Kappelgaard mener at tiden
   er inde til handling i form af uddeling af løbesedler og
   flyveblade. For statsradioen DR, stats TV’et og papir-
   aviserne er alle købte og betalte propaganda-medier.
   Ingen af dem er folkeoplysere når det gælder de
   allerstørste trusler mod danskerne.

   Da aviserne ikke vil optage annoncer med kritik af
   “berigelsen” og besættelsen eller af EU eller WHO
   og WEF, er der kun løbesedlerne tilbage.

   Kun en lille brøkdel af befolkningen kender og læser
   Hodjas blog, Snaphanen, Aamund og Den korte avis,
   og derfor er næsten alle danskere uvidende om at
   TitanicDanmark er begyndt at synke. Alle mand til
   pumperne, luk de vandtætte skodder, udsend SOS-
   signaler, burde det lyde fra Broen. Men derfra kommer
   kun beroligende snak om at alt går fint, og engang skal
   vi nok komme tørskoet i land. Ingen grund til at begynde
   på svømmeundervisning.

   I virkeligheden er situationen kritisk, for der er et stort
   hul i skroget, og på et tidspunkt risikerer skibet at
   rulle rundt og vende bunden opad.

 34. Arne Lago von Kappelgaard

  @ Flaben Fræk 20:38

  Handling er ikke nødvendigvis vold, for så er man jo ikke et hak bedre end dem man kritiserer.
  Ingen kan benægte, at der sker en befolkningsudskiftning. Dem der gør det, er at sammenligne med dem der gik tyskernes ærinde under krigen.

  Grundet EU/og diverse konventioner som skiftende politikere har tilsluttet sig, kan man ikke gøre det der skal til. Det kan jo ikke være rigtigt, at er man først kommet over den såkaldte grænse, så er det næsten umuligt at smide folk ud, hvis de ikke selv vil. Vi er kommet så vidt ud på skråplanet, at selv dybt kriminelle får lov at blive.
  Hvorfor har man bragt sig selv i sådan en situation, at man ikke kan fjerne kriminelle og asylshoppere?
  Hvorfor vægter Vesteuropa ikke sine grænser højere end de gør? De bærer til ved det bål der hedder nationsundergravende, så Europa ad åre bliver at sammenligne med skodlandene i Mellemøsten!
  Hvis man smider en frø ned i brandvarmt vand, springer den op med det samme, men hvis hvis man lader den ligge i vandet og langsomt varmer vandet op, bliver den kogt levende, uden at opdage det. Det er det der er ved at ske med Europas etniske befolkninger, godt hjulpet på vej af EU og Frontex, hvor sidstnævnte har udviklet sig til en taxatjeneste for såkaldte emigranter, hvor det oprindeligt var tænkt som et værn mod EU´s ydre grænser.

  En enlig sejlbåd er ude på havet, befolket af europæiske kristne, da bliver en flok skibbrudne muslimer taget om bord. Medens de kristne er beskæftiget med at betjene fartøjet, så er muslimerne i gang med at plyndre proviantkammeret, øve vold mod nagelfast inventar samt bore skibet i sænk.

  1. Flaben Fræk

   Enig! – Tak for bidraget – Vi har kun argumentet; men selv den beskedne luksus er sgu farlig, vi ser hvordan personligheder her til lands og ude i Europa får frataget deres demokratiske rettigheder, bliver nægtet/forhindret adgang til at forsamle sig, får nedlukket deres bankkonti, osv.

   Men der er vel også lyspunkter – Et af de mere giftige bonmot, er, at Socialdemokraterne har overtaget Dansk Folkepartis politik. Om ikke andet, så er da morsomt at se det sure ansigtsudtryk der indfinder sig på ham af farvehandleres (Født: 9. januar 1946) når han får den sandhed revet i næsen – Kampen fortsætter…

   1. Sandhed er bedre end løgn

    S har da ikke overtaget andet end
    nogle floskler fra DF. Indvandringen fortsætter,
    men det bortforklares og bagatelliseres. DF
    svigtede jo iøvrigt 100% i tiden 2015 til 2019.
    Og nu er Morten Messer med i koret af co2
    fantaster og Greta Tunfisk fans. Se PragerU,
    Snaphanen og Hodja og bliv klogere.

    EBs netavis afslører i dag 2x politisk fup.

   2. Flaben Fræk

    Rettelse: Om ikke andet, så er det da morsomt at se den sure grimasse der indfinder sig i ansigtet på ham af farvehandlerens (Født: 9. januar 1946) når han får dette udsagn revet i næsen.

  2. Dagens vits kommer fra Mette Frederiksen, der i anledning af de mange antijødiske demonstrationer udtaler, at ” der er personer i Danmark, der ikke har taget de danske værdier til sig”. Ja, skarpt set fru Frederiksen. Sådan cirka 300 000 personer.

   1. Jette

    Mette Frederiksen – er for viderekommne…

   2. Niels O

    Hvad er “danske værdier”? Er det Bertel Haarders definition? Så har jeg heller ikke taget dem til mig. Ingen skal pålægge mig blævre-værdier.

    Så 5% af befolkningen + 1. Mindst.

    1. Træt

     Du er jo ikke dansk, Niels Nul.

     Selvom du påstår at være efterkommer af Huguenoter, så er det vidst generne fra den amerikanske negersoldat, der var din biologiske far, og din koreanske eller vietnamesiske mor, der har sat det største præg på dig, og ikke dine danske adoptivforældres frugtesløse opdragelsesforsøg

   3. Karl Martell

    At der er migranter, som ikke har taget danske værdier til sig, er vi nogen, der har vidst de sidste 40 år! Altså siden Mette Frederiksen var 6 år gammel! Det betyder at Mette Frederiksen er den første Statsminister, der aldrig har kendt til andet end, at migranter i gadebilledet var normalt! Hun er nok også den første generation der ikke har fået en ordentlig historieundervisning, fordi så havde hun ikke nøjedes med at italesætte problemet, så havde hun i stedet gjort noget ved det!

 35. Jette

  ..viderekomne..
  Desuden er det jo ikke kun 300 000 vi taler om.
  Der er mange “medløbere”, som bare øjner en chance – for at komme til at kaste med sten.

  1. Træt

   Tallet skal minimum ganges med 2

 36. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Siden 1980 er udgifterne til indvandring
  steget hvert eneste år. Og siden1980 er
  alt med sundhedsvæsnet og velfærden
  blevet ringere år for år. Kurven for udgifterne
  er gået stejlt opad, mens kurven for antallet
  af læger, sygeplejersker og velfungerende
  sygehuse og skadestuer m.m. er gået nedad og nedad.

  Kander evt. være en sammenhæng?

 37. Der var engang et yndigt land

  Om digitaliseringen er der forskellige meninger.
  De fleste politikere synes at der skal digitaliseres
  mest muligt. Og Rema 1000 og visse andre butikker
  gider næsten ikke modtage kontanter. (4 kasser til
  kort, 1 kasse til kontanter)

  (Se Nigel Farages stærke advarsel mod betalingskort
  hos Hodja og Youtube)

  At digitaliseringen har trælse og skumle bagsider er
  stensikkert. Der er spildt hundredvis af milliarder af
  kroner på stribevis af mislykkede IT-projekter. Bare
  tænk på sundhedsplatformen som har kostet milliarder,
  som har spildt masser af lægers tid, som har været til
  alvorlig skade for patienter, som påfører sygeplejersker
  en masse bøvl. Og der er mange andre bagsider og
  skade-virkninger.

  Og så er der en mindre, men irriterende ting. Mange firmaer
  statsbureaukratier har anskaffet sig en utrolig dårlig telefon-
  betjening. Enten kan man slet ikke ringe dem op, eller der
  er uforskammet lange ventetider. Firmaerne uden tlf. har
  en masse ting de gerne vil sælge over nettet, men de gider
  ikke tale med kunderne. Men på deres hjemmesider er der
  tit en betydelig mangel på oplysninger. Og hvem har lyst til
  at sende f.eks. 5000 kr. afsted for en tyveri- eller indbruds-
  alarm når man ikke kan få svar på en række spørgsmål.

  (om firmaets adresse, systemets funktion, om der følger en
  styrings-enhed med, om overvågningskameraet kan tilkobles
  en sirene osv. Før i tiden havde firmaerne altid råd til en
  telefon-dame der kunne svare på mange ting. Nu spares de
  væk, og resultatet er dårlig kundeservice. Og mindre salg)

  T.Hansen f.eks. har en linje man kan klikke på for at få deres
  tlf.nr., men intet nr. kommer frem. Der er stor konkurrence
  på området, og mon ikke firmaerne med dårlig tlf.pasning
  mister mange penge. Danske banks tlf-pasning er også
  dårlig. Ringer man om et stjålet bank-kort kl. 17 eller 19,
  tager de slet ikke telefonen, selvom det angives at den er
  åben hele døgnet.

  Regeringen har lige pralet af at den giver store skatte-
  lettelser fra 2025. Men det handler mest om at løn-
  modtagere får 5-8 kr. mere til overs pr. dag. Det rækker
  jo knap nok til en lille pose Haribo lakrids. Nu er Mette
  og Lars så begyndt på en stribe nye afgifter. Tør vædde
  på at skattetrykket ikke falder det mindste. Hele S, V,M
  udspillet ligner et bluff-nummer.

  1. Ole Jensen

   Har nogen en ide om hvor man kan købe
   et system der beskytter mod indbrud og brand.
   Det skal være med bevægelses-censor, sirene
   og overvågningskamera. Helst uden abonnement,
   batteridrevet og med nem installation uden at
   der er brug for en elektriker. Gerne med SMS
   besked ved indbrud. På forhånd tak for tips
   om hvor det kan købes, i butik eller ved nethandel.

 38. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  STORE OG SENSATIONELLE AFSLØRINGER
  AF LYSSKY TRANSAKTIONER OG AMBITIØSE PROJEKTER

  findes nu hos TwitterX, Youtube, Rumble, Gravitas,
  Jesse Watters, Redacted og Tucker Carlson mv.

  Og så er der Snaphanen, Hodja, PragerU, Document,
  24nyt.dk, Den korte avis, en engelsk og canadisk frihedskanal etc.

 39. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

  DRs “Orientering” har lige haft (22.15) en vred og
  korrupt eller fanatisk co2-propagandist til at fortælle
  om at det var for galt med den ny afgift på flyvning,
  fordi den ikke kun skulle bruges til hellig krig mod
  co2, men også til forskelligt andet. Der har også
  været mikrofon-holderi for andre co2-tosser, fra
  Consito, Enhedslisten, Alternativet og de Radikale.

  “Tænketank” kalder Consito sig, men de er i realiteten
  ikke andet end et reklame- og propaganda kontor.

  PragerU og bøger om solen samt dansk vejr gennem
  100 år, påviser at den store skrækkampagne mod co2
  bygger på sludder og falsk videnskab, og drives frem
  af særinteresser. (Røde partier og sælgere af el-biler,
  vindmøller, sol-celle parker, atomkraft-værker m.m. )

 40. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

  Det er snart SLUT MED PRIVAT BRUG AF KONTANTER
  i EUs lande. Om kort tid vil det være forbudt eller
  umuligt for danskerne at betale noget kontant. Dog
  kan det en overgang være tilladt at betale for småting
  med mønter eller små sedler. Se Snaphanen/Hodja
  eller Redacted hos Youtube.

  Se også Nigel Farages skarpe advarsel mod det
  kontantløse samfund. Eller læs bogen “1984”.

  1. Henrik Pedersen

   Korrekt. Jeg går også ind for tuskhandel.

   Så næste gang jeg her ude fra heden handler ind i nærmeste fjerntliggende købstad, vil jeg medbringe et par af de får, som har overlevet de ulveangreb, som er initieret i de fine saloner i Hovedstaden, når jeg handler i indkøbstempler som f.eks Bilka.

   Kan du svare mig på, hvad jeg gør, næste gang jeg tanker benzin?
   Hvor mange får koster 50 liter 95 oktan? Og hvad hvis tankstationerne ikke vil modtage fårene (jeg afleverer kun hele får – brøkdele afregnes på anden vis – og er i sagens natur utilstedeligt for de stakkels væsener).

   Kan dit geni ikke venligst oplyse mig om konditionerne for den af dig promoverede tuskhandel?

   På forhånd tak!

   1. Træt

    Nu er der åbnet for bevillingerne fra Suicidaldemokraturets presseafdeling igen, så “både” “Henrik Pedersen” og “Niels Poulsen” er på banen igen.

 41. Peter Krogsten

  300.000 ?? Vi registrerer ikke mennesker efter religion, men et fingerpeg kan findes i hvor mange der betaler kirkeskat. Hvad med alle dem der tæller som danskere efter de har fået statsborgerskab. En hel del tyder på at der foreligger en større plan om at nedlægge Danmark og andre nationalstater.
  Det affejes som regel som konspiration og der uddeles sølcpapirshatte, men tager man bare et par af de såkaldte konspiratiosteorier ind i billedet, er er meget der pludselig giver mening. MitId, det kontantløse samfund og meget andet, peger altsammen mod total kontrol og total overvågning.

  1. De grønne og de woke er blodrøde

   Det er rigtigt forstået. Borgens politik
   vil gøre Danmark til et nyt Nordkorea. Dens politik
   vil også gøre vores land til en fattiggård, til et kafkask
   mareridt, til et terror-område, til krigens hus og dødens dal.
   Helt vanvittige og nye projekter går i gang i disse dage, som
   supplement til andre vanvittige projekter som startede for
   nogen tid siden. De nye planer er de hidtil værste.

   Se selv de chokerende videoer og artikler om WHO,
   WEF og Pfizer, om indvandringens konsekvenser,
   om den systematiske ødelæggelse af familier, børn
   og mænd,

   om hvad der foregår af klima-og co2 politik,
   om EUs udspil mht. boliger og kontanter, om at
   sundhedsvæsnet er ved at brase sammen.

   (Snaphanen, Hodja, Redacted, TwitterX, Tucker
   Carlson, Youtube, Den korte avis, 24nyt.dk, PragerU osv.)

  2. Niels O

   “Hvad med alle dem der tæller som danskere efter de har fået statsborgerskab.”

   Hvor mange drejer det sig om? Jeg tillader mig at gå ud fra, at du taler om den andel, der er muslimske tredje generationsindvandrere og ikke alle andre indvandrere af samme generation.

   1. Træt

    Det tal VIL DST jo ikke oplyse os om, Niels Nul, så vi må jo nøjes med gætterier.

    Efter min mening skal alle tildelte statsborgerskaber annulleres, og erstattes med forskellige grader af opholdstilladelse, der altid skal kunne nedgraderes eller helt tilbagekaldes.
    Jo mere barbarisk kultur de fremmede kommer fra, des større afskrækkelse vil tabet af opholdstilladelse i Danmark udgøre. win-win..
    Retten til familieliv må opfyldes i hjemlandet. Det skulle de kriminelle have tænkt over noget før

 42. Blot en bemærkning

  Hej, bare et forslag: Hvad med at invitere Mikael Jalving
  ind som gæst. Han skriver også meget interessante artikler.
  Det gør André Rossmann også. Det kan måske være en
  aflastning?

 43. Niels Poulsen

  Søren Krarup er nok et bedre forslag. Han vil bringe fornyet vitalitet hos zombierne på den yderste højrefløj plus firs.

  1. Træt

   Udyret er kravlet ud fra under sin sten

 44. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

  MEGET SKRÆMMENDE, MEGET FARLIGT
  OG 100 PROCENT TOTALITÆRT

  PRIVATLIVET, KONTANTERNE OG DEN PERSONLIGE FRIHED
  KAN NU BLIVE AFSKAFFET I EET HUG

  SE REDACTED HOS YOUTUBE

  1. Niels Poulsen

   Snydepelsen med de 1001 falske profiler råber nu med versaler.

   Det fortælles, at mange gamle mennesker plus firs også advarede ved overgangen fra stenalderen til bronzealderen. Bronze er farligt. Bronze er totalitært. Klaus Schwab og Pfizer stod som bekendt bag udviklingen af bronze. Det er ganske vist!

   1. Træt

    Har du fået en ny bevilling fra Sucidaldemokraturet til at skrive dine opkast herinde, “Niels Poulsen”?

    1. Niels Poulsen

     Det er Hendes Majestæts hemmelige tjeneste, som aflønner mig, mest i naturalier, stenbiderrogn, foie gras og champagne. Det er en stor fornøjelse at ydmyge den yderste højrefløj, herunder antisemitter som du.

     1. Træt

      Antisemit er bare endnu et ord som venstreekstremisterne har taget som gidsel, på linje med racist.

      I dag betyder det modvilje mod banskstere som Soros m.fl.

      Det var et ringe offer for dem at nogle millioner – men langt fra 6 – af deres fattige trosfæller i Tyskland og primært østeuropæere måtte lade livet, for siden har de kunnet bruge jødeforfølgelserne som værn imod enhver kritik og dybere undersøgelse af deres tvivlsomme forretningsmatoder.

 45. Ole Madsen

  “Ingen fordømmelse af de bestialske drab og mishandling af 1400 civile israelere; kun en evindelig jammer med velvillig støtte fra DR og TV2 over ’folkemordet’ på palæstinenserne i Gaza.” Citat Asger Aamund. Netop dette oplever jeg hver dag, når jeg tænder for fjernsynet.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *