WHEN IN A HOLE…….

STOP DIGGING!, sagde USA’s tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld ofte. Han havde fra topposter i erhvervslivet og i politik ofte bevidnet, hvordan man i disse to erhverv er dygtig til at grave både grøfter og dybe huller. Den dynamiske duo Lars Løkke og Peter Hummelgaard har nu med den seneste revision af koranloven gravet sig fra et dybt hul til et endnu dybere hul, hvorfra der ikke synes vej tilbage til den sunde fornuft. Det oprindelige lovforslag forbød utilbørlig omgang med hellige genstande, hvad det så er for noget. I sine bemærkninger til lovforslaget forklarede justitsministeriet, at koranen anses for en hellig genstand, men ikke det kristne kors. Sådan at forstå, at korset jo bare viser en romersk henrettelsesmetode. Og hvad er der så helligt ved det?  Det vil sige, at offentlig afbrænding af koranen koster to år i spjældet, men afbrænding af den korsfæstede Jesus er helt OK. Sådan ser kristne mennesker ikke på det, men det gør justitsministeriet. Og det er det, der tæller.

Lovforslaget blev mødt med vilde protester fra nær og fjern. Muslimerne vil have en yderligere stramning, så enhver kritik af islam blev forbudt, og frihedselskende danskere brokkede sig over genindførelsen af blasfemiparagraffen for krænkelser af islam. Efter at have tygget på de mange høringssvar og kommentarer er Løkke og Hummelgaard nu nedkommet med en ny version af lovforslaget, der bliver præsenteret som en ’præcision’, men som er en dramatisk udvidelse af beskyttelsesparaplyen over den islamiske ideologi. Nu dækker strafområdet ikke kun ’hellige genstande’, altså koranen men alle islams tre hellige skrifter, det vil sige Koranen, Hadith (traditionerne) og Sira (Muhammeds biografi).

Disse tre ’testamenter’ udgør tilsammen Islams ideologiske grundlag, som er en personkult rettet mod profeten Muhammed, en totalitær samfundsmodel og en tro. Alle tre skrifter anses af enhver muslim for hellige og ukrænkelige, fordi de er udtryk for enten Guds direkte ord eller hans vilje. Tilsammen indeholder Koranen, Hadith og Sira også Islams komplette retsgrundlag, altså islamisk lov også kendt som Sharia. Islamisk ret anses af muslimer for Guds vilje, der er evindelig, absolut og ukrænkelig. Det tilkommer således ikke dødelige mennesker at omgøre eller modernisere Guds vilje. Ethvert forsøg herpå er i islam en krænkelse og en blasfemisk handling.

Løkke & Hummelgaard har med den nye ’præcisering’ af regeringens forslag stillet Sharia under dansk lovbeskyttelse. Efter islamisk lov anses en muslimsk mand for et helt menneske. En muslimsk kvinde er et undermenneske af første grad. Jøder og kristne er undermennesker af anden grad, og hinduer, buddhister, ateister og frafaldne er undermennesker af tredje grad. Sharia forbyder demokrati, vestlig livsstil, vin, dans og sang og dekreterer dødsstraf til utro hustruer og homoseksuelle personer. Der bliver noget at tage fat på for de danske domstole, når lovforslaget snart er vedtaget i Folketinget

Det morsomme i lovforslaget ligger dog i, at kunstneriske fremstillinger af ’hellige skrifter’ vil falde uden for forbuddet ligesom nye portrætter eller andre visualiseringer af profeten. Hvis Bille August således skaber et filmisk storværk om Muhammeds liv og levned med Mads Mikkelsen som profeten, skulle der være frit slag i lovens forstand. Når man tænker på, at Westergaards tegninger resulterede i arabisk statsboykot af danske varer, afbrænding af Dannebrog, vilde demonstrationer og overfald på vores ambassader, er det jo utænkeligt, at vi slipper for islamiske hævnakter, hvis vi bryder den eksisterende selvcensur.

Det reviderede forslag betyder, at vi nu accepterer og beskytter voldsmandens veto i dansk lovgivning. Et folketingsflertal betragter det som en givet og uforanderlig forudsætning, at islam altid vil hævne sig blodigt over den mindste krænkelse. Derfor er det os, der må vise fleksibilitet og forståelse for en voldskultur, vi ikke tør bekæmpe, men må lære at leve med. Med den reviderede koranlov har vi accepteret også den krænkedes veto, hvis bare den krænkede er brutal nok, hvad islam til fulde demonstrerede den 7. oktober i Israel.

Vi er blevet et folk, der i stedet for at kæmpe stående har valgt at leve på knæene. Vi har gravet os ned i et dybt hul. Og vi graver endnu.

28. Oktober 2023

77 Thoughts to “WHEN IN A HOLE…….”

 1. Karl Martell

  Lex Paludan er hvad koranloven i virkeligheden er, men da vi i Danmark ikke vedtager lovgivning rettet mod enkeltpersoner, har man valgt at kalde den noget andet.
  Det at regeringen besluttede sig for at lave koranloven, viser kun hvor fejlslagen de sidste 40 års indvandringspolitik er og har været! Vi er kommet derud hvor formodentligt 800.000 mennesker kan definerer hvilken lovgivning regeringen mener sig nødsaget til at fremsætte.
  Hvis nogen i 1983 havde sagt hvad dagens status var, ville vedkommende ikke være blevet troet, og havde folk vidst hvordan det blev, ville lovgivningen aldrig være blevet vedtaget!
  De sidste ugers demonstrationer beviser tydeligt at vi har importeret en 5. kolonne, en muslimsk diaspora, som ganske enkelt står i opposition til os, og som er parat til at trumfe deres holdning igennem. Skade er kun at vi har en mindre hær af nyttige idioter!
  Det bliver interessante og uhyggelige tider herfra!

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   Hvis loven skulle være den præcise og moderate
   nålestiksoperation som S, V og M praler af, ville den
   ganske enkelt bestemme, at hvis man brænder koraner af
   eller gør skade på koraner, skal det ske i en afstand på
   mindst to kilometer til nærmeste ikke-vestlige ambassade,
   for ellers får man en stor bøde plus 30 dage i spjældet, og
   60-90 dage i gentagelsestilfælde. Men det er naturligvis
   alt for enkelt for politiske genier som Lars Q Ulykke og
   Humlebien.

   Nu vil de have at beskadigelse af et skrift der påbyder af-
   straffelse af eller morderisk udryddelse af alle europæere
   og hvide, fordi de er “vantro”, er kristne, jøder, jyder, fyn-
   boer, molboer, sjællændere, bøsser, lesbiske, ikke er
   sunnier/shiaer, ikke beder fem gange om dagen, ikke
   går passende klædt, ikke er ydmyg, ærbødig og selv-
   udslettende nok, eller mener noget forkert om terror,
   islamister, halshugning eller omvendt bevisbyrde,
   ikke kan bevise at man ikke har krænket profeten
   hvis man beskyldes for det.

   Kort sagt, Lars og kompagni vil beskytte et skrift som går
   ud på at verdensherredømmet skal opnås gennem en
   voldelig og blodig erobring af Europa. Vil man også straffe
   en beskadigelse af Mein Kampf, Hitlers testamente eller
   nazistiske bøger?

   Men hvem er det egentlig som begår forræderi og angriber
   danskernes liv og sikkerhed ved at godkende invasion,
   masseindvandring og besættelse af kulturfremmede…..
   som ønsker at overtage landet? Hvad med straffelovens
   bestemmelser om at den som medvirker til at Danmark
   kommer ind under fremmed magt eller overherredømme,
   kan blive straffet hvis dommere mener man er skyldig?

   1. Sandhed er bedre end løgn

    Mange røde eller radikale har en
    fjendtlig holdning til Israel.

    Kommunister, nihilister, “humanister”,
    tosser og feminister i danske medier og partier
    holder med terroristerne og barbarerne der
    myrdede 1450 uskyldige og værgeløse babyer,
    børn, unge kvinder og hele familier på 3-4 timer
    den 7. oktober. Oveni tog de 300 gidsler som nu
    mishandles i deres tuneller. DR og Politiken mv.
    er meget eenøjede og eensidige i deres dækning
    af terror-angrebet og krigen.

    Læs Rossmanns artikel hos Hodja og se kommentarerne.

  2. Karsten Lund

   Til:
   Karl Martell
   28/10/2023 at 16:04

   Det er ikke helt sandt, at der ikke var nogle, der både advarede imod “verdens mest liberale flygtningelov” og stemte imod den tilbage i 1983. Fremskridtspartiet advarede og stemte imod loven som det eneste parti af alle på Christiansborg.

   De “ansvarlige” politikere fik bl.a. muligheden i begyndelsen af 1985 for at omgøre deres beslutning fra 1983 via et forslag som Fremskridtspartiet fremsatte.

   Hvordan dét spændte af beretter salig Helge Dohrmann om i denne artikel:
   https://fremskridtdk.wordpress.com/2008/09/03/billigt-spil-for-galleriet/

   1. Karl Martell

    Ja det er korrekt, og det må i dag give stof til eftertanke. Fremskridspartiet blev nemlig udskammet på det skammeligste, for at sige hvad Socialdemokraterne siger i dag.
    Dan Jørgensen sagde: Vi tog fejl! Det fik dog ikke hverken ham eller partiet til at gøre noget ved det. Det blev ved retorikken, og det var tilstrækkeligt til at vinde valget. Danskerne er let at købe, bare du lover dem nogen af andre folks penge, så stemmer de på dig, så er deres børns fremtid ikke helt så vigtig.

    1. Alle de gamle partier er utroværdige

     Kommunisterne, de radikale, feministerne,
     de kønsforvirrede og pladderhumanisterne
     i Danmark er nu ved at begå nøjagtig samme
     fejl som kommunisterne i Iran da man 1978
     og 1979 hjalp islamisterne med at afskaffe
     det vestligt orienterede shah-styre. De røde
     regnede med at islamisterne ville være glade
     og taknemmelige, men det viste sig at være
     en frygtelig fejltagelse. Da Khomeini kom til,
     indledte islamisterne en nådeløs forfølgelse
     af alle venstreorienterede osv. De blev hængt
     i tusindvis i galger og byggekraner. Andre blev
     knivstukket, stenet, skudt, pryglet ihjel eller
     smidt ud fra høje bygninger.

     Hvem vil være sikker i et islamiseret Danmark?
     INGEN!! For de hader og foragter vesterlændinge.

     Selv Lars Fadbums, Rosa Lund og Bedstemødre
     for mere indvandring vil ikke være i sikkerhed.

     Kommunisme og folkeudskiftning
     ender altid i terror, katastrofe og massedød.

  3. Peter Wibe Larsen

   Enig!

   Dog med den nuance, at der VAR nogle, der sagde fra i 1983. Der VAR nogle, der – hudløst ærligt – fortalte, hvordan det ville udvikle sig! Eliten lyttede bare ikke. De vidste bedre. Det gør de jo hver eneste gang! Desværre beviser de sidste 40 års politik – både på indvandrerområdet og på samtlige andre vigtige samfundsmæssige områder – at eliten tog fejl. Hver eneste gang; klima, klima, klima, Corona, klima, klima, A-kraft, klima, retspolitik, EU, forsvar….you name it! De har aldrig haft ret, men har været i stand til at mobilisere 60+ % af stemmerne.

   Da vælgerne tilsyneladende ikke bliver klogere er det en dyster fremtid, vi ser frem til!

   Jeg kan dog love, at der fra min matrikel kommer tre unge mennesker, som er allergisk overfor woke. Men det er næppe nok:-)

 2. Henrik Wegmann

  Efter 40 år med muslimer i Danmark har et stort flertal af dansker endnu ikke fattet, hvad det vi har lukket ind i vores land. Eller rettere, danskere bliver dagligt – og fra vugge til grav – hjernevasket til at vende det blinde øje til alt, hvad muslimer foretager sig af modbydeligheder. Også bestialske massemord, herunder endog mord på babyer.

  Om det mulige flertal i Folketinget, som sikkert stemmer ja til Løkke og Hummelgaards makværk af et lovforslag, gør det af dumhed, uvidenhed, ondskabsfuldhed eller måske bare fordi de også selv ligger under for statslig propaganda, det vides ikke.

  Men mon ikke det er lidt af hver.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Wegmann

   At almindelige typiske vælgere
   i årtier har stemt på partier som gik ind for masseindvandring og islamisering, må skyldes dumhed, uvidenhed, glemsomhed, indok-trinering og historieløshed. Der var danskere som allerede i 1971
   forudså at indvandringen af “gæstearbejdere”, “fremmedarbejdere”
   og arabere kunne udvikle sig til et stort problem. Samme år var der
   også dem som efter at have læst Rom-traktaten frarådede at man
   stemte ja til EF/EU.

   Dog var der nok ikke mange som forudså at løgn, idioti
   og rødradikal råddenskab ville komme til at dominere det
   politiske liv i et sådant omfang, at folkestyret ville blive til
   en parodi på sig selv, med politisk forfølgelse af dem
   var skeptiske overfor “berigelsen” og med en bestandig
   stikken knive i ryggen på det danske folk. Hvis værdier,
   interesser, frihed og sikkerhed er blevet undergravet
   systematisk siden 1968. Vi står nu ligesom svenskerne
   i vanvid og uduelighed til halsen, og er på vej mod
   hverdagsterror, statsbankerot, undergang og
   kollektivt selvmord.

   Se på hvad platuglernes og hyklernes højborg leverer
   til danskerne. Det er stort set ikke andet end skandaler,
   tåbeligheder, tab, trusler, forringelser, lapperier, kaos,
   håbløshed, død og ulykke, tom snak, tomme løfter og
   hul-i-hovedet “reformer”.

   Man har ikke styr på nogetsomhelst. Og man har ikke
   tænkt sig at ændre kursen. Vores land er som et skib
   med knækket ror, brand i lasten og store huller i skroget.

   1. E. Frederiksen

    Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Du har desværre så inderlig ret

 3. Jc Holland

  Hverken Lars Løkke eller Peter Hummelgaard har nogensinde fattet hvad Chamberlain’s FRED I VOR TID var for en størrelse.!!

 4. ino

  Spot on.
  Skam få de politikere der drister sig til at stemme for koranloven. Og helst mere end skam. Vanære og udstødelse af det gode selskab, tak.

  1. E. Frederiksen

   INO

   100% ENIG

 5. Christian Sørensen

  Lidt sjovt at tænke på, at burkaloven vil være ulovlig i henhold til koranloven, da Heldækkende dragter til kvinder, er påbudt i visse islamiske skrifter..
  Så Fadbamsen laver et lovforslag, som gør et en gældende lov, blasfemisk over for Allah og hans profet, og derfor vil burkaloven ikke længere kunne efterleves…

  Tro nogen virkeligt på, at Fadbamsen gør noget som helst, som ikke gavner ham selv på en eller anden måde. Den mand er så bund korrupt og råden….

  1. Finn Jensen

   Christian Sørensen.
   Enig

 6. Henrik Pedersen

  Nej Aamund, du har ikke opfattet det reviderede lovforslag rigtigt.

  Hvis jeg f.eks. opfører en ballet af ca. en times varighed, hvor under Muhammed forhånes og Koranen brændes i ca. 15 minutter, er det fuldt ud lovligt i henhold til de ny bestemmelser, fordi det udgør et mindre kunstnerisk og kulturelt indslag i forhold til helheden.

  Jeg forlader mig på Højesteret, der senest mht. PET/FET sagen har meldt klart ud til forsvar for retsstaten.

  PS.: herude på heden i mit nabolag går livet ufortrødent videre. Jeg opmuntres og glædes ved trækfuglenes vingebask højt oppe. Hold da ferie er hvor livet herligt.

  Og PPS.: som jeg netop med tak til de ansvarlige myndigheder har fået livet forlænget med de sædvanlige vacciner mod corona og influenza.

  Kan varmt anbefales og tak for det.

  1. Niels O

   Jeg konstaterede under Kærligheden I Coronaens Tid, at jeg får tinnitus af vaccinen. Ikke voldsomt, men en del.

   I juli 2022 fik jeg corona og havde det i fem dage og efterfølgende mathed i et par uger. Det føltes som en anden slags influenza.

   Ikke fedt at have, men til at leve med. Tinnitus i et halvt år var værre. Og det var så to gange, jeg fik vaccine. Men det er slut nu.

   PS Jeg er ikke antivaxxer.

  2. Der var engang et yndigt land

   Henrik P fortalte os for et par
   måneder siden at han gerne ville nøjes
   med hvad MSM diskede op med. Han kunne ikke
   drømme om at hente oplysninger andre steder
   fra. Derved risikerer han at den tid hvor han kan
   nyde trækfuglenes vingebask forkortes med 20-30
   år, pga. Pfizers udskejelser og sundhedsvæsnets
   sammenbrud mange steder. For at forstå det,
   bliver HP nok nødt til at se hvad Snaphanen, Hodja
   og TwitterX oplyser.

   Et indslag i en ballet kan både bedømmes ud fra
   tiden og ud fra den kunstneriske “tyngde” m.v. Så
   hvis HP danser i sin egen forestillng i 45 minutter,
   og derefter i et kvarter håner islamisterne, kan
   han stadig få op til to års fængsel. Da nok ingen
   gider købe billetter, slipper han måske med en
   bøde, hvis der ingen tilskuere var til HPs kluntede
   ballet-trin.

   Sådan set kan Paludan lige så godt droppe sin
   optræden. For de danskere/ gak-gak humanister
   som stadig ikke har forstået at islamisering og
   afrikanisering er en belastning og kæmpetrussel,
   kommer aldrig til at forstå det. De lever jo i en
   fantasi-verden.

  3. Træt

   Kan der ikke blive plads til nogle pestilenser eller syrere i dit hus på heden, Henrik Pedersen?

   Nu du er så glad for kulturberigelsen?

   Hvis du lokker med en ged eller kvindeligt barnebarn til forlystelse, kommer de sikkert gerne

  4. Der er vist noget, du har misforstået. Min pointe er netop, at kunstnerisk fremstilling af hellige skrifter nok falder uden for lovforslaget, men absolut ikke uden for den islamiske krænkelsessfære, hvad Westergaards tegninger tydeligt demonstrerede. Det islamiske raseri og hævntogter vil ramme opfattede krænkelser både inden for og uden for lovforslaget. En dansk produceret storfilm om profeten Muhammeds liv og levned vil givet være lovlig ifølge det reviderede forslag, men ville udløse et blodigt ragnarok af islamiske protester og hævnaktioner mod alt dansk verden over.

   1. Karl Martell

    Enig langt hen ad vejen. Den muslimske umma skal nok finde noget at blive fornærmet over. Formålet er ikke nedeskalering af konflikten, men derimod vores underkastelse. Derfor vil koranloven ikke virke, den vil bare ansporer til yderlige krav om underkastelse. Mullaherne lugter blod!

  5. Nicolai E

   Du er sq da komplet syg i skallen mand… radikale rødkålshoved med perma hedeslag… hedetosse

 7. Blot en bemærkning

  Man bør genlæse Aamunds artikel
  “Hvad skal vi med vi med ytringsfriheden”.
  Og man kan få gavn af at se Snaphanens,
  Hodjas og Youtubes videoer.

 8. Michael Andersen

  “Derfor er det os, der må vise fleksibilitet og forståelse for en voldskultur, vi ikke tør bekæmpe, men må lære at leve med.”

  9. april 1940 eller hvad?

  1. Prins Valiant fra Thule

   Lære at leve med. Det er for så vidt rigtigt. Men
   flere og flere danskere bliver slået ihjel af denne volds”kultur”.
   Knivstik, skyderier og trafik-drab med vilje er ved at være en
   slags hverdags-rutiner. Og for hver myrdet er der fem eller
   ti danskere som invalideres med overfald, spark og slag.
   Og så er der alle dem som må betale store ekstra skatter
   og afgifter, samtidig med at deres velfærd og trivsel m.m.
   forringes pga. invasionen og besættelsen.

  2. Prins Valiant fra Thule

   Svar til M.A. cirka midt i tråden:

   Lære at leve med. Det er for så vidt rigtigt. Men
   flere og flere danskere bliver slået ihjel af denne volds”kultur”.
   Knivstik, skyderier og trafik-drab med vilje er ved at være en
   slags hverdags-rutiner. Og for hver myrdet er der fem eller
   ti danskere som invalideres med overfald, spark og slag.
   Og så er der alle dem som må betale store ekstra skatter
   og afgifter, samtidig med at deres velfærd og trivsel m.m.
   forringes pga. invasionen og besættelsen.

 9. Henrik Pedersen

  Godt nok smed vor gamle sognerådsformand de skrifter og love fra centralstyret i København, som han fandt upassende, direkte i papirkurven. Så utilbørlig lovgivning så vi heldigvis ikke noget til. De tider er desværre forbi.

  Idet jeg henviser til bemærkningerne til det reviderede koranlovs forslag, citerer jeg følgende:

  “Kunstneriske fremstillinger vil, hvis den ellers utilbørlige behandling udgør en mindre del af et kunstnerisk værk, falde uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Et kunstnerisk værk, som har den utilbørlige behandling som den eneste eller centrale bestanddel, vil derimod være omfattet af bestemmelsen.

  Det vil således i almindelighed ikke være strafbart eksempelvis at afbrænde et skrift med væsentlig religiøs betydning i forbindelse med optagelsen af en scene i en spillefilm. Tilsvarende vil iturivning af Bibelen under en koncert, en opera eller lignende som udgangspunkt heller ikke være at anse som utilbørlig.”

  https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2023/10/Forslag-til-Lov-om-aendring-af-straffeloven-Forbud-mod-utilboerlig-behandling-af-skrifter-med-vaesentlig-religioes-betydning-for-et-anerkendt-trossamfund.pdf

  Så når sylfiden “Der var et yndigt land” skriver “Et indslag i en ballet kan både bedømmes ud fra tiden og ud fra den kunstneriske “tyngde” m.v. Så hvis HP danser i sin egen forestilling i 45 minutter, og derefter i et kvarter håner islamisterne, kan han stadig få op til to års fængsel.” – er det ganske enkelt ikke rigtigt.

  Takket være internettet og de vitaliserende indsprøjtninger med influenza og covid-19 vacciner er vi herude på heden bedre orienteret end det offentligt forsørgede klientel i de københavnske saloner.

  Halleluja!

  1. Nicolai E

   Du er sq ikke rask… men relativisere, det kan du sq…. Hedetosse

 10. Flaben Fræk

  I et område i forlystelsesparken Bakken (i Dyrehaven) har nogle businessmen (Læs. skruppelløse markskrigere) opført kulisserne fra TV-serien Matador – Gad vide om man også har opført grisehandler Oluf Larsens retirade, inklusive det billedgalleri, Larsen fandt passende?

  Okay det var et lidt langt tilløb, men nu kommer mit ærinde: Er der ikke en af de kommende gæster, som måske læser med her, som kan snige sig ind på omtalte retirade og forsyne billedgalleriet med yderligere to vellignende fotos – Det er helt op til læsere af denne blog at byde ind med hvem jeg mon har i tankerne…

  1. Jonas Hansen

   Hvad vil du frem til?

   1. Flaben Fræk

    .Jeg vil frem til at smæde skruppelløse politiske figurer, jf. Agers grundige beskrivelse ovenfor, her særligt udenrigsministeren og justitsministeren, som nidkært fremfører lovgivning, alt med sigte på, at fængsle danske statsborgere hvis forbrydelse alene er, at tager til genmæle overfor en modbydelig politisk religion; det være sig skriftligt, verbalt, gennem happenings, osv. – Fotografier af sådanne politiske figurer, hører i min bog, hjemme i billedgalleriet på grisehandler Oluf Larsens lokum – Period!

 11. Demografi og demokrati

  Koranloven viser, hvad der sker på grund af masseindvandring. Det er som det blev forudset af den amerikanske politolog Samuel P. Huntington (1927-2008) i hans bog ‘The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order’ (1996).
  I bogen argumenterer han for, at fremtidige krige ikke vil blive udkæmpet mellem lande, men mellem kulturer, og at islamisk civilisation ville blive den største trussel mod vestlig dominans i verden.
  Som Samuel Huntington sagde: “Islam har blodige grænser”.
  (Det ser vi nu i Gaza)

 12. Michael Andersen

  De der i forvejen respekterer dansk lov og tradition, bliver ramt af koranfredningsloven. For andre er loven et tegn på eftergivenhed. I den arabiske verden er eftergivenhed et tegn på svaghed lige som ligestilling og regnbueflag.
  Vestens problem er at svaghed udnyttes og at svaghed er en gave fra de højere magter. Man må forstå at den arabiske verden kun respekterer styrke og at den arabiske verden gør tykt grin med hipstere og feminister.
  Man græmmes over en svag regering der ikke varetager sit folks interesser men stiller sig mellem to stole. Koranfredningsloven er hverken fugl eller fisk, men tomgang og spild af embedsværkets tid.

  Måske er regeringen ramt af gruppetænkning eller af EU’s ekkokammer? I hvert fald er der ramt forbi.

  1. Alle de gamle partier er utroværdige

   De forbander og foragter europæerne
   og deres kristne kultur-arv. Derfor har
   de nedbrændt hundredvis af kirker,
   skoler og koncert-centre osv.

   Kommunisterne, de radikale, feministerne,
   de kønsforvirrede og pladderhumanisterne
   i Danmark er nu ved at begå nøjagtig samme
   fejl som kommunisterne i Iran da man 1978
   og 1979 hjalp islamisterne med at afskaffe
   det vestligt orienterede shah-styre. De røde
   regnede med at islamisterne ville være glade
   og taknemmelige, men det viste sig at være
   en frygtelig fejltagelse. Da Khomeini kom til,
   indledte islamisterne en nådeløs forfølgelse
   af alle venstreorienterede osv. De blev hængt
   i tusindvis i galger og byggekraner. Andre blev
   knivstukket, stenet, skudt, pryglet ihjel eller
   smidt ud fra høje bygninger.

   Hvem vil være sikker i et islamiseret Danmark?
   INGEN!! For de hader og foragter vesterlændinge.

   Selv Lars Fadbums, Rosa Lund og Bedstemødre
   for mere indvandring vil ikke være i sikkerhed.

   Kommunisme og folkeudskiftning
   ender altid i terror, katastrofe og massedød.

   1. Michael Andersen

    Jette, tak

    1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

     M.A.

     Med dine hyppige “tak” som ikke oplyser noget
     man kan bruge til noget, fylder du tråden med
     skrammel og spærre for svar til dem du takker.
     Hvis du ikke har nyt at fortælle, eller ikke har
     noget på hjerte, kan du så ikke spare lidt på
     energien? Du behøver da ikke dominere alle
     debatterne. Du skal have den ros at nogle af
     dine kommentarer er fine og relevante.

   2. Niels O

    Jeg troede ikke, at nationalister reklamerede for Politiken. De radiGALES pseudohumanistiske (osv) dagblad.

    Er det ikke pinligt?

    1. Træt

     Det eneste pinlige er dig, Niels Nul

     Dasbladet Samarbejdspolitiken har for en gangs skyld bragt en tegning der går imod deres sædvanlige systemtro linje

    2. Jette

     Måske dette – er mere dig, Niels O.
     https://www.youtube.com/watch?v=02WQkR0BxP4

 13. Karl Martell

  Der er fem partier som har domineret i Danmark de sidste 40 år, måske seks.
  Men kernen har været og er Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre. Venstre efterhånden i flere afskygninger, Moderaterne, Danmarksdemokraterne og så naturligvis Venstre. De Radikale i form af både Ny og liberal alliance, Alternativet, Frie Grønne og Stram Kurs samt et par dødfødte projekter. Det er de partier, som hver gang der er uro og krig i Mellemøsten, og terror et sted i Europa bliver forfærdet, går i fakkeltog og synger lange bange sange, undtagen dog Stram Kurs. De tre partier med vedhæng, støtter Israel og argumenterer for Jødernes ret til at være her og de står bag dem. Samtidig går de hen og stemmer tusinder og atter tusinder muslimer ind i folden som danske statsborgere. De ved eller burde vide, at det netop er problemet! De har i deres uendelige naivitet selv skabt det problem, de nu begræder. Hver gang slå de ud med armene og siger EU, Domstolen ved Rhinen, og konventionerne! Se nu er det faktisk noget vi selv har tilsluttet os, og noget vi kan melde os ud af. Faktisk har vi nogle forbehold, dem vil vores politikere bare ikke forsvarer overfor den aktivistiske Domstol, og konventionerne, de er faktisk ikke skrevet på lertavler og båret ned af Sinaibjerget. Vi kan bare opsige dem.
  Vi vil jo så gerne være et foregangsland, så hvad med at være de første til, opsige konventionerne! Men nej det ville stå i vejen for danske politikeres drømme om et retræte job i Bruxelles.

  1. Michael Andersen

   Hr. Martell, tak

   Man bør være kritisk over Europas nedprioritering af forsvar, modstanden mod at stoppe tilstrømningen af verdens overskudsbefolkninger og støtten til røde og grønne utopier. Særligt fordi islamister ser udviklingen som en gave og fordi menneskesmuglerne tjener kassen.
   Konsekvensen er at Sverige er tæt på borgerkrig og regeringen vil indsætte militæret. Alligevel kan socialdemokrater og tilhængere, ikke se hvad de har gjort galt.
   Gruppetænkning hedder det.
   Det lille land i Mellemøsten som vi kærer om, blev offer for en variant af vestlig gruppetænkning og det kan landet ikke gøre for. Nu betaler landet og omverden, prisen for vestlig gruppetænkning.
   Man bør være særdeles kritisk overfor den kollektive blindhed, der også i Danmark gør at der kastes penge efter røde og grønne utopier, i stedet for, på forsvar og sikkerhed.

   1. Michael Andersen

    Forsiden af det tyske Bild kalder 12 politikere, herunder Von der Leyen, for “forsagere” fordi de står i spidsen for en naiv, blind og tolerant indvandringspolitik. De siger ikke Houston, men “Tyskland, vi har et problem.”

    Welt oplyser, at det tyske gidsel Shani Louk, der d. 7 blev kidnappet af Hamas, er fundet med hovedet hakket af.

    Måske gør politikerne klogt i at koranfredningsloven lider en stille død. Tiden er ligesom ikke til at holde med de forkerte.

 14. Ole Madsen

  Som Karl Martell skriver, så drejer det sig om en Lex Paludan. Men loven forbyder ikke Paludan i at brænde en koran af foran den iranske ambassade. Han skal blot undlade at fortælle, at det ikke er en koran, men blot en tilfældig bog, der måske ligner en koran. Det vil sikkert være til endnu større irritation for Lars Lykke end for eventuelle krænkelsesparate muslimer.

  1. Niels O

   mediabiasfactcheck.com/townhall/

   “Overall, we rate Townhall Right Biased and Questionable based on consistent one-sided reporting that always favors the right and numerous failed fact checks.”

   1. Træt

    😂😂😂😂 Kun venstreekstremister tager Biasmedia”fact”checkers i brug som argument mod politiske modstandere

 15. Sandhed er bedre end løgn

  Kommunister, nihilister, “humanister”,
  tosser og feminister i danske medier og partier
  holder med terroristerne og barbarerne der
  myrdede 1450 uskyldige og værgeløse babyer,
  børn, unge kvinder og hele familier på 3-4 timer
  den 7. oktober. Oveni tog de 300 gidsler som nu
  mishandles i deres tuneller. DR og Politiken mv.
  er meget eenøjede og eensidige i deres dækning
  af terror-angrebet og krigen.

  Læs Rossmanns artikel hos Hodja og se kommentarerne.

 16. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

  Der er ikke meget nyt i denne
  kommentar. Men den fastslår at det
  står rivende galt til med regeringens
  og Christiansborgs moral og aktiviteter.

  Hvor mange danskere har mistet livet
  pga. borgens politik? Hvor mange har
  fået deres tilværelse forpestet af politiske
  dumheder, skandaler, overgreb og udskejelser?

  Svaret er at
  ikke bare titusinder, men hundredtusinder
  af danskere er ofre for politiske svinestreger
  som partierne og medierne har udtænkt og
  som de tæppebomber danskerne med.

  Ekstrabladet har i dag en artikel om Trine Bramsen
  og hendes opførsel som forsvarsminister. EB mener
  at Trine ikke er eneansvarlig for at PET og FET samt
  en tidligere minister og Lars Findsen har fået en
  skandaløs behandling. Mængden af idioti er så stor,
  at de må have været flere om at levere. Så megen
  inkompetance og tåbelighed kan ingen enkelt-person
  præstere.

  Men over 500.000 andre sager kunne opremses,
  hvis der var tid til det. Og tilsammen har skanda
  lerne dræbt tusindvis af danskere…… mens
  titusinder og atter titusinder er blevet sendt ud i
  modgang, stress, tab, sygdom, tab, sorg,
  fortvivlelse, elendighed og årelange lidelser.

  Der er nu en stor OVERDØDELIGHED i vores land,
  og mange rekorder i overfald og mord, skilsmisser,
  fallitter, inflation, økonomiske ulykker, ensomhed,
  hospitals-kaos, løgnepropaganda, mishandling af
  de gamle, mishandling af familierne, osv., osv.

  Dødsfald i hundredtusindvis, en kulturel og
  humanitær katastrofe og landets undergang,
  kan inden længe blive resultatet af Borgens
  vanvittige politik.

  Nettet forklarer hvor langt ud i totalitære og
  skruppelløse angreb på danskerne, partierne
  og medierne er kommet.

  I Sverige har demokratiet udviklet sig til et system
  som udnytter og terroriserer befolkningen. Det er
  ved at være noget af det samme herhjemme.

 17. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

  EB fortæller om hvordan ældreplejen er
  kørt i sænk med minut-tyranni, regneark og digitalisering.
  Andre syge og svage får også en ussel behandling. Og
  selv de sunde og raske risikerer statslig mishandling.

  Læser man hele striben af papiravisen, er der ingen mangel
  på rædselsberetninger om hvad der foregår i dagens DK.
  Der er hverken styr på kriminaliteten, velfærden, sundheden
  eller økonomien. I Århus kan man ikke længere betale med
  kontanter i busserne. Posten fungerer nu ringere end i 1623,
  altså for 400 år siden. Den danske banks kunde-service er
  på nul-punktet. Togdriften er blevet saboteret med en
  påsat brand. Grotesk og forkert behandling af psykisk syge
  har invalideret dem. Man fremturer med covid-“vacciner”.
  Politiske sager afsløret af højesteret. DR bliver ved med at
  snakke om at et hospital blev bombet af Israel så 500 liv
  gik tabt, selvom det er afsløret som en Hamass løgn.
  Snesevis af overfald og mord samt vanvidsbilister. Man
  fråser milliarder af kroner væk på co2, “integration” og
  hjælp til Hamss samt kanoner og granater til Ukraine.
  Osv., osv.

  DR har i dag fortalt at regeringen nu har forbedret loven
  om hærværk mod hellige genstande. Sandheden er at
  den er blevet forværret og udhuler ytringsfriheden endnu
  mere end i første omgang.

 18. Karl Martell

  Koranloven er et håbløst foretagende. Der er ikke tvivl om at hvis nogen ønsker at håne muslimerne, så skal de nok finde veje til at gøre det. Man kan afbrænde noget der ligner en Koran, eller måske afbrænde en Koranoversættelse, for kun Koranen på Arabisk er hellig, jo domstolene og politi skal nok få travlt. I det hele taget skal det nok lykkes, at fornærme dem, for der skal intet til.
  Faktisk burde Koranen forbydes, den opfordre til vold og mord på såkaldte vantro, de betyder os og i særdeleshed Jøder, og på den måde er den grundlovsstridig, men det er naturligvis ikke noget den nuværende regering kærer sig synderligt om.
  Hvis man satte sig ned og rent faktisk læste Koranen, ville man for det første kede sig grumt, for den er endeløse triader af hadske suraere. For det andet vil man blive chokeret over hvor voldelig bogen rent faktisk er. Den starten blid, men slutter meget krigerisk.

 19. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

  Regeringen, alle partier og medier og især
  statsradioens hystader er gået amok i co2-vanvid.

  Nu vil man bruge 500 eller 1000 milliarder
  kroner på at overplastre hele landet med
  vindmøller på op til 400 meters højde.
  Smukke natur-arealer, marker, skove og
  kyststrækninger skal ryddes og gøres til
  vindmølle- og solcelle-parker.

  Oveni vil den politiske klasse aflive os med
  kaos på hospitalerne, i apotekerne, med
  WEF og WHO politik, ved brug af Pfizers og
  Modernas “vacciner”, ved brug af insekt-mad
  og syntetisk flæskesteg, samt ved at sætte
  fart i folkeudskiftningen. Hertil kommer andre
  uhyggelige tiltag mod børn og voksne.

  De vanvittige kalder det “grøn” omstilling.

  Se dog hvad PragerU oplyser om co2, el-biler,
  vindmøller osv. Se Hodjas blog og Youtubes
  videoer om den voksende galskab i Vestens
  politiske partier.

  1. PS

   Millioner af fugle vil blive dræbt
   af vindmøllerne, mener ornitologer.

   Møllerne er et flop i mange retninger. De vil
   larme, sende lavfrekvente vibrationer ind i
   husene, de vil skæmme landskaberne og
   havudsigten, og de vil give underskud i længden.
   På vindstille dage skaffer de ingen energi.

   El-biler skaber allerede store miljø-problemer
   og mange el-bil ejere har haft store ærgrelser
   og uforudsete udgifter. (PragerU)

   Co2-fjollerierne har skabt en kunstig energi-
   krise plus inflation. Den er nu oppe på 20-22 procent.

   Forbrugere, folkepensionister og mange familier har
   fået en meget stram økonomi.

   Regerngen tager ikke mange sociale hensyn. Nærmere
   plager den danskerne på snesevis af måder.

   1. Piotr

    @ PS. 31/10/2023 at 10:27

    “Millioner af fugle vil blive dræbt af vindmøllerne, mener ornitologer.”

    Det er allerede fakta, det konstateres daglig at massevis af fugle, lige fra kongeørne til musvitter bliver slået ihjel af vindmøller.
    Ikke at forglemme millioner af insekter, alle disse væsener er alle del af fødekæden.
    Ret “sjovt” at regimerne taler så højt om hvor vigtigt det er, at styrke biodiversiteten, når de samtidig vil have flere vindmøller, der er den største trussel mod samme!
    I øvrigt er udrangerede vindmøller snart lige så stort et problem som brugt Atom-brændsel (sindssygen breder sig!).
    I Sverige er der dannet en protestgruppe mod vindmøller, hvilket har sat en bremse på etablering af nye vindmølle parker, indtil videre.

    Yderligere: plastre man fin landbrugsjord til med solceller, samtidig med at folk sulter i Afrika (nogle bønder er ikke tro mod deres ophav).
    Hvorfor ikke kombinere solceller med støjskærme og byg dem henover motorveje? Hvorfor må der ikke sættes solceller op byerne?

    Hvornår vender fornuften tilbage?

    Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & Tommy R! SIAD! P.

 20. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

  Under overskriften “HOVEDLØST”
  skriver EBs netavis om de seneste angreb på
  regionernes økonomi og patienternes sikkerhed.
  Hospitalerne lider i forvejen under manglen på
  ca. 6000 sygeplejersker og læger, og nu vil man
  så til at fyre personale og nedlægge sengepladser.

  Se også Uffe Gardels klumme.

  Chrborg er den ultimative katastrofe. Dens politik
  er et folkemord i slowmotion. En udryddelse med
  salami-metoder, men stadig en udryddelse. En
  mere vanvittig og altødelæggende politik skal
  man til Iran, Afghanistan, Colombia Gaza og
  Nordkorea for at opleve. Alle partierne synes
  at have tabt hovedet.

 21. Borgens politik er en hyppig årsag til tab, ulykker, tragedier og dødsfald..

  Flere steder på nettet, beskyldes WHO
  og WEF for kriminelle aktiviteter, herunder svindel
  og serie-mord samt lyssky påvirkning af politikere.

  Twitter X, Youtube og Snaphanen/Hodja har mere
  om det.

  Hvorlænge endnu vil S, V og M fortsætte samarbejdet
  med de berygtede foretagender? Hvad mener Mette,
  Lars Ulykke, Traktor-Troels og Stephanie Loose fra region
  syd om de horrible afsløringer nettet har lagt frem?
  Hvad mener DF, NB, LA, SF, R og K mv.?

 22. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

  Der er brug for en helt anden
  indvandrings-, familie- og sundhedspolitik.
  Der brug for et folkeligt NEJ til WHO og WEF
  politik, og der er brug for en genopbygning af demokratiet.

  Men hvad gør danskerne ved det? Næsten ingenting.
  De uddeler ikke flyveblade eller cd’er. De går ikke til
  møder om truslerne mod Danmark og dem selv. De
  protesterer ikke mod magtmisbrug , undertrykkelse,
  islamisering og folkeudskiftning. Det eneste de kan
  finde ud af, er at sluge radio- og tv-apparaternes
  historier råt. Overalt kun sløv passivitet og laden stå til.

  Nåh ja, ½ procent siger eller skriver noget imod det.
  Og nogle få procent orker lige akkurat at flytte krydset
  på stemmesedlen fra de helt håbløse partier til et
  måske knap så umuligt parti. Men derudover: Ingenting.

  Danskerne har haft deres bedste tid. De nåede at
  have Danmark i 2-3000 år, fordi de kæmpede ved
  Dannevirke gennem over 1000 år. Og ved grænsen
  i 1848-50, 1864 og 1940. Nu er det hele ved at være
  fortid, og der er ingen fremtid til børnene, men kun
  nedtur, bedrøvelighed, farvel til hjemmet, friheden
  og fædrelandet, og goddag til isnende kulde, vold,
  vanvid og mord, mørke og håbløshed.

  1. Prins Valiant fra Thule

   Svar til M.A., ca. midt i tråden den 29. nov.:

   Lære at leve med. Det er for så vidt rigtigt. Men
   flere og flere danskere bliver slået ihjel af denne volds”kultur”.
   Knivstik, skyderier og trafik-drab med vilje er ved at være en
   slags hverdags-rutiner. Og for hver myrdet er der fem eller
   ti danskere som invalideres med overfald, spark og slag.
   Og så er der alle dem som må betale store ekstra skatter
   og afgifter, samtidig med at deres velfærd og trivsel m.m.
   forringes pga. invasionen og besættelsen.

 23. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

  En ætsende og sønderlemmende kritik
  af politikerne er nu at se hos Hodja i dag den 1. nov 23.

  Er SVM-regeringen bestukket??

  Ingen reformer, kun langsom derote.

  1. Ole Jensen

   POLITISTATEN…..!!!

   Alvorlig advarsel til danskerne
   om at rødfascisterne, WHO og FN
   samt de woke kliker, arbejder på at skabe
   demokratierne om til diktaturer og politistater.
   Se Hodjas blog pr. 1. november.

 24. Jette

  https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-11-01-borgerforslag-om-gaza-naar-50000-underskrifter-paa-faa-dage
  Når et borgerforslag, som dette – der har til hensigt at fordømme Israel, som jo blev angrebet af Palæstinensere – så kvikt, opnår de fordrede underskrifter – må man konkludere, at der vist er “rigelig” antisemitisme i Danmark..
  Kære politikere – vågn da op!!!

  1. Wiens redning skete 1683

   Når der er hundredtusindvis af muslimer i
   vores land, nås de 50.000 underskrifter jo nemt.
   Og flertallet i folkemordstinget har i forvejen mere
   tilovers for islamisterne i Gaza end for danskerne
   i Danmark. Så mon ikke FT hurtigt vil vedtage en
   fordømmelse af Israel. Statsradioen har jo allerede
   taget parti imod Israel. Den eneste ægte demokratiske
   stat i Mellemøsten og Afrika. DR lyver konstant til
   fordel for Hamass. Så sent som i dag mere løgn om
   hospitalet der ikke blev ramt.

  2. Træt

   Kan navnene på underskriverne læses af alle?

   De ville jo ikke være bange for at udstille underskriverne af et folkeforslag om deportation af kriminelle muslimer (= dem alle)

 25. M.A.

  Debat om koranafbrændingsforbuddet: Et “nålestik” – eller amputation af ytringsfriheden? 30. oktober 2023 – Video – af Trykkefrihedsselskabet. Første og anden del.

  Lørdag den 7. oktober holdt Trykkefrihedsselskabet debatmøde i Vartov om regeringens forslag til den såkaldte ‘Koranlov’, som truer med at indskrænke danskernes ytringsfrihed ganske væsentligt. Panelet:

  Asger Aamund – erhvervsmand og debattør
  Christian Friis Bach – folketingsmedlem for Radikale Venstre
  Niels Jespersen – chefredaktør for netavisen Pio
  Aia Fog – jurist og formand for Trykkefrihedsselskabet
  Michael Pihl – næstformand for Trykkefrihedsselskabet, ordstyrer.
  Oplæg fra deltagerne, paneldebat og spørgsmål, samt kommentarer fra salen.

  Første og anden del
  https://youtu.be/OqJUssi5rVs
  https://youtu.be/EVowAnedNBE

  Hr. Aamunds redegørelse og kommentarer er fænomenale. Der burde være 1000vis som ham i Danmark. Få formår så dygtigt at adskille religion og ideologi.

  Islam er en ideologi der tildeles et særhensyn. Med koranlovens vedtagelse følger der kaotiske retstilstande.

 26. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  TO NYE KÆMPESKANDALER

  Det er rædselsvækkende grusomheder
  der blev begået mod uskyldige og fredelige børn og voksne
  den 7. oktober. Læs artiklen herom hos Snaphanen eller
  Hodja.

  Men grusomhederne lader dog ikke til at have gjort større
  indtryk på statsradioens kvinder. De ignorerer med iskold
  kynisme de ugerninger som babyer, små skolebørn, teen-
  agere og hele familier blev udsat for. Ihvertfald ser det ud
  til at de allerede har glemt uhyrlighederne. Konstant har
  man travlt med at fremstille Israel i et dårligt lys, mens
  man har gemt blodbadene væk. 1500 civile blev slagtet på
  barbarisk vis, men DR støtter terrorbevægelsen Hamass i
  udsendelse efter udsendelse. Med usandheder, fordrejninger
  og følelsesporno.

  Nu er der pludselig ingen sager mod Claus Hjorth og Lars
  Findsen. Regeringen eller Trine Bramsen eller hvem det
  var som er ansvarlig for det skandaløse forløb, er landet
  med en ordentlig maveplasker. Håndteringen af disse
  sager har været utrolig kluntet grænsende til idiotisk.
  Nogen har håbet at kunne gennemføre en hemmelig
  procés mod en tidligere minister og en spionchef. En
  sag hvor alt var hemmeligt, selv for de anklagede. For
  en stalinistisk bananstat en helt OK retssag, men i et
  land som Danmark en skandale af store dimensioner.
  Heldigt at højesteret i denne sag handlede korrekt
  og retfærdigt, så sandheden kom frem.

 27. Blot en bemærkning

  Hans Engell

  Mette F har fået en ordentlig øretæve. Se EBs netavis.

  1. Ole Jensen

   POLITISTATEN…..!!!

   Alvorlig advarsel til danskerne
   om at rødfascisterne, WHO og FN
   samt de woke kliker, arbejder på at skabe
   demokratierne om til diktaturer og politistater.
   Se Hodjas blog pr. 1. november.

  2. Træt

   Bag betalingsmur. Kan du citere?

  3. Træt

   “Blot en bemærkning
   01/11/2023 at 22:33
   Hans Engell

   Mette F har fået en ordentlig øretæve. Se EBs netavis.”

   Bag en betalingsmur, kan du citere/referere?

 28. Karl Martell

  At tænke sig at så meget mangel på talent kan samles på et sted. Det har jo i månedsvis været åbenbart, at det Finsen og Hjort var anklaget for, var et røbe noget alle vidste i forvejen. Jeg mener, det havde stået i avisen! Hvis man på det tidspunkt havde holdt kæft, så kunne vores modstandere måske have overset det, eller vi kunne have kaldt det en konspirationsteori. Det plejer man at kalde ubekvemme sandheder; Men nu ved alle det, således er det jo med nyheder der råbes ud med en megafon
  Selve arrestationen og retsagen mod Finsen, med bevæbnet politi, var latterlig, jeg tror ikke at svært bevæbnede venner holdt om hjørnet, parat til at befri Finsen. Jeg tror Politiet har set for mange amerikanske gangsterfilm.
  Inden vi nu bobler over i forargelse, så har Hjort selv været medlem af en regering, som stod bag en hårdhændet anholdelse af folkepensionisten Steen Raaschou hans brøde bestod i at linke til et link, som linkede til en video, der viste den uhyggelige halshugningen af de to unge piger i Marokko.
  Jeppe Juhl blev på samme måde banket op og ført bort, her var en ung betjent dog kommet til at røbe, at det var en politisk arrestation.
  Lars Hedegaard blev anklaget for at røbe navnet på den mand, der havde forsøgt at myrde ham, godt nok var der navneforbud, men enhver kunne læse navnet i avisen.
  Kim Møller redigerede den meget læste blog Uriasposten, som venstrefløjen truede til tavshed og han blev nidkært dømt for noget med ophavsret.
  Raaschou, Juhl, Hedegaard og Møllers eneste brøde var at de var Islamkritiske.
  Jo ytringsfriheden og retssikkerheden er i frit fald og det er ikke kun Socialdemokratiet, der er skyldige. Søren Pape var justitsminister da Steen Raaschou og Jeppe Juhl blev arresteret, og jeg tror ikke på, at politiet uden ordre går ud og banker en dansk folkepensionist op kl. 6 om morgenen og fører ham bort iført håndjern.

  1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Mængden af politisk forfølgelse
   i Danmark er stor. Nok større end
   de fleste forestiller sig. V, K, S, R og EL
   mfl. har været ivrige deltagere i denne
   forfølgelse af folk som blot sagde sandheden
   om Chrborgs landsskadelige politik.

   Bag kulisserne foregår der meget uhyggelige
   ting. Men da 80-90% af vælgerne er godtroende,
   naive, uvidende, glemsomme og historieløse,
   vil ondskaben og galskaben antagelig fortsætte,
   indtil der ikke længere er en fremtid for danskerne.
   Deres land, deres frihed, deres penge, boliger, liv,
   helbred og rettigheder vil blive taget fra dem.
   Om fem-ti år, eller hurtigere, er det slut med
   rets- og velfærdsstaten. Demokratiet vil blive
   udskiftet med fjernstyring, diktatur og WHO politik.

   EB kalder sagsforløbet omkring Lars Findsen og
   Claus Hjorth for en historisk kæmpeskandale,
   men der er jo mange andre skandaler som er
   ligeså uhyggelige.

 29. Karl Martell

  Meget kritisk kan siges om Victor Orbans Ungarn, sammenblandingen af den lovgive og den dømmende magt, er ikke kønt at se på; Men Budapest er en sikke by at gå rundt i, specielt for Jøder, helt det samme kan man ikke sige om de fleste vesteuropæiske storbyer. Prøv bare at gå med kalot ned gennem Nørrebrogade, hvis du tør, eller vifte med det israelske flag, som vi i dag ser hundrede, hvis ikke tusinder, vifte med det palæstinensiske flag.
  Det bliver spændende og uhyggeligt, at se det ene vesteuropæiske land efter det andet, svinge bort fra, at være Israel støtte, til at være palæstinenser støtte. Jeg er sikker på, at vi lige så stille flytter det officielle Danmarks lod i vægtskålen, efterhånden som den palæstinensiske diaspora bliver mere og mere aggressiv og truende, vi kommer til at lade os kyse helt som vi har begrænset ytringsfriheden med koranlovgivningen. Vi er igen blevet en lille nation, som går rundt og dukker nakken.

  1. Træt

   Det er da klart at den aktivistiske venstrefløj, som har kapret “rets”systemerne i vores del af verden, er utilfredse med at en selvsupplerende dommerstand begrænses i deres mulighed for at nedlægge veto mod demokratisk vedtagne love og afgørelser efter lovens bogstav og intention i lavere retsinstanser.

   Migrantrettighedsdomstolen i Strasbourg er skrækeksemplet.

 30. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  Kun en lille håndfuld har
  kommenteret den største retslige
  efterretningsskandale i årtier.

  Man kan blive helt deprimeret ved at se hvor
  sløv debatten her er. Det er ikke småting der er
  blevet afsløret i de sidste par dage om retsstatens
  og demokratiets forfald og dybe nedstyrtning i en
  bundløs afgrund af hykleri, løgn, juridisk humbug
  og lyssky politiske intriger. Sagen har været på
  forsiden af samtlige aviser og er blevet diskuteret
  i over en time hos P1. Og den viser at vi allerede
  har kafkaske “1984” tilstande her i landet, skabt
  af partier som lader som om de går ind for at
  bevare Danmark som en demokratisk rets- og
  velfærdsstat. Der er meget andet der viser at vi
  lever i et sygt og perverst samfund, men her er
  en sag som er så tydelig og skandaløs, at selv
  danskere med begrænset interesse for politik,
  må kunne opfange at her får man et indblik i
  groteske, vanvittige og farlige tilstande. Sjældent
  bliver en betændt sag lagt så klart frem.

  Nu vil visse politikere gøre alt for at lægge røgslør
  ud, og hvis danskerne er lige så sløve som de har
  været længe, bliver sagen blot endnu et blylod
  om halsen på befolkningen.

  Her er et medie uden censur, og et medie som er
  på danskernes side. Det er ret sensationelt. Og så
  benytter danskerne sig ikke af muligheden. Det
  er rystende. Kom dog i gang.

  Eller læs i det mindste mere om sagen hos de få
  andre frie medier, Hodja, TwitterX, Snaphanen,
  Youtube, Den korte avis og 24nyt.dk

 31. Sandhed er bedre end løgn

  IRAN SKAL FRA NU STYRE FNs MENNESKE-RETTIGHEDER
  Det er de iranske mullaer jo så gode til

  MEDICIN BEREGNET TIL AT DRÆBE RASKE MENNESKER

  KRIGEN MOD DE HVIDE ER BEGYNDT

  Tre videoer hos Hodja og Snaphanen

  Lars Findsen sagen mv., artikler hos EBs netavis

  1. Piotr

   @ Sandhed er bedre end løgn. 02/11/2023 at 20:25

   “IRAN SKAL FRA NU STYRE FNs MENNESKE-RETTIGHEDER”
   Det rablende sindssygt! Hvad skal vi med FN, hvad skal det til for?

   Nåh-Joda, efterson LORDen fra Græsted ikke har nogen kommentar ifh. til hvordan Iran selv har det med menneskerettigheder, kan det kun skyldtes at LORTen skal bruges Irans +OICs stemmer når han skal have en top post i FN.

   At tænke sig, at kun Tjekkiets forsvars­minister Jana Černochová (ud af alle EU-medlemslande) kræver, at landet melder sig ud af FN, fordi FN åbenbart støtter terrorisme.
   Men LORTEn har hverken “balls” eller hår på brystet som Černochová!
   Man skulle da nødigt miste noget på det personlige plan.
   HVilken lakaj, hofnar, forræder, levebrødspolitiker. Klamt!

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & TR! SIAD! P.

   1. Jane von Rathsach

    ENIG : FN er en farlig araberkæde til ugunst for Danmark.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *