HVAD SKAL VI MED YTRINGSFRIHED? DEN ER BARE TIL BESVÆR

Den amerikanske Foundation for Individual Rights and Expression publicerede i 2022 en meningsmåling omfattende 45 000 universitetsstuderende i USA. Et stort antal af de unge støttede forfatningens bestemmelser om ytringsfrihed, hvilket jo er glædeligt. Til gengæld var der også et flertal, der sagde, at de ikke turde lukke munden op og sige deres ærlige mening af frygt for repressalier fra professorerne og social udstødelse af studenterfællesskabet. Dette billede dækker meget godt, hvordan befolkningen har det med ytringsfriheden i resten af USA og for den sags skyld også i Danmark. Alle elsker ytringsfrihed, men de fleste viser begrænset ytringstrang af frygt for pression, udskamning og den offentlige mening. Vi må således konkludere, at ytringsfriheden i praksis er blevet offer for ytringsmobningen, der til gengæld lever og trives i bedste velgående. Udtrykt i den korte formel: ” Jeg går ind for ytringsfrihed, MEN….”.

Vi har også i Danmark lært at leve ubesværet med denne dobbeltmoral. Politikere og medier støtter gerne og højlydt den grundlovssikrede ytringsfrihed, men lader sig beredvilligt presse til ikke at ytre sig om  forhold, der kan rejse trusler fra stærke, islamiske aktører, eller hvis der kan kastes mistanke på dem om racisme, islamofobi eller om svigt i den grønne omstilling. Således nedstemte regeringen et beslutningsforslag om at indlemme Muhammed-krisen i folkeskolens pensum. Man henviste til en advarende udtalelse fra PET, som altid er klar til at producere analyser, der passer ind i regeringens kram. Regeringen kunne også fremvise en rapport fra Udenrigsministeriet, der frygtede konsekvenserne, hvis man valgte at vise Muhammedtegningerne i folkeskolen. Pressen skriver meget om Muhammedkrisen, men nægter med mange udflugter og krumspring at vise tegningerne. Jyllands-posten havde dog modet til at sige, at de turde simpelt hen ikke vise dem. Og det er jo ingen skam at være bange, hvis ikke man har modet til at forsvare sig.

Vores selvcensur af ytringstrangen viser sig på mange måder. Vi finder i moderne litteratur, teater, film- og billedkunst ingen portrætter af profeten Muhammed til trods for, at han er den altdominerende heltefigur  for 1,5 milliarder muslimer. Derimod har vi et væld af billedkunst, skuespil og spillefilm med hellige kristne skikkelser lige fra Gud Himself til Jesus, Josef og Maria. Tænk bare på Dreyers ’Ordet’ og film som ’De Ti Bud’, ’Ben Hur’, ’ The Robe’ og ’ Life of Bryan’. Under Muhammedkrisen måtte Mozarts opera ’Idomeneo’ tages af plakaten i Berlin efter trusler fra islamiske kredse, fordi en attrap af profetens hoved vises på scenen.

Vores bekæmpelse af ytringstrangen har nu også bredt sig til at omfatte enhver kritik af islam som ideologi. I den vestlige verden har vi opfundet en bekvemmelighedsholdning, der adskiller islams tro fra bevægelsens politik, hvad der ellers i islam anses for sammenføjet af Allah og derfor udeleligt. Vestens ledere kan ikke leve med, at de islamiske lande på den ene side har stor betydning for vores økonomi, fordi de er store leverandører af energi og endnu større kommercielle og militære kunder og så også på den anden side udbreder terror og had i de vestlige demokratier. Til trods for, at virkeligheden ser anderledes ud, har vores førende politikere og medier foretaget en skarp ideologisk adskillelse mellem islam som tro og de omkring 2000 årlige islamiske terrorhandlinger, som ikke tilskrives islam, men individer og grupperinger, der intet har med islam at gøre. Dem kalder vi nu ’mørkets kræfter’, ’afsporede galninge’, psykisk syge’ og ’ensomme ulve’. Med dette illusionsnummer kan vi nu jage islamiske terrorister og mordere uden at nævne islam med et ord for ikke at provokere specielt Saudi-Arabien og Iran. Islamiske terroranslag plejer at få denne kommentar fra Lars Løkke Rasmussen: ” Islam er atter blevet ’hijacket’ af terrorister”.

Set fra et islamisk synspunkt er islam en personkult, et samfundssystem og en tro; af Allah smeltet sammen til et harmonisk hele. For en muslim er alle komponenterne udtryk for Allahs vilje og er derfor hellige, evindelige og ukrænkelige. ’ Den hellige genstand’ som nævnes i det danske lovforslag er ikke udelukkende koranen, men hele islam således som ideologien er nedfældet i bevægelsens tre hellige bøger eller testamenter, om man vil: Koranen, Hadith (traditionerne) og Sira (Profetens biografi). Enhver kritik af islams religiøse eller politiske kultur anses derfor som islamofobi og helligbrøde, som bør straffes med op til to års fængsel. Den nye lov om koranbrænding vil blive hårdt afprøvet i danske retssale af dansktalende, islamiske jurister, der vil hævde, at det ikke tilfalder en dansk byretsdommer at bestemme, hvornår der foreligger en krænkelse af islam. Det kan kun en muslim. ’Den hellige genstand’ er således islam i sin helhed netop, fordi helheden er indstiftet af Allah.

Hermed er den danske regering håbløst låst fast i sin egen fælde, fordi den har valgt kunstigt at adskille tro fra politik og kultur. Man er derfor uden muligheder for aktivt at bekæmpe islams aggressive ekspansion ind i de vestlige demokratier, da man har valgt at lade som om politisk islam ikke er en del af ideologien.  Men som præsident Erdogan siger: ” Der er ikke noget, der hedder ’islamisme’. Der er ikke noget, der hedder  ’moderat’ islam. Der er kun islam.”

Dette er så sandt, som det er sagt, men det er spildte ord på Balle-Lars, som uanset kendsgerningerne vil have ro på bagsmækken i det danske smørhul. Vi vil fred her til lands. Vi lægger os fladt ned. Ingen muslim skal hamre på vores dør, når vi hygger os med kanelboller og Vild med Dans. Vi har derfor skiftet ytringsfriheden ud med ytringsbekvemmeligheden. Det er jo ligesom også mere dansk.

66 Thoughts to “HVAD SKAL VI MED YTRINGSFRIHED? DEN ER BARE TIL BESVÆR”

 1. Michael Andersen

  Det er i takt med stigende inkompetence, indført en nødvendig indskrænkning af danskernes ytringsfrihed.

  Fuld ytringsfrihed giver midt- og venstrefløjen ondt i maven og bævrende knæ, fordi ytringsfrihed anvendes til magtkritik. Ytringsfrihed udstiller midt- og venstrefløjens manglende dygtighed.

  Midt- og venstrefløjen er hunderædde for ytringsfriheden og hunderædde for kritik af følgerne af årtiers dårlige beslutninger.

  Genindfør flidspræmier, beløn ambitioner og dygtighed.

  1. Karsten Lund

   @Michael Andersen
   04/10/2023 at 16:02

   Jamen flidspræmier, belønning af ambitioner og dygtighed trives da i bedste velgående her i år 2023:

   https://journalista.dk/embedsmaend-bag-vanvittige-ejendomsvurderinger-vaelter-sig-i-millionloenninger-og-kaempe-bonusser/

   1. Sandhed er bedre end løgn

    Regeringen har dummet sig igen.

    Den vil forhindre afbrændinger af koranen foran
    ambassader, siger den. Men det kan i forvejen
    forhindres ved brug af politi-loven. Der siger at
    politiet kan forbyde demonstrationer på steder
    hvor de kan være til skade for staten eller almenvellet.

    I stedet vil den have en lov som indskrænker retten
    til at ytre sig i hele landet og på alle mulige områder.
    Regeringen er selv indskrænket, og den er ligeglad
    med grundloven, demokratiet, danskerne og fædrelandet.
    Det fremgår af dens handlinger og dens evindelige hykleri.

    1. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

     Vi taler om ytringsfrihed, men
     burde nok nærmere tale om overlevelse.
     Millioner af kristne, hinduer og buddister mfl.
     er blevet terroriseret og myrdet i de lande som
     muslimerne/islamisterne invaderede og overtog.

     Den nuværende EU- og Chrborg politik vil før
     eller siden ende i blodig krigsførelse mod
     europæerne og danskerne.

     Læs om hvor lystigt det går for sig i Sverige og
     Nogorno Karabak. Eksplosioner, skyderier,
     knivstik og brande m.m. døgnet rundt.

  2. Overfor politikeres budskaber er mistro tit det klogeste

   Hvad skal vi bruge ytringsfriheden til, spørges der.
   Svaret er indlysende, vi skal bruge den til at forsvare os mod
   politikerne hvis politik truer os alle med fattigdom, ufrihed og
   død samt nationens undergang. Uden ytringsfrihed intet
   demokrati. Uden fri debat er folkestyre og ægte demokrati
   en umulighed.

   Er der ikke plads til kritik og argumenter, er det næste
   magtmisbrug, undertrykkelse, diktatur og statsterror.

   Derfor er det en skandale at Mette, Lars Q og Jacob nu er enige
   om at indføre en meget omfattende censur. Især fordi det er et
   helt overflødigt lovforslag. Der er allerede regler i politiloven
   som kan bruges til at forbyde koranafbrændinger foran
   ambassader. Det som regeringen siger at den vil forhindre.

   Så lovforslaget er både tåbeligt, skadeligt og unødvendigt.

  3. Alice

   Tak for en spændende debat i dag i Trykkefrihedsselskabet, Asger Aamund. Du talte om trilogien i Islams hellige skrifter: Koranen, Hadith og Siraen. De er alle vigtige, og udtrykker en helhed i muslimsk tænkning, som du udlagde det. Du sammenlignede også Koranen med testamenter, ligesom Bibelen består af testamenter. Men faktisk
   kan man ikke sammenligne Koranen med et testamente, som findes i Bibelen. Et testamente er noget, der åbnes efter ens død. Så får man noget. Der er lovning på noget, nemlig på det Jesus har lovet os. Det er vores nye liv. I Koranen skal man gøre sig fortjent. Den lover ikke noget.

   1. Det har du ret i, men ‘testamente’ kan også betyde vidnesbyrd eller efterladt skrift. Når jeg bruger det i debatten er det for at folk med en kristen kulturbaggrund skal kunne forstå, at i islam er skriftsamlingerne Hadith ( traditionerne) og Sira ( Muhammed biografi) lige så hellige dokumenter som Koranen. Koranen anses for Allahs direkte, egne ord og de to øvrige testamenter for Allahs vilje. Denne trilogi er for en muslim i sin helhed givet af Gud, hellig, evindelig og udelelig. Lars Løkke og Peter Hummelgaard lader sig ikke forvirre af kendsgerningerne, men skaber deres egen virkelighed. De piller koranen ud af dens ideologiske sammenhæng og og giver den særbeskyttelse. I kristen sammenhæng ville det svarer til, at regeringen giver særbeskyttelse til Matthæus Evangeliet, men ikke til Lukas , Markus og Johannes Evangelierne. Altså rent nonsens.

 2. Henrik Wegmann

  Det er en udbredt misforståelse, at Grundloven sikrer danskerne ytringsfrihed. Faktisk nævnes ordet “ytringsfrihed” overhovedet ikke i Grundloven.

  Censur er forbudt ifølge Grundloven, men enhver, der ytrer sig i strid med gældende lov, kan efterfølgende straffes. Og Grundloven lægger ingen grænser for, hvor absurd, menneskefjendsk og totalitær en sådan gældende lovgivning kan være.

  1. ino

   Ҥ 77
   Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. ”

   Så, jo. Vist har vi da ytringsfrihed – hvis ellers regeringen vil overholde lovgivningen. Sidste sætning i paragraffen vil regeringen dog ikke overholde pga. ordre fra EU. I dag har vi derfor indført censur.
   Og, nej. Politikerne har ikke forstået islams væsen; jeg har også selv været lang tid om det. Men i dag væmmes jeg når jeg ser kvinder med tørklæde optræde i danske familieprogrammer i TV, for det gør de jo. Vi skal vænnes til det chefredaktørerne kalder “normalbilledet” af Danmark: Bl.a. at islam er en del af Danmark. Det bliver islam aldrig.

   1. Henrik Wegmann

    Ino, Djævlen ligger i detaljen.
    Tilføjelsen: “dog under ansvar for domstolene” – ophæver helt meningen med den første sætning i paragraf 77.

    Og hvad hjælper det, at man ikke bliver forhåndscensureret, når man efterfølgende bliver vækket af politiet klokken fem om morgenen, lagt i håndjern, får konfiskeret sine computere og smidt i fængsel for sine ytringer. Nej, der er ikke ytringsfrihed i Danmark, og det har der aldrig været. For det har aldrig været meningen.

    1. ino

     Jeg forstår dig og bøjer mig. I gamle dage var der videre rammer.
     “…under ansvar for domstolene” burde nok udskiftes med en henvisning til lovgivningen, ikke til domstolene.

    2. Flaben Fræk

     Spot on Henrik Wegmann! – Hvis man ellers skulle være i tvivl, så kan man jo spørge, eller opsøge oplysninger, om politiforretningerne mod Jeppe Juhl, Steen Raaschou, Jaleh Tavakoli (med vistnok flere) hvordan de oplevede/oplever den såkaldte ytringsfrihed…

     1. Henrik Wegmann

      Præcis, F. Fræk. Det var en vigtig tilføjelse.

 3. Ole Madsen

  OT (Off Topic): Etisk råd vil ikke anbefale aktiv dødshjælp. Men paradoksalt nok anbefalede Etisk råd provokeret abort indtil 18. uge under henvisning til, at en kvinde har ret til sin egen krop og dermed ret til at afbryde sin egen graviditet og dermed fosterets liv. Men en gammel kvinde eller mand, som ønsker at lægge sig til at sove den evige søvn, kan ikke få lægehjælp til det. Man er henvist til hjælp fra lokomotivføreren.

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   I kommentaren efter denne hævder NP
   at det er udmærket med et forbud mod koranafbrændinger.
   Hvad vi med sikkerhed kan konstatere er at danskerne har haft
   flere årtier til at opdage at masseindvandringen var og er en stor
   og voksende trussel mod deres økonomi, velfærd og sikkerhed.
   Når ca. 75-80% af danskerne stadig ikke har forstået at partierne
   har holdt dem groft for nar siden 1975 og 1983, så kan man vel
   godt mene at danskerne i g.snit er cirka lige så dumme, sløve og kortsynede som svenskerne. Derfor er koran-afbrændingerne
   sandsynligvis spild af tid.

   Selvom gaderne, butikkerne, skolerne osv. vrimler
   med arabere, og afrikanere, så fatter det sløve flertal af
   danskere stadig ingenting, og det vil de aldrig komme til. Mod
   dumhed kæmper selv guderne forgæves, så drop bare håbet om
   at de fremsynede kan vække de kortsynede.

   Danskernes flertal synes at hoppe på enhver limpind som
   partierne og propagandamedierne holder ud og tilbyder dem.
   Tre fjerdele af befolkningen tror på co2-løgnen, på covid-løgnen,
   på “pandemi”-løgnen, på at “konspirations-teoretikerne” er de
   tosser som medierne påstår, på metoo hysteriet, på den “grønne” omstilling, på regeringens syv- og ti-års planer, på Mettes “fugle på taget”, på snakken om multi-kulti og “berigelse”, på løgnene om ligestilling, på familie-bureaukraternes gode hensigter, på hvad politikerne disker op med af valgflæsk før ethvert valg.

   Mange danskere tror også på at politikerne er velmenende,
   selvom sundhedsvæsnet er blevet så nedsparet og forringet,
   at tusindvis af patienter må lægge sig til at dø pga. manglende
   sengepladser, manglende personale, manglende rengøring,
   dårlig tlf.pasning og forældet udstyr m.m.

   Flertallet tror på hvad DR og de andre statslige MSM fortæller
   dem. Og de er så naive at de tror at kommunisme drejer sig om humanisme, at feminisme og ligestilling handler om retfærdighed,
   og de er sikre på at islamisme er fredens og næstekærlighedens religion. Selv LGBTQ+ og normstormerne gennemskuer de ikke.

   En sådan befolkning dømmer sig selv, deres kultur og folkehjem
   til at forsvinde ud på historiens losseplads.

  2. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   I en kommentar hævder NP at
   det er udmærket med et forbud mod koranafbrændinger.
   Hvad vi med sikkerhed kan konstatere er at danskerne har haft
   flere årtier til at opdage at masseindvandringen var og er en stor
   og voksende trussel mod deres økonomi, velfærd og sikkerhed.
   Når ca. 75-80% af danskerne stadig ikke har forstået at partierne
   har holdt dem groft for nar siden 1975 og 1983, så kan man vel
   godt mene at danskerne i g.snit er cirka lige så dumme, sløve
   og kortsynede som svenskerne. Derfor er koran-afbrændingerne
   sandsynligvis spild af tid.

   Selvom gaderne, butikkerne, skolerne osv. vrimler
   med arabere, og afrikanere, så fatter det sløve flertal af
   danskere stadig ingenting, og det vil de aldrig komme til.
   Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves, så drop
   bare håbet om at de fremsynede kan vække de kortsynede.

   Danskernes flertal synes at hoppe på enhver limpind som
   partierne og propagandamedierne holder ud og tilbyder dem.
   Tre fjerdele af befolkningen tror på co2-løgnen, på covid-løgnen,
   på “pandemi”-løgnen, på at “konspirations-teoretikerne” er de
   tosser som medierne påstår, på metoo hysteriet, på den “grønne” omstilling, på regeringens syv- og ti-års planer, på Mettes “fugle på taget”, på snakken om multi-kulti og “berigelse”, på løgnene om ligestilling, på familie-bureaukraternes gode hensigter, på hvad politikerne disker op med af valgflæsk før ethvert valg.

   Mange danskere tror også på at politikerne er velmenende,
   selvom sundhedsvæsnet er blevet så nedsparet og forringet,
   at tusindvis af patienter må lægge sig til at dø pga. manglende
   sengepladser, manglende personale, manglende rengøring,
   dårlig tlf.pasning, lange ventelister og forældet udstyr m.m.

   Flertallet tror på hvad DR og de andre statslige MSM fortæller
   dem. Og de er så naive at de tror at kommunisme drejer sig
   om humanisme, at woke feminisme og ligestilling handler
   om retfærdighed, og de er sikre på at islamisme er fredens
   og næste-kærlighedens religion. Selv LGBTQ+, BLM og
   normstormerne gennemskuer de ikke.

   EUs, WEFs, WHOs og FNs udskejelser har de aldrig hørt om.

   En sådan befolkning dømmer sig selv, deres kultur og folkehjem
   til at forsvinde ud på historiens losseplads.

 4. Inga hansen

  Der står i den Danske Grundlov at Danmark er et kristent land. Jeg fatter ikke hvad muslimer vil i Danmark. Skik følge eller land fly.

 5. Flaben Fræk

  Lars Løkke Rasmussen: ” Islam er atter blevet ’hijacket’ af terrorister” – Dette feje kujonagtige udsagn, fører naturligvis frem til udsagnets reelle substans: Er Baron von Græsted, aka LLR, blevet hijacket af islamister…

 6. Michael Andersen

  Baronen arbejder for ejeren af den socialdemokratiske velfærdsplantage. Velfærdsplantagen er i krise over finansieringen af pseudoarbejde. Derfor gør Baronen sig lækker over for lande med befolkningsoverskud og billig arbejdskraft.

 7. Niels Poulsen

  Jeg ser den kommende lov som en styrkelse af religiøs tolerance. Som afslutningen på marxisternes, nazisternes, fascisternes, de kulturradikales, ungdomsoprørernes og neoliberalisternes forhånelse af troende mennesker, afstumpede ateister som disse ideologiske fanatikere alle var og er.

  Hvor har det dog været en pest at vokse op som troende med Georg Brandes, PH’s og venstrefløjens tilsvining af kristendommen og borgerlige værdier.

  Den ulidelige provokunst. Som om det er kunst eller ytringsfrihed at brænde troende menneskers hellige bøger.

  De militante ateister skal naturligvis ikke i fængsel. Loven vil sørge for, at de får bøder, og lidt efter lidt vil de standse deres provokationer og vi vil få et offentligt rum med større religiøs tolerance.

  Det er slut med mobning af troende mennesker. Gud vandt, og ateisterne tabte.

  1. Michael Andersen

   Det handler ikke om afbrænding, men om at synliggøre voldspotentiale og intolerance.

   Det er yderst kritisabelt og grundlovsstridigt, hvis vi giver friheder til grupper, der virker ved vold. Ydermere får indskrænkninger i ytringsfriheden og handlefriheden, den virkning, at der bliver mere intolerance, mere uro og mere vold. Dette er vist hos Punditokraterne og det bør man læse op på. Dermed er det forudsigeligt, at regeringen handler imod eksisterende viden om praksis.

   Måske man bør øve sig i at skelne mellem overflade og substans?

   1. Niels Poulsen

    “Det handler ikke om afbrænding, men om at synliggøre voldspotentiale og intolerance.”

    Steen Raaschou udtrykker – måske ved en fortalelse – den yderste højrefløjs strategi endnu tydeligere end du:

    Hensigten med koranafbrændingerne er at udløse et islamistisk terrorangreb i Danmark med helt almindelige danskere, kvinder, børn og ældre som ofre, hvorefter den yderste højrefløj vil gøre regeringen og de folkevalgte politikere ansvarlige, med håb om et skifte i folkeopinionen, almindeligt kaos og magtovertagelse.

    Med den indstilling er det ikke underligt, at den yderste højrefløj i Danmark synger på sit sidste vers.

    1. Michael Andersen

     Det er overfladisk at beskylde budbringeren for at være årsag til problemet.

     Mere substans, tak

     1. Niels Poulsen

      Det er en mærkelig budbringer denne selvudråbte ærkebiskop i Sankt Jakob Maurerdræberens Kirke, som opsøger danske muslimer foran deres bedehuse og hjem i belastede boligområder for at sætte ild til deres hellige bog, svøbt i bacon, mens han råber “homoer, homoer” til dem.

      Enhver normal person kan se, at det er ham, som er problemet, ikke de danske muslimer.

  2. Niels O

   Så er du ikke enig med Richard Dawkins.

   ” I kølvandet på terrorangrebet den 11. september 2001 på World Trade Center har han argumenteret for, at religion ikke blot kan anses for at være harmløst nonsens men netop meget farligt – og potentielt dødbringende – nonsens. Af samme grund opfordrer han til at holde op med at behandle religion med den særlige respekt, som alt for længe – ifølge Dawkins – har immuniseret den fra normal kritik og modsigelse. ”

   https://da.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins

  3. Henrik Nielsen

   Folk har lov til at være overtroiske!

   Men de skal kunne tage imod kritik. Den perfekte pædofil (Muhammed) og hans tilhængere vil ikke tage imod kritik, idet han jo er ufejlbarlig, hvilket er en krænkelse at betvivle i islam.
   Det er da yderst rimeligt at brænde Mein Kampf af, selvom Hitler og hans tilhængere føler sig krænkede, hvis man foragter deres mangel på ytringsfrihed.
   Det er bedøvende ligegyldigt, om de danner en religion baseret på Hitlers idioti — brand lortet af; ligegyldigt om det hedder Koranen eller Mein Kampf!

 8. Felix Krull

  <Politikere og medier støtter gerne og højlydt den grundlovssikrede ytringsfrihed, men lader sig beredvilligt presse til ikke at ytre sig om forhold, der kan rejse trusler fra stærke, islamiske aktører, eller hvis der kan kastes mistanke på dem om racisme, islamofobi eller om svigt i den grønne omstilling

  Ja, se blot hvor hundeangste de er for at snakke om systematisk kønslemlæstelse af drengebørn. Det er helt uhyggeligt så stor indflydelse muhammedanerne har på den politiske diskurs i Danmark; hvis jeg skar øreflipperne af mine nyfødte børn, ville jeg miste forældremyndigheden og rykke direkte i fængsel uden at passere start.

  1. Træt

   Det var nok nærmere mænd med små hatte, der lagde kraftigt pres på de danske politikere

 9. Demografi og demokrati

  Jeg kan gå ind for en lov, der forbyder koranafbrændinger i demoer og ikke andet end netop det. Loven skal nævne, at forbuddet kun gælder for koranafbrændinger og at det skyldes trusler om terror mod dansk ejendom og danskeres liv. (Straffen kan evt fastsættes til bøde).
  Desværre virker “voldsmandens veto” og terror. Jeg tror en terrorbombe med mange omkomne på Nørreport Station i København, vil få mange modstandere af Koranafbrændingsforbud til at ændre mening?
  (I sin tid viste de allieredes hemmelige opinionsmålinger, at der blev stort flertal mod modstandsbevægelsen i Tjekkoslovakiet efter tyskernes terronbombning af Liddice. “Lidice, tjekkisk landsby nordvest for Prag. Lidice blev den 10. juni 1942 jævnet med jorden af tyske SS-tropper som en del af de repressalier, der blev iværksat efter den tjekkiske modstandsbevægelses likvidering af Reinhard Heydrich. Samtlige tilstedeværende mænd, i alt 172, blev skudt. Syv af kvinderne blev skudt på stedet, og resten sendt til koncentrationslejren Ravensbrück, hvor 49 af dem omkom, og tre forsvandt. Af byens 105 børn blev 82 gasset i udryddelseslejren Chełmno nogle uger senere. Derpå blev byen brændt af, og ruinerne sprængt bort. 19 mænd, der ikke havde været hjemme, blev senere skudt i Prag.” (Kilde: Nygaard, Anders; Ventegodt, Ole: Lidice i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 5. oktober 2023 fra https://denstoredanske.lex.dk/Lidice)
  Personligt er jeg som kristen vred over, at andre religioner og deres tilhængere og religiøse symboler skal indrages. Det har de ikke bedt om og de truer ikke. Som kristen synes jeg, at for for min skyld kan man afbrænde så mange bibler man har lyst til også i demoer.
  Jeg var heller ikke tilhænger af forbud mod Jesusfilmen instrueret af Jens Jørgen Thorsen. I 1973 fik Thorsen bevilget støtte fra Det Danske Filminstitut. Thorsen ville udstyre Jesus med et aktivt sexliv og samtidig bryde lansen mod den religiøse undertrykkelse. Thorsen blev nægtet tilladelse til at filme i land efter land, og de danske ambassader blev overdænget med protestskrivelser. I Rom kastedes der en molotovcocktail mod ambassadør Hans Tabors mod ambassadør Hans Tabors hjem, og en ambassadeansats bil udbrændte. En dansk diplomat måtte i lyset af den verdensomspændende forargelse vedgå, at Danmarks omdømme havde lidt skade.”(redigeret klip fra wikipedia)
  Thorsen blev nægtet ret til at filme i land efter land, og de danske ambassader blev overdænget med protestskrivelser. I Rom kastedes der en molotovcocktail mod ambassadør Hans Tabors hjem, og en ambassade ansats bil udbrændte. En dansk diplomat måtte i lyset af den verdensomspændende forargelse vedgå, at Danmarks omdømme havde lidt skade (redigeret klip fra Kristeligt Dagblad 25.06.15 “Jesus-krisen i lyset af Muhammed-krisen”)

  1. Hvorfor skal islam udtrykkeligt særbeskyttes? Det er jo bare sproglig humbug fra politikernes side. De vil ikke indrømme, de er bange for islams vold, derfor er den formuleret, som den er. En blasfemilov der kun gælder islam.

   Jeg kan ikke gå ind for det. Paludans træk er genialt. 40 år med tusinder af kronikker mod import af islam, har ikke virket det fjerneste. For første gang introducerer Paludan en metode, der virker BÅDE på muslimer og politikere. Politikernes angst er nemlig, at islam skal agere voldeligt, således at de risikerer at få skylden for eventuelle terrorangreb idet de godt ved, at deres islamimport vil få skylden for ofrene for terror. Den import er nemlig ikke resultatet af et folkeligt krav, men snarere MOD et folkeligt ønske. Ergo er de bange for deres eget folk.

   Jeg synes, det er genialt set af Paludan. Begge hunde hyler af den sten, han har kastet. Se forresten en finsk professors vurdering af en demografisk udvikling i Norden 2024 til 2100. Han pointerer, at

   Udviklingen indebærer de nordiske nationalstaters undergang

   https://www.snaphanen.dk/2023/10/05/befolkningsprognoser-2024-2100/

   1. Demografi og demokrati

    Enig i de at “Det er jo bare sproglig humbug fra politikernes side. De vil ikke indrømme, de er bange for islams vold, derfor er den formuleret, som den er.”
    Jeg er som nævnt vred over, at loven ikke kun gælder at afbrænding af Koranen i demoer. Det bør nævnes i loven, at koranafbrændings forbudet indføres for at beskytte dansk ejendom og danskeres liv mod islams vold.
    Som sagt: “Jeg tror en terrorbombe med mange omkomne på Nørreport Station i København, vil få mange modstandere af Koranafbrændingsforbud til at ændre mening?”

   2. Peter Larsen

    @ Steen Raaschou. 05/10/2023 at 12:49

    “Hvorfor skal islam udtrykkeligt særbeskyttes? ”
    Det skal det, fordi ellers kan Arla ikke exportere deres falske fetaost til muslimerne! (HerreGud, skide 10% af dansk export går til arabarene!)
    Det har LarsLORT således sørget for, samtidig med at han smurte det hele ind i vores sikkerhed samt krigen i Ukraine.

    ERgo dansk/vores ytringsfrihed betyder “squat” for LORTEN fra Græsted, bare han får en fed skattefri int`l toppost med støtte fra OIC.

    Venligst P.

 10. Ja, og også til besvær i de tre, tilbageværende, ens omnibusaviser i Danmark. Hvor denne artikel for få år siden ville have stået i Berlingske Tidende. Samme avis der også fyrede Lars Hedegaard i 2008, fordi han skrev for meget om islam og på den forkerte måde.

  Sig ikke, at vold og trusler ikke virker. En af de få, der trodser de tusinder af dødstrusler, han har fået, er den sammenligningsvis meget modige Rasmus Paludan. Der bliver ikke meget modstadskamp over danskerne, hvis muslimerne bliver så mange, at det udvikler sig til krigeriske handlinger imod os. Der bliver ikke noget med en Folkestrejke, hvor hundredevis af københavnere kæmper mod overmagten med dødsforagt.

  https://www.altinget.dk/artikel/berlingske-fyrer-kendt-islam-kritiker

  1. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

   Danskernes uvidenhed om verdenshistorien,
   om kommunisme, fascisme og islamisme, og den hjernevask
   de udsættes for af DR, TV2 og papiraviserne, har allerede haft
   mange sørgelige og blodige konsekvenser. Og om nogle få år
   eller om få uger, vil tusinder af danskerne få samme triste
   skæbne som armenerne, svenskerne, libaneserne og andre
   folkeslag som var for godtroende og sov for længe. Regeringen,
   EU, WEF og WHO foragter danskerne og har “store” planer for
   deres fremtid, eller rettere sagt, deres ikke-fremtid. For det
   danske folk står på en faldlem der snart kan forsvinde under dem.
   Men henter man al sin “viden” fra statens massemedier, forstår
   man ikke meget af hvad politikerne har gang i.

 11. Michael Andersen

  Det frie ord skabte intens kritik af korruption, nepotisme og magtmisbrug.

  De magtfulde bliver af den frie debat udsat for kritiske diskussioner, som civiliserer selve magtudøvelsen. Den kritiske opinion er en forudsætning for demokratiske fremskridt.

  Regeringen ser for lidt på realiteterne og bidrager for lidt til at visse befolkningsgrupper demokratiseres.

  Har danskerne ligesom svenskerne, selv valgt retning?

 12. Niels O

  Regeringens intention om koranloven som nålestik vil nok ikke for ytringsfriheden blive som nålestik mod en ballon, men som et nålestik mod et dæk.

  En siver. Men resultatet bliver i længden det samme.

  Triste tider. Enhver af de politikere, der stemmer for, bør resten af deres liv ved hver given lejlighed blive konfronteret med det og udstillet.

 13. Piotr

  Apropos Censur.

  Jeg skal beklage, om jeg har anvendt et sprogbrug, der kan opfattes som andet end sobert og nobelt, her på Aamunds blog.
  Selvfølgelig skal der være en grænse. Et gult kort havde været passende.
  Jeg indrømmer gerne, at jeg har det umådeligt svært med personer i det nuværende regime, som ønsker at fratage danske borgere deres frihed & menneskerettigheder, ser stort på fædrelandets GrundLov samt i øvrigt taler med 2 tunger, blot for at bevare magten.
  Det er svært, at mestre blot den mindste respekt, for den slags individer.

  Venligst P.

 14. Skjoldungen

  Det forlyder, at man i Folketinget vil ophæve clearingaftalen, når Sharialoven snart skal til afstemning. Således vil alle tingets sharia-tilhængere alle skulle være tilstede for at sikre vedtagelsen. Man skulle således – i princippet – kunne få oplyst navnene på disse islams kollaboratører, men det bliver vel forpurret, hvis begrebet flovhed eksisterer i de kredse…

  En skamstøtte i sort basalt, ca. 5 meter høj, med deres navne indhugget og rejst på pladsen bag alle ‘korankuglerne’ på Slotsholmen ville ellers være passende.

 15. Michael Andersen

  Jeg ønsker at sige tak.

  For “hjælp” til erkendelsen af, at kun ”rene” mennesker har ret til at udøve kritik og kun ”rene” mennesker må provokere. Hillary Clinton kalder konservative for ”deplorables” og mener i dag, at konservative bør omprogrammeres.

  Omprogrammering til “rene” og bedre mennesker sker vha. sociale mediers algoritmer og AI.

  Hvem taber hvis vi alle mener det samme?

 16. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC

  Hvad skal vi med ytringsfriheden, er
  vist 2. artikel med samme eller næsten samme overskrift.
  Hvornår bragtes den første? Kan nogen huske det?

  Bortset fra det er regeringen da en klar fjende af alt med
  ytringsfrihed, demokrati, velfærd, sundhed og dansk kultur.
  Man er hårdkogt ligeglad med grundloven og med landets
  fremtid. Man går ind for aktiv dødshjælp og aflivning af
  alle danske børn som kan betragtes som værende ubekvemme
  eller til ulejlighed ved deres ankomst til verden. Behandlingen af
  børn og unge er i tusinder af tilfælde en skændsel, og det samme
  er pasningen af de ældre og de gamle. Skandalerne strømmer
  ud fra hyklernes borg i stride strømme. Samtlige 4½-5 millioner
  almindelige danskere svigtes, snydes, plyndres og tyranniseres
  med en regn af alle mulige politiske overgreb og tåbeligheder.

  1. Du tænker nok på artiklen ‘Islamisk ytringscensur på vej til Danmark’, som blev bragt her på siden den 28.juli i år.

 17. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  Hvad skal vi med ytringsfriheden, er
  vist 2. artikel med samme eller næsten samme overskrift.
  Hvornår bragtes den første? Kan nogen huske det?

  Bortset fra det er regeringen da en klar fjende af alt med
  ytringsfrihed, demokrati, velfærd, sundhed og dansk kultur.
  Man er hårdkogt ligeglad med grundloven og med landets
  fremtid. Man går ind for aktiv dødshjælp og aflivning af
  alle danske børn som kan betragtes som værende ubekvemme
  eller til ulejlighed ved deres ankomst til verden. Behandlingen af
  børn og unge er i tusinder af tilfælde en skændsel, og det samme
  er pasningen af de ældre og de gamle. Skandalerne strømmer
  ud fra hyklernes borg i stride strømme. Samtlige 4½-5 millioner
  almindelige danskere svigtes, snydes, plyndres og tyranniseres
  med en regn af alle mulige politiske overgreb og tåbeligheder.

 18. Karl Martell

  Komiske Ali har ikke levet forgæves. Det var patetisk at overværer, Christina Egelund i Debatten, nægtede at loven om utilbørlig omgang med væsentlige religiøse effekter, havde noget som helst, at gøre med et pres fra diverse mellemøstlige mullaher. Fuldstændigt som Thøger Seidenfaden knæfald for efterkommere af Muhammed i forbindelsen med Muhammedkrisen.
  Jeg er gammel nok til at have levet i en tid hvor, der stort set ingen muslimer var i Danmark, i min hjemby med sikkerhed ingen overhovedet.
  Muslimer hed muhammeddanere og det var en lidt mystisk religion, man grinte lidt af. En profet som opfandt åbenbaringer når det passede i hans kram. I det hele taget en lidt latterlig figur.
  Hvis man vover at sige og skrive sådan noget i dag, så udskammes man på det groveste, men helt ærligt, så undre man sig over at de – muslimerne – virkelig tror på det sludder.

  1. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

   Vi taler om ytringsfrihed, men
   burde nok nærmere tale om overlevelse.
   Millioner af kristne, hinduer og buddister mfl.
   er blevet terroriseret og myrdet i de lande som
   muslimerne/islamisterne invaderede og overtog.

   Den nuværende EU- og Chrborg politik vil før
   eller siden ende i blodig krigsførelse mod
   europæerne og danskerne.

   Læs om hvor lystigt det går for sig i Sverige og
   Nogorno Karabak. Skyderier, eksplosioner, røverier, tyverier,
   indbrud, bandevold, knivstik, mord og brande m.m. døgnet rundt.

   1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

    I en kommentar ovenfpr hævder NP at
    det er udmærket med et forbud mod
    koranafbrændinger. Hvad vi med sikkerhed
    kan konstatere er at danskerne har haft
    flere årtier til at opdage at masse invasionen
    / indvandringen var og er en stor og
    voksende trussel mod deres økonomi,
    velfærd og sikkerhed. Når ca. 75-80% af
    danskerne stadig ikke har forstået at
    partierne har holdt dem groft for nar
    siden 1975 og 1983, så kan man vel
    godt mene at danskerne i g.snit er cirka
    lige så dumme, sløve og kortsynede
    som svenskerne. Derfor er koran-
    afbrændingerne sandsynligvis spild af tid.

    Selvom gaderne, butikkerne, skolerne osv.
    vrimler med arabere, og afrikanere, så fatter
    det sløve flertal af danskere stadig ingenting,
    og det vil de aldrig komme til.
    Mod dumhed kæmper selv guderne
    forgæves, så drop bare håbet om at de
    fremsynede kan vække de kortsynede.

    Danskernes flertal synes at hoppe på enhver limpind som
    partierne og propagandamedierne holder ud og tilbyder dem.
    Tre fjerdele af befolkningen tror på co2-løgnen, på covid-løgnen,
    på “pandemi”-løgnen, på at “konspirations-teoretikerne” er de
    tosser som medierne påstår, på metoo hysteriet, på den “grønne” omstilling, på regeringens syv- og ti-års planer, på Mettes “fugle på taget”, på snakken om multi-kulti og “berigelse”, på løgnene om ligestilling, på familie-bureaukraternes gode hensigter, på hvad politikerne disker op med af valgflæsk før ethvert valg.

    Mange danskere tror også på at politikerne er
    velmenende, selvom sundhedsvæsnet er blevet
    så nedsparet og forringet, at tusindvis af patienter
    må lægge sig til at dø pga. manglende sengepladser, manglende personale, manglende rengøring,
    dårlig tlf.pasning, lange ventelister og forældet
    udstyr m.m.

    Flertallet tror på hvad DR og de andre statslige MSM fortæller
    dem. Og de er så naive at de tror at kommunisme drejer sig
    om humanisme, at woke feminisme og ligestilling handler
    om retfærdighed, og de er sikre på at islamisme er fredens
    og næste-kærlighedens religion. Selv LGBTQ+, BLM og
    normstormerne gennemskuer de ikke.

    EUs, WEFs, WHOs og FNs udskejelser har de aldrig hørt om.

    En sådan befolkning dømmer sig selv, deres kultur og folkehjem til at forsvinde ud på historiens losseplads.

 19. Overfor politikeres budskaber er mistro tit det klogeste

  Hvad skal vi bruge ytringsfriheden til, spørges der.
  Svaret er indlysende, vi skal bruge den til at forsvare os mod
  politikerne hvis politik truer os alle med fattigdom, ufrihed og
  død samt nationens undergang. Uden ytringsfrihed intet
  demokrati. Uden fri debat er folkestyre og ægte demokrati
  en umulighed.

  Er der ikke plads til kritik og argumenter, er det næste
  magtmisbrug, undertrykkelse, diktatur og statsterror.

  Derfor er det en skandale at Mette, Lars Q og Jacob nu er enige
  om at indføre en meget omfattende censur. Især fordi det er et
  helt overflødigt lovforslag. Der er allerede regler i politiloven
  som kan bruges til at forbyde koranafbrændinger foran
  ambassader. Det som regeringen siger at den vil forhindre.

  Så lovforslaget er både tåbeligt, skadeligt og unødvendigt.

 20. Michael Andersen

  Indskrænkninger af ytringsfriheden giver fred, når politikerne bruger argumentet: ”Fordi jeg siger det”. Politikerne er ikke dygtige nok, til at løse den mængde af problemer, som de selv har skabt.

  Vores politikere har ganske enkelt givet op.

  Mere censur på sociale medier, yderligere krav til aviser og redaktioner og mere politisk korrekt tale i tv-nyheder og debatter.

  Det der skal skjules, er årsagerne til, at vi får mindre og mindre for den skat vi betaler.

  1. Niels Poulsen

   Der er blevet brugt millioner af kroner af skatteydernes midler på at beskytte Rasmus Paludan i hans provokationer af et religiøst mindretal ved at opsøge dem foran deres bedehuse og private boliger, indsvøbe deres hellige bog i bacon og brænde den og kalde dem homoer og andet nedsættende. Ved afslutningen af 2019 havde skatteyderne brugt 114 millioner kroner på en hjerneskadet mands hån, spot og latterliggørelse af en minoritetsgruppe i Danmark.

   Der er ingen normale danske, som forstår, at deres skattekroner skal bruges på det.

   Det bliver der nu sat en stopper for til stor tilfredshed blandt et flertal blandt danskerne.

   1. Michael Andersen

    Rationalet er at hvis vi ulovliggør ytringer som nogle grupper måske kunne finde krænkende, får vi mindre konflikt i samfundet.

    Men er den påstand overhovedet sand?

    Hvor er forskningsopbakningen for rationalet i potentielt at bryde med Grundlovens paragraf 77?

    Finder man data og tester sammenhængen mellem social konflikt og ytringsfrihed, finder man ingen som helst opbakning til regeringens påstand.

    Jacob Mchangama og Christian Bjørnskov, finder tværtimod, at demokratier med en større grad af ytringsfrihed får mindre social konflikt!

    Hvis man tillader sig at ekstrapolere fra en general sammenhæng til den danske kontekst inderbærer det, at den sandsynlige konsekvens af Frederiksen-regeringens indskrænkning af danskernes ytringsfrihed er flere demonstrationer, flere optøjer, og generelt mere konflikt.

    Quo vadis?

    Ytringsfrihed og social konflikt
    Punditokraterne

    1. Niels Poulsen

     PET vurderer, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen mod Danmark. Trusselsniveauet er for øjeblikket på det næst højeste niveau: 4 alvorlig.

     Men det er den yderste højrefløj bedøvende ligeglad med. For jer handler det om at skabe kaos i det danske samfund, så I kan overtage magten.

     https://www.kristeligt-dagblad.dk/pet-ser-skaerpet-trussel-efter-afbraendinger-fastholder-trusselsniveau

     Grundloven “brydes” ikke. Der har aldrig været absolut ytringsfrihed i Danmark. Der er ca. 400 love som begrænser ytringsfriheden. Havde vi ikke dem, herskede anarkiet. Indtil for nylig havde vi blasfemiparagraffen som i forskellige udgaver stammer tilbage fra Christian den Femtes “Danske Lov”.

     Med den nye lov vender Danmark tilbage til at være en civiliseret stat med religiøs tolerance.

    2. Niels O

     punditokraterne.dk/2023/09/29/ytringsfrihed-og-social-konflikt/

 21. claus wittrup

  jeg er den næsthøjeste, dekorede panserinfanteri officer i Danmark.
  Jeg har et naivt håb, om at A. A. bliver Danmarks næste statsminister!

 22. Karl Martell

  Det er ikke nogen hemmelighed længere, at vi har dummet os i vores grænseløse naivitet, med at importerer muslimske unge mænd fra Stormellemøsten. Man behøver blot at åbne en historiebog for at kunne konstaterer, at Islam bliver stadig mere aggressiv jo større en del af befolkningen de udgør. The tipping point lader til at være et sted mellem 10 og 15% af befolkningen og det er der Sverige og Frankrig befinder sig og snar også England, Tyskland og Benelux.
  I Sverige og Frankrig tror de, at det er noget de skal igennem, men måske kan de dæmpe urolighederne en periode, men kun så problemerne kommer igen bare værre for hver gang. Begge lande har passeret the point of no return. De er ødelagte og det kan ikke længere rettes op, herefter vil demografien, sammen med yderlige indvandring, langsomt og dog hurtigt nedbryde begge lande. Trist men sandt.
  I disse dage bliver vi mindet om Islams destruktive kraft.
  De værste er demokratiets kraft. De politikere, som har skabt problemerne, siger de vil løse dem, og folk stemmer så på dem igen igen, men de løser ikke problemerne.
  Vi har fået ca. 10% muslimer i Danmark uden at befolkningen på noget tidspunkt er blevet spurgt. Er det demokratisk? Noget som forandre landet i ekstrem grad, luskes igennem uden at befolkningen spørges!
  Det er faktisk rystende!

  1. Danske mænd er til grin

   Politik-kvinderne er mændenes,
   familiernes, børnenes, kulturens, økonomiens og nationens fjender.

   Mændene er narret, snydt og udmanøvreret af kvindesagskvinderne,
   af rødstrømperne, af feministerne, af marxisterne og pladder-
   humanisterne. Siden 1968 har radikale og ekstreme kræfter
   langsomt og med luskede og camouflerede metoder kørt de danske
   mænd så meget i sænk, at der er blevet marginaliserede 4. rangs
   borgere. De er nu retsløse og diskriminerede pariaer i deres eget
   hjem, i familie-systemet og i store dele af det økonomiske system.
   Som borgere og individer står de nu under kvinderne, under indvan-
   drerne, under politikerne og under journalisterne.

   De har været til grin for deres egne penge i årtier, og efter år 1990
   eller 2000 har de været til grin hele vejen igennem. Og der lægges
   nu op til at de skal nedgøres, nedkæmpes, fordrives og udskiftes
   ved brug af totalitær politik, så Danmark kan blive en filial af Afrika.

   Det hjælper ikke at skrive om det, for 80% forstår ikke hvor katastrofal
   invasionen og besættelsen er, eller har først forstået det med 30 års
   forsinkelse. 90% evner ikke at gennemskue ligestillingspropagandaen
   og metoo hysteriet, 95% har ikke opdaget at samfundet er familie-fjendsk ud over alle grænser, og at feministerne og europaterne
   tager pis på dem året rundt. 97% læser ikke netaviserne fordi de er
   blevet bildt ind at alt hvad der står i dem er konspirations-teorier.
   Eller fordi de er for magelige til at opsøge andre sandheder
   end de officielle.

   Samfundet er nu så woke og feminiseret at dets skæbne er
   beseglet. Mændene er blevet til ensrettede bløddyr, vatnisser,
   tøffelhelte og dresserede slavesjæle og mandslinge.

   Læs “Why women destroys families, nations and civilisations”.

   Læs om feministernes åndsformørkede katastrofe-politik i Sverige, Norge og Tyskland.

   Læs om de rabiate og woke feminister i Danmark som fører
   en hårdkogt og blodtørstig kamp mod børnene, mændene,
   fædrelandet, kulturarven og alt der ikke er feministisk nok
   efter Kvinfos, rødstrømpernes og de krænkelsesparates smag.

   1. De grønne og de woke er blodrøde

    Martell

    Ja, danskerne har været meget tålmodige overfor
    politikernes grænseløse naivitet, eller måske snarere
    dumheder, frækheder og forræderier. Og masseind-strømningen har allerede ført til mange økonomiske
    ulykker, nedskæringer og lukninger, og til blodsudgydelse,
    vold og mord m.m.

    Antallet af kulturfremmede evighedsturister er allerede
    over de ti procent. I gader, butikker, banker og skoler
    osv. fylder de i mange byer så meget, at de nok er oppe
    på 15-25% på landsplan. I en del skoler og boligkvarterer
    er de oppe på 90-99%.

    Kampene og terroren i Israel, Sverige og armenske områder viser hvad vi kan have i vente.

 23. Michael Andersen

  I dag er verdens overskrifter præget af tilhængere af “fredens religion”, der som bekendt er kapret af ekstremister.

  Alt tyder på at ytringsfrihed virker forebyggende og dæmpende på ekstremisme.

  Kan nogen forklare, hvordan mere censur skaber mere frihed og et bedre demokrati?

  1. Niels Poulsen

   “Kan nogen forklare, hvordan mere censur skaber mere frihed og et bedre demokrati?”

   Hvis man skal følge din tankegang, er racismeparagraffen også censur. For den forbyder jo ytringer, som forhåner mennesker på grund af race, tro, seksuel orientering etc.

   Det er et godt eksempel på, at “censur” skaber frihed og demokrati for borgerne.

   Der er voksne mennesker, som stadigvæk græder over, at de blev mobbet i skolen.

   Tænk at gå i en skole, uden en antimobbe-politik, hvor rektor og lærere beskytter eleven, som mobber en anden elev.

   Det er det, vi har været vidne til på nationalt plan, siden blasfemiparagraffen blev afskaffet. At Rasmus Paludan med samfundets velsignelse og med ordensmagtens beskyttelse mobbede en befolkningsgruppe.

   Jeg ser frem til et mobbefrit Danmark.

   1. Michael Andersen

    Racismeparagraffen bryder med det i et frit samfund altafgørende princip om, at alle borgere bør have lige rettigheder, være lige for loven og at ingen skal favoriseres eller forskelsbehandles. Dette princip indgår i stort set alle menneskeretlige erklæringer, herunder FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948.

    De seneste årtier er paragraf 266 b flere gange blevet udvidet, bl.a. på baggrund af konventioner fra FN og EU, og hver gang har det ført til nye begrænsninger på danskernes ytringsfrihed.

    Diskriminerende ytringer modsvares ved en robust beskyttelse af det frie ord og en livlig samfundsdebat. Ikke ved at kriminalisere ytringer, uanset hvor forkastelige de kan opfattes.

    1. Niels Poulsen

     Det er copypaste af et borgerforslag. Det fik støtte af 4.490 borgere. Forslagsstillerne var anonyme. Det forstår jeg godt.

     https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05243

     Det er et råt og afstumpet samfund, du ønsker dig, hvor en flok drenge kan følge efter og råbe skældsord ad en handicappet kvinde uden konsekvenser.

     Det er så langt fra et samfund med konservative værdier og menneskelig værdighed, som man komme kan.

     1. Michael Andersen

      Indgreb efter indgreb indskrænker uskyldige danskeres friheder, med undskyldningen om, at man prøver at ramme importeret kriminalitet.

      Det er diskriminerende at uskyldige danskere pines og plages af lovgivning som intet har med dem at gøre.

      Hvorfor bliver danskerne diskrimineret af politikerne?

 24. Karl Martell

  Det Radikale Venstres detectio.
  Martin Lidegaard forsøgt at ramme en pæl gennem opfattelsen af, at de radikale har stået for de åbnes grænsers politik, det var ikke dem, som stod ved grænsen og råbte kom bare indenfor. I næste åndedrag sagde han også at han og partiet var fulde af beundring over Sveriges ageren i forbindelse med flygtningekrisen, hvor landet, som han udtrykte sig tog ansvar! Forstået på den måde, at det gjorde Danmark ikke. I øvrigt mente han stadig at Sverige havde gjort det rigtige og trods deres situation mente han stadig det!
  Se vi på Sveriges situation i dag, må det at tage ansvar med andre ord betyde, at man har en moralsk pligt til at ødelægge sit land for modtage flygtninge/migranter, tænk lige lidt over det!
  Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de radikale altid har stået i absolut første række til, at udskamme alt og alle, som har ytret sin bekymring over flygtninge/migrant tilstrømningen, for i virkeligheden er det jo således, at havde de radikale haft magt som de havde agt, så havde Danmark stået i samme situation som Sverige.

  1. Klima handler ikke om klima, men om diktatur

   Martin Lidegaard fra de radikale er enten
   en stor nar eller en iskold kynisk beregnende
   åleglat udnytter af visse vælgeres uvidenhed
   og naive godtroenhed. Han er også fortaler for at
   pålægge landbruget og forbrugerne store co2-afgifter.

 25. Ole Jensen

  THERE IS SOME THING ROTTEN IN THE STATE OF DENMARK

  Det vil næppe vare længe før vi også har
  svenske tilstande her i Danmark. Ifølge medierne og
  hvad venner og bekendte, familier og diverse ofre kan
  berette, er hverdags-terroren ankommet. Kender en
  familie der har oplevet to alvorlige overfald, en lang
  stribe af indbrud og tyverier og en bil ødelagt af
  hærværk på lak, ruder og dæk. Flere andre biler blev
  totalskadet ved samme lejlighed. (naboers biler).
  Hver gang var det kriminelle fra fjerne lande. Over-
  faldene vil de have mén af i årevis.

  Fornylig unødvendigt dødsfald efter et 100% svigt
  i sundhedsvæsnet. Hertil diverse andre grove
  overgreb fra systemets side. Familien har mistet
  tilliden til staten og politikerne.

  I en privat sag der handlede om en stormskade på et
  tag plus regn blev familien snydt af forsikringsselskaber
  der skød skylden på hinanden. Pt. bøvler man med en
  sag der allerede har trukket ud i 7-8 år pga. bureaukrati.
  Den nye ejendoms-vurdering bliver også en dyr og
  besværlig omgang.

  Andre familier kan også fortælle om trælse oplevelser,
  som tilsammen afslører at samfundet er ved at være
  et sygt samfund.

 26. Michael Andersen

  Et venligt svar til Karl Martell 08/10/2023 at 21:14

  Flere giver på det seneste udtryk for, at 10 % af Sveriges BNP, er forårsaget af kriminel virksomhed, hvor den voldsomme ydre del, er udtryk for konkurrence imellem banderne. Den indre og mindre synlige del, er den hvor bandernes ledere og bagmænd, investerer i legale virksomheder.

  Jeg mener med rette, at Sverige er blevet til en gangsterstat.

  1. Karl Martell

   Ja og de har ubegavede politikere klaret på bare en til halvanden generation. Derfor skal vi passe morderligt på i Danmark.

 27. Karl Martell

  Gad vide om folk er klar over at Danmark giver ulandsbistand til det palæstinensiske selvstyrer? I 2021 stillede Nye Borgerlige forslag om at stoppe bistanden, kun DF og dengang løsgænger Inger Støjberg stemte for – Alle andre partier stemte imod! Vi skal huske på, at under muhammedkrisen jagede Hamas danske, og bare nogen der lignede danskere, i Gaza, de ville slå dem ihjel, og Hamas børnefjernsyn lærte børnene at slå sådan nogen som os ihjel! Vi kunne selv se det på noget så venstreorienteret som TV2. Alligevel væltede danskernes surt opsparede skattepenge ned til palæstinenserne! En ufattelig naivitet! Det svarer til at række din morder dit svær.
  Nu er det så åbenbart for selv den danske regering og de vil stoppe hjælpen. Gad vide om der kommer en undskyldning til NB, DF og Inger Støjberg? Nej det ville nok være for meget at forvente.
  At vi har støttet Hamas svarer lidt til at have støttet Islamisk Stat! Vores udenrigspolitik er bare så ubegavet!

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *