SKATTELETTELSERNES SKARPE KLO?

Over hele landet raser socialdemokratiske topfolk mod regeringens planlagte justeringer af skattebyrden: ”Hvordan kan I få jer selv til konstant at presse hospitaler, omsorgssektoren og kommuner til nye besparelser og så gennemføre skattelettelser, som vi jo ikke har råd til?”  Dette synspunkt har bred opbakning i befolkningen, der i samtlige nyere opinionsundersøgelser vender sig mod en reduktion af skattetrykket. Sådan har det ikke altid været, men samfundet ændrer sig og vi med det. I 1950erne og tresserne var næsten hele Danmark i arbejde. Det blev anset for skamfuldt ikke at kunne forsørge sig selv og sin familie. ” Pengene har det bedst i borgernes lommer”, lød det fra det borgerlige Danmark. Men også arbejderbevægelsen frygtede en voksende stats udplyndring af lønmodtagerne. ” Vi knuges under stat og love. Vi flås af skattens skarpe klo!”, synger sultens slavehær i ’Internationale’.

Så begyndte billedet at vende i 1970erne, hvor velfærdsstaten gjorde sin entré. Det blev gradvist socialt acceptabelt at være på støtten, fordi der kom flere og flere vælgere på overførselsindkomst. Ved årtusindeskiftet blev velfærdssamfundet afløst af socialstaten, der var et resultat af et systemskifte, idet den offentlige sektor nu havde besejret den private. Nu var det et mindretal, der arbejdede i det private erhvervsliv, idet tre fjerdedele af befolkningen enten arbejdede i den offentlige sektor eller var på overførselsindkomst.  Socialstaten har nu udviklet sig til formynderstaten, hvor folkestyre ikke betyder at folket styrer, men tværtimod bliver styret. Danskernes liv detailreguleres og overvåges af et kvælende netværk af ministerier, departementer, styrelser, sagsbehandlere og konsulenter, der tilsammen udgør den dybe stat, som reelt ligger uden for parlamentarisk kontrol, men lever sit eget liv i konstant vækst.

 Det ses i jobskabelsen, hvor et enigt folketing satte sig for at reducere de gældende 29 000 formularer og cirkulærer, der forpester livet for borgerne og de ansatte i A-kasserne, men som giver nye jobs og tomgangsarbejde i jobcentrene. Intet er sket i den sag. Bureaukratiet vinder hver gang. Eller vi kan se på indvandringen, hvor et stort flertal i Folketinget nu bekender sig til ’en stram indvandringspolitik’. Det er dog forgæves, for det danske flygtningeindustrielle kompleks, der omfatter tusindvis af medarbejdere, jurister, konsulenter og sagsbehandlere i et netværk af kommuner, styrelser, og humanitære organisationer samt NGO’er, sørger for at illegale migranter fortsat siver ind i landet uden at der stilles krav om integration. Titusindvis af migranter står uden for arbejdsmarkedet, men er rundhåndet beskyttet mod ærligt arbejde af en førtidspension, som burde omdøbes til ’borgerløn for arbejdssky klienter’. For det er jo, hvad det er.

Den ophidsede diskussion, der udspiller sig i øjeblikket som følge af regeringens skatteplaner, har rod i den socialdemokratiske samfundsopfattelse, som ser landets økonomi som et nulsumsspil. Altså en lagkage, hvor det stykke, der udskæres og gives til Berit betyder, at så bliver der mindre til Preben og de andre, der også gerne vil have et stykke. Gevinsten for den ene medfører således et tab for den anden. Derfor ses en lettelse i skattetrykket som et tab af velfærd til de værdigt trængende. Socialdemokratiet og fagbevægelsen råder naturligvis over kompetente økonomer, der udmærket ved, at sådan forholder tingene sig ikke i virkeligheden, men det er ikke desto mindre socialistisk betonpolitik, at den enes død er den andens brød. Dette er også holdningen hos flertallet af befolkningen, der er afhængig af enten arbejdsindtægter eller overførselsindkomster fra det offentlige. Ingen var bedre til at banke dette budskab ind i hovedet på vælgerne end Helle Thorning-Schmidt, der som statsminister aldrig forsømte en lejlighed til at prædike: ” I må vælge mellem skattelettelser til de rige eller mere velfærd til os alle sammen!” De hjernevaskede ledere i partiet og fagbevægelsen er nu over hele landet oppe i det røde felt, fordi regeringen har valgt skattelettelser til de rige og raske finansieret af de fattige og syge.

I virkelighedens verden ligger der et enormt vækstpotentiale for den danske samfundsøkonomi, hvis man kunne tage sig sammen til at gennemføre en skattereform, der sænker indkomstskatten, ejendomsskatterne, aktiebeskatningen og frem for alt den store vækstdræber, iværksætterskatten, der bør fjernes helt. Det danske iværksættererhverv består i dag af tøjbutikker, neglesaloner og cafélatte-vogne. De nye videns-virksomheder, der kunne skabe jobs, vækst og velstand, er for længst ude af vagten på flugt fra det danske skattehelvede.

 Schweiz bliver konsekvent af vores politikere og medier omtalt som et skattely, hvad landet ikke er. Schweizerne har barer valgt et andet og mere dynamisk beskatningssystem end det danske. Her er skattesystemet lagt an på at tiltrække kompetente mennesker og virksomheder, der med know how og jobskabelse producerer værdi for hele det schweiziske samfund. Det samlede schweiziske skatteprovenu er større end det danske, selv om indkomstskatten er lav og beskatningen af arv, aktieindkomst, virksomheder og fast ejendom enten er væk eller kun marginal. Mange bække små har i Schweiz skabt en stor å. Ingen ventetider på hospitalerne, ingen skandaler på plejehjemmene, ingen mangel på sygeplejersker og læger. Det kan vi i Danmark dog ikke bruge til noget. Schweiz er jo et skattely.

Et flertal af danskerne tror fuldt og fast på, at den offentlige sektor er god, den private ond.  Der er ingen forståelse for, at en skattereform kunne være en dynamisk investering i nationens fremtid til glæde for hele folket og ikke et røveri ved højlys dag, hvor de rige forgyldes og de fattige kastes under bussen. Det danske beskatningsgrundlag er nu så udpint, at der kun er fast ejendom og pensionerne tilbage, som kan udplyndres. Det er også på vej, som vi kan se i disse dage. Men ingen kan hjælpe et folk, der ikke vil hjælpe sig selv. Det var vores eget valg.

22. september 2023

97 Thoughts to “SKATTELETTELSERNES SKARPE KLO?”

 1. Niels O

  Nok det nærmeste – i den tid jeg har været her forbi – at jeg har været 100% enig med admin.

  Jeg gad godt bare, at der blev skruet lidt ned for “indvandringsspøgelset”, der trods alt kun er et mere perifert problem for landet.

  Den der med valg mellem “skattelettelser til de rige og velfærd for os alle” skal nok komme tilbage, den dag SVM-regeringen smuldrer.

  Lige så nemt, kort, dejligt (og forkert), som det slogan er, lige så godt er det for S’ vælgere at forstå. Dette guld smider man bare ikke på gaden på sigt.

  Når man som blå skal argumentere for det modsatte, skal man bruge mange lange forklaringer om nulsumsspil osv osv, men så er den røde vælgers opmærksomhed for længst gået i nul.

  1. Jette

   “indvandringsspøgelset” er bestemt ikke perifert, det koster alt for meget, på mange parametre.

   1. Niels O

    Ja, jeg ved godt, at jordhulenationalisterne herinde kun går op i eet emne, og ligegyldigt prisen på det, vil det automatisk altid være for højt for dem. Alle andre udgifter i samfundet er totalt uinteressante for dette segment.

    Det behøver hele holdet ikke at fortælle mig.

    1. Jette

     Er det virkelig nødvendigt, med den nedgørende retorik??

     1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

      ´
      Det er sort ud
      🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

      Det er rystende,
      chokerende, uhyggelige
      og fantastiske AFSLØRINGER
      af ondskab, kriminalitet og politiske
      udskejelser, man i disse dage kan
      finde på Hodjas blog, Snaphanen,
      Youtube og EBs netavis.

      Det er vigtige oplysninger om hvad
      vi danskere kan blive udsat for, og
      ramt af, i den allernærmeste fremtid.
      Se dem inden det er for sent.

    2. Jonas Hansen

     Det sgu kloge ord 👍. Vi hører kun msm snakke om skræmmekampagner og hvad vi ikke må. 24 7 var underholdende satirisk på alle måder. Trods kontrol 🤑

    3. Jonas H

     Det sgu kloge ord 👍. Vi hører kun msm snakke om skræmmekampagner og hvad vi ikke må. 24 7 var underholdende satirisk på alle måder. Trods kontrol 🤑

    4. Jonas Hansen

     Men du kommenterer det gerne

   2. Jonas Hansen

    Undskyld Jette. Kan ikke komme ind til administrator. Halvdelen af kommentarsporene ligger i højre side og kan ikke læses. Altså een lang smøre med 1 bogstav ad gangen. Bare en forespørgsel ☺️

    1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

     Aamunds artikler er glimrende
     beskrivelser af hvordan samfundet har udviklet
     sig gennem de sidste 70 år, fra en fri, tryg, enkel
     og folkestyret stat til en velfærdsstat, socialstat
     og overkompliceret bureaukratisk formynderstat.

     Det næste trin, diktaturet/
     1984 staten/ den kafkaske stat/ fasciststaten/
     den totalitære stat/ undertrykkelsesstaten/ den
     forrykte, voldelige, tyranniske, morderiske og
     blodsugende monsterstat ….kan så blive hvad
     vi kommer til at opleve i fremtiden. Eller som
     en del danskere allerede har oplevet.

     For at statsapparatet og “systemet” har udviklet
     sig i en mere og mere menneskefjendsk retning
     i de senere år og årtier, er jo ganske tydeligt at
     se for enhver der ikke er blind. (Og tror man at
     det er udelukket at et moderne humant samfund
     kan gå i opløsning og blive overtaget af fascistiske
     og barbariske kræfter, behøver man blot at se
     på hvad der er sket i Venezuela, Colombia,
     Canada og Sverige etc. indenfor de sidste fem
     eller ti år)

     Alt tyder på at vores samfund er blevet så
     åndsformørket på de politiske og bureaukratiske
     områder, at det kun kan ende som en jungle,
     som et galehus, som en terror-stat, som et rædselskabinet.

     1. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

      Radio-apparatet fortalte i dag, at
      efter en 3d-scanning af Jellinge-stenen har
      “forskere” (eller fuskere) fundet ud af at det
      ikke var kongerne, men dronningerne der styrede
      vikingerigerne. Forskerne viste sig at være et par
      kvinder som har “fundet ud af” at mændene i de
      sidste 2500 år ikke har været andet end tøffelhelte.
      Om lidt finder feministiske forskere sikkert frem
      til at det var kvinderne der fik mændene ud af
      stengrotterne og jordhulerne, og at det var kvinder
      der opfandt alt muligt, byggede husene og vejene,
      broerne og konstruerede skibene, dampmaskinen,
      togene, bilerne, flyvemaskinerne, støvsugerne,
      nylonstrømperne, gadelamperne, flyglerne og den
      moderne lægevidenskab med penicillin osv., osv.
      Og i virkeligheden var det også kvinderne der
      forsvarede Dannevirke da romere og tyskere
      forsøgte at trænge nord på. Vikingerne, Albert
      Einstein, Niels Bohr, Aristoteles, Platon, Kant,
      Leonardo da Vinci, Mozart og Rembrandt osv.
      var i virkeligheden kvinder der blot
      identi ficerede sig som mænd.

      Jo mere man lytter til DR, jo mere bliver det klart
      at mændene ikke er andet end dummepetere,
      krænkere og tosser. Som end ikke evner at forstå
      at co2 er værre end vulkanudbrud, byldepest og
      atomkrig tilsammen.

      Kun ved at stjæle kvindernes tanker, idéer,
      opfindelser, maskiner osv. har mændene
      fået ry for at kunne finde ud af noget. Men
      sandheden er at de er åndssvage, overflødige,
      værdiløse og pisseirriterende.

      Bare spørg Pernille Skipper.

 2. Michael Andersen

  Såfremt der handles på mavefornemmelser, er det nemmere at finde skattelettelser. Hvad hvis der handles på evidens om effekterne af kommunesammenlægningerne?

  DI oplyser at de største bevægelser er en stigning i akademikere fra 2012-2022, imens der i samme periode er nedlagt indenfor overenskomstområdet administration og IT. DI anslår at hvis kommunerne var i stand til et niveau svarende til 2007, ville der kunne spares fuldtidsansættelser i administrationen og reduceres i lønudgifterne på milliarder.

  Endvidere at der i perioden 2012 til 2022 er blevet ansat mange chef- og specialkonsulenter samt magistre.

  Måske er der bare kommet flere hellige køer, nye elefanter i rummet og mere pseudoarbejde, nu hvor antallet af de allerhøjest uddannede har rundet 100.000 i det offentlige?

  1. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

   På kort tid er 80 unge læger døde i Canada.
   Der er tilsyneladende beviser eller stærke
   indicier for at de blev dræbt af bivirkninger,
   herunder turbo-kræft, blodpropper, hjerte-
   svigt og svækkelse af immunforsvaret mv.
   Se Snaphanens artikler om den canadiske
   massedød.

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    Der er nu horrible oplysninger
    om den Pfizer og Moderna død som hærger
    i England, Canada og USA osv. Dr. Campbell og
    mange andre læger og virologer fortæller om
    de frygtelige og uhyggelige tilstande i kølvandet
    på “pandemien” og spekulationen i kvaksalver-
    medicin. Youtube, TwitterX, Snaphanen og
    Hodja har mere om det.

 3. Henrik Wegmann

  Den danske Stat har aldrig accepteret medier, der ikke var under dens kontrol. Aldrig. Selv en ren musikradio som Radio Merkur i 1960’rne blev kvalt i fødslen. Derfor er næsten alle danskere socialister – uden selv at vide det. Propaganda virker.

  Og det gør den ned igennem hele Vesteuropa, hvor stort set alle medier også er statskontrollerede. I Vesteuropa bliver befolkningerne simpelthen statsopdraget fra de er babyer, til de som oldinger sidder og spiser skemad på offentlige plejehjem.

  1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

   Ja, siden 1960 er det gået den forkerte
   vej. I starten langsomt og snigende, med censur af
   private radio-sendere, med karaktermord på folk
   som Glistrup og Ninn-Hansen, med indførelse af
   moms og person-numre. Efterhånden går det
   stærkere og hurtigere med at ødelægge landet.
   Fra 1972-73 med indvandring og indmeldelse i
   EF/EU. Nu går det så løs med digitalisering, “grøn”
   omstilling, nye besværligheder til landbruget og
   erhvervslivet, diskrimination af danskere, angreb
   på alt som før var normalt, 485 forskellige køn,
   endnu mere bureaukrati, statsstøttet nedrakning
   af danske mænd, folkeudskiftning, afskaffelse af
   privatlivet og den personlige frihed, afskaffelse af
   kontanter om lidt, og fra 1. oktober politik
   udstukket af Schwab, Fauci, Pfizer og EU.

   Med deres apati og naivitet har danskerne
   dømt sig selv til at blive tabere og undermennesker.

   Om få år vil Danmark være en blanding af det
   værste fra Nordkorea og Sverige.

 4. Henrik Wegmann

  “Bekræft at du ikke er en robot” – mekanismen fungerer ikke godt.

 5. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

  Aamund har som sædvanlig ret. Men i Schweitz
  har man ægte demokrati, og medierne er ikke nær
  så løgnagtige, og det har ført til bedre begavede politikere
  eller lovgivere, som er nødt til at tage hensyn til befolkningens
  ønsker og behov. I Danmark må vi nøjes med et skin-demokrati
  der fjernstyres fra Berlin og Bruxelles. Danskerne er sat udenfor
  indflydelse, og politikerne kan roligt pisse på dem året rundt, for
  90% af vælgerne er naive, glemsomme, historieløse og hjerne-
  vaskede. Et parti skal svigte og dumme sig voldsomt, hvis vælgerne
  skal flygte. Mange vælgere opdager slet ikke at et parti som var
  OK og på danskernes side for 25 eller 50 år siden, i løbet af den
  tid er blevet til et helt andet og måske modsat rettet parti, selvom
  partinavnet er det samme som dengang.

  Der er ikke længere plads til sund fornuft i nutidens partier. De
  domineres alle af utopiske fantaster og akademikere så kloge at
  de kunne undvære hovedet. Der er 179 snakkemaskiner i Fjolse-
  tinget og snakke kan de. Men de har ikke styr på ret meget, og
  derfor er Danmark blevet til et samfund plaget af kaos, vanvid,
  ondskab, løgn, dumhed, uduelighed, uretfærdighed, skilsmisser, hospitals-skandaler, betonbureaukrati, udhulet velfærd, asocial boligpolitik, faderløse børn, rodløse børn, diagnose-børn,
  piger der sulter sig selv, skærer i sig selv, drenge der mistrives
  og er stressede, børn der mishandles af statens børneværn og
  børnehjem m.m., børn der påføres psykiske skader af smart-
  phones og mangel på at forældrene har tid til overs til dem,

  et væld af andre skøre og politisk fremkaldte tilstande, såsom
  ensomhed, konurser, gadebander, hjemmerøvere, skyderier,
  knivstik, indbrud, tusindvis af narkomaner, vanvidskørsel,
  smadring af infrastrukturen, nedbrydning af alle normer og
  traditioner, løgnekampagner og hetz samt politiske angreb på boligejere, patienter med farlige kræftsvulster, psykisk syge,
  bilister, landmænd, forbrugere, kernefamilier, lønmodtagere,
  iværksættere og danske mænd i bred almindelighed. Her-
  under den grove diskrimination af mændene på forskellige
  områder, efter at Danmark er blevet et matriarkat domineret
  af kvindesagskvinder, rablende politik-kvinder og woke feminister.

  De har sejret ad helvede til, ligesom feministerne i Sverige og
  Tyskland.

  Hvad skattelettelserne angår, kunne de sagtens gennemføres,
  samtidig med at man forbedrede velfærden og sundhedsvæsnet.
  For hundredvis af milliarder bruges på indvandring, co2-galskab,
  “grøn” omstilling og snesevis af tåbelige projekter som hverken
  er til gavn eller glæde for det store flertal af danskere. Alene på
  IT og EDB projekter mv. som virker elendigt eller som måtte
  skrottes, er spildt over 500 milliarder kr. Med sund fornuft og
  loyalitet overfor danskerne kunne utallige nedskæringer, nye
  afgifter, stramninger og andre forringelser have været undgået.

  Christiansborgs politik er katastrofal, fattiggørende, tyrannisk
  og dødbringende.

  1. PS

   Véd ikke om det er serveren eller min pc
   der skaber linje-forvirring. Det ser jo ret
   træls med en højre margen der slet
   ikke er lige, men skifter mellem alt for
   korte og alt for lange linjer, men det må
   vi jo finde os i indtil videre. Linjerne var
   ca. lige lange da de blev sendt.

 6. Jc Holland

  Endnu engang 1000 tak til Asger Aamund for at oprulle/anskueliggøre Danmark og danskernes deroute på alle planer.!!

  Venstrefløjen, Tvangsfinancierede Medier, Sheriffen Fra Nottingham & Andre Tyveknægte: “Vi vil ikke gi’ skattelettelser til folket.”

  Læs: Vi afleverer ikke de stjålne penge tilbage til rette ejermænd.!

  De røde er verdensmestre i at bedrage både sprogligt og i alle andre discipliner.!!
  Vi skulle have lyttet til Joseph McCarthy.!!

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Regeringen er ikke i lommen på
   den dybe stat, den er den dybe stats repræsentanter,
   medarbejdere, medløbere, håndlangere og fortalere.
   Det er det samme med de 179. Det politiske lag har
   udviklet sig til en flok der lever højt på at udnytte og
   slavegøre danskerne. En udnyttelse man agter at
   intensivere mest muligt. Planerne for det er parate.
   I samarbejde med EU, WEF og WHO forberedes nu
   den største omvæltning i Danmarkshistorien. Hvad
   enhver kan orientere sig om på nettet via Youtube
   og TwitterX, Snaphanen og Hodjas blog.

   Der foregår forfærdelige ting i denne tid. Et hospital
   i Esbjerg er ved at blive nedlagt, det samme med et
   sygehus i Silkeborg. I Århus er kræftbehandlingen
   brudt sammen, og hele sundhedssektoren er ved
   at blive til et slags U-landsagtigt felthospital. Man
   er også ved at lukke skoler og skadestuer og andre
   hospitaler. I forvejen er lukket over 500 skoler, men
   man bliver ved. Og i forvejen har man lukket mange
   hospitaler og skadestuer, men man fremturer. Også
   ambulance- og politi-beredskabet er forringet flere
   steder. Lægevagten er en skygge af sig selv, og man
   har stadig intet gjort for at få de manglende 5000
   flygtede læger og sygeplejersker tilbage. Hundredvis
   af danskere har mistet liv og helbred pga. de store
   forringelser.

   Også kommunerne skal spare hundredvis af millioner.
   Der skal skæres ned på alt muligt, samtidig med at
   politikerne via DR praler af at landets økonomi er bomstærk.

   Hverken den dybe stat eller regeringen har noget tilovers for
   de 4½ millioner almindelige danskere. De betragtes med stor
   foragt og ses som får, stemmekvæg, malkekvæg og slagtekvæg.
   Som snarest bør udskiftes med berigere fra Afrika og Arabien.

   Danskernes retssikkerhed er ved at smuldre væk. Bøller som
   overfalder danskere, sparker dem i hovedet, ydmyger dem
   osv. så ofrene er måneder om at komme sig, eller aldrig bliver
   raske igen, disse bøller kan slippe med en advarsel. Sagesløse
   ofre kan lide i årevis, men ikke een dag i fængsel til forbryderne
   i mange af sagerne.

   (Se sag omtalt i EB for et par dage siden).

   Retfærdigheden er afskaffet, og udskiftet med pladder-
   humanistisk rød ideologi.

   Meget andet er afskaffet eller er ved at blive lagt i ruiner.

   F.eks. familieværdierne. Man ignorerer grundloven og
   tillader nu ca. 595 forskellige krænkelser af privatlivet
   og hjemmets fred. Og det er en bevidst kommunistisk
   politik og strategi at opløse og splitte så mange familier
   som muligt. At gøre tusinder af børn faderløse, eller
   helt forældreløse, er også rød strategi. For jo svagere
   familier, desto lettere er det at bane vej til det totale
   kommunistiske diktatur.

   Man er også ved at bruge masser af millioner af kroner
   på at nedrive tusindvis af sunde og gode boliger, alt
   fra rækkehuse til store boligblokke mv. Et projekt som
   smadremanden L. fadøl står i spidsen for.

   Der er nærmest intet forsvar tilbage i Danmark. Og da
   slet ikke noget civilforsvar. Kasernerne er præget af
   skimmelsvamp, huller i tagene, mus, rust og revnede ruder.

   Fængselsvæsnet er ved at bryde sammen. Busruter lukkes
   ned. Ældreplejen er en skændsel. Børnehaverne er blevet
   steder med støj, støv, uro, smittefare og manglende pædagoger.
   Boligpolitikken er asocial. Velfærds- og retsstaten og selve
   demokratiet ligner mere og mere illusioner og potemkin-kulisser.

   Så er der de falske kriser: co2-“krisen”, energi-“krisen”,
   landbrugs-“krisen”, covid-“krisen” og bil-“krisen” mv.
   Allesammen kriser der er politisk fremkaldt, ved brug
   af propaganda og tåbelige nye love. F.eks. er det ikke
   rigtigt at det er nødvendigt at forbyde benzin- og diesel-
   biler og anskaffe en million el-biler. Se hvad PragerU
   oplyser om el-biler. Det er heller ikke nødvendigt eller
   nyttigt at smadre landbruget og private husholdningers
   fornuftige indkøb af madvarer med vilde og skrappe
   krav om co2-afgifter. Den med at vi skal tvinges til at
   spise plantebøffer og insekter for klimaets skyld, er
   WEF politik udarbejdet af vanvittige fanatikere og
   “intellektuelle” uden jordforbindelse.

   Man bruger 5 milliarder om året på radio-stationer
   som er sunket ned til at være propaganda-fabrikker
   som døgnet rundt vildleder danskerne om hvad der
   foregår i landet. Fortielser, halve sandheder og hetz
   mod danske mænd fylder æteren. Der er reklamer
   for indvandring, multi-kulti, pladderhumanisme og
   feminisme døgnet rundt. Oveni er DR mikrofonholder
   for Enhedslisten, de radikale, metoo bevægelsen,
   LGBTQ+, normstormer-klikerne og co2-fanatikerne.
   Det hele suppleres med følelsesporno og masser
   af udsendelser om hvor frygteligt danske mænd
   altid undertrykker og krænker kvinderne. Ind i
   mellem er der så udsendelser som først og fremmest
   skal underholde eller fordumme publikum. Radio-
   aviserne fortæller igen og igen om udlandet, sport,
   film og Trump osv., men orienteringen om hvad
   der sker i Danmark er ofte meget overfladisk. Og
   med alt for lange og larmende lyde for at skille
   de forskellige indslag fra hinanden.

   Den politiske kynisme og uduelighed har aldrig været
   større. Og derfor er Danmark nu på vej ned i samme
   afgrund som Sverige hvor radikalt vanvid har haft frit
   løb alt for længe.

 7. Henrik Pedersen

  Jeg ved ikke hvilken planet Aamund har levet på, for mht. skatter er han gået helt galt i byen. De er nemlig faldet kraftigt.

  Personskat: i 1986 var den øverste marginalskat på 72,4%, og den er nu faldet til 55,9% .

  Selskabsskat: I 1986 var den på 55%, og den er nu faldet til 22%.

  https://cepos.dk/abcepos-artikler/0095-den-oeverste-marginalskat-er-nedsat-fra-72-4-pct-i-1986-til-55-4-pct-i-2010-siden-er-der-sket-en-mindre-stigning/
  https://cepos.dk/abcepos-artikler/0172-trend-mod-lavere-selskabsskat-siden-80-erne-i-baade-danmark-og-oecd/

  Bortset fra det er jeg enig i, at lavere skatter giver øget velfærd. Og som det ses, er Danmark på rette vej.

  1. Her på planeten Jorden, hvor jeg lever og har det godt, har CEPOS dokumenteret, at Danmark for tiden har det højeste skattetryk af samtlige OECD-lande. Hele 47 procent. Det er det, der tæller.

   1. Henrik Pedersen

    admin skrev: “Hele 47 procent. Det er det, der tæller.”

    Svar til admin: nej, det er marginalskatten (skatten af den sidst tjente krone), der er afgørende. Og den er siden 1986 faldet drastisk fra 72% til 56%.

    I 2022 var det samlede skattetryk på 42,6% og ikke 47%.

    Siden 1986 har det samlede skattetryk i følge CEPOS ligget nogenlunde konstant på 46%.

    I den periode er velstanden øget i Danmark, og Danmark er ikke økonomisk sakket agterud i forhold til de øvrige OECD lande. Tværtimod.

    Vi har i Danmark aldrig nogensinde været så velstående, som vi er i dag.

    Danmark er et dejligt land med en i store træk velfungerende offentlig sektor, der bevare os godt efter min smag kunne være mindre.

    1. Niels O

     Den “velfungerende” offentlige sektor er grunden til, at jeg ikke arbejder specielt meget eller forbruger specielt meget, da jeg ikke gider at fodre din “velfungerende” offentlige sektor, der bare bliver større og større.

     1. Henrik Pedersen

      Det er du i din gode ret til ikke at lukrere på andre skatteborgere.

      Så sender du vel heller ikke dine børn i skatteyderbetalte skoler – og hvis du skulle blive syg, så tager du en selvbetalt taxa til nærmeste private lægeklinik eller privathospital og betaler selv for behandlingen eller opholdet.

      Det gør du nok ikke, og du falder derfor ind i kategorien: samfundsnasser.

     2. Niels O

      Et forventet fordømmende svar fra en selvgod socialist, der gerne så et skattetryk på 75-100.

     3. Jyderup Hansen

      Jeg lever på samme måde. Ved pensionsalderen forventer jeg smutte sydpå 1-2 om måneden over Hamborg. Der går hurtigt 10 år mellem mine restaurant besøg i dk. På ferie og m.v. er det stort st hvert eneste måltid der foregår på restaurant. Hvilket naturligvis ikke giver den store sociale men det rager mig en høstblomst.

  2. Flaben Fræk

   Er det rigtigt forstået at de viste grafer kun omfatter indkomstbeskatningen? – Danskerne betaler hertil verdens højeste registreringsafgift, moms, punktafgifter, ejendomsskatter, osv. osv. – Har Henrik Pedersen, mulighed for, procentuelt, at oplyse bloggens læsere om det samlede danske skatte- og afgifttryk, gerne henset til skattetrykket i de øvrige 38 OECD lande?

   1. Sandhed er bedre end løgn

    Henrik Pedersen, Niels Poulsen og P. Skov
    er tre venstrefløjsere og Rasmus-modsatter
    som kun er med for at afspore debatterne.
    At læse deres indlæg er spild af tid, for de
    påstår hvad som helst der kan medvirke til
    at forvirre begreberne.

    1. Piotr

     “TROLL Alert”
     @ Sandhed er bedre end løgn. 23/09/2023 at 10:07

     “Henrik Pedersen, Niels Poulsen og P. Skov er tre venstrefløjsere og
     Rasmus-modsattere, som kun er med for at afspore debatterne.
     At læse deres indlæg er spild af tid, for de påstår hvad som helst der
     kan medvirke til at forvirre begreberne.”

     Henrik Pedersen, Niels Poulsen og P. Skov. ER en og samme TROLL!
     Men, ellers er din påstand totalt korrekt.

     @Flaben Fræk. 23/09/2023 at 08:03
     Det kan oplyses at det samlede Skattetryk i DK ligger på 85%. Det er bl.a. derfor, at Vammse&FUSKen vader rundt penge pt.
     Alene Energi afgifterne fra sidste vinter overstiger langt over 100Mdr KR extra.

     Så, der er penge NOK! men de bliver ikke brugt på danskernes velfærd, de bliver brændt af i udlandet, på projekter der kan kaste et fedt job af sig, til LORTen, (Spr)Ællemannen & FUSKen, ved EU, FN, IMF eller NATO.
     (de er godt i gang ,ed at brænde broerne bag sig)

     Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & TR! SIAD! P.

   2. Henrik Pedersen

    Det samlede skattetryk har siden 1986 ligget nogenlunde konstant på 46% og var i 2022 på 42,6%.

    Det var dermed mindre end skattetrykket i Frankrig, Østrig, Italien og Finland (2021 værdier).

    1. Michael Andersen

     Svar til Henrik Pedersen 23/09/2023 at 12:22

     Ideelt bør Danmark have verdens dygtigste og mest effektive offentlige sektor, samtidig med et faldende skattetryk.

     Præmissen er at et højt skattetryk fører til dygtighed, i kraft af at flere får bedre og højere uddannelser, og arbejdserfaringer med fejltagelser gør at de rettes til og ikke gentages. Samt at der konkurreres undervejs.

     Der skal investeres i dygtighed og dygtighed skal belønnes.

     Gider Hr. Pedersen måske at betale til et samfund hvor taberne belønnes?

     1. Henrik Pedersen

      Den allestedsnærværende M.A., der i Aamunds blog har fundet et fuldtidsbeskæftiget holdepunkt i en åbenbart meningsforladt tilværelse spurgte:

      “Gider Hr. Pedersen måske at betale til et samfund hvor taberne belønnes?”

      Svar: Ja, det gør jeg. Men jeg skelner mellem uforskyldte tabere og bevidst selvforskyldte, som f.eks. den selverklærede samfundsnasser Niels.O.

      Et civiliseret samfund er kendetegnet ved, at uforskyldte tabere hjælpes.

      Michael Andersen vedgår med sit spørgsmål at være fortaler for et uciviliseret samfund.

      Ak & Ve.

     2. Niels O

      @ Henrik Pedersen

      Jo mere velfærdssamfund, jo flere uselvstændige “tabere” er der. For det kan jo betale sig at være det. De ægte samfundsnassere.

      Jeg har bare selv parkeret personlige ambitioner om rigdom, da jeg hellere vil undgå at medvirke til at finansiere eksistensgrundlaget for flere og flere dovne hunde i “velfærdssamfundet” Danmark. Jeg betaler stadig en smule indkomstskat samt moms og afgifter og boligskatter. Så kald ikke mig for nasser.

      jeg er spændt på, hvornår det dyre, dovne og ineffektive velfærdssamfund imploderer.

     3. Michael Andersen

      Et generelt svar til Hr. Pedersen

      Der er tidligere refereret til Verdensbanken, der med
      ”Returns to Investment in Education”, slår fast, at det betaler sig at investere i uddannelse. De nyeste trends og mønstre er baseret på en database med 1.120 estimater i 139 lande, der viser:
      1. At den gennemsnitlige private globale sats på tilbagevenden til et ekstra års skolegang, er en nytte på omkring 9 procent pr. år og meget stabilt over årtier.
      2. Den sociale gavn af tilbagevenden til skolegang er højere, med over 10 procent på sekundær og videregående uddannelse.
      3. Samt at de der er beskæftiget i den private sektor indenfor økonomien, har højere afkast end dem i den offentlige sektor.

      Altså er der uudnyttede gevinster ved at opkvalificere, og afveje balancen i forhold til forbruget på de højest uddannede.

      Det giver ingen mening at konkludere, at nogen er fortaler for et uciviliseret samfund. Tværtimod er der argumenter for at et dygtigt samfund, er et kompetent og civiliseret samfund. Alle skal blive så dygtige de kan, hele livet igennem.

      Returns to Investment in Education
      A Decennial Review of the Global Literature
      George Psacharopoulos
      Harry Antony Patrinos

 8. Henrik Pedersen
  1. Tennis-spilleren

   Hvis de skatter og afgifter mv.
   som Flaben Fræk oplister, regnes med,
   nærmer skattetrykket sig vel 80% af en
   almindelig indtægt.

   1. Henrik Pedersen

    Skattetrykket beregnes som provenuet fra samtlige skatter og afgifter divideret med BNP.

    I 2022 var det samlede skattetryk i Danmark på 42,6%.

    1. Alle de gamle partier er utroværdige

     Henrik P.

     Er det et tal du har fra Danmarks statistik,
     fra Politiken, et rødt parti eller en tilfældig
     politiker? Eller har du selv regnet dig frem
     til tallet? Mange danskere betaler helt
     sikkert mere end 75% i skat når moms og
     samtlige afgifter, gebyrer og lignende er
     med i regnestykket. Der er jo snart afgifter
     på alt. Og ofte opkræves moms af
     afgifterne. Og din husleje er højere end
     ellers pga. skatter af forskellige slags. De
     vil have skat af vand, lys, varme, uldtrøjer
     og tag over hovedet. Mange huse er så
     forgældede pga. skatter, at der er nul til
     eventuelle arvinger, hvorefter staten tager
     huset.

     1. Henrik Pedersen

      Jeg har tallet fra CEPOS, som igen har det fra Danmarks Statistik.

   2. Piotr

    @ Tennis-spilleren. 23/09/2023 at 16:51

    I fl. en artikel i Børsen for 2 år siden var skattetrykket 85%.
    I dag er det sikkert 90%, efter socialisternes hærgen. FUSKen har indført over 46 nye skatter&afgifter siden hun tiltuskede sig magten 2019.

    Støt Danske Patrioter! Støt Paludan & TR! SIAD! P.

     1. Michael Andersen

      Svar til Henrik Pedersen 25/09/2023 at 07:14

      Skattetrykket er mål for, hvor stor en andel af BNP det offentlige disponerer over.

      Hvordan trykket slår igennem på den enkelte, siger tallet ikke så meget om.

     2. Henrik Pedersen

      Jeg skrev tidligere:

      “Skattetrykket beregnes som provenuet fra samtlige skatter og afgifter divideret med BNP.”

      Hvorfor gentage det?

      Det er indlysende, at det er en gennemsnitsbetragtning, hvor f.eks. beskatning af virksomheder (pt. 22%) også indgår.

     3. Michael Andersen

      Jeg opfattede at formålet med skattetrykket var uklart. Det var væsentligt at påpege at 47 %, ikke samtidig kan være 85 %.
      Ideen er vel at vi sammen bliver klogere.
      Guldkorn: Forringelser af produktionsapparatet målt i afskrivninger er ikke indeholdt i skattetrykket, der på den måde fremstår lavere end det reelt er.

      God dag

     4. Niels O

      Har du en forklaring på det pænt store fald af skattetryk? Jeg finder ikke rigtigt noget ved googling.

      Jeg nægter at tro, at det er en S-regering, der mirakuløst skulle have ændret så meget på skatte- og afgiftsforholdene, at det udløser et fald i trykket. Det ville jo være helt imod partiets DNA.

      Så skal det være en kraftig stigning i BNP – på en eller anden måde – der ikke har betydet en tilsvarende stigning i skat.

      Så skal der være andre forhold, jeg ikke lige kan gennemskue. Kan det have noget med samfundsnedlukninger at gøre eller inflationen?

      Irriterende, at der ikke har været forklaringer fra økonomer.

      Nå, men det er nok en enlig svale, vil jeg tro. Næppe starten på en trend i nedadgående retning. Selvom det ville dejligt. Det er for trist, altid at være “duks” i verdens største tryk.

 9. Karl Martell

  Godt skrevet – bare så godt. Danmark ved at blive så detailreguleret at det gør ondt.
  Jeg erindre en yngre Asger Aamund, der satte sig for at fremstille en bog om de love og regulativer jobformidlingen måtte administrerer efter. Sider skulle printes ud og printeren arbejdede i, jeg tror det var 12 dage, og bogen blev på vanvittige 23.000 sider! Bogen blev i en lille lastbil kørt op foran Christiansborg, hvor en, ligeledes yngre Sofie Carstens Nielsen, blev præsenteret for bogen! Hun udbrød det må vi simpelthen gøre noget ved! Som sagt så gjort – igang gik arbejdet og i dag er bogen ikke på sølle 23.000 sider, næ den er på 30.000 sider! Jeg er ikke sikker på at det er det Sofie mente, og faktisk tror jeg intentionerne var gode, men Sofie eller for den sags skyld hele Christiansborg har mistet magten over den dybe stat.
  Nu er der naturligvis ingen der skal forfalde til at tro, at det kun er jobformidlingen, som drukner i papir og regler og regulativer. Nej der er overalt. Og helt ærligt, nå så mange mennesker må bruge vanvittige mange timer på skrive og administrerer efter alt det sludder, som står skrevet, så tror da f***** vi ikke har nogen til at passe de syge, arbejde i vores virksomheder, passe de ældre osv.
  Faktisk tror jeg de fleste ville gå ind for at jobformidlingens pagraf 1 (og eneste paragraf) skulle være: Hvis du er rask, så skal du finde dig et arbejde, eller tage det vi anviser dig, ellers få du ingen penge!
  En tyrker som kom til Danmark sidst i 60’erne sagde så rammende: I Danmark behøver man ikke arbejde, man får penge alligevel. Hvordan tror du den blev modtaget hjemme på den anatolske højslette?

  1. Danske mænd er til grin

   For de er kun på tålt ophold
   i deres eget hjem og deres eget land. De
   er til grin for deres egne penge, og de hånes
   daglig af mediernes feminister. Det var dem
   som fik de danske kvinder ud af jordhytterne
   og ind i huse med varme, vand, lys, komfurer,
   vaskemaskiner, støvsugere, stole, borde og
   mange andre bekvemmeligheder. De har
   også bygget veje og broer, og skaffet mad,
   tøj, penge og biler til husmødrene.

   Men nu beskyldes de for at være dumme,
   værdiløse, overflødige og i vejen for kvinderne.
   Iflg. super-feministen Pernille Skipper, metoo
   bevægelsen og LGBTQ+ er normale danske
   mænd så propfulde af fejl, at de burde sige
   undskyld, undskyld og undskyld hele dagen.

 10. Demografi og demokrati

  “Andre folks penge”.
  Det er det, de vil have. (Ikke lommetyvene 🙂 )
  De er en del af velfærdssystemet. Det er en gammel nyhed->
  “Antallet af private job i stampe siden 1951. Antallet af job i det private er knap øget på 60 år – mens antallet af offentligt ansatte er skudt i vejret. For hver offentlig ansat er der i dag kun 2,3 privatansatte. Mens der i 1951 var 13 privat beskæftigede for hver offentligt ansat, er der i dag kun 2,3 privat beskæftigede pr. offentligt ansat.” (Kilde DR/Ritzau 6. SEP 2011)

  1. Blot en bemærkning

   Hvad mener du med (ikke lommetyvene 🙂 ) ???

   1. Demografi og demokrati

    Det var en vits. Enhver ved at lommetyve er ude efter andre folks penge. De, der har en lav – eller ingen – arbejds indskomst, ønsker at få flere penge (også i form af gratis sociale ydelser) betalt af dem, der har en højere lønindkomst (de rige svin! 🙂 )

    1. Blot en bemærkning

     Så skulle du jo have skrevet:
     ligesom lommetyvene.

     1. Demografi og demokrati

      Ja, men de hører jo ikke til her.
      De hører jo til under kriminalpolitikken?! 🙂

    2. Blot en bemærkning

     Kan en overskrift få filtret til at gå
     i baglås, selvom den ikke er “forkert”?

 11. Karsten Lund

  I dag bør enhver hurtigt kunne overbevise sig selv om, at Mogens Glistrup også havde ret i 1974, da han skrev om, at det ikke måtte glippe denne gang med hensyn til at reducere skatten og dermed begrænse de kolde hænders fremtidige seivforstærkende udbredelse via netop skatten.

  https://fremskridtdk.wordpress.com/2008/08/02/denne-gang-ma-det-ikke-glippe/

 12. Demografi og demokrati

  Enig i blogteksten, men måske har vi for længst passeret point of no return?
  Vi lever i en moderne udgave af et socialistisk samfund med “reelt eksisterende socialisme”. Socialdemokratisk socialisme; som gammelkommunisterne udformede den, findes den ikke mere->

  “Da Berlinmuren faldt i 1989, og den såkaldte reelt eksisterende socialisme brød sammen, betød det naturligt nok enden på den Sovjet-associerede kommunistiske verdensbevægelse, herhjemme repræsenteret af DKP, hvis sidste formand, Ole Sohn, i denne uge tog vandringen fra SF til Socialdemokraterne.” (klip fra Kristeligt
  07.02.14)

  1. Karl Martell

   Vi lever i et Orwellsk univers, hvor de sociale medier åbenbart kan bilde folk alt muligt ind. Det er også et univers hvor befolkningen har besluttet sig for, at det er for besværligt selv at tjene sin penge, det er da også meget nemmere at stemme sig til andre folks.
   Socialismen eksisterer og har det alt for godt, det er lykkedes socialisterne at erobre deffinitionsmagten , en bedrift og en sejr.
   De deffinerer hvad der er godt og hvad der skidt, og de bruger venstrefløjens mest kraftfulde våben – Udskamning.
   I det øjeblik antallet af mennesker som er afhængige af offentlige kasser, oversteg folk som ydede til de offentlige kasser, da ophørte demokratiet, for det flertal ville uværligt stemme sig til ydernes penge, og det vil være en selvforstærkende effekt, for færre og færre vil risikerer noget. Det er meget nemmere og tryggere at gå ind i rækken og offentligt ansatte, som så kan bilde sig selv ind at de gør et samfundsnyttigt arbejde ved at administrerer efter mere og mere umulige regler. Der er ingen motivation til at forenkle systemet, for så skal de jo ud og lave et rigtigt arbejde og det orker de ikke.
   Jeg forudseer at Danmark lige så langsomt drysser ned af velstandsstigen, fordi ingen orker et opgør med den dybe stat, der er ingen som gider at blive udskammet og gjort til paria. Vi kan bare se hvordan det gik Glistrup, fængslet, nedgjort, marginaliseret og ensom, nej det tror jeg ikke nogen ønsker.

   1. Hvor er vi på vej hen?

    Martell

    Danskerne burde forstå at det
    er meget kortsynet at tro man får mere social
    velfærd ved at stemme på de partier som pt.
    er i folketinget. Alle disse partier går ind for det
    størst mulige statsbureaukrati, ind for den størst
    mulige kontrol, overvågning og detailstyring af
    den enkelte dansker, ind for nævenyttig og nærgående
    indblanding i privatlivet, ind for at millioner af regler,
    cirkulærer, påbud, forbud og forordninger skal
    regulere alt. I 1950-60 var der kun en brøkdel af disse
    regler, og skattetrykket var meget beskedent. Og
    alligevel fungerede samfundet fint. Eller netop
    derfor var Danmark dengang et frit land med en
    høj livskvalitet til næsten alle. Frihed, tryghed og
    livsglæde var der meget mere af dengang, og een
    indtægt var nok til at forsørge en familie. Børn og
    forældre var ikke plaget af alle mulige åndssvage
    politiske påfund, og huse og biler kunne købes til
    små og overkommelige priser.

    Det store og voksende statsbureaukrati har kostet
    hundredvis af milliarder. Uden at danskerne er
    blevet lykkeligere.

    Stemmer man på socialistiske, liberale og radikale
    partier får man ikke mere velfærd, men mindre, for
    disse partier vil have masseindvandring og de vil
    redde alt i hele verden. De fråser og fjoller så mange
    milliarder væk på idiotiske projekter, at der ikke
    længere er råd til at behandle danskerne ordentligt.
    Man slagter løs på infrastrukturen, hospitalerne,
    skolerne og den borgernære velfærd, for at skaffe
    penge til EU, til co2-humbug, til millioner af fremmede
    i fjerne lande og her i vores eget land. Som er gjort til
    gratis pensionat, socialkontor, skole og hospital for
    enhver fra Afrika, Asien, Arabien og Sydamerika der
    får lyst til at lade sig forsørge af danskerne.

    Danskerne selv er degraderet til at være skaffedyr,
    tjenere og tyende, og de rangerer nu under de
    nyankomne hvad borger- og menneskerettigheder angår.

    Altså de “sociale”, de “humanistiske”, de “feministiske”,
    de kommunistiske og de globalistiske “verdensfrelsere”
    skaber MINDRE velfærd plus at de ofrer deres eget
    land og deres egen befolkning på godhedens alter.
    Deres godhed er nemlig pivfalsk, deres næstekærlighed
    er rendyrket hykleri, deres store planer er utopiske.
    Og de foretager sig intet, uden at tage sig særdeles godt
    betalt.

    Og al deres godgørenhed foregår for andres penge,
    for penge suget op af borgernes lommer.

    Danmarks undergang og udslettelse kan kun
    undgås, hvis ytringsfriheden bevares og demo-
    kratiet genoprettes. Kan kun undgås hvis det
    danske folk sørger for at sætte sig i respekt.
    For der er intet tilbage af den. Danskerne er
    i dag et foragtet, misbrugt, mishandlet og
    nedgjort folkefærd uden fremtid. Medmindre
    respekten genoprettes.

    Uden en ny kurs vil danskerne netop blive
    udskammet, gjort til pariaer, blive marginaliserede,
    blive tyranniserede, afstraffet, udplyndrede og
    udsat for fattigdom, terror og alle mulige lidelser.

    1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

     Der er ikke megen tvivl om
     at Danmark vil blive en politi-stat
     med tanke-politi og det hele. Det er den vej
     det går, med den regering og de partier vi
     er belemret med. Politikerne og journalisterne
     er enige om at Nordkorea, Bidens USA og
     Trudeaus Canada er fine forbilleder.

     De søde politikere afskaffede postvæsnet
     uden at spørge befolkningen. I Schweitz
     ville man først have haft en folkeafstemning
     om det. Vores politikere afskaffer alt muligt
     uden at spørge danskerne.

     Nu vil Mette & co. også have aktiv dødshjælp.
     Er det tanken om “useless eaters” eller store
     “besparelser” der driver dem, og har fået
     dem til at ignorere Etisk Råd og lægers advarsler?
     Eller er det de nynazistiske tendenser i nutiden?

     Kort efter at have pålagt danskerne at arbejde
     mere og længere, har de givet sig selv fem ekstra
     fridage hvert år fremover.

     1. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

      Krigen i 1848-50 skyldtes indvandring
      sydfra. Krigen i 1864 var også pga.
      indvandring sydfra. Den krig blev tabt
      fordi magthaverne snorksov i 13-14 år
      fra 1850.

      Historieløse som nutidens politikere
      er, har de intet lært og intet forstået:
      At indvandring sydfra kan føre til død
      og katastrofe.

      Den tabte krig i 1864 og besættelsen
      op til Kolding kom til at koste tusindvis
      af danskere deres liv og helbred, da
      de blev tvunget til at være med i første
      verdenskrig på tysk side.

      Nu er der igen indvandring sydfra.
      Igen vil den komme til at koste tusindvis
      af danskere liv og helbred og alt hvad
      de ejer. Politikere er oftest arrogante, kyniske og uvidende ignoranter. Hvorfor
      er vælgerne så selvmorderiske at de
      stemmer på åbenlyst uduelige typer?

     2. PS

      Der er noget kludder med filtret??
      Det kan bevirke at man må ændre
      korrekte “koder”, og det kan føre
      til flere enslydende kommentarer.
      De overflødige ekstra bedes slettet.

  2. Piotr

   @ Demografi og demokrati. 23/09/2023 at 07:26

   Jeg kunne ikke være mere enig! Fuldstændigt korrekt!

   OG, jeg syntes ikke danskerne fortjener dette regime, denne spændetrøje. Hvorfor?
   At tænke sig socialisterne under os ikke en bolig, uden vi skal brænd beskattes af dens fiktive værdi. OG, denne skat skal betales af midler vi allerede er beskattet af en gang.
   HVorfor er socialister onde mennesker?

   Venligst P.

 13. Christina

  ‘Hvor folkestyre ikke betyder, at folket styrer, men tværtimod bliver styret’…

  På Folketinget defineres Demokrati således (scroll til ‘demokrati’):
  https://www.ft.dk/Leksikon?af=d

  Demokrati: demos=folk og kratein=at styre.

  Jeg så dette på Folketinget en dag, jeg ledte efter en definition af demokrati. Faktisk havde jeg ‘set’ det rigtig mange gange tidligere, før det lige pludselig sprang i øjnene

  Folk + at styre… siges det lidt hurtigt bliver det til Folk-a-styre… Folkestyre.
  Så vi har demokrati. I ordets betydning.
  George Bush forklarer hvordan de styrer: https://youtu.be/utRKKOUHA4A?feature=shared

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Antallet af overfald på danskere
   er oppe i absolutte rekordhøjder. DR påstår at
   kriminaliteten falder og falder. Det er pure løgn.
   Den stiger og stiger. Læs Den korte avis og følg
   med i bandekriminalitet, hjemmerøverier og
   gadevold hos Ekstrabladet. Der er også noget
   om vanvidskørsler, påsatte brande, skyderier
   og svindel.

  2. Christina

   Dejligt at se min kommentar blev medtaget.
   Min kommentar er en uddybning af Asger Aamunds bemærkning i artiklen ‘Socialstaten har nu udviklet sig til formynderstaten, hvor folkestyre ikke betyder at folket styrer, men tværtimod bliver styret. Danskernes liv detailreguleres og overvåges…’
   Hvilket faktisk var en skarp og helt korrekt formulering, for i følge Folketingets definition er vi alle sammen blevet narret. Vi bliver styret.
   Martin Tidsvilde fandt det samme, da han undersøgte grundloven. Et meget interessant interview fra Radio4syv herom for folk der ønsker at forstå Grundloven: https://youtu.be/vJipjPY3OOo?feature=shared

   Men også Asger Aamunds bemærkning ‘Helle Thorning-Schmidt…forsømte aldrig en lejlighed til at prædike: ” I må vælge mellem skattelettelser til de rige eller mere velfærd til os alle sammen!”
   Jeg husker at Helle Thorning fortalte danskerne (vidst 1. maj 2010) ‘Vi skal betale vores skat med glæde’. Det viste sig, at hverken hun eller manden betaler skat med glæde. Helle leasede bil i Tyskland (for at spare afgifter) og manden arbejdede i Schweiz. Af artikel fra ‘Information, juni 2010’, ser jeg nu, at han var direktør for World Economic Forum… Ha ha. Så begynder man at forstå alting meget bedre. ‘Vores’ politikere er ikke ‘vores’. De arbejder for noget helt andet.
   https://www.information.dk/indland/2010/06/skat-se-paa-thornings-mand

 14. Michael Andersen

  Bør enhver administration have som formål at overflødiggøre sig selv?

  Det er skidt gået af SF, Konservative og Radikale, når de siger farvel til indtægter.
  Olieindtægterne forsvinder. De siger farvel til at vi siden 1963, har indkasseret 404 milliarder kr. på nordsøolien. Skatteyderne har brug for genforhandling og danskerne for indtægter.

  Det understøttes ikke af fakta, når nogle mener at indvandring trods alt kun er et mere perifert problem for landet.
  Danskerne fortsætter med udgifter til indvandring, der akkumuleret anslås til at være 3-4 gange olieindtægterne fra Nordsøen, der forsvinder.

  Der er 100.000 af Danmarks højest uddannede i det offentlige, som i snit koster 28 % mere end alternativerne. Det giver indtrykket af, at det offentlige er et sted for de privilegeredes jobtræning i at arbejde hjemmefra.

  Hvor godt løser de højest uddannede opgaven med at sikre, at politikerne gavner skatteyderne og der skabes rum for skattelettelser?

 15. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

  Se kommentaren højere oppe når den engang
  slipper ud af filtret

  1. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

   Test af filter

 16. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Antallet af overfald på danskere
  er oppe i absolutte rekordhøjder. DR påstår at
  kriminaliteten er falder og falder. Det er pure løgn.
  Den stiger og stiger. Læs Den korte avis og følg
  med i bandekriminalitet, hjemmerøverier og
  gadevold hos Ekstrabladet.

 17. Michael Andersen

  Fedtlag eller skattelettelser?
  “Stadig flere velfærdsmilliarder går til et fedtlag af chefer og djøf’ere og skubber til en velfærdskrise, der truer selve vores samfundsmodel”. (JP)

  “Lars Løkkes kommunalreform i 2007 skulle skabe stordriftsfordele og frigive kræfter og midler til velfærd. Men det modsatte skete – der blev langt flere akademikere og chefer”. (JP)

  Naturligvis er der råd til skattelettelser. Man kan fx. starte med at træffe en god beslutning, om at rette op på de dårlige beslutninger.

  Løkkes ”stordrift” skabte hærskarer af chefer og akademikere
  JP – 24/9

  1. Klima handler ikke om klima, men om diktatur

   Venstre i 2003 og Lars Ulykke i 2007 gik ind for
   den størst mulige centralisering. Lars Ulykke
   ønskede så mange skoler, hospitaler, skadestuer,
   kommuner og amter nedlagt som muligt. Han
   har nok skadet samfundet og danskerne mere
   end nogen anden politiker. Han er snedig hvad
   snak angår, men hans holdninger er asociale,
   folkefjendske og direkte landsskadelige. Han
   står også bagved nedrivningen af tusindvis af
   udmærkede boliger og importen af titusindvis
   af evighedsturister. Og fjernelsen af St. Bededag
   og det aktuelle angreb på ytringsfriheden har
   også hans opbakning.

 18. Wiens redning skete 1683

  Der er muligvis opstået nogle små
  problemer med serveren??
  Tælleren tæller ret ofte forkert.
  Nogle kommentarer er så smalt sat
  op, at linjerne hakkes ud i stumper.
  Filtret sluger sommetider indlæg
  selvom e-mailen vistnok er korrekt.
  Ingen kritik, blot til orientering.
  Som regel fungerer det hele fint.

 19. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Der er nu vigtige
  oplysninger om politik, bivirkninger og
  andet, som i nær fremtid vil kunne påføre
  borgerne og familierne store problemer,
  tab, sygdomme og ulykker. Det er Hodjas
  blog og Snaphanen der fremlægger nye
  chokerende og hårrejsende oplysninger.

  1. Karl Martell

   Hold dig til emnet

   1. Privatdetektiven

    Martell

    Hvorfor skal Virologer osv. afstå fra at tage del i
    den frie demokratiske debat? Kan du begrunde
    nærmere hvorfor du skal censurere denne blog?
    Og kan du forklare det smarte i at forhindre
    oplysninger i at komme frem på nettet, når det
    er meget vigtige oplysninger som de gammelkendte
    medier skjuler eller bortforklarer?

 20. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  En video viser en kvindelig
  politi-betjent der sidder og sprøjter peberspray
  ind i ansigt og øjne på en mand der er lagt ned
  og totalt passificeret af tre betjente. Hun sidder
  stille og roligt og på kun ca. 20 centimeters af-
  stand sprayer hun den liggende og forsvarsløse
  cyklist ind i ansigtet. Muligvis er han endda en
  fredelig og sagesløs borger der blot har været
  uheldig at blive stoppet af en kolerisk betjent
  uden konduite. Magen til sadistisk brutalitet
  mod en borger er vist sjældent set. Den “dame”
  bør afskediges fra korpset og have en dom for
  vold. Uanset hvad der er gået forud, var manden
  fuldt “nedkæmpet” og der var ingen grund til at
  spraye ham, noget der kan gøre skade på øjnene
  og give åndedrætsbesvær.

  Digitaliseringens bagsider kommer mere og mere
  frem. Talrige store skandaler og snesevis eller
  rettere hundredvis af spildte milliarder kroner
  kendetegner politikernes IT-projekter. Og nu er
  8000 skoleelever og lærere blevet ramt af en
  skandale ved at hackere har indsamlet person-
  følsomme og højst private oplysninger fra en
  række skolers computere. Det hele er lagt ud
  på nettet, og 8000 børn, unge og voksne risikerer
  nu at blive udsat for identitets-tyverier m.m. Og
  mange børn mistrives, fordi man lader dem sidde
  og glo på skærme i timevis, fra 1-års alderen i
  visse børnehjem/vuggestuer.

  Oveni er det for mange danskere blevet helvedes
  besværligt at betale for brug af pc’er og mobil-
  telefoner, hvis de skal betale Oyster, Mobile
  Partner og andre lignende firmaer, for en net-forbindelse. Eller for almindelige varer. Tlf-
  betjeningen er blevet utrolig ringe, i sammen-
  ligning med hvor god den var for 15-20 år siden.
  Ventetider på 15-30 minutter hvis man ringer
  til staten, til et hospital, til et firma. Og den
  danske banks kundeservice er nu utrolig dårlig.

  Og i dag kan man ikke deltage i
  fodboldtips uden at have skrevet under på at
  man ikke vil snyde staten, og man skal aflevere
  foto, cpr-nummer og andre person-data. Bare
  man vil spille for 10 eller 20 kr. på en kupon
  med 13 kampe mv.

  Feministernes og kvindesagskvindernes blod-
  tørst er vokset så meget, at de nu ønsker at
  “ubekvemme børn” skal kunne aflives/myrdes
  så frit som muligt. De har gjort DR til en abort-
  radio, normstormer og LGBTQ+ radio, samt
  til en daglig reklamesender for metoo-, radikal
  og kommunistisk politik samt flere penge til
  35 fjerne lande.

  Vi er ikke så langt fra “1984”-, fascistiske og nordkoreanske tilstande som mange tror.

 21. Henrik Pedersen

  Niels O (25/09/2023 at 18:43) spurgte:

  “Har du en forklaring på det pænt store fald af skattetryk?”

  Svar: Skattetrykket er IKKE faldet, men har været nogenlunde konstant siden 1986

  http://aamund.dk/?p=1141#comment-13819

  Det er den øverste personlig marginalskat og selskabsskatten som er faldet siden 1986:

  http://aamund.dk/?p=1141#comment-13770

  Det har givet en synergieffekt, idet reduktionen af skatterne har medført en større person og merkantil indsats til gavn for den enkelte – men også for hele samfundet

  1. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

   Mette & co. har indført 46 nye afgifter siden 2020.
   Enhver skattelettelse er bluff og humbug, for den
   modsvares altid af flere eller højere afgifter. Man
   proklamerer lettelser med store fanfarer, de nye
   afgifter indføres i stilhed.

   I dag startede “Guld og grønne skove” i DRs P1
   med ordene: “Vi er trådt ind i en højrisiko-zone.
   De røde lamper blinker helt vildt, alarmklokkerne
   bimler og bamler”. Det handlede selvfølgelig om
   co2, klimaet og den “grønne” omstilling osv.

   Ren skræk- og dommedags-propaganda som DR-
   kvinderne slet ikke kan få nok af. Og tillige løgn,
   vås og sludder. Når røde, woke og rabiate kvinder
   kommer til magten, er det hvad man skal høre på.

  2. Michael Andersen

   Svar til Henrik Pedersen 25/09/2023 at 22:23

   Der er flere udeladte forhold der bevirker at det reelle skattetryk er højere end de nævnte 47 %.

   Der er overført værdier for mindst 13,6 mia. til Ukraine
   EU henter årligt 24,1 mia. i DK
   Renter og afdrag af ØMU gæld på 841,7 milliarder, for anslået 40 mia.

   Der er udeladt ca. 77,6 mia. i skattetrykket og derudover bør beregningerne renses for offentlige afskrivninger. Tages det ekstra med forøges det reelle skattetryk.

   Hvad ender vi så på? I hvert fald mere end 47 %.

   Det offentlige bliver nødt til at konkurrere, det er dygtighed der skaber velstand igennem konkurrence og innovation. Således der bliver råd til velfærd og skattelettelser.

   Skatter, afgifter, udgifter, overførsler og nedskrivninger, er kun gået en vej. Opad og stigende til ulempe for dem der gider at arbejde.

  3. Niels O

   Nå, du svarer her…
   Det var selvfølgelig det pænt store fald fra 2021 til 2022, jeg spurgte til. Har du set nogen i medierne kommentere det? Gerne link.

   1. Michael Andersen

    Skattetrykket faldt på grund af stigende BNP

    Det mærkbart lavere skattetryk i 2022 end i 2021 er primært en konsekvens af, at nominelt BNP steg kraftigt med ca. 12 pct. i 2022 – blandt andet som følge af de høje prisstigninger på privat forbrug.

    Vi ved jo alle sammen godt hvad der skete i 2022, konjunkturer man var dårligt forberedte på. Til gengæld faldt skattetrykket. Måske man nu bedre forstår BNP-beregningernes ulemper.

    1. Michael Andersen

     https://www.skm.dk/media/14025/sr23-kap-2.pdf

     Se side 24, midterst.

     NB. Linket er clean, jf. Virustotal.

     1. Niels O

      Godt fundet, Michael. Cadeau.
      Kom ikke frem ved min googleing.

      Og nu har jeg desværre ikke tid til at læse det før weekenden…

 22. Demografi og demokrati

  Tallene er ca tal. Der er den største andel offentligt ansatte af alle beskæftigede i Norge med knap 31%. Sverige er næststørst med 29% og DK er på tredjepladsen med 28%. Gns for OECD landene er 18%. Storbrittanien 16%. USA 15%. Italien 13%.
  Kilde: OECD National Accounts Statistics 2019 (database).

  1. Henrik Pedersen

   Michael Andersen skrev:
   “Der er flere udeladte forhold der bevirker at det reelle skattetryk er højere end de nævnte 47 %.

   Der er overført værdier for mindst 13,6 mia. til Ukraine
   EU henter årligt 24,1 mia. i DK
   Renter og afdrag af ØMU gæld på 841,7 milliarder, for anslået 40 mia.”

   Svar:
   Du går galt i byen. Ovennævnte eksempler er alt sammen udgifter afholdt af staten på linje med udgifterne til f.eks. sundhedsvæsen, skolevæsen og ulandsbistand.

   Det ændrer INTET ved statens indtægter fra samtlige skatter og afgifter. Det ændrer heller IKKE ved BNP, som er værdien af DK’s samlede produktion af varer og tjenester minus værdien af de anvendte råstoffer.

   Derfor ændrer dine eksempler IKKE ved skattetrykket, som er samtlige skatter og afgifter divideret med BNP.

   MA. skrev videre:
   “Skatter, afgifter, udgifter, overførsler og nedskrivninger, er kun gået en vej. Opad ..”

   Svar:
   CEPOS mener noget andet: “Skattetrykket er i 2022 42,6 pct. af BNP. Det er et stort fald ift. 2021. …

   Ser man bort fra 2022, har skattetrykket været omtrent UÆNDRET siden midten af 1980’erne. …

   Når skattetrykket ikke er aftaget siden 1980’erne, skal det ses i lyset af, at de fleste skattereformer har været omlægninger, hvor lavere marginalskatter er blevet finansieret ved blandt andet reduktion af rentefradraget og forhøjelser af afgifter. En anden årsag til, at skattetrykket ikke er faldet er, at kommunerne har hævet kommuneskatten …”

   1. Michael Andersen

    Tak til Henrik Pedersen 26/09/2023 at 16:30

    Skatteministeriet oplyser at der er syv skattetryksmål, altså syv forskellige skattetryk. Alt efter opgørelsesmetode, er der i størrelsesorden 22 % point til forskel, mellem laveste og højeste skattetryk.

    Det mest interessante er at skattetrykket kan ændre sig uden skattepolitiske beslutninger.

    Hvis skattetrykket tages som indikator for udviklingen i politiske beslutninger om indretningen af skattesystemet, skal der tages hensyn til, at skattetrykket kan variere selv uden politiske beslutninger. De faktorer, der trods uændret skattesystem især kan påvirke skattetrykket, er:

    adfærdsændringer
    ændret demografisk sammensætning af befolkningen
    ændringer i rente samt relative priser og lønninger m.m.
    konjunkturudsving

    Det væsentlige er, hvad man søger at illustrere.

   2. Prins Valiant fra Thule

    Man bør huske på at BNP er
    en meget fluffy og elastisk størrelse,
    som ikke kan bruges til ret meget
    andet end at dupere rakket. Hvis
    f.eks. mødre passer deres egne børn
    hjemme, tæller det ikke med i BNP.
    Hvis de derimod lader fremmede
    passe børnene i en børnehave,
    tæller det med som om der er
    frembragt en større værdi.

    Det er der ikke, snarere tværtimod.

    Det er lidt det samme med det
    økonomiske “råderum” som politikerne
    snakker meget om. Det er også mest
    en leg med ord.

    Regnskaber kan vrides og vendes, så
    overskud bliver til underskud og om-
    vendt, hvis man ser bort fra reglerne
    for ordentlig regnskabsførelse.

    1. PS

     PS: Jo større det
     offentlige forbrug er
     til lønninger, inventar og
     byggeri osv., des større
     BNP. Men større omsætning
     er jo ikke ensbetydende med
     større glæde, trivsel eller menneskelige værdier. Mange
     aktiviteter har kun værdi i
     form af at nogle får fat i andres
     penge, men uden at give noget
     nyttigt igen. Børnehaver kan
     være meget nyttige i en del
     tilfælde, men ideelt set burde
     mødrene passe deres egne
     børn.

 23. Sundhedspolitikken er en trussel mod danskernes liv og helbred !!

  På kort tid er 80 unge læger døde i Canada.
  Der er tilsyneladende beviser eller stærke
  indicier for at de blev dræbt af bivirkninger,
  herunder turbo-kræft, blodpropper, hjerte-
  svigt og svækkelse af immunforsvaret mv.
  Se Snaphanens artikler om den canadiske
  massedød.

 24. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC

  test…

 25. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC

  Har nu valgt ny “kode”
  som bruges fremover.
  Herefter virker det vel?

 26. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  Aamunds artikler er glimrende
  beskrivelser af hvordan samfundet har udviklet
  sig gennem de sidste 70 år, fra en fri, tryg, enkel
  og folkestyret stat til en velfærdsstat, socialstat
  og overkompliceret bureaukratisk formynderstat.

  Det næste trin, diktaturet/
  1984 staten/ den kafkaske stat/ fasciststaten/
  den totalitære stat/ undertrykkelsesstaten/ den
  forrykte, voldelige, tyranniske, morderiske og
  blodsugende monsterstat ….kan så blive hvad
  vi kommer til at opleve i fremtiden. Eller som
  en del danskere allerede har oplevet.

  For at statsapparatet og “systemet” har udviklet
  sig i en mere og mere menneskefjendsk retning
  i de senere år og årtier, er jo ganske tydeligt at
  se for enhver der ikke er blind. (Og tror man at
  det er udelukket at et moderne humant samfund
  kan gå i opløsning og blive overtaget af fascistiske
  og barbariske kræfter, behøver man blot at se
  på hvad der er sket i Venezuela, Colombia,
  Canada og Sverige etc. indenfor de sidste fem
  eller ti år)

  Alt tyder på at vores samfund er blevet så
  åndsformørket på de politiske og bureaukratiske
  områder, at det kun kan ende som en jungle,
  som et galehus, som en terror-stat, som et rædselskabinet.

 27. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  Radio-apparatet fortalte i dag, at
  efter en 3d-scanning af Jellinge-stenen har
  “forskere” (eller fuskere) fundet ud af at det
  ikke var kongerne, men dronningerne der styrede
  vikingerigerne. Forskerne viste sig at være et par
  kvinder som har “fundet ud af” at mændene i de
  sidste 2500 ikke har været andet end tøffelhelte.
  Om lidt finder feministiske forskere sikkert frem
  til at det var kvinderne der fik mændene ud af
  stengrotterne og jordhulerne, og at det var kvinder
  der opfandt alt muligt, byggede husene og vejene,
  broerne og konstruerede skibene, dampmaskinen,
  togene, bilerne, flyvemaskinerne, støvsugerne,
  nylonstrømperne, gadelamperne, flyglerne og den
  moderne lægevidenskab med penicillin osv., osv.
  Og i virkeligheden var det også kvinderne der
  forsvarede Dannevirke da romere og tyskere
  forsøgte at trænge nord på. Vikingerne, Albert
  Einstein, Niels Bohr, Aristoteles, Platon, Kant,
  Leonardo da Vinci, Mozart og Rembrandt osv.
  var i virkeligheden kvinder der blot
  identi ficerede sig som mænd.

  Jo mere man lytter til DR, jo mere bliver det klart
  at mændene ikke er andet end dummernikkere,
  krænkere og tosser. Som end ikke evner at forstå
  at co2 er værre end vulkanudbrud, byldepest og
  atomkrig.

  Kun ved at stjæle kvindernes tanker, idéer,
  opfindelser, maskiner osv. har mændene
  fået ry for at kunne finde ud af noget. Men
  sandheden er at de er åndssvage, overflødige,
  værdiløse og pisseirriterende.

  Bare spørg Pernille Skipper.

 28. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Der er nu horrible oplysninger
  om den Pfizer og Moderna død som hærger
  i England, Canada og USA osv. Dr. Campbell og
  mange andre læger og virologer fortæller om
  de frygtelige og uhyggelige tilstande i kølvandet
  på “pandemien” og spekulationen i kvaksalver-
  medicin. Youtube, TwitterX, Snaphanen og
  Hodja har mere om det.

 29. Nielsen

  Det kan blot ses, at skat er hvad den stærke tager fra den svage.
  Desuden bliver vi frastjålet valutaen DKR. Penge er guld eller sølv.
  Og hvad synes du selv Aamund, om årsager til krige?

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *