KRISEN PÅ ARBEJDSMARKEDET HAR VI SELV SKABT

KRISEN PÅ ARBEJDSMARKEDET HAR VI SELV SKABT

Direktøren for Danske Erhverv, Brian Mikkelsen har netop holdt en moralprædiken for os i almuen, som han formaner til ’ikke at blive et lille stammefolk’.  Brian med det store udsyn har nok ikke bemærket, at Danmark og danskerne ellers har været rigtigt dygtige til at modtage og integrere nye kulturstrømninger og immigranter fra udlandet. Vi har åbnet dørene for hollandske gartnere i 1600-tallet, senere tyske kartoffelbønder, polske landarbejdere og jødiske håndværkere samt senere tusindvis af vaskeægte  flygtninge fra Zarens Rusland, Ungarn, Chile og Jugoslavien. Brian Mikkelsens lille stammefolk formåede også at absorbere revolutionære kulturstrømninger udefra som kristendommen, renæssancen, oplysningstiden, demokratiet, arbejderbevægelsen og kvindernes frigørelse.

For at befri os dumme bønder for vores snæversyn og intolerance mener Danske Erhverv i lighed med dansk Industri og Lars Løkke Rasmussen, at vi ville have godt af at importere mere end 50 000 afrikanere fra Ghana, Tunesien og hvem der ellers har lyst til at komme. Også parlamentarikeren fra helvede, den konservative Pernille Weiss mener, at ” 10 millioner afrikanske migranter skræmmer mig ikke”. Den store begejstring for uhæmmet import af eksotiske, fagligt udfordrede mennesker, som man finder hos regeringen, arbejdsgiverne og medierne skyldes naturligvis en stigende efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter kompetente personer inden for næsten alle typer erhverv. Det har ikke været en udvikling, der er kommet som en tyv om natten. Den har været klart at se for den, som har øjne i hovedet. Vi har i mange årtier vidst, at vi omkring år 2020 ville have en andel af befolkningen på 20 procent over 65 år. Vi vidste også, at de gamle bliver ældre end tidligere generationer, hvilket betyder et accelererende behov for fagpersonale i sundheds- og omsorgssektoren. Det har vi så snakket en hel del om gennem årene, men fik jo aldrig gjort noget ved sagen.

Den danske samfundsplanlægning – bortset fra den grønne omstilling – hopper fra finanslov til finanslov uden at kunne sætte ambitiøse mål bare 20 år frem. Og når man ikke ved, hvor man skal hen, fører alle veje til målet. Vi vidste også for 30 år siden, at vi stod midt i en IT-revolution, der ville vende op og ned på vores arbejdsliv og private adfærd. Virksomhederne har været gode til at tilpasse sig udviklingen, men vi har som samfund sørgeligt forsømt at uddanne og træne befolkningen til de nye udfordringer. Således er lærlingeuddannelserne blevet groft negligeret, og nu sidder vi med smerten og kan forvente årtiers mangel på dygtige håndværkere.

Udbuddet af fagligt kompetente medarbejdere fjerner sig således mere og mere fra den stigende efterspørgsel, der især kræver dansktalende personale i hospitals-og plejesektoren. Der er også akut behov for flere hænder i hotel- og restaurationsbranchen. Vi mangler dygtige IT-folk, AI-specialister og teknikere til digitalisering, automatisering og robotindustrien. Da vi nu har forsømt at uddanne vores egne unge til fremtidens krav, ville det være en god plan B at gøre det attraktivt for kompetente europæere og asiater at flytte hertil for at bo og arbejde. Dette er imidlertid ikke en option for den danske formynderstat, som så skulle konkurrere med USA, Singapore og Schweiz om de kloge hoveder. Det ville betyde en dramatisk omlægning af den danske brandbeskatning af indkomst, aktier og nu også fast ejendom. Og den går jo ikke. Så hellere undvære. Eller iværksætte plan C, som bliver den, vi får:  importen af mere end 50 000 afrikanere, som måske med undtagelse af hotel- og restaurationsbranchen ikke har faglige forudsætninger for at bestride de jobs, der er brug for. Hvor mange ghanesiske robotingeniører har Brian Mikkelsen i kikkerten? Hvor mange IT-specialister fra Kenya kan Lars Løkke stille op med?

De mange årtiers politiske slendrian og forsømmelighed har nu ført til en situation, hvor det planlagte udbud af arbejdskraft overhovedet ikke svarer til den reelle efterspørgsel.  Vi har brug for erfaring og kompetence og regeringen vil forsyne os med daglejere og gadesælgere, hvoraf mange vil komme fra islamiske kultursamfund, der hader de kristne demokratier. Lars Løkke, der jo er en pragmatisk politiker har med sin nye plan slået to fluer med ét smæk, idet han med den kommende import af arbejdskraft fra Afrika, vil gøre den illegale indvandring lovlig. Vi har jo brug for flere hænder. Og så har vi jo på en gang løst krisen på arbejdsmarkedet og den uhæmmede illegale indvandring ind i EU.

Vi har ikke fortjent det, men vi bliver nok i nogen grad reddet af den teknologiske udvikling. McKinsey har netop publiceret en rapport, der konkluderer, at 60-70 procent af de nuværende arbejdstimer vil i fremtiden blive erstattet af AI (Kunstig Intelligens) Det gælder især transport, service og ekspedition, men også salg og marketing, forskning og udvikling, revision og bankvæsen samt sagsbehandling. Tænketanken DEA rapporterede i 2019, at 30 procent af alle danske jobs kan i fremtiden erstattes af robotter og digitale løsninger. De frigjorte medarbejdere kan så kanaliseres over i jobs, hvor der er brug for dem.

Problemet i Danmark er, at der er for mange, der arbejder med det forkerte og for mange, der ikke arbejder. Den offentlige sektor vokser hæmningsløst med kontrollanter, systemudviklere og sagsbearbejdere, der kunne gøre bedre fyldest andre steder. Dette enorme tomgangspersonale udgør en reel arbejdskraftreserve,  der kunne mobiliseres sammen med de mange tusinde seniorer, der gerne vil tilbage til arbejdet og også de titusinder af migranter, der er på støtten i stedet for på jobbet. Endelig råder samfundet over hele 43 000 unge uden arbejde eller uddannelse. De unge skal naturligvis ud af hængekøjen og give et nap med.

Løsningen på den selvskabte krise på arbejdsmarkedet er således ikke 50 000 afrikanere, men er mobiliseringen af vores skjulte beskæftigelsesreserve kombineret med en teknologisk omstilling. Hvor der er en politisk vilje, er der en vej. Og det er netop problemet her.

Den 15. september 2023.

89 Thoughts to “KRISEN PÅ ARBEJDSMARKEDET HAR VI SELV SKABT”

 1. Jette

  Der ER politisk vilje, og den er stærk.
  Men det drejer sig udelukkende om hvad Mette Frederiksen og Lars Løkke vil!!!

  1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

   …eller 179 skuespillere..

   Asger Aamund har 100% ret
   i sine betragtninger. Set fra et folkeligt og
   nationalkonservativt synspunkt er situationen som
   Aamund beskriver den.

   Set fra Christiansborg er der tale om en helt anden
   situation. EU ønsker Danmark omdannet til en filial
   af Afrika og Arabien. Og så smækker man selvfølgelig
   hælene sammen, står ret og siger javél, javél. Det er
   derfor den store folkeudskiftning er i gang. Det er
   hvad Lars Quisling forstår ved pragmatisk politik. Ud
   med danskerne, ind med evighedsturisterne fra de
   muslimske og islamiske lande. At det uundgåeligt vil
   udvikle sig til en total ødelæggelse af danskernes
   velfærdsstat, økonomi, kultur, sundhedsvæsen,
   demokrati og fremtid, blæser man på. Flertallet
   af politikerne er enige om at danskernes frihed,
   fred, trivsel og fysiske sikkerhed ikke er værd at
   bevare/ forsvare.

   1. E. Frederiksen

    Chr.Borg: Et loppecirkus…
    “EU ønsker Danmark omdannet til en filial
    af Afrika og Arabien”
    UHA – UHA, grusomme regering.
    Asger har så inderlig ret.

    1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

     Danskernes fremtidsudsigter er
     i hvertfald grusomme og uhyggelige.
     Selv hvis alle kulturfremmede forlod Danmark
     i morgen og rejste hjem igen, ville vi stå i trusler
     til halsen. For platuglernes højborg vil have
     vores land omdannet til Nordkorea nr. 2, ved
     brug af røde og totalitære “reformer”. De kalder
     det grøn omstilling, men det er ikke andet end
     ideologisk vanvid af den mest udemokratiske
     og menneskefjendske slags. Og allerede i denne
     og næste måned vil man gå i gang med WEF og
     WHO politik som bestemt ikke vil gavne folke-
     sundheden, men tværtimod skade den meget
     alvorligt, iflg. en lang række læger, forskere og
     virologer mfl.

     Man fører sig også frem med familiefjendsk og
     børnefjendsk politik, der indeholder blodige
     og følelseskolde overgreb på børn, og opløsning
     og splittelse af tusindvis af familier. Og man lader
     DR drive propaganda for LGBTQ+ og de mange
     krænkelsesparate metoo kvinder, for woke-isme
     og rabiat feminisme, for BLM og normstormerne,
     for co2 ekstremister og andre fanatikere.

     Fra højborgen kommer ikke andet end nye afgifter,
     flere skatter, nedskæringer og forringelser samt
     et hav af ubehageligheder, besværligheder, påbud,
     forbud, ulykker, tåbeligheder og uretfærdigheder.
     Som piner og plager, ødelægger eller dræber danskere hver dag året rundt.

     Som påvist af Rossmann, K. Ewald, Hodja, Trumfes,
     Snaphanen, Den korte avis, Document, Aamund og
     mange, mange andre.

     Vi har allerede områder hvor danskerne sjofles og
     tyranniseres. Om kort tid kan vi alle komme til
     at leve under et kaos- og terror-regime som ikke
     har noget med demokrati at gøre.

  2. Tennis-spilleren

   Jette 15.47:

   Man kan også udlægge det sådan at der ingen politisk
   vilje er, men kun noget personlig egoisme. Nogen vilje
   til at varetage landets og danskernes interesser, er ikke
   til at se nogen steder. Alt er på skrømt, alt er bluff og
   humbug. Siden 2011 er intet sket for at skabe et ordentligt
   sundhedsvæsen, en ordentlig social velfærd, ærlige medier,
   mindre indvandring, en ordentlig familiepolitik, et mere
   frit, retfærdigt og hensynsfuldt samfund. Tværtimod har
   de tolv år ikke været andet end een lang nedtur hvad
   almenvellet angår.

  3. Finn Jensen

   Jette
   Enig

   1. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

    Ser man på historiske kort, vil
    man se at Danmark er blevet mindre og mindre
    i tidens løb. Nu risikerer det helt at forsvinde,
    ligesom Preussen og andre lande er forsvundet
    fuldstændig, efter at befolkningerne blev fordrevet
    eller udryddet.

    Vores land, landskaber, byer, boliger, penge,
    kvinder, kultur, skoler, arbejdspladser, rettigheder,
    hospitaler og meget mere foræres væk til alverdens
    migranter og asylanter, og vælgerne/danskerne ser
    blot sløvt og passivt til.

    End ikke talrige beretninger om indebrændinger,
    bombesprængninger, halshugninger og andre
    massemord på ikke-muslimer i dusinvis af lande,
    synes at gøre indtryk på den typiske vælger, som
    blot bliver ved med at støtte partier der går ind
    for indvandring, afrikanisering og islamisering.
    (partier som R, M, V, K, S og SF er nok de værste)

    Mange andre politiske overgreb på danskerne
    fremkalder heller ingen nævneværdige protester.
    Danskerne begynder at ligne et folkefærd som
    er fortabt.


    Af mystiske grunde blokerer filtret igen og igen??

   2. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

    Ser man på historiske kort, vil
    man se at Danmark er blevet mindre og mindre
    i tidens løb. Nu risikerer det helt at forsvinde,
    ligesom Preussen og andre lande er forsvundet
    fuldstændig, efter at befolkningerne blev fordrevet
    eller udryddet.

    Vores land, landskaber, byer, boliger, penge,
    kvinder, kultur, skoler, arbejdspladser, rettigheder,
    hospitaler og meget mere foræres væk til alverdens
    migranter og asylanter, og vælgerne/danskerne ser
    blot sløvt og passivt til.

    End ikke talrige beretninger om indebrændinger,
    bombesprængninger, halshugninger og andre
    massemord på ikke-muslimer i dusinvis af lande,
    synes at gøre indtryk på den typiske vælger, som
    blot bliver ved med at støtte partier der går ind
    for indvandring, afrikanisering og islamisering.
    (partier som R, M, V, K, S og SF er nok de værste)

    Mange andre politiske overgreb på danskerne
    fremkalder heller ingen nævneværdige protester.
    Danskerne begynder at ligne et folkefærd som
    er fortabt.


    Af mystiske grunde blokerer filtret igen og igen??

   3. Christianborgs politik er ved at være en en almindelig dødsårsag

    ´
    DANMARK ER NU EN BLANDING
    AF SCANDINAVIAN STAR OG DET “SYNKEFRI” TITANIC

    Ser man på historiske kort, vil
    man se at Danmark er blevet mindre og mindre
    i tidens løb. Nu risikerer det helt at forsvinde,
    ligesom Preussen og andre lande er forsvundet
    fuldstændig, efter at befolkningerne blev fordrevet
    eller udryddet.

    Vores land, landskaber, byer, boliger, penge,
    kvinder, kultur, skoler, arbejdspladser, rettigheder,
    hospitaler og meget mere foræres væk til alverdens
    migranter og asylanter, og vælgerne/danskerne ser
    blot sløvt og passivt til.

    End ikke talrige beretninger om indebrændinger,
    bombesprængninger, halshugninger og andre
    massemord på ikke-muslimer i dusinvis af lande,
    synes at gøre indtryk på den typiske vælger, som
    blot bliver ved med at støtte partier der går ind
    for indvandring, afrikanisering og islamisering.
    (partier som R, M, V, K, S og SF er nok de værste)

    Mange andre politiske overgreb på danskerne
    fremkalder heller ingen nævneværdige protester.
    Danskerne begynder at ligne et folkefærd som
    er fortabt.


    Af mystiske grunde blokerede filtret tre gange??

   4. Christianborgs politik er ved at være en en almindelig dødsårsag

    ´
    DANMARK ER NU EN BLANDING
    AF SCANDINAVIAN STAR OG DET “SYNKEFRI” TITANIC

    Ser man på historiske kort, vil
    man se at Danmark er blevet mindre og mindre
    i tidens løb. Nu risikerer det helt at forsvinde,
    ligesom Preussen og andre lande er forsvundet
    fuldstændig, efter at befolkningerne blev fordrevet
    eller udryddet.

    Vores land, landskaber, byer, boliger, penge,
    kvinder, kultur, skoler, arbejdspladser, rettigheder,
    hospitaler og meget mere foræres væk til alverdens
    migranter og asylanter, og vælgerne/danskerne ser
    blot sløvt og passivt til.

    End ikke talrige beretninger om indebrændinger,
    bombesprængninger, halshugninger og andre
    massemord på ikke-muslimer i dusinvis af lande,
    synes at gøre indtryk på den typiske vælger, som
    blot bliver ved med at støtte partier der går ind
    for indvandring, afrikanisering og islamisering.
    (partier som R, M, V, K, S og SF er nok de værste)

    Mange andre politiske overgreb på danskerne
    fremkalder heller ingen nævneværdige protester.
    Danskerne begynder at ligne et folkefærd som
    er fortabt.


    Forstår ikke hvorfor filtret blokerer??

    1. Jonas Hansen

     Du er ikke filtreret Bent A. Vi kan tydeligt høre dig! Måske det er de mange indlæg der forsinker processen lidt 😉

  4. Michael Andersen

   Et venligt svar til Jette 15/09/2023 at 15:47

   Det er naturligvis ikke danskerne der skal integreres, men…

   Alle mennesker har brug for at høre til og gruppen man hører til, skaber et meningsfyldt fællesskab. Det er en del af menneskers identitet at høre til.

   Problem 1) er at det for nogle danskere er blevet sværere at høre til og fastholde danskheden i en meningsfyldt definition, fordi danskheden er fortyndet.

   Problem 2) er at den voksende befolkningsgruppe af spindoktorer, kommunikationsmedarbejdere, embedsmænd og konsulenter, med længere uddannelser udgør en voksende privilegeret gruppe, der påvirker DK i deres egen retning.

   Man bliver nødt til at åbne op for, at der muligvis er en skævhed i nogle danskeres identitet, således de af flere årsager føler sig ”hjemløse”.
   Dermed bliver man nødt til at tale om behovet for løsninger der integrerer flere danskere ind i deres eget samfund og ind i et meningsfyldt fællesskab.

   Danmark er ikke verdensmester i integration men man kan vel starte med at spørge efter løsninger, hvis flere kan se der er et problem. Der måske startede med sammenlægningen af kommunerne, for dermed forsvandt nærheden?

 2. Blot en bemærkning

  Kan der være et server-problem?
  Det er aldrig den nyeste artikel som kommer op.
  Det er hver gang “Hvad skal vi med ytringsfriheden”?

  1. Jette

   Prøv at slette din historik…

   1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

    ´
    Tusindvis af familier undertrykkes,
    udnyttes og mishandles af det bureaukratiske
    familierets-system og børneværn. Mændene er til
    grin, og børnene er retsløse. Hvorlænge endnu vil
    mændene finde sig i denne røde og feministiske
    råddenskab? Vil de til evig tid finde sig i at blive
    sjoflet og tyranniseret, og i at deres sønner og døtre
    mishandles? Nu har de fundet sig i det siden 1970,
    1980 og 1990 osv. Er danske mænd blevet til
    vatnisser og slapsvanse?

    1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

     ET KRIMINELT KARTEL SLÅR JER IHJEL

     Afslørende videoer er at se hos Hodja
     og Snaphanen. Afsløringer der handler
     om massedød i Vesten pga. WHO, Fauci
     og Pfizer transaktioner og “forretninger”.

    2. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

     ET KRIMINELT KARTEL SLÅR JER IHJEL

     Afslørende videoer er at se hos Hodja
     og Snaphanen. Afsløringer der handler
     om massedød i Vesten pga. WHO, Fauci
     og Pfizer transaktioner og “forretninger”.

     Før kun indicier, nu masser af beviser
     for kvaksalveri.

    3. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

     ´
     Fantastisk grove løjer

     ET KRIMINELT KARTEL SLÅR JER IHJEL

     Afslørende videoer er at se hos Hodja
     og Snaphanen. Afsløringer der handler
     om massedød i Vesten pga. WHO, Fauci
     og Pfizer transaktioner og “forretninger”.

     Før kun indicier, nu masser af beviser
     for kvaksalveri.

   2. Jonas Hansen

    Det tager nok lidt tid 😉

 3. Træt

  Formålet med at overmætte markedet for idiotarbejde med en uendelig strøm af migranter, der ikke KAN bestride andet arbejde, er at fratage danskerne denne udvej for at holde skindet på næsen, ved at påtage sig arbejde, som de entener voldsomt overkvalificeret til, eller det eneste de er kvalificeret til.
  Der er jo ikke noget der kan afhjælpe mangel på arbejdskraft som lønstigninger og generelt bedre arbejdsforhold.

  Før blev masser af jobs udført af studerende eller folk med andet del- eller fuldtidsarbejde, som gav den en ekstra skalle, for at klare den næste termin, eller tjene til en udlandsrejse, osv.

  Nu er fabrikkerne lukket, eller beskæftiger udelukkende østeuropæere eller indvandrere, så danskeren, der hver dag på arbejdet må udsættes for en stadig mere psykopatisk leder, kan ikke bare sige op og tage et idiotarbejde, der for øvrigt er blevet relativt ringere lønnet end førend, og hvis almene vilkår er forringet, fordi det er blevet for let at få arbejdskraft.
  Brian Mikkelsen og hans herrer kan ikke selv bruge afrikanerne, nej de skal bruges til at lukke de huller, hvor danske lønarbejdere kunne undslippe til, når vilkårene i deres egentlige fag blev for dårlige, alment eller på en enkelt arbejdsplads.

  En lønarbejder, der får altenativet mellem at æde lort og gå på gaden, vælger førstnævnte.

  1. De grønne og de woke er blodrøde

   Christiansborgs og EUs politik vil udslette
   landbruget og hele middelklassen. Også mange butikker
   og mindre virksomheder vil få deres bekomst. Kontanter
   vil blive afskaffet, og derefter vil vi blive digitaliseret og
   undertrykt sønder og sammen. Tyrannisering, kontrol,
   overvågning og mishandling af borgerne vil snart være
   noget helt normalt. Velfærdsstaten og folkehjemmet
   vil blive udraderet. Videoer om Canada, Holland, USA,
   England, Frankrig, Sverige og Venezuela viser hvad vi
   har i vente om kort tid.

 4. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

  Snaphanen om EU
  angreb på ytringsfriheden:

  Det er meget ildevarslende hvad EU
  har af planer for vores demokrati og ytringsfrihed.
  Begge dele ser ud til at blive afskaffet om 3½ måned.
  Mette, Jacob, Lars, Rosa Lund, Josefine Fock, Pernille
  Skipper, Pernille Weiss, Ida Auken, Zenia Stampe,
  Martin Lidegaard, M. Jelved og Stine Bosse synes
  alle at det er et godt EU-initiativ.

  Der er også noget om livsfarlige stik i skulderen.

 5. Karl Martell

  Engang imellem er der brug for at tingene sættes i perspektiv.
  Roe Polakker mellem 3 og 5000 valgt et slå sig ned, resten rejste hjem igen.
  Hollænderne på Amager, såmænd bare 184.
  Kartoffel tyskerne 265 familier 965 personer, resten rejste hjem igen.
  Jødernes antal er lidt vanskelige for jøder er kommet af flere omgange, men de har aldrig ligget landet til last, tværtimod.

  1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

   ´

   Nu er der over en million kulturfremmede
   evighedsturister i Danmark. Udgiften er op
   mod 200 milliarder om året, når det hele regnes
   med. Og Brian Mikkelsen, Lars Q, Rosa Lund
   og Pernille Weiss osv. vil nu have først 50.000
   flere, dernæst 130.000 flere og derpå den
   såkaldte familie-sammenføring så onkler,
   tanter, fætre og kusiner også kan slå sig ned
   i Danmark. Vi har kurs mod samme afgrund
   som Sverige, hvor der nu er 30-40.000 bande-
   medlemmer. Hver dag nye skyderier, knivstik,
   brande, bomber, røverier, trafikdrab, overfald
   og mord. Malmø, Stockholm, Gøteborg og
   mange andre byer er nu i bandernes vold.
   Politiet kan ikke følge med.

 6. Danske familier er ofre for magtmisbrug, mishandling og kommunistisk politik

  Tusindvis af familier undertrykkes,
  udnyttes og mishandles af det bureaukratiske
  familierets-system og børneværn. Mændene er til
  grin, og børnene er retsløse. Hvorlænge endnu vil
  mændene finde sig i denne røde og feministiske
  råddenskab? Vil de til evig tid finde sig i at blive
  sjoflet og tyranniseret, og i at deres sønner og døtre
  mishandles? Nu har de fundet sig i det siden 1970,
  1980 og 1990 osv. Er danske mænd blevet til
  vatnisser og slapsvanse?

  1. Wiens redning skete 1683

   ´
   Fysisk set er danske mænd
   ikke slapsvanse, hvad man kan se af vores
   fantastiske cykelryttere, fodboldspillere, tennisspillere,
   løbere, spydkastere, vægtløftere, boksere og andre.
   Men de er sløve padder og åndelige ålekvabber når
   det drejer sig om at forsvare deres familier og værdier.
   En følge af hjernevask og feminisering gennem store
   dele af deres barndom og ungdom. En marxistisk
   indoktrinering der har gjort dem ensrettede og svage,
   historieløse og forsvarsløse overfor statslige og
   og ideologiske udskejelser.

 7. Niels Poulsen

  Ro på!

  Socialdemokratiet og fagbevægelsen vil med al magt forhindre Løkkes og Brian Mikkelsens strøtanker i at blive virkelighed.

  AI overvurderes i øvrigt. Se, hvordan det er gået med de nye ejendomsvurderinger!

  Ejendomsvurderingerne er beregnet ud fra algoritmer og er offentliggjort, uden at være tjekket af en medarbejder. Resultatet er derefter.

  1. Prins Valiant fra Thule

   ´
   Socialdemokratiet er da forlængst
   holdt op med at være et parti som forsvarer arbejdernes
   og de almindelige danskeres interesser. Det er det samme
   med SF, V, K, M og EL. De vil hellere være lakajer for EU, FN,
   indvandringsindustrien, co2-tosserne og Brian Mikkelsens DE.

   Danskerne har ingen venner på Chrborg.

  2. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

   De nye ejendomsvurderinger er
   blot endnu en digitaliserings- og IT-skandale ud af
   en lang, lang, lang, lang række lignende skandaler.
   Igen og igen ødsler og fjoller politikerne milliarder
   og atter milliarder af kroner væk på indkøb, syge
   projekter og åndssvage reformer som ikke gavner
   borgerne.

   Partiernes snakkehoveder er så indskrænkede,
   stupide, arrogante, korrupte, forskruede og
   sindsforstyrrede, at Borgen ligner et hønsehus
   hvor hovedløse høns løber forvirrede rundt.

   Intet kan de finde ud af. Den åndelige mørklægning
   er total.

  3. Niels Poulsen

   Mette Frederiksen har sagt, at regeringen ingen planer har om at hente arbejdskraft fra afrikanske lande. Hun har også sagt, at der skal styr på den illegale indvandring, inden der kan inviteres mere udenlandsk arbejdskraft. Løkkes strøtanke er dermed skudt ned.

   Hvordan skulle man også forklare og retfærdiggøre det over for den danske befolkning? At Danmark særskilt skulle hente afrikanere til at besætte danske jobs, samtidig med at afrikanere ankommer til sydeuropæiske strande i hobetal. Løkke kan måske se fornuften i det. Ingen andre kan.

   1. Jette

    Mette Frederiksen siger så meget….
    Meget af det hun siger, er patos, blændværk og langt fra sandheden.

  4. Michael Andersen

   Svar til Niels Poulsen 16/09/2023 at 07:49

   “AI overvurderes i øvrigt. Se, hvordan det er gået med de nye ejendomsvurderinger!”

   Vi ved med AI at der programmeres en bias der tilgodeser en bestemt holdning eller anskuelse. Eksempelvis vil det være forkert hvis god landbrugsjord afhændes til solcelle og vindmølleparker, bare fordi prisen på jord på mirakuløs vis ændrer sig.

 8. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

  Når politikere siger og lover noget
  og så kort tid efter vender på en tallerken,
  siger de bare at der er opstået en ny situation.
  Man kan slet ikke stole på deres snak. De er
  næsten allesammen hårdkogte vælgerbedragere.

 9. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

  De er nok mest det sidste..

  Det er derfor Danmark nu er en mellemting mellem
  Scandinavian star og det “synkefri” Titanic

  1. Niels Poulsen

   Så må du hellere hoppe i en redningsbåd. Der er ingen, der vil savne dig.

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    ´
    Fantastisk grove løjer

    ET KRIMINELT KARTEL SLÅR JER IHJEL

    Afslørende videoer er at se hos Hodja
    og Snaphanen. Afsløringer der handler
    om massedød i Vesten pga. WHO, Fauci
    og Pfizer transaktioner og “forretninger”.

    Før kun indicier, nu masser af beviser
    for kvaksalveri.

    (hvad sker der? Er det min pc eller serveren?)

    1. Niels Poulsen

     “Hvad sker der?”

     Du spammer Aamunds blog ved at poste den samme kommentar flere gang. Det er et forsøg på at overtage bloggen, debatterrorist som du er.

     1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

      Næh, det var det nu ikke.
      Kommentaren røg et andet sted end
      forventet, så det så ud som om den
      ikke kom på. Men det nok ikke skadet
      nogen med en ekstra advarsel mod
      Pfizer og Moderna, WHO og WEF.

     2. Skjoldungen

      Jeg er almindeligvis uenig med dig på ethvert område, Niels Poulsen. Men her har du – undtagelsesvist ret. Ud af p.t. 37 kommentarer står Bent A. for de 22, altså 60% alene i antal. Dertil er de alenlange og har sjældent noget med emnet at gøre, men er blot hans egne betragtninger om stort, småt og alt derimellem. Han bruger simpelthen Aamunds blog som sin egen, private opslagstavle. Ulideligt for læserne og en frækhed mod Aamund.

    2. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

     Nå, Niels Paulsen som er langt
     ude på venstrefløjen, og som igen og
     igen er blevet sat til vægs, fordi hans
     påstande er fantasi-produkter hentet
     fra marxismens skumle lager af forældede
     og forrykte teorier om hvordan man kan
     skabe et jordisk paradis (i praksis ender
     det altid med statsterror og fattigdom),
     er nu knotten over at læserne af denne
     blog er blevet advaret om at visse såkaldte
     vacciner mod covid-influenzaen er farlige.
     Og ham der kalder sig Skjoldungen, giver
     opbakning til NP. Det er sjovt som de røde
     og de radikale aldrig kan finde ud af at
     bruge argumenter, men altid må nøjes
     med sure opstød eller personangreb. Men
     det er vel derfor deres regimer altid ender
     i undertrykkelse og mord. De kan ikke klare
     sig i debatter, men gør kun sig selv til grin
     hvis det er en fair debat uden censur. Hvis
     nogle borgere så mener noget andet end
     de røde, skal disse borgere “selvfølgelig”
     forfølges og fængsles eller henrettes. Som
     det har været praksis i alle de lande hvor
     kommunister og fascister fik monopol på
     magten og lovenes udformning. I alle disse
     landet blev den brede befolkning, 98-99% af
     borgerne i byerne og på landet, de store tabere.

    3. Karl Martell

     Hvad har det med emnet at gøre?

 10. Michael Andersen

  En regering der ved bedre, har nu 36,6 procents vælgertilslutning.

  For regeringen må det handle om at få flere på fuld tid, at få flere seniorer til at blive i job, at få flere til at tage en erhvervsuddannelse samt at få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse. For befolkningen handler det om velfærdskontrakten som er udhulet af besparelser og forringelser.

  Eksempelvis er der sociologer som mener at kravene gradvist er sænket til skoler og uddannelser. Det peger helt generelt ind i tre forhold, dels besparelser, dels discount uddannelser og dels risikoen for et middelmådigt forhold til en senere arbejdsindsats.

  Det er på tvivlsom evidens at dele af regeringen ønsker 50.000 fra Afrika og Filippinerne, samtidig med at DI klager over for mange offentligt ansatte. I stedet bør regeringen have ambitioner om at gøre det klogt. Fx ved at vedtage nul indkomstskat af de første 7.000 kroners månedsløn. Regeringen bør ikke rode sig ind i kaos med yderligere multikultur.

  Regeringen bør også være kritisk efter medierapporter om polske konsulater i Afrika og Asien der har solgt hundredtusindvis af arbejdsvisa til migranter, som er nået til EU og Tyskland. I centrum for mistanken er politikere fra PiS partiet, der næppe selv tillader migration, således skriver Welt-avisen.

  God dag

  1. Sandhed er bedre end løgn

   ´

   For regeringen handler det
   om at få sat fart på DEN AKTIVE DØDSHJÆLP!!

   Etisk Råd frarådede projektet, fordi det hurtigt kan
   blive en glidebane, med mange muligheder for fejl,
   pres, misbrug, misforståelser og grove overgreb,
   eller endog mord. (evt. på samlebånd?)

   Men hvad gjorde regeringen så? Den kørte da bare
   Etisk Råd ud på et sidespor og nedsatte et nyt råd
   med en tilhænger af aktiv dødshjælp i spidsen, en
   kvindelig præst.

   Er Mette, Lars og Jacob ved at tillægge sig nazistiske
   tankesæt?? Nazisterne gik jo også ind for aktiv
   dødshjælp. I forvejen går man tilsyneladende ind for
   løgnepropaganda, via DR. Det var nazisterne også
   begejstrede brugere af. Som Adolf sagde: Folket
   kan altid narres, og det tror hellere på store løgne
   end på små.

   1. Sandhed er bedre end løgn

    For regeringen og næsten hele “”folketinget””
    handler det også om at fylde Danmark med billig
    arbejdskraft og migranter/asylanter, så lønninger
    kan presses ned, så den offentlige sektor kan blive
    så stor som muligt, og så samfundet kan blive
    beriget med multi-kulti og islamistiske værdier,
    så dem i Berlin og Bruxelles får lyst til at belønne
    de dygtige politikere med fede retræte-jobs hvor
    man kan holde ferie omtrent hele året.

    Danskerne? Jamen de er jo både værdiløse,
    overflødige og kedelige. Dem er der ikke meget
    eksotisk over, så ud med dem.

  2. Ole Jensen

   “Skjoldungen” er også kendt fra Hodja, hvor
   han bliver kaldt “Møgungen”. Det som kendetegner
   ham er at hvis han kritiserer nogen, er det altid
   nogen der er borgerlige, til højre, ægte konservative.
   Han har aldrig kritiseret nogen venstrefløjsere,
   radikale eller fra Enhedslisten. Tilsyneladende har
   han fået en bestemt blogger på hjernen, og det er
   nærmest det eneste han skriver om, efter at han
   er mislykkedes med at få indført censur hos Hodjas
   blog. Han har det svært med tekster med høje lix-
   tal, hvorfor han bliver sur over kommentarer der
   er på mere end tre linjer.

   1. Michael Andersen

    Der er 3681 ord i 45 indlæg, heraf 2218 ord fra 19 profiler.

    Kan man forestille at der udvælges en profil at skrive under? Såfremt altså, at disse 19, er en og samme person?

 11. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

  Pressen fortæller at Pernille Weiss
  stadig er medlem af partiet K. Det er hende
  som vil have 10 millioner afrikanere til at invadere
  vores land. Nu er der en flok “konservative” som
  vil have hende indvalgt i EUs Mikkel Mus parlament.
  Hvordan kan et parti kalde sig konservativt når 100%
  radiGALE får lov til at repræsentere partiet? Er K
  langt hen ad vejen infiltreret af røde tosser?

 12. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC

  Nu er “koden” ændret, spændt på
  om det virker.

 13. Henrik Wegmann

  Det eneste, der mangler i dansk politik, er ærlighed og sund fornuft. Men 90% af vælgerne synes ikke at savne det.

  Meget mærkeligt.

  1. Privatdetektiven

   ´
   HW

   Forklaringen er måske at hvis folk ikke
   læser bøger om verdens udvikling siden 1900,
   ikke læser “Dansk vejr i 100 år” fra Lademann, ikke
   kender til Stalin, Hitler og Mao, og hvis de ikke følger
   med hos Aamund, Hodja, Snaphanen og 24nyt.dk
   osv., bliver de gjort til idioter af MSM som DR, TV2,
   Politiken og Berlingske, JydskeVestkysten. Disse
   MSM manipulerer så snedigt, at har man ikke viden
   andre steder fra, kan man ikke undgå at blive fordummet.
   Overfor fortielser og små fordrejninger kan man jo kun
   forsvare sig, hvis man har en vis baggrundsviden.

 14. Michael Andersen

  Henrik, tak
  Den tidligere næstformand i Nye Borgerlige har stiftet det politiske parti Frit Fællesskab som er godkendt af valgnævnet og nu skal man samle vælgererklæringer.
  Der tales ligeud af posen uden at alting pakkes ind i politisk korrekthed. Om medlemsdemokrati, nej til CO2-afgift på landbruget og ja til mere fakta ind i debatten om klima. Samt flere folkeafstemninger, herunder om atomkraft.

  Om partiet har en chance? En verden i brand kalder på borgerlige og mere sund fornuft.

  1. Niels O

   Jønke har også stiftet et parti.

   1. Michael Andersen

    Svar til Niels O 18/09/2023 at 07:42

    Moralen har det svært.

    På den ene side har vi politikere, der træffer beslutninger der medfører importeret kriminalitet. Politikere får ingen straf, for der er ikke kædeansvar.

    På den anden side har vi en kommende politiker som engang har slået et menneske ihjel og taget sin straf.

    Samvittigheden må afgøre hvem der er de bedre mennesker.

    1. Træt

     Jønke har siddet i fængsel i den tid han blev pådømt for drabet på den konkurerende forbryder “Makrellen”.

     Det er ikke det samme som at han har sonet sin ugerning.

     For planlagt drab er der kun en rigtig straf: Døden

 15. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

  Først svigtede tilsynet
  med skibets sikkerhed, og efter branden hvor
  over 200 passagerer omkom, var undersøgelsen
  præget af slendrian, og retsopgøret var noget
  af en farce.

  Titanic sank pga. slendrian. Bl.a. var udkikken ikke
  blevet tildelt en kikkert, og syv advarsler om isbjerge
  blev ignoreret.

  Når Titanic-Danmark er sunket ned til havets bund,
  vil rapporten bagefter sikkert også oplyse at det var
  pga. slendrian, ignorering af advarsler og at dem
  der havde ansvaret, ikke fik øje på minefeltet med
  de drivende hornminer, før det var for sent at dreje af.

 16. Flaben Fræk

  Gad vide, om Venstres hovedbestyrelse havde forudset den lavine af galskab det udløste, da man i 2019 gav den daværende formand en slem politisk Olfert – Som vi fornemmer brænder denne Olfert stadig slemt mellem ballerne på den hæmningsløse von Græsted; hans ageren kan kun betegnes som rendyrket politisk vendetta, ikke blot mod Venstre, men mod hele den danske befolkning.

  Senest det ondskabsfulde stunt med de omtalte 50.000 Ghanesere; ren chikane! – I som har indflydelse som læser med her: Skynd jeg at få ham afsat til en eller anden, ligegyldigt hvad, international post – Det kan kun gå for langsomt!

 17. Bernt Johan Collet

  Strålende overblik – også over landets situation.

 18. Tennis-spilleren

  Næsten synd at “Ingen ende på migrant-spiralen”
  er ved at gå i glemmebogen. Artiklen lige før denne,
  som påviser hvor stor en belastning indvandringen
  er for de “almindelige” ca. 4½ million danskere. Se
  også kommentarerne.

 19. Michael Andersen

  Riget fattes penge og der er for lidt at dele ud af.

  Udover indvandring og flere på fuldtid, bør vi sikre at DK består. Ellers bliver det umuligt at dele ud i fremtiden. Bøder er altid vejen frem for så bliver der mere at dele ud af.
  Et forslag der er retfærdigt, for danske er vi jo alle:

  ”Utilbørlig handling rettet mod dansk kultur, dansk kulturarv og dansk sprog straffes med bøde”.

  DK er bøde- og afgiftskreativ i verdensklasse og der skal bruges milliarder imod gavnlige luftarter. DK er nødt til kulturbøder, for at bestå og for at vi kan dele ud.

  Satire? Hvem ved…

  1. Jonas Hansen

   Godt Jette! Det er nemlig kun snak 🤮j

 20. Karl Martell

  Hvor er det dog godt, at der er nogen, som kan gennemskue problemerne og komme med løsningerne. Jeg ved ikke om det er for sent med en omlægning, for danskerne er bange for forandring og stemmer, som de altid har gjort på et af de socialdemokratiske partier, og helt ærligt, de har ikke løsningen, de er problemet. For deres horisont er kun indtil næste valg.
  En af de mest ubegavede politiske reklamer står SF for, den hvor en plejehjemsbeboer ligger i sin seng og spørger er her nogen, mens en robotstøvsuger kører rundt. Mon ikke det kunne gøres smartere, rengøringspersonalet må f.eks ikke støvsuge under sengen og det undlader man så at gøre de pårørende opmærksom på indtil de opdager tomme tykt støv under sengen. Naturligvis skal robotterne gøre deres indtog på plejehjemmene alt andet er ubegavet.
  I andre lande uddanner de unge i robotteknologi og Al, her lader vi unge uddanne sig i ubrugelige fag hvor de kan skrive Phd. i de særeste ting, jeg behøver bare at nævne “tykfobi”. De unge lærer ikke at respekterer videnskabelige metoder, noget er sandt bare de føler nok for det, beviser er unødvendige. Kort sagt de føler for meget og ved for lidt.
  Import af en masse arabere og afrikanere vil kun øge forsørgerbyrden og kriminaliteten, det er nærmest kriminelt at sige det, men det er ikke desto mindre sandheden.

  1. Der var engang et yndigt land

   Martell har fat i noget. For det er stensikkert
   at de nuværende partier ikke kommer med løsninger,
   men kun skaffer os endnu flere problemer og plager
   på halsen.

   Ivrigt og uafbrudt arbejder de på at forvandle
   Danmark til en galeanstalt. Det fremgår af Aamunds
   artikler og kommentarerne. F.eks. er der indlæg i de
   tidligere debatter som opregner en lang række helt
   vanvittige tilstande i samfundet. Eksempler der er
   nummereret 1, 2 og 3 osv. op til 12 eller 25.

   I dagens aviser fortælles om det nye digitaliserede IT
   system der skal hjælpe med at inddrive ejendomsskatter.
   Det er en komplet farce, selvom man har brugt 10 år og
   flere milliarder kr. på det. Men politikerne er åbenbart så
   stupide at de ikke vil lære af erfaringen med de mange,
   mange andre “smarte” EDB systemer der måtte skrottes,
   mens snesevis af milliarder måtte afskrives. Man bliver
   ved med at lade sig narre af EDB og IT-lobbyister som
   påstår at alt bliver meget bedre med digitalisering.

   Tre af vores politikere som er gode eksempler på at der
   rask væk indvælges politikere som er helt håbløse, er Lars
   Fadøl, Pernille Skipper og Rosa Lund. Pernille jamrer i JP
   lørdag over at hun er ramt af sexisme og ulighed og hård
   kritik, bare fordi hun er kvinde. Og sådan er det med alle
   de snart 90 kvinder i FT, de bliver i den grad holdt nede
   af “strukturel” sexisme. Og det gav til sidst feministen
   Pernille et mindre nervesammenbrud. Som følge af feks.
   en ministers uskyldige bemærkning om hendes skjortebluse.
   Pernille mener iøvrigt at mænd kan føde børn, og at BLM,
   LGBTQ+ og Normstormerne bør støttes med millionbeløb.

   Praktiserende læger må ikke længere vaccinere folk. Det
   skal foregå i diverse centre hvor tilfældige løsarbejdere
   stikker nålen i folk. Eller på apoteker uden læger der
   kan råde eller fraråde folk at tage mod de “beskyttende”
   Pfizer- og Moderna kemikalier som der nu er et hav af
   advarsler imod. De kaldes livsfarlige af mange læger,
   som dr. Campbell, dr. McCullough, dr. Malone osv.

   Partiet V vil nu have co2 afgifter lagt på maden. De daglige
   husholdninger skal skatteplyndres endnu mere. Men S,
   SF, R og K finder det bedst at plyndre landmændene,
   bilisterne og de mindre virksomheder.

   Borgerne skal nu pålægges besvær med at sortere affald
   i ti forskellige beholdere i deres køkkener. Men når skralde-
   bilerne kommer, blandes det hele sammen i een pærevælling.

   Et læserbrev beskriver folkeskolen som så ødelagt, at man
   ikke længere kan forsvare at sende sine børn hen i den. En
   forælder skriver at digitaliseringen har sat sit elendige præg
   på både undervisningen, pædagogikken og skolens admini-
   strations-systemer.

   Andre læsere fortæller om at S, V og M har skuffet dem,
   eller om at et lille forfaldent bondehus langt ude på landet
   nu er vurderet til 38 millioner kr., mod tidligere under en
   halv million.

   Og så er der artikler om hvor dårligt lægevagten fungerer.
   Så dårligt at folk dør på stribe, bl.a. fordi de syge igen og
   igen får at vide at de bare skal tage en panodil. Eller fordi
   video-link kik vildleder mere end de vejleder. Eller fordi
   nogle af dem som passer telefonerne, ganske enkelt er
   uduelige. Et par af de kvindelige tlfpassere taler som
   om de er snotdumme. En patient blev bebrejdet at
   have trykket på akut-knappen, så han kom frem i køen
   der var 43 patienter lang. Han blev smidt af, men var
   så syg af blodforgiftning, at han døde 7-8 timer senere
   uden at have fået hjælp.

   Efter intet at have foretaget sig i ti-tolv år i træk for at
   rette op på sundhedsvæsnets mangler, har Chrborg
   nu en stor flok fugle på taget klar til at hjælpe danskere
   der er blevet ramt af kræft og andre sygdomme. En fin
   syv-års plan skal give mere tryghed fra 2030. Men
   foreløbig skal vi nøjes med aktiv dødshjælp som Mette,
   Lars og Jacob vil gå i gang med allerede fra 2024.

   Ialt er vi nu oppe på at mindst halvdelen af hvad vi
   danskere betaler i skatter og afgifter, fjolles væk. Vi
   er til grin hele vejen igennem.

 21. Bente Duffill

  Når vi importerer 50.000 muslimerske migranter, så får vi max 1.000 arbejdende (gadehandlere) og 49.000 forbrugere, så vi bliver endnu mere bagefter.

 22. Jonas Hansen

  DER Har du sgu fat i det hele! Gid mange vil læse og forstå 😉

 23. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

  ´
  DIGITAL GALSKAB

  EB netavis har nu, 18. sept., en ætsende beskrivelse af
  hvad der foregår på digitaliserings-områderne, hos Søren
  Brostrøms “Robustheds”-syltekrukke osv.

  Beviserne for at Danmark er en blanding af en
  bananstat og politisk galeanstalt hober sig op.

  Og det bliver værre og værre. Mængden af woke-isme,
  politisk humbug, feministisk blodtørst og knæfald for
  islamistiske grupper vokser og vokser. Sidste nyt er at
  man har bedt 22 islamiske lande fortælle hvad de mener
  der bør stå i loven der skal forbyde/ forhindre kritik af
  islamiseringen.

 24. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Selvom EB på flere punkter er en vulgær,
  dum og fjollet avis, har den ind i mellem virkelig gode
  artikler. F.eks. artiklen om de digitale amokløb som
  åndssvage politikere kaster sig ud i igen og igen. Der
  er også noget om Vs dumheder i 2002 og videre frem.
  Og der er noget om afskaffelse af kontanter, om
  hjemmerøvere og den voksende bandekriminalitet.
  Snaphanen og Hodja fortæller om hvordan politikerne
  er ved at smadre samfundet til ukendelighed.

 25. Hvor er vi på vej hen?

  Der er også en artikel på EBs netavis
  om en meget brutal og uhyggelig anholdelse af
  en uskyldig cyklist der skulle hente sine børn i
  en børnehave. Hårrejsende og utrolig behandling
  af en fredelig og harmløs borger.

  1. Træt

   Den fredelige og harmløse borger er en agendajournalist, der tidligere har kørt kampagner imod politiet. https://journalisten.dk/klagemyndigheder-oprorte-over-dr-dokumentar/

   Men jeg er splittet hvad det angår dhimmitiet

   1. Hvor er vi på vej hen?

    Der er nu en særdeles skarp kritik
    af socialdemokratiet og Mette på EBs netavis.

    Har “Træt” grund til at tro at det med peberspray
    i øjnene på en cyklist der er lagt ned på jorden,
    plus diverse spark, er en løgnehistorie? Eller
    mener “Træt” at hvis man har kritiseret politiet,
    er man hverken hverken fredelig eller harmløs,
    men fortjener en brutal behandling??

 26. Michael Andersen

  Danske Erhverv, sammen med dansk Industri og Lars Løkke Rasmussen, vil at vi importerer mere end 50.000 afrikanere fra Ghana, Tunesien og hvem der ellers har lyst til at komme.

  Et bud på den positive omfordeling:

  50K flere, køber ind og skaber omsætning i supermarkeder og detailkæder. Check +
  50K flere, driver priserne op på boligmarkedet. Check +

  Negativ omfordeling:

  50K flere, forringer sundhedsydelserne og udhuler folkeskolen. Check –
  50K flere, øger presset på politi, domstole og sagsbehandling. Check –
  50K flere, kræver sagsbehandling og administration. Check –
  50K flere, skaber yderligere multikultur. Check –

  Det er en dårlig forretning man har gang i. Præmissen holder, fordi lavt uddannet importeret arbejdskraft ikke skaber overskud.

  1. Tennisspilleren

   Nogen har på nettet fremsat en teori
   om at Lars Ulykke, dengang han for mange år siden,
   var på et ret langt ophold i Afghanistan, blev tilhænger
   af islamismen. Et foto viser ham sammen med stamme-
   folk. Han står iblandt dem udstyret med en kalasnikov
   eller en maskinpistol. Hans politik sidenhen tyder på
   at han er konvertit, mener nogle. Den er i hvert fald ikke
   dansk-venlig.

   Både Brian Mikkel og Ulykke er begejstrede for WHO,
   WEF og Klaus Schwab, ligesom Ida Auken, de radikale,
   Traktor Troels og diverse andre politikere fra V, K, LA,
   S og SF osv.

   50.000 flere asylanter/migranter plus sammenføring
   med onkler og tanter, fætre og kusiner, kan blive et
   skub til en hældende vogn. De 50.000 kan hurtigt blive
   til 100.000 eller flere.

   Bliver Brian og Lars-initiativet med de 50.000 evt. ikke
   til noget, er der dog trøst at hente for alle dem som
   mener at masseindvandring er berigende, fordi den
   sædvanlige sivende og snigende indvandring fortsætter,
   så der skal nok komme andre 50 eller 100 eller 200.000
   afrikanske og arabiske migranter ind, blot fra andre lande
   end dem som Brian og Lars har foreslået skulle have
   ekstra hjælp til at sende migranter nord på. De fleste
   migranter transporterer jo sig selv via fly, skibe, både,
   tog, færger, busser, biler eller cykler mv.

  2. Tennis-spilleren

   Nogen har på nettet fremsat en teori
   om at Lars Ulykke, dengang han for mange år siden,
   var på et ret langt ophold i Afghanistan, blev tilhænger
   af islamismen. Et foto viser ham sammen med stamme-
   folk. Han står iblandt dem udstyret med en kalasnikov
   eller en maskinpistol. Hans politik sidenhen tyder på
   at han er konvertit, mener nogle. Den er i hvert fald ikke
   dansk-venlig.

   Både Brian Mikkel og Ulykke er begejstrede for WHO,
   WEF og Klaus Schwab, ligesom Ida Auken, de radikale,
   Traktor Troels og diverse andre politikere fra V, K, LA,
   S og SF osv.

   50.000 flere asylanter/migranter plus sammenføring
   med onkler og tanter, fætre og kusiner, kan blive et
   skub til en hældende vogn. De 50.000 kan hurtigt blive
   til 100.000 eller flere.

   Bliver Brian og Lars-initiativet med de 50.000 evt. ikke
   til noget, er der dog trøst at hente for alle dem som
   mener at masseindvandring er berigende, fordi den
   sædvanlige sivende og snigende indvandring fortsætter,
   så der skal nok komme andre 50 eller 100 eller 200.000
   afrikanske og arabiske migranter ind, blot fra andre lande
   end dem som Brian og Lars har foreslået skulle have
   ekstra hjælp til at sende migranter nord på. De fleste
   migranter transporterer jo sig selv via fly, skibe, både,
   tog, færger, busser, biler eller cykler mv.

   (glemte evt. et tegn, men der er jo ingen grund til
   at sætte to ens kommentarer på)

   1. Karsten Lund

    @ Tennis-spilleren

    Vi må sandelig heller ikke glemme den vedvarende gøgeeffekt, som barnevognene udgør i dette land!

 27. Christianborgs politik er ved at være en en almindelig dødsårsag

  En INVASION af Europa og Danmark
  er i fuld gang. Med politikernes velsignelse. At
  det ender i kæmpekriminalitet, i utryghed alle steder,
  i ufrihed og velfærds-statens sammenbrud, i terror,
  folkeudskiftning og folkemord, er yderst sandsynligt.
  Sådan plejer masseindvandring at udvikle sig. Det
  er set i over 50 lande. Snaphanen og Hodja har mere
  om det.

 28. Michael Andersen

  Indvandringen kom og satte turbo på ødelæggelsen af sammenhængskraften. Teknologi og politisk sværmeri kom og tog livet af det nationale fællesskab.

  “Wananchi wanaolipa kodi wakabiliwa na uzembe”.

  Det er swahili for: Skattebetalende borgere mødes med inkompetence.

  Var det virkelig det, vi ville? Opløse folket og skabe verdens største misfoster af en velfærdsstat?

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Danmark er ved at blive til et KAOS-LAND
   præget af adskellige former for woke-isme og vanvid.

   F.eks. er både hospitaler, ambulancer, lægevagten,
   skadestuerne, kommunerne, regionerne og den sociale
   velfærd truet af sammenbrud pga. bureaukrati, tossede
   regler, digitalisering, nedskæringer og mangel på personale
   m.m.

   I flere kommuner kan man blive nødt til at nedlægge skoler
   og hospitaler fordi regeringen kræver store besparelser.

   En cyklist har været udsat for vold og spark ved en voldsom
   anholdelse, fordi han havde sin mobiltelefon i hånden, iflg.
   EB.

   Ejendomsvurderingerne er endt i kaos, rod og forvirring.

   Matriarkatet i Sverige er ved at ruinere landet. Det er cirka
   det samme i Danmark og Norge, iflg. Snaphanens nyeste
   artikler og kommentarer.

   1. Jette

    Den cyklist, var vist lidt hidsig….

    1. Tennis-spilleren

     Jette

     Iflg. vidner fik han sprøjtet peberspray
     i øjnene efter at han var lagt ned af
     flere betjente. Iflg. EB havde han ikke
     gjort noget, ud over at modsige betjenten
     som tilsyneladende havde gjort et stort
     nummer ud af ingenting. Læs selv på
     EBs netavis i går og i forgårs.

 29. Michael Andersen

  Det koster 2,3 mio. kr. i ren energi at erstatte 50.000 personers manuelle arbejdskraft.

  Der er ønske om 50.000 lavt uddannede indvandrere. Der er 1924 timer i et årsværk. Der er brug for 96,2 mio. timer. En tønde olie rummer energi svarende til 25.000 timers manuelt arbejde. Omregnet kan energien fra 96,2 mio. timer modsvares af 3848 tønder olie, der i alt koster ca. 2,3 mio. kroner om året.

  Samfundsøkonomisk giver det god mening at vælge løsningen til 2,3 mio, samt flere robotter og mere automatisering, altså ingen indvandring.

  Indvandring er ikke vejen frem, hvorfor tror regeringen, industri og erhverv, at det er?

  1. Niels Poulsen

   “En tønde olie rummer energi svarende til 25.000 timers manuelt arbejde.”

   Hvor mange liter olie skal der til at skifte ble på en dement plejehjemsbeboer?

   Hvor sidder forbrændingsmotoren og udstødningsrøret på en robot?

   Hvordan forklarer man over for de pårørende, at plejehjemsbeboerne dør af kulilteforgiftning?

 30. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

  ´
  INVASIONEN AF VESTEN SKER MED MAGTENS VELSIGNELSE
  (Artikel hos Snaphanen)

  En flodbølge af migranter skyller nu ind i Europa, Danmark
  og USA. Det er hvad de røde globalister, Ursula, Ylva,
  Biden, Pelosi, Mette, Lars og Jacob har gang i. En tsunami,
  en syndflod, en kæmpeoversvømmelse er på vej ind i Vesten.
  Hertil kommer hvad WEF, WHO, Klaus Schwab og Fauci har
  af uhyggelige planer. Oveni igen kommer co2-vanviddet.
  Samt krigen i Europa som koster EU og skatteborgerne den
  ene milliard efter den anden.

  For millioner og atter millioner af Vestens borgere kan den
  politiske galskab meget nemt ende i fattigdom, diktatur,
  brutal undertrykkelse og blodige mareridt. Når først
  demokratiet, ytringsfriheden og folkehjemmet er væk,
  kan det være væk for evigt. For hvis evighedsturisterne
  får lov til at overtage Vestens lande, kan det blive umuligt
  at vinde dem tilbage.

  Se artiklen og kommentaren som forklarer hvordan
  Matriarkater… og politik-kvinder som frau Mærkelig,
  Ursula, Ylva og Pelosi osv., med støtte fra korrupte
  og feminiserede mænd, kører økonomien, kulturen,
  velfærden, folkesundheden, freden, friheden og
  sikkerheden i sænk i Sverige, Danmark, Tyskland,
  Norge, Finland, Belgien og Italien, Canada og USA.
  Matriarkatet har smadret økonomien og freden i
  Sverige, og Danmark kan blive det næste land der
  får samme skæbne.

 31. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Pas på – !!!

  Massemedierne DR, TV2, Ekstrabladet, BT,
  Berlingske, Politiken og JydskeVestkysten osv.
  svigter deres publikum når de fortier hvad der
  foregår af lyssky ting i WEF, WHO, Pfizer og
  Sundheds-styrelsen mv. Kun netaviserne
  Hodja, Snaphanen, Redacted, TwitterX og
  Youtube advarer om de livsfarlige bivirkninger
  af Pfizers heksebryg som de kalder corona-
  og covid-vacciner.

  Over 100 læger advarer nu om at man løber en
  betydelig risiko ved at få et Pfizer eller Moderna
  stik i skulderen/armen.

  1. Niels Poulsen

   Pfizer og Moderna lever af at sælge vacciner. Hvorfor i alverden skulle de fremstille vacciner, som tager livet af de vaccinerede, og dermed reducere deres fremtidige profit? Det er nok verdens dårligste forretningsstrategi at dræbe ens kunder.

   Det danske sundhedsvæsen var hårdt ramt under covid-pandemien. Smittetallene var høje, mange danskere blev indlagt, nogle lagt i respirator. I dag lever nogle stadigvæk med alvorlige følgevirkninger efter sygdommen.

   Det var først, da danskerne begyndte at blive vaccineret, at smitten begyndte at falde. Covid-vaccinerne var gamechangeren, som medførte, at danskerne opnåede flokimmunitet.

   Vaccinemodstanderne kørte på frihjul.

   1. Sundhedspolitik eller folkemorderisk politik?

    Der synes at være et par store
    teoretikere på spil herinde. Den ene teoretiker
    omregner fysisk arbejde til hvor megen energi
    der kan være i en tønde med olie. Det suppleres
    med et ønske om flere robotter, flere automater
    og mere digitalisering, selvom Aamund har påvist
    at uden masseindvandringen ville der ikke være
    mangel på arbejdskraft, og heller ingen mangel
    på penge. Og uden den politisk skabte energi-
    “krise” ville der heller ingen mangel være på
    energi.

    Den anden teroretiker, NP, mener at politik altid
    er logisk, og at typer som Bill Gates, Soros, Biden,
    Klaus Schwab, Fauci, Nancy Pelosi og chefen
    for Pfizer osv. altid er fornuftige, logiske og konsekvente.
    Af verdenshistorien, af vanviddet i Rusland, Tyskland,
    Iran og Sverige har NP intet lært. Af meningsløse og
    skingrende sindssyge massakrer, massemord og folke-
    drab har NP heller intet lært. Og NP er helt sikker på
    at alle de læger, virologer, forskere, eksperter og
    pårørende samt Nobélpris-modtagere der har
    advaret om at Pfizers produkter har mange farlige
    og skadelige bivirkninger, tager fuldstændig fejl,
    for NP har nemlig hørt fra Søren Brostrøm og Mette
    at “vaccine”-stikkene er sunde, gavnlige og nødvendige,
    og at selv små børn har brug for dem.

    NP har nok heller ikke sat sig ind i hvad WEF og WHO
    står for, for ligesom HP og PS har han besluttet at han
    aldrig vil nedlade sig til at se på de oplysninger som
    bringes frem af Youtube, Elon Musk “X” kanalen eller
    Hodjas blog osv. Derfor er der ingen falske pandemier,
    ingen hårdkogte eller forrykte magtmennesker, og
    bestemt ingen former for skruppelløs grådighed i
    visse koncerner, industrier, partier eller “tænketanke”.
    Det er iflg. NP kun “konspirations-teoretikere” der tror
    på at der findes mafiaer og magtkoncentrationer der
    er uden samvittighed og uden empati.

    Når NP vil belære os andre om alt muligt, holder han
    sig til hvad DR, TV2 og Politiken “oplyser” ham. I de
    medier er journalisterne jo så sandhedskærlige at
    alt hvad de lægger frem, er guddommelige sandheder.
    Hvad over 100 læger oplyser skal man bare ignorere,
    for tilsammen når de jo ikke Brostrøm til sokkeholderne.

    1. Michael Andersen

     Vi er for tiden langt fra det geniale.

     Der er ideen om import af lavt uddannede afrikanere, der skal have it-kørekort og sosu-uddannelser, så er DK’s problemer løst. Problemet er at multikultur skaber komplekse problemer som fremtidige regeringer ikke løser.

     Vi har en kultur, hvor man passer sit, går på arbejde og undlader at lægge andre til last. Den kultur er både rigtig og forkert i multikulturen.

     Hvis flere skal lave ingenting, er der brug for mere innovation, mere automatisering, flere robotter og mere billig energi, samt dygtigere lærere, bedre skoler og suveræne universiteter og læreanstalter.

     Det geniale er enkelt med enkle løsninger.

  2. Henrik Pedersen

   Hr./Fru/Fr./Tusindkøn “Virologer advarer mod Pfizer og Moderna” lider formentlig af fremskreden kuppelkatar, netop fordi han/hun/den/multikøn ikke har ladet sig vaccinere.

   Staklen abonnerer derfor på diverse uvidenskabelige teorier og ammestuesnak historier, som ikke har nogen gang i virkeligheden.

   Selv herude på heden, hvor sandsynligheden for smitte er mindst, har jeg selvfølgelig meldt mig til vaccination mod influenza og corona, som jeg også har gjort det i de forgangne år. Heldigvis/desværre er der så mange hedebeboere, der har tilmeldt sig, så der er over en måneds ventetid på at få de livsgivende stik.

   Imens blomstrer lyngen herude på heden, og bierne har travlt med at samle nektar/honning. Og sommerfuglene flakser rundt og får formentlig også deres del.

   Livet i Danmark er vidunderligt, og jeg frydes over hver eneste dag, der er mig givet af vor skaber i dette herlige land.

   Skulle jeg blive syg, har vi heldigvis et superbt sundhedsvæsen, der beredvilligt søger for, at jeg atter kan bevæge mig rundt på heden i den herlig danske natur.

 32. Klavs Heldorf

  Grundstenen i international u-lands hjælp har været uddannelse. Det giver god mening, men nu siger vi haps, lad os få fat i Afrikas nye Know How for at vi skal kunne bevare vores velfærds samfund.

  Det hænger ikke sammen.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *