INGEN ENDE PÅ MIGRANTSPIRALEN

FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) har netop publiceret en rapport, der afslører, at alene i år til dato er der ankommet 160 000 illegale migranter til Europa, og tilstrømningen stiger stærkt uge for uge. Det er ikke mere personer fra Syrien og Afghanistan, der topper listen, men vandrende mennesker fra Tunesien, Egypten, Bangladesh og Elfenbenskysten, altså lande der ikke er ramt af hverken krig eller borgerkrig. Nyheden om det europæiske slaraffenland, der modtager hvem som helst og finder sig i alt, må have bredt sig til andre ikke-krigsførende lande, idet et stigende antal illegale migranter nu kommer fra Venezuela, Colombia, Tyrkiet og Pakistan. The European Agency for Asylum vurderer, at hvis tendensen fortsætter året ud, kan vi i Europa forvente mere end en million ulovlige migranter inden jul.

Efter de gældende konventioner er det kun omkring 40 procent af migranterne, der får tildelt asyl. 60 procent bliver således bedt om at rejse hjem. Det gør de bare ikke, da de ved, at de europæiske værtslande ikke tvangshjemsender dem. I stedet siver de ind i samfundet som permanent illegale, men tålte migranter, der i Nordeuropa ender på overførselsindkomst og i Sydeuropa, hvor de får sort arbejde med at plukke tomater, høste vin og oliven. Det er meget få afviste asylansøgere, der sendes hjem under bevogtning. Dels fordi deres egne lande nægter at modtage dem dels fordi, det er dyrt at flyve 20 afviste asylanter tilbage ledsaget af lige så mange politifolk.

 Situationen er derfor den, at medierne nok beretter om den brusende flod af migranter ind i Europa, men maner til besindighed, hjerterum og respekt for konventionerne. Politikerne hælder vand ud af ørerne, trækker på skuldrene og henviser til konventionerne. I EU’s Ministerråd drøfter statscheferne problemerne. Ingen kommer med en løsning. Så ser de på hinanden og beslutter snart at mødes igen. Det gør de så. Der vedtages en resolution, der fordømmer Viktor Orban, som med sin sunde fornuft har valgt et totalt stop for ulovlig indvandring fra islamiske lande. Det kunne de enkelte EU-lande også godt tænke sig at gøre, men det tør de ikke. Man ville jo af det europæiske fællesskab blive beskyldt for islamofobi, hvilket i Danmark nu koster to år i skyggen. Så vi fortsætter med at lade stå til og håbe på, at problemet ender med at gå væk af sig selv.

Men der er jo en løsning, der kan standse den illegale migrantlavine. Det bliver ikke en model, der er groet i EU’s golde have, da EU er syltet ind i FN’s holdninger og værdigrundlag. FN er i dag domineret af totalitære, islamiske stater, der arbejder målbevidst på at øge den muslimske befolkningsandel i de europæiske lande. Den islamiske samarbejdsorganisation OIC har siden 1979 bestræbt sig på at etablere en dominerende politisk indflydelse, der beskytter den islamiske ideologi mod kritik og krav om reformer. Dette mål er de facto opnået i en række europæiske lande, men nu også formelt i Danmark, hvor ’utilbørlig’ behandling af islams personkult, samfundssystem og tro bliver forbudt og strafbart.

En frivillig koalition af europæiske lande deklarerer et totalt stop for illegal indvandring. Alle migranter sendes tilbage til udslusningslandene i Nordafrika og Mellemøsten, der straffes med stop for udviklingsbistand, investeringer og rammes af en række økonomiske og kommercielle sanktioner, hvis de nægter at stoppe menneskesmuglerne. Til gengæld for samarbejdet skal de motiveres med løfte om rundhåndede europæiske investeringer i særlig infrastruktur og uddannelse, der jo er forudsætningen for fremtidig velstand. De forkølede og halvhjertede forsøg på at oprette modtagecentre i Rwanda og andre afrikanske lande afløses af projekter, der gør det økonomisk attraktivt for disse lande at huse centrene. De skal tilbydes profitable indkomster for leje af land og bygninger. De skal tilbydes et omfattende beskæftigelsesprogram, der giver fast, vellønnet arbejde til lokale læger, sygeplejersker, køkkenpersonale, vagtmandskab, pædagoger, transportpersonel og håndværkere, der er tilknyttet centrene. For det nye værtsland skal modtagecentrene være en god forretning. Ellers kommer projektet ikke til at flyve. Og for de europæiske lande vil det under alle omstændigheder være billigere at drive en række modtagecentre i stedet for som i dag at have millioner af illegale indvandrere på livslang offentlig forsørgelse.

Denne løsningspakke kunne kombineres med den schweiziske model, hvor herværende migranter ikke får fornyet deres opholdstilladelse, hvis de i en længere periode ikke vil eller kan få sig et arbejde. Dette vil virke afskrækkende på de mange illegale migranter, der er uden faglige kompetencer, og som i deres hjemlande har ernæret sig som daglejere, gadesælgere eller ved plat og kriminalitet. Ingen hænder, ingen kage.

Det er helt afgørende for denne løsning, at den gennemføres helt uden om EU’s og FN’s dræbende bureaukrati og konventionsimperialisme.  Dette kræver en hel del civil courage hos den koalition af europæiske lande, der vil være med til at bringe den illegale indvandring til ophør. Det mod har de ikke i dag, men en uafvendelig katastrofe venter lige om hjørnet på os og vores efterkommere, hvis vi ikke tager os sammen og beskytter vores befolkninger, vores demokrati og vores kultur. Kommende generationer vil forbande os, hvis vi svigter.

131 Thoughts to “INGEN ENDE PÅ MIGRANTSPIRALEN”

 1. Morten Dreyer

  Godt skrevet

  Et væld af gode idéer.

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Fornuftige og konstruktive forslag,
   men på Christiansborg og i EU er der ikke skygge
   af vilje til at beskytte europæerne mod den enorme
   og altødelæggende invasions-katastrofe, som kan ruinere
   og udslette Europa. Det er kun et spørgsmål om kort tid,
   inden vores fred, kultur og civilisation er væk, hvis den
   ubegrænsede indstrømning fortsætter og accelereres.

   I 25 år har Frontex være et blufnummer, en narresut. EU
   er direkte tilhænger af at fylde EU-landene med afrikanere
   og arabere, og Danmark der betragtes som et svagt og
   medløbende land, mener man bør modtage 10-15
   millioner berigere. Det er en forrykt idé som S, V, M, R,
   LA, SF og EL er helt med på. Både Mette, Jacob og Lars
   Quisling går ind for radikal politik, masseindvandring og
   folkeudskiftning. Og de støttes af mange andre politikere.
   Danmark er derfor inde i en dødsspiral som næsten kun
   kan ende med nationens, folkehjemmets og fædrelandets
   afskaffelse og udslettelse. Og det danske folk vil antagelig
   få samme skæbne som armenerne, svenskerne og de
   polske jøder mv.

   1. 179 KLOGE VENNER OG ALLIEREDE, ELLER 179 TOSSER OG BØDLER?

    Heller ikke i den brede danske befolkning
    synes der at være skygge af vilje til at bevare
    landet. Man er sunket ned i apati og naivitet,
    stoler på partierne og medierne, og forstår ikke
    hvad der er ved at ske, og når der hverken er
    vilje eller forståelse, bliver alle handlinger jo
    meget kortsynede.

    1. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

     I 1657-1660 og igen i 1864 og 1940-1945
     var Danmark virkelig i knibe. Hver gang pga.
     magthaveres fejltagelser og dumheder. Som
     tusinder af danskere betalte for med liv og helbred.
     Men Danmark blev ikke udslettet, selvom det var
     tæt på. Læs selv om stormen på København,
     om den indvandring der førte til krig i 1848 og
     1864, og om de radikales forræderier før 1940.

     Nu her i 2023 er en ny krise på vej. Og det er nok
     den værste og farligste krise i vor 3000 år lange
     historie. En krise der skyldes en helt utrolig og
     ufattelig kortsynethed hos magthavere/politikere.
     Eller en total mangel på moral.

     Uvidenhed om hvad der foregår, gør danskerne
     meget sårbare. Viden er styrke der forebygger
     mange former for modgang, ulykke, og uheld.
     Derfor er det klogt at følge med i de seriøse og
     ærlige oplysninger som Aamund, Snaphanen,
     Hodjas blog, Youtube og TwitterX leverer.

     Vanvittige angreb på danskernes økonomi,
     frihed, familieliv og borgerrettigheder er under
     forberedelse. Der planlægges hårde slag mod
     alt med kultur, velfærd, sundhed, fred og den
     enkelte danskers sikkerhed, livskvalitet og helbred.
     Læs om WHO og WEF, Fauci og Klaus Schwab.

     Det danske folks fremtid risikerer at blive
     smadret fuldstændig. Ja, hele det danske folks fremtidsperspektiv er nu det mest dystre og
     skumle nogensinde.

     I gamle dage var magthaverne trods alt
     interesserede i at bevare riget og folket.
     Det er de ikke længere. De er komplet
     ligeglade med begge dele. Det eneste der
     tæller er penge og karriere. Det er krystalklart
     at se for enhver der ser efter. Der er ikke den
     værdi man ikke sælger ud af. Derfor er vores
     samfund i opløsning, under nedlukning, i et
     forfald der ligner Romerrigets undergang til
     forveksling. Dengang var det uduelighed,
     korruption og forræderi som banede vej
     for den store undergang.

     Som Aamund skriver, er vi på vej ind i en
     uafvendelig katastrofe, hvis vi ikke tager os
     sammen. Og hvis katastrofen kommer… (dens
     forløbere er her nu, og mange er allerede ofre
     for statslig mishandling, svigt og uduelighed eller unødvendig, meningsløs og alt for tidlig død)

     bliver det den sidste og altafgørende katastrofe:

     alt det der er vores vil blive taget fra os,
     og fremtiden vil ikke blive ret meget andet
     end vanvid, løgn, fattigdom, terror, rædsel,
     kaos, sygdom, mord og død. Og det danske
     folkehjem vil blive udslettet for evigt.

     1. Wiens redning skete 1683

      Et par citater
      fra Snaphanen om tidens politiske “visdom”:

      Grænseløs indvandring

      grænseløst antal nye køn

      grænseløse eksperimenter
      med genvacciner

      grænseløs klimafrygt i hovederne
      på vores små uskyldige børn

      grænseløse lande – på nær
      Ukraine selvfølgelig

     2. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

      Kommentar til “Klimakejseren er
      splitternøgen” (hos snaphanen)
      Man kan måske også tale om en
      mening om Borgens samlede politik:

      “Pointen er vel at borgerne skal styres rundt
      af disse “kriser”, om det så er klima, corona
      eller andet politisk gøgl.

      Som hovedløse høns skal danskerne løbe
      spidsrod imellem politikernes valg af “kriser”, druknes i direktiver og konven- tioner, malkes økonomisk til de falder døde
      ud af hamsterhjulet eller ned af pinden.

 2. Espen Kehler

  A day late – a dollar short

  Det er ikke den enkelte, det er antallet, der er problemet. Så måske er det allerede forsent.

  1. Træt

   Både den enkelte, dybt ubehagelige, velfærdsmigrant og antallet af dem, er problematiske.

   1. Fra velfærdsstat til terrorstat

    Kommunisme og feminisme
    har dræbt over en million danskere.
    Og nu er de røde ved at afskaffe
    vores velfærd og fremtid.

    Det siges tit af politikerne at vi mangler arbejdskraft.
    Det er løgn. Der er masser af arbejdskraft, men
    hundredtusinder af de arbejdende danskere er
    blevet placeret i bureaukratier hvor de sidder og
    nusser med at administrere ord og tal, regler og
    papirark. Men noget nyttigt udretter de sjældent.
    F.eks. går tusindvis af timer med at administrere
    arbejdsløse og kontanthjælps-modtagere. Før i
    tiden klarede fagforeningerne på en enkel og
    u-bureaukratisk måde dagpengene, og man lod
    de arbejdsløse selv finde ud af det meste. Der var
    også sygekasser og opsparingsordninger som
    arbejdede uden millioner af regler. Nu har man
    systemer der fastholder arbejdsløse i afmagt
    og arbejdsløshed, plus ordninger der pisser på
    de syge, de gamle, de nedslidte og voldsofrene.
    Andre systemer tyranniserer folk. (jobcentrene
    og skilsmisse-bureaukratiet)

    Alt skal helst være så kompliceret som muligt. Og
    hvis folk hellere vil bo meget billigt og primitivt, for
    at kunne spare op til at starte en virksomhed,
    forhindres det af snærende og åndssvage regler.
    I det hele taget behandles iværksættere og små
    virksomheder særdeles dårligt, som påvist af
    Rossmann og andre. Noget der har skadet
    nationens økonomi. Mange milliarder er gået tabt.

    Noget af den arbejdskraft der mangler i
    sundhedsvæsnet, har man selv jaget bort med
    politiske dumheder.

    Og den helt grundlæggende årsag til at der mangler
    arbejdskraft er at man med kommunistisk og radikal
    politik har slået over en million danske babyer ihjel,
    fordi kvindesagskvinderne og feministerne betragtede
    dem som ubekvemme. Oveni har de røde sørget for
    en familiepolitik der opløste og splittede så mange
    familier som muligt.

    I de senere år er marxistisk politik også begyndte
    at sprede død blandt voksne danskere, unge som ældre.

 3. Michael Andersen

  Tak

  Må man tilføje ideen om at modtagecentrene også bliver uddannelses og dannelsescentre?

  Overordnet har jeg svært ved at se mening med, at vi regeres af politikere som ikke kan lide Danmark og danskerne.

  1. Michael Andersen

   Hr. Aamund beskriver en klog løsning. Her er et bud på hvad vi er oppe mod.

   Forfatteren Angela Nagle fortæller i et nyt interview med Tucker Carlson, at katastrofen med åbne grænser, er venstrefløjens utopiske oprør mod gamle traditioner.

   Venstrefløjen mener, at vi har ødelagt de gode gamle samfund og erstattet dem af ond og udbyttende kapitalisme baseret på forbrugerisme. Derfor er tanken at enhver ødelæggelse er berettiget, bare forbrugerismen slås i stykker.
   Intet er helligt hos venstrefløjen, intet af den gamle moral må overleve og derfor retfærdiggør det brugen af ethvert pengebeløb, skatter og gældssætning.

   Selvom det er den amerikanske venstrefløj der omtales, kan det mærkes at afstanden over Atlanten til EU er skrumpet betydeligt. Venstrefløjens dobbeltmoral afsløres af, at penge og magt hos institutionerne skal overføres til dem selv.

   Utopier bør ikke have nogen gang på jord. Ingen!.

   Open Border Disaster | Tucker Carlson Today (Full episode)
   Rumble

   1. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

    MA: Det er nok mere præcist at sige
    at de røde marxister og fascister ønsker at ødelægge
    enhver form for civilisation. Og de har aldrig ment at
    der var nogle “gode gamle dage”. Nej, uha da, for i
    gamle dage, for 40-70 år siden, var mænd jo stadig
    mænd, familierne var endnu intakte, børnene var
    endnu ikke statens ejendom, de var endnu ikke
    hjernevaskede, een indtægt var nok til at forsørge en
    familie, en isvaffel med flødeskum kunne købes for 25
    øre, et hus kostede meget lidt, skatte-systemet var
    enkelt og rimeligt, og sundhedsvæsnet var i verdensklasse.

    Ak, ja, mændene var endnu ikke feminiserede, der
    var stadig kun to køn, man behøvede ikke låse sine
    døre, der var ingen verdensrekorder i skilsmisser,
    bureaukrati og skattetryk, og folk blev ikke fyldt med
    løgne om klimaet, vacciner”, el-biler og EU. Og der var
    ingen moms og ingen masseindvandring. En frygtelig tid.

    Det er alt det som venstrefløjen vil redde os fra, få os
    væk fra. Og på grund af deres grænseløse godhed vil
    de samtidig redde hele verden. Det kræver at endnu
    flere kolde hænder ansættes i godheds-industrien
    og i kommunerne osv.

    Hvad de røde og de radikale ønsker
    er milliarder af kroner sendt ud til 75 forskellige lande
    i Afrika og Asien, ned til EU, ned til Nato og Ukraine. Og
    så er der kampen mod co2; den “grønne” omstilling,
    smadringen af landbruget, middelklassen, familierne,
    butikker og mindre virksomheder. Og der skal også
    købes Pfizer kemikalier. Det koster altsammen.

    Det er derfor de røde er nødt til at skære ned på
    sundhed, velfærd, skoler, busruter og 500 andre
    ting. Og lægge nye afgifter på alt muligt.

    Og for at sikre ro og orden, ønsker de et 1984-tankepoliti,
    et kortsystem der afskaffer kontanter, og en total digitali-
    sering af samfundet, plus road-pricing og mange andre
    former for overvågning. Det lyder da rimeligt, for når
    borgerne er til for staten, er staten jo nødt til at have
    styr på borgerne. Hvad de forlængst har indset i Kina
    og Nordkorea.

    .

    .

    Se hvad PragerU oplyser om el-biler, vindmøller,
    familiepolitik, co2, kønsforvirring og meget andet.

 4. Henrik Wegmann

  Man kan naturligvis hverken appellere til sund fornuft eller logik for at løse det monumentale immigrationsproblem, som hele den (indtil videre) velhavende, vestlige verden står midt i.

  En uskøn blanding af socialister, globalister og opportunistiske medløbere (langt de fleste), arbejder målrettet for at fylde Europa op med voldelige analfabeter fra Afrika og Mellemøsten. Med en bred befolkning i Danmark og resten af Europa, som lever deres liv i apati – og vild med dans for resten af pengene – har disse kræfter let spil.

  1. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

   .

   Det ser ud som om vi regeres af sinker.
   De nyeste eksempler på politisk tåbelighed er det med
   ejendomsbeskatningen og det med bandepakke fire.
   Se EBs netavis igår torsdag den 14-9, om det vanvids-
   cirkus der er opstået. Og bandepakken vil kun få
   rets- og fængselsvæsnet til at bryde endnu mere sammen,
   så i praksis vil vold og mord blot fortsætte i ca. samme omfang.

   Hvorfor har politikerne så travlt med at digitalisere og lave
   om på alting? Hvorfor denne uafbrudte kæde af skandaler?
   Hvorfor producerer man kaos, lappeløsninger, fiaskoer,
   IT-nedbrud og håbløse meningsløse projekter igen og igen
   og igen? Hvorfor reparerer man på noget der ikke er i stykker,
   hvorfor optræder man som om man er klogere end land-
   mænd, teknologi-eksperter og Vorherre selv, hvorfor ned-
   river man tusindvis af boligblokke, skoler, hospitaler, hvor-
   for afskaffes busruter og velfungerende ordninger, osv.

   Alt tyder på at vi regeres af politikere som ikke aner hvad
   de har med at gøre, altså sinker. De kæfter op i tide og
   utide, men skaber kaos, skandaler og ulykker omkring sig.

 5. Karl Martell

  Du kommer med masser af gode forslag, men ingen af dem kommer til at blive udført. Mette vi være NATO’s generalsekretær og Løkke vil have et topjob i EU. og det vil ikke være muligt, hvis de lukker grænsen som f.eks Ungarn! Det er jo ikke Victor Orban, der står forrest i køen til disse jobs.
  Desuden har Danmark det med søvngængeragtigt, at følge Sverige, så uanset hvor meget indvandringen ødelægger Sverige, så skal vi gøre som storebror, sådan er det. Og det uanset at vi kan se bandeuvæsnet langsomt, men sikkert, kryber over broen.
  Nu mangler vi så arbejdskraft, hvilket er underligt med så mange på overførselsindkomst, men nu vil Lars Løkke så have ghanesere og gud hjælpe mig tunesere til Danmark for at arbejde. Man kan ikke lade være med at spørge om han er dum eller er han i virkeligheden bare kynisk?
  Det var måske ikke lige Ghana og Tunesien, der ville være mit førstevalg!
  Så skulle man forvente at journalister stillede kritiske spørgsmål, men nej.
  De er enige med Løkke. De bor naturligvis også alle sammen i Absalonsgade på Vesterbro og så kan man kun være globalist. Det er virkelig håbløst, med en bestemmende klasse, der lider af selvmordstanker. Der findes nok kun en løsning og det er at lade alle migranterne slå sig ned som naboer til politikere og journalister, helt som New York, hvor republikanerne kanaliserer de kriminelle migranter hen hvor demokraterne bor, det får dem til at vende på en tallerken. Bare en tanke!

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   Ja, indtil nu har politikerne haft
   heldet med sig, og kun få af dem har været udsat for
   ubehageligheder, bl.a. pga. politibeskyttelse og livvagter.
   Det er jo mere de almindelige danskere der overfaldes,
   trues, rammes af vanvidskørsel, nedskæringer, svindel,
   knivstik, tyverier, hjemmerøvere og påsatte brande m.m.

   Hvis man læser Nordisk Kriminal-reportage og andre bøger
   om vold, mord og bedrageri osv., vil man opdage at der
   findes mennesker som er helt uden samvittighed og empati.
   De er 100% psykopater, og er i stand til at begå forbrydelser
   så ækle, hæslige og hensynsløse at man tror det er løgn.

   Man kan også studere politikere som Lenin, Stalin, Mao,
   Pol Pot, Ceaucesko… og man vil se at hyldede og tilbedte
   ledere kan være rene monstre og uhyrer. Andre igen
   har især været stupide idioter. Den sidste slags vrimler
   det med.

 6. Ideer

  Der er ingen (0, zero) flygtninge, der opfylder FN definitionen = personligt politisk forfulgt i hjemlandet og ikke ankommet til DK via tredjeland.
  De er alle pr definition turister, der søger asyl.
  Der i dag formodentlig 15 % migranter i kongeriget og andelen er stigende. Vælgerne har i ½ hundrede år valgt folketing, der ikke vil stoppe denne vækst. Sådan ligger landet. “Lev med det!” 🙂

  1. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

   Der bor ca. seks millioner mennesker i dagens Danmark.
   Deraf er ca. 1½ million evighedsturister. Altså 4½ million
   danskere. Migranterne her er altså oppe på at være 1:3
   i forhold til danskerne. Så er der ikke langt til 1 til 2 og
   1 til 1. For indvandringen speedes op af EU og regeringen
   S, V og M.

   For mange danskere kan der nemt komme til at ske barske
   og voldsomme ting i nær fremtid.

   1. Ideer

    Ja, der er mange, der er naturaliserede danskere. De tæller som andre danskere i befolknings statistikken.

    1. Ideer

     Naturaliseret. En indført eller nyindvandret art er naturaliseret, når den har etableret levedygtige populationer i én eller flere nicher i det nye område 🙂
     (Wikipedia)

 7. Ideer

  Måske er begyndelsen til ‘den nye verdensorden’, vi ser i dag.
  Den, der blev spået vil opstå efter afslutningen af den kolde krig og kommunismens, jerntæppets og murens fald? Migration og demografi er skæbnen, der bringer den ny verdensorden, som vi endnu ikke kan se. Hvad skal vi gøre?

  1. Tennis-spilleren

   Når de fremmede migranter nu
   udgør 33% i forhold til danskerne, er det nok på tide
   at koncentrere sig om Danmarks problemer. Som snart
   kan gøre kål på os allesammen, hvis vi ikke finder løsninger.
   De mange massakrer og blodbade i udlandet hvor kultur-
   fremmede er trængt frem, må da give stof til eftertanke.

 8. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

  Tre ministre, Mette, Lars og Jacob er
  nu på landsturné for at gøre sig populære.
  Ved at snakke om at Lars er morgensur,
  Mettes kostvaner og Jacobs genkomst mv.
  Men den slags småsnak kan man jo ikke
  bruge til ret meget.

  Og så er der skrap CENSUR på spørgsmål
  fra salen. Man må kun spørge via en sms,
  så kritik og opklarende spørgsmål kan
  frasorteres. Men så er det hele jo ikke
  noget med demokrati, men noget med at
  holde borgerne for nar.

  Også DR bluffer og censurerer. I dag mandag
  har der været debat i P1. Her blev den haglstorm
  af sparekrav som regner ned over kommunerne,
  bortforklaret med at det var inflationen, de ældre
  og de syge der var skyld i nedskæringer af velfærd
  og sundhed. Ikke eet ord om de massevis af
  milliarder af kroner der fjolles væk på co2 hysteri,
  indvandring, bureaukrati, kolde hænder og
  luksus- og prestige projekter.

  Der var også et par politikere med som stædigt
  påstod at der i de senere år var sørget for bedre
  velfærd, bedre sundhed og mere tryghed. Det er
  løgn. Hele landet hærges af skolelukninger, ned-
  rivning af boligblokke, hospitalsskandaler, fem-
  doblet kriminalitet, skilsmisser, nye afgifter, ned-
  skæringer….

  samt klima-idioti, corona-vanvid og radikale
  angreb på familier, firmaer, boligejere,
  landbruget, forbrugerne samt middelklassen.
  Hertil fortsat folkeudskiftning osv. Det er ret
  indlysende at vores demokrati er tæt på kollaps.

  Som folkeoplyser er DR en stor fiasko. Det meste
  af sendetiden bruges på bluff og vildledning.

 9. Niels O

  116000 ud af 750 mill. mennesker i Europa.

  Det’ noget værre noget.

 10. Michael Andersen

  Inspireret af Niels O 11/09/2023 at 12:00 og Ideer 11/09/2023 at 06:43.

  Danmarks Statistik viste i 1997 at indvandringen kostede samfundet 30 milliarder kroner om året, selvom de Radikale påstod at beløbet kun var 10 milliarder. Rapporten fra finansministeren viste at indvandrere og deres efterkommere i 2014 kostede statskassen 28 milliarder kroner.

  Et bud på de samlede udgifter igennem 26 år, kan være (26×30), altså i omegnen af 780 milliarder kroner. Dog kan vi ikke vide det med sikkerhed for fakta er ubehagelige rent politisk, fordi det er vedtaget, at indvandring SKAL være berigende.

  Oven i udgifterne kommer:

  Udlændingeloven
  Lov om integration af udlændinge i Danmark
  Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
  Lov om etnisk ligebehandling
  Lov om integrationsgrunduddannelse
  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  Lov om en aktiv socialpolitik
  Knivloven
  Lov om vanvidsbilisme
  Lov om visitationszoner
  Lov om overvågning (TV-overvågningsloven).

  Samt et uoverskueligt antal af bekendtgørelser.

  Undskyldningerne for indvandringens lyksaligheder er brugt op og et sikkert tegn er, at kommunernes budgetter falder fra hinanden.

  Hvad skal vi gøre, spørger nogle?

  Politik bør være for alle, derfor er løsningen at melde sig ind i en vælgerforening, for at gøre en forskel.

  1. Karl Martell

   For lige at sætte tingene på plads, udgifter til indvandring, til efterkommere og til efterkommeres efterkommere er langt større end det de 30 mia. kroner.
   Alle offentlige udgifter angives som bruttoudgifter, altså man trækker f.eks ikke skattebetalinger fra forsvarets ansatte fra i forsvarsudgifterne. Sådan gør vi med sundhedsudgifterne, ældreforsorgen, undervisningsudgifterne kort sagt alle offentlige udgifter – Undtagen udgifterne til indvandere og deres efterkommere, her trækkes indvandrenes skatteindbetaling fra i udgiften, altså opgives det, som det eneste, som en nettoudgift. På den måde virker beløbet mindre uspiseligt for de hårdt plagede skatteydere. Derud over er ikke alle udgifter medregnet, f.eks er udgifterne til kriminalforsorgen ikke regnet med og her fylder indvandrene og deres efterkommere som bekendt en del.
   Når vi taler om indvandere og deres efterkommere, så bliver man let dansk statsborger, man behøver bare at have den danske statsborger Fatima som mor, og så fætter Muhammed importeret fra et eller andet sted i Mellemøsten som far, og uden overhovet at kunne tale dansk, så figurerer man pludselig som etnisk dansker helt på linje med os, der har rødder tilbage i vikingetiden. På den måde er antallet af indvandere utroværdigt, og udgiften til lille Ali figurerer ikke som udgifter til indvandere. Om man vil kalde det fup og snyd er naturligvis et spørgsmål om politisk ståsted.

   1. Sandhed er bedre end løgn

    Martell har ret, de virkelige udgifter
    overstiger langt de officielle tal. DKs statistik har
    ikke vist noget i 1997, og finansministeriet har
    ikke påvist noget i 2014. Man påstår alt muligt,
    men det er ikke det samme som at påvise noget.
    Mit gæt er at en indvandrer i snit koster mindst
    100.000 kr. pr. år (husleje, forsørgelse osv.) Det
    er så en udgift på mindst 100 milliarder kr. om året,
    ved 1 million “berigere”.

    MA bør fremover huske på at alle officielle tal og
    budskaber kan være digt og pølsesnak.

    1. Ideer

     Der er 2 ‘scenarier’.
     1. med indvandring, som nu, hvor indvandrere i snit koster mindst 100.000 kr. pr. år. Måske en udgift på mindst 100 milliarder kr. om året
     2. uden indvandrere, hypotetisk med besparelse på måske 100 milliarder kr om året
     Vi er allerede i scenarie 1.
     Scenarie 2. Ekstra ‘økonomisk råderum’ på måske 100 milliarder kr om året. MEN ingen garanti for at de bliver brugt på skattelettelser og/eller andre samfundsnyttige investeringer. De fleste vil sikkert blive brugt på andre ikke-samfundsnyttige politiske lufkasteller?! 🙂

     1. Michael Andersen

      Danskerne har byttet deres velfærd væk, til gengæld for indvandring, flere ansatte i det offentlige til en højere løn, fejlslagne offentlige projekter, dyr energipolitik, krigsmageri og et forfejlet EU.

      Hvorfor?

      Tak for kommentarerne.

     2. Tennis-spilleren

      Enig med “Idéer” kl. 18.07 og MA kl. 19.07.

      Ja, vores bananstat er i store problemer,
      men nu er der heldigvis fundet nogle
      superfine LØSNINGER som vil kunne redde
      Danmark og hele Europa. Det kan man læse
      mere om i kommentarer hos Hodja der citerer Aamunds artikel “Migrantspiralen”.

      Kort fortalt kan man ved brug af store
      hamsterhjul som fungerer uden at udlede
      co2, kunne droppe alt med fugledræbende
      og støjende monster vindmøller osv.

      Og med veldresserede og topmotiverede
      sværdfisk vil man kunne stoppe de utallige
      gummibåde der drøner hen over Middel-
      havet ved brug af store påhængsmotorer.
      Og med dresserede delfiner og havskild-
      padder vil man kunne bringe forliste og
      svømmende migranter tilbage til Afrika, så de atter kan få fast grund under fødderne.
      På den måde skånes både afrikanerne og
      Europæerne for mange ulykker og tragedier

      Se de nærmere detaljer hos Hodja.

   2. I Finansministeriets Økonomiske Analyse fra oktober 2021 kan man på side 25 og 26 læse om den friserede fremstilling af samfundets udgifter til indvandrere fra ikke vestlige lande: de årlige anslåede indbetalte skatter og afgifter fra denne gruppe er opgjort til 61 milliarder kroner. De årlige udgifter samfundet må udrede i overførselsudgifter til gruppen udgør 92 milliarder kroner. ‘Nettobeløbet’, som er det, der præsenteres for den ukritiske offentlighed, er således 31 milliarder kroner. Det er korrekt, at dette er en undtagelse i den offentlige regnskabsaflæggelse og budgetbehandling, som ellers adskiller udgifter og indtægter, hvilket er forudsætningen for en professionel vurdering af samfundets udgifter og indtægter.

  2. Niels O

   Ikke fordi jeg har læst din kommentar, men vil blot sige, at jeg er da glad for at være inspiration for andre. Normalt læser jeg ikke de mange vrøvlerier* fra dine mange indlæg, men denne gang kunne det dog ikke undgås, da jeg så mit navn lige under mit eget indlæg.

   *Du slår dog ikke Manden med de 1000 navne og hans særligt genkendelige kommentarsporsspammeri herinde. Man bliver så træt i scrolle-fingeren.

 11. Rettelse

  …skånes både afrikanerne og europæerne
  for mange ulykker…

 12. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

  …eller 179 sindsforstyrrede?

  Vesten er tilsyneladende blevet ramt af
  en slags delirium, en tilstand med hallucinationer
  og vrangforestillinger, en art drankergalskab tilsat
  stupiditet, storhedsvanvid, blodtørst og imbecile
  tankesæt. Vi ser pt. nye tilstande opstå både i USA
  og Europa, hvor det er blevet moderne at være så
  imbecil som muligt. Det at være åndssvag i middelsvær
  grad er blevet vejen til at få succés som politiker, sags-
  behandler, administrator, bureaukrat, pladderhumanist,
  feminist, europat, journalist eller tænketanks-medlem.

  De imbecile er indehavere af den karisma, de talegaver og
  de store ambitiøse, bæredygtige og klimavenlige visioner
  som vælgerne kan lide. Og de imbecile stiller masser af
  “berigere”, “vacciner”, valgflæsk, syltekrukker og dejlige
  ti- og tyve års planer til rådighed for danskerne.

  Den politiske fremtid bliver imbecil. Alle der lider af
  sindsforvirring, kønsforvirring, “grønne” tvangstanker,
  klima-traumer, ideologisk vanvid eller almindeligt fravær
  af sund fornuft, har sikkert meget at glæde sig til.
  F.eks. er Robustheds-kommissionen med Søren Brostrøm
  i spidsen i fuld gang med at redde sundhedsvæsnet fra
  kollaps, og om lidt bliver klimaet reddet af klima-rådet.
  Og tænketanken “Europa” og Brian Mikkelsen, DE, vil
  redde os fra mangel på afrikanske kompetancer. WEF
  og WHO vil frelse os fra overbefolkning. Og S, V og M
  vil sikre os at velfærden optimeres, at alle får en bomstærk
  økonomi og en god alderdom, og at der bliver sat focus
  på at alle danskere skal være dobbelt så lykkelige senest
  i 2050. Eller i hvert fald ikke senere end 2095.

 13. Michael Andersen

  Folkevandring er big business, og det forlyder i flere medier at kriminelle organisationer og deres menneskesmuglere, tager sig betalt med 10.000 dollar pr. person, for at føre mennesker fra hele verden til USA’s sydlige grænse.

  Menneskesmugling er et problem i Europa og Ungarn havde tidligere fængslet 2500 menneskesmuglere, som er løsladt fordi der ikke i EU er vilje til en fælles løsning. Vi ved med eksempel i Napolis renovation, at når en kriminel organisation først har sat sig på et område, så er kriminaliteten nærmest umulig at komme til livs.

  Oven i problemet med menneskesmuglere, er der det Europæiske migrantindustrielle kompleks, der består af organisationer, jurister og sagsbehandlere, der specialiserer sig i migranters rettigheder og behandling. Herom kunne man eksempelvis læse i flere aviser, at danske jurister flyttede fra justitsministeriet til integrationsministeriet, for at sikre migranter den dygtigst mulige ekspertise og for løbende at foretage en omfattende og tilpassende lovgivning.
  Det må antages at mange NGO’er vil insistere på at blive en del af forretningen, såfremt der oprettes modtagecentre udenfor EU.

  For at modtagecentrene kan blive en succes, kræves der et opgør med de kriminelle organisationer bag menneskesmuglere, men også at det migrantindustrielle kompleks enten bliver en del af modtageløsningen eller sættes til at lave andet nyttigt arbejde.

  Hvem har modet til at gå forrest i en nødvendig transformationsproces? Er NGO’er, jurister og sagsbehandlere omstillingsparate nok til at blive en del af løsningen?

 14. Flaben Fræk

  Jeg er ret sikker på at migrantspiralen kan stoppes; det vil naturligvis indebære, at Migrantindustriens Propagandasendere fratages deres tilskud (DR 3.800.000.000 øvrige medier 360.000.000) – Det betyder at Danmarks Radio og ganske mange dagblade (Læs: Propagandasendere) kollapser – Sorry!

  Dagen er endnu ung så lukningen kan ske inden dagen er omme, pøj pøj! – Ingen medarbejdere skal naturligvis gå fra hus og hjem, så DR personalet, m.fl., bliver tilbudt omskoling til attraktive job i Industrien – Få en god snak med Brian Mikkelsen; hans medlemmer skriger på arbejdskraft – Ja så er den vel ikke ret meget længere?

  1. Hvor er vi på vej hen?

   EU kunne stoppe migrant-invasionen
   hen over Middelhavet indenfor få uger, hvis EU ønskede
   det. Men det ønsker EU absolut ikke. Tværtimod har EU haft
   store færger til at sejle tusindvis af afrikanere og arabere ad
   gangen til Europa. EU toppen ser gerne at millioner og atter
   millioner af kulturfremmede slår sig ned i EU-landene, fordi
   det vil svække de nationale demokratier og økonomier, så det
   bliver lettere at centralisere magten og realisere en union i
   stil med Sovjet-unionen. Det er i hvert fald sådan flere steder
   på nettet udlægger EUs indvandrings-politik.

 15. Ole Madsen

  Manglen på arbejdskraft kan løses ved at importere afrikanere, mener regeringen. Det minder om forholdene i Amerika i det 18. århundrede, hvor bomuldsindustrien importerede afrikanere. Har det været en berigelse for USA, eller har det skabt en masse problemer?

  1. Træt

   Obsolete farm equipment har skabt problemer i USA siden det blev forældet i 1860’erne

   1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

    Med kurs mod undergang:

    De tolv værste trusler mod danskerne:

    1: Masseindvandringen – befolkningsudskiftningen

    2: Familie- og skilsmissepolitikken mv. Familier, børn,
    mænd, forældre udnyttes og tyranniseres.

    3: WHO, WEF og FN planerne for “vaccine”-krig og
    en “Endlösung”. (fjernelse af “overflødige” folkegrupper)

    4: Den systematiske nedbrydning af sundheds-væsnet og
    velfærds-systemet

    5: Den snigende ødelæggelse af lejernes, boligejernes,
    lønmodtagernes og forbrugernes økonomier, ved brug af
    EU-bolig-direktiver og et væld af nye afgifter, gebyrer, bøder,
    ejendomsskatter og strammere regler

    6: Udhulingen/undergravningen af demokratiet, grundloven, ytringsfriheden og danskernes indfødsret og menneskerettigheder

    7: Nedbrydningen af infrastrukturen samt nedrivningen af
    skoler, hospitaler, skadestuer og tusindvis af gode boliger
    mv., og diskriminationen af danskerne ift. afrikanere og
    arabere

    8: Den “grønne” omstilling og angrebene på landbrug, gartnerier,
    butikker og mindre virksomheder. Samt bilister og andre.

    9: De falske kriser: “pandemier”, energi-“krisen” og co2-“krisen”.
    Der bl.a. bruges som påskud til at annullere fridage/helligdage
    og til at sætte pensionsalderen op, til at forøge bureaukratiet osv.

    10: Digitalisering og IT-projekter som koster snesevis af millioner
    og milliarder, men som kun skaber kaos og besvær, tidsspilde og
    problemer, og som har været til plage og skade for mange borgere, læge, patienter og boligejere osv. (identitets-tyverier, sundheds-platformen og ejendoms- vurderingerne osv.)

    11: At partierne alle støtter løgnefabrikker og hjernevaskende
    propaganda-stationer.

    12: Flertallet af politikerne ønsker også kontrol-systemer der
    kan overvåge borgerne på nordkoreansk facon.

    Kort sagt: Plat-uglernes og de åndelige dafniers højborg er
    en yderst alvorlig trussel mod almenvellet, friheden og fremtiden.
    Folkehjemmets og folkets udslettelse kan blive det næste.

    Læs hos Hodja om de rædselsfulde tilstande i Sverige og USA.

 16. Michael Andersen

  Et venligt svar til Ole Madsen 12/09/2023 at 09:47

  Vi har en udenrigsminister, der kommer hjem fra Kenya og pludselig skal vi have kenyanere.

  Almindelige borgere mister tilliden til »verdens bedste velfærdssamfund«, når de oplever, hvor slemt det står til i offentlige vuggestuer, børnehaver, på plejehjem, i sundhedssystemet, politiet, militæret, fængsels- og retsvæsenet, eller via deres børn erfarer, hvor fagligt ringe folkeskolen er.

  Folk vil ikke arbejde for en stat, der alligevel svigter dem, eller være solidarisk over for en samfundskontrakt, der alligevel er brudt. Derfor arbejder danskerne mindre.

  Riget fattes kvalificeret arbejdskraft, ja, og formentlig også i folketinget.

  1. Michael Andersen

   PS. Regeringen nu med Bandepakke nr. 4 med 39 tiltag.

   Statsministeren bliver spurgt, hvorfor bandemedlemmer af etnisk minoritetsbaggrund fremhæves, når der også er etnisk danske rockere.
   Svaret fra statsministeren lyder, at der inden for bandemiljøet er en overrepræsentation af personer fra bestemte lande.

   Det eneste der virker er straksudvisninger.

   Hvert eneste tiltag i bandepakkerne er et indgreb for meget i danskernes frihed.
   Hvorfor skal danskernes frihed begrænses af en indvandringskriminalitet de aldrig har ønsket?

   1. Wiens redning skete 1683

    Det mest almindelige er at medierne
    skjuler når det er indvandrere der skaber problemer
    eller begår forbrydelser. Medierne viser os kun toppen
    af isbjerget. De mange danske ofre, de enorme udgifter,
    de talrige tragedier omtales overfladisk eller slet ikke.

 17. Jones

  Så det kræver vi kommer ud af EU og diverse konventioner. Det kommer jo ikke til at ske. Og hvor vil du sende de uønskede hen, hvis ingen vil have dem? Føler sgu snart min familie har mere brug for menneskerettighedernes hjælp end de unævnlige

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Danmark er et dejligt og herligt land, men samfundet
   er så sygt og skørt at det er ubeskriveligt. De håbløse
   typer i den skumle højborg skaber kaos i alt hvad de
   rører ved. Ja, i årtier har partierne ikke leveret meget
   andet end tomme løfter, skandaler og forringelser til
   danskerne. Og i stigende omfang ledsages de talløse
   forringelser af drama og hundredvis af dødsfald.

   Boligskatterne vil regeringen have inddrevet, selvom
   systemet er een stor rodebunke og endnu en IT-skandale.
   Og om den nye vurdering er nok så pilskæv, kan man ikke
   klage over den. Først om 2, 3 eller 4 år kan man få den rettet.

   Så er der vagtlægeordningen. Den fungerer også ad helvede
   til. Patienter dør på stribe pga. dårlig telefonpasning og
   et digitalt video-link system som virker elendigt. Hertil
   kommer at politikerne i tredive år i træk ikke har kunnet
   snøvle sig sammen til at få uddannet de læger der er brug
   for. Og så er der jo den store mangel på læger, sygeplejersker
   og sengepladser. Det var Schlüter fra K der i sin tid kørte læge-
   uddannelses-stederne i sænk. Og nu har S og V så i tre-fem år
   i træk intet foretaget sig for at rettet op på de uhyggelige forhold
   på hospitalerne mv. Tværtimod har de forværret dem via hårde
   sparekrav og en række nedlukninger.

   Også skolevæsnet lider under Borgens politik. Og boligejere,
   landmænd, bilister og erhvervsdrivende og mange andre
   udsættes for det ene økonomiske overfald efter det andet.
   Og samtlige danskeres sikkerhed og fremtid trues af masse-
   indvandringen. Privatlivet og den personlige frihed er også
   under angreb. Og nu har man smidt en ferie-ordning i
   hovedet på folk hvor de kun har 1 dag til at svare, mod 14
   dage før i tiden. Svarer man ikke samme dag, koster det
   bøder og gebyrer. Det er er 100% gak-gak.

   “Demokratiet” er blevet til et mangehovedet uhyre. Der ikke
   vil danskerne noget godt.

  2. Michael Andersen

   Et venligt svar til Jones 12/09/2023 at 13:00

   Opfattelsen af nationalitet som en menneskeret og statsborgerskab som “en status, der giver et individ ret til særlige rettigheder” står ofte i kontrast til ideen om statsborgerskab som et loyalitetsbånd mellem en stat og dens borgere.

   1. Dermed åbnes der op for spørgsmålet, om loyalitetspligten til staten er overholdt i tilfælde af drab, mord eller narkohandel, begået af et bandemedlem med udenlandske rødder?

   Det er ikke helt klart i hvilket omfang EMRK beskytter retten til statsborgerskab.

   I en nylig afgørelse var de europæiske dommere f.eks. enige om, at Det Forenede Kongerige gjorde ret i at fratage en mistænkt terrorist hans statsborgerskab. Menneskerettighedsdomstolen fastslog, at sagsøgerens klage (terrorist) ikke kunne antages til realitetsbehandling, idet den fastslog, selv om “en vilkårlig nægtelse af statsborgerskab under visse omstændigheder kan rejse et spørgsmål”.

   2. Er der argumenter for at en drabsmand, morder eller narkohandler med udenlandske rødder, organiseret i en bande, fortjener positiv særbehandling og den store gave som det danske statsborgerskab er?

   3. Hvis koranafbrændingsloven kan føres ind under hensynet til statens sikkerhed, er det så også rigtigt, at statens sikkerhed trues af bandevirksomheders mord, drab og narkohandel?

   Hører gerne argumenter i forhold til 1,2 og 3.

 18. Niels O

  Opfinderne af Velfærdssamfundet(c) for 60-70 år havde næppe forudset, hvilken magnet den ville blive for resten af verden, der på grund af den samtidige heftige teknologiske udvikling er blevet mindre og mindre.

  Hvad kan vi så gøre?
  1) Lukke landet og beholde v.samfundet, men blive økonomisk og åndeligt fattigere i nationalistisk selvfedhed?
  2) Lade landet forblive åbent og rigt og fortsat leve efter de internationale konventioner og affinde os med lidt peanutsudgifter som nu, men samtidig med en vis stramhed?
  3) Lade landet forblive åbent, men nedregulere v.samfundet meget, så vi ikke fungerer som magnet for resten af verden. Det vil samtidig være sundt for den nuværende generation (og de fremtidige) i v.samfundet at lære lidt uafhængighed af staten og blive ansvarlig herre over eget liv?

  Når man kaster brød ud til ænderne, kommer der hurtigt masser af andre fugle til. Held og lykke med at prøve at forhindre det.

  1. Michael Andersen

   Danskernes velfærdssamfund er byttet væk for dyre og dårlige løsninger. Ejendomsvurderingerne hænger i bremsen. Konventionerne er verdens dårligste ide og vi får nye afgifter i farver og der er gratis penge til alverdens lande langt væk.

   Tak for ideer der ligner et abonnement på Politiken.

   1. Træt

    Nu skal man jo huske at Niels Nul – efter eget udsagn på det hedengangne 180Grader.DK – er af asiatisk afstamning, og ikke ligner en dansker.

    Så han er sandsynligvis igennem livet blevet ramt dobbelt, dels på grund af “racisme”, som i virkeligheden er summen af kollektive erfaringer med folk af fremmed udseende, dels omgivelsernes reaktion på den uundertrykte egoisme, som er så kendetegnende for mænd af asiatisk baggrund.

  2. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Allerede det at indvandrere fra dag 1 tildeles
   større rettigheder end den oprindelige befolkning,
   er grove løjer. At danskerne skal finde sig i at blive
   hånet, diskrimineret og gjort til 2. klasses mennesker
   i deres eget land, er en utrolig frækhed fra politikernes side.

   Det er også en form for forræderi overfor danskerne.

   Det radikale parti og dets mange medløbere har
   hovedskylden for den enorme forbrydelse mod det
   danske folk, som nedlæggelsen af landegrænserne
   til Tyskland og Sverige er, og som importen af over en
   million evighedsturister er. At radikale typer som Jelved,
   Zenia, Mette, Lars, Jacob, Martin Lidegaard og lignende
   stadig er populære hos over halvdelen af vælgerne, viser
   at mange danskere er som små børn når det gælder
   politisk forståelse. Eller de er som Hans og Grethe
   der lod sig lokke af heksen i pandekagehuset.

   Hans og Grethe overlevede trods alt, men i virkelighedens
   verden vil danskerne sandsynligvis blive terroriseret og udryddet.
   Det er hvad FN, WHO, WEF, partier og medier går ind for.

   1. Fra velfærdsstat til terrorstat

    Kommunisme og feminisme
    har dræbt over en million danskere.
    Og nu er de røde ved at afskaffe
    vores velfærd og fremtid.

    Det siges tit af politikerne at vi mangler arbejdskraft.
    Det er løgn. Der er masser af arbejdskraft, men
    hundredtusinder af de arbejdende danskere er
    blevet placeret i bureaukratier hvor de sidder og
    nusser med at administrere ord og tal, regler og
    papirark. Men noget nyttigt udretter de sjældent.
    F.eks. går tusindvis af timer med at administrere
    arbejdsløse og kontanthjælps-modtagere. Før i
    tiden klarede fagforeningerne på en enkel og
    u-bureaukratisk måde dagpengene, og man lod
    de arbejdsløse selv finde ud af det meste. Der var
    også sygekasser og opsparingsordninger som
    arbejdede uden millioner af regler. Nu har man
    systemer der fastholder arbejdsløse i afmagt og arbejdsløshed, ordninger der pisser på de syge.
    Andre systemer tyranniserer folk. (jobcentrene
    og skilsmisse-bureaukratiet)

    Alt skal helst være så kompliceret som muligt. Og
    hvis folk hellere vil bo meget billigt og primitivt, for
    at kunne spare op til at starte en virksomhed,
    forhindres det af snærende og åndssvage regler.
    I det hele taget behandles iværksættere og små
    virksomheder særdeles dårligt, som påvist af
    Rossmann og andre. Noget der har skadet
    nationens økonomi. Mange milliarder er gået tabt.

    Noget af den arbejdskraft der mangler i
    sundhedsvæsnet, har man selv jaget bort med
    politiske dumheder.

    Og den helt grundlæggende årsag til at der mangler
    arbejdskraft er at man med kommunistisk og radikal
    politik har slået over en million danske babyer ihjel,
    fordi kvindesagskvinderne og feministerne betragtede
    dem som ubekvemme. Oveni har de røde sørget for
    en familiepolitik der opløste og splittede så mange
    familier som muligt.

    I de senere år er marxistisk politik også begyndte
    at sprede død blandt voksne danskere, unge som ældre.

 19. Niels O

  Hellere betale skat til lidt ægte flygtninge end til et større og større antal udspekulerede dovne danskere med velfærdssygdomme en masse.

  Alligevel kommer der ikke så meget fra mig, da jeg for længe siden har valgt at arbejde så lidt som muligt, bo så småt som muligt og forbruge så lidt som muligt, da mine behov ikke er så store. Dermed slipper jeg, som er mit primære mål med det, for at betale særligt meget i skatter og afgifter til den danske stat og kommune for et dyrt og dårligt velfærdssamfund.

  Om nogle få år kan jeg så begynde at hæve folkepension, som flertallet af danskere elsker. Jeg siger tak.

 20. Michael Andersen

  Hvad forudser krystalkuglen?

  Krystalkuglen forudser, at flere indfødte vil spejde efter et ”modtagecenter for kriseramte danskere”. Det er der mindst to årsager til.
  Tidligere på året sagde landets øverste til danskerne, at de skal forberede sig på aktiv dødshjælp. Nu siger industrien: ”Wir schaffen das”, så velkommen her hid til 50.000, vi heller ikke får sendt hjem.
  Krystalkuglen forudser, at der er brug for et pusterum fra moder stat, diversitetspopulisme og yderligere berigelse.

  1. De grønne og de woke er blodrøde

   .

   Man kan dø af uvidenhed og risiko-villighed.

   Et eksempel er tre unge som i Yosemite-parken i USA
   hånd i hånd hoppede ned i noget vand som de regnede
   med var dejligt varmt. De vidste at nogle søer i parken
   havde vand der var ca. 30 grader. Hvad de ikke vidste
   var at andre søer havde 97 grader varmt vand. Så de
   omkom alle tre.

   Så var der fire som dykkede dybt med en dykkerklokke
   med vægge af kevlar, som siges at være stærkere end stål
   Det er kevlar også, men kun i fibrenes længderetning. I
   tværretningen er styrken slet ikke den samme. Det vidste
   de ikke, og det endte med at de blev mast af en vandsøjle
   på 10-11 km.

   Danske vælgere er både uvidende, risikovillige, glemsomme
   og udsat for løgnepropaganda. Derfor forstår den typiske
   danske vælger ikke at Christiansborgs politik er vanvittig og
   dødsensfarlig og er på vej til at sende næsten alle danskere
   ud i modgang, besværligheder, uretfærdigheder eller dyb
   elendighed og livstruende situationer.

   Indenfor få måneder eller år vil de fleste danskere komme
   til at mærke hvor asociale, hensynsløse og menneskefjendske
   partierne er. De er parate med fuldt færdige ideologier og
   planer for nationens og det danske folks ødelæggelse.

 21. Ideer

  Hvad med fremtidforskningen? Jeg kiggede på hjemmesiden for INSTITUT FOR FREMTIDSFORSKNING, men kunne ikke umiddelbart finde noget om de fremtidige konsekvenser af indvandringen og den demografiske udvikling. Det er som om fremtiden er blevet tabu?
  Hvorfor er der ikke nogen (flere) forskere, der beskæftiger sig med, at DK er ved at blive et multikulti indvandringsland? Emnet ligger lige til enhver fremtidsforskers højreben?!!!! 🙂

 22. Michael Andersen

  Den alvorligste fremtidstrussel er ikke hverken ældrebyrden eller for mange ferie/helligdage, men indvandringen fra den tredje verden som på sigt ender med at underminere og afskaffe de europæiske velfærdssamfund. I den udstrækning at en regering er staten, så er staterne i færd med at nedlægge velfærdssamfundene.

  “Sandheden” afgøres i nysprog af den bestemmende politiske retning der deler bevillinger ud. Sandheden er at det bliver nødvendigt med mere nysprog. Omtale af indvandrere i forbindelse med lovbrud er no-go. I stedet er der en ny type af iværksættere. Man må også forstå at eksotisk vold mest gør ondt på dem der kommer til at slå og at tyveri og indbrud er retfærdighed fordi der findes ulighed.

  Krystalkuglen forudser BS24/7.

 23. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

  Med kurs mod undergang:

  De tolv værste trusler mod danskerne:

  1: Masseindvandringen – befolkningsudskiftningen

  2: Familie- og skilsmissepolitikken mv. Familier, børn,
  mænd, forældre udnyttes og tyranniseres.

  3: WHO, WEF og FN planerne for “vaccine”-krig og
  en “Endlösung”. (fjernelse af “overflødige” folkegrupper)

  4: Den systematiske nedbrydning af sundheds-væsnet og
  velfærds-systemet

  5: Den snigende ødelæggelse af lejernes, boligejernes,
  lønmodtagernes og forbrugernes økonomier, ved brug af
  EU-bolig-direktiver og et væld af nye afgifter, gebyrer, bøder,
  ejendomsskatter og strammere regler

  6: Udhulingen/undergravningen af demokratiet, grundloven, ytringsfriheden og danskernes indfødsret og menneskerettigheder

  7: Nedbrydningen af infrastrukturen samt nedrivningen af
  skoler, hospitaler, skadestuer og tusindvis af gode boliger
  mv., og diskriminationen af danskerne ift. afrikanere og
  arabere

  8: Den “grønne” omstilling og angrebene på landbrug, gartnerier,
  butikker og mindre virksomheder. Samt bilister og andre.

  9: De falske kriser: “pandemier”, energi-“krisen” og co2-“krisen”.
  Der bl.a. bruges som påskud til at annullere fridage/helligdage
  og til at sætte pensionsalderen op, til at forøge bureaukratiet osv.

  10: Digitalisering og IT-projekter som koster snesevis af millioner
  og milliarder, men som kun skaber kaos og besvær, tidsspilde og
  problemer, og som har været til plage og skade for mange borgere, læge, patienter og boligejere osv. (identitets-tyverier, sundheds-platformen og ejendoms- vurderingerne osv.)

  11: At partierne alle støtter løgnefabrikker og hjernevaskende
  propaganda-stationer.

  12: Flertallet af politikerne ønsker også kontrol-systemer der
  kan overvåge borgerne på nordkoreansk facon.

  Kort sagt: Plat-uglernes og de åndelige dafniers højborg er
  en yderst alvorlig trussel mod almenvellet, friheden og fremtiden.
  Folkehjemmets og folkets udslettelse kan blive det næste.

  Læs hos Hodja om de rædselsfulde tilstande i Sverige og USA.

 24. Ideer

  Findes der noget om de fremtidige konsekvenser af indvandringen og den demografiske udvikling? Ikke meget, men jeg fandt dette->
  DREAM* Befolkningsfremskrivning 1. juni 2023: “Ændring i befolkningens størrelse.
  Udviklingen i de demografiske bevægelser motiverer, at befolkningstallet i Befolkningsfremskrivning 2023 med undtagelse af en kort periode er højere end forventet i sidste års fremskrivning. Herudover ses en ændring i befolkningens oprindelsessammensætning, der udtrykkes ved en større andel af indvandrere og efterkommere og en mindre andel af personer af dansk oprindelse.
  På kort sigt kan det større befolkningstal tilskrives, at indvandrerbefolkningen ved indgangen til 2023 var højere end ventet på grund af undervurderingen af nettoindvandringen i år 2022. Herudover løftes skønnet for bruttoindvandringen i år 2023 betydeligt. (..) På længere sigt finder stigningen i befolkningstallet sin forklaring i, at den seneste historiske udvikling i bruttoindvandringen tillades et permanent gennemslag, der betyder et løft i nettoindvandringen (..) Løftet forstærkes af en øget tendens til at overgå til dansk statsborgerskab, idet dette er forbundet med en lavere udrejsetilbøjelighed. Stigningen i nettoindvandringen giver sig direkte udslag i flere medlemmer af befolkningsgrupperne bestående af indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande og på sigt dermed også i flere medlemmer af efterkommergrupperne. (..) Den kortsigtede nedskrivning i fertiliteten for personer med dansk oprindelse får også langsigtede konsekvenser. At der fødes færre børn betyder nemlig også, at antallet af potentielle fremtidige mødre reduceres. Dette motiverer en nedskrivning i antallet af fødte med dansk oprindelse på sigt uagtet, at fertiliteten på dette tidspunkt antages uændret relativt til tidligere forventninger.
  Faldet i antallet af personer med dansk oprindelse (..) De seneste år har der således været en vedvarende tendens til, at stadigt flere nyfødte karakteriseres som efterkommere frem for personer af dansk oprindelse (..) Sidstnævnte medvirker dermed også til at forklare, at antallet af efterkommere øges over tid”
  *(DREAM er en uafhængig statslig institution)

  1. Ole Jensen

   Hvor uafhængige er DREAM folkene monstro?
   Deres tekster er lange, knudrede og kedsommelige.
   Det hele er meget enkelt: Hundredtusinder af migranter
   fra Afrika og omegn er nu i Danmark, inviteret af radikale,
   liberale og gak-gak humanister, og det har skabt store
   problemer, velfærdsforringelser, et enormt indvandrings-
   bureaukrati og mangedoblet kriminalitet. Udgifterne er
   op mod 200 milliarder kr. om året. Systemet søger at
   bortforklare og bagatellisere de mange konsekvenser. Og
   indvandringen fortsætter, for politikerne er blinde og
   døve eller ligger på maven for EU.

   1. Ideer

    Enig med Ole Jensen spørger: “Hvor uafhængige er DREAM folkene monstro?” De er slet ikke uafhængige. DREAM er en statslig institution. Men demografien og dens tal er ens for alle. Som der står: “stadigt flere nyfødte karakteriseres som efterkommere frem for personer af dansk oprindelse (..) Sidstnævnte medvirker dermed også til at forklare, at antallet af efterkommere øges over tid”
    Enig, DREAM bruger en slag “nysprog”, der skygger for de store samfundsændringer som masseindvandringen medfører og ikke mindst dens sociale, religiøse og kulturelle konsekvenser.
    Dansk kultur er i tilbagegang. Ingen tvivl om det. Jeg tror, vi er på vej mod en multikultur, som vi i dag kun kan se konturerne af (hvis vi vel at mærke tør kigge på tal og fakta. Vi skal også turde lære af historien. Der var f.eks stort flertal af kristne i Libanon i 1920-erne. En undersøgelse udført af Libanons statistik i oktober 2022 viste, at ud af i alt 4.877.000 libanesere var 31,7 procent kristne, mens 68,3 procent var muslimer. Flere eksempler: Historisk var der var der ikke andre end de oprindelige befolkninger i Amerika og Australien. De er nu reduceret til nogle få procent ! Demografi er skæbne! 🙂

    1. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

     Test

 25. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

  Danske mænd er til grin

  I kommentaren ovenfor med de tolv
  værste trusler mod danskerne, er der kun to linjer
  om familiepolitikken, selvom den er omtrent lige så
  katastrofal og ødelæggende som masseindvandringen.
  Og selvom den næsten lige så tydeligt viser at danske
  mænd finder sig i alt fra politikernes side, med det
  resultat at de danske mænd er kørt ud på et sidespor
  hvor de er retsløse og behandles som “untermenchen”
  der kun fortjener foragt, slag i ansigtet og den grovest
  mulige feministiske diskrimination.

  Fra vikinger og frihedskæmpere, fra husbyggere og
  brobyggere, fra lokomotiv- og skibsbyggere, fra ære
  og værdighed er de sunket ned til at være tøffelhelte
  der finder sig i at blive hetzet, mistænkeliggjort og
  trådt på året rundt. Det må ende med et samfund
  der braser sammen.

 26. Niels Poulsen

  Aamund ønsker “rundhåndede europæiske investeringer i særlig infrastruktur og uddannelse” i Mellemøsten og Nordafrika.

  Jeg er meget enig. Man må se på det store billede. Årsagen til migrationskrisen er de potentielle migranters trøstesløse tilværelse i deres hjemlande. Den eneste varige løsning er derfor, at levestandarden øges for befolkningerne i Mellemøsten og Nordafrika.

  EU er allerede i gang med sådanne initiativer:

  https://www.dr.dk/nyheder/seneste/eu-og-tunesien-har-indgaaet-en-migrationsaftale

  “Det er Tunesiens præsident, Kais Saied, og Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der har underskrevet en aftale om strategisk partnerskab, som især skal hjælpe med at bekæmpe menneskesmuglere.”

  Partnerskabet “vil fremme økonomisk vækst, job og fremtidsudsigter for Tunesiens økonomi herunder overgangen til bæredygtig energi.”

  Partneraftalen bygger på fem søjler:

  “Den første går på at skabe bedre muligheder for unge tunesere, mens den anden skal sikre en mere robust tunesisk økonomi. Den tredje skal sørge for at få flere investorer til at investere i Tunesien, og den fjerde søjle handler om at samarbejde om ren energi. Den femte og sidste søjle handler om at samarbejde “mere effektivt om migration”.”

  Min kommentar er, at det være en god ide med europæiske investeringer i solcelleparker i Tunesien.

  Det er i øvrigt en god ide ikke at brænde folks bøger, inden man skal indgå aftaler med dem.

  1. Michael Andersen

   ”Tunesien har været udsat for kritik for sin behandling af migranter. I februar holdt Saied (Tunesiens præsident) en racistisk tale, hvor han sagde, at “horder” af migranter fra afrikanske lande syd for Sahara var involveret i et “plot” for at ændre landets demografiske sammensætning. Nogle observatører antydede, at talen udgjorde et forsøg fra præsidenten på at distrahere tuneserne fra en dyster økonomisk situation og en forringelse af deres friheder, efter at han suspenderede parlamentet i 2021 og begyndte at regere ved dekret”.

   Der er støtte til en racistisk leder der suspenderer parlamentet, styrer Tunesien egenrådigt og der bakkes op om grøn-neokolonialisme.

   Er “Moral” Poulsen rundt på gulvet i jagten på dårlige løsninger?

   MEPs refused entry to Tunisia two months after signing of migration deal
   Theguardian. 14/9-23

   1. Niels Poulsen

    Det er korrekt, at EU’s migrationsaftale med Tunesien møder kritik fra venstrefløjen.

    En af hovedkræfterne bag aftalen er Italiens regeringsleder, Giorgia Meloni, og hende troede jeg ellers, at den yderste satte højt på grund af hendes partis fascistiske rødder.

    Hvad er i øvrigt din egen løsning på migrationskrisen?

   2. Niels Poulsen

    … og hende troede jeg ellers, at den yderste HØJREFLØJ satte højt på grund af hendes partis fascistiske rødder.

  2. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   Der er ingen grænser for hvad
   EU vil bruge af penge på afrikanerne. Man vil sende
   hundredvis af milliardstore pengepakker derned, og bruge
   endnu flere milliarder på at invitere og installere det halve Afrika
   i Europa. Det er en politik der allerede har skabt fattigdom, uro
   og utryghed i mange af EUs lande. Men EU fremturer og har
   planer om at spare så meget på europæernes velfærd, sundhed
   og infrastruktur m.m., at der bliver råd til at forkæle Afrika og råd
   til at bruge hundredvis af milliarder på klima-gøgl, digitalisering
   og mange andre “sjove” projekter. Europæerne derimod må
   nøjes med en syndflod af forringelser, nedskæringer, lukninger,
   skatteforhøjelser, bøder, stramninger, trusler og mange andre
   ubehageligheder. Og det ser ud til at de også skal finde sig i at
   blive udsat for “vaccine”-programmer der har til formål at
   reducere deres antal, fordi Klaus Schwab, Fauci, Soros, Bill
   Gates, Pfizer og visse andre mener at Vesten er overbefolket
   med hvide mennesker. Se de uhyggelige videoer hos Hodja,
   Snaphanen, PragerU, Youtube og TwitterX.

  3. Piotr

   TROLL ALERT!!!
   TROLLen henviser igen til DhimmiRadioen/DDR, der har så kraftig slagside af woke, feministisk, venstreliberal “bias”, at årsagen til, at lortet stadig er flydende, kun skyldtes de 4 MDR KR regimet udbetaler årligt, for at få deres propaganda ud, til “fællesskabet, det danske folk”
   (Hvorfor spørger REgimet ikke det dasnke folk om dette r rimeligt?).

   DhimmiRadioen sender “nyheder”(kalder de det!) der er 50% desinformation + 50% løgn, man fortæller ikke hele sandheden, en nyhed er jo ikke sand, fordi der ikke er noget løgn i den.
   Regimet forlanger, at sandheden ikke kommer frem, da man frygter at majoriteten af “die dumme dänen” skulle vågne op, hvilket ville styrtet regimet fra deres magt.

   Men, TROLLen bliver fugtig i buksen når hen er nyttig idiot for regimet!

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

 27. Michael Andersen

  Bliver indvandring fra ikke-vestlige lande til en overskudsforretning? NEJ, NEJ og atter NEJ.

  ”Indvandring fra ikke-vestlige lande er en massiv underskudsforretning, uanset hvilken integrationspolitik de enkelte modtagerlande har. Østasiater skiller sig ud som positive undtagelser”.

  ”Påstanden om, at indvandring er nødvendig for at redde velfærdssamfundet, bliver effektivt gennemhullet i bogen “Indvandringens pris”.

  Anmeldelse af bogen: Indvandringens økonomiske konsekvenser.
  Altinget. 2012.

  Bogen er skrevet af Morten Uhrskov Jensen som nærmest er lige så berygtet som Rasmus Paludan. Radikal venstrefløjs logik betyder, at usympatiske mennesker ikke kan have ret i noget som helst.

  Hermed konkluderes at kun sympatiske mennesker har ret også selvom de har taget fejl igennem mere end 40 år.

  1. Tennis-spilleren

   Det vil være mere passende
   at tale om at Morten U. Jensen er næsten lige så bagtalt
   eller nedrakket af venstrefløjserne som Rasmus Paludan.
   Og så burde der nok have været “…” omkring usympatiske.

   Men ellers enig i MAs indlæg 9.58.

   1. Michael Andersen

    Tak

    1. Tennis-spilleren

     Hvorfra har MA at Tunesiens præsident
     er “racistisk”? Er det et ord der ukritisk
     er overtaget fra den røde fløj? Det er i
     alle tilfælde et ord der misbruges i stort
     omfang ved at blive gjort til et skældsord
     mod folk der slet ikke er racister, men
     blot vidende om at masseindvandring
     plejer at ende i terror og blodbade.

     1. Michael Andersen

      Et venligt svar til Tennis-spilleren 14/09/2023 at 12:44

      Der er brugt en kilde der hælder til venstre (TG) og en direkte oversættelse i et sprog som modtageren selv anvender. Der kommer formentlig ikke noget svar, for hvordan forklares manglende principper og tvivlsom moral?

      Tak for spørgsmålet.

 28. Ideer

  Fortsættelse af Ideer 14/09/2023 at 07:42. “Findes der noget om de fremtidige konsekvenser af indvandringen og den demografiske udvikling? Ikke meget, men jeg fandt dette->” Som ikke kan overraske, hvis man tør se de fremtidige konsekvenser af indvandringen i øjnene og kender den demografiske udvikling, som de altdominerende, statsejede tv-stationer, DR og Tv2, ikke ønsker at ar berette meget om. Demografi er for dem nærmest blevet en konspirationsteori.

  “Europa i krise: Lampedusa erklærer sig i undtagelsestilstand – indvandringskritisk parti stormer frem i Tyskland. Illegale migranter vælter ind over den italienske ø Lapedusa. Hver dag forsøger omkring 1000 illegale migranter at nå frem til øen. På en enkelt dag – tirsdag – ankom der omkring 5000 miganter til øen skriver Welt.de.
  Lige nu hober 7000 illegale migranter sig op på den den lille ø, hvor der er 5000 indbyggere. Bystyret har erklæret undtagelsestilstand. Og migranterne forsøger at bryde igennem de hegn, der skal holde dem samlet på havneområdet, skriver Welt.
  De vil over til fastlandet og mange vil videre op til især Tyskland. Men nu siger Tyskland STOP. De vil ikke tage imod flere asylansøgere fra Italien. Det enorme antal illegale migranter har udløst krise mellem Tyskland og Italien. Italien er ved at segne under de mange asylansøgere, der strømmer ind i Italien.(..) EU frygter, at der vil komme en million i år. Tyskland har indtil nu taget imod en del af dem for at aflaste Italien. Men nu siger Tyskland stop. De vil ikke tage imod flere. Skriver BILD.de.”
  (Klip fra Den Korte Avis i dag)

 29. Karl Martell

  Jeg har det rigtigt svært med de politikere og andre meningsdannere, som tror at bare integrationen bliver bedre så løser alle problemerne sig.
  Hvad er det der får dem til at tro at vi kan gøre det bedre end stort set samtlige andre europæiske lande? Vi behøver bare at se på Sverige, Frankrig og Tyskland. Integrationen er ikke lykkedes, det er kun blevet værre, jo flere indvandere jo større problemer, det går galt ved 10%, rigtigt galt ved 20%og uopretteligt galt ved 30%. Hvis det skulle lykkedes, bliver meningsdannerne forklarer mig, at de indvandere vi får i Danmark er en anden type end dem de andre får, og det er det jo ikke!
  Den nedslående konklusion må være, at det ikke kan lade sig gøre, det multikulturelle samfund er simpelthen en dårlig ide – ja ligefrem en farlig ide. Vi kan måske stadig rette skuden op, men i Frankrig og Sverige er det for sent, disse lande er ødelagt. De venter kun på sammenbruddet og måske borgerkrigen, man kan, med nogen ret, hævde at den allerede er i gang.

  1. Piotr

   Karl Martell. 14/09/2023 at 14:30

   “Hvad er det der får dem til at tro at vi kan gøre det bedre end stort set samtlige andre europæiske lande?”

   Det er drømmen om et fedt job i en globalistisk organisation som WEF, NWO, Bilderberg, WHO, UN, IMF eller EU.
   Hvad der end sker i deres respektive lande “means Squad”, det gælder om at få sit & sine på det tørre. Når opgøret kommer er de over alle bjerge!

   Jeg har det rigtigt svært med de politikere og andre meningsdannere, når de taler om at placere et ansvar.
   Politikere bliver aldrig draget til ansvar, derfor kan de skalte&valte med et hele, uanset om folket og landet i øvrigt går til grunde.
   De vil sandsynligvis blive belønnet med et fedt ben, i et embede, i en styrelse(dem er der så mange af) hvor de ikke kan gøre for stor skade.

   Venligst P.

   1. Karl Martell

    Det nærmeste vi kan komme til en undskyldning, er fra den svenske statsminister, hvor han siger, at vi må kalde tingene ved deres rette navn. Det er en selvpåført national krise.
    Mann kunne have lyst til at tilføje en selvpåført uoprettelig national krise.
    Til trods for at danske politikere ved dette, så vil de importerer 50-100.000 folk fra den tredje verden, som arbejdskraft skal vi forså. Sig mig hvor ubegavede er de?

 30. Michael Andersen

  Vi havde engang en hund som var vant til at være ude i sin hundegård.

  Når vi sommetider lukkede den ind i stuen, sked den på gulvtæppet. Det medførte reglen om, at den der lukker hunden ind, tørrer op og gør rent. Det blev familiens yngste træt af og til sidst blev hunden ude. Den løsning levede familien rigeligt godt med. Pointen er:

  Lad være med at træffe beslutninger hvor konsekvenserne stinker. For man skal selv gøre rent.

  1. Tennis-spilleren

   En underlig teoretisk kommentar fra MA.
   Det er da ikke os, befolkningen, der træffer stinkende
   beslutninger. Og dem som træffer dem, skal aldrig selv gøre rent.

   1. Der var engang et yndigt land

    De stærkt stinkende “reformer” og skandaler,
    den politiske gylle, det billige valgflæsk, de store løgne
    og de mange andre efterladenskaber som politikerne
    fylder samfundet, byerne og landskaberne med, er
    ved at være et kæmpestort forureningsproblem.

    Men så længe vælgerne finde det i orden at deres smukke
    land omdannes til en stinkende losseplads af politikere
    som foragter deres eget land og deres egne landsmænd,
    bliver det ikke anderledes. Og den dag danskerne ikke længere står i politisk gylle til anklerne eller knæene,
    men til midt på livet eller op over hovedet, den dag
    vil det være for sent at begynde rengøringen. Hvad svenskerne og englænderne i denne tid er ved at
    lære på den hårde måde.

   2. Michael Andersen

    Der må snart være nogle der skal begynde at betale af, på den enorme integrationsgæld, der er ophobet efter 40 år.

 31. Blot en bemærkning

  Når man går ind på Aamunds blog,
  er det “Hvad skal vi med ytringsfriheden”
  der kommer op. Burde det ikke være den nyeste artikel?

  Der hænger vist et indlæg i filtret.

 32. Hvor er vi på vej hen?

  Har læst nogle meget interessante bøger i
  sommerens løb.

  “En kort historie om næsten alt” af Bill Bryson. En bestseller
  der er blevet solgt i store oplag i over 25 lande. En bog om
  genialitet, heltemod, fantastiske opdagelser, rablende vanvid
  og uendelig dumhed. Og en bog om hvor skrøbeligt livet er
  hvis politikere, magthavere og vælgere er kortsynede.

  I en kompliceret verden er der brug for bøger som denne.
  Den kan varmt anbefales. Og den er både let læst og
  humoristisk, selvom den viser at vores civilisation kan
  slutte nårsomhelst.

  En anden bog er om romerriget der gik under pga.
  bly i drikkevandet og diverse magthaveres galskab.
  tredje, fjerde og femte bog handler om nazi-rigets
  undergang, rædslerne i Sovjet-unionen og Kina.
  Sjette bog der kan anbefales er “Kanonerne i
  August 1914”, om 1. verdenskrigs udbrud.

 33. Michael Andersen

  Et svar til Niels Poulsen 14/09/2023 at 18:34
  Der spørger: ”Hvad er i øvrigt din egen løsning på migrationskrisen?”

  Udlændingeloven er den største skandale i dansk politik, den betegner et socialt eksperiment så voldsomt og et brud på grundlæggende forsigtighedsregler så gennemført, at ordet skandale er en underdrivelse.

  Befolkningsudskiftningen blev ikke blevet ledsaget af integration, men af det modsatte: Fragmentering, kriminalitet, parallelle retssamfund, afhængighed af offentlige ydelser og radikalisering.

  Det er rettidigt at gøre med op dansk politiks største og længste skandale, der også er danmarkshistoriens største brud på grundlæggende forsigtighedsregler. Derfor skal ansvaret gøres gældende i kroner og øre.

  Nogen skylder at betale en enorm integrationsgæld. Det gør de der har haft fordele og de der har opstillet falske forhåbninger, det er dem som skal til lommerne.

  Det kræver kun politisk vilje.

  1. Niels Poulsen

   Hvordan i alverden skulle det standse flygtningestrømmen til Europa?

   Dit forslag er i øvrigt grundlovsstridigt. Folkevalgte kan ikke stilles til ansvar for deres lovgivning. De er alene bundet af deres personlige overbevisning og af at overholde Grundloven.

   1. Michael Andersen

    Ansvar for løsninger der virker – er det eneste der virker.

    1. Tennis-spilleren

     Det må være ansvar for “løsninger” der IKKE virker.
     Og belønning for løsninger der virker.

     Det må være det der virker. Desværre er det bare
     aldrig sådan det bliver i dansk politik. For når et
     folk består af vatnisser og glemsomme, naive og
     historieløse vælgere, der lader sig trække rundt
     ved næsen år efter år, kan det kun ende med at
     folket sender sig selv ud i kulden og mørket.

 34. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

  .

  Det ser ud som om vi regeres af sinker.
  De nyeste eksempler på politisk tåbelighed er det med
  ejendomsbeskatningen og det med bandepakke fire.
  Se EBs netavis igår torsdag den 14-9, om det vanvids-
  cirkus der er opstået. Og bandepakken vil kun få
  rets- og fængselsvæsnet til at bryde endnu mere sammen,
  så i praksis vil vold og mord blot fortsætte i ca. samme omfang.

  Hvorfor har politikerne så travlt med at digitalisere og lave
  om på alting? Hvorfor denne uafbrudte kæde af skandaler?
  Hvorfor producerer man kaos, lappeløsninger, fiaskoer,
  IT-nedbrud og håbløse meningsløse projekter igen og igen
  og igen? Hvorfor reparerer man på noget der ikke er i stykker,
  hvorfor optræder man som om man er klogere end land-
  mænd, teknologi-eksperter og Vorherre selv, hvorfor ned-
  river man tusindvis af boligblokke, skoler, hospitaler, hvor-
  for afskaffes busruter og velfungerende ordninger, osv.

  Alt tyder på at vi regeres af politikere som ikke aner hvad
  de har med at gøre, altså sinker. De kæfter op i tide og
  utide, men skaber kaos, skandaler og ulykker omkring sig.

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   .
   Et bevis på hvor uduelige, tankeløse
   og uansvarlige politikerne er, finder man i det faktum at
   man i årevis har tilladt at det vidunderlige middel mod
   mange infektions-sygdomme, penicillin, bliver brugt som
   “vækstfremmer” i køer og grise mv. Med det resultat at
   flere og flere bakterier bliver resistente. Penicillinet vil
   snart miste sine helbredende evner, og folk vil i stigende
   antal dø af banale infektioner, som man ellers kunne
   slå ned på to-tre-fem dage. Fremover kan det blive
   sådan at millioner af mennesker vil dø af infektioner som
   man kunne grine af, da penicillin var på højden af sin
   effektivitet. I begyndelsen af 1960’erne troede læger at
   infektions-sygdommene var overvundet, men siden er
   der opstået mange resistente og meget farlige bakterie-
   stammer. Så farlige at man kan være frisk og rask om
   morgenen og død 12-14 timer senere. Der har været
   epidemier som dræbte millioner af mennesker. Bakte-
   rier kan fremkalde eller medvirke til mange lidelser, fra
   hjertesygdomme, astma, gigt, sklerose, betændelse og
   bylder, kræft, mentale forstyrrelser, fedme, menin-
   gitis osv. Mange læger mener at vi snart igen kan få
   desperat brug for midler mod de gammelkendte bak-
   terier, men om få år vil der måske ikke være noget at
   stille op. Fordi man har misbrugt penicillin som dyrefoder.
   Fra 2030 eller 40 kan det igen blive almindeligt at dø af
   små rifter på hånden eller i foden, et myggestik, et
   flåtstik, et loppestik, tuberkulose eller en halsbetændelse.
   Der har allerede været danskere som er døde efter en
   lille rift i knæet eller en halsbetændelse osv., fordi man
   ikke længere har medicin der er effektiv. (og fordi man
   har forringet lægevagten og sundhedsvæsnet generelt)

   Penicillin i dyrefoder burde have været forbudt forlængst.

 35. Ideer

  Vi kan selvfølgelig tilstrømningen af flygtninge ved lov. Med lov skal land bygges. (Jyske Lovs fortale, marts 1241). Lovgiverne forsøgte at ombygge landet. Den 8. juni 1983 trådte en ny dansk udlændingelov i kraft. Blandt udlændingelovens tiltag var (ifølge Danmarkshistorien.dk):

  “Såkaldte ‘de facto-flygtninge’ fik ret til asyl (§ 7). ‘De facto’ dækker over de flygtninge, der ikke er medregnet i Geneve-konventionen fra 1951, men som af lignende eller tungtvejende grunde ikke bør sendes tilbage til hjemlandet.

  Familiesammenføring blev et retskrav for de personer, der var tilkendt asyl (§ 9).
  Asylansøgere kunne opholde sig i Danmark, mens asylansøgningen blev behandlet (§§ 2-4).

  Afviste asylansøgere kunne anke deres sag i Flygtningenævnet, der oprettedes samtidig. (§§ 53-58)

  Udlændinge var sikret mulighed for ‘spontan’ indrejse, det vil sige, at der ikke var krav om hverken pas eller visum i forbindelse med asylansøgning i Danmark (§ 3).”

  Dermed blev Danmark prisgivet dem, der til enhver tid indrejste til landet og krævede asyl; uanset hvem de var og hvor de kom fra. Sådan startede det, der af nogle kaldes “befolkningsudskiftningen”. Udtrykket er ugleset. Det er taget fra demografien.

  1. Prins Valiant fra Thule

   Ovenstående indlæg af “Idéer” viser hvor
   totalt tåbelige og landsforræderiske de er i det radikale parti.
   For det var især dem som drev på for at få ovenstående lovtekst
   vedtaget. At de øvrige partier ikke var meget bedre, fremgår af
   at loven blev vedtaget med et stort flertal. Folkefjendsk politik
   kendetegner 90-100% af partierne.

   “Idéer” skriver også om at indvandringen kan stoppes med en
   lov. Men det ironiske er at en sådan lov om indvandringsstop
   har man allerede haft i over 30 år. Den er bare blevet ignoreret
   og omgået af politikerne.

   1. Ideer

    Ja, når man kan åbne landet for indvandring med en lov, kan man selvfølgelig også lukke for indvandring med en lov.

    PS. Udlændingeloven af 1983 blev vedtaget af Folketinget den 3. juni 1983. 155 medlemmer stemte for. Kun Fremskridtspartiets 12 medlemmer stemte imod udlændingelovens vedtagelse.

 36. Ideer

  Vi kan selvfølgelig stoppe tilstrømningen af flygtninge ved lov, skulle der stå.

 37. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

  ´
  Firedobbelt sindsforvirring:

  Hørte lige Rosa Lund, Josefine Fock
  og Pernille Skipper i DRs P1-program. De mente alle
  tre at det var idiotisk at brænde koraner af, at de fleste
  danskere er fæle racister, og at samfundet er fyldt med
  had-forbrydelser begået af danskere. Og de er alle tre
  tilhængere af LGBTQ+, norm-stormerne og woke feminisme.

  Det samme som DR-kvinderne går ind for. Enhedslisten,
  “Alternativet”, de Radikale og DR støtter hinanden ved
  enhver lejlighed.

 38. Niels O

  Alle gæve jordhulenationalister herinde hygger sig med deres yndlingsemne. Som reelt også er deres eneste.

  Et af de mere perifere politiske emner.

  1. Id

   Det kan du selv være 🙂

  2. Ivan Dybdal

   Sådan startede det, der af nogle kaldes “befolkningsudskiftningen”. Udtrykket er ugleset. Det er taget fra demografi, men demografi er en konspirationsteori ! 🙂

   1. Niels O

    Selv Morten Uhrskov er gået væk fra at bruge det latterlige udtryk “befolkningsudskiftning”.

    1. Ivan Dybdal

     Så demografien gælder ikke længere og demografiske befolknings fremskrivninger er man også gået bort fra?

     Nej, vi kan selvfølgelig ikke se bort fra demografien, selvom vi tabuiserer visse af dens befolknings prognoser.

     Andelen af oprindelige danskere i den danske de facto befolkningen er faldende. Det kan man ikke se bort fra ved at kalde det noget andet.

   2. Niels Poulsen

    Nej, begrebet stammer fra franskmanden Renaud Camus:

    Jean Renaud Gabriel Camus (født 10. august 1946 i Chamalières, Frankrig) er en fransk politolog, forfatter, nationalist og konspirationsteoretiker, der med udgangspunkt i begrebet “befolkningsudskiftning” argumenterer for, at en global elite kæmper for at udskifte de europæiske folkeslag med ikke-europæiske folkeslag. Camus regnes både i Frankrig og andre steder for en af de mest indflydelsesrige tænkere på den yderliggående højrefløj.

    Teorien om “befolkningsudskiftning” eller ”den store udskiftning” stammer fra et værk af Camus fra 2012 (Le Grand Replacement). Teorien bygger på et pessimistisk verdenssyn, hvor der argumenteres for, at den vestlige kultur og etnicitet er eksistentielt truet af ikke blot indvandringen, men også af den vestlige kulturs egen kulturelle fordærv.

    I Danmark er begrebet “befolkningsudskiftning” blevet anvendt af Morten Uhrskov Jensen i hans bøger og blogs, efter at han læste en artikel i Weekendavisen om Camus.

    Rasmus Paludan har også anvendt begrebet i sine YouTube-videoer og i en partilederdebat i forbindelse med Folketingsvalget 2019. Herudover er begrebet blandt andet blevet brugt af den højreekstreme, men ikke-voldelige bevægelse, Generation Identitær. Gerningsmanden bag Moskéangrebet i Christchurch, Brenton Tarrant, udsendte manifestet ‘Den store Udskiftning’ inden han dræbte 51 muslimer. Også den anklagede ved masseskyderiet i El Paso i Texas i august 2019 henviste til “den store udskiftning”.

    Henrik Toft Jensen, lektor emeritus og demografiforsker ved Roskilde Universitet, og Brian Arly Jacobsen, religionssociolog og lektor ved Københavns Universitet, afviser begge konspirationsteorien om befolkningsudskiftning. Ifølge Brian Arly Jacobsen vil det bl.a. kræve en hel række dramatiske og urealistiske demografiske ændringer, før sådan en udvikling ville kunne finde sted, og desuden er der ikke politisk flertal i hverken Danmark eller i Europa for at åbne op for indvandring fra de muslimske lande.

    https://da.wikipedia.org/wiki/Renaud_Camus

    1. Ivan Dybdal

     Det er et udtryk for den demografiske udvikling, der ses i befolknings fremskrivninger. Det er sikkert der han har det fra. Det ændrer jo ikke ved de demografiske befolkningsprognoser, der viser det. De er meget ældre.

    2. Træt

     En venstresnoet “EKSPERT” som cirkus Arli, er det kun dig og dine islamo- og negrofile ligesindede, der tillægger værdi.

    3. Niels Poulsen

     Fertiliteten for ikkevestlige indvandrerkvinder er nu lavere end for kvinder af dansk oprindelse.

     “Kvindelige indvandrere fra ikkevestlige lande får nu i snit 1,76 børn, mens danske kvinder i snit får 1,78 børn. Efterkommere af ikkevestlige indvandrere får i snit 1,75 børn.”

     “Det viser, at det er noget gedigent vrøvl, når nogen går ud og siger, at indvandrere fra ikkevestlige lande og deres børn vil overtage og meget hurtigt blive en majoritet herhjemme,” siger Henrik Toft Jensen, der er lektor emeritus og demografiforsker ved Roskilde Universitet.”

     Nuanceret artikel hos Berlingske.

     https://www.berlingske.dk/samfund/indvandrerkvinder-foeder-nu-faerre-boern-end-danske-kvinder-men-rystende

     “Fertilitet” er modsat “befolkningsudskiftning” et begreb inden for den demografiske videnskab.

     “Befolkningsudskiftning” er opfundet af og bruges kun af den yderste højrefløj, og har, som man kan se af min tidligere henvisning, motiveret til to forfærdelige terrorhandlinger.

     1. Sandhed er bedre end løgn

      Niels Poulsen er en troll
      og lystløgner som opdigter alle mulige
      tal og postulater. Han er ikke værd at
      spilde tid på.

     2. Ivan Dybdal

      Kender ikke franskmanden Renaud Camus og de andre konspirationsteoretikere du nævner.
      Jeg tror ikke, de er ikke værd at bruge tid på.

      Alle og enhver kan kigge på Danmarks Statstik og se deres befolkningsfremskrivninger.

      I år 2000 var der 7,1% indvandrere og efterkommere. I 2011 var der 10,1%. I dag er der 15,4%.

      Jeg tror ikke – som Niels Poulsen og hans nævnte kilder åbenbart gør – at væksten er stoppet. Men lad os se.

      PS. Spar mig for dine stempler af den yderste højrefløj. Jeg synes, de blokerer for en sober dialog.

     3. Niels Poulsen

      Jeg kan se, at “Ivan Dybdal” også er begyndt at bruge flere profiler. Bl.a. “Ideer” og “Id”.

      Den yderste højrefløj puster sig op ligesom Tordenskjolds soldater. “Se, hvor mange vi er, alle to!”

      Den yderste højrefløj er som det nihovedet uhyre Hydra. Når man med gode argumenter hugger et hoved af, vokser der to nye hoveder frem.

      Nej, så må man rose den store logiske begavelse Michael Andersen, som kun skriver i en profil. Han har fået en god borgerlig opdragelse hjemme fra og snyder ikke.

     4. Ideer

      PS. Niels Poulsen har tidligere truet overtegnede ved at opfordre til at finde ud af, hvor jeg bor.
      Jeg ønsker selvfølgelig ikke at jeg og min familie trues på den måde. Derfor bruger jeg ikke mit navn længere. Jeg holder nok snart helt op med at skrive her aht min personlige sikkerhed. Måske en sejr for trollen Niels Poulsen, som han kan fejre. Det er vistnok det trolleri går ud på ? 🙁

     5. Niels Poulsen

      “Ivan Dybdal” har jo et horn i siden på mennesker med mørk hudfarve. Men den ubeskrivelige dumme person fra den yderste højrefløj skelner ikke mellem vestlig og ikkevestlig indvandring. Medregnet i de 15,4 procent er også indvandrere og efterkommere af indvandrere fra vestlige lande. Og de har jo den rigtige hudfarve, kultur, religion og intelligenskvotient ifølge den ubeskrivelig dumme Ivan Dybdal på den yderste højrefløj.

      Tallene for indvandrere og efterkommer af indvandrere fra ikkevestlige lande er pr. 1. januar 2022 opgjort af Danmarks Statistik til henholdsvis 6,2 procent og 2,9 procent, i alt 9,1 procent.

      Til dem på den allerbagerste række: Det er altså 9,1 procent, og ikke 15,4 procent, som talfuskeren og den ubeskrivelige dumme “Ivan Dybdal” fra den yderste højrefløj påstår.

      Dokumentation:

      https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2022/2022-08-18-fakta-om-indvandrere

     6. Niels Poulsen

      “Jeg holder nok snart helt op med at skrive her”

      Det forventer jeg ikke. Du vil blive ved med at misinformere, til du stiller træskoene, ligesom resten af den yderste højrefløj.

 39. Michael Andersen

  Fremtidsudsigterne med hensyn til fattigdomsmigranter fra Afrika?

  Befolkningen må snart have lært at migration er forretning, fordi man ved hjælp af visse godhedskriterier kan få adgang til det store tag-selv-bord, der hedder omfordeling af skattemidler.

  Helt problematisk er det med Afrika hvor der ikke rigtigt er vist resultater der begrænser menneskestrømmene. EU er dog kommet på den geniale ide at grønne afrikanerne bliver rigere og så bliver de i Afrika. Det koster dog lidt flere grønne subsidier og selvom resultaterne næppe viser sig i nogens levetid, er man optimistisk.

  Til gengæld bliver der færre midler til det der rigtigt betyder noget.

  Her kunne man foreslå at vi sammen skulle blive dygtigere. Fx at EU–ledelsen stillede større krav til dygtighed på alle niveauer af skoler og uddannelser. Der er især brug for dygtighed til innovation, konkurrence, samarbejde og forhandling. Det er endda yderst rimeligt at EU sikrer at vi bliver dygtigere til at handle og sikrer at borgerne har gavn af at dygtiggøre sig. Problemet er dog at befolkningen helst ikke må blive for dygtig.

  Snart får vi grønne afrikanere som er fattigere end de plejer, for prisen på menneskesmugling stiger og stiger.

 40. DANMARK ER NU EN BLANDING AF SCANDINAVIAN STAR OG DET "SYNKEFRI" TITANIC..

  Test..

 41. Ideer

  Til Niels Poulsen 16/09/2023 at 10:46. Tallene i klippet fra Danmarks Statstiks befolkningsfremskrivninger omfatter selvfølgelig det der står: I år 2000 var der 7,1% indvandrere og efterkommere. I 2011 var der 10,1%. I dag er der 15,4%. Andelen af danskere er faldende. Det er det, der jeg synes er interessant og hvad, der konstateres af Danmarks Statistik. Du skriver om ikke-vestlige indvandrere. Det er noget andet.

  1. Niels Poulsen

   Jeg var ikke klar over, at du også er bange for de mange svenskere, tyskere, englændere, amerikanere etc. som bor og arbejder i Danmark og bidrager til nationens velstand.

   Jeg undgår at nævne de mange polakker og rumænere, som arbejder som håndværkere og i landbruget. For dem ser den yderste højrefløj jo også skævt til.

   Har du i øvrigt ikke oplyst, at du selv er efterkommer af svenske indvandrere? Dermed tæller du selv med i de 15,4 procent.

   Kan du så se at forsvinde, så vi ægte danskere kan få Danmark for os selv!

    1. Niels Poulsen

     Hov hov. Jeg er dansker. Det er du ikke. Du er en af de 15,4 procent indvandrere, efterkommer af indvandrere som du er. Må jeg venligst bede dig om at tiltale os ægte danskere med respekt, fremmed og mindreværdig som du er.

 42. Michael Andersen

  Man kan læse om udlændingeloven, at der var opstillet forventninger om en kædeindvandring på 500 personer om året.

  I bogen ”Indvandringens pris” af Morten Uhrskov Jensen, oplyses følgende:

  Dengang blev det fremført i Folketinget, at den nye lov formodentlig kun ville betyde, at “500 personer ville få adgang til familiesammenføring i de kommende år”. I dag (2012) er der over 370.000 ikke-vestlige indvandrere i Danmark.

  På højrefløjen lobbyede stærke arbejdsgiverinteresser for at øge indvandringen, fordi man på den måde kunne trykke lønnen i industrien, på venstrefløjen så man det som et udtryk for humanisme, at gæstearbejderne kunne blive til indvandrere med ret til familiesammenføring, selvom der ikke længere var arbejde til dem. Samme alliance mellem eliterne sås mange steder i Europa. (Uddrag slut)

  Pr. 1. januar 2023 er der i alt 910.898 indvandrere og efterkommere i Danmark, oplyser Integrationsbarometret.

  Der var stemning for integration, i stedet fik danskerne:
  Fragmentering, kriminalitet, parallelle retssamfund, afhængighed af offentlige ydelser og radikalisering.

  1. Niels O

   En bog fra 2012??

   Og så sammenligner du tal som æbler og pærer. Ren manipulation.

   1. Michael Andersen

    Ja i 2012 læste man i bøger. I dag skal mange have læst højt.

    1. Niels O

     Og i 2012 manipulerede man med tal. Det gør man åbenbart også i dag.

     1. Michael Andersen

      ”DST oplyser at 1. januar 2012 udgjorde indvandrere og efterkommere 10,4 pct. af befolkningen i Danmark. Andelen af indvandrere var 7,9 pct., og blandt dem var 59 pct. fra ikke-vestlige lande”.

      Ikke-vestlige udgør 260107 og hvis efterkommere af ikke-vestlige udgør 78,77 % af alle efterkommere, så giver det sammenlagt 370000.

      Det er nærliggende at der er tale om en udeladelse af: og efterkommere.

     2. Niels O

      910.898?

     3. Niels O

      Jordhulenationalisterne herinde kan åbenbart ikke lide vestlige indvandrere. Så ved vi det.

      ..eller også har de bare ikke styr på statistik. Og blander tal sammen i een surdej.

 43. Ideer

  Det sidste ord.
  Danmarks Statstik-> I år 2000 var der 7,1% indvandrere og efterkommere. I 2011 var der 10,1%. I dag er der 15,4%.

  1. Niels O

   “Denne søjle repræsenterer 23% af befolkningen, denne søjle repræsenterer 28%! af befolkningen, mens denne søjle repræsenterer 43% af be-folk-ningen!!!!”

   http://www.facebook.com/MontyPython/videos/what-we-need-now-is-some-clarity-montypython-stayathome/916426955466719/?locale=da_DK

  2. Træt

   De uønskede muslimer og negre udgør måske 15,4% af den totale befolkning. (Er tallet endda snydetallet, hvor 3.generationsindvandrere, uden danske forfædre, med bare 1 forælder født i Danmark med bare 1 forælder som uretmæssigt er blevet tildelt dansk indfødsret)?

   Det skræmmende er, at hvis man fraregner de mange gamle danskere, så udgør de uønskede muslimer og negre en langt større, og hastigt voksende andel.

   Gå bare en tur i et hvilket som helst indkøbscenter, og observer hvor mange tydeligvis ikke-danskere I ser.

  3. Træt

   Det kunne være interessant – på samme måde som den kinesiske forbandelse “Må du leve i interessante tider – at se en statistik over indvandrere og efterkommere, hvor de falske danskere, dem uden danske forfædre, der af Danmarks Statistiks forkvaklede definition kaldes danskere, er sorteret fra.

   “Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.”

   For letheds skyld vil jeg definere en dansker som en person, der enten selv, eller er efterkommer af en person der, stod opført som dansk statsborger ved Det Centrale Personregisters (CPR) oprettelse.

   Alle andre må naturnødvendigt være indvandrere eller efterkommere, uden én dråbe dansk blod i sig.

   Jeg kan godt leve med at adopterede regnes som danske, for de fleste hader ikke danskerne (Niels Nul er en af undtagelserne)

 44. Niels Poulsen

  Her er hele historien om indvandrerlandet Danmark i en maggiterning:

  https://da.wikipedia.org/wiki/Indvandring_til_Danmark

  De første indvandrere, som kom til det danske område, efter isbræerne trak sig tilbage, var nogle små sorte mennesker, som oprindelig udvandrede fra Afrika. De første “danskere” var altså afrikanske indvandrere.

  En senere masseindvandring bestod af østeuropæere, som var højere og lysere i huden.

  Kristendommens indførelse medførte også indvandring. Præsterne, munkene og bygningsarbejderne, som byggede Danmarks kirker og klostre, var indvandrere.

  I 1700-tallet bestod den danske magtelite af tyske indvandrere.

  De aktuelle 15,4 procent indvandrere kommer fra hele verden, men ikke mindst fra Danmarks nærområder.

  Den næststørste indvandringsgruppe er polakker (54.825). Den femtestørste er ukrainske flygtninge på flugt fra massemorderen Putins missiler og droner (42.468).

  Det skønnes, at der i 2020 var cirka 256.000 danske muslimer, svarende til 4,4 procent af befolkningen.

  Som man kan se af overstående highlights fra indvandringen til det danske område fra istiden til nu, har forestillingerne om befolkningsudskiftning, og at demografi er skæbne, intet med virkelighedens verden at gøre, men er skræmmekampagne fra de få tilbageværende på den yderste højrefløj. Misinformation og hjemmestrikket vås.

  1. Michael Andersen

   Danmarks elite er moralsk anløben og hyklerisk. Den taler varmt for ikke-vestlig indvandring, men lader underklassen betale prisen. Eliten vil under ingen omstændigheder mænge sig med de indvandrere, den selv har inviteret til Danmark. Der eksisterer en klar sammenhæng mellem høj uddannelse og ønsket om en lempelig udlændingepolitik.

   Ryger andelen af ikke-vestlige indvandrere op på flere end en to-tre stykker pr. klasse, står den på privatskole for de “liljehvides” børn. Når det drejer sig om valg af bolig, bliver det helt tydeligt, at de “liljehvide” foretrækker at bo blandt mennesker, hvis pigmenteringsgrad ikke afviger ret meget fra deres egen “liljehvide”.

   I tidligere tider var de herskende mere ærlige. De lagde ikke skjul på, at de sad på flæsket, og at de havde særlige rettigheder. Og i det mindste havde godsejeren brug for sine fæstebønder. Det er ikke tilfældet i dag. De dårligst stillede danskere kan gå ad helvede til ifølge de “liljehvide” og der er ikke brug for dem, de er højst en sten i skoen. (M.U.J. i en kronik i Information 2012, “Indvandringspolitik styres af hyklerisk liljehvid elite”).

   Vi kommer længst med ærlighed, ikke med hykleri, dobbeltmoral og underklassen betaler. Tak til “Moral”-Poulsen der sikkert også er “liljehvid”.

   Rent bortset fra at de liljehvide er moralsk anløbne, er de også på et vigtigt punkt basalt usympatiske mennesker: De lader andre betale prisen for noget, de under ingen omstændigheder selv ønsker at deltage i.

 45. Træt

  En kvart million muslimer? Utroligt at de trods et fødselstal, der er mindst det dobbelte af danskernes, desuden med 2/3 generationslængde og dertil familiesammenføringer, formår at holde et konstant antal over årtier.

  Det skyldes vel ikke tilfældigvis den ovennævnte forkvaklede definition, der tryller Mohamed Osama Bin Laden om til at være dansker, og dermed ikke muslim, bare fordi hans mor, der trods at være født i Danmark taler et gebrækkeligt dansk, har fundet et dansk statsborgerskab i en pakke POMO vaskepulver?

 46. Demografi og demokrati

  “Tusindvis af illegale afrikanske migranter vælter hver dag ind over den lille italienske ø, Lampedusa. 5000 om dagen på en ø med 6000 indbyggere. 35 både på 30 minutter. 70.000 i løbet af den seneste tid. Øens modtagecenter har plads til 400. Nu er der er forlydender om, at der skal bygges en lejr mere på øen.” (Klip fra Den Korte Avis den 19. september 2023)

 47. Demografi og demokrati

  “De fleste har sikkert set, hvad der er sket på Lampedusa. Tusinder af unge, afrikanske mænd er landet på den lille ø – igen, igen, igen. Men det er ikke noget tilfælde. Det er meningen. Det er, hvad EU ønsker (..) Først ryger velfærden, så ryger demokratiet.
  Christian Skaug bor i Italien og er meget godt inde i dette emne (..) Det er virkelig værd at høre og når man har hørt det, er man lige så skeptisk til EU, som den danske befolkning burde være. Man skal huske – de vil nordpå. Der er ikke noget der hedder socialhjælp, invalidepension og gratis lægehjælp til såkaldte flygtninge i Italien. Det er vores velfærdskasser, de vil tømme” (Klip fra Snaphanen 21/9-23: Invasionen af Vesten sker med magtens velsignelse)

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *