SÅ FIK VI ATTER ET FORBUD MOD GUDSBESPOTTELSE. OG LIDT TIL

Den danske regering har gennem nogen tid været under stigende pres fra den islamiske samarbejdsorganisation IOC, som maser på for at opnå beskyttelse mod kritik af islam. Det mål har OIC arbejdet utrætteligt på siden 1979, hvor Ayatollah Khomeni overtog magten i Iran og lancerede en aggressiv og ekspanderende islamisk ideologi, der blandt mange ulykker har ført til islams verdensomspændende terror mod sine fjender: jøder, kristne, hinduer og ateister samt de vestlige demokratiske retsstater. OIC’s målrettede indsats gennem de mange år har nu båret frugt. Et flertal i FN ønsker nu et forbud mod islamkritik, der anses for ’racisme’. De demokratiske lande har pålagt sig selv en omfattende selvcensur, der forhindrer, at de mange islamiske terrorangreb forbindes med islam, som i medier og parlamenter hårdnakket præsenteres som kærlighedens og fredens religion.

OIC har nu også knækket ryggen på den danske regering, som netop har præsenteret et lovforslag, der optisk ser ud som en smal aktion mod offentlig afbrænding af hellige skrifter, men som i virkeligheden kommer til at være et forbud mod kritik af islam. Ifølge lovforslaget skal ” Den, der offentligt eller med forsæt gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig betydning for et trossamfund eller en genstand, der fremstår som sådan, straffes med bøde eller fængsel i 2 år”. I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at ’utilbørlig’ betyder, at det bliver kriminelt at brænde, trampe på, klippe i, tilsøle og urinere på den hellige ’genstand’.

Hverken jøder eller kristne har nogensinde bedt om beskyttelse mod gudsbespottelse. Regeringen har derfor imødekommet IOC’s krav om forbud mod kritik af islam. OIC er totalt ligeglade med de sporadiske koranafbrændinger, men er udelukkende optaget af at kriminalisere kritik af islam i bredeste forstand. Regeringens og danske mediers afgrundsdybe uvidenhed om islam medfører, at de stirrer sig blinde på de få afbrændinger af koranen og ikke ser det større billede, fordi de har valgt den bekvemme løsning at betragte islam som en tro og ikke som den ideologi, den er.  Islam består af tre komponenter. En fanatisk personkult rettet mod profeten Muhammed, et komplet samfundssystem og en tro. Ideologien er indeholdt i islams tre ’testamenter’, som er Koranen, Hadith (islams traditioner) og Sira (profeten Muhammeds biografi).  Alle tre hellige skrifter anses af muslimer for indstiftet af Allah og er udtryk enten for hans direkte ord (Koranen) eller for hans vilje  (Hadith og Sira). Disse skrifter er derfor alle guddommelige, evindelige og ukrænkelige.

Set i et islamisk perspektiv er det danske lovforslags kriminalisering af ’utilbørlig’ handling ikke noget, der kun gælder en vanhelligelse af koranen, men omfatter også kritik af de øvrige hellige skrifter, der netop indeholder islams politiske ideologi, som dikterer had mod vantro, seksuelle minoriteter, og tillader slavehold, diskriminering af kvinder og sex med små pigebørn. For en muslim er islams politiske ideologi smeltet ind i troen og anses for lige så hellig og ukrænkelig. Allerede nu sidder islamiske jurister og teologer og lægger planer for hvordan OIC kan presse og udfordre det danske lovforslag således, at danske domstole må acceptere, at den ’genstand’ eller lignende, der krænkes gennem ’utilbørlig’ handling ikke blot er koranen som bog, men også indholdet i de to øvrige ’testamenter’. Hvis en kommentator således offentligt omtaler profeten Muhammed som landevejsrøver, bigamist og pædofil vil det i islamisk perspektiv være en grov og utilbørlig vanhelligelse af den ’genstand’, som er kernen i den islamiske ideologi . Herved opstår et ny begreb som vi kan kalde for krænkerens veto, fordi lovforslaget med sin gummiparagraf overlader det til en fortolkning, hvad der er ’utilbørligt’. Disse katastrofale perspektiver er gået milevidt hen over Peter Hummelgaards hoved, der i sit totale ukendskab til islam har haft blikket stift rettet mod de få koranafbrændinger, der nok var anledningen til OIC’s vrede, men aldrig årsagen, som er opgøret med de vestlige demokratiers bestemmelser om ytringsfrihed.

OIC har med den danske regerings velvillige bistand nu føjet endnu et våben til sit arsenal. Islam har i  mange år haft stor glæde af voldsmandens veto, der af frygt for terror har fået vestlige regeringer til at afstå fra kritik af islams grusomme regimer og provokationer. Nu har den danske regering leveret også krænkerens veto, der herefter kan sætte en stopper for et ellers nødvendigt opgør med islams totalitære ekspansion ind i de vestlige retsstater. Så hvis krænkerens veto ikke giver de ønskede resultater i de danske retssale, kan OIC altid falde tilbage på voldsmandens veto, der jo virker hver gang.

Den danske regerings første offer er Sverige, der efter årtiers kryben i støvet for islamisk kulturdominans nu endelig forsøger at forsvare, hvad der er tilbage af folkestyre og frihed. Den svenske regering havde sat sin lid til at Danmark ville vise broderlig solidaritet og stå fælles vagt om ytringsfriheden. Nu har Mette Frederiksen så trukket tæppet væk under Sverige, der nu står sårbar og isoleret. Efter at Danmark er nedkæmpet af OIC, har Sverige næppe styrken til at modsætte sig en lignende beskyttelse mod islambespottelse.

Med den danske lovgivning under armen og med støtte fra FN vil OIC nu brede sine metastaser ud over det europæiske demokratiske landskab med henblik på at skabe danske tilstande i det øvrige Europa. Folkestyret går triste tider i møde under angrebet fra OIC’s ideologiske cancer. Vi skal ikke glemme, at modersvulsten er fremvokset på Christiansborg.

26.august 2023

132 Thoughts to “SÅ FIK VI ATTER ET FORBUD MOD GUDSBESPOTTELSE. OG LIDT TIL”

 1. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

  Nu hvor Mette, Lars og Jacob fra S, M og V
  har bøjet sig for islamisternes krav om at være
  artige og lydige og behandle koranen med stor
  respekt, er det næste krav allerede på vej, og
  det næste og det næste igen. Og nu hvor Borgens
  åndsformørkede radikale politik siden 1983 har
  fyldt Danmark med krævende kulturfremmede,
  er der selvfølgelig brug for at være artig så der
  ikke bliver alt for meget med vold, terror, mord
  og påsatte brande ligesom i Frankrig, Sverige,
  Belgien, England og Tyskland.

  Men hvorfor har politikerne overhovedet skaffet
  denne tidsindstillede kæmpebombe til Danmark?
  Før eller siden eksploderer den jo, uanset hvor
  meget partierne og medierne prøver på at være
  islamisterne tilpas. Tvivler man på det, så se hvad
  der sker i Malmø, Stockholm, London, Paris og Berlin.

  1. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

   Nederst i denne debatstribe
   er der mange interessante indlæg
   som man også bør se.

   1. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

    Hvis du har dit liv kært, eller
    værdsætter din familie, gør du klogt i at se de
    oplysninger som Snaphanen og Hodja har fremskaffet,
    om den “pandemi” eller “epidemi” som WHO og WEF
    vil sætte i gang om kort tid. Se også Youtube og Musk Zone.

    1. Prins Valiant fra Thule

     Hvis man er i tvivl om Mettes
     håndtering af covid-corona influenzaen var god
     eller dårlig, er der nu en lang række af virkelige
     eksperter der sætter tingene på plads. Hermed
     et link:

     https://www.factsmatterconference.com/

     Også hos Hodja og Snaphanen er der nyt.
     Noget tyder på at Mette står til en dumpekarakter.

 2. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

  Har også en kommentar under
  Klimadebatten der blev væk. Nederst i striben.

  1. Fra velfærdsstater til terrorstater

   Vores land vil snart blive
   til et diktatur, en terror-stat hvor danskerne vil
   blive udplyndret, mishandlet og tyranniseret sønder
   og sammen. Lige nu i denne uge er regeringen ved at
   sælge os til stanglakrids, som Hodja og Snaphanen
   afslører. Man begynder på en ny politik som vil kunne
   sende fortvivlelse og død ind i tusindvis af danske hjem.

   I forvejen plages vi danskere jo af mange former for
   kynisk og fladpandet politik, men de WEF og WHO tiltag
   som nu kommer til, er et direkte angreb på borgernes
   liv og helbred. Det er ikke hver dag man ser noget så
   groft, ubehageligt og farligt. Det er ren katastrofe-politik.

   Men det nytter måske ikke at advare. Danskerne flest er
   jo søvngængere og dagdrømmere. Og de kan vist ikke
   finde ud af at forsvare sig, om det så gælder liv eller død
   eller landets, børnenes og de unges fremtid.

   Det med sløvheden har vi set med danske mænd som
   har ladet sig håne, hetze og feminisere siden 1968, så
   de nu er foragtede og retsløse, og året rundt til grin i vide kredse.

   Vi har set det med Uriasposten der bortcensurerede et
   hav af oplysninger der kunne have været nyttige for dan-
   skerne. En censur der har været med til at undergrave
   retsstaten, demokratiet, familieværdierne og sundhedsvæsnet.

   Vi kan også se det i den sløve passivitet 80-90% af borgerne
   udviser overfor nedbrydningen og smadringen af deres
   tryghed, sikkerhed, familieværdier, frihed, velfærd, sund-
   hed, privatliv og økonomi. Man vil hellere bruge tid på
   romaner, dameblade og åndssvage tv-serier, end følge med
   i hvordan politikere forbereder de katastrofe der vil smelte
   sammen, og blive en frygtelig ulykke for millioner af danskere.

   Der er alt for lidt årvågenhed og sammenhold blandt
   danskerne. Og derfor er de ved at dømme sig selv til
   undergang. For altid kan et folk forgå når selv det vil.

   Men måske er danskerne ikke dummere eller mere
   verdensfjerne end så mange andre. I London er det
   nu en hårdkogt islamist der er borgmester. Og i Paris,
   Berlin, Bruxelles, Stockholm og Oslo er det pladder-
   humanister og woke feminister der giver tonen an.
   Og i USA er der nu kaos i byerne og landdistrikterne,
   i økonomien og retssystemet m.m.

   Vesten synes ramt af en kollektiv psykose som nemt
   kan slutte noget i stil med romerrigets sammenbrud
   der var en blodig og skrækkelig affære.

   Hodja og Snaphanen har lagt beviser frem for at
   vanvidspolitik har anbragt vores lande, demokratier
   og civilisationer tæt på en dyb afgrund. Så dyb at
   man næppe nogensinde kommer op igen, hvis man
   først er faldet ned.

   1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

    Hvornår går det mon op for vælgerne,
    danskerne at det er ved at være helt slut
    med det idylliske og yndige land, fordi politikerne
    forærer landet byerne, boligerne, pengene, kvinderne,
    skolerne, hospitalerne, indfødsretten, butikkerne og arbejdspladserne og alt muligt andet væk til fremmede
    folkeslag.

    Hertil kommer at danskerne diskrimineres
    og sættes bagerst i køen på flere områder. Og Borgen
    er også ligeglad med befolkningens tryghed, frihed
    og sikkerhed. Den snakker flittigt om at den tager vores
    sikkerhed, velfærd og sundhed alvorligt, men det skal
    man ikke tro på, det er hykleri.

    I snart mange år har Borgen ikke leveret andet end
    øregas, ulykker og forringelser. Se denne liste:

    Postvæsnet, DSB og buskørslen fungerer dårligere
    i dag end for 40 år siden.Faktisk langt dårligere.

    Forsvaret har fået en svinsk behandling siden
    1990. Og nu bruger Borgen snesevis af milliar-
    der på at optrappe krigen i Ukraine.

    Sundhedsvæsnet er blevet voldsomt forringet på
    kun fem-syv år. Mange liv er allerede gået tabt.
    Nogle har mistet arme og ben pga. alt for lange
    ventelister. Der er ingen udsigt til forbedringer
    af den generelle kvalitet.

    Retssystemet fungerer i sneglefart, til skade for
    ofre for vold, svindel, bolighajer osv.

    Familie-politikken er kommunistisk og pilrådden.
    Og nu bliver den endnu ringere pga. spareøvelser
    og fyringer. Der er tale om et rabiat feministisk
    og bureaukratisk terror-regime overfor børn og
    forældre.

    Arbejdsløse, hjemløse, børn og unge sjofles tit
    af “systemet”.

    Ældreplejen fungerer ofte skandaløst dårligt.

    Lægevagten, ambulancerne og apotekerne
    udsætter oftere og oftere “kunderne” for
    betydelige svigt. Som f.eks. har kostet børn
    og teen-agere livet, pga. meningitis og andet
    som ikke blev behandlet hurtigt, pga. dårlig
    telefonpasning, nedskæringer og roderi.

    På apotekerne er der nu ofte “udsolgt” af
    livsvigtig medicin.

    Psykiatrien er nogle steder en rædsel for
    både de syge og de pårørende. Svinsk og
    grotesk behandling af patienterne og deres
    familier er ikke noget usædvanligt. Pressen
    afslører kun toppen af isbjerget.

    Skolerne har været udsat for en massakre.
    600 skoler er sparet væk. Resultatet er at
    mange børn må ud på en lang og trafikfarlig
    tur frem og tilbage fra skole.

    Kommunerne er alle blevet pålagt store
    besparelser. Netop i disse dage er de
    ved at skære kraftigt i den sociale velfærd.

    Ritt Bjerregaards 5000 boliger i Kbhvn. til
    5000 kr. pr. md. blev aldrig til noget. Og sådan
    er det med de fleste valgløfter. Og nu er Borgen
    endda i gang med nedrivning af tusindvis af
    boliger. Oveni er EU på vej med hårde krav til
    800.000 boligejere. Mange af dem kan blive
    ruineret og gjort hjemløse.

    En slags økonomisk heksejagt på boligejere,
    forbrugere, bilister, erhvervsdrivende og
    mange andre er begyndt.

    Bankers service er blevet kraftigt forringet.

    En politisk fremkaldt energi-krise har skabt
    inflation. (igen noget co2 hysteri)

    Folkepensionisterne halter langt bagefter
    prisudviklingen.

    Fridage fjernes, og pensionsalderen sættes op.
    (havde været unødvendigt uden masseindvandringen)

    Fængselsvæsnet er på knæene.

    Faggrupper som læger og sygeplejersker og
    andre har fået en så arrogant behandling, at
    5-6000 er flygtet fra hospitaler og skadestuer.

    Bandekriminalitet og narko-dødsfald er der
    meget mere af end i 1980. Antallet af faderløse
    og forældreløse børn sætter rekord.

    Statsradioen bruges til hetz og løgnekampagner.
    Og man lader den støtte klima-hysteri, LGBTQ+
    og mandsfjendske bevægelser som Kvinfo og
    metoo. EL og R, rabiate og ekstreme woke
    grupper favoriseres og forkæles med rigelig
    sendetid.

    Digitalisering, kunstig intelligens, robotter,
    overvågning, roadpricing og afskaffelse af
    kontanter m.m. vil blive brugt til at skabe
    nordkoreanske tilstande, i ret nær fremtid.
    Eller “1984” og “Kafkaske” tilstande.

    Co2 løgne vil blive brugt til at angribe og nedlægge
    landbrug og virksomheder, og til at indføre tunge
    afgifter på alle slags varer og al transport.

    Og som nettet har afsløret i hundredvis af videoer,
    vil man bruge falske pandemier og falske vacciner
    til at undertrykke og terrorisere befolkningen.
    (WEF og WHO politik)

    Man er også i gang med en folkeudskiftning, hvor
    Sverige synes at være forbilledet.

    Danmark kan snart blive et grufuldt mareridt for
    de fleste danskere, men der er snart ingen steder
    at flygte hen. Hele Europa, USA, Canada og Skan-
    dinavien er ved at synke ned i et totalitært mørke.
    Og i Venezuela, Colombia, Mexico og Libanon
    mv. er der rekorder i røverier og mord.

    Se hvad nettet fortæller.

    1. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

     Den geniale forfatter A. Solsjenitsyn
     har i sit storværk “Gulag Ø-havet” forsøgt at beskrive
     ondskaben og vanviddet i Sovjet-unionen under de
     røde tyranner Lenin og Stalin. Hans værk er på 2000
     sider, og ikke een side er overflødig. Men skulle man
     beskrive al ondskaben i landet 1917 til 1953 eller
     1991, ville 20.000 eller 200.000 sider ikke være nok.
     Lenin og Stalin var uhyrer, monstre og sataner,
     hjerteløse psykopater der opbyggede et system som
     ødelagde, torturerede og myrdede millioner af helt
     uskyldige børn og voksne. Har man først læst om
     kommunismens vilde udskejelser i Sovjet, vil man
     være klar over at det er en løgnens og dødens ideo-
     logi. Men er 2000 sider mere end man orker, er der
     også små bøger fra Solsjenitsyn der giver indsigt i
     Stalins terror-stat.

     En anden forfatter, Antony Beevor, har skrevet bøger
     der giver et indblik i nazisternes ondskab. Og der er
     bøger som fortæller om islamisternes og Boko Harams rædsels-regimer.

     Alt i alt er konklusionen, at hvis man ikke har et
     ægte, direkte og ærligt oplyst demokrati/folkestyre, har man åbnet en port til helvede, og det vil ikke
     vare længe før djævelske kræfter vil gå efter at
     opsluge en.
     .

     (computeren har tit ikke meget
     styr på linjernes længde, beklager)

     1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

      En stedfortræder-krig,
      det er hvad Sveriges “elite” fører mod det
      svenske folk, som nu må finde sig i at deres
      byer med korte mellemrum rystes af skud-
      salver, bombebrag og nødskrig fra civile som er ramt af knivstik. Den snakkende klasse af kommunister, feminister og pladrende gak-gak humanister, har fyldt
      landet med så mange evighedsturister, at
      der er kaos, indbrud, vold og mord overalt, både i økonomien, trafikken, skolerne, boligområderne, butikkerne osv., osv.
      Selv på hospitalerne er der uro og vold.
      Politiet er ved at give op.

      Landets situation er et resultat af idioti,
      korruption og forræderi. Slutfacit kan
      blive at svenskerne på blodig vis bliver
      smidt ud af deres eget land.

      Ser vi lidt mod øst, ser vi hvordan det
      bliver i Danmark om kort tid, hvis vores
      egen snakkende klasse ikke snart fatter
      at den er ved at smadre og destruere alt.
      Alt tyder dog på at den blot vil fremture.

      F.eks. synes den at forberede et stort
      angreb på folkesundheden. Allerede
      om 3 eller 4 uger iflg. Snaphanen og Hodja.
      Det kan blive starten på noget som ligner
      regulær statsterror mod danskernes liv
      og helbred.

     2. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

      Regeringens seneste bedrifter:

      Kilometer-afgift på transport som vil fyre
      op under inflationen. En skatte-byrde til
      alle husholdninger.

      Fridag fjernet, og flere er i kikkerten.

      Senere pensioner. Ingen pristals-regulering
      af folkepensioner.

      Ikke flere læger og sygeplejersker, men kun
      en syltekrukke. Endnu ringere behandling
      af de ældre, af de arbejdsløse, de fraskilte
      og de hjemløse. Af børn og unge, af psykisk
      syge, af kræftpatienter mfl. Hospitaler skal
      spare op til flere hundrede millioner kr. pr.
      hospital.

      Spare krav til kommuner og regioner så
      voldsomme, at det fører til en kraftigt
      forringet borger-service m.m.

      80 millioner kr. til et cykelløb. 16 millioner
      til LGBTQ+ og normstormerne. Milliarder
      til co2. Tæt samarbejde med WEF og WHO.
      Planer om ny omgang covid/corona restriktioner
      og nedlukninger. Planer om at mobbe landbruget,
      virksomheder, butikker, iværksættere og andre.

      Planer om roadpricing, afskaffelse af kontanter,
      nye afgifter, mere bureaukrati, MERE INDVAN-
      DRING, mere støtte til metoo, BLM, kvinfo og
      lignende. Nye skrappe krav til boligejere.
      Flere utopiske og kolossalt kostbare co2
      projekter. Lukning af endnu flere skoler.
      Lukning af flere busruter.

      Fortsættelse af den familiefjendske,
      børnefjendske og folkefjendske politik.
      (nedbrydning af kerne-familien, hjemmets
      fred og den sociale velfærd)

      Man vil have hele landet overplastret med
      støjende og fugledræbende kæmpevindmøller.
      og hæslige solcelle-parker. Se hvad PragerU
      mener om de miljø-skadelige planer.

      Klima-ekstremisterne vil bestemme
      hvad vi skal spise, og at vi helst skal
      køre i el-biler. Hvis vi ikke retter ind
      efter deres ønsker, skal vi straffes
      med høje afgifter.

   2. Ole Mejlstrøm

    Som nationaltsindet dansker kan jeg kun være enig i dine betragtninger!

    Desværre falder 80-90% af vælgerne stadig i forrædernes fælde!
    Vi forfølges og klassificeres som dissidenter i det hedengangne Sovjet af det danske stasi-korps og dets forskellige forgreninger!

    Hensigten er naturligvis at give alle os nationaltsindede en straffeattest iht § 266, give os bøder, samfundstjeneste, betingede og ubetingede domme…hvoraf følger inddragelse af diverse våbenpåtegninger og medlemskab af skytte- og jagtforeninger!

    Så kan vi sgu lære det!!

    Hvad bilder vi os dog ind!!!

    Sådan tager regimet “livet” af de sidste nationale, som ellers ville være villige til at gå imod og tage Danmark tilbage!!!

    Under “regimet” betragter jeg ALLE partier repræsenteret på Borgen minus DF, DD og NB!
    ALLE er de landsforrædere i større elle mindre grader!

 3. Piotr

  Om vi skulle være så heldige, at 60 kolbøtter på hoppeborgen virkelig mener at ytringsfrihed er den del af vores demokrati. Så har de nu chansen for at vise på hvis side de står. Folket eller Regimet! Jo-vist, en naiv tanke.

  Hvis Danmark er en suveræn stat, ville larsLORT have kaldt OIC+ medlemslandes ambassadører til steppedans, og høfligt men bestem bedt dem om undlade, at blande sig i nationale interne anliggender.

  Da jeg i øvrigt ikke har nogen respekt for disse nulliteter(0-boner) der pt kun sidder, for at berige sig selv, skal jeg undlade at fremkomme med flere negative ukvemsord om samme.
  Jeg har virkelig svært ved at noget positivt i deres regerende af fædrelandet.

  Derfor kan jeg anbefale at læse Lars Boje Mathiesens kommentar i JP fra de 24/8:
  Den naive, den ligeglade og den kyniske.
  (En alt for flink/venlig karakteristik af regimets nulliteter).
  LarsBoje var et frisk pust i dansk politik, jeg savner hans pragmatiske tilgang og ikke mindst hans sunde fornuft.

  Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

   1. Sundhedspolitik eller folkemorderisk politik?

    STÆRKE ADVARSLER PÅ NETTET

    Er Pfizers og Modernas “vacciner”
    bio-våben beregnet til at gøre Klaus
    Schwabs WEF-politik til en stor “succés”.

    Er Schwab, Soros, Bill Gates og Fauci
    nogle af dem som trækker i trådene,
    med henblik på at gennemføre en
    stor ambitiøs plan der skal redde
    landenes befolkninger og hele
    menneskeheden fra sig selv?

    Er det en smuk, ædel, næstekærlig og
    menneskevenlig plan, eller er det en
    djævelsk plan udtænkt af vanvittige?

    Se Snaphanen i dag søndag, og se hvad
    dr. Malone, dr. Campbell, dr. McCullough,
    Mike Yeadon, Tucker Carlson, Elon Musk
    Zone/ TwitterX advarer om på nettet.

    S-S (Sundheds-Styrelsen) er ved at
    forberede den næste “pandemi” og
    den næste store krig mod dan, øh, mod
    den store stygge almindelige influenza,
    der kan klares med 3-4 dage i sengen
    og en lille rom-toddy.

 4. Peru

  Magtens fjender er russerne, og dernæst kineserne. For folket er prioriteringen måske en anden.

 5. E. Frederiksen

  Kære Asger Aamund
  Har du sendt dette uendelig kloge indlæg til Regeringen?

  1. Nej, det har jeg ikke, men mine kontakter i medier og politik fortæller mig, at mine artikler bliver læst på redaktionerne og på Christiansborg, så dagen artikel skal nok nå frem til rette vedkommende.

   1. E. Frederiksen

    1000 tak for tilbagemeldingen.
    Det er jeg glad for, og flot reaktion fra dig.

 6. Annie Holm Jørgensen

  Ja Ja ASGER AAMUND
  Du har ret ,jeg håber der mange der læser det du skriver her.
  Vi må være blinde, vil se ikke skriften op vægen.
  Det er den værste regering vi har.
  Tak for din artikel.

 7. Nuller Pølsen

  Alt hvad hr. Aamund skriver er forkert fordi jeg siger det og jeg har ret.
  Alle kommentatorer her på hr. Aamunds blog er konspirationsteoretikere fra det yderste højre og jeg er god.
  Alle der ikke mener det samme som mig er sindsyge med polske ludermødre og skulle aldrig være født.
  Selvfølgelig er islam kærlighedens og fredens religion for jeg kender selv en rigtig flink grønthandler hvor jeg både kan købe hash og våben og alle der kritiserer islam er bare nogle kælderklamme islamofober.

  Støt Biden, Lenin, Mao, Polpot, Trudeau og alle mine røde venner…

  Venligst Pølsen

 8. Michael Andersen

  Jeg er enig og tilføjer, at man måske? har forsømt en dybere analyse og adskillelsen af to vidt forskellige kulturer. Den ene kultur handler internationalt og diplomatisk, og den anden kultur lever sammen hjemme.

  Om forholdene hjemme skrev Kristeligt Dagblad 10/7-22, at et stort flertal af danskerne ser religion som kilde til konflikt.
  Med et de facto forbud mod kritik af islam, bliver kritikken måske bare rettet mod muslimer. At antagelsen herom kan være begrundet, behøver man blot at gå til Den Korte Avis for at blive bestyrket i.

  Hvis man må give et råd, så bør man tænke over om forbuddet (hvis det vedtages) skal følges op, af en langsigtet strategi, hvor målet er god opførsel, pli og ordentlighed, danskerne imellem, nye som gamle. En udfordring, ja, men vi er jo eksperter i det meste.

  1. Wiens redning skete 1683

   M.A.: Det lyder godt nok noget tåget og teoretisk,
   det med “en langsigtet strategi, hvor målet er pli” osv.
   Forestiller du dig et stort kontor med en tante Lilla,
   en tante Grøn og en tante Lyserød der udsender bøder
   og formanende breve til folk der efter tanternes mening
   opfører sig upassende?

   Dem som allermest trænger til at lære noget om pli og
   ordentlighed, er nok politikerne, propagandisterne og
   banderne. Hvordan vil du opdrage på dem? Ved at
   sige: Fy, skam jer?

   1. Michael Andersen

    Tak for spørgsmålet. Et eksempel er:
    Regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats som dækker syv ministeriers ansvarsområder.
    I en bedre virkelighed ville alle danskere være aktive i en vælgerforening.
    Det er vel mere om danskerne brokker sig lidt rigeligt, fordi det er det nemmeste?

    1. DR: Feminisme, klima-hysteri og multi-kulti propaganda

     Brokker danskerne sig lidt rigeligt? Hvad
     i alverden mener du? Sagen er jo at 95%
     af danskerne er som umælende får der
     aldrig brokker sig, som aldrig protesterer
     og som finder sig i alt fra politikernes og
     journalisternes side. Hvorfor borgerne
     nu står til at miste alt, deres land, byer,
     folkehjem, rettigheder, værdighed og fremtid.

     Strategien for klimaindsats viser kun at
     vores politikere har smidt al fornuft og
     moral overbord.

     1. Michael Andersen

      Tak for endnu et fantastisk spørgsmål, der giver anledning til at fremhæve løsningen i tre nemme trin.

      Målet er: Det konstruktive samfund der er løsningsorienteret, hvor ideerne der diskuteres er innovative og hvor man selv tager ansvar.

      1. Læs den gratis artikel på Zetland.
      “Brok forpester vores arbejdspladser og samfund. Løsningen er enkel, men pænt akavet”.
      http://www.zetland.dk/historie/soGP5x2R-a8l4v9jA-13806

      2. Læs Folketingets info om vælgerforening og træf et valg.
      http://www.ft.dk/da/leksikon/Vaelgerforening

      3. Søg på vælgerforeninger. Gå glad til indmeldelse og registrering.

      Nu er man klar til ansvar og til at vokse med opgaverne. Man har ret til at komme med konstruktive forslag til forbedring af løsningen:-)

 9. Hamren Råskæg

  Hensynet til eksporten overtrumfer alt andet. Der er særdeles lukrative marginer på eksporten til USA. Selv venstrefløjen ser det som helt naturligt at vi som nation varmer os i røvskægget på amerikanerne.
  Det er efterhånden årtier rationalitet havde gang på jorden i danske “magtkredse”. Magtkredse defineret som, hvad pøbelen føler for og hvad de derfor stemmer på – og en særdeles nemt manipuleret i parentes bemærket.
  Sødsuppe af emotionelt plidder pladder er drivende kraft i politikken. Mette Umulius har på overdreven vis demonstreret ekstremt ringe dømmekraft mht corona, mink og Ukraine – pøbelen betragter hende dog mest som stur stur heltinde.
  DK kommer ingen måde til at tage téten mht forandringer til holdingen til primitive islam hottentotter. Højrefløjen int. magter i ny og næ at diske op med en personlighed der kortvarigt bremser udviklingen. Hele systemet er dog så inficeret at disse hurtigt går i glemmebogen og tabt terræn hurtigt genvindes efterfølgende år. Grotesk, hvad har af meninger efterhånden ! Var jeg 20 år og med nuværende erfaring ville jeg fise til Kina og finde mig en sød og dejlig kineserinde og sige #### DK.

 10. Flaben Fræk

  Lex Paludan – At lægge navn til en lov, er vel, i det mindste i denne sag, lige så fornemt som at få en gade eller en plads opkaldt efter sig?

  Hvis begrebet retfærdighed skal give mening, så falder regeringen selvfølgelig på dette infame lovforslag – Så glæd dig ikke for tidligt Rasmus Paludan; vent en kende med at proppe champagnen op…

 11. Karsten Lund

  Hos Sæby leksikon kan man bl.a. læse om forfatteren Harald Alfred Bergsted (HAB), som også var engageret socialdemokrat indtil 1942, hvor han blev nazist.
  HAB blev i 1946 idømt 2 års fængsel for landsskadelig virksomhed.

  Gad vide hvor ét af de regeringsbærende partier – Socialdemokratiet – mon har fundet inspiration henne i forhold til at idømme personer op til 2 års fængselsstraf, der ifølge partiet udøver landsskadelig virksomhed anno 2023?

 12. Christian Petersen

  At brænde en bog af virker som en rimelig beskeden handling i forhold til de millioner af kvinder der er blevet voldtaget eller dræbt i islams navn. Hummegaards udtagelse om at det kun har det ene formål at forhåne er en total misforståelse, det drejer sig om noget meget større. Nemlig islams invasion af Europa, deres langsomme indførelse af islamiske regler og det altid voksende antal med islamisk baggrund son ønsker at leve under en samfundsmodel der er uforenelig med vores. Derfor kære Hummelgård du sidder på magten, så det mindste du kan gøre er at sætte dig ind i tingene, tag en snak med den iranske kvinde som fornyelig protesterede på lignende vis overfor præstestyret og tænk på hvad det endeligt er i har eller vil vedtage. 2 års fængsel for at kæmpe mod de mørke mænd og et totalitært udemokratisk og mandsdomineret middelalder system der er skyld i millioner af kvinder og mænds liv, de kristne er næsten udryddet i Mellemøsten osv, fy for helvede og kæmpe tak til Asger Aamund for at kæmpe for vores allesammens frihed, det dyrebareste vi har!. Vores ytringsfrihed!.

 13. ino

  Regeringen står ikke alene i underkastelsen under islam.
  Familieunderholdningen på DR1 fredag aften, 25. august 2023, var en ren slikken islam op og ned af ryggen: Det annoncerede program “Alle mod 1” var “i dagens anledning” ændret til “Alle mod 2”.
  Årsagen var tydeligvis at en muslimsk kvinde havde meldt sig som deltager, og havde vundet, men ikke måtte optræde alene. Altså havde hun en mand med, og DR ville ikke gøre nogen større sag ud af det.
  Ren underkastelse.
  Alle andre deltagere har måttet stå alene, kvinder som mænd, unge som gamle, gifte som ugifte.
  Føj for DR.
  Først Mette & Co., så DR & Co.

 14. Bastardo

  Islams eneste eksistensberettigelse i Danmark, er hvis vi kan få rullet Kvindesagen 120 år tilbage (ironi).

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   Bastardo: Det ville nok være til gavn for
   flertallet af danskerne hvis “kvindesagen” blev rullet tilbage.
   For efterhånden er “kvindesagen” ikke andet end marxisme,
   woke feminisme og rabiat radikal politik, camoufleret som
   “kvindernes sag” og en kamp for ligestilling og retfærdighed.
   Men det er løgn, bedrag og hykleri alt sammen. I realiteten
   er det en egoistisk og iskoldt beregnet kamp mod alt
   med familier, børn, mænd og traditioner. “Kvindesags-
   kvinderne” har blod på hænderne, og blev der sat lys på
   dem ville man få at se hvor usle, kyniske og nederdrægtige de er.
   De er børnenes, forældrenes og hjemmets værste fjender.

 15. Ivan Dybdal

  Enig i AA’s blogtekst, men jeg synes et forbud mod koranafbrænding er til at leve med. Vi bøjer os for ‘voldsmandens veto’ og lad gå med det denne gang.
  Det er det, der burde fremgå af loven tekst. Som der står “Hverken jøder eller kristne har nogensinde bedt om beskyttelse mod gudsbespottelse”, hvorfor skal de blandes ind i denne love?
  Som kristen synes jeg at de, der har lyst, skal afbrænde bibelen også i demoer. Det rager mig en høstblomst, så jeg er vred over at kristendom skal være omfattet af loven.
  Det er politisk spin og løgn og latin at loven ikke specifikt nævner islam og den bør ikke bredes ud til at omfatte anden tro, der ikke er problemet.
  Problemet er, at vi lovgiver og dermed giver islam ret til ‘voldsmandens veto’. Det burde selvfølgelig fremgå. Loven burde efter min mening lyde sådan her cirka:
  I § 110 e indsættes som stk. 2: »Stk. 2. Med bøde straffes den, der offentligt ved en demonstration gør sig skyldig i afbrænding og/eller anden beskadigelse af koranen”.
  I begrundelsen bør det i klar tekst fremgå, at vi aht den danske befolknings sikkerhed bøjer os for ‘voldsmandens veto’ in casu Islam.
  (Der kunne også nævnes i begrundelsen, at forfølgelsen af og volden mod kristne og deres kirker i de muslimske lande straks bør ophøre)

  1. Der var engang et yndigt land

   Ja, det burde efterhånden være
   sivet ind hos selv de allermest tungnemme, at islamisering og afrikanisering af Danmark er en særdeles dårlig og farlig idé.
   Har man ikke forstået det nu, er man nok for dum til nogensinde
   at forstå det.

   Men der er desværre stadig mange nyttige idioter som går ind
   for totalitær politik. Selv i folketinget er der mange som gerne
   ser importen af kulturfremmede fortsat. Faktisk kunne man sagtens
   afvise mange flere, men det er der ikke vilje til, så folkeudskiftningen
   fortsætter, og de svenske tilstande rykker nærmere for hver dag.

   Den eftergivenhed som Mette, Jacob og Lars er fortalere for, vil
   kun opmuntre islamisterne, som er klar med snesevis af yderligere
   krav.

 16. Flaben Fræk

  Det er vel fortsat helt lovligt, at brænde en ganske almindelig ligegyldig bog af på en offentlig plads, eller for den sags skyld, foran en hvilken som helts ambassade?

  Symbolværdien vil naturligvis blive opfattet af den Muslimske Lobby /OIC, som en provokation, men den vil ikke være ulovlig – Keine Hexerei nur Behändigkeit – Begynd med vrøvleakrobaten Baron von Græsteds pamflet – Ud i det blå.

  1. ino

   Lige i øjet.
   For en sikkerheds skyld kan man alternativt vælge at begynde med at rive Anders Fogh Rasmussens bog i stykker. Poul Nyrup Rasmussen har allerede dannet præcedens med den bog.

 17. Henrik Wegmann

  At brænde en koran af er både en ytring og en form for bevisførelse.

  Ytringen fortæller danskerne, at et meget stort flertal af vore politikere har løjet skamløst for os i 40 år om islam som fredens religion. Bevisførelsen ligger i den efterfølgende vold, hadefulde ytringer og trusler, som afbrændingen nærmest per refleks udløser blandt muslimer.

  Herfra skal lyde en stor tak til Rasmus Paludan for – med stor fare for sit eget liv – at have bidraget med denne form for anskuelsesundervisning.

 18. Sundhedspolitik eller folkemorderisk politik?

  STÆRKE ADVARSLER PÅ NETTET

  Er Pfizers og Modernas “vacciner”
  bio-våben beregnet til at gøre Klaus
  Schwabs WEF-politik til en stor “succés”.

  Er Schwab, Soros, Bill Gates og Fauci
  nogle af dem som trækker i trådene, med henblik på at gennemføre en stor ambitiøs plan der skal redde landenes befolkninger
  og hele menneskeheden fra sig selv?

  Er det en smuk, ædel, næstekærlig og
  menneskevenlig plan, eller er det en
  djævelsk plan udtænkt af vanvittige?

  Se Snaphanen i dag søndag, og se hvad
  dr. Malone, dr. Campbell, dr. McCullough,
  Mike Yeadon, Tucker Carlson, Elon Musk
  Zone/ TwitterX advarer om på nettet.

  S-S (Sundheds-Styrelsen) er ved at
  forberede den næste “pandemi” og
  den næste store krig mod dan, øh, mod
  den store stygge almindelige influenza,
  der kan klares med 3-4 dage i sengen
  og en rom-toddy.

 19. Sandhed er bedre end løgn

  Jette har kl. 07.21 i dag den 27-8 et
  link til en meget læseværdig artikel i Skive folkeblad

 20. Peter Krogsten

  IOC har ikke knækket ryggen på Fru Frederiksens regering, for der var ingen rygrad at knække.
  Fru Frederiksens spidskompetence er at skabe frygt, ikke at stå fast på selv de mest basale principper for et demokrati og en retsstat. Historien vil ikke omtale hende pænt. Management by fear kendes også i det private erhvervsliv, her virker det heller ikke, for de ansatte finder andre steder at skabe værdier.

  1. Finn Jensen

   Peter Krogsten
   Enig, Fru Frederiksen er en uduelig leder.

 21. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Ønsker regeringen og WEF/ WHO/ FN
  at slippe et dødbringende medico-fascistisk vanvid løs på
  danskerne og de vestlige landes befolkninger? Med en
  falsk pandemi som påskud? Komme restriktioner,
  nedlukninger, mundbind og “vacciner” igen?

  Det kan godt se sådan ud iflg. Snaphanen, Youtube
  og TwitterX m.fl. Massedøden truer, påstår visse medier,
  og det gør den måske også, men måske slet ikke fra den kant
  eller retning som medierne peger på. Se chokerende videoer
  om uhyggelige ideologiske og politiske planer for Amerikas
  og Europas befolkninger.
  .

  Er regeringen gået helt fra snøvsen? Nu hvor sundhedsvæsnet
  er i den største krise i mange år, vil Mette, Jacob og Lars bruge
  snesevis af millioner på rene luksus-projekter, og flere milliarder
  på vanvids-projekter. Plus at man spiller russisk roulette med danskeres liv og helbred på mere og mere hasarderede måder.
  .

  Læsning af dagens papiraviser har været en del spild af tid.
  Halvdelen af artiklerne er propaganda, spekulationer og
  gætterier. Eller lefleri for indvandrere, feminister og politikere.
  .
  Overlæge Kim Warming mener at offentligheden misinformeres
  om covid- og corona influenzaen. Iflg. Nordjyske Tidende.
  .

  Endnu en ung kvinde i Århus er blevet dræbt i en fodgænger-
  overgang af en vanvidsbilist. De sker uhyggelig tit.

 22. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

  FEMINISTERNE OG SKILSMISSE-SYSTEMET
  ER EN RÆDSEL FOR MANGE BØRN OG FORÆLDRE

  Hvad er det som er allervigtigst
  for partiernes politikere og mediernes journalister?

  Ja, det er jo at holde borgerne for nar. Med løgn skal land bygges.
  Med løgn, hykleri og tomme løfter skal befolkningen holdes hen med
  snak, indtil vi kan indføre det totale diktatur og den totale udnyttelse
  og undertrykkelse af borgerne.

  Politik har siden 1968-70 først og fremmest været kunsten at bedrage, snyde og narre. Det er i hvert fald det indtryk man nemt får, hvis man
  dykker lidt ned under partiernes overflade, eller kommer om bag de officielle facader og fortællinger.

  Således er det også med skilsmisse-systemet som meget længe har
  været en institution der har holdt forældre og børn for nar. Og det
  har været et foretagende som på meget eensidig og eenøjet vis har
  favoriseret kvinderne på mændenes og børnenes bekostning. Man
  har pisset på mændene i et helt utroligt omfang. Man har ikke gidet
  lytte til børnene. Man har brugt politistats-metoder overfor børn
  som flygtede hen til deres far. Man har spillet forældre ud mod hinanden, så familierne blev så splittede som muligt. Man har udsat
  tusinder af børn for en afstumpet, kynisk og grusom behandling
  som godt kan kaldes systematisk børnemishandling. Og fædre er
  blevet behandlet nedladende og fjendtligt som et led i feministernes
  og kvindesagskvindernes kamp for et mere kommunistisk samfund,
  mens mødre er blevet hævet til skyerne, ligegyldigt hvor tarveligt
  eller usselt de opførte sig i forhold til børnene og børnenes far. Og
  hele vejen igennem har man sjoflet “kunderne”. F.eks. har man
  kunnet bruge 10-12 måneder på at fastsætte en dato for hvornår
  en sommerferie skulle starte. Skulle det være 1. juni eller 1. juli?
  Det krævede næsten et års sagsbehandlingstid, så børnene blev
  snydt for 14 dages ferie hos deres far.

  Man vil også gerne gøre det til en helvedes stor videnskabelig sag
  at afgøre om børnene kan komme på besøg hos deres far, selvom
  børn på 5, 7, 10, 12 og 14 år udmærket véd om de ønsker at være
  hos deres far i ferier og week-end’er. Man kan bare spørge dem.
  Og når børn flygter hen til deres far, burde sagen vel være ret klar.
  Men så sender man da bare politiet efter dem. For mænd/fædre er
  jo noget katten har slæbt ind, mens mødre er 100 gange finere. Ja,
  det er kvindesagskvindernes og ligestillings-fanatikernes syn på
  fædre/ mødre.

  I årtier har Familieretshuset alias statsamtet alias familieretskontoret
  behandlet mænd og børn så infamt at mændene forlængst burde
  have sagt kraftigt fra, men moderne danske mænd er blevet til
  kagekoner, tøffelhelte og dresserede puddelhunde.

  Mændene behandles som om de er overflødige og værdiløse. De
  mistænkeliggøres, og selv hvis sagerne kommer til domstolene, er
  der en forhåndsindstilling om at kvinder altid er rigtige mennesker, mens mænd altid er forkerte mennesker.

  Selv i sager hvor kvinder er blevet ramt af sindssygdom, eller har
  udviklet sig til alkoholikere eller narkomaner, kan manden blive
  diskrimineret på det groveste. Og man vil hellere tvangsanbringe
  børn hos en fremmed plejefamilie end hos bedsteforældre som
  børnene gerne vil hen til. Systemet er nærmest en mafia som er
  dygtig til at skaffe sig indtægter ved at skalte og valte med børn
  efter forgodtbefindende.

  Om en mand har en stor villa, en god indtægt og ordnede forhold,
  mens ex-konen skal klare sig for socialhjælp og mødrehjælp, er tit
  uden betydning, fordi “kvindekampen” overtrumfer alt.

  Muslimske mænd bestemmer alt i hjemmet, danske mænd intet.
  For danske mænd er kun på tålt ophold i deres eget hjem, i deres
  virksomhed og bestyrelse, i deres eget land. For feministerne har
  sejret ad helvede til. Både i DK og i Sverige.

 23. PS

  Computeren har et problem med
  at styre linjernes længde. Det ser
  ikke kønt ud, men teksten er vel
  trods alt til at læse.

  1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

   Det er bizart hvad politikerne
   foretager sig for at straffe borgere som forbryder
   sig mod 1: Den offentlige orden og fred. 2: Statens
   selvstændighed og sikkerhed. 3: Som medvirker
   til at bringe landet ind under fremmed herredømme.

   For hvad er det politikerne selv har haft gang
   i siden 1983 og 2015?

 24. PS

  Ifølge medierne skal familierets-huset nu
  spare 100 millioner kr., og det betyder at
  100 sagsbehandlere skal fyres. Det vil betyde
  at man vil gå fra vilkårlig og systematisk mishandling af
  af folk til kaotisk og rutinemæssig mishandling. Forskellen
  bliver nok ikke stor. 🙁

 25. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

  Der er nu en herlig satire over den krigeriske
  Mette og hendes medløbere at se hos Hodja.
  “Det lille yndige land hvor alle er enige”. Skrevet
  af Michael von Qualen. En artikel med humor. 🙂

 26. Michael Andersen

  I årevis har danskerne måttet leve med dårlig opførsel. Eksemplerne er mange.

  I 2012 blev en skoleleder anmeldt for racisme efter et vredesudbrud over dårlig opførsel. Vrede bilister giver finger, dytter eller spytter på skolepatruljer.
  40 % af deltagerne omkring børne og ungdomskampe har oplevet forældres nedsættende tilråb til dommerne.
  En fagforeningsleder har opført sig dårligt overfor en række unge mænd.
  På festivaller opleves der dårlig opførsel når musikken spiller sammen med rigelige mængder alkohol.

  Der er ingen tvivl om at koranafbrænding er dårlig opførsel. Er 2 års fængselsstraf proportionalt med forseelsen?

  Vi har aktivismen fra 68erne og deres børn, som et symbol på modstand mod autoritær traditionalisme. Man kan derfor undre sig over, at der foreslås en straframme på 2 års fængsel for en bestemt type aktivisme. Man fristes næsten til at tænke: Hvad så med klimaaktivisme?

  1. Alle de gamle partier er utroværdige

   M. A. stiller et hav af spørgsmål. Men
   hvad mener han egentlig selv? Det er tit ret
   uklart. Han påstår at koranafbrænding uden
   tvivl er dårlig opførsel. Det kommer nok an
   på om man ser på sagen fra den ene eller
   den side. Så M.A. kan da ikke fastslå at der
   ingen tvivl er. Mange kalder det et slemt
   angreb på ytringsfriheden at forbyde disse
   happenings.

   Og sagen mod fagforenings-damen er måske
   et komplot? Der var ni anonyme vidner og
   een der stod frem. Og der var tale om baga-
   teller og krænkelsesparathed. Glasklar er
   sagen i alle tilfælde ikke.

   Det med at spytte på skolepatruljer har ikke
   meget med danske bilister at gøre, men er
   resultatet af overdreven indvandring. Og
   det med at lave ballade ved fodboldkampe
   er også et nyt og fremmedartet fænomen.


   “Hvad skal vi med ytringsfriheden”, er hvad der
   kommer op, når man tilgår Aamunds blog.
   I stedet for nyeste artikel, får man en ældre.
   Er det serveren eller min pc?

   1. Michael Andersen

    Jeg mener man bør inspirere til at sætte tanker i gang, og hjælpe til med at flere dannes til selv at træffe logiske slutninger.

    Hvis forbud virker, hvordan kan det så være at den forbudte bande Loyal to Familia er i konflikt med HA?

 27. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

  Følger man med i politik
  har de et yderst fjendtligt syn på danskerne.
  Deres ord udtrykker stor sympati og omsorg
  for folket og nationen, men næsten alle deres
  handlinger og udspil er folkefjendske og landsskadelige.

  Deres samlede politik er katastrofal. Den undergraver,
  snigløber, ruinerer, ødelægger og dræber. Den er
  kommet så langt ud på overdrevet, at det nu er et
  spørgsmål om vi stadig har vores land og folkehjem
  om 15 eller 25 år?

 28. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

  Det er meste af deres politik er
  ganske klart asocial og folkefjendsk. De opfører
  sig som om de er vores fjender. Vi snydes, snigløbes
  og skades uafbrudt. Se de fantastiske afsløringer
  som er at se hos Hodja, Snaphanen og Youtube.

 29. Ole Madsen

  Loven kunne være formuleret meget kort: “Enhver ytring, mundtlig eller skriftlig, eller handling, som skader danske eksportinteresser forbydes ved lov og straffes med fængsel i indtil to år.”

 30. Piotr

  MA skriver: ” Jeg mener man bør inspirere til at sætte tanker i gang, og hjælpe til med at flere dannes til selv at træffe logiske slutninger.” Jeg 100% enig!

  OG, det får mig til at skrive til Ivan Dybdal, der d. 27/8 springer ud som dhimmi!

  Ivan skrev bl.a.: “Enig i AA’s blogtekst, men jeg synes et forbud mod koranafbrænding er til at leve med.
  “Vi bøjer os for ‘voldsmandens veto’ og lad gå med det denne gang.”
  I min verden er det et klart svaghedstegn, da jeg ikke kan undlade at spørge, hvad bliver det næste?

  Kære Ivan. Jeg ønsker du må sætte dig ned og forklare for dine børn/børnebørn, alle dine nære&kære, hvad det indebærer at leve som dhimmi, da dette ikke bare har personlige konsekvenser dig, men for os alle i det danske samfund.
  Ikke mindst hvorfor du føler dig svag og undergiven, og ikke klarer at stå imod.
  (dhimmi = en “beskyttet” slave der betaler jizya/skat til herskeren i et muslimsk samfund).

  Da jeg sætter pris på dine velskrevne indlæg, både her&der, håber jeg du vil svare på dette spørgsmål, hvad bliver det næste?
  At vi skal betale for opførelse af moskér? Fri indrejse for muslimer? Fri stemmeret for muslimer? At kun Sharia´en gælder for muslimer i DK?
  Jeg er ude efter din grænse, hvornår kan du ikke længere accepterer “lad det gå denne gang” ?
  Jeg har en grænse, for mine efterkommeres skyld!

  Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

  1. Ivan Dybdal

   Tak for svaret. Grænsen for mig går, hvis vi går videre end et demo koranafbrændings forbud, men det er politisk spin og løgn og latin at loven ikke specifikt nævner islam og den bør ikke bredes ud til at omfatte anden tro, der ikke er problemet.
   Som nævnt “Problemet er, at vi lovgiver og dermed giver islam ret til ‘voldsmandens veto’. Det burde selvfølgelig fremgå. Loven burde efter min mening lyde sådan her cirka: I § 110 e indsættes som stk. 2: »Stk. 2. Med bøde straffes den, der offentligt ved en demonstration gør sig skyldig i afbrænding eller anden beskadigelse af koranen”. I begrundelsen bør det i klar tekst fremgå, at vi aht den danske befolknings sikkerhed bøjer os for ‘voldsmandens veto’ in casu Islam.
   (Der kunne også nævnes i begrundelsen, at forfølgelsen af og volden mod kristne og deres kirker i de muslimske lande straks bør ophøre)”

  2. Ivan Dybdal

   PS. Du spørger mig “hvorfor du føler dig svag og undergiven, og ikke klarer at stå imod.”
   Ja, jeg er bange for at jeg og andre danskere skal dø (en unaturlig død, forstås) 🙁 Grundlæggende tror jeg, at DK skal føre ‘realpolitik’*. Det er ikke så nemt, som det lyder, indrømmet. Demoerne med koranafbrænding flytter fokus til en religiøs detalje og flytter opmærksomheden bort fra, at ‘problemet’ grundlæggende er demografisk. Masseindvandringen er ved at ændre vores samfund, så danskerne bliver et mindretal i deres eget land. Det er det lovgningen burde forhindre.
   *Realpolitik, politik, der uden at inddrage overordnede værdier og ideologiske holdninger søger at nå helt konkrete, håndgribelige mål ud fra egne interesser og under hensyn til modpartens interesser.
   Realpolitik er ikke det samme som hverken magtpolitik eller opportunisme, men kan nærme sig begge dele.
   Begrebet er bl.a. blevet brugt om den tyske statsmand Otto von Bismarcks udenrigspolitik. (Amstrup, Niels: realpolitik i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 29. august 2023 fra https://denstoredanske.lex.dk/realpolitik)

 31. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  RETS- OG VELFÆRDS-STATEN ER VED
  AT KOLLAPSE – DET ER SÅDAN DET ER..

  Det bliver aldrig den brede befolkning
  der redder kultur og fremtid. Dertil sover de
  typiske danskere alt for tungt. Eller de tror at
  lidt mumlen i krogene gør en forskel. Skal DK
  undgå udslettelsen, bliver det de kun 1, 2 eller
  3 % som forstår hvad det gælder, og som vil
  løfte mere end en lillefinger. Men de 1-3 %
  når nok aldrig at få sig samlet sammen. Og
  nu hvor WHO og WEF gør klar til at slå til
  sammen med regeringen, er folkemasserne
  stadig i coma.

  I dagens EB på bagsiden er der en artikel der
  skærer ud i pap, hvor totalt hykleriske og
  uduelige politikerne er. Den påviser den
  gigantiske afstand mellem politikernes ordgylle
  og deres faktiske politik.

  I JP fortælles det at Vordingborg kommune sparer
  3 mill. kr ved at afskaffe flex-trafik. Det betyder at
  børn og ældre uden kørekort tit ikke kan komme
  i skole, på hospitalet eller ud at handle ind. Men
  regeringen vil ikke hjælpe, men kræver blot endnu
  flere besparelser. Derimod vil den gerne støtte
  LGBTQ+ med mange millioner kr. Og på co2 idioti
  bruger den gerne mange milliarder. Den kræver
  også besparelser i regionerne, så man bliver nødt
  til at fyre sundhedspersonale = endnu længere
  ventelister.

  Vestmøns og Bogøs folkeskoler skal lukkes. Det
  betyder 20 km til skolen i Stege. For langt for
  børnene at cykle i den tætte trafik. Busserne
  kører ikke tidligt nok, så nu må forældrene se
  om de kan oprette og betale en friskole.

  De ukrainske og muslimske børn bliver gratis
  kørt i taxa til Stege skole, til de danske børn er
  der end ikke en mini-bus.

  Besparelser og forringelser hagler ned over
  alle former for velfærd, sundhed og forvaltning.
  Samtidig med at Lars, Jacob og Mette brænder
  den ene milliard af efter den anden på nytteløse,
  vidtløftige, ideologiske og meningsløse formål.

  Velfærdsstaten vil om få år være et fortidsminde,
  en ruin. I hospitalsvæsnet er en katastrofe i gang.
  Og demokratiet er så udhulet, at det snart forsvinder.

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   TI-DOBLING AF PRISER !!

   De nuværende priser/ gebyrer for at betale
   med mobile-pay og andre betalings-kort bliver nu
   forhøjet med 1000 procent, altså en TI-DOBLING.

   Regeringen presser kommuner til at gennemføre
   omfattende besparelser, ved at nedlægge skoler,
   børnehaver og diverse velfærds-service.

   Man har ikke fået nogen af de 5-6000 sygeplejersker
   og læger til at vende tilbage. Tværtimod vil der måske
   ske fyringer af plejere og læger i regionerne, som har
   svært ved at få pengene til at slå til.

   Der er penge nok, men mangel på arbejdskraft, siger
   Mette. Det skyldes nok at regeringen har ansat så
   mange nye kolde hænder/ bureaukrater mv., at
   antallet af offentligt ansatte nu er 900.000, iflg.
   EBs netavis. Men til de pressede kommuner og
   hospitaler er der kun klatskillinger.

   Til optrapning af Ukraine-krigen er givet ca. 40 milliarder.
   Til civilforsvaret i DK ca. 0 kr.

   Til at få det flygtede hospitals-personale tilbage ca. 0 kr.

 32. Sæbekassebiler kører uden co2

  Asger Aamunds artikler kommer videre ud
  og læses på redaktionerne og på Christiansborg, men hvordan med
  kommentarerne? Følger de med artiklerne, eller læses de kun af en
  lille håndfuld læsere? Véd man noget om hvor mange der ser dem?

 33. Michael Andersen

  Tak til både Ivan og Piotr,

  Det virker ikke til at det handler om ytringsfrihed men om at dæmpe en spirende politisk modstand.
  I Danmark har vi en lang tradition for dårlig opførsel koblet med politisk aktivisme, med eksempler fra en statsminister til pelse, der bliver kastet maling på og aktivister der klæber sig til eller ødelægger kunstværker.

  Ivan, uden at ville kritisere, så er dit svar et skolebogseksempel på korrekthed men også et eksempel på, at vi får mere af det samme. Hvor i det mindste nogle, ønsker mindre af det samme.

  Problemet er enkelt beskrevet og djævelen er som altid i detaljen, der er at når nogle bliver mange nok får de demokratisk flertal til forandringer, der må forventes at blive drastiske.

  Hvem sikrer i tide, at den fremmedkulturelle befolkning gøres til demokrater og støtter af det danske demokratis spilleregler, når en stor del formentlig hellere vil være fri?

  1. Ivan Dybdal

   Mit “skolebogseksempel på korrekthed”. Mon dog, det er nyt for mig 🙂
   Min mening i en nøddeskal: koranafbrænding flytter fokus til en religiøs detalje og flytter opmærksomheden bort fra, at ‘problemet’ grundlæggende er demografisk. Masseindvandringen er ved at ændre vores samfund, så danskerne bliver et mindretal i deres eget land. Det er det lovgningen burde forhindre.

   1. Wiens redning skete 1683

    Ivan D.: Du har ret i at antallet af
    kulturfremmede evighedsturister er ved at være
    et stort og alvorligt problem. Der er nu mindst
    en million af dem, og indvandringen fortsætter
    til Chrborgs store tilfredshed. Og medierne
    bagatelliserer eller fortier det voksende problem.
    Og de bakkes op af diverse pladder-humanister.
    Pernille Weiss mener at vi har plads til 10 millioner
    fremmede plus familiesammenføringer. Og juri-
    sten Eva Smith taler om at muslimerne er en
    lillebitte minoritet.

    Og Martin Lidegaard, Samira
    Nawa, Pelle Dragsted, Ida Auken, Rosa Lund,
    Lars Quisling, Jelved, Zenia og lignende synes at det
    er vældig berigende med islamisering og multi-kulti.

   2. Michael Andersen

    Her er to detaljer vedr. formulering og indplacering af lovforslaget.

    1. Utilbørligt defineres moralsk. Hvad er utilbørligt i 2023?

    ”Den, der offentligt eller med forsæt gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig betydning for et trossamfund eller en genstand, der fremstår som sådan, straffes med bøde eller fængsel i 2 år”

    2. Landsforræderi?

    “Henset til, at den foreslåede bestemmelse navnlig varetager udenrigspolitiske og sikkerhedsmæssige hensyn, bør den efter Justitsministeriets opfattelse placeres i straffelovens 12. kapitel om landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed”.

    Min kommentar: Vi har altså med et moralsk og ”landsforræderisk” anliggende at gøre og det er i tanken interessant.

 34. Ministeriet for pjat, vås og valgflæsk

  Vi lader herved meddele at
  efter vort ministeriums opfattelse er det
  sindssygt vigtigt at fastslå at vi og hele godheds-
  industrien tror at regeringens ny lovgivning
  har til formål at langtidssikre DK og den
  vidunderlige velfærdsstat, der jo som vi
  alle véd er i verdensklasse.

  Det justitsministeren mener,
  er at enhver kritik af vanvids-borgens islamisering
  og afrikanisering af Danmark er landsforræderi. Om den
  er direkte eller indirekte bør den som hovedregel koste
  2 års fængsel, i tilfælde af særdeles formildende omstæn-
  digheder kan der evt. blive tale om en lidt mindre straf.
  Da kritik af ministre godt kan være en indirekte kritik af
  deres berigende multi-kulti politik, skal kritik af ministre
  fremover også koste 2 år bag tremmer. Som minimum.

 35. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

  Hvis du har dit liv kært, eller
  værdsætter din familie, gør du klogt i at se de
  oplysninger som Snaphanen og Hodja har fremskaffet,
  om den “Pandemi” eller “epidemi” som WHO og WEF
  vil sætte i gang om kort tid. Se også Youtube og Musk Zone.

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Ja, Hodja og Snaphanen bringer
   i dag, den 29-8, hårrejsende afsløringer af Big Pharms
   kriminelle transaktioner i sammenhæng med den falske
   pandemi, som Fauci fra WHO fiksede. Der er nu mængder
   af beviser for kvaksalveri i milliardklassen. Fup-vacciner
   solgt for astronomiske summer. Bivirkninger og massedød
   bortforklaret eller forklædt som sundhed. Håndteringen af
   covid-influenzaen i Danmark er en enorm skandale. Men også
   i EU og USA er WHO lykkedes med at trække inkompetente,
   korrupte eller uduelige politikere og sundhedsmyndigheder
   rundt ved næsen. Se selv de klare beviser der klæder kvak-
   salverne og svindlerne af til skindet.

   1. Ole Madsen

    Jeg kan anbefale en artikel om vaccinemodstand på Lex.dk af Ph.d. Rikke Peters og Prof. dr. med. Søren Riis Paludan.

 36. Sundhedspolitik eller folkemorderisk politik?

  Det store covid/ corona-cirkus
  og smadringen af mange virksomheder,
  var en tåbelig og fuldstændig unødvendig omgang.
  Der var tale om en ganske almindelig influenza hvad
  farlighed angår, og folk med et normalt immun-forsvar
  blev kun en smule syge i 2-3 dage, som ved en forkølelse.
  “Vaccinen” havde derimod mange grimme bivirkninger
  og den kunne gøre folk alvorligt syge i lang tid. Forud
  for salget af “vacciner” for milliarder foregik der mange
  udspekulerede og kriminelle transaktioner.

  Der har været en betydelig overdødelighed i Danmark
  i 2021 og 2022.

 37. Prins Valiant fra Thule

  SENSATIONEL KONFERENCE
  MED ÆGTE EKSPERTER

  https://www.factsmatterconference.com/

  findes også via kommentar til Hodjas nyeste
  artikel om “Facts matters”.

  Emnet er de højaktuelle trusler mod danskernes
  og europæernes liv, helbred og velfærd.

 38. Gud bevare Danmark

  …som dronningen siger

  Velfærdsstaten smuldrer med
  stor hastighed. Og dele af den er allerede
  kollapset, som man kan se det i behandlingen
  af kræftpatienter, psykisk syge, de gamle og
  mange andre grupper. Alle de nuværende
  partier er dygtige til at sørge for sig selv, men
  håbløse når det drejer sig om at varetage
  landets og befolkningens interesser.

  Christiansborg har skabt et kaosland hvor
  danskerne udplyndres, svigtes, snydes,
  tyranniseres, forrådes og mishandles i større
  og større omfang. Og hvor borgerne dag ud
  og dag ind bedrages, holdningsmasseres og
  folkeopdrages af massemedierne. Som
  synes at have DDR, Sverige og Kina som
  deres forbilleder.

  Det sidste nye er at der nu sendes 350
  millioner kr. afsted til Brasilien og et par
  andre lande, som tilskud til gode formål.
  Men der er vist en stor risiko for at pengene
  ender i bureaukrati, papirmøller og forkerte
  lommer. Der er også gode formål i Danmark
  som trænger til støtte, men det har regeringen
  måske glemt?

 39. Michael Andersen

  Hvad sker der omkring os?

  Det er nemt at få øje på tilpasning, indrømmelser og apeasement. Måske kommer vores situation af at vi tabte freden da muren faldt, da vi glemte at holde øje med russerne, kineserne og islamisterne. Måske tabte vi principperne i jagten på dobbeltmoralen, da vi stoppede med at kræve beskyttelse af jøder, ateister og kristne.

  Måske har vi mest brug for at genfinde os selv i politiske partier der giver mening.

 40. Er partierne og medierne vores venner eller fjender?

  Regeringens seneste bedrifter:

  Kilometer-afgift på transport som vil fyre
  op under inflationen. En skatte-byrde til
  alle husholdninger.

  Fridag fjernet, og flere er i kikkerten.

  Senere pensioner. Ingen pristals-regulering
  af folkepensioner.

  Ikke flere læger og sygeplejersker, men kun
  en syltekrukke. Endnu ringere behandling
  af de ældre, af de arbejdsløse, de fraskilte
  og de hjemløse. Af børn og unge, af psykisk
  syge, af kræftpatienter mfl. Hospitaler skal
  spare op til flere hundrede millioner kr. pr.
  hospital.

  Spare krav til kommuner og regioner så
  voldsomme, at det fører til en kraftigt
  forringet borger-service m.m.

  80 millioner kr. til et cykelløb. 16 millioner
  til LGBTQ+ og normstormerne. Milliarder
  til co2. Tæt samarbejde med WEF og WHO.
  Planer om ny omgang covid/corona restriktioner
  og nedlukninger. Planer om at mobbe landbruget,
  virksomheder, butikker, iværksættere og andre.

  Planer om roadpricing, afskaffelse af kontanter,
  nye afgifter, mere bureaukrati, MERE INDVAN-
  DRING, mere støtte til metoo, BLM, kvinfo og
  lignende. Nye skrappe krav til boligejere.
  Flere utopiske og kolossalt kostbare co2
  projekter. Lukning af endnu flere skoler.
  Lukning af flere busruter.

  Fortsættelse af den familiefjendske,
  folkefjendske politik. (nedbrydning af
  kerne-familien, hjemmets fred og den
  sociale velfærd.

  1. PS

   MERE VANVID

   Man kan tilføje at co2 ekstremisterne
   vil have hele landet overplastret med støjende
   og fugledræbende kæmpevindmøller og hæslige
   solcelle-parker.

   Klima-fanatikerne vil også bestemme hvad vi skal
   spise, at vi skal køre i el-biler, at vi skal bo i små
   boliger, i 15-minutters byer, at vi skal redder 50
   andre landes økonomi, at vi skal udskiftes med
   fremmede fra Arabien og Afrika, at “familierne”
   helst skal bestå af en enlig mor, at vores “demokrati”
   skal fjernstyres af globalister, at vi skal “vaccineres”
   hvert år mod en ny “pandemi”. Se Hodja og Youtube.

   Bemærk Chrborgs snedighed. I stilhed og ret diskret
   pålægges store nedskæringer og besparelser. Med
   trommer, trækbasuner og orgelmusik bekendtgøres
   det når klatskillinger uddeles til de udplyndrede
   kommuner, regioner, hospitaler og skoler osv.

   Se hvad PragerU mener om el-biler og co2.

 41. Michael Andersen

  Der er to indlæg der er interessante, fordi de indirekte peger på betydningen for arbejdsmarkedet.

  1. ”Hensynet til eksporten overtrumfer alt andet”.
  2. ”Loven kunne være formuleret meget kort: “Enhver ytring, mundtlig eller skriftlig, eller handling, som skader danske eksportinteresser forbydes ved lov og straffes med fængsel i indtil to år.””

  Chefredaktøren på JP skriver 31/8:

  ”Jagten på flere hænder slår fejl: Lønmodtagerne gider ikke mere.”
  ”Masterplanen, der skulle løse dansk erhvervslivs store problem med mangel på arbejdskraft, er brudt sammen allerede inden, den er sat i gang. Det er kaldt årtiets problem. En samfundsøkonomisk katastrofe. Den største trussel imod velfærdsstaten. Ingen af de svulstige ord er reelt for store. For udsigten til mangel på arbejdskraft kommer til at påvirke levevilkårene for alle danskere”.

  Dermed handler forbuddet vel om hensynet til arbejdsmarkedet? Hvis det gør, må man så anbefale arbejdskraft fra Thailand, Filippinerne og Vietnam? Og en diskussion om lønmodtagerne ikke gider mere, fordi endnu en regering anvender skattemidler ufornuftigt?

 42. Flaben Fræk

  Poul Erik Tøjner udfører i Weekendavisen (30. august) en præcis litterær kastration af Baron von Græsted og hans private lovforslag mod afbrænding af Koranen – Okay, Tøjner nævner selvfølgelig ikke Græsted med et komma, men alle (IQ 70+) ved jo godt, at det er ham som er skurken – Håber vedhæftede link virker…

  https://www.merriam-webster.com/dictionary/cliff-hanger

  NB: Artiklen er tilsyneladende ikke omfattet af betalingsmuren – Jeg abonnerer ikke på Weekendavisen, men jeg tillader mig at læse visse artikler som er frit tilgængelige – Det må, i det mindste være tilladt, henset til den lille halve milliard, som skatteyderne (herunder undertegnede) kaster efter medierne.

 43. Flaben Fræk

  Sorry! – Her er det rigtige link…
  medierne ofte for den fjerde statsmagt.

  1. PS

   F.F. : Hvad er meningen med din sidste kommentar???
   Hvor er det rigtige og det forkerte link?

   1. Flaben Fræk

    Ja, hastværk er lastværk – Først fik jeg det forkerte ling vedhæftet, så forsøgte jeg at linke til Weekendavisens artikel, men det virker, som du allerede har opdaget, desværre ikke – Du må søge på Weekendavisens netudgave for at få fat i artiklen – Sorry!

     1. Flaben Fræk

      Tak for hjælpen HP…

 44. Michael Andersen

  I relation til kunsten, jvf. artiklen i Weekendavisen, er det interessant at regeringen ønsker at gå videre end hvad megafonmålingen 10/8 spurgte ind til.

  ”En ny megafonmåling viser, at de fleste danskere faktisk er enige med regeringen i, at koranafbrændinger skal forbydes for at undgå forhånelse af andre lande, kulturer og religioner. 51 procent er tilhængere af et forbud, mens 39 procent ikke mener, at der skal laves et forbud.”

  Regeringen ønsker et forbud mod utilbørlig omgang med religiøse genstande, det var bare ikke hvad megafonmålingen spurgte ind til og det er heller ikke hvad et lille flertal af danskerne svarede ja til.

  1. Overfor politikeres budskaber er mistro tit det klogeste

   Efter at HP og NP havde gjort sig selv til grin
   under “Klimadebatten der blev væk” og andre artikler
   af Aamund, holdt de en lille pause, men er nu tilbage
   efter en tænkepause. Men da alle deres tanker kører
   i ring, er de ikke kommet ud af stedet, og fremturer
   blot med deres vrangforestillinger og støtte til alt
   hvad anti-danske politikere kan finde på.

   (havnede i filtret??)

  2. Rettelse

   Efter at HP og NP havde gjort sig selv til grin
   under “Klimadebatten der blev væk” og andre artikler
   af Aamund, holdt de en lille pause, men er nu tilbage
   efter en tænkepause. Men da alle deres tanker kører
   i ring, er de ikke kommet ud af stedet, og fremturer
   blot med deres vrangforestillinger og støtte til alt
   hvad anti-danske politikere kan finde på.

   (havnede i filtret??)(teknisk problem?)

 45. Henrik Pedersen

  Den gamle blasfemiparagraf var anbragt i straffelovens kapitel 15 – Forbrydelser mod den offentlige orden og fred – med en strafferamme med fængsel indtil 4 måneder. Den ny “blasfemiparagraf” er anbragt i straffelovens kapitel 12 – Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed – med en strafferamme på indtil 2 år.

  Den ny “blasfemiparagraf” er dermed en betydelig skærpelse af den gamle.

  Den gamle blasfemiparagraf:
  “15. kapitel: Forbrydelser mod den offentlige orden og fred

  § 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

  Den ny “blasfemiparagraf”:
  “12. kapitel: Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed

  § 110 e. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentlig forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag.
  § 110 e. »Stk. 2. På samme måde straffes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund eller en genstand, der fremstår som en sådan.«”

  1. Niels Poulsen

   Ja, naturligvis er strafferammen højere, da det gælder statens sikkerhed.

   Efter at lovindgrebet er blevet annonceret, er demonstrationerne foran ambassaderne i Mellemøsten standset. Dvs. at man kan forvente, at magthaverne fremover vil begrænse demonstrationer og beskytte ambassadepersonale. Det gælder også udstationerede forretningsfolk, ngo’er osv.

   Terrororganisationerne er en anden sag. Den nye lov vil næppe påvirke dem, som vil hævne muhammedtegningerne. Men rekrutteringen til terrororganisationerne kunne eventuelt blive mindre.

   Følgende citat tillægges som bekendt Voltaire: “Jeg er uenig i det, du siger, men jeg vil til døden kæmpe for din ret til at sige det.”

   Hvor er det i grunden et pompøst og tåbeligt udsagn uden indsigt i det levede liv.

   Der er ingen børnefamilier, som vil dø for Rasmus Paludan og andre bumser på den yderste højrefløj.

   1. Nuller Pølsen

    Undskyld min acne… jeg kan ikke gøre for at jeg er både grim og klam.

   2. Henrik Pedersen

    Niels Poulsen,
    hvordan synes du at følgende kronologi passer med din argumentation mht. statens sikkerhed?

    Muhammed-tegningerne: september 2005
    Afskaffelsen af blasfemiparagraffen: juni 2017

   3. Henrik Pedersen

    Niels Poulsen skrev:

    “Der er ingen børnefamilier, som vil dø for Rasmus Paludan og andre bumser på den yderste højrefløj.”

    Svar: til gengæld er der hundredtusinder af muslimer, der vi gå i døden for en mystisk bog fra forhistorisk tid.

    Det siger alt om snusfornuftige danskere kontra muslimske fanatikere.

    I dansk kontekst er Paludan harmløs i modsætning til den yderste venstrefløj, der myrder ordensmagten (Blekingegade banden) for at omstyrte det danske samfund.

    1. Ole Jensen

     Her lykkedes det minsandten HP
     at skrive en fornuftig kommentar. Godt gået, HP,
     hvis du kan fortsætte på den måde, kan det ende
     med at du bliver betragtet som en der vinder
     ved nærmere bekendtskab. Og som er klogere
     end NP.

   4. Michael Andersen

    Niels Poulsen 01/09/2023 at 05:11
    ”Der er ingen børnefamilier, som vil dø for Rasmus Paludan og andre bumser på den yderste højrefløj”.

    Dårlig opførsel kombineret med aktivisme er modus operandi eller varemærke for venstrefløjen.

    Han gør jo som os, siger de på venstrefløjen.

    Ivan, hvad der er morsomt, er at Bossen har meldt sig ind i Baronens parti.

    1. Ivan Dybdal

     Hvad mener du med “at Bossen har meldt sig ind i Baronens parti” . Jeg har opgivet at finde hoved og hale i hvad Troll Niels Poulsen skriver.
     Jeg læste til gengæld med stor fornøjelse Arne Hardis’ “Ytringsfrihed, men” i dagen Weekendavis. Her er alle stenene vendt, så vidt jeg kan se. Som det fremgår er hverken islam eller Mohammed nævnt . Paven er derimod nævnt 🙂
     Regeringen ser ud til at have sat sig mellem alle stole og den har opgivet al logik. Der er vist en forfatningsrets ekspert, der siger, at den 23 sider(?) tekst, der kanter rundt om de varme grød uden at nævne, hvad der er problemet, reelt er en tekst, der er konstrueret for at berolige OIC og de muslimske lande(s pøbel).

     Som nævnt af overtegnede “Problemet er, at vi lovgiver og dermed giver islam ret til ‘voldsmandens veto’. Det burde selvfølgelig fremgå. Loven burde efter min mening lyde sådan her cirka: I § 110 e indsættes som stk. 2: »Stk. 2. Med bøde straffes den, der offentligt ved en demonstration gør sig skyldig i afbrænding eller anden beskadigelse af koranen”. I begrundelsen bør det i klar tekst fremgå, at vi aht den danske befolknings sikkerhed bøjer os for ‘voldsmandens veto’ in casu Islam.
     (Der kunne også nævnes i begrundelsen, at forfølgelsen af og volden mod kristne og deres kirker i de muslimske lande straks bør ophøre)

     1. Michael Andersen

      Ivan, tak

      Det er fornuftige tanker og det var tankerne naturligvis også tidligere. Tillad mig at uddybe.

      Der skal fokus på, at vi laver alt for simple politiske løsninger til tidens komplekse problemer. Noget der er særligt problematisk for Danmark med en stor offentlig sektor, er at konsekvenserne ved sjusket lovgivning har langt større virkning, end det ville have i andre lande.

      Der er opstået en ubalance mellem det, vi giver, og det, vi får. Vi bliver nødt til at genforhandle samfundskontrakten. Den kontrakt, der handler om, at vi som borgere betaler med vores tid – ofte i form af arbejde – for til gengæld at få ”velfærd”.

      Magthaverne tager ikke det ansvar, de har lovet os.

      PS. Morsomheden er at Stine Bosse har meldt sig ind hos Moderaterne og mere radikalt kan det vel næppe blive.

 46. Ivan Dybdal

  Den ny “blasfemiparagraf” er mod “bumser på den yderste højrefløj” (hysterisk morsom Troll Niels Poulsen!? 🙂 )

  1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   Enhedslisten og de radikale
   har styr på deres kernetropper og 5. kolonner: NP og HP:
   de udebliver på samme tid, og går i aktion på samme tid.
   Begge er selvfølgelig tilhængere af islamisering. Og begge
   er modstandere af den alleryderste højrefløj. (enhver
   som ikke er stalinist eller leninist)

   Se to gode artikler på EBs net-avis i dag fredag:
   Den første er om den ubegrænsede indvandring som
   Lars Quisling fra M er tilhænger af, den anden handler
   om hvordan en idiotisk regel blev misbrugt på ulovlig
   vis af Åbenrå kommune, så uskyldige og fattige danskere
   fik bøder på 37.000 kr. for ingenting, efter at kommunen
   havde udspioneret deres brug af betalingskort. Artikler
   skrevet af Uffe Gardel.

 47. Niels Poulsen

  Skal jeg så forstå det som, at I er bedøvende ligeglade med danskere, som arbejder på danske ambassader, danske virksomheder, med nødhjælpsarbejde eller er turister i Mellemøsten?

  Er jeres had til islam og muslimer virkelig større end kærligheden til jeres landsmænd og deres sikkerhed i udlandet?

  Angående “bums”, som I klynker over, I forhærdede tidselgemytter med jeres uforskammede sprogbrug. De tre personer, som brænder koraner af, inklusive Paludan, er alle straffede af den danske stat med mange domme, også ubetinget fængsel. De fulde af had og moralsk blinde og ønsker kun at lave ballade, bl.a. at udsætte danskere i Mellemøsten for livsfare. Det bliver der heldigvis sat en stopper for lige om lidt. Med lov skal land bygges.

  1. Jette

   Med Sharia-lov??

   1. Niels Poulsen

    Jeg synes, at det er en gentleman-lov. Man skal opføre sig ordentligt. Især hvis man er borgerlig. At brænde anderledes tænkendes bøger er barbari.

    1. Niels O

     Jeg er dybt dybt rystet over det, du skriver, Niels Poulsen. Jeg håber, at det er for sjov.

     Hurra for ytringsfriheden, som man kæmpede for i fortiden.

     Selv for de dumme, bøvede og primitive, f.eks. Paludan. Eller Nyrup, der primitivt rev sider ud af Anders Foghs bog.

     1. Niels Poulsen

      Nu er Anders Fogh ikke religionsstifter og hans bog om minimalstaten ikke et helligt skrift – selvom nyliberalismen kan antage karakter af religion.

      Forbuddet gælder kun anerkendte trossamfunds hellige skrifter.

      Så du må stadigvæk gerne afbrænde og forhåne asociale menneskers udgydelser om natvægterstaten og økonomisk uligheds lyksaligheder.

      Det kunne aldrig falde mig selv ind som midtsøgende borgerlig. Jeg foretrækker ordets dyst og dåd.

     2. Niels O

      Ja, det er sjovt, at det kun er anerkendte trosretninger.

      Jeg tror, som så mange andre, på påskeharen, og alligevel skal VI finde os i hån og latterliggørelse.

   2. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

    Ja, hykleren NP går ind for at sharia-loven
    skal gælde i hele Danmark. Derved er han politisk
    korrekt, for alle de kendte politiske partier går ind
    for islamisering og afrikanisering af samfundet.
    S, V, M, SF, K, R og EL osv. er alle tilhængere af
    indvandring, multi-kulti og folkeudskiftning samt
    co2 vanvid og WHO-WEF politik. Måske ikke i ord,
    men i handling. Hvorfor der ikke længere er råd
    til at behandle danskerne ærligt og ordentligt. De
    må nøjes med syltekrukker, stramninger, lukninger,
    nedskæringer, forringelser og 7 og 10-års planer.

    Danmark nærmer sig en nedstyrtning.

 48. Niels Poulsen

  Der er ingen af Danmarks allierede i Vesten, som tager os og koranafbrændingerne i forsvar.

  Rygtet siger, at det er vores amerikanske venner, som har henvendt sig til den danske regering og sagt: “Nu må I standse det. I ødelægger Vestens omdømme. I bringer vestlige borgeres liv i fare i Mellemøsten. Og I skader vores bestræbelser på at skabe alliancepartnere i Mellemøsten i den globale kamp mellem Vesten på den ene side og Rusland, Kina og andre autoritære stater på den anden.”

  Diplomatiet ønsker et forbud mod koranafbrændinger. Dansk Industri ønsker et forbud. Regeringen ønsker et forbud. Et flertal af danskerne ønsker et forbud. Min sjæl, hvad vil du mer?

  1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Hvis det var den sidste, den allersidste
   indrømmelse til islamisterne, var det nok ok med et forbud
   mod koran-afbrænding. Men det er desværre mest sandsynligt
   at der snart følger mange nye og yderligere krav.

   NP synes at sharia-loven er en gentleman-lov som opfordrer til
   at man opfører sig ordentligt. Altså går NP ind for halshugning,
   lemlæstelse, stening, hængning, terror og krig mod alle som
   ikke er underdanige nok overfor islamisterne. Eller hvad mener
   NP?? Som hævder at et flertal af danskerne ønsker et forbud.
   Det er muligvis rigtigt. Men det kan jo være pga. hjernevask,
   pga. frygt for de hundredtusindvis af kulturfremmede som nu
   er i vores land efter årtiers radikal politik, eller det kan være
   fordi de i deres uvidenhed tror at et forbud vil sikre dem en
   tryg fremtid. Men fremtiden er allerede dømt til at blive utryg
   og meget farlig. Selv nutiden er utryg.

   Læs om rekorder i vold og sygdom i Danmark og Sverige.
   (hos Hodja og Snaphanen)

  2. Niels O

   Jeg ønsker ikke et forbud. Aldrig. Og slet ikke over for mennesker, der truer. Aldrig bøje nakken over for primitivitet. Herunder hører religion.

   1. Niels Poulsen

    Gælder det også afbrænding af toraen uden for synagogen på datoen for krystalnatten?

    1. Michael Andersen

     Når en liberal regering har svært ved at begrunde, hvorfor vi skal forsvare den liberale samfundsorden imod islamistisk pres og islamistiske trusler, så er den selvsamme regering blevet en liberal ghetto, der overser betydningen af institutioner, traditioner og det folkelige.
     Der er for meget elitær liberalisme og for lidt borgerlighed i regeringen.
     Mere borgerlighed, tak.

     1. Niels Poulsen

      Traditioner?

      Fra Christian 5. til 2017, da kommunisterne ulykkeligvis havde held til at få blasfemiparagraffen afskaffet. havde vi en eller anden form for blasfemilovgivning i Danmark. Så begyndte Cirkus Paludan og anarkiet.

      Som Jakob Ellemann klogt har sagt: Anarki er frihed uden ansvar. Liberalisme er frihed under ansvar.

    2. Niels O

     Ja, og kom du bare med alle de fantasifulde eksempler, du kan finde på.

     Tænk, hvis vi havde levet i en verden uden Life of Brian.

     1. Niels Poulsen

      Brian sagde: “I er alle individualister.”

      Det vil jeg meget nødigt have mig frabedt !

    3. Jette

     “Det vil jeg meget nødigt have mig frabedt”….
     Så du VIL kaldes individualist???

  3. Michael Andersen

   Svar til Niels Poulsen 01/09/2023 at 14:37

   Min sjæl, hvad vil du mer?

   EU skal være et handelssamarbejde. NATO skal bevare freden. Trump bliver præsident nr. 47. NB, DD, LA og DF danner flertalsregering.

 49. Piotr

  TROLL ALERT!!!
  TROLLen, alias NP og HP diskuterer nu med sig selv. Fabelagtigt.
  OG, Klandre alt & alle for hvad de selv gør konstant. “hold så kæft nogle spassere!”.

  “Min sjæl, hvad vil du mer?” Jeg vil have lov at ytre mig, som det passer mig!
  OGså, om det gælder at brande bøger af offentligt.
  Specielt bøger der kraftigt opfordre til at konfiskere min frihed, eller om jeg er heldig, med tvang skal underkaste mig sharia og blive en dhimmi, som LarsLORT.

  Selv FN går ind for ytringsfrihed, præcis som Voltaire!
  Hvad der er lovligt i fædrelandet iflg. vor lovgivning er&bliver et dansk anliggende.
  Præcis som det er et anliggende for Pakistan og deres syge islamister, at islamisterne dræber de kristne på åben gade samt brander deres kirker ned. (HVorfor hører vi aldrig LarsLORT skælde ud over det? + Hvor FN?)

  Det påstås at LarsLORT, på forræderisk vis, er bekymret for danskere i udlandet. De som TROLLen nævner er rejst ud frivilligt, så må de også tage konsekvensen.
  Samt, at exporten er i farer til nogle muslimske lande. Ja-vist, 10% af den danske export går til muslimer, det overlever vi squ nok.

  HVis gæsterne ikke kan lide vores lovgivning & levevis, (de finder det usmageligt at se danske piger spise en is(hvad hjernen er fuld af, løber munden over med!)), så rejs dog hjem! Vi er ikke kompatible!

  Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

 50. Privatdetektiven

  Enig med Piotr. Der er dog lige
  en mindre ting. I de senere år er der kommet
  så mange muslimske lande med i FN, at de
  sammen med de woke lande fra 2020 dominerer
  forsamlingen. Og derfor arbejder FN nu imod
  demokrati og ytringsfrihed, og for afrikanisering
  af Vesten. Og man har omdefineret menneske-
  rettighederne, så de kun gælder for muslimerne.
  Eller rettere, man har ophævet og annulleret.
  S-Arabien har haft formandsskabet for MR-rådet,
  og styrer det nok stadig.

  1. Piotr

   @ Privatdetektiven. 01/09/2023 at 17:48

   “I de senere år er der kommet så mange muslimske lande med i FN, at de sammen med
   de woke lande fra 2020 dominerer forsamlingen.”

   JA! Korrekt, så meget mere er der grund til at fædrelandet forlader denne muslimske forsamling, da vi har helt vidt forskellige opfattelse af værdigrundlag, frihed, menneske-rettigheder og ikke mindst ytringer.

   Jeg ser FN som en organisation med et enorm pengeforbrug, bl.a. på gr. a. korruption.
   Er FN til for at skabe fred? eller for at afhjælpe hungersnød?
   Hvorfor sætter FN ikke tingene på plads i et land som Afghanistan, I Ukraine eller i Venezuela? Eller den gamle traver, med Tyrkiets besættelse af Cypern?
   Fuldt forståeligt at Trump ikke orkede at deltage i det cocktailparti.

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

 51. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Niels Poulsen kalder sig selv midtsøgende
  borgerlig. Det er hvad de røde og radikale
  er gået over til at kalde sig. Eller de kalder sig
  selv konservative, som f.eks. Pernille Weiss fra
  netop det konservative” parti. Hvor Pape er formand.
  Pernille Weiss vil have 10 millioner afrikanere til
  Danmark, fordi hun er pladderhumanist. Ligesom
  Stine Bossen. Der har meldt sig under buksetroldens
  faner, hos “Moderaterne”, et parti der ikke er
  moderat, men ekstremt asocialt og folkefjendsk.

 52. Niels O

  I lande med ytringsfrihed skal man kunne finde sig i meget – og heldigvis for det.

  Kan man ikke det, må man bare give igen af samme opskrift, hvis man gider at nedværdige sig til samme niveau som f.eks. Paludan. Og blive betragtet på samme måde af omverden.

  Eller man kan intellektuelt argumentere imod. Hvis man har noget at argumentere med.

  Aldrig prøve at lukke munden på andre. Hverken med våben eller lov.

 53. Niels Poulsen

  Der er en subtil sammenhæng mellem ytringsfrihed og religionsfrihed. Religionsfrihed er nemlig også ytringsfrihed.

  F.eks. må de bevingede ord, som tillægges Voltaire, også kunne udlægges således:

  “Jeg er uenig i det, du tror, men jeg vil til døden kæmpe for din ret til at tro på det.”

  Hvis man er tilhænger af pluralisme, dvs. mange forskellige ytringer, så må man også være tilhænger af mange slags religioner og tro, dvs. være religiøs tolerant. Så længe ytringerne og troen er underlagt samfundets love.

  Afbrænding af religiøse skrifter er ikke religiøs tolerance. Derfor ender hardlinerne inden for ytringsfrihed i selvmodsigelse.

  Det er lige et indlæg for logikeren Michael Andersen.

  1. Wiens redning skete 1683

   Hvis der er en som konstant modsiger
   sig selv, er det NP, som i sin iver efter at forsvare islamisering
   og rødradikal politik, vrider sig som en slimål i en muddergrøft.
   Han er vældig bekymret for nogle få danske diplomater i udlan-
   det osv., men de mange flere danskere i deres hjemland er han
   ligeglad med, for NP går ind for sharialoven, og han lader pt.
   som om han er en midterborgerlig, selvom han har skrevet som
   en konvertit og kommunist meget af tiden. Man skulle ikke tro
   det muligt at være begge dele eller alle tre dele på samme tid,
   men det klarer kalæmeonerne i R, M og EL fint.

   1. Niels Poulsen

    Det er en stråmand. At man går ind for et forbud imod afbrænding af hellige skrifter, medfører naturligvis ikke, at man går ind for sharia.

    En meningsmåling viser, at 45 procent af vælgerne er for en lov imod koranafbrænding, mens 31 er imod. Omsætter man det til en folkeafstemning, giver det 59.2 procent for en lov imod koranafbrænding, og 40,8 procent imod, da “ved ikke” (= blanke stemmer) ikke tæller med.

    Der er således et stort flertal blandt danskerne for en lovgivning imod koranafbrænding, men det betyder naturligvis ikke, at de går ind for sharia.

    Modsat de følelsesafstumpede tastaturkrigere, som sidder trygt bag skærmene og lader andre tage tæskene, så lever resten af danskerne det levede liv med arbejde og børn.

    De vil ikke dø for bumsen Rasmus Paludans skyld. De hader ikke anderledes troende. De er religiøst tolerante.

    Tak for, at jeg har lov til at ytre dette.

    1. Klima handler ikke om klima, men om diktatur

     NP betegner 14.44 ovenfor
     sharia-loven som en gentle-man lov.
     Men her få timer senere tager han
     afstand fra den. NP er som en radikal
     budding eller en stor gople. Den er
     heller ikke til at få hold på.

     1. Niels Poulsen

      Nu er loven mod afbrænding af hellige skrifter blevet til sharialoven. Du er hundrede procent tosse.

     2. Ole Jensen

      Det er tydeligt at NP vrøvler, og at
      han forvrænger det som andre har skrevet
      her i tråden. Han bruger forvrængningerne
      som bevis på at dem som er uenige med
      ham er tossede. Han vil heller ikke stå ved
      hvad han selv har skrevet højere oppe i
      tråden. Han skifter hele tiden emne og
      standpunkt, og undlader at svare hver
      gang han bliver sat til vægs. Og han lyver
      hver gang han finder det belejligt. Han
      er smart og snu mht. at jonglere med
      ord og begreber. Han kan sagtens være
      en rød type fra R, M, SF eller EL. Eller han
      er kun med her for at drille og forvirre.

      Herunder fordrejer han igen tingene,
      for ingen her har skrevet at afbrænding
      af hellige skrifter = sharialoven.

    2. Michael Andersen

     Svar til Niels Poulsen 01/09/2023 at 20:41

     Der er i politik set mange forsøg på at skaffe opbakning til en sag med fortællinger fra de varme lande og med støtte i fantasifulde narrativer.

     Der er en industri der lever af udvikling af kropssprog, som designer one-liners og åbninger til powerpoint. Fordi vi ofte bliver overbevist, når en forklaring ledsages af en god historie og sælges på indøvet autenticitet.

     Som et nota bene, er det skræmmende at iagttage at også de konservative har retning mod den liberale føle-elite.

     Koranfredningsforslaget modvirker ikke terror og er ikke tilstrækkeligt forankret i fakta.

     Hvad skal vi med en lov mod krænkede følelser?

    3. Ivan Dybdal

     Stråmand? Jeg mener afbrænding af koranen i demoer er i strid med ‘sharialoven’ og straffes drakonisk evt med hængning eller afhugning af hovedet ? 🙂
     Med vedtagelsen af loven bliver vi – på opfordring af OIC ? – underlagt den samme ‘lovbestemmelse’ dog med mindre drakoniske straffe. Op til 2 års fængsel.
     Jeg ser detr for mig Rasmus Paludan idømmes 2 års fængsel. Det bliver galde dage for statens altid sensationshungrende tv-medier, DR og Tv2. (Vores egen folkedomstol 🙂 )
     Det er i hvert fald begyndelsen på en mulig ‘glidebane’ til indførelse af andre ‘sharia’ paragraffer !? 🙂

     1. Ivan Dybdal

      PS. Som nævnt af overtegnede “Problemet er, at vi lovgiver og dermed giver islam ret til ‘voldsmandens veto’. Det burde selvfølgelig fremgå. Loven burde efter min mening lyde sådan her cirka: I § 110 e indsættes som stk. 2: »Stk. 2. Med bøde straffes den, der offentligt ved en demonstration gør sig skyldig i afbrænding eller anden beskadigelse af koranen”.
      I begrundelsen bør det i klar tekst fremgå, at vi aht den danske befolknings sikkerhed bøjer os for ‘voldsmandens veto’ in casu Islam.
      (Der kunne også nævnes i begrundelsen, at forfølgelsen af og volden mod kristne og deres kirker i de muslimske lande straks bør ophøre)

  2. Michael Andersen

   Svar til Niels Poulsen 01/09/2023 at 19:06

   Grænsen i demokratiet går ved tiltag på at indskrænke, begrænse eller afskaffe det. Grænsen i grundloven er ved vold. Derfor kan man ikke være tolerant overfor alle religioner.

   Religion er et socialt og kulturelt system, der er baseret på ritualer, praksis og organisationer. Tro behøver ikke at være knyttet til religion. Tro indebærer loyalitet og tillid. Fx tror jeg, at nogle debattører afprøver ord, for at opleve reaktionen.

  3. Piotr

   TROLL ALERT!!!

   Nu er TROLLen også blevet filosof!!

   Sanake om selvmodsigelse (hahaha)!! Magen til ÆVL fra TROLLen.
   “Hvis man er tilhænger af pluralisme, dvs. mange forskellige ytringer, så må man også være tilhænger af mange slags religioner og tro, dvs. være religiøs tolerant.
   Så længe ytringerne og troen er underlagt samfundets love”.

   Sharia er ikke godkendt i Danmark! (LarsLORT arbejder på det).
   Jeg går fuldt ind for forskellige ytringer, som er indskrevet i vores GrundLov.
   Men, ytringer hvis formål er, at jeg skal afgive min frihed, underkaste mig sharia-lovgivning. Aldrig i livet! Ikke med min stemme eller gode vilje.

   De muslimer der ønsker sharia indført i vort fædreland, skal udvises asap.

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

 54. Piotr

  Jeg skal lige korrexe:
  “Jeg går fuldt ind for forskellige ytringer, som er indskrevet i vores GrundLov.”

  Jeg går fuldt ind for forskellige ytringer, som vores grundlovssikrede ret til at ytre os i skrift & tale. Som indskrevet i GrundLoven,

  At tænke sig, at Niels O alligevel har en logisk sans. Tak for det. Venligst P.

  1. Niels Poulsen

   Der er ifølge en opgørelse cirka 400 begrænsninger i grundlovens paragraf om ytringsfrihed. Begrænsningerne findes i anden lovgivning. F.eks. terrorparagraffen.

   F.eks. blev Said Mansour idømt 3 1/2 års fængsel for at have opildnet til terrorhandlinger.

   https://da.wikipedia.org/wiki/Sam_Mansour

   Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, at folk tror, at grundloven giver den absolut ytringsfrihed.

   1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

    Det er bizart hvad politikerne
    foretager sig for at straffe borgere som forbryder
    sig mod 1: Den offentlige orden og fred. 2: Statens
    selvstændighed og sikkerhed. 3: Som medvirker
    til at bringe landet ind under fremmed herredømme.

    For hvad er det politikerne selv har haft gang
    i siden 1983 og 2015?

 55. Michael Andersen

  Uvidenhed er desværre ofte roden til fejlslutninger og tvivlsom lovgivning

  Jf. Punditokraterne: ”Saiya peger først, i The International Journal of Human Rights, på at stater der ikke tillader blasfemi og generelt har mindre religiøs frihed, ikke blot oplever mere terror, men også har større risiko for religiøst funderet borgerkrig og konflikter med nabostater”.

  ”Lasse og jeg undersøgte i Political Studies for to år siden om øget respekt for ytringsfrihed er forbundet med større terrorrisiko – dvs. præcist den sammenhæng, regeringen påstår er der. Vores resultater på tværs af 162 lande i 45 år viste utvetydigt, at større diskussionsfrihed – og det indebærer også større frihed til at diskutere og kritisere religion – er forbundet med mindre terror i demokratier”.

  Ytringsfrihed fører ikke til mere terror!
  Punditokraterne
  30 August

 56. Niels O

  “… Vores resultater på tværs af 162 lande i 45 år viste utvetydigt, at større diskussionsfrihed – og det indebærer også større frihed til at diskutere og kritisere religion – er forbundet med mindre terror i demokratier. ”

  punditokraterne.dk/2023/08/30/ytringsfrihed-foerer-ikke-til-mere-terror/

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *