KLIMADEBATTEN, DER BLEV VÆK

Indlægget nedenfor er identisk med mit forord til civilingeniør Søren Hansens netop publicerede hvidbog om den afsporede klimadebat: “TROEN PÅ KLIMAET”. Foreningen KLIMAREALISME afholder den 15. september en konference i Folketinget om netop dette emne. Man kan tilmelde sig på KLIMAREALISMES hjemmeside.

Klimaet har i milliarder af år ændret sig på grund af stærke kosmiske kræfter uden assistance fra CO2, som nu pludselig ifølge FN, Greta Thunberg og samtlige vestlige medier og politikere har overtaget styringen af klodens temperatur. Igennem de seneste tredive år er det blevet ikke sandheden, men den vedtagne sandhed, at vi ved at begrænse og helst standse den menneskeskabte udledning af CO2 kan tænde og slukke for den globale temperaturudvikling, som var det en lyskontakt. Da vi i de vestlige samfund har svært ved at gennemføre de krævede begrænsninger i CO2-udledningen, er folkemasserne blevet udsat for en massiv hjernevask af FN’s Klimapanel (IPCC) med massiv støtte fra politikere og medier. Indoktrineringen om den uafvendelige og irreversible klimakatastrofe har været så effektiv, at vi i Danmark sidder med en rædselsslagen ungdomsgeneration, der i meningsmålinger erklærer, at klimakampen bør være samfundets altdominerende opgave. Der er ikke noget at sige til, at det er kommet så vidt. Samtlige klodens oversvømmelser, skovbrande, tørkekatastrofer, orkaner og truede dyrearter bliver i medierne kædet sammen med den stigende udledning af CO2. Konkrete målinger og observationer siger noget andet, men disse data bliver censureret bort og fejet ind under gulvtæppet af politikere, pressen og de sociale medier.

Således har der ikke været en stigning af voldsomt vejr på Jorden. Afsmeltningen af indlandsisen i Arktis er ikke usædvanlig set i det lange klimaperspektiv. Bestanden af isbjørne udgør næsten 30 000 dyr, der ifølge norske zoologer ’ er tykke som grise’. Great Barrier Reef er ikke ved at dø, men kan tværtimod opvise en stærk vækst af ny koraller. CO2 er ikke en giftgas, men tværtimod forudsætningen for alt grønt liv på kloden. Der foreligger ingen videnskabelig dokumentation for, at CO2 er den bestemmende faktor i den i øvrigt ret beskedne globale opvarmning, siden den såkaldt lille istid begyndte at klinge ud omkring 1850. Havtemperaturen stiger kun 0,004 grader celsius for hvert årti. Satellitdata viser, at områder brændt af ved skovbrande er reduceret med 25 procent fra 1998 til 2015. Den dominerende drivhusgas er ikke CO2, men vanddamp, som er langt mere klimabestemmende end CO2, der kun optræder i yderst beskedne mængder.

Disse kendsgerninger bliver effektivt undertrykt af IPCC, af politikere og næsten samtlige medier, der anser IPCC som klimaforskningens videnskabelige centrum. IPCC er ikke en forskningsinstitution, men et politisk nedsat panel, der er tildelt det enkle kommissorium, at påvise klimaforandringer, som skyldes menneskelig aktivitet. IPCC har derfor udstyret sig med en fødekæde af rapporter fra klimaforskere, der støtter teorien om den menneskeskabte opvarmning og ignorerer forskning, der ikke gør det. Forskere og fagfolk, hvis synspunkter og observationer ikke flugter med IPCC’s klimascenarier bliver spærret ude fra medierne og den politiske debat. Vi trænger til kompetente stemmer, der tør tage kampen op mod undergangsfanatismen og den religiøse tro på CO2-myten og den grønne omstilling. Heldigvis har civilingeniør Søren Hansen skrevet en glimrende og nødvendig bog om den fremherskende klimareligion, som gennemsyrer de vestlige samfund. Titlen er ’Troen på Klimaet’, og bogen udgør et veldokumenteret og velskrevet opgør med myterne om klodens klimatiske udvikling.

Vi trænger til en sober klimadebat, der hviler på kendsgerninger og solide data og ikke på statistiske manipulationer og klimareligiøse åbenbaringer. Søren Hansens bog er en stærk begyndelse på en mere vedkommende og realistisk debat end den, som IPCC, medier og politikere leverer. ’Troen på Klimaet’ burde være pensum på landets gymnasier og tjene som faglig håndbog på Christiansborg og på medieredaktionerne. Søren Hansen leverer et sobert og modigt indlæg i klimadebatten. Bogen vil forhåbentlig sætte gang i folkeoplysningen, selv om det må frygtes at medier og politikere vil belyse ’Troen på Klimaet’ med den berygtede mørkelygte og feje den ind i glemslen. Søren Hansen fortjener ros og anerkendelse for sit mod og samfundsansvar. Vi er mange, der håber, at han bliver hørt.

Asger Aamund

81 Thoughts to “KLIMADEBATTEN, DER BLEV VÆK”

 1. Michael Andersen

  Citat: ”Det Demokratiske Partis besættelse af klimaforandringer er intet andet end en undskyldning for at fremme sin økonomiske dagsorden og undskylde demokratisk inkompetence i lyset af naturkatastrofer. Sidstnævnte er udstillet på Hawaii.

  For det første ved vi, at risikoen for naturbrande på Maui har været kendt i årevis, da invasive plantearter er vokset betydeligt i løbet af de sidste to årtier.

  Vi ved, at den beredskabsembedsmand, der ikke aktiverede nødsirenerne for at gøre beboerne opmærksomme på branden, ingen baggrund havde i katastrofeberedskabet, og at beboerne ikke modtog de tekst- eller radio- / tv-advarsler, som regeringen sendte ud i stedet for sirenerne.

  Vi ved, at en anden embedsmand ventede mere end fem timer med at frigive vand for at hjælpe med at slukke brandene.

  Denne embedsmand ønskede, at diskussioner om vandtildeling skulle fokusere på “sande samtaler om retfærdighed” (Equity). Han blev derefter overført til en anden stilling i stedet for at blive fyret for inkompetence”. (Citat slut, uddrag slut)

  Danskerne er hermed advaret om klima-inkompetence.

  Democrats use ‘climate change’ as an excuse for their incompetence
  Washingtonexaminer dot com
  August 21, 2023

  1. De syv små dværge

   KLIMA-KRISEN ER FUP, BLUFF OG HUMBUG

   Aamund har ret som sædvanlig. Klima-hysteriet
   er sat i gang af snu og snedige kliker og særinteresser,
   som regner med at de kan bruge klima-løgne til at skaffe
   flere stemmer til radikale, marxistiske og feministiske
   partier, og til at skaffe købere til vindmøller, atomkraft
   værker og solcelle-parker.

   Folk med lidt kendskab til co2, fotosyntesen, planterne
   og solens betydning, har forlængst gennemskuet de
   co2-hysteriske. Co2 udgør kun 0.035% af atmosfæren,
   men er ikke desto mindre livsvigtig for al plantevækst.
   Uden co2 ingen træer, buske, blomster, græsplæner,
   kornmarker eller grønærter. Og uden planter heller
   ingen dyr og ingen landbrug. Hvis det virkelig lykkedes
   for klima-tosserne at fjerne al co2, ville jordkloden
   blive sort og grå, og alt højere liv ville forsvinde.

   (PragerU fortæller sandheden om co2)

   Det med at fjerne co2 fra luften over Danmark, kan
   slet ikke lade sig gøre. Nye luftmasser kommer hele
   tiden til, når solen skaber vind. Konstant blæses al
   luft over os væk og videre rundt om vores planet.
   Og DK udgør kun een totusinde del af jordoverfladen.
   Så om vi så bruger 2000 milliarder kr. på at suge co2
   ud af luften (som de mest fanatiske klima-religiøse er
   klar til), vil det for kloden og menneskeheden være
   uden betydning. Man vil ikke mærke nogen forskel.

   Klima-bevægelsen støttes af politikere som ikke aner
   hvad de snakker om. Som f.eks. Samira Nawa fra R,
   Pia Dyhr Olsen fra SF og Rosa Lund fra EL. Dertil
   kommer antagelig politikere der er købt og betalt.

   Man er gået meget vidt for at presse penge ud af
   skatteborgerne, til klima-redning og mange andre
   ting. F.eks. har man skabt en kunstig energi-krise,
   man har nedlagt en helligdag-fridag, og man har
   med massemediernes hjælp og skræk-propaganda
   skabt en panik-stemning, så mange danskere tror
   på at de er nødt til at leve fattigt og nøjsomt frem-
   over, så de bedre kan betale mere i skat og nærmest
   ubegrænsede beløb i co2 afgifter.

   Man har i det hele taget skabt en mørk og næsten
   komplet løgneverden. Og der er grund til at frygte
   at det hele kan ende med tvang, ensretning, diktatur
   og jernhård undertrykkelse. De totalitære tendenser
   kan iagttages på en lang række områder. Og der er
   ingen tegn på at Christiansborg har tænkt sig at løfte
   en hånd for at forsvare og bevare Danmark som
   danskernes land. Det bliver nok højst til noget med
   en lillefinger.

   Til nu har ikke een eneste dansker taget skade af
   den smule co2 der er i luften. Tværtimod har vi alle
   nydt godt af dette indhold. For uden co2 havde vi
   været i gang med at sulte ihjel. Borgens politik er
   til skade og ulykke for titusinder af danskere hver
   eneste dag, og mange har mistet livet pga. af
   politiske tåbeligheder, magtmisbrug og svigt.

   Der er ingen grund til at tro på at Greta Thunbergs
   og Samira Nawas klima-religion kan frelse os. Det
   eneste der kan redde os fra en grusom og rædsels-
   fuld totalitær fremtid, er fastholdelse og genopbygning
   af folkestyret, som nu er degeneret til at være en
   møllesten om halsen på danskerne. Danmark er
   nu et truet land og danskerne et truet folk, og man
   er allerede i færd med at påføre os vidtgående
   WEF og WHO “reformer” og andre folkefjendske
   tiltag. Og invasionen fortsætter. Og nedbrydningen
   af velfærdsstaten, retsstaten, sundhedsvæsnet,
   privatlivet og den private frihed og økonomi fort-
   sætter. Og store angreb på landbruget, små og
   mindre virksomheder, på familieværdierne og
   borger-rettighederne venter i nær fremtid.

   Der er masser af grunde til frygt og bekymring, men
   i sig selv er co2 en nyttig og fuldstændig harmløs
   luftart. Det vi skal frygte er hvad politikerne og
   medierne finder på i dag, i morgen og fremover.

   1. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

    …eller 179 skuespillere

    ARROGANTE OG BEDREVIDENDE POLITIKERE
    ER EFTERHÅNDEN EN TRUSSEL MOD ALLE
    DANSKERES LIV, HELBRED, PRIVATLIV OG ØKONOMI M.M.

    Noget af det værste ved tidens
    politikere er at de fleste af dem lider af storhedsvanvid.
    De overvurderer sig selv og forstår ikke at de burde være
    tilbageholdende i forhold til de virkelige eksperter. Især
    de unge og yngre politikere er alt for hurtige, selvsikre og
    hidsige eller fanatiske, og de fører sig frem med
    overfladisk viden.

    De har ingen forstand på klimaet, men alligevel er de
    klogere end Vorherre, og solen har de skrevet ud af
    klimadannelsen.

    De har ingen forstand på landbrug, men vil alligevel
    styre og bestemme over landbruget, ned i alle mulige
    detaljer. De har heller ingen forstand på folks mad-
    og kostvaner, men vil nu bestemme hvad folk skal
    spise. Og dem som ikke er til vegetarmad, skal
    straffes med afgifter.

    De har ingen forstad på skoler, men alligevel gennem-
    tvang Helle og Christine en skolereform som blev en
    plage for både elever og lærere. Og man har nedlagt
    600 skoler, og man vil om lidt nedlægge 30 mere.

    De har ingen forstand på økonomi, men smider om sig
    med kæmpebeløb til alle mulige fjollede projekter, og
    mangler de penge udskriver de bare flere afgifter.
    På fem år er der kommet ca. 50 nye afgifter til. De
    gider ikke bruge tid på at overveje hvordan pengene
    bruges så nye skattebyrder kan undgås.

    Hvad retsstaten angår, smuldrer den også. Men
    politikerne er så selvoptagede og betagede af deres
    egen begavelse og dygtighed, at de ikke mener der
    er grund til at lytte til hvad menigmand synes om
    retsplejen.

    De har ingen forstand på pandemier og virus, men
    alligevel mener de at de har ret til at herse rundt med
    befolkningen, pålægge den restriktioner og bøder, og
    presse den til mundbind og “vaccinationer” osv. At en
    overdødelighed og en masse konkurser fulgte med og
    andre ulykker fulgte med har ikke mindsket deres selv-
    sikkerhed og selvglæde. Men at de end ikke satte sig
    ind i tingene inden de udstedte ordrer, og at de end
    ikke fandt noget besynderligt og mistænkeligt ved om-
    stændighederne omkring Pfizers ageren, er et tegn på
    manglende omhu og dømmekraft. Som har ført til tab
    af over 200 milliarder kr. og tab af menneskeliv.

    De har ingen forstand på teknologi og digitalisering.
    Men Helle T-S og mange andre ministre var store i
    slaget og bestilte digitale systemer længe før de var
    færdigudviklede. Det har ført til skrottede projekter
    på stribe og tab af over 700 milliarder kr. Og man
    har spildt lægers, sygeplejerskers og mange andre
    andres tid med den dødssyge “sundhedsplatform”.
    Og der var de mange tog man også måtte skrotte.
    Og nu vil man have en million el-biler på vejene,
    selvom klima- og miljø-gevinsten er lig nul.

    Man har ingen forstand på fremmede kulturer, men
    uden videre importerer man hundredtusindvis af
    kulturfremmede til Danmark, hvor de er blevet en
    kæmpebelastning af økonomien og en trussel
    mod trygheden og sikkerheden. Af Sverige har
    den typiske politiker intet lært.

    Man har ingen forstand på historie, traditioner og
    kultur, og kan derfor ikke drage nytte af landes og generationers erfaringer, og resultatet bliver stride
    strømme af fejltagelser og dumheder.

    Man har ingen forstand på sygdomme og moderne
    lægevidenskab, men herser alligevel rundt med læger
    og sygeplejersker, og undlader at lytte til dem. Og nu
    ser vi hvordan tusinder af patienter og pårørende
    lider under et sygehusvæsen som er kollapset på
    adskellige områder. Og man er ikke spor betænkelig
    ved at invitere WEF og WHO indenfor i vores sund-
    hedsvæsen, trods chokerende oplysninger og en
    strøm af advarsler fra læger og forskere. Det har
    heller ikke generet politikerne at nedlægge lokale
    skadestuer, hospitaler og psykiatrier. Der må da
    gerne være 100 km hver vej til en skadestue eller
    et sygehus.

    Man har ingen forstand på krig og atomvåben, men
    alligevel kaster man sig begejstret ind i at støtte op-
    trapning og eskalering af en krig der kan udvikle sig
    til 3. verdenskrig og atomkrig. Man fejrer legen på
    kanten af atomkrigens afgrund med jubelråb og
    festligheder.

    Man snakker som om man er allerhelvedes klog, og
    man har store lagre af udenadlærte floskler, men
    oftest er det speed-snak af den mest tomme slags,
    hvor snakke-hovederne ikke aner hvad det hele
    drejer sig om.

    Vi ledes af naive, uvidende skolepiger og skoledrenge
    som aldrig har haft et arbejde, men som er har lært
    at snakke fanden et øre af, og som er så bedrevidende
    at de ikke gider lære af folk med mange års erfaringer.
    Disse yngre tåber suppleres så af ældre pampere der
    har brugt hele deres liv på politik.

    Efter hundredvis af skandaler og mislykkede projekter
    er politikerne stadig lige selvsikre, frembrusende, ødsle
    og fråsende.

    Samtidig er mange vælgere udrustet med stor
    naivitet og en utrolig dårlig hukommelse. Og nu
    er så også valgsvindel kommet til.

    Alt tyder på at vores civilisation lakker mod enden.
    Ideologiske psykoser hærger i en lang række af
    “elitære” og politiske grupper og bevægelser.

    Der er en vis logik i at Vesten og Danmark har
    kurs imod at ødelægge og tilintetgøre sig selv.

    1. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

     Flere læger og sygeplejersker har
     udtalt at hospitals-væsnet er som et
     stort skib der HAR ramt isbjerget og som
     nu ER ved at synke.

     Regeringen bluffer sig frem. Den siger at
     den har “afsat” mange milliarder til S-V, men
     på hospitaler og i regionerne kan de konstatere
     at der mest er tale om tom snak. Pengene
     når aldrig frem, eller i så små portioner og så
     langsomt at elendigheden i sundhedsvæsnet
     bare fortsætter.

     Og der er intet gjort for at få de 5000 sygeplejer-
     sker og læger retur. Man har blot nedsat nogle
     syltekrukker.

     Man har også sendt de pårørende ud i kulden
     og mørket på psykiatri-området. En snotdum
     disposition, fordi de pårørende kan være en
     fantastisk stor hjælp for de syge. Men partiet
     V og Lars har vistnok været de mest aktive i at
     ødelægge det klagesystem som beskyttede
     patienterne. Så det nu er sådan at uduelige
     skræk-læger og sygeplejersker bare kan ignorere
     de pårørende. Det har i adskellige tilfælde ført
     til frygtelige lidelser og patienters død.

     På de fysiske hospitaler er forholdene også
     blevet groteske mange steder, siden 2000,
     og især siden 2010.

     Nu tales der om at fyre læger og plejere i en
     række hospitaler og regioner, pga. pengemangel.
     En mangel hvis hovedårsag er Chrborgs vilde
     økonomiske og ideologiske udskejelser der har påført stats-kassen tab på hundredvis af milliarder
     af kroner.

     Ordførerne fra S, V, M, K og flere andre partier
     påstår igen og igen at vores velfærd og sundhed
     er af den allerhøjeste kvalitet og verdens bedste.
     Men Rossmann og andre har bevist at det er pral
     og ønsketænkning. DK er et samfund præget af
     tilbagegang og deroute.

     Tværtimod mener rigtig mange læger, pårørende
     og andre, at S-V er blevet udsultet gennem lang
     tid, og at der anvendes falske tal og statistikker
     overfor befolkningen. Og at partierne skjuler at
     stadig flere dødsfald skyldes arrogance og kolde
     og kyniske politiske beslutninger.

     Medierne sender og skriver en del om S-V, men
     på manipulerende måder, så det ser ud som om
     de er på patienternes og de pårørendes side,
     mens de reelt slører hvad der virkelig foregår
     i visse hospitaler.

     1. Hvor er vi på vej hen?

      RØD ALARM

      Det er meget farligt og meget uhyggeligt.

      Se hvad Christiansborg pønser på, læs Snaphanen
      og Hodja om hvad der lige nu er ved at blive sat i værk
      overfor den sagesløse danske befolkning. Det ER begyndt.

      Se lægers og virologers skarpe advarsler.

  2. Niels O

   ” Overall, we rate the Washington Examiner Right Biased based on editorial positions that almost exclusively favor the right and Mixed for factual reporting due to several failed fact checks.”

   mediabiasfactcheck.com/washington-examiner/

   1. Træt

    Som om der er nogen her, bortset fra de systemtro propagandister, der giver fem flade ører for venstreekstreme “faktacheckere”.

    Beviset for Guds eksistens er Bibelen. LOL

    1. Piotr

     @ Træt!
     Hvad med en bøjet 5-øre, kan den bruges?

     P.

   2. Blot en bemærkning

    Hvor er det dog irriterende med folk der ikke
    kan finde ud af at skrive på dansk, eller som
    anvender alle mulige åndssvage forkortelser,
    fordi de ikke gider skrive ordene helt ud. Som
    PØE som M.A. finder helt fantastisk, som om
    det er en trylleformular der kan forbedre
    Borgens politik.

    1. Nicolai E

     Det var mig der startede med at skrive PØE der er “opfundet” af Henrik Dahl i en kronik om den Politisk Økonomiske Elite…

     1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

      M.A. skrev om PØE allerede i går.

      Var det ikke bedre at tale om PØL, PØK,
      PØS, PØB, PØM eller PØN? For der er
      sgu da ingen “elite” med i billedet. L, K,
      S, B, M, N står så for henhv: lag, klasse /
      kleptokrati, sekt/ segment, bande, mafia, nulliteter.

      Kald det hvad I vil, bare I droppper ordet
      elite, for der er ingen elite tilbage i plat-
      uglernes borg. Den politisk-økonomiske
      kleptokrati-mafia, PØKM, kommer nok
      tættest på.

  3. Søren BÆKGAARD

   Det er næsten helt deprimerende at læse alle de indlæg, der forguder Asger Aamund og tror, at han har noget fornuftigt at sige om klimaet. Det minder om det nederste debatniveau på facebook, hvor voksne mennesker, der opfører sig som små børn tror, at de lide kan fortælle, hvordan verden hænger sammen.
   Asger Aamund var sikkert en dygtig erhvervsleder, men han ved ikke noget om alle de andre ting, han udtaler sig om.

 2. Nuller Pølsen

  Alt hvad hr. Aamund skriver er forkert fordi jeg siger det og jeg har ret.
  Alle kommentatorer her på hr. Aamunds blog er konspirationsteoretikere fra det yderste højre og jeg er god.
  Alle der ikke mener det samme som mig er sindsyge med polske ludermødre og skulle aldrig være født.

  Støt Biden, Lenin, Mao, Polpot, Trudeau og alle mine røde venner…

  Venligst Pølsen

 3. Nicolai E

  Tak Asger… du er sgu en guttermand 🙂

  1. Jette

   Ja, – Asger Aamund er en guttermand, ingen tvivl om det.
   Han er også en klog en af slagsen.
   Men det er katastrofalt, at den vestlige befolkning – ikke er i stand til at bruge sund fornuft.
   Folk er skræmt fra vid og sans, og grunden til det – er en afgudsdyrkelse af visse politikere,
   her i blandt Mette Frederiksen – som er ekspert i svulmende “vi er døden nær” retorik!
   Så vågn da op!!!

   1. Nicolai E

    Det er PØE’s speciale… de er herregode til at sige BUUUH… gimme ya money n’ soul

    1. Jette

     »Når mønten i bøssen klinge, straks sjælen ud af skærsilden springe«.

    2. Michael Andersen

     Nicolai, tak og tak for udtrykket PØE.

     Martin Ågerup skriver i Berlingske: En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser en stigning i antallet af unge, som mistrives.

     Regeringen har nedsat en trivselskommission.

     Kommissionen bør lægge sit hovedfokus på at skaffe evidens for årsager til mistrivsel. Det bekymrer mig, at den er blevet pålagt at komme med anbefalinger. Det kan presse kommissionen til at postulere en viden, som ikke findes – dels om årsager til mistrivsel og dels om, hvorvidt der overhovedet er evidens for, at anbefalingerne er den rette medicin.

     Bliver der fundet “evidens” for at klima, klimaforandringer og klimakrise er årsag til unges mistrivsel?

     Men ingen evidens for at årsagen er at børn og unge er overladt til offentlige institutioner, fra vugge til grav?

     1. Nicolai E

      Vi skal egentlig sige tak til Henrik Dahl for udtrykket PØE… det er en glæde at fornemme at han ved sin kronik sporer sig ind på hvor hunden i virkeligheden ligger begravet (han er en klog mand ham Dahl)…
      Jeg har for længe siden indset og forstået hvor den virkelige magt ligger… det gør den nemlig hos dem der ejer hele lortet !! Dem der ejer hele lortet har fået lov at overtage hele lortet af dem der egentlig var sat til at passe på vores lort. I dette lille kongerige er der f.eks. ikke meget lort tilbage af vores eget… det er på snedigste vis overgået til lortemagneterne i diverse kapitalfonde og hvad har vi. Bag disse fonde er der rigtige lortemennesker som dog ikke er specielt mange, måske en 50.000 globalt set ?
      Du ved ikke hvem de er men de bestemmer hele lortet. Vestlige regeringer er handskedukker i dette lortespil.
      Dette er PØE.
      Derfor er globalisme noget lort.
      Derfor er rovkapitalisme noget lort.
      Derfor er nyttigidiotsocialisme noget lort.

     2. Michael Andersen

      Tak til Hr. Aamund for forordet til bogen, samt til debattørerne.

      Her er spørgsmålet fra bogens bagsidetekst (Klimarealismedk):

      “…. forfatteren når frem til konklusionen, at klimaet ikke mere er en videnskab men derimod en tro.

      Set i det lys giver mange tildragelser meget mere mening, men omvendt må man spørge, om en tro kan være et grundlag for politiske beslutninger om indretningen af samfundet?”

     3. Nicolai E

      “ men omvendt må man spørge, om en tro kan være et grundlag for politiske beslutninger om indretningen af samfundet?” “
      Ja, det kan det godt. Eksemplerne er legio og meget menneskelige.
      Denne blogs tema er et godt eksempel herpå.

 4. Niels O

  Så kører klimareligionen igen på begge banehalvdele.

  Nogen tror det ene, andre tror det andet. Mens vi er andre, der bare venter på endelige definitive beviser,

  1. Nicolai E

   Findes gud… kan det bevises eller kan det ikke ? Det er dog ikke det det handler om. Mens du bare vil sidde der og vente er der altså andre der godt kunne tænke sig at få kastet lidt lys over tidens morads af løgn bedrag og politisk økonomiske interesser i denne mærkværdige tid af kollektive massepsykoser. Fint nok hvis du bare vil sidde og vente uden at deltage, men kunne du så ikke holde dig helt væk og lade være med at kommentere en anden gang?

   1. Fra velfærdsstater til terrorstater

    Enig med Jette i at det er katastrofalt
    at den sunde fornuft har forladt vestens befolkninger.
    Vel et resultat af intensiv hjernevask. Medierne sender
    jo propaganda og følelsesporno ind i hjemmene op til
    50 gange i døgnet. Og i skoler og universiteter har man
    travlt med at ensrette tænkningen. Alle skal helst mene
    det samme. Og man er begyndt at anerkende selv de
    mest bizarre, perverse og vanvittige holdninger. Selv
    LGBTQSPP+ og barbariske tankesæt vinder fremad.

    Bliver det ved med den massepsykose som har grebet
    det store flertal af politikere, journalister, vælgere og
    borgere, ender det med at Vesten udsletter sig selv.
    Hverdags-terror og folkeudryddelse er allerede
    kommet i gang. Om det hjælper at skrive her, er nok
    tvivlsomt. Der skal i hvert fald mere til. Kan nogen
    sørge for at der kommer mere sand viden ud til
    danskerne og skandinaverne? Alt for få læser
    denne og lignende blogs.

    Også enig med Nicolai E. i at der er tale er tale om
    kollektive massepsykoser (og systematisk fordummelse)
    Nutidens radio, fjernsyn og aviser manipulerer, lyver og
    censurerer som aldrig før i dansk historie. Kynisme og
    kortsynet beregning sætter rekorder.

    Se nettet ang. turbo-kræft, corona-“vacciner” og
    millioner af frygtelige bivirkninger. (Snap og Hodja mv.)

    1. Nicolai E

     Kan kun bekræfte at når jeg betragter nutidens væren hænger min kæbe længere nede end mit reproduktionsinstrument… Danmark kender jeg ikke længere selvom nogle agiterer for Det Danmark Du Kender og andre siger Nydanmark…

 5. Ivan Dybdal

  Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det. Det var dengang. Nu vil alle gøre noget ved det.
  Enig med blogteksten: “Klimaet har i milliarder af år ændret sig på grund af stærke kosmiske kræfter uden assistance fra CO2, som nu pludselig ifølge FN, Greta Thunberg og samtlige vestlige medier og politikere har overtaget styringen af klodens temperatur.”
  Hvad nu hvis klima ændringerne IKKE er menneskeskabte og aldrig har været det?
  Ender vi så ligesom Erik den Røde og hans søn Leif den Lykkelige og deres folk og efterkommere, der pga klimaændringen (den middelalderlige varmeperiode (MWP) fra år ca. 985 bosatte sig i Sydgrønland ? Da der var flest var der ca 4000, som antageligt troede, at deres samfund kunne bestå for evigt? De måtte så opgive pga den lille istid (LIA) fra starten af 1300-tallet til 1850-erne. Den gjorde, at de måtte forlade deres land. Det land, som de optimistisk havde kaldt “Grønland”?
  Ja, de måtte tage konsekvensen, men var klimaændringerne dengang menneskeskabte? 🙂

  1. DR ER GÅET I SELVSVING. DR-DULLERNE ER HELT HYSTERISKE AF SKRÆK, FORDI DERES CO2-RELIGION HAR GJORT DEM HELT FJOLLEDE OG TUMMELUMSKE..

   DR synes at efterligne radio-propagandaen
   i Kina og Nordkorea. Virkeligheden og sandheden betyder
   intet for DR-kvinderne. De kører hårdt på med lodrette løgne
   om at co2 er en dødelig trussel mod mennesker, de påstår at
   de bittesmå molekyler er skyld i oversvømmelser, skovbrande,
   hedeslag, solstik, fattigdom, sult, nye sygdomme, insektplager,
   statsbankerot, folkevandringer, KRIGE. Og dyrearter og søde
   kæledyr og dejlige ananas og appelsiner der forsvinder,
   og millioner af nye flygtninge på vej mod nord, samt endelig
   drukneulykker, familietragedier, pirateri og smugling af
   narkotika til Europa. Kort sagt, alle former for modgang,
   ulykke og elendighed skyldes ganske enkelt den onde
   DRÆBER-GAS co2. Bzzzzzzz, klima-tosserne rabler løs
   og løgn er det.

   DR fordrejer og forvrænger også tingene når det handler
   om ligestilling, feminisme, indvandring, kriminalitet, WHO,
   FN, EU, Metoo, LGBTQ+ og meget andet.

   1. Ivan Dybdal

    Enig. Statens nyhedsmedier har overtaget folkeopdragelsen fra kirken. Det er tydeligt, at de statsansatte journalister – som udgør næsten halvdelen af alle journalister – driver propaganda for politiske ‘mærkesager’, bl.a dem du nævner. De vil frelse danskerne og verden. De har set lyset ! 🙂

    1. Ivan Dybdal2

     Korrektion. Der skulle stå “Det er tydeligt, at de offenligt ansatte journalister – som udgør næsten halvdelen af alle journalister – driver propaganda for politiske ‘mærkesager’ ”

     “Nyt medieforlig tilgodeser endnu en gang DR.
     Det nye medieforlig bidrager mildest talt ikke til at styrke pluralismen i nyhedsformidlingen. Det er der ellers et stor behov for, skriver Otto Brøns-Petersen. Danmark er et af de sammenlignelige lande, hvor staten fylder mest i mediebilledet. Staten ejer de to store tv-selskaber og dominerer radiomediet. Vi nærmer os det punkt, hvor halvdelen af nyhedsjournalisterne er ansat i offentligt ejede medier eller direkte hos myndighederne.
     I den årlige europæiske undersøgelse af pluralismen i medierne, finansieret af EU, slår Danmark mest negativt ud, når det gælder koncentrationen af ejerskabet i medierne. Forklaringen er statens rolle.” (Kilde: Kronik i Altinget Kultur af Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS den 24. maj 2022)

    2. Ivan Dybdal

     Korrektion. der skulle stå “de offentlge ansatte journalister – som udgør næsten halvdelen af alle journalister – driver propaganda for politiske ‘mærkesager’ “

  2. ino

   Grønlændernes køer pruttede vel også dengang;-)
   (I øvrigt er der kræfter i gang med at afskaffe den daværende varme tid. Nu måler man træernes årringe på nye måder: https://www.trae.dk/artikel/traeers-aarringe-afsloerer-nutidens-klima-er-det-varmeste-i-1-200-aar/
   Klimakirkens tjenere er utrættelige!)

 6. Karl Martell

  Mod religion kæmper man forgæves.
  Der var i Juni i år at verden gik under, eller skulle være gået under, for da var det 5 år siden at den svenske teenager forudsagde verdens undergang i løbet af 5 år. Men hen har da også ganske særlige evner, for hun er, i modsætning til alle andre, i stand til at se Co2.
  Nu er det faktisk således at atmosfærens indhold af Co2 er historisk lav, indholdet er med små ændringer faldet de sidste 55 mio. år. Ganske vist er det steget siden ophør af den lille istid midt i 1800 tallet, meget er frigivet fra havene, for varmere vand kan som bekendt ikke indeholde så meget Co2 som koldt.
  Hvis vi ser på de sidste ca. 600 mio. år så ser men ingen eller kun ringe sammenhæng mellem atmosfærens Co2 og klimaet. For ca 440 mio. år siden var Co2 indholdet i atmosfæren ca. 10 gange nutidens indhold, alligevel var der Istid – Adean Saharan istiden.
  Det er, eller burde være, alment kendt, at stigningen af Co2 altid kommer efter temperaturstigningerne og derfor er et resultat af opvarmning, snarere end årsagen.
  Frygteligt mange mennesker udtaler sig med stor passion om noget det dybest set ikke ved noget som helst om. Det ved ikke så meget, men de føler en hel masse!

  1. Hvor er vi på vej hen?

   RØD ALARM

   Det er meget farligt og meget uhyggeligt.

   Se hvad Christiansborg pønser på.

   Læs Snaphanen og Hodja om
   hvadder lige nu er ved at blive
   sat i værk overfor den sagesløse
   danske befolkning. Det ER begyndt.

   Se lægers og virologers skarpe advarsler.

 7. Michael Andersen

  Martin Luther sagde, at dem som er svagest i fornuften er bedst til at modtage troen.

  De klimatroende skal have lov til at have deres tro bare de ikke generer os andre. Vi kan ikke forbyde folk at være klimatroende, men vi kan forbyde afladshandel med CO₂. Når socialister taler om bæredygtighed, mener de i virkeligheden, at vi andre skal bære dem.

  Det undrer mig at socialisterne har taget den grønne religion til sig. Normalt hader socialister religion. Men nu er socialister blevet fuldstændigt opslugt af den grønne religion. Det er måske fordi socialisterne er blevet arbejdsløse, efter de har parkeret den danske arbejderstand på overførselsindkomst og sendt arbejdet til udlandet.

  Den bedste måde at slippe af med klimamafiaen er at forbyde afladshandel med CO₂ og indføre atomkraft.

  Lagring af data er enormt energikrævende. Jeg foreslår, at vi for at reducere CO₂-udslippet til dette formål går tilbage til pen og papir og tilbageruller digitaliseringen. Kort sagt. Hvis Jorden er ved at gå under på grund af menneskelig CO₂-udledning, bør digitaliseringen straks tilbagerulles.

  Elbilen er de riges legetøj. I årevis har vi hørt at batterier er skadelige for miljøet og grundvandet. Bodil Jørgensen sagde på TV: “Skal du fucke med mit grundvand?” til sin mand, der ville smide et batteri i skraldespanden.
  Nu kører de frelste danskere rundt i kæmpe elbiler, som indeholder flere hundrede kilo tunge batteripakker, mens de tror de gør noget godt for pingvinerne på Sydpolen. De frelste tror de er grønne, men i virkeligheden er de batterisvin! Det er ærlig talt et ufatteligt hykleri.
  Hvis de grønne er bekymret for klimaet, bør de grønne slet ikke have bil.

  Vi bliver nødt til at finde en lille detalje. Et hul i panseret, hvor David kan slynge sin sten i panden på Goliath. Denne lille detalje kunne være Markedsføringsloven. Ifølge Markedsføringsloven er det forbudt at lave vildledende markedsføring og falsk varebetegnelse. Klimamafiaen kan ikke eftervise at solceller og vindmøller har forbedret klimaet. Der er derfor tale om vildledende markedsføring og falsk varebetegnelse.

  Når den grønne illusion brister, forstummer guldfuglenes kvidren og de trækker sydpå til varmere himmelstrøg. Så står den danske befolkning alene tilbage i kulden med regningen. Festen er slut. Men når befolkningen opdager at de er blevet narret, bliver de meget vrede. Og så er der basis for en reformation.

  Vi skal stille kritiske spørgsmål.

  ● Hvilke klimafordele har den danske befolkning egentlig fået for alle de milliarder der er brugt på klima?
  ● Hvordan kan man indføre afbrænding af træflis og træpiller i Danmark i så stor målestok når det viser sig at det slet ikke er CO₂ neutralt?
  ● Og hvorfor vil man udfase naturgas, som er et rent brændsel, der kan lagres, når vi selv producerer store mængder naturgas og biogas?
  ● Hvorfor skal vi hele tiden høre om vindmøller? Hvad med vandmøller?

  Kilde: KK version 2.

  1. Nicolai E

   Bl.a JP.dk har i længere tid kørt agitprop på elbiler her der og alle vegne… “klimakrisen” handler om magt og penge og om at sælge så mange elbiler som det kan lade sig gøre. Oh hvilke perspektiver der dog ikke ligger i at få så meget som muligt over i den dér styrbare digitaliserede overvågningsstrøm. Hykleriet driver ned ad væggene og mennesket VIL bedrages…

   1. Nicolai E

    PS. Jeg er selv elbilejer gennem nu otte år og har intet imod elbiler som sådan…

    1. Klima handler ikke om klima, men om diktatur

     Ja, klima-kampen er et gigantisk
     svindel-nummer som drejer sig om at
     få de røde partier til at se ud som om de
     vil beskytte borgerne og redde vælgerne
     fra noget frygteligt farligt. Samtidig ser
     koncerner der sælger vindmøller, solceller,
     atomkraftværker, el-biler og energi-øer,
     en stor interesse i at give penge til røde
     og rabiate klima-aktivister.

     En del el-biler er brændt op efter selv-
     antændelse, og der er også andre ting
     der kan gøre det besværligt at eje en
     el-bil. PragerU har påvist at el-biler
     skader miljøet.

 8. Ole Madsen

  Som Asger skriver: Det er hybris at tro, at menneskeheden kan skrue lidt op eller ned for den globale “middeltemperatur”, ved at skrue lidt op eller ned for udledningen af carbon dioxid.

 9. Henrik Wegmann

  Hvad kan man egentlig udlede af det gennemsnit, som man får, når man måler temperaturen på Nordpolen, i Oslo, i Middelfart, i Sahara, i Tokyo, Melbourne Australien og Ildlandet (sydspidsen af Sydamerika) og dividerer med syv? Det rene volapyk. At tale om en global temperatur er renlivet vrøvl.

  1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

   Ja, det med en global fællestemperatur er nonsens.

   Og Martell har ret i at MSM (massemedierne) har solgt
   deres sjæl, samvittighed og tjenester til politikerne. I dag
   falder de os alle i ryggen. Det ender med et meget sygt
   samfund, som også kan blive en plage for journalisterne.

   Vi er nu inde i samme slags samfunds-procés som førte
   til Venezuelas og Libanons kollaps samt Frankrigs,
   Englands og Sveriges delvise sammenbrud. Disse fem
   lande er ramt af en syndflod af ulykker, som har sendt
   millioner af mennesker ud utrøstelig elendighed.

   I hele Europa er der nu nedtur, kriser og undertrykkelse
   på programmet. Politikkernes planer er ond galskab.

   Det vi har i vente i nær fremtid, er en kynisk anti-folkelig regeringsførelse så ekstrem, at det næsten ikke kan beskrives.

   Men læs selv videre på nettet hvor Europas nedtur og snarlige
   undergang beskrives talrige steder.

   1. Rettelse

    …ud i utrøstelig elendighed.

 10. Karl Martell

  Det er meget sigende at hele den danske ja vestlige journaliststand er blevet ramt af en fælles psykose! De har fuldstændigt mistet deres kritiske sans.
  Det er journalisters forbandede pligt at være kritiske, at være kritiske overfor magthaverne, overfor alle dagsordner, og overfor gældende vedtagne “sandhed”. Men der er ingen kritik, ingen spørgsmål, ingen interview af folk med anden holdning, kun fordømmelse og udskamning af dissidenter, bare brægende får, som følger flokken og bevidstløs gentagelse af paroler!

  1. ino

   I salig Radio 24/7’s tid yndede en af journalisterne på at tidspunkt at interviewe eksperter med at andet syn på klimaet end det gængse CO2-vrøvl.
   Han blev bedt af chefen om at stoppe den slags interviews – hvilket han fortalte lytterne for åben mikrofon!
   (Journalisten kan have været Asger Juhl, men jeg husker desværre ikke navnet)

   1. Karl Martell

    I diktaturstater lukker regimet munden på kritiske journalister, i Danmark lukke journalisterne munden på sig selv og i særdeleshed på hinanden!
    Våbnet: Udskamning! Et uhyggeligt venstrefløjsvåben, som bruges med samme effektivitet som klyngebomber.

    1. Nicolai E

     Klyngeudskamning…?

 11. Grøn omstilling = angreb på middelklassen = 95% af danskerne

  Mette Frederiksen lovede at sundhedsvæsnet
  skulle have et gevaldigt løft hvis hun blev statsminister.
  Men siden 2018 er S-V kun blevet betydeligt ringere,
  og 5000 sygeplejersker og læger er flygtet.

  Mette lovede at antallet af varme hænder skulle øges,
  og antallet af kolde hænder mindskes. Det er gået
  lige modsat.

  Mette lovede en stram indvandrings-politik. Men den
  er stadig pladder-humanistisk og folkeudskiftende.

  Mette lovede at eet dødsfald pga. corona ville være eet
  for meget. Men i stedet skabtes et sådant kaos, at det
  medførte masser af dødsfald, iflg. Youtube og Hodja.
  Og iflg. Snaphanen, TwitterX og andre er turbo-kræft
  og hjertebetændelse en bivirkning af de dårlige “vacciner”.

  Mette lover en masse, men intet af det lovede bliver
  til noget. Det er det samme med Lars og Jacob.

  Danmark er nu som en speed-båd hvor dem der
  skulle styre, har sat sig ned i kahytten for at få sig noget
  rødvin og fadøl, mens båden raser og slingrer af sted
  i fuld fart, uden at nogen passer roret.

  Ingen holder udkig, men passagererne bagerst i båden
  stoler blindt på at der er styr på det hele.

  1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

   Hos Hodja er der i dag
   flere meget oplysende og barske videoer
   om hvordan Vesten og Danmark er ved at
   begå økonomisk og kulturelt selvmord.
   Også Youtube og Snaphanen har chokerende nyt.

   Der er en artikel om at Mette er krigerisk og har
   skaffet Danmark endnu en fjende på halsen.

 12. Michael Andersen

  Må man spørge de kompetente stemmer på bloggen om hjælp til en konklusion?

  ”Vi trænger til kompetente stemmer, der tør tage kampen op mod undergangsfanatismen og den religiøse tro på CO2-myten og den grønne omstilling”. (AA)

  Hvilken sammenhæng er der mellem globalisme og klimareligion?
  Hvordan reagerer lande uden for EU og USA på klimareligion?

  Hvad er en klog konklusion for fremtiden?

  1. De grønne og de woke er blodrøde

   En ret sandsynlig spådom
   er at danskerne er et fortabt folkefærd. Det store
   flertal forstår ikke hvad der er ved at ske med dem,
   og de opsøger ikke de steder der påviser at Borgens
   flertal er ved at bytte demokratiet ud med diktatur,
   hvorefter de vil blive mishandlet og terroriseret sønder
   og sammen.

   1. Michael Andersen

    Ramaswamy siger købt og betalt?

    Præsidentkandidat debatten. 9:27 p.m. ET:
    Fox News-værter beder kandidaterne om at række hånden op, hvis de mener, at mennesker forårsager klimaforandringer. Som svar, før nogen kunne løfte hænderne, begynder DeSantis at råbe igen og giver ikke et klart svar.

    Ramaswamy antyder derefter, at DeSantis’ svar antyder, at han mente at række hånden op. Så beskylder Ramaswamy alle andre for at være købt og betalt. Christie indskyder for at fornærme Ramaswamy – og Fox-ankrene kaster det til Haley at svare, der citerer Margaret Thatcher, og kaster sig derefter ud i en feministisk forklaring om at der skal en kvinde til for at der sker handling.

    Tak

    1. Piotr

     @ Michael Andersen. 24/08/2023 at 15:57
     Lidt OT i denne klima tråd:
     Apropos hvem der købt og betalt!
     I flg. HufftingtonPost skulle Ramaswamy have modtaget $ 90.000,- til sit jura-studie, i støtte fra Soros Fellowship F. tilbage i 2011.
     Mange jurastuderende verden over har fået midler fra Soros, for tilgenæld atarbejde for hans politiske visioner/strategier.
     Europadomstolen er et klart eksempel på dette bedrag.

     Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

     1. Michael Andersen

      Piotr, tak

      Sælgere og politikere skaber deres offentlige image med mere eller mindre omhu.

      Hvor meget af deres “indre selv” der projiceres udenfor, er nogens gæt men som man siger tæller handling mere end ord. Hvilket måske forklarer hvorfor Tucker og Trump interviewet er set af 100 – 230 mio. og debatten af 13 mio.

      En konklusion kan være at vælgerne i USA er ved at tage stilling til udplyndringen af statskassen i klimareligionens navn og af de klimareligiøse.

      Hvis man i DK undrer sig over, at statsministeren og klimaministeren på det seneste så klart har signaleret, at klimaindsatsen ikke må gå hurtigere, end at vælgerne kan følge med, så skal man kigge mod Holland.

  2. Nicolai E

   Et bud… dem der ejer hele lortet kører en strategi om “if you can’t beat them, join them” forstået på den måde at den radikale venstrefløj overlades overfladen af snik snak og fokusflytteri således at umælende grødbønder holdes beskæftiget med åndsbollede ligegyldigheder mens dem der ejer hele lortet konsoliderer sig og har travlt med at sælge en helt masse ting og sager i klimaets grønne navn. Altså business as usual bare lidt smartere. Spørgsmål; er der kommet flere eller færre biler på vejene de seneste år?

   1. Hvor er vi på vej hen?

    RØD ALARM

    Det er meget farligt og meget uhyggeligt.

    Se hvad Christiansborg pønser på.

    Læs Snaphanen og Hodja om
    hvad der lige nu er ved at blive
    sat i værk overfor den sagesløse
    danske befolkning. Det ER begyndt.

    Se lægers og virologers skarpe advarsler.

  3. Michael Andersen

   Taber EU på “Grøn neokolonialisme”?

   Frihandelsaftale i fare “Grøn neokolonialisme” – Europas klimakrav gør verden rasende.

   Forhandlingerne mellem EU-Kommissionens formand og Brasiliens præsident, er hårde. EU ønsker snart at undertegne flere frihandelsaftaler. Men forhandlingerne går i stå. Bruxelles opfordrer regeringer i fjerne dele af verden til at gøre mere for at beskytte miljøet – hvilket opfattes som indgreb.

   Tyske økonomer advarer, at en helt anden nation kan ende med at drage fordel. EU-Kommissionen taler i øjeblikket med flere lande om at fjerne handelshindringer. For eksempel med Indien, Indonesien, Thailand og Filippinerne. Og med det sydamerikanske økonomiske fællesskab Mercosur, som omfatter Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay.

   Men der er problemer overalt. Bruxelles ønsker at overtale regeringer i fjerne dele af verden til at gøre mere for at beskytte miljøet – hvilket opfattes som indgribende og arrogant.

   „Grüner Neokolonialismus“ – Europas Klima-Gebote erzürnen die Welt
   Die Welt 24.08.2023

  4. Piotr

   @ Michael Andersen. 24/08/2023 at 10:59

   Jeg lader andre bedømme mine kompetencer, men det afholder mig ikke fra at danne min egen mening/konklusion.

   “Hvilken sammenhæng er der mellem globalisme og klimareligion?”

   JA! Globalisterne, NWO, Soros, BilderBerg, WEF, UN og EU anvender i høj grad Klima-Bluffet, for at påvirke(makke ret) specielt den vestlige verdens befolkninger.
   De vestlige befolkninger er lette at påvirke p. gr. a. velstand/rigdom og masser af ressourcer, til sammenligning i “Far East” Menapt & Afrika har befolkningen andre simple ting på hjernen. Som: at skaffe mad til at bare overleve dagen.

   At vi får mad i morgen, tager vi i den vestlige som en klar selvfølge, det er forskellen.
   Vi er ikke presset bund på ressourcer endnu.

   Venligst P.
   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

   1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

    Næh, vi er ikke presset i bund endnu
    hvad ressourcer angår. Vi har endnu ikke ramt
    bunden, men vi har kurs mod bunden. Vores
    økonomi er sølle og luset i forhold til hvad den
    kunne have været.

    Vores tryghed og sikkerhed er under angreb,
    vores frihed er stærkt indskrænket. Vi behøvede i
    mange fag eller i g.snit kun arbejde 3 dage om ugen,
    hvis politikerne ikke fjollede vores penge væk. Og
    på nogle punkter har vi faktisk nået bunden. Eller
    hvad skal man kalde det, når folk får amputeret
    arme og ben, eller dør alt for tidligt, fordi sygehusene
    har været igennem talrige besparelser og forringelser?

    Man forærer Afrika 20 milliarder kr. pr. år, man solder
    endnu flere milliarder væk til skøre formål, hundredvis
    af milliarder af kroner bruges på formål vi danskere
    ikke har mindste nytte af. Men man vil ikke bruge penge
    på at skaffe de 5000 læger og sygeplejersker tilbage.
    Så hellere lader danskere omkomme i tusindvis, eller
    blive til invalider. Siden 2015 og 2019 er det kun gået
    den forkerte vej med hospitalernes kvalitet og kapacitet.

    Og mange andre områder er præget af deroute,
    lukninger, nedskæringer, forringelser. Danmark
    rasler ned ad brættet, selvom den snakkende klasse
    påstår det modsatte.

 13. Anders Nielsen

  Her er løsningen på vejr skifteterne.

  Alle dansker skal får titel som Journalist (dette kræver ikke uddannelse)
  eller de kan kalde sig skuespiller (dette kræver heller ikke uddannelse).
  Det er et faktum at journalister og skuespillere ikke kan udlede CO2, selv om journalister flyver og køre diesel og benzin biler, så er deres forbrug udenbetydning, det samme gælder skuespiller der f.eks. medvirker Lie Kaas, Agent på TV2, der bruges utroligt mange biler og tages fly rejser, i første afsnit medvirkede en amerikansk skulespillerinde, der iflg, mine oplysninger, kun tog til DK for at medvirke i Agent, hun sejlede ikke over “dammen”.

  Trist at Bjørn Lomborg ikke kan få tale tid i DR eller TV2, men det ville naturligvis kunne gøre ondt på eksperterne, ikke fysisk, men de kunne jo få fakta om de vejrskift, der vil komme helt naturligt.

 14. Karl Martell

  Det er morsomt at følge de Radikale. De tror at de kan redde klimaet ved at indfører en afgift på 20 kr. på et par bukser, roadpricing og spise en bøf mindre om ugen. Imens åbnes der et nyt kulkraftværk om ugen i Kina og Indien.
  Det værste er at danskerne hopper på den slags! Man kommer langt med indoktrinering og vælger der føler mere end de ved!

  1. Michael Andersen

   Der er ting der er grove nok til, at nogle forlader borgen, og selv da fremhæves det, at man er alle andre krænkere moralsk overlegne. Det er en ussel kujon af en krænker, der gemmer sig bag folketingets muligheder for orlov. Hvis man er en ordentlig krænker, går man selv. Der er noget underholdende ved dem og deres selvretfærdighed. Selvom man bør have respekt for deres vilje til at sælge varm luft.

   1. Blot en bemærkning

    Hvorfor er M.A. begyndt at spærre for svar,
    ved at klikke på svarknappen, selvom hans
    kommentar IKKE er et svar?

    1. Michael Andersen

     Må man høfligt, venligt og interesseret spørge ind til kriterierne for et svar?

  2. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

   Ja, de radikale er så GALE at det næsten
   er sjovt. Især Samira Nawa og Martin Lidegaard. De
   er fuldstændig opslugt af co2-religionen. Og de er
   så uvidende og fanatiske at de nu kræver at danskerne
   alle skal til at leve på en sten. (dog ikke dem selv). Men
   fremover skal alt pålægges tunge co2-afgifter, Samira
   og Martin skal bestemme hvad vi må spise, vi skal skære
   ned på alle former for forbrug, væk med biler, pejseovne,
   grill-pølser, flæskestege, mælk, flyverejser, landbrug, nyt
   tøj og nye sko. Det skal ihvertfald være så dyrt, at middel-
   klassen og folkepensionisterne tvinges væk fra traditioner
   og skikke som har været gældende i Danmark i snart 100
   år. Og samfundet skal vendes på hovedet.

   Både Samira og Martin er nok en slags rødfascister af den
   mest fanatiske slags. Eller er de korrupte eller forrykte?
   Mærkeligt at de kan være så uvidende om co2 og foto-
   syntesen. Begge regner sig jo for at være intellektuelle
   og højt begavede. De regner sig til “eliten”. Og så er det
   de præsenterer os for åndelige hestepærer, hø og hakkelse.

   Samira og Martin er klar med WEF, WHO og EU politik,
   så danskerne kan blive skubbet ud i sumpen med de
   mange blodigler, bænkebidere, myggelarver og andet kryb.

 15. Blot en bemærkning

  SKUD, BOMBER OG PÅSATTE BRANDE
  BREDER SIG I SVERIGE

  MYTEN OM DET LYKKELIGE DANMARK

  Se Hodjas blog

 16. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

  For mange borgere er digitaliseringen
  årsag til ulemper, ærgelser og problemer. Og
  det samme er postvæsnet, eller hvad man skal
  kalde den dårlige svenske kopi, af hvad der engang
  for længe siden var et temmelig velfungerende
  dansk postvæsen, hvor postbudene var tjeneste-
  mænd. Ligesom dem i DSB. Men det sparede de
  dygtige politikere væk, med store forringelser til
  følge. Og nu har man så også solgt trykningen af
  frimærker og pengesedler til udlandet. Det varer
  vel ikke ret meget længere, før det meste af vores
  infrastruktur bliver solgt til udlandet eller til stang-
  lakrids.

  En bekendt har nu fået et brev fra et firma, hvor
  svarfristen er 10 dage. Den tid det varede at få
  brevet frem. Så nu har firmaet lagt 100 kr. på i
  gebyr, fordi der ikke blev svaret hurtigt nok. Og
  da min bekendt yderligere har været på ferie
  er der røget yderligere 100 kr. på. Plus at nu
  har firmaet lukket hans konto, så han skal betale
  500 kr. for at få den lukket op igen. Har firmaet
  aldrig hørt om at kunderne kan være rejst på
  sommerferie? Skattevæsnet har i hvert fald
  ikke fantasi til at forestille sig at folk kan være
  på ferie, med det resultat at hvis de har fået
  et ublu og forkert skattekrav, kan fristen for
  at klage være overskredet, inden de kan nå
  at gøre indsigelse, hvorefter de kan hænge
  på et helt skørt krav i årtier. Det er lidt ligesom
  med Europark og andre grådige udstedere af
  parkeringsbøder. De kan sende bøder til folk
  der aldrig har ejet den bil man påstår skylder
  for en parkering, og følge bøden op med mange
  gebyrer. Først når folk kan få Ekstra-bladet til
  at skrive om sagen, slipper folk fri af krogen.
  En mand fik bøder for at have parkeret for-
  kert i København, selvom hans bil bevisligt var
  i Spanien på det tidspunkt, osv. P-firmaernes
  frækhed er utrolig, men bilisternes beskyttes
  dårligt mod åger-metoder og falske krav.

  Der er også “smarte” og alt for korte klage-frister
  når syge er blevet fejlbehandlet eller mishandlet
  på et hospital. Det er frister der beskytter hos-
  pitalerne og systemet mod erstatningskrav, men
  som medvirker til at ødelægge livet for patienter
  og deres familier. Fordi det giver plads til mere
  slendrian og mere fejlbehandling.

  Snart kan danske boliger, huse, landbrug og
  kyststrækninger også blive overtaget af
  udenlandske kapital-fonde, hvorefter vi
  danskere må nøjes med at bo til leje i vores
  eget land, hvor huslejerne mv. vil blive for-
  højet hvert halve år. Avisen Berlingske og
  andre er allerede ejet af udlændinge bosat
  fjernt fra Danmark.

  Pt. er EU på vej med krav mod 800. 000
  danske boligejere. Klima-krav der vil kunne
  ruinere mange af dem.

 17. PS

  PS: Der er også mange tåbelige
  regler og tidsfrister som forhindrer
  at ofre for forbrydelser får retfærdighed.
  Som når ofre for vold, knivstik og overfald
  må finde sig i at forbryderen aldrig kommer
  for retten pga. tidsfrister som myndighederne
  overser, glemmer eller ikke kan nå at overholde
  pga. tidspres eller mangel på personale.

 18. Er sundhedspolitikken en trussel mod danskernes liv og helbred?

  Udgifterne til klima-“redning” og
  indvandring er nu blevet så store, at der
  dårligt nok er råd til at vedligeholde sundhedsvæsnet.

  Regionerne har brug for 2 milliarder kr. hvis de skal
  skal undgå at afskedige læger og sygeplejersker og
  andre forringelser, men alt hvad regeringen har til dem,
  er en lappeløsning på 1/3 milliard. Kommunerne har
  brug for 3 milliarder, men får kun 6.5 millioner pr.
  kommune, lig 2/3 milliard kr.

  For kort tid siden pålagde man kommunerne
  at de hver skulle spare 30-40 millioner kr. Har
  kun cirka-tallene, men der er trods de ekstra
  skillinger der deles ud til de 98 kommuner, tale
  om landsomfattende nedskæringer og forringelser.
  Og nu skal yderligere ca. 30 skoler lukkes. Og bare
  eet hospital i Århus skulle for et års tid siden
  gennem en spareøvelse på 1.2 milliarder. Man
  bruger en gravko når der skal spares, og deler
  så bagefter støttebeløb ud med en teske, så
  der kan sættes plastre på åbne kraniebrud.

  Velfærden og folkesundheden smuldrer. Og der
  er ingen udsigt til forbedringer, tværtimod. Men
  hvad med de 16 milliarder man fornylig påstod
  var i overskud? Og hvor er den “bomstærke”
  økonomi som Lars pralede af, blevet af?

  Det har ikke gjort det bedre at siden 2020 er
  antallet af kolde hænder/ bureaukrater vokset
  dramatisk, selvom Mette lovede det modsatte.

 19. Sundhedspolitik eller folkemorderisk politik?

  Ja, det er spørgsmålet. Se hvad nettet
  har om “pandemien”, WHO, covid-“vaccinerne”,
  turbo-kræft og pludselige uventede dødsfald.

 20. Hvor er vi på vej hen?

  RØD ALARM

  Det er meget farligt og meget uhyggeligt.

  Se hvad Christiansborg pønser på, læs Snaphanen
  og Hodja om hvad der lige nu er ved at blive sat i værk
  overfor den sagesløse danske befolkning. Det ER begyndt.

  Se lægers og virologers skarpe advarsler.

 21. Michael Andersen

  SPØRGSMÅL: Giver det mening at bruge energi på kunstig intelligens?

  Kunstig intelligens trænes i datacentre med reol efter reol fyldt med computere. En enkelt træningssession af den avancerede sprogmodel GPT-3 bruger, hvad der svarer til et års energiforbrug i 126 danske husstande og udleder en mængde CO2 svarende til 700.000 kilometers bilkørsel.

  Kunstig intelligens forudsiges af mange til at være en af de teknologier, der kommer til at ændre verden mest i de kommende år. Det kan endda blive et effektivt værktøj i kampen mod klimakrisen, har det lydt flere steder fra.

  Kunstig intelligens er en kæmpe klimasynder, men unge danskeres nye værktøj kan hjælpe
  videnskabdk
  3. nov. 2020

  13 nye såkaldte signaturprojekter i kommuner og regioner skal bruge kunstig intelligens til at nedbringe klimaaftrykket i den offentlige sektor og til at lave mere præcise undersøgelser på hospitalerne.
  digstdk
  10-09-2020

  1. Det hjernedøde Vesten har nu påbegyndt sin sidste svanesang

   Med de tåber der dominerer
   folkemordstinget og klima-bevægelsen, vil det
   sikkert blive et kæmpefremskridt, hvis vi kan få
   de vanvittige udskiftet med kunstig intelligens.
   Den eneste chance vi har for at overleve, er at
   udskifte hyklerne, idioterne og de korrupte
   med robotter der er ubestikkelige, og langt
   bedre begavede end de politikere vi har måttet
   nøjes og døjes med i årtier.

   Endelig er der lys for enden af tunellen. Dog
   nok kun indtil robotterne går i selvsving og
   amok pga. kosmisk stråling.

  2. De grønne og de woke er blodrøde

   INGEN CO2 – INGEN FOTOSYNTESE – INGEN PLANTER
   – INTET LIV…. DET ER EN STENSIKKER OG ÆRLIG
   VIDENSKABELIG KENDSGERNING

   M.A: Der er IKKE noget klima-aftryk
   i den offentlige sektor eller andre steder pga. co2,
   eftersom co2 er uden betydning for klimadannelsen
   som styres 99,9% af solen. Så er det ikke uhensigts-
   mæssigt eller selvmodsigende at adoptere co2- og
   klimatossernes gloser og sprogbrug? Co2 religionen
   bygger på løgn, svindel, idioti og organiseret folke-
   forførelse hele vejen igennem. Alene det at man
   satte en psykisk forstyrret og skulkende skolepige
   i spidsen for bevægelsen, og gav hende taletid i
   FN, viser vel at mange politikere og propagandister
   ser på folkemasserne med dyb foragt. Man har
   foretaget en systematisk og organiseret fordummelse
   af befolkningerne og sig selv, og nu har vi så den situa-
   tion at de født dumme ser ned på de kunstigt fordummede.

 22. Michael Andersen

  Hvorfor er de klimareligiøse mest optaget af koranafbrænding?

  CO₂- certifikathandel reducerer ikke emissioner eller skovrydning som hævdet.
  Bevarelse af tropiske skove er af største betydning for menneskehedens og biodiversitetens fremtid. En kontroversiel tilgang til at tackle fossile brændstofemissioner fra private virksomheder, enkeltpersoner og regeringer har været at “kompensere”, ved at investere i projekter for enten at stoppe emissioner, der ellers ville have fundet sted, såsom ved at reducere skovrydning eller ved at investere i kulstofoptagelsesprojekter, såsom skovgenopretning.

  På side 873 i Science viser West et al., at kompensation gennem betaling af projekter for at reducere emissionerne ved at bevare tropiske skove ikke reducerer skovrydning som påstået og forværrer klimaændringer.

  Forest carbon offsets are failing
  Analysis reveals emission reductions from forest conservation have been overestimated
  Science dot org
  Vol 381, 24 Aug 2023

  Das manipulierte Geschäft mit den CO₂-Zertifikaten
  Welt dot de
  26-08-2023

  Hvornår stopper danskerne med at tro på snik-snak?

  1. Ivan Dybdal

   Enig.
   Jeg tror ‘de klimareligiøse’ er ny religion? 🙂
   Her finder du den historiske rækkefølge af de 8 største religioner i verden og mere!
   Hvad er tidslinjen for verdensreligioner?
   2300 BCE to 1500 BCE – Hindu Dharma.
   600 BCE to 500 BCE – Judaism.
   600 BCE to 400 BCE – Buddhism.
   1st Century CE – Christianity.
   7th Century CE – Islam.
   16th Century CE – Sikhi.
   20th Century Marxism
   21st century Climate

 23. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Det med co2-hysteriet der skal skaffe
  tilhængere og stemmer til de røde partier, og
  sælge vindmøller, el-biler, solcelle-parker, atom-
  kraftværker og energi-øer er slemt, men ikke
  engang det værste.

  Det værste er den
  katastrofale og livsfarlige WHO- og WEF politik
  som regeringen S, V og M er ved at indføre i vores
  sundheds- og hospitalsvæsen. Læs selv om den
  hos Snaphanen og Hodja, hvor man mener at det
  er en politik som kan sende titusinder af danskere
  i døden via svære bivirkninger som blodpropper,
  lammelser, hjertebetændelse og hjertestop. Og
  der kan blive tale om endnu en falsk pandemi og
  om tvangs-“vaccinationer”. Man er netop nu i gang
  med at planlægge og forberede næste “pandem i”.
  Før i tiden forekom de een gang pr. århundrede,
  men nu vil man sætte en ny i gang hvert år. Se
  selv den solide dokumentation som en række
  seriøse danske, svenske, engelske, tyske og norske
  net-aviser har fremskaffet og fremlagt.

  Slå op under Klaus Schwab, Soros, Bill Gates og
  Fauci hos Hodja, Youtube, TwitterX/ Musk Zone,
  Document, Snaphanen og Gravitas.

 24. Niels Poulsen

  Forfatteren er kemiingeniør. Bogen er ikke udgivet på et anerkendt forlag, men et forlag hvor alle kan få udgivet deres skriverier udgivet, uden at de er fagligt vurderet, f.eks. familiens scrapbog fra sommerferien i Spanien.

  I bestyrelsen for “Klimarealisme” sidder blandt andre en ambulancefører, en sundhedsforskeren og et medlem af Liberal Alliance.

  Skribenterne er blandt andet en havnearbejder og en advokat.

  Endelig er der et rådgivningspanel med “the usual suspects” blandt klimabenægterne dvs. pensionerede geologer og statistikere.

  I dag har vi overværet en vellykket opsendelse af et bemandet fartøj til en rumstation. Det ville aldrig have kunnet lykkes uden medvirken af superdygtige og højt specialiserede videnskabsmænd. Jeg går ud fra, at de fleste mennesker føler en ydmyghed over for disse menneskers uddannelse og deres videnskabelige kunnen.

  Klimavidenskaben derimod føler alle (eller er det kun nogle få radikaliserede?) at de har kompetence og kvalifikationer til modsige eller eller gøre nar ad. Kan sundhedsforskeren, politikeren, advokaten, geologerne og statistikerne, som er så kloge når det gælder superdygtige og højt specialiserede videnskabsmænds arbejde inden for et andet videnskabeligt felt, mon også konstruere fartøjer og sende dem vellykket ud i rummet?

  Det skal dog retfærdigvis siges, at “Klimarealisme” i deres manifest anerkender, at klimaændringerne delvis er menneskeskabte, og at vi skal forske mere i klimaændringerne og deres menneskabte årsager.

  1. Michael Andersen

   Tyskland er i recession og mange driftige er udvandret.
   Europas vækstlokomotiv er stoppet.

   Hvis lønningsliste er de grønne på?

  2. DK: Propagandaland, politisk galeanstalt og syg bananstat

   I kommentarerne til Aamunds artikler er det
   tidlige flere gange blevet påvist at Niels Poulsen er en
   aldeles useriøs Rasmus Modsat om ikke leverer andet
   end vildledende postulater. Således også denne gang
   i NPs snedige skriveri om at hvis nogen dygtige folk kan
   konstruere en rumraket, så er der ingen politikere,
   journalister eller korrupte videnskabsmænd der kan
   finde på at lyve, snyde og manipulere. Så vil der kun
   være ærlige politikere fremover.

   Og så er der selvfølge heller ingen uvidende og hjernevaskede
   teenage piger som Greta Thunberg osv. der bliver religiøse
   aktivister og prædikanter uden at ane hvad de taler om. Meget
   tyder på at NP også blev hjernevasket i sine yngre dage. Og
   nu er NP så helt overbevist om at alt hvad de gammelkendte
   massemedier fortæller om klimaet, indvandringen, covid og
   “vacciner”, kriminalitet og politik, er den rene skære sandhed.
   Ethvert ord fra DR, TV og aviserne tror NP blindt på. Så naiv
   og enfoldig er han. Hodja og PragerU gendriver med solide
   kendsgerninger alle hans letbenede postulater.

  3. Piotr

   TROLL ALET!!!!

   Uhadadada nu kan TROLLen også fagligt vurdere hvad forfattere skriver i deres bøger….
   HVis en havnearbejder tillader sig at ytre sig, i TROLLens verden, uha, det går sandelig ikke, sådan en arbejder, hvad ved han?
   Mere ævl&bævl, fri fantasi&løgn fra NP. Kryb ned i dit hul igen, Kryp!

   Støt Danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

   1. Niels Poulsen

    Der findes et gammelt ordsprog for det: Skomager, bliv ved din læst.

    Når svulsten skal fjernes fra din hjerne, vil du så gerne opereres af en pensioneret geolog?

    Eller foretrækker du en hjernekirurg med topkarakterer?

    1. Ole Jensen

     Noget tyder på at NP på et
     tidspunkt har fået sit hoved opereret
     af et team bestående af en heksedoktor, en skorstensfejer, en cykelsmed og en bagklog
     kone fra landsbyens andeam. Operationen
     mislykkedes, men patienten overlevede. Det
     er derfor vi tit kan læse de skøre budskaber
     fra landsbyen Fjollerup på Mols, dér hvor
     molboerne holder til.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *