KONGEMORD I SLOW MOTION

Markus Antonius I Shakespeare’s drama Julius Caesar: “ Mischief thou art afoot. Take thou what course thou wilt!” ( Ulykke, du har rejst dig. Vælg nu din egen kurs!) Dette berømte citat dukker hurtigt frem i hukommelsen, når man i disse dage er vidne til endnu et rituelt kongemord i det konservative folkeparti. En disciplin partiet har rendyrket til perfektion, hvad væltede ledere som Henning Dyremose, Per Stig Møller, Bent Bendtsen og Lars Barfod kan bevidne. Hans Engell derimod sad fast i sadlen, men klarede i løftet tilstand sagen selv i samarbejde med en betonklods på motorvejen. Nu er turen så kommet til Søren Pape. Da de konservative ser sig selv som et parti, der bekender sig til lov og orden, skal bødlerne ikke findes formelt i hovedbestyrelse og forretningsudvalg, men i folketingsgruppen og hos sværvægtere i ’baglandet’. De enkelte medlemmer i partiets ledende organer er naturligvis også med, men diskret som deltagere i uformelle grupperinger med folketingsmedlemmer og fremtrædende konservative, der er motiveret både af politisk uenighed og af brødnid, hævntørst og misundelse.

Anledningen, men ikke årsagen er affæren Pernille Weiss, som Pape vil have fjernet fra Europa-Parlamentet. Det kan man godt forstå, da fru Weiss ikke er så konservativ, at det gør noget. Hun hører snarere til hos Danmarks ny-radikale Parti, Moderaterne, hvis chef har velsignet os med Marrakesh-traktaten og en ny lov om ytringsfriheden, hvor ytringsfriheden dog ikke figurerer. Pernille Weiss blev kendt i offentligheden for sin udtalelse om Indvandring fra Afrika: ” 10 millioner migranter skræmmer mig ikke”. Pape havde også fundet ud af, at Weiss tyranniserede og mobbede sit personale, hvad der jo ikke sømmer sig for en anstændig konservativ leder. En gruppe konservative tillidsfolk har selv undersøgt sagen og har ikke kunnet konstatere ledelsessvigt fra Weiss. Den konservative dødslavine har nu sat sig i bevægelse og nærmer sig langsomt, men sikkert formandens taburet.

Den virkelige årsag er ikke Weiss-affæren, men Søren Papes politik. Tunge konservative drenge som John Wagner, Lars Barfoed, Peter Sterup og Jacob Axel Nielsen har nu rejst oprørsfanen. Sterup og Barfoed har meldt sig ud af partiet i protest, og Wagner og Nielsen hænger kun på med det sorte af neglene. Kritikerne beskylder Pape for at føre reaktionær, gammelborgerlig politik og bebrejder ham partiets store valgnederlag. De er også utilfredse med, at Pape holdt de konservative ude af Finansloven, og at han taler for meget om afskaffelse af topskatten og fastholdelse af ytringsfriheden. Oprørerne er også sure på formanden, fordi de mener, at han var for hård ved Mette Frederiksen under minksagen og ikke ville med i den nye regeringskoalition

I virkeligheden bunder oprøret mod Pape i utilfredshed over, at han ikke er rykket ind på midten. Pape kom for sent til Moderaternes tog med Lars Løkke som lokomotivfører. De konservative tillidsfolk vil ikke have borgerlige, men fleksible stemmer, der arbejder. De vil have partiet ind i midten, der hvor Venstre og Moderaterne befinder sig. Det er imidlertid ikke Pape, der har trukket partiet til højre, men derimod den politiske midte, der er drejet til venstre, i hastig bevægelse mod det centralt styrede formyndersamfund,  konsensusstaten, hvor ’fællesskabet’ ikke tillader uenighed. Sivningen af vælgere fra det konservative folkeparti er en glidende proces, der har været i bevægelse gennem de sidste 20 år, hvor partiet har været en del af regeringssamarbejdet en stor del af tiden. De skiftende konservative ledere har denne periode ikke kunnet levere borgerlig politik til deres vælgere. Tværtimod har partiet som regeringspartner leveret stemmer, men ikke resultater, fordi de konservative ministre blev kørt over af de virkelige magthavere, Venstre og Dansk Folkeparti. I denne periode har de konservative som deltagere i samtlige forsvarsforlig helt bevidst været medansvarlige for en systematisk afvikling af forsvarets kampkraft. Partiet var initiativtager til den berygtede iværksætterskat – verdens eneste – der har kostet tusindvis af arbejdspladser og reelt sat en stopper for etableringen af nye værdivirksomheder i Danmark. Den uhindrede import af klienter fra islamiske kultursamfund skete også på de konservatives vagt ligesom lanceringen af den katastrofale sundhedsplatform og den vilde vækst i den offentlige sektor samt det glidende sammenbrud af ældreplejen og hospitalsvæsenet. Alle disse ulykker vil hverken Pape eller oprørsgruppen tage ansvaret for. Politik er jo det muliges kunst, og man skal jo kunne tælle til 90. Nu skal der nye boller på den konservative suppe, som ikke mere er borgerlig, men” midtsøgende, humanistisk, international og ansvarlig”, som oprøreren John Wagner udtrykker det. Altså en tvilling til Lars Løkkes Moderaterne, der som Venstre nu har fundet sig til rette som filial af Socialdemokratiet. Her skal liste C nu også ind. Det nye konservative skal ind på midten koste, hvad det koste vil.

For nogle år siden skrev min konservative kone i en kommentar, ”at der er ingenting i verden så stille som en konservativ, der lister en kniv ind i ryggen på en partifælle”. Det er den diskrete proces, der er i gang nu. Partiets besluttende organer skal nu finde en ny leder, der er villig til at forlade de gamle værdier, Gud, Konge og Fædreland til fordel for en moderne ideologi, hvor konservative er med på den værste. Bare de er med. På den baggrund ville Pernille Weiss nok være et godt bud.

32 Thoughts to “KONGEMORD I SLOW MOTION”

 1. Niels O

  Nogle konservative er liberal-konservative, andre social-konservative, og endelig er der de national-konservative.

  Det er der jo ikke noget nyt i. Og de slås så om magten hver især til alle tider.

  Jo, der er også dem, der tror, de er konservative, men har misforstået konceptet, og er meget lang tid om at finde ud af det.

  1. Jette

   Hold da kæft, så klog du er!

  2. Alle de gamle partier er utroværdige

   I de sidste 40 år har den
   “konservative” flok været et parti der leverede valgflæsk
   og vælgerbedrag og ikke meget andet. Noget forsvar for
   borgerlige værdier som familien, fædrelandet, den per-
   sonlige frihed, ejendomsretten, hjemmets fred, lov og
   ret, har danskerne ikke set noget til siden 1980.

   Man kalder sig et
   folkeparti, men det er falsk varebetegnelse. For man
   er et folkefjendsk og landsskadeligt parti. Schlüter sagde
   at partiet ikke var så konservativt at det gjorde noget.
   Men så burde partiet jo have skiftet navn til fup og fidus-
   partiet. Schlüter sagde også “Unionen er stendød”. Det
   var løgn.

   Under Barfod, Pia C-M, Lene Espersen, Pape
   osv. har man opgivet og droppet alt i parti-programmet,
   og er blevet til en flok vejrhaner og vendekåber. Og
   da nogle brugere af ytringsfrihed blev arresteret, var
   der ingen fra K der protesterede. Ligesom man ikke
   har sagt fra overfor covid-corona fejlgrebene, mink-
   skandalen, indvandringen og den voksende kriminalitet.

   Co2-løgnen, angrebene på landbruget og bilisterne,
   kernefamilierne og boligejerne har man forbigået i
   tavshed. Man har ikke protesteret mod LGBTQ+ og
   norm-stormernes invasion af folkeskolen.

   Man har ikke kritiseret WEF og WHO eller ned-
   nedbrydningen af hundredvis af gode boliger,
   af skolevæsnet og sundhedsvæsnet

   Massevis af overgreb på ældre og
   forældre og børn har man også ignoreret. Visse
   parkerings-firmaers mafia-metoder har man
   heller ikke reageret på.

   Man bør dog notere sig at K blot er magen til de øvrige
   partier. Det er ikke ringere eller værre. På Chrborg er
   alle partier enige om at Danmark og danskerne skal
   bedrages/ udplyndres/ tyranniseres/ afskaffes/ nedlægges/
   udskiftes/ sælges til stanglakrids.

   1. Piotr

    @ Alle de gamle partier er utroværdige. 02/09/2023 at 16:22

    Takker for fint indlæg. Er meget enig.
    De Konservative er paniske fordi, de ikke har en politik der er konservativ.
    De søger efter et perspektiv i deres politiske liv, som samtidig kan sikre deres karriere i politik.

    Derfor kommer de(C) ikke med reformer der er konservative, så det kan betale sig at arbejde, samt bevare fædrelandet. De konservative er hoppet med vognen med woke, klima & Lgbtq++1, fordi her er der perspektiv til at bevare taburetten, 1 periode mere. (Alt på hoPPeBorgen er ultra kort sigtet pt).

    Da Barfod var minister, medvirkede han til at udskrive 46 nye skatter&afgifter. Trunden Abildgård udtaler at Pape er den helt rigtige formand for C. (yeah right!), man skulle da nødigt skabe sig fjender.

    Det er symptomatisk, at ingen af kolbøTTerne på hoPPeBorgen, arbejder for danskerne & fædrelandet og derfor er C gået i panik over at de ikke kan finde en politik der er konservativ.
    På samme måde kæmper V med forsat med at forblive liberal borgerlige, mens (Spr)Ællemannen er smuttet hjem til de radiGALE.

    Dansk parlamentarisme skriger på reformer!

    Støt danske Patrioter! Støt Paludan! SIAD! P.

    1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

     Ja, man kan nemt få det
     indtryk at mange politikere er evnesvage,
     korrupte og helt skamløse. 2015 til 2019
     havde DF, DF Tullesen og Pia K magten. DF
     var med 37 mandater større end V. Da Lars
     Q ville være statsminister for enhver pris,
     kunne DF bestemme hvor skabet skulle stå.
     Men benyttede de magten og tiden til at gøre
     noget godt for danskerne? Nej, de havde
     travlt med at gøre sig lækre for de andre
     partier, så de kunne blive “stuerene”. De
     sørgede IKKE for mindre indvandring, for
     bedre sundhed, flere læger, bedre velfærd,
     for et bedre forsvar, for julehjælp til folke-
     pensionisterne, for bedre forhold i ældre-
     plejen, for et opgør med det børnemishand-
     lende familie- og skilsmisse bureaukrati, for
     en fortsættelse af licensen, for mindre EU-
     fjernstyring, for færre skolelukninger.

     DF toppen holdt fire års ferie. De lod Lars Q
     rejse til Marokko og Marrakech. DF-Tullesen
     og Pia K tabte alt på gulvet, men Pia blev
     formand for FT fordi hun lod sig bruge som
     gulvklud af de øvrige partier.

     DF var en skændsel for sig selv og demokratiet.
     Større svigt er vist aldrig set i forhold til løfterne.
     Selv de radikale har vist knapt været så falske.
     Og vi ser nu at Pia K og Messerschmidt er med-
     løbere når det gælder co2-vanviddet. Og ikke
     den mindste kritik har der været fra dem mod
     at tro på Pfizer og Moderna osv.

     Det bliver som i Tyskland 1933 hvor demokratiet
     afskaffede sig selv med kortsynet politik. Fra 1923
     gik det bare nedad og nedad. Og ti år senere fik
     de vanvittige og blodtørstige nazister magten.

     I Danmark går det nu så hurtigt den forkerte
     vej, at det næppe varer ti år før vi rammes af
     en gigantisk katastrofe. Om mindre end et
     år har man tænkt sig at slå til med WEF og WHO
     politik, med angreb på landbruget, middel-
     klassen, små og mindre virksomheder osv.
     Også private husholdninger og den enkelte
     danskers helbred, økonomi, frihed og sikker-
     hed har man i sigtekikkerten. Vi er på vej ind
     i svenske tilstande, i Kafkaske “1984” tilstande,
     i kinesiske og nordkoreanske tilstande.

     1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

      Der var en enkelt opmuntrende
      nyhed i pressen: EUs klima-idioti møder
      stigende modstand, især i Holland, men
      også i andre lande.

      Og der er nu voksende protester mod
      den familie- og børnefjendske LGBTQ+
      bevægelse. I Canada, USA og to-tre
      europæiske lande er forældre begyndt
      at gå på barrikaderne.

      Men ellers er det småt med positivt nyt.
      I Politiken fabler man løs om feminisme
      og 547 forskellige køn. Og JP er ude med
      et blodrødt budskab: “Tiden er nu inde
      til at skabe et helt nyt landbrug. Det skal
      omlægges, reformeres og uskadeliggøres,
      for landmændene mishandler naturen i
      deres grådige jagt på profit”.

      Et budskab som med garanti er udtænkt
      af en forskruet akademiker og skrive-
      bords teoretiker der intet aner om land-brug, men som er veganer og vegetar.
      Antagelig en by-tosse fra RUC, EL, R
      eller SF.

    2. Jonas Hansen

     Enig. Det er deres egen vælfærd /taburetter der er på spil/.gid jobcentret vil sende dem i arbejdsprøvning

 2. Michael Andersen

  Måske er krisen i De Konservative et febersymptom. Fordi nogle konservative glemmer at løse de problemer der opleves ude i befolkningen.

  I stedet er der en misforstået stemning til fordel for den liberale ghetto, der mest har travlt med at give skatterne nye farver og foretage yderligere bureaukratisk benspænd.

  Måske er løsningen at den politiske værktøjskasse forsynes med nye reformredskaber og et samarbejde med politikere der udspringer af borgerligheden. Det er respekt for danskernes traditioner og det er anerkendelsen af institutionerne som selvstændige og ansvarlige enheder, der bidrager til rigtige menneskers hverdag.

  Måske er det fair at formode, der i befolkningen er utilfredshed over en liberal føle-elite, der er langt væk fra virkeligheden.

  Måske bør De Konservative komme tættere på befolkningens rigtige virkelighed og hjælpe til med at løse rigtige problemer?

  1. Michael Andersen

   Hvis det er tilladt at være konstruktiv, så følger herunder linket til 96 sider konservativ succes, der peger i retning af 35 % ved næste parlamentsvalg.

   http://www.afd.de/wp-content/uploads/2023/05/Programm_AfD_Online_.pdf

   Naturligvis, forudsat De Konservative ønsker at tjene borgerne, virksomhederne og Danmark.

   Med al respekt.

   1. Tennis-spilleren

    Hvilket parlamentsvalg? Det kan da ikke
    være det danske. Hvis det er det engelske
    gør 35% ingen forskel. Er vi her ude i drømmeri?
    Vil iøvrigt advare mod links der lægges ud, da
    der kan være risiko for virusser.

    1. Michael Andersen

     @ Tennis-spilleren

     Tak for kommentar. Linket er naturligvis kontrolleret hos Virustotal, der melder: No security vendors flagged this URL as malicious.

     Til oplysning betyder . de, Tyskland. I fremtiden vil det indlysende blive forklaret bedre.

     God dag.

  2. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Følger man med på nettet,
   i medierne og i hvad der foregår i gaderne, i skolerne,
   på hospitalerne, i kommunerne og i de vanvittiges højborg,
   kan man vanskeligt undgå at forstå at vores samfund er
   ved at falde fra hinanden. Dekadence, nihilisme, uduelighed
   og hensynsløs kynisme præger det politiske spil. Det har
   frembragt negative konsekvenser overalt i samfundet.

   Man kan se det i forfærdelige forhold i sundhedsvæsnet,
   i bandekrige og skuddramaer i de større byer, i de store
   forringelser på post- og forsvarsområdet, i det ikke mere
   eksisterende civil-forsvar, i hetzen mod forældre, bilister,
   landmænd og boligejere, i den politisk skabte inflation
   og energi-krise, i rekorderne i kriminalitet, konkurser,
   tvangsauktioner, fogedsager, skilsmisser, hjemløse og
   retsløse, i antallet af fader- og forældreløse børn.

   Og det ses i forbruget af lykkepiller og hårde stoffer, i
   den for mange plagsomme digitalisering, (sundheds-
   platformen og andre digitale fiaskoer har kostet hundred-
   vis af milliarder og har påført læger og andre tidsspilde
   og patienter lidelser og helbredsskader mv.)

   Den forringede bank-service,
   nedlæggelsen af busruter, mange ubehageligheder
   overfor togrejsende, politikernes dårlige behandling
   af provinsen og landdistrikterne, af bolig søgende og
   bolig havende, af bilister og iværksættere osv., vidner
   også om partier der snigløber og snyder vælgerne
   igen og igen og igen. Og som er begyndt at udvikle
   noget der nærmer sig aggressiv ondskab og herskesyge.

   Kort sagt, vores samfund er præget af opløsning og
   forfald, af woke feminisme… og antallet af ofre for
   politikeres arrogance og magtmisbrug, og journalisters
   vildledning, nærmer sig fire eller fem millioner danskere.
   Vi glider ned ad et skråplan der kan ende i det totale
   sammenbrud.

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    Det er nok værd at se de videoer hos
    Hodja og Youtube som tilsammen beviser at
    klima-propagandaen bygger på forfalsket
    videnskab.

    Også kampagnerne for at modtage
    stik med Pfizers og Modernas “vacciner” er
    en stor omgang vildledning. Det står klart efter
    at talrige læger, virologer, forskere, laboratorie-
    chefer og pårørende har advaret imod Pfizers
    produkter. De er farlige. Man risikerer at
    efter nogen tid opstår der forskellige sygdomme
    pga. af DNA og RNA stoffer i “vaccinerne”.

    WEF, WHO og Søren Brostrøm går ind for
    disse kemikalier. Det skal man ikke lade sig
    narre af.

 3. Niels O

  Det var Barfoed selv, der pegede på Pape som sin efterfølger.

  Nu er det også Pape, der får Barfoed til at forlade Konservative.

  Hvem mon det så er, der har ændret sig i perioden 2014-23? Barfoed eller Pape?

 4. Michael Andersen

  Partiet burde være gået i regering, og Pape har fejlet, mener Peter Sterup, tidligere generalsekretær hos de konservative.
  Lars Barfoed har meldt sig ind i Moderaterne – og sender stikpille til de konservative.

  Hvis logikken er at gå i regering og føre radikal politik, er man så konservativ?

   1. Jette

    Nej.
    Desuden – hvis man som Moderaterne og Venstre, gør Mette Frederiksen til Statsminister, efter hendes hysteriske Coronahåndterering og grundlovsbruddet , vedrørende minknedslagtningen – er man da fuldstændig vanvittig!!

   2. Jette

    De Konservative, har modsat Moderaterne og Venstre – undgået den meget smitsomme virus, der florerer i folketinget..
    En virus, der slører hjernen – så man helt fortrænger lovbrud og løgne, og gør Mesteren af disse – til Statsminister!
    TABURETTITIS!

    1. DK: En jumbo-jet hvor sideroret og landingshjulene er sparet væk

     Desværre, det “konservative” parti
     er også inficeret af den syge mentalitet som
     har forvandlet Christiansborg til et center for
     samfunds-undergravende og anti-danske
     aktiviteter. Fik du ikke læst Aamunds artikel
     om hvad der er sket på de konservatives
     vagt? Og hvordan kan et konservativt parti
     have en rødradikal Pernille Weiss som FT-
     og EU-kandidat? Der er brug for en kraftig
     fornyelse af hele borgens indhold, men
     det vil aldrig ske. Danmark vil forsvinde og
     blive til en filial af Afrika og omegn.

  1. John W

   Til Niels O: Nej, men er de konservative konservative? Nej, de er alle sammen socialister.

   1. Niels O

    Du kan jo synes, hvad du vil om, hvad der er konservativt og stemme derefter. Men hvis C blot har overholdt deres eget partiprogram, som du selvfølgelig har tjekket inden din udtalelse, så har partiet ikke gjort noget forkert.

    Nu tør jeg vædde på, at du i mange omgange har stemt på det selverklærede socialdemokratiske parti DF, og samtidig har du sikkert troet, at dette populistiske nationalistiske parti var konservativt. Og derved taget fejl, som tusindvis af andre (tidligere) DF-vælgere.

    1. Al tryghed forsvinder hvis demokratiet forsvinder eller bliver til en parodi

     Partiernes valgprogrammer har som
     regel ikke meget med den faktisk førte
     politik at gøre. Det burde selv Niels O
     have opdaget. Partierne lover en masse,
     men holder intet eller meget lidt. Som
     C, S, V, R og DF osv. har demonstreret
     år efter år.

 5. John W

  Pap(e)-hoved.. De er alle sammen socialister.

  Se nu den etnisk svenske kvinde, bosat i Danmark i 4 år, der ikke kan få barselsydelse, fordi hun ikke kan dokumentere, at hun taler tilfredsstillende dansk, hvorimod bekvemmelighedsflygtninge blot skal se skræmte ud og fortælle den venlige person i kommunen, at de er forfulgte, så står pengekassen åben og kan de ikke finde noget at bo i, så finder kommunen s.. også en gratis bolig til dem.

  Tænk også på alle de danske (ofte mænd) der rejser ud i verden og finder sin ægtefælle,. De skal stå med hatten i hånden og endda betale 10.000 kr. i gebyr til den danske stat for at få lov til at søge om opholdstilladelse. Bemærk ‘søge om’. Ingen garantier her.

  En etnisk dansk statsborger, der har betalt skat og afgifter i hele sit liv, som ikke kan bestemme, om han vil gifte sig med en EU-borger eller en amerikaner, asiat etc. og bosætte sig i sit eget land!

  Formyndersamfund, der kun vil dem, der i bund og grund ikke gider arbejde (muslimer ikke at forglemme).

  Til dig, der er enig: Emigrer for f…..!

 6. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

  Med de vanvids-planer “eliten” har
  for nationens fremtid ser det sort ud. Man vil udskifte
  befolkningen med migranter og evighedsturister, man
  vil gennemføre en WEF og WHO politik der vil gøre det
  af med folkesundheden, man vil påtvinge borgerne
  totalitære “reformer” der vil fattiggøre og undertrykke
  det store flertal af “almindelige” mennesker, man vil
  føre visne-politik overfor sundhedsvæsnet, skolerne
  og traditionerne, og man vil bedøve danskerne med
  hjernevaskende propaganda via DR, TV2 og andre
  massemedier.

  Store kampagner der skal MISTÆNKELIGGØRE mænd,
  familier, co2 skeptikere, Pfizer-kritikere, landbrug og
  mange andre erhverv er i gang, og målet er et samfund
  så gennem-digitaliseret, overvåget, kontrolleret og ens-
  rettet at enhver form for privatliv, personlig frihed og
  menneskerettigheder er afskaffet. Næsten alle former
  for tryghed og borger-rettigheder vil blive tromlet ned.

  I BIG-MOTHER og BIG-BROTHER STATEN bliver der ikke
  plads til andet end kæft, trit og retning, og de rædsler
  man kender fra Sovjet-unionen, DDR, Tyskland, Kina,
  Sverige og Nordkorea er også ved at indfinde sig i Danmark.

  Vores demokrati er blevet til et Potemkin-kulisse og
  narresut-demokrati, hvor folket betragtes med foragt,
  fordi det fylder for meget og mest er til besvær. Uden
  det kunne politikerne holde ferie året rundt og uden
  videre fylde landet med 10-15 millioner kulturfremmede.
  Nu er de en lille tid endnu nødt til at tage en smule
  hensyn til at danskerne endnu ikke er helt udskiftet.

 7. Karl Martell

  Jeg bekender mine synder, jeg stemte engang konservativt. Egentlig er jeg stadig konservativ, men det er det konservative folkeparti ikke.
  Jeg er efterkommer efter flere generationer af folk, som ikke kunne drømme om andet end at stemme konservativt!
  Pernille Weis var den der rykkede mig ud af de konservative, 10 mio. afrikanere skræmte hende ikke, men helt ærligt, jeg er skræmt fra vid og sans! Med 10 mio. afrikanere ville Danmark ikke længere være Danmark.
  Jeg blev skræmt over at vælgerne ikke flygtede i alle retninger, men faktisk stemte hende ind! Siden har det konservative folkeparti været et parti, der skulle bekæmpes.
  Deres nyeste tiltag er et ønske om at reducerer mængden af skilsmisser i Danmark, et fromt mål, men metoden med at ansætte en hel masse konsulenter i det offentlige, er for mig kun en indikation af at partiet fuldstændigt har overgivet sig til socialdemokratisk tankegang. De har tydeligvis ingen berettigelse længere, de er blevet en del af midten og kan ikke skelnes fra de radikale, Moderaterne, og Venstre, det er kun historiske årsager, og personlige konflikter, som forhindre de tre partier i at slå sig sammen til et. Det der er fælles for diverse midterpartier er et ønske om magten for magtens skyld. Det hele er leverpostej.

  1. Niels O

   Det er ikke C’s skyld, hvis du ikke har tjekket partiets program, før du stemte på dem.

   Så udstiller du bare din uvidenhed, når du piver.

 8. Jc Holland

  Det er desværre ikke kun Konservative i Danmark som har et problem. Overalt i den vestlige verden er borgerlige partier jaget vildt I de tvangsfinansierede blodtørstige røde hyæne-medier. Blå seere og lyttere skal også punge ud når Sheriffen Fra Nottingham kikker forbi. Hyænerne kalder det LIGHED.!!

  Hyænerne går efter struben på Trump, Salvini og Sebastian Kurz- typerne. Populære typer indtil 1000 grundløse retssager har nedslidt populariteten. Morten Messersmith overlevede personligt men DF havde mistet 90% af vælgerne da han vendte tilbage som en fri mand indtil de næste 1000 anklager tæppebomber manden hvis DF stiger i meningsmålinger.

  Ifølge HYÆNERNE findes der kun et RIGTIGT PARTI I Kina, Nordkorea, USA og på Cuba. Kun et rigtigt parti i Danmark…
  læs: ENHEDSLISTEN. !!
  Det kan Søren Pape eller Pernille Weiss ikke ændre på. .

  STORMEN MOD HYÆNERNE
  venter forude.!!

  1. Der var engang et yndigt land

   To glimrende kommentarer af Karl Martell og Jc Holland,
   for de klarlægger hvad der er vi danskeres største problem:
   at hverken det konservative parti, andre partier eller MSM
   er på vores side. Vi regeres af fortids-øgle og vampyr-partier
   og af blodtørstige hyæne-medier, som Jc Holland fint beskriver
   det. Og Karl Martell har ganske ret i at der er grund til at
   frygte fremtiden, når de politiserende kliker er blevet grebet
   af sindssyge og har ladet sig opsluge af ideologisk had til
   deres egen befolkning. I en grad så de nu arbejder på at
   ødelægge og udslette både folkehjemmet og folket.

   Folket fører ikke krig mod borgen, men borgen fører krig
   mod folket. Ikke med kanoner, tanks og bomber, men med
   smadring af menneskelige værdier, med angreb på familier
   og hjemmets fred, med kemisk krigsførelse mod folks liv
   og helbred, med nedbrydning af rets- og velfærds-staten,
   med afrikanisering og islamisering, med kunstige og falske
   kriser, med bureaukratisk terror mod forældre, mænd og
   børn og mange andre grupper, med rædselsfulde forhold
   i psykiatrien og sundhedsvæsnet, med lukning af hundred-
   vis af skoler, med nedrivning af tusindvis af udmærkede
   og sunde boliger, med mishandling af ældre og voldsofre,
   med tilsvining, nedrakning og udplyndring eller tyrannisering
   af hårdt arbejdende håndværkere, læger, sygeplejersker,
   landmænd, iværksættere, industriarbejdere, boligejere og
   bilister osv. Hertil enorme svigt i forhold til at politikerne
   har pligt til at forsvare og bevare landets selvstændighed og
   det danske folks frihed og sikkerhed.

   Chrborg er blevet en fabrik som leverer en strøm af usle,
   skandaløse og kyniske tåbeligheder og katastrofale beslutninger.
   Og som støtter medier der er med til at gøre Danmark til et land
   hvor velstand, velfærd og civilisation byttes ud med økonomisk
   stress, sociale ulykker, kulturel fallit, kriminalitet, undertrykkelse
   og barbari.

 9. Flaben Fræk

  Det Konservative Folkeparti: Fra træhest- og nihalet kat, via skrårem- og langskaftede støvler, til kateter/voksenble (fra Harald Nyborg) osv, osv – Roger over and out…

 10. Michael Andersen

  Konservativ Ungdom har været forbi Moderaterne med en buket blomster. På kortet er skrevet:

  Kære Moderaterne,
  Tusind tak for, at I har taget Lars Barfoed!
  Kærlig hilsen Konservativ Ungdom

 11. Michael Andersen

  Det forlyder fra højtstående kilder i det konservative folkeparti, at der udvikles en ny politisk fortælling og at arbejdet er i fuld gang.
  Det virker til at en central del i fortællingen bliver familiepolitik og en del af politikken bliver at begrænse antallet af skilsmisser.

  Dømmes der på oplevelser med familieretshuset, der i praksis afskrækker enhver far fra tanken om skilsmisse, er der her brug for en konservativ håndsrækning.

  Det bliver interessant hvordan De Konservative omsætter forholdet mellem familieliv, identitetspolitik, og krænkelseskultur, for man kan vel næppe være uenig i, at der er behov for at styrke sammenhængskraften i vores samfund.

  Familierne har brug konservative ideer og værdier.

  Satser De Konservative eller virker det fornuftigt med familiepolitik?

 12. Piotr

  @ MA, du skal bare lytte til Mette Åbildgaard, hun syntes selv hun er meget klog, og har utroligt sødt smil, uanset hvad.

  Venligst P.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *