FN OG LARS LØKKE FREDER ISLAMS TERROR MOD ANDRES RELIGION, KULTUR OG TRADITIONER

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har netop udsendt en pressemeddelelse hvor det hedder, ” at Danmark i flere dele af verden på tværs af kontinenter er begyndt at blive set som et land, der faciliterer forhånelse og nedgørelse af andre landes kulturer, religioner og traditioner”, og videre, at ” regeringen vil forsøge at skaffe sig et juridisk værktøj, der gør det muligt at gribe ind over for forhånelser af andre lande, kulturer og religioner”.

Dette varsel om en udvanding af den ellers grundlovssikrede ytringsfrihed flugter fint med en aktuel FN-resolution, der opfordrer alle FN’s medlemslande til “at forebygge og retsforfølge personer, der taler og handler for religiøst had”. FN-resolutioner er ikke bindende, men er udtryk for et gruppepres -kendt som soft law -der med tiden kan ende som bindende lovgivning, fordi OIC (den islamiske samarbejdsorganisation) vil bruge resolutionen til at fordømme enhver kritik af islam, som det politisk og ideologisk praktiseres i dag. Hvis vi ser på, hvem der ’forhåner og nedgører andre landes kulturer, religioner og traditioner’, er skurken ikke sporadiske koranafbrændinger, men tværtimod den islamiske ideologi, der på globalt plan ikke beskæftiger sig med andet end at forfølge, ydmyge og diskriminerer ikke-muslimer.

Lad os med FN-resolutionen i hånden se på, hvad islam har gang i for tiden: Ifølge organisationen Open Doors, der i årtier har overvåget kristenforfølgelser overalt i verden, er mere end 300 millioner kristne forfulgt og diskrimineret i islamiske kultursamfund. Alene sidste år blev næsten 6 000 kristne dræbt af muslimer af religiøse årsager. I Tyrkiet og Iran betragtes kristne som illoyale borgere, der derfor udstødes socialt af samfundet. Det er næsten umuligt for kristne at få sig et arbejde. En tyrkisk kvinde, der gifter sig med en kristen udlænding, skal ikke regne med at ægtemanden får opholdstilladelse i Tyrkiet. Kirker vandaliseres eller konverteres til moskéer. Kristne missionærer anses for terrorister, som arresteres og derefter udvises. Deres bibler og kristne litteratur beslaglægges og makuleres.

I Egypten udsættes de koptiske kirker for brandstiftelse og hærværk. Menighederne kan ikke få tilladelse til at reparere eller genopføre de nedbrændte kirker. Kristne behandles med åbenlys fjendtlighed og social udstødelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Kristne kvinder forulempes på gaden. Politiet griber aldrig ind over for krænkelser af kristne, og forbrydelser mod dem forbliver uopklarede. I Pakistan betragtes og behandles kristne åbenlyst som undermennesker uden eksistensret. Udstødelsen er total både socialt, på arbejdsmarkedet og retsstatsligt. Kristne anklages hyppigt for blasfemi og lynches af ophidsede muslimer. Unge kristne piger bortføres i stort antal, tvangsomvendes til islam og bortgiftes til en muslim; ofte inden de er blevet teenagere. Politiet vender ryggen til.

I Saudi-Arabien er kristendommen forbudt, idet sunni-islam er den eneste anerkendte religion og ideologi. I landet er der således ikke en eneste kirke eller kristen menighed. Det er forbudt at bære kristne symboler som korset eller fisken, som koster en voldsom behandling på politistationen samt en udvisning. Saudiske mænd, der konverterer til kristendommen, smides ud af familien. Kvindelige konvertitter spærres inde af familien og henlever et liv som husslaver.

I Nigeria, hvor der lever over 100 millioner kristne, er netop denne befolkningsgruppe udsat for en systematisk islamisk undertrykkelse og forfølgelse. Kirker nedbrændes i stort antal, præsterne og deres familier myrdes. Kristne bønder får deres land og ejendom beslaglagt af islamiske terrorister. Hundreder af kristne landmænd myrdes af islamiske indsatsgrupper hvert år. Deres hustruer bliver sexslaver hos islamiske militser. Deres mindreårige døtre tvangsomvendes og giftes bort til en muslim.

Så vidt den aktuelle rapport fra Open Doors om islams respekt for andres kultur, religion og traditioner. Hertil kommer så islams fremfærd i Europa, hvor det også går hedt for sig. Allahs stormtropper vandaliserer hvert år mange hundrede kirker, kapeller og kristne symboler især i Frankrig, men også i udstrakt grad i Italien, Tyskland og Østrig. Lærerkræfter, der udtaler sig kritisk om islamisk terror og frihedsbekæmpelse modtager dødstrusler fra elevernes forældre. Danske skoler og medier tør ikke vise Muhammed-tegningerne af angst for islamisk terror. Flere hundrede europæere er blevet dræbt og lemlæstet i Allah-Hu Akbar attentater i europæiske storbyer. Jøder overalt i Europa forulempes åbenlyst af muslimer. Selv i Danmark er jøder på vej til og fra synagogen holdt op med at bære den jødiske hovedbeklædning, da der venter en gang tæsk, hvis de spottes med kalotten af islams raske svende.

Hvis FN mente det alvorligt med den netop vedtagne resolution, måtte det føre til en fordømmelse af den islamiske ideologi, der i både teori og praksis udgør et flammende had mod ikke-islamiske religioner, kulturer og traditioner. Men sådan spiller klaveret ikke I FN eller i Lars Løkkes hoved. Islam er jo kærlighedens og fredens religion og intet andet. Islam skal da have vores beskyttelse. Vi vrider den danske straffelov en omgang, så vi kan ulovliggøre koranafbrændinger, der for fremtiden vil være ’ forbrydelser mod staten’ inspireret af den sovjetiske straffelov. Islams blodige ideologi går i Danmark en tryg fremtid i møde. Det vil de fleste danskere nok være glade for. Vi vil jo fred her til lands.

142 Thoughts to “FN OG LARS LØKKE FREDER ISLAMS TERROR MOD ANDRES RELIGION, KULTUR OG TRADITIONER”

 1. Kommunisme/ nazisme/ islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

  Den store masseindvandring er blevet til en tikkende,
  tidsindstillet bombe under Danmark. Den er blevet
  anbragt af svagt begavede “humanister”, korrupte pampere
  og vanvittige rødradikale/ rødblå fascister. Som efter 40 års
  tåbelighed og tungnemhed, endelig er begyndt at blive
  nervøse for at den islamistiske invasion kan ende i voldsomme
  konsekvenser og daglig terror, som det er sket i Frankrig, Bel-
  gien, England, Tyskland og landet få km fra København.

  Endelig er det begyndt at dæmre for nogle af politikerne, at
  situationen kan blive kaotisk og ustyrlig, fordi der nu er en
  halv million fremmede i landet, med ca. samme holdninger
  som dem der skaber store og ret uløselige problemer i
  flere europæiske lande.

  Nu kan regeringen S, V og M måske købe sig ro et kort stykke
  tid ved at indføre censur ( Løkkes lovforslag er en gummiparagraf
  der bruges til straf-forfølgelse af 217 forskellige former for kritik ),
  men om kort tid kommer der et nyt krav, og derpå endnu et krav,
  osv.

  Nazisterne startede også med små krav, men lidt senere ville de
  have verdensherredømmet, og var de kommet først med atom-
  bomben, havde de også fået det. Nu er Iran på vej til at få både
  atombomber og langtrækkende raketter, og deres hele ideologi
  går ud på at hele verden skal underkaste sig islamismen. Det
  kan ende med udryddelsen af næsten samtlige hvide mennesker,
  eller en fremtid hvor de er groft udnyttede slaver og trælle.

  Mange af Vestens politikere er så arrogante og forrykte, at de
  betragter deres egne landsmænd og medborgere som under-
  mennesker uden eksistensret. Derfor er de begyndt at udstøde,
  diskriminere og fravælge egne befolkninger til fordel for
  afrikanere og arabere.

  Deres politik udleverer Vestens mænd og kvinder, familier og
  børn til en barbarisk, blodig og skrækkelig fremtid, hvor de i
  heldige tilfælde kan leve en trist og fattig skyggetilværelse i
  deres eget land som er overtaget af fjendtlige besættelses-styrker,
  og i værste fald vil de blive udsat for grusomheder, tortur,
  mordbrand og massehenrettelser. Det er hvad der foregår
  i mange muslimske lande.

  Danskerne må i gang med at protestere mod de radikales og
  andre pladderhumanisters skøre idéer, eller de må gå ind i
  en årrække med uudholdelige og endeløse rædsler.

  1. Christiansborg: Et loppecirkus med 179 lopper

   … eller 179 skuespillere

   Efter at kommunisterne begyndte at forklæde sig
   som humanister, fik de stor fremgang. Siden har de
   forklædt sig som meget andet, som klimareddere, de
   svages og syges venner, som verdensreddere og
   folkets venner, som borgerlige, demokrater, liberale,
   alternative og radikale mv.

   Men man skal ikke lade sig narre af de røde hyklere.
   Deres politik er i 50 lande endt i fattigdom, elendighed
   og massedød.

   1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

    ET FOLKEMORD I SLOWMOTION

    Det er hvad der foregår i Sverige. Og i Danmark minder situationen
    mere og mere om den i vores østlige nabo. Det ser heller ikke kønt
    ud i Frankrig, Belgien, England, Tyskland, Italien, Grækenland, USA,
    Canada og Norge. Det er som om demokratierne er nødlidende
    eller brudt sammen i store dele af Vesten.

    Noget som nok hænger sammen med at mange politiske partier
    og medier er gået fallit og bankerot hvad moral og etik angår. Med
    det resultat at mængden af hykleri, løgn og vildledning er gået
    helt over gevind, og er blevet til en ondskabens flodbølge der
    drukner tusindvis af mennesker. Næsten ingen partier synes
    at føle ansvar overfor befolkningerne. Den snakkende klasse
    er blevet så selvoptaget, at den kun går op i egne egoistiske
    interesser. Folket kan bare gå ad helvede til.

    Mange medier i dag er løgnefabrikker. Køber man en avis i dag,
    bliver man stadig underholdt, men det er først og fremmest pro-
    paganda og manipulation man køber. Og ser man tv eller hører
    radio manipuleres man også. DR er særlig slem i den retning.
    Der lyves og lyves, forties og hjernevaskes i timevis hvert døgn.

    Klima-propagandaen består af enorme mængder af overdrivelser,
    hysteri, dommedagstrusler, videnskabs-humbug, statistiske fup-
    numre, lodrette løgne, plidder-pladder og oppustede skræk-scenarier.

    Og det hele bygger på det co2 nonsens der ser fuldstændig bort
    fra solens indflydelse og gamle, solide og gennemprøvede fakta
    omkring co2 og fotosyntesen.

    DR lyver også igen og igen om mange andre emner. DR siger også
    ind i mellem noget som er sandt og rigtigt, men hvis DR var en
    person, ville personen være en uærlig og upålidelig lystløgner
    hvis gode hensigter ingen ville turde stole på.

    De kristne værdier latterliggøres næsten konstant, selvom det
    er dem der skabte velstand, velfærd, frihed og civilisation. Men
    nu mener nihilister og røde betonhoveder at marxismen er en
    meget bedre religion, især hvis den slås sammen med afskaffelse
    af demokratiet, nationen, familierne og hjemmets fred osv.

    Og så skal den røde religion naturligvis også kombineres med
    feminisme, kvindesager, woke-isme, trans-kønnethed, pride
    parader, regnbueflag, WEF politik, WHO fjernstyring, folke-
    “tilpasning” og folkeudskiftning, afskaffelse af landbrug og
    infrastruktur m.m. samt fremme af afrikanisering, islamisme
    og multi-kulti.

    Står det til medierne, skal fremtidens ideal-samfund være en
    pærevælling af alt muligt, hældt ned i en stor sort gryde med
    en stor dejkrog der ælter og maser alt til grød og plukfisk.

    1. Ole Jensen

     De typiske danske vælgere
     og borgere er utrolig glemsomme, nøjsomme
     og langsomt opfattende.

     De var årtier om at opdage at indvandringen var
     en trussel mod velstand, velfærd og sikkerhed. De
     nøjes gerne med fugle på taget, dvs. løfter om at
     om syv, tolv eller tyve år bliver alting bedre. Og de
     stemmer dumstædigt på partier som har snydt
     dem i årevis.

     Det er logisk at politikerne betragter dem som
     stemmekvæg og bytosser der kan styres med
     reklamer, tomme løfter og fede klumper af valgflæsk.
     Samt billige og tarvelige tv-udsendelser med pjat og
     snik-snak. Og da danskerne tamt og apatisk finder sig
     i alt, griner politikerne ad dem og tager dem ikke længere
     alvorligt.

     Det er vel forklaringen på at danskerne er på vej til
     at blive afskaffet, udrenset, udraderet og “decimeret”.

     1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

      PÅ KANTEN AF AFGRUNDEN

      Det er et sjofelt terror-regime vi er på vej ind.

      Dvs. på vej og på vej, for tusinder af danskere får allerede
      en sjofel behandling af systemet, og man kan se fraskilte
      mænd og faderløse børn som terroriseres af feministiske
      og rabiate sagsbehandlere i familie- og skilsmisse-bureaukratiet.
      Den kommunistiske familiepolitik har også medført en verdens-
      rekord i skilsmisser og i aflivning af “ubekvemme” børn. (over
      en million danske børn er blevet slået ihjel inden de nåede
      at se dagens lys) ( og nu vil feministerne have dødsraten sat op )

      Man har også set kronisk syge og arbejdsløse som er blevet
      tyranniseret af jobcentre, en tyrannisering hvor kræftsyge er
      blevet forfulgt helt ind på hospitalerne, og hvor syge er blevet
      endnu mere syge og nedslidte af årelange “arbejdsprøvninger”.
      Andre arbejdsløse har fået bøder på 35.000 kr. for bittesmå
      bagateller. Hvorefter de måtte sulte eller ryge på gaden. Det
      ligner psykisk terror.

      Kræftsyge og hjertesyge er blevet behandlet så sjofelt af
      politikerne at de er døde af det. Ganske vist er der “kun” tale
      om en indirekte sjofling, ved at politikerne med stor kynisme
      har ladet sundhedsvæsnet synke så dybt ned i kvalitet og
      personalemangel mv., at ventelisterne er blevet kilometer-
      lange. ( ventetider på op til flere år og andre forringelser ).
      Havde politikerne taget deres ansvar alvorligt, var de mange
      unødige lidelser og dødsfald blevet undgået.

      I flere år har ministre INTET foretaget sig for at løse
      problemerne, udover at oprette nogle syltekrukker og afgive
      en række tomme løfter.

      Der er også håndteringen af “pandemien” som har været
      præget af arrogance, kynisme, selvovervurdering og uvillighed
      til at søge efter oplysning hos virologer og læger. Det har kostet
      200 milliarder kr. som kunne have været brugt på sundheds-
      væsnet og den sociale velfærd. Nu er det i stedet blevet til at
      folk skal arbejde flere år længere, til at fridage slettes, til at der
      mangler penge til alt muligt.

      Og så er der “vaccine”-skaderne som nettet beretter om. Og der
      er rekorden i fallitter og konkurser. Og mange sparekrav til kom-
      munerne. Og børn og unge som blev holdt væk fra skoler og
      sport. Og mødre som fik bøder for at sidde på en bænk i fri luft udendørs.

      Der er også den sjofle behandling af mange psykisk syge og deres
      pårørende. Der foregår virkelig utrolig og hårrejsende ting. Der
      påfører patienterne frygtelige og helt unødvendige lidelser, eller
      som stresser og frustrerer de pårørende helt vildt. Derom senere.

      Der er importen af hundredtusinder af kulturfremmede. Med
      hverdags-terror til følge. En haglstorm over hele landet bestående
      af gadeoverfald, hjemmerøverier, bilbrande, vanvidskørsel, kniv-
      stik, skyderier, svindel, nedbrænding af butikker og huse osv.
      Det er en hverdags-terror som politikerne har sørget for. Plus at
      de oveni diskriminerer danskerne så groft, at de nu er 3.-5. klasses
      borgere i deres eget land.

      Der er også regel-tyranniet og den mere og mere grundige plyndring
      af skatteborgerne, og den stadig mere nærgående kontrol og ind-
      skrænkning af den personlige frihed.

      Og politikerne lader til at være godt tilfredse med at DR har udviklet
      sig til en løgnefabrik, ihvertfald spares der ikke på millionerne og
      milliarderne til DR.

      Oveni alt dette kommer så i nær fremtid EU, WEF og WHO
      politik som kan blive dødsstødet til velfærdsstaten og demo-
      kratiet. Bagefter vil Danmark være en komplet terror-stat af
      værste slags, tæt på hvad der foregår i Colombia, Venezuela,
      Libanon, Kina, Mexico, Somalia og Nordkorea.

      Man kan tyrannisere eller terrorisere en befolkning på mange
      måder. Bøger som “1984”, “Kammerat Napoleon” og “Fagre
      nye verden” fortæller om det. Og der er andre bøger der
      skildrer rædslerne i Tyskland og Sovjet. Youtube oplyser om
      den kommende statsterror og massedød hvis WEF og WHO ikke stoppes.

      Chrborgs politik skader langt mere end den gavner.

  2. Chrborg: Et loppecirkus med 179 lopper

   … eller 179 skuespillere

   Efter at kommunisterne begyndte at forklæde sig
   som humanister, fik de stor fremgang. Siden har de
   forklædt sig som meget andet, som klimareddere, de
   svages og syges venner, som verdensreddere og
   folkets venner, som borgerlige, demokrater, liberale,
   alternative og radikale mv.

   Men man skal ikke lade sig narre af de røde hyklere.
   Deres politik er i 50 lande endt i fattigdom, elendighed
   og massedød.

   1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

    Igen en fin artikel af Aamund, og godt at
    den kom så hurtigt på. Det ville være super hvis
    der kunne være en ny artikel hver anden eller tredje
    dag, men det kan man selvfølgelig ikke forlange.

    September måned 1939 blev en frygtelig måned for
    millioner af mennesker i Polen. Det kan August måned
    2023 også blive for flertallet af danskere. For regeringen
    har gang i livsfarlige og folkefjendske “forretninger”
    sammen med WHO og WEF. Og 25. August vil EU starte
    på at censurere alle debatter i EU-landene. Og man vil
    fortsætte frau Merkels hovedløse politik der går ud på
    at flytte snesevis af millioner af arabere og sorte til Europa.

    Christiansborg er forlængst holdt op med at forsvare og
    bevare det danske folks rettigheder, værdier og interesser.
    Hvad mafiaborgen har til danskerne er planer om at ind-
    føre afrikanske og svenske tilstande, planer om at gøre
    Danmark til et islamistisk kalifat, planer om at forvandle
    samfundet til et “1984” samfund med nordkoreanske
    forhold… planer om at afskaffe kontanter, landbruget
    og de små og mellemstore virksomheder… planer om
    at centralisere, nedspare og nedskære endnu mere, og
    planer om at UDSKIFTE danskerne med kulturfremmede.

    Samtidig med det arbejder politikerne på at fratage
    danskerne deres familieliv og personlige frihed og økonomi,
    deres privatliv og traditioner. Folkesundheden og borgernes
    tryghed og sikkerhed vil blive undergravet endnu mere, ved
    at man lader sundhedsvæsnet gå endnu mere i forfald, og
    ved at man fortsætter og accelererer indvandringen. Med
    “1984” politik og intens overvågning, kontrol og skrappe
    regler og bestemmelser samt endnu mere digitalisering
    vil man gøre Danmark til en diktaturstat uden skygge af
    demokrati og ytringsfrihed. Det der venter forude, kan
    være et terror- og rædsels-regime lignende dem som
    røde og totalitære partier og bevægelser har etableret
    i diverse lande rundt om på kloden.

    (Læs selv om Colombia, Venezuela, visse
    afrikanske og arabiske stater samt Libanon, Sovjet,
    Pol Pots Cambodia, nazi-Tyskland, Kina, Nordkorea
    og vores naboland Sverige)

    Det som haster mest lige nu er at protestere mod WEF
    og WHO, som vil bestemme hvad vi skal spise og hvad
    vi skal modtage af “vaccinationer”. Begge foretagender
    går ind for TVANGS-ORDNINGER der vil afskaffe al
    personlig frihed og sætte grundloven ud af kraft.

    Youtube, Twitter, Redacted, Hodja, Snaphanen osv.
    har mere om det.

    1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

     Vi er i en løgneverden, og det
     kan føre til ondskab uden grænser

     Man kan undre sig over hvordan det er lykkedes at gå fra
     blomstrende og nogenlunde kultiverede, om end ret fattige
     samfund i år 1900 til nutidige 2023 samfund hvor alt er i
     opløsning trods ret stor velstand blandt flertallet af borgerne.

     Meget af elendigheden startede med 1. verdenskrig som kom
     i gang pga. magthaveres og politikeres dårskab og dumheder.
     Bogen “Kanonerne i august 1914” fortæller om hvordan idioti,
     misforståelser og alt for omfattende alliancer førte til verdens-
     krig. Til sidst var 43 lande med i den kamp der afskaffede konge-
     og kejser-riger og ødelagde tilværelsen for over 100 millioner
     mennesker.

     2. verdenskrig kom måske kun til, fordi det nye radio-medie
     gjorde det muligt for nazisterne at udbrede deres propaganda
     til hver en krog i Tyskland. Pr. radio kunne Hitler holde foredrag
     100.000 steder ad gangen, når folk samledes på caféer og øl-
     stuer og hjemme omkring radioen, der fortalte dem at nazierne
     ville redde dem og skaffe dem arbejde, brød og fred.

     Endnu har vi ikke haft 3. v-krig, men den er måske på vej.
     Krigen i Ukraine kan brede sig og komme ud af kontrol. Og
     flere og flere lande skaffer sig atomvåben. Og i mange lande
     bruges radio og tv nu til at fordumme borgerne, som tror at
     de får sandfærdige oplysninger af apparaterne, mens de i
     virkeligheden manipuleres næsten uafbrudt.

     Eller medierne fremmer ideologi og fanatisme som let kan
     udvikle sig til vold og mord, terror og krig. Eller bare afskaf-
     felse af demokrati, stabilitet, fred og sikkerhed som i Norge,
     Sverige, Frankrig og Tyskland mv.

     Ud over at folk sidder og glor på tv-skærme, har man via
     digitalisering også fået børn og unge til at glo på skærme i
     timevis hver dag. Med mistrivsel, stress og andre negative
     virkninger til følge.

     Da feminiseringen startede for alvor efter 2. verdenskrig,
     fik også pladderhumanisterne og andre selvskadelige kliker,
     sekter og bevægelser vind i sejlene. Længe gik det nogen-
     lunde stilfærdigt for sig, men se hvad der nu sker i Vesten
     af hysteri, galskab og ekstremisme drevet frem af “humanister”,
     klima-tumper, co2-forskrækkede, metoo-furier, ligestillings-
     fanatikere, normstormere, BLM og LGBTQ+ personer samt
     diverse hjernevaskede og aktivistiske grupper. Der sørger for
     at politikere der er lige så tossede som dem selv, kommer
     til magten.

     I USA og Europa kan det snart gå fuldstændig galt på nærmest
     alle områder. Vi er på vej ind i en selvdestruktiv og kollektiv
     psykose som sagtens kan ende i total katastrofe i form af
     umenneskelige og rædselsfulde samfund, eller i form af 3. v-krig.

     Borgerne angribes nu af deres egne politikere og journalister,
     af forskellige skøre bevægelser og af BIG TECH, BIG PHARM og
     BIG MOTHER-politikker. Og de bombarderes året rundt med
     løgnepropaganda, vås og fordummende underholdning.

     Det er ved at være svært at være optimist på danskernes
     og Vestens vegne. Slet ikke når man ser på den hastige ned-
     brydning af sundhed og velfærd m.m. og på de uhyggelige
     og dødbringende planer øgle-partierne har for vores fremtid.

  3. Christian Ladefoged

   Det er vigtigt at forstå, at islam ikke er en religion men en ideologi, der forlanger en religions beskyttelse.
   Til Lars Løkke: Var Hitlers “Mein Kampf” også et religiøst skrift. Og hvilken straf skal en afbrænding af Mein Kampf afstedkomme?

  4. E. Frederiksen

   Helt enig i det hele.
   Det er NUUUU, der skal protesteres.0

   1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

    Påvisning af enorm OVERDØDELIGHED

    WHO indrømmelser…… Dr. Cambell, dr. McCullough, dr. Malone
    og Vejon Health afslører at der en noget alvorligt galt med “vaccinerne”.

    Der er også noget galt med sundhedsstyrelsen. Og hvorfor
    er Serum-institutet og vaccine-fabrikken solgt til S-arabien?

    MILLIONER ER DRÆBT AF “VACCINERNE”….!!!

    Se sidste nye på youtube, snaphanen og Elon Musk Zone

  5. Bastardo

   Buksetrolden vil da selvfølgelig også forbyde destruktion eller dekonstruktion af Das Kapital, Mein Kampf og Maos Lille Røde.
   Også disse skrifter har forårsaget massemord på uskyldige befolkninger.
   Så det skal da også forbydes. Altså at dekonstruere dem.

 2. Jones

  Hej Asger. Du må da have nogle venner, eller dig selv som har indflydelse som kan gøre noget! Jeg kan ikke andet end at støtte op om Paludan ved demoer. Men så er vi jo bare nogle tosser. Og det er du ikke. Hjæææælp! Vh

  1. De grønne og de woke er blodrøde

   Den næste kommentar er fra Niels Poulsen der ligesom
   P. Skov og Henrik Pedersen gør alt for at afspore debatten
   og forvirre begreberne. Afskaffelsen af blasfemi paragraffen
   gav mere plads til ytringsfrihed, og det ærgrer NP der altid
   mener det samme som DR, det radikale parti og enhedslisten,

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    I ethvert land er der gode og onde mennesker,
    kloge og tåbelige mennesker. Når man læser denne
    debattråd bør man gøre sig klart, at nogle af dem
    som er med her, kun bidrager med løgnagtige,
    radikale og tåbelige skriverier. De ønsker et kommu-
    nistisk samfund og/eller et islamiseret samfund.

 3. Niels Poulsen

  Hvis der kommer et forbud mod at forhåne hellige skrifter, vil det være en tilbagevenden til normal lovgivning i Danmark. Fra Christian 5.’s Danske Lov (1683) til straffelovens paragraf 140 har der været en lovgivning mod blasfemi.

  https://da.wikipedia.org/wiki/Blasfemi

  Det var kommunisterne i Enhedslisten, som i 2017 stillede et lovforslag om at afskaffe den daværende blasfemiparagraf. Det gjorde de, fordi deres chefideolog, Karl Marx, ikke kunne lide religion. Det er, hævdede han som bekendt, opium for folket.

  Alle partier i Folketinget på nær Socialdemokratiet stemte for afskaffelsen af blasfemiparagraffen, og med et fingerknips var flere hundrede års religiøs tolerance afskaffet.

  Det var en stor fejltagelse, når man tænker på, hvordan de europæiske befolkninger har været martret af religiøs forfølgelse og religionskrige.

  Det er kun marxister, som mener, at religion er middel til undertrykkelse af borgerne. Men desværre er nutidens borgerlige komplet forvirret – muligvis på grund af muhammedkrisen – og afbrændinger af anderledes tænkendes bøger på samme som nazisterne i sin tid anses nu paradoksalt som en grundlæggende ytringsfrihed. Forstå det, hvem der kan.

  Det er min fornemmelse, at de fleste danskere ser frem til en normalisering af lovgivningen. Tak for ordet.

  1. Jette

   Hvis ikke du mener Islam er undertrykkende – så er der et eller andet galt med din opfattelse af begrebet!

   1. Niels Poulsen

    Det må være op til muslimerne selv at gøre oprør mod autoriteterne. Vi har religionsfrihed i Danmark, og det må være den enkeltes valg, om han eller hun vil leve i det, som kan synes som et fængsel for en udenforstående.

    I USA er der en helt anden tradition for religiøs tolerance end i Danmark (landet består efterkommere af religiøst forfulgte flygtninge). Der lever de forskellige trossamfund fredeligt side om side. Når en ny præsident indsættes, er der repræsentanter for de mange trossamfund for at “velsigne” præsidenten og nationen, ja en imam “velsignede” såmænd også Trumps tiltrædelse. Umiddelbart efter terrorangrebet 11/9 2001 besøgte Bush Junior en moske. Budskabet var: Lad ikke terroristerne splitte os som nation.

    Jeg synes godt, at vi kan lære lidt af amerikanernes tolerance. Lad ikke ekstremisterne, interne som eksterne, splitte vores nation.

    Men Danmark er ikke et multikulturelt land som USA og bliver det næppe. Både kristne og muslimer har underkastet sig den sekulære kultur i Danmark, senest har corona- og klimakrisen forbrødret os mod fælles ydre fjender.

    Bemærk i øvrigt venligst: Vi oplever i den nuværende krise ikke de samme provokationer fra imamer i Danmark som under muhammedkrisen. Danmark er én nation, bortset fra de politiske ekstremer på højre- og venstrefløj som hænger fast i fortiden.

    1. Sandhed er bedre end løgn

     Niels Poulsen kan slet ikke forstå at nogen er
     bekymrede for hvad fremmed-invasionen skal
     ende med. Af situationen i England, Spanien
     og Italien osv. har han intet lært. NP er en
     dagdrømmer og teoretiker, en utopisk fantast.
     For det er komplet urealistisk at forestille sig
     at islamisterne vil opgive deres erobringsplaner
     og drøm om verdens-herredømmet. NPs listige
     snak ændrer ikke ved at vi har kurs mod økono-
     miske/ sociale ulykker og blodige omvæltninger,
     i stil med hvad der sker i Frankrig, Belgien og Sverige.

     1. Jette

      Når muslimer gør oprør, for eksempel ved at afbrænde en Koran – bliver de henrettet…
      https://amnesty.dk/henrettelser-i-iran-eksploderede-i-2022/

    2. Jette

     Det må være op til muslimerne selv at gøre oprør…!!!???
     Hvis folk, der ikke er muslimer – i Danmark, bliver undertrykte på grund af særlove vedrørende Islam – skal de så bare bøje nakken og lade stå til?? Det er efter min mening, ufatteligt naivt – hvis man tror at mere tolerence løser de massive problemer, vi har med Islam. Den bedste løsning, er helt modsat – forbyd Islam!!

     1. Ole Jensen

      NP: “det må være op til
      muslimerne selv at gøre oprør”, er noget sludder
      og pølsesnak, for de vil ikke gøre oprør. Hvorfor
      spilder NP sin egen og vores tid på at spekulere
      i noget som er totalt usandsynligt de første 50
      eller 100 år fra nu af. I 1400 år har muslimerne
      ikke gjort oprør mod islam, så emnet er slet ikke
      aktuelt. Men NP vil gerne have debatten til at
      dreje sig om fortænkte, uaktuelle og fjollede
      problemstillinger, så vi kan fortabe os i hvad
      nu hvis…. og dit, dut, dat og pjat.

      Danmark bliver næppe et multi-kulturelt land,
      skriver NP. Det er da en åndsvag/debil påstand,
      da det er i fuld gang med ar ske. NP er enten
      bimmelim eller en støjsender og troll fra
      godheds-industrien, en rød sekt eller lignende.

  2. Piotr

   NP = TROLL!

   “Forstå det, hvem der kan.”
   Ikke en kæft fatter hvad TROLLen rabler af sig, næppe ham selv heller. Fri fantasi & løgn!

   Stem blankt! Direkte Demokrati! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

 4. Flaben Fræk

  Det var en giftig politisk cocktail: Græsted, Traktor-Troels og Ulovlig-P-Hummelgaard, som tonede frem foran Christiansborg i dag – Demokratiets højborg, mine damer og herrer, smukt smykket med kuglerunde granit-Koranklodser fra Moseløkken stenbruddet på Bornholm (fremstillet i Kina?) – Alt for at forsvare- og lefle for OIC landenes ret til at kujonere det danske demokrati – Lårtykke stråler!

  1. Niels Poulsen

   Blot til oplysning: Terrorsikringen med granitkugler på Christiansborgs Slotsplads blev etableret, efter højrefløjsterroristen Anders Breivik i 2011 kørte hen til facaden af regeringsbygningen i Oslo og parkerede sin bil med sprængstoffer.

   https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11158724/christiansborg-slotsplads-er-terrorsikret-med-granitkugler/

   1. ino

    Og hvorfor var det at Breivik følte sig kaldet?

    1. Hans

     Opportunistiske medlemmer af Qvisling ungdom på sommerlejr

    2. Niels O

     Fordi han er psykopat…?

     1. Bastardo

      Troll beware!

 5. Henrik Wegmann

  Lars Løkke er da stjerneligeglad med, on nogle muslimer (eller andre) bliver stødt på manchetterne. Det rager ham da også en høstblomst, om nok så mange muslimer måtte blive vrede på Danmark (som de ikke aner, hvor ligger).

  Næ, Løkke ser situationen som en gave, som han bør udnytte til det yderste, for at skaffe sig en tung (og indbringende) international toppost. Mere er der ikke i det. Og alle danske medier svælger i det.

  1. Niels Poulsen

   Hvad med et øjeblik at tænke strategisk? Der er krig i Ukraine. Det truer både økonomi og fred og stabilitet i Vesten.

   Putin krammer koranen, eftergiver gæld og lover gratis korn til de afrikanske lande. Trolle-fabrikken i Peterborg misinformerer og påstår, at det er regeringerne i Sverige og Danmark, og ikke enkeltstående provokatører, som står bag koranafbrændingerne. Målet er at ophidse verdens muslimer mod Vesten og forhindre, at Sverige bliver optaget i Nato.

   Er der noget at sige til, at Vesten også ønsker at tækkes de muslimske nationer?

   Nogle gange må man allierer sig med knap så sympatiske nationer for at vinde. Det hedder realisme. Churchill og Roosevelt måtte alliere med Stalin for at vinde over Hitler og Mussolini.

   1. Privatdetektiven

    Hvis Vesten, eller vel nærmere Europa skal tækkes
    de muslimske nationer

    ved at lade100-200-300 millioner eller 500 millioner
    islamister fra Afrika og Arabien slå sig ned i vores
    lande til evig forsørgelse og gratis alting, så er der
    sandelig noget at sige til det.

    Krigen i Ukraine er en sag der ikke kan sammenlignes
    med hvad de skete i 2. v-krig imellem de allierede og
    Sovjet, hvad der ret klart fremgår af oplysninger hos
    Youtube, Gravitas, Twitter, Redacted og andre netsteder.

    Niels Poulsen er en demagog der roder alle mulige
    emner sammen, for at finde noget han kan bruge
    til at modsige eller betvivle alt hvad folk som Aamund
    og Kappelgaard og lignende skriver. Det er det samme
    med HP og PS.

   2. Piotr

    NP = TROLL!

    “Hvad med et øjeblik at tænke strategisk?” hahaha TROLLen har squda humor!

    Stem blankt! Direkte Demokrati! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

   3. Altså ligesom da ottomanerne støttede centralmagterne under første verdenskrig – samt da muslimerne støttede aksemagterne og Hitler under anden verdenskrig? Hvorfor undlod du den sammenligning og hvornår skal den regning betales, Niels?

   4. Michael Andersen

    @ Niels Poulsen

    Vi kan godt lade som om det handler om en bog, reelt handler det om at man har sovet i timen.

  2. Piotr

   @ Henrik Wegmann. 31/07/2023 at 18:47

   Din kommentar er, præcis hvad et drejer sig for dagens levebrødspolitikere!
   Det drejer sig ikke om fædrelandet og danskerne, første prioritet er at bevare et sæde i et regime, hvor de kan sidde til evig tid og få en fed skattefri pension, betalt af dig & mig.

   Det samme gælder for MetteFUSK, hun har besluttet at Danmark er alt for lille til hendes magt-ambitioner.

   Stem blankt! Direkte Demokrati! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

 6. Michael Andersen

  Hvad hvis de mange indtryk fra ”Open Doors” sættes i forhold til grundloven i Danmark?

  Eksempel:

  ”Den 28. juni 2018 tiltrådte justitsministeren efter indstilling fra Rigsadvokaten, at der i medfør af grundlovens § 78 indledes en sag ved domstolene til opløsning af Loyal to Familia.

  Højesteret tiltrådte herefter, at foreningen havde et ulovligt øjemed som nævnt i grundlovens § 78, stk. 1, og derfor kunne opløses efter denne bestemmelse.

  Højesteret bemærkede, at der ikke var grundlag for at antage, at den kriminalitet, som Loyal to Familia havde stået for, var sket med det sigte at påvirke ”anderledes tænkende” som nævnt i grundlovens § 78, stk. 2.

  Loyal to Familia blev herefter opløst med henvisning til grundlovens § 78, stk. 1, ligesom det foreløbige forbud blev anerkendt som lovligt efter denne bestemmelse”.

  Domstol dk (Ulovlig forening opløst 7/9-21)

  Hvad sker der hvis man anlægger det perspektiv, at formålet med grundloven, er at sikre danskernes frihed mod overgreb?

 7. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  I ethvert land er der gode og onde mennesker,
  kloge og tåbelige mennesker. Når man læser denne
  debattråd bør man gøre sig klart, at nogle af dem
  som er med her, kun bidrager med løgnagtige,
  radikale og tåbelige skriverier. De ønsker et kommu-
  nistisk samfund og/eller et islamiseret samfund.
  NP, HP og PS er tre eksempler på “trolde”.

 8. Arne Lago von Kappelgaard

  Muslimen nyder godt af vores gæstfrihed, men takken er, at han forlanger af værtsfolket, at det er ham der bestemmer hvor bordet skal stå. Det er åbenlyst helt uholdbart. Der må statueres eksempler, til efterfølgelse. Derfor må vi gøre op med 4 – årtiers slaphed fra vores ynkværdige politikere, der kun har haft det mål for øje, at nurse og servicere vores såkaldte ”gæster”, villigt bistået og guidet igennem landet i 2015 af politiet.
  Her i landet må man ikke bare fiske, uden at man er i besiddelse af et fisketegn. Men tilsyneladende kan man uden problemer overskride dansk grænse, for at søge asyl!
  Et land der ikke magter eller ønske at værne om sin grænse, kan vel dybest set ikke være et suverænt land, da man uden befolkningens vidende, har tilsluttet sig diverse forældede konventioner, og ligger under for diverse domstole, der rask væk tilsidesætter dansk sæd og skik.
  Hvor mange etniske danskere har ikke været udsat for muslimernes dominans vold, med store skader til følge. Det bliver der ikke snakket meget om. men når en muslim bliver krænket, så er løgnepressen og TV-mediet straks på plads, som løbedrenge for usselheden og hulheden i deres argumentation.

  For god ordens skyld, og som et memento!

  Siden 2001:
  2002: 667 muslimske angreb i 23 lande, 3.149 dræbt + 6.055 sårede.
  2003: 870 muslimske angreb i 33 lande, 3.279 dræbt + 6.706 sårede.
  2004: 1.115 muslimske angreb i 37 lande, 7.109 dræbt + 14.558 sårede.
  2005: 1.863 muslimske angreb i 38 lande, 7.648 dræbt + 12.864 sårede.
  2006: 2.778 muslimske angreb i 42 lande, 15.225 dræbte + 19.484 sårede.
  2007: 3.096 muslimske angreb i 45 lande, 20.495 dræbt + 27.317 sårede.
  2008: 2.207 muslimske angreb i 42 lande, 10.717 dræbt + 17.803 sårede.
  2009: 2.131 muslimske angreb i 40 lande, 9.172 dræbte + 18.612 sårede.
  2010: 2.034 muslimske angreb i 48 lande, 9.258 dræbte + 17.462 sårede.
  2011: 1.997 muslimske angreb i 57 lande, 9.097 dræbte + 16.926 sårede.
  2012: 2.484 muslimske angreb i 58 lande, 11.557 dræbte + 20.272 sårede.
  2013: 2.833 muslimske angreb i 48 lande, 16.797 dræbte + 29.596 sårede.
  2014: 3.008 muslimske angreb i 55 lande, 32.845 dræbte + 27.530 sårede.
  2015: 2.890 muslimske angreb i 53 lande, 27.641 dræbte + 26.169 sårede.
  2016: 2.498 muslimske angreb i 59 lande, 21.413 dræbte + 26.730 sårede.
  2017: 2.045 muslimske angreb i 61 lande, 16.387 dræbte + 14.362 sårede.
  2018: 1.980 muslimske angreb i 55 lande, 11.777 dræbte + 11.483 sårede.
  2019: 1.761 muslimske angreb i 54 lande, 10.519 dræbte + 10.725 sårede.
  2020: 2.133 muslimske angreb i 52 lande, 10.126 dræbte + 7.725 sårede.
  2021: 2.255 muslimske angreb i 53 lande, 11.182 dræbte + 9.581 sårede.
  I alt: 42.645 angreb, 265.393 dræbte + 324.157 sårede).

  Kilde for årene 2002-2021:
  https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=2020

  Ved en optælling foretaget af den tyske avis Welt am Sonntag, at »angrebene i de sidste 18år (siden 2001) år ikke bare har været hyppige, men også drabelige. Opgørelsen viser, at der siden al-Qaedas angreb den 11. september 2001 mod blandt andet World Trade Center er blevet gennemført 31.221 islamistiske angreb, og at disse sammenlagt har kostet minimum 146.811 mennesker livet.

  University of Marylands Global Terroism Databas oplyser i øvrigt, at fra 1970-2015 er 344.823
  mennesker dræbt i terrorangreb.
  En rapport udgivet af Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blairs tænketank Institut for global forandring viser, at der alene i 2017 blev begået 7.841 islamiske terrorangreb i 48 forskellige lande. Det svarer til 21 om dagen.
  84.000 mennesker blev ifølge tænketanken dræbt i de mange religiøst motiverede angreb dét år. Se endvidere Europol´s årlige EU Terrorism Situation and Trend report (Te-Sat).

  Altid bliver der sagt efter et angreb, at det intet har med islam at gøre, eller at vedkommende er psykisk syg. Så må der være mange muslimer der ikke har det godt!!

  Fortsæt selv listen, jeg orker det ikke. Ovenstående er en ufuldstændig liste. Faktisk er alle begreber negative og jeg kan ikke på stående fod finde blot ét begreb, som er positivt ladet i forbindelse med muslimerne. Måske kan nogle hjælpe?
  Denne kulturs mest markante bidrag til moderne teknologi har været opdagelsen af, at det lader sig gøre at surre sig selv fast til en bombe og hive i udløseren, når der dukker nogen op, man ikke bryder sig om! Mellemøstens eneste kendte og velfungerende industri
  Det er sådanne grupperinger vi risikerer at få til landet, når magthaverne tilsyneladende ikke vil sætte ind med magtmidler, når horder af velfærdsmigranter søger til Danmark, og næsten fra dag et kan få sociale ydelser, som burde være forbeholdt vores ældre medborgere, der for manges vedkommende har knoklet et langt liv på arbejdsmarkedet.
  Frugterne der skulle høstes bliver konverteret til nedskæringer og besparelser. Jeg kan ikke rigtig forstå det, for politikerne har i årevis fortalt os, at antallet ikke betød noget, og at attentaterne og terrorren intet har med islam at gøre!

  Er der noget jeg har misforstået???

  1. Niels O

   “A questionable source exhibits one or more of the following: extreme bias, consistent promotion of propaganda/conspiracies, poor or no sourcing to credible information, a complete lack of transparency and/or is fake news. Fake News is the deliberate attempt to publish hoaxes and/or disinformation for the purpose of profit or influence (Learn More). Sources listed in the Questionable Category may be very untrustworthy and should be fact-checked on a per-article basis. Please note sources on this list are not considered fake news unless specifically written in the reasoning section for that source. See all Questionable sources.

   Overall, we rate The Religion of Peace as Questionable for having an extreme right-wing bias, promotion of conspiracy/propaganda, lack of transparency, and anti-Islam tendencies.”

   mediabiasfactcheck.com/the-religion-of-peace/

   1. Træt

    “Faktatjek” LOL

   2. Bastardo

    Niels O, velkommen ud fra institutionen. Husk at tage din medicin.

  2. Jones

   Du er for vild, Arne! Tak ❤️

 9. Skjoldungen

  Midt i al snakken om koranafbrænding forekommer det mig at være spild af tid. Sagen er jo, at det hele allerede er afgjort efter den sædvanlige skabelon. Om kort tid vil kolbøttefabrikken på Slotsholmen vedtage en gang ordsalat, affattet på ubehjælpsomt djøffisk, men hvor essensen er at opfatte som et forbud mod at forhåne religiøse symboler (læs koranen). Man må så forvente, at barbar-staterne prompte vil følge op med at forlange at al kritik af islam forbydes. Det vil så afstedkomme lidt yderligere teatertorden og palaver på Christians Hoppeborg og i de statsfinansierede medier.

  Men de kan spare sig ulejligheden. I praksis er kritik af islam allerede forbudt. Hvornår har man sidst set en mohammed-tegning? Eller omtale af de uhyrligheder, som Asger Aamund nævner i sin glimrende artikel? Man kan så hævde, at det skyldes mediernes egen selvcensur og ikke et lovpåbud.

  Er det nu rigtigt? – Da den lille quisling fra Græsted i 2018 – i kraft af Vorherres vrede og folkets dumhed – var statsminister, rejste han på eget initiativ til Marokko og underskrev “Global Compact on Immigration”. Det havde han ikke behøvet, for mange civiliserede lande (herunder USA, Australien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Israel, Litauen, Polen, Slovakiet, Schweiz m.m.) stemte enten imod eller undlod simpelthen at deltage. Denne “Compact” består at to dele: for det første ubegrænset indvandring af muslimer, hvad enten de kalder sig flygtninge eller ej. For det andet et generelt forbud mod kritik af samme indvandring – og dermed islam.

  At dette forbud allerede håndhæves kan ses når en blogger henviser til et sted, som igen henviser til et tredie sted, hvor man kan se eksempler på kulturberigelser – såsom halshugningerne af to nordiske piger i Marokko. Det medfører, at Politet kl 4. om morgenen sparker døren ind, lægger bloggeren i håndjern, konfiskerer alt IT-udstyr, telefoner m.m. og slæber delinkventen i spjældet. Alt efter den go’e, gamle Gestapo-manual. Med regeringens godkendelse. Andre mohammed-kritiske personer har oplevet noget tilsvarende…

  Men der mangler endnu et par detailler inden forbudet mod kritik af islam er fuldstændigt. Nærværende blog – og vel en snes andre – har hidtil kunne skrive nogenlunde frit, blot de ikke illustrerede sandhederne om kulturberigelsen. Det er så slut nu, når loven mod generel kritik af islam – til mediernes jubel – træder i kraft. Det spændende bliver så, hvor man vil internere misdædere som Asger Aamund, Lars Hedegaard, Steen Raaschou, og mange, mange andre, der har ytret misnøje med Fredens Religion™ – Horserød, lige som sidst? Stutthof? Dachau?

  Vi ses.

 10. Jc Holland

  Som bekendt overlod Vesten Afghanistan til muslimske Taliban at bestemme fremtiden. Efterlod også for milliarder-krigsindustri. Værsgod. Straks forbød Taliban pigerne at gå i skole og igår præcis samtidig med “krisen” i Danmark og Sverige er Taliban gået igang med at afbrænde alle landets musik-instrumenter.

  Det burde være BREAKING NEWS… men forbigås i tavshed i Pravda-løgnepressen.

 11. Karl Martell

  Hvem er det som brænder koraner? Det er folk uden magt, som Lars Kaaber så rigtigt skrev i Kontrast! Det er dem som bærer byrden med de muslimske indvandring, det er ikke dem i Nordsjælland, i Marselisborg og Risskov, det er heller ikke dem i Bredballe og Hasseris, det er de danskere der bor i Voldsmose, på Københavns Vestegn, i Gellerup og Aalborg Øst!
  Det er underklassen mod eliten. Jeg har det lidt svært ved at kalde dem for eliten, for en elite er pr. definition nogen, som gør det godt og fornuftigt, og i Danmark har vi en bestemmende klasse ikke en elite. De opfører sig i alle tilfælde ubegavet og er en voldsom destruktiv kraft!
  De har på bare en til halvanden generation forandret landet for altid, vi har fået en klan af muslimer, der ikke har nogen som helst evne og lyst til at virke i vores samfund, det er en modkultur. De bor blandt os og alligevel parallelt med os, de definerer sig ikke som os, med mindre det drejer sig om at få nogen af vores penge, de definerer sig som tilhørende ummaen og dybest set hader og foragter de os. Det tillader at kalde os vantro, her i vores eget land!
  Ikke fordi jeg syntes om bogafbrænding, men når underklassen agerer er det sjældent kønt, og det er et vilkår som Christiansborg må forholde sig til, for det stopper ikke trods forbud, protesten får bare nye former, indtil de også forbyder det.
  Pandoras æske er åbnet og det driver ikke over, der vil komme terror og nye koran skændinger. Hvem var det der åbnede Æsken? Det var politikere der i dag er døde eller distingverede oldinge, det var Poul Schlütter, Poul Nyrup, Birthe Weis, Mogens Lykketofte, Niels Helveg og en lang række flere, nogle kæmpede mere eller mindre helhjertet imod Pia Kærsgaard, Erik Ninn Hansen og Karen Jespersen og flere, men de er blevet dæmoniseret.
  Nu er vi så der, hvor vi bøjer os i støvet for Islam, fordi vi har tages så mange muslimer ind at nogen protesterer imod det, og det har de opdaget i Mellemøsten. Derfor føler den muslimske verden føler sig berettiget til at blande sig i vores lovgivning, men var det ikke os som var her først? Er det ikke vores land? Nej den ubegavede bestemmende klasse har forandret Danmark for altid.

 12. Michael Andersen

  60 medlemmer af folketinget kan sende en lov til folkeafstemning. Villigheden er en indikator for hvem der reelt går ind for demokrati og folkestyre.

  1. Piotr

   @ Michael Andersen. 01/08/2023 at 10:04

   UHA-da-da MA!
   Så skal kolbøtterne da pludselig stå til ansvar for deres gerninger!
   NÆ-næ, så er det meget bedre at ævle løs på TV, med nogle løse hensigtserklæringer om hvor deres parti står pt.
   At stemme for en folkeafstemning, er ligesom at lægge hovedet på bloggen.
   Så meget ansvar ønsker ingen på hopPeBorgen at tage, det kunne jo koste taburetten!

   Vi ledes desværre af en flok feje kujoner, der sætter sig selv først og fædrelandet i 3. række.

   Stem blankt! Direkte Demokrati! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

   Ps.: Jeg så kortvarigt LarsLORT, komiske Hummelgårds & TraktorTrolls på tossen, LarsLORT fik koran afbrændingerne kopplet samme med hans krig i Ukraine samt OIC, jeg opfattede det hele som sort snak. Det gjorde mikron-holderne også, der var i hvert fald ingen mod-spørgsmål.

 13. Jeg har til Ekstra Bladet leder i går (https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/stik-vandpiben-ind/9881652) fået slettet nedenstående kommentar, som her videregives på Aamund.dk:

  I en kommentar til lederens omtale af “Apartheid i Saudi Arabien” bemærkes, at Apartheids fader – professor i psykologi og sociologi ved Stellenbosch University Hendrik Verwoerd – på baggrund af stor indsigt skrev en doktordisputats om, at sorte og hvide mennesker havde bedst sameksistens ved at følge deres eget udviklingstrin. Derfor var næsten alle sorte afrikanere lykkelige under Apartheid i Sydafrika. Zuluernes konge var stor tilhænger af Apartheid.

  Kun nogle få tusinder San og Khoi-people udgjorde Sydafrika’s oprindelige befolkning. Omkring 95% af den sorte befolkning har slet ikke rødder i Sydafrika, men er emigrerede Bantu-stammer fra det centrale Afrika, som levede i et af verdens rigeste lande med næsten ingen kriminalitet. De sorte tilflyttere havde deres egne homelands på størrelse med europæiske lande med langt mindre population (omkring 100.000 per stamme) – og med udstrakt autonomi og rettigheder samt politi-, uddannelses- og hospitalsvæsen.

  De hvide afrikanere ønskede naturligvis kontrol med (ind)vandringen i landet – og måtte indføre paslovene. For 2/3-dele af minearbejderne bestod nemlig af gæstearbejdere, som efterfølgende blev boede i landet. Virker det bekendt i andedammen?

  Efter Apartheid overtog den tidligere Sovjet-støttede kommunist, serie-barne-kvinde-morder og leder af terrororganisationen “uMkhonto we Sizwe” Nelson Mandela magten – og igangsatte den nedadgående spiral med verdensrekorder i uduelighed, korruption, nepotisme og kleptomani – samt med et foreløbigt folkedrab 10.000vis af hvide farmere og sydafrikanere.
  https://www.sahistory.org.za/article/list-umkhonto-wesizwe-operations https://repository.gei.de/bitstream/handle/11428/161/Je2_05_upload.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Den nuværende præsident Cyril Ramaphosa var tidligere formand for brødarbejderne i Sydafrika. I dag er han multi-milliardær og en af Afrika’s rigeste personer. Den samme kleptomani fandtes hos tidligere præsidenter Mbeki og Zuma – samt i politiet.

  I dag er halvdelen af alle sorte sydafrikanske piger voldtaget inden de bliver teenagere. Den seksuelle mishandling udføres oftest af et familiemedlem, en onkel, pigens egen skolelærer eller den lokale politimand. Human Rights Watch og Interpol har udnævnt Sydafrika som ”Rape Capital of the World”. Således bliver millioner af sorte afrikanske og muslimske børn og kvinder hvert år voldtaget – helt uden Lars Løkkes politiske eller medmenneskelige interesse.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_violence_in_South_Africa https://www.theguardian.com/world/2009/jun/17/south-africa-rape-survey

  Oversat til nutidige danske forhold – var professor Verwoerd tanke, at man ikke kan tage folk med rødder fra den Anatolske højslette og Afrika ind i Danmark – og give dem en mobiltelefon i hånden lavet på nanoteknologi af robotter – uden det går galt. For udviklingsspringet er simpelthen for stort – når man iht. koranen stadig tror jorden er flad.
  https://wikiislam.net/wiki/Islamic_Views_on_the_Shape_of_the_Earth

  Mange immigranter ender derfor uundgåeligt i parallel-samfundets yderkant og som narkohandlere eller opvaskere i baglokalet på hoteller og restauranter. Derfor vil integration af muslimer og afrikanere aldrig lykkedes i Europa – og er i øvrigt aldrig lykkedes noget sted i verdenshistorien. Derfor kalder østeuropæerne masse-migrationen til Vesteuropa for et eksperiment dømt til at mislykkedes. I Italien anslås 80% af kriminaliteten at være begået af immigranter.

  Kristne, jøder og andre vantro minoriteter har netop ingen rettigheder i henhold til koranen – og har derfor selvfølgelig heller ingen i rettigheder Saudi Arabien – i modsætning til de sortes udstrakte selvbestemmelse under Apartheid.

  Den eneste sammenhæng mellem Saudi Arabien og Apartheid – synes at være de over 30 millioner kastrerede sorte slaver som muslimerne indfangede og sendte til Den Arabiske Halvø under slaveriet. Saudi Arabien afskaffede først slaveriet i år 1968.
  https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-glemte-arabiske-slavehandel

  I en tidligere leder beskrev Hans Bjerregaard perfidt Danske Patrioter som ”tosser”, men sandheden er jo, at koranafbrænderne har mere hår på pikken end Lars Løkke nogensinde kunne drømme om. Hvad Lars Løkke ellers lavede i en brandert efter banketten for underskrivelsen af Marrakech-aftalen – må i så fald – også være foregået bag danskernes ryg. Nemlig en røvpuling af Danmark for en international toppost.

  1. Alle de gamle partier er utroværdige

   Udmærket indlæg, som dog skæmmes
   af det platte, klamme og vulgære gadedrenge
   og ølstue sprog i sidste afsnit.

   Ja, Hans Bjerregaard fra EB er en rød og købt
   radikal journalist som foragter al slags civilisation.
   Han foretrækker til enhver tid løgn og barbari.

 14. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Vi er i en løgneverden, og det
  kan føre til ondskab uden grænser

  Man kan undre sig over hvordan det er lykkedes at gå fra
  blomstrende og nogenlunde kultiverede, om end ret fattige
  samfund i år 1900 til nutidige 2023 samfund hvor alt er i
  opløsning trods ret stor velstand blandt flertallet af borgerne.

  Meget af elendigheden startede med 1. verdenskrig som kom
  i gang pga. magthaveres og politikeres dårskab og dumheder.
  Bogen “Kanonerne i august 1914” fortæller om hvordan idioti,
  misforståelser og alt for omfattende alliancer førte til verdens-
  krig. Til sidst var 43 lande med i den kamp der afskaffede konge-
  og kejser-riger og ødelagde tilværelsen for over 100 millioner
  mennesker.

  2. verdenskrig kom måske kun til, fordi det nye radio-medie
  gjorde det muligt for nazisterne at udbrede deres propaganda
  til hver en krog i Tyskland. Pr. radio kunne Hitler holde foredrag
  100.000 steder ad gangen, når folk samledes på caféer og øl-
  stuer og hjemme omkring radioen, der fortalte dem at nazierne
  ville redde dem og skaffe dem arbejde, brød og fred.

  Endnu har vi ikke haft 3. v-krig, men den er måske på vej.
  Krigen i Ukraine kan brede sig og komme ud af kontrol. Og
  flere og flere lande skaffer sig atomvåben. Og i mange lande
  bruges radio og tv nu til at fordumme borgerne, som tror at
  de får sandfærdige oplysninger af apparaterne, mens de i
  virkeligheden manipuleres næsten uafbrudt.

  Eller medierne fremmer ideologi og fanatisme som let kan
  udvikle sig til vold og mord, terror og krig. Eller bare afskaf-
  felse af demokrati, stabilitet, fred og sikkerhed som i Norge,
  Sverige, Frankrig og Tyskland mv.

  Ud over at folk sidder og glor på tv-skærme, har man via
  digitalisering også fået børn og unge til at glo på skærme i
  timevis hver dag. Med mistrivsel, stress og andre negative
  virkninger til følge.

  Da feminiseringen startede for alvor efter 2. verdenskrig,
  fik også pladderhumanisterne og andre selvskadelige kliker,
  sekter og bevægelser vind i sejlene. Længe gik det nogen-
  lunde stilfærdigt for sig, men se hvad der nu sker i Vesten
  af hysteri, galskab og ekstremisme drevet frem af “humanister”,
  klima-tumper, co2-forskrækkede, metoo-furier, ligestillings-
  fanatikere, normstormere, BLM og LGBTQ+ personer samt
  diverse hjernevaskede og aktivistiske grupper. Der sørger for
  at politikere der er lige så tossede som dem selv, kommer
  til magten.

  I USA og Europa kan det snart gå fuldstændig galt på nærmest
  alle områder. Vi er på vej ind i en selvdestruktiv og kollektiv
  psykose som sagtens kan ende i total katastrofe i form af et
  umenneskelige og rædselsfulde samfund, eller i form af 3. v-krig.

  Borgerne angribes nu af deres egne politikere og journalister,
  af forskellige skøre bevægelser og af BIG TECH, BIG PHARM og
  BIG MOTHER-politikker. Og de bombarderes året rundt med
  løgnepropaganda, vås og fordummende underholdning.

  Det er ved at være svært at være optimist på danskernes
  og Vestens vegne. Slet ikke når man ser på den hastige ned-
  brydning af sundhed og velfærd m.m. og på de uhyggelige
  og dødbringende planer øgle-partierne har for vores fremtid.

  1. De grønne og woke er blodrøde

   BOMBSHELL vaccine news hos Redacted

   International excess death hos dr. Campbell

   Vejon Health om pludselig “vaccine” død mv.

   Tom Moser og andre om co2- og klima-humbug

   Diverse afsløring hos Twitter og Musk Zone

   Findes hos Youtube

 15. Michael Andersen

  Svenske Samnytt har en artikel vedr. situationen i Sverige, der virker til at påvirke borgerne mere end i Danmark.

  Johan Georg Pehrson (L) er svensk arbejds- og integrationsminister i Kristersson-regeringen. Johan Pehrson oplyser på Twitter:

  I Sverige har vi allerede påbegyndt arbejdet med en opdateret analyse af retstilstanden – herunder loven om offentlig orden – med henblik på eventuelt at kunne træffe foranstaltninger til at styrke vores nationale sikkerhed i denne vanskelige situation. Vi følger naturligvis udviklingen tæt sammen med myndighederne.
  — Johan Pehrson (@JohanPehrson) 30. juli 2023

  Herunder følger svenske borgeres reaktioner:

  Alternativt “stå op for vores frie samfund og erklære, at vi ikke vil bøje ryggen til diktaturer og deres pøbel” – har du overvejet det?
  — PeterOlsson (@PeterOlsson) 30. juli 2023

  Jeg håber virkelig, at De ikke bøjer Dem for truslerne nu. Så vil det næste krav, der er knyttet til den samme trussel, følge, indtil der ikke er nogen frihed tilbage. Man giver ikke efter for truende gerningsmænd, man står højt og sikrer, at der ikke kan være nogen fortsatte gerningsmænd.
  — Materye (@Materye1) 30. juli 2023

  Hvad gør regeringen for at sikre, at ingen meningstilkendegivelser begrænses alt efter, hvad terrorister eller andre lande måtte mene om de synspunkter, der kommer til udtryk, eller hvordan de kommer til udtryk?
  — Nils Karlsson (@FilosofenNils) 30. juli 2023

  Du giver en skid om det! Du har påtvunget os denne situation, du skal ikke fucking tvinge os til at bøje os over for trusler. I er hvirvelløse amøber, afgå. Nu.
  — Ninnis tanker (@Ninnis_tankar) 30. juli 2023

  Du mener at give indrømmelser til islamisterne på grund af trusler? Tror du, at truslerne slutter der? Gør en indsats nu og prøv at tænke på, hvad deres næste træk vil være! Du er på en farlig vej for vores folk, @JohanPehrson!
  — Micael Östlund (@micael_ostlund) 30. juli 2023

  Kritikstorm mot regeringens planer på att ge efter för muslimska hot
  samnytt.se 31/7-23

  Min kommentar: Det svigt der er størst, er manglen på oplysning og uddannelse i skoler og institutioner, i demokrati, folkestyre og ytringsfrihed. Politikerne har svigtet de nye svenskere med manglende uddannelse og oplysning. Måske det også er en lærestreg til danskerne?

  1. Privatdetektiven

   M. A::

   “De nye svenskere”? Hvad mener du med at man har svigtet dem?
   De “nye svenskere” er jo de arabere og afrikanere som absolut ikke
   vil lade sig undervise af de “vantro”. Du havde vist lidt for meget fart
   på lige dér.

 16. Karl Martell

  Det nytter ikke noget at føje islam. Er der noget land, der mere end noget andet har føjet islam og ligefrem angrebet og udskammet egen befolkning i forhold til islam, så er det Sverige!
  Sverige er nu et prioriteret mål for islamister.
  Derfor – Det er dødsens farligt at føje islam, så vejre islamisterne morgenluft!
  Lad os en gang for alle slå fast, det drejer sig ikke om hverken islamofobi eller koranafbrændinger, det drejer sig om magt!

 17. Ole Madsen

  Lars Løkkes holdning til Allah og Koranen minder meget om visse politikeres holdning til Adolf Hitler og Mein Kampf i slutningen af 30’erne. Meget få politikere har læst Koranen, ligesom meget få politikere den gang havde læst Mein Kampf og vidste, hvad vi var oppe imod. Det er frygt og underdanighed, der styrer Lars Løkkes adfærd.

 18. De grønne og de woke er blodrøde

  BOMBSHELL vaccine news hos Redacted

  International excess death hos dr. Campbell

  Vejon Health om pludselig “vaccine” død mv.

  Tom Moser og andre om co2- og klima-humbug

  Diverse afsløring hos Twitter og Musk Zone

  Findes hos Youtube

 19. Piotr

  @ Michael Andersen. 01/08/2023 at 11:58

  “Man kan tvinge krikken hen til vandtruget, men du kan ikke tvinge den til at drikke”.

  “Politikerne har svigtet de nye svenskere med manglende uddannelse og oplysning.”
  NEJ! Det har du misforstået.
  Det svenske samfund har spenderet milliarder på indvandring de sidste 30 år (bl.a. årsagen til Sveriges økonomiske tilstand pt), for at 100% implementerer dem i “samhället” på alle områder. 98% af indvandrerne vil ikke!
  Indvandrerne har ikke ønsket denne implementering, fordi det var/er da meget letter at få socialbidrag og sælge “knark”.

  Du burde prøve at Google noget om de svenske forhold der gælder for indvandre rent økonomisk, når de ankommer til Sverige, hvad der gælder for børnefamilier og hvad der gælder for svage ældre/syge indvandre. De 1000x bedre stiller end svenske-medborgere.
  Sverige er overtaget af batik-hekse, woke-socialistiske-feminister, der for er landet at betragte som “the failed state”. Det “svenske folkehemmet” er historie.

  Direkte Demokrati! Stem Blankt! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

  1. Michael Andersen

   Piotr, tak

   Alle skal kunne begå sig indenfor rammerne af demokrati, folkestyre, ytringsfrihed og grundloven. Dertil har vi vores institutioner som opfylder mål sat af vores politikere, der er valgt af vælgerne.

   Men politikerne har svigtet.

   Derfor er kvælertaget på ytringsfriheden Ekstrabladets mest kommenterede leder, fordi befolkningen er utilfredse med endnu en dårlig løsning.

   Moderne pædagogik vikrer men der skal stilles krav. Både batikhekse, pladderhumanister, liberale og rødradikale har undervurderet middelalderlig indoktrinering.

   1. Michael Andersen

    Tillad mig at gengive hvad Hr. Henrik Dahl skriver:

    ”Den politiske elite tror, at spørgsmålet om indvandring ikke længere kræver nogen opmærksomhed. Det er en kæmpe fejl.

    For det første er de mange problemer, som i 2018 udløste den såkaldte ”ghettopakke”, ikke løst. Uanset hvad der kommer af skønmalerier fra diverse tænketanke, er ”skole” og ”indvandring” stadig begreber, der er svære at forene.
    Indvandrere tildeles i massivt omfang ”opmuntrende” årskarakterer, som de ikke kan leve op til ved en anonym eksamen.

    Det skjules i et vist omfang af, at kravene i folkeskolen og gymnasiet efterhånden er så lave, at det automatisk udløser en beståetkarakter at indskrive sig.
    Men indvandringen fører – og det bliver år for år bedre dokumenteret – også til en repressiv atmosfære på mange uddannelsesinstitutioner og til sabotage af undervisning, der bevæger sig ind på emner, der udfordrer mellemøstlige narrativer.

    Synes lærerne ikke, at det er uheldigt? Jo, et mindretal. Men i takt med at indvandrerne bliver bedre og bedre uddannede, bliver de og deres sympatisører på venstrefløjen også mere leveringsdygtige i det, der mangler et godt, dansk ord. Men på fransk hedder ”islamo-gauchistiske” narrativer. Nylige lærebøger, som betvivler, at Omar el-Hussein var styret af loyalitet mod Islamisk Stat, eller at det er farligt at tegne Muhammed, understreger min pointe.

    Islamo-gauchisme har efter min opfattelse potentialet til virkelig at forandre vores uddannelsessystem. Fordi der både kommer flere veluddannede islamister og findes masser af venstreorienterede sympatisører blandt undervisningskræfterne”.

    ”Det store flertal i befolkningerne i den vestlige verden er dødtrætte af wokeness (og islamo-gauchisme). Det er derfor, venstrefløjene taber det ene valg efter det andet rundtomkring i Europa. Og derfor kommer der et kæmpe backlash imod Demokraterne i USA”.

    Nationens tilstand: Elitær regering går sin skæve gang
    Henrik Dahl på Kontrast dk. 16/6-23

   2. Piotr

    @Michael Andersen. 01/08/2023 at 23:46

    Alle skal kunne begå sig indenfor rammerne af demokrati, folkestyre, ytringsfrihed og grundloven.”
    Ja, sådan ønsker vi, at det skal være i fædrelandet, fordi det virket for tolerante mennesker, som dig og mig.
    MEN, det gør det ikke for en muslim, for hen er det Koranen(deres ideologi), Allans ord der gælder, og om vi ikke bøjer os for det, er det af med knoppen!

    “Men politikerne har svigtet.” Ja, men kun i den forstand at der ikke bliver stillet krav. Der er/bliver ikke forlangt noget for noget.
    OG, det er fordi batikhekse, pladderhumanister, woke-liberale, feminister og rødradigale syntes det er såååå synd for muslimerne, de har det jo ikke let og kan ikke sproget.

    “Moderne pædagogik virker men der skal stilles krav.” Moderne pædagogik virker ikke i folkeskolen, derfor er den ved at falde fra hinanden, med resultatet at børnene bliver dummere&dummere (som HenrikDahl skriver).
    Modsatsen er Privatskolerne, jeg ved ikke hvilken pædagogik de anvender, men de stiller krav og det virker.

    I mit tidligere skriv, fik jeg ikke med, at med at stille krav er katastrofen i den danske indvandrings-politik. At der ikke er blevet stiller krav, skyldtes pladder-humanisterne, som desværre er majoriteten af kolbøtterne på hoPPeBorgen.

    OG, idag kan vi høste som vi har sået, første blad af vores ytringsfrihed bliver hermed forbudt.
    Det tillades at muslimerne bestemmer over vores Grundlov! Tak LarsLORT!

    Direkte Demokrati! Stem Blankt! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

 20. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

  ET FOLKEMORD I SLOWMOTION

  Det er hvad der foregår i Sverige. Og i Danmark minder situationen
  mere og mere om den i vores østlige nabo. Det ser heller ikke kønt
  ud i Frankrig, Belgien, England, Tyskland, Italien, Grækenland, USA,
  Canada og Norge. Det er som om demokratierne er nødlidende
  eller brudt sammen i store dele af Vesten.

  Noget som nok hænger sammen med at mange politiske partier
  og medier er gået fallit og bankerot hvad moral og etik angår. Med
  det resultat at mængden af hykleri, løgn og vildledning er gået
  helt over gevind, og er blevet til en ondskabens flodbølge der
  drukner tusindvis af mennesker. Næsten ingen partier synes
  at føle ansvar overfor befolkningerne. Den snakkende klasse
  er blevet så selvoptaget, at den kun går op i egne egoistiske
  interesser. Folket kan bare gå ad helvede til.

  Mange medier i dag er løgnefabrikker. Køber man en avis i dag,
  bliver man stadig underholdt, men det er først og fremmest pro-
  paganda og manipulation man køber. Og ser man tv eller hører
  radio manipuleres man også. DR er særlig slem i den retning.
  Der lyves og lyves, forties og hjernevaskes i timevis hvert døgn.

  Klima-propagandaen består af enorme mængder af overdrivelser,
  hysteri, dommedagstrusler, videnskabs-humbug, statistiske fup-
  numre, lodrette løgne, plidder-pladder og oppustede skræk-scenarier.

  Og det hele bygger på det co2 nonsens der ser fuldstændig bort
  fra solens indflydelse og gamle, solide og gennemprøvede fakta
  omkring co2 og fotosyntesen.

  DR lyver også igen og igen om mange andre emner. DR siger også
  ind i mellem noget som er sandt og rigtigt, men hvis DR var en
  person, ville personen være en uærlig og upålidelig lystløgner
  hvis gode hensigter ingen ville turde stole på.

  De kristne værdier latterliggøres næsten konstant, selvom det
  er dem der skabte velstand, velfærd, frihed og civilisation. Men
  nu mener nihilister og røde betonhoveder at marxismen er en
  meget bedre religion, især hvis den slås sammen med afskaffelse
  af demokratiet, nationen, familierne og hjemmets fred osv.

  Og så skal den røde religion naturligvis også kombineres med
  feminisme, kvindesager, woke-isme, trans-kønnethed, pride
  parader, regnbueflag, WEF politik, WHO fjernstyring, folke-
  “tilpasning” og folkeudskiftning, afskaffelse af landbrug og
  infrastruktur m.m. samt fremme af afrikanisering, islamisme
  og multi-kulti.

  Står det til medierne, skal fremtidens ideal-samfund være en
  pærevælling af alt muligt, hældt ned i en stor sort gryde med
  en stor dejkrog der ælter og maser alt til grød og plukfisk.

 21. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  PÅ KANTEN AF AFGRUNDEN

  Det er et sjofelt terror-regime vi er på vej ind.

  Dvs. på vej og på vej, for tusinder af danskere får allerede
  en sjofel behandling af systemet, og man kan se fraskilte
  mænd og faderløse børn som terroriseres af feministiske
  og rabiate sagsbehandlere i familie- og skilsmisse-bureaukratiet.
  Den kommunistiske familiepolitik har også medført en verdens-
  rekord i skilsmisser og i aflivning af “ubekvemme” børn. (over
  en million danske børn er blevet slået ihjel inden de nåede
  at se dagens lys) ( og nu vil feministerne have dødsraten sat op )

  Man har også set kronisk syge og arbejdsløse som er blevet
  tyranniseret af jobcentre, en tyrannisering hvor kræftsyge er
  blevet forfulgt helt ind på hospitalerne, og hvor syge er blevet
  endnu mere syge og nedslidte af årelange “arbejdsprøvninger”.
  Andre arbejdsløse har fået bøder på 35.000 kr. for bittesmå
  bagateller. Hvorefter de måtte sulte eller ryge på gaden. Det
  ligner psykisk terror.

  Kræftsyge og hjertesyge er blevet behandlet så sjofelt af
  politikerne at de er døde af det. Ganske vist er der “kun” tale
  om en indirekte sjofling, ved at politikerne med stor kynisme
  har ladet sundhedsvæsnet synke så dybt ned i kvalitet og
  personalemangel mv., at ventelisterne er blevet kilometer-
  lange. ( ventetider på op til flere år og andre forringelser ).
  Havde politikerne taget deres ansvar alvorligt, var de mange
  unødige lidelser og dødsfald blevet undgået.

  I flere år har ministre INTET foretaget sig for at løse
  problemerne, udover at oprette nogle syltekrukker og afgive
  en række tomme løfter.

  Der er også håndteringen af “pandemien” som har været
  præget af arrogance, kynisme, selvovervurdering og uvillighed
  til at søge efter oplysning hos virologer og læger. Det har kostet
  200 milliarder kr. som kunne have været brugt på sundheds-
  væsnet og den sociale velfærd. Nu er det i stedet blevet til at
  folk skal arbejde flere år længere, til at fridage slettes, til at der
  mangler penge til alt muligt.

  Og så er der “vaccine”-skaderne som nettet beretter om. Og der
  er rekorden i fallitter og konkurser. Og mange sparekrav til kom-
  munerne. Og børn og unge som blev holdt væk fra skoler og
  sport. Og mødre som fik bøder for at sidde på en bænk i fri luft udendørs.

  Der er også den sjofle behandling af mange psykisk syge og deres
  pårørende. Der foregår virkelig utrolig og hårrejsende ting. Der
  påfører patienterne frygtelige og helt unødvendige lidelser, eller
  som stresser og frustrerer de pårørende helt vildt. Derom senere.

  Der er importen af hundredtusinder af kulturfremmede. Med
  hverdags-terror til følge. En haglstorm over hele landet bestående
  af gadeoverfald, hjemmerøverier, bilbrande, vanvidskørsel, kniv-
  stik, skyderier, svindel, nedbrænding af butikker og huse osv.
  Det er en hverdags-terror som politikerne har sørget for. Plus at
  de oveni diskriminerer danskerne så groft, at de nu er 3.-5. klasses
  borgere i deres eget land.

  Der er også regel-tyranniet og den mere og mere grundige plyndring
  af skatteborgerne, og den stadig mere nærgående kontrol og ind-
  skrænkning af den personlige frihed.

  Og politikerne lader til at være godt tilfredse med at DR har udviklet
  sig til en løgnefabrik, ihvertfald spares der ikke på millionerne og
  milliarderne til DR.

  Oveni alt dette kommer så i nær fremtid EU, WEF og WHO
  politik som kan blive dødsstødet til velfærdsstaten og demo-
  kratiet. Bagefter vil Danmark være en komplet terror-stat af
  værste slags, tæt på hvad der foregår i Colombia, Venezuela,
  Libanon, Kina, Mexico, Somalia og Nordkorea.

  Man kan tyrannisere eller terrorisere en befolkning på mange
  måder. Bøger som “1984”, “Kammerat Napoleon” og “Fagre
  nye verden” fortæller om det. Og der er andre bøger der
  skildrer rædslerne i Tyskland og Sovjet. Youtube oplyser om
  den kommende statsterror og massedød hvis WEF og WHO ikke stoppes.

  Chrborgs politik skader langt mere end den gavner.

  1. Prints Valiant fra Thule

   LOGIK FOR VIDEREKOMNE

   Herunder er der så endnu et pludrende indlæg
   fra legebarnet Niels Poulsen der med sin sære logik formår
   at vende alt på hovedet, fordi det er varmere på landet end
   om sommeren, og fordi fortidsøglerne er løsningen på
   fremtidens problemer, samt ikke mindst fordi til højre er
   der hvor tommelfingeren er en lænestol malet af Salvador
   Dali og Picasso.

   NP mener at bøger er til for at blive læst, men selv har han
   aldrig læst en bog efter hans nonsens kommentarer at dømme.
   Al hans “viden” stammer fra Anders and blade og tv-serier.

   At nazisten Göring gik med pistol, mener NP beviser at danske
   patrioter er nogle vandaler der har et brændende ønske om at
   udslette de storslåede kulturværdier som røde betonhoveder
   har bygget op, fordi de er så hjertevarme, næstekærlige og
   civiliserede, at de vil redde hele verden ved at udrydde danskerne.

   Danskere der ønsker at bevare deres land og kultur, betragter NP
   som den yderste højrefløj, en flok ekstremister der er ordblinde,
   analfabeter og pyromaner.

   Folk der ikke ønsker at lade sig fordrive og myrde, er selvfølgelig,
   iflg. NP, nogle smålige fascister og kværulanter, nu hvor marxisterne
   har udviklet meget humane metoder til at slippe af med uønskede
   medborgere, landsmænd og medsøstre, såsom lækre “vacciner”
   og gratis aktiv dødshjælp. Folk der mener noget andet end NP om
   folkemord, er selvfølgelig idioter uden eksistensret.

   Gætter på at NP snart bliver ringet op af Lars og Mette der vil
   tilbyde ham en ministerpost.

 22. Niels Poulsen

  Kultur har altid hensat den yderste højrefløj i en tilstand af frustration. Et af den yderste højrefløjs store forbilleder, Hermann Göring, tillægges de bevingede ord: “Når jeg hører ordet kultur, spænder jeg hanen på min pistol.” Man ser for sit indre blik den overvægtige narkoman skyde vildt omkring sig i kirker, på museer og i teatre. Det skal retfærdigvis siges, at Göring ikke er ophavsmanden til ordene, men citatet er retvisende for den yderste højrefløjs ønske om at destruere kulturskatte, som de ikke bryder sig om eller ikke forstår.

  Hvad er en bog? Hvad bruger man den til? Det hensætter den yderste højrefløj i stor rådvildhed. En bog indeholder ord, og ord er farlige. Skal bogen så ikke brændes?

  Den netop tilbagevendte formand for Venstre, Jakob Ellemann, kommer den yderste højrefløj til hjælp. Han udtaler:

  “Bøger er til for at læse og ikke for at brænde.”

  https://www.berlingske.dk/politik/ellemann-om-koranafbraendinger-man-pisser-paa-andre-mennesker

  Men det gode råd fra den skrøbelige humanist hjælper lige fedt, for den yderste højrefløj er ordblinde, analfabeter og pyromaner, som det tydeligt fremgår af kommentarsporet til Aamunds blog.

  1. Michael Andersen

   Jeg vil opfordre til et valg nu, så danskerne, der ejer dette land, kan tage stilling til, om de vil forny disse politikeres mandat eller ej.

   Regeringens signaler minder om besættelsens samarbejdspolitik, bortset fra at vores land var besat og fleksibilitet derfor var nødvendig, for at skåne befolkningen mod ondskabens fyrste og hans mørkemænd.

   @ Hr. NP

   Man bør kvalificere sig under fakta, ellers er det eventyr og ønsketænkning.
   De der sov i timen fulgte ikke med i debatten om “HEKSEJAGTEN PÅ DEN KLASSISKE DEMOKRAT”. Nazisme er venstrefløj.

   1. Politik-kvinder og feminiserede mænd bliver Danmarks undergang

    “Bortset fra at vores land var besat”.

    Det er det da igen og stadigvæk besat. Så hvorfor bruger du datid?

    Og denne gang kan den nemt komme til at vare mere end fem år,
    og mere end 50 år. Eller mere end 200 år eller 500 år.

    1. Peter Krogsten

     Det tog over 750 år at slippe for muslimsk herredømme i det meste af Spanien.

     1. Niels Pouslen

      Med til regnestykket hører korstogene og den europæiske kolonisering af Mellemøsten og Afrika.

     2. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

      Niels P. holder med godhedsindustrien
      og islamisterne.

      750 år. Ja, det lykkedes ikke muslimerne at
      udrydde Spanierne, fordi der var mange af
      dem og fordi Spanien er et stort land.

      Islamisterne og deres forræderiske medløbere
      blandt politikere og journalister vil få langt
      lettere ved at gøre kål på danskerne.

  2. Piotr

   NP = TROLL!

   TROLLen er et sygt sygt kryb, der nu er nået dertil, hvor man kun er i stand til at udspy sur galde og løgne af værste slags!
   TROLLen står kun for had, ondskab og død over anderledes tænkende frie mennesker, præcis som koranen.
   Koranen er absolut brandbar, da den er en trussel mod hele den vestlige verdens demokrati, frihed & kultur.
   Jeg fandt en fin gammel udgave, som jeg opbevare på det lille hus, der ryger en side hver gang jeg har besørget.

   Direkte Demokrati! Stem Blankt! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

 23. Bastardo

  Sikke et held, at politikerne og mediemenneskene fik foræret en ny variation af “…..den største katastrofe siden anden verdenskrig…..”.
  – Nu da befolkningen er holdt op med at hoppe med på atomkatastrofe, atomkraftkatastrofe, skovdød, diversitetsdød, mikroplastdød, skarvudryddelse, stormvarsler, oversvømmelseskatastrofer, influenzadød, flåtinfektioner, hvepseinvasion, højreekstremisme, muhamedanerhad, minksmitte, FET-landsforræderi, krig i Europa …..
  Politikere og mediefolk lever af katastrofer og folks tro på, at det kun er regeringen, folketinget, EU, WEF, FN, der beskytter folk mod pludselig død.

  1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   Bastardo

   Du har ret i at nogle har gennemskuet skræk-propagandaen
   som den bedrageriske løgnekampagne den er. Men jeg er
   bange for at de 80-90% af danskerne stadig lader deres
   tænkning styre af disse løgne.

   Flåtinfektioner, atombomber og krigen i Ukraine kan vi vel
   roligt tro på. Hvorimod det med co2, berigelse, “pandemien”,
   “glasloftet”, dansk kvindeundertrykkelse, metoo, LGBTQ+,
   BLM, højreekstremisme, Trump, minksmitte, Greta Tunfisk,
   klimaet brænder og kloden futter af lige om lidt osv., er det
   rene vås og bræk.

 24. Prins Valiant fra Thule

  LOGIK FOR VIDEREKOMNE

  Herunder er der så endnu et pludrende indlæg
  fra legebarnet Niels Poulsen der med sin sære logik formår
  at vende alt på hovedet, fordi det er varmere på landet end
  om sommeren, og fordi fortidsøglerne er løsningen på
  fremtidens problemer, samt ikke mindst fordi til højre er
  der hvor tommelfingeren er en lænestol malet af Salvador
  Dali og Picasso.

  NP mener at bøger er til for at blive læst, men selv har han
  aldrig læst en bog efter hans nonsens kommentarer at dømme.
  Al hans “viden” stammer fra Anders and blade og tv-serier.

  At nazisten Göring gik med pistol, mener NP beviser at danske
  patrioter er nogle vandaler der har et brændende ønske om at
  udslette de storslåede kulturværdier som røde betonhoveder
  har bygget op, fordi de er så hjertevarme, næstekærlige og
  civiliserede, at de vil redde hele verden ved at udrydde danskerne.

  Danskere der ønsker at bevare deres land og kultur, betragter NP
  som den yderste højrefløj, en flok ekstremister der er ordblinde,
  analfabeter og pyromaner.

  Folk der ikke ønsker at lade sig fordrive og myrde, er selvfølgelig,
  iflg. NP, nogle smålige fascister og kværulanter, nu hvor marxisterne
  har udviklet meget humane metoder til at slippe af med uønskede
  medborgere, landsmænd og medsøstre, såsom lækre “vacciner”
  og gratis aktiv dødshjælp. Folk der mener noget andet end NP om
  folkemord, er selvfølgelig idioter uden eksistensret.

  Gætter på at NP snart bliver ringet op af Lars og Mette der vil
  tilbyde ham en ministerpost.

 25. Prins Valiant fra Thule

  PS til Aamund: Venligst drop den første udgave
  der blev skjult af filtret pga. ekstra bogstav. Der
  er jo ingen grund til at teksten sættes på 2 gange. Tak.

 26. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Politikerne praler altid af deres velfærdsstat
  deres store humanisme og sociale forståelse.
  Men se så engang på hvordan staten og systemet
  i tidens løb har behandlet de svageste, som f.eks.
  forældreløse børn, tvangsfjernede børn og børn
  som var ramt af sygdom, hjemløshed, selvmordstanker
  og andet. Ser man på de grusomheder og svinestreger
  som politikere og medier har deltaget i, overfor danske
  og grønlandske børn, overfor drenge på drengehjem
  og piger på Livø og Sprogø, overfor svage og sårbare
  småbørn, overfor patienter på visse hospitaler, så
  vil man hurtigt opdage en lang kæde af skandaler
  og forbrydelser mod børn og unge der var underkastet
  systemets magt.

  Mange politikere og journalister synes at være
  hjerteløse hyklere og barbarer mere end de er
  ordentlige mennesker. De praler og påstår at
  være tilhængere af hensynsfuld behandling af
  de svageste, men svigter dem år efter år.

 27. Ivan Dybdal

  Sig navnet. Koranen er det eneste, det drejer sig om. Alle andre bøger kan man rsikofrit brænde også som demo. Så lad være med at tale udenom. Lav en lov, der forbyder demoer, hvor der afbrændes koraner. Hvis det bliver ligesom forbuddet mod at skyde nytårsfyrværkeri af fra 15. janur til 15. december er det vel til at leve med. Hvis vi må afstå fra af brænde koraner af i demonstrationer, er det en meget minimal indskrænkning af ytringsfriheden. Den kan jeg personligt godt leve med! 🙂
  Vi må indse at masseindvandringen af muslimer har konsekvenser. Demografi er skæbne, som bekendt. Det vidste alle, der stemte for det ved alle folketingsvalg.

  I sin tid var det vist kun Mogens Glistrup, der advarede mod konsekvenserne. Han blev hetzet af medierne og flertallet og dømt. ->”Mogens Glistrup dømt for racisme. Det er strafbart i Danmark at kalde muslimer for “verdensforbrydere”, der vil udsætte danskere for “kastrering og drab” og kun vil “indsmigre sig, indtil de er stærke nok til at dræbe os”. Det fastslog Højesteret i går.” Klip fra Berlingske onsdag d. 23. august 2000.

  1. De tre musketerer

   Dybdal

   Ja, i sig selv er det en mindre ting. Men hver
   gang man giver efter, kommer der nye krav. At give
   efter opfattes som svaghed, og islamisterne vil føle
   sig opmuntret til at fremture med mange nye krav, som
   de vil fremsætte eet ad gangen. Så hvad bliver det næste?

   Men det er klart at Chrborg ikke gider og ikke ønsker at
   forsvare og bevare Danmark. Så kun folkelige protester
   kan forhindre at folkehjemmet udslettes med salami-taktik.
   Men danskerne foretrækker sikkert at sove videre, og vil
   derfor nok få samme skæbne som jøderne, armenerne,
   aztekerne, burundierne og svenskerne.

   1. Piotr

    @ Ivan Dybdal. 02/08/2023 at 11:46

    Jeg holder med De 3 Musketerer. Hvad bliver det næste? Hvem skal bestemme i DK?
    Covid-pandemien var et experiment udi. hvor langt Regimet kan får befolkningen til at makke ret.

    Vi bevæger os helt klart mod et hårdt totalitært styre, med færre rettigheder og indskrænkninger af vores frihed.

    EU barsler med DSA direktivet den 25, AUG. EU vil ikke accepterer “social uro”, når EU bedømmer at det forekommer, bliver det sanktioner & straf.
    Hvad er “social uro” ? Hvem skal bedømme dette? Ylva eller Ursula?

    Direkte Demokrati! Stem Blankt! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

 28. Niels Poulsen

  Det vil blive en stor skuffelse for den yderste højre, hvis det lykkes for dem at få udskrevet en folkeafstemning om koranafbrændinger.

  I en opinionsundersøgelse fra februar 2023 stillede Voxmeter følgende spørgsmål:

  “Man bør, med henvisning til Danmarks sikkerhed, gøre det ulovligt for den højreorienterede dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan at brænde Koranen foran den tyrkiske ambassade.”

  56 procent af de adspurgte svarede, at de er enige i udsagnet. 25,4 er uenige.

  https://www.bt.dk/samfund/hver-anden-vil-forbyde-paludans-koranafbraendinger-foran-ambassade

  Det er et overvældende flertal for at forbyde koranafbrændinger. Danskerne er dødtrætte af provokatørerne på den yderste højrefløj. De vil have vil have fred.

  1. Sandhed er bedre end løgn

   Ligesom alle andre røde pladderhumanister og
   feminiserede mænd er NP tilhænger af en hurtig
   afrikanisering og islamisering af Danmark. Det vil
   ikke give danskerne fred, men fattigdom, terror
   og krig. men det forstår den “intellektuelle”
   dagdrømmer NP ikke.

   Iøvrigt er meningsmålinger tit meget misvisende.
   Og ofte stilles der ledende spørgsmål. Og man kan
   heller ikke stole på NPs påstande, de er som regel
   opdigt og fri fantasi.

  2. Michael Andersen

   Niels Poulsen
   07/01/2023 at 20:17

   Det var den slags appeasement-politik, der gjorde Churchill rasende på Chamberlain, da han hen over hovedet på Tjekkoslovakiet forærede Sudeterlandet til Hitler.

   Niels Poulsen
   12/10/2022 at 16:48

   Den svage vestlige leder, Neville Chamberlain, godkendte med Münchenaftalen annekteringen. Alle kender det berømte klip, hvor Chamberlain efter at have talt med “Herr Hitler” står og vifter med et stykke papir og taler om fred i vores tid. Churchill rasede.

   Niels Poulsen
   02/08/2023 at 11:58

   Danskerne er dødtrætte af provokatørerne på den yderste højrefløj. De vil have vil have fred.

   Hvem er en nyttig idiot for propaganda?

  3. Niels Poulsen

   Det er fremragende citater, Michael Andersen har gravet frem. Og så har den citerede kommentator det samme navn som jeg. Det gør mig stolt.

   Hensigten var vist at vise, at Hitlers invasion af Tjekkoslovakiet og Putins invasion af Ukraine er næsten identiske. Den yderste højrefløj, som holder med Putin, ønsker, at det frie Vesten skal føje Putin i hans territoriale ekspansion, ligesom Chamberlain føjede Hitler i sin tid. Heldigvis vil Biden som Churchill i sin tid det anderledes og har samlet det frie Vesten under sin ledelse og støtter Ukraine i dets friheds- og selvstændighedskamp, naturligvis minus det frie Vestens interne fjender, den yderste højrefløj.

   Det har intet at gøre med, at nogle få provokatørers bogafbrændinger bringes til ophør ved lovgivning. Som jeg skrev tidligere, vil det normalisere tingenes tilstand, som de har været i mange hundrede år i dette kongerige.

   1. Ole Jensen

    Niels Poulsen er en stor nar der kun er
    ude på at forvirre og spilde folks tid. Heldigvis
    behøver man ikke at læse alt det sludder han
    disker op med. Om lidt kalder han sig nok HP
    eller PS.

    1. Niels Poulsen

     Sådan er folk så forskellige. Michael Andersen har det helt anderledes. Han samler på min guldkorn. Herligt gensyn med min kloge analyse af Putins ulovlige krig fra oktober 2022.

     1. Michael Andersen

      To mænd blev henrettet i Iran for at have brændt koranen.

      Hr. NP lader sig skræmme af OIC, af diktatorer og af klimahystader.

 29. Ivan Dybdal

  Korrektion. Det er kun lovligt at fyre fyrværkeri af i perioden 27. december til og med 1. januar ! *
  Gentager: Lad os lade være med at tale udenom. Lav en lov, der forbyder demoer, hvor der brændes koraner. Hvis det bliver ligesom forbuddet mod at skyde nytårsfyrværkeri af fra 1. januar til 27. december, er det vel til at leve med.
  Hvis vi afstår fra af brænde koraner af i demonstrationer, er det en meget minimal indskrænkning af ytringsfriheden. Den kan jeg personligt godt leve med. Vi må indse at masseindvandringen af muslimer har konsekvenser. Demografi er skæbne, som bekendt.

  *”Hvornår må jeg affyre mit fyrværkeri? Det er kun lovligt at fyre fyrværkeri af i perioden 27. december til og med 1. januar”
  klip fra Legal Desk 29. december 2022

  1. Michael Andersen

   Ivan, tak

   I mellemøstkulturen er det man giver væk gratis intet værd og man skal i mange tilfælde betale for at det der bortgives bliver taget imod.

   Såfremt udenrigsministeren både giver indrømmelser og bistand, tror de i mellemøsten at danskerne har mistet forstanden. Man vil derfor i mellemøsten sende en ophøjet tak, prise sig lykkelige for heldet og kræve mere.

   Vi kan håbe på at der føres dygtige forhandlinger, hvor udenrigsministeren stiller hårde betingelser for modydelser. Det er trods alt danskernes ytringsfrihed, altså friheden til at ytre sig som man vil, hvorledes man vil og hvor man vil, der handles om. Det bør absolut ikke være gratis.

   Hvad bør udenrigsministeren kræve af modydelser?

   1. Ivan Dybdal

    Jeg forstår ikke, hvad de mener i ‘mellemøsten’. Er der nogen, der gør det?
    Hvis loven specifikt nævner koranen, som årsagen til indskrænkningen af vores ytringsfrihed – og forbuddet kun gælder afbrænding af koraner – er det latterlige ved det åbenlyst.
    Så bliver det tilladt at grine højt af det ! 🙂

   2. Gud bevare Danmark

    … når danskerne nu ikke vil

    Helt udenom Lars, Mette og ufolketinget
    vil EU kræve at danskernes ytringsfrihed kvæles
    og ophører den 25. august. Altså om 3 uger
    holder vores “demokrati” op med at eksistere,
    og det bliver helt ligegyldigt hvad vi danskere
    mener eller ønsker.

    Men sådan har det jo været længe, og det er derfor
    vi har kurs mod undergang og udskiftning/folkedrab.

    Med fjernstyring, WEF og WHO politik samt smadring
    af samfundet, vil danskerne blive sendt ud i kulden
    og mørket. Det er bare sådan det er, når et folk snork-
    sover i årevis. Finder man sig i alt, kommer man til at
    finde sig i alt, inklusive sin egen udryddelse.

    Typer som Lars, Mette, Jacob, DF-Tullesen, Pia, Rosa
    Lund og Lidegaard fik deres vilje.

    Farvel Danmark, det var hyggeligt engang, men nu er
    det snart forbi med hyggen og det hele.

 30. Hvor er vi på vej hen?

  HEJ AAMUND

  skriften her er meget tynd,
  din artikel hos Hodja er tydeligere og
  lettere at læse. Kan der gøres noget ved det?

  1. Hej,
   Teksten på min computer er klar og tydelig; det må være et problem på din computer. Mine artikler kan frit kopieres og deles på andre medier uden at jeg blander mig eller ved, hvor de havner.

 31. Niels Poulsen

  Højere oppe i tråden er der en molbo, som ønsker at indvie os andre i, at han bruger koranen til at tørre sig bagi, når han er på toilettet.

  Da jeg læste den ulækre kommentar, kom jeg i tanke om, at Jesus omtales med respekt i koranen, som søn af jomfru Maria og en profet udsendt af Gud.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Islam

  Antallet af gange, Jesus nævnes i koranen varierer efter, hvordan man opgør det, men nogen får det til hele 187 gange.

  Når de få provokatører sætter ild til koranen, brænder de således også den kære hr. Jesus, som ellers allerede er blevet pisket og korsfæstet så eftertrykkeligt af uvidende mennesker.

  Det er svært at forstå det religiøse had – og så alligevel ikke, for Europas historie er martret af religiøs forfølgelse, religionskrige og folkemord på religiøse mindretal.

  Det har vore dages danske ytringsfrihedsfundamentalister tilsyneladende glemt, desperat som de kæmper for, at Danmark skal være et af de sidste lande i verden, hvor det er tilladt at brænde religiøse menneskers hellige skrifter.

  Tak for ordet.

  1. Michael Andersen

   Man har ret til at sige, hvad man mener, dele information og kræve en bedre verden. Man har også ret til at være enig eller uenig med magthaverne og til at udtrykke sine meninger i fredelige protester.
   Man har ret til at træffe det valg ikke at udtrykke sin krænkethed. Man har også ret til at holde sine krænkelser for sig selv. For hvad vedkommer egentlig ens krænkethed andre.

   Hvad med at protestere over de mange der bruger tiden på at være krænkede. De mange kunne jo i stedet plante træer eller samle affald.

   1. Niels Poulsen

    “Man har ret til at sige, hvad man mener”

    Det er en udbredt misforståelse, men det har man faktisk ikke. Man må ikke komme med injurierende og racistiske udtalelser. Man må ikke fornærme majestæten. Man må ikke forhåne fremmede nationer og deres flag.

    Straffeloven, paragraf 110 e:

    “Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentlig forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag.”

    Det er tilsyneladende den paragraf, regeringen vil lave en tilføjelse til, noget i stil med, at det også er strafbart at forhåne for fremmede nationer og deres trossamfunds religiøse skrifter ved afbrænding eller lignende. Med den Lex Paludan er vi vist dækket ind.

    Det vil stadigvæk være tilladt at skrive, at man hader islam 100 gange, hvis der skulle være en avis, som gider at offentliggøre det.

    1. Michael Andersen

     Det er der at Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i artikel 19, vedr. ytringsfrihed, bliver til en gummipararagraf, når:

     Udøvelsen af rettigheder medfører særlige pligter og ansvar, underlagt visse begrænsninger, men disse må kun være sådanne, som er fastsat ved lov og er nødvendige:

     a) med hensyn til andres rettigheder eller omdømme;
     b) Til beskyttelse af den nationale sikkerhed eller den offentlige orden, den offentlige sundhed eller sædelighed.

     Konklusionen er at en gruppe der laver ballade kan ende med at få retten på sin side.

     Mon det var meningen?

  2. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   NP

   Lige den klamme kommentar kunne vi godt have
   undværet, men det er da værre og endnu mere ulækkert
   at du er til hænger af både kommunisme og islamisme,
   de to mest barbariske og blodtørstige ideologier der
   findes i verden. Alt i alt er Piotr nok et bedre og mere
   ærligt menneske end dig, som lader til at være en hykler.

   Nye nedlukninger og restriktioner, endnu en “pandemi”
   og endnu en omgang “vaccinering” er på vej, advares der
   om hos Youtube, Hodja og Snaphanen. Den korte avis
   og Document har noget om “berigelsen”.

 32. Der var engang et yndigt land

  Hvis man følger lmed forskellige steder,
  kan man observere at mængden af bander, overfald
  og hjemmerøverier stiger. Nu er det ikke bare i Køben-
  havn, Odense, Århus og Ålborg man risikerer at få
  besøg af brutale røvere, nej det sker også langt ude
  på landet, i landsbyer og enligt beliggende huse.
  Og det er ikke småting hvad der foregår af vold og
  mord.

  En bilist-galning kørte overfor rødt med høj fart og
  drønede lige ind i siden på en anden bil, der kørte
  frem for grønt. Den ramte bilist var tæt på at blive
  dræbt. Den vilde og hensynsløse vanvidskører viste
  sig at være påvirket af både sprit og stoffer, plus at
  han var frakendt sit kørekort. Alligevel blev han
  løsladt med det samme.

  Viser det ikke at retssystemet også er brudt sammen?
  (i stil med forsvaret, postvæsnet og dele af sundhedsvæsnet m.m.)
  i

  1. Michael Andersen

   Jeg kastede et blik på EU-statistikken over landenes indbrud, tyveri og overfald for 2020-21, og der fremgår det, at Sverige og Danmark er i toppen med flest og mest, og Ungarn er i bunden med mindst kriminalitet.

   Vi har brug for en regering der tager vare på sin befolkning og ambitionen burde være at gøre det bedre end Ungarn.

   God dag

 33. Henrik Krog Nielsen

  Jeg har delt den på facebook
  Henrik Krog Nielsen

  1. Sundhedspolitikken truer folkesundheden og dit helbred

   H K N: God idé, for problemet med netblogs er at de
   bliver læst af alt for få.

  2. Sundhedspolitikken truer folkesundheden og dit helbred

   Måske et kiks med teksten?

 34. Der var engang et yndigt land

  FREMTIDEN KAN BLIVE NOGET MED BREVDUER,
  FLASKEPOST OG SELVBETJENING…. ELLER INGEN POST!!

  Man tror næsten at det er løgn: nu forringes
  postvæsnet endnu mere: nu behøver posten ikke
  at blive bragt ud til alle adresser. Bor man på
  landet, i provinsen eller lidt afsides, kan man
  blive nødt til at betjene sig af brevduer, små
  balloner, droner, traktorer, busser eller private
  cykler, motorcykler eller biler. Måske er der
  private firmaer der vil bringe posten ud mod
  en forhøjet takst, eller man må selv hente posten.

  Postvæsnet i dag er så forringet, at postvæsnet
  i 1600-tallet var hurtigere og bedre. Men i vore
  dage er besparelser vigtigere end danskerne.
  De er kronen på 400 års socialdemokratiske
  og “borgerlige” fremskridt.

  Den ædle brevskrivnings-kunst er nu også ved
  at gå i forfald. For digitaliseringen skal jo gøre
  alting billigere, nemmere og bedre. BZZZZZZZZ.

  Hvor er vi heldige at vi har så mange kloge og
  dygtige politikere til at styre det her land.

 35. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

  DR-kvinderne er gået amok:

  I morgenradioen påstod de at vejr-rekorder i Danmark
  og i hele verden er så slemme og forfærdelige, at man skal
  50, 100 og 150 år tilbage i tiden, for at finde værre rekorder
  end dem som er sket i år. Man påstod bl.a. at juli måned
  her i Danmark 2023 var den mest regnfulde i over 150 år.

  Tænker man over disse påstande, viser de jo at går man
  tilbage til den tid hvor der ingen nævneværdige co2 problemer
  var, blev der alligevel sat vejr-rekorder i massevis. Bøger om
  det danske vejr siden 1800 eller 1891 opregner en lang række
  rekorder med både varme, solskin, regn, kulde, skybrud, storm
  og isvintre.

  Og solen og klimaet er altså ikke menneskabt, selvom den grønne
  ungdomsbevægelses aktivister og røde Gretha Tunfisk tror det, og
  co2 er en lillebitte del af luften, som er uden betydning for klimaet.
  Derimod er den afgørende for planterne. Uden co2 ingen træer,
  buske, blomster, græs eller kornmarker. Og idéen om at fjerne co2
  fra luften over Danmark vil koste mange milliarder af kroner. Og
  det kan slet ikke lade sig gøre, eftersom vinde udskifter luften i
  et omfang hvor co2-sugerne og -slugerne slet ikke kan følge med.
  Som påvist af ægte eksperter. Og hvad lille Danmark end fører sig
  frem med af co2-fanatisme, er det uden betydning for klodens klima.
  Danmark udgør kun en totusinde del af jordoverfladen.

  Det er solen der bestemmer. Læs selv bøger om klimadannelsen
  og se hvad Hodja afslører om de røde klima-aktivister.

  Klima handler ikke om klima, men om magt, penge og særinteresser.

  DR serverer løgn, nonsens og hysterisk klima-snak døgnet rundt
  og året rundt. Og man lyver også om “vacciner”, indvandringen,
  kriminaliteten og meget andet.

  1. Karl Martel

   Det er noget uden for emnet, men enig uden sandhed eller fordrejede sandheder går et samfund under.
   På det sidste har de tendentiøse journalister beskæftiget sig med temperaturerne og fundet at vi aldrig har haft det så varmt som nu. En eller anden må have visket dem i ørene at det langt fra er rigtigt, for temperaturerne er faldt stødt de sidste 55 millioner år, hvad der langsomt fik os til at gå over i den pleistocæne istidsperiode, med skiftende istider og mellemistider. Nu har den geniale videnskab defineret at vi lever i en ny tid – Holocæn. Nu kan man imidlertid ikke definerer sig ud af at vi bare lever i endnu en mellemistid og at vi formodentlig vil se nye gletscherfremstød og istider. Men de famøse journalister bedyrer så at vi ikke har haft det varmere de sidste 100.000 år, jamen hvis vi ser bort fra de sidste ca. 11700 år så har vi haft istid, og ja der har været meget meget koldere! Men sidste mellemistid – Eem mellemistiden var altså varmere end denne – Holocæn og chokerende nok varede den i ca. 11000 år.

 36. Nogle kvinder er som engle, andre er som kællinger fra helvede

  Woke feminister dominerer DR
  og andre medier, og de bruger deres magt til
  at støtte den fanatiske og hysteriske metoo-bevægelse og
  dens systematisk nedrakning og mistænkeliggørelse af
  mænd. Man støtter også LGBTQ+, BLM, Kvinfo, Normstor-
  merne og rødfascisterne, ved at give masser af sendetid
  og spalteplads til disse ekstremister.

  Ting som er rene bagateller, ting som ingen tog sig af før
  i tiden, pustes nu op til kæmpekrænkelser og dybt alvorlige
  samfundsproblemer. Metoo fører sig frem med komplet
  latterlige sager, som f.eks. at Lizette Riisgaard har danset
  lidt for tæt, og har ladet en hånd ligget lidt for længe på
  en skulder. Eller man lader en Sofie rette dramatiserede
  anklager mod alle mænd, baseret på en tyve år gammel
  julefrokost hvor alle var halvfulde, og hvor hun mener at
  kunne huske at en mand har sagt noget til hende som nok
  var krænkende. Om hun husker forkert, om hun har mis-
  forstået det sagte, om hun lyver eller overdriver for at
  gøre sig interessant, eller for at få et honorar af DR, er
  der ingen der véd.

  Metoo-tosserne forlanger endda nu at det er den “krænkede”
  part der skal definere og afgøre om “krænkeren” er skyldig
  eller ej. Det er jo rendyrket idioti, for så kan vildt hysteriske
  typer der lader sig krænke af latterlige småting eller ingenting,
  jo anklage, mistænkeliggøre og dømme hvemsomhelst.
  Og 100% uskyldige kan blive ofre for jalousi, misundelse,
  lystløgneri, psykopati, sygelige forestillinger, misforståelser
  og almindelig dumhed/stupiditet hos den anklagende part.

  De venstresnoede Metoo-typer udsender et væld af anklager
  mod andres moral. Hvad med deres egen moral? Nogle gange
  synes de at bruge anklagerne som et politisk våben til at få
  mænd smidt ud af vellønnede jobs som kvindesagskvinderne
  og de rabiate feminister gerne vil overtage. De snakker selv
  om at metoo skal bruges til at fremme “ligestillingen”.

  Som er et projekt fyldt med svindel, bedrag, kommunisme
  og misundelse, samt hykleri, løgn, humbug, ondskab og
  had til mænd.

  Mændene finder sig i alt for meget fra de frådende metoo
  aktivisters side.

  1. De tre musketerer

   Metoo er en kommunistisk og aggressiv bevægelse rettet mod
   mændene. Den består af en meget lille gruppe rabiate og fanatiske
   rødstrømper og kvindesagsforkæmpere der ønsker at fjerne så mange
   mænd som muligt fra erhvervslivet som muligt, ved brug af kvoter,
   krænkelser, beskyldninger og negativ særbehandling af mænd. (kaldet
   positiv særbehandling af kvinder)

   De ønsker omvendt bevisbyrde i alle sager hvor nogen siger at de
   føler sig krænket. Så skal den anklagede bevise sin uskyld. I debatten
   i dag på P1 kunne man høre hysteriske feminister som Anna Thygesen
   og Louise Kjeldsen (eller Kjølsen?) skrige, hyle og råbe som besatte, om
   at mænd var alt muligt dårligt, og hvis kvinder beskyldte dem for noget,
   så var det selvfølgelig rigtigt og retfærdigt at de blev fyret, afskediget,
   udskammet og straffet. Også Caroline Magdalene Meyer fra alternativet
   erklærede sig som 100% tilhænger af metoo. Og mænd blev omtalt
   på særdeles platte og nedværdigende måde af Anna og Louise.

   Sandheden er at metoo-striglerne er en sekt, en mikroskopisk samling
   ekstreme venstresocialister som ville være næsten uden magt, hvis de
   ikke blev båret frem af medsammensvorne i medierne.

   Deres mål er at angribe fagforeningerne og erhvervslivet. De vil have
   en ny, woke og rød ledelseskultur i virksomhederne. Det har de selv
   sagt ved forskellige lejligheder. De vil bestemme og styre, de vil have
   en junglelov overfor mænd, så de gøres retsløse i enhver situation
   hvor en kvinde beskylder en mand for et eller andet. Med deres egne
   ord, mænd er dumme, primitive og nogle svin. De vil have medie- og
   folkedomstole. Anna og Louise gik helt i selvsving, sjældent har man
   hørt noget så afsporet, primitivt, skingert og selvretfærdigt.

 37. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

  Titanic-Danmark er en synkende skude… 🙁

  Lægger man alle de oplysninger
  sammen, som Aamunds blog, Hodjas blog, Youtube,
  Twitter, Snaphanen, Gravitas og Den korte avis osv.
  har fremskaffet, er det krystalklart at vi er på vej ind
  i en dødsensfarlig epoke eller tidsalder.

  Har platuglernes højborg andet til os end fortsat
  nedtur og deroute? Har de andet til os end skandaler
  og katastrofer? Kan vi forvente andet end politisk arrogance
  og endeløse mængder af uduelighed, elendighed, statsterror
  og unødvendige forringelser, lidelser og dødsfald?

  Efter de planer der er kommet frem, om indførelse af “1984”
  metoder og nordkoreanske systemer, om fortsat indvandring,
  om afskaffelse af landbrug og kontanter, (med salg af huse,
  boligblokke, firmaer, koncerner, kyststrækninger, landområder
  og massemedier til ukendte og udenlandske kapitalfonde), om
  at hente WHO og WEF politik ind i sundhedsvæsnet, osv., osv.,

  begynder det at se ud som om Chrborgs skuespillere og masse-
  mediernes købte medløbere er fast besluttede på at nedlægge
  og afskaffe Danmark og danskerne hurtigst muligt.

  Se Kappelgaards og andres indlæg den 1. august.

  1. Rettelse

   (planer) OM salg af huse, boliger, firmaer osv.

 38. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

  Dumhed, korruption, herskesyge eller sindssyge?

  Lars Quisling vil løse indvandringsproblemerne ved
  bruge milliarder på at nedrive titusindvis af sunde,
  gode og udmærkede boliger og bykvarterer.

  At det vil skabe endnu mere boligmangel blandt
  danskerne, ser han bort fra.

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Der har været en stor OVERDØDELIGHED i England,
   fortæller diverse net-medier. I England svarende til 2500 ekstra døde pr. uge.
   I Danmark skal der være sket 10.000 unødvendige dødsfald, eller flere.
   Se hvad mange læger og andre sagkyndige mener. Dr. Vernon Coleman,
   dr. P. Mccullough, dr. Campbell, dr. Malone osv. mener om Pfizers og
   Modernas “vacciner”. Og se hvad Twitter og Musk Zone fortæller om
   Klaus Schwab, Fauci, Soros og Bill Gates, WEF og WHO og den største
   medicinske skandale i verdenshistorien, målt på antallet af invaliderende
   bivirkninger og dødsfald. Hvor kvinder, børn, unge mænd og sportsfolk
   er særlig hårdt ramt.

   Der advares om at EU eller WHO måske vil kræve vaccine-tvang allerede i år.

   1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

    Hvis det sker at regeringen kræver eller
    tillader tvangs-vaccinering via WHO og WEF, vil det være en krænkelse
    af menneskerettighederne, grundloven og international lov mv.

    Kort sagt vil det være en forbrydelse, i sig selv en kriminel handling uden
    formildende omstændigheder. Når dertil lægges at “vaccinerne” indehol-
    der stoffer der gør mere skade end gavn, vil det være en sag for krigs-
    forbryder domstolen i Haag, den domstol der har dømt nogle af de værste
    forbrydere verden har set, de nazistiske massemordere.

    Se beviser for vaccine-død på nettet. Snesevis af videoer hvor læger,
    forskere, virologer, statistikere, bedemænd, livsforsikringsselskaber,
    pårørende og mange andre fremlægger afslørende oplysninger om
    Pfizer og Moderna. Der er også rystende oplysninger om mange af
    de kendisser og “store navne” der har arbejdet på verdensscenen
    eller bag kulisserne, for med barbariske og kriminelle metoder at
    bringe Vesten til fald.

    Og husk at røde Mettes tilbud om dødshjælp er en glidebane som
    etisk råd og mange læger og andre har advaret imod.

    (Husk “pigen der ikke ville dø”)

    1. Hvor er vi på vej hen?

     STORKRIG OG ATOMKRIG KAN SNART STARTE
     I MELLEMØSTEN

     Det har længe været klart at USA er ramt
     af den største nedtur nogensinde. Hr. B har været
     en katastrofe. Det har alle vågne borgere forlængst
     forstået, men i journalisternes fantasi-verden går det
     utrolig godt i USA, bortset fra at Trump ødelægger det hele.

     Nu vil hr. B måske starte sin krig nr. 2, ved at lade
     Iran gøre atomraketter klar til angreb på Israel. Se
     Hodjas blog. (hvor der også er kritik af Lars Quisling)

     1. Sundhedspolitikken truer folkesundheden og dit helbred

      Der har tidligere været en sag der minder
      om Lizette Riisgaards. Illustreret Tidende 1. januar
      1998 havde historien, hvor sagen startede med en
      konspiration mod balletmesteren af en danser der
      følte sig forbigået og to andre. Der var talrige anklager,
      men balletmesteren Lander blev pure frikendt, men
      forlod Det kgl. Teater og blev verdensberømt som som
      chef for balletchef ved operaen i Paris.

 39. Michael Andersen

  1. Norges tidligere og måske kommende statsminister:
  Document Norge oplyser: ”Ifølge Høyre-leder Erna Solberg er det feil å innføre et forbud mot å brenne koranen.
  – Jeg mener det er forkastelig og polariserende å brenne Koranen bare for å provosere. Det er masse jeg er imot, som jeg ikke vil forby, sier Solberg til NTB.
  Hun fortsetter:
  – Samtidig har jeg full respekt for at folk vil ytre seg mot religion og kan bruke litt ekstreme virkemidler i den sammenhengen. Det må alle tåle når man lever i et demokrati, sier Solberg”.

  2. Danmarks statsminister:
  EB oplyser: ”Det er ikke en ytring at brænde bøger, og derfor er det heller ikke en indskrænkning af ytringsfriheden, hvis det bliver ulovligt at brænde religiøse skrifter, siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Weekendavisen”.

  3. Den ansvarshavende chefredaktør Berlingske:
  ”Eftergivenheden, appeasement-politikken over for islamismen, er korankrisens kerne. Det er det, som gør den så alvorlig. Det er det, som gør, at man kan sammenligne den med andre historiske tilfælde, hvor man har givet efter over for tyranners krav i den tro, at det kunne tilfredsstille deres længsel efter mere magt. Det kan det aldrig”.

  Min kommentar: Med tanke på at 72 medlemmer af folketinget udenom regeringen har udtrykt deres kritik af et forbud mod afbrænding, må man håbe at det fører til en folkeafstemning, befolkningen har krav på at tage stilling, ytringsfriheden er befolkningens, ikke regeringens.

 40. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

  Påvisning af enorm OVERDØDELIGHED

  WHO indrømmelser…… Dr. Cambell, dr. McCullough, dr. Malone
  og Vejon Health afslører at der en noget alvorligt galt med “vaccinerne.

  Der er også noget galt med sundhedsstyrelsen. Og hvorfor
  er Serum-institutet og vaccine-fabrikken solgt til S-arabien?

  MILLIONER ER DRÆBT AF “VACCINERNE”….!!!

  Se sidste nye på youtube, snaphanen og Elon Musk Zone

  1. Henrik Pedersen

   Hr. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Du forurener debatten med dit nonsens. Det samme vås gentages i indlæg efter indlæg. En enkelt gang eller to burde være nok.

   Men du har ret. De farlige stråler fra vaccinerne ramte dig den nat, du havde glemt at sove med din sølvpapirsforede nathue.

   Siden da er det gået slemt ned ad bakke, som det ses af dine mange forvrøvlede indlæg – helt uden sammenhæng med den aktuelle debat – som du forurener Aamunds blog med.

   Jeg ønsker dig god bedring på anstalten.

   1. Ole Jensen

    HENRIK PEDERSEN “argumenterer” som den uvidende
    fakta-resistente bodega-type han er. Hvis man refererer
    til hvad læger, forskere og nobélpris modtagere i fysik,
    kemi, biologi, medicin har fremlagt af beviser, affejer
    han det med primitiv snak om “forurening, nonsens,
    vås, vrøvl, sølvpapirs-hat, stråler fra vacciner og man
    må være på en anstalt”.

    Det skriver han uden at vide noget om hvad disse
    kapaciteter, eksperter, genier og berømtheder har oplyst
    om emnet. HP har erklæret at det aldrig kunne falde ham
    ind at bruge andre kilder end DR, TV og papiraviser. Han
    vil ikke bruge tid på at sætte sig ind hvad fremragende
    videnskabsmænd og kulturpersonligheder fortæller om
    vigtige emner. Han vil hellere bruge sin tid på at skrive
    håndlige og nedladende kommentarer til dem der mener
    at man bør orientere sig så bredt og dybt som muligt. Ved
    bl.a. at lytte til hvad kloge folk som Aamund, Rossmann,
    Elon Musk, dr. Malone, Einstein, og diverse nobélpris-
    modtagere lægger frem af kendsgerninger.

    Henrik Pedersen er i sine egne øjne klogere og mere
    vidende end disse mænd der er blevet berømte i kraft
    af flid, dygtighed og enestående evner.

    Det er det samme med NP og PS. De er klogere end alle
    andre, tror de selv. Men sandheden er at de blot er nogle
    sølle “nyttige idioter” for røde, brune og sorte tankesæt
    der blev nedskrevet for mange, mange år tilbage, og
    som siden ikke er kommet ud af stedet.

    På den lokale bar og ølstue betragtes HP sikkert som
    meget begavet og rig på kundskaber. Det er vel derfra
    han har sin selvsikkerhed og tro på egne evner.

    HP tror på at “Uvidenhed er styrke”. Det samme mener NP.

 41. Ole Madsen

  En folkeafstemning vedrørende ulovliggørelse af afbrænding af koranen vil desværre blive et ja til ulovliggørelsen. Flertallet af danskere går ind for appeasement-politikken ligesom i slutningen af 30’erne.

  1. Niels Poulsen

   “En folkeafstemning vedrørende ulovliggørelse af afbrænding af koranen vil desværre blive et ja til ulovliggørelsen.”

   Ja, for danskerne er ikke i krig med muslimerne og islam. De fleste danskere har venner eller arbejdskollegaer, som er muslimer, og er tilhængere af pluralisme og religiøs tolerance.

   Sammenligningen med Chamberlains eftergivenhedspolitik over for Hitler er ikke fair. Et stort flertal af danskerne støtter regeringens politik med hensyn til Ukraine, dvs. militær og økonomisk støtte til ukrainerne i deres kamp for selvstændighed. Der er således ingen fejhed hos danskerne. De vælger blot deres kampe med omhu.

   Den ytringsfrihedsfundamentalisme, som har raset i Danmark siden muhammedkrisen for snart tyve år siden, synger på sidste vers. Danmark melder sig ind i civilisationen igen.

   1. Henrik Pedersen

    Hr. Niels Poulsen

    Bekymrer det dig slet ikke, at mange herboende tilflyttere fra mellemøsten i følge flere undersøgelser mener, at Islam med dets mange leveregler og dogmer er hævet over vort demokrati? Parallelsamfund etc.?

    I øvrigt er bogafbrænding ikke min kop te. Det har været praktiseret af af anti-demokrater og anti-oplysningsfundamentalister (eks. kirken) i århundreder.

    En afbrænding er en strangulering af det frie ord.

    1. Niels Poulsen

     “Bekymrer det dig slet ikke …”

     Jo.

     Men jeg har en mistanke om, at de muslimske indvandrere er blevet presset til de fundamentalistiske synspunkter, af den fjendtlige modtagelse de har fået i Danmark.

     Det er ikke noget ukendt psykologisk fænomen, at man regredierer, hvis man føler sig truet, dvs. at man søger tilbage til en tidligere tryg tilstand.

     Tænk, hvis jeg selv kom til et land, hvor de brænder bibelen af og fremstiller mig som et problem hver dag i medierne. Så ville jeg også blive meget, meget dansk og kristen (kristen fundamentalisme findes faktisk også).

     Men heldigvis ser jeg tegn på, at danskerne og de danske muslimer er ved at forsone sig. Pandemien og måske også krigen i Europa har bragt os sammen. Der er ikke noget som en ydre fjende, som kan forene folk.

     Bemærk, der er næsten ingen muslimer, der lader sig provokere af koranafbrændingerne. De ryster på hovedet af provokatørerne ligesom den gennemsnitlige danskere. Det er nyt.

   2. Henrik Pedersen

    Hr. Niels Poulsen

    PS.: Jeg går ikke ind for et forbud mod afbrænding. Bogbrænderne har også ret til at ytre sig.

    Samtidig afslører vandalisterne sig selv overfor det forhåbentlige store flertal af snusfornuftige medmennesker.

    1. Niels Poulsen

     Det er ok. Så er du på linje med de fleste medier (deres ledere) og oppositionen på Christiansborg.

     Jeg forstår ikke synspunktet. Jeg forbinder det med nazisterens bogafbrændinger. Jeg kan ikke undgå at blive bevæget, når jeg ser denne video fra holocaust-museet i USA:

     https://www.youtube.com/watch?v=yHzM1gXaiVo

    2. Niels Poulsen

     Nogen vil måske indvende, at det i Nazityskland var regimet, som stod bag bogafbrændingerne, mens i Danmark er nogle magtesløse og sølle mennesker, som ikke er repræsentative for Danmark.

     Men det er netop der, humlen ligger begravet. For politiet står opstillet og beskytter provokatørerne i færd med at sætte ild til koranen. Dermed ser det ud, som om det er den danske stat, som står bag koranafbrændingerne eller i det mindste bifalder dem.

     Det er naturligvis ikke tilfældet, men det er forståeligt, at den almindelige borger i den muslimske verden opfatter det således. Det er i danskernes egen interesse, at politiet ikke mere skal fremstå som en blåstempling af provokatørernes bogafbrændinger.

     1. Ole Jensen

      HENRIK PEDERSEN “argumenterer” som den uvidende
      fakta-resistente bodega-type han er. Hvis man refererer
      til hvad læger, forskere og nobélpris modtagere i fysik,
      kemi, biologi, medicin har fremlagt af beviser, affejer
      han det med primitiv snak om “forurening, nonsens,
      vås, vrøvl, sølvpapirs-hat, stråler fra vacciner og man
      må være på en anstalt”.

      Det skriver han uden at vide noget om hvad disse
      kapaciteter, eksperter, genier og berømtheder har oplyst
      om emnet. HP har erklæret at det aldrig kunne falde ham
      ind at bruge andre kilder end DR, TV og papiraviser. Han
      vil ikke bruge tid på at sætte sig ind hvad fremragende
      videnskabsmænd og kulturpersonligheder fortæller om
      vigtige emner. Han vil hellere bruge sin tid på at skrive
      håndlige og nedladende kommentarer til dem der mener
      at man bør orientere sig så bredt og dybt som muligt. Ved
      bl.a. at lytte til hvad kloge folk som Aamund, Rossmann,
      Elon Musk, dr. Malone, Einstein, og diverse nobélpris-
      modtagere lægger frem af kendsgerninger.

      Henrik Pedersen er i sine egne øjne klogere og mere
      vidende end disse mænd der er blevet berømte i kraft
      af flid, dygtighed og enestående evner.

      Det er det samme med NP og PS. De er klogere end alle
      andre, tror de selv. Men sandheden er at de blot er nogle
      sølle “nyttige idioter” for røde, brune og sorte tankesæt
      der blev nedskrevet for mange, mange år tilbage, og
      som siden ikke er kommet ud af stedet.

      På den lokale bar og ølstue betragtes HP sikkert som
      meget begavet og rig på kundskaber. Det er vel derfra
      han har sin selvsikkerhed og tro på egne evner.

      HP tror på at “Uvidenhed er styrke”. Det samme mener NP.

     2. Henrik Pedersen

      NP: “Dermed ser det ud, som om det er den danske stat, som står bag koranafbrændingerne eller i det mindste bifalder dem.”

      Vi bør da ikke lovgive efter, hvordan tilfældige borgere i mellemøsten misfortolker dansk politis ageren.

      Selv om jeg er imod bogafbrænding, fravalgte jeg det kræmmersynspunkt, som du og især LLR hylder.

      PS. Beklager, at der har sneget sig en useriøs støjsender ind mellem dit skriv og mit svar.

   3. Piotr

    NP = TROLL
    Så er der mere løgn&latrin fra TROLLen 09:14

    Direkte Demokrati! Stem Blankt! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

 42. Michael Andersen

  Ole Madsen, tak

  Resultatet af en afstemning afhænger af hvordan der spørges og i hvilken grad befolkningen oplyses om konsekvenserne af deres valg, som vi blandt andet så med afstemningen om forsvarsforbeholdet.

  Befolkningen er formentlig ved at have fået øjnene op for betydningen af religion og især fremmede religioner. Ifølge flere dagblade oplyser afbrænderne, at koranen brændes for at vise voldspotentialet hos de fremmede og at især en fremmed religion er inkompatibel med demokrati.

  I Danmark er der tradition for at kritisere religion og især den kristne, hvilket har ført til at formentlig 25 % af danskerne er udenfor folkekirken. Det virker således ulogisk hvis man i stedet omfavner en fremmed religion, der tilmed er i modsætning til mange af de værdier som danskerne tillægger stor betydning.

  SDU ungdom er eksempelvis ude og kritisere statsministerens ide om censur og mindst en Biskop udtaler sig i Kristeligt dagblad imod en indskrænkning af ytringsfriheden.

  Mit bud er at befolkningen er ved at have fået nok af 40 års løfter der ikke bliver indfriet.

  1. Michael Andersen

   Undskyld, det er DSU og ikke SDU, jf. Børsens artikel fra 1/8.
   Debat | DSU-formand: Regeringen lader gudhjælpemig ømme følelser trumfe frihedsrettigheder

 43. Piotr

  TROLLen HP, PS & NP.
  Meget morsomt at TROLLen, under de 3 synonymer: HP, PS & NP, nu diskuterer med sig selv om hvorvidt danskernes ytringsfrihed(frihedsrettigheder) skal begrænses p.gr.a. nogle islamiske diktaturstater, der føler sig krænkede!
  I øvrigt et af den muslimske verdens hofnumre. Krænkelser og Offergørelse.

  Direkte Demokrati! Stem Blankt! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

 44. Niels Poulsen

  Molboen skriver: “Ved bl.a. at lytte til hvad kloge folk som Aamund, Rossmann, Elon Musk, dr. Malone, Einstein, og diverse nobélpris-modtagere lægger frem af kendsgerninger.”

  Det er meget interessant, hvad Einstein mener om Covid19-vaccinerne og Ruslands invasion af Ukraine. Hans hjerne opbevares i sprit et eller andet sted, så hvis den yderste højrefløj ifører sig sølvpapirshatten, skulle det være muligt at få svar fra det hinsidige.

  Einstein var i øvrigt socialist som alle intellektuelle i 1930’erne som en naturlig modreaktion mod fascismens fremkomst. Hans værker blev brændt af nazisterne, hvilket man kan læse her:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_book_burnings

  Lars Løkke er også kommet med i de brændte bøgers klub. Den ene af de to tosser fra “Danske Patrioter” brændte sammen med koranen også Løkkes bog af uden for hans bolig, som Løkke tørt nævnte det over for journalisten fra TV2. Pyromaner uden for samfundets rækkevidde, beskyttet af politiet. Forstå det, hvem der kan.

  1. Ole Jensen

   Det går over Niels Poulsens lille forstand at et geni som Einstein kan
   have opdaget og formuleret ting og sandheder som vil have gyldighed
   i al evighed eller meget, meget længe. NP forstår heller ikke hvad demokrati
   ytringsfrihed og kultur er for noget. For NP er idioti og barbari ligeså godt
   og fint som visdom og civilisation. Han går ind for marxisme og islamisering.
   Danskernes videre skæbne er ham totalt ligegyldig.

   At forklare NP g HP noget, er som at undervise papegøjer i matematik,
   kemi, lægekunst eller astronomi. De vil aldrig komme til at fatte noget
   af det, men skræppe op det kan de.

   Læg mærke til at hver gang nogen piller deres fantasi-snak og postulater
   fra hinanden, svarer de ikke på argumenterne. Det evner de ikke, fordi
   der ingen sandhed og ingen fakta er i deres budskaber. Derfor må de
   nøjes med skældsord, beskyldninger og Rasmus-modsat snak.

  2. Niels Poulsen

   Jeg må bøje mig for molboens overbevisende argumentation. Einsteins artikel om den fotoelektriske effekt handler om, at Covid-19 vaccinerne er skyld i massedød, befolkningsudskiftningen af danskere med muslimer og Klaus Schwab og hans insekt-agenda. Einsteins artikel om brownske bevægelser handler om, at afbrænding af bøger er udtryk for ytringsfrihed. Amen.

  3. Niels Poulsen

   Cirka halvtreds år før vor tidsregning blev der sat ild til biblioteket i Alexandria. Det er blevet beskrevet som et hukommelsestab for civilisationen.

   Vor tids ytringsfrihedsfundamentalister kommer os til hjælp: Tilintetgørelsen af skrifterne var i virkeligheden udtryk for ytringsfrihed. De antikke forfattere havde godt af at få lidt kritik at deres stenalderagtige verdensbillede.

   Ild, ild, ild !

   Sæt ild til hele jorden ! Pyromani er ytringsfrihed !

  4. Niels Poulsen

   Jeg glemte at skrive, at Einsteins artikel om den specielle relativitetsteori handler om kritik af EU, WEF og WHO. Einstein angriber kommunisten Joe Biden, hans narkomansøn Hunter og den dybe stat, som ved hjælp af rumvæsner fuskede sig til valgsejren i 2020.

   Einstein fordømmer også minkskandalen i Danmark. Han skriver, at Lars Quisling er en fadølsbums. Det var den formulering, som i 1921 indbragte Einstein nobelprisen.

   1. Wiens redning skete 1683

    Det er en crazy-komedie de tre
    siamesiske tvillinger opfører. Deres indsats går
    kun ud på at skrive kommentarer der er så absurde,
    crazy, forvirrende og fakta-benægtende som muligt.
    Uafbrudt lefler de for ekstreme bevægelser og partier.
    De lægger ikke skjul på at Danmark for deres skyld
    gerne må forsvinde og blive udskiftet med afrikansk
    og arabisk besættelse, mulla-styre og kalifat-kultur
    fra år 600, eller med et diktatur som det i Iran
    eller Sovjet-unionen.

    De er tre fuldstændig crazy, skamløse og anti-danske
    radikale fanatikere. De vil med glæde se Danmark gå rabundus.

 45. Piotr

  TROLL ALERT!!!
  NP = TROLL! Ditto PS & HP. Samme TROLL bag de 3 synonymer.

  En debat-sabotør, uden format til forholde sig til virkeligheden, end ikke hjerne på størrelse med en grønt, men som Ole Jensen påpeger, er TROLLen her kun for at skræppe op, og det er kan TROLLen heller ikke klare.

  I en forsamling “face to face” ville den slags opførsel ikke blive tolereret og udsmidning på røv & albuer vil blive eksekveret helt som fortjent.

  Direkte Demokrati! Stem Blankt! SIAD! Forbyd Slammet! Støt Paludan! P.

 46. Niels Poulsen

  Man kan læse om den ene af de to provokatører, som brænder koraner af, her:

  https://redox.dk/nyheder/hoejreradikal-partileder-doemt-for-vidnetrusler/

  Han har en dom på tre måneders fængsel. Alligevel er det danske politi forpligtet til at slå en ring om ham, når han afbrænder koranen og skader Danmarks internationale omdømme.

  Det er denne kriminelle person, som ytringsrettighedsfundamentalisterne helt uforståeligt tager i forsvar.

  Det er heldigvis snart slut.

  Med lov skal land bygges.

 47. Michael Andersen

  Husker regeringen hvad Danmark står for?

  Afghanistan: Efter terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 gav regeringen Poul Nyrup Rasmussen med deltagelse af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre sin overordnede støtte til USA og bekæmpelse af den internationale terrorisme gennem FN, NATO og EU.

  Irak-krigen og dens værdimæssige drejning kom til at have en afsmittende effekt på den bredere danske udenrigs- og sikkerhedspolitik. I de kommende år opstod der hos den danske regering et nyt fokus på udbredelsen af liberal-demokratiske ”vestlige værdier”.

  I Libyen var bekymringen for en massakre på civilbefolkningen samt FN’s opbakning, afgørende for Enhedslistens beslutning om at støtte op om et indgreb.

  Hvis regeringen giver efter for diktaturstater, har indsatserne været spildt?

 48. Wiens redning skete 1683

  Det er en crazy-komedie de tre
  siamesiske tvillinger opfører. Deres indsats går
  kun ud på at skrive kommentarer der er så absurde,
  crazy, forvirrende og fakta-benægtende som muligt.
  Uafbrudt lefler de for ekstreme bevægelser og partier.
  De lægger ikke skjul på at Danmark for deres skyld
  gerne må forsvinde og blive udskiftet med afrikansk
  og arabisk besættelse, mulla-styre og kalifat-kultur
  fra år 600, eller med et diktatur som det i Iran
  eller Sovjet-unionen.

  De er tre fuldstændig crazy, skamløse og anti-danske
  radikale fanatikere. De vil med glæde se Danmark gå rabundus.

 49. Arne Lago von Kappelgaard

  ”PROJEKTET” – Master – planen for Det Muslimske Broderskab´s magtovertagelse:
  (dateret 01. december 1982)

  Broderskabets motto: ”Allah er vort mål, Profeten er vor leder, Koranen er vor lov, Jihad er vor vej, at dø på vej mod Allah, er vort højeste håb.”

  1. Etablering af netværk og koodinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;

  2. At undgå åbne alliancer med kendte terroistorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;

  3. Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;

  4. Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;

  5. Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;

  6. Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;

  7. At foretage overvågning, indhente data og etablere faciliteter til dataoplagring;

  8. Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod ”internationale sammensværgelser imod dem; ”

  9. At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;

  10. Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;

  11. Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;

  12. Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske formål, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant;

  13. Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk valgte instititioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGOer, private organisationer og faglige organisationer;

  14. Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;

  15. At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af processer for konfligtløsning;

  16. At undgå alliancer med vestlige ”progressive” organisationer, der deler ligende formål;

  17. Etablering af selvstændige ”sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;

  18. Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en ”jihad-sindstilstand”;

  19. At understøtte jihad bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn, propaganda, personel, finansiering, teknisk og operationel støtte;

  20. At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;

  21. At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;

  22. At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;

  23. Aktivt at skabe jihad terror celler i Palæstina;

  24. At sammenkæde terroist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror bevægelse;

  25. At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt.

  Ovenstående 25 punkter er udarbejdet af et topmedlem af Det Muslimske Broderskab Mohammed Akram Al-Adlouni, og indgik i en nylig afholdt retsag mod en islamistisk organisation i Texas/USA. Dokumentet som Mohammed Akram har forfattet er fra begyndelsen af 80èrne, og er en nøje beskrivelse af broderskabets strategi for arbejdet i Vesten. Det handler om at infiltrere det vestlige samfund gennem ”en civilisations-jihadist-proces”, og Akram skriver blandt andet, at man skal ”udslette og destruere den vestlige civilisation indefra og sabotere dets elendige hus med de troendes hænder, så den bliver udslettet og Allahs religion sejrer over alle andre religioner.” (Kilde: Weekend-Avisen nr.19, uge 19, 09.-15.05.2008) og Helle Merete Brix ”Mod mørket-Det Muslimske broderskab i Europa”, s.43., ”Islams magt-Europas ny virkelighed” af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow, s.122 og 162-163.

  ”Jeg mener ikke, at danskerne har fået sandheden at vide. Den nuværende indvandring er uden historisk sidestykke. Den får nogle konsekvenser, som ingen rigtig vil diskutere, men som rammer midt ned i den danske befolkningskultur, religion og levevis. Det, man i realiteten har ladet ske, er en omfattende ændring af den danske nation.”
  (Poul Chr.Mathiessen, professor i befolkningssammensætning – Jyllands-Posten i august 1999).

  ”Det Danmark, der er under udvikling nu, er lige så værdigt og lige så godt, som det Danmark, der har været under udvikling tidligere. Det er bare et Danmark, der ser anderledes ud, og som tegnes af forskellige grupperinger, som ikke var til stede tidligere”.
  (Jørgen Bæk Simonsen, Jyllands-Posten, 15./16.08.2000)

  ”Som muslim skal man ikke følge danske love, der modstrider Koranen, da de er lavet af Kuffar ( mennesker af lavere kategori)”.
  (citat fra ” Islamisk trosretning”-undervisningsbog i en del danske moskeer).

  ”Faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætte sig på den.”
  (nu afdøde Ritt Bjerregaard, Jyllands Posten 27.10.1991)

  ”Det er overvurderet, hvor attraktivt Danmark er for flygtninge. Vores sprog og klima afholder mange fra at søge hertil.”
  (Kirsten Lee-1996)

  ”Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid tyk mave. De kristne får stadig færre børn. Grundloven skal væk og koranen regere. De regerende skal være muslimer. At få børn er meget vigtigt for at indtage landet. Det sker gennem børnefødsler, og socialkontoret betaler jo. Hvad de (vore) mænd ikke klarede, da de skulle indtage Wien, det klarer vi nu. Det er vi Allah skyldig. Vi føder jer kaput.”
  ( M.A.Rassoul – ledende muslimsk og islamisk forfatter i Tyskland, Köln sept.1997),- se Prof. A.Mertensacher: ”Muslime erobern Deutschland/ 1998”.

  ”Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generalt.”
  (Arne Notkin i Week-end Avisen 17.11.1998)

  ”Dansk kultur er ikke god for os. Derfor kommer vore børn her i moskeen og læser i koranen og nogle forældre vælger at sende deres børn til Pakistan i 1 år, så de kan blive renset i deres tankegang! ”(Asmat Gilani-som er pakistansk imam ved Minhaj-ul Quràn (Koranens Vej- moskeen i Valby)

  ”Inden længe vil en rigtig muslimsk regering blive etableret, og jeres frygt og værste mareridt vil blive til virkelighed. I vil kun blive udsat for sværd og slaveri! ”
  (udtalt af Hisham Elbatal i Jyllands-Posten 13.01.2006) .

  ”Det er islams natur at dominere, ikke at blive domineret.”
  (Sheik Hassan al Banna, død 1949)

  MAN KAN IKKE PÅSTÅ, AT VI IKKE VAR ADVARET !

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *