ISLAMISK YTRINGSCENSUR ER PÅ VEJ TIL DANMARK

Hvis ikke uforfærdede missionsmunke som Ansgar havde overtalt kongemagten til at forlade ASA-troen og gøre danerne kristne, havde vi nok stadigvæk tilbedt Odin og Freja. Hvis ikke modige reformatorer som Martin Luther og vores egen Hans Tavsen havde saboteret den katolske kirkes udbytning af de kristne befolkninger, ville vi stadig anråbe Jomfru Maria og hundredvis af helgener. Og hvis ikke et underkuet borgerskab havde stormet Bastillen i 1789 og knust kongemagtens uhellige alliance med kirken, havde vi fortsat levet under enevælden og ikke i en demokratisk retsstat. Historien har således lært os at et konstruktivt oprør kan være nødvendigt for at befri os fra tvang og lænker.

Det ser ud til, at en ny frihedsmission kan være påkrævet, da frihed og folkestyre er under massivt angreb fra den islamiske verden, desværre støttet hel- og halvhjertet af vestlige politikere, som nu også tæller vores egen udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der ikke besidder nogen huller i sin uvidenhed om islam. Lars Løkke vil ikke indse, at islam ikke kun er en religion, men først og fremmest et forstenet samfundssystem, der iklædt religiøse gevandter styrer muslimens liv fra morgen til aften; fra vugge til grav. Politisk, kulturelt og religiøst. En totalitær styreform, der ikke har ændret sig siden Gorm den Gamle var konge i Danmark. De vestlige demokratier valgte i mange år at se tavse til, når de islamiske lande tyranniserede. deres befolkninger i Allahs navn. Kvinder i islam anses for undermennesker, ligeså jøder, kristne og alle andre ikke-troende, som ifølge koranen er uværdige til at leve i et muslimsk samfund. Banale tyverier straffes med afhugning af hænder, utro kvinder stenes, og sex uden for ægteskab koster blodige piskestraffe. Men sådan er Allahs lov nu engang, og så længe den ikke søges praktiseret i vores vestlige demokratier, har vi valgt ikke at blande os i islams grusomheder.

Den fredelige sameksistens sluttede dog brat i 1979, da ayatollah Khomeini overtog magten i Iran. Khomeini forpligtede den nye islamiske stat til at udslette Israel og gøre shia-islam til verdens dominerende samfundssystem og tro. Dette mål skulle opnås ved at nedkæmpe de vestlige demokratier, sunni-islam og alle vantro samfund. Khomeinis omfattende krig mod de vestlige værdier bredte sig som en steppebrand i de islamiske samfund -også de sunni-muslimske, der alle søgte tilbage til profetens ortodokse og rette lære. Resultaterne lod ikke vente længe på sig. Siden år 2000 har der i gennemsnit været omkring 2000 Allah-hu Akbar- terrorhandlinger om året med 40 000 ofre heraf 20 000 dødsofre. 95 procent af alle attentaterne omfatter shia-muslimer, der i moskéer, på markedspladser, i skoler eller på hoteller dræber sunni-muslimer. Og omvendt. Vi i de vestlige lande har dog også fået Allahs vrede at mærke. Mange hundrede uskyldige mennesker er blevet dræbt og lemlæstet ved attentaterne i Madrid, London, Nice, Berlin og Paris. Terroren indledes altid med høje råb: ”Allah-hu Akbar ( Allah er størst). Terroren er viet til Allah.

Uanset hvor meget blod der flyder i islams navn, nægter de vestlige politikere – ligesom Lars Løkke – at anerkende islam som en politisk bevægelse og ideologi. Det er den vedtagne sandhed, at islam er fredens og kærlighedens religion uden forbindelse til terror og massemord. Disse ugerninger begås – stadig ifølge Lars Løkke & Co – af ’mørkets kræfter’, af ensomme ulve, psykisk syge og af stakler, der er forstødt af de kyniske vestlige samfund. Denne selvvalgte vrangforestilling dominerer de demokratiske landes forhold til islams omfattende terror, som aldrig forbindes med islamisk politik til trods for at bevægelsens ledere aldrig har lagt skjul på, at i islam er politik og religion uadskillelige, fordi begge grene er indstiftet af Allah himself.

Når Lars Løkke nu på regeringens og Danmarks vegne fordømmer afbrændingerne af koranen, er det naturligvis med henvisning til at ” det er en skændig handling at krænke andres religion”. Løkke fordømmer ” den slags dumheder, som en lille håndfuld enkeltpersoner laver”. Ikke et ord om islams undertrykkelse af sine minoriteter og flammende had mod vestlige demokratier og retsstater, som for vores vedkommende betyder, at PET befinder sig i det røde felt alle døgnets timer, på vagt mod en islamisk terrorbølge, der aldrig sover. Lars Løkke har også valgt at se bort fra FN’s og IOC’s (islams internationale samarbejdsorganisation) globale kampagne for at forbyde enhver kritik af islam. Ikke bare religionen, men også den politiske ideologi, som ifølge Lars Løkke ikke eksisterer. Hvis kampagnen lykkes, vil det blive ulovligt at kritisere også islamiske straffemetoder med at smide homoseksuelle ud fra hustagene og henrettelser af frafaldne muslimer.  I islams perspektiv er disse umenneskelige hævnakter lige så meget en del af religionen som af den politiske ideologi. En protest mod islams sadistiske strafferet er dermed islamofobi og derfor forbudt.

Koranafbrændingerne er ganske vist ikke den mest elegante protestmetode, men aktionerne skal ses som  en desperat modaktion, der sigter mod at skabe forståelse for, at vi er i gang med at glide ind i et internationalt konsensussamfund, hvor krænkelser ikke tolereres. Vinderen bliver den mest krænkelsesparate, som er islam, der som bekendt ikke finder sig i noget som helst. Koranaktionerne er et nødskrig mod en stigende vestlig accept af en styret ytringsfrihed, der forhindrer retsstatens og demokratiets kamp mod islams intolerance, grusomhed og grænseløse had til frihed og folkestyre. Lars Løkke har altid været ferm til tilpasningens kunst og har også denne gang valgt at slå sine egne og Danmarks pjalter sammen med islamiske tyranner og terrorister. Allahs stormtropper kan glæde sig over at se lyset fra ytringscensuren for enden af islams mørke tunnel.

28. juli 2023

68 Thoughts to “ISLAMISK YTRINGSCENSUR ER PÅ VEJ TIL DANMARK”

 1. Steen Wrensted Jensen

  HVAD skal vi stille op, hvad KAN vi stille op imod uvidende selvcentrerede politikere og deres medsammensvorne, MEDIERNE? Ikke meget tyder på, at tingenes tilstand (vælgerne) vil ændre sig udslagsgivende til fordel for en langt mere restriktiv holdning over for ISLAM. – For nylig læste jeg en bog om direkte demokrati i Schweiz, hvor mangt et emne bliver bragt til folkeafstemning. Naturligvis var der mange advarsler fra de “etablerede” mod disse folkeafstemninger, men bogens forfatter – tidligere dommer ved Forbundsdomstolen – pillede alle samt disse forbehold fra hinanden og kunne kun opfordre til at gå den vej! SUK, selvfølgelig vil det ALDRIG komme til at ske, men tanken er der i det mindste besnærende: at kunne stemme helt og holdent efter EGEN overbevisning og ikke ved et folketingsvalg mistrøstig afgive sin stemme på tilfældigvis det parti, med hvilket man trods alt føler sig bedst tilpas. INGEN kan vel gå ind for “hele pakken” i et parti; så hvorfor ikke flere folkeafstemninger!?!?

  1. Skjoldungen

   Fordi folkeafstemninger bypasser det filter, som består af personer, der qua en slags omvendt darwinisme har formået at hæve uvidenhed, dumhed og indbildsked til sociale dyder.

   1. Bastardo

    – Som politikere og mediefolk. ✔️

    1. Bastardo

     Muhammedsammensvorne.

  2. Fra velfærdsstater til terrorstater

   FOLKEUDSKIFTNING = FOLKEMORD OG MASSEMORD

   For 50-60 år siden satte FN lighedstegn
   mellem folkeudskiftning og folkemord/massemord. Men
   det var dengang. Siden er FN blevet infiltreret af globalister,
   islamister og kommunister, og er blevet til en organisation
   som er fjendtligt stemt overfor den vestlige verden. Fra Biden
   og democrats er der intet modspil. Og de muslimske lande
   spiller nu førsteviolin i FN. Trump trak dele af den økonomiske
   støtte til FN tilbage, og påtænkte yderligere sanktioner, men
   nåede det ikke inden “valget” i 2020. Men de muslimske lande
   har længe svunget taktstokken i FN, med f.eks. det resultat at
   Saudi-Arabien fik formandsskabet for menneskerettighederne
   i hele verden. Det skete for ca. 3 år siden. Af nogle “racister”
   og “fascister” blev det omtalt som jordens største parodi. Men
   Lars, Mette og Jacob, Pape og alle de rabiate og woke feminister
   vil nok se det som en slags højere retfærdighed og et stort fremskridt.

   I Norge, Sverige, Danmark og flere andre EU-lande har pladder-
   humanister og kortsynede politikere nu vind i sejlene, og millioner
   og atter millioner af arabere og afrikanere vil blive inviteret til at
   slå sig ned i Europa. Af fornuft og mådehold er der intet tilbage i
   de snakkende klasser. De ofrer og udsletter gerne europæerne og
   den vestlige civilisation hvis det kan fremme “verdensredningen”
   der pt. er den store ideologiske utopi i alle de gamle mosgroede
   fortidsøgle-partier. Deres tankesæt er så forstenede, at de har
   glemt alt om at tage hensyn til deres egne lande og befolkninger.

   Hvad man tydeligt kan se af deres djævelske planer for Europas
   og danskernes fremtid. Men læs selv mere om WEF, WHO og den
   store massedød hos Youtube, Twitter, Snaphanen, Hodja, Gravitas,
   Hindustan Times, Musk Zone og Redacted.

   Der er mange videoer som er utroværdige på nettet, men hvis man
   sorterer de dårlige fra, er der også vigtige og nyttige oplysninger at
   hente. F.eks. fra dr. Malone, Campbell, Mike Yeadon, Tom Moser,
   dr. McCullough og diverse nobelpris-modtagere i fysik, medicin og
   virologi mv. Og der er bøger om foto-syntesen, co2 og solens
   betydning for klimadannelsen. Og der er beretninger om hvordan
   to pistolskud i Sarajevo udviklede sig til to verdenskrige og helt
   uretfærdige og meningsløse massemord på millioner af sagesløse civile.

   1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

    Hvis man studerer og analyserer hvad
    Christiansborg har foretaget sig gennem de sidste
    10-20 år, vil man opdage en uhyggelig og for danskerne farlig
    og altødelæggende tendens. Politikerne synes næsten alle at
    stræbe imod at gøre livet så træls, surt, besværligt, stressende,
    ubehageligt og risikabelt som muligt for danskerne. Der er
    langt imellem at Borgen gør noget godt for danskerne. De
    smider kæmpeportioner af valgflæsk på bordene, inden
    valgene, hvor de siger alt det vælgerne gerne vil høre, men
    straks efter valgene vender de på en tallerken, og nøjes med
    at tjene egne personlige og egoistiske interesser. Som set
    med stribevis af top-politikere. Men vælgernes hukommelse
    er utrolig kort, og de lader sig snyde igen og igen.

    Man kan begynde at spekulere på om hele menneskeheden
    er syg og sindsforvirret. Men Asger Aamunds, Rossmanns,
    Klaus Ewalds og mange andre tænkeres artikler giver trods
    alt håb om at der stadig er en del sund fornuft, moral og
    klar tænkning tilbage på planeten. Og mange kommentarer
    er jo også ret begavede, især hvis man ser bort fra visse
    støjsendere.

    Men alt i alt er der grund til at danskerne forbereder sig
    på at den politiske “elite” kan finde på at fremture, til
    danskerne er udryddet og Danmark (af islamister kaldet
    “krigens hus”) reduceret til en hus-ruin og et rædselskabinet.

    At danskerne er truet som aldrig før, på liv, ære og gods
    og meget mere end det. For politikerne stjæler deres land,
    byer, boliger, tid, børn, penge, kvinder, skoler, privatliv, jobs,
    hospitaler, kultur, familieliv, frihed, sikkerhed og fremtid….
    og forærer det hele væk til asylanter, klimatosser og aktivister.

    Danskernes flertal har endnu ikke forstået at deres liv og
    fremtid hænger i en tynd tråd. Tiden er nu en helt anden
    end for ti og tyve år siden. Mængden af ondskab, idioti og
    løgnepropaganda er eksploderet, og det værste kapitel
    nogensinde i verdenshistorien er ved at blive skrevet nu,
    hvis man kan tro en stor mængde af bøger og videoer.
    Hvis danskerne nægter at lære af hvad der foregår i
    lande som Frankrig, Sverige, Ukraine, Canada, Kina og
    Nordkorea, er de færdige og går rabundus inden længe.
    Men lærer de af Holland er der måske håb endnu.

  3. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   STATSPROPAGANDA HAR TIT VÆRET
   LØGN OG HALVE SANDHEDER

   Magthavere og politikere som har plyndret, mishandlet,
   terroriseret og massemyrdet deres egne befolkninger er set
   i mange lande. Kun i ægte, direkte og ærligt oplyste demokratier
   er borgerne beskyttet mod magtmisbrug og gangstervælde. Hvad
   vi kan stille op mod den forrykte og farlige udvikling er vel kun at
   fortælle sandheden om hvad der er ved at ske til så mange som
   muligt. Men der er småt med sammenhold blandt danskerne, og
   småt med vilje til at gøre noget aktivt, såsom at uddele løbesed-
   ler (når aviserne nu censurer annoncer), såsom at gå på gaden
   som de har gjort i Holland. Der er altid nogle få som er aktive,
   men det store flertal af danskerne er gået fra vikinger og friheds-
   kæmpere til at være sløve feminiserede vatnisser og bløddyr.
   De finder sig i alt og lader deres tænkning styre af tv og radio osv.

   Se de danske mænd som lader sig trække rundt i manegen af
   rabiate feminister, metoo og krænkelsesparate jammerkommoder.
   Kvindesagskvinderne, ligestillingsfanatikerne og kvotekvinderne
   har gjort tykt nar ad mændene i over 30 år, og mændene har ikke
   bestilt andet end at lægge sig fladt ned, for at undskylde at de
   eksisterer.

   Resultatet er de er retsløse og til grin på en lang række om-
   råder, fordi de politiserende kvinder er kommet igennem med
   lovgivning og forvaltning der diskriminerer, håner, udnytter og
   nedgør de danske mænd ganske effektivt. Økonomisk, retsligt
   og familiemæssigt. På f.eks. skilsmisse-området behandles
   mændene som værdiløse og overflødige. Også børnene er rets-
   løse. Rødstrømper dominerer systemet, og mænd/fædre pisses
   der på, som om de er nul og nix i sammenligning med mødre.
   Nogle mænd kæmper enkeltvis mod systemet , men uden at
   flere går sammen i en dynamisk protest-bevægelse vil det
   kommunistiske-feministiske tyranni blot fortsætte og fortsætte.

   Det er det samme med indvandringen. Få og svage protester og
   mumlen i krogene nytter ingenting. Og det vil føre til den totale
   katastrofe i ret nær fremtid.

   Og lige nu forberedes nye anslag mod det
   danske folk i form af WEF og WHO politik m.m., en ondskab
   og et vanvid som kommer oveni det med fremmedinvasionen
   og folkeudskiftningen. Meget tyder på at Danmark vil være øde-
   lagt og udslettet indenfor de næste 20-30 år, for den negative
   udvikling accelererer i denne tid, alt er i hastig forandring.

   Hvad man kan få bekræftet ved at besøge Hodja, Snaphanen,
   Youtube, Twitter, Den korte avis osv.

 2. Skjoldungen

  Nå den lille quisling fra Græsted fordømmer personer som futter en bog af for egen regning, men glemmer at fordømme de frådende horder af idioter, som koranafbrænderne meget præcist lokker frem i lyset, så anerkender han vold og terror som legitime, politiske virkemidler. Sjuften er en skamplet på Danmark og vort vakkelvorne demokrati.

  1. Daner

   Helt enig, og hvornår kalder vi egypten og saudi arabiens ambassadører til samtaler om muslimske forfølgelser af deres lokale kristne ?

  2. Finn Jensen

   Skjoldungen.
   Enig

 3. Jc Holland

  11. september 1683.
  11. september 2001
  11. september 20xx

  Vores forfædre forstod hvad de var oppe imod.
  Europa er fyldt med forsvarsanlæg og borge højt oppe på klipperne.
  Lars Løkke og Co. fatter ikke en brik.

  1. Der var engang et yndigt land

   Digitaliseringen har mange
   skyggesider, og danskerne er næppe blevet
   lykkeligere af den tvangs-digitalisering som Helle T-S var så
   begejstret for. Det har nu vist sig at børn og unge vantrives
   og skades af at bruge flere timer hver dag på skærm-kikning.
   Der går så mange timer med at glo på en skærm, at det går
   ud over deres indlæring, kammeratskaber, sport og motion,
   og både deres psykiske og fysiske helbred kan forringes.

   Og på hospitalerne og i skolerne er digitaliseringen blevet
   en plage for personalet. Og digitaliseringen plus kunstig in-
   telligens vil føre til millioner af problemer og tabte jobs.
   For patienter, elever, ufaglærte og mellemuddannede kan
   computerne og robotterne blive en stor trussel og ulykke,
   som kan få utallige borgere til at synke ned i fattigdom. Vi
   kan jo ikke alle være IT-nørder og IT-autister. Mange vil
   blive gjort overflødige samfunds-økonomisk set, hvorefter
   de vil blive foragtet og nedgjort endnu mere af “systemet”.

   Politikerne burde holde igen, men gør det modsatte. De
   sætter det ene teknologiske projekt i gang efter det andet,
   uden at ane hvad de har med at gøre. Som man kan se af
   de astronomiske milliard-beløb der er gået til spilde på
   tog der måtte skrottes, på platforme der aldrig kom til at
   virke, på idiotiske energi-systemer der ikke duede, osv.

  2. Birgitte

   Du har ganske ret, vi har end ikke et beskyttelsesrum, og vore soldater render rundt uden våben og siger Bang Bang du er død!
   Det skal vi sgu nok komme langt med😤

 4. Jette

  Di skjønne ungdomsdaw, å ja, de daw så svær å find!
  Vi’el løwt wor kop så glådle op for dem daw så læng, læng sind!

  Jeg er ufattelig glad for at jeg har den alder jeg har!
  Jeg har oplevet de frie tider i tresserne, havlfjerdserne og firserne.
  For dælen, hvor havde vi det godt . Man kunne le af andre, sig selv og hinanden.
  Man skulle yde et stykke arbejde – førend man kunne nyde.
  Man var ikke i socialismens omklamrende vold. I det hele taget – var det en, ikke sorgløs – men meget glad og fri tilværelse. En tilværelse, som beundres og ønskes af mange unge i dag.
  Gid vi dog kunne ændre, de mange fejlslagne love og bestemmelser – som skiftende regeringer har vedtaget.

  Hvad hulen skal vi stille op??

  1. Karsten Lund

   Oplysning til Jette – 29/07/2023 at 12:18

   Vi var i det mindste nogle mennesker, som kæmpede en hård og desværre ulige kamp, for at undgå det politiske morads, som vi alle kender idag så som tvang, overregulering, brandbeskatning, ensretning o.s.v.

   Tag evt. selv et kig i en leder fra Fremskridtspartiets medlemsavis – Det ny Fremskridt – og se advarslen mod det tyranniske Socialdemokrati (og dets vasalpartier), som vi alle kender alt for godt idag.
   Den blev offentliggjort første gang, den 22. maj 1981:
   https://fremskridtdk.wordpress.com/2008/08/24/kaemp-for-din-frihed-dansker/

   Skal man forsøge at stille noget op, så kræver det 90 folketingsmandater, som er villige til at gentænke og påbegynde en ny lovgivning, som reelt er til for vælgerne og ikke for levebrødspartierne samtidig med, at der – år efter år – bliver ryddet KRAFTIGT op i den nuværende samlede lovgivning.

 5. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  RETTET UDGAVE

  Hvis man studerer og analyserer hvad
  Christiansborg har foretaget sig gennem de sidste
  10-20 år, vil man opdage en uhyggelig og for danskerne farlig
  og altødelæggende tendens. Politikerne synes næsten alle at
  stræbe imod at gøre livet så træls, surt, besværligt, stressende,
  ubehageligt og risikabelt som muligt for danskerne. Der er
  langt imellem at Borgen gør noget godt for danskerne. De
  smider kæmpeportioner af valgflæsk på bordene, inden
  valgene, hvor de siger alt det vælgerne gerne vil høre, men
  straks efter valgene vender de på en tallerken, og nøjes med
  at tjene egne personlige og egoistiske interesser. Som set
  med stribevis af top-politikere. Men vælgernes hukommelse
  er utrolig kort, og de lader sig snyde igen og igen. Og det
  er bl.a. derfor at de i årtier har måttet lide under utallige
  former for magtmisbrug, nedskæringer, forringelser og
  skandaler i sundheds-sektoren og mange andre steder.
  Det er en kendsgerning at hundredtusindvis af danskere,
  både børn og voksne, har fået deres liv alvorligt forringet
  eller helt ødelagt af stupid, korrupt og ondsindet rød og
  blå politik gennem de senere årtier. Og totalt uduelige
  og folkefjendske politikere og partier er blevet genvalgt igen og igen.

  Man kan begynde at spekulere på om hele menneskeheden
  er syg og sindsforvirret. Men Asger Aamunds, Rossmanns,
  Klaus Ewalds og mange andre tænkeres artikler giver trods
  alt håb om at der stadig er en del sund fornuft, moral og
  klar tænkning tilbage på planeten. Og mange kommentarer
  er jo også ret begavede, især hvis man ser bort fra visse
  støjsendere.

  Men alt i alt er der grund til at danskerne forbereder sig
  på at den politiske “elite” kan finde på at fremture til
  danskerne er udryddet og Danmark (af islamister kaldet
  “krigens hus”) reduceret til en hus-ruin og et rædselskabinet.

  Danskerne er truet som aldrig før, på liv, ære og gods
  og meget mere end det. For politikerne stjæler deres land,
  byer, boliger, tid, børn, penge, kvinder, skoler, privatliv, jobs,
  hospitaler, kultur, familieliv, frihed, sikkerhed og fremtid….
  og forærer det hele væk til asylanter, klimatosser og aktivister.

  Danskernes flertal har endnu ikke forstået at deres liv og
  fremtid hænger i en tynd tråd. Tiden er nu en helt anden
  end for ti og tyve år siden. Mængden af ondskab, idioti og
  løgnepropaganda er eksploderet, og det værste kapitel
  nogensinde i verdenshistorien er ved at blive skrevet nu,
  hvis man kan tro en stor mængde af bøger og videoer.
  Hvis danskerne nægter at lære af hvad der foregår i
  lande som Frankrig, Sverige, Ukraine, Canada, Kina og
  Nordkorea, er de færdige og går rabundus inden længe.
  Men lærer de af de hollandske bønders og byboeres
  succésfulde protester mod den kommunistiske stats-
  minister De Rutte som nu er afsat, er der måske håb endnu.

  1. De grønne og de woke er blodrøde

   Har I hørt om KARTOFFELMANDEN…?

   Det er en vognmand der læssede en dynge kartofler af på
   en hovedvej, i protest mod de nye vejafgifter som Mette og
   Lars Ulykke netop er ved at sætte i gang sammen med Venstre.
   Afgifter som vil blive en tung byrde for alle vognmænd, og som
   i næste omgang vil sætte endnu mere gang i inflationen, for
   der er kun butikkerne og forbrugerne til at betale, hvis vogn-
   mændene ikke skal køre gratis eller med underskud. Den
   vognmand har fået en behandling som er “1984”- agtig og
   minder om metoder der bruges i Kina og Nordkorea, hvor
   man gør borgere til ikke-mennesker ved at fratage dem alle
   menneskerettigheder og al økonomi, hvis de ikke 100%
   underkaster sig regimet. Her har man annulleret kartoffel-
   mandens bank-konto, og har frataget ham pas, kørekort,
   sygesikring, computer, MitID og mere til, forlyder det. Det
   vil sige at han risikerer ikke at kunne betale husleje, strøm,
   mad, medicin og andet som er nødvendigt. Man straffer
   ham som om han er en yderst farlig terrorist. Når klima-
   aktivister blokerer trafikken, sker der dem ingenting. Her
   ser “systemet” gennem fingre med om trafikken bliver forsinket.

   Behandlingen af denne dansker er tankevækkende, fordi
   regeringen pønser på at afskaffe alle kontanter, hvilket er
   vejen til diktatur. De har allerede forbudt betalinger over
   20.000 kr. i kontanter, og i nogle butikker skal man nu stå
   i en lang kø hvis man vil betale kontant. Fire ud af fem
   kasser modtager ikke penge, men kun kort. Og du kan ikke
   tippe eller spille for 10 kr. uden at staten skal vide alt om
   dig. Det er sgu da latterligt.

   Det ser ud til at S, M, V og flere andre partier foretrækker
   diktatur frem for demokrati. Og nu har de også planer
   om at komme af med os. De vil hellere være håndlangere
   for WHO, WEF og EU end prøve på at forsvare deres eget
   folk og land mod undertrykkelse, bankerot og undergang.

   1. Piotr

    @ Henrik Pedersen. 29/07/2023 at 12:54

    Venligst definerer “prisværdigt”.

    I FNs optik var det yderst prisværdigt, at LarsLORT på fædrelandets vegne indgik Marrakesh-aftale.
    Ligeledes finder EU det også prisværdigt, at LORTEN støtter krigen i Ukraine.
    LarsLORTs sidste valgkamp siger med al tydelighed hvad hans standpunkt det er. “follow the money” det er hvad LORTEN går op i!

    Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! Stør Paludan! P.

 6. Henrik Pedersen

  Tak Aamund for dit aktuelle og relevante indspark.

  Du nævner fejlagtigt stormen på Bastillen 1789, som årsag til, at vi ikke lever under enevælden. Den er afledt. I min optik er det den amerikanske uafhængighedskrig 1775-1783, der er vort demokratis vugge. Især uafhængighedserklæringen fra 1776.

  Aamund, hvad er din indstilling til kongehusets fremtid? Jeg er royalist, selv om et kongehus er en absurditet i et “moderne” demokrati. Vor meget lange historie tæller også. Jeg sympatiserer med vor Margrethe II, der i venlig form også revser os.

  På den anden side er jeg skeptisk overfor vor svagt artikulerende kronprins, der åbenbart hælder til den opfattelse, at livet er et “royal run”.

  Jeg synes, du er for hård ved Lars Løkke Rasmussen. Han træder vande. På den ene side bifalder han vor ret til ytringsfrihed, på den anden side prøver han på at gyde olie på vandene i forhold til både vor samhandel med muslimske lande og at neddrosle terrortruslen mod os alle sammen.

  Lars Løkke er ikke min kop te, men det er da prisværdigt.

  PS.: en ændring af vor ytringsfrihed forudsætter en ændring af grundloven. Vor demokratiske forfædre var klogere end som så.

  1. Du har helt ret; det var uafhængighedserklæringen fra 1776, der er moderen til det moderne demokrati, men i første omgang slog udviklingen i Amerika ikke igennem på den franske revolution, der jo også endte i terror og et kejserdømme. Men især den franske revolution blev tændsatsen til 1800-tallets stadigt stigende krav om magten til folket og ikke til kirken og kongen. De europæiske demokratiske forfatninger blev dog i langt højere grad inspireret af tankerne i den amerikanske forfatning end af revolutionen fra 1789.

   1. Wiens redning skete 1683

    Det var da ikke fejlagtigt (som HP påstår)
    at anføre den franske revolution som ophav til en demokratisk
    udvikling, for den satte skræk i kongerne rundt om, og fik dem
    til at give indrømmelser. Det i USA var i første omgang nogle
    ord på papir, men 1789 blev et år der med vold, blod og rå
    virkelighed viste europæiske magthavere hvad de risikerede
    hvis de nægtede at lytte til folkets ønsker.

    1. Henrik Wegmann

     “Wiens redning…”

     Der var såmænd rigelig med “vold, blod og rå virkelighed” i den årelange amerikanske borger/oprørskrig mod England – og rigelig med inspiration til andre. Ikke mindst til Frankrig, som kæmpede med amerikanerne mod Englænderne.

     Næppe mange vil betvivle, at den amerikanske Uafhængighedskrig, hvor almindelige borgere gjorde oprør mod en stærk centralmagts soldater, var en inspiration for oprørene i den franske revolution i 1789 – og en lærestreg for Konger og andet elitært godtfolk i Europa i de næste 200 år. Dog tydeligvis ikke længere er det.

     Det er derfor nu muligt, at USA igen skal vise Europæerne, hvordan man slipper af med en relativt lille, men meget dominerende, og stærkt venstreorienteret gruppe af Parlamentsmedlemmer. Og naturligvis samtidig den meget store store grupper af Parlamentsmedlemmer, som blot er kræmmersjæle, medløbere og opportunister. Altså de mange, som siger ja til hvad som helst, bare de kan få et par gratis underbukser. Tilsammen har de ødelagt demokratierne i hele Vesteuropa. Og i USA.

     Nu om dage er der langt imellem ærlige politikere med en overbevisning. De få der findes, bliver hånet, spottet og latterliggjort af et enigt pressekorps, som er købt og betalt af magthaverne. Som til gengæld gerne straffer de få modige, som tør håne, spotte og latterliggøre en bestemt, og meget voldelig religion: ISLAM

  2. Bastardo

   Dit PS forudsætter, at grundlovsbrud fra den udøvende magts side bliver sanktioneret (straffet) af den dømmende magt. Dette er ikke tilfældet.
   Jævnfør (blot de seneste år): Mink, Tibet.
   Måske fordi det er den udøvende magt, der står for tiltalerejsning.

   1. Bastardo

    – Og der kan nu til listen tilføjes: Koranytringer.

 7. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

  PASCAL: HØJFORRÆDERI OG HÆVN

  En video hos Snaphanen. Den er lidt kedelig de
  første 2-3 minutter, men bliver meget interessant
  da den kommer rigtigt i gang. (29. juli)

  Krigen i Ukraine får nogle ord med på vejen 23. juli

  Lars Løkke på knæ for islamisterne, 20. juli

  Beviser for vaccine-død 19. juli. Dr. Alexander og
  en række læger siger at der er tale om den største
  medicinske skandale nogensinde, og hævder at der
  er tale om en gigantisk forbrydelse mod menneskeheden.

  (Amish folket døde 90 gange mindre end resten af USA,
  fordi de blankt afviste “pandemi-vaccinerne” fra Pfizer
  og moderna”)

  Hos Hodja er der flere videoer der viser hvor
  latterlig og hysterisk klima-propagandaen efterhånden er.

  1. Henrik Pedersen

   Du gentager dit nonsens:

   “(Amish folket døde 90 gange mindre end resten af USA,
   fordi de blankt afviste “pandemi-vaccinerne” fra Pfizer
   og moderna”)”.

   Deres dødelighed pga. Covid 19 var faktuelt større end i resten af USA, til trods for, at de levede mere isoleret.

   1. Sandhed er bedre end løgn

    HP skriver “faktuelt forkert” ovenfor. Hvor
    har han hentet “Fakta”? Fra Politiken eller DR?
    Eller er det noget han selv har fundet på?

    Det lyder som en decideret løgn fra HPs side.
    Denne beskyldning vil dog blive tilbagekaldt og undskyldt,
    hvis HP kan sandsynliggøre at han er blevet vildledt af en
    kilde som har manipuleret med falske tal og oplysninger.

 8. Ministeriet for pjat, vås og valgflæsk

  Det er da fint og ikke spor kritisabelt,
  at nogen forsøger at dæmme op for de floder af sandfærdige
  oplysninger der strømmer ud fra diverse net-aviser, til gavn
  for demokratiet og folket. Vi mener derfor at det er godt at
  HP irettesætter dem der oplyser om tingene som de er, og
  bekæmper dem med snu og vildledende postulater. HP der
  lever i selvvalgt uvidenhed, fordi han ikke vil lytte til hverken
  læger, nobelprismodtagere eller lignende eksperter, er den
  helt rigtige til at kalde forkerte meninger for nonsens, for NP
  er så bedrevidende at vi i vort ministerium konstant glæder
  os over hvor effektivt han bekæmper de sandheder der er
  ilde hørte i vores absolut politisk korrekte kreds af skrumpe-
  hoveder og betonhoveder.

 9. Tak igen Asger Aamund
  Henrik Krog Nielsen

 10. Michael Andersen

  Det kommer til at spidse til og udenrigsministeren bør orientere sig om forholdene i Tyskland.

  Med et brev, der opfordrer til at stoppe den nuværende asylpolitik, har byen Burg i Sachsen-Anhalt henvendt sig til kansler Olaf Scholz (SPD). I brevet står der:

  “Accepten i vores distriktsby – både på det politiske område og endnu vigtigere: i kredsen af vores indbyggere – for den asylpolitik der er repræsenteret af Deres føderale regering, efter mottoet ‘keep it up’, svinder bekymrende”.

  Brandbrevet er underskrevet af borgmester Philipp Stark (SPD) og formanden for byrådet, Markus Kurze (CDU). Tidligere har flertallet i borgerbyrådet accepteret brevet, som er tilgængeligt for MDR. Burg har omkring 23.500 indbyggere.

  I Tyskland forventes der i alt 400.000 asylansøgere fra overvejende islamiske lande, inden årets udgang. Brevet fra Burg lyder som AfD’s program om migrationspolitik.

  Asyl: SPD-Bürgermeister schreibt Brandbrief an Scholz
  Jungefreiheit dot de

  Min kommentar: Hos de ellers så selvsikre tyskere er der brister i tilslutningen til asylpolitikken og det er endvidere uhørt at det er en socialdemokrat der siger fra.

  Selvom borgmesteren siger fra, skal han alligevel tage imod et antal asylanter der kommer til at bo i telte, for en bygning er der ikke råd til foreløbig. Resultatet er at der i Burg kommer flere børn i børnehaver og skoler, der i forvejen er på kapacitetsgrænsen, fordi der mangler lærere og andet personale.

  Sådan skaber EU, og den tyske regering opposition, heldigvis er der et konservativt alternativ.

  1. Bastardo

   Vestegnens socialdemokratiske borgmestre “sagde fra” i Danmark i al offentlighed for 40 år siden.
   Hvad skete? De blev udskammet; ellers skete der ikke en dyt.

  2. Michael Andersen

   I Tyskland er det realiteter, at den konservative opposition, er de bedst uddannede politikere med mest erhvervserfaring, der får stadigt stigende opbakning til fornuftige løsninger.

   Derfor vender det i Tyskland.

   I DK er kampen om indvandring, en kamp på fortællinger, ikke om fakta og realiteter.

 11. Elegant og elegant, jeg synes, Paludan har sat en nål ind det helt rigtige sted. Han har afstedkommet hvad ikke tusinde kronikker har kunnet. De der er imod afbrændingerne glemmer én ting: I 40 år har danskerne kunnet argumentere og stemme imod masseindvandringen lige så meget de ville. Det har ikke betydet andet end at politikerne snakkede dem efter munden op til valgene, og bagefter fortsatte de med at tjene EU og FN helt uanfægtet og lade os indvandre videre.. Det VILLE på et eller andet tidspunkt tvinge andre reaktioner frem hos nogle danskere, og politikerne skal måske være glade for, at de er så uvoldelige og ikke retter sig mod dem i stedet. Endnu.
  Så hvem er egentlig de skyldige i afbrændingerne, når det kommer til stykket?

 12. Wiens redning skete 1683

  Nogle historikere mener at det først og
  fremmest var sult og elendighed der fik
  franske borgere til at gøre oprør.

  Hvad der skete i Amerika, vidste de brede
  masser vist ikke ret meget om i 1789? Men
  via rygter, breve, flyveblade og aviser blev
  de “bedre” kredse i Europa klar over at de
  også risikerede oprør i deres egne lande.
  Og faren for revolution var jo kommet tæt
  på efter urolighederne og kampene i Paris.
  Og halshugningen af kongen og dronningen
  i guillotinen (stor uretfærdighed) virkede
  som en opfordring til forhandling med under-
  klassen og middelstanden.

  Det førte til demokrati i en vis udstrækning,
  men demokratiets tid er vist ved at være forbi.

 13. Flaben Fræk

  Siden Baron von Græste fik en Olfert af vestres hovedbestyrelse (formentlig i de underhylere medlemmerne selv havde betalt) – lykkedes det ham ikke, såvidt jeg har forstået, at sælge sit særlige talent for intriger på det frie jobmarked – Okay, han stiftede et parti, Klovnebussen, men det er jo kun et surrogat, ikke et rigtigt arbejde.

  Folk med en IQ over 70, har opfattet at Græsteds parti er et stuntshow – Et afsæt til at henslænge alderdommen i et internationalt topjob – Indrømmet! – Smart sådan at få skatteyderne til at stille privatfly til rådighed i jagten på en international karriere.

  Nu kan man undre sig over hvilke job OIC kan tilbyde den fallerede Venstremand – Men vær sikker på, kære læser, Græsteds skammelige handling med at smide danskerne for muslimerne, har naturligvis kun et formål – Ikke sandt?

 14. Michael Andersen

  Med hovedet under armen.

  Der er følgende påstand på spil: ”Efter bølgen af konservative eller neoliberale regeringer i Europa i 1980’erne er socialdemokratiske partier tilbage i regeringen i de fleste europæiske lande. Samtidig synes det europæiske socialdemokrati med den “tredje vej” som slagord at have genvundet den ideologiske overhånd”.

  ”Der kan identificeres et ret sammenhængende sæt politiske hensigter på udbudssiden, hvis kerne findes i jobskabelse, arbejdsmarkedsdeltagelse, makroøkonomisk stabilitet og løntilbageholdenhed”.

  Neo-liberalism, the ‘third way’ or what? Recent social democratic welfare policies in Denmark and the Netherlands.
  tandfonline dot com

  Hvor godt er det så gået?

  Det er faktisk gået så skidt at vi nu har indvandringskrise, energikrise, klimahysteri, krigsmageri og betaler dyrt efter coronakrisen.
  Det værste er både de mange der bliver taget ved næsen og at de europæiske socialdemokratier ikke har leveret varen.

  Bliver fremmedartede religioner i Europa, det sidste søm i kisten der begraver de europæiske socialdemokratier?

 15. Bastardo

  Asger,
  Hvorfor skriver du: “ Koranafbrændingerne er ganske vist ikke den mest elegante protestmetode”. Jeg synes netop, afbrændingerne er elegante:
  – Afbrændingerne sidder spot on, da Islam ER koranen og omvendt.
  – De er ikke-voldelige, i modsætning til ALLAH.
  – De bruger ilden, som er ALLAHs foretrukne straffemetode, jfr. koranen.
  – De viser, at hvis koranen ikke fandtes, kunne man håbe på fornuft.
  – De lokker mørkemændene ud af moskeerne og frem i lyset.
  – De synliggør alle disse effekter for den store del af den civiliserede verden, som endnu ikke kender islam.

  1. Uden sandhed går enhver civilisation til grunde

   Hvor civiliserede er vores politikere og journalister
   egentlig? De er jo i fuld gang med at slagte deres egen
   kultur, deres eget land og deres egen befolkning. Eller
   hvad tror de deres “berigelse” og “reformer” vil ende med?

  2. Det sydafrikanske apartheid-styre bukkede ikke under for den årelange boykot, men under det voldsomme og konstante politiske pres fra næsten hele verdenssamfundet. Den bedste måde at bekæmpe den islamiske apartheid-ideologi ville være at udsætte de islamiske samfund for samme behandling. Der skal mobiliseres et et omfattende pres, der afslører og udstiller islams undertrykkelses apparat: 300 millioner kristne forfølges og ydmyges i alle islamiske lande ifølge Open Doors. Næsten alle terrorhandlinger udføres af muslimer i Allahs navn. Drab på vantro, seksuelle minoriteter og frihedssøgende kvinder hører til dagens orden i islam. Migrantarbejdere fra Fjernøsten udsættes for en slavelignende behandling i islamiske lande, får frataget deres pas og får udbetalt en sulteløn i modstrid med deres arbejdskontrakt. Muslimske migranter i EU har ført til stigende arbejdsløshed og kriminalitet. Islam bekæmper med succes ved sine milliardinvesteringer i vestlige medier og universiteter samt ved politisk lobbyarbejde enhver kritik af den islamiske ideologi. De vestlige demokratier burde opruste mod denne hadets og intolerancens ideologi og inddæmme den til de islamiske kultursamfund, således at spredningen til de vestlige lande bringes til endeligt og totalt ophør. Det er vejen frem for demokratiet og retsstaten.

   1. Bastardo

    Vi skal bare lade dem holde VM og bygge kunstmuseer. Så kan vi komme i konstruktiv dialog med dem. Det er lige til højrebenet for lillelars. Men endelig ikke sige noget grimt til dem – så bliver de tøsefornærmede.
    Og Politiken.

   2. Der var engang et yndigt land

    Det ironiske er at de sorte i Sydafrika ikke fik det bedre,
    selvom mange danske politikere og journalister i årevis
    påstod at der ville opstå paradisiske tilstande hvis bare
    “apartheid” blev afskaffet. Og det er også ironisk at man
    nu er ved at indføre omvendt apartheid i Danmark, så
    de hvide helst skal holde sig væk fra visse parallelsamfund,
    plus at Christiansborg og EU diskriminerer og undertrykker
    de hvide mht. diverse rettigheder, pensioner, pligter og
    “ordninger”.

    Og hvor indvandrere fra dag 1 har ret til gratis bolig, gratis
    forsørgelse, gratis alting plus familiesammenføring og store
    pengepakker ved forskellige lejligheder, har danskerne kun
    “ret” til familie-splittelse, eller et liv i yderste fattigdom på
    gaden i tilfælde af sygdom, ulykke eller brand mv., og ved
    mange andre lejligheder kun hån og straf. Som f.eks. kronisk
    syge der fik en bøde på 35.00 kr. af Åbenrå borgmesteren,
    for at være 300 m. over landegrænsen ved at købe ind hos
    Fleggaard. Det var dog kun dem som brugte betalings-kort
    som blev straffet.

    Danskerne er til grin i deres eget land.

    1. Rettelse

     Rettelse: bøderne var på 35.000 kr. Treti fem tusinde kr.

    2. Der var engang et yndigt land

     Rettelse: bøderne var på 35.000 kr.

   3. Den Nervøse

    De sorte i Sydafrika er ikke de oprindelige indbyggere, de bantustammer som i dag er de dominerende i Sydafrika indvandrede fra området omkring Congo nordfra, omtrent samtidig med at hollænderne indvandrede ind fra syd.
    Landet var ikke tomt men blev beboet af buskmænd og hottentotter som både bantustammerne og hollænderne med hård hånd næsten udrydede. Så de sorte har såmænd ikke større ret til landet end de hvide.

    1. Henrik Pedersen

     De hvide i Sydafrika udgør 7,7% af befolkningen – og du er vel demokrat?

  3. Bastardo

   Men nu er der nyt Grundlovsbrud på vej:
   Buksetrolden vil have forbudt nedsættende ytringer om helvedesreligionen.

  4. Flaben Fræk

   Fint Bastardo, at du kommer på banen her på Asgers blog – jeg husker dig og dine kommentarer fra Uriasposten – her skrev jeg selv kommentarer (under et andet alias) fra omkring 2017 og indtil Kim Møller, desværre, så sig tvunget til at nedlægge bloggen…

  5. Henrik Pedersen

   admin skrev:
   “Det sydafrikanske apartheid-styre bukkede ikke under for den årelange boykot, men under det voldsomme og konstante politiske pres fra næsten hele verdenssamfundet. Den bedste måde at bekæmpe den islamiske apartheid-ideologi ville være at udsætte de islamiske samfund for samme behandling.”

   Det er utroligt naivt. Da apartheid sluttede i 1993/1994 var der 5,2 millioner hvide i Sydafrika. I dag er der ca. 1,8 milliarder muslimer i verden, og muslimer udgør majoriteten i 56 lande.

   Hvordan forestiller du dig, at vel især den vestlige verden skal kunne lægge politisk pres på 56 lande og 1,8 milliard muslimer?

 16. Kim Serritslev

  Lars Løkke er som taburetklæber en mester i tilpasning. Her passer hans imam-rolle ypperligt til

 17. Hvor er vi på vej hen?

  GOD NYHED TIL LANDETS PATIENTER, IFLG. RADIOAVISEN

  Det sidste nye er iflg. DR at nu skal det
  være endnu lettere for staten at bruge mennesker som
  reservedele. “Pigen der ikke ville dø” er åbenbart allerede
  glemt. (om den kvindelige læge der var så ivrig og sjusket,
  at hun ville aflive pigen for at få fat i “reservedele”)

  Er Kina regeringens forbillede?

 18. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

  Er smadringen af sundhed og infrastruktur et led i folkeudskiftningen?

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Et svar til andre bloggere er vist blevet overset, så
   det stadig ikke er på?? Svaret var til Wrensted, Jette og Karsten Lund.

 19. Michael Andersen

  ”Gennemgribende forfølgelse af kristne, undertiden svarende til folkedrab, fortsætter i dele af Mellemøsten og har ført til en udvandring i de sidste to årtier, ifølge en rapport bestilt af den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt.

  Millioner af kristne i regionen er blevet fordrevet fra deres hjem, og mange er blevet dræbt, kidnappet, fængslet og diskrimineret, konstaterer rapporten. Den fremhæver også diskrimination i Sydøstasien, Afrika syd for Sahara og i Østasien – ofte drevet af statsautoritarisme..

  Den ubekvemme sandhed, konkluderer rapporten, er at det overvældende flertal (80 %) af forfulgte religiøse troende er kristne”.

  Persecution of Christians ‘coming close to genocide’ in Middle East – report
  theguardian dot com. Thu 2 May 2019.

  Koranafbrændinger foran ambassader er i modstrid med danske interesser og danskernes sikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

  Hvad med et kompromis og en forhandlingsløsning der stopper forfølgelse og folkedrab på kristne?

  1. Fra velfærdsstat til samfundshelvede

   Samme slags forfølgelse af danskerne er også på vej til os,
   i takt med at antallet af kulturfremmede fra Afrika vokser og vokser.

 20. ino

  På en måde er det jo udmærket at følgende barske sandhed endnu ikke har nået Mellemøsten: Det er i Danmark forbudt at citere visse passager fra koranen, nemlig dem der tydeligvis rummer hadefulde ytringer om jøder og kristne!
  Det gælder dog kun hvis den der citerer, gør ordene til sine egne.
  Som en imam sagde efter at have modtaget dommen: “I tager vores religion fra os.”

 21. Arne Lago von Kappelgaard

  Vores politikere, der er løbedrenge for usselheden, er blevet sekunderet af de tomhjernede gutmenschen, der har været mere end villige til at gavne de fremmede på bekostning af egen befolkning, som de har gjort til hoveri bonde under ridefogedens pisk. Det er vist aldrig set før i historien, at magthavere/potentater fravælger egen etnisk befolkning, til fordel fra udefrakommende.
  Her kunne man godt ønske, at når man vælger at være politiker (”at gøre en forskel”), var det så ikke snart på tide at tage ansvaret på sig, og agere konsekvent overfor 40-års uigennemtænkt accept af, at man har sagt ja til. At hundredetusinder af muslimer bare kunne slå sig ned i det danske samfund, med de negative konsekvenser det har fået til følge.
  Konsekvenserne af de hovsa beslutninger, har alvorlige langtidsvirkninger for alt liv i Danmark.
  Vi bliver trængt fra fremmed side, og vore hjemlige medløbere og stærke kræfter har i årevis forsøgt af omvurdere vores værdier, så alt i dag bliver legitimt!

  Vi har kæmpet og kæmper for, at snart sagt ethvert folk skal have deres eget land. Hvorfor skal VI danskere så finde os i, at det er gæsterne der fortæller værten hvor bordet skal stå?
  Denne plet jord som vi kalder Danmark, har vi en tusindårig ret til. Det har vi i kraft af de mange generationer der var før os, for de har møjsommeligt pløjet jorden, stillet op når landet blev truet udefra, og vi deres efterkommere, skal tage vare på denne kostbare arv, i stedet for at indforskrive hundrede tusinder af ikke arbejsduelige mennesker fra en fjern ”kultur”, der på sigt ikke vil os det godt – non nobis. Vi betaler for vores egen undergang som et selvstændigt og homogent folk!
  For mig er det helt ubegribeligt og hjernedødt. Det grænser til landsforræderi

  De moderne danskere har taget skade på krop og sjæl, og roder viljeløst rundt i gulvhøjde med deres sutteklude, medens de lapper X-Factor, Fede Forhold, Den Store Bagedyst, Singleliv, De unge Mødre og Vild med dans i sig.
  Deres infantile væsen passer i grunden perfekt til folketingets sandkasselege. Den typiske vælger og den typiske politiker er to sider af samme åndløse sag. Stupiditeten og idiotien har sejret ad helvede til. Danskerne er blevet til duknakkede slavesjæle, som kun går op i TV-mediets kulturløse og underlødige taber udsendelser eller travlt optaget af en selfie, det sørgelige resultat af hvad samfundet gennem mange år har udviklet sig til, nemlig et nydelsessamfund.

  Hvis folk vil være hamre og ikke armbolte, gør de klogt i at stole på sig selv, bruge den almindelige sunde fornuft og dømmekraft, tænke selv og ikke fæste lid til hvad som helst, og slet ikke fra politikere eller såkaldte eksperter, og slet ikke fra repræsentanter fra løgnepressen, for så er det man skal være på vagt og agtpågivende. Danskerne skylder sig selv at være fri hamre og ikke ufri armbolte.
  Er vikingeånden og frimandstanken virkelig død og borte i Danmark? Er der kun trællesind, småmandssind, plathed, tarvelighed og uforpligtende underholdning tilbage?
  Et folk, der ikke kan finde ud af at gøre det rigtige i stemmeboksen, lader sig ikke redde, men må gå til grunde.

  1. Finn Jensen

   Arne Lago von Kappelgaard.
   Atter et godt indlæg fra din hånd.

   1. Fra velfærd til statsterror og aktiv dødshjælp

    Ja, Arne Kappelgaard er en ansvarsbevidst
    dansksindet mand som tænker klart og fremsynet,
    og som er værd at lytte til, ligesom Aamund, Rossmann,
    K. Ewald, S. Krarup, Ole Hasselbalch, Bent Jensen, Sol-
    sjenitsyn og mange andre som har advaret mod isla-
    misme, kommunisme og hjernedød masseimport af
    “berigere” og fanatikere.

    Efter feminiseringen og fordummelsen af danskerne,
    som den er blevet gennemført af skoler, DR, TV2 og
    korrupte papiraviser, er danskerne blevet et folk som
    er sunket ned i tåbelighed, apati, fejhed og selvødelæggelse.

    Mændene er blevet til tøffelhelte og slaskedukker, og
    kvinderne til radikale, rabiate og woke marxister eller til
    frådende, hysteriske, krænkelsesparate metoo-aktivister,
    co2-tosser og multi-kulti idioter.

    Det er selvfølgelig en generel beskrivelse, for der er jo
    stadig mange mænd og kvinder der ikke har ladet sig
    hjernevaske af de ækle, løgnagtige og forræderiske
    masse-medier. Mænd og kvinder som forsvarer vores
    land, kultur og fremtid mod de rædsler og den undergang
    som åndsformørkede politikere og journalister arbejder
    på at gøre til Danmarks skæbne.

    Danskere med moral og forstand gør deres bedste, men
    hidtil har det ikke været nok. Der skal meget mere til end
    hvad der hidtil er foretaget af folkeoplysning. For ellers
    er danskerne snart i samme uhyggelige situation som
    folk i Sverige, Frankrig, Venezuela, Congo, Somalia og Kina mv.

    Vi har nu kurs mod en katastrofe. Ikke en mindre af slagsen,
    nej, kursen er sat mod folkehjemmet Danmarks totale udslet-
    telse. Det forstår langt de fleste danskere ikke, fordi MSM har
    fyldt dem med løgn, kvarte sandheder, falsk “videnskab” og
    rødradikale budskaber gennem tre-fire årtier.

    Det danske samfund hærges allerede af skjulte rædsler,
    fortiede forbrydelser og bagatelliserede skandaler i et enormt
    omfang. Hykleri, magtmisbrug, ondskab, svigt, slendrian og
    politiske udskejelser hagler ned over danskerne. Med tusinder
    af tragedier og dødsfald til følge.

    Det er på tide at tage skeen i en anden hånd. Hvad med at tage
    ved lære af Holland hvor land og by gik sammen og fik afsat
    den skrupskøre statsminister der var bugtaler og marionet-
    dukke for WEF og Klaus Schwab…?!!

  2. Piotr

   A.L. von Kappelgaard(A.L.vK) deler sine tanker om fædrelandes tilstand. Der er mange der deler disse patriotiske tanker, Tak for det.

   Det som LarsLORT har gang i pt, med at beskære vores ytringsfrihed og dermed vores frihed i øvrigt, at lade Islam bestemme over vores Grundlov, får mig til at tænke på EU.

   Hvorfor er Ursula & Joshep tavs som en østers?
   D. 25. August træder EU´s DSA direktiv i kraft. Det hedder sig at DSA skal beskytte brugerne på internettet, men samtidig åbnes der for at EU kan udøve censur, når det bedømmes at det visse blogge har indhold der kan forårsage “social uro”, (hvad det så er), men helt sikkert er det, at mange af de blogge der henvises til her på sitet, de vil blive lukket.

   Derfor er Ursula & Joshep tavse, det passer dem fint, at en debat om reducering af vores ytringsfrihed, foregår i DK præcis for DSA træder i kraft.
   Det er et skridt i retning mod 100% totalitarisme, hvilket er EU´s endelige mål. Det får yderligere DSA til at se ud som om, at der brug for DSA´en samt at den dermed er fuldt berettiget.
   Bemærk venligst hvordan MSM er totalt tavse om DSA, til trods for, at den vil reducerer vores ytringsfrihed.

   A.L.vK spørger helt berettiget: “Er vikingeånden og frimandstanken virkelig død og borte i Danmark”?
   JA, majoriteten af hankøn er gennem de sidste 30år, blevet dresseret som feminiserede skaffedyr, der pænt sidder ned på toilettet når de skal tisse.

   “Er der kun trællesind, småmandssind, plathed, tarvelighed og uforpligtende under-holdning tilbage?
   JA, den største ambition i dag, er at blive ansat i den offentlige sektor.
   Det er hvad majoriteten af danskerne forbinder med frihed, til trods for en beskatning på 85% af al indkomst, blot for at kunne leve det sølle liv som socialisterne tilbyder i dette velfærdstyrrani.

   Aamund skriver:
   “Historien har således lært os at et konstruktivt oprør kan være nødvendigt for at befri os fra tvang og lænker.”
   Ja-tak til “konstruktivt oprør”, så kan vi samtidig få det dysfunktionelle Parlamentariske system moderniseret, det skriger på en reformering og som det er “afsporet pt” og har sat vores Grundlov ud af kraft, er det på høje tid.
   Start med at oprette en Forfatnings-Domstol, derefter Direkte Demokrati.

   Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! Støt Paludan! P.

 22. Michael Andersen

  “Inger Støjberg: Hvis man bøjer sig for en islamisk voldsmand, vil han bare kræve endnu mere”.
  nyheder dot tv2 dot dk

  “Messerschmidt kalder det “latterligt”, at danske ambassadører skal “stå skoleret”.
  – I stedet burde det være os, der på ugentlig basis indkaldte mørkemændenes ambassadører til samtaler for brud på helt fundamentale frihedsrettigheder”.
  Pape kalder koranafbrænding dumt men lovligt: Og sådan skal det være
  skivefolkeblad dot dk

  “Troels Lund Poulsen (V) og tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) på Facebook.
  – I Venstre mener vi, at ytringsfriheden skal have meget vide rammer i Danmark. Det er en helt basal værdi for vores land, men det er frihed under ansvar, som kendetegner os liberale. Ikke frihed fritaget for ansvar”.
  Pape kalder koranafbrænding dumt men lovligt: Og sådan skal det være
  skivefolkeblad dot dk

  Venstres tale om ansvarlighed klinger hult og udenrigsministeren taler imod folkestemningen. Bakker Socialdemokratiet op kommer det til at koste.

 23. Karl Martel

  Jeg har det lidt blandet med det, for den aktuelle situation er potentiel farlig, og vil med stor sandsynlighed resulterer i terror! Hvis det “bare” betød manglende handel, så var det til at leve med, men hvad hvis terroren ramte nogle af mine, så var det straks sværere at leve med!
  Det er uendeligt naivt at tro at muslimerne vil stoppe ved indrømmelsen af at stoppe koranafbrændinger, de vil mere og de stopper ikke før de har overherredømmet. Midlet er vold og trusler om vold, målet er underkastelse, det står såmænd i den famøse bog.
  Vi behøver bare at se på Frankrig og Sverige, og på lidt længere sigt også Belgien, Tyskland, Nederland og England. Om det bliver Frankrig eller Sverige der først bryder sammen er svært at spå om, og om det bliver i krig og vold, eller “bare” stille underkastelse som beskrevet af Houellebecq er svært at forudse. Ingen af delene er til at holde ud!
  Hvad gør vi? Jeg kan ikke se andre løsninger end massive udvisninger, start med de kriminelle, så dem der ikke kan og vil forsørge sig selv og så stop skaden ved at forhindre yderlige migration!
  Desværre lader det til at Danskerne ikke længere har vikingeblod i årene, men let lader sig skræmme og så stemmer på S og V og nu Moderaterne,
  De vil bevarer det bestående, velfærd og socialdemokratisme, men de får vold, voldtægter og bandekriminalitet!

  1. Piotr

   @ Karl Martel. 31/07/2023 at 09:50

   Det bliver ingen match, at forbyde Islam i DK, samt deporterer alle muslimer.
   Det store spørgsmål er hvilken side Regimet, de 3 værn og politiet står på.
   Det kan ikke undgås at blive et voldeligt opgør, men des før vi får det gjort, des mindre vold.
   Et opgør i nær fremtid er uundgåeligt.

   Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! Støt Paludan! P.

   1. Karl Martel

    Stem blank, aldrig – Det er en stemme til de røde!

 24. Massemedierne fordrejer, forvrænger, skjuler og fortier alt muligt

  Radio-aviserne er efterhånden blevet til
  parodier på sig selv. Der er ikke mange nyheder om
  Danmark og verden.

  Det er klima-propaganda, co2-nonsens, indvandrings-
  og multikulti-propaganda, regerings-propaganda, løgne-
  propaganda, kvindesags-propaganda, ligestillingsævl
  og velfærds-bluff der fylder 80-90% af sendetiden.

  Og i DRs øvrige udsendelser er der også masser af
  venstresnoet propaganda, enhedsliste snak, metoo snak,
  LGBTQ+ reklamer, bagtalelse og hetz mod danske mænd,
  forældre, familier, “racister” og dansksindede. DR er holdt
  op med at være “Danmarks Radio” og er blevet til en rød,
  feministisk og hjernevaskende propaganda-fabrik.

  I dag var der en lang debat på P1 om koran-abrændinger.
  Af SF betegnet som åndssvagt og halvhjernet. Men ingen
  nævnte at de bruges til at afsløre hvor aggressive, truende
  og krænkelsesparate islamisterne er, hvilket samtidig er
  en afsløring af hvor farligt og idiotisk det er at lade
  hundredtusindvis af kulturfremmede afrikanere og
  arabere slå sig ned i Danmark.

 25. Arne Lago von Kappelgaard

  Danmarks stabilitet og homoginitet er de sidste 40 – 50 år kastet i grams af en forkælet generation, som nødvendigheden aldrig havde tvunget til at tænke i konsekvenser, men som hyldede det nemme, det smarte, det hurtige. Den forkælede generation, er efterbyrden fra 1968. Det har afstedkommet, at også Danmark bliver erobret og eroderer indefra, af denne fremmedartede, orientalske magt, under hvilken nationaliteten gradvis har mistet sit indhold og gjort den nordiske ånd hjemløs i sit fædreland. For nu at kalde en spade for en spade, så må jeg sige, at mellem os danskere/vesterlændinge og muslimer, er der en så fundamental modsætning som ikke kan løses af fredelig vej. Enten undergraver de os fuldstændigt, eller vi må stække vingerne ved lovindgreb, eventuelt love med tilbagevirkende kraft, det er jo set før i Danmark. Når det gælder Danmarks overlevelse, så hjælper det ikke at være sart. Som tidligere FN-soldat må jeg sige, at tilværelsen ved fronten kræver handling. Hvis udviklingen fortsætter som den har gjort de sidste 40 år, så er der kun den nødtvungne vej tilbage: Det private initiativ, for tilværelsen ved en frontlinie kræver aktiv handling, hvis man ikke selv vil gå under.
  Danske ofre for muslimsk vold og chikane, henter ikke megen sympati fra myndigheders side, og politiets ageren eller mangel på samme, er rystende, især når man ved, at de har monopol på magtanvendelse. Hvis politiet ikke magter eller er villige til at håndhæve sit magtmonopol, kan de heller ikke regne med, at folk vil forblive passive. Her kan man så forestille sig, at det private initiativ tager over.
  Så kan politiet som de er så gode til, gå rundt og agere dialogbetjente, samt være legeonkel og kramme borgerne.

  Alle Folketingets partier, burde som noget selfølgeligt – efter 40-50 års fejlslagen politik -, lægge alle taktiske partihensyn til side, sætte sig sammen, og så for Danmarks skyld (overlevelse) finde en politik, der ikke på sigt vil undergrave det Danmark de fleste holder af. Der bør ikke tænkes på hvad udlandet, EU eller godhedsindustrien mener, eller hvad vi for en 70 år siden underskrev af konventioner, men hvad der er godt for Danmark, det er det vigtigste. Kan politikerne ikke finde konsensus, så må man give magten fri til borgerne, så de kan værge for sig, efter at politiet har kastet håndklædet i ringen. Men kønt, det bliver det ikke. Det er aldrig kønt, at skulle rydde op efter
  blå eller rød regering, så er der tilsyneladende ingen af dem, der kan eller vil fjerne den muslimske chikane fra vort samfund. Borgernes pligt er herefter at fjerne både politikere (ud på historiens losseplads) og muslimer fra vort samfund. Begge parter har vist sig uduelige!

  Det er latterligt og meget naivt at tro, at EU kan sætte en dagsorden, når det ikke engang kan forsvare vore værdier og de ydre grænser, men bare lader stå til. I de områder Frontex opererer i, der viser det sig jo, at det er blevet til en hjælpe- og servicetjeneste for uintegrerbare muslimer. Det eneste islam har respekt for, det er magtanvendelse og konsekvens. Man er utrolig naiv, hvis man tror man lukker munden på muslimen, hvis man imødeser hans krav. Nej, nej, det vil bare afstedkomme endnu flere særkrav og imødekommelser.

  Jeg har aldrig troet, at Hussain kunne blive min bror, at jorden er min landsby og hele menneskeheden min familie. Den eneste forpligtelse jeg har er overfor min familie, mit land, mit blod (etniske danskere) og vores historie.
  Men her skal man nok ikke forvente så meget. I Danmark er det sådan, at man fra dag et får penge ind på kontoen, hjælp til det ene og det andet, og et halvt år efter, retskrav på en lejlighed, og slår det ikke til, kan man supplere med diverse kriminelle aktiviteter. I den retning, der har mange muslimer fabelagtige kompetancer, selvom det står noget i kontrast til det man fik at vide for ganske få år siden (Okt.2015), nemlig at de mennesker der kom til landet var ingeniører, IT-eksperter, atomfysikere, læger. Som alt andet der kommer fra magthaverne, så var det misinformation på højeste plan.
  Danskerne er i årtier blevet ført bag lyset, og stadig stemmer de på de samme partier, de partier der ikke vil den etniske dansker det godt. Der går en lige linie fra besættelsestidens politikere, til i dag. De skulle indstilles til Corfitz Ulfeldt prisen.
  Når danskerne er kommet i mindretal i forhold til muslimerne, skal de huske én vigtig ting.
  Al dansk og vestlig kultur vil forsvinde. Islam kender intet til klassisk musik, teater, opera, malerkunst, ballet, billedhuggere, biblioteker, filosofi, kristendom, velgørenhed, faglig aktivitet, teknisk og humanistisk forskning, socialt sammenhold og demokrati.
  Tilværelsen vil blive en ørkesløs vandring mod døden, kun afbrudt af morbide religiøse seancer uden mening og indhold. Du tillades kun eksistens i kraft af dine evner som underkastet troende bønnebærer.
  Islam tillader kun religiøse zombier=levende døde.
  De første muslimer kom til os, for at fylde huller ud i dansk industri. Men ingen ansvarlige politikere tænkte på, at de tog deres moskeer, deres såkaldte hellige bog og hele deres forkvaklede taber kultur med sig. Når kritiske ryster lød, så fik vi at vide, at de bliver som os, efter en generation!

 26. Jc Holland

  Idag anerkender mange at Glistrup havde 100% ret.
  Præcis ligesåmange giver idag Joseph McCarthy 100% ret i faren ved at lade naive socialister og kommunister starte den lange march op gennem systemerne.

  I alle vestlige skolebøger bliver både Glistrup og McCarthy hånet og latterliggjort.
  Når løgnen vinder over sandheden er folket ilde stedt.

  Men efter Chamberlain kommer Churchill. Folket går ikke i døden uden kamp.
  England er englændernes land.
  Ukraine er ukrainernes land.
  Danmark er danskernes land.

 27. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Arne K. har ret, danskerne vil miste ALT hvis platuglernes
  bænkebidernes og de åndelige dafniers højborg får lov til
  at fremture. Man bør vælge alle de partier fra, der har snydt
  og bedraget danskerne i 25-35 år i træk. Og nogle af de nye
  partiers politikere er også håbløse.

  Man bør huske på at indvandringen ikke er den eneste trussel.
  De gamle partier har meget andet farligt, ondt og tåbeligt i
  posen til os. De vil bruge WHO og WEF politik imod os, og
  det kan hurtigt føre til massedød. De snyder, tyranniserer,
  plyndrer og terroriserer os også med kommunistiske ordninger
  på områder som sundhed, privatliv, økonomi, arbejde, frihed,
  familieværdier, boligforhold, retssikkerhed og meget andet.

  Aldrig kan et folk forgå som ikke selv det vil, siger ordsproget.

  Men et folk uden viden og vilje, kan snart blive tvunget til at
  gå planken ud og lægge sig til at dø.

  Måske man lynhurtigt burde starte et nyt parti med folk der
  har bevist deres sindelag, ved at de i flere år har kæmpet
  imod totalitære tendenser og den snigende udslettelse af
  danskerne og fædrelandet.

  (Der er nu en ny artikel af Aamund)

 28. Vi skal ikke gradbøje vores love og tilpasse os ,
  det vil ikke styrke noget , kun medføre flere og flere krav , kæft hvor er MANGE naive .
  Når man lægger sig ned og siger som en dørmåtte kommer der altså nogen og tørrer fødderne af-
  Hvad blir så det næste de skal bestemme , svinekød , tildækning homoægteskaber – mht sikkerhed som undskyldning , hvorfor har de politikerne så hevet os i krig med verdens største atommagt ?
  Først var det satire og afbildning af Mohammed. Nu er det afbrænding af koranen.
  Hver evig eneste gang vi bøjer os og dukker nakken, underkaster vi os ufriheden.
  Disse konflikter vil vedblive. Vi kan stå fast eller underkaste os.
  Der findes ikke et kompromis. Hvis du mener din religion giver ret til at diktere andres ytringsfrihed, så er det din religion, der er problemet.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *