EU ÅBNER SÆSONEN FOR IMPORT AF KLIENTER

Tænketanken Deutsche Geselleschaft für Auswärtige Politik synes, at det går rigtigt godt med EU’s migranthåndtering: ” Den gode nyhed er, at vi er meget bedre til at styre udviklingen end i 2015, og det kan fortsætte med gennemførelsen af de rigtige politiske initiativer”, erklærer en talskvinde for tænketanken. Dette er også opfattelsen i EU-kommissionen, som har opgivet at gøre noget ved de tiltagende strømme af illegale migranter. Man henviser i stedet til konventionerne og til EU’s værdigrundlag, som er alt det, Viktor Orban ikke står for. Dette luftige værdigrundlag er aldrig blevet defineret endsige vedtaget i nogen demokratisk forsamling, men det bliver brugt i tide og utide på at retfærdiggøre EU’s afmagt over for sine mange problemer.  I stedet arbejder Kommissionen på at overtale medlemsstaterne til efter evne solidarisk og lydigt at indsluse og inkludere de tiltagende migrantstrømme. Til trods for Lars Løkkes dydsirede forsikringer om det modsatte er Marrakesh-aftalens retsvirkning nu slået fuldt igennem. Aftalen der sidestiller alle vandrende mennesker med krigsflygtninge med ret til samme omfang af omsorg og social bistand som borgere i tilflytningslandet uanset, hvor mange migranter, det drejer sig om, og hvorfra de kommer.

Denne politik har ændret de aktuelle migrantstrømme fra tidligere en blanding af vaskeægte flygtninge og en stor skare af unge mandlige lykkeriddere til nu næsten kun at omfatte unge mennesker af begge køn, der kommer fra lande, der ikke på nogen måde kan betegnes som krigsførende. Ifølge EU’s flygtningeorganisation, Frontex er der i år foreløbigt ankommet 45 000 illegale flygtninge over Middelhavet eller gennem Balkanruten. Det drejer sig hovedsageligt om unge mænd fra Tunesien, Guinea og Elfenbenskysten, der ikke er i krig med nogen, men også migranter fra SAHEL landene, som er en stribe fattige nationer beliggende på undersiden af Sahara-ørkenen. En stor del af disse skarer er blevet udvist fra Tunesien, hvor landets præsident Kais Saied erklærer, ”at de mange illegale migranter vil gøre Tunesien til et afrikansk land uden forbindelse til vores arabisk-islamiske kultur”. Her finder vi en statschef, der er alvorligt bekymret for Tunesiens kulturelle og religiøse livsgrundlag, og som reagerer aktivt for at beskytte det. EU-kommissionen derimod mener åbenbart ikke, at Europas kultur og levevis er værd at beskytte. Tværtimod er det jo blevet den fremherskende holdning i moderne politik, at alle kulturer, alle seksuelle identiteter, alle etniske grupper, har samme værdi og skal nyde samme anerkendelse og samme rettigheder. Ingen europæisk politiker tør i dag sige, at den kristne etik er bedre for os end den islamiske, fordi det kristne menneskesyn har givet os demokratiet og retsstaten, hvor islam kun har produceret had til ikke -muslimer og undertrykkelse og forfølgelse af kristne, jøder og ateister. EU bekender sig i tidens ånd til den totale inklusion og byder derfor alle velkommen til Europa. Vi skal jo være her alle sammen.

Efter eget ønske fik EU-kommissionen i Amsterdam-traktaten i 1992 overdraget ansvaret for at bevogte Unionens ydre grænser, hvad der var forudsætningen for, at Danmark nogle år senere valgte at tilslutte sig Schengen-samarbejdet. Da migrant-lavinen ramte os i 2015 viste det sig, at EU-kommissionen intet havde  udrettet i de forløbne 20 år for at beskytte de ydre grænser. Ikke et eneste af medlemslandene havde fulgt op på sagen for at kontrollere, om kommissionen levede op til sit ansvar. Da både Kommissionen, EU-parlamentet, medlemsstaterne og også medierne alle havde en aktie i denne fuldbyrdede organisatoriske katastrofe, kom der ingen kritik af EU’s kollektive handlingslammelse. Ansvaret for migrant-invasionen blev  belyst med mørkelygten og fejet ind under gulvtæppet. Ikke desto mindre har EU-kommissionen lige siden arbejdet målrettet på at få føderale beføjelser til at oprette en grænsebevogtning. Det kan der ikke skabes flertal for, så i stedet har Parlamentet nu opfordret til at indføre et migrantsystem, der forpligter medlemsstaterne til at fordele migrantstrømmene mellem sig. Altså ikke noget med at begrænse tilvandringen, men fordele dem, der nu har lyst til et behageligt liv på skatteborgernes regning.

Her står sagen så i dag. Ingen tør give EU-kommissionen magt til at oprette et centralt gendarmerikorps til sikring af Unionens ydre grænser. Til gengæld forlanger Kommissionen – og nu et flertal i Parlamentet-, at der bliver indført en obligatorisk fordeling af illegale migranter, hvad medlemsstaterne afviser. For at bryde den fastlåste situation har flere EU-stater taget sagen i egen hånd ligesom Tunesien. Og Gud ske lov for det. Tidligere var der ingen grænsehegn om Unionen. Nu er der 19. Efter 2015 er den samlede længde af grænsebarrierer ved EU’s ydre grænser vokset fra 315 kilometer til næsten 2100 kilometer. EU’s opgivende migranthåndtering har imidlertid medført, at Middelhavet er blevet den store sluse for illegale indvandrere. Det hjælpeløse EU ser ingen anden udvej end at åbne for pengekassen. Tyrkiets Præsident Erdogan afpressede Kommissionen 6,6 milliarder USD for at begrænse tilvandringen gennem Tyrkiet. Den spanske regering har betalt Marokko store milliardbeløb med samme formål.

Hen over forår og sommer accelererer menneskelavinen hen over Middelhavet. EU har smidt håndklædet i ringen og tager nu, hvad der kommer. ” I EU ringer alarmklokkerne”, skrev en kommentator for nylig. Det er ikke rigtigt. Det, der ringer, er klokken, når EU åbner for kasseapparatet.

22.april 2023.

73 Thoughts to “EU ÅBNER SÆSONEN FOR IMPORT AF KLIENTER”

 1. Niels O

  I en verden, der bliver mindre og mindre, kan man vælge at bygge mure og hegn om sit land eller vælge at skrue hårdt ned for velfærdssamfundet, der jo virker som en magnet på både fattige og rige udefra. Gratis penge er jo altid fedt.

  Jeg foretrækker det sidste, som alligevel også er sundere for både samfund og mennesker med mere personligt ansvar igen.

  Mure og hegn er grimme og alligevel ineffektive og dræbende i længden.

  1. Fra velfærdsstater til terrorstater

   Fremtidens Europa og Danmark bliver et
   område præget formynderi, fjernstyret diktatur, tvangsordninger, skatteplyndring,
   fattigdom, digital overvågning, tankepoliti, ingen ejendomsret, ingen kontanter,
   forbud mod at bo i titusindvis af boliger der intet fejler, byer omdannet til fængsler, diskrimination og undertrykkelse af landenes oprindelige befolkninger, og side-løbende med det folkeudskiftning.

   Næste kapitel bliver statsterror, insekter i maden, tvangsindsprøjtninger, et sund-
   hedsvæsen der frygtes af alle syge, forceret dødshjælp, tvangsaflevering af organer
   som i Nordkorea. Og syndfloder af løgne, perversiteter og statslige forbrydelser
   vil skylle hen over landet.

   Sidste kapitel kan blive at Europa går under i hverdagsterror, massakrer, blodbade
   og massedød.

   Hvordan kan det blive anderledes i fremtiden, når politikerne er villige til at lade
   500 millioner eller 1000 millioner afrikanere og arabere slå sig ned i Europa, med alt betalt af europæerne? Og når de allerede nu samarbejder med WHO, WEF og Big Tech og andre udemokratiske og totalitære sekter, kliker og grupper? Hvis planer
   og programmer går ud på decimering og udryddelse, eller overvågning som i Nord-
   korea? Chrborg løfter ikke en lillefinger for at forhindre at Titanic-Danmark synker.

   Synes man at det lyder som en alt for pessimistisk forudsigelse, så gå til Snaphanen
   og Hodja, Youtube og Redacted mv. og se de hårde facts om hvad der sker i USA,
   Sverige, Canada og Danmark etc.

  2. Fra velfærdsstater til terrorstater

   Fremtidens Europa og Danmark bliver et
   område præget formynderi, fjernstyret diktatur, tvangsordninger, skatteplyndring,
   fattigdom, digital overvågning, tankepoliti, ingen ejendomsret, ingen kontanter,
   forbud mod at bo i titusindvis af boliger der intet fejler, byer omdannet til fængsler, diskrimination og undertrykkelse af landenes oprindelige befolkninger, og side-løbende med det folkeudskiftning.

   Næste kapitel bliver statsterror, insekter i maden, tvangsindsprøjtninger, et sund-
   hedsvæsen der frygtes af alle syge, forceret dødshjælp, tvangsaflevering af organer
   som i Nordkorea. Og syndfloder af løgne, perversiteter og statslige forbrydelser
   vil skylle hen over landet.

   Sidste kapitel kan blive at Europa går under i hverdagsterror, massakrer, blodbade
   og massedød.

   Hvordan kan det blive anderledes i fremtiden, når politikerne er villige til at lade
   500 millioner eller 1000 millioner afrikanere og arabere slå sig ned i Europa, med alt betalt af europæerne? Og når de allerede nu samarbejder med WHO, WEF og Big Tech og andre udemokratiske og totalitære sekter, kliker og grupper? Hvis planer
   og programmer går ud på decimering og udryddelse, eller overvågning som i Nord-
   korea? Chrborg løfter ikke en lillefinger for at forhindre at Titanic-Danmark synker.

   Synes man at det lyder som en alt for pessimistisk forudsigelse, så gå til Snaphanen
   og Hodja, Youtube og Redacted mv. og se de hårde facts om hvad der sker i USA,
   Sverige, Canada og Danmark etc.

   1. Christiansborgs politik er ved at være en almindelig dødsårsag

    Om 2 eller 3 uger risikerer vi at SVM-regeringen
    underskriver afskyelige og forræderiske aftaler med WHO. Regeringen
    har endnu ikke sagt ja til at det menneskefjendske foretagende skal
    få lov til at tvangsstyre det danske sundhedsvæsen fremover, men vi
    kan være ret sikre på at hverken Mette, Lars Quisling, Heunicke eller Traktor-Troels vil holde sig tilbage, medmindre danskerne siger fra.
    De har allerede skrevet under på et vist samarbejde med WHO og WEF.

    Folk der har fulgt med hos Snaphanen og Hodja, vil vide at sagen er
    yderst alvorlig. Det er begyndelsen til et folkemord. Men har man ikke
    fulgt med i de mange oplysninger og beviser for den overdødelighed
    som nu hærger Danmark, vil man nemt undervurdere faren. Men
    Schweitz og andre lande har nu forbudt Pfizers produkter, og Mo-
    dernas og Astra-Zenicas tilsvarende “vacciner” er også bandlyst.

    Sagen er at woke, fascistisk og totalt hensynsløs politik vinder frem, og
    at der i denne tid lægges op til utrolige og voldsomme forandringer
    af samfundet. Nettet vrimler med videoer som fortæller om politik
    så ekstrem og morderisk, at man tror det er løgn. Men det er ikke bare
    snak, for beviser og dokumentation lægges frem i rigelige mængder.

    Der er rystende vidneudsagn om de lidelser tusinder har gennemgået,
    og eksperter advarer om at antallet af ofre kan blive seks- og syv-cifret
    hvis WHOs politik ikke stoppes meget hurtigt.

    Man bør ringe til lokale politikere og medier for at fortælle dem at
    man ikke er tilfreds med regeringens planer om at bortforpagte
    herredømmet over sundhedsvæsnet og hospitalerne til en uden-
    landsk organisation som WHO, der nu er under anklage for løgn,
    svindel, korruption, uansvarlighed og måske massemord.
    Som det fremgår af talrige beretninger på nettet.

    1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

     DET HER ER SANDHEDEN:
     De har gang i en aflivning af os allesammen.
     Så enkelt er det. Så enkel er kommunistisk politik.
     Rød marxisme ender altid i et orgie af vanvid og død.
     Som “Kommunismens sorte bog” og A. Solsjenitsyns
     bøger fortæller.

     Borgen giver ikke andet til vælgerne end fordærvet
     valgflæsk, knive i ryggen, svindel og humbug. Nu er
     man i gang med WHO og WEF tiltag som direkte går
     ud på at aflive millioner af borgere. Som påvist og
     bevist af virologer, eksperter, læger og pårørende.
     Se Snaphanens, Hodjas og Youtubes seneste afsløringer.

  3. Helle

   Vi står overfor en kæmpe migrantbølge, det er jo slet ikke ovre. Afrika har så mange problemer, at de producerer flygtninge og migranter i en Lind strøm.
   Europa er tvunget til nytænkning. Vores velfærdssystem kan ikke bære migrantstrømmen.
   Ja man kan vælge at acceptere at vi har fået et nyt proletariat og trække produktionen tilbage fra Østasien. Skabe arbejdspladser for ufaglærte.
   Eller man skal finde en måde at løfte Afrika på.
   Og så synes jeg at man skal genindføre den kristne moral, at man har et ansvar for det arbejde man udfører, og gøre det godt og samvittighedsfuldt. Vi er ofre for alt for meget sjusk og sløseri og mange fejl. Og et medansvar for det land man bor i.

 2. Bjarne Fonnesbech

  Som altid en skarp analyse 👍

  1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   Det er fuldstændig skørt og
   urimeligt at asylanter fra dag 1
   tildeles større rettigheder end
   danskerne. Hvis man gav dem
   beskyttelse, barakker at bo i
   og hjælp i det nødvendigste,
   ville der ikke komme nær
   så mange. I stedet forkæler
   og forgylder man dem på alle
   måder, og nødstedte danskere
   må nøjes med mindre, oftest
   langt mindre. Se hvordan man
   sjofler syge, hjemløse, gamle
   og arbejdsløse danskere. Ja,
   selv børn og unge svigtes.

   Mange asylanter rejser på ferie
   til de lande de er flygtet fra.

   Partiernes politik er at levere
   lort til danskerne, og guld til
   de nyankomne. Trods alle
   de problemer og ulykker der
   er fulgt med invasionen,
   vil politikerne nu have endnu
   flere kulturfremmede hertil.
   Pernille Weiss fra K og Rosa
   Lund fra EL og alle dem fra
   R mener at vi har økonomi
   og plads til 10-12 millioner
   asylanter.

 3. Jens. S

  Verden har nu den størrelse verden altid har haft, Du kan vælge at skrue ned for velfærden i en grad som ikke vil tiltrække nasserøve, og dermed skabe et helt andet samfund, du kan i stedet for at tilpasse dig EU og deres overskyggende tåbelige valg, eller mangel på samme, vælge at være herre i eget hus, og sende de ulovligt indtrængere tilbage hvor de kom fra eller til en kedelig ørkenlejre på vand og brød.

 4. tavsen

  Det er ikke meget, vi hører om korruptionsskandalen i EU. Vel sagtens fordi de anholdte befinder sig på den røde fløj

  https://www.document.no/2023/03/04/opptil-hundre-medlemmer-av-europaparlamentet-kan-vaere-involvert-i-korrupsjonen/

  I betraktning av at de personene som skal ha mottatt bestikkelser var med på å påvirke en rekke avstemninger som angikk Qatar, for eksempel spørsmålet om å tillate borgere fra Qatar visumfri reise til Europa, sa den polske MEP at han tror det nu vil bli tatt grep for å revidere og omstøte noen tidligere beslutninger fattet i Europaparlamentet. “

  1. Ivan Dybdal

   Tak for link Tavsen. Jeg har ikke set det i Nyhederne i statsradiofonien, DR og Tv2. Måske er det fordi, det ikke er Donald Trump?! 🙂
   Jeg læste noget om arrestationen af Evs Kaili, da det i december kom frem at hun havde modtaget ½-1½ mio euro i bestikkelse. Det var så åbenbart mere end 10 mio euro=75 mio kr. Pier Antonio Panzeri, tidligere MEP, er også arrestere. Han har vidergiver 120.000 euro til den belgiske MEP Marco Tarabelli. Det er Qatar og Marokko” der har bestukket medlemmer af Eu-parlamentet. Det er åbenbart omfattende: “Så mange som hundrede medlemmer af Europaparlamentet (MEP) kan være involvereret” siger det polske medlem af Europaparlamentet, Dominik Tarczyński.
   Det bliver nok afvist, som endnu et eksempel på ‘falske nyheder’, som EU allerede har bedt medlemslandenes regeringer om at bekæmpe med alle midler læs indføre statscensur af alle medier. Især af de modbydelige online medier! 🙂

 5. Michael Andersen

  Det er forkert at gældsætte Danmark og pålægge befolkningen store byrder for at finansiere indvandringen, der udgør en regulær trussel mod landets økonomi og stabilitet.

  1. Nationalbanken advarer 2008
  2. Antallet af ikke-vestlige indvandrere eksploderer 2011
  3. Der ofres også store summer på enkeltpersoner 2011-13
  4. Vollsmose er blot én af 28 ghettoer i Danmark 2012
  5. Antallet af opholdstilladelser og asylcentre eksploderer 2012
  6. Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande eksploderer 2012
  7. Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer 2012
  8. Kriminaliteten eksploderer 2012
  9. Folkeskolen er under opløsning 2012
  10. Indvandrerbander opkræver beskyttelsespenge 2013
  11. Indvandringen koster ufaglærte danskere dyrt 2013

  Befolkningen blev sat udenfor indflydelse og 10 år senere er velfærdssamfundet lagt i ruiner. Hertil kommer en ikke-genial og katastrofal omstilling.

  Hvorfor støtter befolkningen midterpartiernes tvivlsomme og dubiøse forretningssans?

  1. bremsen

   fordi statslig propaganda virker især på kvinder

  2. Jonas Hansen

   Hvem f… skal jeg stemme på? Jeg ser ingen muligheder 🤬 snak og snak

   1. Michael Andersen

    Fædrene til den amerikanske forfatning og Grundtvig, mente at grundskolen skulle uddanne dygtigt og tidligt, således man efter endt skolegang deltog ansvarligt i demokratiet.

    Danmark bliver nødt til at ende ud med flere unge selvstændigt tænkende demokrater, således udviklingen vendes på den mest positive måde.
    Grundskolen bør frigøres og konkurrere på samfundsansvar. Demokratiet bør gøres mere attraktivt end sharia.

    Fordi vi kun har et Danmark, må vi gå sammen om at bevare det, ansvarligt.

    NB, LA eller DF?

    Venligst

 6. Fra velfærdsstater til terrorstater

  Fremtidens Europa og Danmark bliver et
  område præget formynderi, fjernstyret diktatur, tvangsordninger, skatteplyndring,
  fattigdom, digital overvågning, tankepoliti, ingen ejendomsret, ingen kontanter,
  forbud mod at bo i titusindvis af boliger der intet fejler, byer omdannet til fængsler, diskrimination og undertrykkelse af landenes oprindelige befolkninger, og side-løbende med det folkeudskiftning.

  Næste kapitel bliver statsterror, insekter i maden, tvangsindsprøjtninger, et sund-
  hedsvæsen der frygtes af alle syge, forceret dødshjælp, tvangsaflevering af organer
  som i Nordkorea. Og syndfloder af løgne, perversiteter og statslige forbrydelser
  vil skylle hen over landet.

  Sidste kapitel kan blive at Europa går under i hverdagsterror, massakrer, blodbade
  og massedød.

  Hvordan kan det blive anderledes i fremtiden, når politikerne er villige til at lade
  500 millioner eller 1000 millioner afrikanere og arabere slå sig ned i Europa, med alt betalt af europæerne? Og når de allerede nu samarbejder med WHO, WEF og Big Tech og andre udemokratiske og totalitære sekter, kliker og grupper? Hvis planer
  og programmer går ud på decimering og udryddelse, eller overvågning som i Nord-
  korea? Chrborg løfter ikke en lillefinger for at forhindre at Titanic-Danmark synker.

  Synes man at det lyder som en alt for pessimistisk forudsigelse, så gå til Snaphanen
  og Hodja, Youtube og Redacted mv. og se de hårde facts om hvad der sker i USA,
  Sverige, Canada og Danmark etc.

 7. Ivan Dybdal

  Det er meget enkelt. Forsøg på illegal indvandring i DK, der ikke afvises ved grænsen, vil betyde at Danmark ophører mrd at eksistere som nation indenfor nogle få årtier. Det kan enhver se, der tør.

 8. Elisabeth

  Danskerne kan “takke” LTTE for indførelsen af lovkrav om familiesammenføring. Et af de hæsligste resultater af Hornslets “tamilsag”. Ene mand satte Ninn sit politiske liv ind på at friholde Danmark for horden af klienter/terrorister, der uhindret myldrede ind i Danmark. Som bekendt blev han straffet for sit forsøg på at redde Danmark fra den klienttilstrømning, som Aamund som glimrende beskriver. Med LTTE- baser eksempelvis i Danmark og UK var der grobund for de mange terrorist-attentater rundt omkring, bl.a. Indiens Rajiv Ghandi, Sri Lankas præsident Premadasa plus den tamilske x-udenrigsminister, Lakshman Kadirgamar, der i øvrigt havde næsten alt til fælles med Ninn. Begge jurister og med en indædt fædrelandskærlighed. Slige personager er, som vi kan se, uønskede i den brede befolkning.

  1. Der var engang et yndigt land

   Man må undre sig over at flertallet af danskerne
   er så tungnemme, at de 40 år efter 1983 stadig ikke har
   forstået at indvandring og folkeudskiftning ikke er beri-
   gelse, men fattigdommen og døden.

   Når asylanterne, evighedsturisterne,
   invasorerne og besætterne bliver en tungere og tungere
   økonomisk byrde for samfundet, og efterhånden som
   den oprindelige befolkning fortrænges og fordrives, får
   man en helt ny situation med konflikter, økonomiske
   ulykker, ringere sundhed, ringere velfærd, dårligere
   infrastruktur, mere kriminalitet, ringere tryghed, mere
   ufrihed og fattigdom, nedbrydning af værtslandets kul-
   tur og indre sikkerhed osv. Det siger sig selv. Og nogle
   forstod det indlysende allerede i 1983 eller 1973. Men
   et flertal lader sig åbenbart villigt lede af løgnagtige
   medier og politikere.

   Der er også de vælgere som stemmer fornuftigt, men
   bliver snydt på det groveste. Som de 21% af danskerne
   som gav DF 37 mandater i 2015. Thulesen Dahl og
   Lars Quisling gennemførte nok det største forræderi
   nogensinde i Danmarks historie.

   Nu står katastrofen og nationens undergang for døren.
   Uretten råder, den “grønne” svindel har vind i sejlene,
   løgne breder sig, døden høster og afmagten breder sig.
   Danskerne der har udvist dygtighed, klogskab, visdom,
   genialitet, tapperhed, flid, sejhed, udholdenhed og
   sammenhold op gennem tiderne, er nu klasket sam-
   men og er blevet til hjernevaskede offerlam.

   Sådan forgår verdens herlighed, og ære og lykke
   afløses af skam og skændsel, sorg og endeløs rædsel.
   i

 9. Thomas Poulsen

  Det er altid interessant, at læse Aamunds artikler, men desværre har de ingen effekt eller virkning. Os, som læser dem er enige med Aamund, så det flytter ikke noget. Drømmescenariet ville være Aamund som statsminister, desværre ikke muligt, det kan vi ikke forlange af en herre i den alder, selvom USA viser vejen (ironi).

  Yderligere bryder flertallet af vælgerne sig ikke om begavede statsministre, så Asger er alt for klog til at kunne komme i betragtning. Vi har haft en perlerække af dybt ubegavede statsministre, som i øjeblikket toppes af Mette Frederiksen, som vel nok er det laveste niveau vi endnu har været på.

  Hvad angår indvandringen af negre/arabere/muslimer så er løbet kørt. Vi hverken kan eller vil stoppe udviklingen, og stoppede indvandringen totalt i dag, er de alligevel i flertal om få generationer og herved også demokratisk den gruppe som skal have magten.

  Men det er ikke nødvendigt at tælle dage til flertallet opnås, de vil dominere os længe før og gør det allerede nu.

  Det er trist at være vidne til, men der er så få, som tænker som os, derfor er der intet at gøre. Det er ikke muligt at redde de, som ikke vil reddes.

  1. Wiens redning skete 1683

   Svar til THOMAS POULSEN og Jc HOLLAND

   Der er folk på 80-90 der har mere lys i pæren end andre på 25
   eller 45. Så Aamund burde straks gøres til statsminister. Men
   Mette og socialkammeraterne mfl. vil nok ikke gå med til det.

   I Frankrig og Holland er der så store protestbevægelser, at de
   måske kan vælte regeringerne. Når eller hvis danskerne opdager
   at man vil give dem samme behandling som jøderne, armenerne
   aztekerne og den polske befolkning 1939-45 osv., kan det vel
   tænkes at de vil rejse sig fra sofaerne og lænestolene? Måske
   hollænderne kan blive et forbillede i stedet for svenskerne?

   Det er rigtigt at fjæsbog-censuren er smålig og emsig, men til
   gengæld er twitter jo nu kommet på banen med et nyt og bedre
   indhold og fri tale. Og der er masser af frie oplysninger her og
   hos Hodja, Youtube, Gravitas, Snaphanen, Document, 24nyt.dk,
   Redacted, Tucker Carlson, den korte avis og andre.

   I 1683 da islamister stormede Europa og Wien med
   kanoner og 120.000 mand, så det også håbløst ud, men
   det endte med at en polsk rytterhær på 35.000 mand jog
   dem væk. Og de holdt sig væk i næsten 300 år.

 10. Jc Holland

  Medie efter medie lukker ned for folkets kommentarer og lader Pravda-organer styre informations-strømmen. Facebook lukker også mere og mere ned for ytringsfriheden. Der sidder åbenbart en hel flok Big-Brother-Stasi-typer og overvåger platformen. De påstår de forhindrer hatespeek men alle kan se at de bare hader fri sandfærdig tale.

  EuropaUnionen rimer på SovjetUnionen, med samme skingrende sindssyge magtmennesker i toppen. De inkluderende og rummelige kan ikke længere rumme og inkludere
  den hvide civilisation. Den skal udrenses.

  MÅ VOR TIDS HIPO-SVIN FEJLE STORT.!!!

 11. Michael Andersen

  JC Holland, tak for de mange guldkorn, her og på JP.

  Demokratiet er oppe mod et system hvor folkevalgte uden visioner kæmper for egne karrierer og politik er blevet til en forvaltning af det bestående.

  Det er ikke demokrati at rettigheder tildeles på baggrund af seksualitet, race, køn eller migrantstatus. Det er ikke demokratisk at borgerne kun deltager i demokratiet hvert 4 år.

  Samfund, der hævder at være demokratiske, bygger på et løfte til borgerne om, at de kan deltage i magtudøvelsen. At de kan være med til at forme den fælles vilje og træffe beslutningerne.

  Fundamentet er en fri og uafhængig presse, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, en nation med grænser og statsborgerskab man gør sig fortjent til.

  Demokrati fordrer at information flyder frit.

  Hvis folket bestemte, valgte det problemløsere frem for problemskabere.

  1. Jc Holland

   Selv tak Michael Andersen
   Ja det ser sort ud men de fornuftige må bevare optimismen.!!

   Pludselig fra den ene dag til den anden faldt Muren. De sindssyge kan måske styre i 30 år, måske 50 …men aldrig til evig tid.!

   Den hvide civilisation har opfundet og klaret stor set alt. Nazi-socialisme 1945, Kommunist-svinene 1989-91. Vi må kunne finde en vej til stoppe vor tids landsforrædere og de sindssyges fremmarch.!!

   Med et glimt i øjet kunne bevægelsen måske hedde
   BLÅ FRONT.!!

   1. Michael Andersen

    USA’s fædre vidste at enhver i grundskolen skulle uddannes til at kunne deltage i republikkens styre og at niveauet skulle være højt. Grundtvig sagde stort set det samme om forudsætningen for skolen i det danske demokrati.

    USA’s fædre og Grundtvig fik ret. Socialdemokrater og venstre-kloner har spildt 175 år.

    BLÅ FRONT

 12. Flaben Fræk

  Er der en læge tilstede? – Hvad er det for en mental-ustabil-karakterbrist eller personlighedsforstyrrelse som får en voksen (dog middel undersætsig) mand (født 15. maj 1964 i Vejle) til, i et af forsvarets kostbare fly, at begive sig til Marrakech – Hvor han, uden mindste ansats til skam i livet, forpligter mit fædreland til at modtage- og evighedsfinansiere uoverskuelige horder af kulturfremmede elementer? – Er sådan et menneske rigtig velforvaret? – Ikke i min bog!

  1. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

   KAOS-SAMFUNDET TILBYDER KAOS, FORVIRRING OG LAPPELØSNINGER

   Der er nu gået ged, hat og briller i ejendoms-vurderingerne,
   i udskrivningen af ejendomsskatter, i køreprøve-systemet, i
   sundhedsvæsnet og ventelisterne, i pensions-systemet, i
   jobcentrenes forvaltning af arbejdsløses rettigheder, i for-
   valtningen af barnets tarv og familieværdierne, i forsvaret
   af Danmark, i indvandrings-politikken, vaccine-politikken
   og i alt muligt andet.

   Det er ved at gå gak-gak og kuk-kuk i stort set alt hvad
   staten, regeringen og partierne i denne tid udsætter de
   temmelig sagesløse danskere for. Husejere kan nu blive
   udsat for store skattestigninger, fordi vurderingerne af
   deres huse og ejerlejligheder mv. er et stort rod. En
   advokat siger at retssikkerheden er pulveriseret/ikke
   eksisterende, og andre siger at man tromler frem med
   en sådan rodebutik af fejl, IT-problemer, uforståelige
   breve, skøre tidsfrister, selvmodsigelser og andet, at
   boligejere, -sælgere og -købere er ude på tynd is og
   snart kan risikere at blive ramt af store økonomiske problemer.

   På sundhedsområdet er der tale om en katastrofe
   som påfører mange patienter store lidelser.

   Stopper her, men kunne have fortsat længe. Men et godt
   råd til husejere er at høre “Følg pengene” hos DRs P1, og
   at se hvad nettet og aviser skriver om den skattereform
   der er på vej mod boligejere og -lejere.

 13. Ursula Marta Ilse Overgaard

  FAGRE NYE VERDEN – JA, DET GÅR RIGTIGT GODT MED EU’S MIGRANT-HÅNDTERING – OG EU-KOMMISSIONEN ÅBNER FOR OBLIGATORISK SOLIDARITETS-FORDELING – Der er globalt 90 millioner flygtninge og migranter. – De migrantvenlige dødsengler EU-eliten samt den total verdensfjerne kommissær, den svenske socialdemokrat Ylva Johansson har importeret millioner af arabere og afrikanere under påskud af, at det var nødvendighed, humanisme, global næstekærlighed og en kulturel berigelse.

  Også Federica Mogherini, EU’s minister for eksterne anliggender ønsker politisk islam som en del af Europas fremtid og hun siger: “Islam hører hjemme i Europa. Det har en plads i Europas  historie, i vores kultur, i vores mad – og mest vigtigt – i vores nutid og fremtid”. (” … Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe’s history, in our culture, in our food and – what matters most – in Europe’s present and future.” )

  Samtidig mener Federica Mogherini, at flere muslimer i Europa ikke betyder en trussel for kontinentets fremtid. Alle de mange i de europæiske befolkninger, der har den frygt, tager fejl. De ved ikke, hvad europæisk identitet er, lyder det fra denne officielle EU-repræsentant.

  1. Federica Mogherini har længe været fortid i EU-kommissionen, hvor hendes holdninger og synspunkter dog stadig trives og lever i bedste velgående.

 14. Michael Andersen

  EU og staten er vigtigere end borgeren. Det er tilfældet i Danmark i dag. Der er mange ting, som regeringer kan gøre mod folkets ønsker, men beskatning er for stor en opgave til at blive gennemført uden samtykke.

  Demokratisk er det helt skævt med Co2-skat, Klimaskat, Ukraineskat og Migrantskat, oven i Ejendomsværdiskat, Topskat, Marginalskat og Selskabsskat.

  Vi nærmer os et punkt hvor en borger må opgive sin ejendomsret på grund af skattemæssig omkategorisering og krav til ejendommes energiklassificering.
  Bare et eksempel på at en borger må gå fra hus og hjem, er nok til at grundlovens garanti for den private ejendomsret er krænket.

  I retsstaten eksisterer staten kun for borgernes skyld. Med nye skatter og indvandring er borgerne i gæld i al fremtid.

  For forkæmpere for amerikansk uafhængighed var problemet ikke, at skatterne var høje, men at de var vilkårlige, lejlighedsvis lunefulde og straffende, og vigtigst af alt, vedtaget uden samtykke fra de styrede.

  Den eneste løsning er at give det ansvar og den autoritet, EU og staten har taget fra borgerne, tilbage. Venstrefløjen vil ikke, det står klart.

  Vil de borgerlige partier?

 15. Piotr

  Nu kan vi jo tage det helt roligt!
  MetteFUSK stod nede i Rom i fredags, under besøget hos Meloni og udtalte støtte til Italien, at der kommer alt for mange migranter til Europa, via Balkan-ruten og over Middelhavet.
  FUSKen vil, at de skal samles andre steder uden for EU, for Asyl-behandling (endnu en gammel løgn!) og at det er EU der skal bestemme fordelingen af de flygtninge der får tildelt asyl.

  Men men men, lad os nu se, når FUSKen har været i skole hos Ursula & Ylva, så får vi en ny version på flygtninge-problematikken samt hvad der står i Marrakesh -aftalen + øvrige konventioner.
  MetteFUSK mestre at tale med 2 Tunger, men baglandet slår revner og der er opbrud på vej. Mit bud er nyt FT-valg efter sommerferien!
  (Nu skal FUSKen være Nato-chef, i stedet for ham normannen fra Muppet-show!).

  @ Michael Andersen. 23/04/2023 at 12:57
  Tale om Guldkorn. Her en gentagelse. Det kan simpelthen ikke sige tydeligt nok.

  “Demokratiet er oppe mod et system hvor folkevalgte uden visioner kæmper for egne karrierer og politik er blevet til en forvaltning af det bestående.
  Det er ikke demokrati at rettigheder tildeles på baggrund af seksualitet, race, køn eller migrantstatus.
  Det er ikke demokratisk at borgerne kun deltager i demokratiet hvert 4 år.
  Samfund, der hævder at være demokratiske, bygger på et løfte til borgerne om, at de kan deltage i magtudøvelsen.
  At de kan være med til at forme den fælles vilje og træffe beslutningerne.
  Fundamentet er en fri og uafhængig presse, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, en nation med grænser og statsborgerskab man gør sig fortjent til. Demokrati fordrer at information flyder frit.
  Hvis folket bestemte, valgte det problem-løsere frem for problem-skabere”.

  Direkte Demokrati burde være en selvfølge i et veloplyst land som DK.
  3 gange årligt stemmes om projekter til over DKK 50 Mil. De borgere der stemmer får DKK 1000,- i fradrag på indbetalt skat pr gang de stemmer.
  Det kaldes stemme-incitament.

  Så til alle jer der håber & tror, at demokratiet eksisterer & fungerer, så prøv lige at mærke efter en gang til. Demokratiet er stendødt i DK.
  Regimet beskytter sine egne, bestemmer over alle, kontrollere, udøver magt og straffer derefter.
  Det danske parlamentariske styre skriger på reformer

  Den danske befolkning er blevet kuppet, med løfte om velfærd(billig velfærdsdope), men i stedet er pengene blevet brugt på indvandring, omkring DKK 300 Mdr om året, en Indvandringsbyrde pålagt de danske skattebetalere, som dermed må accepterer forringelser på alt andet, som nævnt flere gange i denne tråd.
  SÅ fat det dog kære Danmark, denne Indvandringsbyrde koster jer livet!

  Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

  1. Michael Andersen

   Piotr, tak

   ”Direkte Demokrati burde være en selvfølge i et veloplyst land som DK.
   3 gange årligt stemmes om projekter til over DKK 50 Mil. De borgere der stemmer får DKK 1000,- i fradrag på indbetalt skat pr gang de stemmer.
   Det kaldes stemme-incitament”.

   Den bedste ide i nyere tid

 16. Den er svær….
  Hjælpe landene så de små indbyggere får et tåleligt liv?
  Måske de bliver boende i hjemlandet….

  Men det ville betyde at kapitalister som Asger skulle skrue ned for grådigheden…
  For 99% af kapitalisterne er det ultimatime at have så mange aktiver at det vil tage flere hundrede år at fyre dem af….

  Så det er nok en umulig opgave…. Kapitalisterne har aldrig forstået hvad en fornuftig deling af verdens resourcer vil gøre for hele verden…

  Fritz og Poul OG Asgertyperne…..

 17. Ole Madsen

  Et lille eksempel på islamiseringen: Man åbner ‘Den korte Avis’ og finder en artikel om ramadanfesten i Gjellerupparken. Artiklen indeholder en video. Men den får Du ikke lov at se, for Microsoft Edge har bortcensureret den. Hvad gør man så. Man skifter til Google Crome, som viser videoen, der afslører, at Gjellerupparken er invaderet af muslimer. Derefter vælger man Google Crome som sin standard browser.

  1. Træt

   Brug Brave Browser i stedet for Chrome. Indbygger reklameblokering og andre rare sager.
   På Android telefoner kan man installere YouTube Vanced og slippe helt for reklamer og man kan høre musik uden at videoen vises

 18. Arne Lago von Kappelgaard

  Skal vi være så tolerante, at vi tolererer vores egen undergang?
  Opblæst nar er et godt ord om disse såkaldte humanister, men tosse er en bedre betegnelse om disse venstresnoede og radikale halvhjerner. Disse intellektuelle tosser er nemlig en del af den herskende elite og deres ideologi. Dvs. en ideologi der har sat rammerne for, hvordan den politiske virkelighed skal forstås. Det multikulturelle samfund er af det gode, og andre forestillinger er forkerte. Eller sagt på en mere direkte måde: Kultureliten forsøger systematisk at få kontrol over bevidstheden om den multikulturelle udvikling ved at gøre disse tanker politisk korrekte.
  Tossen er derfor en del af den elite, som forherliger multisamfundet og den idealistiske humanisme, og som på den baggrund kaster smuds på danskernes eget syn på deres kultur. Derfor må de forskrækkede danskere vænne sig til det der skete i 2015 ” når sådanne hjemløse grupper” tropper op. Vi kan ikke undgå dem”. Og når EU forbeholdene er væk, kan vi heller ikke undgå alle de bådflygtninge, der skal fordeles rundt i de forskellige EU lande. Og når det sker, træder der en en ny tosse frem og siger: ”Vi kan ikke undgå dem”.
  Som Lars Løkke (V) udtalte i sin nytårstale 2019: Men vi kan ikke rulle tiden tilbage. Vi står, hvor vi står. Vi må tage den herfra. Finde sammen – og finde ud af det sammen. Både gamle og nye danskere.”
  Og hans tidligere kollega Poul Schlütter ALLE SAMMEN har udtalt: ”Men vi troede jo ikke, at det ville udvikle sig sådan. Det er nødvendigt, at EU får bevogtet den ydre grænse, (BT,17.03.2019).
  Kan man overhovedet have tillid til sådanne mennesker, der i den grad har undermineret et homogent og velfungerende land? Jeg tvivler stærkt. Indtrykket efter 50 års forfejlet fremmed politik er, at så godt som alle de politiske partier har medvirket til den kollaps der om føje år venter forude. Sagen er nemlig den, at de socialdemokratiske- og partier af anden observans i lande vi ynder at sammenligne os med (bl.a.Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien), i uskøn forening har udøvet massevoldtægt mod egne etniske befolkninger, ved at være dem, der holdt offeret nede, medens voldtægten foregik. Europa har bevæget sig derhen, hvor det er at sammenligne med en gammel luder, uden på nogen måde at ville genere udøverne af sidstnævnte gamle profession.

  Vi har snart pantsat vores frihed som et selvstændigt land, til diverse konventioner og ikke mindst EU.
  Det store spørgsmål er selvfølgelig: Hvem er disse mennesker- Lektor Besserwissen og Generalsekretær Uberklug, stud.dit eller cand.dat – der sidder rundt omkring og kommer med gode råd, og skal gøre sig til dommer over os andre. Hvem er disse intellektuelle humanister, der elsker menneskeheden som deres egen mor. Hvem er disse tosser, der bruger deres titler til at afvikle dansk kultur og indføre multikulturen, med alle dens følgesygdomme.
  Svaret er, at de er en del af den store brogede flok af professorer, lektorer, sociologer, generalsekretærer fra diverse dubiøse organisationer og andre studentikose storbytosser fra den pludrende klasse, af radikal og venstreorienteret observans, der har deres karriere at tænke på. Sværere er det ikke. Mennesker der derfor har indset, at det nok er klogest og mest sikkert at flyde med strømmen og ikke komme i modvind ved at tænke forkert.
  Os der var skeptiske ved den førte politik, vi blev nærmest sammenlignet xenofobiske smånazister med manglende udsyn, åndsevnerne rakte ikke til at overskue det magiske multi-kulti projekts storhed, og vi var lavtlønnede småkårsfolk med dårlig uddannelse. Som regel boede vi heller ikke i områderne 2900/2920/2930/2950/2970 nord for København, ej heller førte vi åndfulde samtaler på et højt akademisk plan ved Verner Panton bordet, omgivet af klassiske designermøbler og Købke på væggen og Rifbjerg i reolen, men vi er dem med kakkelborde og Ikea-møbler samt Mågestellet i skænken, dem der ikke har råd til at være kreative rent skattemæssigt, så er stigmatiseringen på plads.
  Hellere høre ”almindelige” menneskers mening end såkaldte ekspertudsagn om, at der ikke er problemer fra en eller anden klovn eller klovninde, der har taget en bachelor i at være humanist og korrekt, og ”forsker” i race/etnicitet, hvidhed og at mænd kan føde børn.

  Det der er sket på flygtningeområdet de sidste 30-40 år – på en generation -, har jeg ikke part i. Da jeg ingen part har i det, hvorfor så være solidarisk med dem, der har sat det i gang, og som ikke vil tage ansvar for det skete?
  Vi har åbnet grænserne på vid gab for en forsørgelseskrævende byrde, så revl og krat der måtte have lyst til det, kan tage for sig af verdens bedste ”tag-selv bord,” under devisen, mig ha-du betale. De har selv skabt de problemer de flygter fra, og skaber nye, hvor de kommer hen!
  De fleste kommer ikke med nogen form for kompetancer, som man kan bruge i et moderne industrialiseret vidensamfund, selvom gutmenschen og venligboerne vil pådutte os at de har ”ALI-uddannelserne” (advokat, læge, ingeniør).
  Danmark/Vest-Europa har udviklet sig til et flydende ansigtsløst samfund, hvis magtkorrumperede establishment er helt ude af trit med landets etniske borgere. Man er mere interesseret i at behage de udefra kommende, end i landets egen befolkning, hvor en mindre og mindre del, skal forsørge resten der er på diverse overførelsesindkomster.
  Ikke alene får ”gæsterne” førstepladsen, vi efterkommer selv de vildeste ønsker for at behage, og ender som fremmede i eget hus. Her kan man virkelig tale om, at det er ”gæsterne” der skal til at diktere værten, hvor bordet skal stå.

 19. Michael Andersen

  Arne Lago von Kappelgaard: ”Vi har snart pantsat vores frihed som et selvstændigt land, til diverse konventioner og ikke mindst EU”

  Socialdemokratiet afskaffede den interne idé-debat og i stedet for at frigøre mennesket, satsede man på velfærdsstaten.

  Socialdemokratiet førte danskerne til EU-styret med akademikere og indgribende bureaukrati.

  Hvordan kan nogen tage så meget fejl af menneskets trang til frihed?

 20. Ivan Dybdal

  Gunnar Sandelin “Befolkningsudskiftning eller folkemord?” Snaphanen15/4-23
  “Det nationale selvmord er installeret. Det har været selvkørende længe.
  Hvad Stenlund redegør for, er at Sverige allerede har begået demografisk selvmord hvad enten den nuværende befolkningsudvikling fortsætter, eller al indvandring stopper nu. I dag får hver svensk kvinde kun 1.5 barn, de ‘nye svenskere’ adskillige flere. Det går lynhurtigt. Han spørger om det, man ikke må tænke på: Hvordan vil svenskerne mon blive behandlet, når de om få årtier er en lille minoritet i deres tidligere land? Sporene fra historien burde skræmme, men mange svenskere kan ikke se faren. De har ingen erfaringer med etnisk/religiøse stridigheder og forfølgelse, så det kan ikke findes i deres fremtid.
  Man må heller ikke bruge ordet ‘folkutbyte,’ selvom det er det, statistikken viser, og man må sikkert slet ikke bruge ordet ‘folkemord,’ skønt det der sker i Sverige og i mindre grad i hele Europa, falder ind under flere af FN’s definitioner på folkemord siden 1945.”
  Min kommentar i Snaphanen for 9 dage siden: “Svenskerne og danskerne har selv valgt det. De har ved alle folketingsvalg mest stemt på partier, der gik ind for masseindvandring fra fjerne lande. Kvinderne i de nordiske lande og i de fleste andre europæiske lande har besluttet ikke at føde børn mere end 1½ barn i gns. De oprindelige befolkninger går derfor tilbage i antal. Antallet af danskere er derfor gået tilbage siden 1992 og der er i dag mindre end 4½ mio danskere tilbage i kongeriget. Det har kunnet læses i demografiske videnskabelige artikler i ½ hundrede år.”

  1. Borgens politik er ved at være en almindelig dødsårsag

   Socialdemokraterne har længe satset
   på kommunist-staten og multi-kulti samfundet fremfor velfærdsstaten.
   Siden 1970 har man tydeligt brugt snakken om velfærds til at narre og
   bedrage en naiv og mere og mere uvidende og historieløs dansk befolkning.

   Venstre, Konservative, EL, R osv. har været aktive deltagere i det store
   folkebedrag, og de har købt medierne til at bedøve og forvirre danskerne
   med snedige kampagner. Og skolerne, universiteterne og folkekirken er
   også blevet infiltreret af korrupte, radigale og woke halvhjerner. Af “huma-
   nistiske” typer som elsker alle folkeslag i hele verden, og som går enormt
   meget op i menneskerettigheder, samtidig med at de gerne udplyndrer,
   tyranniserer og myrder deres egen befolkning.

   At danskerne er i tilbagegang i antal, er logisk med den djævelske familie-
   politik de røde og de radigale har haft siden 1970. Man har etableret et
   system som er organiseret ondskab og svineri overfor familierne, hjemmet,
   børnene og forældrene. Men danskerne er så føjelige, naive, autoritetstro
   og kortsynede,at man kan gennemføre selv de største forbrydelser, bare
   man påstår det handler om velfærd. Hvorfor antallet af opløste familier,
   retsløse mænd, faderløse børn og tidligt aflivede børn er oppe i rekord-
   højder hvor næsten ingen andre lande kan være med.

   Smadringen af sundhedsvæsnet, forsvaret, den sociale velfærd og vores
   kultur skrider også planmæssigt frem, mens de godtroende danskere
   ser passivt til.

   Det bliver dog mere og mere tydeligt at den typiske top-politiker blot er en
   velsmurt hjerteløs snakkemaskine. Det sidste ny er jo at de vil ramme os
   med WHO, WEF og anden totalitær politik. Og ligesom i Sverige er et folke-
   mord nu gået i gang. Fra at betragte os som stemmekvæg, er “eliten” gået
   over til at se os som malkekvæg og slagtekvæg.

   Vi lever allerede under et terror-regime. Mange politikere har blod på både
   hænderne, armene, tøjet og skoene. Og nu er deres politik blevet så ekstrem
   at de vil skaffe sig af med os i et slow-motion massemord. Efter samme
   opskrift som røde fascister har brugt gang på gang i andre lande.

   Vi kan lige så godt indse at vi kun er få skridt fra Danmarks og Vestens
   undergang. Som Kappelgaard, Piotr og flere andre klart har forstået. Og
   som Snaphanen, Hodja, Redacted, Tucker osv. har fremlagt beviser for.

  2. tavsen

   JA, det er sørgeligt den store magt aktivistiske journalister har. Og de ønsker at importere flest muligt kriminelle. Det er godt stof i medierne.

   Pyt med ofrene

 21. Flaben Fræk

  I føljetonen Jon Stephensen fejrer Baron von Græsted nye højder udi manglende dømmekraft- og gennemført krypto-idiotisk ledelse – Il Duce er simpelthen ikke istand til at sætte et troværdigt hold!

  Den omstændighed, at Græsted bogstavelig talt, på marginalerne – på marginalerne mine damer og herrer – har gjort regeringen afhængig af en type som Jon Stephensen er, selvfølgelig uden sidestykke, et totalt talentløst stykke politisk håndværk!

  Stephensen har for længst, etableret sig som komplet uansvarlig. Alle (med en IQ over 70) vidste at han var momentan utilregnelig – Det burde Græsted & Co, da for helvede have indset ved de indledende sondringer; hallo! – Hold kæft hvor jeg skammer mig på de danske vælgeres vegne!

 22. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  Socialdemokraterne har længe satset
  på kommunist-staten og multi-kulti samfundet fremfor velfærdsstaten.
  Siden 1970 har man tydeligt brugt snakken om velfærds til at narre og
  bedrage en naiv og mere og mere uvidende og historieløs dansk befolkning.

  Venstre, Konservative, EL, R osv. har været aktive deltagere i det store
  folkebedrag, og de har købt medierne til at bedøve og forvirre danskerne
  med snedige kampagner. Og skolerne, universiteterne og folkekirken er
  også blevet infiltreret af korrupte, radigale og woke halvhjerner. Af “huma-
  nistiske” typer som elsker alle folkeslag i hele verden, og som går enormt
  meget op i menneskerettigheder, samtidig med at de gerne udplyndrer,
  tyranniserer og myrder deres egen befolkning.

  At danskerne er i tilbagegang i antal, er logisk med den djævelske familie-
  politik de røde og de radigale har haft siden 1970. Man har etableret et
  system som er organiseret ondskab og svineri overfor familierne, hjemmet,
  børnene og forældrene. Men danskerne er så føjelige, naive, autoritetstro
  og kortsynede,at man kan gennemføre selv de største forbrydelser, bare
  man påstår det handler om velfærd. Hvorfor antallet af opløste familier,
  retsløse mænd, faderløse børn og tidligt aflivede børn er oppe i rekord-
  højder hvor næsten ingen andre lande kan være med.

  Smadringen af sundhedsvæsnet, forsvaret, den sociale velfærd og vores
  kultur skrider også planmæssigt frem, mens de godtroende danskere
  ser passivt til.

  Det bliver dog mere og mere tydeligt at den typiske top-politiker blot er en
  velsmurt hjerteløs snakkemaskine. Det sidste ny er jo at de vil ramme os
  med WHO, WEF og anden totalitær politik. Og ligesom i Sverige er et folke-
  mord nu gået i gang. Fra at betragte os som stemmekvæg, er “eliten” gået
  over til at se os som malkekvæg og slagtekvæg.

  Vi lever allerede under et terror-regime. Mange politikere har blod på både
  hænderne, armene, tøjet og skoene. Og nu er deres politik blevet så ekstrem
  at de vil skaffe sig af med os i et slow-motion massemord. Efter samme
  opskrift som røde fascister har brugt gang på gang i andre lande.

  Vi kan lige så godt indse at vi kun er få skridt fra Danmarks og Vestens
  undergang. Som Kappelgaard, Piotr og flere andre klart har forstået. Og
  som Snaphanen, Hodja, Redacted, Tucker osv. har fremlagt beviser for.

 23. tavsen

  Niels O
  22/04/2023 at 13:52
  I en verden, der bliver mindre og mindre, ”

  Ikke ubetinget af det gode. Noget bedre at være turist før i tiden, hvor man kunne se, hvilket land man var i, ved at se på befolkningen.

  I dag er det den samme multietniske miskmask, der ses i alle vestlige lande. Historieløse bistandsmodtagere, uden sproglige færdigheder. Det var en prøvelse at arbejde på Nørrebro, hvor fingersprog var fremherskende.

  “Alle tror deres TV taler sandt”

  1. Niels O

   Hvis du vil prøve at gøre verden større igen, må du vende den teknologiske udvikling.

   Var det ikke Nostradamus, der spåede, at verdens mennesker engang i fremtiden alle vil være gule? Ikke fordi asiaterne har besejret alle andre. Men fordi vores gener er blandet helt op.

   Det vil den mindre verden være kraftig årsag til.

 24. Michael Andersen

  Krarup og Hasselbalch sagde det for 30 år siden. Vi lyttede ikke – og først for sent

  Integrationen er ikke blevet bedre i de seneste 30 år. Faktisk kun værre. Det er på høje tid, at hele Meningsdanmark tager vores værdier alvorligt og diskuterer, hvem vi er, hvem vi vil være – og hvad vi vil finde os i. (Henrik Sass Larsen JP 26/4-2023)

  What?

 25. Træt

  Sass har ytret mange sandheder om migrantbyrden, men hvad har det hjulpet?

 26. Niels Poulsen

  Aamund skriver:

  “Til trods for Lars Løkkes dydsirede forsikringer om det modsatte er Marrakesh-aftalens retsvirkning nu slået fuldt igennem.”

  Det er ikke korrekt. Marrakesh-aftalen er en ikke juridisk bindende aftale, og Danmark bestemme alene den danske udlændingepolitik, som både tidligere udlændingeminister Inger Støjberg og juridiske eksperter har fastslået.

  Man kan ikke finde et eneste eksempel på, at et EU-land har måttet modtage migranter med henvisning til Marrakesh-aftalen.

  Frontstaterne – eksempelvis Italien – har store udfordringer med illegale flygtninge, som ankommer til landets strande i små både efter sejlands over Middelhavet. Intet EU-land er af Marrakesh-aftalen forpligtet til at hjælpe Italien med at huse de illegale flygtninge.

  Ideen med Marrakesh-aftalen er at bekæmpe menneskesmugling, begrænse den illegale flygtningestrøm over Middelhavet og tabet af menneskeliv. Bl.a. ved at hjælpe de hjemlande, som de illegale flygtninge flygter fra. Det er sund fornuft.

  Fra dag et blev Marrakesh-aftalen dæmoniseret af den russiske trollefabrik og den yderste højrefløj med ønsket om skabe intern splid i Vesten. Aamund fortsætter denne misinformationskampagne.

  Det forties naturligvis også i Aamunds indlæg, at den danske regering arbejder på, at der oprettes modtagelejre uden for EU, senest på mødet mellem den danske og italienske statsmininister.

  1. Lidt forbrugervejledning for Niels Poulsen:
   FN-Migrationspagten er det, men i international ret kalder vejledende lovgivning (soft law), som ofte anvendes, når de kontraherende parter tøver med at forpligte sig til en bindende aftale, men godt kan leve med nogle hensigtserklæringer, en viljesakt, der viser, hvor man vil hen.. De fleste deklarationer og resolutioner fra FN er således vejledende lovgivning, der ikke forpligter, men alligevel presser medlemslandene til at gennemføre bestemte handlinger eller at indtage bestemte holdninger. Pagten blev ikke skrevet under i Marakkesh, men vedtaget med akklamation, det vil sige med fælles bifald og klapsalver. Pagten er senere vedtaget på FN’s generalforsamling og så begynder fælden at klappe i for kontrahenterne. Som juraprofessor Mikael Rask Madsen udtalte til Jyllandsposten: ” Pagten er ikke udtryk for en politisk overenskomst. Man kan ikke køre en sag ved domstolen på den, men i konkrete sager kan en domstol bide mærke i den. Den kan indgå som en fortolkningsbidrag.” Selv om Migrantpagten er ikke er ‘ hard law’, er den dog udtryk for en fælles holdning hos kontrahenterne og er derfor blevet en vejledende resolution for EU’s håndtering af illegal indvandring til Unionen.

  2. Niels Poulsen

   Det er svært stof, som kun specialister har indsigt i, og det er det, som de, der misinformerer på sociale medier, udnytter. Hvis der nu skulle være en, der er blevet bange efter at have læst Aamund, kan jeg berolige vedkommende med at UG-drengene i det danske justitsministerium har læst FN-pagten igennem og er kommet med en såkaldt stemmeforklaring – dvs. den danske stats fortolkning af FN-pagten. Det er med denne fortolkning, at Danmark har tilsluttet sig FN-pagten.

   Et eksempel på en stemmeforklaring til FN-pagten er:

   “For det første: Vi velkommer GCM’s klare princip om, at stater inden for rammerne af national jurisdiktion har ret til at skelne mellem regulære og irregulære migranters status. Denne ret til at skelne mellem regulære og irregulære migranter kunne have været klarere gennemgående integreret i GCM. Vi understreger, at en klar skelnen mellem regulære og irregulære migranter vil blive anvendt i vores læsning af GCM. Et eksempel er målsætning 16 vedr. inkludering af migranter, hvor spørgsmålet om integration udelukkende relaterer sig til regulære migranter. Derudover forbliver beslutninger om modtagelse af sociale ydelser og andre velfærdsrettigheder under national kompetence, herunder retten til medtagelse af sociale ydelser og andre optjente ydelser.”

   GCM er en forkortelse af Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

   Bemærk, at stemmeforklaringen modsiger Aamunds skræmmebillede.

   Læs alle stemmeforklaringerne her:

   https://www.altinget.dk/artikel/her-er-den-danske-stemmeforklaring-til-omstridt-fn-pagt

   1. Michael Andersen

    “Set i et ytringsfrihedsperspektiv er Migrationspagten grum læsning – retligt bindende eller ej: med sin tilslutning til pagten forpligter regeringen sig (politisk) til at opdrage medierne til en positiv behandling af migrationsspørgsmål ved ”at fremme en åben og evidensbaseret offentlig diskurs om migration og migranter (…) som skaber en mere realistisk, human og konstruktiv opfattelse i denne sammenhæng.”

    Mann merkt die Absicht, men skulle nogen vær i tvivl, skal man blot læse videre, for regeringen forpligter sig endvidere til at ”Fremme en uafhængig, objektiv og kvalitetsbaseret indberetning til medier, herunder internetbaseret information, herunder ved at sensibilisere og uddanne professionelle mediefolk i migrationsrelaterede problemstillinger (…) samt stoppe tildelingen af offentlige midler eller materiel støtte til medier, som systematisk støtter intolerance, fremmedhad, racisme og andre former for diskrimination af migranter – under fuld respekt for pressefriheden”

    Det er i sagens natur ganske i modstrid med den pressefrihed Migrationspagten angiver at ville respektere, at regeringen blander sig i hvordan medier behandler migrationsstof, hvilken vinkling, der anlægges – og med hvilke politiske dagsordener. Ligesom det er fuldstændig uhørt at fratage medier deres støtte med den begrundelse”. (Citat slut)
    24nyt og Trykkefrihed

    1. Niels Poulsen

     Dit copypaste viser, at du ikke har læst linket med den danske stats stemmeforklaring til FN-pagten. Der står bl.a.:

     “For det femte: GCM – som et ikke-bindende juridisk rammeværk – begrænser eller indskrænker på ingen måde veletablerede menneskerettigheder, herunder ytringsfriheden. Det understreges, at vi lægger stor vægt på mediernes udvidede frihed til at debattere alle emner af vigtighed for samfundet, herunder migrationsemnet i alle dets aspekter.”

     1. Michael Andersen

      Fem lande, heriblandt USA og Ungarn, vendte tommelfingeren ned til pagten.

      Trump trækker USA tilbage Fra FN’s migrant- og flygtningeaftale.
      Pagtens globale tilgang er ikke forenelig med amerikansk suverænitet, sagde Nikki Haley, USA’s ambassadør i FN.

      Nej til globalisme sagde Trump.

 27. Sven Svin

  Siden Marakesh er befolkningstallet i Egypten steget fra 100 mio til 110 mio i runde tal

 28. Fra velfærdsstater til terrorstater

  Niels Poulsen er en naiv og godtroende
  stakkel der sluger al propaganda råt.
  Han tror at alt hvad radioen, tv-apparatet,
  Politiken og Berlingske bringer, er den
  rene skære sandhed. Vi må bære over
  med N.P. for han kan nok ikke gøre for
  at han er blevet hjernevasket så grundigt
  og effektivt, at alle selvstændige
  tanker er vasket væk.

  Hvis Marrakesh aftalen er uden virkninger,
  som N.P. indigneret påstår, hvorfor rejste
  Lars løgn og valgflæsk så hele vejen ned
  til Nordafrika for at skrive under på den??

  Og hvorfor er Frontex efter 20-25 år stadig
  ikke kommet i gang? Man kunne forlængst
  have oprette flyovervågning og en flåde af
  patruljeskibe til at stoppe strømmen af mi-
  granter hen over Middelhavet. Er sandheden
  ikke at EUs pladderhumanister med Merkel,
  Ylva og Mogherini i spidsen i årevis har
  arbejdet på at afrikanisere, islamisere og
  destabilisere Europa?

 29. Michael Andersen

  Flygtninge er meget svære at forholde sig til

  1. Ansvaret har de der forårsager krig og fører krig
  2. Årsag til Afrikas fattigdomsflygtninge er dyr energi
  3. Dem der skaber flygtninge bærer udgiften
  4. Flygtninge skal retur

  Heldigvis har vi unge kvotekvinder, som også er droppet ud af deres studier og aldrig har arbejdet til at have meninger om flygtningepolitikken.

  Ps. Bevar optimismen, den hvide civilisation har opfundet og klaret stort set alt. Undersøgelser viser, at livskvalitet hænger sammen med værdier knyttet til familie, fædreland og religion. Venstreorienteret ideologi fører derimod til mistrivsel.

  1. Michael Andersen

   Bør stemmeretten revideres?

   Uden at det har noget at gøre med en verserende sag men på baggrund af stigningen i kriminalitet. Må det være på tide at partier og befolkning tager stemmeretten til folketingsvalg op til overvejelse.

   Således at mordere, voldtægtsforbrydere, voldsmænd, tyveknægte og bedragere fratages retten til at stemme til folketingsvalgene.

   Man bør ligeledes overveje om virkningen sker tilbagevirkende.

   Bør man have indflydelse på et lands politik, hvis man har sat sig eller i fremtiden sætter sig ud over lov og ret?

   1. Piotr

    @ MA. 26/04/2023 at 12:58
    OT!
    Bør stemmeretten revideres? JA!
    Fint nok at fratage kriminelle & forbrydere o. l. kryb deres stemmeret.
    MEN, borgere på bistand, førtidspension eller anden overførselsindkomst og ikke mindst SU eller lignende skal ikke have stemmeret, før de igen betaler deres del til fælleskassen. Netop-ydere.
    Folkepensionister+ reelt nedslidte borgere er selvfølgelig undtaget, de har ligesom aftjent deres ræs i rottehjulet.
    Folkepension bør så klart være skattefri!

    OG, selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde, lønmodtagere og iværksættere skal kunne mærke, at det kan betale sig at arbejde, at yde en indsats, at der for enden af sliddet kommer en belønning.
    Når folk i dag oplever at betale 85% skat, på deres indkomst, så er deres motivation forduftet.

    Danskerne lever i et kommunistisk, socialistisk styre der ikke under borgerne at leve det liv de ønsker og ikke selv bestemmer over deres indkomst.
    Regimet sørger for at fastholde tilstrækkeligt mange klienter på offentlig forsørgelse & offentligt ansatte, som kan omsættes til stemmer ved evt. valg, Regimet er ikke bleg for, at direkte købe sig til stemmer i visse grupper af befolkningen, med div. tilskud & støtte-checks.
    F.eks. indvandre familier skal have DKK 13.400,- skattefrit. (w..!).
    Regimet bruger skattemidler til at købe sig til stemmer.

    Da vi konstant oplever denne form for korruption fra Regimet, er det helt klart at stemmeretten skal revideres. Den del af befolkningen(-pensionister) der ikke bidrager skal selvfølgelig sættes udenfor indflydelse!

    Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

    pS.: at nogen, i vores verden af information, kan være så blanke & totalt uvidende som NP, WOW!

    Men, som MA skriver: “Bevar optimismen, den hvide civilisation har opfundet og klaret stort set alt. Undersøgelser viser, at livskvalitet hænger sammen med værdier knyttet til familie, fædreland og religion.
    Venstreorienteret ideologi fører derimod til mistrivsel”.
    JA, jeg er fuldstændig enig.
    Når tiden kommer, vil Jeg ikke garantere at det bliver en dans på roser, men det bliver et chok for NP og hans venstresnoede fascisme.

    1. Niels Poulsen

     “Når tiden kommer, vil Jeg ikke garantere at det bliver en dans på roser, men det bliver et chok for NP …”

     Kan du uddybe, hvad denne trussel går ud på?

 30. Hvor er vi på vej hen?

  WHOs PLANER KAN FØRE TIL MASSEDØD I DANMARK

  Se Snaphanens video Redacted som påviser at WHO kan
  udslette de sidste rester af demokrati og folkesundhed
  i Danmark. Også dr. Campbell mfl. hos Hodja advarer.

 31. Niels O

  Jeg er ligeglad med, om mine skatter og afgifter går til danske eller udenlandske klienter.

  Jeg har i mere end 30 år sørget for kun at producere nok til BNP’en, så det lige kan opretholde mit eget liv og holde mit forbrug på et meget lavt niveau. Dermed er kun et minimum gået til fælleskassen.

  Så kan resten af landets beboere – som de nu vil – betale til overførselsindkomster for andre, deres mad, tag over hovedet og reparation af deres livstilssygdomme. Samt til nordjyske motorveje, som ingen bruger, skoler hvor ingen lærer noget etc. etc.

  1. Sven Svin

   Jeg gider ikke betale til skat til afrikanere og arabere. Jeg valgte i tidernes morgen (omvalgte !) hyggetjans i det offentlige og lever småt og godt, og slår kun til Søren, når jeg er udenlands. For mig er en strand sydpå dejlig varm, og så rager det mig en høstblomst om den er fancy. Min samlevende er yngre end min datter – Andre på min alder bruger likviditeten til at smage på vin til 2000 kr flasken – lol. Mennesker og deres besynderlige prioriteringer i livet.

  2. Flaben Fræk

   Dit statement lyder interessant Niels O – Og jeg er langt hen ad vejen enig, blot er jeg ikke enig i at holde mit private- og firmafinansierede (private) forbrug på et lavt niveau.

   Min model er måske anderledes end din; den er dog betinget af at der tjenes penge i de firmaer jeg kontrollerer.

   Rule Number One: Involver ALDRIG din familie, venner eller bekendtskaber i dine forretninger!
   Rule Number Two: Brug i dine selskaber, kun ApS, ALDRIG A/S, og brug kun advokater 50/60+ som har mistet deres bestalling.
   Rule number Three: Brug kun totalt skruppelløse revisorer, typisk organiseret i enkeltmandsvirksomheder (aldrig, som i aldrig, de fine statsautoriserede stornæserevisorer – Honk!)

   Etabler herefter mindst fire ApS-virksomheder med forskudte regnskabsår – disse virksomheder indgår i en regnskabsteknisk karrusel. – Husk at registrere selskaberne i Københavns kommune, hos forskellige postkasseselskaber.

   Kør regelmæssigt nye ApS-selkaber ind i systemet – Indsæt nye direktører i de selskaber du løbende udfaser – For nogle få tusinde kroner finder du let en ny direktør som tropper op i Sø- og Handelsretten og tuder de unge fuldmægtige ørerne fulde af røverhistorier.

   Begynder det at dæmre? – Fortsættes følger ved lejlighed…

   1. Niels O

    “blot er jeg ikke enig i at holde mit private- og firmafinansierede (private) forbrug på et lavt niveau.”

    Nu er det bare heldigt, at jeg alligevel ikke har noget behov for hurtige biler og hurtige damer og andet blær. Til gengæld glæder jeg mig over ikke at finansiere andres velfærdsoverførsler. Om det er danskeres, vestliges og ikke-vestliges.

    Så behøver jeg heller ikke at skulle bruge livet på at lære, hvordan man kan undgå skatter og afgifter. Men andre kan gøre, hvad de nu vil. Bare det ikke er kriminelt.

    1. Flaben Fræk

     Det er så fint – Honk!

  3. Træt

   Lige meget hvor mange ikkedanskere der importeres, vil du stadig være afskyet, både pga din ubehagelige personlighed og dit ikkedanske afvigende udseende, Niels Nul

 32. Ivan Dybdal

  Der kommer mere EU-censur. Det vil gøre det vanskeligere for kritikere af EU’s migranthåndtering at komme til orde online->

  “EU melder om strengere regler for indholdsmoderering for Twitter, YouTube, Facebook og andre Big Tech platforme
  Europa-Kommissionen meddelte tirsdag, at en række sociale medieplatforme og andre Big Tech-websteder, vil skulle anvende strengere indholdsmoderering for såkaldte hadefulde ytringer og desinformation til sommer.
  I henhold til Den Europæiske Unions nyligt vedtagne lov om digitale tjenester (DSA), indføres “et hidtil uset niveau af offentligt tilsyn” på internettet.
  Europa-Kommissionen vil sætte mindst 19 onlineplatforme på sit højeste niveau af censur inden august 25. Indtil videre har Kommissionen angivet Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Søgning, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube og Zalando som dem, der har behov for strengere ‘indholdsmoderering’.”
  (Overtegnedes oversættelse af klip fra Breitbart 26 april 2023)

  1. Niels Poulsen

   Det er ikke censur eller begrænsning af ytringsfriheden. Man kan sagtens kritisere EU og EU’s flygtningepolitik uden at benytte hadefuld tale og desinformation. Rusland bruger sociale medier til at sprede desinformation i Vesten. Derfor er det positivt, at sociale medier får et ansvar for at moderere indholdet.

   Forskning har vist, at jo mere højreorienteret man er, jo mere eksponeret er man for russisk desinformation. Det er sund fornuft at afskærme denne sårbare gruppe iblandt os, så fødekæden af mis- og desinformation stopper.

   Man kan læse mere om den russiske desinformation på denne hjemmeside, som forskeren Flemming Splidsboel har udarbejdet for DIIS:

   https://www.diis.dk/trolde-i-dit-feed#anchor_menu

   1. Michael Andersen

    Ny forskning: Mænd med store muskler ønsker ulighed i samfundet

    Store overkroppe og store overarme er ikke ligefrem noget, man forbinder med politisk holdning.
    Men ny forskning fra Aarhus BSS viser, at fysisk styrke og politisk holdning kan hænge sammen.

    – Jo stærkere mænd er, jo mere konservative eller højreorienterede er de, når det kommer til omfordelingsspørgsmålet, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet Lasse Laustsen.
    (tv2ostjylland 01. jan 2019)

    Konklusion
    Forskning indikerer at Hr. NP har verdens tyndeste arme og at de der betaler, kan få forskning til at vise hvad-som-helst.

    1. Niels Poulsen

     Jeg skal ikke kunne sige det, Michael. Men forskningsresultatet virker umiddelbart troværdigt. Mænd med store muskler er tit usympatiske, f.eks. rockere og andre kriminelle, som dyrker styrketræning, nå de er indsat. Måske er det de hormoner, de tager, som ændrer deres personlighed i negativ retning? Man ser det også hos nazisterne, som dyrkede et perverteret kropsideal. Og hos Putin, som lidt ufrivilligt komisk gerne vil fremstå som en machomand. De hormoner, han modtager, og som får hans ansigt til at svulme op, skyldes dog ikke ønsket om at få større muskler, men at han er syg af kræft og Parkinson.

     For den lille gruppe af sårbare højreorienterede, hvis livsindhold det er at spamme Aamunds blog med hadefuld tale og misinformation, tror jeg dog kun, at det er ølmusklen, som er udviklet.

 33. Ivan Dybdal

  Apropos EU ÅBNER SÆSONEN FOR IMPORT AF KLIENTER->
  En syrisk flygtning arresteret for at planlægge selvmordsbombning i Tyskland. Planlagde “at sprænge sig selv i luften” og at “tage så mange vantro som muligt med sig”. Accepten af massiv muslimsk indvandring betød at EU, og især Tyskland, begik frivilligt selvmord. “Wir Schaffen Das” var det rene vanvid indpakket i løgne, der afviste, at migranterne muligvis kunne udgøre en terrortrussel. Men truslen bliver bare ved med at vokse.
  (Dagens eksempel->)
  Tyske myndigheder har anholdt en syrisk mand mistænkt for at planlægge et sprængstof attentat motiveret af islamisk ekstremisme, sagde embedsmænd tirsdag.
  Forbundspolitiet sagde, at betjente anholdt den 28-årige mand tidligt tirsdag i den nordlige by Hamborg med en retskendelse som mistænkt for at planlægge terror.
  Efterforskere siger, at manden er mistænkt for at forsøge at skaffe stoffer online, der ville have givet ham mulighed for at fremstille et selvmordsbælte for at udføre et angreb mod civile mål.
  Politiet siger, at manden blev opmuntret og støttet i sin handling af sin 24-årige bror, som bor i den sydlige by Kempten. Det tyske nyhedsbureau Deutsche Presse-Agentur rapporterede, at han også var tilbageholdt. Brødrene, hvis navne ikke blev oplyst, blev af forbundspolitiet beskrevet som motiveret af “radikale islamistiske og jihadistiske” synspunkter.”

  (Overtegnedes oversættelse af klip fra “Syrian Refugees Busted Plotting Suicide Bombing in Germany: “to blow himself up” and “take as many infidels as possible with him”. Daniel Greenfield i FrontPage Magazine 26. april 2023)

 34. Michael Andersen

  @ Niels Poulsen mfl.

  Tiden er præget af mangel på meningsfulde debatter, hvor deltagere med respektfuld autoritet fremfører deres argumenter, lidenskabeligt, men disciplineret og meningsfyldt og reagerer på deres modstanders perspektiv.

  Debat er demokratiets fundament og en grundlæggende bestanddel af ytringsfriheden. Debat repræsenterer et forum hvor alle udsættes for en bred vifte af ideer, der altid fører til vækst.

  Det er derfor, tyranner afskyr debatter.

  Tyranner ved, at deres magt forbliver i at opretholde status quo; De ved også, at deres ideer er mangelfulde, farlige og latterlige, og hvis deres tilhængere udsættes for nye perspektiver, kan de svinge og forlade deres parti.

  Derfor undertrykkes meddelelser som overtræder gruppetænkningen og derfor stemples udfordrere som fanatikere.

  Det endelige mål er at forbyde politisk opposition og have et permanent greb om magten. Konsekvensen af dette er stagnation, korruption og en total mangel på ansvarlighed.

  1. Niels Poulsen

   Jeg betragter dig ikke som en seriøs debattør. Dine seneste indlæg handler om den hvide mands overlegenhed, fratagelse af valgret for visse persongrupper og tykkelsen på mine overarme.

   Du er tydeligvis en russisk papegøje. Jeg har flere gange forsøgt at få dig til at tage afstand fra Putins ulovlige invasion af Ukraine. Det er aldrig lykkedes.

   Derimod angriber du konstant demokratiet, retsstaten, myndighederne og institutionerne i det frie Vesten.

   Du fremstiller de demokratiske valgte ledere af det frie Vesten som tyranner. De sande tyranner: Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un og det iranske præstestyre er du i debatten muldvarp og trojansk hest for.

   1. Michael Andersen

    Man bør være imod hykleri og dobbeltmoral

    Man bør også være imod klicheer med høje moralske standarder og meget lidt indhold

    Nok har politikerne svært ved at sige fra, men skatteyderne bøder for en alen lang række af dårlige dispositioner

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *