ER DER EN NY BANKKRISE PÅ VEJ?

” Lad os nu ikke male Fanden på væggen”, siger lægen til den bekymrede patient, der herefter er sikker på, at han har fået kræft. Den historie har jeg hørt fra flere cancerpatienter, hvis symptomberetning i første omgang blev viftet bort af lægen. Det samme hører vi i disse dage fra bankdirektører og politikere, der ikke kan se en voksende bankkrise for sig. Det kunne de heller ikke i 2008, før den altså lige var der. Det internationale finansielle sammenbrud i 2008 var en renlivet bankkrise, som bankerne med velvillig bistand fra politikere og medier fik smurt af på erhvervslivet. Krisen blev herefter døbt finanskrisen, hvad der lød bedre i bankchefernes øren. I årene op til 2008 var det internationale finansmarked blevet oversvømmet med finansielle stærkt dubiøse produkter med høj risiko for investorerne, men præsenteret som guldrandede lån med høj sikkerhed. Det drejede sig blandt andet om de såkaldte sub-prime lån, som var udlån til køb af fast ejendom til dårlige betalere. Disse amerikanske skod-lån var imidlertid pakket sammen med enkelte prima-lån med høj sikkerhed. Hele lånepakken blev så af de store finanshuse markedsført som solide papirer med høj forrentning. I 2006 og 2007 hobede enorme tab på disse risiko-lån sig op. Der opstod uro omkring de banker, der var højt gearet i sub-prime produkterne. I foråret gik rigmandsbanken i New York, Bear Stearns i betalingsstandsning, og i september gik begge de store amerikanske realkreditbanker Freddie Mac og Fanny May ned med flaget. Storbanken Lehman Brothers brød sammen, hvilket udløste den globale bankkrise, da næsten alle finanshuse i USA og Europa havde omfattende forretninger med Lehman Brothers.

Alle banker mistænkte nu alle andre banker for et forestående finansielt kollaps. Interbank- systemet, som er bankernes globale handelsnetværk med milliarder af transaktioner hver eneste dag, gik i stå, da ingen banker turde låne penge ud af angst for at tabe dem til en nødlidende kollega. Bankerne var desperate for at skaffe sig likviditet, som er livsnerven i alle finansielle institutioner. Af nød kastede bankerne deres store beholdninger af aktier og obligationer på markedet, hvis værdier brød sammen under vægten af det store finansielle brandudsalg. Veldrevne danske virksomheder tabte op til 80 procent af deres børsværdi i løbet af få måneder. Hermed forsvandt deres kreditværdighed. Bankerne, der havde udløst katastrofen, forlangte at få deres lån tilbagebetalt. Det kunne mange virksomheder ikke, som så blev erklæret konkurs. Bankerne kunne så sælge stumperne og få lidt skillinger i kassen på denne lumske måde.

Nu er den gal igen. Denne gang er det ikke sub-prime lån, der er årsagen, men i høj grad bankernes eksponering til krypto-valutaerne, som er de riges nyeste finansielle legetøj. Den amerikanske Silvergate Bank måtte lukke i marts i år efterfulgt af Signature Bank i New York. Så røg Tech-selskabernes bank-darling Silicone Valley Bank (SVB), som havde investeret enorme summer i værdipapirer, der efter den seneste tids rentestigninger, ikke mere kunne afsættes uden gigantiske tab for banken. Den amerikanske regering og Centralbanken har bremset noget op for et katastrofeforløb ved at sikre alle indskud i SVB. Nu er sorteper givet videre til Credit Suisse, som ved en lynaktion i sidste uge blev reddet fra at gå i betalingsstandsning. Den schweiziske regering vred armen om på storbanken UBS, som for usle 3 milliarder Euro købte vragresterne af Credit Suisse, som ved dette års begyndelse var 45 milliarder Euro værd.  Credit Suisse var ikke krypto-eksponeret, men havde kastet sig ud i en række fatale fejlinvesteringer. Flere store milliardlån til afrikanske u-lande måtte afskrives som tab, flere milliarder USD blev tabt på en krakeleret kapitalfond og hertil kom enorme bøder og kompenserende betalinger for hvidvask og svindel.  Da bankens storaktionær, Saudi National Bank pure nægtede at tilføre yderligere kapital til Credit Suisse, brød panikken løs blandt investorer og kunder, som i en masseaktion fjernede deres indskud og tilgodehavender fra banken.

Næste krise-offer ser ud til at blive Deutsche Bank (DB), som er en af verdens største banker. Lehman Brothers var en finansiel bananvogn ved siden af mægtige DB, som i krise alene kunne udløse et nyt globalt bankkollaps. USA’s regering kræver 14 milliarder USD af DB for bankens lovstridige finansielle dispositioner under den forrige bankkrise. Flere hedge-fonde har allerede trukket store beløb af DB, hvis værdi på den tyske aktiebørs var nede med 14 procent i sidste uge. Tyske myndigheder og bankens ledelse bedyrer, at DB klarer sig udmærket og maner til ro og omtanke, men investorer og kunder er urolige også fordi, det ikke kun er DB, der er ramt af mistillid. Den italienske storbank Monte dei Paschi di Siena måtte for nyligt reddes af offentlige midler, så katten er ude af sækken, og det er i virkeligheden kun kundernes tillid til bankerne, der bestemmer, om vi kommer frelst ud af den rumlende torden i det finansielle landskab.

Under bankkrisen i 2008 var det de enkelte landes regeringer og centralbanker, der måtte hoste op med redningspakker for de synkende banker. Nu er der kommet andre regler, idet ansvaret i dag ligger hos EU som så meget andet. Det betyder, at selv ansvarsløse større banker, der som et finansielt kasino sætter kundernes penge på rouletten, kan nu være ret sikre på, at EU redder dem fra konkurs. Eller som de siger i det amerikanske bankvæsen: Privatize your gains – socialize your losses. EU sender dog regningen videre til bankernes kunder, aktionærer og i den sidste ende, skatteyderne. Så hvem skal nu betale? Rigtigt gættet. Det skal vi alle sammen. Det, der nu hedder ’fællesskabet’. Lev med det.

25 Thoughts to “ER DER EN NY BANKKRISE PÅ VEJ?”

 1. Michael Andersen

  Biden regeringen skaber inflation ved at finansiere identitetspolitik med gældssætning, der over tid, forventes næsten at fordoble USA’s samlede gæld.

  For at holde inflationen nede beordres USA’s centralbank til renteforhøjelser.
  Der er 190 amerikanske banker med en gæld på 2000 mia. USD, der er særligt udsat for risiko ved renteforhøjelser.

  For USA som for Europa, gælder det at centralisering fører til institutioner, der er for store til at vælte.

  Hvorfor hører skatteyderne som også er vælgere, ikke efter?

  1. Der var engang et yndigt land

   KORTFATTET OVERSIGT OVER DANSKERNES SITUATION

   Alt dette fungerer dårligere end for 20-50 år siden, eller ligger
   halvvejs/helvejs i ruiner:

   1: Sundhedsvæsnet
   2: Forsvaret
   3: Postvæsnet
   4: Retsstaten
   5: Ældreplejen
   6: Fængselsvæsnet
   7: Familie-politikken
   8: Den offentlige transport
   9: Velfærdsstaten
   10: Børn og unge politikken
   11: indvandringen/integrationen
   12: Boligpolitikken
   (tusindvis af sunde, gode boliger, lejligheder, huse, boligblokke nedrives)

   13: Skilsmisse-systemet: beton-bureaukrati, svineri og svindel

   14: Tlf-pasningen i offentlige og private virksomheder
   15: Ejendoms-vurderingerne
   16: Skattevæsnet
   17: Åbenheden i forvaltningerne (mørklægningsloven)

   18: Klagesystemerne for syge og pårørende hvis fejl opstår. (syltekrukker)

   19: Radioens, TVs og avisernes folkeoplysning (afløst af manipulation)

   20: Ved uddeling af bøder bruges politiet som et ekstra skattevæsen

   Osv.

   1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

    Man kan tilføje meget andet til ovenstående liste:

    Inflationen som udhuler alle opsparinger

    Overdødeligheden

    Spildet af mange milliarder kr. på co2

    Stadig ingen handling for at få sygeplejersker og læger tilbage,
    eller for at skaffe moderne udstyr til hospitalerne

    Angreb/overgreb på landbruget, butikker og mindre virksomheder
    samt middelklassen generelt

    Forringelserne af studerendes uddannelser og vilkår

    Udover landet er der blevet længere til hospitalet, den prakti-
    serende læge, købmanden, bageren, bussen, ambulancen mv.

    Dårligere behandling af iværksættere/nystartede små firmaer

    Den WEF og WHO som regeringen SVM vil have til Danmark
    (Elon Musk afslører ondskaben på Twitter og hos Youtube)

    Man bruger mange milliarder på at styre MSM

    Den personlige frihed er med tiden blevet meget indskrænket

    Der er etableret et system til angiveri overfor forældre

    Man lægger op til at godkende at EU må kræve at 800.000
    danske boligejere skal bruge så mange penge på isolering
    og ombygning, at mange af dem vil blive ruineret eller blive
    hjemløse.

    Man vil også acceptere insekter i maden og en flerdobling
    af indvandringen, ser det ud til.

    For almindelige danskere kan Christiansborg, EU og
    WEF/WHO blive meget dyre bekendtskaber

   2. Karsten Lund

    I forlængelse af den kortfattede oversigt over danskernes situation så bør det aldrig glemmes, at Danmark idag er blevet til dét, som de “ansvarlige” politikere advarede om ville ske under Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet.

    Hvordan kan det være at det står så grelt til i dag?

    1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

     Det hele sejler under platuglernes ledelse.
     Under de sidste tre-fem regeringer har der ikke været styr
     på noget som helst. Alt har dalret videre, eller er blevet værre,
     meget værre. Selv åbenlyse og iøjnespringende problemer
     har man ikke gjort noget ved. (og dog, man har afskaffet ordet
     problemer, nu hedder det udfordringer)

     Men f.eks. indstrømningen af krævende kulturfremmede, det
     smuldrende sundhedsvæsen og demokrati osv., det har man
     ikke interesseret sig for at rette op på. Man har været langt
     mere handlekraftig og målbevidst når det drejede sig om at
     åbne Titanic-Danmarks bundventiler.

    2. Michael Andersen

     Hvordan kan det være at det står så grelt til i dag?

     Måske fordi man opstiller regeringsgrundlag der godt kunne have lidt mere skarphed?

     F.eks. er det utydeligt hvad der menes om indvandring:

     Hvad er stramt, hvad betyder styr på antallet og en ordentlig integration?

     Hvor stor er en markant reduktion i en forskel henover 10 år?

     Måske burde strategien og resultaterne fremgå vedr. indsatsen mod formentlig mindst 16.000(1) illegale indvandrere?

     Eller resultaterne af indsatsen mod hawala-banker, fordi dele af befolkningen efter hvidvaskloven, får afslag på mindre kontante indskud i bankerne?

     Venligst

     (ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed). Middelskønnet for antallet i 2018 er ca. 25.900 mod ca. 23.300 i 2017 og 22.200 i 2016. Det præcise antal er usikkert, men under de givne antagelser er der 95 procent sandsynlighed for, at det i 2018 ligger mellem knap 22.900 og knap 28.900 personer.

     1. Sæbekassebiler kører uden co2

      STORE OG GODE NYHEDER !!!

      Det viser sig nu at Mette er vendt på en tallerken
      og er blevet et helt nyt og meget bedre menneske.
      Nu vil hun nemlig til at skabe et sundhedsvæsen i
      VERDENSKLASSE !!! Det sagde hun i radioen i dag.
      Det er sandelig nye toner.

      I fire år har hun stort set ikke rørt en finger for at
      rettet op på hospitalernes deroute og nedtur. Selv-
      om hun i 2018 og -19 lovede at de skulle have et
      mægtigt løft af kvalitet og kapacitet. Men derefter
      blev det kun ringere og ringere. Og tusinder af
      sygeplejersker, læger, laboranter og andre er flygtet.

      Men fra nu af vil det gå fremad med stormskridt.
      Ingen tvivl om det. Snart er vi i verdens topklasse
      hvad sundhed angår. Hurra for Mette.

      Også Lars Løkke er blevet en ny person. Som nu
      pludselig også vil til at have en langt bedre sund-
      heds- og velfærdsstat. Han har store og fantastiske
      planer klar inden længe. Og snart vil vi ikke kunne
      kende sundhedsvæsnet igen. Alle hospitaler vil
      nok blive revet ned, og i stedet kan vi vel forvente
      at få tre gigantiske super-super sygehuse, et på
      Sjælland, et på Fyn og et i Midtjylland. Lyder det
      ikke dejligt?

      Var det ikke to gode nyheder?

 2. De syv små dværge

  Det nuværende og meget mærkelige,
  og af alle rødblå og blårøde partier (er der andre?) så højt elskede regime
  ovre i USA, har skabt den værste inflation i næsten 100 år, og hertil en
  masse social nød og elendighed. Banker, butikker og firmaer vantrives
  eller krakker, og kriminaliteten i storbyerne er eksploderet. Krigen i Ukraine
  gør ikke tingene bedre, undtagen for våben-industrien mv,. For alle andre er det
  en sørgelig og meningsløs krig, selvom NATO og EU og Biden mener at det er
  en vældig god krig.

  At de amerikanske problemer nu breder sig til Europa er der ikke noget som
  helst overraskende i. Men oveni de økonomiske ulykker kommer så den woke
  ideologi som democrats er så glade for: den rabiate feminisme, idéerne om
  347 forskellige køn, den rabiate feminisme, de syge idéer om at alle forældre
  skal mistænkeliggøres, om at børn har bedst af at blive statsopdraget, om at
  sorte er bedre, meget bedre, end hvide, (de ædle vilde), om at traditioner,
  normer, statuer og mindemærker skal nedrives og historien skrives om, at
  massevis af ord skal forbydes osv. Idéer som dels stammer fra Marxismen/
  kommunismen, dels fra hashklubberne og de woke kliker. Alle outrerede og
  skøre typer bakkes op af MSM, mens mere normale personer kan have ret
  svært ved at komme til orde. F.eks. Brugte Politiken en halv forside plus to
  helsider inde i avisen, på en feminist der påstod at der fandtes over 1000
  køn. Hun blev gjort til orakel og visdomskilde.

  Fortsættes….

  1. De syv små dværge

   Identitetspolitikken, hvor man er det man føler
   man er, uanset hvad man “føler”, har nu “elitens” opbakning og
   propaganda-mediernes fulde opbakning, ligesom løgnene om co2, ind-
   vandringen, “pandemien” og hvad de ellers finder på.

   Hvad folk siger de “føler” kan være bizart, helt vanvittigt, eller ren
   svindel, det betyder ingenting. Farlige voldsforbrydere der “føler” sig som
   kvinder, skal naturligvis i et kvindefængsel, hvor de så kan fortsætte med at
   overfalde kvinder. Eller store mænd der er muskelbundter kan forlange at
   deltage i kvindeboksning og -vægtløftning, og de skal være med i omklæd-
   nings- og baderummene. Osv. Og børnelokkere der “føler” sig som børn,
   skal naturligvis have ret til at være med i børnehaverne. Forældre som
   føler et ansvar for deres børn og modsætter sig kemiske- eller kirurgiske
   eksperimenter med deres børn under 15 eller 18 år, skal selvfølgelig
   arresteres og smides i fængsel. (Her er Canada dog det allerværste land)
   Føler du at du ikke har lyst til at få en Pfizer-nål i skulderen, hører du
   hjemme i en KZ-lejr. (som specielt det woke Australien har demonstreret)

   Bortset fra det, så er både USA, Europa og Norden i krise. USA er nu plaget
   af et utal af skandaler, ulykker og katastrofer. Men i stedet for at tage ved lære
   af det, stræber vores politikere tilsyneladende efter at kopiere og efterligne
   udskejelserne derovre. Energi-krisen herhjemme, woke-ismen, den giftige
   WEF og WHO politik, CO2 tosserierne….. angrebene på butikker, landbrug,
   skoler, mindre virksomheder og kultur-institutioner….. de besværligheder
   man skaber for bilister….. inflationen, hadet til mænd, familier og fossil energi, censur af ubekvemme sandheder, forfølgelsen af forældre, den stigende vold overalt i landet de ubevogtede grænser som undergraver lov og orden, det
   smuldrende retssystem og fængselsvæsen, sammenbrud i sundhedssektoren,
   osv. …….. ligner mere og mere en import af democrats idéer og ideologi.

   Og så er der EUs politik som nu truer os med ti-doblet indvandring, insekter
   i maden og økonomiske angreb på 800.000 danske boligejere og lejere.

   Kort sagt, Danmark er nu i den største krise nogensinde. Det kan man læse
   mere om hos Hodja (dannebrogsflaget etc.), Snaphanen og Prager U.

   1. Michael Andersen

    Formentlig hører en del af bankernes gæld til grønne startups, som ikke har været rentable. Alvoren er ved at trænge igennem til Berlin, for samarbejdet knager mellem SPD, FDP og De Grønne.

    Generelt strammer det til for dem som venstrefløjen i misforstået hensyn har holdt hånden over.

    Det strammer også til for dem der rammes af pensionsreformer og mere digitalisering er at smide yderligere benzin på bålet.

    Gæld har vi nok af, det bliver formentlig en grøn dråbe der får bægeret til at løbe over.

 3. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Bare i Mettes tid er der blevet ansat over 20.000 flere KOLDE
  hænder i administrationen. Mens antallet af varme hænder
  i sygeplejen mv. er faldet med over 6000.

  Til kanoner og granater til Ukraine har SMV bevilget 7 milliarder.

  Dem skal danskerne finansiere ved at arbejde længere, og ved at
  miste fridage/helligdage.

  1. Prins Valiant fra Thule

   Der er måske også en BANAN-KRISE på vej.
   Altså BANAN. Artikel i JP påviser at Danmark nu er ved at være
   en vaskeægte bananstat. Find den på nettet via “Tre jura-professorer
   er dumpet” hos Hodjas blog. Se Frankly Franks kommentar med LINK
   til artiklen.

 4. Ivan Dybdal

  Go woke, go broke. Sådan starer man måske en global finanskrise? 🙂
  Silicon Valley Bank (SVB)->Signature Bank->First Republic Bank->Credit Suisse Bank->Broke!
  Silicon Valley Bank og de andre, som Biden-regeringen nu dækker underskuddene i med skatteydernes penge, var uden kontrol af likviditeten, fordi de var gået woke og brugte tiden og pengene på woke bl.a i LGBT og BLM propaganda investeringer.

  Go woke go broke! SVB fik en bestyrelse, der var besat af mangfoldighed, som investerede 5 mia. $ i ‘planetens sundhed’ og afholdt en månedlang Pride-fejring – men de havde ingen ansvarlig for finansielle risici i otte måneder sidste år !
  (min oversættelse af overskrift i Mailonline tirsdag den 28. marts 2023)

  Disney kom first med woke og gik broke 🙂
  Go Wake, Go Broke: Disney nedlægge 7.000 jobs som følge af virksomhedens som følge af mistet salg efter at dets produkter blev tilpasset venstrefløjens dagsorden.
  Afskedigelserne vil give Disney mulighed for at skære i alt 5,5 milliarder dollars i sine omkostninger. CEO Robert Iger sagde, at Disney også vil ændre organisationen.
  Det er en følge af den seneste tilbagegang for Disney sidste år under den tidligere CEO Bob Chapek. Floridas regering har forsøgt at slå ned på Disneys venstreorienterede fremstød og guvernør Ron DeSantis (R.) har truet med at fratage Disney dets særlige skattelettelser. Disney har været udsat for kritik for sin modstand mod lovgivningen om forældre rettigheder (Parental Rights in Education Act) som forbyder lærere at diskutere køn og kønsidentitet med børn yngre end børn i tredje klasse (den som demokraterne kalder “Don’t Say Gay”)
  Disney har haft et kæmpe fald i salget af både biograf billetsalg og i salg af streaming. De nye Disney/Pixar-film Lightyear og Strange World, med budgetter på henholdsvis $200 millioner og $180 millioner, floppede totalt salgsmæssigt. Begge film mødte modvilje, fordi de viste LGBT-temaer i film beregnet til børn. (Klip fra The Washington Free Beacon 9. februar 2023 oversat af overtegnede)

 5. Flaben Fræk

  Asgers nøje gennemgang af bankvæsenet- og politikernes totalteater, burde få det til at løbe koldt ned ad ryggen på almindelige lovlydige borgere – I hvert fald dem som har lidt på bogen – Nu mangler vi kun at kontanterne afskaffes, i så fald, vil bedraget- og umyndiggørelsen af borgerne- og deres finansielle retssikkerhed, være fuldbyrdet.

  Kontanter er politik! – Jeg ved godt at det er besværligt, men gør det til en vane at betale med kontanter! – Og hvis du møder modstand så køb et andet sted; men vær opmærksom på, at du er oppe mod stærke kræfter.

  Jeg fik skrevet totalteater i ovenstående (Læs: Gyser) – Alfred Hitchcock når ikke det finansielle gedemarked til sokkeholderne, alt hvad angår shock effekter.

  1. Fra velfærdsstat til terrorstat

   I nogle butikker er der nu fire eller fem kasselinjer, hvoraf de
   fleste er reserveret til betalingskort. Det kan være fire ud af fem
   linjer. Det svarer jo meget godt til at 80% af danskerne er nogle
   naive stakler som tror at platuglernes højborg vil dem noget
   godt. At den hellere vil udplyndre, udskifte og terrorisere dem,
   kan de slet ikke forestille sig.

  2. Michael Andersen

   Kontanter er demokrati
   Med kontanter træffer man frie valg
   Folket har ret til demokrati og frihed

 6. Jc Holland

  Apropos pengemænd og finanser så lad os et øjeblik zoome ind bag panser-glassene på Vejle fodbold stadion. Her sidder vor tids kejsere, grever og baroner.. fine i røde VB-trøjer og spiser gourmet… medens kampen mod det blå udebane-hold er godt igang…

  “Hjemmeholdet” nede på banen, i de røde fodboldtrøjer kommer fra 11 nationaliteter, altså ingen østjyder, ingen danskere. Det har pengemændene besluttet hen over hovedet på fansene… 99,9% sande østjyder der råber og skriger: “KOM SÅ VEJLE….KOM SÅ VEJLE…”

  Føler de sig uendeligt dumme kigger de på bande reklamerne: “Respekt” LÆS … for pengemænd, for kolonisering af de hvides hjemmebaner, de hvides hjemlande. “Nej til racisme” LÆS… til helvede med østjyder.!!

  De dummeste af de dummeste fans råber endnu engang:
  ‘KOM SÅ VEJLE….!!!!!!!!!!!!!!!!”

  1. Flaben Fræk

   Fed humor Jc Holland – Det kunne vi godt bruge lidt mere af her på bloggen…

 7. Per Ullidt,

  Et af bankernes problemer er store bøder pålagt af de amerikanske myndigheder. Handler man i dollar (og det er svært at undgå) er man automatiske underlagt amerikansk retspraksis. Det kan koste dyrt, også selv om man intet ulovligt har begået ifølge hjemlandets lovgivning.

 8. Michael Andersen

  Mellem 2009 og 2015 blev otte europæiske banker – herunder HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered og Credit Suisse – straffet med bøder på over 14 milliarder dollar (Reuters). Hertil kommer konfiskeringen af Ruslands milliarder af dollar i USA, for det fik en del af verden til at frygte for dollar sanktioner, hvis man i fremtiden blev uenige om klimaspørgsmål, kønspolitik eller andet WOKE.

  Afghanistans overgivelse til Taliban, Irans uhindrede vej til atomvåben og forholdet at Kina nu har sin egen tankstation, viser retningen for Biden-regeringen. Oveni kommer dollar inflationen pga. den største gældssætning nogensinde. CNN oplyser at på 20 år, er de globale centralbankers beholdning i dollar er faldet fra 70 % til 60 % og at tendensen fortsætter og det forlyder at Saudi Arabien bliver BRICS medlem i september.

  Hvordan kan udviklingen tænkes at påvirke EU og Danmark?

 9. Danmark er en vaskeægte bananstat, men spis hellere insekter, det er mere politisk korrekt

  Nede i Italien vil man forbyde syntetiske bøffer og insekter i mad.
  For italienerne har lige som de franske forstand på mad. Macron
  derimod vil nok hellere adlyde EU. (?)

 10. ??

  Kan en kommentar sat på i dag være forsvundet i dag?
  Den var på med så lang en overskrift at den kom ind
  på 2. linje med et ord.

 11. Piotr

  Hvad med inflationen?

  Inflationen er skyld i at mange virksomheder mister omsætning/salg g dermed ikke kan betale sin gæld, der nu samtidig med stigende renter, er blevet langt større.
  Derfor bliver mange mindre virksomheder tvunget i konkurs og bankerne mister deres udlån, på en konto hvor bankerne allerede har udlånt langt mere end de har dækning for. Bankernes største skræk i dag, er, at indlånerne møder op for, at tage deres penge ud af banken.

  Sandsynligvis for at hjælpe bankerne har ECB derfor, for år til bage startet Quantitative Easing /QE.
  Modellen blev importeret fra USA(O´bummer). I starten gik det ud på at sætte flere penge i omløb til investeringer samt at øge inflationen, da den var stagneret på det tidspunkt. (Ingen finansielle experter havde nogen ide om, hvad dette experiment ville afstedkomme).

  Resultatet blev derfor, at kun de store(rige) finansielle institutioner havde råd til at låne de disse “nye” Euro som bankerne& ECB satte i omløb, med det resultat at Aktiemarkedet oplevede en stigning på aktiepriser, der overhovedet ikke svarede virksomhedernes værdi eller resultater(P/E-tal).

  Inflationen kom først i gang da et skib satte sig på tværs i SuezKanalen, og forsynings kæderne blev forsinkede og der opstod mangle på visse produkter/komponenter, samt at Biden lukkede for olieproduktionen i USA/, men så kom inflationen da også som en ukontrolleret lavine, der stadig ikke er styr på.

  ECB lod(lader) pengepressen køre i døgn drift og printede(printer) Euro, som de sælger til bankerne for (værdiløse?) bankobligationer.
  Disse bankobligationer er stort set værdiløse, fordi alle banker i dag er insolvente p.gr.a. at de har et udlån der langt overgår bankens værdi eller deres indestående.

  Hvordan kan en bank der ikke kan svare for den gæld de har, i form af udlån, fortsætte som bank og ikke blive erkkæret konkurs? (Eller for den sags skyld de penge indlånere har stående i banken).
  Hvis det var en husejer eller en mindre virksomhed ville de/den bliver erklæret insolvent/konkurs umiddelbart!

  Men, hvorfor fortsætter ECB med at printe “nye værdiløse” Euro, når alle taler om at få styr på inflationen?
  For hver ny Euro der bliver sat i omløb falder værdien, Euro´ens værdi bliver forringet/ udvandet(deluted).
  Det er selvfølgelig fint for div. lande/regeringer, fordi inflationen øger deres skatteindkomster væsentligt, 10-15%.

  ECB skriver på deres hjemmeside, at QE er med til at holde renterne og inflationen nede. Javel-ja, NOT.
  Bekymrende at det ikke er en økonom, der er chef i ECB.
  Euroen, ECB og Euro-landene har enorm betydning for danskerne og DKK, fordi vores Kroner er bundet til Euroen i en valutaslange med minimale udsving. Og, ryger Euroen, ryger vi med!
  Lad os se hvad de sker med Euroen når Deutsche Bank går på r…. Mon Schoolz og Ursula har penge nok til at redde DB denne gang?

  Jeg er ikke økonom, men ser gerne kommentarer om Inflationen.

  Direkte Demokrati NU! Stem BLANKT! SIAD! P.

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Vi får mindre og mindre for vores penge.
   Både dem vi betaler i skat, og dem vi betaler for varer.
   Det er logisk at når staten bruger op mod 6-700 milliarder om året på
   formål som indvandring, gigantiske vindmøller, solcellemarker, kolde
   hænder i bureaukratierne, pengepakker til alverdens lande, på frås
   og ødsleri ved at smide kæmpebeløb ud til kunst-fup, regnbue-bænke,
   drag-shows for børn, pride-parader, LGBTQ+ og woke feminisme,
   politiker-luksus, gyldne håndtryk, støtte til WEF, WHO og EU, indkøb
   af mundbind, “vacciner” og test-kits mv. (milliarder spildt plus mange
   milliarder spildt på nedlukninger)….. og når staten bruger milliarder
   på propaganda-fabrikker (DR, TV2, aviser og blade) plus andre mia.
   på diverse råd, styrelser, kommissioner og diverse beton-bureaukratier
   ……. så er der mindre til overs til danskerne.

   Oveni har der så været
   energi-krisen som er kunstigt fremkaldt. Det samme kan siges om
   flere andre kriser, de er kunstige i den forstand at de skyldes politiske
   og ideologiske dumheder, fejltagelser og magtsyg arrogance.

   Alene på smadringen af minkerhvervet og tilhørende underleverandører
   er 30-40 milliarder gået til spilde. På den dårlige håndtering af “pandemien”
   er spildt over 100 milliarder. På formål som ikke hjælper eller gavner det
   danske folk er siden 1983 spildt over 1000 eller 2000 milliarder. Og nu har
   man planer om at bruge/spilde hundredvis af milliarder af kroner på co2.
   Det ender med et endnu højere skattetryk og endnu flere nedskæringer,
   besparelser, forringelser, nedlukninger, konkurser og tvangsauktioner.

   Danmark og danskerne bliver fattigere og fattigere under det nuværende
   “demokrati”. Og om lidt bliver vi også fattigere på frihed, lighed, tryghed,
   sikkerhed og trivsel. Almenvellet, folkesundheden og livsglæden vil få drøje
   hug. Men læs selv om WHO, WEF, EU og de gamle partiers svigt hele vejen
   igennem.

   Inflation er flere ting. Inflationen er over os, alting devalueres, og vi bliver
   fattigere i et accelererende tempo. Alene siden 2015 og 2019 er hundredvis
   af milliarder smidt ud af vinduet til udanske og tåbelige projekter.

 12. Michael Andersen

  QE kan forårsage voldsom inflation og kritikere sætter spørgsmålstegn ved effektiviteten af QE med hensyn til at stimulere økonomien.

  For at oversimplificere trykker og injicerer regeringen i det væsentlige penge i økonomien, øger den samlede pengemængde og udvider dermed økonomiske aktiviteter.

  Derfor er der i løbet af de sidste to år blevet uddelt stimuluschecks i mange lande som en måde at tilskynde folk til at bruge penge og støtte lokale virksomheder. Men på grund af loven om udbud og efterspørgsel, jo mere rigeligt noget er, desto mindre værdifuldt er det = princippet i inflation. I dette tilfælde, fordi der er en overflod af penge, der cirkulerer i verden, faldt værdien af penge (inflation).

  1. Danske COVID-19 udgifter blev dækket ved salg af indenlandske statsobligationer for 125 mia.
  2. Danske bankers udlån til erhvervsvirksomheder blev øget med 20,1 pct. til 521,6 mia. i 2022.

  Opsvinget i udlån kan være påvirket af en udskudt investeringslyst og opbygningen af lagerbeholdninger som følge af forstyrrelser i globale forsyningskæder, samt høje energipriser og høj inflation. De almindelige banklån steg med 33 mia. i 2022.

  Prisstigninger på el, fødevarer, brændstof, gas og møbler, gør sig gældende i jan/feb 2022. Med den højeste kerneinflation siden november 2008.

  *Hjælpepakker og udlån forøgede pengemængden, hvilket lægger til inflationen. Priserne steg og lagde til inflationen*

  “Inflation can have the effect of improving government finances without actually increasing tax rates. The political advantage of an inflation tax is that it is easier to disguise than increasing tax rates”

  “Inflation is the one form of taxation that can be imposed without legislation.”
  Milton Friedman

  Efter 2016 er der offentlige overskud, med 93 mia. i 2022.
  Fra midten af 2018, stiger den offentlige finansielle nettoformue til 463 mia. i 2022.

  Det ser ud til at inflation (forårsaget af pandemi og konflikt) har virket som ekstraskat, fordi statens finanser er gavnet.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *