HAR VI BEHOV FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT?

Der vil i Danmark og i alle andre lande altid være behov for kompetente og fagligt stærke indvandrere, der medbringer teknologi og færdigheder, der ikke var der i forvejen. Det er sådan, at USA og Australien blev til rige vækstsamfund. I vore dage er luften dog tyk af helligbevægelsens beklagelser over den onde hvide mand, der ødelagde livet og eksistensgrundlaget for indianerne og de australske aborigines. Men migranterne bragte med sig ny viden om jernbaner, skibsbygning, elektrificering, landbrug og fabrikation, som var afgørende for vækst og folkelig velstand i USA og Australien. I Danmark har vi indtil for nylig været dygtige til at lukke de fagligt skarpe migranter ind i landet. I 1600-tallet importerede vi et stort antal hollandske gartnere, der satte system i dyrkningen af grøntsager. Hundrede år senere kom flere kolonier af tyske kartoffelbønder til Jylland for at omskabe den magre hedejord til kartoffelmarker. Omkring år 1900 kom flere tusinde polske landarbejdere for at arbejde på Lollands roemarker. Flere tusinde jøder fra Rusland og Østeuropa slog sig ned i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet, hvor de siden har skabt fremragende resultater i industri, håndværk og bankvæsen. Sidste succes var den store flygtningestrøm på mere end tusind ungarere, der slap ud af sovjetfascismens terror i 1956. De blev advokater, tandlæger, scenekunstnere og håndværkere til stor nytte for deres nye land.

Herefter gik det ned ad bakke. Efter udlændingeloven af 1983 gjorde familiesammenføring for asylanter til et retskrav, tippede indvandringen over fra selvforsørgelse til offentlig forsørgelse for alt for mange indvandrere. Migranter fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere koster nu hvert år det arbejdende Danmark 90 milliarder kroner i overførselsindkomster. Politikere og medier er ikke blevet klogere af fortidens synder. Heller ikke arbejdsgiverne, der råber på mere udenlandsk arbejdskraft ligegyldigt, hvor den kommer fra. Danske politikere møder døgnets problemer efterhånden, som de opstår, men interesserer sig ikke for hverken den teknologiske udvikling eller historiske erfaringer. Historikere vurderer, at det tog 20 000 arbejdere 20 år at bygge Keops-pyramiden. Med vore dages moderne, computerstyrede entreprenørmateriel og avancerede IT-systemer kunne vi klare opgaven på to år med kun 200 arbejdere. Efter anden verdenskrig lå der syv millioner døde tyske mænd på slagmarkerne. Den nye tyske regering valgte ikke – som EU ville have gjort det i dag – at importere syv millioner migranter fra Mellemøsten og Nordafrika for at sætte gang i genopbygningen. I stedet satsede man hele butikken på flid og ny teknologi fra USA. Marshall-hjælpen revitaliserede industri og landbrug. De overlevende tyskere spyttede i næverne, smøgede ærmerne op og knoklede løs. Få år efter krigen rullede de første folkevogne atter ud på landevejene.

Også i Danmark kan vi kun løse fremtidens problemer ved i tide at reagere på den teknologiske udvikling og ved at organisere os kreativt og målrettet. Med lynets hast er vi på vej ind i en udvikling, hvor kunstig intelligens (AI) vil automatisere en lang række arbejdsprocesser, som i dag bestrides af mennesker. Det er diagnosticering af sygdomme, selvkørende biler og tog, restauranter uden tjenere, 3-D printere, der overtager industriproduktionen, robotter som servicefunktioner. Eksempelvis er der i England en fabrik, der producerer 900 000 vafler om dagen med kun 7 medarbejdere i produktionen. Konsulentfirmaet McKinsey & Co vurderer, at 45 procent af alle betalte aktiviteter kan automatiseres. Forskere på Oxford University anslår, at inden for 20 år er der fare for, at 47 procent af alle amerikanske jobs og 54 procent af de europæiske arbejdspladser vil være væk som resultat af automatiseringen.

I stedet for at skrige på mere indvandring burde politikere, medier og erhvervslederne vise noget mere omtanke og professionalisme og være i offensiven med omstillingen og ikke ignorere den, hvilket fører til forkerte beslutninger. Det har hidtil været opfattelsen i samfundet, at i kølvandet på ny teknologi opstår der flere nye arbejdspladser, end teknologien fjerner. Det kommer næppe til at ske denne gang ifølge McKinsey og Oxford . I Danmark er det flere hundrede tusinde jobs, der er tale om. Masser af borgere i den arbejdsdygtige alder vil derfor blive frigjort til at kunne arbejde, der hvor der stadig er et stort og reelt behov for mere kompetent arbejdskraft. Det er i ældreplejen og på sygehusene. Også her kunne vi lære af fortidens katastrofale beslutninger. Sundhedsplatformen skulle være det moderne styringssystem for hospitalsvæsenet. Det er udelukkende udviklet af konsulenter og djøf’ere, der ikke gad tale med lægerne. Systemet blev en skandale, og når Rigshospitalet i dag alligevel kan løfte de fleste af sine opgaver, er det ikke på grund af sundhedsplatformen, men på trods af den.  I stedet skal vi spørge os selv: Hvis vi ikke havde plejehjem eller sygehuse i Danmark, hvordan ville vi så organisere dem, hvis vi skulle starte helt forfra? Det spørgsmål skulle på plejehjemmene stilles ikke til bureaukraterne, men til sosu-personalet og på hospitalerne til læger, sygeplejersker og andet personale i daglig berøring med patienterne. Disse personalegrupper ved af smertelig erfaring, hvad der er galt i den danske omsorgssektor og, hvad der skal til for at få systemet til at fungere. Her ligger løsningen for vores mest presserende behov for kompetent arbejdskraft.

Politikerne tror stadig, at dette kan klares med flere bevillinger og organisatorisk lappeskrædderi. Det er en blind vej. Vi er nødt til at tænke revolutionært, at tænke forfra. Det kan vi kun, hvis vi erkender, at her er vi på Herrens mark, hvor en ny begyndelse er den eneste vej frem.

58 Thoughts to “HAR VI BEHOV FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT?”

 1. Jette

  Vi kan også tænke baglæns…

  Før kommunalreformen, havde vi masser af velfungerende, små sygehuse, skoler, børnehaver, plejehjem og skadestuer.
  Men pæren skulle absolut skiftes, selvom der stadig var lys i den.

  Det er blevet alt for stort og indviklet, vi har bedre styr på tingene – når de deles op i flere enheder. Mindre enheder, giver bedre overblik og er væsentlig sundere, for alle – især børn og ældre.
  Det er en ommer!!

  1. tavsen

   Det multietniske samfund blev en fuser. Hvad andet kunne forventes? De sidste 5 år i 80’erne fik vi over 20.000 “flygtninge” hvert år. Hovedsageligt muslimer, der ankom med forventning om at blive forsørget med gratis bolig og tårnhøj levestandard. Og det blev kaldt en berigelse? Næh, det var en fattiggørelse. Og skabte alle de mangler som Jette remser op.

   Jeg har “arbejdet” sammen med mange af dem. Og kunne fuldt ud forstå, hvorfor de rige flygtede fra deres taberlande. Tænk, hvad de kunne have udrettet med alle deres mineralrigdomme?

   Stoppede med at følge tilstrømningen efter de 5 år. Skaden var sket. Over 100.000 muslimer, så kan det kun gå en vej. Og jeg indrettede mig efter danskernes ønske.

   Havde rejst og opholdt 9 måneder i muslimske lande, så jeg kunne se skriften på væggen. Vi ville gå samme vej, som alle de andre erobrede lande, inklusive Palæstina.

  2. Niels O

   Lyder som ren Morten Korch idyl. Hvilket det ikke var.

   Jeg tør ikke tænke på, hvor høje de offentlige udgifter ville have været nu, hvis der ikke havde været en kommunalreform. Så lad os endelig komme i gang med endnu en reform.

   For det sjove er: jo mere velfærdssamfund, jo sygere og mere plejekrævende er danskerne. Hvilket kræver mere velfærdssamfund! Som de rige svin skal betale for, mens det er møhammedaaanernes skuld altsammen.

   Godt, at jeg selv for længst har skruet helt ned for min egen arbejdsindsats samt mit forbrug til det helt basale, så mine skatte- og afgiftsindbetalinger er så lave som muligt til landet med verdens højeste skattetryk.

   1. Michael Andersen

    Regningen for kommunalreformen nærmer sig nu tre milliarder kroner i engangsudgifter, men samtidig har kommunerne skjulte udgifter til titusindvis af arbejdstimer.

    Mange udgifter er usynlige. It-udgifterne er de mest synlige og de letteste at bogføre.

    Derfor er de reelle udgifter også langt større, og det er et godt spørgsmål, om kommunerne er i stand til at hente så meget på rationaliseringsgevinster i takt med, at udgifterne vokser. (JP 2006)

    Kommuner er blevet bedre til at balancere udgifter og indtægter. Sammenlægningerne har givet stordriftsfordele på administrations- og vejområderne. Hvis målet var stordriftsfordele samlet set, er de ikke indfriet. Hvis ambitionen var, at kommunesammenlægningerne samlet set skulle reducere udgifterne, er denne del af målet ikke nået. (Kurt Houlberg, KORA, i artiklen ’Økonomiske konsekvenser af kommunalreformen’ i det videnskabelige tidsskrift Politik)

    Selvom der er lavet talrige undersøgelser af kommunernes økonomi og effektivisering, mangler der altså fortsat at blive forsket i, hvordan det er gået med kvaliteten af opgaveløsningen efter kommunalreformen. Det findes der simpelthen ikke forskningsviden om.

    Der er truffet politiske beslutninger på et utilstrækkeligt vidensgrundlag, især når ingen kan eller vil, svare på hvordan det er gået med kvaliteten af opgaveløsningerne.

    Måske Hr. Niels O er venlig at forklare om de høje de offentlige udgifter, hvis der ikke havde været en kommunalreform?

   2. Jonas Hansen

    Så er der en “syg” mindre. Tillykke!. Har du tænkt over hvorfor der ikke er flere penge? Byd gerne ind 🤔

  3. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

   Aamund har ret som sædvanlig.

   Men der er to problemer. 1: Vi regeres af korrupte, skøre og woke politikere.
   2: Aamunds sunde og fornuftige tanker når kun ud til få procent af danskerne.
   Og MSM vil helst fortie eller nedgøre gode forslag til hvordan vi forhindrer
   Danmark i at gå rabundus.

   Den idiotiske, landsskadelige og folkemorderiske politik som
   med de radikales ivrige hjælp blev vedtaget i 1983, har allerede
   beseglet det lille lands skæbne. Trods advarende røster og blodige erfaringer
   i mange andre lande hvad angår masseindvandring, fremturede de fanatiske “humanister” på Chrborg. Og man har nu tænkt sig at accelerere indstrøm-
   ningen, efter henstilling fra EU.

   Den hastige teknologiske udvikling og politikernes kynisme, uduelighed og
   vanvittige planer og projekter vil snart smadre store dele af middelklassen
   og underklassen. Dels fordi mange ikke vil kunne klare sig mod robotter,
   digitalisering og statslige udskejelser. Tusinder er allerede blevet fyret,
   f.eks. i bank-sektoren, i industrien og diverse brancher. Inden længe vil
   journalister, skolelærere, buschauffører og lokomotiv-førere, ekspedienter
   og andre også kunne blive afløst af robotter med kunstig intelligens.

   Om et par år kan vi have samme uhyggelige og barbariske tilstande som
   i Sverige, Libanon, England og USA, for al moral og begavelse synes at
   have forladt partierne og medierne. Og nu hvor man er i fuld gang med
   en folkeudskiftning, med forberedelser til endnu en “pandemi” i efter-
   året eller i 2025, samt med klima-redning og verdensredning for hundreder
   af milliarder af kroner, med afskaffelse af kontanter og privatlivets fred,
   med ødelæggelse af sundhedsvæsnet, velfærden, familieværdierne og
   den personlige frihed osv., er det tvivlsomt om det overhovedet
   nytter noget at komme med forslag til hvordan vi danskere undgår den
   kulturelle statsbankerot og det indenlandske ragnarok som vores
   afsporede “demokrati” lægger op til. Kun en mirakuløs folkelig
   opvågning kan forhindre Danmarks udslettelse.

   1. E. Frederiksen

    Danmark er et misrøgtet og misregeret land, – og Asger Aamund og flere ovennævnte har så grusomt ret.
    Vi – den almindelige befolkning – er i fuld gang mod afgrunden.
    Hvad i alverden skal vi stille op med de tåbelige, uvidende og magt-/pengesyge politikere.
    Gid der var flere danskere, der begyndte at gøre modstand, før det måske bliver for sent.
    Klokken er 1 min. i 12.

    1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

     E. Fredriksen

     Tak for svar. Så er der mindst een her som forstår mine bekymringer. Når man taler med folk i bred almindelighed
     har kun hver tiende forstået hvor tæt vi er på demokratiets
     totale sammenbrud. Og de allerfleste har aldrig hørt om
     Aamunds blog, Hodja og Snaphanen eller Tucker Carlson,
     Dr. Malone, Gravitas eller Redacted. Og de har heller ikke
     opdaget at “pandemien” og co2-klima”krisen” er ren-
     dyrket humbug. Hvad PragerU afslører.

     Det værste er at de heller ikke aner noget om hvad SMV
     har af menneskefjendske anti-danske planer. Diabolske
     planer som de har udklækket sammen med WEF, WHO
     og bureaukraterne i Berlin og Bruxelles.

     Danskere der har fulgt med hos Hodjanernes blog siden
     2019 eller 20, har sikkert sparet sig selv for flere store
     fejltagelser og grimme overraskelser. Og de har fået
     noget modgift mod DRs, TVs og avisernes løgne.

     Hos Snaphanen er der nu nyt om OVERDØDELIGHEDEN
     i Danmark, og om totalitære tiltag der kun er få uger væk.
     Læs om hvordan politikerne snyder, tyranniserer og
     afliver danskerne.

     1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

      Underligt som computeren eller hvad det er,
      ikke har styr på linje-længden 1, 2 eller 3 gange
      pr. kommentar.

    2. Finn Jensen

     E. Frederiksen
     Helt enig.

 2. Niels O

  Migranter fra vestlige lande og deres efterkommere koster nu hvert år den danske stat 42 milliarder kroner. I hvert fald gjorde de det i 2018.

 3. Michael Andersen

  Regeringen leger med tanken om at kun privatbilister der har råd, må køre på vejene. Vores veje som demokratiet har betalt med verdens højeste skattetryk.

  Danske regeringer er verdensmestre i kreative skatter og ensrettede løsninger.

  Hvornår får vi en innovationsregering eller den første regering der sætter borgerne fri?

  1. tavsen

   “kun privatbilister der har råd, må køre på vejene.”

   Jamen, det er vel allerede sådan? Hvor mange mon der har råd til 2 biler?

   Og fattigdom i dag udmåles vel efter dem, der der kun har 1 mobil

 4. Skjoldungen

  Følgende citat – ægte eller uægte – hænger på snart sagt ethvert lægekontor i dette land:

  Vi arbejdede hårdt. Men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde hver ny situation med omorganisering. Og jeg lærte, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang – mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering.

  Cajus Petronius, embedsmand under kejser Nero, død år 66 e.Kr..

  1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti.

   Det du skriver om Cajus Petronius og
   hans kritik af evindelig omorganisering, kan få en til at tænke på Lars
   Løkke Rasmussens mange tåbelige centraliseringer og “reformer” der
   alle har været fiaskoer. Den mand har centralisering på hjernen, og
   har et sådant snakketøj at han i tidens løb har besnakket mange
   politikere omkring sig til at tro på at alt bør centraliseres og ændres
   og repareres, selvom det ikke er i stykker. Hans kommunal-reform,
   nedlæggelse af skoler, hospitaler, skadestuer, løgne om straks-stop
   for indvandring osv., gør ham til en af de værste politikere i FT.
   Det er forøvrigt nok ham der var mest ivrig efter at afskaffe den
   fridag/helligdag der skulle skaffe 3 milliarder, men som bliver et
   stort flop. Iøvrigt har 20-30% af dem som stemte på S, M og V
   allerede fortrudt, iflg. EB.

   1. Jones

    Præcis! Løkke er den farligste af alle! De andre ved man hvor man har

  2. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti
 5. Henrik Wegmann

  Ak ja, for 25 år siden gav det mening at skrive om det indlysende idiotiske ved at invitere voldelige analfabeter til Danmark og resten af Vesteuropa under påskud af manglende arbejdskraft.

  I dag er det ikke mange linjer værd. De enfoldige og/eller korrupte lykkeriddere, som danske vælgere årti efter årti har overladt pladserne i Folketinget til, har for længst ødelagt Danmark. Om der blandt de nye, feminiserede generationer af unge mænd er nogen, som har viljen, evnen og styrken til at ændre kursen, tja – det vil jo så vise sig. Men det bliver næppe i min og Asger Åmunds tid.

  1. Jonas Hansen

   Så rigtigt. Bliver efterhånden glad for at blive gammel

 6. Jc Holland

  Fantastisk sandhed at selvom tyskerne var blevet bombet tilbage til stenalderen og havde mistet millioner af unge mænd i 2WW skulle de kun bruge
  FÅ ÅR TIL AT REJSE SIG
  OG BLIVE FOREGANGSLAND
  UDEN HJÆLP AF INDVANDRERE.!!

  Altså ingen klynk om at hvide mænd var forbi for 300 år siden og siden har ingen gidet at stå op om morgenen og tage fat i U-LANDET..
  HULK-HULK!

  1. Niels O

   Men med USA’s marshallhjælp.

   1. Michael Andersen

    ”For hver 160 kvinder var der kun 100 mænd. Forbundsrepublikken i 1949: en ørken af ruiner, så fattig som en tredjeverdensstat. Hver tiende baby døde. Kun en halv million biler var på vejene. Og skilsmisseprocenten var rekord.

    Ligesom i dag var der nazister – bare mange flere. Ifølge en meningsmåling fra 1949 var et flertal af tyskerne overbeviste om, at nationalsocialismen havde været en god ting, omend dårligt udført”. (Welt 2019)

    Måske bør der skrues ned for klimasocialismen?
    Og måske bør flere kvinder ind i håndværk og manuelle erhverv?

    1. Der var engang et yndigt land

     Eller også burde flere kvinder
     vende tilbage til at passe hjem og børn.

     Den kommunistiske familiepolitik er pervers,
     ond og menneskefjendsk. Den har skadet familierne,
     børnene og mændene, og kvinderne har generelt ikke
     fået det bedre.

     Før i tiden var een indtægt nok. Der var ikke feminisme
     der gik ud på op med kvinderne, ned med mændene.
     Der var ikke et system som havde travlt med at dræbe
     ubekvemme børn inden de så dagens lys. Der var ikke
     rekorder i skilsmisser. Der var ikke så mange børn der
     var syge når de blev født, fordi kvinderne ikke ventede
     til de var 30-40 år, inden de fik børn. Der var ingen hetz
     mod husmødre og “patriarker” og “liguster-fascister”.
     Der var ikke røde dameblade som skrev nedsættende
     artikler om mænd og “dumme husmødre” fordi de
     endnu ikke havde ladet sig skille, så de kunne komme
     ud og realisere sig selv. Og kvinderne passede deres
     egne børn, fremfor at sende dem hen til fremmed pas-
     ning i støvede, støjende, urolige og smitsomme vugge-
     stuer og børnehaver. Den røde og feministiske familie-
     politik er ikke andet end løgn, svindel og magtgalskab
     der sætter ondt blod mellem mænd og kvinder, og som
     nedbryder samfundets vigtigste og mest grundlæggende
     enhed, familien/hjemmet.

     Tusinder af kvinderne er nu stressede eller
     nedslidte, og de har opdaget at det slet ikke
     behøver at være lykken at være blevet presset
     ud på arbejdsmarkedet, at være blevet enlig
     mor eller at være uden en mand i hjemmet.

     Kommunisme er ikke andet end bedrag og løgn,
     højere skatter og masser af formynderi, kontrol
     og negativ påvirkning af privatlivet, hjemmets fred
     og den personlige frihed og økonomi mv. Danmark er
     et langt dårligere samfund i dag end for 40-50 år siden.

  2. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Ja, dengang var de tyske mænd endnu
   ikke feminiserede, og hvis de ikke hurtigt genopbyggede byerne,
   ville de være hjemløse i mange år. De måtte overvinde problemerne
   eller gå til i regn, kulde, blæst og modgang.

   De danske mænd står også med ryggen mod muren. Men de er så
   hjernevaskede at de ikke forstår det. Og så feminiserede at de ikke
   har kræfter eller evner til andet end at underkaste sig og adlyde når
   Mette F, Barbara B., Jelved, Stine Bosse, Rosa Lund, Pia Olsen Dyhr,
   Pernille Weiss, og andre Perniller befaler dit, dat eller dut. Ja, så
   dresserede er mændene at de helst stemmer på kvinder, og de
   har slet ikke overskud til at sige fra, overfor at det feministiske
   flertal på Borgen er ved at udskifte dem med arabere og afrika-
   nere, en udskiftning som vil føre til de danske mænds under-
   gang, nedværdigelse, død og udryddelse.

  3. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Svar til JC Holland

   Ja, dengang var de tyske mænd endnu
   ikke feminiserede, og hvis de ikke hurtigt genopbyggede byerne,
   ville de være hjemløse i mange år. De måtte overvinde problemerne
   eller gå til i regn, kulde, blæst og modgang.

   De danske mænd står også med ryggen mod muren. Men de er så
   hjernevaskede at de ikke forstår det. Og så feminiserede at de ikke
   har kræfter eller evner til andet end at underkaste sig og adlyde når
   Mette F, Barbara B., Jelved, Stine Bosse, Rosa Lund, Pia Olsen Dyhr,
   Pernille Weiss, og andre Perniller befaler dit, dat eller dut. Ja, så
   dresserede er mændene at de helst stemmer på kvinder, og de
   har slet ikke overskud til at sige fra, overfor at det feministiske
   flertal på Borgen er ved at udskifte dem med arabere og afrika-
   nere, en udskiftning som vil føre til de danske mænds under-
   gang, nedværdigelse, død og udryddelse.

   (der var et kiks med placeringen, prøver igen)

 7. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Det du skriver om Cajus Petronius og
  hans kritik af evindelig omorganisering, kan få en til at tænke på Lars
  Løkke Rasmussens mange tåbelige centraliseringer og “reformer” der
  alle har været fiaskoer. Den mand har centralisering på hjernen, og
  har et sådant snakketøj at han i tidens løb har besnakket mange
  politikere omkring sig til at tro på at alt bør centraliseres og ændres
  og repareres, selvom det ikke er i stykker. Hans kommunal-reform,
  nedlæggelse af skoler, hospitaler, skadestuer, løgne om straks-stop
  for indvandring osv., gør ham til en af de værste politikere i FT.
  Det er forøvrigt nok ham der var mest ivrig efter at afskaffe den
  fridag/helligdag der skulle skaffe 3 milliarder, men som bliver et
  stort flop. Iøvrigt har 20-30% af dem som stemte på S, M og V
  allerede fortrudt, iflg. EB.

 8. Niels Poulsen

  Aamunds fremstilling af det vesttyske Wirtschaftswunder er ikke korrekt.

  Efter 2. Verdenskrig var der stor mangel på arbejdskraft i Nordeuropa, bl.a. Vesttyskland, og stor arbejdsløshed i Sydeuropa, bl.a. Tyrkiet. I Vesttyskland skabte man derfor det såkaldte Gastarbeiterprogramm, hvor man rekrutterede gæstearbejdere fra Italien, Spanien, Grækenland, Tyrkiet, Marokko, Sydkorea, Portugal, Tunesien og det daværende Jugoslavien.

  Man kan læse om det i Wikipedias artikel her:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gastarbeiter#West_Germany

  Der kan man også se fotos af eksempelvis italienske gæstearbejdere i de tyske kulminer og på de tyske fabrikker. Wauw, hvor tyskere spyttede i næverne og smøgede ærmerne op, mens de lod gæstearbejderne knokle løs!

  De fleste gæstearbejdere var tyrkere. De blev i landet. Slog rod. Kan man fortænke dem i det? Der, hvor mit arbejde er, er mit liv. I dag er ca. 4 millioner tyskere efterkommere af tyrkiske gæstearbejdere.

  Både i Vesttyskland og Danmark var gæstearbejderne med til at skabe det moderne velfærdssamfund. Der er aldrig nogen, der har sagt tak til dem. Nogen, de mest afstumpede i blandt os, ønsker dem hen, hvor peberet gror. Man fristes til at citere Schiller: Moren har gjort sin pligt, moren kan gå.

  1. Privatdetektiven

   HJERNEVASKEN OG FEMINISERINGEN
   af ungdommen, vælgerne og de menige danskere har været
   en bragende succés, skriver Snaphanen og Hodja. Og det er sandt, for
   efter at de røde og radikale kliker med stort held infiltrerede skolerne,
   kirkerne, partierne og medierne, og fik de mere besindige typer jaget
   væk ved brug af skældsord, beskyldninger og trusler, blev de røde og
   radikale de toneangivende.

   Går ud fra at Niels Poulsen kommer fra EL, R eller SF, og at han er en
   af dem som er blevet hjernevasket og feminiseret gennem en del år.
   Han kan have ret på enkelte punkter, men han er først og sidst og mest
   optaget af at være indvandrere og kulturfremmede tilpas. Dem lefler
   han for uafbrudt, han ser alt ud fra hvad der er til gavn for dem. Hvad
   der er til gavn eller skade for danskerne rager ham en bajer. Han er
   blind og døv overfor at masseindvandringen og den rødradikale
   politik og de “borgerlige” partiers svigt fører Danmark mod undergang.
   At sundhedsvæsnet, at normer og traditioner, at al infrastruktur og
   alle værdier er ved at blive tromlet ned med totalitær politik, det
   rører og interesserer ham ikke. Som en anden autist eller faktaresistent
   dagdrømmer eller woke pladderhumanist registrerer han slet ikke at
   der er ved at ske en besættelse af landet, og at økonomien og sikker-
   heds situationen bliver værre og værre. Og af Aamunds artikler har
   han intet forstået. Efter forgodtbefindende puster han ting op, over-
   driver eller bagatelliserer og formindsker dem. Som når han skriver
   at tyskerne nærmest lå og slappede af i hængekøjer, mens de lod
   tyrkere om at knokle løs og redde Tyskland. At der nærmest ingen
   tyrkere og arabere var i Tyskland 1945 til 1960 hvor ruin-byerne
   blev genopbygget, og industrien kom i gang igen, fortier NP. Også
   hans påstand om at man er afstumpet hvis man ser farerne ved at
   millioner af kulturfremmede invaderer ens land og folkehjem, viser
   at NP er rødradikal, eller evt. ansat i indvandringsindustrien.

  2. Michael Andersen

   Hr. NP tror tilsyneladende at tyskerne sad på hænderne i 1945 og ventede på et mirakel.

   Hvilke problemer har man, hvis der ikke skelnes mellem vidensmigranter og velfærdsmigranter?

   Under EU’s førerskab har vi ikke undgået:

   Inflation, statsgæld, pandemi, krig, energikrise og demokratitab. Ej heller grænseoverskridende kriminalitet.

   Statsministeren siger at vi går ind i en ny æra for globalisering og at EU bliver nødt til at sige farvel til den blinde tiltro til frie markedskræfter og arbejdsdeling mellem lande.

   Skal EU være en del af løsningen, når EU er en del af problemet?

   1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

    MA har ret i at EU fungerer dårligt.
    Den undergraver landenes frihed og selvstændighed, deres økonomier,
    tryghed og velfærd. Og med de nyeste udspil fra Bruxelles angribes også
    boligejere, lejere og den enkelte borgers helbred. De første risikerer at
    blive ruineret af nye ekstremt hårde krav der kan ende i at udmærkede
    boliger gøres ulovlige, så folk bliver sat på gaden. Og hvad sundheden
    angår, risikerer borgerne at blive gjort syge med insekter i maden eller
    med tvangsinjektioner af kemiske vædsker. Det er så vildt og vanvittigt
    at det næsten ikke kan blive værre. (Er det lobbyisme eller iskold rød ideologi der styrer EU?)

    Ifølge Ekstrabladet er der nu meget hård og skarp kritik af Mette F, Pia Olsen Dyhr, Lars Ulykke og andre. Der er brugt ord som psykopater,
    magtgale kællinger, skrupskøre tosser mv. EB på nettet i går.

  3. asger aamund

   Indtil midten af 1950erne var der ikke organiseret immigration og slet ikke familiesammenføring i Tyskland. Jeg arbejdede som studerende i München i sommeren 1962 i MAHAG VW-fabrikken. Her var der omkring 1000 gæstearbejdere fra Grækenland, Jugoslavien og Tyrkiet. Det var alle enlige mænd, der arbejdede på en åremålskontrakt. Efter udløbet af kontrakten kunne mændene rejse hjem med en pæn pose penge og med nye faglige kvalifikationer. Da jeg senere i 1968 arbejdede nogle år i Tyrkiet, traf jeg flere af de tidligere gæstearbejdere. Nu ejede de tankstationer og autoværksteder og talte tysk godt nok til at man kunne drøfte sine bil-problemer med dem. Problemerne i Tyskland med integreringsresistente, arbejdssky migranter indtraf langt senere. Genrejsningen af Tyskland efter krigen skabte tyskerne selv. Det skal ingen tage fra dem.

  4. Jonas Hansen

   Får vi andet end end mord, voldtægt og masser af udgifter og at der ikke der ikke er sagt tak til dansken?

 9. Lars Gluud Rosén

  Danmark er et misrøgtet og misregeret land skriver tit om MSM? Hvad står det for?

  1. MSM står for Main Stream Media altså de toneangivende hovedmedier.

   1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

    MSM kan også udlægges som massemedierne, DR, TV2, aviserne.
    De er alle fulde af ord, men efter at de blev købt og betalt af de
    gamle partier på Borgen, er de blevet upålidelige, og man får
    som regel bedre og mere ærlige oplysninger hos net-aviser som
    Snaphanen, Aamund og Hodjas blog. Der bringer ting frem som
    MSM fortier eller fordrejer. Det kan være vigtige oplysninger MSM
    snyder en for. Få bevis for det ved at læse Snap, Hodja og
    Black Pigeon, der i dag fortæller om stor overdødelighed
    i DK, og om “Vi kæmper til sidste ukraine”.

 10. Michael Andersen

  Danmark har arbejdet for, at der i EU bliver sat et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler.

  Giorgia Meloni, Italiens premierminister mener ikke, at det er godt for vores konkurrenceevne, at vi binder os til teknologier, hvor udlandet har en fordel og henviser til at Kina sidder på elbil-batteri markedet.

  Er Meloni klogere end danske politikere, fordi hun er kvinde, mor og konservativ?

  1. Der var engang et yndigt land

   Besynderligt woke spørgsmål. Kan det ikke tænkes at Meloni bare er
   mere fornuftig end vi er vant til hvad angår kvindelige ministre. Eller
   hun har haft en fornuftig rådgiver. Enhver normalt begavet véd jo godt
   at co2-kampagnerne bygger på løgn og humbug, og at det med at for-
   byde benzin- og diesel biler er idioti. Er man i tvivl kan man gå til
   PragerU der påviser hvor skør den politik er.

   Nu er det jo ikke det eneste område hvor den førte politik fra EUs og
   kolbøtte borgens side er til skade for almindelige mennesker. Man
   skal tilbage til 1939-45 for at finde magen til europæisk vanvid, og
   hvad nutidens danske politik angår, er mængden af tåbeligheder og
   svigt nu så stor, at der intet sidestykke findes. Slet ikke hvis man
   medregner de uhyggelige EU-, WHO- og WEF planer som er ved
   at blive godkendt af kolbøtterne, og som kan få meget dramatiske,
   katastrofale og uigenkaldelige/uoprettelige følger for danskerne.
   SVM regeringen godkender måske de uhyrlige planer allerede om
   få dage. Læs om dem hos Snaphanen og Hodja.

   Noget er sikkert: Chrborg er ved at være en tikkende bombe under
   folkehjemmet og folket.

  2. Michael Andersen

   Hvis almindelige mennesker havde nogen der talte deres sag i EU, så var nye biler med forbrændingsmotorer ikke blevet søgt afskaffet på ringeste vis, men i stedet søgt forhandlet i forhold til jetfly der udleder op til 336 gange mere Co2 end en bil med forbrændingsmotor.

   Heldigvis er der stadig mulighed for at beholde den nu i princippet forbudte forbrændingsmotor, hvis man kører på e-fuel. Ved dannelsen af e-fuel tilgår der samme mængde Co2, som der frigives ved forbrænding og derved er processen neutral. Tak til tyskerne og italienerne.

   1. Fra velfærdsstat til terrorstat

    Det med co2 og klima”krisen” er løgn og udspekuleret svindel,
    så hvorfor skriver du som om det er af betydning om en motor udleder
    mere eller mindre co2? Det er komplet ligegyldigt. Planerne om at redu-
    cere luftens indhold af co2 med 70 eller 100% er forrykte, skader miljøet
    og koster milliarder som tages fra sundhed og velfærd. Se PragerU !!!
    Hos Youtube er der et væld af videoer om “pandemi” svindelen, om
    overdødeligheden i DK, om tusindvis af ekstra dødsfald, om af-
    sløringer af rødfascistisk politik, om at et valg i Holland har sendt
    chokbølger ned til EU.

    Hodja har noget om kaos og uorden på hospitalerne og om de dødbringende ventelister. Samt om minkskandalen og de
    skandaler der er kommet oveni.

    1. Michael Andersen

     ”hvorfor skriver du som om det er af betydning om en motor udleder mere eller mindre co2?”

     Co2 udledning var årsag til at nye biler med forbrændingsmotorer skulle forbydes fra 2035. Private jets der udleder Co2 skulle ikke omfattes af forbud.

     Heldigvis aftaler Tyskland og EU, at bilfabrikker trods indgået aftale kan producere forbrændingsmotorer efter 2035, under henvisning til at motorer drives af e-fuel.

     Borgerne får et større tidsrum til at skifte til elbiler og opladestrukturer.

     Det er en fordel når man kender til forsinkelser som Berlins lufthavn, supersygehuse og it-projekter, og vi ved at man tit er overpositiv når der sælges store projekter.

     Vi ved også at projekter bliver dyrere.

     Hertie School of Governance har tidligere offentliggjort analysen af 170 kæmpe projekter i Tyskland for tiden fra 1970 og 50 år frem. Resultatet er at de færdige og halvfærdige projekter i snit var steget med hhv. 73 % og 41 % og at de samlet blev EUR 59 mia. dyrere end forventet.

 11. Flaben Fræk

  Tak til Asger for en grundig gennemgang af de faktiske forhold i jernindustrien. Det var ikke meget som blev glemt – Som gammel rådgiver- og entreprenør tændte jeg især på idéen gående på at bygge en pyramide med 200 stenhuggere/ingeniører, osv., på to år.

  Hvis der er nogen derude som kan levere, er Jeg køber til en Keopspyramide. Gerne i Bornholms Granit – 200 mand med en gennemsnitlig årsløn på kr. 800.000 lig med kr. 320.000.000 hertil leje af entreprenørmateriel ca. samme pris – I alt kr. 640.000.000. (hvis vi glemmer bankkrisen et kort øjeblik) – så er denne pris vel ikke uoverkommelig?

  Ifølge sædvanligvis pålidelig kilde, vil der medgå 5.000.000 tons granit – Hvis vi ser bort fra, at Bornholm ville forsvinde helt fra landkortet, så kunne en sådan leverance, så sandelig, være en fin opmuntring til de hendøende granitbrud. Ikke sandt? – Prisen på den type granit er pr. ton (leveret til døren) ca. kr. 1.800 X 5.000.000 lig med kr. 9.000.000.000 – Er der nogen der går med?

 12. Den Nervøse

  Antal betyder noget. Der kom 290 familier af kartoffeltyskere til den jyske hede og der kom såmænd bare 184 hollændere til Amager.
  Derimod kom der ganske mange roepolakker, men de fleste rejste hjem igen. Et sted mellem 3000 og 5000 slog sig dog ned på Lolland.
  Set i forhold til den lille million migranter og efterkommere fra Stormellemøsten var det omtrent ingen!
  Polakker, Tyskere og Hollændere var også kulturelt og religiøst langt tættere på os en Arabere, Tyrkere, Pakistaner og Somalier, som kulturelt og religiøst er milevidt fra os. Det har da også vist sig, at det stort set har været og er umuligt at integrerer endsige assimilerer dem i det danske samfund, og hvad værre er det har heller ikke været nogen succes med deres efterkommere. Man har påført landet uoprettelig skade og hvad værre er man lærer intet og fortsætter ufortrødent. Snart kommer Danmark til at ligne Frankrig og Sverige, der er på grænsen til at være mislykkede stater! Sverige har nu verdens næststørste mordrate, kun overgået af SydAfrika og Frankrig har et væld af no go zoner.
  Vi har brug for noget udenlandsk arbejdskraft, men kun kvalificeret og højtuddannet. Folk som forsørger sig selv, ikke ernærer sig ved kriminalitet, narkosalg og danner bander, som indtager dele af landet som deres og styrer via mafiametoder.
  I dag skræmmer vi dem, som kan og vil, væk med enorme skatter og vi tiltrækker dem, som gerne vil forsørges. Det er ikke specielt smart!

 13. Michael Andersen

  “HAR VI BEHOV FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT?”

  Behovet afhænger af Danmarks situation

  Hvor vil vi gerne have de fremmede, når de åbne grænser betyder, at der på et tidspunkt er 2 millioner som stemmer?

  Et datacenter med kunstig intelligens har 10.000 A100 processorer og et energiforbrug på 4 megawatt, derfor er det logisk at tænke langsigtet i strømforbrug, hvis man vil have intelligent teknologi til hjælp i fremtiden.

  I Schweiz har flere områder mangel på lærere og skolecheferne ansætter derfor efter vurdering, egnede til at løse undervisningsopgaver. Det virker også selvom forkvinden for lærernes faglige organisation, er på tværs.

  F.eks. forventes det, at stemningen for atomkraft vender, fordi de bedre stillede er positive. Man kan forestille sig besværet med, at der om 10 år skal ryddes op, efter at land og havskab er dækket med x-antal vindmøller.

  Man kan også forestille sig at BRICS landene bliver trætte af WOKE politikere og derfor beslutter sig for, at klare sig selv.

  Behovet afhænger af, hvor gode vi er, til at tænke nyt.

  Vi bør øve os på at tænke smartere og langsigtet, især når meget flyder på grund af lette og hurtige løsninger. Måske bør vi starte med at tale om mål og tidshorisonter, øve os på at modtage kritik og frem for udskamning, lære at give forslag til forbedringer.

  Når ingen drages til ansvar, skal flere planer være bedre

 14. Torben madsen

  Jeg tvivler på at folk der d.d. arbejder i systemet, vil komme med forslag der virkeligt effektiviserer den offentlige sektor, og dermed kan koste arbejdspladser. Det er for naivt. De vil stå sammen, skulder ved skulder som landsholdet, og gøre hvad de kan for at bevare alles arbejdspladser. Men der er mange læger, sygeplejersker, sosu assistenter der hvert år går på pension. Det er dem man skal have fat i. Mange års erfaring.
  Indbyd folk til et hyggeligt møde, hvor man kan komme med forslag til effektiviseringer
  samt områder hvor man kunne bruge flere ressourcer. De har ikke noget i klemme, og kan tale frit om problemerne. Ikke bare om dagligdagens, men også de større strukturelle problemer.

 15. tavsen

  Mon der findes statistik over arbejdsulykker, der kom sammen med fremmede på arbejdsmarkedet. Det kan gå grueligt galt, hvis ikke en advarsel kan forstås i et splitsekund.

 16. Niels Poulsen

  I 2021 skabte udenlandsk arbejdskraft værdi for 211 milliarder kroner for danskerne og den danske stat (Dansk Industri).

  https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/4/udlandinge-skaber-vardi-for-over-200-mia.-kr/

  Forestil dig, at den lille minoritet af højreorienterede nationalister fik held til at lukke det danske samfund mod omverdenen. Hvad skulle erstatte den milliardstore værdiskabelse? “Spytte i næverne, smøge ærmerne op og knokle løs?” Det står enhver frit for, i stedet for at skrive uvidende indlæg på Aamunds blog.

  1. Michael Andersen

   (A)Socialemedier har forledt danskerne til at tro, at politik er politikeren.

   Lige nu er alt billigt til salg, fra infrastruktur, statsborgerskaber, kræftpakker, skyldsspørgsmål over til fængselsstraffe.

   Hvis politikeren ikke er et hæderligt og konsekvent menneske, bliver samfundet uhæderligt og inkonsekvent.

   Problemet er at persondyrkelse gør blind.

  2. tavsen

   Niels Poulsen

   “Spytte i næverne, smøge ærmerne op og knokle løs?”

   Du har næppe nogensinde prøvet at få hård hud i hænderne af hårdt arbejde. Du skriver som enhver anden ignorant skrivebordsteorist.

   Så du tror vel, at en muslima kan hitte rede i de ledninger? Som vi skal forledes til at tro. Selvstændig tænkning er ikke din spidskompetence.

   Glæder mig til, at også du kommer i mindretal og finder ud af, hvad dit modersmål betyder for sammenhængskraften

   GOOD LUCK

   1. Niels Poulsen

    “tavsen”

    Angående modersmål, så er der til din oplysning ikke noget, som hedder “skrivebordsteorist”.

    Enten må du mene “skrivebordsterrorist” eller også “skrivebordsteoretiker”. Jeg kan ikke genkende mig i nogen af betegnelserne.

    I denne tid mister danske virksomheder hver dag ordrer, fordi de mangler kvalificeret arbejdskraft. Det er kolde facts. Dermed misser Danmark chancen for værdiskabelse (en større privat sektor) og i sidste ende skatteindtægter til danskernes velfærd. SMVdanmark – den danske hovederhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder – foreslår, at Danmark rekrutterer arbejdskraft fra Sydeuropa, hvor der for tiden er stor arbejdsløshed.

    https://smvdanmark.dk/presse/manglen-p%C3%A5-arbejdskraft-kan-afhj%C3%A6lpes-med-sydeurop%C3%A6ere

    Det kunne blive en gentagelse af Vesttysklands Wirtschaftswunder, hvis bileventyr næppe havde været muligt uden italienske og tyrkiske gæstearbejdere.

    Er det praktisk nok for dig?

    1. Michael Andersen

     Hr. NP

     Såfremt virksomheder handler i deres egen interesse, stiller de krav om et sundt og uddannet arbejdsmarked, med solid infrastruktur og stabil energiforsyning.

     Siden 1983 er omkostningerne ved indvandring, blevet til effekter af 40 års forfejlet politik.

     Opsummeres betydningen for arbejdsmarkedet, er det manglende råderum til investeringer og manglende råderum til velfærdspolitik.

     Politikerne har svigtet virksomhederne og virksomhederne lever med dårlige løsninger, derfor tvinges befolkningen til at betale højere skatter.

  3. Privatdetektiven

   Niels Poulsen vrøvler løs og er ikke
   andet end en Rasmus Modsat fra den rødradikale fløj. Han leverer kun vildledning
   og halve/kvarte sandheder.

 17. Michael Andersen

  HAR VI BEHOV FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT?

  Tidligere var det uacceptabelt at lyve og stjæle, og man kunne gå i banken og låne på sit navn, fordi man havde sin ære i behold.

  I dag er politikere og journalister nederst på tillidsskalaen, overskrifterne i aviserne handler om bedragerier, fængslerne er fyldt til bristepunktet med fremmedkultur, og lærere, sygeplejersker og myndigheder registrerer på livet løs.

  Flere bør gøre hvad de gør bedst, til fælles gavn.

  Har vi i virkeligheden brug for at genopbygge tillidssamfundet, så vi slipper for registrering og kontrol?

 18. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

  Svar til JC Holland

  Ja, dengang var de tyske mænd endnu
  ikke feminiserede, og hvis de ikke hurtigt genopbyggede byerne,
  ville de være hjemløse i mange år. De måtte overvinde problemerne
  eller gå til i regn, kulde, blæst og modgang.

  De danske mænd står også med ryggen mod muren. Men de er så
  hjernevaskede at de ikke forstår det. Og så feminiserede at de ikke
  har kræfter eller evner til andet end at underkaste sig og adlyde når
  Mette F, Barbara B., Jelved, Stine Bosse, Rosa Lund, Pia Olsen Dyhr,
  Pernille Weiss, og andre Perniller befaler dit, dat eller dut. Ja, så
  dresserede er mændene at de helst stemmer på kvinder, og de
  har slet ikke overskud til at sige fra, overfor at det feministiske
  flertal på Borgen er ved at udskifte dem med arabere og afrika-
  nere, en udskiftning som vil føre til de danske mænds under-
  gang, nedværdigelse, død og udryddelse.

  (der var et kiks med placeringen, prøver igen)
  (en masse bøvl, men det hele forsvinder?)

 19. Niels O

  Som service – apropos emnet – er her lidt tal, som i dag fremgår af Danmarks Statistiks hjemmeside:

  dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=45516

  1. tavsen

   Snart 1 million, og der mangles stadig arbejdskraft. TANKEVÆKKENDE

   “1. januar 2023 er der i alt 910.898 indvandrere og efterkommere i Danmark, som svarer til 15,4 pct. af den samlede befolkning. 579.457 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande, heraf har 293.000 personer oprindelse i MENAP-landene og Tyrkiet.”

   1. Niels O

    Ja, selv tak.

    Men så må du selv regne procenterne ud af de to andre tal.

 20. Træt

  Der mangler altid billigere og velkvalificeret arbejdskraft.
  For hver 100 indvandrere er der nok en enkelt eller 5, der ikke er en belastning for samfundet

 21. tavsen

  Det smukke multisamfund i en nøddeskal. Det er naivt at tro på, at alle mennesker i verden har samme mentalitet. Og samme ønsker om fællesskab.

  Hjælp sygehuset, stop indvandringen

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/dom-oekse-mand-skal-i-faengsel-for-slagsmaal-paa-byggeplads/9700159

  Det er straffen til en 31-årig murerarbejdsmand, der sidste år hakkede en økse i ryggen på en kollega under et slagsmål på en byggeplads i Valby, hvor knive og svensknøgler blev brugt som kasteskyts.”

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *