METTE FREDERIKSEN I HAMSTERHJULET

I de sidste 25 år har skiftende statsministre udtrykt bekymring over omsorgen til den voksende ældrepopulation, den stigende mangel på personale til børnepasning og ældrepleje, det voksende bureaukrati og den problemfyldte integration af migranter fra ikke-vestlige lande. Der skete bare aldrig noget, der lignede en løsning. Det blev ved snakken og løfterne. Som bekendt vil politikere hellere løbe rundt i hamsterhjulet end ikke at bevæge sig. Eller som Bertel Haarder har udtrykt det: ” Enhver politiker vil hellere gøre det forkerte end ikke at gøre noget”. Og her er vi så.

Nu har statsminister Mette Frederiksen modtaget en rapport forfattet af flere forskellige ministerier, der omtaler fem megatendenser, der udfordrer velfærdssamfundet. Det drejer sig naturligvis om de gode gamle politiske problembørn, som de seneste 25 år har spøgt i gangene på Christiansborg. Det første område omfatter børn og ældre. Frem mod slutningen af dette årti kommer der 42 000 flere børn under syv år og knap 110 000 flere ældre på 70 år eller derover. En laboratorierotte bliver tre år gammel, og hvis den ikke bliver myrdet undervejs, dør den af de sygdomme, vi mennesker dør af:  kræft eller hjertesygdomme. Det er således typisk, at det er i den sidste tiendedel af vores liv, at vi får de sygdomme, der ender med at tage livet af os, herunder nu også demens, som er ved at udvikle sig til en folkesygdom. 85 000 danskere lider af demens, og Alzheimerforeningen vurderer, at tallet vil være fordoblet i løbet af få årtier. I de senere år er der kommet revolutionerende cancerterapier på markedet og mange flere er på vej. Det er især immunterapi og genterapi, som til gengæld er hundedyre behandlinger, der kan koste op til 500 000 kroner pr. patient. Hvis alle patienter skal have adgang til moderne terapier, bliver dette en enorm belastning for de i forvejen udpinte hospitalsbudgetter. Alt dette har vi vidst de sidste 25 år, men der er bare ingen, der har gjort noget ved det.

Det andet problemområde i rapporten til statsministeren er manglen på medarbejdere, der skal tage sig af netop børn og gamle. Især har forholdene på mange plejehjem i mange år været under al kritik, ligesom der er permanent mangel på kompetente social- og sundhedshjælpere. Der foreligger ingen politiske initiativer, der kan løse disse problemer fra bunden. Det tredje område, der problematiseres i rapporten, er det permanent voksende bureaukrati, som ingen politisk magt kan stoppe. Nu har samtlige partier gennem mange år lovet at gøre noget ved de 29 000 gyldige cirkulærer og direktiver, der tynger arbejdet i A-kasser og jobcentre og også at dæmme op for den uophørlige tilgang af konsulenter, sagsbearbejdere, kontrollanter og systemudviklere i sundheds- og omsorgssektoren. Men her hersker den dybe stat, som støt og uophørligt øger tilgangen af administrativt personale, der arbejder milevidt fra de syge og gamle.

Det fjerde punkt i opgørelsen handler om en udfordret ’ sammenhængskraft’, der er den socialdemokratiske betegnelse for formyndersamfundet, der styrer borgernes liv gennem påbud og forbud. Det er pludseligt gået op for statsmagten, at 500 000 migranter og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør en voksende trussel mod en harmonisk samfundsudvikling. Integrationen i det danske samfund er aldrig rigtigt slået igennem hos de mange importerede klienter fra islamiske kultursamfund, der til gengæld ifølge Finansministeriet koster det arbejdende Danmark omkring 90 milliarder kroner om året i overførselsindkomster. Det kan jo ikke være andet. I Danmark har politikerne den opfattelse, at det er samfundet, der er ansvarlig for integrationen af indvandrere. I USA og Australien har man den modsatte opfattelse, at det er migranterne, der selv må sørge for at blive en aktiv del af samfundet. Danske udvandrere til USA havde ikke adgang til supplerende danskundervisning i dansk/amerikanske privatskoler eller kunne hæve livslang borgerløn, hvis man fandt arbejdsmarkedet afskrækkende. Modersmålsundervisning, koranskoler og offentlig forsørgelse er i imidlertid en del af den danske integrationsindsats med et forudsigeligt resultat.

Det femte problemområde er det voksende gab mellem den offentlige og private sektor, hvor meget tyder på, at den private sektor er i gang med at skabe sit eget velfærdssystem og stikke af fra det forstenede offentlige serviceapparat. Mette Frederiksen udtaler, at regeringen ikke vil lade sig vælte omkuld af disse fem farlige megatendenser uden at gøre noget ved det. Løsningen ligger imidlertid ikke i statsministerens socialdemokratiske værktøjskasse, der er forsynet med en mærkat, hvor der står: Den offentlige sektor god. Den private ond. Hvis vi virkelig ønsker at revitalisere velfærdssamfundet, skal politikerne levere deres del af løsningen og erhvervslivet sin. Politikerne skal frisætte universiteterne og omdanne dem til selvejende uafhængige institutioner, de skal elitisere det danske uddannelsesniveau og stimulere forskning og udvikling. Endvidere skal regeringen gennemføre en omfattende skattereform. En markant reduktion af indkomst-og aktiebeskatningen og fjernelse af iværksætterskatten. Stop for import af klienter og kun opholdstilladelse for kompetente migranter, der er selvforsørgende. Der skal etableres fri konkurrence mellem offentlige og private velfærdsydelser.

Erhvervslivet skal levere konkurrencekraft og excellent ledelse samt innovativ produktudvikling, vækst, nye arbejdspladser og mere profit til glæde for aktionærer, medarbejdere og samfund. Et sådant målrettet dynamisk samarbejde mellem stat og det arbejdende Danmark vil løse de evindelige strukturelle ulivssår i det danske velfærdssamfund og give os et Danmark i fremdrift og ikke i afdrift som i dag.  Det kommer dog næppe til at ske. Omstillingen kræver et radikalt opgør med den socialdemokratiske formynderstat. Mon Mette Frederiksen har mod på det?

49 Thoughts to “METTE FREDERIKSEN I HAMSTERHJULET”

 1. Jc Holland

  Asger Aamund burde være Danmarks OVERVISMAND uden konkurrence.!! Og burde have været det de sidste mange årtier.!
  Carl-Johan Dalgaard er rimelig men undermåler ved siden af Aamund.!

  Den Dybe Stat kørte Sovjetunionen i sænk og vil også køre efterabere samme vej….
  medmindre Asger Aamunds kloge ord endelig bliver taget alvorligt i Danmark og Europa.!

  SYSTEMSKIFTE PÅKRÆVET.!!

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Ja, der er brug for et system-skifte,
   men kan det nås inden det er for sent? Når danskerne at vågne op fra deres
   nuværende sløvhedstilstand? Det gør de næppe.

   Som Snaphanen skriver: Vi er i ilmarch på vej mod diktaturet. I en anden
   artikel hedder det: “EU-unionen kommer og tager dig”.

   (Den vil tage dig med en bidetang,
   en harpun med modhager….. eller den vil omfavne dig med sine lange
   blæksprutte-arme der er besat med sugekopper…..de sidste linjer er
   dog en fri fortolkning af diverse videoer på nettet)

   En tredje artikel omhandler den store OVERDØDELIGHED der nu præger både
   Europa, Danmark og USA. Flere millioner er døde som følge af svigt og andet
   på sundhedsområderne. Læs selv om det hos Snap og Hodja. Hvor man også
   finder nogle af de sidste 14 dages fantastiske afsløringer af korruption og magtmisbrug.

   I Australien bruges nu gestapo-metoder mod befolkningen. I England er
   der mange som sulter. I Frankrig og Holland er der rasende protester mod
   overgreb på lønmodtagere og landmænd.

   1. Fra velfærdsstater til terrorstater

    Tusinder af videoer på nettet påviser og beviser
    at de politiske “eliter” i en række lande er grebet af en kollektiv
    galskab der aldrig tidligere er set på een gang og samme tid i
    en lang række forskellige lande. Når det kan lade sig gøre,
    skyldes det at landene er blevet temmelig ensrettede af den
    meget nemmere og hurtigere kommunikation med mobil-
    telefoner, computere, satellitter, paraboler og tv-apparater
    samt sidst men ikke mindst, at en række lande har sluttet sig
    sammen i unioner og organisationer. Hvor de kan smitte hin-
    anden med alle mulige idéer og ideologier, også komplet
    sindssyge idéer som fornylig set i EU “parlamentet” hvor
    man nu mener at det er fint og klogt at smadre milloner af
    boligejeres økonomi med skrupskøre krav om isolering og
    ombygning. Krav som det bliver hundedyrt eller umuligt at
    opfylde, hvorfor millioner af boligejere risikerer at miste
    deres boliger. Der er andre ligeså forrykte idéer om kunstige
    pandemier efterfulgt af krav om tvangsvaccinering, om in-
    sekter i maden eller om byer hvor alle borgere overvåges
    og styres med elektronik, digitalisering, kunstig intelligens
    og biometriske systemer. Borgerne skal så tvinges til at
    blive indenfor stærkt afgrænsede små områder. Hele byer
    kan på den måde omdannes til folkefængsler. Det forlyder
    at vores egen SVM regering ser meget positivt på disse nye
    muligheder for at undertrykke en befolkning og holde den
    i et jerngreb. Og i Tyskland/EU er man interesseret i at
    få redskaber og værktøjer til at tvangsstyre borgerne.

  2. E. Frederiksen

   Meget, meget enig Jc Holland
   Systemskifte påkrævet i aller højeste grad.

 2. ino

  Udmærket, men der skal mere til. Uden forsørgelse af uintegrerbare indvandrere ved vi godt hvad der vil ske: Stigning i kriminaliteten.
  Vi kommer bare aldrig af med “problembørnene”.
  Suk, støn.

  1. Vi danskere bedrages, plyndres og tyranniseres på over 1000 måder

   Det med stigninger i stigninger i kriminaliteten finder de
   allerfleste politikere finder vældig godt, da det fremmer folkeudskiftningen. Som
   i forvejen går stærkt på grund af accelereret import af evighedsturister, og på
   grund af et sygehus-væsen som begynder at ligne en udbombet negerlandsby
   midt i Congo. Dertil kommer andre tiltag som gør den danske del af befolkningen
   mindre og mindre. Men det bekymrer naturligvis ikke ret mange, da MSM er gode
   til at skjule og bortforklare hvordan Danmark er under konstant forandring. Og
   er nogen kritiske, kan man jo altid slå dem oveni hovedet med racisme-snak,
   følelsesporno eller beskyldninger om at de er skimlede kældermennesker
   eller højrefascister. For alle forandringerne er jo berigende, og dermed er al
   kritik og bekymring jo uden grund.

   At andre lande plages af store økonomiske og sociale problemer og diverse
   blodig terror pga. antallet af fremmede samt konflikter med disse indvandrere,
   skyldes at politikerne i disse lande ikke er nær så kloge som hoppeborgens
   politikere, der har forudset og gennemtænkt alle fordelene ved at behandle
   de kulturfremmede tre-fem gange bedre end danskerne behandles. De første
   er dygtige til at modtage penge og service-ydelser, mens danskerne er dygtige
   til at betale. Politisk set: Keine hexerei, nur behändigkeit.

   Med tiden vil danskerne blive udryddet, undskyld “decimeret” som Klaus
   Schwab siger. Men bare det ikke bliver i dag, men først i overmorgen,
   kan det jo være ligegyldigt.

   Se også hvad Snaphanen, Hodja og Prager U mener.

  1. Jeg har flere gange her på siden redegjort for de 90 milliarder kroner, som naturligvis er bruttotallet som alle regnskabsposter, der indgår i finansloven. Jeg har også understreget, at hvis debattører bliver ved med at fremture med det misvisende nettotal, ryger de i filteret. Det gælder også Niels O.

   1. Niels O

    Det var ment som en service til dine læsere, så de både kan se bruttotallene for både vestlige og ikke-vestlige indvandrere samt for den indfødte danske befolkning til sammenligning. Det er der vel ikke noget galt i.

    Det er jo det finansministeriet gør i tabellerne.

    1. ino

     Du kunne yde en ekstra service, Niels, ved at tælle alle de tal sammen som ikke indgår i finansministeriets regnestykke. Fx invandrernes “andel” af udgifterne til politi og retsvæsen.

     1. Niels O

      Jeg har en anden idé: DU yder en ekstra service, og dokumenterer beløb, du mener måtte mangle for alle bruttotal. For jeg har ikke hørt, at der mangler noget.

      Bruttotallene for ikke-vestlige indvandrere er 92 mia., for vestlige indvandrere 42 mia samt for indfødte danskere sindssyge 964 mia. kr.

      Men tilføj endelig.

 3. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Det har Mette hverken mod på eller lyst til.
  Mette er marxist og radikal politiker helt ind til
  knoglemarven. Og varm tilhænger af WEF, WHO, Pfizer, FN
  og EU. I hendes tid er over 20.000 ekstra kolde hænder blevet ansat
  i de statslige og kommunale bureaukratier, hun har brugt snesevis af
  milliarder på formål som danskerne aldrig får glæde af, herunder ind-
  vandring, kanoner og granater til Ukraine, krig mod co2 molekylerne
  og verdens-klimaet, krig mod “pandemien” og danskernes normale
  immunforsvar m.m., plus blodrød omstilling og kæmpevindmøller m.m.

  Snart vil der blive brugt endnu flere milliarder på mere af det samme
  plus en “reform” af landbruget og diverse indgreb mod butikker og
  små og mindre virksomheder. Også middelklassen vil blive angrebet.

  Dog er Mette også sparsommelig og udviser økonomisk sans når der
  er brug for det. F.eks. har hun, med hjælp fra EL, R, SF, V, K og M mfl.
  sparet så mange penge på sundhed og velfærd at begge dele er på
  randen af sammenbrud. Tusinder af sygeplejersker og læger er flygtet
  til Norge, Sverige og Tyskland. Med kaos og krise i S-V til følge. Og den
  sociale velfærd er i bund. Det vil S, V, M, SF, R, EL og DR snakke meget
  om de næste par år, men nedturen vil fortsætte.

  Hvad danskerne ellers lider under, vil der heller ikke blive rette op på.
  Kvindesagskvindernes og feministernes terror-regime mod familierne,
  mod mændene, børnene og hjemmets fred, vil blive fortsat. DRs og
  andre massemediers fortielser og løgnekampagner vil fortsætte. Den
  asociale boligpolitik vil fortsætte. Den inflation som Chrborg selv har
  sørget for med tåbelig energi-politik, vil blive ved. Underdanigheden
  og underkastelsen overfor EU vil blive omsat til et angreb på 800.000
  danske boligejeres og -lejeres økonomi. Nedbrydningen af infrastruk-
  turen vil ikke stoppe. Og man vil accelerere den afrikanisering og is-
  lamisering af Danmark som er begyndt. Og man vil sætte fuld gang
  i folkeudskiftningen. Skattetrykket vil stige og de ældre og børnene
  vil blive brugt som forklaring på at det hele tiden er nødvendigt at
  spare, forringe og lukke ned.

  Som kronen på værket vil man afskaffe kontanter og importere
  en række digitale kontrol-systemer som Klaus Schwab og EU går ind
  for, så staten på kinesisk og nordkoreansk vis kan overvåge og udspio-
  nere hver enkelt borger døgnet rundt, og lukke munden på enhver der
  går ind for demokrati, ytringsfrihed og retfærdighed. Eller man kan
  sikre en automatisk afstraffelse af alle som ikke tror på Pfizer eller
  utallige skøre påbud fra EU og den røde borg. Alle borger- og
  menneskerettigheder og al dansk kultur vil blive afskaffet. Der kan
  blive oprettet KZ-lejre som i Australien og Kina etc. De nuværende
  partiers politik er en alvorlig trussel mod alle danskeres liv, frihed,
  økonomi, familieværdier, sikkerhed og fremtid.

  Asger Aamund har ret i alt hvad han skriver, og der er sund fornuft i
  forslagene til Mette og SVM-regeringen. Men i den røde borg er der
  stort set ingen som er interesseret i fornuft eller danskernes vé og
  og vel. Og flertallet af vælgerne nøjes med de gamle medier. Derfor
  er det mest sandsynligt at Danmark ender på samme måde som de
  fejlslagne lande Sverige, England og diverse EU-lande. Disse lande
  har endnu ikke nået bunden, men det er nok kun et spørgsmål om tid.

  1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   PS: Det som Mette hverken har mod på
   eller lyst til, er et opgør med socialkammeraternes formynderstat. Hun vil tvært
   imod foretrække at udbygge den videre, indtil hver eneste dansker er iført en
   politisk spændetrøje, håndjern og fodlænker. Og hun vil blive bakket op af R, EL,
   V, K og M og andre. (siden kommentaren blev sendt, er der kommet mange
   andre kommentarer imellem, den var ment som et svar på Aamunds spørgsmål)

   Læs hos Hodja osv. om de frygtelige planer kommunistborgen har for Danmarks
   fremtid.

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Det er nu kommet frem at snesevis eller hundredvis af
    patienter omkommer, fordi der er alt for lange ventetider.
    Kræftpatienter der har ret til at blive behandlet inden 14
    dage, kan nu vente op til 8 uger eller mere, med det
    resultat at kræften har spredt sig, så det er for sent at
    behandle med operation eller stråler. Dvs. at i stedet
    for at blive helbredt, må de lægge sig til at dø. Det
    disse patienter og deres pårørende oplever er altså
    et sundheds-væsen som i forhold til dem er kollapset.
    Ingen hjælp var at få. Andre patienter med sygdomme
    som det haster med at få behandlet, kan også komme
    til at vente lagt ud over hvad der er rimeligt.

    Det er Christiansborgs stupide, åndsformørkede og
    kyniske politik gennem 10-20 år der er skyld i disse
    sørgelige tilstande. Som rammer både fysisk og psykisk
    syge og deres nærmeste.

    1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

     DK: LØGNENS LAND, ONDSKABENS RIGE, GALEANSTALT OG
     SYG BANANSTAT

     Vi lever nu i folkemordstider. EU mener at 500 eller 800 millioner afrikanere og arabere skal flyttes til Europa, da det er synd for dem
     hvis de bor lidt trangt i Afrika og omegn, eller hvis de ikke har det optimalt godt.

     Ikke alene er Frontex en narresut, man stiller endda store færger til
     rådighed for dem som har lyst til at komme op til gratis boliger,
     gratis forsørgelse og gratis alting nord for Middelhavet. Iflg. nettet
     har disse færger 2-5000 asylanter med ad gangen.

     For at der skal blive plads nok mener WEF, WHO og EU at det vil
     være godt at “decimere” de europæiske og nordiske landes befolk-
     ninger. Hvis man kan tynde ud blandt dem, bliver der jo mere plads. Derfor pønses der på at tvangsvaccinere alle europæere
     med de lækre og dejlige produkter fra Pfizer og Moderne. Den kære og friske gut fra WEF, Klaus Schwab anbefaler på det aller-varmeste at man siger jatak til disse avancerede produkter der
     effektivt vil beskytte os mod den næste pandemi som ankommer
     i 2024 eller 2025. Også Fauci og Søren Brostrøm mener at der er
     tale om et godt tilbud. SVM regeringen er vist helt enig.

     Hvis man helt vil forstå hvad der foregår, bør man læse om hvor
     vildt, vanvittigt og blodigt det gik til i Sovjet-unionen. Eller læs “Kommunismens sorte Bog”. Men ellers er der jo Snaphanen og
     Hodjas blog.

 4. Michael Andersen

  Mange i den danske vognmandsbranche ryster på hovedet over et lovforslag, hvor km-afgift skal specificeres ud på den enkelte kunde, fordi det betyder ekstra administration. Derfor foretrækkes der en dieselafgift. Teori på borgen bør følges op af dialog og tilpasning ude i virksomheden.

  I Danmark forfalder de institutioner der står for integration og som skiftende regeringer har talt op som kompetente til at løse opgaven. I USA har man selv ansvaret men ikke verdens højeste skattetryk. Det er uværdigt at underdanmark påtvinges vold, voldtægter og knivstikkerier. Det er usselt at være god for andres penge. Det er sørgeligt at godhedsmennesker og karriereprofessionelle fortsætter med at invitere mennesker til Danmark, uden at der følges op og udvikles.

  I perioden 2008 til 2016 var ”money free” og ”talk was cheap”. Det var i denne periode at Obamas grønne overtro og amerikanernes grønne investeringer begyndte at accelerere. Nu risikerer skatteyderne regningen for bankernes grønne og hvide gæld og en forhøjet risiko, fordi tempoet for omstillingen presses i vejret.

  I Danmark er der medvind til dem der råber op om klimakrisen og der er god vind til dem der investerer grønt. Vil skatteyderne slippe for modvind skal de tænke sig om, for klimakrisen ligner en investeringskrise og i Kina er der kul på.

  Tiden er til besindighed og frem for alt innovation.

 5. Ivan Dybdal

  Der er ikke noget overraskende ved udviklingen (hamsterhjulet) og statsminister Mette Frederiksen fra socialdemokraterne, der har regeret næsten uafbrudt siden krigen, har vidst det hele tiden (eller burde have vidst det)

  Demograferne forudså det for ½ hundrede år siden og det har kunnet ses lige så længe i offentligt tilgængelige videnskabelige demografiske publikationer. Siden 1968 har danske kvinder gns født ½ barn for lidt og derfor har det danske befolkningstal været i tilbagegang siden 1992. I dag er der mindre end 4½ mio danskere tilbage i kongeriget. Alle burde vide det.

  Den befolkningsudvikling lader sig ikke ændre. Flertallet af vælgerne og politikerne har valgt at ignorere demografien og konsekvenserne af den indvandring, der kom efter vedtagelsen udlændingeloven et smalt flertal i folketinget vedtog i 1983 og som trådte i kraft i 1984.
  Der er derfor ikke noget overraskende ved udviklingen.

  Det er nok ikke nogen trøst, at DK ikke er alene, men at vore naboer er lige så langt ude?! 🙂

  Analyse: Snart stod det klart, at disse likvideringer var noget særligt. Og at Sverige aldrig ville blive det samme land igen. Hvem har kontrollen med de svenske forstæder? Ikke meget tyder på, at svensk politi er ved at generobre magten i de bandehærgede forstæder. Daglige skyderier, sprængninger og drab rammer nu en ny gruppe i den årelange bandekrig. Og over det hele svæver Sveriges onde ånd i Tyrkiet. (Overskrift på artikel i Berlingske af nordisk korrespondent Peter Suppli Benson søndag d. 19. marts 2023

  Thilo Sarazzin: Hvor længe kan Tyskland klare det? Afskaffelsen af Tyskland går endnu hurtigere end før. Det rammer de svageste først. (Overskrift på artikel i Snaphanen 19. marts 2023.

 6. Den Nervøse

  Aldrig har du haft mere ret, og aldrig har vi været længere væk fra fornuften. Lad os være ærlige, det kommer ikke til at ske, for danskerne er og bliver socialdemokrater.
  Mangler vi penge til ældreforsorg og pasning af indvandrebørn, så udskriver vi da bare nogle nye skatter, vi kalder dem grønne, for æder danskerne dem råt, og mangler der hænder, importerer vi bare nogle arabere og undres såre over at de ikke vil passe vores ældre, men hellere vil forsørges.
  Til behandling af cancer kunne man jo bruge nogle af de 90 mia. vi bruger til at forsørge mellemøstlige migranter, og selvom man via forskellige krumspring forsøger at bilde os ind, at det kun er 36 mia. så må der være rigeligt til et par kræftbehandlinger. Det kunne være befriende med en folkeafstemning, kræftbehandling til Bedste, eller overførsel til Muhammed, men det kommer nok ikke til at ske, for politikere er rædselsslagne for folkeafstemninger. I øvrigt opgives alle offentlige udgifter som bruttoudgifter undtage udgifter til indvandring, her offentliggøres nettoudgifterne. Hvorfor mon?
  For et års tid siden fandt jeg en youtube video hvor du Asger kørte en montre ind til Christiansborg, de indeholdte den voldsomme store bog med hele 23000 sider, som en printer havde brugt, jeg tror det var 12 døgn på at printe ud. En ung Sofie Carsten Nielsen blev præsenteret for bogen og udbrød, det må der høres noget ved straks! Det må man sige at hun gjorde, for nu er bogen på lige under 30000 sider. Helt ærligt det hører ikke op, for politikerne har givet op, der er ingen stemmer i det, så hvorfor bøvlet?
  Der er ingen, eller meget få politikere, som agter at gøre noget ved migrationen, dertil at udsigten til internationale jobs alt for attraktivt, og hvem forestiller sig at Victor Orban står i første række til et EU job? Det betyder at hellere ødelægge Danmark, med en Sverigifisering eller Frankrigifisering end at ødelægge muligheden for et bengnaver job i Bruxelles.
  Det er Socialisternes drøm at få så mange offentligt ansat, for er du offentligt ansat, så stemmer du som regel rødt, så pyt med at der bliver færre og færre til at tjene pengene, når vi nu kan blive enige om, at omfordele så alle får lige meget af kagen. Vi glemmer bare, at vi risikerer at kagen bliver mindre og mindre.
  Socialister er altid rædselsslagen for at afstanden mellem top og bund bliver for stor. Ikke fordi jeg plæderer for at vi skal have working poor, men generer det dig at din chef kører Rolls Royce, hvis du selv kører Jaguar, når nu alternativet er at i begge kører Trabant?
  Jeg er desværre overbevist om at jeg taler får døve øre, for i et land hvor den mest populære statsminister nogensinde, Anker Jørgensen, samtidig er den mest uduelige vi nogensinde har haft. Det tog 10 år eller mere at få os væk fra afgrunden, med en økonomi og gældssætning som Grækenland. Og ham har man lavet en statue af i Sydhavnen, der burde have været lavet en skamstøtte!

  1. Ivan Dybdal

   Tak. Men jeg ville afholde mig fra motivforskning. Demokratiet bestemmer alt og alle motiver kan jo tænkes, men demografien bringer tallene. De er ubarmhjertige.
   Jeg glæder mig til gengæld ofte nostalgisk, når jeg passerer frihedsstøtten på Vesterbrogade ved Københavns Hovedbanegård. Det er en 20 meter høj obelisk til minde om stavnsbåndets ophævelse ved landboreformerne fra 1788. Grundstenen nedlagdes af kronprins Frederik 31. juli 1792 og monumentet stod færdigt i september 1797.

  2. Til den nervøse:
   jeg har nogle gange her på siden forklaret, hvordan der er blevet manipuleret med udgifterne til ikke-vestlige indvandrere, men vi tager den en gang til: Rigshospitalet kostede i 2022 7 mia kr, politiet 8 mia og forsvaret 27 mia. Hvis man ikke kan lide de store tal, kan man jo fratrække anslåede direkte og indirekte skatter indbetalt af personalet i disse institutioner. Så bliver nettotallet henholdsvis 3 mia, 2 mia og 9 mia kr. Det er det, Finansministeriet har gjort med omkostningerne til de ikke vestlige migranter. I Ministeriets ‘Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2018’ findes beregningen i bilag 1: offentlig saldo fordelt på herkomst. Se side 25 og 26. Her er udgifterne for ikke-vestlige migranter og deres efterkommere beregnet til 92 mia kr. Nu fratrækker Finansministeriet så deres anslåede skattebetalinger på 61 mia kr og når så det ønskede nettobidrag på minus 31 millioner kr, som er bevidst vildledende og misvisende, fordi hele den offentlige husholdning er opdelt både i en udgiftsside og en indtægtsside, som udgør beslutningsgrundlaget for Folketinget ved behandlingen af årets finanslov og samtlige andre bevillinger. Men for politikere og medier er de 92 mia kr et ubehageligt tal at arbejde med, så vi nøjes med de 31 mia kr, som jo også ser noget mere charmerende ud. Det bliver det ikke rigtigere af, men som englænderne siger: ‘Perception is everything!’

   1. Niels O

    Vil du så ikke være rar at forholde dig til bruttotallene for vestlige indvandrere samt indfødte danskere, som jeg svarer ino højere oppe. Og som fremgår af det link, du har slettet i min kommentar.

    1. Michael Andersen

     Kære Hr. Niels O,

     10 overskrifter fra i dag, som viser udviklingen der bør efterlade et dybfølt indtryk.

     1. Tuneser trækker kvinde til jorden og voldtager hende
     2. Bådflygtninge voldtager mindreårige på stranden
     3. “Mand” stikker forbipasserende og hund, rammer kvinde og heste!
     4. Lejere opsiges fra lejligheder til fordel for flygtninge
     5. Canton åbner lægepraksis kun for flygtninge
     6. Flere alvorlige voldshandlinger mod teenagere i weekenden i Bayern
     7. Død om natten af knivstik i Berlin
     8. Blodig gerning på messe i Münster: Familiemand (31) dør ved knivstik i hjertet
     9. 66-årig kvinde skubbet af to mørklødede kvinde i tog og røvet
     10. En horde af sydlændinge sparker 15-årig foran sin kæreste og indlægges på hospitalet

     I Danmark havde vi en mørk periode og dengang kaldte man et lignende fænomen for terror.

     Terror opgøres i umenneskelighed og demokratisk underskud.

     Hvad forslår Hr. Niels O, at fænomenet kaldes?

     Venligst

    2. Det kan jo ikke være andet end det, der fremgår af den økonomiske analyse fra Finansministeriet: mere end 2 millioner borgere er på støtten. Det er lidt under halvdelen af vælgerkorpset. For 25 år siden var det endnu værre. Da var vi helt oppe på 52 procent på offentlig forsørgelse. Sådan er livet jo i den socialdemokratiske formynderstat.

     1. Niels O

      Men det er så ikke et problem for dig med store udgifter for vestlige indvandrere og giga udgifter for danskere, mens 92 mia. for ikke-vestlige åbenbart er.

      Så har jeg nok en anden holdning, der ikke er opdelt på befolkningsgrupper. Og vi taler stadig kun bruttotal.

      Men tak for svar.

  3. Niels O

   Husk, at hver gang der siges 92 mia. om ikke-vestlige indvandrere, skal der også siges 42 mia om vestlige indvandrere og sindssyge 964 mia. om indfødte danskere.

   1. tavsen

    Om indfødte danskere, som har opbygget velfærdssamfundet. Der nu uddeles til mennesker, der ikke forstår dansk.

    Forstå, hvem der kan.

    1. Niels O

     Ja, der er ikke mange fra den vestlige verden, der forstår dansk, og alligevel betaler den danske stat dem 42 mia. kr.

     1. Michael Andersen

      ”I øjeblikket er menneskesmuglerne ved at beslutte, hvem der skal være EU-borgere, hvilket er helt uden fortilfælde, siger Ungarns chefrådgiver for intern sikkerhed til den offentlige tv-kanal M1.

      György Bakondi understregede, at et kriminelt netværk i øjeblikket beslutter, hvordan folk kan komme ind i Europa, på hvilket tidspunkt og for hvor mange penge, og de europæiske myndigheder har ikke truffet passende foranstaltninger mod dette siden 2015.

      Der har været forsøg på at standse ulovlige indvandrere, f.eks. fra den italienske regerings side. Han tilføjede dog, at når det kommer til søruter, påberåbes “redning fra vandet” som en vigtig menneskeret – hvilket det er.

      På Balkanruten, som berører Ungarn mere direkte, eksperimenterer illegale indvandrere med andre metoder: De smider eller ødelægger dokumenter, så deres identitet ikke kan fastslås. Som følge heraf er det ikke let at fastslå deres mulige kriminelle eller terroristiske fortid, eller det faktum, at de har været ulovligt i Europa før, tilføjede han”. (Citat slut)

      Hvorfor træffer menneskesmuglere beslutninger, der er forbeholdt de nationale parlamenter?

      Hungary Does Not Agree with Uncontrolled Opening of Borders
      hungarytoday

 7. Michael Andersen

  ”Vi glemmer bare, at vi risikerer at kagen bliver mindre og mindre”.

  USA’s føderale myndigheder er dybt misundelige over at EU har magten samtidig med at EU’s borgere betaler de højeste skatter.

  Det er katastrofalt at Danmark har afgivet magten, samtidig med at danskerne også har verdens højeste skattetryk. Danskerne er på vej i en fattig retning, fordi folketinget ikke er højeste beslutningsorgan.

  Der er håb for danskerne hvis de kan enes om at magten skal tilbage til folketinget.

  1. Den Nervøse

   Der er vel ingen, der tror at skatterne vil falde hvis Folketinget blev det højeste beslutningsorgan.

   1. Michael Andersen

    ” Der er vel ingen, der tror at skatterne vil falde hvis Folketinget blev det højeste beslutningsorgan”.

    Politikerne ville blive nødt til at skaffe sig viden, debattere og argumentere i en synlig proces der afgør valg.

 8. Ursula Marta Ilse Overgaard

  ÉT ER POLITIK, NOGET ANDET ER REALITET. – Skønt Danskerne er det mest autoritetstro folk i Europa, så er de så småt ved at indse, hvordan de bliver manipuleret.

 9. Ib Skaale Christoffersen

  Vi har ikke tid. Vi skal tjene penge til overforbruget og til skat. Og så skal vi se Vild Med Vals. Og, mon ikke Færdigvaccineret +2, snart bliver til Færdigvaccineret +3.
  mvh os i den nedre middelklasse.

 10. Peter Winther

  Så sandt så sandt, men det fatter Borgen fortsat ikke en DYT af 🙁

 11. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  DANMARK: LØGNENS LAND OG ONDSKABENS RIGE,
  GALEANSTALT OG SYG BANANSTAT

  KOMPLET REGNSKAB: OMKRING 200 MILLIARDER KRONER

  Hvis man får medregnet alle udgifterne til indvandringen af kulturfremmede,
  både de direkte og indirekte, og alle de poster der skjuler sig gemt under ud-
  gifterne til politiet, fængselsvæsnet, velfærd. hospitaler, terror-sikring, bolig-
  området, administration, kommunale udgifter, bygningsudgifter, trafik,
  skoler, børnehaver, dusører for at rejse ud, retssager, styrelser, råd, store
  beløb så fremmede kan starte på en frisk, beløb til livvagter, osv., osv.,
  tør jeg vædde på at vi når op omkring 200 milliarder kr. om året, eller mere
  end det. Hertil kommer så alle mulige skøre projekter fra gigantiske vind-
  møller i og omkring Danmark, pengepakker til Afrika og Arabien, talentløs
  “kunst”, gyldne håndtryk og kæmpelønninger til bureaukrater, tilskud til
  EU, FN og WHO, krigsmateriel til Ukraine, fem milliarder kr. til manipulerende
  medier, osv., osv. Mon ikke halvdelen af statsbudgettet bruges på ting som
  ikke gavner eller glæder danskerne, eller som skader dem?

  Idéen om at det ville være bedst hvis folketinget var øverste myndighed, er i
  teorien og princippet rigtig, men i praksis har vi fået os et folkemordsting som
  vil os til livs, og som sikkert snart vil angribe danskernes økonomi, tryghed og
  frihed på endnu mere barbarisk og forræderisk vis.

  Borgen er mere vores fjende end vores ven. Men da den typiske vælger er et
  naivt, uvidende og glemsomt fjols der lader sin tænkning styre af propaganda,
  bliver kursen mod undergang og total katastrofe antagelig fortsat. Partierne
  kan jo godt lide at fremture med idioti og marxisme. Og ihvertfald vil de frem-
  ture med folkeudskiftning = udryddelse af dansk kultur og den danske del af
  befolkningen.

 12. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Vores politikere fråser og pjatter hundredvis af milliarder af kroner
  væk på tåbelige formål. Det er forklaringen på at besparelser og
  forringelser hagler ned over os. Sidste nye er lukning eller delvis
  lukning af fem-syv lægeklinikker rundt om i landet og lukning af
  en række skoler. Der er i forvejen lukket over 500 skoler. Meget
  andet er blevet lukket eller centraliseret, eller åbningstiderne er
  blevet kraftigt nedsat. Adgangen til skadestuer og lægehjælp er
  blevet besværliggjort. Og afstanden til hospitaler og skoler er i
  adskellige tilfælde mangedoblet. F.eks. fra under fem km til
  30-50 km.

  Det kan ikke bortforklares at folketingets empati for danskerne er
  tæt på nul. Hovedstrømningen eller tendensen i deres politik er at
  gøre alt dårligere for deres egne landsmænd. Og det nye SVM tre-
  kløver fråser også penge og resourcer væk på fata-morganaer. Bl.a.
  vil de have op til 450 meter høje vindmøller rejst overalt i landet
  og langs kysterne. Og landskaber skal dækkes med solceller
  til ære for co2. Det kan ikke blive mere fladpandet.

 13. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti
  1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   PS: Millioner af fugle vil blive slået ihjel af vindmøllerne som vil
   skæmme store naturområder. Og planlagte solcelle-marker vil
   ødelægge landbrugsarealer. Desuden er der slet ikke nødvendigt
   med disse enorme investeringer i teknik der kun virker når det
   blæser og når solen skinner. Og el-bilerne gavner ikke miljøet,
   men skader det. Slå op på PragerU og Hodja og læs om co2.
   Hele klima-kampen bygger på vås og er komplet hul i hovedet.

   1. Privatdetektiven

    Det er forbløffende hvad vores politikere IKKE har styr på.
    Man skulle jo tro at ting som vand, lys og varme til folks
    boliger ikke blev overladt til monopoler, tilfældigheder
    eller tyvebander og røvere. Men i dag fortælles det at et
    el-selskab har brugt syv milliarder kr. indbetalt af kunderne
    til bonusser til 60 medarbejdere. Altså 7000 millioner kr.
    divideret med 60 = over 100 millioner kr. oveni lønnen i
    g.snit. Een medarbejder fik 300 mill. Det siger sig selv at
    det kun lader sig gøre gennem drabelige overpriser på
    strøm. Mener Chrborg at det er i orden? Se EB på nettet.

    1. Privatdetektiven

     Det er kommet frem at SMV regeringen
     vil til at bruge 3 MILLIARDER kroner mere på kvaksalver-
     kemikalier fra Pfizer og Moderna, selvom “pandemien”
     er forbi. Beløbet kan også være større end de tre mia.,
     evt. er det 6-7 mia. det drejer sig om. Snaphanen har
     mere om det.

   2. Piotr

    @ Politik er tit organiseret ondskab + idioti.
    “PS: Millioner af fugle vil blive slået ihjel af vindmøllerne som vil
    skæmme store naturområder”. JA!
    Tænk hvis Ulve kunne flyve og blev slået ihjel af en møllevinge.
    Hvem ville være den ansvarlige?
    Når en Kongeørn eller en Fiskeørn bliver slået ihjel af en møllevinge er svaret: den kunne da bare flyve uden om!

    Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

    1. Niels O

     “Direkte Demokrati NU!”

     Det tror jeg ikke på, at danskerne gider, når det kommer til stykket.

     1. Piotr

      @ Nils NUL-bon!
      I Schweitz fungere direkte demokrati via et par årlige afstemninger udmærket. Når det er afstemninger der kan mærkes direkte på pengepungen skal folk nok komme af huse.
      Et eksempel er ST.Bededag. OG, derfor tør kujonerne på hoPPe Borgen ikke spørge folket.
      Lever vi ikke i et Demokrati? Spørg folket.

      Direkte Demokrati NU! Stem Blankt! SIAD! P.

 14. Michael Andersen

  Tænketanken DEA leverer til fremtidens skole

  Undersøgelsens konklusion er at en elevs rangering i forhold til andre elever i klassen, er af signifikant betydning. Det er afgørende for fremtiden, hvor godt en elev klarer sig tidligt i forhold til andre elever i skoleklassen.

  DEA undersøger sammenhænge mellem, hvordan en elev klarer sig ved de nationale test i dansk i 2. klasse og i matematik i 3. klasse ift. klassekammeraterne. Samt elevens senere afgangskarakterer i samme fag, faglige selvtillid i 9. klasse og valg af og start på ungdomsuddannelse inden for to år.

  Forholder man sig til denne sammenhæng, vil et fokus på mere blandede klasser ift. fx socioøkonomi alt andet lige trække i retning af, at de fagligt udfordrede elever vil klare sig dårligere.

  Det betyder noget for barnet, hvem det går i klasse med. Og det er ikke entydigt godt for barnets faglige præstationer at gå i klasse med mange børn, der fagligt klarer sig bedre.

  Analysen er baseret på registerdata fra Styrelsen for It og Læring (STIL) og fra Danmarks Statistik. Data-grundlaget dækker alle danske folkeskoleelever, der er startet i skole i årene 2007-2009, og som har gennemgået den nationale test i dansk og/eller matematik i henholdsvis 2. og 3. klasse.

  Får børn, forældre og erhvervsliv snart en fornuftig skoleløsning der har baggrund i fakta?

  https://www.datocms-assets.com/22590/1678885985-dea-analyse-elevers-relative-rangering-i-folkeskolen.pdf

 15. Michael Andersen

  ”Det andet problemområde i rapporten til statsministeren er manglen på medarbejdere…”

  Regeringsgrundlaget, side 8:

  ”Men på kort og mellemlangt sigt er vi som samfund udfordret af svære økonomiske betingelser. Danmark skal så skånsomt som muligt gennem det tilbageslag i den internationale økonomi, der kan vente i de kommende år”.

  Forventes det at tilbageslaget i den internationale økonomi fører til øget ledighed i DK/EU, der løser manglen på medarbejdere?

  1. Michael Andersen

   Fremtiden bør ikke fratages vælgere selvom de er klæbet til mobilen, bestukket med almisser eller truet på friværdien.

   I Danmark er retssikkerheden truet af tvungen diversitet, tvungen forskelsbehandling, tvungen inklusion (DEI) og tvungne miljømæssige, sociale og statslige investeringer (ESG).

   Demokratiet blev indført for at borgerne skulle have medbestemmelse, retsstaten for at der er lighed for loven, samt tredelingen for at ingen institution skulle have magten alene.

   I USA er borgernes retssikkerhed truet hvis en tidligere præsident udleveres til ulovlig politisk forfølgelse i New York. I EU er borgernes retssikkerhed truet på grund af åbne grænser.

   I Danmark er det afgørende at vi har tillid til folketing og domstole.

   Vil venstrefløjen oplyse hvem der tjener på grøn omstilling?

 16. Fra velfærdsstat til terrorstat

  “Danmark skal så skånsomt som muligt” osv.

  Rent hykleri. SMV regeringen er da ligeglad med danskernes trivsel og
  velbefindende, og har da ikke tænkt sig at skåne dem for nogetsomhelst.
  Tværtimod har de planer om at accelerere folkeudskiftningen, plus at de
  vil genstarte “pandemien”, nedlukningerne og “vaccineringerne, og så
  oveni starte på at indføre WHO og WEF politik og andre former for politik
  der kan medvirke til at gøre Danmark til en totalitær stat hvor den danske
  del af befolkningen er frataget alle rettigheder. Og hvor demokrati er ud-
  skiftet med diktatur, sundhed er udskiftet med kaos, ventelister, sygdom
  og død, hvor retsstaten og velfærdsstaten m.m. ligger i ruiner , og velstand
  er udskiftet med fattigdom.

  Vi har nu direkte kurs mod at frihed og civilisation forsvinder, og bliver
  byttet ud med tvang, undertrykkelse og barbari. Og hvis man ikke tror
  på det, bør man se videoerne på Hodjanernes blog.

 17. lene aalberg

  Jeg kan ikke være menig i det Asger Aamund skriver. Og kære Asger DU BURDE VÆRE VORES STATSMINISTER. Du er den eneste der forstår erhvervslivets del, den almindelige danske borger og hvor vi er på vej hen i lille DK. Da regeringen skiftede, ledte og ledte jeg efter hvornår der blev nævnt noget om erhvervslivet i DK- men nej ingen kommentarer -primært emner om det offentlige. Jeg kender mange sygeplejersker der kæmper deres kamp og jeg er så enig med dem. Men desværre er det så kun den del der tager fokus…. (Mit ex) jeg arbejder med brystopererede kvinder hver dag og har gjort det de sidste mange år. Jeg ser hvordan vi i Danmark har kunne hjælpe og støtte disse kvinder med en livstruende sygdom tidligere og hvordan systemet i dag kun fokuserer på penge – ind samme dag hjem samme dag – (penge har slugt sjælen og moralen)- der er ingen tillid til borgeren mere – man er sikker på at borgeren “snyder” for at få sine “hjælpemidler” (desværre her stor forskelsbehandling af borgere). Dette er en umiddelbar generalisering ved dog der også sidder kommunale folk derude der kæmper en kamp for borgerne – tak til dem. Men når jeg ser og hører det borgerne er udsat for i dag bliver jeg helt rystet.
  Når jeg så ser “den anden vej”, ser jeg hvad der gives penge til uden problemer og krav. Fuldstændige umulige tiltag, som lille Danmark overhovedet ikke kan formå alligevel. Jeg forstår man gerne vil være dem der hjælper alle, men det hjælper jo ikke når vi ikke engang kan håndtere vores egne borgere – syge, ældre og svage. Jeg kan simpelthen ikke fatte, at det er blevet sådan i dag. Det er ikke gået frem men KUN tilbage. I min verden er fokus kun på det offentlige ikke på erhvervsmarkedet – som også er dem der er med til at skaffe arbejde til det offentlige – vi har i dag et land, som er er ved at blive meget ulige fordelt på “rige” og “fattige” med den forskelsbehandling der er. Der må snart skiftes fokus – vi kan IKKE redde verden – og kan ikke få styr på samfundet før øjenene åbnes for alt det svindel og kriminalitet der dræner os for økonomi……

  1. tavsen

   Helt rigtigt lene aalberg

   Det private erhvervsliv, som brødføder os alle, har ingen interesse nu om dage, hvor alt drejer sig om offentlige tilskud. Alle bliver købt til den rigtige tro.

   Bliver spændende at se, hvor længe den samfundsmodel kan bære

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *