INGER STØJBERG: MÅLRETTET LØSGÆNGER ELLER LØS KANON PÅ DÆKKET?

Af Asger Aamund, den 22.2.21

En skilsmisse er som oftest en sørgelig affære. Gråd og tænders gidsel. Ofte had og bitterhed. Men når
ægteskabets dør smækker i bagved den fraskilte, åbner frihedens brede port sig, som kan revitalisere den
nu enlige mand eller kvinde. Spændetrøjen løsner sig, man ser det klare lys uden for tunnelen, tanken får
flugt, og der kommer frisk luft under vingerne. En ny start for den, der kan og vil. Inger Støjberg er nu kylet
ud af sit mangeårige ægteskab med Venstre, hvor hun ellers var politisk stjerne og stemmesluger. Det har
været en tragisk proces for Støjberg og ikke mindst for Venstre, der uden hendes politiske karisma nu ligger
og hugger i brændingen et sted mellem Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Inger Støjbergs tid som
løsgænger kan blive kort, da Mette Frederiksen kun har et snævert vindue til at indkassere gevinsten for sit
Coronaenevælde, som har været elsket af den danske slavesjæl. Grimme sager hober sig op og vil ikke gå
væk. Den pinlige indkøbsfiasko af Covidvacciner, den ulovlige likvidering af minkindustrien og
afmonteringen af forsvarets ledelse er nedbrydende for regeringens popularitet, og statsministeren må
være fristet til at satse på et hurtigt folketingsvalg, inden låget ryger helt af skraldespanden. Inger Støjberg
risikerer således at få en meget kort levetid som løsgænger, hvor hun frit kan argumentere for sine
mærkesager og holdninger uden at blive jordet af sin partiformand eller korrekset af folketingsgruppens
venstrefløj.

Støjberg har med eller mod sin vilje deltaget i Venstres dobbeltmoralske hykleri i migrantpolitikken, som
har været stærkt medvirkende til, at integrationen af indvandrere fra islamiske kultursamfund har været en
en tordnende fiasko. Statsminister Lars Løkke Rasmussen forpligtede i 2018 Danmark til den berygtede
Marakkesh-aftale, der reelt sidestiller migranter med vaskeægte flygtninge, således at alle vandrende
mennesker skal have en flygtnings vidtgående rettigheder og privilegier efter konventionen af 1951. Løkke
hævdede ganske vist, at aftalen ikke var juridisk bindende for Danmark (hvorfor så indgå den?), men
juraprofessor Mikael Rask Madsen udtalte til Jyllandsposten, at pagten er en politisk overenskomst, som
kan indgå som et fortolkningsbidrag ved domstolene. Som modtræk mod denne misgerning, udstyrede
statsministeren Støjberg med blå blinklys og hylende sirener, der gennem 117 lovstramninger og
lagkagefejring skulle markere, at regeringen skam mente det alvorligt med en stram udlændingepolitik. Det
er kun Vorherre, der ser på viljen. Vi andre ser på resultaterne. Hvis man havde spurgt os i 1983, hvor vi
opgav en selvstændig migrantpolitik, om vi ville anse det for en succes, at vi i 2021 må anvende næsten 90
milliarder kroner i bruttoudgifter hvert eneste år på at finansiere livet for importerede klienter, som enten
ikke vil eller kan komme i arbejde? Og om det ville være berigende for det danske folkestyre, at 77 procent
af alle migranter og efterkommere fra islamiske samfund ønsker den demokratiske retsstat udskiftet med
et shariasamfund, der bliver styret efter islamisk lovgivning (Wilke for Jyllandsposten 2015)?
Fri som fuglen kan løsgængeren Inger Støjberg nu i skrift og tale advokere for sine synspunkter og
mærkesager. Hun kunne afdække, hvor mange migranter og efterkommere, der i årevis modtager
overførselsindkomst uden at være andet end en formel del af arbejdsmarkedet. Støjberg kunne foreslå et
femårigt moratorium fra Flygtningekonventionen, som er håbløst forældet og ødelæggende for national
selvbestemmelse. I denne periode ville vi anse konventionen for vejledende, men ikke bindende for
Danmark. Kun selvforsørgende udlændinge kan få opholdstilladelse, og dansk statsborgerskab skal
udelukkende tildeles ansøgere, der behersker det danske sprog i skrift og tale og som bekender sig til
demokrati og retsstat. Bortfald af kontanthjælp ved første arbejdsvægring. Konsekvent overholdelse af
ligestilling mellem mænd og kvinder i de islamiske miljøer med udvisning som straf for social kontrol.
Udvisning af udlændinge, der er idømt fængselsstraf. Inger Støjberg er en af de få politikere, der har
forstået, at islam ikke er en religion, men et komplet samfundssystem, en kultur, en lovsamling og en
religion smeltet sammen i en uopløselig legering. Ayan Hirsi Ali udtalte for nylig til danske medier, at
integration fra islamiske samfund kun kan etableres, når migranterne tilegner sig de vestlige værtslandes
kultur, styreform og retsprincipper. Kloge ord, som Støjberg burde gøre til sine. Med sin dyrekøbte frihed
og sine meningers mod kan Inger Støjberg udstille vores jammerlige migrantfiasko og blive sin generations
vigtigste integrationspolitiker.

3 Thoughts to “INGER STØJBERG: MÅLRETTET LØSGÆNGER ELLER LØS KANON PÅ DÆKKET?”

 1. VW

  Helt enig, Asger.
  Der er en ting jeg finder svært at forstå: hvorfor “mellem S og Rad?”, Som jeg ser det, er fr. Støjberg politisk langt væk fra begge disse politisk korrekte partier. Det er meget længe siden, at S kæmpede for arbejdernes interesser og Rad for husmændenes. S er nu de mange embedsmænds og funktionerers parti, mens Raderne repræsenterer dem, der er kede af at bære på danskernes historiske arv og kan ikke få muslimer nok.
  Det er IS selv, der må træffe beslutningen, men, hvad indvandring med dens konsekvenser angår, kunne hun godt trives hos NB. Og/eller DF. Og NB trænger til et klogt og klart hoved, der også ved noget om dansk politiks kulisser. Og DF trænger til én, der kan forklare dem, at det ikke er den offentlige sektor, der sørger for velstandens vækst.

 2. Peter Krogsten

  Det er ganske almindeligt at indgå aftaler og underskrive resolutioner man har tænk sig at blæse en hatfuld.
  I konventionen af 1951 plus tillægget i 1967 skal man læse allerførste artikel:
  CItat
  Kapitel I.
  Almindelige bestemmelser.
  Artikel 1.
  Bestemmelse af udtrykket »flygtning«.
  Kapitel I.
  Almindelige bestemmelser.
  Artikel 1.
  Bestemmelse af udtrykket »flygtning«.
  A. For nærværende konventions formål skal udtrykket »flygtning« finde anvendelse på enhver person, der:
  • (1)…..Om gamle aftaler fra 1930’erne [Peter Krogsten]
  • (2) på grund af begivenheder, indtrådt inden den 1. januar 1951, og som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse; eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig udenfor det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage dertil.
  Citat slut
  “Begivenheder indtrådt FØR 1 januar 1951. Det er altså over 60 år siden, bemærk også at krig, overbefolkning, klima eller alt det andet, ikke giver ret til asyl som flygtning.

  I den her resolution overholder man formelt 7.3.1 idet man ikke ‘indkalder’ men”inviterer”
  Europarådets resolution 2361–2021 fra 27/1 2021,
  Citat fra resolutionen: Medlemslandene skal…
  “7.3.1 Sørge for at borgerne informeres om, at de ikke er tvungne til at tage vaccinen, og at sørge for, at ingen presses politisk, socialt eller på anden vis til at blive vaccineret, hvis de ikke selv ønsker det.
  7.3.2 Sørge for, at der ikke udøves diskrimination imod nogen som helst, fordi de ikke er blevet vaccineret, enten pga. helbredsrisikoen, eller fordi de ikke ønskede at blive vaccineret.”
  Den findes, som Marrakesh aftalen, heller ikke på dansk, og selvom jeg oversatte Marrakesh aftalen, har jeg kun oversat 2 centrale punkter af denne. Resolutionen er meget lang, og kan læses her: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 3. Rigsretssagen – som det så pompøst hedder – mod Støjberg, begynder om et par måneder. Processen er hemmelig og TV er forment adgang. Det forstår man jo udmærket. Hvis jeg var medlem af denne ‘ret’ ville jeg også være flov. Jeg ville ikke bryde mig om at vise mit ansigt til hele Danmark.
  Hvorom alting er, så behøver Inger S al den opbakning hun kan få. F.eks. ved demonstration hver retsdag i processen. Ved nogen om noget er planlagt ? Det er på tide at slå på tromme for et arrangement.
  https://rigsretten.dk/alle-emner/praktiske-oplysninger/ Mvh Torben Cároc

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *