SÅDAN FÅR VI FLERE SYGEPLEJERSKER

I USA og Europa er der energikrise, fordi talentløse og inkompetente politiske ledere har kastet deres befolkninger ud i en hasarderet ’grøn omstilling’, der afliver udvinding af fossile brændstoffer til fordel for sol-og vindenergi, der har vist dig kun at være til stede ved festlige lejligheder. I Danmark har vi i flere år haft en sygeplejerske-krise, fordi det danske hospitalsvæsen er ledet af talentløse og inkompetente ledere og politikere. Denne krise er vi ene om, fordi de bedste hospitaler i udlandet er ledet af læger og ikke af bureaukrater og djøffere. Med god ledelse kan man alt. Med halvgod ledelse får man ikke halvgode resultater. Man får ingen resultater. Flere internationale undersøgelser har påvist, at hospitaler, der ledes af læger, er overlegne i terapi, pleje og forskning sammenlignet med hospitaler, der styres af erhvervsledere eller embedsmænd. Det gælder således en undersøgelse fra Cass Business School i London, der konkluderer, at der fandtes en meget tydelig sammenhæng mellem, at hospitalet havde en lægefaglig ledelse og dets resultater i terapi og pleje uanset hvilket terapeutisk område, der blev bedømt. Undersøgelsen viste tilmed, at lægefaglige ledere var bedre til at vejlede, motivere og rådgive medarbejderne, som oplevede god trivsel på jobbet i et tillidsfuldt og trygt arbejdsmiljø.

I USA er The Mayo Clinic og Cleveland Clinic kåret som landets bedste hospitaler, der begge ledes af læger som både topchefer og områdeansvarlige. Havard Business Review publicerede i 2016 en undersøgelse, der dokumenterede, at de læge-styrede hospitaler på alle målte kvalitetsparametre var 25 procent bedre end andre hospitaler, der var opdelt i en lægelig og en kommerciel ledelse. Både Mayo og Cleveland har været ledet af læger siden deres start for mere end 100 år siden og har siden begge ligget i toppen af de amerikanske elitehospitaler. Den samme gode ledelse af både terapi, pleje og forskning finder man også i de førende europæiske universitetshospitaler som for eksempel i Leipzig og Heidelberg, der begge har læger som chefer. På disse hospitaler er chefen for et bestemt terapeutisk område (som onkologi)  en professor, dr. med. og fagekspert i kræftbehandling. Professoren har det totale ansvar og bemyndigelse i afdelingen. Det gælder terapi, pleje, økonomisk drift og forskning. Det giver enkel og entydig ledelse med korte kommandoveje, der gør det lettere at løse problemer og at vejlede, motivere og efteruddanne læger, sygeplejersker og andet faguddannet personale. Både Mayo Clinic og Cleveland arbejder efter mottoet: Patienten først! Det har resulteret i et elitært holdarbejde med høj grad af kollegial tillid og respekt ud fra dette fælles værdigrundlag, at patienten har højeste prioritet. Her er der ingen krise blandt sygeplejerskerne, men glade og motiverede medarbejdere.

I Danmark finder vi derimod årsagen til, at hospitalerne er underlagt en katastrofal ledelsesstruktur, der uundgåeligt har ført til masseflugt ikke bare af højt kvalificerede læger, men også af tusindvis af sygeplejersker, der er gået ned med flaget af stress og ødelæggende arbejdsforhold. Dette skyldes, at politikerne har udviklet en ledelsesstruktur i sundhedsvæsenet, der systematisk og bevidst har nedbrudt lægernes ret og autoritet til at lede og fordele arbejdet, således at hospitalslægerne i dag sidder med det fulde ansvar for diagnose og behandling, men uden magt og beføjelser, der ligger alle andre steder end hos lægerne. Lægernes chefer er således bureaukrater, embedsmænd, altså djøf-vældet. Lægernes afmagt er total, fordi de ikke mere kan rekvirere selv beskedne nyanskaffelser uden at sikre sig godkendende underskrifter fra et eller flere djøf-monstre, der mandsopdækker lægerne. Ledende lægers arbejde bliver stadigt mere forpestet af en tiltagende bureaukratisering af deres arbejde, der besværliggør tjenesterejser, nyansættelser og forskningsbevillinger. På Kolding Sygehus bruger lægerne kun en fjerdedel af deres tid på direkte patientkontakt. Arbejdet for læger og sygeplejersker tynges til jorden af gældende instrukser og direktiver. Alene i region Syddanmark er det 67 000 dokumenter. En hjertelæge på Bispebjerg Hospital oplyser, at de interne IT-systemer er kaos. På computeren søger hun på ’Corona’ og får i stedet en rengøringsvejledning. Moderne læger ser ikke deres patienter, men sidder foran en skærm og udfylder indberetningsskemaer. Patienterne er overladt til sygeplejerskerne, som nu har fået nok og flygter i tusindvis til privathospitaler eller til andre erhverv. Og hvad gør regeringen så ved det? Man siger jo, at læger dækker deres fejltagelser med jord. Arkitekter dækker deres med grønne, krybende planter. Og Politikere dækker deres fejltagelser med andre menneskers penge. Således også her. Finansminister Wammen vil løse krisen blandt sygeplejerskerne ved at frigøre 2,5 milliarder kroner fra ’bureaukrati til administration’. Denne politiske dødssejler har dog ikke udløst sydlandsk jubel hos det flygtende personale.

Vi løser kun ledelseskrisen på danske hospitaler ved at lære af udlandet og give styringen af sygehusene tilbage til lægerne, der ifølge alle udenlandske erfaringer er ret skrappe også til ledelse og administration. Det vil være en omvæltning, der kræver politisk kompetence, mod og handlekraft, men det ville få sygeplejerskerne til at vende glade tilbage til arbejdet. Det kommer dog ikke til at ske. Hospitalsledelse er alt for vigtig til, at politikerne tør overlade opgaven til de professionelle. Så vi fortsætter med at klippe og klistre, brodere og lappe.

38 Thoughts to “SÅDAN FÅR VI FLERE SYGEPLEJERSKER”

 1. tavsen

  “1. januar 2022 er der i alt 847.041 indvandrere og efterkommere i Danmark, som svarer til 14,4 pct. af den samlede befolkning. 534.731 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande, heraf har 288.406 personer oprindelse i MENAP-landene og Tyrkiet.”

  Men vi fortsætter med at importere vegeterende muslimer.

  I 70’erne foreslog Glistrup at fratage offentlige ansatte deres stemmeret. Dengang syntes jeg, det var forkert. I dag kan jeg se, at han havde ret. At de lige nøjagtig stemmer sig til flere fordele end privat ansatte.

  Og se bare hvilken furore Morten Messerschmidt skabte med sin udtalelse om beduinlejre på sygehusene, som jo er en del af problemerne.

  I Nyrups moralske årti besøgte jeg en kammerat på Rigshospitalet. Han blev flyttet ud på gangen. Der lå syge danskere i en lang homogen række.

  Hvorfor det? Jo der var kommet en indvandrer, der havde større krav på en stueplads. Så jeg gik forkert på 4-5 stuer. Ganske rigtigt, der lå muslimerne og tronede, efter at have tilføjet danskerne endnu et tab.

  Tænk bare hvor megen ståhej Inger skabte ved at fortælle om en biograftur. Det skulle også begraves.

 2. Skjoldungen

  Der kan faktisk sættes både navn og dato på katastrofens begyndelse: 1982 uge 21. På det tidspunkt tromlede den daværende Amtsrådsforening – under ledelse af socialdemokraten Per Kaalund – lægernes næsten enstemmige “nej” til ny overenskomst ned, og gennemstrumfede så en overenskomst som de andre akademikergrupper (herunder DJØF) havde stemt for. Lægerne strejkede en uge, men så vedtog regeringen, at strejken var ‘ulovlig’ og ledelsen i Foreningen af yngre Læger faldt til patten.

  Dermed afskaffedes det hidtidige system – hvor lægerne selv havde tilrettelagt arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde – med det nye system, hvor djøffere, ‘konsulenter’, ‘management-eksperter’ og andre plattenslagere dirigerede alt lægearbejde ned i de mindste detailler. Til usigelig glæde for papir- og computerindustrien. Men til sorg for de syge.

 3. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  De politiske partier styres næsten
  alle sammen af parti-toppe som består
  af pampere, betonhoveder og levebrødspolitikere.
  Mange af dem har en så egoistisk og forstenet
  tankegang, at de har glemt alt om at de er valgt
  til at tjene, forsvare og bevare de folkelige og
  nationale værdier og interesser.

  Før i tiden skulle politikere vise deres format i
  forsamlingshuse i hårde debatter med politiske
  modstandere. Nu om dage kan næsten enhver
  blive valgt hvis vedkommende har råd til at
  lade et reklamebureau køre en kampagne,
  eller hvis det er lykkedes at fedte sig ind hos
  parti-toppen. Resultatet har været at selv de
  mest uduelige typer har kunnet få en taburet
  i FT. Og så er der jo kurser i at sige det som
  vælgerne gerne vil høre.

  Der har også været et pres fra EU, FN og WEF
  mv. Det har tilsammen bragt Danmark ind på
  en kurs som er en ren undergangskurs. Danmark
  kan være ophørt med at være danskernes land
  om to-tre årtier.

  Inden da vil mængden af magtarrogance, uduelighed
  og landsskadelig/folkefjendsk politik kunne være vokset
  så meget, at samfundet vil være næsten uudholdeligt
  at leve i. Og så meget at uretten, forbrydelsen, elen-
  digheden og døden vil ligge på lur overalt. Og den
  personlige frihed, økonomi, familielivet, danskernes
  menneskerettigheder, privatlivet og sundhedsvæsnet
  m.m. vil være lagt i ruiner.

  Det eneste man kan gøre 1. november for at modvirke
  de gamle partiers og “moderaternes” håbløse og anti-
  danske planer er at stemme på NB, DD eller DF.

  1. Kaj Jensen

   Helt enig, de øvrige partier ledes af levebrøds politiker, plattenslager, pampere og hjernedøde personer som kun tænker på sig selv, de blæser det danske samfund og etniske danskere ad helvede til for mammon.

 4. Niels O

  Helt fint af admin at prøve at diskutere politik. Men nok omsonst.
  Vælgerne stemmer kun ud fra, om de kan lide eller ikke lide partilederne. Og om disse er ude i skandaler. Ægte eller presseopfundet.

  Det er ren weekend underholdning a la Vild med X-faktor.

 5. Michael Andersen

  Problemerne kommer af socialisternes overdrevne selvvurdering, deres overgivelse til EU’s planøkonomiske harmonisering, standardisering og detailstyring.

  Som om socialisterne ikke allerede har skabt rigeligt med problemer indenfor assimilering og forsyningssikkerhed, så holder socialisternes del og hersk, de inkompetente ved magten og får bureaukratiet i DK og EU til at vokse.

  Der er for lidt plads til dansk genialitet og danske løsninger, der burde være et konservativt ”Back to basics” med selvstyre indenfor vide og fornuftige rammer.

  I stedet fortsætter socialisternes ”One size fits all” fedteri for medløbere og rygklappere.

  Der er brug for en ny borgerlighed og det burde være tydeligt for de fleste.

 6. Henrik Wegmann

  Overalt i den offentlige sektor er der et tykt lag af Djøffer, som ikke har andet i hovedet en at komplicere forretningsgangen. Jo ringere en offentlig organisation fungerer, jo flere penge får den. Det er i sig selv en garanti for fiasko. Men tilmed betyder et større budget, at man kan ansætte endnu flere Døffer, som så yderligere kan kaste grus i maskineriet. Det er indbegrebet af “den onde spiral”, og resultatet er da også, at den i offentlige sektor som helhed er begrebet “resultatorienteret” et fremmedord. Ingen opgaver bliver løst forsvarligt – og mange slet ikke. Skandalerne står i kø.

  Vil det blive anderledes i fremtiden? Nej, den tunge dyne af Djøffer vil kun blive tungere og tungere overalt, og skandalerne flere of flere.

  Nå, Gud, dør folk! Det var sørme ærgerligt. Lev med det, som det hedder nu om dage !

 7. Niels Poulsen

  Direktionen på et almindeligt dansk hospital består af en administrerende direktør, en lægefaglig direktør og en sygeplejefaglig direktør. Titlerne kan variere. Hospitalets ledelse kan bestå af en direktør, en vicedirektør (som er uddannet læge) og en vicedirektør (som er uddannet sygeplejerske).

  Hospitalsdirektøren kan have forskellige uddannelser. Direktørerne for Amager og Hvidovre Hospital og direktøren for Nordsjællands Hospital er eksempelvis begge uddannet sygeplejersker. Se f.eks.:

  https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/direktionen/Sider/Hospitalsdirektionen.aspx

  Så hvad er problemet?

  Det er ikke fair at sammenligne det offentlige sygehusvæsen i Danmark med selektivt udvalgte privathospitaler i USA med milliardærer som patienter og økonomiske donorer. Der er ingen smalle steder. Man kan betale de bedste læger, sygeplejersker og hospitalsudstyr.

  I Danmark har alle ret til gratis behandling på et hospital. Sådan er det ikke i USA, hvor der ikke er offentlig sygesikring. Det lykkedes Obama at gennemføre en bleg version af de nordiske velfærdssamfunds offentlige sygesikring. Trump og republikanerne hadede Obamacare og gjorde alt for at afskaffe den igen, socialisme som de mener offentlig sygesikring er.

  Det ville i øvrigt være dybt uansvarligt, hvis CEO’en for et af de danske regioners hospitaler ikke havde en eller anden form for uddannelse inden for økonomistyring, for det er de danske skatteyderes penge de administrerer. Det lærer de altså ikke noget om på lægestudiet.

  Men det er da positivt, at blogholderen mener, at det inden for et fag er fagets eget fagfolk, som er de mest kompetente. Det gælder så bare ikke jordens klima, hvor klimatologerne er de mest kompetente. Nej, der mener blogholderen, at det er pensionerede geologer med en fortid i olie- og gasindustrien, astrofysikere, ingeniører, statistikere etc. som er mest kompetente. Forstå det, hvem der kan.

  1. Nicolai E

   Du kan sq da ikke seriøst mene at “klimatologerne” er de mest kompetente… hvor næsetrukken og hjernevasket er du lige…. hold op hvor morsomt egentlig ha ha ha typisk selvfed radikalisme fra tossesnakkernes overdrev.

   1. Niels Poulsen

    Jeg tror ikke, at jeg rokke ved dit ståsted. Det har sin årsag i politik, ikke videnskab.

    Vi har i Danmark en gammel talemåde, som siger “skomager, bliv ved din læst”. Meningen er, at man skal begrænse sig til at beskæftige sig med de emner, man har kvalifikationer til.

    Det gælder så ikke for nogle enkelte geologer, astrofysikere, ingeniører, statistikere og så hele korpset af højreradikale konspirationsteoretikere, de amerikanske og de danske aflæggere, som forpester de sociale medier med desinformation og misinformation. De har ikke studeret klimatologi. De har lige så meget forstand på det som bønder på agurkesalat. Alligevel tror de, at de er klogere end klimatologerne.

    Når kroppen er syg, går man til en læge. Når psyken er syg, går man til en psykolog eller psykiater. Når bilen ikke virker, går man til en automekaniker.

    Når klimaet er sygt, går man til en klimatolog.

    Nej, nej og atter nej, Niels. Når klimaet er sygt, går man til en geolog eller statistiker. Og når kroppen er syg, går man til en astrofysiker. Og når bilen ikke virker, går man til en konspirationsteoretiker. Fortsæt selv. Det er sjovt. Når radiserne i ens køkkenhave ikke udvikler sig som ønsket, spørger man ens slagter til råds, for hans krebinetter smager så godt. Og når man ikke kan finde ud af MitID, spørger man Aamund eller Søren Pind. Det er sjovt.

    En af Danmarks førende klimatologer har udtalt, at han er fortvivlet over alle de inkompetente folk, som gør sig kloge på hans fag. Albert Einstein var også fortvivlet over, hvordan hans teorier, som endnu ikke forstås af menigmand, blev til vås i aviserne. Han så sig som kong Midas af vrøvl. Alt hvad han rørte ved, blev til, ikke guld, men vrøvl i aviserne. Sådan er der vist også mange klimatologer, der har det.

    Jeg ved, at jeg taler for døve øren: Men respekter dog fagmanden og fagligheden.

    Nå nu får jeg på tæven af den maniske person med de 1001 falske navne.

    1. Nicolai E

     Det er efterhånden lidt svært at tage alvorligt at de der såkaldt kompetente “klimapsykotologer” næsten alle som en mener at klimaet skal på museum…
     Men hvis du mener dig vel oplyst og vel informeret, vel at mærke i en spøjs tid hvor verden synes at vende på hovedet på så mange måder, så velbekomme og fint for mig.
     Jeg tillader mig at være yderst skeptisk mht tidens diskurs, men sådan er det vel ikke for dig, du ved bedre ?

 8. Privatdetektiven

  At NIELS POULSEN er en naiv
  og hjernevasket stakkel som ikke bestiller meget andet
  end at være et ekko af mainstream mediers propaganda,
  viser han bl.a. ved at han fuldt og fast tror på at co2 bestem-
  mer jordens klima, selvom co2 kun udgør 0,03% af luften,
  og iøvrigt er en komplet uskadelig luftart. NP er hoppet
  med på klimatossernes vogn og deres nonsens om at vi
  befinder os midt i en buldrende klimakrise. NP er klart
  en Rasmus Modsat der mest er med for at afspore debatterne.
  Skriver han endelig noget som ikke virker helt tåbeligt, viser
  det sig gerne, at det ikke står for en nærmere prøvelse.

 9. Michael Andersen

  ”Det lykkedes Obama at gennemføre en bleg version af de nordiske velfærdssamfunds offentlige sygesikring. Trump og republikanerne hadede Obamacare og gjorde alt for at afskaffe den igen, socialisme som de mener offentlig sygesikring er.”

  Det er formentlig snævre interesser og aktivisme, der er modstand imod. Eksempel.

  ACEP er sammenslutningen af 30.000 amerikanske akutlæger, der netop har holdt møde i San Francisco.

  Dagsorden:
  1. Fastholdelse af Covid pandemiens faktureringsoverskud
  2. Klimaændringer
  3. Racisme i medicin

  Dagsorden som den burde have set ud:
  1. Fentanyl
  2. Fedme
  3. Depressioner
  4. Selvmord

  Profit, klima og racisme er tilsyneladende vigtigere end fentanyl, fedme, depressioner og selvmord. 100.000 er døde af fentanyl. 300.000 dør af fedme. 45.000 dør af depressioner og selvmord.

  Når organisationer forvilder sig fra deres mission, tjener de ikke længere medlemmernes interesser eller almennyttige formål. (Americanthinker)

  ”Men det er da positivt, at blogholderen mener, at det inden for et fag er fagets eget fagfolk, som er de mest kompetente. Det gælder så bare ikke jordens klima, hvor klimatologerne er de mest kompetente. Nej, der mener blogholderen, at det er pensionerede geologer med en fortid i olie- og gasindustrien, astrofysikere, ingeniører, statistikere etc. som er mest kompetente. Forstå det, hvem der kan.”

  Hvis man generaliserer at aktivisme, mavefornemmelser og føleri er vigtigere end beviser, årsagssammenhænge, korrelation og sund fornuft?

  Så bliver Europa og vesten til et absurd dramateater hvor flertallet holdes som gidsler i en eskalerende konflikt af livsfarlig uvidenhed.

 10. Nielsen

  Hvis vi får nogle flere krigsinvalider sendt hjem fra de krige USA og England sender os ud i, får vi automatisk skabt et behov forsygepleje og handikap hjælp. Dermed er der blevet skabt grundlag for snylterne på tinge og kommuner-regioner, for skatteinddrivning hos Hr. og Fru Danmark.
  Helt som vi får skabt et grundlag for gravere og bedemænd når de invalides kammerater ankommer i kister. Og så har patologerne nogen at øve sig på.
  I Politiken Vest, kunne man i week-end’ en læse om en sund og rask mand, som var blevet behandlet af et sygt syge system, altså et dårligt malfungerende hospitals væsen. Han havde fået amputeret et ellers raskt ben. Jeg er ikke sikker på om det var lærdag eller søndag. Men begge dage skrevedes om dårligt fungerende sjukvård, for nu at sige det på absurdistansk.

  1. Hvor er vi på vej hen?

   Nielsen

   Er det Jyllandsposten du kalder Politiken Vest, og var det JP
   som bragte historien? Var det på et dansk hospital det skete,
   og hvornår cirka? Blev et ben det slet ikke havde været nød-
   vendigt at amputere, sat af? Var artiklen med her sidste
   week-end? På forhånd tak for svar.

   1. Nielsen

    Yup.
    Sidste week end, som du siger. Søndag eller lørdag.
    Jeg samlede avisen op fra min nabos avisskraldespand. og artiklen var femtende eller sekstende. Politiken Vest kalder jeg det bladselskab, som fyrede Flemming Rose og faldt i bundløs radikalisme og bondepartishedsunderlødighed.

 11. SpørgeJørgen

  Hej Michael

  Synes du virkelig at NPs tåbeligheder bør gentages? Men hvis du
  synes det, hvad så med at gøre det helt klart og tydeligt at det er
  citater. F.eks. ved at skrive: Citat:/Citat slut.

  Bortset fra det er vi enige om mange ting. Men at du får NPs
  vrøvl til at fylde ekstra meget/det dobbelte, er ret træls. Som
  regel vil han så svare, og på den måde kan du opnå at han
  kværulanterier kommer til at fylde det fem-dobbelte. Så har
  I begge været med til at afspore debatten.

 12. Ivan Dybdal

  Jeg er selv DJØF’er, men i den private sektor (er sektor, det rigtige ord? Det smager lidt af DDR?! 🙂 )

  Den anden halvdel eller mere er offentligt ansatte og den (del-) forening er fagforening for de offentlige ansatte jurister og økonomer osv. Det skal man selvfølgelig altid huske.

  “I Danmark har vi i flere år haft en sygeplejerske-krise” står der i blogteksten. Sygeplejerskerne er mediernes ‘darlings’, så de får altid masser af gratis reklame for deres fagforenings ‘kamp’ for højere løn i statsradiofonien DR&Tv2 (hvor de statsbetalte – mest kvindelige – journalister næsten ser sygeplejerskernes ‘lønkamp’ som deres egen !? 🙂

  Godt set Skjoldungen 19/10/2022 at 15:14. Måske er du en maskeret overlæge? Jeg har hørt synspunktet mange gange fra (andre) overlæger (selv er jeg ikke overlæge, men hardcore sociolog cand.scient.soc)

  Skjoldungen skriver “der kan faktisk sættes både navn og dato på katastrofens begyndelse: 1982 uge 21. På det tidspunkt tromlede den daværende Amtsrådsforening – under ledelse af socialdemokraten Per Kaalund – lægernes næsten enstemmige “nej” til ny overenskomst ned, og gennemstrumfede så en overenskomst som de andre akademikergrupper (..) Til usigelig glæde for papir- og computerindustrien”.

  Jeg ved ikke om der er nogen, der har gjort det eller er i gang med det: at skrive en kritisk analyse af fagforeningernes magtudøvelse på sundhedsområdet eller deres magtudøvelse i det hele taget. Det er nok ikke noget man kan få statsstøtte til, så det forskningsemne er nok noget underdrejet i DK!? 🙂

 13. Ivan Dybdal

  Tak for endnu et guldkorn
  (jeg elsker guldkorn, gerne ‘honningristet’, som bien siger i reklamen 🙂 ).

  “Læger dækker deres fejltagelser med jord. Arkitekter dækker deres med grønne, krybende planter. Og Politikere dækker deres fejltagelser med andre menneskers penge”

  Hvis det står til mig, skal ovenstående pr lovdekret sættes op i 1×2 meter plakat størrelse det mest synlige sted i alle kontorer i ‘det offentlige’! 🙂

 14. POLITIK ER TIT ORGANISERET ONDSKAB PLUS IDIOTI

  Den situation vi danskere befinder os i, er ikke bare et spørgsmål
  om sundhedsvæsnet, inflationen, co2 løgnen eller om hvilken
  kandidat der er værst/bedst Mette, Pape eller Jacob. Der står
  langt mere på spil.

  For DJÆVELSKE kræfter er ved at rotte sig sammen mod os. Man
  planlægger i visse kliker og partier at gøre kål på os allesammen,
  og på alt hvad vi ejer af værdier, rettigheder, ejendom og ejendele.
  Man vil kun lade os beholde en tandbørste, så vi kan rage de værste
  insektrester ud af munden. Man planlægger systemer og tvangs-ordninger så vi vil kunne underkastes tvang døgnet rundt. De vil
  overvåge, kontrollerede og styre alt. Din bilkørsel, din påklædning,
  din arbejdstid, din fritid, dit privatliv, dine “indkøb”, dine meninger
  osv. Penge vil de afskaffe, de vil digitalisere alt. Bliver du syg,
  bliver du bare afskaffet. Du vil blive tvunget til at arbejde som
  en retsløs træl og slave. Din bolig vil de gøre ulovlig. Din familie
  vil de opsplitte. Du vil blive tvunget til at leve af insekter og syn-
  tetisk mad. Enhver for for demokrati og rettigheder annulleres.

  (De frie grønne vil omdanne motorvejene til smalle spor og
  storslåede cykelstier)

  Det lyder vildt og skørt. Men EU er allerede i gang med at ulov-
  liggøre 800.000 danske boliger. Familiepolitikken er allerede
  kommunistisk langt hen ad vejen. R og EL, S og SF er allerede
  langt henne i lovgivning om hvordan man får afskaffet landbruget
  og en lang række små og mellemstore virksomheder. Og med
  “vacciner” er man allerede i gang med at “reducere” antallet af
  raske unge og yngre mennesker m.fl. Og med importerede hellige
  krigere er man også ved at få ryddet op blandt andre “overflødige”
  danskere.

  Nordkorea er forbilledet. Oveni tankepoliti og millioner af regler,
  vil de så også udskifte dig og dine med kulturfremmede fra Afrika
  og omegn. Til sidst vil de udrydde 90-95% af europæerne og
  danskerne. De kalder det at “reducere” landenes befolkninger.

  At stemme på de røde, de radikale, de falske borgerlige eller
  Lars Fadbums vil ikke nytte nogetsomhelst, for de er alle til-
  hængere af afrikanisering og etnisk udrensning af vi danskere.
  Stem derfor NB, DD eller DF. Ikke perfekte partier, men pt.
  de tre mindst ringe partier.

  Læs hos Snaphanen og Hodja om de frygtelige, grusomme
  og blodtørstige planer WEF og andre har for Europas fremtid.

 15. Michael Andersen

  Spørgejørgen, tak for kommentaren som jeg respekterer.

  Jeg så en undersøgelse af 60 oversygeplejerskers konflikthåndtering på 5 sygehuse i Israel.

  Tendensen var en tab-tab-tilgang. Generelt kommer ledende oversygeplejersker således ud af konflikter mindre optimalt. Hovedkonklusionens anbefaling: Forberedelse i konflikthåndtering som ledelsesværktøj bør starte langt tidligere.

  Et samfund der er blevet mere diverst og multikulturelt, et miljø med tæt borgerkontakt, arbejdssituationer med stressede spidsbelastninger og et job der måske ikke længere er et kald.

  Konflikthåndtering er også en belastende del af arbejdsmiljøet for skolelærere og politibetjente.

  Kan det tænkes at uddannelse i konflikthåndtering for sygeplejersker ikke er fulgt med tiden?

 16. Thomas Poulsen

  Jeg kender 2 læger, overlæger (dem er der mange af) på OUH, som seriøst siger at de ikke selv vil behandles på deres eget hospital.

  Det siger vel en del.

 17. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

  LILLE LISTE OVER FIRE PARTIERS
  UDSKEJELSER PÅ SMÅ FIRE ÅR

  Efter 3½ år med S, SF, R og EL
  ved roret, er danskernes nutidsforhold og fremtids-
  udsigter dårligere end nogensinde før. Mettes og de
  tre støttepartier har været en økonomisk, social og
  kulturel katastrofe. Men det vil dog være en endnu
  større katastrofe hvis deres magtfuldkomne og anti-
  danske politik fortsætter efter valget.

  Listen over store alvorlige svigt og skandaler siden
  2019 er alenlang eller kilometerlang.

  For det første ligger sundhedsvæsnet halvvejs i ruiner,
  efter at Mette F har ignoreret sit løfte i 2018 om at hun
  ville sørge for at give store ekstra resourcer til forbed-
  ringer af patienternes og personalets vilkår. Men ikke
  een ekstra krone har de fået, og nu er dele af S-V tæt
  på at kollapse, iflg. overlæger mfl.

  Noget fandt Mette & co. dog ud af. De skaffede et par
  milliarder kr. til at forbedre servicen til indvandrerne. Bl.a.
  fik de 2000 kr. mere skattefrit pr. familie pr. måned.

  Så er der mink-skandalen der har ruineret flere brancher.
  Mink-branchen og en lang række tilknyttede virksomheder.
  10-15.000 arbejdspladser og langt over 20 MILLIARDER kr.
  er gået tabt.

  Der er også det store co2 bluff-nummer. Og der er den “grønne”
  omstilling, læs RØDE omstilling, som vil kunne ruinere tusinder
  af landbrugsfamilier og andre tusinder indenfor leverandører
  af maskiner og service. På den røde omstilling, dvs. venden
  bunden i vejret på store dele af erhvervslivet, er de røde parate
  til at bruge flere hundreder af milliarder af kroner. Det vil føre
  til fattigdom/økonomiske ulykker for store dele af den danske
  befolkning. Tunge byrder vil blive lagt på lønmodtagere, skatte-
  ydere, pensionister, selvstændige mfl. Og der vil blive taget
  endnu flere penge fra sundhedsvæsnet.

  Der er også Lars Findsen skandalen og de falske anklager mod
  ledende chefer i PET og FET. De blev alle pure frikendt. Og hvad
  Findsen angår: Hvis man ville forhindre ham i at give oplysninger,
  hvorfor sagde man så ikke til ham at han var pålagt en skærpet
  tavshedspligt. I stedet installerede man en hemmelig rumaflyt-
  ning i hans private hjem, så man kunne anklage ham for at have
  talt med sin gamle mor på 82 år mv. Sagen er så rablende klodset
  håndteret af Trine Bramsen, Barbara og Mette, at det ligner politisk
  eller personlig forfølgelse.

  Der er også energi-krisen som nu risikerer at drive hundreder af
  virksomheder ud i konkurs, og tusinder af danskere fra hus og
  hjem. Putin får hele skylden, men den galopperende inflation
  skyldes først og fremmest at den “grønne” omstilling fik lov
  til at gå amok, så man så bort fra alle fornuftige hensyn til
  hvad der var rationelt og hvad ikke. Fanatismen tromlede alle
  indvendinger og saglige forbehold ned.

  Også corona-nedlukningerne og “vaccinerne” er en skandale.
  Her er over 100 milliarder kr. blevet smidt ud ad vinduet. Der-
  til kommer menneskelige omkostninger.

  Som om skattetrykket ikke er højt nok i forvejen, har regeringen
  indført 42 nye afgifter siden 2019. Og har ansat 20.000 flere
  kolde hænder i bureaukratierne.

  Endelig har Mette og Heunicke skrevet under på at ville samarbejde
  med WEF. Hvad det indebærer af uhyrligheder og skumle, vanvittige
  og blodige tiltag beretter Snaphanen om.

  Flere ting kunne tages med her. Men man har vel allerede et klart
  indtryk af en totalitær, blodrød, arrogant og folkefjendsk regering? Det med WEF er da mildest talt afslørende.

 18. Lars Nielsen

  Det lyder som den rene skære sunde fornuft. Selvom man næppe kommer uden om at øvrigt sundhedspersonale og TAP´ERE vil forlange en plads med ved bordet, hvis det skal blive til noget.

 19. Michael Andersen

  Set i helikopter perspektivet.

  ”Over hele landet kæmper kommuner og regioner for at skaffe og fastholde nok medarbejdere til at behandle, pleje og passe et stigende antal borgere, der har brug for hjælp på hospitaler, plejehjem og i psykiatrien. Tusindvis af stillinger ikke besat.” (Politikken). Citat slut.

  Sundhedskrisen er et resultat af aktivistisk pseudoforskning, som vi har set konkrete eksempler på inden for specielle forskningsområder. Som f.eks. racisme, køn, migration og kolonisering.

  Sundhedsforskningen har bevæget sig væk fra det traditionelle videnskabsideal. Nemlig at man skal bygge på logik og på erfaringer, som i princippet kan efterprøves af enhver.

  ”Europa har rekorden i mentale sundhedsindlæggelser pr. 100.000 indbyggere på verdensplan i 2020. Med en faktor på ca. 2,75 – 10 gange højere end resten af verdens regioner. ”(Statista) Citat slut.

  Europa har rekorden i mentale sundhedsindlæggelser, fordi ideologi og aktivisme er dårlige ideer, der fortrænger logik og erfaringer.

  Sygeplejerskemanglen og sundhedskrisen er diagnosen på et sygt system, hvor budbringere af dårlige nyheder bliver karaktermyrdet.

  Sundhedsforskningen skal tilbage til idealet.

  1. Nielsen

   Hr. Michael Andersen
   Se venligst corbettreport.com/timball/
   og find ud af om radio/TV/aviser/ugeblade/regerende politikere/kommune/stat tager dig ved næsen?
   Med venlig hilsen
   Nielsen

   1. Michael Andersen

    Nielsen, tak for kommentaren.

    Jeg anbefaler podcasts på radioshalom dot dk. Man kan starte med at lytte til:

    IDENTITETSPOLITIK – DET NYE SORT – DEBAT I TRYKKEFRIHEDSSELSKABET.

    Debatpanellet består af:
    Marianne Stidsen, lektor ved KU
    Peter Aalbæk Jensen, filmproducent
    Henrik Dahl, sociolog, forfatter og folketingsmedlem for LA. Trykkefrihedsselskabets Lone Nørgaard er ordstyrer.

    Det er også værd at lytte til:

    Messerschmidt – Trads: Bør indvandring til Danmark kraftigt begrænses?

    Kampen om religionen og en debat om indvandring, globalisering, EU m.m.
    Asger Aamund leverer foredraget “Kampen om religionen”. Det handler om islam, dens historie og udvikling, og stiller spørgsmålet om islam er kompatibel med moderne demokratier.

    Skriv debat i søgefeltet og man er igang.

    Venligst

   2. Niels O

    “Overall, we rate the Corbett Report a Tin Foil Hat conspiracy and Moderate pseudoscience website, based on the promotion of 9/11 conspiracies, False Flags, Chemtrails, and Deep State conspiracies.”

    https://mediabiasfactcheck.com/the-corbett-report/

    1. Træt

     Din brug af såkaldte faktatjekkere siger mere om dig Niels Nul og din tro på løgnepressen

 20. Nicolai E

  Parkinsons lov = kolde hænder

 21. Fra velfærdsstat til terrorstat

  Nogle politiske kliker drømmer om
  verdensherredømmet, og de har lagt planer. Planer om “The great reset”. Der i store træk skal gennem-tvinges i ni trin: Covid og de falske “vacciner” var første trin. Dernæst er der co2-løgnen og klima-“krisen”.

  Som nr. 3 er der masse-importen af afrikanere og arabere.
  Derefter skal landbruget og tusinder af små og mellemstore
  firmaer og virksomheder smadres. Så følger kunstigt fremkaldt økonomisk kaos og vild inflation. Utallige boliger ulovliggøres med
  nye EU-regler. Familier opløses og splittes med kommunistisk familie- og skilsmissepolitik. Infrastrukturen, penge og alle personlige og private rettigheder afskaffes. Krig og diverse terror tages i brug som et middel til at fremme våbenkoncerners over-
  skud, og til at udskifte civilisation med barbari.

  Pt. er WEF med globalisten og kommunisten Schwab i spidsen
  for “den store omvæltning”.

  Mette Mink og Lars Ulykke ønsker på ingen måde at beskytte
  danskerne mod WEFs rødfascistiske politik. De har tilsluttet
  sig hans skumle planer. Se Snaphanen og Hodja.

 22. Niels Poulsen

  Konspirationsteorien om The Great Reset er endnu mere langt ude end beskrevet af personen med de 1001 falske navne i kommentaren (18:59). Blandt andet mener konspirationsteoretikerne, at Bill Gates har fyldt covid-19-vaccinerne med mikrochips, så de vaccinerede kan overvåges og kontrolleres ved hjælp af 5G-teknologien.

  Læs om konspirationsteorien her:

  https://www.tjekdet.dk/indsigt/moed-great-reset-en-ny-konspirationsteori-om-en-elite-der-med-coronavirus-vil-skabe

  1. Træt

   “Faktatjekkerne” “Tjek det”

   Indrøm det bare, du har ingen argumenter, du manden med det ene falske navn “Niels Poulsen”

   1. Niels Poulsen

    Det er jo ikke muligt at argumentere med konspirationsteoretikere som jer. Det er en religion for jer. I er en sekt af fanatikere. I Danmark udgør I heldigvis et meget lille mindretal. Men i USA er I desværre en magtfaktor, som kan afgøre valg.

    Der er mange variationer af konspirationsteorierne. Coronavirussen var et kinesisk masseødelæggelsesvåben skabt på et laboratorium, så var det Bill Gates der havde skabt virussen for at fabrikere en vaccine med mikrochips til at overvåge og kontrollere befolkningerne, Anthony Fauci hævdes også at være bagmanden bag covid-19. Nu er det vist endt med, at covid-19 af konspirationsteoretikerne betragtes som en ufarlig influenza. I stedet for er det vaccinerne, der angribes og beskyldes for at resultere i massedød.

    Det vælter ud med konspirationer fra skøre mennesker. Det komiske er, at ingen af konspirationsteoretikerne er opmærksom på inkonsistensen i teorierne, at de modsiger hinanden.

    Hvis Gates eller Fauci har skabt corona-virussen, hvis det bare var en harmløs influenza, jamen hvorfor satte Trump så himmel og jord i kraft for hurtigst muligt at skabe en vaccine? Ret skal være ret: Trump er en stor tilhænger af covid-19-vaccinerne, og han er en af de helte – tænk det skrev jeg – som vi kan takke for, at der så hurtigt blev skabt en vaccine så, pandemien blev standset.

    Konspirationsteorierne er et lavpunkt hos det yderste højre. Det er godt, at man er begyndt at straffe konspirationsteoretikerne i USA, her tænker jeg på kongen over dem alle, Alex Jones.

    1. Træt

     Jeg synes at du skulle tage konsekvensen, og holde dig væk.

     Hvem har brug for en selvbestallet smagsdommer, der korrekser med “fakta” fra løgnepressen?

 23. Den Nervøse

  Jeg har tidligere arbejdet på et hospital og kan kun skrive 100% under på er Asker Aamund har fuldstændigt ret!

  1. tavsen

   3 år på statskassen og det giver jobfest i det offentlige, men der mangles varme hænder overalt

   Slette-Mette er en lousy disponent, eller de er alle måske gode partikammerater ????

   https://denkorteavis.dk/2022/under-mette-frederiksen-den-offentlig-sektor-er-foroeget-med-over-30-000-fuldtidsansatte-men-ikke-til-sundhedssektoren/

   Medens danske virksomheder skriger på arbejdskraft og er bekymret for eksporten, har statsminister Mette Frederiksen (S) holdt ansættelsesfest i den offentlige sektor.

   Helt præcist er det blevet til ikke færre end 32.736 nyansatte i offentlige fuldtidsstillinger i perioden 1. juni 2019 – 1. juni 2022.”

 24. Gitte Lind Bendixen Tved

  Under corona blev administrativt (ikke livsvigtigt) personale sendt hjem fra sygehusene. Det betød, at organiseringen og udførelsen af opgaver gik gnidningsløst og enkelt.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *