ISLAM: DEMOKRATIET ER EN SYNKENDE SKUDE PÅ VEJ MOD HAVETS BUND

Det er jo stærke ord i oktober, lige midt i valgkampen på vej mod folketingsvalget den 1. november, der som bekendt er demokratiets festdag. Citatet stammer fra plakater og opslag, som den islamiske interesseorganisation Hizb ut Tahrir har distribueret og ophængt i almene boligområder, hvor der bor mange muslimer. Opråbet er en opfordring til alle muslimer om ikke at deltage i folketingsvalget, som får hårde ord med på vejen:

 ” Demokratiet som idé og styreform er grundlæggende i strid med islam. Demokratiet er baseret på sekularisme, idéen om at mennesket og ikke Skaberen af mennesket, afgør, hvad der er ret og slet. Det er i strid med vores grundoverbevisning som muslimer at vælge personer eller partier til en lovgivende forsamling. Enhver støtte til et sekulært parti er ’haram’ (forbudt). Vi er pålagt at engagere os i samfundet og være politisk aktive, men udelukkende på islams præmisser. I bekender jer til Allahs Sharia, og I skal holde fast i de islamiske principper og egenhændigt tjene muslimernes reelle interesser. Den største gavn i dette liv og det hinsidige findes i den fuldkomne underkastelse til vores skaber, Den Almægtige Allah. Vi kalder jer derfor, indgående og oprigtigt til at tage afstand fra det sekulære demokrati, som modstrider jeres islam og i fællesskab arbejde med os for at kalde til islam fuldt og helt”

Sagen har vakt en del opsigt i danske medier, som spørger, hvad det nu er for noget? Islam er jo kærlighedens og fredens religion, så hvad har det dog med folketingsvalget at gøre? Opslaget fra Hizb ut Tahrir har heller ikke vakt begejstring hos alle i de almene boligområder. Formanden for boligforeningen i Vapnagård i Helsingør, Anja Holmstad står uforstående over for, hvorfor man som muslim ikke skulle kunne deltage i et folketingsvalg. Hun mener endda, at hvis man af religiøse grunde ikke ønsker at stemme, bør man heller ikke have adgang til at modtage sociale ydelser som boligsikring, sygesikring og børnetilskud.

Danske medier og politikere ser ingen grund til, at muslimer ikke skulle være gode demokrater. Politik og tro har jo i vore tider ikke noget med hinanden at gøre. Og samtidig anses Hizb ut Tahrir for en formørket fundamentalistisk kult, der er uden forbindelse til moderne muslimers liv og holdninger. Denne opfattelse af islam er imidlertid en monumental, men bevidst fornægtelse af en virkelighed, vi ikke kan leve med. Islam består af tre komponenter: en fanatisk personkult, et totalitært samfundssystem og en tro rullet sammen til en uadskillelig helhed. Islam bygger på tre ’testamenter’: koranen, hadith (traditionerne) og sira  (Muhammeds biografi). Alle tre skriftsamlinger anses for hellige, indstiftet af Allah og styrer tilsammen muslimens liv fra morgen til aften, fra vugge til grav. Det er utænkeligt, at en muslim kan acceptere, at Skaberens vilje skal udfordres af menneskeskabte love. Ligesom det er utænkeligt, at islam nogen sinde vil godkende en adskillelse af religion og politik. Hvad Allah har sammenføjet, skal mennesker ikke adskille.

 Hizb ut Tahrir er således ikke en fundamentalistisk kult, men repræsenterer islams gyldne middelvej, hverdagens islam som det praktiseres i Pakistan, Indonesien, Iran, Irak og Saudi-Arabien. Og også i det islamiske samfund i Danmark. En Wilke opinionsundersøgelse for Jyllands-Posten fra 2015 viste, at 77 procent af adspurgte muslimske migranter og deres efterkommere i Danmark ønskede, at koranens bud også i dette land skulle efterleves fuldt ud. I klartekst betyder det, at grundloven byttes ud med sharia, altså et Danmark, hvor befolkningen opdeles i mennesker (muslimske mænd) og undermennesker (kvinder, jøder, kristne og andre vantro). Det, at herboende muslimer accepterer at leve i et demokrati, betyder ikke, at de ønsker det. Tværtimod er der dokumenteret et udbredt ønske om at få det udskiftet med en totalitær sharia-stat.

Så længe danske politikere og medier ikke tør erkende, at islams politiske bevægelse er lige så vigtig som troen, står vi som demokratisk samfund uden muligheder for at standse islams totalitære ekspansion i Danmark. Hvis ikke man tør se faren i øjnene, går man fortjent sin undergang i møde. Folkestyret overlever næppe i det lange løb mødet med en uforsonlig og totalitær bevægelse i vækst, der ikke accepterer fredelig sameksistens mellem forskellige kulturer. Kulturel mangfoldighed og demokratisk sindelag overlever ikke i et islamisk samfund. Man behøver bare at se sig omkring i Mellemøsten. Hvis ikke politikere og befolkningen i Danmark tør konfrontere virkeligheden og mobilisere mod og handlekraft til forsvar for grundlov og folkestyre, vil Hizb ut Tahrir få ret i sine mål og planer: Demokratiet er en synkende skude på vej mod havets bund.

143 Thoughts to “ISLAM: DEMOKRATIET ER EN SYNKENDE SKUDE PÅ VEJ MOD HAVETS BUND”

 1. Træt

  Det skal vi da ikke klage over. De burde jo slet ikke have dansk indfødsret og derved stemmeret.

 2. Jette

  Det åbenlyse – bliver fornægtet
  Sådan ser virkeligheden ud for den islamforherligende venstrefløj, der tilsyneladende fornægter Islams åbenlyse “pragtresultater” i mellemøsten, såvel som i Europa. Demokrati – er stortrommen, og det lader desværre til, at venstrefløjen i særdeleshed, men også liberale borgerlige, glemmer at tromme på lige netop det instrument, der runger højest.
  Vågn op!!

 3. Niels Poulsen

  Aamund skriver:

  “Danske medier og politikere ser ingen grund til, at muslimer ikke skulle være gode demokrater.”

  Njarh:

  Den 15. februar 2008 afholdt Hizb ut-Tahrir en demonstration i København, hvor også Islamisk Trossamfunds talsmand, Kassem Ahmad, deltog. Demonstrationen blev kraftigt kritiseret af de fleste partier i Folketinget; blandt andet skrev SF’s formand Villy Søvndal:

  “Hvis de er så fladpandede, at de virkelig ønsker Kalifatet og Sharia indført, så er de simpelt hen kommet til det forkerte land. De har intet at gøre i Danmark, og de vil ikke opnå det, de stræber efter. Der er lande i verden som er meget tættere på disse tossers våde drøm. Så hvis ønsket er Kalifat eller Sharia – så er potentialet meget, meget større i f.eks. Iran eller i Saudi Arabien. Så herfra en klar opfordring: I må videre – og det kan kun gå for langsomt”

  Jeg tror, at Villy Søvndal – lige i den sag – talte på vegne af hele den danske befolkning.

  https://da.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir

  1. Karsten Lund

   Ja, her fjorten år senere kan vi alle se resultatet af Søvndals opfordring og folkets stemmeafgivelse desangående.

   1. Niels Poulsen

    Efter sigende er Hizb ut-Tahrir i Danmark ved at kollapse. Et tidligere medlem udtaler:

    “Det er et langsomt sammenbrud, vi er vidne til, og det skyldes organisationen selv. For nogle af dem, som har forladt Hizb ut-Tahrir, handler bruddet om inkompetent ledelse. Men for mig – og flere andre, ved jeg – stikker det dybere end det. På sin vis er jeg glad for, at et inkompetent lederskab har åbnet mine øjne for, at der grundlæggende er noget galt med ideologien, projektet og målet.”

    https://www.berlingske.dk/samfund/medlemsflugt-fra-den-sorte-fane-truer-hizb-ut-tahrir-en-organisation-der

 4. Ole Gerstrøm

  https://www.thesun.co.uk/news/9557897/iran-executions-cia-spies-death/

  DEATH FROM THE DARK AGES
  Hanged from cranes, thrown off cliffs and stoned to death… Iran’s brutal history of barbaric executions
  IRAN’S cruel regime barbarically executes the most people in the world per capita for crimes which include being gay and drinking alcohol.
  Medieval style methods have been used over the years — some with a sinister modern twist — and all are specifically designed to inflict as much suffering before the condemned prisoner dies.

 5. ino

  Da Atatürks tropper var ved at samle den tyrkiske befolkning i begyndelsen af 1920’erne, fandt man det nødvendigt at smide samtlige græsk-katolske indbyggere ud af det land de havde beboet i flere tusinde år. Det gjorde man så – med hjælp fra Folkeforbundet.
  Måske man skulle genopleve tidsånden fra dengang hvor en radikal regering i anledning af genforeningen kunne udtale: “Danmarks Hovedstyrke bestaar i dets Befolknings Ensartethed.”
  Suk, politikerne er kun blevet dummere siden. Især de radikale.

  1. ino

   “genoplive”, ikke “genopleve”, skulle der stå.

 6. Mikael Emmertsen

  Religionen islam er blevet kuppet af det kalifat, der beordrede alle tidligere udgaver af koranen destrueret og erstattet med en autoritær version omkring år 800-900. Det er den, der bruges til at “bekræfte” Muhammed’s politiske budskab, der på ingen måde kan bevises at stamme fra ham selv. Koranen indeholder adskillige selvmodsigende passager, der viser at bogen skal tolkes og ikke tages bogstaveligt. Fundamentalisterne anerkender kun den erobringspolitiske tolkning og bruger bogens angreb på “vantro” som en undskyldning for at angribe anderledes troende. De ignorerer, at begrebet jihad – hellig krig – først og fremmest er vendt mod den troendes egen vigen fra sharia – vejen til Gud. Sharia er først og fremmest et personligt begreb. At lovgive om sharia er imod enhver esoterisk form for islam.

  Der er stadig en upolitisk del af islam. Den hedder sufisme og er som esoterisk filosofi udbredt i de fleste lande blandet med den kulturpolitiske og eksoteriske islamisme. Det er denne upolitiske og esoteriske muslimske filosofi, liberale borgerlige og resten af venstrefløjen taler til, når de i den gensidige integrations navn anerkender islam. Som sufi kan man som muslim let tilpasses et humanistisk og demokratisk samfund.

  1. Træt

   Trænger de andre falske profiler til vask, siden du nu tager “Michael Emmertsen” frem?

   “Islam er blevet kuppet af islam”

   1. Mikael Emmertsen

    Det siger jeg ikke. Jeg siger, at den åndelige trosform islam er blevet kuppet af et politisk kalifat, der bruger den som påskud for at gennemføre en erobringsideologi, der ikke kan bevises at stamme fra Muhammed selv.

   2. Henrik Wegmann

    Træt, var det ikke “mørkets kræfter”, der havde kuppet islam? (iflg. Lars Løkke)

    Nå pyt, det kommer jo ud på et.

  2. Jette

   Tillader mig at tvivle……
   Det kan godt være, at det lyder bedre, men det er ikke tilfældet.
   Sufismen anerkender kun én Gud, altså den sande..
   Det er da ikke særlig demokratisk…..
   Kvinderne bærer også hijab/ niqab…..
   Det er da ikke særlig demokratisk….
   Kvinderne er underlagt social kontrol, både fra forældre og brødre.
   Det er da ikke særlig demokratisk…
   Summa summarum: Islam i glanspapir!

   1. Mikael Emmertsen

    Du tager fejl. Sufismen anerkender ikke islamisk lovgivning. Den er imod både ydre jihad og sharialov. At den kun anerkender en Gud er naturligt for monoteistiske religioner. Ligesom jødedommen og kristendommen. Men den anser alle religioner for at være ens, da de bare er forskellige udtryk for den samme gud.

    At bære hijab er frivilligt for en sufi. At kræve fravalg af hijab er lige så ensrettende som obligatorisk at kræve den båret.

    Sufistiske kvinder er ikke underlagt social kontrol. De har åndelig frihed til selv at bestemme.

    Du forveksler sufismen med islamismen. Men mange dyrker er de to former i en blandet form. Mere islamisme giver mindre frihed og omvendt.

    Fordelen ved at adskille sufismen fra islamismen er, at vi dermed kan tale for gensidig integration. Vi kan nærme os muslimerne ved at sige, at vi fuldt ud anerkender sufismen. Derimod er islamismen uforenelig med gensidig integration. Hvis muslimerne vælger segregation – adskillelse – kan vi modsat kræve assimilation, hvilket er betingelsesløs indordning og krav om fravalg af enhver form for muslimsk kultur. Det bedste er for mig at se gensidig integration, hvilket vil være en kulturel berigelse.

    1. Jette

     Nej, jeg tager ikke fejl….
     Det, du skitserer – er sufismen i bedste/reneste form – og det er som ved alt andet, utopi.
     Jeg for min del – vil under ingen omstændigheder, hverken anerkende eller respektere, et menneskesyn – som er baseret på underdanighed – enten/både overfor din Gud eller overfor mænd!!
     Det er ikke kulturel berigelse – det er kulturelt forråelse.

     1. Mikael Emmertsen

      Det er ikke nogen utopi. Sufismen findes og er i høj grad i live. Men den holder lav profil for at undgå islamistisk forfølgelse. Derfor kan den kun findes frit i islamiske samfund, hvis den er blandet med islamisme. Men det er muligt at adskille sufismen fra islamismen. Det er muligt i et land med religionsfrihed. Det har vi i Vesten. Du omtaler kun islamismen. Ved at anerkende sufismen kan vi vise muslimerne, at vi ikke er imod islam. Det er en væsentlig pointe angående gensidig integration. Ved kun at ønske gensidig integration med sufismen og ikke islamismen, kan vi også kræve velvilje fra deres side. Den vil være der af sig selv, da sufismen er kendt for høj tolerance. Vi kan gøre det uden at kræve ensidig integration – assimilation, hvilket er ensretning. Det danske samfund hverken kan eller vil acceptere islamiske love. Hvis muslimerne ikke vil opgive islamismen, fører det til segregation. Det skal under alle omstændigheder undgås. I så fald er jeg enig i, at assimilation er den eneste virksomme form for integration. Men hvorfor ikke forsøge gensidig integration? Hvis muslimerne ikke vil opgive islamismen, kan vi med moralsk retfærdighed kræve assimilation, da vi har vist god vilje overfor deres kultur. Ellers vil det være kulturel ensretning. Det er ikke et frit samfund værdigt. Men kan være nødvendigt for at bekæmpe segregation

     2. Jette

      Svarer mig selv – fordi der ikke er nogen svarmulighed på dig…
      Mikael
      Du snakker udenom, hvor har du lært det??
      Det du beskriver – er naivt og sikkert utopiskt.
      Som sagt, jeg kan ikke anerkende – eller respektere det menneskesyn.
      Sufisme – er en gren af islam, uanset dine påstande om det modsatte.

     3. Mikael Emmertsen

      Naturligvis er sufismen en gren af islam. Det har jeg sagt. Men det er ikke islamisme. Sufisme er esoterisk – indre – islam. Islamisme er eksoterisk – ydre – islam. Islamismen har love. Det har sufismen ikke.

     4. Jette

      Nå da – de har ingen love…
      Men jeg kan love dig for, at man ikke kan være en “lille smule” gravid..

     5. Mikael Emmertsen

      Du blander tingene sammen. Esoterisk religion er ikke lovreligion. Sufismen er esoterisk islam. Islamisk lovgivning hører under islamisme Det er ikke sufisme. Men et islamisk samfund kan blande islamisme og sufisme. Det betyder ikke, at lovene hører ind under sufismen.

      Jeg for mit vedkommende anerkender kun 100% sufisme som rigtig islam. Det kan man ikke i et land med islamisk lovgivning. Men Danmark er ikke et islamisk samfund. Derfor kan vi anerkende sufismen og lade den indgå i en gensidig integrationsproces.

   2. Jette

    Nix!
    Jeg hverken kan eller vil , anerkende det menneskesyn.
    Men du har ret – Danmark er ikke et Islamisk land – endnu!!

    1. Mikael Emmertsen

     Jeg anerkender heller ikke islamismen. Jeg går ind for en sekulær stat. Islamismen kan ikke integreres i Danmark. Disse mennesker kan kun integreres gennem assimilation. Opgivelse af enhver form for egen kultur og total tilpasning danske værdier. Ellers er det ud af landet. Vi skal ikke tolerere segregation, hvor de danner deres eget samfund i samfundet og ikke anerkender danske værdier. Det er dårligt for den sociale sameksistens.

     1. Mikael Emmertsen

      Du omtaler islam som om den kun er islamisme. Men islamisme er kun politisk islam. Det er ikke åndelig islam. Det er sufismen. Derfor anerkendes sufismen, hvis den kun spiller en underordnet rolle. Det skyldes, at den politiske islamisme har kuppet religionen islam og forsøger at gøre den til et politisk system. Den anerkender kun sufismen i en grad, der er nødvendig for at man stadig kan tale om en åndelig trosform. Altså en religion. Religion adskiller sig fra politik ved, at den er baseret på metafysisk filosofi. Det er politik ikke.

     2. Mikael Emmertsen

      Derfor er religion og politik helt adskilt i et sekulært samfund. Danmark er så vidt jeg ved endnu ikke sekulær stat. Vi er en kristen/luthersk stat. Men vi er sekulariserende, hvilket betyder at religiøse love ikke har nogen magt i det autoritære system.

     3. Jette

      Man kan ikke bare være en “lille smule gravid….

     4. Mikael Emmertsen

      Hvis man er muslim, er man muslim. Det betyder ikke, at man også går ind for politisk islam.

     5. Mikael Emmertsen

      En kvinde er gravid. En anden er ikke gravid. Men de er begge kvinder.

      Sufisme er ikke islamisme. Islamisme er ikke sufisme. Men begge dele er islam. Den første er esoterisk og dermed helt upolitisk. Den anden er eksoterisk og politisk på den måde, at den har love og regler for muslimsk levevis.

      I en muslimsk stat kan de blandes. Men islamismen vil normalt dominere, da muslimske stater ikke er sekulære. Danmark er heller ikke en sekulær stat, men vi er sekulariserende på den måde, at religiøse regler ikke har nogen indflydelse på vores juridiske system. Derfor kan vi kræve, at muslimer opgiver deres særregler og sociale love, hvis de vil anerkendes socialt. Ligesom vi gennem sekularisering har bestemt, at kristne særlove ikke har indflydelse på lovgivningen.

      Hvis muslimerne retter sig efter loven, kan de integreres. Hvis ikke kan de udvises. Der er tre former for integration. Assimilation, gensidig integration og segregation. Den sidste bør for enhver pris undgås. Den medfører, at indvandrerne isolerer sig i lukkede samfund, hvor de dyrker deres egne religiøse love i den grad, de ikke strider mod lovgivningen. Gensidig integration er en gensidig tilnærmelse. Vi anerkender deres kultur i same grad, som de anerkender vores. Assimilation er betingelsesløs indordning, hvor indvandreren kræves helt at følge dansk kultur og helt at opgive sin egen. Den sidste kan være nødvendig i kampen mod segregation. Men det bedste for samfundet er gensidig integration, hvor der er gensidig kulturel tilnærmelse. Det er berigende for landet at udvikle bredere kulturelle udviklingsmuligheder.

      Islamismen kan ikke integreres. Islamister, der overholder loven, vil isolere sig og leve efter deres egne normer uden at nærme sig danskerne. I det tilfælde kan det være nødvendigt at kræve absolut assimilation. Sufismen har ingen islamiske love og kan fint integreres gensidigt. Det er ikke mere problematisk end at integrere jøder, buddhister eller andre kulturelle folkeslag.

     6. Jette

      Nu orker jeg ikke mere…..
      Jeg er overhovedet ikke enig i dine betragtninger, og mener at det er naivt – eller bare ønsketænkning, at muslimer kan integreres.
      Vi har forsøgt i 40 – 50 år, uden held.
      Der er kun, set fra mit synspunkt – et at gøre:
      Der skal indføres et nyt asylsystem med stop for spontan asyl
      Udlændinge her i landet skal forsørge sig selv
      Og udlændinge, der dømmes for kriminalitet, skal udvises konsekvent og efter første dom.

     7. Mikael Emmertsen

      Du ved ikke, hvad du taler om. Sæt dig ind i emnet integration. Jeg har beskrevet det for dig. Alle indvandrere kan integreres. Både jøder, muslimer og alle andre trosretninger. Du bliver nødt til at læse, hvad jeg skriver og forsøge at sætte dig ind i det. Hvis du ikke forstår det, kan du spørge.

     8. Mikael Emmertsen

      Som jeg skriver kan assimilation være nødvendig, hvis indvandreren er imod gensidig integration, som jeg anbefaler. Du kan være uenig og kræve assimilation. Det synes jeg er ensidigt. Men jeg er også åben overfor andre kulturformer, så længe de også respekterer dansk kultur. Det er der faktisk en del, der gør. De indvandrere, der er imod dansk kultur og ikke vil lade sig assimilere, bør sendes ud af landet. Så langt er vi enige.

      Mit forsvar for sufismen skyldes min interesse for esoterisk religion. Der er ingen forskel på esoterisk kristendom, esoterisk jødedom og esoterisk islam. Vi kan ved at anerkende sufismen vise, at vi ikke er imod islam. Det skal bare være i en form, der er kompatibel med alle andre trosretninger.

     9. Mikael Emmertsen

      Naser Khader er et kendt eksempel på en integreret muslim. Man kan stille spørgsmål om, hvor troende han er. Men han forsvarer sufismen samtidig med, at han angriber islamismen. Han har så vidt jeg ved aldrig helt opgivet sin muslimske tro.

     10. Mikael Emmertsen

      Esoterisk religion er en trosform, der har udgangspunkt i erkendelsesreligion. At Gud er i mennesket selv. Ikke udenfor. Man underkaster sig ikke en ydre gud eller autoritet, men mediterer på sit eget højere selv for at eliminere sit lavere ego. Dette højere selv er Gud og det samme selv i alle levende væsener.

    2. Jette

     Det er da helt utroligt!!
     Uanset hvor meget du missionerer og vifter med dit bedrevidende, er det et faktum, at ud af gruppen, ikke vestlige indvandrere – er muslimer den gruppe – som er sværest at integrere. De er den gruppe der står for mest kriminalitet, laveste tiknytning til arbejdsmarkedet, omfattende social kontrol og ringeagt for kvinder!!
     Jeg for min del – synes ikke vi skal bruge flere ressourcer på dem!
     Desuden, er det vist dig – der ikke læser hvad jeg skriver!!
     JEG ER PÅ INGEN MÅDE INTERESSERET I ISLAM!!!
     Jeg er heller ikke begejstret for Jehovas Vidner – men de går trods alt igen, når man siger man ikke er interesseret.

     1. Mikael Emmertsen

      Jeg vil venligst gøre dig opmærksom på, at du kommenterer på mit indlæg. Dermed har jeg fuld ret til at svare. Jeg vil blive ved med at forsvare mit menneskesyn, når du tillader dig at angribe det. Du kommer ikke med konstruktiv kritik. Kun angreb. Jeg har forsøgt at forstå dig, men du vil åbenbart kun forstå dig selv. Så kan man ikke debattere. Jeg vil anbefale dig at undlade at komme med flere ensidige kommentarer, med minde du er parat til at få svar. Tænk lidt over det. Med venlig hilsen Mikael.

     2. Jette

      Du godeste!
      Prøv lige at se lidt indad….

     3. Mikael Emmertsen

      Det gør jeg. Jeg er positiv. Også overfor dig. Jeg forstår godt, at du er kritisk overfor integration af muslimer. Jeg siger bare, at det godt kan lade sig gøre, hvis man anerkender deres tro samtidig med, at man kritiserer politisk islam. Religion og politik kan og skal adskilles. De muslimer, der ikke vil se bort fra den politiske islamisme, kan vi godt afvise. Her er vi enige.

     4. Jette

      Det er muligt, at du opfatter dig selv som positiv.
      På mig virker du kværulantisk og trættekær….

     5. Mikael Emmertsen

      Jeg forstår dine synspunkter. Det gør mig positiv. Forstår du mine? Gør du noget forsøg på det?

      Angående provokerende og trættekær burde du se mere på dig selv.

      Du bliver ved med at angribe mig. Jeg angriber ikke dig. Det er provokerende. Angående trættekær. Du bliver ved med at diskutere. I stedet for at forsøge et kompromis, hvor man ser sagen fra begge sider.

     6. Mikael Emmertsen

      OBS. Jeg mener naturligvis kværulantisk. Det er ikke provokerende at sige sin mening. Kværulantisk betyder at opsøge diskussionen for diskussionens egen skyld. Uden vilje til at forstå modparten.

     7. Mikael Emmertsen

      En kværulant er ifølge ordbogen en, der jamrer sig og brokker sig konstant.

      Er det ikke lige det, du gør? Jeg har forelagt et konstruktivt forslag til gensidig integration. Jeg benægter ikke, at mere restriktive løsninger kan være nødvendige. Du kommer med ingenting. Du bliver ved med at angribe en person for at have holdninger, du ikke deler. Du er velkommen til at komme med konstruktiv kritik og andre forslag. Men det er kværulantisk og trættekært af dig at blive ved med at angribe mig uden at komme med andre konstruktive forslag.

     8. Jette

      Jow, jow………
      Når man ikke er politisk korrekt, er det ikke konstruktivt, at ville gøre op med udlændingepolitikken.
      Lad os da endelig fortsætte med, at “forstå” muslimerne bedre – så skal de nok blive integrerede…
      Jeg foreslår:
      Der skal indføres et nyt asylsystem med stop for spontan asyl
      Udlændinge her i landet skal forsørge sig selv
      Og udlændinge, der dømmes for kriminalitet, skal udvises konsekvent og efter første dom.

     9. Mikael Emmertsen

      For mig er der ikke noget, der hedder politisk korrekt. Alle meninger er lige gode. OK. Du har givet udtryk for en holdning. Det respekterer jeg.

      Angående udvisning for kriminalitet er jeg enig. Vi er for eftergivende.

      Angående selvforsørgelse er jeg skeptisk. Ved ikke at lade udlændinge indgå i samfundet på lige fod med alle danskere, risikerer vi at skabe segregation. Isolation fra andre danskere i parallelsamfund.

      Vores asylsystem er allerede ret restriktivt. Mange mener for restriktivt. Det kan diskuteres. Især de enkelte tilfælde. Det er meget svært at få asyl, med mindre man kan tydeligt bekræftes at være forfulgt

     10. Træt

      “Det er meget svært at få asyl, med mindre man kan tydeligt bekræftes at være forfulgt”

      Du må holde op med at spise de svampe, Emmertesen.
      Udover hallucinationerne tager din lever også skade.

     11. Mikael Emmertsen

      Det må du eksemplificere, hvis du er uenig. Desuden er jeg ikke misbruger. Det er dig, der er racist.

 7. Mikael Emmertsen

  Hizb ut Tahrir må i særdeleshed siges at være en fundamentalistisk retning, da den kritikløst forholder sig til den autoritære korans budskab om en politisk erobringsideologi. Til trods for, at selv den autoritære koran kan tolkes modsat. At foreningen forsøger sig med en moderne mainstream version gør den ikke mindre fundamentalistisk.

  Desuden kan muslimer ikke bebrejdes for at anse koranen som vigtigere end grundloven. Man skal bare følge en tolkning, der ikke er i konflikt med sidstnævnte. Det kan man, når man følger sufismen. At islamisterne har mere eller mindre svært ved det skyldes, at de lader deres sufistiske filosofi dominere af den ensrettende islamisme. Et opgør med den er nødvendigt og muligt, så længe vi ikke ensidigt fordømmer hele islam.

 8. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  TITANIC-DANMARK er en synkende
  skude på vej mod havets bund, og hele det danske folk er
  på vej mod diktatur, folkeudskiftning og udryddelse. Fordi
  alle de gamle partier med fuld musik går ind for det. De
  hykler løs om at de er på danskernes side, men med deres
  politik støtter de masseindvandring, afrikanisering,
  islamisering og etnisk udrensning af deres egne lands-
  mænd og landskvinder.

  Ligesom de går ind for EU-fjernstyring, WEFs
  og Schwabs rabiate kommunistiske politik samt
  centralisering, monopoler, DRs røde propaganda, co2-
  humbug, marxistisk smadring af landbruget, små og
  mellemstore virksomheder, opløsning og opsplitning
  af familier og nedbrydning af alle normer, traditioner
  og værdier.

  De fleste danskere nærer stadig en naiv og barnlig tillid
  til de gamle partier, og deres hukommelse er som hos
  en stærkt hjerneskadet senildement patient. De kan end
  ikke huske at Lars Ulykke rejste til Marokko og skrev
  under på Danmarks dødsattest. Og de tror at Mette
  Fupsen er den store kærlige landsmoder der vil redde
  dem allesammen fra sygdom, vold og mord samt
  diktatur og økonomisk elendighed. At Mette fornylig
  har skrevet under på at samarbejde med Klaus Schwab
  har de ikke opdaget, eller de tror det er uden betydning.
  Deres godtroenhed gælder alle de gamle uduelige og
  folkefjendske partier.

  Hvor mange skandaler disse partier end har været
  viklet ind i, synes uden betydning, for vælgerne kan
  ikke huske skandaler som ligger mere end 14 dage tilbage.
  Selv islamiseringen, kriminaliteten, sundhedsskandalerne
  og de økonomiske ulykker m.m. får ikke megen opmærk-
  somhed, fordi MSM hellere vil snakke om de kaniner som
  Lars Ulykke trækker op af hatten.

  De danske mænd har efter 40 år stadig ikke opdaget at
  kvindesagskvinderne, ligestillingskvinderne og de woke
  feminister tager tykt pis på dem. De er blevet pisset i
  ansigtet og op og ned ad ryggen i årtier, men er så tyk-
  pandede at de stadig ikke har registreret det. I de senere
  år er de ekstreme pladderhumanister kommet til, men
  mange mænd sover blot videre, selvom de fire kvinde-
  grupper håner dem, nedværdiger dem, snyder dem og
  ødelægger deres økonomi, liv og velfærd, Samt alt for
  ofte destruerer børnenes barndom, ungdom og fremtid.

  Da danskernes store flertal ikke kender forskel på deres
  venner og fjender, begynder det at se sort ud. De anti-
  danske gamle partier vil igen få stor majoritet på Chr-
  borg, og kursen mod katastrofale tilstande vil fortsætte.
  Tusinder af danskere er allerede ofre for politisk fremkaldt
  død og elendighed, og nye tusinder vil følge. Og det i
  et stigende tempo.

  Vi får nok samme skæbne som armenerne, svenskerne,
  indianerne, jøderne og libaneserne.

  1. Niels Poulsen

   Personen bag de 1001 falske navne skriver:

   “At Mette (Mette Frederiksen, red.) fornylig har skrevet under på at samarbejde med Klaus Schwab har de (de danske vælgere) ikke opdaget, eller de tror det er uden betydning.”

   Hvor har du det fra? Kan du ikke angive et link?

   Den daværende finansminister Kristian Jensen underskrev i 2018 en samarbejdsaftale med WEF.

   Med aftalen styrker regeringen og World Economic Forum samarbejdet på en række konkrete områder. Det gælder blandt andet i forhold til at finde konkrete løsninger på grøn vækst og implementeringen af FN’s verdensmål, herunder via partnerskabet P4G, som statsministeren lancerede i september 2017. Derudover vil parterne fremme de samfundsmæssige gevinster ved nye teknologier og innovation, samt samarbejde om fremtidens uddannelser og arbejdsmarked i lyset af den hastige teknologiske udvikling.

   https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/danmark-underskriver-samarbejdsaftale-med-world-economic-forum/

   Indlæggene fra personen med de 1001 falske navne baserer sig på konspirationsteorier. Man kan læse om konspirationsteorien om WEF her:

   https://www.bt.dk/samfund/ny-konspirationsteori-vinder-frem-i-2030-er-din-verden-ikke-til-at-kende

   I BT’s artikel medvirker Kasper Grotle Rasmussen, lektor ved Syddansk Universitet og forsker i fake news og konspirationsteorier. Her er et citat fra artiklen:

   »Dem, der tror på, at The Great Reset er en konspiration, har ret i, at der er en plan, som man gerne så udspille sig hos WEF. Men der er ingen af verdens regeringer, der er underlagt WEF. Og der er ingen beviser for, at vi er på vej til en slags coorporate communism, så ingen ejer noget. Eller at vi bliver masseovervåget ved mikrochips i vacciner,« siger Kasper Grotle Rasmussen og uddyber:

   »Der er nogle dele af de planer, der er for klimaet, som kan komme til at gøre ondt på mange mennesker. Men ideen om, at nogen indsætter sig selv som verdensherskere, er der ingen beviser på,« siger han.

   Han slår i samme ombæring fast, at konspirationsteorien om The Great Reset er at finde over store dele af verden, men er bestemt ikke en voldsomt populær teori.

  2. Michael Andersen

   Ejer man intet, har man intet at forhandle med.
   Nej til insekter, 3D printet kød, no-go zoner og globalisme.
   Pas på de ældre, demokratiet, grænserne og danskerne.

   Stem NB.

  3. E. Frederiksen

   Globanister, WEF, Mette m.fl.
   Enig,
   fra en der virkelig kan huske, at Lars Ulykke rejste til Marokko og skrev
   under på Danmarks dødsattest.
   Har ALDRIG tilgivet ham det.
   Og se nu alle de “rævekager”, han har gang i, grusomt, hvad skal det dog ende med.

 9. Bl. Johansen

  Muslimer anser ikke grundloven som deres lov, men det gør Mette da heller ikke, hun har brudt den op til flere gange, og det har hun ingen problemer med, der sker hende ingenting, så kan muslimer jo også gøre det😢🤔

 10. Der var engang et yndigt land

  Hvis typer som Niels Poulsen og Mikael Emmertsen
  får lov til at dominere, ender det her som en reklameavis
  for de radikale, og det er vel ikke meningen? Det
  radikale parti ønsker død over danskerne, og er det
  mest landsskadelige parti nogensinde. Og bliver der
  ikke tale om en reklameavis, bliver debatten så
  kedelig, at læserne flygter. NP og Emmertsen kan jo
  tygge drøv på alt.

  1. Mikael Emmertsen

   Jeg blander mig sjældent i debatterne. Men når nogen svarer mit indlæg, vil jeg naturligvis have mulighed for at svare igen. Det er vel almindelig ytringsfrihed?

 11. Michael Andersen

  Forsvarer man tørklædet, forsvarer man dødsvolden mod kvinder i Iran.

  Forsvarer man kvindesynet, forsvarer man at Taliban udsletter kvinderne fra gadebilledet i Afghanistan.

  Kvinderne bestemmer i demokratiet, men hvad hvis demokratiet overvældes af et middelalderligt kvinde og menneskesyn?

  Dermed kæmpede de forgæves, Thomasine Gyllembourg, Matilde Bajer, Natalie Zahle, Anna Ancher og Nielsine Nielsen.

  Kvinder står foran en fremtid som handelsvarer, rugemaskiner og lænket til komfuret foran kødgryderne.

  Hvornår går kvindelige skolelærere, kvindelige politikere og feminister på barrikaderne og protesterer?

 12. tavsen

  “I skal holde fast i de islamiske principper ”

  Mon der kan fremvises et velfærdssamfund i den muslimske verden? Eller har islamiske principper spillet fortabt? 1400 år gamle leveregler har ingen gang på jorden (som ifølge koranen er flad, svømmer mellem 2 have, et af fersk vand og et af saltvand) i år 2022.

  Hvis islam er så fantastisk, er det underligt, så mange muslimer ikke kan udholde at leve i det, men foretrækker et vestligt land. Selvom muslimer, der ikke forsørge sig selv, regnes for at være tiggere.

  Måske alle velfærdsmigranter blot følger koranens bud om at islamisere hele verden?

  Den værste straf er jo hjemsendelse, bare spørg på Kærshovedgård

  https://ekstrabladet.dk/krimi/tiltale-to-maend-voldtog-14-aarige-piger/9480992
  Mænd på 19 og 33 år for retten anklaget for en række voldtægter mod tre mindreårige piger samt voldtægt mod to andre ofre

  Risikerer udvisning
  Den 19-årige mand risikerer udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig, hvis han kendes skyldig”

  1. Træt

   Du vinder i hvert fald ikke stemmer her med din nedladende og belærende bedrevidenhed, “Niels Poulsen”

 13. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  1400 år gamle leveregler går deres tunge gang på jorden,
  og fejer al feminisme og pladderhumanisme til side.

  Kulturfremmede forbrydere udvises, men får lov til at
  blive alligevel. Kulturfremmede som myrder/dræber
  danskere får kæmperabat af domstolene. En kultur-
  fremmed dræbte to danskere med vild og hensynsløs
  kørsel, men slap med 40 dages BETINGET fængsel og
  tab af kørekortet i et år.

  Danskeres liv er ingenting for politikerne og juristerne.
  Vi er 3. og 5. rangs borgere i vores eget land. Men vælgerne
  bliver ved med at stemme på de politikere og partier der
  er deres fjender. Og som er ved at udskifte civilisation
  med barbari, velstand med fattigdom, sundhed med
  sygdom og liv med død.

  Politikerne er gale og vælgerne er gale.

  1. Niels Poulsen

   Personen med de 1001 falske navne skriver:

   “vælgerne er gale”

   Det er i hvert fald ikke med den uforskammede og nedladende tiltale, at man vinder stemmer blandt den danske befolkning. Det være sagt i al stilfærdighed 🙂

 14. MASSEMEDIERNE SKJULER OG FORTIER ALT MULIGT

  Partierne og medierne, især DR, er ved at gå fuldstændig
  amok i co2 vanvid og fanatisme. Og der fremlægges et
  utal af komplicerede beregninger der skal imponere rakket,
  dvs. de uvidende vælgere. Men mange tal og beregninger
  er useriøse og frit opfundne og har intet med virkeligheden
  at gøre. F.eks. er der ingen grænser for hvor mange
  millioner af tons co2-molekylerne belaster os med. Selvom
  de holder sig selv svævende, og kun udgør 0.03 % af luften.
  Og nu er den fanatiske “tænketank” Concito, altså det radikale
  propaganda-organ Concito, ude med et “regnestykke” som
  man påstår viser, at ved at mase co2 afgifter ned over land-
  bruget, sparer skatteyderne mindst 15 milliarder kr. Ved at
  uden afgifter havde man været “nødt til” at give landbruget
  15-16 milliarder til at gøre sig grønnere med.

  Men husk at “grøn” omstilling betyder kommunistisk omstilling,
  og WEF omstilling. Med co2 idiotien tager man røven på samt-
  lige danskere, både dem på landet og dem i byerne. Se PragerU
  som fortæller om co2, el-biler og vindmøller og meget mere.

  Se også under flaget hos Hodja, og bemærk de alarmerende
  oplysninger som Snaphanen og Youtube bringer frem om
  mord og død forklædt som sundhed og velfærd.

  Det er blevet dyrt og livsfarligt at holde sig uvidende om
  politikernes lyssky påfund og fikse idéer.

 15. Alle de gamle partier er utroværdige

  Den “grønne” omstilling er allerede
  en dundrende fiasko, fordi det især er den som er skyld
  i at vi har en energi-krise som er ved at sende tusinder
  af danskere ud i kulden på gader og veje, mens deres
  hjem går på tvangsauktion. Også hundredvis af firmaer
  og butikker/forretninger vil blive ramt af nedtur og konkurs.
  Store dele af middelklassen risikerer at blive forarmet af
  den røde politik som S, R, SF og EL har ført sig frem med.
  Deres kortsynede co2 fanatisme bliver en dyr omgang
  for hundredtusinder af danskere.

  Hvis man læser Yuotube, Tucker Carlson, Gravitas og
  Snaphanen, kan man godt få det indtryk at danskerne
  er sunket ned til at være Europas sløveste og mest
  uvidende vælgerbefolkning. I de fleste EU-lande har
  der nu været kæmpedemonstrationer mod EU, Nato,
  WEF, indvandring og asociale overgreb mod borgerne
  og landmændene.

  Det forties eller bagatelliseres stort set af DR, TV2 og
  aviserne. Det viser vel noget om hvor lede, luskede og manipulerende MSM kan være. Og hvis det så var det
  eneste de skjulte eller forvrængede.

 16. Bøger og historisk viden modvirker hjernevask og fordummelse

  PARTIER og politikere som man
  nok bør holde sig fra. Hvis man som
  dansker ønsker en fremtid der ikke er
  helt håbløs:

  De radikale, Enhedslisten, Moderaterne
  og Alternativet. Og politikere som Lars Ulykke,
  Jacob Ellemann, van Opslagh, Uffe Elbæk,
  Martin Lidegaard, Sofie Carsten og Mai Villadsen.
  Egentlig bør alle politikere fra gammelpartierne
  sorteres fra.

  DF er tilsyneladende det eneste parti som vil
  give hurtig og effektiv hjælp til folk der er hårdt
  ramt af eksploderende energi-priser. (?) (Det kan
  gøres uden at det påvirker inflationen ret meget)

  En række partiers politik vil ruinere middel-
  klassen, landbruget og mange mindre virksomheder.

  Se WEFs og Schwab’s “nordkoreanske” planer for
  vores fremtid.

  1. E. Frederiksen

   Bøger og historisk viden………
   Enig, meget bange for WEF’s og Schwab’s magt sammen med vore forfærdelig naive eller – måske? – ondskabsfulde politikere.

 17. Piotr

  Det er frygtindgydende, at se på hvor vores fædreland er på vej hen!

  En majoritet på hoppeBorgen og dermed en majoritet af befolkningen billiger denne kurs. Man vil simpelthen ikke vide eller forstå, hvad islam gør ved et samfund, der ikke allerede er muslimsk.
  Præcis som NP & Æemertz giver udtryk for.

  En klog forfatter, Birgithe Kosovic, har skrevet et indlæg/analyse, “Danmark forvandles til et frivillig apartheid”, som kan læses bl.a. i Document.
  Kosovic beskriver splittelsen i befolkningen samt de demografiske udfordringer, når et land åbner sine grænser for individer(muslimer), man absolut intet har til fælles med samt, at disse individer har så fundamental anderledes en kultur, end den der findes i de lande, disse individer besætter.
  Det er kloge ord fra en forfatter, der har oplevet Balkan-konflikten på nærmeste hold.

  Hvorfor vil vor tids såkaldte politikere, og ikke mindst de kontrollerende Regimer(EU, FN, WEF & NWO) ikke erkende, at islam betyder undergang for vestlige verden, som vi kender den i dag.
  De fortsætter udryddelsen af den vesteuropæiske race ufortrødent.
  Prøv at se på Demografien, når muslimerne når 30% af befolkningen har de overtaget landet.
  Danmark når denne procent om ca. 20 år!

  Er der nogen der ønsker sharia-lovgivning for vores efterkommere?

  Tænk på hvilke partier der går ind for at bevare vort fædreland d. 1. November.
  Der findes 2! DF og NB. (Tror desværre at Støjberg er kørt fast med traktoren).

  Stem NB! SIAD! “Start to Resisit or Cease to Exist”! P.

  1. Der var engang et yndigt land

   Vi behøver næppe at vente mere end højst 1 år. Nogle mener at
   der nu er mellem 1.5 og 2 millioner arabere og afrikanere og andre
   udlændinge i Danmark.

   Under alle omstændigheder koster indvandringen så meget, at den
   har udhulet alt med sundhed, velfærd og retssikkerhed m.m. Vi er
   ved at mistet landet, byerne og alt andet. Men ALLE de gamle partier
   finder at det er helt i orden.

 18. tavsen

  Sarte muslimer vil altid være krænkelsesparate. Almindelig menneskelig omgang med hinanden må annulleres. Berøring af en vantro opfattes som en fornærmelse af en ophøjet muslim.

  https://www.document.dk/2022/10/23/beroering-af-en-hijab-oedelagde-livet-for-en-laererinde-i-new-jersey/
  Oktober sidste år kom en syv-årig pige i New Jersey hjem fra skole og fortalte sin mor, at hendes lærer havde forsøgt at tage hendes hijab af. Moderen fortalte historien på Facebook, og beskeden udløste en national mediestorm, der skulle føre til, at den erfarne lærers liv og karriere blev uigenkaldeligt ødelagt.”

  1. tavsen

   En ældre artikel afslører kvindesynet i islam, hvor manden har det fulde ejerskab over kvinden. Og danske Kvinfo er tavse, ingen hjælp fra den kant.

   Fjern statsstøtten
   https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/liu/spm/96/svar/1412405/1766074/index.htm

   nordjyske.dk/nyheder/krimi/37-aarig-tiltalt-for-drabsforsoeg-paa-ekskone-12-aarig-soen-kaempede-for-morens-liv/2957115
   En 32-årig kvinde kæmpede for sit liv, da hendes eksmand i maj sidste år forsøgte at dræbe hende med kniv for øjnene af parrets tre børn. Det lykkedes hende at redde livet med hjælp fra sin 12-årige søn.

   Sådan forklarede kvinden, der onsdag afgav forklaring i Retten i Aalborg, hvor hendes 37-årige eksmand sidder tiltalt for drabsforsøg på hende.”

   1. Der var engang et yndigt land

    DER ER MINDST TO SLAGS KVINDER

    Vi må nok konstatere at i
    Danmark har kvinden det
    fulde ejerskab over manden. 40 års ligestillings-
    fanatisme, kvindesags-hyleri og woke feminisme
    har sat sine dybe spor i lovgivning og administra-
    tion. I skilsmisse-sager har feministerne indrettet
    det sådan at mændene har mindre end en tiende-
    del af den værdi kvinderne tillægges.

    På radiofronten sørger DR-kvinderne for 1000
    udsendelser om mænds fejl, mangler, dum-
    heder og usle egenskaber, for hver gang der
    er 1 udsendelse om fejl ved finker og duller.
    Og de går mange årtier tilbage i tiden for
    at påvise hvordan mænd altid krænker,
    undertrykker, udnytter og tyranniserer kvinderne
    som altid er fejlfrie, ædle, kloge, dygtige og bedre.

    Nu har feministernes pladderhumanisme bragt
    Europa og Danmark-Sverige tæt på islamisering,
    ruin og undergang. De danske mænd må lykønske
    sig selv med at de har været sløve slapsvanse
    40-50 år i træk. Så sløve at de ikke har opdaget
    forskellen på røde woke feminister og almindelige,
    ordentlige, fornuftige og charmerende kvinder.

 19. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

  Christiansborgs gamle partier har iværksat
  en stor massakre på danskerne. Et blodbad
  er i gang. Mængden af overfald, vold og mord
  og hospitalsskandaler sætter rekorder.

  Hundredvis af borgere
  har mistet liver pga. indvandringens
  konsekvenser. Andre er blevet lemlæstet, eller
  de er blevet ramt af tab og lidelser, som følge
  af besparelser og nedlukninger i sundhedsvæsnet.
  Indvandringen koster over 100 milliarder kr.
  om året. Hvis man lægger antallet af dødsfald
  og sociale tragedier sammen, som følge af
  mangedoblet kriminalitet, velfærdsforringelser
  og politiske udskejelser, vil man opdage at
  danskere i titusindvis lider under politikernes
  magtarrogance, uduelighed og mangel på loyalitet.

  Politikerne har alt for travlt med at redde hele
  verden, med at redde klimaet, med at styre og
  belære landbruget og virksomhederne, med at
  opdrage på borgerne, med at islamisere Danmark,
  med at presse alle mulige fikse idéer ned over
  befolkningen. Sandheden er at de skaber mere
  kaos og forvirring end orden.

  Samfundet fungerer dårligere og dårligere. Med
  salamitaktik og et utal af små og diskrete bespa-
  relser er det lykkedes at invalidere retsstaten,
  politiet, forsvaret, sundhedsvæsnet, skolerne,
  kommunerne og store dele af infrastrukturen.

  Man har sparet sekretærerne væk mange steder.
  Resultatet er at lægerne ikke har tid til overs til
  patienterne, at dommerne ikke har tid til at
  passe deres egentlige arbejde, at politiet ikke
  kan nå at blive færdige med sagerne, at lærerne
  skal spilde tid på papirarbejde, i stedet for at
  forberede sig fagligt, og at kommunerne gror
  til i papirnusseri. Sidste nyt er at mange syge
  kommer for sent frem til behandling, fordi
  Flex-trafik heller ikke fungerer ordentligt.
  (Fint belyst af p1 i morgenradioen)

  Nu vil regeringen også hæve priserne på
  madvarer, ved at lægge co2 afgifter på landbruget.
  DR fandt to enfoldige typer, “tilfældige” borgere som
  “tilfældigt” mente at det var en god idé at få sat
  endnu mere gang i inflationen.

  Flere busruter vil snart blive nedlagt. Og inden længe
  vil antallet af konkurser og udsmidnings-sager vokse
  med raketfart, fordi folk ikke kan klare de monster-
  agtige priser på diesel, strøm, lys, gas og varme.

  Og nu vil Mette Mink så også pudse WEF og Schwab på os.

  Mette efterlader et samfund i kaos, opløsning og forfald.

  Husk at læse Hodja og Snaphanen.

  1. Niels Poulsen

   Personen med de 1001 falske bliver ved med at fremture med fake news og konspirationsteorier om Mette Frederiksen og WEF.

   Mette Frederiksen har aldrig deltaget i et WEF-møde i Davos. Hun har aldrig mødt Klaus Schwab. Hun har aldrig underskrevet en samarbejdsaftale med WEF.

   Det har Kristian Jensen derimod gjort. Han underskrev som finansminister i Løkke-regeringen en uforpligtende samarbejdsaftale med WEF i 2018. Det var længe inden covid-19-pandemien og de konspirationsteorier, som opstod i den forbindelse.

   Konspirationsteorien om The Great Reset, Klaus Schwab og WEF er efterhånden over to år gammel. Jeg har lavet lidt research. Det viser sig, at den opstod på baggrund af en tale, som den daværende prins Charles holdt foran en dramatisk video på det årlige WEF-møde i juni 2020. Så det burde i grunden være kong Charles, konspirationsfolkene frygtede. Konspirationsteorien bygger i øvrigt på en langt ældre konspirationsteori “New World Order” fra 1960’er, som igen bygger på konspirationsteorien om Illuminati fra det attende århundrede.

   Her er en artikel fra BBC, som afdækker, hvordan konspirationsteorien om The Great Reset og WEF opstod:

   https://www.bbc.com/news/blogs-trending-57532368

   1. Prins Valiant fra Thule

    Kommunisten eller den nyttige idiot NP
    fremturer vist mere end de fleste.

    Iflg. nettet har Mette Mink og Heunicke begge skrevet
    under på en samarbejdsaftale med WEF. Medmindre
    der er tale om en falsk meddelelse, skulle den alså
    være “god nok”. Ida Auken og Lars Ulykke har vist
    også tilsluttet sig. Vender tilbage senere, når der er
    mere sikre oplysninger.

    Når NP nu er så klog, kan han måske forklare os hvad
    WEF og Schwab så har gang i ? Og hvad totalitære
    kliker ellers har på samvittigheden. Det er vel ikke
    konspirations-teorier altsammen? Massemordene
    i en række lande er vel sket i virkeligheden. Hvad
    med dem som Snaphanen beretter om?

    1. Niels Poulsen

     Til personen med de 1001 falske navne

     Din kommentar viser, at du ikke læser de artikler, jeg linker til. Jeg kan jo af pladshensyn og copyright kun citere dele af artiklerne. Resten må du læse selv. Men jeg forstår det sådan, at du er bange for at trykke på links og ikke kan læse engelsk. Og så lever du i øvrigt i en parallelverden og ønsker ikke at blive klogere.

     Du kommer med urigtige oplysninger om Mette Frederiksen, og hvis hun fandt dem æreskrænkende og det var noget hun ønskede at bruge tid på, kunne hun melde dig til politiet for overtrædelse af straffelovens paragraf 267-68.

     Klaus Schwab arrangerer et årligt møde med erhvervsfolk og politikere fra hele verden. Han har en vision for, hvordan verden skal komme videre efter covid-19-krisen. Den er af seriøse kommentatorer blevet beskrevet som nogle vage hensigtserklæringer.

     Det er svært at forstå, at det kan skabe konspirationsteorier. Klaus Schwab og WEF har ingen magt.

     Tilsyneladende var det en tale af den daværende prins Charles, som satte konspirationsteoretikerne i gang. Den kan ses på YouTube:

     https://www.youtube.com/watch?v=hRPQqfwwuhU

     1. Jeg har deltaget nogle gange i World Economic Forum, der er Folkemødet på Bornholm for de rige. Selv om verdens mest prominente ledere er med, er der WEF’s mere end 40 år aldrig kommet noget som helst konkret ud af møderne. Klaus Schwab har absolut ingen visioner om den globale fremtid. Han er en kedelig og tør revisortype, som lytter sig til, hvad de andre mener. Ved mødernes afslutning laver han et resumé af de dominerende hensigtserklæringer, hvorefter han proklamerer, at nu sender han et ‘important message to the world’. Schwab er et virrehoved og WEF har ingen praktisk betydning overhovedet. Men der er masser af super middage, excellent skiløb og fede cocktailparties.

  2. E. Frederiksen

   Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   FULDSTÆNDIG ENIG, men hvad i alverden skal vi stille
   op. Vi ville aldrig få lov at skrive dette i de statstøttede midler, og det bliver aldrig omtalt i de ligeledes statsstøttede TV-programmer.
   Man føler sig prisgivet, da alt for mange finder sig i det.

 20. Prins Valiant fra Thule

  Under den 27. august i år har Snaphanen en artikel
  om WEF som nogle sikkert vil finde ret alarmerende.
  Og så er der på Youtube i dag noget om de voldsomme
  begivenheder i Holland.

  Der er også artikler om tusindvis af mystiske dødsfald
  blandt børn og unge…. om angreb på fødevare-
  sikkerheden med risiko for sultproblemer…. om angreb
  på almindelige menneskers liv og helbred osv.

  1. Nielsen

   Med glimt i øjet, må jeg sige t du læser for meget snaphanen og ser for meget censortube

 21. Nielsen

  Søren Krarup skrev bogen Demokratisme.
  Flertalsdiktatur er den styreform vi har valgt.
  Måske har kongen indført det, måske er vi så dumme, at vi tror, at hvis flertallet har ret, gælder der universelt.

 22. Prins Valiant fra Thule

  Interessant kommentar fra Aamund om WEF, og den virker da
  beroligende. Men hvorfor så de mange anklager rundt om på
  nettet, hos Snaphanen og Youtube om at WEF er et farligt og
  kommunistisk foretagende som har de mest vanvittige planer?
  Er det så altsammen bare rygter? Foregår der slet ingen
  lyssky aktiviteter under overfladen?

  Men tilbage står stadig at indvandringen, afrikaniseringen
  og islamiseringen skrider fremad, at der er en meningsløs
  og farlig krig i gang i Ukraine, at Danmark hærges af over-
  fald og anden kriminalitet, at forsvaret er i en jammerlig
  forfatning, at sundhedsvæsnet er delvis kollapset, at rets-
  væsnet er sandet til, at tusinder af danskeres økonomi er
  truet af sammenbrud, at DR kører frem med løgne og
  skrækpropaganda om co2, osv.

 23. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  Noget som er indiskutabelt og uomtvisteligt er at Chrborg
  forærer danskernes land, boliger, penge, kvinder, skoler,
  jobs, sygehuse, indfødsret, kultur, borgerrettigheder og
  velfærd samt tryghed, demokrati, frihed og fremtids-
  muligheder væk til fremmede fra Afrika og Mellemøsten.
  En folkeudskiftning er i fuld gang, og det kan nemt
  udvikle sig til økonomiske ulykker, massakrer og blodbade.
  (de er begyndt)

  (DR, TV2 og pressen gør alt hvad de kan for at undgå
  emnet)

  Alligevel påstår næsten samtlige politikere at co2 er det
  aller-, allerstørste problem. Der er dog nogen som ikke
  har ladet sig ensrette til et totalt knæfald for skræk-
  propagandaen, nemlig PragerU, Bjørn Lomborg og
  Svensmark m.fl.

  Indvandringen har allerede taget livet af hundredvis af
  danskere, og tusindvis hvis de indirekte ofre regnes med.
  Mens der vistnok ikke er påvist eet eneste dødsfald som
  følge af co2 molekylerne.

  Så var der noget i æteren om at Lars Ulykke har cen-
  traliseret og bureaukratiseret sundhedsvæsnet i et
  så stort omfang, at næsten al patientbehandling er
  blevet kraftigt forringet og besværliggjort. Flere over-
  læger har advaret mod at stemme på manden. Som
  også var en vælgerbedrager da han rendte fra sine
  valgløfter i 2018/19 og da han rejste til Marrakech
  og skrev under på Danmarks dødsattest.

 24. Michael Andersen

  Fiasko og rungende nederlag

  Berlingske og EB retter deres hidtil alvorligste kritik mod indvandrings og uddannelses- politikken. Det sker med baggrund i eksemplerne fra Københavns Åbne Gymnasium.
  En barsk hverdag hvor lærere bryder sammen, fordi elever truer og saboterer undervisningen.

  Rød bloks planer om elevfordeling er en lappeløsning.

  Energi og indvandringspolitik er årsag til at sundhed, uddannelse og forsvar mangler penge og hænger i bremsen.

  Man kan lukke øjnene, skønmale problemerne og udskamme kritikkerne, men ikke til evig tid.

  Problemer skal løses fra bunden.

 25. Der var engang et yndigt land

  Der er nu kun en uge til danskerne vil stemme sig til
  en fortsat nedtur, så de kan få lov til at aflevere deres
  fædreland, og alt hvad der er i det, til de nye ejere.

  Mange af danskerne vil stemme på Mette Mink, eller
  på de rødradikale typer Lars Ulykke, Jacob Sprælle-
  mand, Sofie Carsten og Mai Villadsen. Glemt er alle
  deres skandaler, fejltagelser, dumheder og svigt.

  Her går det godt, fru kammerherreinde. Slottet er
  brændt, hestene løbet løbsk, kammerherren er død,
  høsten er ædt af snudebiller og forsikringen blev
  ikke betalt i tide…. men ellers går det godt, åh så godt.

 26. Sæbekassebiler kører uden co2

  KLIMADEBATTENS SATANISKE VERS

  Den 29.8 i år havde Aamund en meget oplysende
  artikel med ovenstående titel. Den er værd at
  genopfriske nu hvor co2 hysteriet er ved at stikke
  helt af. Sidst har Pia Olsen Dyhr meldt sig blandt
  de mest fanatiske. Hun og en Rasmus Nordkvist
  kan slet ikke få nok af co2 afgifter. Hvor andre vil
  nøjes med en skat på 500 kr. pr. co2 portion,
  eller mindre, vil Pia Dyhr have 750 kr. Blæse være
  med at det vil koste over 10.000 arbejdspladser i
  landbruget mv., for klima-krisen er det store dyr
  i åbenbaringen, og den værste krise verden endnu
  har kendt, og bla-bla-bla. Pia Olsen er også ligeglad
  med at inflationen vil forværres af højere mad- og
  mælkepriser. Vi kan jo bare blive vegetarer
  allesammen.

  Men der er ingen klima-krise, og co2 skader ingen.
  Men kendsgerninger betyder intet for klima-tosserne.
  Og de vil med glæde lægge en masse TVANG og
  NYE AFGIFTER ned over danskerne.

  Læs Aamunds artikel samt PragerU, Lomborg og
  Svensmark samt bøger om solen. Alt det med
  co2 krisen er bluff og kynisk eller forrykt politisk beregning.

 27. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Mette Mink vil gerne genvælges. Men efter
  3½ år er Danmark EN STOR RODEBUTIK.

  Over 100.000 operationer er aflyst, og de syge
  er smidt på ventelister. Med flere lidelser og
  uoprettelige skader til følge.

  Mette ville hjælpe de af inflationen hårdest
  ramte danskere med 100 millioner kr., så de ikke
  blev hjemløse. Desværre er “hjælpen” skruet
  sådan sammen, at af de 100 millioner beholder
  Mette de 99 millioner. Og af den ene million er
  to tredjedele gået til revisorer. En borger fik
  7500 kr. i tilskud til gasregningen, men en
  kommunal revisor fik heraf de 5000 kr., så der
  kun var 2500 kr. til overs.

  Den “grønne” omstilling og energi-krisen er
  også endt i kaos.

  Mængden af kolde hænder er løbet løbsk
  siden 2019. Mette har ladet systemet ansætte
  yderligere ca. 20.000 ekstra djøffer og bureaukrater.
  Og læger i massevis er blevet overbelastede pga.
  forældede/ubrugelige IT-systemer der spilder
  lægernes tid og hindrer dem i at hjælpe de syge.

  Hospitalerne og psykiatrien skulle have flere
  milliarder ekstra kroner, lovede Mette i 2018.
  Til nu har de ikke fået en eneste ekstra krone.

  Der er også gået rod i det med at erstatte
  minkbranchens tab. Og der er meget andet
  der heller ikke er styr på.

  Mette og S har svigtet næsten uafbrudt i 3½ år.
  Mette er en “fugle på taget” Mette.

  Men “Moderaterne” har ingen svar der dur til
  noget. De ønsker blot at centralisere og centra-
  lisere, og vil nu nedlægge de regioner Lars Fadøl
  selv fik oprettet, efter at han nedlagde amterne
  og en lang række hospitaler og skadestuer.
  Ligesom han har brugt mange milliarder på
  indvandring, selvom han lovede straks-stop.
  Milliarder som sundhedsvæsnet har savnet
  lige siden. (Gå aldrig tilbage til en fuser)

 28. Den Nervøse

  Debatten om indvandring og navnligt om islam, har været fuldstændigt fraværende i valgkampen! Overskygget af Putin, Inflation og Energikrise.
  Der er politisk og i høj grad også journalistisk konsensus om, at det ikke må være et emne i valgkampen. Problemet er bare at problemet ikke er forsvundet, det er der lige derude, lidt på pause, men det samler bare kræfter, og nu har vi sænkede parader! Selv Pernille Vermund taler ikke længe om problemet.
  Morten Messersmith blev dykket, da han påpegede problemerne med muslimske indvandere på hospitalerne, noget som enhver med øjne i hovet, ved selvsyn, kan se. Faktaresistensen har sejret!

 29. Heimdall

  Jeg kender en der arbejder med integration i KBH’s kommune som fortalte at der i 2017-18 var et decideret opbrud blandt ledelsen i HuT.

  Det er vist det som artiklen fra 2019 handler om.

 30. Heimdall

  Jeg tror da at WEF, bliver lidt kede af at få udråbt “The great reset” som en konspirationsteori, da de siden 2019 har lagt 1060 dokumenter online vedr. emnet på deres egen hjemmeside.

  https://www.google.dk/search?q=site%3Aweforum.org+%22the+great+reset%22&sxsrf=ALiCzsam70bIdptYtwceROwE7vaczkz7ig%3A1666682673172&ei=MY9XY8GTCsHqsAf1v4agDQ&ved=0ahUKEwiB8L_l7Pr6AhVBNewKHfWfAdQQ4dUDCA8&uact=5&oq=site%3Aweforum.org+%22the+great+reset%22&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggAEB4QogQQsANKBAhBGAFKBAhGGABQmg5Ymg5gtxRoAXAAeACAATaIATaSAQExmAEAoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz

  Tror heller ikke kan vi tilskrive fænomenet (eller konspirationsteorien som Niels kalder den) til den gode prins charles da for eksempelvis WEF’s årsrapport for 2019-20 i stort omfang handler om emnet, et halvt år før WEF selv trækker prinsen frem som gallionsfigur på projektet. (06-2020)

  https://www.weforum.org/agenda/2020/06/covid19-great-reset-gita-gopinath-jennifer-morgan-sharan-burrow-climate/

  Årsrapporten fra 2019:
  https://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_2019_2020.pdf

  Det lyder nu vældigt hyggeligt når Aamund omtaler det som “De riges folkefest på Bornholm” og et fedt cocktailparty..

  Men det springer umiddelbart i øjnene som en voldsom negligering af den ufattelige magt der samles i Davos og som altid er repræsenteret ved mennesker i eller omkring den absolutte elite.

  Hvis alle de største entreprenører mødtes hvert år til et Cocktailparty i Skagen, hvor præmissen var at der ikke måtte refereres. Er det ikke sikkert at der ville opstå karteldannelser. men det ville være en oplagt lejlighed.

  1. Niels Poulsen

   Her er et referat – ikke uden ironi – fra det seneste WEF-møde i maj 2022 af Børsens udsendte reporter. Det svarer meget godt til Aamunds signalement af møderne. Der er godt med vin og champagne – uden mikrochips.

   “To gulddøre går op, og en tjener spørger, om jeg vil starte aftenen med et glas Cristal-champagne.

   Inde i et aflangt lokale, der minder om en natklub, hviler et bordelagtigt rødt lys over de jakkesæt og kjoler, der mingler.

   Ved fem hviddækkede borde står tjenere og serverer nogle af Italiens dyreste vine: Gaja, Conterno, Giacosa, Ornellaia.”

   https://borsen.dk/nyheder/perspektiv/midt-i-krig-pandemi-og-krisefrygt-hvad-taler-eliten-egentlig-om-i-davos

   Ikke et ord om den støvede konspirationsteori The Great Reset, selv om konspirationsteoretikere stadig forsøger at koge suppe på den pølsepind.

   1. Michael Andersen

    ‘Malone Institute’, grundlagt af den kritiske mRNA-forsker Dr. Robert Malone, har offentliggjort en liste over de ca. 3.800 kandidater fra WEF’s “Global Leaders of Tomorrow” og “Young Global Leaders” kadre.

    maloneinstitute dot org/wef

   2. Piotr

    @ NP!
    Modtager Børsen mediestøtte?

    Stem NB! “Start to Resist or Cease to Exist!” P.

  2. Piotr

   Heimdal har en pointe!
   Hvorfor skulle institutionen WEF udgive publikationer, der planer på “The Great Reset”?
   Man skal aldrig undervurderer sine fjender.

   Stem NB! “Start to Resist or Cease to Exist!” P.

   1. Niels Poulsen

    Hverken du eller “Heimdall” læser de artikler, jeg linker til.

    Allerede den 23/10 linkede jeg til en artikel fra BT, hvor det udtrykkeligt fremgår, at WEF’s The Great Reset og konspirationsteoretikernes påstand om WEF’s The Great Reset er to forskellige ting. Jeg citerer:

    »The Great Reset er i virkeligheden to ting,« siger Kasper Grotle Rasmussen, lektor ved Syddansk Universitet og forsker i fake news og konspirationsteorier.

    »Den oprindelige The Great Reset er en vision fra World Economic Forum (WEF), som afholder de her topmøder med magthavere og rigmænd i Davos hvert år. Det er en vision for, hvordan vi udvikler verden efter corona. Visionen leder frem mod 2030 og har klima, kredit og covid-19 som hovedpunkter,« siger Kasper Grotle Rasmussen og uddyber:

    »Og så er der konspirationsteorien, som vel har været i Danmark i et års tid. Den siger, at coronakrisen, nedlukningerne og vaccinerne er et led i en plan med WEF, der koordinerer en slags skyggeregering og udstikker ordrer til de forskellige landes ledere. Og her er Australien for eksempel lige nu en prøve,« siger han.

    Det siger lidt om denne debats niveau, at det er nødvendigt for mig at citere fra en artikel, jeg allerede en gang har linket til.

    1. Træt

     Der er ingen der gider læse dine henvisninger til løgnepressen

     1. Niels Poulsen

      Det er en skam.

   2. Niels Poulsen

    Jeg har aldrig forstået, hvad det er, der driver konspirationsteoretikere og dem der abonnerer på dem. Jeg troede engang, at det var de magtesløses hævn over de magtfulde. Men den teori slår ikke til.

    Jeg læste for nylig, at konspirationsteorierne først under ungdomsoprøret og brugen af euforiserende stoffer blev bredt ud til en større del af befolkningen.

    Når man ryger hash og tager stoffer, bliver man hjerneskadet. Man får forfølgelsesvanvid, og forvirrede tanker om en hemmelig magtelites verdensomspændende komplot tager form i ens syge hjerne.

    Jeg vurderer, at mange konspirationsteoretikere er tidligere eller nuværende stofmisbrugere.

    1. Mikael Emmertsen

     Hash er bevidsthedsudvidende. Men også vanedannende. Det er ved misbrug, der opstår midlertidige skader. De reparerer normalt sig selv. Med mindre man stigmatiserer brugerne og marginaliserer dem gennem hetz. I så fald kan de normalt kun midlertidige problemer forstærkes.

     1. Niels Poulsen

      Står det i koranen?

     2. Mikael Emmertsen

      Det står i enhver psykiatrisk lærebog. Som den legendariske ekspert og socialoverlæge Peter Ege har sagt: “Det farligste ved hash er, at det er forbudt”.

     3. Niels Poulsen

      Nu forstår jeg bedre dine lange lovprisninger af Mohammed. For nogen er islam en vej ud af stofmisbruget. Fred være med det.

     4. Mikael Emmertsen

      Ikke kun islam. Metafysiske trosformer af enhver art. Jeg er kritisk overfor al religion. Også islam, som jeg mener har bevæget sig væk fra Muhammed’s oprindelige lære. Den kan muligvis genfindes i sufismen, der er esoterisk islam. Alle religioner har en esoterisk side. Når man studerer den, opdager man at alle trosformer har den samme substans.

     5. Mikael Emmertsen

      Men du har ret i, at interessen for alternativ psykologi og meditation har udviklet sig, efter ungdomoprørets fortalere i 70’erne og 80’erne måtte erkende, at følgevirkningerne af et overdrevet forbrug af bevidsthedsudvidende stoffer medfører forskellige psykiske kriser. Egentlige hjerneskader er stadig udokumenterede. Langt de fleste healer sig selv. Eksempelvis gennem alternativ psykologi. De, der ikke gør, har sandsynligvis dybere årsager end kun stoffer.

 31. Arne Lago von Kappelgaard

  Islam er enten en politisk ideologi med religiøs legitimation eller en religion der legitimerer politiske handlinger. Da, islam ikke adskiller det religiøse aspekt fra det politiske, da er de komplementære. Man kan også sige, islam er ikke en religion. Det er en alternativ samfundsmodel bygget på diktatoriske principper, med religion som undskyldning og en destruktiv nihilistisk dødskult.

  Et af demokratiets grundpiller er, at adskille religion og stat. Det støder mange muslimer, da de anser religionen som staten, ja det er grundpillen i deres liv, der styrer dem fra liv til død! Derfor, islam (koranen) er Allahs personlige ord og er urørlig, sammen med haditherne (traditionen). Koranen er en opfordring til vold, en anledning til krig og undertrykkelse. Koranen er krigs manualen over dem alle, der får Mein Kampf til at ligne en børnebog for udviklingshæmmede børn. Alle rapporterne om terror, steninger, jihadisme og religiøst begrundede massakrer og anden terror, har intet med islam at gøre for vi gang på gang at vide, som utallige såkaldte politikere ynder at bilde befolkningen ind!

  Islam sejler under bekvemmelighedsflag som ”religion”, trods det, at enhver såkaldt koranekspert ved, at islam er 80 pct. politisk ideologi, der tilmed er fascistoid. Dens dybe samarbejde med Det Tredje Rige, er dokumenteret til bevidstløshed.
  Et islam uden politiske konsekvenser er ikke islam, og et islam uden religiøs tro er heller ikke islam. Politisk islam og religiøst er identiske, det ene ikke uden det andet. Hvis problemet med muslimer udelukkende er ”socialt” som nogle ynder at sige, er det et kulturbetinget socialt problem. Den kultur der skaber problemerne hedder islam. Så kan det vist ikke siges tydeligere.

  Hvis nogle skulle have glemt det. De første muslimer kom til os, for at fylde huller ud i dansk industri. Men ingen ansvarlige politikere tænkte på, at de tog deres moskeer, deres såkaldte hellige bog og hele deres forkvaklede taber kultur med sig. Når kritiske ryster lød, så fik vi at vide, at de bliver som os, efter en generation!
  Vi kan konstatere, at muslimerne kommer ikke for at blive integreret, men på sigt for at dominere, og så i øvrigt suge på systemet, uden at bidrage. I min optik er den handlemåde muslimen agerer når han kommer til et vestligt land, meget lig Gøgens optræden i naturen. De hjemmefødte bliver kastet over bord. Islam må betegnes som et opløsningsmiddel, der kan undergrave ethvert vestligt samfundssystem indefra. Jeg snakker ud fra snart 50 års erfaring med denne volds-og dominans kultur.

  For nu at kalde tingene ved deres rette navn, så må jeg sige, at mellem os danskere/vesterlændinge og muslimer, er der en så fundamental modsætning som ikke kan løses af fredelig vej. Enten undergraver de os fuldstændigt, eller vi må tage andre mere krasse midler i brug, da jeg mener de er djævelens svendestykke, født med kævl og strid, altid i modsætning til deres omgivelser.
  At vores sprog kamæleoner på borgen, har hevet en så stor forsørgelseskrævende byrde til Danmark, er det rene landsforræderi.

  ”To gange måtte tyrkerne vende hjem med uforrettet sag. Denne gang lykkedes invasionen i fred og enighed.”
  (Hürriyet, Die Welt, 05.10.2005 s.5 i forbindelse med snak om Tyrkiets optagelse i EU).

  ”Assimilation er en forbrydelse mod menneskeheden.”
  (Recep Tayyip Erdogan, sagt foran 20.000 tyrkere i Køln/Tyskland, 13.02.2008).

  ”Der er ikke to slags islam, islam er en, og den er koranens.”
  (Sagt 2008 af Recep Tayyip Erdogan – Kilde: Jyllands Posten 02.06.2008 s.12).

  ”Der findes ikke moderat eller ikke moderat islam. Islam er islam, basta?”
  (Udtalt af samme tyrkiske premierminister, da vestlige medier betegnede hans parti (AKP) som ”moderat islam.”
  Samme herre udtalte også: ”-at amoralsk opførsel kommer fra vesten.”
  (Kilde: Weekendavisen/Bøger s.06, nr.29, 2008).

  ”Demokrati, frihed og retsstatsforhold (…) disse ord har for os ikke længere nogen værdi.”
  (Recep Tayyip Erdogan/ Jyllandsposten ”Debat” s.19, 26.3.2016).

  ”Kør i de bedste biler. Lev i de bedste huse, fød ikke tre, men fem børn , for I er Europas fremtid! Det vil være det bedste svar, som I kan give på de uforskammetheder, fjentligheder og uretfærdigheder, som man påfører jer ”.
  (Sagt af præsident Recep Tayyip Erdogan i byen Eskisehir 17.03.2017 under kampagnen for at give ham større magtbeføjelser, Uriasposten 18.03.2017).

  ” Erobringen af Istanbul (Konstantinopel) og omdannelsen af Hagia Sophia til en moske er blandt de mest glorværdige kapitler i tyrkisk historie. Med Allahs hjælp vil vi fortsætte med at gå ad denne hellige sti uden pausen eller tøven, indtil vi når vores ultimative mål.”
  ( Sagt af præsident Erdogan den 24.07.2020 ved genindvielsen til moske).

  1. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

   Arne Kappelgaard er værd at læse.
   Han har et realistisk og fremsynet syn på Danmarks situation.
   Om højst ti år er det slut med Dannevang, hvis den nuværende
   udvikling fortsætter. De gamle partier er ikke fem potter pis
   værd, for de er alle tilhængere af islamisering og folkeudskift-
   ning. De taler alle med to tunger og lover tryghed og flere
   penge til danskerne, men deres faktiske politik skubber os
   mod afgrunden.

   Jacob Ellemann, Mette Mink og Pape er alle tre co2 fanatikere
   der går ind for tonstunge klima-afgifter, selvom det vil ruinere
   mange landmænd og sætte priserne på mælk og madvarer
   betydeligt i vejret!! At co2 er uden betydning for klimaet ser
   de bort fra, enten fordi de er for dumme til at gennemskue
   co2-gøglet eller fordi de er medløbere.

   Hørte Sofie Løhde fra V i radioen. Hun red på to heste sam-
   tidig. Hun snakkede konstant udenom, modsagde sig selv
   eller brugte snedige formuleringer for at kunne forsvare
   noget som var det rene nonsens. Det er ikke nemt at skulle
   forsvare en radikal formand som skal forestille at være borgerlig.

   Alle dem som vil redde klimaet, er gøglere og demagoger, for
   det med at redde klimaet er kejserens nye klæder. Og det
   handler ikke om vind og vejr, men om kontrol og kommunistisk
   omstilling af landbruget og erhvervslivet.

   Og så bruges co2 til at aflede opmærksomheden fra at indvan-dringen m.m. kan gøre vores samfund til et rædselskabinet i
   løbet af kort tid. Foreløbig er dele af sundhedsvæsnet kollap-
   set, og dele af infrastrukturen afskaffet men det er kun
   begyndelsen. Og tusinder af danskeres økonomi er ved at
   falde fra hinanden.

   Læs om 21 brande i Malmø i nat. Og se Snaphanen om hvor-
   dan massedød er begyndt at hærge i adskellige lande. Også
   i Danmark er enorme trusler under opbygning.

   At stemme som man plejer, er selvdestruktivt. Uden
   nytænkning er Danmark fortabt.

  2. Mikael Emmertsen

   Islam kan adskille politik og religion. Det er sufismen et bevis på. Men den politiske islam har lige nu overtaget og synes at have kuppet religionen islam. Alle neutrale korankyndige er skeptiske overfor den påstand, at den autoritære koran stammer fra Muhammed. Det samme gælder de skrifter, der fremstiller ham som en nådesløs krigsherre. Det synes nærmere at være tale om islamistisk propaganda, der misbruger den åndelige trosform islam til at fremme deres egen politiske erobringsideologi.

   Islam kan og bliver anerkendt som en religion. Netop fordi dens åndelige indhold ikke er politisk og synes misbrugt af islamisterne til at fremme trosformen som en politisk ideologi. Selv den autoritære koran, der blev til flere hundrede år efter Muhammed’s død, er allegorisk læsning. Ligesom al anden religiøs litteratur. De mange modstridende passager i værker viser, at indholdet skal tolkes og ikke tages bogstaveligt. De, der påstår at den skal, er ikke religiøse, men politiske propagandister for islamisk empirialisme.

   Den første version af koranen blev dikteret af Muhammed selv, der ikke selv kunne skrive. Den omtaler hans visioner om islam på et både åndeligt og praktisk plan i et poetisk allgorisk sprog. Efter hans død fandtes flere forskellige versioner. Det bragte muslimerne i tvivl om, hvad han egentlig havde sagt. Derfor beordrede den tredje eller fjerde kalif efter Muhammed alle tidligere versioner destrueret og erstattet af en autoritær version, der sandsynligvis stammer mere fra kaliffen selv end fra Muhammed. Man kan sige, at Muhammed’s oprindelige religion blev kuppet af hans efterfølgere og erstattet med en autoritær form, der retfærdiggjorde deres egen vision om islam som en erobringsideologi.

   Der findes kræfter indenfor islam, der protesterer mod denne drejning, der mere har form af en kulturpolitisk ideologi end om en åndelig tro. Den mest kendte er sufismen, der er imod al islamisk lovgivning og anerkender kun indre jihad – hellig krig – anvendt mod den troendes egne indre onde kræfter. Sharia – vejen til Gud – er personlig og kan ifølge sufismen ikke gøres til almen lov. Den har i kraft af sin poetiske og åndelige karakter altid været populær, men anerkendes kun i de fleste islamiske stater som underlagt den politiske islamisme.

   Vi kan i Vesten fremme den gensidige integration ved at anerkende sufismen som åndelig islam. Ikke den politiske islamisme. Den har ingen plads i et sekulært samfund med religionsfrihed. Det er vigtigt at anerkende den åndelige islam og samtidig bekæmpe politisk islam. Ellers kan muslimerne sige, at vi hader islam. Det vil kun føre til mere ekstremisme og flere terrortrusler. Men de kan ikke påstå, at vi hader islam, hvis vi anerkender den åndelige og helt igennem fredelige sufisme som rigtig islam.

   1. Piotr

    @ Emertz.
    Hvis du havde været i nogle MENAP lande fornyelig, ville du vide at Sufisme ingen gang har på jord, i den Islamiske verden!

    Så længe der findes “hardcore” Sunnier og Shiaer, disse to klaner, bliver sufisme ikke anerkendt nogen steder. Der er ikke tegn på moderation.

    Den stakkels muslim der ikke fatter dette og ikke indordner sig under Islam, med sharia, både som religion& politik, får knoppen hugget af.
    Se bare hvad der foregår i Iran.

    Vest Europa bliver langsomt besat hver eneste dag.

    Stem NB! “Start to Resist or Cease to Exist!” P.

    1. Mikael Emmertsen

     De fleste muslimer rundt om i verden dyrker en mellemting mellem islamisme og sufisme. Men den rene sufisme er ganske rigtigt sjælden, da den er imod islamisk lovgivning. Det er islam’s esoteriske side. Den anerkendes sammen med den eksoteriske islamisme. Men kun i det forhold, hvor islamismen dominerer. Man kan sige, at sufismen som esoterisk retning repræsenterer islam’s åndelige side. Den eksoteriske islamisme er den verdslige islam med dens love og regler. Disse kan håndhæves mere eller mindre hårdt. Mere sufisme betyder mindre håndfast islamisk lovgivning og omvendt. Det er kun ekstremistiske grupperinger som IS, der helt bandlyser sufismen.

     Vi kan i Danmark anerkende islam gennem sufismen. Danmark er ikke Mellemøsten. Vi har religionsfrihed. Dermed kan vi også anerkende den rene sufisme, der er en upolitisk og åndelig form for form for islam. Den anerkender alle andre trosretninger og passer fint ind i et liberalt samfund med religionsfrihed.

     1. Træt

      De må gør’ hvad de vil, bar’ de ikke gør det her.
      Tilbage med dem, smid dem ud, vi gider ikke mere

     2. Mikael Emmertsen

      Det er altid godt med kulturel fornyelse. Med mindre der er tale om mangel på gensidig integration. Jeg nævner sufismen som et eksempel på muslimsk kultur, der kan være lige så berigende som al anden fremmed kultur. Men hvis muslimerne ikke ønsker gensidig integration, udvikler det segregation – isolation og adskillelse. I så fald er assimilation den eneste mulighed. Integration uden hensyn til indvandrernes oprindelige kultur. Et betingelsesløs krav om tilpasning og opgivelse af egne kulturelle værdier. Ellers er det ud af landet.

 32. Charles Nielsen

  Hvad enten I kan lide det her inde eller ej.
  Har den gamle Nazist. Joseph Göbbels ret:

  Det vil vel altid være en af de bedste vittigheder i Demokratiet:
  At det selv gav sine dødsfjender de midler, der fik det til at gå
  til grunde. !
  cn

 33. Michael Andersen

  Indvandringspartierne er årsag til energikrisen og sundhedskrisen samt årsagen til at grund og videregående uddannelser og forsvaret mangler penge.

  Danskerne bliver fattigere, danskerne bliver behandlet dårligere, de bliver uddannet ringere og forsvaret kan ikke forcere vandløb eller beskytte sig mod luftangreb.

  Som Martin Lidegaards partifolk på en skjult optagelse om hemmelig donation, siger:

  “Det er der ikke en kæft, der opdager”

  1. Mikael Emmertsen

   Prøv at se sagen lidt mere fra modsatte sider. Du er for ensidig. Jeg kan godt lide Pernille Vermund. Hun har nogle gode liberal/konservative synspunkter. Jeg kan også godt lide Zenia Stampe. Hun er fløjpolitisk uafhængig og en rigtig humanist. Forstået på de måde, at hun er et menneske. Ikke en maskine.

   1. Der var engang et yndigt land

    Er Zenia fra R en rigtig humanist? Hun er da
    villig til at fordrive og udskifte danskerne for
    at skaffe plads til muslimerne. Men danskerne
    er måske ikke mennesker?

 34. Der var engang et yndigt land

  Malmø viser nu hvordan København, Odense
  og Århus/Aalborg vil være om få måneder
  eller et til to år, nemlig byer i flammer.
  Se hodjas blog.

 35. Niels Poulsen

  Det er svært at bevare pessimismen efter af have set interviewet med den tidligere militante islamist Yaqoub Ali i Berlingske. Han er en slags Radion Raskolnikov. Men man skal naturligvis ikke miste jordforbindelsen. En svale gør ingen sommer.

  https://www.berlingske.dk/samfund/tidligere-ekstremist-saerligt-en-ting-forarger-mig-ved-muslimer-i-danmark

 36. Niels O

  Siden 15. oktober har jeg undret mig over, hvorfor nationalistsegmentet slet ikke har efterlyst den årlige publikation fra Finansministeriet “Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser ‘år'”.

  Pågældende dato sidste år udkom tallene for 2018.

  Holder S-regeringen den tilbage i år med vilje for at forhindre ammunition til alle de mange partier på den fløj i forbindelse med valget? Eller er nationalisterne bare ligeglade, da det i virkeligheden kun er muslimers tilstedeværelse, man er imod? Og egentlig ikke så meget økonomien i det, men som bare er dejligt belejligt at bruge, når og hvis tallene er til rådighed. Ligegyldigt hvor mange millarder kroner, der er tale om.

  1. ino

   Vi nationalister er naturligvis ligeglade med med muslimers økonomiske nettobidrag – uanset om der skulle være et positivt bidrag; det er deres tilstedeværelse der ødelægger landet. Bare tænk på Muhammedkrisen. Islam og demokrati er som olie og vand. Forenes kan de ikke.

   1. Mikael Emmertsen

    Politisk islam er udemokratisk. Upolitisk islam som sufismen er hverken demokratisk eller udemokratisk. Det er bare åndelig meditation.

    1. ino

     Du har åbenbart været på turistbesøg i Konya? Sufismen og de dansende dervisher fylder stort set ingenting i islam. Fænomenet tolereres i Konya og omegn; næppe andre steder.

     1. Mikael Emmertsen

      Sufismen er en del af al islam. På nær indenfor den ekstremistiske retninger som IS. Du tænker på den rene sufisme. Den er ikke almindelig. Men blandet med islamisme er den meget udbredt.

      Du læser ikke, hvad jeg skriver. Jeg siger, at dersom sufismen er imod islamiske love, er den kun anerkendt i de fleste islamiske lande blandet med islamismen, der som eksoterisk islam lægger vægt på sociale regler og islamisk lovgivning. Sufismen er esoterisk islam. Læs og forstå forskellen. Esoterisk islam kan fint anerkendes og bliver det også i alle vestlige lande. Det er den eksoteriske islam, der kaldes islamisme, der giver alle problemerne. Vi kan nemt integrere sufismen og dermed vise muslimerne, at vi ikke er imod islam som trosform. Det er den sociale islamisme med dens særregler og islamisk lovgivning, vi er imod.

   2. Niels O

    Svært at kommentere, når du tillader dig at mene, at DU kan svare på vegne af alle, der er udstyret med det ekstra store stenalder-stamme-gen.

    Jeg har da set mange af jer kaste rundt med økonomiske tal, hvor det er ganske tydeligt, at man ikke ved, hvad man taler om.

    1. Træt

     Det må også være svært for dig Niels O, med den “asiatiske baggrund” at sætte sig ind i hvordan danskerne tænker.

     Men tro mig, det er ikke kun dit frastødende fremmede udseende, som en værre udgave af komikeren Simon Juul krydret med en af din biologiske mors utallige sorte amerikanske soldaterkunder, der får folk flest til at væmmes ved dig, det er især dit had til Danmark og danskerne.

     1. ino

      En helt og aldeles upassende kommentar.

    2. ino

     Ja, ja. Du stiller dig aldrig tilfreds med et venligt svar. Jeg giver op.

     1. Niels O

      Lige så vel, som dit svar var venligt, var mit det også. Så du behøver ikke give op. Kom gerne igen, hvis du altså har noget.

      Men husk, at min eneste reelle interesse i indvandringen som politisk emne, er økonomien. Således også med andre politiske emner.

      Økonomi og velstand er forudsætningen for alt andet politisk. Og derfor det vigtigste politiske emne.

 37. Michael Andersen

  Til Niels Poulsen, Niels O, Emmertsen og andre danskere,

  Indvandringspartierne har skylden for at danskerne fik:

  bandepakker
  overvågning
  knivlov
  våbenlov
  vanvidsbilister
  ghettoer
  visitationszoner
  overfyldte fængsler
  inklusion
  tvangsægteskaber
  opdragelsesrejser
  æresdrab
  og
  konventioner.

  Samt en årlig belastning på 90 milliarder, der er eksklusiv skattegæld, eftergivelser og nedskrivninger.

  Indvandringspartierne førte danskerne til dyr statsstøttet vindmøllestrøm, der enten sælges billigt til Norge og Sverige eller foræres væk til udlandet. Reduktionen af selvforsyningsgraden til 55 %, betyder tvungen import af dyr elektricitet.

  Indvandringspartierne tjener hverken danskernes eller indvandrernes interesser.

  1. Niels Poulsen

   Omvendt ville det også have haft store konsekvenser, hvis Danmark havde isoleret sig fra omverdenen i de sidste 50 år. Det ser man i Nordkorea, hvor gennemsnitshøjden er 5 centimeter lavere end i Sydkorea.

   Det gælder om at finde en balance – den gyldne middelvej – og det gør man ikke på de politiske yderfløje.

   1. Michael Andersen

    Imens de unge og progressive råber på fremskridt i mellemøsten, har Danmark importeret middelalderen.

    Derved forstener fremskridtet og middelalderen konserveres på overførsel og børnepenge.

    ISLAM: DEMOKRATIET ER EN SYNKENDE SKUDE PÅ VEJ MOD HAVETS BUND.

 38. Fra velfærdsstater til terrorstater
 39. Fra velfærdsstat til terrorstat

  En total smadring af vore
  landes økonomier er på vej.
  Se Jordan Peterson 2022 hos Youtube:
  “Its Maybe Already Too Late,
  Things Are Getting Serious”.
  En stærk advarsel om de hollandske,
  engelske og svenske tilstande der kan
  være på vej til os alle sammen.
  Kan ses via Hodja eller Snaphanen.

  Også dr. Malone har nogle vigtige
  oplysninger til danskerne.

  (I England er økonomien kollapset,
  folk er begyndt at sulte, og millioner
  af borgere må undvære lægehjælp
  selv ved svær sygdom)

  (I Sverige er hundredvis af brande i
  gang i byerne og ude på landet
  Alene i Malmø 21 brande på få timer)

  Woke politik er blevet en dødelig
  trussel mod Europas civilisation.

 40. Hvor er vi på vej hen?

  I Holland er rødfascisterne og klima-tosserne gået til storangreb
  på landbruget. Tusinder af landbrug vil man udslette. Der er
  tale om et af de værste udbrud af kollektivt politisk vanvid og
  fanatisme der længe er set. Det er en politik som vil ødelægge
  livet for en stor del af den hollandske befolkning, ved at drive
  den ud i afmagt, retsløshed og hjemløshed. Og den holland-
  ske økonomi vil blive skadet helt enormt. Læs mere om
  denne ondsindede galskab hos Youtube, Hodja og Snaphanen.

  Danmark kan blive det næste land der kommer i den brandvarme
  sorte gryde, for klima- og co2 idiotien har også godt fat i flertallet
  af politikere. Alle de gamle partier plus “Moderaterne” går ind
  for co2 afgifter og anden tvang overfor landbruget og små og
  mellemstore virksomheder.

  Og i forvejen går de ind for islamisering og folkeudskiftning.
  Christians borgs politik er den rene katastrofe, for den fører
  til Danmarks ødelæggelse. Antallet af kolbøtter i de gamle
  partier er nu så stort, at danskerne begår selvmord ved at
  stemme på dem. De nye partier er vores eneste chance.

 41. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

  Hvis man ser på hvad der sker i USA,
  hvor der foregår ting der var utænkelige
  for blot tre år siden, kan man godt
  spekulere på hvad der har gjort det
  muligt for et civiliseret samfund at
  synke så dybt på så kort tid? Er det
  alene nogle få topfigurer der har
  forvandlet democraterne til et
  perverst parti, eller er det
  massemediernes løgne, eller er
  det hjernevask i skolerne? Det
  er da utroligt at man kan have et
  trekløver som Pelosi, Kamala og
  Biden til at styre USA og Vesten.
  De tre er da komplet uduelige
  og til fare for hele verden. Det
  er ihvertfald det indtryk man
  får ved at følge med på nettet.
  USAs demokrati er lige nu en
  total parodi. Og man kan endda
  ikke være sikker på om der
  foregår valgsvindel eller ej.

 42. Indvandring, marxisme, krig og pladderhumanisme ruinerer Europa og USA

  PS: Der er lige nu en herlig satire
  hos Hodjas blog, ang. at Trump
  nok vil stille op igen i 2024. Se
  de skægge tegninger.

  1. tavsen

   Mener du den her??????

   https://hodjasblog.one/trump-synes-paa-vej-til-at-stille-op-i-2024/

   PS. Asger

   Det her virker ikke

   Gem mit navn, mail og websted i denne browser til næste gang jeg kommenterer.

   Der kommer heller ikke mail om svar på indlæg

   1. Mikael Emmertsen

    Det får jeg heller ikke. Det er et problem, da man ikke kan følge med hver gang, der kommer et nyt indlæg.

 43. tavsen

  “Holder S-regeringen den tilbage i år med vilje for at forhindre ammunition til alle de mange partier på den fløj i forbindelse med valget? ”

  SELVFØLGELIG. Der må intet negativt komme ud om Herrefolket i en valgperiode. De mange knivstikkerier og masseslagsmål er forsvundet, men vil igen figurere i krimisektionerne, når de glemsomme vælgere har stemt for mere af det samme

  Vi har haft 12 FV efter Udlændingeloven i 1983, og det trettende bliver trættende lig med de foregående.

  Mette er den ringeste statsminister nogensinde. Hun kan kun ansætte flere i den offentlige hvile. Men der mangler stadig arbejdskraft i plejesektoren. Nøjagtig det samme som i kommuner med rødt flertal. Rød fløj ønsker ikke at løse problemerne, så mister de klienterne

  https://denkorteavis.dk/2022/under-mette-frederiksen-den-offentlig-sektor-er-foroeget-med-over-30-000-fuldtidsansatte-men-ikke-til-sundhedssektoren/

  Medens danske virksomheder skriger på arbejdskraft og er bekymret for eksporten, har statsminister Mette Frederiksen (S) holdt ansættelsesfest i den offentlige sektor.

  Helt præcist er det blevet til ikke færre end 32.736 nyansatte i offentlige fuldtidsstillinger i perioden 1. juni 2019 – 1. juni 2022.”

  TÆNK EN GANG 32.736 ansættelser ville have gjort underværker i plejesektoren. Ingen mangel på sygeplejersker osv.

  Mette skulle have lyttet, da de strejkede.

  1. Michael Andersen

   Det bliver værre.

   Med Ukraine som begrundelse vil chefen for de tyske socialdemokrater, sammen med Die Linke, indføre en genopbygningsskat.

   Det falder i tråd med at EU tidligere har lovet at betale for Ukraines genopbygning.

   EU står for de røde regninger til danskerne, der vokser og vokser.

   Har danskerne mistet overblikket?

 44. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Det er ret “morsomt”. I nogle lande
  kan 1 dødsfald eller 1 uretfærdig lov
  udløse skarpe protester og kæmpestore
  demonstrationer med en million deltagere.

  Men i Danmark kan regeringens politik
  slå tusinder af borgere ihjel, uden at folket
  reagerer. Og partierne og kvindesags-
  kvinderne kan udnytte, nedværdige og
  tyrannisere mænd, børn og familier
  efter forgodtbefindende, uden skygge
  af protester.

  De politiske snakkehoveder kan endda
  i ro og mag foretage helt tydelige og
  klare forberedelser til fattigdom og
  plyndring af borgerne, til at omskabe
  samfundet til et kafkask 1984 samfund
  i svensk og nordkoreansk stil, til at om-
  danne demokratiet og nationalstaten
  til et diktatur fyldt med statsløse dan-
  skere der overvåges af et system med
  tankepoliti, rumaflytning og tusindvis
  af stikkere. Der trues med fængsel
  hvis de ikke stikker nogen. Men stadig
  er der ingen der protesterer.

  Ja, og når forberedelserne åbenlyst
  omfatter en afskaffelse af folkehjemmet,
  fædrelandet og folkeudskiftning, så er
  der stadig ingen der siger tydeligt fra,
  selvom en folkeudskiftning altid ender
  blodigt. Det fortæller erfaringer fra
  mange lande.

  Noget der altså kan ende i barbari,
  vold og massemord, folkemord/folkedrab,
  gør ikke danskerne urolige eller bekymrede.
  Nogle overvejer selvfølgelig om de skal
  stemme på NB, DD eller DF. Men de 80%
  af befolkningen tager udviklingen med
  en knusende ro, og de vil stemme på
  mere af det samme. De vil lade de
  gamle partier fremture til alt er ødelagt.

  Danskerne er enten forbløffende
  afslappede, tålmodige og godmodige,
  eller de er fast besluttede på at gå
  planken ud, selvom de derved ryger
  ned til hajerne, blæksprutterne og
  havslangerne.

  Nå, der er selvfølgelig alligevel enkelte
  som siger fra, som det fremgår hist
  og her, hos Aamund, Snaphanen,
  Hodja, 24nyt og af Soltaus, Youtubes
  og Tucker Carlsons videoer mv.

 45. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Danskerne finder sig i alt for meget, og derfor
  kommer de til at finde sig i endnu mere. De har
  ikke forstået at når man er så passiv og føjelig
  vil man blive frataget alt. Ens borger- og menneske-
  rettigheder vil fordampe, og man vil blive en
  nullitet i sit eget land. Til sidst vil ingen
  respektere den oprindelige befolkning, men vil
  betragte den som en samling stemmekvæg,
  malkekvæg og slagtekvæg.

  Der er ingen grænser for hvad de røde, de
  radikale og de falske borgerlige partier
  vil påføre os danskere af byrder, dumheder,
  frækheder, udgifter, ulykker, smerter og
  dødsfald.

  De har snydt os i 30 år, og de har tænkt
  sig at snyde videre så snart valget er overstået.

  Derfor, stem NB, DD eller DF.

  (DF har fået ny ledelse, Tulle-idioten er helt væk)

 46. Alle de gamle partier er utroværdige

  Vi må håbe at mange oplysninger
  og kommentarer bringes videre via Facebook
  og Twitter eller mundtligt, for ellers ser det
  sort ud med at påvirke valget i en positiv retning.

  Der er nu kun 5-6 dage tilbage til at forhindre at
  valget bliver endnu et dødsstød til Danmarks
  økonomi, fred og sikkerhed.

 47. Der var engang et yndigt land

  Det er da nogle utroligt hjernedøde journalister der styrer
  DR. Nu er der valgdebat, men intet er at høre på P1 hvor
  de lige nu kun sender “Skønlitteratur”. Det er da virkelig
  at pisse på deres lyttere/radiokunder.

 48. Til Nils O

  “Økonomi og velstand er forudsætningen for alt andet politisk. Og derfor det vigtigste politiske emne.”
  Tillad mig at være uenig i synspunktet.
  Magt er forudsætningen for al politik.
  Hilsen ino

  1. Niels O

   I de blindes rige er den enøjede konge.

   Fed magt at have, hva’?

 49. Der var engang et yndigt land

  Der mangler nu over 5000 sygeplejersker og læger i
  sundhedsvæsnet. Allerede i 2018/19 lovede Mette
  Mink at ville sørge for at hospitalernes og psykiatriens
  medarbejdere skulle have bedre vilkår og et betydeligt
  løft af lønnen. Men i 3½ år er intet sket. Og hver dag
  er der danskere som bliver meget mere syge eller dør
  som følge af sygdomsvæsnets miserable tilstand.

  Nu fem dage før valget har Mette Fupsen så lagt en
  smart plan frem eller en stor klump valgflæsk. Mette
  stiller i udsigt at det syge sundhedsvæsen skal tilføres
  tre eller seks milliarder kroner, så det kan få det løft
  man lovede vælgerne for ca. 4 år siden.

  Men forbedringerne skal først ske fra 2024 og derfra
  frem til 2030. Det er jo LATTERLIGT, og ingen hjælp
  til de syge fra nu og flere år frem. Mette selv synes
  nok at det er en plan der bør få vælgerne til at stemme
  på socialdemokratiet. Men planen er ikke andet end
  fugle på taget. Og når der i 3½ år ikke har været
  vilje til at forbedre sundhedsområdet, hvorfor skal
  vi så tro på at Mette pludselig går ind for at patienterne
  skal have det bedre?

  Og sandheden er at regeringen S, SF, R og EL har fjollet
  så mange milliarder væk på corona-hysteri, mink-drab,
  “vacciner”, restriktioner, co2 vanvid, energi-øer, indvan-
  dring, “grøn” omstilling, inflation osv., at der slet ikke
  er penge til overs til større “løft” af nogetsomhelst.
  Noget der også afspejles i at samtlige kommuner nu
  er pålagt at skulle spare og skære ned på den sociale
  velfærd, for mellem 25 og 250 millioner kr. pr. kommune.
  Og der er også ved at ske forringelser på ældre-områderne.

  Christiansborgs gamle og forenede/forstenede partier er
  dygtige til at skabe kaos, til at fråse milliarder væk, til at
  favorisere kulturfremmede, til at udhule danskernes
  vilkår, tryghed, private økonomier og personlige frihed
  m.m., men om de kan finde ud af at forhindre Danmarks
  undergang, er mere end tvivlsomt.

  Se iøvrigt under flaget i går hos Hodja, hvordan danskere
  kan blive sjoflet af en kommune.

 50. Ursula Marta Ilse Overgaard

  ISLAM – ET HELLIGT LØFTE: Et løfte hedder i islam taqiyya (’helligt bedrag’), som betyder, at muslimer ikke må bedrage andre muslimer, men meget gerne de vantro, hvis dette kan tjene islams sag. 

  Når lejlighed viser sig, så dræb de vantro når du griber dem. Quran 9:5 “

  Straf de ikke-troende med ildens flammer, stænger af jern, kogende vand; smelt deres hud og maver.” Quran 22:19 “

  Søg ikke efter fred med de vantro; halshug dem når du fanger dem. Quran 47:4 “

  Terroriser og halshug de som tror på andre skrifter end Koranen. Quran 8:12 29:9

  Slå den ikke troende ihjel hvor du finder dem. Quran 2:191

  Før krig mod de vantro der bor i dit nabolag. Quran 9:123

  Ingen anden religion end islam kan accepteres. Quran 3:85

  Jøderne og de kristne er perverse; bekæmp dem. Quran 9:30

  De vantro er urene og dumme, lad dem ikke komme ind i en moske. Quran 9:28, 8:65

  Muslimer må ikke have vantroe venner, fremfor muslimer som venner. Quran 3:28

  Muslimer skal benytte alle våben for at terrorisere de vantroe. Quran 8:60

  Sådan fortsætter det.

  1. Mikael Emmertsen

   Som sagt kan den autoritære koran ikke bevises at stamme fra Muhammed selv. Den stammer med sikkerhed fra autoriteter, der ønsker hans åbenbaringer tolket på den måde. Uanset originalitet har alle muslimer ret til at tolke dette allegoriske værk på sin egen måde. Åndelige muslimer tolker det helt anderledes end politiske muslimer. De førstnævnte anser de aggressive passager som udtryk for indre jihad – hellig krig – vendt mod den troende selv for at få ham til at styrke sin egen tro. Det er kun et mindretal af muslimer, der tager teksterne for pålydende og dermed kræver, at andre også gør det.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *