WOLLT IHR DEN TOTALEN KRIEG?

”Kræver I den totale krig?”, råbte Joseph Goebbels i Berliner Sportpalast i februar 1943. Stalingrad var tabt og krigslykken vendt for de sejrsvante tyske styrker. ”Ja!”, brølede de fanatiske masser i salen. To år senere var Tyskland forvandlet til en rygende ruin. Den totale krig er i dag en russisk specialitet. Putins militær udsletter alt, skaber en ørken og kalder det fred. Raketter og missiler regner nu ned over de ukrainske byer som hævn for den militære ydmygelse, russerne lider på alle fronter. Desværre har vi i Vesten valgt at forhindre Ukraine i at føre krig i tre dimensioner. De ukrainske styrker bliver ikke forsynet med langtrækkende våben, der kan ødelægge mål inde på russisk territorium, hvor terror-missilerne er placeret. Ukrainerne er begrænset til at føre krig i bredden og i højden, men ikke i dybden. Sådan kan man ikke vinde en moderne krig, og hvis ikke Ukraine får rådighed over våbensystemer, der kan opspore og ødelægge de russiske raketbatterier, vil Ukraine som Tyskland i 1945 blive reduceret til en ørken.

Hvad kan de vestlige demokratier så gøre for at standse den russiske totale krig mod civilbefolkningen i Ukraine? Den totale krig er ikke en option for os, og så er der ikke mange skud tilbage i bøssen. Når politikere ikke ved, hvad de skal gøre, iværksætter de sanktioner og boykots. Også selv om det er en historisk kendsgerning, at isolation af diktaturer virker stabiliserende på systemet og ikke det modsatte. Ti års hårde sanktioner mod Saddam Hussein væltede ham ikke, men dræbte ifølge FN mere end 300 000 børn på grund af underernæring og medicinmangel. Årtiers boykot af militærjuntaen i Burma var virkningsløs, og sanktionerne mod Sydafrika blev saboteret af en række lande, der forsynede apartheid-styret med alt, hvad det havde brug for. Den eneste effektive total-isolation var jerntæppet, som frelste det kommunistiske styre i Østeuropa fra undergang. Det var dog ikke de vestlige demokratier, der sanktionerede Sovjetimperiet for dets mange grusomheder, men Warszawapagt-landene, der isolerede sig selv for at skjule den vestlige verdens frihed, velstand og livskvalitet for de slavebundne folkeslag øst for jerntæppet. Den selv-påførte isolation blev en politisk respirator for socialismen, som først opgav ånden i 1990, hvorefter den ti år senere genopstod fra de døde nu forklædt som ’klimakampen’.

Den almindelige standardpakke af sanktioner fungerer heller ikke denne gang og særligt ikke, fordi vi opretholder importen af energi fra Rusland, hvilket finansierer hele felttoget mod Ukraine. Vi er nødt til for det første at forsyne Ukraine med de nødvendige moderne våben så som langtrækkende krydsermissiler, som kan nedkæmpe de russiske terrorbatterier, der foranstalter ødelæggelsen af det ukrainske civilsamfund. For det andet vil det være nødvendigt med ikke den totale krig, men den totale isolation af Rusland. En fuldstændig indkapsling.  Så effektiv og omfattende, at Rusland politisk, økonomisk, kulturelt og socialt bliver et øde og goldt månelandskab uden forbindelse til den demokratiske omverden. Det betyder indrejseforbud for alle russiske statsborgere i alle vestlige demokratier. Alle russere i de vestlige lande udvises med øjeblikkelig virkning. Ingen russiske skibe må anløbe vestlige havne. Ingen russiske fly får landingstilladelse undtagen for at hente udviste russere. Vest-borgere får udrejseforbud til Rusland og russere spærres ude af alt politisk, kulturelt, sportsligt og socialt samkvem med de vestlige demokratier. USA nedlægger forbud mod russiske bankers transaktioner i US Dollars, hvad der kaster Rusland ud af det internationale banksystem. Enhver form for handelssamkvem med Rusland stoppes med øjeblikkelig virkning inklusive køb af energi.

Denne virtuelle anbringelse af Rusland på Månen bliver skrap kost for russerne, men også for os andre. Vi kommer nok i en periode til at leve med kriser inden for energiforsyning, økonomi og velstand i hele den vestlige verden. Men de mange millioner tabte menneskeliv i første og anden verdenskrig bør lære os at udnytte civilsamfundets kampmidler til det yderste, inden vi lader kanonerne tordne og missilerne flyve. Ikke den totale krig, men den totale isolation er nok sidste chance for at bringe Rusland væk fra terrorvældet. Slutmålet for de vestlige demokratier må jo ikke være ødelæggelsen af det russiske samfund, men tværtimod at bringe Rusland ind i folden til fredeligt samarbejde og venskab med de vestlige demokratier.

11. oktober 2022

70 Thoughts to “WOLLT IHR DEN TOTALEN KRIEG?”

 1. tavsen

  “Årtiers boykot af militærjuntaen i Burma var virkningsløs”

  Mærkeligt vi aldrig hører om den højreorienterede militærjunta. Måske fordi den er Venstrefascistisk?

  Mogens Lykketoft er vældig begejstret for landet.

  MSM fik deres krig i Ukraine nu satser de på atomkrig. Får de deres vilje igen, bliver de selv ramt. GOOD LUCK

 2. De tre musketerer

  Det allerbedste havde været
  at undgå krigen. Og den kunne have været forhindret
  hvis Trump stadig havde været præsident. Han ville efter alt at dømme have
  sagt til Putin at Ukraine aldrig ville blive medlem af NATO, og at NATO derfor
  aldrig ville komme til at opstille atomraketter to-tre minutters flyvetid fra
  Moskva. Og Trumf ville nok have sagt at hvis folkeafstemninger viste at
  regioner op til Rusland ikke ønskede at være med i Ukraine, skulle de have
  lov til at frigøre sig. Lidt på samme måde som Sønderjylland frigjorde sig
  fra Tyskland i 1920.

  Trump ville sikkert have tvunget Zelensky til at forhandle og give indrøm-
  melser, så borgerkrigen der startede i 2014 og langsomt blev varmere og
  varmere var blevet stoppet i 2020 eller 2021.

  Nu fører NATO og USA krig mod Rusland til sidste ukrainer. Titusindvis af
  unge mænd vil miste livet i de hårde kampe, både på ukrainsk og russisk
  side. Uden våbentilførslerne havde krigen allerede været forbi. Nu er den
  i stedet blevet optrappet, og den risikerer at eskalere til en atomkrig. Og
  nu om dage er atombomberne 100 eller 1000 gange kraftigere end dem
  som blev kastet over Japanske byer.

  Sanktionerne rammer først og fremmest os selv. Hundredtusindvis af
  europæere og danskere risikerer at gå fra hus og hjem, og andre tusinder
  kan blive ofre for ruinerede sundhedsvæsner og kollapset infrastruktur.

  Da USA angreb Irak under den falske påstand at landet havde atomvåben,
  blev op mod en million civile dræbt med bomber og granater. Dér var der
  ingen snak om at krigen var i strid med folkeretten. Nu vil USA under
  Biden forsyne Iran med midler til atomoprustning. Hvor er logikken
  eller fornuften i det? Iflg. nettet er det også Biden og co. som står bag
  sabotagen mod rørene ved Bornholm.

  Eskaleringen af krigsindsatsen vil russerne bare se som en bekræftelse
  på at Vesten er dekadent, dobbelt-moralsk og fjendtlig, og hvis man øger
  presset på Rusland, kan situationen komme ud af kontrol. Se hvor mange
  der på Youtube og Gravitas advarer om krigen bør stoppes hurtigst muligt,
  inden den løber løbsk. Og inden Europas økonomi bryder sammen.

 3. Michael Andersen

  Clausewitz mest provokerende tese i bogen, Vom Kriege fra 1832, var, at en krig først begynder med forsvaret mod et angreb. Uden forsvar ville der ikke være nogen væbnet kamp, som Clausewitz mente var grundlaget for krigsbegrebet.

  Han anbefalede at afskrække en potentiel modstander ved at opbygge et så stort forsvar som muligt. Afskrækkelse blev et meget udråbt grundlag for våbenkapløbet under den kolde krig.

  Senator Kevin McCarthy sagde i marts: Vi kunne have leveret våben til Ukraine.

  Ifølge Clausewitz er enhver krig en voldshandling med det formål at tvinge fjenden til at gøre vores vilje. Krigens formål, altså viljen til at blive opfyldt, er bestemt af politik.
  Clausewitz’ mest kendte citat, kan oversættes til at målet helliger midlerne:

  “Krig er blot en fortsættelse af politik med andre midler”

  Uagtet næsten 200 års forsvarslogik, undlod man at opbygge et afskrækkende Ukrainsk forsvar. Virkningen er at konflikten trækker i langdrag med inflation og konkurser.
  Politikken virker til at formindske forbruget af fossile brændstoffer, hjemme såvel som ude.

  Den østrigske forfatter Stefan Zweig skrev i 1940: Intet har gjort det tyske folk – det må man huske igen og igen – så bittert, så hadefuldt, så Hitler-parat, som inflation.

  En hel nation og verden, har ikke glemt og eller tilgivet. Frygten eksisterer. Problemerne er reelle, folk bliver desperate.

  Lad os håbe, at historien ikke gentager sig.

  1. De tre musketerer

   Hvad mener MA? Hvem er det der undlod at opruste Ukraine? Var det
   de ukrainske politikere? Eller de Vestlige? Og ville oprustning i dette
   tilfælde have bevaret freden? En borgerkrig startede i 2014. Var den
   blevet undgået via oprustning, eller var den bare blevet voldsommere
   fra begyndelsen? Er våbenleverancerne til Ukraine en fordel for befolkningen?
   Der jo var blevet skånet for et utal af dødsfald og krigsskader hvis krigen ikke
   var blevet til noget.

   Det er rigtigt og nødvendigt at forsvare sig mod en fjendtlig invasion, men
   hvor fjendtlig var denne egentlig? Ville Rusland have behandlet Ukraine
   dårligt? Behandlede Danmark sønderjyderne dårligt da de kom tilbage
   til Danmark? Blev østtyskerne tyranniseret da Østtyskland igen blev en
   del af Tyskland? Ville ukrainerne ikke have fået en fuldt ud tålelig tilværelse
   som borgere i Rusland, hvis krigen var blevet undgået? Nu er hele Europas
   og Verdens fremtid sat på spil, måske for noget som ikke ville have betydet
   særlig meget for Ukraines befolkning..?

   1. Michael Andersen

    Forsvarslogikken vil sige at afskrækkelse er nødvendig, når man kan forudse en trussel, og at væbnet kamp er mulig når man har midlerne og handlefriheden.

    Er der ingen trussel, kan den opfindes. Er der ingen midler, kan der ændres på opfattelsen. Er der ingen handlefrihed, kan der påvirkes.

    Når almindelige mennesker berøves et fremtidigt liv, samtidig med at nogle bliver fattigere og andre rammer bunden, er det inhumant og ukristeligt.
    Man siger at en hæler er ligeså skyldig som en stjæler, fordi hæleren har gavn af stjæleren.

    Ofte er det mest tydeligt hvem der er stjæleren. Hæleren gemmer sig, af gode grunde, bag gode forklaringer og gode hensigter.

    Hvordan gavner det middelklassen og de mest udsatte, at verden på ny polariseres?

    1. Michael Andersen

     Hvis man vil se og høre, hvordan man vinder i debatten, bør man lære af J. D. Vance. Insidere siger at hans tidligere arbejdsgiver hyrede ham fordi han er knivskarp.

     Ohio U.S. Senate debate. Democrat Rep. Tim Ryan vs. J.D. Vance. Debate on Monday night. (Starter 6.42)

     https://youtu.be/PAaYHAFuVIM

 4. Skjoldungen

  Da jeg læste “Slutmålet for de vestlige demokratier må jo ikke være ødelæggelsen af det russiske samfund, men tværtimod at bringe Rusland ind i folden til fredeligt samarbejde og venskab med de vestlige demokratier” måtte jeg lige knibe en tåre. Det gør jeg nemlig, når jeg en sjælden gang begiver mig tilbage ad memory lane.

  Når så tåren er visket væk og jeg atter er tilbage i nutiden, er fred, venskab og demokrati blot fjerne minder som nu er afløst af ‘eliternes’ new world order med herr Klaus Schwab i spidsen. Også han hylder den totalen Krieg, blot denne gang mod alverdens folkeslag. Målet er – som sædvanlig – det totale verdensherredømme under ledelse af hyperrige oligarker. Væk med nationerne, væk med ejendomretten væk med demokratiet.

  Jamen, er det ikke sært som herr Schwab og vore kære politikere just tager modellen fra den hedengangne Sovjetunion – og nu Putins Rusland – til sig som deres egen?

  1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

   Der er nu to krige i gang i Europa.
   Den ene krig er Natos, Bidens og Putins krig i Ukraine.
   Den anden er den hemmelige krig mod europæerne og
   skandinaverne som er sat i gang af indvandringsindustrierne,
   EU, WHO og WEF. Med støtte fra diverse lyssky partnere som
   Pfizer, Moderna og visse ekstremistiske woke partier. Læs
   videre hos Snaphanen, Hodja, Document og Youtube/Tucker
   Carlsson. En hemmelig krig der er mindst lige så blodig og
   dødbringende som den der foregår mellem Rusland og USA.

   1. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

    På en måde er en tredje krig i gang, nemlig kvindernes krig mod mændene,
    som den kommer til udtryk gennem DR kvindernes hetzkampagner mod de
    danske mænd der hånes, nedgøres og bagtales året rundt. I udsendelse
    efter udsendelse agerer DR mikrofonstativ for krænkelsesparate feminister,
    woke kvindesagskvinder og fanatiske ligestillingsforkæmpere.

    Det er ret morsomt at de tre kvindegrupper har skabt et familie- og skils-
    misse-bureaukrati hvor der ikke er skygge af ligestilling og ligeret. Her til-
    lægges mændene en værdi som er under en tiendedel af en kvindes
    værdi. Kvinderne favoriseres hæmningsløst, og mændene behandles
    som pariaer og white trash.

    Ligestillingskvinderne er vildt forargede over at kvinders værdi hos
    muslimerne vurderes til at være det halve af en mænds værdi. Men
    når de selv sidder på magten, vurderer de en mand til at have en
    forældre værdi på 5-7% af en kvindes værdi. Så hovent og snorsnudet
    er deres syn på mænd. Men er de selv andet end en flok svindlere,
    bedragere, hyklere og lede uforskammede kommunist-kællinger?
    Oveni har de den frækhed at være hele og halve år om at behandle
    og besvare selv de mest enkle spørgsmål. Tusinder af mænd,
    familier, forældre og børn har fået deres liv forpestet af familie-,
    skilsmisse- og børneværns-bureaukratierne. Der agerer så skørt
    og totalitært at man tror det er løgn.

    Danskerne er godt tossede når de finder sig i at blive tyranniseret
    af disse betonhoveder, år efter år. Siden 1968-70.

    1. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistisk

     …til at være det halve af mænds værdi.

     Kvindesagskvindernes og de politiserende kvinders typiske
     foragt for mænd kommer altså til udtryk både gennem hetz-
     kampagner, lovgivning, retspraksis og administration. Er det
     ikke grove løjer og et udtryk for at feminiseringen af samfundet
     er endt i noget der er både perverst, mandsfjendsk og familie-
     fjendsk? Det kommunistiske familierets-system har med sikkerhed været til alvorlig skade for tusinder af børn. Mange
     tragedier kan opregnes.

    2. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

     Rettelse: …til at være det halve af mænds værdi.

     PS:
     Kvindesagskvindernes og de politiserende kvinders typiske
     foragt for mænd kommer altså til udtryk både gennem hetz-
     kampagner, lovgivning, retspraksis og administration. Er det
     ikke grove løjer og et udtryk for at feminiseringen af samfundet
     er endt i noget der er både perverst, mandsfjendsk og familie-
     fjendsk? Det kommunistiske familierets-system har med sikkerhed været til alvorlig skade for tusinder af børn. Mange
     tragedier kan opregnes.

   2. Nielsen

    Krigen foregår mellem NATO og Rusland. Ukrainerne er så uhedige, at have faldet i NATO’s fælde, som også Sverige er i gang ed at falde i. Den for seks – syv år siden indsatte ukrainske præsident, er en idiot. USA iværksatte en “revolution” da Ukrainerne valgte en præsident. som ikke faldt i deres smag.
    Medicinalfirmaer er World Homocide Organizations forlængede arm.Eller måske er det omvendt. Men faktum ern at WHO vil gøre kvinder og mænd sterile.
    Det er subsidieret af blandt andre Bill Gates.

    Hvis du er yderligere interesseret, har Robert F Kennedy Jr skrevet en bog om det, den heddder The Real Anthony Fauci

  2. Nielsen

   Da jeg kommenterede om Anders Behring Breivik på din blog, blev jeg straks borttaget. Da Jan Høeg for nylig stillede træskoene – altså afgik ved døden, hørte jeg et interview andet sted, hvor han sagde nsten det samme, som jeg havde skrevet på Hodja.
   Måske nu vil være en god tid at genposte, hvis det ikke er forsvundet under gulvtæppet.

 5. Træt

  Giv da for helvede bare Putin halvdelen af Ukraine, så vi kan få vores normaltilværelse igen.

 6. Michael Andersen

  Rettelse: Congressman Kevin McCarthy.

 7. Per Ullidt,

  Aamund er en meget klog mand.
  Som han, drømte Charles de Gaulle om et Europa fra Atlanten til Ural, i fredeligt samarbejde.
  Desværre var det Zbigniew Brzezinskis værste mareridt.
  Nu er det klogest at holde mund, når man får en kniv i ryggen.

 8. Den Nervøse

  Med den ene hånd laver vi sanktioner overfor Rusland og med den anden køber vi energi til stærkt opskruede priser. Men men boykot virker ikke, for jeg tror ikke hverken Kina eller Indien agter at følge Vesten i vores boykot.

 9. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  Ødelæggelsen af Europa og Danmark/Sverige sker indefra
  og ovenfra. vores kulturelle værdier udhules og nedbrydes
  systematisk. Nu er man så også gået til angreb på borgerne,
  deres familier, deres helbred, rettigheder og private økonomi
  m.m. Kun hvis man læser Snaphanen, Aamund, Hodja og de
  øvrige net-aviser, vil man få et godt overblik over hvad der
  foregår af groteske, uhyrlige og djævelske udskejelser.
  Virkeligheden overgår fantasien.

  1. Nielsen

   Ja ja ja Bent A. men De Tre Musketerer og nedre Allan Frederiksen har dog erhvervet sig lidt viden om emnet vil vi have den totale krig.
   Spørgsmålet er om det er Putin som gentager dette spørgsmål eller om det er NATO/USA som gør det.

 10. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

  …til at være det halve af mænds værdi.

  Kvindesagskvindernes og de politiserende kvinders typiske
  foragt for mænd kommer altså til udtryk både gennem hetz-
  kampagner, lovgivning, retspraksis og administration. Er det
  ikke grove løjer og et udtryk for at feminiseringen af samfundet
  er endt i noget der er både perverst, mandsfjendsk og familie-
  fjendsk? Det kommunistiske familierets-system har med sikkerhed været til alvorlig skade for tusinder af børn. Mange
  tragedier kan opregnes.

 11. Allan Frederiksen

  Fantastisk, Aamund er enige med de liberale imperialister i USA og deres nikkedukker i EU, selvom det er dem der er skyld i krigen.

  Jimmy Dore: Ukraine War Planned YEARS AGO Documents Reveal
  https://www.youtube.com/watch?v=oVjPh-8JMJQ

  “A 2019 Rand Corporation study commissioned by the US Army laid out exactly what the plan to undermine and weaken Russia through military support for Ukraine would be. The study suggested arming Ukraine, imposing sanctions on Russia, ramping up economic warfare and taking a more aggressive and militaristic posture toward the United States’ international rival – all while warning that this could lead to a military invasion of Ukraine. “

  1. Thomas Poulsen

   Her går Asger helt galt i byen. Kan næppe tro det er en artikel han selv har skrevet.

   “Angribe mål inde i Rusland” , det er et komplet vanvittigt skriv.

   PS det er amerikanerne, som efterlader alt som en ørken når de går ind i et andet land. Prøv at spørge borgerne i Panama.

 12. Elisabeth

  Når man, som jeg, har været i nærkontakt med både russiske og ukrainske turister i mange år, ved man, at de kommer fra ”hver sin planet”. Russerne ankommer med gaver, iskold beregning, mens ukrainere kommer med gaver for gavernes skyld og til ære for modtageren, modsat russere, som Aamund tidligere har givet en rammende karakteristik af. Hvis det skulle lykkes ”at bringe Rusland ind i folden til fredeligt samarbejde og venskab med de vestlige demokratier” ville det kræve det minimum af civilisation og begreb om fredeligt samarbejde, som russerne netop ikke besidder.

  1. Thomas Poulsen

   Min erfaring er den stik modsatte. Ukrainere og russere deler præcis den samme “kultur”arv. Brovtende og brutale hvis ikke det går deres vej.

   At fremstille Ukraine som et drømmeland er fuldstændigt absurd, de er om end muligt endnu mere korrupte end russerne.

   1. Elisabeth

    Fremstille Ukraine som et drømmeland? Kunne du uddybe din erfaring?

 13. Vimmerby

  Meget uenig. Vesten har travlt med at isolere sig selv. De eneste, der har sanktioner mod Rusland er vesten. USA har netop skærpet forbuddet mod salg af avancerede chips til Kina. Vesten har intet at gøre i Ukraine, hvilket burde være en indiskutabel historisk kendsgerning. Hvad enten vi kan lide det eller ej. USA mister langsomt men sikkert brik for brik sine allierede i Asien, der nu vender sig mod Kina i stedet. USA er totalt upålidelig. Ny politik efter vært præsidentvalg-uanset REP-REP el. DEM-DEM.
  Helt ærligt. USA har woke transgender generaler efterhånden. Oh my God.

 14. Ursula Marta Ilse Overgaard

  ASGER AAMUND – Du skriver bl.a.: ”…..den totale isolation af Rusland. En fuldstændig indkapsling.  Så effektiv og omfattende, at Rusland politisk, økonomisk, kulturelt og socialt bliver et øde og goldt månelandskab uden forbindelse til den demokratiske omverden.”

  Tak, Asger, for dine ofte realistiske og vise ord. – Men nu frygter jeg, at ”den totale isolation som sidste chance for at bringe Rusland væk fra terrorvældet” er ikke muligt, pga. mange korrupte regimer, som vil yde al den ”hjælp”, som Ruslands magt-elite behøver.

  ”Most people prefer to believe their leaders are just and fair even in the face of evidence to the contrary, because once a citizen acknowledges that the government under which they live is lying and corrupt, the citizen has to choose what he or she will do about it. To take action in the face of a corrupt government entails risks of harm to life and loved ones. To choose to do nothing is to surrender one’s self-image of standing for principles. Most people do not have the courage to face that choice. Hence, most propaganda is not designed to fool the critical thinker but only to give moral cowards an excuse not to think at all.” – (Michael Rivero, born 29 August 1952 in Boston, Massachusetts, is a radio show host in the alternative media)

 15. Ib Skaale Christoffersen

  Hvis vi ønsker Putins store raketter ned over Europa, så er det da bare at fortsætte den krig. Håber Bruxelles og Washington får deres del.

  1. Charles Nielsen

   Netop:
   Særlig med denne senile Præsident der er der nu.
   Det havde aldrig nogen sinde kommet så vidt, hvis Valget ikke var blevet stjålet, og Trump var blevet.

 16. Charles Nielsen

  Slutmålet for de vestlige demokratier må jo ikke være ødelæggelsen af det russiske samfund, men tværtimod at bringe Rusland ind i folden til fredeligt samarbejde og venskab med de vestlige demokratier.

  Heri Er vi enig.

  Men eet ting er dog helt sikkert, og det bliver det IKKE talt om. Ensidighed kan man få nok af. Her hentyder jeg til ALLE Medier:

  Ukraine´s Historie gennem tiden, Hvorfor Putin tog Krim. ??
  Svaret er nedenstående.
  EVT gå ind på linket nederst og scroll ned indtil du møder dette
  Overskrift: 2014 Statskup made in USA
  ——————————–
  Ukraines økonomi var i 2013 tæt på fallittens rand. Landet havde i 2 år forhandlet en associerings- og frihandelsaftale med EU, der skulle skaffe landet bedre vækstmuligheder. Aftalen skulle underskrives på et EU topmøde i Vilnius i november 2013, men umiddelbart før topmødet blev der tilføjet krav fra IMF til aftalepakken. IMF’s krav gik ud på voldsomme offentlige nedskæringer og fjernelse af subsidierne på energi, der ville medføre en stigning i energipriserne på 40%. Stillet overfor disse krav valgte Ukraine at springe fra og takke nej til aftalepakken.
  Historien kunne være stoppet her, men USA kunne ikke tillade, at Rusland fik endnu en sejr på hjemmebane. I juni 2013 havde whistlebloweren afsløret NSA’s globale spionagenet og efterfølgende fået tåly ophold i Rusland, og i september forhandlede Rusland et kompromis på plads med Syriens Assad om destruering af landets kemiske våben. Derved mistede Vesten et argument for at angribe Syrien militært. USA besluttede derfor, at Ukraines folkevalgte præsident skulle væltes og erstattes af en håndplukket mand. Det samme havde USA gjort i Iran i 1953, i Guatemala i 1954 og senest i Venezuela i 2002. Ukraine blev offer i et storpolitisk spil mellem Vesten (primært USA) og Rusland.
  Da det i november blev klart, at regeringen ikke ville underskrive aftalen med EU/IMF indledte oppositionen demonstrationer på Maidan pladsen i Kiev vendt mod regeringen. I starten var demonstranterne få – omkring 2000 – men den 24. november demonstrerede 50-200.000. Demonstrationerne var overvejende fredelige, men den 24. forsøgte en mindre gruppe demonstranter at storme regeringsbygningen, men blev drevet tilbage af tåregas. Dagen efter indledte oppositionsleder Yulia Tymochenko en sultestrejke til støtte for kravet om regeringens og præsidentens afgang. De følgende dage var antallet af demonstranter tilbage på ca. 2000 igen. EU forsøgte nu også at fiske i rørt vande. Den 26. november talte formanden for Lithauens parlament, Loreta Graužinienė til demonstranterne og dagen efter var det det polske parlamentsmedlem Marcin Święcicki. Samtidig satte Kievs bystyre et varmetelt op som service overfor demonstranterne, hvorfra der blev serveret varm og sandwiches. Tidligt om morgenen den 30. ryddede sikkerhedsstyrkerne Maidan pladsen, og de der ikke var hurtige nok fik tæsk. Indenrigsminister Vitaliy Zakharchenko undskyldte senere på TV politiets hårdhændede fremfærd og lovede at der ville gennemført en undersøgelse.
  Konturene af USA’s taktik begyndte nu at vise sig. USA betalte de følgende måneder 10-15.000 arbejdsløse unge fra det vestlige Ukraine for at rejse til Kiev og deltage i demonstrationerne, og supermagten begyndte samtidig at træne og bevæb-ne højreradikale grupper tilknyttet Svoboda eller endnu længere til højre. Den 1. december havde myndighederne forbudt demonstra-tioner, men omkring 100.000 trodsede forbuddet og demonstrerede forskellige steder i Kiev. Det der overskyggede demonstrationerne var imidlertid små voldelige grupper af demonstranter, der gik til angreb på sikkerhedsstyrkerne og forsøgte at indtage en række offentlige bygninger. Det lykkedes dem ikke at indtage præsidentens administrationsbygning, men de indtog til gengæld Rådhuset og Fagforeningshuset.
  Demonstranterne genindtog samtidig Maidan pladsen og oprettede hvad BBC’s korrespondent David Stern betegnede som «nærmest en militærlejr med en imponerende barrikade omkring pladsen». De følgende dage deltog 2-10.000 mennesker i besættelsen af pladsen.
  Den 8. december demonstrerede 100-500.000 i Kiev mod politibrutalitet. Demonstrationen var overvejende fredelig, men i slutningen brød en gruppe fra Svoboda ud og væltede Leninstatuen på pladsen. Den 11. december forsøgte sikkerhedspolitiet tidligt om morgenen at rydde barrikaden omkring Maidan, men i løbet af morgenen kom 20.000 demonstranter til og umuliggjorde rydningen.

  Regeringen forsøgte at igangsætte forhandlinger ved den 13. at indkalde til en rundbordssamtale mellem repræsentanter fra regeringen, oppositionen, kirken og NGO’er. Samtalen fandt sted, men magten lå et andet sted – på Maidan pladsen. Dagen efter fyrede regeringen Kievs kommunaldirektør og en række højtstående politifolk for at have anvendt overdreven vold ved rydningen af Maidan den 30. november. Samtidig fiskede USA i rørt vande ved at sende kongresmedlemmerne Christopher Murphy og John McCain, der talte til demonstranterne på Maidan og lovede dem deres fulde støtte.
  Den 17. december indgik Rusland og regeringen en aftale hvorefter Rusland ville låne Ukraine 15 Mia. US$ og sænke gasprisen med 33%. Demonstranterne svarede igen ved at blokere parlamentet for at hindre det i at ratificere aftalen.
  Under hele forløbet havde regeringen fortsat forhandlingerne med EU om associeringsaftalen, og den 20. december meddelte EU at det var klar til at underskrive aftalen, når Ukraine var rede. Men protesterne handlede ikke længere om EU men om at få fjernet regeringen og præsidenten.
  Demonstrationer og regeringstro demonstrationer fortsatte ind i januar 2014 og den 16. januar vedtog regeringen vidtgående lovgivning til at dæmme op for urolighederne: en straframme på 10 år for blokade af regeringsbygninger, store bøder og fængsel til demonstranter der bar masker eller hjelme, bøder og fængsel for uautoriseret opstilling af telte, scener og forstærkeranlæg på offentlige områder, forbud mod deltagelse i bilkonvojer med mere end 5 biler, hurtigere fratagelse af parlamentsmedlemmers parlamentariske immunitet, identificering af udenlandsk finansierede NGO’er som «udenlandske agenter», to års fængsel til personer der spredte løgne gennem sociale medier, et års strafarbejde for bagtalelse af regeringsembeds-mænd, tvungen registrering af internetbaserede medier og telefoner på taletidskort. Oppositionen, EU og menneskerettighedsgrupper kritiserede den drakoniske lovgivning. Den 19. januar demonstrerede op mod 200.000 mod sikkerhedslovene. Demonstrationen forløb overvejende fredeligt til nogle tusinde demonstranter brød ud og via Hrushevskoho gaden forsøgte at indtage parlamentet. Kampene i dette område fortsatte i 3 dage og kostede 3 mennesker livet. De første under demonstrationerne.
  Den 25. januar rapporterede indenrigsministeren, at militante demonstranter var begyndt at opbygge lagde af skydevåben i Rådhuset og Fagforeningshuset. I lyset af den stadig mere kaotiske situation trak premierminister Azarov sig tre dage senere fra posten og flygtede til Østrig. Samme dag underskrev Yanukovych en ny lov, der annullerede sikkerhedslovene fra 16. januar.
  Ligeledes den 28. januar optog den russiske efterretningstjeneste en telefonsamtale mellem USA’s viceudenrigsminister for Europa, Victoria Nuland og supermagtens ambassadør i Kiev, Geoffrey Pyatt, der diskuterede hvem der skulle indsættes i regeringen, når Yanukovich var fjernet. Undervejs i konversationen faldt talen på EU, hvortil Nuland bemærkede: «Fuck the EU», hvortil ambassadøren svarede: «Oh, exactly ..».
  Russerne offentliggjorde samtalen på YouTube den 6. februar, hvilket førte til en mindre krise mellem EU og USA, men bemærkningerne var i virkeligheden udtryk for, at EU’s diplomati var ligegyldigt. Det var CIA’s kupplaner der var afgørende. Ligeledes 6. februar offentliggjorde russerne efterretninger om, at USA brugte 20 Mio. US$ ugentligt på at financiere og bevæbne oppositionen.
  Den 9. februar opfordrede oppositionen Ukraines befolkning til at danne selvforsvarsgrupper. Vitali Klitschko erklærede at folk kunne skrive sig op til grupperne gennem hans UDAR parti. En anden oppositionsleder, Yuriy Lutsenko opfordrede demonstranterne til at bevæbne sig med baseballkøller og hjelme. Opfordringen kom da den politiske opposition erkendte, at den var ved at blive udmanøvreret af de højreradikale grupper finansieret og bevæbnet af USA.
  Slutspillet i oprøret blev indledt den 18. februar, hvor omkring 20.000 demonstranter gik mod parlamentet med krav om genindførelse af 2004 forfatningen. Under kampene mellem politi og demonstranter går snigskytter i aktion og dræber 18. Halvdelen demonstranter og den anden halvdel politifolk. Retsmedicinske undersøgelser viser efterfølgende, at de blev dræbt af de samme våben og den samme ammunition. Hvem snigskytterne var blev ikke opklaret, men den israelske avis Haaretz interviewede efterfølgende israelske officerer, der var blevet sendt til Kiev i disse dage. Det var ikke sikkerhedsstyrkerne der startede skyderiet. De havde eksplicit forbud mod at skyde med skarpt, netop for at undgå at landet blev hængt ud i verdenspressen, men en del demonstranter blev fotograferet med automatvåben. Tilladelse til at skyde med skarpt blev først givet 20. februar, hvor yderligere 70 blev dræbt. De højreradikale grupper var nu forsynet med automatvåben og gik veldisciplineret til angreb på sikkerhedsstyrkerne.
  Den russiske efter-retningstjeneste offentliggjorde den 5. marts en aflyt-ning mellem den estiske udenrigs-minister Urmas Paet og EU’s udenrigskoordi-nator Catherine Ashton hvor koordinatoren for første gang bliver informeret om, at det var de samme snigskytter der dræbte både demonstranter og politi.
  Den 21. februar lykkedes det EU at forhandle en aftale på plads mellem Yanukovych og oppositionen, der indebar at forfatningen fra 2004 skulle genindføres, der skulle skrives en ny forfatning frem til september og holdes præsidentvalg inden december. Aftalen blev derefter vedtaget med 386 stemmer mod 0 i parlamentet, men aftalen var ligegyldig. Magten lå hos de højreradikale grupper som USA havde finansieret og som holdt pladser og gader besat omkring parlamentet. Samme dag flygtede Yanukovych til Rusland. USA’s regimeskift var lykkedes.
  Parlamentet indsatte nu Arseniy Yatsenyuk fra det konservative Faderlandsparti som premierminister. Hans regering bestod af 20 ministre, hvoraf de 10 var fra højreradikale partier. Der eksisterede fortsat en dobbeltmagtsituation i hovedstaden, hvor det var bevæbnede højreradikale der kontrollerede gader og pladser, mens politikerne i parlamentet forsøgte at genetablere en magtbase. . Ang. billede: https://youtu.be/5SBo0akeDMY
  NYHED 1. mar. 2014 Neo-nazistisk trussel i det nye Ukraine.
  Den 23. februar besluttede regeringen som en af sine første embedshandlinger at ophæve loven om minoritetssprog, der gjorde det muligt at anvende russiske, polsk eller rumænsk blandt de etniske grupper i landet. Herefter var ukrainsk det eneste tilladte sprog. Denne lovændring var udløsende for oprøret i den østlige del af landet, der var befolket af etniske russere. Den 1. marts demonstrerede indbyggerne i byerne Kharkiv, Donetsk, Simferopol, Odessa, Luhansk, Melitopol, Yevpatoria, Kerch og Mariupol mod den nye regering. Denne udvikling kom i høj grad på tværs af USA’s planer. USA ønskede som belønning for sin finansiering af regimeskiftet at få den russiske flådebase på Krim halvøen. Det ønskede Rusland at undgå og støttede derfor fra starten Krims løsrivelsesbestræbelser. Allerede få dage efter kuppet i Kiev tog væbnede lokale militser kontrollen over de offentlige bygninger på Krim, den 16. marts blev der gennemført en folkeafstemning, der gav 96% opbakning til tilslutning til Rusland, og få dage senere blev Krim formelt indlemmet i Rusland. Den ukrainske forsvarsminister måtte i slutningen af måneden indrømme, at over halvdelen af de ukrainske soldater på Krim halvøen var deserteret over på modstandernes side. Han blev derefter afsat.
  Den russiske reaktion på USA’s forsøg på ekspansion kom på et belejligt tidspunkt. USA og NATO havde lidt militært og politisk nederlag i Afghanistan, hvor det efter 12 års besættelse ikke var lykkedes at besejre oprørerne i landet. NATO var på vej ud og skulle finde en ny «fjende». Rusland stillede sig her villigt til rådighed. Allerede i marts vedtog EU og USA de første sanktioner mod Rusland, der skulle ramme landets elite og dets økonomi. Sanktionerne blev strammet flere gange i løbet af 2014 og 15, og blev mødt af tilsvarende sanktioner fra russisk side mod vesteuropæiske og Amerikanske varer. Den økonomiske krig forværrede den i forvejen dybe krise i EU.
  I EU’s og USA’s retorik var det Rusland der var aggressoren overfor Ukraine ved at indlemme Krim og støtte andre oprørere i den østlige del af Ukraine, der ønskede mere autonomi ifht. Kiev. Man så her bort fra, at det var USA der militært og politisk havde destabiliseret landet og sendt landets folkevalgte præsident, Yanukovych i eksil.
  For at ændre magtforholdet ift. de højreradikale væbnede grupper i Kiev besluttede myndighederne at svække Højre Sektor. Den 12. marts blev der udstedt arrestordre mod Højre Sektors leder i det vestlige Ukraine, Aleksandr Muzychko (a.k.a. Sasha Beliy) og ved en operation den 23. marts blev han skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker. Den ukrainske «revolution» åd sine egne.
  Efter Krims indlemmelse i Rusland stemte Folkerepublikkerne Donetsk og Luhansk i maj 2014 om selvstændighed, som Iflg. separatisterne blev vedtaget med over 90% af stemmerne. Udslagsgivende for beslutningen om at gennemføre folkeafstemninger var massakren i Odessa 2. maj, hvor højreradikale ukrainere satte ild til en fagforeningsbygning og lod 42 indebrænde. Separatisternes militser tog hurtigt kontrol over grænseområdet mod Rusland, og grænsen var dermed åben så våben og frivillige kunne flyde fra Rusland ind i udbryder-republikkerne. Mens Rusland umiddelbart havde indlemmet Krim gjorde landet ikke dette med udbryder-republikkerne.
  Præsidentvalget i maj blev allerede i første runde vundet af oligarken og chokoladekongen Petro Poroshenko med 54,7% af stemmerne mod 12,8% til Julija Timoshenko. USA fik dermed sin mand indsat på præsidentposten. Poroshenko havde sammen med USA finansieret kuppet mod Yanukovych. I den østlige del af landet var kun 20% af valgstederne åbne pga. trusler fra separatister, så Poroshenko var grundlæggende det vestlige Ukraines præsident. Ved hans indsættelse i juni deltog USA’s vicepræsident Joe Biden.

  Parlamentet ændrede i juli reglerne for størrelsen af partiernes parlamentsgrupper og opløste derefter det Ukrainske Kommunistparti. Hen over sommeren havde flere partier forladt «regeringen» og Poroshenko udskrev derfor i august parlamentsvalg til afholdelse i oktober. Ved valget i 2012 var Yanukovych’ Regionernes Parti det største i parlamentet med 34% af pladserne, men partiet anerkendte ikke udskrivelsen af valget og boykottede derfor dette. De fire største partier efter oktobervalget var alle nye – havde ikke deltaget i 2012. Størst blev Poroshenkos nydannede parti Petro Poroshenko Blokken, der fik 132 mandater ud af 450. Den konservative «Folkefront» fik 82, mens det kristelige Selvhjælpsparti fik 33. Valgdeltagelsen var 51,2% og som ved præsidentvalget blev valget i vid udstrækning boykottet i øst. Efter 1½ måneds forhandlinger dannede Arseniy Yatsenyuks en koalitionsregering bestående af 5 partier, deriblandt de 3 største.
  I juni underskrev landet associeringsaftalen med EU, og præsidenten erklærede at det var første skridt på vejen mod EU medlemskab. Samarbejdsaftalen med Rusland fra december 2013 var på det tidspunkt for længst annulleret. Den 23. december stemte parlamentet for at annullere en lov fra 2010, der proklamerede Ukraine som alliancefri. En uge senere erklærede præsidenten at han indenfor nær fremtid ville udskrive folkeafstemning om tilslutning til NATO.
  I juli blev Malaysian Airlines fight 17 skudt ned over det østlige Ukraine og alle 298 ombord-værende dræbt. Begge parter i konflikten beskyldte modparten for at stå bag nedskydningen. En nederlandsk havarikommission blev nedsat, der afgav endelig rapport om ulykken i 2015.
  Kampene i det østlige Ukraine blussede op i januar-februar 2015. Især i Donbass regionen, hvor separatister besatte lufthavnen i Donetsk. I februar blev der forhandlet en skrøbelig våbenhvile på plads, og i september fjernede begge parter deres tunge våben fra fronten, men morterer og geværer blev stadig anvendt i hyppige overtrædelser af våbenhvilen. Frem til efteråret var 9.000 blevet dræbt og 20.000 såret under konflikten; 1,4 Mio. var internt fordrevne flygtninge og 600.000 flygtet helt ud af landet. De fleste til Rusland.
  I oktober forbød regimet 2 mindre venstrefløjspartier og i december blev landets kommunist-parti forbudt. Samtidig hærgede de højreradikale grupper uhindret. I juli var medlemmer af den højreradikale gruppe Pravy Sektor (Højresektor) involveret i en skudveksling med politi i Zakarpattia. 3 blev dræbt. I august gennemførte den højreradikale gruppe Svoboda en demonstration foran parlamentet i Kiev. Under demonstrationen blev der kastet en granat, der dræbte 4 nationalgardister. Flere Svoboda medlemmer blev arresteret. I april blev journalisten Oles Buzina skudt og dræbt foran sit hus i Kiev. Han var kendt for sine pro-russiske sympatier og havde 25.000 kontakter på Facebook. I november sprang ukendte gerningsmænd elektri-citetsmaster der leverede strøm til Krim i luften. Det afbrød 70% af elforsyningen til den tidligere ukrainske region. Teknikere fra elselskabet blev derefter hindret i at nå frem for at reparere elmasterne. Først ved udgangen af 2015 var elforsyningen nogenlunde normal igen.
  Ukraines BNP sank med 12% i løbet af 2015 og landets valuta blev halveret i værdi overfor US $.
  USA havde ønsket
  USA havde ønsket at få kontrol over hele landet – en krænkelse af aftalerne mellem Rusland og USA fra begyndelsen af 1990’erne, hvor randstaterne skulle forblive alliancefri – men supermagten havde i stedet frembragt en de-facto deling af landet og en indædt borgerkrig, der i slutningen af året havde kostet flere tusinde livet. De fleste civile. Moralen blandt de ukrainske soldater var lav og desertering hyppigt forekommende. For at kompensere herfor lod myndighederne Højre Sektor oprette «Azov Bataljonen» med hovedsæde i Mariupol, og USA sendte militærrådgivere samt terrororganisationen Blackwater ind i det østlige Ukraine. Grundlæggende var der tale om en klassisk stedfortræder krig med USA på den ene side og Rusland på den anden med Ukraine som kampplads.
  I februar 2016 trådte finansminister Aivaras Abromavičius tilbage i protest mod regeringens manglende vilje til at bekæmpe korruptionen. Premierminister Yatsenyuks popularitet var i forvejen styrtdykket, så præsident Poroshenko benyttede lejligheden til at fyre ham. I april blev Volodymyr Groysman indsat som ny premierminister. Han lovede ved sin tiltræden – som forventet – at søge tættere forbindelse til EU og bekæmpe korruptionen.
  FN’s Underkomite til hindring af Tortur suspenderede sit besøg i Ukraine i maj efter at efterretningstjenesten havde hindret komiteens medlemmer adgang til tjenestens centre i det østlige Ukraine, hvor der var rapporter om anvendelse af tortur og nedværdigende behandling. Komiteen genoptog og færdiggjorde sine undersøgelser i september. Den udfærdigede derefter en rapport, som de ukrainske myndigheder imidlertid nedlagde forbud imod blev publiceret.
  Et forfatningstillæg blev vedtaget i juni. Det indebar, at landet ikke ville ratificere sit ICC (International Kriminalret), medlemskab i en interim periode på 3 år – og derfor ikke var underlagt ICC. Krigsforbryderdomstolen offentliggjorde sin foreløbige undersøgelse af situationen i landet i november, og konkluderede at situationen på Krim og i Sevastopol havde karakter af en international væbnet konflikt mellem Ukraine og Rusland, og at flere oplysninger ligeledes pegede på eksistensen af en international væbnet konflikt i områderne i det østlige Ukraine.
  Medier der var kritiske overfor myndighederne, eller som blev beskyldt for at være pro-russiske eller pro-separatistiske blev udsat for chikane, trusler om lukning eller vold. TV kanalen INTER blev flere gange truet med lukning af indenrigsministeren, og i september forsøgte 15 maskerede mænd uden held uden held at trænge ind på stationen, som de anklagede for at være pro-russisk. Efter den mislykkede indtrængen kastede de i stedet benzinbomber ind i bygningen og satte den i brand. Regimet fængslede og dømte rutinemæssigt regimekritiske journalister – eller lod dem myrde. I juli blev journalisten Pavel Sheremet myrdet med en bilbombe i Kiev. Efterforskningen gav ingen resultater. Ligeledes gav efterforskningen af mordet på journalisten Oles Buzina i 2015 ingen resultater. Svarende til forfølgelsen af journalister og kritiske medier i Ukraine, blev pro-ukrainske journalister og medier forfulgt på Krim og i de separatist kontrollerede områder i den østlige del af landet.
  Chokoladekongen erklærede i et interview til det tyske Funke Medie gruppe i februar 2017 at han ønskede at gennemføre en folkeafstemning om Ukraines optagelse i NATO. Landet indgik da i NATO’s partnerskabsaftale, men en egentlig optagelse ville yderligere forværre forholdet til Rusland.
  Trods Minsk II våbenhvileaftalen fortsatte kampene i Donbass. Kampe blussede op; våbenhvileaftaler blev forhandlet på plads for hurtigt derefter atter at bryde sammen. Begge parter gjorde sig skyldige i krænkelser af Genevekonventionerne – både i form af overgreb mod kombattanter og mod civile.
  ——————————————————————
  Org. Link: https://leksikon.org/art.php?n=3064

  Altså: Medaljen har to sider.
  Min Konklusionen på dette er:
  Havde Demokraterne holdt snitterne væk fra Ukraine i 2013-2015, så havde Russerne ikke Invaderet Krim. Man kan ikke frelse et folk mod det´s vilje, (Russere in mente)

  Mere:
  Der var valg og valget blev gennemført i udbryder republikkerne Donbass, Luhansk og Donetsk. Befolkningen her valgte at tilslutte sig Rusland, da befolkningen er ren Russisk talende.

  Havde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj bare lidt mellem ørene havde han ladet dem gøre det, og derefte: lagt billet ind på NATO. Så havede ødelæggelserne ikke sket, tilmed flygtningestrømmen ikke havde eksisteret, og ydermere havde
  Rusland helt sikkert tøvet med en invasion.

  Men dette “kålhoved”, lod bare Azov-Batalionen “meje” deres egne civile borgere i de tre republikker ned, er krigsforbrydelse af format.
  Krigen og dens gru havde hel sikkert været undgået hvis Volodymyr Zelenskyj havde legaliseret valgets beslutning og have sagt: ( skide med de frimærker ), for det er ikke andet i den store sammenhæng.

  Azov-Batalionen er rene Nazister, og dem ville Putin befri de tre republikker for. At Putin så har Nazisterne selv, er dog en anden sag, for det var jo dem der mejede folk ned i Donbass, Luhansk og Donetsk.
  Jeg forsvarer ikke Putin. Man jeg kan godt forstå UDEN at billiger hans handlinger. Jeg har meget mere, hvis det er af interesse. !

  1. vladimir jensen

   idiot, du har 80% ret og 20% dum hed
   A3OB er patrioter.
   Ligende men langt !!! stærkere “grupering” findens også I Danmark, meget mere stærkt end hvad de stemmer, og bevæbnet meget bedre end A3OB
   Danmark længe leve

  2. bjarne k.

   men 800.000 muslimer er iktet problem, 50% er analafabeter , hærger løs , koster kassen.
   hvert 20 år , formere de sig til 2-4-8-16 nu-32-64% game over
   Men det er ikke så vigtig.
   fordi de iflg. msm ” de unge kvinder stormer frem”
   komplet idioter

 17. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

  ØNSKER I TOTAL KRIG MOD
  CIVILISATIONEN OG MILLIONER AF MENNESKER?

  Hvis man stillede dette spørgsmål til de rabiate tosser som
  dominerer de fleste partier og politiserende kliker, og de
  svarede ærligt, kunne svaret i mange tilfælde være ja.
  Det er måske ikke sådan de tænker sprogligt, men deres
  politik er så vanvittig at den fører verden mod ødelæggelse
  og undergang. Der er nu ny fart på produktionen af atom-
  bomber og supersoniske raketter, der er oprustning i op
  mod 100 lande. Hertil kommer ideologisk politik som dræber
  titusindvis af sagesløse mennesker hvert år, og som har planer
  om at myrde mange millioner fredelige borgere. Se Snaphanen
  og Hodja mv.

  Mange politikere synes at lide af personligheds-splaltning. De
  lover eet, og gør så det modsatte. Deres hykleri er så massivt,
  at det må have noget at gøre med at de er dr. Jekyl og mr. Hyde
  på samme tid.

  Læs om WEF og Klaus Schwab på nettet. Og få et koldt gys.
  Eller læs om hvordan regeringer i Canada, USA, England, Sverige,
  Venezuela, Holland og Danmark angriber, snigløber og røvrender
  deres eget land og deres egne landsmænd og landskvinder.

  Flere højaktuelle videoer på nettet fortæller om massedød fremkaldt af
  korrupt og ideologisk politik.

 18. Henrik Wegmann

  Det er hindsidens al sund fornuft og logik, at Vesten blander sig i en årelang borgerkrig i Ukraine. Omkring 15.000 russiskvenlige østukrainere allerede var blevet slået ihjel af styret i Kiev, da Rusland gik ind i Ukraine for at tilbagetage de østligste provinser.

  Med undtagelse af Biden-familien har Vesten ingen økonomiske eller strategiske interesser på spil i Ukraine. Man spiller derfor hasard med både Vesteuropas energiforsyning og relative politiske stabilitet, og ja, måske ligefrem verdensfreden uden anden begrundelse end de tomme floskler om at “støtte op om demokratiet” og “at redde de tapre ukrainere fra en ondskabsfuld, angribende overmagt”.

  Det eneste, der kommer ud af Vestens storstilede militærhjælp til det alt andet end demokratiske regime i Kiev, er en eskalering og forlængelse af konflikten – og energimangel i Europa.

  Hvad er mon den egentlige grund til, at NATO blander sig i en konflikt, som på ingen måde vedrører NATO?

 19. Michael Andersen

  Valget af Donald Trump i USA, Brexit-afstemningen, succes for AFD i Tyskland og valgsejr for Georgia Meloni i Italien, er reaktioner på tabet af nærhed og følelsen af ikke selv at være herre i eget hus.

  I Danmark gav kommunalreformen for alvor næring til tabet af nærhed. Følelsen af ikke selv at være herre i eget hus fortsatte med utallige EU beslutninger.

  Når afstanden til magten bliver for stor og indflydelsen for lille, er det let at føle, at flere ting bliver trukket ned over hovedet på en. Det mange danskere har svært ved at forholde sig til er afmagt.

  Alle ønsker en bedre verden men ikke med tvang, ikke med ensretning og ikke dikteret fra et fjernt lederhovedkvarter, hvad enten hovedkvarteret ligger i Bruxelles, Moskva eller Washington.

  Det vil være klogt og stabiliserende for fremtiden at beslutninger der berører Danmark træffes i folketinget og beslutninger der berører danskerne, træffes sammen med dem der skal leve med konsekvenserne.

  Måske er mindre kommuner en god ide sammen med et lokalt demokrati og måske ville man også i Ukraine synes om ideen?

 20. Arne Lago von Kappelgaard

  Med fare for at blive udskammet, kan jeg kun sige, jeg begriber ikke at et korrupt samfund som det ukrainske, nu er blevet vestens darling! Alle politikere valfarter nu til Kiev, og vil ses i selskab med Zelenskyj, så det ender vel med, at han bliver kannoniseret.
  Efter Sovjetunionens kollaps i 1989, så var der en aftale (muntlig?) mellem USA (ved James Baker) og Sovjetunionen (ved Eduard Sjevardnadse), om at Nato ikke ville udvide mod øst.

  Som alle ved, så er alle sovjets satellitstater nu medlemmer af Nato, så egentlig forstår jeg godt Ruslands frygt. Jeg er så gammel, at jeg kan huske miseren ved Cuba, hvor vi var på randen af en atomkrig, fordi Sovjet ville anbringe raketter på øen. Det blev så afværget. Er der nogen forskel på USAs frygt den gang og nu Ruslands frygt?
  Dermed ikke være sagt, at jeg billiger det Rusland gør.

  Hvis Rusland ville, så kunne de som ingenting invadere og ødelægge Ukraine totalt. De har ikke engang indsat deres flyvevåben, der med deres missiler kunne præcitionsbombe alt hvad de ville. De kunne også ty til deres arsenal af mangeartede våben, som ukrainerne står magtesløst overfor, med de våben de har nu.

  At vi nu kan mærke krigen på en svimlende prisflugt på madvarer, på el og på gas der er gået totalt grassat, der efterfølgende forplanter sig til andre områder, det har “vi” ret beset kun vores uverderhæftige EU-politikere at takke for.
  Tyskland lå i front med Merkel, der satsede så ensidigt på en levrandør af gas, selvom det er barnelærdom for min generation, at man skal sprede sine risici, det gælder både for familier, forretninger men så sandelig også for stater, men det meste af Vest-Europa fulgte åndløst efter kansleren, og det er resultatet vi står med i dag, fordi man ikke tænkte sig om.

  Nu forlænger vi krigen i en uendelighed, med alle de tiltag EU og Nato er i gang med. Vores egen statsminister er oppe på de højeste nagler, og bruger en retorik, så man frygter at krigen ikke vil få en ende. Som naboer, er de jo nød til på et tidspunkt, at komme overens.
  Vi står i en Tantalus situation.

  1. Michael Andersen

   Bare rolig Hr. Kappelgaard,

   Så længe man har gode argumenter er man urørlig. Der er gode argumenter for at politikken i relation til Ukraine kan henføres til Barak Obama og Joe Biden. Dermed ved vi at politikken hverken er ufejlbar eller tåler en nærmere grundig granskning.

   Dygtige politikere kan kendes på måden hvorpå de omsætter deres politik.
   Først med faktuelle argumenter, dernæst med evidensbaserede tiltag, og til sidst med konkrete handlingsanvisninger.

   Dygtige politikeres handlinger tåler dagens lys og der handles ud fra sund fornuft. Derfor har vælgerne reelt kun de mørkeblå partier at tage stilling til.

   Venligst

 21. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

  Mængden af manipulation, fortielser
  og politiske løgne er stukket helt af. Og det vrimler med nonsens
  og selvmodsigelser i den daglige debat og i forvaltningen og behandlingen
  af danskernes rettigheder, problemer og interesser. Ærlighed, loyalitet,
  fornuft og fremsynet tænkning synes at blive udrenset i partierne og
  medierne. Mere og mere kan man få indtryk af en slags kollektiv
  psykose som får magthavere og meningsdannere til at tilbede marxisme,
  krig, centralisering, ensretning, censur og angreb på alle traditionelle
  værdier, såsom familieværdierne, nationalstaten, demokratiet, lov og
  orden, sundhed og velfærd, privatlivet, indfødsretten, den personlige
  frihed og sikkerhed. Mængden af totalitære indgreb og tvangsordninger
  vokser hele tiden.

  Nogle eksempler: 1: Danmark er gjort til et stikkersamfund, med love som
  truer med fængselsstraf til skolelærere, hjemmesygeplejersker, børnehave-
  pædagoger og mange andre, hvis de ikke indrapporterer om alt hvad der
  evt. kan være ukorrekt, forkert, mistænkeligt, mystisk eller unormalt. Det
  ligner lidt systemet i DDR og Sovjet-unionen.

  2: “Mænd og kvinder er lige meget værd”, påstås at være en dansk værdi.
  Men i skilsmisse-systemet har en mand ofte kun mellem en tiende-del og en
  tyvende-del af den værdi som en kvinde har. Alligevel hykles der året rundt
  løs om at danske mænd undertrykker kvinderne og ikke under dem ligeret.
  Tingene vendes på hovedet.

  3: Indvandrere er tildelt en lang række menneskerettigheder, mens danskere
  er frataget de fleste MR. Det er ulovlig diskrimination, men det blæser systemet
  på.

  4: Der er en nærmest døgnet-rundt-kampagner i DR og andre medier om at co2
  er en frygtelig trussel mod klimaet. Men enhver kan selv, ved at bruge et par
  timer på at studere emnet, konstatere at co2 er en uskadelig og nyttig luftart
  som planter og træer ikke kan undvære. Luften over Danmark flytter sig hele
  tiden andre steder hen, og co2 udgør kun 0,03% af luften, og den er så harm-
  løs at den bobler op i de sodavander vi alle har drukket på et tidspunkt, uden
  at udgøre nogensomhelst risiko. Derfor er det meningsløst at bruge hundredvis
  af milliarder på at bekæmpe co2, for den har ingen indflydelse på atmosfæ-
  rens temperaturer. Klimaet bestemmes i langt højere grad af solens varie-
  rende udstråling. Se PragerU, Lomborg, Svensmark og bøger om solen. Det
  store co2-cirkus skyldes ikke at klimaet skal reddes, det er helt andre interes-
  ser der pisker hysteriet op.

  5: DR fortæller om at politikerne vil smide unge syriske kvinder ud af landet,
  mens deres forældre, onkler, tanter, fætre, brødre og yngre søskende gerne må blive. Det strider mod retten til familieliv. Og det virker temmelig skørt og me-
  get diskriminerende og ulogisk, når den øvrige familie må blive. Og når selv
  grove kriminelle oftest må blive. Er det bare et bluff-nummer for at give indtryk
  af en “stram” politik?

  6: Alt hvad “systemet” fortæller om covid og “vaccinerne” modsiges af en
  fantastisk lang række af forskere, læger, virologer, nobelpris-modtagere,
  sygeplejersker, pårørende og “vaccine”-ramte patienter. Se Snaphanen
  og Hodja om dr. Malone, M. Yeadon, Luc Montagnier, Thomas Soltau,
  Kim Warming osv.

  7: Der er kommet rystende afsløringer frem om hvad der foregår i USA,
  England, Sverige samt WEF og WHO. Iflg. mange steder på nettet har
  WEF og Schwab nogle næsten utrolige og helt uhyrlige planer for
  globens, menneskehedens og europæernes fremtid. Se hvad der
  sker i Holland

  100 andre eksempler kunne opliste, men det korte af det lange er at vi ikke
  længere kan have tillid til systemet. Tucker Carlson hos Youtube fortæller
  mere om at vores civilisation, fred og sikkerhed snart kan kollapse. Også
  Rossmann, Ewald og Søberg hos 24nyt.dk har meget om emnet.

 22. Niels Poulsen

  Putins forsøg på at annektere Ukraine er næsten identisk med Anschluss, dvs. Hitlers indlemmelse af Østrig i Nazityskland. Dengang blev der også afholdt pseudo-folkeafstemninger.

  Hitler fortsatte sin ekspansionspolitik og indlemmede kort tid efter Sudeterlandet, som var en del af datidens Tjekkoslovakiet. Retfærdiggørelsen af angrebet på en suveræn stat var den tyske befolkning i Sudeterlandet. Putin retfærdiggør på samme måde invasionen af Ukraine med den russiske befolkning i den østlige del af landet.

  Den svage vestlige leder, Neville Chamberlain, godkendte med Münchenaftalen annekteringen. Alle kender det berømte klip, hvor Chamberlain efter at have talt med “Herr Hitler” står og vifter med et stykke papir og taler om fred i vores tid. Churchill rasede.

  Det er heldigvis ikke sådan i dag, hvor Vesten, USA, EU og NATO, er samlet om at yde militær og økonomisk støtte til Ukraine for nationens fortsatte selvstændighed.

  Det er en ynk at læse kommentarsporets Putin-apologeter og deres opfordring til appeasement-politik over for Putin, vor tids Hitler.

  1. Michael Andersen

   Er der ingen trussel, kan den opfindes. Er der ingen midler, kan der ændres på opfattelsen. Er der ingen handlefrihed, kan der påvirkes.

   Når almindelige mennesker berøves et fremtidigt liv, samtidig med at nogle bliver fattigere og andre rammer bunden, er det inhumant og ukristeligt.
   Man siger at en hæler er ligeså skyldig som en stjæler, fordi hæleren har gavn af stjæleren.

   Ofte er det mest tydeligt hvem der er stjæleren. Hæleren gemmer sig, af gode grunde, bag gode forklaringer og gode hensigter.

   Hvordan gavner det middelklassen og de mest udsatte, at verden på ny polariseres?

  2. Vimmerby

   Det er som sædvanlig en ynk at læse dit vrøvl. Hvilket land er det eneste, der har anvendt a-våben i krig ? Rækken af amerikanske eskapader er nærmest uendelig.

  3. Træt

   Journalystløgneren kopierer 1:1 fra løgnepressen

 23. Michael Andersen

  Aldrig før har et begreb været så betydningsfuldt på sociale medier, i pressen og i politiske forhold.

  Et ord forsøger at afgøre magtforhold, et ord forsøger at afgøre valget og et ord forsøger at løse energikrisen.

  UDSKAMNING.

  Udskamning virker perfekt til algoritmer og forbinder meningsfæller imod dem, de er uenige med. Udskamning efterlader brugere, borgere og vælgere i en anti-intellektuel tilstand, hvor de drives af afmagt og hovedløs aggression.

  Udskamning er en trussel mod demokratiet og de der udskammer, er modstandere af den frie og meningsgivende debat.

  Sandheden er at udskamning ikke er løsningsorienteret og udskammere lægger ikke op til at de bedste argumenter vinder en debat.

  Ved at påpege magthavernes dobbeltmoral, har de der udstilles kun udskamning som modsvar.

  Vær stolt, stå fast og hold ved de gode argumenter. Det virker.

  Virksomheder risikerer ny type udskamning
  Børsen

  Energiforbrug er blevet en ny kilde til udskamning
  Kristeligt-dagblad

  Cathy O’Neil: Udskamning er brændstoffet i vores bærende algoritmer
  Radarmedia

  Islamforsker: Kvindeforening fra Odense truede mig med udskamning på sociale medier
  Fyens

  Forskere: Statsministerens udskamning af ikke-vaccinerede kan skade det langsigtede arbejde med folkesundheden
  Altinget

 24. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Meget tyder på at Lars Findsen-skandalen
  er en langt værre skandale end det så ud til i
  første omgang. Både Trine Bramsen, Barbara Bertelsen og
  Mette Mink ser ud til at have dummet sig gevaldigt. Tilsynet
  med FET og PET dummede sig i hvert fald, for dem de an-
  klagede blev pure frikendt i en retssag. Er tilsynet domineret
  af radikale typer? Behandlingen af Lars Findsen med 1984-
  metoder med rum-aflytning er horribel. Hele sagen er blevet
  behandlet så klodset og betonagtigt at man aldrig har set
  noget lignende. Man kommer til at tænke på mink-skandalen
  hvor der var tale om ulovligheder, hysteri og kæmpestore
  fejltagelser. Startede sagen med et skænderi mellem Lars
  Findsen og Barbara Bertelsen?

  Nu er der udkommet en bog om sagen, der er endnu en
  møgsag for regeringen.

 25. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

  Hvem skriver Vimmerby og Træt til? Er det Niels Poulsen?
  (Der er tit kommentarer hvor adressaten mangler)

  1. Træt

   “Hvem skriver Vimmerby og Træt til?”

   Jeg skriver til journalystløgneren, Notarius Umulius, der bl.a. bruger aliaset “Niels Poulsen”.

   Det kan du se på at min kommentar er rykket et niveau længere til højre end hans bedrevidende tekst fra løgnepressens drejebog.

 26. Politik er tit organiseret ondskab plus idioti

  Lars Findsen-sagen er nærmest eksploderet,
  og den udstiller den enorme magt-arrogance der er blevet udvist af
  Trine Bramsen, Barbar a Bertelsen og Mette Frederiksen. Der er
  antagelig også tale om både dårlig dømmekraft, uduelighed, uærlighed,
  magtfuldkommenhed, brutalitet, grov uagtsomhed, politisk kynisme
  eller måske ligefrem magtmisbrug eller ulovligheder/kriminalitet?

  Der er nu to bøger og flere radio-udsendelser om sagen som er
  kommet ud af kontrol og er vokset til en meget stor skandale. Og
  som har skadet Danmarks sikkerhed.

  En anden skandale er de svigtede løfter fra 2018-19 om at sundheds-
  væsnet skulle have et mægtigt løft. Siden er intet sket.

  En tredje skandale er håndteringen af covid-influenzaen.

  En fjerde skandale er spildet af milliarder af kroner på co2.

  En femte skandale er den fortsatte indvandring, og de ekstra
  milliarder kr. det har kostet.

  Og der er flere andre skandaler. Minkskandalen osv.

  1. Allan Frederiksen

   Jeg tvivler på at Trine Bramsen på noget tidspunkt har været i stand til at tænke og handle selvstændigt. Hun gør blot hvad hun får besked på og afviger ikke fra sine standpunkter selvom hun står op til hagen i fakta som modsiger dem.

 27. Andrias Hammer

  Tror AAMUND bliver klogere, nu er han også blevet MSM, jeg sætter mine penge på Russland som vindere og ikke Klaus Schwab, og alle nazisterne i Ukraine…. vi får se.

 28. Niels Poulsen

  Er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor den tidligere KGB-agent i det kommunistiske Sovjetunionen, Vladimir Putin, har så høj en stjerne blandt den yderste højrefløj i Danmark? Det er dybt besynderligt.

  Lad mig rette nogle misforståelser: Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj (transskriberes forskelligt), er søn af jødiske forældre, og hans modersmål er russisk som Vladimir Putins. Ukrainsk er hans andetsprog. Hans farfar tjente i den røde hær. Hans farfar og hans tre brødre blev myrdet under holocaust.

  Ærligt talt, hvordan kan han være nazist?

  Både Vladimir Putin og Donald Trump har holdt møder med Klaus Schwab, med positive tilkendegivelser fra begge parter. Så hvordan kan man være for Putin og Trump, men imod Schwab?

  “Schwab noted that the World Economic Forum and Russia have had a high level of cooperation for many years: “It has always been important for me that Russian representatives take part in our events in Davos. This has always been of particular importance to me […]. Our goal, as you already mentioned, is to strengthen cooperation between business people and government agencies. We are convinced that the significant challenges that we face today, be it climate and environmental problems or problems of economic growth, can only be solved through cooperation, specifically at the global level”.”

  https://forumspb.com/en/news/news/russian-president-vladimir-putin-meets-with-world-economic-forum-chairman-klaus-schwab/

  Gør det mig til tilhænger af WEF? Nej. Jeg synes, at det befolkningerne i demokratierne og retsstaterne, som skal bestemme jordens fremtid. Men vi lever, så længe Putin og andre diktatorer (Kina og Nordkorea) ikke bestemmer, i en fri verden, hvor man har lov til som Klaus Schwab at oprette et forum og invitere hvem som helst til at mødes og debattere. Mere ligger der ikke i det. Det er i øvrigt meget begrænset, hvilke danskere som har deltaget i møderne.

  Men uha uha, den yderste højrefløj er stærkt decimeret, og deres konspirationsteorier bliver vildere og vildere.

 29. Niels Poulsen

  Det jeg ville have skrevet:

  “Jeg synes, at det befolkningerne i demokratierne og retsstaterne, som skal bestemme jordens fremtid, ikke lobbyister: forretningsmænd, avisredaktører, meningsdannere, skuespillere, rocksangere – you name it”

 30. Michael Andersen

  # Niels Poulsen

  Dobbeltmoral er udtryk for et hierarki, hvor der gælder et sæt regler for toppen og et andet sæt regler for bunden. Løber man tør for argumenter, smides racismekortet og der trumfes med nazisme og fascisme.

  Uanset antallet af skandaler og lovbrud, har man bevist at man vil magten. De seneste års kriser er ikke mørkeblå.

  Der blev spurgt ind til effekten af sprængningen af Nord Stream 1 og 2?

  Centralt i besvarelsen bør være fem virkningsforhold for grøn omstilling:

  1. Virkningen gør grøn energi rentabel ved at presse prisen op på gas.
  2. Virkningen forstærkes af reglen om at el afregnes til værkernes højeste produktionspris.
  3. Virkningen hjælpes på vej, da elprisen er gjort uafhængig af energivalget for produktionsmetoden.
  4. Virkningen er gavnlig for indførelsen af en CO2 skat næste år.

  5. Virkningen gør omstillingens guldprojekter alternativløse.

  Green Deal, 350 mia. EUR
  Green elements, 220 mia. EUR
  Recharge and Refuel, 86 mia. EUR
  Power up, 55 mia. EUR
  Biodiversity, 34 mia. EUR
  Renovate, 48 mia. EUR

  Den gamle kliché er at sandheden gør ondt. Den menneskelige hjerne nyder ikke at modtage information, der truer vores selvværd, knuser vores allerede eksisterende overbevisninger, gør vores daglige liv vanskeligere eller truer vores status.

  Fører sprængningen af Nord Stream os tættere på fred, polarisering eller krig?

  Cui bono?

  1. Niels Poulsen

   Det jeg kan konstatere, er, at den russiske hær er i opløsning og på vild flugt fra de ulovligt annekterede områder i Ukraine. Det er synd for de unge russiske soldater og deres ulykkelige mødre, at de skal miste livet for en pervers diktator storhedsdrømme om Sovjetunionens tidligere besiddelser. Jeg vil opfordre til, at ansvarlige ledere inden for det russiske militær fanger og efter retfærdig rettergang henretter Putin og indleder betingelsesløs tilbagegivelse af de ulovligt annekterede territorier til Ukraine, herunder Krim.

   PS: Får du penge fra den russiske ambassade, eller er du bare Putins nyttige idiot?

   1. Michael Andersen

    Tulsi Gabbard siger, at hun “ikke længere kan forblive i dagens demokratiske parti”, og at det demokratiske parti “nu er under fuld kontrol af en elitær klike af krigsmagere.”

    Tulsi Gabbard forlader officielt det demokratiske parti.

    Jeg kan ikke længere forblive i dagens demokratiske parti, der nu er under fuld kontrol af en elitær klike af krigsmagere drevet af fej wokeness, der splitter os ved at racialisere ethvert spørgsmål og fyrer op for anti-hvid racisme, aktivt arbejder for at underminere vores gudgivne friheder, er fjendtlige over for troende og spiritualitetsfolk, dæmoniserer politiet og beskytter kriminelle på bekostning af lovlydige amerikanere, tror på åbne grænser, bevæbner den nationale sikkerhedsstat til at gå efter politiske modstandere og frem for alt trækker os stadig tættere på atomkrig.

    Jeg tror på en regering, der er af, af og for folket. Det gør Dagens Demokratiske Parti desværre ikke.

    I stedet står den for en regering af, af og for den magtfulde elite. Jeg opfordrer mine partifæller, der er uafhængige demokrater, til at slutte sig til mig og forlade Det Demokratiske Parti. Hvis I ikke længere kan leve op til den retning, som såkaldte woke Democratic Party-ideologer tager vores land, inviterer jeg jer til at slutte jer til mig.

    Midt og venstrepartierne i Europa fører woke politik og gør på alle måder befolkningerne fattigere, det mærkes på pengepungen og aflæses i kriminalitetsstatistikkerne.

    Snart kan det også ses på valgresultatet.

    1. Niels Poulsen

     Det skønnes, at ca. 700.000 russiske mænd er flygtet fra Putins Rusland for at undgå at blive indkaldt til militær tjeneste i den ulovlige krig mod Ukraine og derved ende som kanonføde for Vestens overlegne våben.

     Hvor mange flygter fra Bidens USA? Ingen. Tværtimod vælter det ind over USA’s sydlige grænse med migranter. De søger lykke og velstand i verdens ældste demokrati.

     Rusland synker længere og længere ned i moradset, indtil Putin bliver dræbt af sine egne. Almindelige mennesker ønsker frihed og demokrati. Ikke diktatur.

 31. Niels Poulsen

  Inden Putin-støtterne og de højreradikale overfalder mig som de plejer, vil jeg rette en fejl i mit tidligere indlæg:

  Det var Zelenskyjs farfars far (oldefar bliver det vel til på dansk) og hans tre brødre, som blev dræbt under holocaust. I den forstand har han mere moralsk pondus i kampen mod diktaturet end Churchill.

  “His grandfather, Semyon (Simon) Ivanovych Zelenskyy, served as an infantryman, reaching the rank of colonel in the Red Army (in the 57th Guards Motor Rifle Division) during World War II. Semyon’s father and three brothers were killed in the Holocaust.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelenskyy

  1. Træt

   Skal du fylde hele kommentarsporet med citater fra hof-løgneorganet Wikipedia?

   1. Niels Poulsen

    Du kan også få historien fra Washington Post, hvor der er et billede af Zelenskyj, som lægger blomster ved sin farfars grav. Det var til Israels daværende premierminister Benjamin Netanyahu, at Zelenskyj fortalte om nazisternes drab på hans oldefars brødre.

    https://www.washingtonpost.com/history/2022/02/25/zelensky-family-jewish-holocaust/

    1. Træt

     Nu er der vidst ikke flere penge på det Holocaust gavekort efter 75 år.
     Der døde også i millioner af etnisk polske polakker, men de har ikke kunnet drage så meget fordel af det som mændene med de små hatte.
     Efter at polakkerne selv genopbyggede Warszawa, hvor intet var højere end 50 cm, kom velbjergede jøder og krævede erstatning i nutidsværdi.

     1. Niels Poulsen

      “Nu er der vidst ikke flere penge på det Holocaust gavekort efter 75 år.”

      Det er i hvert fald ikke noget en lille klam antisemit som dig skal bestemme.

      “Der døde også i millioner …”

      Ja, what about. Verdenshistorien er fuld af menneskelige tragedier. Ufattelige forbrydelser begået af bl.a. Hitler, Stalin og nu Putin. Måske var det på tide en gang for alle at sige farvel til diktatorerne og deres blinde og amoralske følgere?

    2. Michael Andersen

     NP.
     Man bør gøre sig umage hvis man vil vinde respekt i debatter, hvor de bedre argumenter vinder.

     ”Hvor er det ulækkert, at du aktivt deltager i Putins hybridkrig mod Europa og USA. Jeg håber du får nogle rubler for din indsats. Ellers er du en tosse. Danske patrioter hader dig at et rent hjerte.”

     ”Jeg kan kun opfordre højreradikale til at følge Nielsens kloge råd. Ud over Paludan og Palsvig vil jeg opfordre til, at højreradikale på samme måde stemmer på f.eks. Viktor Orban, Ubåds-Madsen, Donald Trump, Peter Lundin, Vladimir Putin eller Anders Behring Breivik.”

     ”Pas i øvrigt på. Hvis Danmark kommer i krig med Rusland, bliver der lukket for jeres splidvækkende og anti-danske virke.”

     ”Derpå tager I – dybt selvmodsigende – Orbans semi-totalitære Ungarn, hvor grundlæggende borgerlige rettigheder knægtes, i forsvar.”

     Udskamning er uværdigt i et demokrati. Statsmænds sidestilling med mordere er uværdigt i en demokratisk debatkultur. Udskamning hører til woke-kulturen, ikke debat-kulturen.

     1. Niels Poulsen

      “Statsmænds sidestilling med mordere er uværdigt i en demokratisk debatkultur.”

      Uha, kom jeg til at fornærme din store leder, Putin?

      Peter Lundin dræbte en mor og hendes to børn. Putin har dræbt tusindvis af ukrainske mødre og børn.

      Senest har han ladet det regne ned med missiler over civilbefolkningen i Ukraine, på samme måde som Hitler ramte den engelske civilbefolkning med sine terrorangreb med V2-raketter.

      Du klynker over debattonen, mens Putin dræber den ukrainske civilbefolkning. Tag venligst afstand fra morderen Putin, eller også afslører du, at du er i hans sold.

     2. Michael Andersen

      NP.

      Det er bekymrende at der findes politikere, som ikke har lært at beslutninger i forhistorien, har konsekvenser i efterhistorien. Det var ugennemtænkte beslutninger i forhistorien der førte til 1. og 2. Verdenskrig.

      Krige rammer befolkninger, konsekvenserne går ud over uskyldige, følgerne ødelægger samfund og gør alle fattigere.

      Jeg siger sammen med de udsatte, de mindre bemidlede og de fornuftige, nedtrapning nu og start forhandlinger.

      Inden Europa og resten af verden lukker og slukker i paddehattenes skær.

     3. Niels Poulsen

      Det var forventeligt. Ingen afstandtagen fra Putin. Opfordring til at Ukraine afstår territorium til Rusland og trusler om at Rusland vil bruge atomvåben mod Europa.

     4. Nielsen

      “Statsmænds sidestilling med mordere er uværdig.” Nuvel der er altså forskel på statsmænd. For nu at tage USA, som jeg kender lidt til, vil jeg nok sidestille Anthony Fauci med enmorder. Dokumenteret af bl.a. Robert Kennedy Junior i bogen: The Real Anthony Fauci. Desuden har jeg stærkt på fornemmelsen,, at afdøde Vladimir Zelenko ville være enig med mig. Han var i hvert fald den, som i et interview, sagde: The letters in WHO, stands for World Homocide Organization.
      Og for at tage den én gang til for Prins Michael: Anders Fogh Rasmussen sendte over 50 unge danske mænd i døden, Efter ordre fra George Bush, efter Bush havde lavet den false flag operation, som ødelæggelsen af WTC var.
      Det gør da Anders Rasmussen til noget der ligner en morder.
      Desværre hoppede jeg selv på limpinden, og troede at krigenblev ført mod islam. Det var ikke tilfældet. Det opdagede jeg omkr. 5år efter starten af de mange krige der blev ført af de løgnagtige politikere i Washington.

 32. Kommunisme/nazisme/islamisme har ødelagt mange millioner menneskers liv

  Hvis man ser bort fra
  alle de oplysninger som Gravitas, Youtube og en lang
  række af andre kilder har leveret om optakten til krigen,
  kan man da sagtens få det sort-hvide syn på krigen som
  NP fylder denne debat med.

  Bortset fra det, så er det letsindigt, uansvarligt og risi-
  kabelt at presse Putin og Rusland for hårdt, for i krig
  og politik er det langtfra altid at folk handler rationelt.
  At presse verdens største land med verdens største
  arsenal af supersoniske missiler med op til otte brint-
  bomber pr. missil, samtidig med at man ikke viser
  skygge af forhandlingsvilje, er næppe klogt. Og det
  med at Biden & co. nu vil give milliard-støtte til Iran
  til udvikling af atombomber og terror-aktiviteter, er
  på grænsen til det vanvittige, eller over den.

  Ved siden af Ukraine-krisen er der Danmarks egne
  kriser. Som risikerer at flyde sammen til den største
  katastrofe nogensinde i landets lange historie. Det
  er på tide at begynde at tage det alvorligt, at Dan-
  mark og danskerne er på vej ned i samme afgrund
  som Sverige. Vores rets- og velfærdsstat smuldrer,
  skandaler, overfald, sygdom, ventelister, sociale
  ulykker, uretfærdighed og negative totalitære
  tendenser hærger overalt i vores samfund. Og
  selve nationalstatens og demokratiets eksistens
  er truet. Og hver enkelt danskers økonomi, helbred,
  frihed, privatliv og sikkerhed undergraves syste-
  matisk af de gamle partier og medier.

  Som gennem mange år tydeligt har vist, at det
  kun er lige før valg, at de interesserer sig for
  danskernes vé og vel. Deres valgløfter er som
  regel værdiløse. Og nu vil de af med os, de
  vil UDSKIFTE os, (= folkemord) og de har
  tilsluttet sig WEFs uhyggelige og totalitære
  planer for europæernes fremtid. Se Hodjas og
  Snaphanens film og videoer.

  1. Niels Poulsen

   Du lyder som et ekko af den danske fredsbevægelse (Kvinder for Fred, Nej til Atomvåben) med din kritik af USA og Vesten. De gik under den kolde krig Sovjetunionens ærinde. Nu går du kommunisten og KGB-spionen Vladimir Putins ærinde med en imødekommelse af afståelse af ukrainsk territorium til den imperialistiske russiske stat. Det svarer fuldkommen til Chamberlains appeasement-politik over for Hitler og Münchenaftalen, hvor afståelse af Tjekkoslovakiets territorium blev afstået til Nazityskland hen over hovedet på tjekkoslovakiske regering.

   Putin stopper ikke med Ukraine. Han ønsker også at indlemme Estland, Letland og Litauen i det russiske imperium igen. Så vil du igen sige. Lad nu Putin få sin vilje. Han har atomvåben. Lad os også give ham Bornholm. Han har atomvåben.

   Jeg kan i grunden være ligeglad med dit knæfald for en af de mest ulækre diktatorer i verdenshistorien. For Vesten står – takket være Joe Biden – forenet i Ukraines kamp for selvstændighed.

 33. Nielsen

  For de der ikke lige forstod det, har Smrdley Butler med mellemnavnet Darlington skrevet det tydeligt og klart i bogen War is a Racket,som betyder Krig er en konspiration. Konspiration betyder sammensværgelse, som betyder planlagt ugerning, som betyder krig og vold skarpt efterfulgt af løgn og mistolkninger af sandhed og faktum.
  Det bedrev han allerede for niogfirs år siden.
  Dansk oversættelse er under udarbejdelse.

 34. Michael Andersen

  ”Nobody f..s with a Biden”

  Sagt af den nuværende amerikanske præsident men det er hvad Saudi-Arabien gør. I stedet for at vente til efter midtvejsvalget, reducerer OPEC+ olieproduktionen med to mio. tønder om dagen.

  Man kan godt udskamme Saudi-Arabien men The Woke Demokratic Party har nedlagt pipelines og reduceret den hjemlige olieproduktion og de højere priser koster ved valget. Udskammer man Saudi-Arabien skal man ikke regne med velvillighed i forhandlinger.

  Vil man opnå noget i forhandlinger med et hvilket som helst andet land som ikke er redet med på Woke-bølgen, bør man skrue ned for hypermoralen.

  Når man offentligt generer en leverandør står man dårligt i de personlige forhandlinger. The Woke Demokratic Party har nu kun hævnen tilbage, som må vente til efter valget, der ser ud til at koste dyrt.

  Woke hypermoral har sammen med inflationsskabende foranstaltninger bragt vesten i krise. Derfor har woke bevægelsen nu travlt med at finde syndebukke og travlt med at dehumanisere.

  1. Allan Frederiksen

   Ukraines ambassadør i USA sagde “Fuck off” til Elon Musk, få dage efter meddeler Musk at hans firma ikke længere har råd til at finansiere Ukraines brug af Starlink og hvis ikke andre vil betale må han lukke det ned i Ukraine.

   Ukraine benytter Starlink som primær kommunikationsvej til at holde kontakten med soldaterne i frontlinjen…

   Dette kommer også efter at DOJ har pudset IRS på Tesla, som dog har trukket snuden tilbage igen, efter et opkald fra Pentagon, der kom efter Musk kom med sin trussel om at lukke for Starlink i Ukraine.

   Der sidder altså nogle ideologiske/tåbelige personer på topposter, som ikke evner at tænke ud over egen næsetip, men de er havnet der fordi de har været loyale overfor magtapparatet.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *